ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Π.Ο.Τ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ρ. Πολυξένη Μοίρα ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: Ευθυµία Αναγνωστοπούλου ΑΘΗΝΑ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περίληψη 6 Εισαγωγή 8 Κεφάλαιο 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.1. Εισαγωγή στον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού Ιστορική αναδροµή Πρόδροµοι τουρισµού Ίδρυση του ΠΟΤ Αποστολή του Οργανισµού Μέλη Πλήρη Μέλη Συνεργαζόµενα Μέλη Συνδεδεµένα Μέλη Ανάλυση Συνδεδεµένων Μελών Σύνδεσµος Platma 19 Κεφάλαιο 2 Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ 2.1. Η Γενική Συνέλευση Το Εκτελεστικό Συµβούλιο Η Γραµµατεία Οι Περιφερειακές Επιτροπές 28 Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΤ ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 3.1. Προϋπολογισµός και έξοδα Νοµική ιδιότητα, προνόµια και ασυλίες Τροποποιήσεις Θέση σε διαθεσιµότητα Αποχώρηση Θεµατοφύλακας η Ισπανία Γλώσσες και διερµηνεία Κανόνες χρηµατοδότησης 32 2

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 36 Κεφάλαιο 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΕΠΕΝ ΥΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4.1. Ανάλυση του Προγράµµατος Η Ποιότητα στον Τουρισµό Εννοιολογικό πλαίσιο Η θέση του ΠΟΤ σχετικά µε τους Κανόνες Ποιότητας 43 Κεφάλαιο 5 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 5.1. Σχετικά µε τον Κώδικα Τα δέκα άρθρα Παγκόσµια Επιτροπή για τις Τουριστικές Ηθικές Αρχές ο ιεθνές Συνέδριο Ηθικής και Τουρισµού 52 Κεφάλαιο 6 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 6.1. Ίδρυµα Τhemis Aποστολή Προγράµµατα και Στρατηγικοί Στόχοι 55 α) Πρόγραµµα Στρατηγικής Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων (U WTO.STRATEGY) 55 β) Πρόγραµµα Ενίσχυσης Ικανοτήτων (U WTO.CAPACITY) 56 γ) Πρόγραµµα Εθελοντών (U WTO.VOLU TEERS) 58 δ) Πρόγραµµα διασφάλισης ποιότητας εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και ερευνητικών προγραµµάτων στον τουρισµό (U WTO.ΤedQual) 59 Κεφάλαιο 7 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 7.1. Εννοιολογική προσέγγιση Στόχοι προγράµµατος Εύρος των δραστηριοτήτων 65 Κεφάλαιο 8 ΙΚΤΥΟ ΓΝΩΣΗΣ 8.1. Το σκεπτικό δηµιουργίας του Προγράµµατος Ανάλυση του Προγράµµατος Αποστολή και στόχοι Μέλη και οµή του UNWTO.Know 70 3

4 Κεφάλαιο 9 Η ΕΛΛΑ Α ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 73 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 78 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα 1 ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤ 88 Παράρτηµα 2 ΤΑ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 93 Παράρτηµα 3 ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Παράρτηµα 4 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 96 Παράρτηµα 5 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 98 Παράρτηµα 6 ΛΙΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ/ΦΟΡΕΩΝ U WTO TEDQUAL 100 4

5 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµώς την κα Πολυξένη Μοίρα για την καθοδήγηση, την πολύτιµη βοήθεια και συµπαράστασή της καθ όλη την διάρκεια εκπόνησης της εργασίας µου, για τις συµβουλές της, το θετικό της πνεύµα, το αστείρευτο πάθος της, καθώς και για την ελευθερία που µου παρείχε, ώστε η εν λόγω εργασία να λάβει την τελική της µορφή σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα και τις αναζητήσεις µου. Οµοίως, δίδω τις ευχαριστίες µου στον Προϊστάµενο του Τµήµατος ιµερών- ιακρατικών Σχέσεων και ιεθνών Οργανισµών της ιεύθυνσης ιεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού, κ. Σπύρο Παρθένη, για τις πολύτιµες πληροφορίες που µου προσέφερε αναφορικά µε τον ρόλο της Ελλάδος στον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, αλλά και την ευγένεια και ανταπόκριση που επέδειξε στο αίτηµά µου. 5

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναλύσει το ρόλο που διαδραµατίζει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού στο σχεδιασµό και ανάπτυξη του τουρισµού ανά τον κόσµο, µέσω των δράσεων και των κατευθυντήριων γραµµών του. Ως προς αυτό, ερευνάται η δοµή και η σύνθεση των βασικών οργάνων που το απαρτίζουν, καθώς και το καταστατικό που διέπει τη λειτουργία του. Ακολούθως, επιχειρείται διεξοδική ανάλυση ορισµένων εκ των προγραµµάτων του Οργανισµού, ενδεικτικών του προσανατολισµού του και της τεχνογνωσίας που παρέχει στα µέλη του, δίδοντας βαρύτητα στην ποιότητα, την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια, την ηθική, την εκπαίδευση κι επιµόρφωση, την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη και το δίκτυο γνώσης στον τουρισµό. Τέλος, ερευνάται η σχέση της Ελλάδος µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού και το κατά πόσον µπορεί να γίνει εποικοδοµητικότερη η συµµετοχή της στα Όργανα, Επιτροπές και Προγράµµατα αυτού. Καθότι για το θέµα που πραγµατεύεται η εργασία υπάρχουν ελλιπέστατες βιβλιογραφικές αναφορές, ελληνόφωνες και ξενόγλωσσες - αντιθέτως πρόκειται για ένα παρθένο πεδίο έρευνας - πραγµατοποιήθηκε εκτενής αναζήτηση στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΠΟΤ, ενώ και η ηλεκτρονική αρθογραφία αποτέλεσε χρήσιµο βοήθηµα. Επίσης, αποφασιστικής σηµασίας ήταν η καθοδήγηση και προσανατολισµός που µου παρείχε η επιβλέπουσα την τελική εργασία, ρ. Πολυξένη Μοίρα, καθώς και η συνέντευξη που µου παραχώρησε ο Προϊστάµενος του Τµήµατος ιµερών- ιακρατικών Σχέσεων και ιεθνών Οργανισµών της ιεύθυνσης ιεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού, κος Σπύρος Παρθένης. Λέξεις κλειδιά: Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού, Μέλη, οµή, Όργανα, Καταστατικό, Προγράµµατα, Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας, Παγκόσµιος Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό, Ίδρυµα Themis, Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη, ίκτυο Γνώσης. 6

7 ABSTRACT The prevalent paper is aiming to analyze the role of the World Tourism Organization into the planning and development of tourism worldwide, through its actions and its guidelines. Regarding this, the structure and the composition of the main bodies which are its component is investigated, as well as the statute which is governing its function. As follows, it is explored a thorough analysis of several programs of the Organization, indicative of its orientation and the know-how offering to its members, focusing on the quality, the competitiveness, the security, the ethics, the education and the training, the sustainable touristic development and the knowledge network to tourism. Lastly, the relationship between Greece and the World Tourism Organization is explored and how its participation could be even more constructive to its bodies, its committees and its programs. As related to the subject of the paper there are not significant references neither in Greek nor in foreign bibliography - to the contrary this is a new research field - there has been an extensive research into the official webpage of the World Tourism Organization, where the e-articles have been valuable tutorial. It is of major importance to mention the great guidance and the orientation to the final paper of my supervisor, Dr. Polyxeni Moira, as well as the interview from the Chief of the Bilateral - Interstate Relations and International Organizations Department of the International Relations Head Division of the General Secretary of Tourism, Mr. Spyros Parthenis. Keywords: World Tourism Organization, Members, Structure, Bodies, Statute, Programs, Improving Competitiveness, Code of Ethics, Global Code of Ethics for Tourism, Themis Institution, Sustainable Development of Tourism, Knowledge Network. 7

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Τουρισµός θεωρείται µια δραστηριότητα ουσιώδης για την ζωή των εθνών, λόγω των άµεσων επιπτώσεων του στους κοινωνικούς, πολιτιστικούς, µορφωτικούς και οικονοµικούς τοµείς των εθνικών κοινωνιών και των διεθνών τους σχέσεων. Η ανάπτυξη του είναι συνδεδεµένη µε την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη των κρατών και µπορεί να καταστεί δυνατή µόνο εάν ο άνθρωπος έχει πρόσβαση στην δηµιουργική ανάπαυση και στις διακοπές και µόνον εφόσον απολαµβάνει την ελευθερία του να ταξιδεύει µέσα στο πλαίσιο του ελεύθερου του χρόνου και της ανάπαυσης, της οποίας υπογραµµίζει τον βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα. Η ύπαρξη του αυτή καθ' εαυτή και η ανάπτυξή του εξαρτώνται εξ' ολοκλήρου από την ύπαρξη ενός καθεστώτος διαρκούς ειρήνης, για το οποίο απαιτείται να συµβάλει ο τουρισµός. Κατά τη διάρκεια δεκαετιών, ο τουρισµός γνώρισε µία συνεχή ανάπτυξη και µία βαθειά διαφοροποίηση, έως ότου να µετατραπεί σε έναν από τους σηµαντικότερους οικονοµικούς παράγοντες. Ο παγκόσµιος τουρισµός διατηρεί µία στενή σχέση µε την ανάπτυξη και ένας όλο και αυξανόµενος αριθµός νέων προορισµών προστίθεται σε αυτόν. Αυτή η δυναµική µετέτρεψε τον τουρισµό σε µία κινητήριο δύναµη κλειδί για την κοινωνικοοικονοµική πρόοδο. Η συνεισφορά του τουρισµού στην οικονοµική ευεξία εξαρτάται από την ποιότητα και τα εισοδήµατα που προσφέρει ο τουρισµός. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού έρχεται να διευκρινίσει την πραγµατική φύση του Τουρισµού σε όλες του τις µορφές και το ρόλο που καλείται να παίξει σε ένα δυναµικό και διαρκώς µεταβαλλόµενο κόσµο, καθώς επίσης να υπογραµµίσει την ευθύνη των κρατών για την ανάπτυξη και αύξηση του τουρισµού στις σηµερινές κοινωνίες, ως κάτι περισσότερο από µια καθαρά οικονοµική δραστηριότητα των εθνών και των λαών. Ως αποτέλεσµα των φιλοδοξιών που τρέφουν οι λαοί για τον τουρισµό, των πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει τα κράτη αναφορικά µε τη νοµοθεσία και τους θεσµούς, των µονίµων δραστηριοτήτων των εθελοντικών οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν τα διάφορα στρώµατα του πληθυσµού και της τεχνικής συµβολής των ειδικευµένων επαγγελµατιών, ο σύγχρονος τουρισµός οδηγήθηκε στο να διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο µέσα στο πεδίο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Τα κράτη έχουν αναγνωρίσει το γεγονός αυτό και η µεγάλη πλειονότητα τους έχει 8

9 εµπιστευθεί στο Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού το έργο της διασφάλισης της αρµονικής και διαρκούς ανάπτυξης του τουρισµού σε συνεργασία, σε ειδικές περιπτώσεις, µε τις ειδικευµένες υπηρεσίες των Ηνωµένων Εθνών και τους άλλους σχετικούς ιεθνείς Οργανισµούς. 9

10 Κεφάλαιο 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.1. Γενικά για τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού (ΠΟΤ) είναι ένας εξειδικευµένος οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) από το 2004, (U WTO) 1 που απαρτίζεται από 154 κράτη µέλη και 400 µέλη από τον ιδιωτικό τοµέα, τον ακαδηµαϊκό χώρο και την τοπική αυτοδιοίκηση. Από την ίδρυσή του ο ΠΟΤ θεµελίωσε και διατήρησε στενή επαφή µε τον ΟΗΕ, κυρίως συµµετέχοντας στις δραστηριότητες του Αναπτυξιακού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών (UNDP 2 ) και µετετράπη σε ένα εκτελεστικό του όργανο µέσω µίας συµφωνίας που υπεγράφη µεταξύ των δύο οργανισµών το Το επόµενο έτος, η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών ανέθεσε στον ΠΟΤ την ανάπτυξη του τουρισµού 3. Ο Οργανισµός συνιστά ένα παγκόσµιο φόρουµ συζήτησης ζητηµάτων τουριστικής πολιτικής και µία χρήσιµη πηγή εξειδικευµένων γνώσεων και τεχνογνωσίας σε αυτόν τον χώρο. Ο ΠΟΤ διαδραµατίζει έναν κεντρικό και αποφασιστικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης ενός τουρισµού υπεύθυνου, βιώσιµου και προσβάσιµου σε όλους, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στα συµφέροντα των αναπτυσσόµενων χωρών. 1 Σηµειώνεται πως η ένταξη του Π.Ο.Τ. στα Ηνωµένα Έθνη διέλυσε τη σύγχυση, αλλά και την αντιπαράθεση για τη χρησιµοποίηση της συντοµογραφίας του Οργανισµού στην αγγλική γλώσσα, αφού το WTO παρέπεµπε τόσο στο World Tourism Organization, όσο και στο World Trade Organization (Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου). Ο τελευταίος, παρότι µεταγενέστερος του ΠΟΤ, διεκδίκησε και επικράτησε στην κατοχύρωση της συντοµογραφίας αυτής, συνεπώς το WTO παραπέµπει στον ΠΟΕ, ενώ το UNWTO στον ΠΟΤ των Ηνωµένων Εθνών. Αντίστοιχα, παραµένει η συντοµογραφία στη γαλλική και ισπανική γλώσσα ως είχε, ήτοι OMT (Organisation Mondiale de Tourisme και Organización Mundial de Turismo). 2 United Nations Development Programme 3 Naciones Unidas, en 10

11 1.2. Ιστορική αναδροµή Πρόδροµοι τουρισµού Ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού Η ιστορία των τουριστικών οργανισµών αρχίζει από τα τέλη του 19 ου αιώνα. Ο πρώτος τουριστικός οργανισµός που δηµιουργήθηκε, ιδρύθηκε το 1898 και ήταν η ιεθνής Οµοσπονδία των Συνεταιρισµών του Τουρισµού (F.I.A.T.) και ακολουθεί το 1912 η ιεθνής Ένωση Τουρισµού (A.I.T.). O πρώτος παγκόσµιος πόλεµος τορπίλισε κάθε πρωτοβουλία ανάπτυξης του τουρισµού. Εύλογο ήταν να δηµιουργηθεί η επόµενη κίνηση ίδρυσης οργανισµών σχετικών µε τον τουρισµών µετά το τέλος του πολέµου. Αυτό έγινε το 1919 µε τη δηµιουργία της ιεθνούς Οµοσπονδίας Γραφείων Ταξιδιών (Fédération Internationale des Agences de Voyages/F.I.A.V.) η οποία το 1966 θα µετατραπεί στην Παγκόσµια Οµοσπονδία Οργανώσεων Γραφείων Ταξιδιών (Fédération Universelle des Associations d Agences de Voyages/F.U.A.A.V.) (Βαρβαρέσος, 2001:13-14) - και ακολούθησε η ιεθνής Ξενοδοχειακή Συµµαχία (A.I.H.). Το 1932 ιδρύεται η ιεθνής Οµοσπονδία Κάµπινγκ και Τροχοβιλών 4 (Fédération Internationale de Camping et de Caravanning/F.I.C.C.). Το 1934 οι εθνικοί δηµόσιοι οργανισµοί που ασχολούνται µε τον τουρισµό δηµιουργούν τη ιεθνή Ένωση των Επίσηµων Οργάνων Τουριστικής Προπαγάνδας 5 (Union Internationale des Organes Officiels de Propagande Touristique/U.I.O.P.T.). Με το πέρας του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου, ιδρύεται η Ι.Α.Τ.Α. (International Air Transport Association), που έµελλε να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη του τουριστικού φαινοµένου. Το 1946, στο Λονδίνο, η ιεθνής Ξενοδοχειακή 4 Fédération International de Camping et de Caravanning, In 5 International Union of Official Organs for the Promotion of Tourist Traffic, In 11

12 Συµµαχία µετονοµάζεται σε ιεθνή Ξενοδοχειακή Ένωση (A.I.H.), µε 4500 µέλη σε 145 χώρες. Αντίστοιχα, το 1947, η ιεθνής Ένωση των Επίσηµων Οργάνων Τουριστικής Προπαγάνδας µετατρέπεται σε ιεθνή Ένωση των Επίσηµων Οργανισµών Τουρισµού (Union Internationale des Organismes Officiels de Tourisme/U.I.O.O.T.), µε παράλληλη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων της. Η προσωρινή έδρα του Οργανισµού εγκαθίσταται στο Λονδίνο. Το 1949 ιδρύεται η ιεθνής Οργάνωση των Εξειδικευµένων Επιστηµόνων του Τουρισµού 6 (Association Internationale d Experts Scientifiques du Tourisme/A.I.E.S.T.) και το 1950 δηµιουργείται στο Ελσίνκι η ιεθνής Οµοσπονδία Οργανισµών του Κοινωνικού Τουρισµού (International Federation of Popular Travel Organizations/I.F.P.T.O.), ενώ το ίδιο έτος ιδρύεται η ιεθνής Οµοσπονδία των Γραφείων Ταξιδιών για Νέους (Federation of International Youth Travel Organizations/F.I.Y.T.O.). Ένα χρόνο µετά ιδρύεται η Ταξιδιωτική Οργάνωση της Περιοχής του Ειρηνικού (Pacific Asia Travel Association/P.A.T.A. 7 ). Το 1963 ιδρύεται στις Βρυξέλλες, υπό την πίεση του βέλγου κοµισάριου του τουρισµού Arthur Haulot, το ιεθνές Γραφείο Κοινωνικού Τουρισµού (Bureau International du Tourisme Social/B.I.T.S.) 8. Τρία χρόνια αργότερα συστήνεται η Παγκόσµια Οµοσπονδία Ενώσεως Ταξιδιωτικών Γραφείων (Universal Federation of Travel Agents Associate/U.F.T.A.A.), τα µέλη της οποίας είναι οι εθνικές ενώσεις ή οργανισµοί ταξιδιωτικών πρακτόρων από κάθε χώρα του κόσµου 9. Το 1975, µετά από πολυετείς διαβουλεύσεις, η ιεθνής Ένωση των Εθνικών Οργανισµών Τουρισµού (U.I.O.O.T.), µετατρέπεται στον µεγαλύτερο, µέχρι σήµερα, τουριστικό οργανισµό στον κόσµο, τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού 6 Association Internationale d Experts Scientifiques du Tourisme, In 7 Pacific Asia Travel Association, Ιn 8 Bureau International du Tourisme Social, Ιn 9 Σήµερα αντιπροσωπεύουν πάνω από ταξιδιωτικά γραφεία και µισό εκατοµµύριο εργαζόµενους. Η U.F.T.A.A. εκπροσωπεί τα συµφέροντα των ταξιδιωτικών πρακτόρων σε µόνιµη βάση µέσα από την απ ευθείας πρόσβαση της σε διεθνείς ενώσεις όπως η I.R.U. (International Road Transport Union) ιεθνής Ένωση Οδικής Μεταφοράς. Η Παγκόσµια Οµοσπονδία Ενώσεως Ταξιδιωτικών Γραφείων έχει σκοπό να ενώνει και να ενισχύει τις εθνικές ενώσεις και οργανισµούς των ταξιδιωτικών πρακτόρων, να ενεργεί ως µοναδικός αντιπρόσωπος του επαγγέλµατος του ταξιδιωτικού πρακτορείου σε διεθνή και παγκόσµια επίπεδα, να εγγυάται τη µεγαλύτερη συνοχή, γόητρο, προστασία στο οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο του επαγγέλµατος των ταξιδιωτικών πρακτόρων και να δίνει τη δυνατότητα στο επάγγελµα για µια µόνιµη θέση στην οικονοµία του τουριστικού γραφείου. (U.F.T.A.A. Ιn ). 12

13 (W.T.O.) 10. Το 1990, µετά από πρωτοβουλία της American Express, ιδρύεται το Παγκόσµιο Συµβούλιο Ταξιδιών και Τουρισµού (World Tourism and Travel Council/W.T.T.C.), µε στόχο τη συγκέντρωση στους κόλπους του όλων των µεγάλων διεθνών ταξιδιωτικών και τουριστικών οργανισµών. Όσον αφορά στον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, όπως τον γνωρίζουµε στη σηµερινή µορφή του, διένυσε τα κάτωθι στάδια: Το 1962 ξεκίνησαν οι διαπραγµατεύσεις για µετατροπή της ιεθνούς Ένωσης των Εθνικών Οργανισµών Τουρισµού σε έναν διεθνή οργανισµό διακυβερνητικού χαρακτήρα. Ουσιαστικά η επίσηµη διαδικασία γι αυτήν την µετατροπή ξεκίνησε το 1966, µετά από πολυάριθµες εργασίες και διαβουλεύσεις. Τρία χρόνια αργότερα, το 1969, ελήφθησαν τα αποφασιστικά βήµατα, κατά τη διάρκεια ενός διακυβερνητικού συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στη Σόφια, όπου έγινε αποδεκτή η παραπάνω αρχή της µετατροπής. Η µετατροπή ήταν σταδιακή κατά τη διάρκεια των επόµενων ετών. Τον Μάιο του 1975 πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Γενικής Συνελεύσεως του ΠΟΤ στη Μαδρίτη, µετά από πρόσκληση της ισπανικής κυβερνήσεως. Η Συνέλευση ψήφισε τον Robert Lonati ως πρώτο Γενικό Γραµµατέα του Οργανισµού και επέλεξε τη Μαδρίτη ως έδρα του Π.Ο.Τ. 11. Την 1 η Νοεµβρίου του ίδιου έτους τέθηκε η δοµή του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού. Ο ίδιος ο Οργανισµός ξεκίνησε να λειτουργεί από την αρχή του νέου έτους (02/1/1976). Από το έτος αυτό, η έδρα του µετεφέρθη από τη Γενεύη στη Μαδρίτη, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται έως σήµερα. Η τουριστική βιοµηχανία διέθετε πλέον κατά τον ίδιο τρόπο, όπως οι αεροµεταφορείς, έναν Οργανισµό όπου τα κράτη µπορούσαν να γίνουν µέλη και να εναρµονίσουν τις τουριστικές τους πολιτικές και να συµβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη. 10 Παππάς Ν., 2008, Τουρισµός, Κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων 11 Επίσηµη Ιστοσελίδα ΠΟΤ, In 13

14 1.3. Αποστολή του Οργανισµού Το άρθρο 1 του Καταστατικού του Οργανισµού είναι το συνταγµατικό κείµενο που τον ορίζει ως έναν διεθνή οργανισµό διακυβερνητικού χαρακτήρα, ο οποίος έχει την ιδιότητα του εξειδικευµένου οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών 12. Ο θεµελιώδης στόχος του Οργανισµού είναι η προώθηση και η ανάπτυξη του τουρισµού, µε σκοπό τη συνεισφορά στην οικονοµική ανάπτυξη, τη διεθνή κατανόηση, την ειρήνη, την ευηµερία και τον παγκόσµιο σεβασµό, την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών για όλους, χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσα ή θρησκείας, όπως αναφέρεται στο Καταστατικό του 13. Ο Οργανισµός οφείλει να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων. Παράλληλα, ο Οργανισµός δίδει ιδιαίτερη προσοχή στα συµφέροντα των αναπτυσσόµενων χωρών στο χώρο του τουρισµού. Στο εν λόγω πλαίσιο, αυτές θα επωφεληθούν από τις δραστηριότητες της τεχνικής συνεργασίας (WTO, 2006). Για να καθορίσει τον κεντρικό ρόλο του στον τουρισµό, ο ΠΟΤ θεµελίωσε και διατηρεί µια αποτελεσµατική συνεργασία µε τα αρµόδια όργανα των Ηνωµένων Εθνών και των ειδικών οργανισµών τους. Σχετικά µε αυτό, ο ΠΟΤ έχει επιδιώξει µια σχέση συνεργασίας και συµµετοχής στις δραστηριότητες του Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών για την Ανάπτυξη, ως συµµετέχων οργανισµός που αναλαµβάνει την εκτέλεση του Προγράµµατος. Βάσει του Καταστατικού Χάρτη, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού πέραν από την προώθηση της συνεργασίας σε θέµατα τουρισµού µεταξύ κρατών και οργανισµών, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών στο πρόγραµµα UNPD 14 (United Nations Development Program) χρηµατοδοτεί προγράµµατα ανάπτυξης τουρισµού στις χώρες του τρίτου κόσµου µε στόχο «τη δηµιουργία θέσεων 12 Όπως τροποποιήθηκε και υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση κατά τη 18 η συνεδρίασή της, στο Ντακάρ (Νοέµβριος- εκέµβριος 2005) [Απόφαση 511(XVI)]. 13 Να σηµειωθεί ότι το Καταστατικό του υιοθετήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της UIOOT, που έλαβε χώρα στο Μεξικό από τις 17 έως τις 28 Σεπτεµβρίου του 1970 και τέθηκε σε ισχύ στις 2 Ιανουαρίου του United Nations Development Programme/UNDP, In 14

15 εργασίας, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τη δηµιουργία βάσεων σε αυτές τις εθνικές οικονοµίες ώστε να µπορέσουν να αναπτυχθούν» (The United Nations Directives, ). Εντούτοις, ουκ ολίγοι κατακρίνουν την πολιτική του Οργανισµού, κατηγορώντας τον ότι χρησιµοποιείται από τις ανεπτυγµένες χώρες ως µέσο διείσδυσης στις φτωχότερες, µε σκοπό την ευκολότερη δυνατή επίτευξη σχέσεων οικονοµικού ιµπεριαλισµού Μέλη Τα µέλη του Οργανισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού του Οργανισµού, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) Πλήρη µέλη β) Συνεργαζόµενα µέλη γ) Συνδεδεµένα µέλη Με το πέρας της 18 ης Συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως στο Ντακάρ, που έλαβε χώρα τον Νοέµβριο- εκέµβριο του 2005, επήλθε τροποποίηση στο άρθρο 6 του Καταστατικού, που αφορά στην κατηγοριοποίηση των µελών. Πιο συγκεκριµένα, αποφασίστηκε ότι τα εδάφη που έχαιραν της ιδιότητας του Συνεργαζόµενου Μέλους έως τις 24 Οκτωβρίου του 2003, θα διατηρήσουν το καθεστώς, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που τους αναλογούσαν µέχρι εκείνην την ηµεροµηνία. Τα Μέλη που έχαιραν της ιδιότητάς τους ως Συνδεδεµένα µέχρι την ηµεροµηνία θέσεως σε ισχύ της τροποποίησης του Καταστατικού (29 Νοεµβρίου 2005), θα αποκτήσουν την ιδιότητα των Συνεργαζοµένων Μελών, ως πλήρη µέλη. Η ιδιότητα του Συνεργαζόµενου Μέλους του Οργανισµού θα είναι προσβάσιµη σε διακυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς οργανισµούς, σε οργανισµούς τουριστικής διαχείρισης δίχως πολιτικές αρµοδιότητες και εξαρτήσεις από εδαφικές οντότητες, σε επαγγελµατικές οργανώσεις, συνδικαλιστικούς, πανεπιστηµιακούς, εκπαιδευτικούς φορείς, σε 15 United Nations Conference on Trade and Development, In 15

16 θεσµούς επαγγελµατικής επιµόρφωσης, καθώς και σε εµπορικές εταιρείες και συνεταιρισµούς των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται µε τους στόχους του Οργανισµού ή είναι της αρµοδιότητάς του. Η συµµετοχή των Συνεργαζόµενων Μελών στις δραστηριότητες του Οργανισµού είναι τεχνικού χαρακτήρα και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων και ψήφου αποτελεί αποκλειστικό προνόµιο των Πλήρων Μελών. Εντούτοις, εξακολουθεί να υφίσταται η κατηγοριοποίηση των Μελών σε Συνεργαζόµενα και Συνδεδεµένα, παρότι στην ουσία µετά τη 18 η Συνέλευση του Π.Ο.Τ. πρόκειται για το ίδιο και το αυτό. Συνεπώς, θα αναλύσουµε τις κατηγορίες µε την ονοµατολογία που επικρατεί µέχρι και σήµερα στις τάξεις του Οργανισµού Πλήρη Μέλη Το καθεστώς του Πλήρους µέλους είναι προσβάσιµο σε όλα τα κυρίαρχα κράτη µέλη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών 16, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Καταστατικού του Οργανισµού 17. Σύµφωνα µε το προαναφερθέν άρθρο, τα κράτη των οποίων οι εθνικοί οργανισµοί ήταν Πλήρη µέλη της UIOOT την ηµεροµηνία υιοθέτησης των Καταστατικών από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της UIOOT, θα είχαν το δικαίωµα να αποτελέσουν Πλήρη µέλη του Οργανισµού, χωρίς ουδεµία ανάγκη ψηφοφορίας, µέσω µίας επίσηµης διακήρυξης ότι υιοθετούν τα Καταστατικά του Οργανισµού και αποδέχονται τις απορρέουσες υποχρεώσεις εξ αυτών. Τα λοιπά κράτη µπορούν να γίνουν Πλήρη µέλη του Οργανισµού αν η υποψηφιότητά τους υπερψηφισθεί από τη Γενική Συνέλευση µε πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων Πλήρων µελών. Η Ελλάδα είναι πλήρες µέλος από την ίδρυση του ΠΟΤ, το Ο κατάλογος µε τα Πλήρη Μέλη του Οργανισµού επισυνάπτεται ως Παράρτηµα ιάταξη που τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση κατά τη 18 η Συνεδρίασή της στο Ντακάρ (Νοέµβριος εκέµβριος 2005) [Απόφαση 511(XVI)]. 17 Επίσηµη ιστοσελίδα του ΠΟΤ, στο 16

17 Συνεργαζόµενα Μέλη Η ιδιότητα του Συνεργαζόµενου µέλους είναι προσβάσιµη σε όλα τα εδάφη ή οµάδα εδαφών που δεν έχουν ίδιες εξωτερικές σχέσεις. Κατά το άρθρο 6, τα εδάφη ή οµάδες εδαφών µπορούν να αποτελέσουν συνεργαζόµενα µέλη του Οργανισµού, αν η υποψηφιότητά τους λάβει την πρότερη αποδοχή του κράτους µέλους που έχει αναλάβει τις εξωτερικές σχέσεις, το οποίο θα πρέπει να διακηρύξει εν ονόµατί τους ότι τα εν λόγω εδάφη ή οµάδα εδαφών υιοθετούν τα Καταστατικά του Οργανισµού και αποδέχονται τις υποχρεώσεις τους ως µέλη 18. Συνεργαζόµενα µέλη είναι οι ολλανδικές Αντίλλες, η Αρούµπα, η φλαµανδική κοινότητα του Βελγίου, η Μαδέρα, το Μακάο (Κίνα), το Πουέρτο Ρίκο και το Χονγκ Κογκ (Κίνα) 19. Παράλληλα, µε καθεστώς παρατηρητή, µετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, συµµετέχουν η Αγία Έδρα (από το 1979, ως Μόνιµος Παρατηρητής) και η Παλαιστίνη (από το 1999, ως Ειδικός Παρατηρητής) Συνδεδεµένα Μέλη Η ιδιότητα του συνδεδεµένου µέλους είναι προσβάσιµη σε διεθνή, διακυβερνητικά και µη κυβερνητικά σώµατα που εµφανίζουν ειδικό ενδιαφέρον για τον τουρισµό και σε εταιρείες και εµπορικούς συνεταιρισµούς των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται µε τους στόχους του Οργανισµού ή τις αρµοδιότητές του. Τα συνεργαζόµενα µέλη της UIOOT, µε την υιοθέτηση των Καταστατικών από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της UIOOT, είχαν το δικαίωµα να αποτελέσουν Συνδεδεµένα µέλη στον ΠΟΤ, χωρίς αναγκαιότητα ψηφοφορίας. Μετά την προαναφερθείσα 18 η Συνεδρίαση του Οργανισµού, τα εν λόγω σώµατα µπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Συνεργαζόµενου Μέλους του Οργανισµού, µε την προϋπόθεση να υποβάλλουν γραπτώς την υποψηφιότητά τους στον Γενικό 18 Όταν ένα συνεργαζόµενο µέλος του Οργανισµού αναλάβει τη διεύθυνση των εξωτερικών του σχέσεων, έχει δικαίωµα να καταστεί πλήρες µέλος, µέσω µίας επίσηµης διακήρυξης, στην οποία θα πρέπει να κοινοποιεί γραπτώς στον Γενικό Γραµµατέα ότι υιοθετεί τα Καταστατικά του Οργανισµού και αποδέχεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητά του ως πλήρες µέλος. 19 Επίσηµη ιστοσελίδα του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, στο 20 Επίσηµη ιστοσελίδα του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, στο 17

18 Γραµµατέα και να υπερψηφισθεί από τα δύο τρίτα των παρόντων Πλήρων µελών. Με εξαίρεση του διεθνείς οργανισµούς, η υποψηφιότητα των ανωτέρω σωµάτων θα πρέπει να παρουσιαστεί από το Κράτος Μέλος των Ηνωµένων Εθνών, υπό τη δικαιοδοσία του οποίου βρίσκεται στην έδρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πρόβλεψη ότι η Γενική Συνέλευση θα απέχει από την εξέταση των υποψηφιοτήτων σωµάτων που η έδρα τους βρίσκεται σε έδαφος που είναι αντικείµενο δικαστικής εκδίκασης/διαµάχης για την κυριαρχία του ή άλλου είδους, από τα Ηνωµένα Έθνη, ή όταν η δραστηριότητά τους συνδέεται µε το εν λόγω έδαφος, εκτός και εάν κανένα πλήρες µέλος δεν εναντιωθεί στην παρουσίαση της υποψηφιότητας αυτού του σώµατος ή της ένταξής του στον Οργανισµό Ανάλυση Συνδεδεµένων Μελών Τα Συνδεδεµένα Μέλη είναι εταιρείες (δηµόσιες ή ιδιωτικές), οργανισµοί, τουριστικοί προορισµοί, ΜΚΟ, εκπαιδευτικά σώµατα ή οργανισµοί οι δραστηριότητες των οποίων σχετίζονται µε τον τουρισµό και παρέχουν στον ΠΟΤ τις γνώσεις και εµπειρίες τους, για την προώθηση της ανάπτυξης του υπεύθυνου, αειφόρου και προσβάσιµου τουρισµού για όλους. Πρόκειται για οργανώσεις: 18

19 Προεξέχουσες: Είναι πρωτοπόρες όσον αφορά σε τοµείς καινοτοµίας, αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες, πραγµατοποιώντας έρευνα και εκπαιδεύοντας τους µελλοντικούς επαγγελµατίες του τουριστικού τοµέα. Ποικίλων συµφερόντων: Η ποικιλία συµφερόντων που χαρακτηρίζει τους οργανισµούς που είναι Συνδεδεµένα Μέλη του ΠΟΤ επιφέρει αξία και εµπλουτίζει την ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων. Παραδείγµατος χάριν, τα µέλη του ανήκουν σε αεροπορικές γραµµές, τουριστικά πρακτορεία, εταιρείες που προωθούν προορισµούς, ξενοδοχεία και ξενοδοχειακές αλυσίδες, πανεπιστήµια, επιχειρηµατικές σχολές, συνδικάτα, εταιρείες πληροφορικής, κέντρα εξειδικευµένης εκπαίδευσης, εταιρείες τουριστικών υπηρεσιών, περιβαλλοντικής έρευνας και αειφορίας. ιεθνείς: Η θέση των Συνδεδεµένων Μελών στα µήκη των πέντε ηπείρων επιτρέπει στον ΠΟΤ να ενηµερώνεται για τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δυναµικές, να αναπτύσσει δεσµούς µε µέλη που βρίσκονται σε µία γεωγραφική περιοχή υψηλού ενδιαφέροντος ή µε παρόµοιες οργανώσεις σε άλλες γεωγραφικές ζώνες. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τις προαναφερθείσες οργανώσεις για ένταξη στον ΠΟΤ, καθώς και συνοπτικά αριθµητικά στοιχεία για τα Συνδεδεµένα µέλη παρατίθενται ως Παράρτηµα Σύνδεσµος Platma Ο ΠΟΤ έχει δηµιουργήσει έναν σύνδεσµο, τον Platma, αποκλειστικά για τα εν λόγω µέλη. Πιο συγκεκριµένα, ως Platma ορίζεται η διαδικτυακή επαγγελµατική κοινότητα των Συνδεδεµένων Μελών του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (ΠΟΤ), που αναζητά την προώθηση της συνεργασίας και τη διάχυση της πληροφορίας που µπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αειφορίας στον τουρισµό. Ο σκοπός της Plasma είναι η αύξηση της πρόσβασης, διάδοσης και ανταλλαγής πληροφόρησης και γνώσης που παράγεται από τα Συνδεδεµένα Μέλη σε 19

20 όλον τον κόσµο 21, αλλά και από τον ίδιο τον ΠΟΤ, για την προώθηση της ανάπτυξης ιδεών και σχεδίων που να υποστηρίζουν τις διαδικασίες καινοτοµίας και δράσης των Συνδεδεµένων Μελών και του συνόλου του Οργανισµού. Η Platma προέκυψε ως απάντηση της Γραµµατείας των Συνδεδεµένων Μελών του ΠΟΤ στις εκπεφρασµένες ανάγκες των ίδιων των µελών. Σύµφωνα και µε τον Javier Blanco, ιευθυντή του Προγράµµατος Συνδεδεµένων Μελών, «η τεχνολογία και η καινοτοµία είναι όπλα ανταγωνιστικότητας και συνιστούν εγγύηση για το µέλλον. Η Platma είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσµατικό εργαλείο που µπορεί να φέρει την αλλαγή στον παγκόσµιο τουριστικό διάλογο» Οι διαδικασίες ένταξης στον ΠΟΤ, ως Συνδεδεµένο Μέλος, καθώς και συνοπτικά αριθµητικά στοιχεία γι αυτά, παρατίθενται ως Παράρτηµα UNWTO/Plasma, In fab3ac5a763514b7e

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κύρια Όργανα του Οργανισµού Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Καταστατικού του ΠΟΤ, τα βασικά Όργανα του Οργανισµού είναι τα κάτωθι: α) η Γενική Συνέλευση β) το Εκτελεστικό Συµβούλιο γ) η Γραµµατεία Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Εκτελεστικού Συµβουλίου λαµβάνουν χώρα στην έδρα του Οργανισµού, εκτός εάν αποφασιστεί από τα αντίστοιχα µέλη διαφορετικά Γενική Συνέλευση: Η Γενική Συνέλευση καθίσταται ως το ανώτατο Όργανο του Οργανισµού και αποτελείται από τους απεσταλµένους εκπροσώπους των Πλήρων κρατών µελών και των συνεργαζόµενων µελών. Συνέρχεται κάθε δύο έτη για να εγκρίνει τον προϋπολογισµό και το πρόγραµµα εργασιών, καθώς και για να συζητήσει θέµατα ζωτικής σηµασίας για τον τοµέα του τουρισµού. Κάθε τέσσερα έτη εκλέγει τον Γενικό Γραµµατέα. Τα συνδεδεµένα µέλη και οι εκπρόσωποι άλλων διεθνών οργανισµών συµµετέχουν µε καθεστώς παρατηρητή. Σύµφωνα µε την τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού, κατά την 18 η συνεδρίαση στο Ντακάρ (Νοέµβριος- εκέµβριος 2005) 23, κάθε πλήρες µέλος θα εκπροσωπείται από έναν µέγιστο αριθµό πέντε απεσταλµένων, ένας εκ των οποίων θα 23 Απόφαση 511 (XVI) 21

22 έχει διοριστεί ως αρχηγός της αποστολής από το µέλος. Το ίδιο ισχύει και για τα συνεργαζόµενα µέλη που είχαν αυτήν την ιδιότητα έως τις 24 Οκτωβρίου του Εντούτοις, οι απεσταλµένοι αυτών συµµετέχουν δίχως δικαίωµα ψήφου στις συνεδριάσεις της Συνελεύσεως, αλλά έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν το λόγο, χωρίς να λαµβάνουν µέρος στη λήψη αποφάσεων. Σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Καταστατικού του Οργανισµού, κάθε πλήρες µέλος έχει δικαίωµα µίας ψήφου, ενώ, κατά το άρθρο 29, οι αποφάσεις για οποιοδήποτε ζήτηµα θα πρέπει να λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των Πλήρων µελών που είναι παρόντα. Αντίστοιχα, χρειάζεται πλειοψηφία δύο τρίτων για λήψη αποφάσεων σχετικών µε οικονοµικά θέµατα και µε υποχρεώσεις προϋπολογισµού των µελών, την έδρα του Οργανισµού και άλλα ζητήµατα ιδιαίτερης σηµασίας για τα Πλήρη µέλη του 24. Η Επιτροπή Συνεργαζόµενων Μελών συνίσταται από τρεις συλλόγους 25 : i) το σύλλογο προορισµών, που συγκεντρώνει όλους τους οργανισµούς τουριστικής διαχείρισης, χωρίς πολιτικές αρµοδιότητες και εξαρτήσεις από εδαφικές οντότητες, ii) τον εκπαιδευτικό σύλλογο, που συγκεντρώνει φορείς πανεπιστηµιακούς, εκπαίδευσης, επαγγελµατικής επιµόρφωσης και έρευνας, και iii) τον επαγγελµατικό σύλλογο, που συγκεντρώνει όλα τα υπόλοιπα Συνεργαζόµενα Μέλη. Οι διακυβερνητικοί και µη κυβερνητικοί οργανισµοί συµµετέχουν σε εκείνον ή εκείνους από τους τρεις συλλόγους που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητές τους. Η Επιτροπή των συνεργαζόµενων µελών µπορεί να ορίζει τρεις εκπροσώπους που αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα τον σύλλογο προορισµών, τον επαγγελµατικό σύλλογο και τον εκπαιδευτικό σύλλογο. Οι εκπρόσωποι αυτοί συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της Συνελεύσεως χωρίς δικαίωµα ψήφου. Κάθε συνεργαζόµενο µέλος µπορεί να ορίσει έναν παρατηρητή που να παραβρίσκεται στις συνελεύσεις της Συνέλευσης. 24 Άρθρο 30 του Καταστατικού. 25 Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση κατά τη 18 η συνεδρίασή της στο Ντακάρ (Νοέµβριος- εκέµβριος 2005) [Απόφαση 511(XVI)]. 22

23 Η Συνέλευση συνέρχεται σε τακτικές συνεδρίες κάθε δύο χρόνια και σε έκτακτες, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις. Οι έκτακτες συνεδριάσεις συγκαλούνται µετά από αίτηµα του Συµβουλίου ή από την πλειοψηφία των Πλήρων µελών του Οργανισµού. Σύµφωνα µε το άρθρο 11, η Γενική Συνέλευση θα υιοθετεί τον δικό της Κανονισµό. Παράλληλα, θα µπορεί να εξετάσει κάθε ζήτηµα και να διατυπώσει συστάσεις για οποιοδήποτε θέµα που εντάσσεται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Οργανισµού. Μεταξύ των εξουσιών 26 που της έχουν αποδοθεί από τα Καταστατικά, η Συνέλευση δύναται να: α) εκλέγει τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους της β) εκλέγει τα Μέλη του Συµβουλίου γ) διορίζει τον Γενικό Γραµµατέα µετά από πρόταση του Συµβουλίου δ) εγκρίνει τον Οικονοµικό Κανονισµό της Οργάνωσης ε) καθορίζει τις γενικές ντιρεκτίβες για τη διοίκηση του Οργανισµού στ) εγκρίνει τον Κανονισµό του Προσωπικού που αναφέρεται στο προσωπικό της Γραµµατείας ζ) ψηφίσει τους Ελεγκτές Λογαριασµών, µετά από πρόταση του Συµβουλίου η) εγκρίνει το γενικό πρόγραµµα εργασιών του Οργανισµού θ) εποπτεύει την οικονοµική πολιτική του Οργανισµού και αν ψηφίζει τον προϋπολογισµό ι) δηµιουργεί οποιοδήποτε αναγκαίο τεχνικό ή περιφερειακό σώµα κ) εξετάζει και εγκρίνει αναφορές σχετικά µε τις δραστηριότητες του Οργανισµού και των Οργάνων του και πραγµατοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρµογή των µέτρων που πρέπει να ληφθούν λ) εγκρίνει ή µεταβιβάζει εξουσίες µε σκοπό την ολοκλήρωση των συµφωνιών µε τις κυβερνήσεις ή τους διεθνείς οργανισµούς µ) εγκρίνει ή µεταβιβάζει εξουσίες µε σκοπό την υπογραφή συµφωνιών µε ιδιωτικούς οργανισµούς ή σώµατα ν) ετοιµάζει και συστήνει διεθνείς συµφωνίες για οποιοδήποτε ζήτηµα εντάσσεται στο πλαίσιο αρµοδιοτήτων του Οργανισµού 26 Άρθρο 12 του Καταστατικού. 23

24 ξ) αποφασίζει, σύµφωνα µε το ισχύον Καταστατικό, για αιτήσεις ένταξης ως µέλος Εκτελεστικό Συµβούλιο: Το Εκτελεστικό Συµβούλιο αποτελεί την επιτροπή διευθύνσεως του ΠΟΤ και είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της υλοποίησης του προγράµµατος εργασιών και την προσαρµογή στον προϋπολογισµό. Το Συµβούλιο συνέρχεται, τουλάχιστον, δύο φορές το χρόνο και συνίσταται από 30 µέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, στη βάση του «ένα για κάθε πέντε Πλήρη µέλη». Ως χώρα στην οποία εδρεύει ο Οργανισµός, η Ισπανία καταλαµβάνει µία µόνιµη θέση στο Εκτελεστικό Συµβούλιο. Αντιπρόσωποι των συνεργαζόµενων και συνδεδεµένων µελών συµµετέχουν στις συναντήσεις του Συµβουλίου µε καθεστώς παρατηρητή. Για το έτος 2011 στην Προεδρία του Συµβουλίου βρίσκεται η Ιταλία, µε πρώτο αντιπρόεδρο την Κένυα και δεύτερο τη Ρουµανία. Η λίστα µελών του Εκτελεστικού Συµβουλίου επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 3. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο έχει ως αποστολή την υιοθέτηση, σε συνεννόηση µε τον Γενικό Γραµµατέα, όλων των αναγκαίων µέτρων για την εφαρµογή των αποφάσεών του, καθώς και αυτών της Γενικής Συνελεύσεως, ενηµερώνοντας την τελευταία για τις δράσεις του. Το Συµβούλιο αποτελείται από τα Πλήρη µέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε τον Κανόνα που θεσπίστηκε από αυτήν, µε σκοπό την επίτευξη µίας δίκαιης και ισόρροπης γεωγραφικής διανοµής. Ο εν λόγω Κανόνας συνίσταται σε ένα µέλος για κάθε πέντε Πλήρη µέλη. Τα συνεργαζόµενα µέλη, καθώς και οι τρεις εκπρόσωποι της Επιτροπής συνεργαζόµενων µελών συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου χωρίς δικαίωµα ψήφου και δεν λαµβάνουν µέρος στις αποφάσεις Τροποποίηση του άρθρου 14 του Καταστατικού, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση κατά τη 18 η συνεδρίασή της στο Ντακάρ (Νοέµβριος- εκέµβριος 2005) [Απόφαση 511(XVI)]. 24

25 Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Καταστατικού 28, τα µέλη του Συµβουλίου θα εκλέγονται για µία περίοδο τεσσάρων ετών. Η εκλογή του ήµισυ των µελών του Συµβουλίου θα πραγµατοποιείται κάθε δύο έτη µε κλήρωση. Το Συµβούλιο οφείλει να συνεδριάζει τουλάχιστο δύο φορές το χρόνο 29. Αντίστοιχα, σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ιδίου, το Συµβούλιο επιλέγει από τα εκλέξιµα µέλη του έναν Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του, για περίοδο ενός έτους. Οµοίως, µπορεί να ψηφίζει τον δικό του Κανονισµό (άρθρο 18). Οι θητείες των µελών του Συµβουλίου που εκπνέουν δεν ανανεώνονται άµεσα, εκτός εάν αυτή κριθεί αναγκαία για τη διασφάλιση µίας δίκαιης και ισόρροπης γεωγραφικής διανοµής. Σε αυτήν την περίπτωση η παραδεκτότητα της αίτησης ανανέωσης κρίνεται από την πλειοψηφία των Πλήρων µελών που είναι παρόντα. Το κράτος οικοδεσπότης της έδρας του Οργανισµού διαθέτει µόνιµα µία επιπλέον θέση στο Εκτελεστικό Συµβούλιο, µε δικαίωµα ψήφου, χωρίς να ισχύει στην περίπτωση αυτή ο γεωγραφικός διαχωρισµός των θέσεων του Συµβουλίου 30. Στο άρθρο 19 καταγράφονται οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου, όπως αυτές του αποδίδονται από το Καταστατικό του Οργανισµού, ήτοι: α) λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέσα, σε συνεννόηση µε τον Γενικό Γραµµατέα, για την εκτέλεση των αποφάσεων και συστάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και ενηµερώνει την τελευταία ως προς αυτά, β) λαµβάνει από τον Γενικό Γραµµατέα τις σχετικές µε τις δραστηριότητες του Οργανισµού αναφορές, γ) υποβάλλει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση, δ) εξετάζει το γενικό πρόγραµµα εργασιών του Οργανισµού, το οποίο εκπονείται από τον Γενικό Γραµµατέα, προτού υποβληθεί στη Συνέλευση, 28 Όπως τροποποιήθηκε και υιοθετήθηκε κατά από τη Γενική Συνέλευση κατά την 7 η συνεδρίασή της στη Μαδρίτη (Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 1987 [Απόφαση 208(VII)]. 29 Άρθρο 16 του Καταστατικού. 30 Αλλαγή του άρθρου 14 του Καταστατικού, όπως υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση στην 5 η της συνεδρίαση στο Νέο ελχί, τον Οκτώβριο του 1983 [απόφαση 134(V)] και τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 22 ης συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως στην Κωνσταντινούπολη, τον Οκτώβριο του 1997 [απόφαση 365(XII)]. 25

26 ε) παρουσιάζει στη Συνέλευση αναφορές και συστάσεις για τα λογιστικά και τις προβλέψεις του προϋπολογισµού του Οργανισµού, στ) συστήνει κάθε επικουρικό όργανο που απαιτείται για τις δραστηριότητες του Συµβουλίου, και ζ) εκτελεί όλες τις λοιπές λειτουργίες που µπορεί να του ανατεθούν από τη Συνέλευση. Οµοίως, κατά το διάστηµα των συνεδριάσεων της Συνελεύσεως, το Συµβούλιο λαµβάνει τις αναγκαίες διοικητικές και τεχνικές αποφάσεις, στο πλαίσιο των οικονοµικών εισφορών και πόρων του Οργανισµού, και πληροφορεί για τις εν λόγω αποφάσεις τη Συνέλευση στην επόµενή του σύνοδο, για να υπερψηφιστούν 31. Tέλος, το Συµβούλιο για την επίτευξη των στόχων του έχει τους κόλπους του τα εξής επικουρικά όργανα: - την Επιτροπή Προγράµµατος (υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τήρηση του προγράµµατος εργασίας) - την Επιτροπή Προϋπολογισµού και Οικονοµικών - τα κράτη µέλη - τις Περιφερειακές Επιτροπές - την Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό - την επιφορτιζόµενη Υποεπιτροπή να εξετάζει τις υποψηφιότητες για την ιδιότητα Συνδεδεµένου Μέλους - την Επιτροπή Στατιστικής και Μακροοικονοµικής Ανάλυσης του Τουρισµού - την Επιτροπή Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προώθησης - την Επιτροπή Στήριξης στην Ποιότητα - την Παγκόσµια Επιτροπή Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό 31 Άρθρο 20 του Καταστατικού του Οργανισµού. 26

27 2.3. Γραµµατεία: Η Γραµµατεία συνίσταται από τον Γενικό Γραµµατέα και το προσωπικό που αυτός εποπτεύει (σήµερα υπολογίζονται σε 110 διεθνείς υπαλλήλους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση του προγράµµατος εργασίας του Οργανισµού και για την κάλυψη των αναγκών των Μελών του). Ο Ιορδανός Taleb Rifai προΐσταται του Οργανισµού από την 1 η Ιανουαρίου του Ο Γενικός Γραµµατέας, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Καταστατικού, εκλέγεται µετά από πρόταση του Συµβουλίου και µε πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων Πλήρων µελών της Συνελεύσεως, για µία περίοδο τεσσάρων ετών. Ο εν λόγω διορισµός είναι ανανεώσιµος για µία µόνο επιπλέον τετραετία, µετά την τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου κατά την 16 η Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως 33. Ο Γενικός Γραµµατέας είναι υπόλογος ενώπιον της Συνελεύσεως και του Συµβουλίου. Επίσης, είναι αυτός που εφαρµόζει τις κατευθυντήριες γραµµές που χαράσσει η Συνέλευση και το Συµβούλιο. Υποβάλλει στο τελευταίο αναφορές σχετικά µε τις δραστηριότητες της Οργάνωσης, τους λογαριασµούς τους και το προσχέδιο του γενικού προγράµµατος εργασιών και των προβλέψεων για τον προϋπολογισµό του ΠΟΤ. Ο Γενικός Γραµµατέας διασφαλίζει τη δικαστική εκπροσώπηση του Οργανισµού. Σηµαντική αρµοδιότητά του αποτελεί, βάσει του άρθρου 24 του Καταστατικού του Οργανισµού, η επιλογή του προσωπικού της Γραµµατείας. Πιο συγκεκριµένα: α) Ο Γενικός Γραµµατέα διορίζει το προσωπικό της Γραµµατείας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Προσωπικού που έχει ψηφίσει η Συνέλευση. β) Το προσωπικό του Οργανισµού είναι υπόλογο έναντι του Γενικού Γραµµατέα. γ) Κατά την επιλογή προσωπικού και τον καθορισµό των όρων υπηρεσίας, η πρωταρχική µέριµνα είναι η εξασφάλιση εργαζοµένων στον Οργανισµό µε τις υψηλότερες αρχές αποτελεσµατικότητας, τεχνικής ικανότητας και ακεραιότητας. Και 32 Επίσηµη ιστοσελίδα του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, στο 33 Ντακάρ, Νοέµβριος- εκέµβριος 2005 [απόφαση 512 (XVI)] 27

28 σ αυτήν την περίπτωση, δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην επιλογή από όσο πιο ευρεία γεωγραφική βάση είναι δυνατόν. δ) Κατά την τήρηση των υποχρεώσεών τους, τόσο ο Γενικός Γραµµατέας, όσο και το προσωπικό δεν µπορούν να δέχονται οδηγίες από ουδεµία Κυβέρνηση, ούτε από οποιαδήποτε αρχή ξένη του Οργανισµού. Οµοίως, οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε πράξη που δε συµβαδίζει µε την ιδιότητά τους ως διεθνείς υπάλληλοι και είναι υπόλογοι µόνον ενώπιον του Οργανισµού. Πέραν των ανωτέρω, προβλέπεται και µία θέση Εκτελεστικού ιευθυντή, για την υποστήριξη και εξυπηρέτηση των Συνδεδεµένων Μελών, η οποία καλύπτεται στην έδρα του Οργανισµού στη Μαδρίτη και χρηµατοδοτείται από την ισπανική Κυβέρνηση. Οµοίως, η Γραµµατεία βασίζεται και σε ένα γραφείο περιφερειακής στήριξης για την Ασία και τον Ειρηνικό στην Οσάκα, το οποίο χρηµατοδοτείται από την ιαπωνική Κυβέρνηση Οι Περιφερειακές Επιτροπές ηµιουργήθηκαν το 1975, ως επικουρικά της Γενικής Συνελεύσεως όργανα. Αναλαµβάνουν άµεσες δράσεις γενικότερα που ενισχύουν και συµπληρώνουν τις προσπάθειες των εθνικών διοικήσεων τουρισµού. Οι έξι Περιφερειακές Επιτροπές συνεδριάζουν κανονικά µία φορά το χρόνο. ιευκολύνουν τα κράτη µέλη να διατηρούν επαφές µεταξύ τους αλλά και µε τη Γραµµατεία κατά τη διάρκεια των δύο συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, όπου υποβάλλουν προτάσεις και εκφράζουν τις ανησυχίες τους. Κάθε Επιτροπή εκλέγει το δικό της Συµβούλιο για µία εντολή δύο ετών, η οποία καλύπτει την περίοδο µεταξύ των δύο συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι Επιτροπές αυτές συνεδριάζουν, τουλάχιστο, µία φορά το χρόνο και αποτελούνται από όλα τα Πλήρη και Συνεργαζόµενα Μέλη της περιφέρειας. Τα Συνδεδεµένα Μέλη κάθε περιφέρειας συµµετέχουν στις συνεδριάσεις µε την ιδιότητα του παρατηρητή. 34 Επίσηµη ιστοσελίδα του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, στο 28

29 Οι έξι Περιφερειακές Επιτροπές του ΠΟΤ είναι οι ακόλουθες 35 : i) Επιτροπή του ΠΟΤ για την Αφρική (για την περίοδο προεδρεύει το Καµερούν, µε αντιπροέδρους την Αλγερία και τη Μπουρκίνα Φάσο). ii) Επιτροπή του ΠΟΤ για την Αµερική (για την περίοδο προεδρεύει η Βενεζουέλα, µε αντιπροέδρους το Εκουαδόρ και την Παραγουάη). iii) Επιτροπή του ΠΟΤ για την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό (για την περίοδο προεδρεύει η Ταϊλάνδη, µε αντιπροέδρους την Ιαπωνία και την Μαλαισία). iv) Επιτροπή του ΠΟΤ για τη Νότιο Ασία (για την περίοδο προεδρεύει το Ιράν, µε αντιπροέδρους το Μπαγκλαντές και το Μπουτάν). v) Επιτροπή του ΠΟΤ για την Ευρώπη (για την περίοδο προεδρεύει η Σλοβενία, µε αντιπροέδρους τη Γαλλία και το Μαυροβούνιο). vi) Επιτροπή του ΠΟΤ για τη Μέση Ανατολή (για την περίοδο προεδρεύει ο Λίβανος, µε αντιπροέδρους τη Σαουδική Αραβία και τη Συρία). 35 Επίσηµη ιστοσελίδα του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, στο 29

30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤ ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 3.1. Προϋπολογισµός και έξοδα: Τα σχετικά για τα οικονοµικά του ΠΟΤ αναφέρονται στα άρθρα 25 και 26 του Καταστατικού. Ο προϋπολογισµός του Οργανισµού που προορίζεται για κάλυψη των διοικητικών δραστηριοτήτων, αλλά και αυτών του γενικού προγράµµατος εργασιών, χρηµατοδοτείται από τις εισφορές των Πλήρων µελών, των Συνεργαζόµενων και των Συνδεδεµένων, σύµφωνα µε την κλίµακα αξιολόγηση που έχει εγκρίνει η Συνέλευση, και από άλλες πιθανές πηγές εισόδων του Οργανισµού. Ο προϋπολογισµός που συντάσσεται από τον Γενικό Γραµµατέα θα πρέπει να υποβληθεί στη Συνέλευση από το Συµβούλιο για εξέταση και υπερψήφισή του. Οι λογαριασµοί του Οργανισµού θα πρέπει να εξετάζονται από τους Ελεγκτές Λογαριασµών, οι οποίοι εκλέγονται από τη Συνέλευση για µία περίοδο δύο ετών, µετά από πρόταση του Συµβουλίου, µε δικαίωµα επανεκλογής. Αυτοί, εκτός από την εξέταση των λογαριασµών, µπορούν να προβαίνουν στις αναγκαίες παρατηρήσεις σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των οικονοµικών διαδικασιών και τη διαχείριση, το λογιστικό σύστηµα, τους εσωτερικούς οικονοµικούς ελέγχους και, γενικότερα, τις οικονοµικές συνέπειες των διοικητικών πρακτικών Νοµική ιδιότητα, προνόµια και ασυλίες Όπως ορίζει το άρθρο 31 του Καταστατικού, ο Οργανισµός είναι νοµικό πρόσωπο. Ο ΠΟΤ χαίρει στα εδάφη των κρατών µελών του των προνοµίων και ασυλιών που χρειάζονται για την άσκηση των λειτουργιών του. Τα εν λόγω προνόµια και ασυλίες µπορούν να καθορίζονται από συµφωνίες που συνάπτει ο Οργανισµός Άρθρο 32 του Καταστατικού. 30

31 3.3. Τροποποιήσεις Οποιαδήποτε τροποποίηση µπορεί να προταθεί στο Καταστατικό και στα παραρτήµατά του, κατά το άρθρο 33, θα πρέπει να κατατεθεί στον Γενικό Γραµµατέα, ο οποίος µε τη σειρά του θα την κοινοποιήσει στα Πλήρη µέλη τουλάχιστον έξι µήνες προτού υποβληθεί για εξέταση από τη Συνέλευση. Η υιοθέτηση µίας τροποποίησης προϋποθέτει πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων Πλήρων µελών Θέση σε διαθεσιµότητα - Αποχώρηση Η Συνέλευση προειδοποιεί ότι εάν κάποιο από τα µέλη της εµµένει σε πολιτικές αντίθετες από τον θεµελιώδη στόχο του Οργανισµού (όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Καταστατικού), αυτή δύναται, µέσω Αποφάσεως που θα έχει υιοθετηθεί από µία πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων Πλήρων µελών, να παύσει το εν λόγω µέλος από την άσκηση των δικαιωµάτων του και την απόλαυση των προνοµίων που απορρέουν από την ιδιότητά του ως µέλους. Η παύση θα διαρκέσει έως ότου να αναγνωρίσει η Συνέλευση πως οι πολιτικές αυτές έχουν τροποποιηθεί (άρθρο 34). Παράλληλα, οποιοδήποτε πλήρες µέλος θα µπορεί να αποχωρεί από τον Οργανισµό, µετά από περίοδο ενός έτους από την κοινοποίησή του στην Κυβέρνηση θεµατοφύλακα. Το ίδιο ισχύει και για τα συνεργαζόµενα µέλη, µε την προϋπόθεση να έχει προηγηθεί γραπτή κοινοποίηση από το πλήρες µέλος που έχει αναλάβει τις εξωτερικές σχέσεις του εν λόγω συνεργαζόµενου µέλους. Ένα συνδεδεµένο µέλος µπορεί να αποχωρήσει από τον Οργανισµό µέσα σε διάστηµα ενός έτους από τη στιγµή που το έχει κοινοποιήσει γραπτώς στον Γενικό Γραµµατέα (άρθρο 35). Όταν ένα Κράτος έχει αποχωρήσει από την Οργάνωση, έχει το δικαίωµα να επανακτήσει την ιδιότητα του Πλήρους Μέλους του Οργανισµού, χωρίς ανάγκη ουδεµίας ψηφοφορίας, µέσω επίσηµης διακήρυξης ότι υιοθετεί το Καταστατικό της Οργάνωσης και αποδέχεται τις υποχρεώσεις του Μέλους που απορρέουν εξ αυτού. 31

32 3.5. Θεµατοφύλακας η Ισπανία Το Καταστατικό του Οργανισµού και όλες οι διακηρύξεις αποδοχής των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα του µέλους παρακατατίθενται ενώπιον της ισπανικής Κυβέρνησης. Η Κυβέρνηση της Ισπανίας οφείλει να κοινοποιεί στα κράτη µέλη την αποδοχή των διακηρύξεών τους, καθώς και τις ενηµερώσεις και ειδοποιήσεις που διατυπώνονται σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα άρθρα 33 και 35, καθώς και την ηµεροµηνία θέσεως σε ισχύ των τροποποιήσεων του Καταστατικού Γλώσσες και διερµηνεία Οι επίσηµες γλώσσες του Οργανισµού είναι η ισπανική, η αραβική, η γαλλική, η αγγλική, η ρώσικη και η κινέζικη 38, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Καταστατικού. Τα κείµενα στην ισπανική, γαλλική, αγγλική και ρωσική γλώσσα των Καταστατικών θεωρούνται εξίσου αυθεντικά Κανόνες χρηµατοδότησης Η οικονοµική περίοδος του Οργανισµού είναι διάρκειας δύο ετών. Ο προϋπολογισµός χρηµατοδοτείται µέσω των εισφορών των µελών, σύµφωνα µε µια µέθοδο κατανοµής που καθορίζεται από τη Συνέλευση και βασίζεται στο επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης, όπως επίσης και στη σηµασία του διεθνούς τουρισµού για κάθε χώρα, καθώς και µέσω άλλων εσόδων του Οργανισµού. 37 Άρθρο 37, όπως αυτό τροποποιήθηκε και υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση κατά την 4 η της Συνεδρίαση στη Ρώµη, τον Σεπτέµβριο του 1981 [Απόφαση 93(IV)] 38 Η κινέζικη γλώσσα εισήχθη µετά από τροποποίηση του άρθρου 38 του Καταστατικού, όπως υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση κατά τη 17 η Συνεδρίασή της, στην Καρταχένα της Κολοµβίας, τον Νοέµβριο του 2007 [Απόφαση 521(XVII)]. 32

33 Τα Μέλη του Οργανισµού καταθέτουν την εισφορά τους κατά τη διάρκεια του πρώτου µήνα του αντίστοιχου οικονοµικού έτους. Το σύνολο της εισφοράς που θα αποφασιστεί από τη Συνέλευση, κοινοποιείται στα Μέλη έξι µήνες πριν την έναρξη του οικονοµικού έτους. Εντούτοις, το Συµβούλιο µπορεί να δεχθεί περιπτώσεις καθυστέρησης πληρωµών των µεριδίων των κρατών, εφόσον τούτο δικαιολογείται από την εφαρµογή διαφορετικών οικονοµικών ετών σε ισχύ από κάποιες χώρες 39. Ένα Μέλος που έχει καθυστερήσει για ένα έτος ή περισσότερο την καταβολή των οικονοµικών εισφορών του για τα έξοδα του Οργανισµού, δε θα µπορεί να συνιστά µέλος του Εκτελεστικού Συµβουλίου, ούτε να ασκεί κάποια λειτουργία στους κόλπους των οργάνων της Γενικής Συνελεύσεως. Οµοίως, αν το Μέλος αυτό πράξει τα ανωτέρω χωρίς να µπορεί να εξηγήσει τη φύση των περιστάσεων που το εµποδίζουν να προχωρήσει στην πληρωµή, θα πρέπει να καταβάλλει τα οφειλόµενα ποσά µε µία προσαύξηση αποζηµίωσης που ανέρχεται στο δύο τοις εκατό των εν λόγω καθυστερήσεων 40. Ιδρύεται ένα Γενικό Ταµείο. Όλες οι εισφορές που πραγµατοποιούνται από τα Μέλη, οι διάφορες πηγές και όλες οι κινήσεις του Ταµείου τρεχουσών εξόδων θα πιστώνονται στο Γενικό Ταµείο, και τα διοικητικά έξοδα, καθώς και τα σχετικά µε το γενικό πρόγραµµα θα εκταµιεύονται από το Γενικό Ταµείο. Ιδρύεται ένα Ταµείο Τρεχουσών Εξόδων, το ύψος του οποίου ορίζεται από τη Συνέλευση. Οι προβλεπόµενες εισφορές των Μελών και οποιοδήποτε άλλο έσοδο του προϋπολογισµού θα κατατίθεται στο Ταµείο Τρεχουσών Εξόδων. Όταν απαιτείται από τις περιστάσεις, θα µεταφέρονται ποσά από αυτό το Ταµείο στο Γενικό Ταµείο. 39 Τροποποίηση που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση κατά την 3 η της Συνεδρίαση στο Τορρεµολίνος, τον Σεπτέµβριο του 1979 [Απόφαση 61(III)]. 40 Παράγραφος 13 Τροποποίηση που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση κατά την 4 η της Συνεδρίαση στη Ρώµη, τον Σεπτέµβριο του 1981 [Απόφαση 92(IV)]. 33

34 Για τη χρηµατοδότηση των µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό του Οργανισµού δραστηριοτήτων και για αυτές που επιδεικνύουν ενδιαφέρον ορισµένες χώρες ή οµάδες χωρών, µπορούν να ιδρυθούν καταπιστευµατικά ταµεία. Τα εν λόγω ταµεία θα χρηµατοδοτούνται από οικειοθελείς εισφορές. Ο Οργανισµός µπορεί να αιτηθεί αποζηµίωσης για τη διαχείριση των ταµείων αυτών. Η χρήση των προσφορών, κληροδοτηµάτων και λοιπών έκτακτων εσόδων που δεν εµφανίζονται στον προϋπολογισµό, θα αποφασίζεται από τη Συνέλευση. Ο Γενικός Γραµµατέας οφείλει να παρουσιάζει στο Συµβούλιο τις προβλέψεις για τον προϋπολογισµό τρεις µήνες, τουλάχιστον πριν από την αντίστοιχη συνεδρίαση του Συµβουλίου. Το Συµβούλιο εξετάζει τις προβλέψεις και προτείνει τον προϋπολογισµό στη Συνέλευση για την εξέταση και οριστική έγκρισή του. Οι προβλέψεις του Συµβουλίου στέλλονται επίσης τρεις µήνες νωρίτερα στα Μέλη πριν από την σχετική συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Η Συνέλευση εγκρίνει τον προϋπολογισµό κατ έτος για µία περίοδο δύο ετών και την κατανοµή του, καθώς επίσης και τους λογαριασµούς διαχείρισης για κάθε έτος. Ο προϋπολογισµός θα διατυπώνεται σε Ευρώ. Η νοµισµατική µονάδα των εισφορών των Μελών θα είναι το ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο νόµισµα ή συνδυασµός νοµισµάτων ορίσει η Συνέλευση. Ωστόσο, ο Γενικός Γραµµατέας θα µπορεί να δέχεται εισφορές και άλλων νοµισµατικών µονάδων από τα Μέλη, µέχρι το σύνολο που θα καθορίσει η Συνέλευση Tο Ευρώ αντικατέστησε το δολάριο που προϋπήρχε στο Καταστατικό ως νοµισµατική µονάδα συναλλαγών, µετά από την τροποποίησή του κατά την 14 η Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως (Σεούλ/Οσάκα), Σεπτεµβρίου 2001 [Απόφαση 422(XIV)]. 34

35 Στον υπολογισµό των εισφορών των Συνεργαζόµενων Μελών θα λαµβάνονται υπόψη οι συνθήκες της ιδιότητάς τους ως Μέλη, καθώς και τα περιορισµένα δικαιώµατα των οποίων χαίρουν στον Οργανισµό Τροποποίηση που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση κατά την 17 η Συνεδρίασή της στο Ντακάρ (Νοέµβριος εκέµβριος 2005) [Απόφαση 511(XVI)]. 35

36 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Ο.Τ. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού έχει θέσει ορισµένα Προγράµµατα / δράσεις για την αποτελεσµατική υλοποίηση της αποστολής και των στόχων του, τα οποία εφαρµόζονται σε όλες τις περιοχές όπου εκτείνονται τα κράτη µέλη του. Τα εν λόγω Προγράµµατα είναι τα εξής: Ανταγωνιστικότητα και εµπόριο τουριστικών υπηρεσιών, Συντονισµός της διαχείρισης προορισµών, Τεχνική συνεργασία, Εκπαίδευση και Επιµόρφωση, Ηθική και Κοινωνική ιάσταση του Τουρισµού, Πληροφορία και Επικοινωνία, ίκτυο Γνώσης, Τουριστικές Τάσεις και Στρατηγικές Μάρκετινγκ, ιαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων, Στατιστική και Λογαριασµοί ορυφόροι τουρισµού, Αειφόρος Ανάπτυξη τουρισµού και Τακτικές Συνεδριάσεις. Κάτωθι, θα αναλυθούν τα κυριότερα, κατά την κρίση µας, Προγράµµατα, θεωρώντας πως οι δράσεις τους αγκαλιάζουν ένα ευρύτατο φάσµα δραστηριοτήτων του Οργανισµού και είναι ενδεικτικά της φυσιογνωµίας του, αλλά και της συµβολής που επιθυµεί να παρέχει στα µέλη του. 36

37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας - Ποιότητα, επένδυση, εµπόριο, υγεία και ασφάλεια) 4.1. Ανάλυση του Προγράµµατος Στη σύγχρονη παγκόσµια αγορά που ταχέως µεταβάλλεται, η ικανότητα ανταγωνισµού καταλαµβάνει το κέντρο των προσπαθειών των χωρών και των εταιρειών για προσέλκυση εθνικών και διεθνών επισκεπτών. Η ικανότητα ανταγωνισµού εξαρτάται από τις επενδύσεις που πραγµατοποιούνται, µε στόχο τη δηµιουργία ενός ελκυστικού και ασφαλούς προϊόντος, τη βελτίωση της ποιότητάς του και την παροχή ενός περιβάλλοντος που να παροτρύνει και να ευνοεί τον ανταγωνισµό. Η έννοια της ποιότητας ενός τουριστικού προϊόντος περιλαµβάνει ως βασικό στοιχείο την εγγύηση ασφάλειας. Ποιότητα σηµαίνει επίσης υιοθέτηση µίας επαγγελµατικής επικέντρωσης/προσέγγισης, ώστε να γίνονται ορθά τα πράγµατα και στον σωστό χρόνο, καθώς και να ικανοποιούν τις νόµιµες απαιτήσεις των καταναλωτών, βοηθώντας µε αυτόν τον τρόπο την εφαρµογή των αρχών που ενυπάρχουν στον Παγκόσµιο Κώδικα Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό. Το πρόγραµµα αυτό αναγνωρίζει το γεγονός ότι, µέσω του εµπορίου και των εταιρειών, δηµιουργούνται τουριστικές εµπειρίες και προϊόντα και συνεισφέρει σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως είναι η µείωση και η εξάλειψη της φτώχιας. Ωστόσο είναι αναγκαίο ένα κανονιστικό πλαίσιο, καθώς επίσης η εκπόνηση και η αναγνώριση ορισµένων υποχρεωτικών ή εθελοντικών κανόνων, ορισµένων κατάλληλων πρακτικών και κάποιων ελάχιστων προϋποθέσεων. Κατ αυτόν τον τρόπο, η τουριστική ανάπτυξη µπορεί να συνδεθεί µε την επίτευξη και την αξιολόγηση της προόδου προς ορισµένους κοινωνικούς στόχους. 37

38 Το πρόγραµµα εκλαµβάνεται, επίσης, από την οπτική γωνία του καταναλωτή, το οποίο, από την πλευρά της προσφοράς, περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα εταιρειών, θεσµών, που συχνά βρίσκεται πέραν των ανταγωνισµών των εθνικών τουριστικών συνεταιρισµών (NTA s) και των εξειδικευµένων τουριστικών εταιρειών. Απαιτείται, ως εκ τούτου, η συµµετοχή διαφόρων οµάδων σε εθνική και διεθνή κλίµακα: οι οικονοµικοί παράγοντες, οι δυνάµεις εθνικής τάξεως και τα σώµατα ασφαλείας, οι υγειονοµικές αρχές, καθώς επίσης και τα εθνικά και ιδιωτικά όργανα που επιφορτίζονται µε τη θέσπιση κανόνων 43. Η αποστολή του προγράµµατος µπορεί να σταχυολογηθεί στα παρακάτω: Προσανατολισµός, διεθνής εναρµόνιση και αναγνώριση των κατάλληλων πρακτικών, ελάχιστες προϋποθέσεις, κανόνες και συστήµατα διαχείρισης που να παρεµβαίνουν στην ποιότητα των τουριστικών δραστηριοτήτων, προϊόντων και προορισµών Η Ποιότητα στον Τουρισµό: Εννοιολογικό πλαίσιο Στο πρόγραµµα εργασίας του ο Π.Ο.Τ. αντιλαµβάνεται την ποιότητα στον τουρισµό ως : «το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας που συνεπάγεται την ικανοποίηση όλων των αναγκών, απαιτήσεων και νόµιµων προσδοκιών των καταναλωτών σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, σε µια αποδεκτή τιµή, σύµφωνα µε τις αµοιβαίως συµβεβληµένες συνθήκες και τους υποκείµενους παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα, όπως είναι η ασφάλεια, η υγιεινή, η προσβασιµότητα, η διαφάνεια, η αυθεντικότητα και η αρµονία µιας τουριστικής δραστηριότητας που ενδιαφέρεται για το ανθρώπινο και το φυσικό της περιβάλλον» 44. Η ανάλυση καθενός από τους όρους που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον ορισµό προτείνει συγκεκριµένες δράσεις, οι οποίες µπορούν να αξιολογηθούν και ως κριτήρια ποιότητας 45. Πιο συγκεκριµένα: 43 Επίσηµη ιστοσελίδα του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, στο 44 Ορισµός που τέθηκε και τροποποιήθηκε από την Επιτροπή Στήριξης της Ποιότητας, κατά την 6 η της Συνεδρίαση, στο Βεραδέρο της Κούβας (9 και 10 Μαΐου του 2003). 45 Επίσηµη ιστοσελίδα του Παγκόσµιου Οργανισµού, στο 38

39 Το «αποτέλεσµα» συνεπάγεται ότι η ποιότητα επιτυγχάνεται και γίνεται αντιληπτή σε µία συγκεκριµένη στιγµή. εν µπορεί να υπάρξει δίχως την αρµονική και ενεργή σύµπραξη όλων των παραγόντων που εµπλέκονται στην τουριστική εµπειρία. Το αποτέλεσµα µπορεί να αξιολογηθεί σε σχέση µε την ικανοποίηση του καταναλωτή, καθώς και σύµφωνα µε τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονοµικές επιπτώσεις της εν λόγω τουριστικής δραστηριότητας. Η «διαδικασία» σηµαίνει πως για την επίτευξη της ποιότητας δεν αρκεί η πραγµατοποίηση µίας συγκεκριµένης δράσης, τουναντίον είναι αναγκαία µία συνεχής εργασία, που δεν µπορεί να κάνει παύσεις, διότι σ αυτήν την περίπτωση οµιλούµε για µία παροδική ποιότητα. Οµοίως, συνεπάγεται µία διαδικασία δίχως διακοπές, ούτε ελλείψεις, κατά την οποία είναι πιθανόν να διαπιστωθούν και να εξαλειφθούν οι περιορισµοί µίας προσφοράς που καταστρέφουν το τουριστικό προϊόν και ευθύνονται για άµεσες ή έµµεσες απώλειες της εταιρείας ή του τουριστικού προορισµού. Η «ικανοποίηση» εισάγει τα στοιχεία της υποκειµενικότητας στην αντίληψη της ποιότητας. Αναλόγως των χαρακτηριστικών τους, οι απαιτήσεις ή οι προσδοκίες των πελατών ποικίλουν. Το µάρκετινγκ που βασίζεται και κινείται από την επιθυµία της ποιότητας απαντά σε αυτά τα χαρακτηριστικά και επιχειρεί να ταξινοµήσει τους καταναλωτές βάσει των χαρακτηριστικών αυτών αλλά και βάσει των διαφορετικών τύπων και βαθµών ποιότητας που αντιλαµβάνονται. Το «νόµιµο» ενσωµατώνει στην ανάλυση το στοιχείο των δικαιωµάτων. Οι καταναλωτές δεν µπορούν να έχουν την απαίτηση να λαµβάνουν κάτι περισσότερο από αυτό που αντιστοιχεί στο ποσό που κατέβαλαν ή από αυτό που καθορίζουν ορισµένοι κοινωνικοί ή περιβαλλοντικοί κανονισµοί. Η λειτουργία των διοικήσεων και των εταιρειών του τουριστικού τοµέα οφείλει να µεριµνά ώστε η µορφή και ο βαθµός της ποιότητας να βρίσκεται σε συνάφεια µε την τιµή και τους εξωτερικούς περιορισµούς. Η έννοια των «αναγκών» είναι συνδεδεµένη µε το ζήτηµα της νοµιµότητας. Τα τουριστικά σχέδια και προγράµµατα πρέπει να προσπαθούν να ικανοποιούν τις βασικές και ζωτικές ανάγκες των ατόµων και να µην τις υποτιµούν, όταν ενσωµατώνουν σε αυτά θέλγητρα ή επιχειρούν να ενισχύσουν την εµπειρία, κλπ. Οι 39

40 ανάγκες έχουν να κάνουν, ιδίως, µε τους υποκειµενικούς παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα, παρότι, µε τον καιρό, οι προσδοκίες που σχετίζονται µε τη µορφή και τον όγκο των βασικών αναγκών ποικίλουν και συχνά αυξάνονται. Οι βασικές ανάγκες του παρελθόντος διαφέρουν από τις αντίστοιχες σηµερινές. Οι «απαιτήσεις σχετικά µε τα προϊόντα» υπογραµµίζουν την ανάγκη σύνδεσης της µοναδικής χρήσης της υπηρεσίας ή της εγκατάστασης µε την ολότητα του τουριστικού προϊόντος ή της τουριστικής εµπειρίας στο σύνολό τους. Μία υπηρεσία καλής ποιότητας δεν επαρκεί για να χαρακτηρίσει όλο το τουριστικό προϊόν ως ποιοτικό, αν και µία άριστη υπηρεσία µπορεί να εντυπωσιάσει ευνοϊκά τον πελάτη και να τον κάνει να κλείσει τα µάτια σε ελλείψεις ή ελαττώµατα άλλων στοιχείων του τουριστικού προϊόντος. Ο όρος «απαιτήσεις σχετικά µε τις υπηρεσίες» σχετίζει την ποιότητα µε τις ανθρώπινες και προσωπικές τους διαστάσεις, οι οποίες, συχνά, είναι άυλες και προφανώς δύσκολες στο να εκτιµηθούν και να αξιολογηθούν, εν αντιθέσει µε τις φυσικές ιδιότητες των τουριστικών εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούνται, πρωτίστως, στην ταξινόµηση ή στην κατηγοριοποίηση των εγκαταστάσεων. Ωστόσο, ορισµένα στοιχεία που σχετίζονται µε την παρεχόµενη υπηρεσία είναι µετρήσιµα, όπως, παραδείγµατος χάριν, ο χρόνος αναµονής, η συχνότητα της υπηρεσίας (π.χ. καθαριότητα), ο αριθµός και η µορφή υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στη βασική τιµή, κλπ. Ο όρος «προσδοκίες» αναφέρεται στην ανάγκη θετικής ενηµέρωσης και προσφοράς αντίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος στον δυνητικό καταναλωτή. ε θα πρέπει να υπάρχουν αρνητικές εκπλήξεις τη στιγµή παροχής της υπηρεσίας ή προµήθειας του προϊόντος: ο καταναλωτής πρέπει να λαµβάνει ό, τι του έχει υποσχεθεί (και ακόµη περισσότερα). Οι προσδοκίες, ταυτόχρονα, θα πρέπει να είναι νόµιµες: υπάρχουν όρια για τις προσδοκίες και ορισµένες δεν µπορούν να υλοποιηθούν, όσο υψηλό και να είναι το χρηµατικό αντίτιµο. Ο όρος «καταναλωτής» κάνει αναφορά στους ιδιωτικούς (τελικούς) καταναλωτές, οι οποίοι µπορούν να είναι οµάδες ατόµων (π.χ. οικογένεια), επιχειρήσεις (π.χ. µία εταιρεία που αγοράζει ένα ταξίδι κινήτρου) και εµπορικοί µεσολαβητές (π.χ. ένας 40

41 ταξιδιωτικός πράκτορας). Στην τελευταία περίπτωση, αυτός µπορεί να αιτηθεί ο αντιπρόσωπός του ή ένας αναγνωρισµένος εξωτερικός σύµβουλός του να αξιολογήσει και να πιστοποιήσει την ποιότητα του προϊόντος. Η «αποδεκτή τιµή» υποδεικνύει ότι οι προσδοκίες του πελάτη που αντανακλώνται στην τιµή δεν µπορούν να ικανοποιούνται µε οποιοδήποτε κόστος και ότι οι «θετικές εκπλήξεις» δεν πρέπει να είναι υπερβολικά γενναιόδωρες, καθώς αυτό θα σήµαινε µία υπέρµετρη παραχώρηση πόρων, που δε θα ανταµειβόταν κατάλληλα. Εάν η ποιότητα είναι εξασφαλισµένη και το προϊόν είναι εξαίρετο, τότε δεν πρέπει να υπάρχει η προσδοκία να είναι και οικονοµικό. «Οι αµοιβαίως συµβεβληµένες συνθήκες» είναι µία προστιθέµενη έννοια στον ορισµό της Επιτροπής Στήριξης της Ποιότητας του ΠΟΤ, µετά από υπόδειξη του ιδιωτικού τοµέα. Εισάγει στοιχεία εµπορικού και δικανικού χαρακτήρα και σχετίζεται µε τη «διαφάνεια». Η αποδοχή µπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή, αναλόγως του κανονισµού που διέπει τον τουριστικό τοµέα κάθε χώρας ή του είδους της συµφωνίας. Λόγου χάριν, ορισµένα συµβόλαια απαιτούν υπογραφή, ενώ άλλες συµφωνίες δεν χρειάζονται παρά την πρότερη ενηµέρωση για την τιµή της αιτούµενης υπηρεσίας. Η έκφραση «υποκείµενοι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα» συνιστά πως θα πρέπει να υπάρχουν κάποια ουσιαστικά κοινά και αµετάκλητα κριτήρια για οποιονδήποτε καταναλωτή, ανεξάρτητα από την κατηγορία ή το είδος του προϊόντος, της εγκατάστασης, του καταστήµατος ή της υπηρεσίας. Θεσπίζουν το ελάχιστο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, υπό του οποίου είναι αδύνατη η επίτευξη ποιότητας ή ολικής ποιότητας και, εάν απουσιάζει κάποιος εξ αυτών, η ποιότητα της τουριστικής εµπειρίας µειώνεται σηµαντικά. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής: Ασφάλεια Ένα τουριστικό προϊόν ή υπηρεσία δεν µπορεί να εµφανίζει κίνδυνο για τις ζωές µας, ούτε να προκαλεί ζηµιά στην υγεία, σε οποιοδήποτε άλλο ζωτικό συµφέρον ή στην ακεραιότητα του καταναλωτή (ακόµη κι όταν οµιλούµε για «τουρισµό περιπέτειας»). Τους κανόνες ασφαλείας συνοµολογεί, λογικά, ο 41

42 νόµος (π.χ. κανονισµούς για την πρόληψη πυρκαγιών) και αυτοί θα πρέπει να θεωρούνται ως per se κανόνες ποιότητας. Υγιεινή Λόγου χάριν, ένα κατάλυµα πρέπει να είναι ασφαλές και καθαρό. εν πρέπει αυτές οι αναγκαίες προϋποθέσεις να θεωρούνται ότι είναι σηµαντικότερες στις εγκαταστάσεις υψηλής κατηγορίας. Οι κανόνες ασφαλείας των τροφίµων (οι οποίοι, επίσης, συνοµολογούνται από τον νόµο) πρέπει να τηρούνται και οφείλουν να είναι κοινοί για όλων των ειδών τις εγκαταστάσεις εστίασης, από τους υπαίθριους πωλητές δρόµων, έως τα εστιατόρια πολυτελείας, περνώντας από τα γεύµατα των αεροπλάνων. Προσβασιµότητα Αυτός ο παράγοντας απαιτεί την εξάλειψη των φυσικών, επικοινωνιακών και υπηρεσιακών εµποδίων, ώστε οποιοσδήποτε να δύναται, χωρίς καµία διάκριση, να κάνει χρήση των τρεχόντων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, ανεξαρτήτως των διαφορών που µπορεί να έχουν εκ γενετής ή επίκτητων, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρία 46. ιαφάνεια Πρόκειται για ένα στοιχείο κλειδί για την διασφάλιση της νοµιµότητας των προσδοκιών και την προστασία του καταναλωτή. Αναφέρεται στην παροχή και στην αποτελεσµατική επικοινωνία αξιόπιστων πληροφοριών, σχετικών µε τα χαρακτηριστικά και την κάλυψη του προϊόντος, καθώς και την συνολική του τιµή. Σε αυτό το σηµείο περιλαµβάνεται η διευκρίνιση για το τί καλύπτει και τί όχι η τιµή του προσφερόµενου προϊόντος. Αυθεντικότητα Σε έναν κόσµο όπου κυριαρχεί το εµπόριο, η αυθεντικότητα είναι ο πιο υποκειµενικός παράγοντας ποιότητας και ο πιο δύσκολος να επιτευχθεί. 46 Επ αυτού, έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα τα εξής συνέδρια: «Για έναν προσβάσιµο τουρισµό για τους ανάπηρους στη δεκαετία του 90» (Μαδρίτη, Ιούλιος 1991), «Προσβάσιµος τουρισµός για όλους» (Μαδρίτη, εκέµβριος 2005), ενώ υπάρχουν αναφορές στα Συµπεράσµατα του I ιεθνούς Συνεδρίου «Τουρισµός για Όλους» (Ιστανίγια Ισπανίας, Νοέµβριος 2004) και στο εργαστήριο «Πολιτιστική Κληρονοµιά και Φυσική Κληρονοµιά: προσβασιµότητα και προφύλαξη» (Βαρκελώνη, Ιούλιος 2004). 42

43 Οµοίως, ενέχει διαστάσεις µάρκετινγκ και ανταγωνισµού. Η αυθεντικότητα καθορίζεται µέσα σε ένα πολιτιστικό πλαίσιο κι ένα από τα αποτελέσµατά της είναι η σαφής διαφοροποίηση του προϊόντος από άλλα παρόµοια. Η αυθεντικότητα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του καταναλωτή. Μειώνεται και σταδιακά εξαλείφεται όταν το προϊόν αποκόπτεται από το πολιτιστικό και φυσικό του περιβάλλον. Υπό αυτήν την έννοια, ένα έθνικ εστιατόριο δεν µπορεί να είναι απόλυτα αυθεντικό σε έναν χώρο διαφορετικό από τον τόπο προέλευσης. Τούτο δε σηµαίνει πως η εγκατάσταση δεν µπορεί να αποτελέσει έναν πόλο έλξης και πως δεν µπορεί να αξιολογηθεί από άποψη ποιότητας, όσον αφορά τη δηµιουργία (περιεχόµενο και σχέδιο), µάρκετινγκ, διανοµή, πώληση και παροχή της ανάλογης υπηρεσίας. Ένα θεµατικό πάρκο που αναπαριστά απόµακρους πολιτισµούς και µακρινά εδάφη είναι ένα καλό παράδειγµα ενός τουριστικού προϊόντος, αρχικά τεχνητού, που µπορεί να δηµιουργήσει µία εικόνα αυθεντικότητας και ποιότητας από µόνο του. Από την άλλη, ένα αυθεντικό προϊόν µπορεί επίσης να εξελίσσεται και να προσαρµόζεται στις ανάγκες και προσδοκίες. Αρµονία Η αρµονία µε το ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον σχετίζεται µε τη βιωσιµότητα, ο οποίος είναι ένας µεσοπρόθεσµος και µακροπρόθεσµος όρος. "Για τη διατήρηση της βιωσιµότητας στον τουρισµό απαιτείται διαχείριση των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων, καθορισµός περιβαλλοντικών δεικτών και διατήρηση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των τουριστικών αγορών" (Οδηγός για Τοπικές ιοικήσεις: Βιώσιµη τουριστική Ανάπτυξη, ΠΟΤ). εν µπορεί να υπάρξει βιωσιµότητα, δίχως ποιότητα Η θέση του ΠΟΤ σχετικά µε τους Κανόνες Ποιότητας Η Επιτροπή αντιλαµβάνεται τον όλο και σπουδαιότερο ρόλο των κανόνων στις τουριστικές δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, στην προστασία του καταναλωτή, την προώθηση, το µάρκετινγκ, την επικοινωνία και τη 43

44 διαφάνεια και που σχετίζονται µε την ορολογία, τα συστήµατα διαχείρισης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Η έρευνα διεθνών αναφορών σε αυτήν τη σφαίρα και η ποικιλία των αντίστοιχων εθνικών και διεθνών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα του ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης (International Organization for Standardization ISO), δροµολογεί τη σύνταξη αυτών των κανόνων. Η Επιτροπή δέχθηκε µε ικανοποίηση την πρόσφατη πρωτοβουλία που ανέλαβε ο ISO, µετά από πρόταση της Επιτροπής Πολιτικών για την Κατανάλωση (Committee on Consumer Policy/COPOLCO) για δηµιουργία µίας νέας Τεχνικής Επιτροπής σχετικής µε τους τουριστικούς κανόνες, όπου θα ασχολούνται µε την ορολογία και τις τεχνικές προδιαγραφές του τοµέα και θα αναπτύσσουν τους ήδη υπάρχοντες κανόνες διαχείρισης της ποιότητας (ISO 9000/2000, ISO 14000), µε στόχο να τους προσαρµόσουν στην ιδιαιτερότητα των τουριστικών δραστηριοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΠΟΤ θεωρεί ότι ο υπάρχων κανονισµός ISO για την ορολογία στον τουρισµό πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να επιτευχθεί µεγαλύτερη διεθνής συναίνεση. Σχετικά µε τους µελλοντικούς κανονισµούς για τις προδιαγραφές υπηρεσιών που προσφέρονται από προµηθευτές τουριστικών υπηρεσιών, η Επιτροπή θεωρεί πως βασικός στόχος της τυποποίησης θα πρέπει να είναι η προσέγγιση των πτυχών της ασφάλειας, της υγιεινής και της προσβασιµότητας. Σηµαντική της πρόταση αποτελεί η πρόβλεψη της προστασίας της πολιτιστικής ταυτότητας και των πολιτιστικών διαφορών στους µελλοντικούς κανονισµούς. Οµοίως, στις προτάσεις της σηµειώνεις πως η επικείµενη Τεχνική Επιτροπή του ISO για τουριστικούς κανόνες πρέπει να προβλέψει τη δηµιουργία ενός µηχανισµού που να επιτρέπει στους εκπροσώπους των οργανισµών καταναλωτών να συµµετέχουν µόνιµα στη διαδικασία σύνταξης, καθώς επίσης και να ενθαρρύνει τη δίκαιη και ισότιµη συµµετοχή όλων των περιοχών του κόσµου στην ορολογία. Τέλος, υποστηρίζει πως πρέπει, ανάµεσα στις πρώτες περιοχές όπου θα εφαρµοστούν οι κανόνες, να εµφανίζονται οι δραστηριότητες για τις οποίες υπάρχει ήδη σηµαντική εµπειρία σε εθνική κλίµακα UNWTO/Mejora de la competitividad, en 44

45 Στα εργαλεία του ΠΟΤ για την υποδαύλιση της ποιότητας, περιλαµβάνεται το «Σχέδιο Εργασίας Ποιότητας για µία Τουριστική Επιχείρηση 48», καθώς επίσης και οι κατευθυντήριες γραµµές που δίδονται στο «Σχέδιο ράσης/κοινό Σχέδιο Εργασίας στον τοµέα της Ποιότητας και του Ανταγωνισµού για Τουριστικές Επιχειρήσεις (συλλογική δράση) και Προορισµούς» 49. Σε αυτό το πλαίσιο έχει πραγµατοποιήσει έρευνες, χρησιµοποιώντας ερωτηµατολόγια σε εθνικούς οργανισµούς τουρισµού ορισµένων χωρών σχετικά µε «είκτες για τα πλεονεκτήµατα ποιότητας των τουριστικών προορισµών 50» (Γαλλία, ανία, Ελβετία, Ιρλανδία, Σουηδία), ερωτηµατολόγια για την «Κατηγοριοποίηση των τουριστικών εγκαταστάσεων (ξενοδοχεία και αντίστοιχες εγκαταστάσεις) 51» για συµπλήρωση από τους αξιωµατούχους των Εθνικών Συνεταιρισµών Ξενοδοχείων και Εστιατορίων (National Hotel & Restaurant Associations NACE), καθώς και προς όλα τα Πλήρη και Συνεργαζόµενα µέλη το ερωτηµατολόγιο για τους «Κανόνες στον Τουρισµό» 52. Για τα δύο τελευταία εκδόθηκαν και αναφορές µε τα συλλογικά αποτελέσµατα των ερευνών και συµπεράσµατα UNWTO/Work plan on quality by a tourism company, Ιn 49 UNWTO/GUIDELINES-Joint action plan/work plan on quality and competition, Ιn 50 UNWTO Survey- Indications of quality advantages of tourism destinations, Ιn 51 Questionnaire on the Classification of Accommodation Establishments, Ιn 52 UNWTO Survey on Tourism Standards, Ιn 53 The joint WTO and IH&RA Study on Hotel Classification, Ιn &Indications of quality advantages of tourism destinations, Ιn 45

46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 5.1. Σχετικά µε τον Κώδικα Τα δέκα άρθρα Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού, αναγνωρίζοντας τη σηµαντική επίδραση της τουριστικής δραστηριότητας στις τοπικές κοινωνίες, στο περιβάλλον και στην οικονοµία γενικότερα, θέσπισε τον Παγκόσµιο Κώδικα Ηθικής για τον Τουρισµό. [The Global Code of Ethics for Tourism (GCET)], ο οποίος, επίσης, παραπέµπει στην Ανακοίνωση της ΕΕ για τον τουρισµό (COM (2003) 716) 54. Πρόκειται για ένα σύνολο αρχών, οι οποίες θέτουν τη βάση για τη βιώσιµη ανάπτυξη του τουρισµού και απευθύνονται σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (τοπικές και εθνικές αρχές, τοπική κοινωνία, επαγγελµατίες του τουριστικού κλάδου, τουρίστες), τονίζοντας τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις κάθε πλευράς. Αναφορά στον Κώδικα γίνεται για πρώτη φορά σε Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη συνεδρίασή της στην Κωνσταντινούπολη το Τα επόµενα δύο χρόνια σχηµατίστηκε µια ειδική επιτροπή για την εκπόνηση του Παγκόσµιου Κώδικα Ηθικών Αρχών και το προσχέδιό του ετοιµάστηκε από τον Γενικό Γραµµατέα και τον νοµικό σύµβουλο του ΠΟΤ, από κοινού µε το Επιχειρηµατικό Συµβούλιο, τις Περιφερειακές Επιτροπές και το Εκτελεστικό Συµβούλιο του ΠΟΤ. Η Επιτροπή Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών προσυπέγραψε τον Απρίλιο του 1999, στη Νέα Υόρκη, την ιδέα του Κώδικα και παρότρυνε τον ΠΟΤ να αναζητήσει περαιτέρω συνεισφορά από τον ιδιωτικό τοµέα, από µη κυβερνητικούς οργανισµούς και από εργατικές οργανώσεις. Ελήφθησαν γραπτά σχόλια για τον 54 European Commission (2011), Tourism. Basic orientations for the sustainability of European tourism, 2003, In 46

47 Κώδικα από περισσότερα από 70 κράτη µέλη του ΠΟΤ και άλλους φορείς. Τα απορρέοντα 10 σηµεία του Παγκόσµιου Κώδικα το απαύγασµα µίας εκτενούς γνωµοδοτικής διαδικασίας εγκρίθηκαν οµόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του ΠΟΤ, στην 13 η συνεδρίασή της στο Σαντιάγο της Χιλής (Οκτώβριος 1999). Το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο των Ηνωµένων Εθνών (United Nations Economic and Social Council/ECOSOC) υιοθέτησε ένα σχέδιο ψηφίσµατος για τον Παγκόσµιο Κώδικα Ηθικής και απευθύνθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ώστε η τελευταία να αναγνωρίσει τον Κώδικα. Η επίσηµη αναγνώριση του Κώδικα από τη Γενική Συνέλευση έλαβε χώρα στις 21 εκεµβρίου 2001, µε την απόφαση A/RES/56/212, µέσω της οποίας ενθάρρυνε τον ΠΟΤ να συνεχίσει περαιτέρω την αποτελεσµατική προώθηση του Κώδικα 55. Σύµφωνα µε τον πρώην Γενικό Γραµµατέα του Οργανισµού, την περίοδο , «ο Παγκόσµιος Κώδικας Ηθικής για τον τουρισµό θέτει το πλαίσιο αναφοράς για την υπεύθυνη και αειφόρο ανάπτυξη του παγκόσµιου τουρισµού. Αντλεί έµπνευση από προηγούµενες ανάλογες διακηρύξεις και κώδικες άλλων κλάδων και προσθέτει ένα νέο τρόπο σκέψης, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που έχουν σηµειωθεί στην κοινωνία µας στις αρχές του 21ου αιώνα. Καθώς οι προβλέψεις µιλούν για 1,6 δις αφίξεις τουριστών παγκοσµίως κατά το έτος 2020, τα µέλη του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού πιστεύουν ότι ο Παγκόσµιος Κώδικας Ηθικής για τον τουρισµό είναι απαραίτητος προκειµένου να µειωθούν οι επιπτώσεις του τουρισµού στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονοµιά και να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη των κατοίκων των τουριστικών προορισµών». 56. Παρότι δεν είναι ένα νοµικά δεσµευτικό έγγραφο, το Άρθρο 10 του Κώδικα προσφέρει έναν εθελοντικό µηχανισµό εφαρµογής, µέσω της αναγνώρισης του ρόλου της Παγκόσµιας Επιτροπής για τις Τουριστικές Ηθικές Αξίες (World Committee on Tourism Ethics/WCTE), στην οποία µπορούν να παραπέµπουν οι συµµέτοχοι, σε εθελοντική βάση, οποιαδήποτε ζητήµατα άπτονται της εφαρµογής και ερµηνείας του Κώδικα. 55 European Network for Accessible Tourism, In 56 ΣΕΤΕ - Παγκόσµιος Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό, στο 47

48 O κώδικας περιλαµβάνει τα εξής 10 άρθρα 57 : Άρθρο 1: Η συµβολή του τουρισµού στην αµοιβαία κατανόηση και το σεβασµό ανάµεσα στους λαούς και τις κοινωνίες (υπό το πρίσµα της ανεκτικότητας και του σεβασµού για τις διαφορές στις θρησκευτικές, φιλοσοφικές και ηθικές πεποιθήσεις, ως βάσεις και συνέπειες του υπεύθυνου τουρισµού). Οι κύριοι φορείς της τουριστικής ανάπτυξης αλλά και οι ίδιοι οι τουρίστες πρέπει να τηρούν τις κοινωνικές και πολιτιστικές παραδόσεις και πρακτικές όλων των λαών, συµπεριλαµβανοµένων των µειονοτήτων και των γηγενών πληθυσµών, και να αναγνωρίζουν την αξία τους. Άρθρο 2: Ο τουρισµός ως ένα όχηµα για την ατοµική και τη συλλογική ολοκλήρωση. Όταν εφαρµόζεται µε ανοικτό πνεύµα αποτελεί ένα αναντικατάστατο παράγοντα αυτοµόρφωσης, αµοιβαίας ανεκτικότητας και κατανόησης των θεµιτών διαφορών ανάµεσα στους λαούς και τους πολιτισµούς, αλλά επίσης και της διαφορετικότητάς τους. Άρθρο 3: Τουρισµός, ένας παράγοντας για βιώσιµη ανάπτυξη. Όλοι οι φορείς της τουριστικής ανάπτυξης πρέπει να προασπίζουν το φυσικό περιβάλλον, µε σκοπό την επίτευξη µίας υγιούς, συνεχούς και βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης που θα αποβλέπει στην ικανοποίηση µε δίκαιο τρόπο των αναγκών και των φιλοδοξιών της παρούσας και των µελλοντικών γενεών. Άρθρο 4: Τουρισµός, ένας χρήστης της πολιτιστικής κληρονοµιάς της ανθρωπότητας και ένας συντελεστής για την αναβάθµισή της. Οι τουριστικές πολιτικές και δραστηριότητες πρέπει να υλοποιούνται µε σεβασµό στην καλλιτεχνική, αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονοµιά, την οποία πρέπει να προστατεύουν και να κληροδοτούν στις επόµενες γενιές. Άρθρο 5: Τουρισµός, µια επωφελής δραστηριότητα για τις χώρες και τις κοινότητες υποδοχής. Οι τοπικοί πληθυσµοί πρέπει να απασχολούνται στις τουριστικές δραστηριότητες και να µετέχουν κατά τρόπο δίκαιο στα οικονοµικά, κοινωνικά και 57 UNWTO-Παγκόσµιος Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό, στο 48

49 πολιτιστικά οφέλη που αυτές παράγουν και ειδικότερα στις άµεσες και έµµεσες θέσεις εργασίας που προκύπτουν από αυτές. Οι τουριστικές πολιτικές πρέπει να εφαρµόζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να συµβάλλουν στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των πληθυσµών στις περιοχές τουριστικού προορισµού και να ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Επίσης, οι επαγγελµατίες του τουριστικού τοµέα και ειδικότερα οι επενδυτές, θα πρέπει να πραγµατοποιούν µελέτες για τις επιπτώσεις των αναπτυξιακών προγραµµάτων τους στο περιβάλλον και τα φυσικά τοπία και να βρίσκονται σε διάλογο για το περιεχόµενο των σχεδίων τους µε τους ενδιαφερόµενους πληθυσµούς. Άρθρο 6: Υποχρεώσεις των φορέων του τουρισµού στην τουριστική ανάπτυξη. Οι επαγγελµατίες του τουριστικού τοµέα έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στους τουρίστες αντικειµενικές και ειλικρινείς πληροφορίες για τους προορισµούς και τις συνθήκες ταξιδιού, φιλοξενίας και παραµονής. Θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, οι συµβατικές ρήτρες που προτείνονται στους πελάτες τους γίνονται εύκολα κατανοητές σε ό, τι αφορά στη φύση, στις τιµές και στην ποιότητα των υπηρεσιών που δεσµεύονται να παράσχουν, όπως επίσης και τις οικονοµικές αποζηµιώσεις που θα αποδίδονται στην περίπτωση µονοµερούς καταστρατήγησης των όρων του συµβολαίου από την πλευρά τους. Άρθρο 7: ικαίωµα στον τουρισµό. Η προοπτική της άµεσης και της προσωπικής πρόσβασης στην ανακάλυψη και την απόλαυση των τουριστικών πόρων του πλανήτη, συνιστά ένα δικαίωµα ισότιµα ανοικτό για όλους τους κατοίκους του κόσµου. Η συνεχώς αυξανόµενη συµµετοχή στον εθνικό και διεθνή τουρισµό, θα πρέπει να θεωρείται ως µία από τις καλύτερες δυνατές εκφράσεις µίας σταθερής αύξησης του ελεύθερου χρόνου και δεν πρέπει να τίθενται εµπόδια σε αυτό. Ο κοινωνικός τουρισµός και ειδικότερα ο οµαδικός τουρισµός που διευκολύνει την ευρύτατη πρόσβαση στην ξεκούραση, τα ταξίδια και τις διακοπές, πρέπει να αναπτυχθεί µε την υποστήριξη των δηµοσίων αρχών. Άρθρο 8: Η ελευθερία της τουριστικής διακίνησης. Οι τουρίστες και οι επισκέπτες πρέπει να επωφελούνται, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο και τις εθνικές νοµοθεσίες, από την ελευθερία των µετακινήσεων εντός των χωρών τους και από το ένα κράτος 49

50 στο άλλο, σε συµφωνία µε το άρθρο 13 της Οικουµενικής ιακήρυξης των Ανθρωπίνων ικαιωµάτων. Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε σηµεία διαµετακόµισης (transit) και παραµονής, καθώς επίσης σε τουριστικούς και πολιτιστικούς χώρους χωρίς να υπόκεινται σε υπερβολικές διατυπώσεις ή διακρίσεις. Οµοίως, θα πρέπει να επωφελούνται από την πρόθυµη και εύκολη πρόσβαση στις τοπικές διοικητικές, νοµικές και υγειονοµικές υπηρεσίες. Άρθρο 9: ικαιώµατα των εργαζοµένων και των επιχειρηµατιών στην τουριστική βιοµηχανία. Τα θεµελιώδη δικαιώµατα των µισθωτών και των αυτοαπασχολουµένων εργαζοµένων στην τουριστική βιοµηχανία και τις συναφείς δραστηριότητες, πρέπει να διασφαλίζονται υπό την εποπτεία των εθνικών και τοπικών διοικητικών αρχών, τόσο των χωρών προέλευσης όσο και των χωρών υποδοχής µε ειδική φροντίδα, δεδοµένων των ειδικών περιορισµών που συνδέονται, ειδικότερα, µε την εποχικότητα της δραστηριότητας τους, την παγκόσµια διάσταση της βιοµηχανίας τους και την ευελιξία που συχνά απαιτείται από αυτούς λόγω της φύσης της εργασίας τους. Οι µισθωτοί και οι αυτοαπασχολούµενοι εργαζόµενοι στην τουριστική βιοµηχανία και τις συναφείς δραστηριότητες έχουν το δικαίωµα και το καθήκον να αποκτήσουν κατάλληλη αρχική και συνεχή εκπαίδευση. Θα πρέπει, επίσης, να έχουν επαρκή κοινωνική προστασία κι ένα συγκεκριµένο καθεστώς, µε ειδική αναφορά στην κοινωνική πρόνοια, θα πρέπει να προσφέρεται στους εργαζοµένους που απασχολούνται εποχικά στον τοµέα. Άρθρο 10: Εφαρµογή των αρχών του Παγκόσµιου Κώδικα Ηθικών Αρχών για τον τουρισµό. Οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς στην τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να συνεργάζονται για την εφαρµογή αυτών των αρχών και να επιβλέπουν την αποτελεσµατική υλοποίησή τους. Οι φορείς της τουριστικής ανάπτυξης πρέπει να αναγνωρίζουν το ρόλο των διεθνών οργανισµών, ανάµεσα στους οποίους ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού κατέχει την πρώτη θέση, και των µη κυβερνητικών οργανώσεων µε αρµοδιότητα στον τοµέα της προώθησης και ανάπτυξης του τουρισµού, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του περιβάλλοντος ή της υγείας, µε τον οφειλόµενο σεβασµό στις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Οι ίδιοι φορείς οφείλουν να εκδηλώνουν την πρόθεσή τους για παραποµπή σε διακανονισµό οποιωνδήποτε διαφορών που αφορούν στην εφαρµογή ή την ερµηνεία του Παγκόσµιου Κώδικα Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό, σε έναν 50

51 αµερόληπτο τρίτο φορέα, γνωστό ως Παγκόσµια Επιτροπή για τις Τουριστικές Ηθικές Αρχές Παγκόσµια Επιτροπή για τις Τουριστικές Ηθικές Αρχές Η Παγκόσµια Επιτροπή για τις Τουριστικές Ηθικές Αρχές ιδρύθηκε το 2004, ως ένα ανεξάρτητο και αµερόληπτο σώµα, αποτελούµενο από προσωπικότητες υψηλής ηθικής αξίας και αναγνωρισµένης ικανότητας 58. Οι αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή είναι οι κάτωθι: α) Προώθηση και διάδοση του Παγκόσµιου Κώδικα Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό του ΠΟΤ, β) Αξιολόγηση και παρακολούθηση της εφαρµογής του Κώδικα Ηθικών Αρχών, και γ) ιακανονισµός των διαφορών που αφορούν στην εφαρµογή ή την ερµηνεία του προαναφερθέντος Κώδικα. Ως ένα επικουρικό όργανο της Γενικής Συνελεύσεως του ΠΟΤ, η Επιτροπή αναφέρεται άµεσα στη Συνέλευση. Τα µέλη εκλέγονται χάριν στις προσωπικές τους ικανότητες και όχι λόγω της ιδιότητάς τους ως αξιωµατούχοι κυβερνήσεων ή εκπρόσωποι των κρατών τους. Τα µέλη της εν λόγω Επιτροπής εκλέγονται από τις Περιφερειακές Επιτροπές του ΠΟΤ και τα Επιχειρηµατικά και Εκπαιδευτικά Συµβούλια (Business and Education Councils) και λαµβάνουν την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως. Η τελευταία σύνθεση των µελών της Επιτροπής εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση κατά τη 17 η Σύνοδό της, τον Νοέµβριο του 2007 (επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 4). Η θητεία τους 58 UNWTO World Committee on Tourism Ethics, In 51

52 λήγει στο τέλος του Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται από τα µέλη της Παγκόσµιας Επιτροπής, µετά από πρόταση του Γενικού Γραµµατέα του ΠΟΤ ο ιεθνές Συνέδριο Ηθικής και Τουρισµού Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού και η Γενική Γραµµατεία Τουρισµού και Εσωτερικού Εµπορίου της Ισπανίας αποφάσισαν να συνεργαστούν για τη διοργάνωση του Πρώτου ιεθνούς Συνεδρίου Ηθικής και Τουρισµού στις Σεπτεµβρίου 2011 στη Μαδρίτη 6061, το οποίο θα ασχοληθεί µε µερικά από τα πιο πιεστικά ζητήµατα ηθικής που αντιµετωπίζει στην εποχή µας ο τοµέας του τουρισµού. Ως ένας από τους µεγαλύτερους τοµείς της οικονοµίας σε όλο τον κόσµο, ο τουρισµός δηµιουργεί θέσεις εργασίας και πλούτο, όµως µπορεί, επίσης, να φέρει στο προσκήνιο σοβαρές προκλήσεις. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί αυτό το φαινόµενο, ο Παγκόσµιος Κώδικας Ηθικής στον Τουρισµό, που αποτελεί ένα σύστηµα οδηγιών και αρχών που πρέπει να διέπουν τον τουριστικό κλάδο σε όλο τον κόσµο, σχεδιάστηκε ώστε να ελαχιστοποιεί ενδεχόµενο αρνητικό αντίκτυπο της τουριστικής δραστηριότητας σε προορισµούς και κοινότητες υποδοχής. Ο Κώδικας Ηθικής πρόκειται να αποτελέσει το βαρόµετρο των συζητήσεων στο επερχόµενο Συνέδριο, µε θεµατικές συζητήσεις που θα επικεντρώνονται στον υπεύθυνο και ηθικό τουρισµό, τον δίκαιο τουρισµό, την προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής και τη µείωση της φτώχιας, ιδίως στις αναπτυσσόµενες χώρες, την 59 UNWTO Ethics and Social Dimensions of Tourism, In 60 UNWTO - 1st International Conference on Ethics and Tourism, In 61 Επίσηµη ιστοσελίδα 1 st International Congress on Ethics and Tourism, In, 52

53 ισότητα και την εκµετάλλευση, αλλά και τη ζωτική ισχύ του τουρισµού για την προώθηση της κατανόησης, της ειρήνης και της ευηµερίας σε διεθνές επίπεδο. Καθώς ο Κώδικας λαµβάνει υπόψη διάφορους τοµείς εφαρµογής, όπως είναι η προστασία του καταναλωτή, η εταιρική ευθύνη, η προστασία της παιδικής ηλικίας και των πιο ευάλωτων πληθυσµιακών οµάδων, η πολιτιστική και περιβαλλοντική βιωσιµότητα, ο διάλογος ανάµεσα σε πολιτισµούς, µπορεί να ειπωθεί ως ευθυγραµµίζεται µε τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας των Ηνωµένων Εθνών, εφόσον οραµατίζεται έναν τουρισµό που ενισχύει την ανάπτυξη και τα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα. 53

54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 6.1. Ίδρυµα Τhemis - Aποστολή Το Ίδρυµα Themis έχει αναλάβει την εφαρµογή του προγράµµατος εργασίας του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού όσον αφορά στην Επιµόρφωση και Εκπαίδευση, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη των κρατών µελών του στη βελτίωση της ποιότητας, ανταγωνιστικότητας και βιωσιµότητας του τουριστικού τοµέα, µέσω της αριστείας στην επιµόρφωση και εκπαίδευση. Το Ίδρυµα Themis συστάθηκε στις 3 Ιουνίου του 1998, µετά από την υπογραφή µίας διοικητικής σύµβασης ανάµεσα στο Πριγκιπάτο της Ανδόρας και τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, κατά τη διάρκεια της 58 ης Συνεδρίασης του Εκτελεστικού Συµβουλίου στη Λισσαβώνα. Το εν λόγω συµβάν συνέπεσε µε την ένταξη της Ανδόρας στον Οργανισµό, ως κράτος µέλος. Το Συµβούλιο του Ιδρύµατος είναι η ιοικητική Επιτροπή που αποτελείται από τον ΠΟΤ και την Κυβέρνηση της Ανδόρας. Ο ΠΟΤ είναι ο υπεύθυνος για τη διαχείριση και διοίκηση του Ιδρύµατος Themis, η έδρα του οποίου βρίσκεται στο Πριγκιπάτο της Ανδόρας. Η αποστολή του προγράµµατος είναι η υποστήριξη των κρατών µελών στη δηµιουργία και εφαρµογή πολιτικών και σχεδίων επιµόρφωσης και εκπαίδευσης, που να τους επιτρέπει να εκµεταλλευτούν πλήρως το εργασιακό τους δυναµικό στον τουριστικό τοµέα, καθώς επίσης και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και βιωσιµότητά τους. 54

55 6.2. Προγράµµατα και Στρατηγικοί Στόχοι Για την επίτευξη της προαναφερθείσης αποστολής, το Ίδρυµα Themis του ΠΟΤ έχει εκπονήσει τέσσερα προγράµµατα εργασίας που αντανακλούν τους στρατηγικούς στόχους του και κατευθύνουν τις δράσεις του, ήτοι 62 : α) Πρόγραµµα Στρατηγικής Ανάπτυξης των Ανθρωπίνων Πόρων (U WTO.STRATEGY) Κύριος στόχος του προγράµµατος είναι η υποστήριξη των κρατών µελών στη διάγνωση των αναγκών τους για επιµόρφωση και εκπαίδευση στον τουρισµό και στην ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων που µε αποτελεσµατικό τρόπο να αντιµετωπίζουν αυτές τις ανάγκες. Οµοίως, στοχεύει στην ενίσχυση των Εθνικών ιοικήσεων Τουρισµού, µέσω µιας ειδικής αξιολόγησης των δυνατών σηµείων και των αδυναµιών στον τοµέα της επιµόρφωσης και εκπαίδευσης στον τουρισµό, και στην παροχή στρατηγικών συστάσεων βελτίωσης σε αυτό το πεδίο (για τη διαδικασία εφαρµογής). Η διάγνωση των αναγκών για επιµόρφωση και εκπαίδευση στον τουρισµό είναι ένα πεδίο δράσης που σχεδιάστηκε από το Τµήµα Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης του Ιδρύµατος Themis το 2008 κι ένα πρόγραµµα που απευθύνεται στις Κυβερνήσεις των κρατών µελών του ΠΟΤ. Με το πρόγραµµα αυτό επιζητείται η υποστήριξη και η ενίσχυση των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών ιοικήσεων Τουρισµού µέσω δύο κατευθύνσεων εργασίας: - Εξειδικευµένη τοµεακή ανάλυση τουρισµού σε εκπαίδευση και επιµόρφωση µε στόχο την υποστήριξη των Εθνικών ιοικήσεων Τουρισµού µέσω τεχνικών παροχών στην ανάλυση των ανεπαρκειών στα εθνικά εκπαιδευτικά και επιµορφωτικά συστήµατα όσον αφορά στον τουρισµό και του χάσµατος ανάµεσα στη µορφωτική προσφορά και τις πραγµατικές ανάγκες του τοµέα. Στη βάση αυτής της διάγνωσης, αναπτύσσεται µία σειρά προτάσεων και συστάσεων πολιτικών και σχεδίων ανάπτυξης ανθρωπίνων 62 UNWTO.Themis Programs, In 55

56 πόρων του τουριστικού τοµέα, σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο. Το τελικό προϊόν αυτής της υποστήριξης είναι ένα στρατηγικό έγγραφο διατύπωσης επιµορφωτικών και εκπαιδευτικών σχεδίων και προγραµµάτων. Για να ζητήσει την υποστήριξη του εν λόγω προγράµµατος, η Εθνική ιοίκηση Τουρισµού του αντίστοιχου κράτους µέλους θα πρέπει να αποστείλει µία επιστολή υποβάλλοντας την αίτησή της στον Γενικό Γραµµατέα του ΠΟΤ ή στον ιευθυντή του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης του ΠΟΤ, καθώς κι ένα τεχνικό σηµείωµα που να περιγράφει την τεχνική υποστήριξη, καθώς και το τελικό προϊόν που αναµένει να λάβει από τον ΠΟΤ/Ίδρυµα. Βάσει αυτής της πληροφορίας το Ίδρυµα UNWTO.Themis, σε συνεργασία µε τη δικαιούχο χώρα, θα ορίσουν την έκταση της υποστήριξης, τις πτυχές της επιµελητείας, καθώς και το οικονοµικό σκέλος. - Αξιολόγηση των αδύναµων και των ισχυρών σηµείων των υπεύθυνων ιδρυµάτων για την τοµεακή διαχείριση του τουρισµού και προτάσεις βελτίωσης και υποστηρικτικές δράσεις για την ενίσχυση των εν λόγω ιδρυµάτων. Η διάγνωση που προκύπτει από αυτήν την αξιολόγηση είναι µία σηµαντική υποστήριξη για τις ιοικήσεις Τουρισµού σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, µιας και τους επιτρέπει να γνωρίσουν ποιά πεδία διαχείρισης του τουρισµού, που βρίσκονται στην αρµοδιότητά τους, οφείλουν να βελτιωθούν 63. β) Πρόγραµµα Ενίσχυσης Ικανοτήτων (U WTO.CAPACITY) Αφορά ιδίως στην ανάπτυξη και εφαρµογή πρωτοβουλιών ενίσχυσης των ικανοτήτων σε περιοχές κλειδιά των Εθνικών ιοικήσεων Τουρισµού, προωθώντας τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Το πρόγραµµα αυτό αναζητά, µέσω διαφορετικών επιµορφωτικών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, την ενίσχυση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των τεχνικών του τουρισµού στα πεδία κλειδιά των 63 UNWTO/Programa UNWTO.Strategy, In 56

57 δράσεών τους, καθώς και τη µετάδοση γνώσεων και εργαλείων πρακτικής και διαδραστικής µορφής. Ανάλογα µε την εξειδίκευση του περιεχοµένου, τη διάρκεια και το κοινό στο οποίο απευθύνονται, οι πρωτοβουλίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: ραστηριότητες Εξειδικευµένης Επιµόρφωσης (FOCUS), Κύκλος Μαθηµάτων Ενίσχυσης εξιοτήτων (IMMERSION) και Πρωτοβουλίες Εκπαίδευσης και Έρευνας (E&R). Προσφέρονται από διεθνείς εµπειρογνώµονες του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού ή/και εκπαιδευτικά ιδρύµατα που παρέχουν επικυρωµένα προγράµµατα του UNWTO.TedQual 64. Επίσης, κάθε χρόνο οργανώνεται το UNWTO Practicum, µία πρωτοβουλία που επιζητά την εξοικείωση των υπαλλήλων των ιοικήσεων Τουρισµού των χωρών µελών του ΠΟΤ µε τις διαφορετικές δραστηριότητες του προγράµµατος εργασίας του και, ταυτόχρονα, την προσφορά ενός εξειδικευµένου κύκλου µαθηµάτων επιµόρφωσης, καθώς και τη δηµιουργία δικτύων µεταξύ αυτών των υπαλλήλων και αυτών του ΠΟΤ 65. Οι στόχοι µπορούν να σταχυολογηθούν στους κάτωθι: - Εξοικείωση των συµµετεχόντων µε το όραµα και το γνωστικό αντικείµενο του ΠΟΤ. - Ενίσχυση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των υπαλλήλων και των τεχνικών του Τουρισµού στα πεδία κλειδιά της δράσης τους. - ιαβίβαση γνώσεων και εργαλείων πρακτικής και διαδραστικής µορφής. - Ανάπτυξη δεξιοτήτων για εφαρµογή διαδικασιών, τεχνικών και στρατηγικών στην τουριστική διαχείριση. - Συµπερίληψη των υπαλλήλων και τεχνικών τουρισµού, που έχουν συµµετάσχει σε κάποια από τις πρωτοβουλίες του προγράµµατος αυτού στο ίκτυο Alumni του Ιδρύµατος Themis του ΠΟΤ. Οι θεµατικές που διδάσκονται είναι οι εξής: -Μέτρηση των Οικονοµικών Επιπτώσεων του Τουρισµού 64 UNWTO/Programa UNWTO.Capacity, In 65 UNWTO/Programa UNWTO.Volunteers, In 57

58 -Πολιτική και Στρατηγική του Τουρισµού -Στρατηγικός Σχεδιασµός για µία Βιώσιµη Ανάπτυξη στον Τουρισµό -Βιώσιµη Ανάπτυξη του Τουρισµού και Μείωση της φτώχειας - ιαχείριση Προορισµών -Μάρκετινγκ, Προώθηση και Επικοινωνίες -Αξιολόγηση των κινδύνων και ιαχείριση Κρίσεων στον Τουρισµό -Τουρισµός, Κλιµατική Αλλαγή και Μετάβαση σε µία πράσινη οικονοµία - Τουριστική διαχείριση σε Περιβαλλοντικά ευαίσθητες Περιοχές και σε χώρους Πολιτιστικής Κληρονοµιάς -Εισαγωγή στον Τουρισµό για ιπλωµάτες γ) Πρόγραµµα Εθελοντών (U WTO.VOLU TEERS) Η ουσιαστική συµβολή αυτού του προγράµµατος έγκειται στην υποστήριξη της βιώσιµης αναπτυξιακής βοήθειας, µέσω εφαρµοσµένων µορφωτικών προγραµµάτων. Το Πρόγραµµα Εθελοντών του ΠΟΤ έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει νεαρούς επαγγελµατίες στο χώρο του τουρισµού, ως εργαλείο ανάπτυξης και µείωσης της φτώχιας, για να µπορούν να µεταβιβάσουν γνώσεις και πρακτικές ικανότητες, ιδιαίτερα σε εκείνους που διατίθενται να αναλάβουν πρωτοβουλίες σχετικά µε τη βιώσιµη ανάπτυξη στον τουρισµό. Κύριοι στόχοι του εν λόγω προγράµµατος είναι: - Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση νεαρών επαγγελµατικών µε την κατάλληλη κλίση και ικανότητες στον τοµέα του τουρισµού, ως αναπτυξιακό εργαλείο. - Η παροχή πρακτικής επαγγελµατικής εµπειρίας σε µία αναπτυσσόµενη χώρα στους απόφοιτους. - Η υποστήριξη και η παροχή συµβουλών στα κράτη µέλη του ΠΟΤ και σε οργανισµούς διεθνούς συνεργασίας για την εκπόνηση και εφαρµογή µελετών, σχεδίων και προγραµµάτων µέσω της τεχνικής συνεισφοράς του Σώµατος Εθελοντών του ΠΟΤ. - Η διάχυση, µέσω της εκπαίδευσης και της επιµόρφωσης, των πολιτικών του ΠΟΤ στον τοµέα του τουρισµού, ιδιαίτερα της ιδιότητας του τουρισµού ως αναπτυξιακό εργαλείο και της προοπτικής του να συνεισφέρει στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας. 58

59 Το πρόγραµµα αναπτύσσεται σε δύο εργασιακά πεδία: «Πανεπιστηµιακό έτος στον Τουρισµό και τη ιεθνή Συνεργασία για την Ανάπτυξη», όπου οι συµµετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε µία αναπτυσσόµενη χώρα, και «Σώµα Εθελοντών ΠΟΤ: Εθελοντές εν δράσει!», όπου υποστηρίζονται οι πρωτοβουλίες που σχετίζονται µε τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη. Η συµµετοχή των εθελοντών σε προγράµµατα/σχέδια αναπτυξιακής βοήθειας τους προσφέρει την ευκαιρία να διευρύνουν σηµαντικά το εύρος της αναγκαίας βοήθειας, στηρίζοντας τους τοπικούς παράγοντες στην εφαρµογή προγραµµάτων βιώσιµης ανάπτυξης και σχεδίων που εκπονήθηκαν από διεθνείς εµπειρογνώµονες. Οµοίως, οι εθελοντές µπορούν να υποστηρίξουν τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις των κρατών µελών του ΠΟΤ, οι οποίες προσφέρουν εµπειρογνώµονες επαγγελµατίες του τουρισµού στις κυβερνήσεις αναπτυσσόµενων χωρών, όπου υπάρχουν ανεπάρκειες. δ) Πρόγραµµα διασφάλισης ποιότητας εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και ερευνητικών προγραµµάτων στον τουρισµό (U WTO.ΤedQual) Το εν λόγω πρόγραµµα επιζητεί τη βελτίωση της ποιότητας και την αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και ερευνητικών προγραµµάτων στον τουρισµό. Ως προς τούτο, το Τµήµα Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης του ΠΟΤ και το Ίδρυµα UNWTO Themis δηµιούργησαν το 1998 αυτό που αποτελεί στις µέρες µας τον θεµελιώδη πυλώνα του Προγράµµατος: Το Σύστηµα Πιστοποίησης U WTO.TedQual, που συντίθεται από µία σειρά κριτηρίων αξιολόγησης παγκόσµια εφαρµόσιµων σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό, επιµορφωτικό 59

60 και ερευνητικό Πρόγραµµα στον τουρισµό -, το οποίο επιτρέπει τη µέτρηση της αποδοτικότητας του παιδαγωγικού συστήµατος, τον βαθµό ενσωµάτωσης των αναγκών του τουριστικού τοµέα, της κοινωνίας των πολιτών και των σπουδαστών στα εν λόγω προγράµµατα 66. Τα οφέλη που προσφέρει το Σύστηµα Πιστοποίησης UNWTO.TedQual στα ιδρύµατα/φορείς που έχουν εξασφαλίσει την απόκτησή του, µπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: -Μοναδική πιστοποίηση ποιότητας σε διεθνές επίπεδο, η οποία δίδεται από τον ΠΟΤ σε εκπαιδευτικά, επιµορφωτικά και ερευνητικά προγράµµατα στον τουρισµό. - Προνοµιακή χρήση του λογότυπου UNWTO.TedQual σε επίσηµα έγγραφα, διαφηµιστικό υλικό και επίσηµα έγγραφα του Προγράµµατος. - ιεθνής προώθηση του ιδρύµατος/φορέα και των προγραµµάτων του µέσω των διαφόρων εργαλείων και µηχανισµών επικοινωνίας του ΠΟΤ. - Συµµετοχή στις εκπαιδευτικές και επιµορφωτικές δραστηριότητες µε την υποστήριξη του ΠΟΤ, προσφέροντας στα ιδρύµατα την ευκαιρία διάδρασης µε τις κυβερνήσεις και τον ιδιωτικό τοµέα. - υνατότητα ένταξης στο Συµβούλιο Εκπαίδευσης και Επιστήµης του ΠΟΤ. - Να αποτελούν µέρος του ικτύου Ιδρυµάτων UNWTO.TedQual, υπό τη διεύθυνση του Ιδρύµατος UNWTO.Themis, µε στόχο τη διεύρυνση της συνεργασίας µεταξύ των ινστιτούτων µελών και του ΠΟΤ, καθώς και την ανταλλαγή γνώσεων, καλών πρακτικών και τεχνικών υποστηρίξεων. Οµοίως, το πρόγραµµα στηρίζεται σε άλλους πυλώνες, όπως το ίκτυο TedQual (UNWTO.TedQual Network) και τα υποπρογράµµατα Ανταλλαγής TedQual (UNWTO.TedQual Exchange), που έχει ως στόχο την προώθηση της ανταλλαγής µαθητών, καθηγητών και την ανάπτυξη των κοινών ερευνών ανάµεσα στα Ιδρύµατα του UNWTO.TedQual και του Ιδρύµατος UNWTO.Themis, και Καθοδήγησης TedQual (UNWTO.TedQual Mentoring) 67, η οποία είναι µια πρωτοβουλία που 66 UNWTO/Sistema de Certificación UNWTO.TedQual, In 67 UNWTO Themis Foundation, In 60

61 ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάµεσα στα Ιδρύµατα του UNWTO.TedQual και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα για τον τουρισµό, από λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, που έχουν ως κύριο στόχο τη βελτίωση ή/και τη δηµιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραµµάτων στον τουρισµό. Το ίκτυο αποτελείται από εκπαιδευτικά ινστιτούτα, τα επιµορφωτικά, εκπαιδευτικά και/ή ερευνητικά προγράµµατα των οποίων κατέχουν την πιστοποίηση UNWTO TedQual. Τη διαχείριση του ικτύου έχει αναλάβει το Ίδρυµα UNWTO.Themis και από τον Ιούνιο του 2009 υπολογίζεται πως έχουν ενταχθεί σε αυτό 55 εκπαιδευτικά, επιµορφωτικά και ερευνητικά ινστιτούτα/φορείς του τουρισµού, από τέσσερις ηπείρους. Τα πλεονεκτήµατα συµµετοχής στο ίκτυο µπορούν να συνοψιστούν στο ότι τα ιδρύµατα αυτά µπορούν να λάβουν µέρος σε κοινά ερευνητικά σχέδια µε τον ΠΟΤ, µέσω του Ιδρύµατός του Themis. Επίσης, δύνανται να συµµετέχουν σε προγράµµατα ανταλλαγής καθηγητών και µαθητών, να βρίσκονται στη βάση δεδοµένων του ΠΟΤ για ενδεχόµενους διαγωνισµούς, να δέχονται υποστήριξη (συµµετοχή και διάδοση από τον ΠΟΤ) για την πραγµατοποίηση συνεδρίων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και να συµµετέχουν σε σχέδια συνεργασίας για την ανάπτυξη στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, µε σκοπό την υποστήριξη ή βελτίωση των προγραµµάτων σπουδών τους. Η λίστα µε τα πιστοποιηµένα ιδρύµατα/φορείς του UNWTO TedQual επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 6. 61

62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 7.1. Εννοιολογική προσέγγιση Η αναγκαιότητα αποσαφήνισης της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης οδήγησε, το 2004, τον ΠΟΤ στη σύνταξη του ακόλουθου εννοιολογικού ορισµού: «Οι κατευθυντήριες γραµµές της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης και οι πρακτικές µάνατζµεντ είναι εφαρµόσιµες σε όλες τις µορφές τουρισµού και σε όλα τα είδη προορισµών, συµπεριλαµβανοµένων του µαζικού τουρισµού και των διαφόρων ειδικών τουριστικών αγορών. Οι αρχές της βιωσιµότητας αναφέρονται στις περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικοπολιτιστικές πτυχές της τουριστικής ανάπτυξης και θα πρέπει να καταστεί µία κατάλληλη ισορροπία ανάµεσα σε αυτές τις τρεις διαστάσεις για να διασφαλίζεται η µακροχρόνια βιωσιµότητά της. Συνεπώς, ο βιώσιµος τουρισµός θα πρέπει: 1) Να κάνει άριστη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων, το οποίο συνιστά ένα στοιχείο κλειδί στην τουριστική ανάπτυξη, διατηρώντας ουσιαστικές οικολογικές διαδικασίες και προφυλάσσοντας τη φυσική κληρονοµιά και τη βιοποικιλότητα. 2) Να σέβεται την κοινωνικοπολιτιστική αυθεντικότητα των τοπικών κοινωνιών, να διατηρεί τη ζωντανή πολιτιστική κληρονοµιά που έχουν χτίσει και τις παραδοσιακές αξίες τους, καθώς και να συνεισφέρουν στην διαπολιτισµική κατανόηση και ανεκτικότητα. 3) Να εξασφαλίζει βιώσιµες, µακροχρόνιες οικονοµικές επιχειρήσεις, παρέχοντας κοινωνικοοικονοµικά οφέλη σε όλους τους φορείς, δίκαια διανεµηµένα, µεταξύ των οποίων σταθερή εργασία και ευκαιρίες απόκτησης εισοδήµατος, κοινωνικές υπηρεσίες στις τοπικές κοινωνίες, καθώς και να συνεισφέρει στην ανακούφιση των δεινών. 62

63 Η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη απαιτεί καταρτισµένη συµµετοχή όλων των σχετικών φορέων, όπως επίσης και ισχυρή πολιτική ηγεσία που να διασφαλίζει ευρεία συµµετοχή και τη δηµιουργία συναίνεσης. Η επίτευξη αειφόρου τουρισµού είναι µία διαρκής διαδικασία που απαιτεί σταθερή παρακολούθηση των επιπτώσεων, εισάγοντας τα αναγκαία προληπτικά ή/και διορθωτικά µέτρα, όπου κριθεί απαραίτητο. Ο αειφόρος τουρισµός θα πρέπει, επίσης, να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο τουριστικής ικανοποίησης και να διασφαλίζει µία µεστή εµπειρία στους τουρίστες, εγείροντας την επίγνωσή τους για ζητήµατα αειφορίας και προωθώντας αειφόρες τουριστικές πρακτικές µεταξύ τους» 68. Εν ολίγοις, ως ο αειφόρος τουρισµός µπορεί να οριστεί αυτός που λαµβάνει πλήρως υπόψη τις τρέχουσες και µελλοντικές οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, απαντώντας στις ανάγκες των επισκεπτών, της βιοµηχανίας, του περιβάλλοντος και των κοινωνιών υποδοχής. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, ο ΠΟΤ είχε προωθήσει τη χρήση δεικτών αειφόρου ανάπτυξης, ως ουσιαστικά εργαλεία για τις διαδικασίες εκπόνησης πολιτικών, σχεδιασµού και διαχείρισης των προορισµών. Σε αυτήν την κατεύθυνση, εξέδωσε και έναν Οδηγό, αποτέλεσµα µίας διεξοδικής έρευνας που βασίζεται στις πρωτοβουλίες δεικτών που έχουν ληφθεί σε όλον τον κόσµο και στην οποία συµµετείχαν 62 εµπειρογνώµονες από περισσότερες από 20 χώρες 69. Σύµφωνα µε τη δήλωση αποστολής (mission statement) του Οργανισµού, στόχος του είναι η υποδαύλιση της αειφόρου ανάπτυξης και οργάνωσης και διοίκησης του τουρισµού παγκοσµίως στα κράτη µέλη, περιφέρειες και ειδικής µορφής προορισµούς, τόσο στον δηµόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, για τη δηµιουργία κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτιστικών ωφελειών στις τοπικές κοινωνίες, διασφαλίζοντας την προµήθεια ποιοτικών τουριστικών προϊόντων και αποφεύγοντας ή µειώνοντας τις 68 Επίσηµη ιστοσελίδα Natural Resources Information Clearinghouse, In 69 Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales - Desarrollo sostenible del Turismo OMT, In df 63

64 αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Για την εκπλήρωση αυτής της αποστολής, το πρόγραµµα εργασίας βασίζεται στο Σχέδιο Εφαρµογής που συµφωνήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Γιοχάνεσµπουργκ, 2002), στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Κώδικα Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό και στη συνεργασία µε τα λοιπά αρµόδια σώµατα των Ηνωµένων Εθνών, ως µέρος των σχετικών διεθνών και περιφερειακών πολιτικών και διαδικασιών Στόχοι προγράµµατος Οι στόχοι κλειδιά του προγράµµατος είναι η αρωγή στην ενσωµάτωση των κριτηρίων βιωσιµότητας και ποιότητας στις εθνικές περιφερειακές και τοπικές τουριστικές πολιτικές, στα αναπτυξιακά σχέδια και στις στρατηγικές, µέσω της εφαρµογής εργαλείων, οργάνων και µέτρων πολιτικής, καθώς επίσης και η αύξηση της διεθνούς επίγνωσης για τον Κώδικα Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό και η βελτίωση της αποτελεσµατικής υλοποίησης των αρχών του από τις κυβερνήσεις και την τουριστική βιοµηχανία. Εξίσου σηµαντική είναι η υποστήριξη οποιασδήποτε περαιτέρω βελτίωσης και εφαρµογής µεθοδολογιών, µοντέλων και τεχνικών για την ενισχυµένη βιωσιµότητα και ποιότητα στον τουρισµό σε ειδικής µορφής προορισµούς και στους χώρους φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Στους βασικούς στόχους συµπεριλαµβάνεται η καθοδήγηση, ο διεθνής εναρµονισµός και η αναγνώριση καλών πρακτικών, βασικών προδιαγραφών, προτύπων, συστηµάτων µάνατζµεντ και µέτρων που να συµβάλλουν στην ποιότητα των τουριστικών δραστηριοτήτων, υπηρεσιών, προϊόντων και προορισµών, συµβαδίζοντας µε τους στόχους της βιώσιµης ανάπτυξης και τις προϋποθέσεις για προστασία των καταναλωτών. Οµοίως, το πρόγραµµα ενδιαφέρεται για την ενσωµάτωση διατάξεων για τη µείωση της φτώχειας στις τουριστικές πολιτικές, σε παγκόσµιο και εθνικό επίπεδο, και για µία ευρύτερη εµπλοκή των φτωχών κοινοτήτων σε τουριστικές επιχειρήσεις, µέσω ανάπτυξης και διασποράς 70 UNWTO/Sustainable Development of Tourism, In 64

65 κατευθυντήριων τουριστικών πολιτικών, τεχνικών µάνατζµεντ και προτάσεων µέτρων που συνεισφέρουν στη µείωση της φτώχιας στις αναπτυσσόµενες χώρες. Συµπληρωµατικά, περαιτέρω στόχοι του προγράµµατος είναι η ενδυνάµωση της ανταπόκρισης και ετοιµασίας του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ώστε να διευθύνουν τις δραστηριότητές τους και να διασφαλίζουν την κοινωνική και πολιτιστική βιωσιµότητα του τουρισµού, µε ειδική εστίαση στα δικαιώµατα και συµφέροντα των τοπικών κοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων αυτών των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, ιδιαίτερα των παιδιών, γυναικών, ηλικιωµένων και ατόµων µε αναπηρία. Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και η ενθάρρυνση θετικής συµµετοχής των µεταναστών στην τουριστική ανάπτυξη. Τέλος, το πρόγραµµα στοχεύει στη βελτίωση της κατανόησης της σχέσης µεταξύ κλιµατικής αλλαγής και τουρισµού, καθώς και στην προώθηση της διαµόρφωσης και εφαρµογής πολιτικών και µέτρων προσαρµογής και άµβλυνσης Εύρος των δραστηριοτήτων: Έρευνα: Ο ΠΟΤ έρχεται σε επαφή µε εξέχοντες διεθνείς εµπειρογνώµονες, µε ερευνητικά και µορφωτικά ιδρύµατα για τη δηµιουργία εξελιγµένης γνώσης στις πολιτικές, εργαλεία και καλές πρακτικές για τη βιώσιµη ανάπτυξη στον τουρισµό (SDT / Sustainable Development on Tourism). Ενίσχυση των ικανοτήτων: Ο Οργανισµός διεξάγει σεµινάρια, εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, χρησιµοποιώντας πρακτικές µεθόδους, για τη διευκόλυνση της εφαρµογής πολιτικών και εργαλείων. ιάχυση: Οργάνωση διεθνών συνεδρίων και φόρουµ για την ανταλλαγή εµπειριών. ικτύωση: Συντονισµός και συνεργασία µεταξύ Εθνικών ιοικήσεων Τουρισµού (NTAs), Ηνωµένων Εθνών (UN), φορέων συνεργατών και εµπειρογνωµόνων σε συνεχή βάση. 65

66 Τεχνική βοήθεια / Πιλοτικές Εφαρµογές: O ΠΟΤ παρέχει συµβουλές για ζητήµατα πολιτικής, σχετικά µε Βιώσιµη Ανάπτυξη στον Τουρισµό (SDT), στα µέλη και σε συνεργάτες σε σχέδια τεχνικής συνεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η ένταξη SDT κριτηρίων και η εφαρµογή εργαλείων πολιτικής. Επίσης, διενεργεί πιλοτικά προγράµµατα για την ανάπτυξη και διερεύνηση νέων προσεγγίσεων και τεχνικών, καθώς και για την επίδειξη καλών πρακτικών. 66

67 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΙΚΤΥΟ ΓΝΩΣΗΣ 8.1. Το σκεπτικό δηµιουργίας του Προγράµµατος Ο ΠΟΤ ανέπτυξε µε τα χρόνια µία αξιόλογη ικανότητα συντονισµού υιοθέτησης πολιτικών αποφάσεων για ενδιαφέρουσες στρατηγικές υποθέσεις σε παγκόσµιες τουριστικές δραστηριότητες. Καθώς ο τουρισµός εξελίσσεται, η εγκάρσια φύση του καθιστά ουσιαστική την αξιοποίηση της γνώσης σε ένα ευρύ φάσµα χώρων, από τη µεταφορά και διανοµή αγαθών και υπηρεσιών, µέχρι τη συντήρηση ενέργειας, την ποιότητα, την αειφορία, την υγεία, την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση γενικά. Ως εκ τούτου, καθίσταται αποφασιστικής σηµασίας η εµπλοκή του ΠΟΤ σε όλους τους τοµείς διαχείρισης της γνώσης και η δηµιουργία µίας παγκόσµιας κοινότητας γνώσης, µόνιµου χαρακτήρα, στον χώρο του τουρισµού, η οποία θα µπορεί να βελτιώνει την ικανότητα υιοθέτησης πολιτικών αποφάσεων του ΠΟΤ. Από την ίδρυσή του, ο Οργανισµός εργάστηκε για την εκµάθηση και τη διάδοση της γνώσης. Προτού µετατραπεί σε ειδικό οργανισµό, ο ΠΟΤ συµµετείχε ενεργά στα πρώτα βήµατα Παγκόσµιου Συνεταιρισµού για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση στον Τουρισµό (ΑMFORT / Asociación Mundial para la Formación Profesional Turística). Μαζί µε τον ιεθνή Οργανισµό Εργασίας (International Labor Organization / ILO), ο ΠΟΤ διηύθυνε µία σχολή µεθόδων τουριστικής διοίκησης στο Τορίνο και αργότερα στην Πόλη του Μεξικού. Τη δεκαετία του 1990, ο ΠΟΤ έθεσε σε λειτουργία τα Κέντρα Εκπαίδευσης ΠΟΤ και το Ίδρυµα Themis, ενώ το 2000 δηµιούργησε επίσηµα την Πιστοποίηση TedQual στην Τουριστική Εκπαίδευση και το Εκπαιδευτικό και Επιστηµονικό Συµβούλιο του ΠΟΤ. Το 2006, ο ΠΟΤ, ως ειδικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών πλέον, συµµετείχε στην οµάδα εργασίας του ΟΗΕ για τη διαχείριση της γνώσης. Πολλά κράτη µέλη του ΠΟΤ θεωρούν σήµερα ότι η τουριστική πολιτική δεν καλύπτει µόνον ένα τοµεακό ενδιαφέρον, αλλά ότι συνιστά επίσης ένα ουσιαστικό εργαλείο για άλλες πολιτικές 67

68 κλειδιά, όπως της εργασίας, της περιφερειακής ανάπτυξης, της µείωσης της φτώχιας, της ανταγωνιστικότητας και της αειφορίας. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Οργανισµός επιθυµώντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κρατών µελών, δηµιούργησε το ίκτυο Γνώσης ΠΟΤ (UNWTO Knowledge Network/UNWTO.Know) Ανάλυση του Προγράµµατος Αποστολή και στόχοι Το ίκτυο Γνώσης του ΠΟΤ είναι µία Κοινότητα Γνώσης σε επιστηµονικά, τεχνολογικά και διαδικαστικά θέµατα, σχετικά µε τον τουρισµό. Προσφέρει υποστήριξη στον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, τα κράτη µέλη του και τους τουριστικούς φορείς στο σύνολό τους, ενθαρρύνοντας προγράµµατα και σχέδια καινοτοµίας και διαχείρισης γνώσεως 71. Το UNWTO.Know παρουσιάστηκε τον Σεπτέµβριο του 2010, µετά από µήνες προετοιµασίας, σχεδιασµού και ανταλλαγής απόψεων µε επικεφαλής του δηµόσιου και ιδιωτικού φορέα. Συνεχίζει και διευρύνει την αποστολή του πρώην Εκπαιδευτικού και Επιστηµονικού Συµβουλίου του ΠΟΤ, το οποίο είχε ξεκινήσει τα προγράµµατά του το Το UNWTO.Know συνεισφέρει εξίσου στη θεωρία και στην πρακτική τουριστικών πολιτικών και διακυβέρνησης. Το ίκτυο Γνώσης του ΠΟΤ (UNWTO Knowledge Network) αποτελεί ένα ειδικό πρόγραµµα, το οποίο υπάγεται άµεσα στον Γενικό Γραµµατέα του Οργανισµού. Η λειτουργία του συνίσταται στη δηµιουργία και διαχείριση ενός παγκόσµιου συνεταιρισµού Τουριστικών εξαµενών Σκέψεως (Tourism Think Tanks / TTT), Στρατηγικών Κέντρων και Ιδρυµάτων Γνώσης του ΠΟΤ, για την θέσπιση προδιαγραφών όσον αφορά στην έρευνα και διαχείριση της γνώσης στις τουριστικές αναλύσεις και πολιτικές, καθώς 71 UNWTO Knowledge Network, In 68

69 και στην τουριστική διακυβέρνηση. Τα εθνικά και περιφερειακά TTT και τα Στρατηγικά Κέντρα και Ιδρύµατα Γνώσης του ΠΟΤ, συγκεντρωµένα στο U WTO Knowledge etwork, προσφέρουν υπηρεσίες στον Οργανισµό και στα κράτη µέλη του σε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τεχνικές συµβουλές και µε αποφάσεις στους τοµείς της αειφορίας και κλιµατικής αλλαγής, της καινοτοµίας σε προϊόντα και διαδικασίες, της ανταγωνιστικότητας και της αριστείας στην τουριστική διακυβέρνηση. Τόσο τα εθνικά, όσο και τα περιφερειακά ΤΤΤ, αποτελούνται από ιδρύµατα και οργανισµούς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων ιδιωτικών επιχειρήσεων, πανεπιστηµίων, ερευνητικών κέντρων, επιστηµονικών και τεχνολογικών πάρκων και άλλους ενεργούς φορείς στον τοµέα της έρευνας και της καινοτοµίας. Τα στρατηγικά κέντρα και ιδρύµατα γνώσης του ΠΟΤ λειτουργούν ως αυτόνοµοι οργανισµοί. Ουσιαστικά, τα ΤΤΤ είναι µία κοινοπραξία φορέων, που καταλαµβάνουν κεντρική θέση στο ίκτυο αυτό και συνεισφέρουν στην αποστολή και στόχους του, προσφέροντας υπηρεσίες στον ΠΟΤ σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και στην κοινότητα γνώσης του ΠΟΤ και στα µέλη της. Το ίκτυο Γνώσης του ΠΟΤ συµµετέχει ενεργά σε συγκεκριµένες επιτροπές και όργανα του ΠΟΤ, καθώς και σε σχέδια του Οργανισµού στα οποία οι ικανότητες τεχνικής εξειδίκευσης και η διαχείριση της γνώσης προσδίδουν σηµαντική αξία. Η αποστολή του ικτύου Γνώσης του ΠΟΤ συνίσταται στην υποστήριξη του ΠΟΤ και των µελών του σε όλα τα ζητήµατα αναφορικά µε την Επιστήµη, Καινοτοµία και ιαχείριση της Γνώσης, που σχετίζονται µε τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστική πολιτική και τουριστική διακυβέρνηση, µε σκοπό τη συνεισφορά στην τοµεακή ανταγωνιστικότητα και τους στόχους της παγκόσµιας ανάπτυξης, όπως ορίζονται από τα Ηνωµένα Έθνη και άλλα διεθνή ινστιτούτα διακυβέρνησης. Το UNWTO.Know έχει την πεποίθηση πως η ανάπτυξη (και ανάλογοι στόχοι, συµπεριλαµβανοµένης της αειφορίας), εξαρτάται από το ανθρώπινο και θεσµικό κεφάλαιο, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και τη διάθεση φυσικού και οικονοµικού κεφαλαίου µέσω καινοτοµιών και των τεχνολογικών τους αποτελεσµάτων. Ο τουρισµός είναι σήµερα βαθύτατα συνδεδεµένος µε την κοινωνία σε όλα τα πεδία 69

70 οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονοµικό και είναι τόσο φορέας, όσο και αποτέλεσµα της προόδου σε αυτά τα πεδία. Ως εκ τούτου, το UNWTO.Know επιθυµεί να συνεισφέρει δηµιουργώντας µία «αποθήκη» προτάσεων, καλών πρακτικών, εθελοντικών προτύπων, κωδίκων και κανόνων, τα οποία να συνιστούν έναν Codex Turismus, µε ευρείες εφαρµογές για επιχειρήσεις, πολιτικές και διακυβέρνηση στον τουρισµό και σχετικούς µε αυτόν τοµείς Μέλη και οµή του U WTO.Know Στα µέλη του UNWTO.Know συγκαταλέγονται όλων των ειδών ιδρύµατα, οργανισµοί και επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτοµία στον τοµέα του τουρισµού. Τον Ιούνιο του 2011, το ίκτυο Γνώσης του ΠΟΤ αποτελείτο από περισσότερα των 120 ιδρυµάτων από 40 διαφορετικές χώρες. Το εν λόγω ίκτυο συντίθεται από τρεις διαφορετικές κατηγορίες µελών 72 : - Ιδρύµατα Γνώσης ΠΟΤ (UNWTO Knowledge Institutions): Πρόκειται για ιδρύµατα ή οργανισµούς µε ικανότητα διαχείρισης της γνώσης που αποτελούν µέρος του ΠΟΤ ως Συνδεδεµένα Μέλη και συνεργάζονται µε τον ΠΟΤ στην υλοποίηση του Προγράµµατος Εργασίας του. Τα Συνδεδεµένα Μέλη που συµµετέχουν στο Εκπαιδευτικό και Επιστηµονικό Συµβούλιο µπορούν να µετατραπούν σε Ινστιτούτα Γνώσης του ΠΟΤ, χωρίς επιπλέον κόστος, παρουσιάζοντας την αίτησή τους στον Εκτελεστικό Γραµµατέα Επιστηµών και ιαχείρισης της Γνώσης. Οµοίως, τα Συνδεδεµένα Μέλη που έχουν παρουσιάσει απτή εργασία στον τοµέα της καινοτοµίας, µπορούν να συµπεριληφθούν στα Ινστιτούτα, µε ειδική αίτηση 73. Τα Ινστιτούτα Γνώσης του ΠΟΤ καταβάλλουν ένα βασικό ποσό συνδροµής ετησίως. 72 UNWTO/Red de Conocimiento de la OMT, In 73 Οι εταιρείες, οργανισµοί και ινστιτούτα που δεν είναι µέλη του ΠΟΤ µέχρι σήµερα, µπορούν να αιτηθούν ενσωµάτωσής τους απευθείας στο U WTO Knowledge etwork, συµπληρώνοντας τα σχετικά γι αυτόν τον σκοπό έγγραφα. 70

71 - Στρατηγικά Κέντρα Γνώσης ΠΟΤ (UNWTO Knowledge Strategic Centres): Αυτά είναι ινστιτούτα ή οργανισµοί διαπιστευµένα από το UNWTO.innova επειδή η καινοτοµία αποτελεί σηµαντικό µέρος των λειτουργιών και της δοµής τους. Εµπλέκονται µόνιµα µε ειδικά προγράµµατα και σχέδια του ΠΟΤ και δύνανται να ηγηθούν µίας εξαµενής Σκέψης Τουρισµού (Tourism Think Tank). Μπορούν να είναι ινστιτούτα, οργανισµοί ή εταιρείες µε αποδεδειγµένο ιστορικό σε δραστηριότητες καινοτοµίας και διαχείρισης της γνώσης στον τοµέα του τουρισµού ή/και σε παρόµοιους τοµείς, που µπορούν να αιτηθούν τη µετατροπή τους σε Στρατηγικά Κέντρα Γνώσης του ΠΟΤ, µέσω των ακόλουθων βηµάτων: i) Να καλύπτουν τις προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί για τα Ινστιτούτα Γνώσης του ΠΟΤ, ii) Να υποβληθούν στη διαδικασία διαπίστευσης t.innova, και iii) Να ορίσουν το χώρο δραστηριοτήτων διαχείρισης γνώσης στον οποίο επιθυµούν να συνεργαστούν µε τον ΠΟΤ. Αντ αυτού µπορούν επίσης να δηλώσουν συµµετοχή στα ΤΤΤ. Τα Στρατηγικά Κέντρα Γνώσης του ΠΟΤ καταβάλλουν ένα επιπλέον ποσό από τη βασική συνδροµή, το οποίο προβλέπεται ειδικά γι αυτά. Επίσης, οφείλουν να καλύψουν το κόστος που προκύπτει από τη διαδικασία διαπίστευσής τους. - εξαµενές Σκέψης Τουρισµού ΠΟΤ (UNWTO Tourism Think Tanks / UNWTO.TTT): Μία εξαµενή Σκέψης ΠΟΤ είναι ένα ίδρυµα µε νοµική ικανότητα να δρα, αποτελούµενο τουλάχιστον από ένα Στρατηγικό Κέντρο Γνώσης ΠΟΤ και άλλα ιδρύµατα, οργανισµούς και επιχειρήσεις, είτε του δηµοσίου, είτε του ιδιωτικού φορέα, που να ανήκουν ή να συνεργάζονται µε το ίκτυο Γνώσης του ΠΟΤ. Τα ΤΤΤ συντονίζουν τις δράσεις τους στον ΠΟΤ µέσω του Εκτελεστικού Γραµµατέα Επιστηµών και ιαχείρισης της Γνώσης, που είναι αποσπασµένος στο Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα, και µέσω των Περιφερειακών ιευθυντών. 71

72 Παράλληλα µε τα µέλη, στο ίκτυο Γνώσης εντάσσονται και οι Εµπειρογνώµονες Εταίροι (U WTO Fellows). Πρόκειται για άτοµα τα οποία αναγνωρίζει ο ΠΟΤ για τα επαγγελµατικά τους επιτεύγµατα ή τις τρέχουσες υπηρεσίες τους σε κάποιο Ίδρυµα. Οι Εµπειρογνώµονες Εταίροι συµµετέχουν στον ΠΟΤ µέσω του Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα και των αντίστοιχων ΤΤΤ. Η ένταξη των Εµπειρογνωµόνων Εταίρων στον ΠΟΤ και στο ίκτυο Γνώσης ΠΟΤ πραγµατοποιείται µέσω του ακόλουθου µηχανισµού: Ένα Μέλος του ΠΟΤ παρουσιάζει την υποψηφιότητα του Εµπειρογνώµονα Εταίρου. Κατατίθεται ένα βιογραφικό σηµείωµα και έντυπο αίτησης στην Επιτροπή Επιλογής των U WTO Fellows στον ΠΟΤ. Μόλις η Επιτροπή εξετάσει και εγκρίνει την υποψηφιότητα, επιλέγεται ο Εµπειρογνώµων Εταίρος για µία προκαθορισµένη περίοδο. Η συµµετοχή των U WTO Fellows στο ίκτυο Γνώσης ΠΟΤ δεν συνεπάγεται οικονοµικές υποχρεώσεις. 72

73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΕΛΛΑ Α ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η Ελλάδα αποτελεί πλήρες µέλος του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού από το 1975, χρονολογία ιδρύσεώς του. Η συµµετοχή της περιορίζεται στη Γενική Συνέλευση του Οργανισµού, στην Περιφερειακή Επιτροπή για την Ευρώπη (η τελευταία Συνεδρίαση ήταν η 52 η κι έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 2011, στο Κατοβίτσε της Πολωνίας 74 ) και σε διάφορες συναντήσεις/συνόδους που κατά καιρούς οργανώνονται, ενώ δεν αποτελεί µέλος του Εκτελεστικού Συµβουλίου 75. Επίσης, συµµετέχει στην Επιτροπή για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη του Τουρισµού (Committee on Tourism Sustainable Development), που αποτελεί Συνδεδεµένο Όργανο του Εκτελεστικού Συµβουλίου και στην οποία συµµετέχουν δύο χώρες από κάθε ήπειρο. Η Ελλάδα έχει την Προεδρία της εν λόγω Επιτροπής από τον Ιούνιο του 2008, όταν και διοργανώθηκε στην Αθήνα η 6 η Σύνοδός της 76. Έκτοτε, έχει αδρανήσει η λειτουργία της, αφού δεν έχει αναλάβει κάποια χώρα την επόµενη συνάντηση. Επίσης, στους βραχείς στόχους, η Ελλάδα προτίθεται να ζητήσει την Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΟΤ για την Ευρώπη (UNWTO Commission for Europe) για την επόµενη διετία (σηµειωτέον, η θητεία της νυν προεδρεύουσας Σλοβενίας λήγει στο τέλος του τρέχοντος έτους). 74 UNWTO/Commission for Europe, In 75 Να σηµειωθεί ότι, εν αντιθέσει µε την Ελλάδα, η Κύπρος εξελέγη µέλος του Εκτελεστικού Συµβουλίου του ΠΟΤ για τις περιόδους και , έχοντας ενεργή συµµετοχή στις διεργασίες του. Επίσης, κατά την 17η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του UNWTO, που πραγµατοποιήθηκε στην Cartagena de Indias στην Κολοµβία στις Νοεµβρίου 2007, η Κύπρος εξελέγη οµόφωνα Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ευρώπη για την περίοδο (πηγή:http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/all/59c5808e66dd58a4c f73?opend ocument ). 76 (πηγή Υπουργείο Εξωτερικών) 73

74 Παρά το γεγονός ότι η χώρα µας έχει αδιάλειπτη παρουσία στον Οργανισµό από την ένταξή της, εντούτοις, δεν συµµετέχει ενεργά και συστηµατικά στα Όργανα του ΠΟΤ. Χαρακτηριστικό είναι ότι η τελευταία φορά που έλαβε µέρος στη Γενική Συνέλευση, ήταν κατά τη 17 η Συνεδρίασή της, στην Καρθαγένη Ινδιών της Κολοµβίας (Νοέµβριος 2007), ενώ απείχε από τη 18 η Συνεδρίαση του 2009, στην Αστάνα του Καζακστάν. Εντούτοις, προβλέπεται να συµµετάσχει στην ερχόµενη Συνεδρίαση (19 η ) της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα λάβει χώρα στην πόλη Gyeongju της Νότιας Κορέας τον ερχόµενο Οκτώβριο 77. Μεταξύ των θεµάτων που πρόκειται να συζητηθούν και περιλαµβάνονται στην Ηµερήσια ιάταξη της 19 ης Συνεδρίασης περιλαµβάνονται: απολογισµός των πεπραγµένων και του έργου που παρήχθη την τελευταία διετία, λογοδοσία για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, η Παγκόσµια Επιτροπή για τις Τουριστικές Ηθικές Αρχές, εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, εκλογή των µελών του Εκτελεστικού Συµβουλίου, εκλογή Ελεγκτών, Μνηµόνια που υπέγραψε ο ΠΟΤ µε άλλους οργανισµούς και ιδιωτικούς φορείς, εξέταση αιτήσεων νέων µελών, κλπ 78. Στην Ελλάδα ο σύνδεσµος µε τον ΠΟΤ είναι η Γενική Γραµµατεία Τουρισµού και πιο συγκεκριµένα η ιεύθυνση ιεθνών Σχέσεων και το Τµήµα ιµερών ιακρατικών Σχέσεων και ιεθνών Οργανισµών. Το Τµήµα παρακολουθεί, ουσιαστικά, το έργο και τις εκδόσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, αφού έχει άµεση πρόσβαση στο e-library του τελευταίου, το οποίο εµπλουτίζεται συστηµατικά από ιδιαίτερα καταρτισµένο προσωπικό. Παράλληλα, ενηµερώνει τις λοιπές ιευθύνσεις για θέµατα της αρµοδιότητάς τους, προτείνει εφαρµογή αυτών και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στα διεθνή τουριστικά δεδοµένα. Από τις πληροφορίες που µας παρείχε ο Προϊστάµενος του Τµήµατος, κος Παρθένης, το κύριο πρόβληµα που εντοπίζεται στη συµµετοχή µας στον ΠΟΤ αφορά στην έλλειψη πολιτικής βουλήσεως για αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τον Οργανισµό. Παρότι η ετήσια εισφορά της χώρας µας ανέρχεται σε πολύ 77 Επίσηµη ιστοσελίδα UNWTO/ General Assembly - Nineteenth session, In 78 Επίσηµη ιστοσελίδα του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, στο 74

75 υψηλά ποσά ( Ευρώ για το έτος ), η Ελλάδα δεν έχει µέχρι σήµερα αιτηθεί τεχνογνωσίας και δεν έχει εκµεταλλευτεί τα εργαλεία και τις δράσεις του ΠΟΤ, ώστε να ποδηγετεί τις εξελίξεις στον χώρο του τουρισµού και να πρωτοπορεί έναντι των ανταγωνιστών της. Το ουσιαστικό κέρδος από τη συµµετοχή µας στον ΠΟΤ είναι η προβολή (visibility), το κύρος που απολαµβάνουν τα µέλη ενός τόσο σηµαντικού διεθνούς οργανισµού, η δυνατότητα άµεσης ενηµέρωσης για τα τουριστικά τεκταινόµενα και τις καινοτόµες πολιτικές στον χώρο αυτό, η ανταλλαγή απόψεων για θέµατα τεχνογνωσίας και η υιοθέτηση καλών πρακτικών που προσφέρει η τριβή µε τους εµπειρογνώµονες του Οργανισµού και των µελών αυτού, αλλά και το να παριστάµεθα σε διεθνή φόρουµ/διασκέψεις/παρουσιάσεις για ζητήµατα που άπτονται του τοµέα του τουρισµού. Η Ελλάδα, για την ολοκλήρωση του ελληνικού ορυφόρου Λογαριασµού Τουρισµού και τους τρόπους µε τους οποίους θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία που θα προκύπτουν, οφείλει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και εµπειρία του ΠΟΤ, ώστε να αναπτύξει αυτό το στατιστικό εργαλείο που θα της επιτρέψει να αναλύει την οικονοµική σπουδαιότητα του τουρισµού. Οµοίως, θα πρέπει να ενισχύσει τις καλές σχέσεις που έχει µε τον ΠΟΤ, επωφελούµενη και του γεγονότος ότι αποτελεί πλήρες µέλος αυτού από την ίδρυσή του. Αξιοσηµείωτη είναι η ανακοίνωση στήριξης του Οργανισµού προς την Ελλάδα, όταν ζήτησε από την παγκόσµια τουριστική βιοµηχανία να δείξει την αλληλεγγύη της στη χώρα µας τις δύσκολες ώρες στιγµές που διένυε το 2009, υπογραµµίζοντας ότι ο τουρισµός αποτελεί βασικό τοµέα για το ελληνικό κράτος και µπορεί να αποτελέσει µέρος της λύσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας της οικονοµικής ανάκαµψης της χώρας 80. Πιο συγκεκριµένα, ο Γενικός Γραµµατέας του UNWTO, Taleb Rifai, είχε δηλώσει ότι "η επερχόµενη θερινή περίοδος είναι µια ζωτικής σηµασίας ευκαιρία για όλους τους παράγοντες του κλάδου να δείξουν την υποστήριξή τους στον τουρισµό στην Ελλάδα, έναν από τους σηµαντικότερους προορισµούς στον κόσµο και σηµείο αναφοράς για όλους µας. Αφήνοντας στην τύχη 79 Επίσηµη ιστοσελίδα Προγράµµατος «ιαύγεια»/υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, στο 80 Επίσηµη ιστοσελίδα Ηνωµένων Εθνών/Grecia:OMT pide apoyo al turismo, In mo 75

76 του τον τουριστικό τοµέα στην Ελλάδα είναι κάτι που θα συµβάλει στην επιτάχυνση των σηµερινών δυσχερειών. Έχουµε υποχρέωση απέναντι στην Ελλάδα" 81. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της Γενικής Συνελεύσεως είναι απολογιστικός και συµβουλευτικός, ορθό θα ήταν η Ελλάδα να προκρίνει τη συµµετοχή της στο Εκτελεστικό Συµβούλιο του Οργανισµού, το οποίο έχει ενεργό συµµετοχή στα δρώµενα. Σε αυτό λαµβάνονται αποφάσεις καθοριστικής σηµασίας και εκπονούνται πολιτικές, οι οποίες µετέπειτα προτείνονται προς ψήφιση στο Συµβούλιο. Η Ελλάδα, εάν επιθυµεί να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών της και να είναι στην πρώτη γραµµή των εξελίξεων θα πρέπει να επιδιώξει να ενταχθεί σε αυτό το κλειστό lobby, ούτως ώστε να δύναται να θέτει προτάσεις πολιτικής για ζητήµατα της άµεσης προτεραιότητάς της, να παρακολουθεί και να καθορίζει εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις, καθώς και να ενηµερώνεται για κάθε καινοτοµία που εισάγεται στο χώρο του τουρισµού. Οµοίως, πρέπει να επωφεληθεί της δυναµικής του ΠΟΤ και να έχει εκπροσώπηση σε όσο το δυνατό περισσότερες Επιτροπές του ενδιαφέροντός της. Επίσης, η χώρα µας θα πρέπει να αντιληφθεί ότι δύναται και θα πρέπει να διαδραµατίσει έναν καθοριστικό ρόλο στις αναδυόµενες αγορές της Ν/Α Ευρώπης, συµβάλλοντας ενεργότερα στη µεταφορά τεχνογνωσίας στις χώρες αυτές, προωθώντας τις αναθεωρηµένες δράσεις της στρατηγικής του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού και ενισχύοντας τη θέση της στο νέο σκηνικό που διαµορφώνεται. Για να συµβούν τα ανωτέρω, είναι αναγκαία η πολιτική βούληση και η εστίαση στον τοµέα του τουρισµού, που θα έπρεπε να αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα, αφού αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους πυλώνες της εθνικής οικονοµίας, αλλά και της περιφερειακής ανάπτυξης του τόπου µας. Ως εκ τούτου, χρειάζεται ένας ισχυρός φορέας άσκησης τουριστικής πολιτικής, ο οποίος δεν µπορεί να είναι παρά ένα αυτόνοµο Υπουργείο Τουρισµού, µε ενισχυµένες αρµοδιότητες και όραµα για τον προγραµµατισµό και χάραξη της τουριστικής πολιτικής της Ελλάδας, καθώς και για τον σχεδιασµό των απαραίτητων µέτρων εφαρµογής. Ένα τέτοιο 81 Επίσηµη σελίδα Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης των Ηνωµένων Εθνών, στο 76

77 Υπουργείο θα πρέπει να αξιοποιεί τη διεθνή εµπειρία και να επιζητεί την περαιτέρω συνεργασία µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, ασκώντας παράλληλα πολυµερή διπλωµατία στο ευρύ πεδίο εφαρµογής που προσφέρει ο ΠΟΤ. 77

78 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού στα 36 χρόνια δράσης του διαδραµατίζει έναν νευραλγικό και καθοριστικό ρόλο, όχι µόνο στην προαγωγή του οικουµενικού τουρισµού, αλλά και στη ραγδαία ανάπτυξη της οικονοµίας. Ξεκίνησε ως µετεξέλιξη της ιεθνούς Ένωσης των Εθνικών Οργανισµών Τουρισµού σε έναν διεθνή οργανισµό διακυβερνητικού χαρακτήρα, αυξάνοντας σταδιακά το εύρος των αρµοδιοτήτων και δράσεών του τόσο στο χώρο του τουρισµού, όσο και της διεθνούς ανάπτυξης. Ο ΠΟΤ επιχείρησε εξ αρχής να διευκρινίσει την πραγµατική φύση του Τουρισµού, σε όλες του τις µορφές, το ρόλο που καλείται να παίξει ο Τουρισµός σε ένα δυναµικό και διαρκώς µεταβαλλόµενο κόσµο, καθώς, επίσης, να εξετάσει την ευθύνη των κρατών για την ανάπτυξη και αύξηση του τουρισµού στις σηµερινές κοινωνίες, ως κάτι περισσότερο από µία καθαρά οικονοµική δραστηριότητα των εθνών και των λαών. Υιοθετώντας τη ιακήρυξη της Μανίλας 82, ο ΠΟΤ αναγνώρισε πως ο παγκόσµιος τουρισµός µπορεί να αναπτυχθεί µέσα σε ένα κλίµα ειρήνης και ασφάλειας, η επίτευξη του οποίου εναπόκειται στις κοινές προσπάθειες όλων των κρατών για την προώθηση της ανάπτυξης και της διεθνούς συνεργασίας, µέσα σε πνεύµα φιλίας, σεβασµού για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και κατανόησης µεταξύ των κρατών 83. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο Οργανισµός συµβάλλει συστηµατικά στην επικράτηση της ειρήνης, ευηµερίας, του σεβασµού της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας των λαών, της γνώσης, αλλά και της αλληλοκατανόησης και αλληλοσεβασµού µεταξύ των ανθρώπων όλης της οικουµένης, ενώ αποδεικνύει, έµπρακτα, πως διαθέτει τη βούληση, ικανότητα και µηχανισµούς για την ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας και προσέγγισης των λαών, ανεξαρτήτως θρησκευτικής, φυλετικής και πολιτισµικής προελεύσεως. 82 Η διακήρυξη της Μανίλας αποτελεί τη magna carta του διεθνούς τουρισµού. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει την ισχύ διεθνούς συµβατικού δεσµευτικού κειµένου για τα συµπράξαντα µέρη, και, συνεπώς, δεν απολαµβάνει στο δίκαιο µας την θέση που επιφυλάσσει ο συντακτικός νοµοθέτης στις διεθνείς, κυρωθείσες µε νόµο, συµβάσεις κατά το αρθρ.28 Ι Σ, δεν παύει να αποτελεί µια κωδικοποίηση των γενικών αρχών που πρέπει να διέπουν τον τουρισµό και την τουριστική πολιτική (Ηγουµενάκηs 1990: 293). 83 ιακήρυξη της Μανίλας, στο 78

79 Οµοίως, τις τελευταίες δεκαετίες ενέτεινε τις προσπάθειές του για εξάλειψη του διευρυνόµενου οικονοµικού χάσµατος µεταξύ των ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών, επιχειρώντας να διασφαλίσει τη σταθερή επιτάχυνση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και προόδου των τελευταίων, µε χρηµατοδότηση αναπτυξιακών δράσεων, παρά τις κριτικές που του έχουν ασκηθεί κατά καιρούς, ότι στην προσπάθεια αυτή συνέτεινε στην εκµετάλλευση των αδύναµων χωρών. Γεγονός είναι ότι οι αποφάσεις και δράσεις του δεν είναι δεσµευτικού χαρακτήρα για τα µέλη του. Εντούτοις, λειτουργώντας συµβουλευτικά, προτρέπει τα κράτη µέλη και τους οργανισµούς/συνεταιρισµούς που συµµετέχουν σε αυτόν, να εφαρµόσουν τις κατευθυντήριες γραµµές που έχει χαράξει, τα γενικά παραδεδεγµένα πρότυπα και µεθόδους που προσφέρει, µέσω των ασκηθέντων προγραµµάτων, µέσων και δραστηριοτήτων, για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και τη δηµιουργία καλύτερων βιοτικών συνθηκών για όλους τους λαούς, αλλά και την εν γένει ανάπτυξη του τουρισµού. εν είναι τυχαίο ότι κατά την τελευταία συνεδρίασή του (90 η, Ιούνιος 2011), το Εκτελεστικό Συµβούλιο έθεσε ως προτεραιότητα την προώθηση του τουρισµού και την καλύτερη τοποθέτησή του στην παγκόσµια ατζέντα 84. Η συνεργασία του ΠΟΤ µε τις κυβερνήσεις, µε διεθνείς, διακυβερνητικές και µη κυβερνητικές οργανώσεις υπήρξε sine qua non συνθήκη για την παγκόσµια εφαρµογή των αρχών, ιδεών και οραµάτων του. Ωστόσο, οι αδυσώπητες ανταγωνιστικές συνθήκες, η παγκόσµια οικονοµική κρίση και το διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον επιβάλλουν, τόσο στον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού όσο και στα κράτη, να αναπροσαρµόσουν τις πολιτικές τους, να αναδιαµορφώσουν τις προτεραιότητές τους και µε συγκροτηµένο και συνεκτικό τρόπο να αναδείξουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα µε τέτοιον τρόπο, ώστε να αντιµετωπίσουν τις νέες προκλήσεις, αλλά και να αξιοποιήσουν τις προσφερόµενες ευκαιρίες. Παρακολουθώντας στενά τις ανάγκες κι επιταγές της εποχής, ο ΠΟΤ προωθεί πολιτικές για έναν τουρισµό υπεύθυνο, βιώσιµο και προσβάσιµο σε όλους, προσφέροντας τη δυνατότητα στα µέλη του να εναρµονίσουν τις πολιτικές τους και να υιοθετήσουν βιώσιµα πρότυπα ανάπτυξης η Συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συµβουλίου του ΠΟΤ, στο 79

80 Μέσω Προγραµµάτων, όπως ο «Αειφόρος Τουρισµός» ή ο «Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό», στοχεύει στην ενσωµάτωση κριτηρίων βιωσιµότητας και ποιότητας στις εθνικές περιφερειακές και τοπικές τουριστικές πολιτικές, στα αναπτυξιακά σχέδια και στις στρατηγικές των χωρών, ενώ παράλληλα ενδιαφέρεται για την ενσωµάτωση διατάξεων για τη µείωση της φτώχειας στις τουριστικές πολιτικές, σε παγκόσµιο και εθνικό επίπεδο, και για µία ευρύτερη εµπλοκή των φτωχών κοινοτήτων σε τουριστικές επιχειρήσεις, ιδίως στις αναπτυσσόµενες χώρες. Οµοίως, δίδει µεγάλη βαρύτητα στις κλιµατικές αλλαγές και στην προώθηση µέτρων µείωσης των επιπτώσεων του φαινοµένου. εν είναι τυχαίο ότι στα τρέχοντα προγράµµατα (projects) του Οργανισµού βρίσκονται τα UNWTO Silk Road Programme 85, σχεδιασµένο για να ενισχύσει τον αειφόρο τουρισµό κατά µήκος της διαδροµής του ρόµου του Μεταξιού και να µεγιστοποιήσει τα οφέλη της τουριστικής ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες, προωθώντας παράλληλα και την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, και «Ενεργειακές λύσεις για Ξενοδοχεία» (Hotel Energy Solutions 86 ), το οποίο παρέχει πληροφόρηση, τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση για να βοηθήσει τα ξενοδοχεία της Ε.Ε. να αυξήσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα και τη χρήση ανανεώσιµης ενέργειας. Μέσω πρωτοβουλιών όπως το πρόγραµµα «Αειφόρος Τουρισµός Εξάλειψη της Φτώχιας» και της συνεργασίας µε τον ΟΗΕ, τις εθνικές αρχές τουρισµού και τον ιδιωτικό τοµέα, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού συµβάλει στην ανάδειξη της σχέσης µεταξύ του τουρισµού, της µείωσης της φτώχειας και της βιοποικιλότητας, ωθώντας την τουριστική βιοµηχανία να κατανοήσει όλο και περισσότερο την ευθύνη της, µε τη λήψη απλών µέτρων, ώστε οι τουρίστες να διαταράσσουν στο µικρότερο δυνατό βαθµό την άγρια φύση και να αγοράζουν προµήθειες µόνο από βιώσιµες πηγές. Με προγράµµατα, συνέδρια και ενσωµάτωση σε όλες τις δράσεις του, ο ΠΟΤ υπογραµµίζει ότι ο αειφόρος τουρισµός µπορεί να συµβάλλει στη βελτίωση της ευαισθητοποίησης των τουριστών και των τοπικών κοινοτήτων σχετικά µε τη σηµασία της βιοποικιλότητας στην καθηµερινή ζωή. 85 UNWTO Silk Road Program, In 86 UNWTO Hotel Energy Solutions Program, In 80

81 Η έννοια της βιωσιµότητας, της αειφορίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης συνδέονται αρµονικά στον Κώδικα Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό του ΠΟΤ, οι αρχές του οποίου έχουν ιδιαίτερη δυναµική και εξαπλώνονται σε όλους τους τοµείς της τουριστικής βιοµηχανίας, προκειµένου να µειωθούν οι επιπτώσεις του τουρισµού στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονοµιά και να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών. Ο Οργανισµός έχει χρησιµοποιήσει όλα τα επικοινωνιακά εργαλεία του ώστε να διαδοθεί ο εν λόγω Κώδικας και να γίνει κτήµα και του σύγχρονου υπεύθυνου τουρίστα, ενώ περιλαµβάνει πρόβλεψη για την προστασία των παιδιών 87. Η Οµάδα ράσης του (Task Force) υποστηρίζει τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της προστασίας των παιδιών από κάθε είδους εκµετάλλευση στον τουρισµό. Παρότι επικεντρώνεται στην προστασία ενάντια στη σεξουαλική εκµετάλλευση των ανηλίκων, περιλαµβάνει επίσης την προστασία από την παιδική εργασία και το εµπόριο παιδιών και νέων ανθρώπων. Παράλληλα, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού δίδει τη βαρύτητα που αναλογεί στην εκπαίδευση και επιµόρφωση για την ανάπτυξη του τουρισµού ανά τον κόσµο. Κρίνοντας πως η τουριστική εκπαίδευση είναι ακρογωνιαίος λίθος των ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών µίας χώρας και θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µε τη δέουσα προσοχή, υποστηρίζει την ποιότητα και αριστεία στην τουριστική παιδεία, µέσω του Συστήµατος Πιστοποίησης TedQual, ενώ το Ίδρυµά του Themis, µέσω των Προγραµµάτων του, παρέχει κάθε τεχνική υποστήριξη στις χώρες µέλη του για κάλυψη των ανεπαρκειών µεταξύ της προσφοράς σε καταρτισµένους ανθρώπινους πόρους και των πραγµατικών αναγκών του τοµέα, ενώ προσφέρει εξειδικευµένη γνώση για την ενίσχυση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των τεχνικών του τουρισµού στα πεδία κλειδιά των δράσεών τους, καθώς και τη µετάδοση γνώσεων και εργαλείων πρακτικής, µέσω των νέων τεχνολογιών. εδοµένου ότι ο τοµέας της γνώσης και της καινοτοµίας αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της ανάπτυξης κι εξέλιξης του τουρισµού, ο ΠΟΤ µέσω της δηµιουργίας του ικτύου Γνώσης του επιθυµεί να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία λήψεως πολιτικών 87 Protection of children in Tourism, In 81

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας Ι

Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας Ι Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας Ι Ενότητα 10: Τουριστική Ανάπτυξη Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να λάβει η Ένωση όσον αφορά τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας

Μνημόνιο Συνεργασίας Μνημόνιο Συνεργασίας Για τη δημιουργία διαδημοτικού δικτύου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Κρήτης και νήσων Αιγαίου σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 27 Μαρτίου 2009 Μνημόνιο Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 154/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2452 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Νεολαίας Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Αρθρο 1 Ονοµασία, έδρα και διάρκεια 1.1 Η οργάνωση που είναι µη κερδοσκοπική, έχει συσταθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.9.2016 COM(2016) 574 final 2016/0271 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της υπογραφής, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Ιανουάριο του 2015) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(97)36 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 2: ΕΙ ΙΚΕΥΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η. 2. Έγκριση του καταλόγου των σηµείων «Α» 3. Πρόγραµµα εργασιών της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ημερομηνίες εγκρίσεως Κανονισμών: 08.07.2009 18.07.2012 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1978 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1o Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κρητικής Νεολαίας της Παγκητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΚΡΗΝΕ-ΠΟΕ.

Κρητικής Νεολαίας της Παγκητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΚΡΗΝΕ-ΠΟΕ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κρητικής Νεολαίας της Παγκητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΚΡΗΝΕ-ΠΟΕ. Άρθρο 1 Ονομασία και έδρα 1. Η Νεολαία φέρει την ονομασία Κρητική Νεολαία Ευρώπης ΚΡΗΝΕ ΠΟΕ. 2. Είναι αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αριθμ.Πρωτ Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αριθμ.Πρωτ. 1155 Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα : Αποφάσεις της 77 ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Συνάδελφοι Η 77 η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. ενέκρινε τις καταστατικές αλλαγές που εισηγήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

των μεταναστών Διοικείται από 23μελές Προεδρείο και 11μελή Γραμματεία.

των μεταναστών Διοικείται από 23μελές Προεδρείο και 11μελή Γραμματεία. Η (ΕΕΔΔΑ) είναι μια ελληνική μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, κοινωφελής οργάνωση που ιδρύθηκε το Σεπτέμβρη του 1981 με στόχο την αλληλεγγύη με τα κινήματα των λαών της Ασίας, Αφρικής και Λατινικής Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (2005/629/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (2005/629/ΕΚ) L 225/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.8.2005 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής,

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού s ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού 2013/0237(NLE) 29.11.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Σχέδιο γνωµοδότησης Antonio Cancian (PE522.993v01-00) του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2012 (OR. en) 6898/12 ECOFIN 196 UEM 42 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναθεώρηση του καταστατικού της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 20 8 94 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ L 216/ 1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ 2062/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουλίου 1994 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο INTRACOM HOLDINGS (η «Εταιρία») Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 18.03.2004 L 080/33 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/2)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Συντομογραφίες: ΕΡΤ : Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε., όπως ορίζεται από το ν. 4324/2015. ΣΚΕ : Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου, όπως ορίζονται από το ν. 4324/2015.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΔΕΡΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΔΕΡΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΔΕΡΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ #5006 ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Το 1971 κάποιοι γονείς από την Νότια Καλιφόρνια, θορυβηµένοι από τη χρήση ναρκωτικών που έκαναν τα παιδιά τους στην εφηβεία, άρχισαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

Το Πλαίσιο. Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 αναπτύσσεται μέσω:

Το Πλαίσιο. Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 αναπτύσσεται μέσω: Το Πλαίσιο Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί μια νέα πρωτόγνωρη πραγματικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα της επιτρέψει όχι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λήδα Κοντογιάννη, Γενική Διευθύντρια Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης BETTER FUTURE «Boardrooms in Greece What are the practices» 6 Νοεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΠ7 «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΒ ΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα