ΤΜΗΝΑ ΤΟΥΡ ΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠ ΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕ ΙΑ, ΜΕΛΕΤΗ ALDEMAR HOTELS & SPA ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΡΙΑ ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΝΑ ΤΟΥΡ ΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠ ΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕ ΙΑ, ΜΕΛΕΤΗ ALDEMAR HOTELS & SPA ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΡΙΑ ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΗΝΑ ΤΟΥΡ ΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠ ΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ τ. e. Ψ. 2'+ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕ ΙΑ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΟΙ «ALDEMAR ΜΑ ΤΙ ΕΣ» ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ALDEMAR HOTELS & SPA ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΡΙΑ ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 195) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΥ ΛΩΝΟΠΟΥ ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΛ ΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗ Σ ΣΠΕΤΣΕΣ, 2011 ΤΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

2 ΠΕ ΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η παρακάτω πτυχιακή εργασία διεξήχθει από την φοιτήτρια του A.T.E.f Πειραιά ( Παράρτημα Σπετσών) του τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Μπαταγιάννη Θεοδώρα με την καθοδήγηση που επίκουρου καθηγητή κύριου Μυλωνόπουλου Δημήτρη. Το Θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι, Ο Π εριοδικός Τύπος Στα Ξενοδοχεία, μελέτη περίπτωσης οι Aldemar Ματιές στον όμ ιλο Aldemar Hotels & Spa. Το θέμα επιλέχθη κε από κοινού με τον υπεύθυνο καθηγητή, ο λόγος ήταν επειδ11 η εφη μερίδα στον όμιλο είνα ι ένα μεγάλο μέσο επικοινωνίας του ομίλου με το προσωπ ικό, καθώς σε έναν μεγάλο όμιλο είναι λίγοι εκείνοι που γνωρίζουν όλα τα νέα της επιχείρησης και η εφημερίδα λειτουργεί ως είνα σημαντικό εργαλείο για να μπορούν να επικοινωνηθούν τα νέα του ομίλου ακόμα και στους εξωτερικούς συνεργάτες. Τα τελευταια χρόνια ο όμιλος Aldernar Hotels & Spa διανέμει την εφημερίδα και σε εξωτερικούς συνεργάτες, ξενοδοχειακές επιχειρήσε ις, τουριστικούς πράκτορες, διοργανωτές εκθέσεων του τουρισμού, εξοπλισμούς καταστημάτων, ξενοδοχείων και κέντρων εστίαση, κλαδικούς φορ είς, Μη Κυβερνητ ικές Οργανώσεις καθώς επίσης και στις τοπικές αρχές. Τέλος, η εφημερίδα Ματιές απασχολεί ένα σημαντικό χρόνο από την καθημερινή εργασία, η οποία γίνεται με χαρά μιας και όλος ο όμιλος στηρίζει και αγαπάει την εφη μερίδα, γι' αυτό και αποτελεί ένα μικρό διάλειμμα όλη η διαδικασία από τις καθημερινές εργασίας του προσωπικού στον όμιλο. Σκοπός της πτυχιακής εργασίας, είναι να παρουσιάσει σε έναν μεγάλο ξενοδοχειακό όμιλο την εφη μερίδα Aldernar Ματιές και να αναφέρει τα οφέλη που έχε ι η εφημερίδα και ο περιοδικός τύπος σε έναν ξενοδοχειακό όμιλο, τόσο για το προσωπικό όσο και για όλους τους συνεργάτες και πελάτες του ομίλου. 2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗ Ν ΑΓΓ ΛΙΚΗ Γ ΛΩΣΣΑ The followίng assignιηent was conduct by tl1e student Batagianni T11eodora, of Α.Τ.Ε.Ι of Piraeus (Annex of Spetses Island), at the department of Management of Tourism Enterprises, by the guideline of professor Mr. Milonopoulos Dimitrios. The subject of the assignment is, the peι iodical pι-ess in the hotels, case study ίη Aldemaι- Maties, ίη the gι-oup of Aldemaι- Hotels and Spa. The subject was selected by the student and the respons ίbl c professor, tl1e reason was because the newspaper in a big gι-oup ίη hotels enterprises is a way of communication between the hotel and the stuff, there are few people in big enterprises that knows all the news of the company, the newspaper is a very important tool to communicate the news with the stuff. the last few years Aldemar Hotels & Spa distribute the newspaper and to external partners, such us Hotels, tour operators, organizations of touri sιη ex hibίtions and local athorities. Finally, the newspaper Maties occupies an ίmportant tirne of daily work which gives us joy and all the stuff of Aldemaι- gι-oup loves and support the newspaper. That's why the whole procedure is a srnall break from daily work. T11e aim of assignment is to present the newspaper Aldeιηar Maties, ίη a big l1otel group and to report the profits that a newspaper, rnagazines and brochures l1ave in hotel enterprises and ίη the stuff and collaborators. 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες... σελ:ο5 Εισαγωγή σελ: 06 Κεφάλαιο 1: Ο όμιλος Aldemar Hotels & Spa... σελ:ο9 Κεφάλαιο 2: Η εφημερίδα ΑldemarΜατιές... σελ: 13 Κεφάλαιο 2.1: Συχνότητα εφημερίδας... σελ: 13 Κεφάλαιο 3: Διαδικασία έκδοσης εφημερίδας. Κεφάλαιο 3.1 : Συλλογή ύλης... σελ:16 Κεφάλαιο 3.2: Συγκέντρωση συντακτικής ομάδας κα ι ύλης... σελ: Ι 7 Κεφάλαιο 3.3: Ροή ύλης... σελ: 18 Κεφάλαιο 3.4: Συγκέντρωση διαφημιστικών καταχωρήσεων... σελ: 19 Κεφάλαιο 3.5: Εύρεση εκτυπωτικής εταιρείας... σελ:19 Κεφάλαιο 3.6: Στοιχεία τιμολόγησης... σελ:20 Κεφάλαιο 3.7 :Τυράζ εφημερίδας... σελ:21 Κεφάλαιο 3.8: Ποιοτικές προδιαγραφές εντύπου εφημερίδας... σελ:21 Κεφάλα ιο 3.9: Επιμέλεια ύλης και έγκριση τεύχους... σελ:22 Κεφάλαιο 3.10: Αποστολή αρχείων στην εκτυπωτική εταιρεία... σελ:22 Κεφάλαιο 3.11: Παραλαβή εφημερίδας στην Αθήνα και διαδικασία αποστολής σε Συνεργάτες... σελ: 23 Κεφάλαιο 3.1 2: Παραλαβή εφημερίδας στα ξενοδοχεία και αποστολή εντύπου σε συνεργάτες και προσωπικό... σελ : 24 Κεφάλαιο 4: Προβλήματα στην διαδικασία έκδοσης και αποστολής της εφημερίδας... σελ: 25 Κεφάλαιο 5: Γενική ανάλυση τευχών... σελ: 27 Κεφάλαιο 6: Σύντομη ανάλυση ανά τεύχος (από 40 έως 59)... σελ: 31 Κεφάλαιο 7: Ανάλυση τεύχους σελ: 55 Συμπεράσματα και προτάσεις... σελ: 68 Βιβλιογραφία... σελ : 69 Παραρτ~Ίματα...:... σελ: 70 4

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Για την πραγματοποίηση της πτυχιακής μου εργασίας θα 11θελα να ευχαριστήσω τους ακόλουθους ανθρώπους για την βοήθειά τους : : Τον κύριο Μυλωνόπουλο Δημήτριο για την σωστή καθοδήγησή του στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της πτυχιακή μου εργασίας : Την Διευθύντρια Δημιουργικού και αρχισυντάκτρια της εφημερίδας για τον όμιλο Aldemar Hotels & Spa, για όλες τις πληροφορίες στην διαδικασία έκδοσης της εφημερίδας : Την Διευθύντρια του τμ1)ματος Ανάπτυξης και Ποίοτητας της εταιρείας Aldemar Hotels & Spa, η οποία με βοήθησε με όλο το αρχείο της εφημερίδας για να ολοκληρωθεί η πτυχιακή μου εργασία. 5

6 Εισαγωγή Σύμφωνα με τον κοινωνιολόγο Β. Be111stein «διαφήμιση είναι η πρωτότυπη δημιουργία μηνυμάτων, που αναφέρονται σε προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες και η δημοσίευση τους, με την αγορά χώρου ή Ι και του χρόνου στα μέσα επικοινωνίας, με τελικό στόχο την παρακίνηση των αποδεκτών αυτών μηνυμάτων να αγοράσουν τα διαφημιζόμενα προϊόντα- υπηρεσίες». Με έναν πιο επαγγελματικό ορισμό όμως «η διαφήμιση παρουσιάζει το πλέον δυνατό πειστικό μήνυμα πωλήσεως, στους καλύτερους πιθανούς πελάτες του προϊόντος ή της υπηρεσίας στο χαμηλότερο δυνατό κόστος». Κάθε επιχείρηση προσπαθεί να διαφημίσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθώς αξιολογεί και επιλέγει τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιείσει. «Παράλληλα τα ίδια τα μέσα επικοινωνίας, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τις αδυναμίες και τα πλεονεκτήματά τους αποτελούν στοιχεία που προσδιορίζουν ως ένα βαθμό (μικρότερο ή μεγαλύτερο) την κατεύθυνση στη λήψη αποφάσεων». 2 Η κάθε επιχείρηση σχεδόν ποτέ δεν επιλέγει έναν μόνο τρόπο διαφήμισης αλλά τα συνδιάζει όλα για να μπορέσει να καταφέρει τον καλύτερο τρόπο προώθησης του 1 προίόντος της. Επιλέγει για κύριο μέσο αυτό που θεωρεί ότι έχει την μεγαλύτερη απήχηχη σύμφωνα με τις ανάγκες της και συνδυαστικά τα υπόλοιπα. Οι κυριότερες κατηγορίες μέσων είναι τα περιοδικά, οι εφη μερίδες, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και το intemet. Μέσα διαφήμισης Τα πλεονεκτήματα των περιοδικών είναι πως η διαφήμιση ή το μήνυμα μπορεί να έχε ι μf.-γαλύτερη διάρκεια έκθεσης καθώς το περιοδικό το κοιτάς ξανά και ξανά. Και τέλος, κτείθετε στα μάτια πολλών ατόμων όπως η χρήση του σε χώρους αναμονής. «Σαφή μειονεκτήματά τους αποτελούν η αραιή συχνότητα εμφάνισης (π.χ. η μηνιαία, διμηνιαία ή και ακόμη πιο αραιή κυκλοφορία τους), καθώς και η μικρ1ί ευελιξία στον ι littp://www.seπesbiz.com/312c/el /ot11er/third/ Advertiseιnent.pdf 2 Zriiτoς, 1.. Ιιυ.φιjμιrιιι ::..ι.:;r>ιασμός και λειrοιιργεία στα πλαίσια nμ; επιχείρησης και rου ι5ιαφημιrιrικού γραφείου. 2000, σf.λ.250 6

7 χρόνο εμφάνισης (η ημερομηνία κυκλοφορίας τους δεν είναι απαραίτητο ότι μας εξυπηρετεί)». 3 Κάθε επιχείρηση επιθυμεί να διαφημίσει τα προϊόντα που πωλεί σε κάποα μέσα όπως το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το internet και η εφημερίδα. Το ραδιόφωνο δίνει τι1ν δυνατότητα προσέλκυσης των πιθανών αγοραστών καθώς βρίσκονται εν κινήση, ενώ παράλληλα τους αφήνει να φανταστούν και να δημιουργήσουν την δική τους εικόνα για το προϊόν. Από την άλλη όμως είναι δύσκολο μέσο επειδή οι ακροατές δεν είναι σταθερό κοινό στις προτιμίσεις τους και επειδή αλλάζουν συνέχεια σταθμούς την ώρα των διαφιμήσεων. Τέλος, ο χρόνος της κάθε διαφήμισης είναι πολύ λίγος για να προλάβει ο εκφωνιτής να περιγράψει - διαφιμήσει το προϊόν. Η τηλεόραση θεωρείτε από πολλούς το πιο ισχυρό μέσο διαφήμισης. Είναι όμως και το πιο ακριβό που στοχεύει παράλληλα σε ευρή κοινό. Το μεγάλο πλεονέκτημα της τηλεόρασης είναι πως στοχεύει καλύτερα σε αυτό που διαφημίζει. Δηλαδή ο αγοραστής έχει την δυνατότητα να καταλάβει το προϊόν με πολλά μέσα, όπως οπτικά, ακουστικά και μουσικά και να χαράξει στην μνήμη του το προϊον. Η τηλεόραση είναι ένα ακρ ιβό μέσο με πολύ ακριβές παραγωγές. Αν οι επιχειρήσε ις κάνουν ένα μικρό και φτηνό διαφημιστικό σποτ το προϊόν τότε σε σχέση με τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά θα φανεί φτηνό κα ι κατώτερου επιπέδου. Το intemet πλέον έχει εισχωρήσει στη ζωή μας και τείνει να αντικαταστήσει όλα τα υπόλοιπα μέσα. Όλα πλέον λειτουργούν ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική διαφήμιση είναι προσωπική σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα μέσα (τηλεόραση - ραδιόφωνο) που έχουν μαζική δ ιαφήμιση. Όταν ο χρήστης λαμβάνει στο προσωπικό του ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα μύνημα τους με το όνομμα του και τα προσωπικά του στοιχε ία αυτόματα νομίζει ότι αυτό το μύνημα έχει φτιαχτεί προσωπικά για εκείνον. Η διαφήμιση στην εφημερίδα μπορεί να παρέχει πιο λεπτομερ11ς την πληροφορία της επιχείρησής κάθε πελάτη και αποτελεί ιδανικό μέσο για την επιχείρησή που θέλει να κερδίσει ένα ευρή κοινό. 1 h\ τp ://www. kariera. gr/"λ ι'/()ιm/cb l l ρι1σωπικί1 -α 1 άπτ11ξ 11-ι:κπι:iδι:ιtσn-- Marketing-management-Media planning/ 7

8 Η ποικιλία των εφημερίδων βοηθούν την επιχείρηση να πετύχει το κοινό που επιθυμεί, αθλητικές εφημερίδες, οικονομικές, ταξιδιωτικές, για χρήστες ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Η επιχείρηση δεν έχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για το προϊόν της όπως στο ραδιόφωνο. Από την άλλη όμως είναι δύσκολο να φτιαχτεί μία καλή διαφήμιση που να καθηλώσει τους αναγνώστες της εφημερίδας μιας και αγοράζουν την εφημερίδα οι πιο πολλοί για τα άρθρα και όχι για τις διαφημίσεις. Κάθε επιχείρηση σύμφωνα με τα παραπάνω μέσα επιλι"γει πως Θα τα χρησιμοποιείσει για να διαφημίσει το προϊόν της. Έτσι και κάθε τουριστική επιχείρηση (ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό γραφείο κτλ) χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους για να γνωρίσει την επιχείρησή του στο κοινό. Για παράδειγμα μία ξενοδοχειακή επιχείρηση διαφημίζει τον όμιλο μέσω των περιοδικών, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου και το intemet. Εκτός όμως από αυτά τα μέσα χρησιμοποιεί και τα εσωτερικά έντυπα του ομίλου. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα έντυπα που περιγράφουν τα ξενοδοχεία και διανέμονται μέσα στο ξενοδοχε ίο στους πελάτες, σε εκθέσεις και σε συνεργάτες της εταιρείες. Υπάρχουν όμως και έντυπα, περιοδικά και εφημερίδες τα οποία και αυτά διανέμονται για να διαφημίσουν τον όμιλο με έναν διαφορετικό και αναλλακτικό τρόπο, αλλά και για γνωρίσουν οι πελάτες και οι συνεργάτες τις δράσεις και τα νέα της κάθε ξενοδοχειακής επιχείρησης. Ένα περιοδικό πιο ανάλαφρο για την ευχαρίστηση των πελατών αλλα και μία εφημερίδα προσωπικού που κατά κύριο λόγω διανέμεται στο προσωπικό αλλά και σε εξωτερικούς συνεργάτες μπορούν να αποτελέσουν ένα τρόπο διαφήμισης όπως στο όμιλο Aldemar Hotels & Spa. 8

9 Κεφάλαιο 1: Ο όμιλος Aldemar hotels & spa: Ο όμιλος Aldemar Hotels & Spa είναι από τους μεγαλύτερους ξενοδοχειακούς ομίλους που δραστηριοποιείτε στον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Ιδρύθηκε το 1985 από τον Δρ. Νικόλαο Αγγελόπουλο, πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Με την επιλογή 3 στρατηγικών προορισμών και την ανέγερση νέων ξενοδοχειακών μονάδων η Aldemar προσφέρει υψηλές παροχές και υπηρεσίες στους πελάτες της κάνοντάς την να συγκαταλέγετε στις δυναμικές πλέον παρουσίες στον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα. Η Aldemaι διαθέτει 8 ξενοδοχειακές μονάδες 4* και 5*, δυναμικότητας 5,500 κλινών στους 3 προορισμούς Κρήτη Ρόδο και Δυτική Πελοπόννησο. Τα ξενοδοχε ία του ομίλου είνα ι : Royal Mare: το πεντάστερο Royal Mare παρέχει υψηλή ποιότητα και πολυτέλεια στους πελάτες του και έχει βραβευτεί ως το World's Leading Thalasso and spa Resort για το 201 Ο. Διαθέτει 340 δωμάτια και σουίτες καθώς επίσης και δωμάτια για άτομα με ειδικές ανάγκες, διαθέτει 6 εστιατόρια τα οποία μπορούν να ικανοποιήσουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους, όσον αναφορά την ψυχαγωγία όλων των πελατών τα ξενοδοχεία διαθέτουν μια πληθώρα επιλογών, όπως κανό, ιστιοσανίδα, θαλάσσιο σκι πρόσβαση στο Κέντρο Θαλασσοθεραπείας Royal Mare Thalasso και πρόσβαση στο σύγχρονο Κέντρο Τένις. Η Aldemar πάντα πρωτοπόρα στον τομέα της στο να εισάγει νέα καινοτόμα τουριστικά προϊόντα, δημιούργησε την δεκαετία του '90 το πρώτο κέντρο Θαλασσοθεραπείας- Spa στην Κρήτη. Το ξενοδοχείο Royal Mare βρίσκεται στον Λιμένα Χερσονήσου στην Κρήτη και απέχει από τον Διεθνή Α ερολιμένα του Ηρακλείου 23 χλμ. Στους επισκέπτες των VIP δωματίων με μοιραζόμενη πισίνα προσφέρεται καθημερινά, φρέσκα φρούτα, νερό και απογευματινή υπηρεσία καμαριέρας. Στα δωμάτια με θέα κήπο και θέα θάλασσα προσφέρονται κλιματισμός, υπέρδιπλο κρεβάτι, μαρμάρινο μπάνιο, μεγεθυντικός καθρέφτης, δορυφορική τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας επιπλωμένο μπαλκόνι, και πλούσιο πακέτο καλωσορίσματος. Το Knossos Royal: το οποίο εκτε ίνετε σε μια μοναδική τοποθεσία δίπλα στη Θάλασσα με τα ανακαινισμένα δωμάτια και τους ολάνθιστους κήπους δημιουργεί μία 9

10 ξεχωρισt11 ατμόσφαιρα για χαλάρωση. Διαθέτει 7 εστιατόρια και 3 μπαρ με μοναδικές γεύσεις. Διαθέτει δωμάτια με θέα κ11πο, θάλασσα, δωμάτια μπροστά στην Θάλασσα με μοιραζόμενη πισίνα, οικογενειακά δωμάτια. Τα δωμάτια μπροστά στη θάλασσα με μοιραζόμενη πισίνα λαμβάνουν καθημερινά καφέ, τσάι, εμφιαλωμένο νερό και απογευματινή υπηρεσία δωματίου. Τα οικογενειακά. δωμάτια περιλαμβάνουν J υπνοδωμάτιο, 1 υπνοδωμάτιο/καθιστικό, μπάνιο με πρόσβαση και από τα 2 δωμάτια. Όλα τα ξενοδοχεία διαθέτουν και εγκαταστάσεις για παιδιά. Το Κnossos Royal διαθέτει και ένα συνεδριακό κέντρο το Κnossos Royal Conference centre. Το κέντρο διαθέτει μεγάλες αίθουσες πλήρως εξοπλισμένες με συστt1ματα εικόνας και ταυτόχρονης μετάφρασης υπερσύγχρονης τεχνολογίας. Οι αίθουσες μπορούν να καλύψουν απόλυτα τις ανάγκες μεγάλων συνεδρίων. Το Cretan vίllage: είνα ι το μοναδικό 4* ξενοδοχείο του ομίλου και είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Βρίσκεται δίπλα σε μια υπέροχη χρυσ1ί παραλία και διαθέτει 4 εστιατόρια και 4 μπαρ. Για τους μικρούς μας φίλους η Aldemar έχει φροντίσει να δημιουργήσει ένα καινούριο οικολογικό mini club με έμπειρους παιδαγωγούς. Το Cretan Village διαθέτει δωμάτια με Θέα κήπο, με θέα θάλασσα, VIP μπροστά στη θάλασσα, οικογενειακά δωμάτια με θέα κήπο και θάλασσα και οικογενειακά διαμερίσματα με θέα θάλασσα ή κήπο. Το Royal Villas: ένα ξενοδοχείο για χαλάρωση και ηρεμία όπου ο επισκέπτες μπορούν να απαλαύσουν τον ήλιο στην ιδιωτική τους παραλία ή πισίνα. Το Royal Villas αv11κει στο ξενοδοχείο Knossos Royal το οποίο από το 20 l Ο λειτουργεί αυτόνομα. Στ~1 Ρόδο τα ξενοδοχεία είναι δύο. Βρίσκονται στην Καλλιθέα της Ρόδου και απέχουν μόλις 6 χλμ από την πόλη της Ρόδου και 20 χλμ από το διεθνές αεροδρόμιό της. Το Paradise Marc το οποίο με μία καταπληκτικ1) θέα στο Αιγαίο προσφέρει μία ολοκληρωμένη πρόταση διακοπών συνδυάζοντας την πολυτέλεια και το άριστο σέρβ ις. Και το Pa radisc Village, ένα ΑΙΙ inclusiνe ξενοδοχείο με πρόσφατα ανακαινισμένα δωμάτια. Στην Ρόδο υπάρχει και το Paradise Mare Conference centre. Η μεγάλη αίθουσα του συνεδριακού του κέντρου, άρτια εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και μεταφραστικά συστηματα, σε συνδυασμό με τον άνετο χώρο υποδοχής και με τις μικρότερες αίθουσες πολλαπλών χρήσεων που 10

11 την περιβάλλουν, μπορεί να καλύψει ακόμα και τις πιο απαιτητικές ανάγκες δημοσίων εκδηλώσεων όπως είναι τα συνέδρια, οι δ ιασκέψε ις, τα σεμινάρια, οι εταιρικές παρουσιάσεις και οι επαγγελματικές συναντήσεις. Στην Δυτική Πελοπόννησο με τα 2 ξενοδοχεία, το Olympian Vί llage και το Royal O lympίan. Κοντά στον αρχα ιολογικό χώρο της Ολυμπίας τα ξενοδοχεία εκτείνονται σε μία μοναδική παραλία, ένας ιδανικός προορισμός για οικογένειες αλλά και για ζευγάρ ια. Ένα ήρεμο resort με καταπράσινους κήπους και δεκάδες πισίνες. Το Olympian Village και Royal Olyιnpian διαθέτουν και το συνεδριακό κέντρο Olympian Village Conference centre καθώς επίσης και το κέντρο Royal Olympian Spa & Thalasso που είναι βραβευμένο με το Europe's Leading Spa Resort Η Aldemar Hotels & Spa εκτός από τα ξενοδοχεία διαθέτει και έναν αγροτουριστικό ξενό)να στην Αμπελιώνα Μεσσηνίας, τις «ΕΠΟΧΕΣ». Έναν ξενώνα πετρόχτιστο με 22 δωμάτια βαφτισμένα με ονόματα δέντρων και πολύ καλή παραδοσιακή κουζίνα. 11

12 Γήπεδα τέν ις: Ο όμιλος Aldemar έχε ι επενδύσει σε ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα τένις το οποίο βρίσκετε στον Λιμένα Χερσονήσου Κρήτης και το 2007 φιλοξένησε το Διεθνές Τουρνουά Τένις Aldemar που διοργανώθηκε με το Σύ"λλογο Βετεράνων Αντισφαίρισης Ε"λλάδος (ΣΒΑΕ). Εταιρική κοινωνική ευθύνη: Εκτός όμως από αυτά και τα πολλά βραβεία που έχει πάρει ο όμιλος, η Aldeιηar δραστηριοποιείτε από το 2000 σε ένα καινούριο πρόγραμμα Εταιρικής κοινωνικής Ευθύνης - Maι e Verde, με κύριο χαρακτηριστικό το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και ποιότητας: Το τμ11μα ανθρώπινου δυναμικού κα ποιότητας διαμορφώνε ι και υλοποιεί μια ολοκληρωμένη πολιτική σε τομείς όπως είνα ι οι συνεχείς και συστηματικοί έλzγχοι της ποιότητας των υπηρεσιών, σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος HACCP σε όλα τα ξενοδοχεία του ομίλου, καθώς επίσης και υπηρεσίες όπως η τράπεζες αίματος και η δανειστική βιβλιοθήκη με αντικείμενα που ασχολείται το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, από λογιστικά και επισιτιστικά θέματα, περιβαλλοντικά και θέματα που αφορούν την διοίκηση επιχειρήσεων και διαχείρισης και λειτουργίας. 12

13 Κεφάλαιο 2: Aldemar Ματ ιές Η διοίκηση του ομίλου σε συνεργασία με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και ποιότητας είχε την ιδέα για την δημιουργία μιας εφημερίδας που αρχικά θα μοιράζεται στο προσωπικό. Σκοπός της ήταν να φέρει το προσωπικό της πιο κοντά και να γνωρίσουν τόσο τον όμιλο όσο και τις διακρίσεις που έχει η εταιρεία. Συντάκτες ήταν το ίδιο το προσωπικό βάζοντάς τους έτσι σε μια διαδικασία που έκαναν με χαρά και τους έβγαζε έξω από την καθημεριν1ί τους ρουτίνα. Η εφημερίδα μετράει στο ιστορικό της 13 χρόνια έκδοσης. Μέσα σε αυτά τα χρόνια εξελίχθηκε και πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τόσο για το τμήμα marketing που την σχεδιάζει όσο και για το προσωπικό της. 2.1: Συχνότητα εφημε ρίδ ας προσωπικού Η Aldemar Hotels & Spa έχει εκδώσει 61 τεύχη από το 1997 έως και το 20 Ι Ο. Το 1997 κάτω από το βλέμμα του τμήματος ανάπτυξης και ποιότητα και έχοντας για συντάκτες της το προσωπικό του ομίλου, τον υπεύθυνο σχεδιασμού καθώς και τον υπεύθυνο σύνταξης και επιμέλειας κειμένων, η εφημερίδα ξεκίνησε με το πρώτο της τεύχος τον Ιούνιο και με το όνομα <<Aldemar Η εφημερίδα μας». Κάθε μήνα μέχρι και τον Οκτώβρη ο όμιλος έβγαζε και από ένα τεύχος. Το έκτο τεύχος ήταν για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Το 1998 η εφημερίδα ξεκινάει με το πρώτο τεύχος της χρονιάς να βγαίνε ι τον Ιανουάριο - Φεβρουάριο, το επόμενο τεύχος ήταν επίσης για 2 μ11νες, Μάρτιος - Απρίλιος, ενώ τα επόμενα τεύχη βγήκαν ανά μήνα μιας και τα ξενοδοχεία από τον Μάιο έως τον Οκτό)βριο ήταν ανοιχτά. Τον χειμό)να το τελευταίο μηνιαίο τεύχος έβγαινε τον Οκτώβριο και μετά μέχρι και το άνοιγμα των ξενοδοχείων η εφημερίδα γινόταν δίμηνη, ενώ με το άνοιγμά τους η εφημερίδα γινόταν μηνιαία. Μέχρι και το τέλος του 1999 η εφημερίδα ήταν σε μέγεθος Α4 και περίπου πάντα στις 20 σελίδες. Το 2000 η εφημερίδα αλλάζει όψη - σελίδες αλλά και το όνομά της. Από μην ιαία γίνεται 2μηνη από το άνοιγμα έως και το κλείσιμο των ξενοδοχείων, δηλαδή κάθε χρόνο έβγαζε 5 τεύχη. Το όνομα της αλλάζει και γίνεται <<ΑldeΜατιές», η ιδέα ήρθε από την διευθύντρια Πωλήσεων μιας και σύμφωνα με την γνώμη της η εφημερίδα 13

14 ήταν οι ματιές και τα νέα της Aldemar. Το μέγεθος αλλάζει και γίνεται Α3 όπου θύμιζε περισσότερο εφημερίδα. Μέχρι και το τεύχος 28 η εφημερίδα ήταν κάτω από την επίβλεψη του τμήματος Α νορώπινου δυναμικού, ενώ από το τεύχος 29 την χρον ιά 2001 η εφημερίδα Α l deματιές περνάε ι στο τμήμα marketing. Στο τεύχος 45 την χρονιά 2005 η εφημερίδα μικραίνει το όνομά της από «ΑldeΜατιές» σε «Ματιές». Το 2007 η εφημερίδα έβγαζε 4 τεύχη με το πρώτο να βγαίνει για τους μήνες Μάιο - Ιούλιο, το δεύτερο Ιούλιο - Αύγουστο και το τρίτο Σεπτέμβριο - Νοέμβριο. Ενώ το 2008 το πρώτο τεύχος βγήκε τον Απρίλιο - Ιούνιο, το δεύτερο τεύχος Ιούλιο - Σεπτέμβριο και το τρίτο τεύχος τον Οκτώβρ ιο - Νοέμβριο. Από το τεύχος 55 η εφημερίδα ξαναλλάζει όψη και γίνεται λίγο παραπάνω από Α4 σε μέγεθος, συγκεκριμένα οι διαστάσεις ήταν 33.5 (ύψος) Χ 22.5 (πλάτος), αλλάζει και το περιεχόμενό της, πλέον η εφημερίδα ξειcινάει να διανέμεται και σε εξωτερικούς συνεργάτες και να δέχεται στις σελίδες της και διαφημίσεις από εξωτερικούς συνεργάτες. Αποκτάει καινούρια διεύθυνση σύνταξης, σχεδ ιασμού και υπεύθυνη ύλης. Οι συντακτική ομάδα παραμένει η ίδια και προστίθενται και όμ. τα τμήματα ανάπτυξης και ποιότητας. Η εφημερίδα Aldemar Ματιές είχε 4 τεύχη. Το πρώτο τεύχος έβγαινε τον Απρίλ ιο με το άνοιγμα των ξενοδοχείων στο οποίο υπήρχαν και οι αγιασμοί των ξενοδοχείων, η κοπή της πίτας από κάθε προορισμό καθώς επίσης και κάποιες μεταγραφές ή καινούριους υπαλλήλους στον όμιλο. Στο δεύτερο τεύχος το οποίο έβγαινε τον Ιούνιο όπου υπήρχαν κάποιες εκπαιδεύσεις ή α ιμοδοσίες, το τρίτο τεύχος έβγαινε τον Αύγουστο όπου μπορεί να είχε τους καλύτερους υπαλλήλους του μήνα ή κάποιες εκδηλό)σεις που έχουν γίνει στα ξενοδοχεία και τέλος το τέταρτο τεύχος που έβγαινε τον Οκτώβρη με το κλείσιμο των ξενοδοχείων. Για το 20 Ι Ο τα τεύχη θα είναι 3 με το πρώτο να βγαίνει τον Μάιο, ο δεύτερο τεύχος τον Ιούλιο και το τρίτο τεύχος μετά τα μέσα του Σεπτέμβρη με το κλείσιμο των ξενοδοχείων. ο λόγος που μειώθηκαν τα τεύχη είναι ο μεγάλος όγκος εργασιών από το τμήμα ιηarketing και creative καθώς οι σχεδιαστικές και εκτυπωτικές εργασίες αυξάνονται συνεχώς. Οι σελίδες όμως και στα 3 τεύχη της εφημερίδας έχουν αυξηθεί κατά 8 σελίδες. Στη ουσία αυτές οι 8 σελίδες ανά 3 τεύχη αντικαθιστούν το τέταρτο τεύχος. 14

15 Περνώντας από πολλij. στάδια εξέλιξης η εφημερίδα Ματ ιές πλέον έχει 30 σελίδες και διαστάσεις 33Χ22.5 (πλάτος). 15

16 Κεφάλαιο 3: Διαδικασία έκδο σης εφημε ρίδας 3.1: Συλλογή ύλης Το τμήμα maι-keting το οποίο είναι υπεύθυνο για την εφημερίδα πλέον αποτελείτε από την Αρχισυντάκτρια, την συντονίστρια marketing, τις Δημόσιες Σχέσεις, την υπεύθυνη Creatiνe και 2 γραφίστες όσο αναφορά τον σχεδιασμό της εφημερίδας Το τμήμα ιnarketing είναι υπεύθυνο για την σωστή συλλογή της ύλης καθώς επίσης και για όλο τον συντονισμό για την υλοποίηση της εφημερίδας. Η Creatiνe manager είνα ι και η αρχισυντάκτρια της εφημερίδας καθώς επίσης και εκείνη που επιλέγει το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, πάντα με την σύμφωνη γνώμη της διοίκησης. Η συντονίστρια του marketing είναι υπεύθυνη για την συλλογή της ύλης καθό)ς επίσης και για το σωστό φωτογραφικό υλικό. Επίσης είναι υπεύθυνη για να περαστούν τα σωστά υλικά στους γραφίστες. Η ύλη της εφημερίδας συλλέγετε όλο το χρόνο και με βάση την θεματολογία του κάθε τεύχους που έχει επιλεγ εί από την αρχισυντάκτρια, προσαρμόζονται και τα υπόλοιπα θέματα. Στα ξενοδοχεία όπου υπάρχουν τα αντίστοιχα τμήματα ανάπτυξης και ποιότητας περνάνε ένα όγκο φωτογραφιών στην σελίδα του intranet ( μία κεντρική σελίδα όπου κάθε τμήμα έχει ανεβάσει έναν όγκο πληροφοριών που αφορούν το τμήμα τους όπως διαδικασίες, λογότυπα, βραβεία, περιγραφές ξενοδοχείων, καλύτερους υπάλληλους) τα οποία στέλνονται και στο τμήμα του mal'keting με mail για το κάθε φωτογραφικό υλικό. Το τμήμα marketing συλλέγει την ύλη για το τρέχον τεύχος, ελέγχει σύμφωνα με την θεματολογία αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το τεύχος ή σε κάποιο επόμενο και τέλος ελέγχει αν οι φωτογραφίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους γραφίστες στο τεύχος. Μπορεί για παράδειγμα οι φωτογραφίες να είναι χαμηλής ανάλυσης και να πρέπει το τμήμα ανάπτυξης και ποιότητας να βγάλει καινούριες. Σε περίπτωση που δεν γίνεται μπαίνουν αναγκαστικά πιο μικρές φωτογραφίες. Πλέον όλα τα τμήματα γνωρίζουν ότι οι φωτογραφίες πρέπει να είναι σε υψηλή ανάλυση και δεν αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα. 16

17 3.2: Συγκέντρωση συντακτική ς ομάδας και ύλη ς 1-Ι διαδικασία συγκέντρωσης και της συνταιcτικής ομάδας ξεκινάει περίπου 1 μ11να πριν την πρώτη έκδοση της εφημερίδας με ένα mail προς όλους τους υπαλλήλους στα ξενοδοχεία με σκοπό να βρεθεί μία ομάδα που θα αποτελεί την συντακτι1c1ί ομάδα για το τρέχον έτος. Για το 201 Ο στους υποψήφιους συντάιcτες ο όμιλος παρείχε και ένα γεύμα στα a Ja carte εστιατόρια του ομίλου, ένα κίνητρο για να παρακινήσει περισσότερο το προσωπικό να λάβει μέρος στην συντακτική ομάδα της εφημερίδας (παράρτημα 1). Η ανταπόκριση που υπάρχει είναι ελάχιστη και έτσι η συνταιcτική ομάδα είναι μικρή με ένα μεγάλο κομμάτι γραφ1ίς των κειμένων να επιβαρύνει την αρχισυντάκτρια και το τμήμα marketing. Αυτό συμβαίνει επειδ1ί το καλοκαίρι και με το άνοιγμα των ξενοδοχείων ο όγκος εργασίας στα ξενοδοχεία είναι μεγάλος με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρόνος για μεγαλύτερη συμμετοχή από τα ξενοδοχεία. Η αρχισυντάκτρια έχοντας συγκεντρώσει όλες τις υποψηφιότητες για την συντακτική ομάδα,εκτυπώνει το «Ντάμι» (παράρτημα 2) το οποίο είναι ουσιαστικά όλα τα φύλλα της εφημερίδας σε μία σελίδα και σημειώνει επάνω σε κάθε σελίδα τις θεματικές ενότητες που θα καλύψουν το τεύχος. Η αρχισυντάκτρια κανονίζει μία ημέρα συνάντησης με τους ανερχόμενους συντάιcτες, στην οποία να μπορούν όλοι, και ανακοινώνει την θεματ ική ομπρέλα δηλαδή το θέμα που θα επικρατεί στο τρέχον τεύχος. Οι συντάκτες έχουν την δυνατότητα να διαλέξουν το δικό τους θέμα που να είναι και σχετικό με την θεματική ομπρέλα για να γράψουν το δικό τους κείμενο. Κάποιοι συντάκτες που είναι από την <<'γέννηση» της εφημερίδας, έχουν μόνιμες στήλες όπως η στήλη «Αυτοκίνητο», «Παιδί» και έναν αρκετά μεγάλο χώρο για τις εκπαιδεύσεις και θέματα που αφορούν το τμήμα Ανάπτυξης και Ποιότητας. Η αρχισυντάκτρια αφού μοιράσει τα θέματα που μπορεί να προκύψουν στην συνάντηση αυτή, ορίζει και έναν αυστηρό χρόνο παράδοσης των κειμένων με έναν προκαθορισμένο αριθμό λέξεων που έχει συμφωνηθεί από τον γραφίστα και την αρχισυντάκτρια σύμφωνα με το εικαστικό της εφημερίδας. Τα κείμενα των συντακτών έρχονται με 1nail στο τμήμα του maι keting τα οποία και περνάει στην αρχισυντάκτρια για να τα διορθώσει. Το tηarketing συγκεντρώνει τα υλικά και τα κείμενα στον υπολογιστή σε έναν φάκελο που να μπορούν οι γραφίστες να έχουν πρόσβαση. 17

18 Φροντίζει για την σωστή συγκέντρωση των υλικών καθώς και για την τήρηση των "jj)όνων από τους συντάκτες. Το υλικό πρέπει να είναι σωστά συγκεντρωμένο. Δηλαδή κάθε θέμα μέσα σε ξεχωριστό φάκελο όπου να περιέχει το κείμενο και τις αντίστοιχες φωτογραφίες. Παράλληλα η αρχισυντάκτρια φροντίζει να διορθώσει τα κείμενα των συντακτών και να «κόψει» αν "jj)ειάζεται λέξεις ή προτάσεις που υπερβαίνουν τον χώρο που έχει αρχικά οριστεί από τον γραφίστα. Εφόσον τα υλικά έχουν συλλεχθεί και έχουν γίνει και οι απαραίτητες διορθώσεις από τον αρχισυντάκτη, οι γραφίστες είναι έτοιμοι για να στήσουν το περιοδικόεφημερίδα. 3.3: Ροή ύλης Η ροή ύλης της εφημερίδας ξεκινάει πάντα με το Editorial και τελειώνει συνήθως με τα ζώδια. Στο edίtoria l γράφετε ένα κείμενο λέξεων από κάποιον υπάλληλο της εταιρείας ανάλογα με την θεματική ομπρέλα. Για παράδειγμα στο τεύχος 59 το κείμενο γράφτηκε από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του ομίλου. Ο λόγος ήταν τα τρομοκρατικά περιστατικά στο κέντρο της Αθήνας. Η θεματική ομπρέλα για το τρέχον τεύχος ήταν οι κήποι του ομίλου όπου γράφτηκαν κείμενα από τους κηπουρούς του ομίλου για τα λουλούδια, τις καλλιέργειες, τους φοίνικες και γενικά για οτιδ1ίποτε έχει φυτευτεί στα ξενοδοχεία. Για το τεύχος 60 η θεματική ομπρέλα θα είναι τα εστιατόρια των ξενοδοχείων και η μεσογειακή διατροφή το συγκεκριμένο κείμενο θα γραφτεί από τον σεφ ενός από τα εστιατόρια του ομίλου. Στη συνέχεια ακολουθεί το επίκαιρο θέμα σύμφωνα πάντα με την θεματική ομπρέλα. Για το τρέχον τεύχος 60 το κείμενο θα αφορά την μεσογειακή διατροφή και την πιστοποίηση HACCP. Η ροή της ύλης του περιοδικού 11 της εφημερίδας καθορίζετε από το υλικό που έχει συλλεχθεί και το επίκαιρο θέμα. Πριν το τέλος της εφημερίδας υπάρχει η ατζέντα που περιλαμβάνει εκδηλώσεις, διάσημα πρόσωπα που έχουν επισκεφτεί τα ξενοδοχεία, αθλητικές εκδηλώσεις, συναυλίες τόσο από την Αθήνα αλλά και πιο πολύ από τις τοπικές κοινωνίες. Κάθε εφημερίδα έχει πάντα κάποια θέματα που είναι σε κάθε τεύχος και προσαρμόζονται ανάλογα με το κεντρικό θέμα. Αυτά είναι: Το επίκαιρο θέμα, στο οποίο γράφεται η εισαγωγ1ί συνήθως πριν το κεντρικό θέμα ομπρέλα, ο Φάκελος παιδί: στο οποίο γράφεται ένα άρθρο που να έχει σχέση με το παιδί και το κεντρικό 18

19 θέμα, την στήλη Ανάπτυξης και Ποιότητας, όπου γράφονται τα νέα του τμήματος δράσεις και βραβεία, καλύτεροι υπάλληλοι, αιμοδοσίες, ο Φάκελος αυτοκίνητο, όπου σε αυτή την στήλη παρουσιάζεται σε κάθε τεύχος και ένα καινούριο μοντέλο ή παλιό αγαπημένο αυτοκίνητο και τέλος η Agenta όπου περιλαμβάνει εκδηλώσε ις σημαντικές για τον όμιλο, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και γενικότερα μικρά νέα των ξενοδοχείων. 3.4: Συγκέντρωση διαφημιστικών καταχωρήσεων Οι Δημόσιες σχέσεις σε συνεργασία με το τμήμα Marketing στέλνουν πριν από κάθε τεύχος σε επαφές τους (ανάλογα με το κεντρικό θέμα) το media Kit (παράρτημα 3) για την συλλογή διαφημίσεων στην εφημερίδα και την κάλυψη του κόστους του κάθε εντύπου. Το media Kit περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό κείμενο που περιγράφει την εφημερίδα και την διανομή της και τέλος τον τιμοκατάλογο των διαφημίσεων ανάλογα με το μέγεθος της διαφήμισης που θα επιλέξει ο κάθε διαφημιζόμενος. Σε περίπτωση συμφωνίας του ομίλου με τον διαφημιζόμενο αναγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές της κάθε σελίδας και υπογράφεται συμφωνητικό που αναφέρεται αναλυτικά ο αριθμός των σελίδων διαφήμισης, τα στοιχεία τιμολόγησης της κάθε εταιρείας και το κόστος, τέλος αναφέρονται και οι όροι του συμφωνητικού οι οποίοι έχουν ελεγθεί πρώτα από τον δικηγόρο του ομίλου. Το συμφωνητικό υπογράφεται και από τις 2 εταιρείες σε 3 αντίτυπα, το ένα είναι για τον διαφημιζόμενο, το δεύτερο για τον όμιλο AldemaΓ και το τρίτο είναι για την εφορία. 3.5: Εύρεση εκτυπωτικής εταιρείας Παράλληλα το τμήμα του Marketing σε συνεργασία με το τμήμα Προμηθειών ακολουθεί μία συγκεκριμένη διαδικασία εύρεσης του προμηθευτή-εκτυπωτική που θα αναλάβει όλη την εκτύπωση των τευχών της εφημερίδας. Ακολουθώντας μία συγκεκριμένη διαδικασία, το τμήμα marketing αποστέλλει εγκαίρως στο τμήμα προμηθειών μία αίτηση με τις τελικές προδιαγραφές του εντύπου συγκεκριμένα για την εφημερίδα (παράρτημα 4). Η βοηθός του υπεύθυνου προμηθειών αποστέλλει στις συνεργαζόμενες εταιρείες την αίτηση για την συλλογή οικονομικών προσφορών. Συντάσσει στη συνέχεια μια συγκριτική για τις προσφορές που έχουν συλλεχθεί και την παραδίδει στον Διευθυντή Προμηθειών για να τις μελετήσει και να αποφασίσει 19

20 σε πια εταιρεία θα δοθεί η εκτυπωτική εργασία. Στη συνέχεια προετοιμάζει την ανάθεση του έργου και την αποστέλλει στην Διευθύντρια του marketing για τελική έγκριση και συμπλήρωση του αριθμού ΑΠΕΥ. Το τμήμα προμηθειών αποστέλλει την ανάθεση τις παραγγελίας στην εκτυπωτική εταιρεία και την κοινοποιεί στην Διευθύντρια οικονομικών και στα αντίστοιχα τμήματα προμηθειών και λογιστηρίων. Το τμήμα γραφιστικt)ς ενημερώνει την βοηθό του υπεύθυνου προμηθειών για τον ακριβή χρόνο παράδοσης του υλικού στον προμηθευτή ή εξωτερικό συνεργάτη. Αν προκύψουν κάποια προβλ11ματα κατά την διάρκεια της εκτύπωσης που μπορεί να καθυστερήσει το χρόνο παράδοσης του υλικού η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να μας ενημερώσει ώστε να επιλυθούν το συντομότερο δυνατό. Το τμήμα προμηθειών για τον κάθε προορισμό ξεχωριστά θα πρέπει να στείλει μία ενημέρωση μόλις παραλάβει τα έντυπα καθώς επίσης και να επιβεβαιώσει την σωστή ποσότητα τους. Αν τα τμήματα προορίζονται μόνο για τα ξενοδοχεία, στέλνουν και κάποια δείγματα στο τμήμα του marketing για το αρχείο του marketing. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι ο σωστός χρονικός προγραμματισμός της αποστολής των προδιαγραφών καθώς επίσης και η επίτευξη καλύτερων οικονομικών συμφωνιών και χρόνων παράδοσης. Το τμήμα προμηθειών εφόσον έχει επιλέξει την εκτυπωτική εταιρεία η οποία θα αναλάβει την εκτύπωση της εφημερίδας, στέλνει την εντολή ανάθεσης εργασίας η οποία περιέχει αναλυτικά τα στοιχεία τιμολόγησης, τον τρόπο πληρωμής και τις ποιοτικές προδιαγραφές του εντύπου. 4.6: Στοιχε ία τιμολόγησ η ς εντύπων Η Aldemaι- χωρίζετε σε 3 εταιρείες, η μία είναι η ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΞΤΕ στην οποία αν1ίκουν τα ξενοδοχεία της Κρήτης, η ΕΠΤΕΑ (ανώνυμος εταιρεία προγραμματισμού τουριστικής εκμεταλλεύσεως και αναπτύξεως) στην οποία ανήκουν τα ξενοδοχεία του Πύργου και τέλος η ΤΕΝ (Τουριστικές επιχειρ1)σεις Νότου) στην οποία ανήκουν τα ξενοδοχεία στην Ρόδο Στην πράξη όταν πρόκε ιται να εκτυπωθεί ένα έντυπο το οποίο προορίζετε για όλο τον όμιλο, το ποσό χωρίζετε και στις 3 εταιρείες ανάλογα με την ποσότητα που έχει ζητηθεί από τα ξενοδοχεία, στον κάθε προορισμό ξεχωριστά. Στον συνεργάτη που Θα αναλάβει την εργασία στέλνονται 3 εντολές ανάθεσης της εργασίας και από τον προμηθευτιί κόβονται 3 τιμολόγια. 20

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια.

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια. Μόλις 300μ. από την αμμώδη παραλία Αμμουδάρα, το Hotel Handakas βρίσκεται στη μέση ενός καταπράσινου αμπελώνα. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi και πισίνα. Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Το Elounda Ilion απέχει 8 χιλιόμετρα από την ζωντανή πόλη του Αγίου Νικολάου και 2 χιλιόμετρα από το γραφικό ψαροχώρι της Ελούντας.

Το Elounda Ilion απέχει 8 χιλιόμετρα από την ζωντανή πόλη του Αγίου Νικολάου και 2 χιλιόμετρα από το γραφικό ψαροχώρι της Ελούντας. Περιγραφή 1 Το ξενοδοχείο Elounda Ilion, βρίσκεται στην Ελούντα της Κρήτης, την περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα και ήσυχα θέρετρα

Διαβάστε περισσότερα

ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel

ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel Το ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel σας επιτρέπει να καλομάθετε τον εαυτό σας και να απολαύσετε όμορφες καλοκαιρινές μέρες, ακριβώς στο κέντρο του γνωστού θερέτρου του Πλατανιά, λίγα χιλιόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Είναι επίσης ολοένα και πιο δημοφιλές για τα ζευγάρια.

Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Είναι επίσης ολοένα και πιο δημοφιλές για τα ζευγάρια. Το ξενοδοχείο Kambos Village είναι ένα σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Αγία Μαρίνα Κρήτης, στρατηγικά τοποθετημένο μεταξύ της πόλης των Χανίων και του θέρετρου του Πλατανιά. Χτισμένο σε προνομιακή

Διαβάστε περισσότερα

Το μεγάλο περιοδικό γάμου για την Β. Ελλάδα και την Θεσσαλία

Το μεγάλο περιοδικό γάμου για την Β. Ελλάδα και την Θεσσαλία Το μεγάλο περιοδικό γάμου για την Β. Ελλάδα και την Θεσσαλία Ιστορικό Το περιοδικό Προτάσεις Γάμου είναι προϊόν της εταιρείας SOP internet, η οποία επίσης διαχειρίζεται, το μεγαλύτερο portal για τον γάμο

Διαβάστε περισσότερα

ALEXANDRA HOTEL. Το ξενοδοχείο διαθέτει 54 δωμάτια, όλα με ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι ή βεράντα και τηλέφωνο. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ

ALEXANDRA HOTEL. Το ξενοδοχείο διαθέτει 54 δωμάτια, όλα με ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι ή βεράντα και τηλέφωνο. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ ALEXANDRA HOTEL Κτισμένο σε παραδοσιακό στυλ, ακριβώς πάνω από την παραλία της μαύρης άμμου στο Καμάρι, το Hotel Alexandra, βρίσκεται στα προάστια του Καμαρίου. Οι επισκέπτες του μπορούν να απολαύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Επιδοτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολούμενων στον τουρισμό Οικονομική ενίσχυση της τουριστικής επιχείρησης μέσω επιστροφής εισφορών Ειδικά για τις τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!...

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Λίγα λόγια για τον Νέο Μαρμαρά Ο Νέος Μαρμαράς ιδρύθηκε το 1922 από πρόσφυγες που προέρχονταν από το νησί του Μαρμαρά της Προποντίδας. Ο επισκέπτης μπορεί να χαρεί

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά. 3,6 & 8 ημέρες. Ξενοδοχεία. Μπροστά είναι η θάλασσα και πίσω τα Βουνά σου, Χανιά μου με σκλάβωσες με την πλούσια ομορφιά σου..

Χανιά. 3,6 & 8 ημέρες. Ξενοδοχεία. Μπροστά είναι η θάλασσα και πίσω τα Βουνά σου, Χανιά μου με σκλάβωσες με την πλούσια ομορφιά σου.. Μπροστά είναι η θάλασσα και πίσω τα Βουνά σου, Χανιά μου με σκλάβωσες με την πλούσια ομορφιά σου.. Διακοπές - Fly & Drive Κρητική μαντινάδα Χανιά 3,6 & 8 ημέρες Ξενοδοχεία HOTEL THEO 4* Βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Media Kit. #StayHungryStayFoodish. e-food.gr 2015 All Rights Reserved

Media Kit. #StayHungryStayFoodish. e-food.gr 2015 All Rights Reserved Media Kit #StayHungryStayFoodish 1 Και τελικά τι είναι το e-food; Δεν υπάρχουν πολλές λέξεις να περιγράψουν την πολυτέλεια του να έχεις κάποιον να σου μαγειρεύει ακριβώς ό,τι θες, ακριβώς όπως το θες και

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρουσώ Παπανικολάου Αγίου Χαραλάμπους 6, Άμφισσα, Νομός Φωκίδος Τ.Κ. 33100. Τηλέφωνα Επικοινωνίας : Κινητό: 6937144285

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρουσώ Παπανικολάου Αγίου Χαραλάμπους 6, Άμφισσα, Νομός Φωκίδος Τ.Κ. 33100. Τηλέφωνα Επικοινωνίας : Κινητό: 6937144285 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρουσώ Παπανικολάου Αγίου Χαραλάμπους 6, Άμφισσα, Νομός Φωκίδος Τ.Κ. 33100 Τηλέφωνα Επικοινωνίας : Κινητό: 6937144285 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Απρίλιος 2005, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με ανοικτές προσφορές, για τις ανάγκες έκδοσης του περιοδικού «Πυροσβεστική Επιθεώρηση».

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με ανοικτές προσφορές, για τις ανάγκες έκδοσης του περιοδικού «Πυροσβεστική Επιθεώρηση». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 11 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 Ο Μουρούζη 4 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 Αγαπητοί συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ. summer. paradise. ΓΡΑΦΙΚΑ σοκάκια ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ. Γαλαζοπράσινες ΣΠΟΡΑ ΕΣ. Κρυστάλλινα νερά. Εκεί που θα χαλαρώσεις...

ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ. summer. paradise. ΓΡΑΦΙΚΑ σοκάκια ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ. Γαλαζοπράσινες ΣΠΟΡΑ ΕΣ. Κρυστάλλινα νερά. Εκεί που θα χαλαρώσεις... ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑ σοκάκια Ένας επίγειος ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ summer paradise Εκεί που θα χαλαρώσεις... Κρυστάλλινα νερά Γαλαζοπράσινες ΣΠΟΡΑ ΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ Το Skiathos Club βρίσκεται σε απόσταση 800µ. από την

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.)

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31Μαίου έως 2 Ιουνίου 2013 ΤΟΠΟΣ Πύλος, Μεσσηνίας ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 900 ιατροί ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ Ξενοδοχείου

Διαβάστε περισσότερα

VOYAGER COMPLETE TRAVEL SERVICES

VOYAGER COMPLETE TRAVEL SERVICES Αγαπητοί Κυρίες/Κύριοι, Φίλοι και συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι το «10 ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο» που διοργανώνεται από την Ουρολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας, θα διεξαχθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα www.lefkadaslowguide.gr

Ιστοσελίδα www.lefkadaslowguide.gr media kit 1 2 3 Η δίγλωσση ιστοσελίδα www.lefkadaslowguide.gr/en διαγράφοντας μια επιτυχημένη πορεία από τον Αύγουστο του 2010 κατάφερε να βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του google search με λέξη κλειδί τη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΔΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΒ»

«ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΔΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΒ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ STRATEGY & MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒ & FRANCHISE ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ KOIN : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ. summer. paradise. ΓΡΑΦΙΚΑ σοκάκια ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ. Γαλαζοπράσινες ΣΠΟΡΑ ΕΣ. Κρυστάλλινα νερά. Εκεί που θα χαλαρώσεις...

ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ. summer. paradise. ΓΡΑΦΙΚΑ σοκάκια ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ. Γαλαζοπράσινες ΣΠΟΡΑ ΕΣ. Κρυστάλλινα νερά. Εκεί που θα χαλαρώσεις... ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑ σοκάκια Ένας επίγειος ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ summer paradise Εκεί που θα χαλαρώσεις... Κρυστάλλινα νερά Γαλαζοπράσινες ΣΠΟΡΑ ΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ Το Skiathos Club βρίσκεται σε απόσταση 800µ. από την

Διαβάστε περισσότερα

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 5-7 Δεκεμβρίου 2014 GREECE Οργάνωση Με την αιγίδα Υποστηρικτής επικοινωνίας Με τη στήριξη των Τηλ.: 210 61.41.164, 61.41.223 Fax: 210 80.24.267 e-mail: info@leaderexpo.gr www.leaderexpo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

THEMA team Τηλ.210 6107213, Φαξ. 210 6107864 e-mail: info@themateam.gr

THEMA team Τηλ.210 6107213, Φαξ. 210 6107864 e-mail: info@themateam.gr Ε Ν Τ Υ Π Ο Χ Ο Ρ Η Γ Ι Ω Ν 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιότιμοι κύριοι, Η Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) διοργανώνει το 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Ρόδο µε απευθείας πτήση.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Ρόδο µε απευθείας πτήση. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΡΟ Ο (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρες Το πανέµορφο νησί του ήλιου, µε το γλυκό κλίµα, τις χρυσές αµµουδιές και την πλούσια βλάστηση. Είναι ένας ιδανικός τόπος για άνετες και κοσµοπολίτικες διακοπές. Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

(B)Προτείνεται η άμεση δημιουργία Ανοικτής αγοράς Παζαράκι (Μαρκέτας; ) (Open Market) η οποία να συνδιαστει με το μουσείο, μοναστήρι και αγροτόσπιτο

(B)Προτείνεται η άμεση δημιουργία Ανοικτής αγοράς Παζαράκι (Μαρκέτας; ) (Open Market) η οποία να συνδιαστει με το μουσείο, μοναστήρι και αγροτόσπιτο Χειμερινός Τουρισμός Πρόταση Γιάννη Καρούσου Πρόταση η οποια κατεθεσα στο δημοτικο συμβουλιο. η πρώτη ολοκληρωμένη για ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού (εγχώριου). μέτρα, κίνητρα και ιδέες οι οποιες ολες

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

27o Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. Συνεδριακό Κέντρο Terra Maris 15 18 Απριλίου 2015 Χερσόνησος Ηρακλείου - Κρήτη

27o Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. Συνεδριακό Κέντρο Terra Maris 15 18 Απριλίου 2015 Χερσόνησος Ηρακλείου - Κρήτη 27o Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Συνεδριακό Κέντρο Terra Maris 15 18 Απριλίου 2015 Χερσόνησος Ηρακλείου - Κρήτη 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του

Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του Easy-Booking.gr Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του Μέσα από τις παρακάτω οδηγίες οι συνεργάτες μετά από την ορθή αποστολή email θα μπορέσουν να καταχωρήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ Τεχνική Διαπραγματεύσεων Καθηγητής Δημήτριος Σουμπενιώτης Θα αναφερθώ σε μια εμπορική διαπραγμάτευση από την εργασιακή μου πείρα. Πρόκειται για μία τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Ταυτότητα του Hellenic Memories Travel Services Μια επιχείρηση συνεπής με την ιστορία και τις υπηρεσίες. Το Hellenic Memories Travel Services δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EKΘΕΣΗ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ Ξενοδοχείο ALDEMAR Ολυμπία Αγαπητοί Κύριοι, Η εταιρεία μας ERA Ltd έχει αναλάβει την πλήρη διοργάνωση του 47 ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσο καιρό ζείτε στην περιοχή των Πρεσπών: Χρόνια Μήνες 2. Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 18-21 Μαρτίου 2015 ΑΘΗΝΑ, Ξενοδοχείο HILTON ΑΤΗΕNS Αγαπητές κυρίες, Αγαπητοί κύριοι, Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μία καταχώρηση στο πρόγραμμα του συνεδρίου, διαστάσεων (πλάτος x ύψος) 14 εκ. x 21 εκ., κόστος:

Μία καταχώρηση στο πρόγραμμα του συνεδρίου, διαστάσεων (πλάτος x ύψος) 14 εκ. x 21 εκ., κόστος: Χορηγικό πακέτο Aγαπητοί κύριοι Εφόσον επιθυμείτε να χορηγήσετε το 21 ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τα κάτωθι. 1. Περίπτερο στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing. Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Αδαμαντίας Τραϊφόρου

Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing. Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Αδαμαντίας Τραϊφόρου Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Αδαμαντίας Τραϊφόρου Θεωρητική προσέγγιση Οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing (IMC), είναι μια διαδικασία προγραμματισμού με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ.Ε.Κ.: Εκπαίδευση, Ειδικότητες, Μαθητική ζωή, Δεξιότητες και Σταδιοδρομία

Ο.Τ.Ε.Κ.: Εκπαίδευση, Ειδικότητες, Μαθητική ζωή, Δεξιότητες και Σταδιοδρομία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.) Ο.Τ.Ε.Κ.: Εκπαίδευση, Ειδικότητες, Μαθητική ζωή, Δεξιότητες και Σταδιοδρομία Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Εκδήλωση ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Σακχαρώδης Διαβήτης»

Επιστημονική Εκδήλωση ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Σακχαρώδης Διαβήτης» Επιστημονική Εκδήλωση ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Σακχαρώδης Διαβήτης» 20-22 Μαρτίου 2014 ΑΘΗΝΑ, Ξενοδοχείο HILTON ΑΤΗΕNS Αγαπητές κυρίες, Αγαπητοί κύριοι, Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2013 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού Αρχηγοί εκδρομών μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

η άλλη Ελλάδα Η Διεθνής Καμπάνια για την Προώθηση Eco & Alternative Tourism, 2014 Οικολογικός και Εναλλακτικός Τουρισμός

η άλλη Ελλάδα Η Διεθνής Καμπάνια για την Προώθηση Eco & Alternative Tourism, 2014 Οικολογικός και Εναλλακτικός Τουρισμός η άλλη Ελλάδα Οικολογικός και Εναλλακτικός Τουρισμός Η Διεθνής Καμπάνια για την Προώθηση Eco & Alternative Tourism, 2014 ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα ή και σε συνδυασμό με ένα ή και περισσότερους από τους κατωτέρω τρόπους Χορηγίας:

Οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα ή και σε συνδυασμό με ένα ή και περισσότερους από τους κατωτέρω τρόπους Χορηγίας: ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 1 Οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα ή και σε συνδυασμό με ένα ή και περισσότερους από τους κατωτέρω τρόπους Χορηγίας: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΩΝ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

27-30 Νοεμβρίου 2015 Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, Αθήνα

27-30 Νοεμβρίου 2015 Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, Αθήνα 27-30 Νοεμβρίου 2015 Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, Αθήνα Η Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» πραγματοποιείται από 27 έως 30 Νοεμβρίου 2015 στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στην Αθήνα για πρώτη φορά. Η Γαστρονομία, ο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης (case study) spitishop.gr

Μελέτη Περίπτωσης (case study) spitishop.gr Μελέτη Περίπτωσης (case study) spitishop.gr Μελέτη Περίπτωσης spitishop.gr Περιεχόμενα Μελέτης Γενικές πληροφορίες εταιρίας Ανάλυση ανταγωνιστών Στρατηγικές προώθησης της εταιρικής ταυτότητας στο Web H

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφίες από τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις της Παγκρήτιας Έκθεσης, στην Αθήνα.

Φωτογραφίες από τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις της Παγκρήτιας Έκθεσης, στην Αθήνα. 2 Φωτογραφίες από τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις της Παγκρήτιας Έκθεσης, στην Αθήνα. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου 2015 Προϊόντα Γεύσεις Υπηρεσίες Πολιτισμός ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Principles of Customer Service Επίπεδο 3

Principles of Customer Service Επίπεδο 3 Principles of Customer Service Επίπεδο 3 8992-13-013 Δείγμα Εξέτασης 1 Αυτό το έγγραφο πρέπει να επιστραφεί με την εργασία του υποψηφίου, διαφορετικά η εγγραφή του θα ακυρωθεί και δε θα εκδοθεί αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε.ΚΟ.Γ.Ι. 2012

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε.ΚΟ.Γ.Ι. 2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε.ΚΟ.Γ.Ι. 2012 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για το Ηράκλειο µε απευθείας πτήση.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για το Ηράκλειο µε απευθείας πτήση. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 8 Μέρες Σηµείο συνάντησης διαφορετικών εµπειριών, χωνευτήρι πανάρχαιων και ετερόκλητων πολιτισµών. Βουνά πανύψηλα, φαράγγια επιβλητικά, κατάφυτα από µια πολυποίκιλη βλάστηση

Διαβάστε περισσότερα

«απάνες διαµονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή. µελών Κ.Α.Π.Η.»

«απάνες διαµονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή. µελών Κ.Α.Π.Η.» ΜΕΛΕΤΗ «Δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχείο Διεύθυνση : Καραολή Δημητρίου 2, ΤΚ 152 32 Τηλέφωνο: 210 6848380, Fax : 210 6833387 «απάνες διαµονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή µελών Κ.Α.Π.Η.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions 1. Μπορώ να παραγγείλω ένα μπουκάλι σαμπάνια ή ένα ειδικό δώρο να είναι στο δωμάτιο κατά την άφιξη με μια σημείωση; 2. Πώς μπορώ να φτάσω από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο; 3.

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία: Δ. Δ.: Περ. Ενότητα: Δυνατότητα λήψης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ Η.Π.Α. Δρ ΖΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ Η.Π.Α. Δρ ΖΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ Η.Π.Α. Δρ ΖΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΤΙ ΔΕΝΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1.Δεν είναι θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Σύννεφο λέξεων δραστηριοτήτων τουρισμού

Σύννεφο λέξεων δραστηριοτήτων τουρισμού Σύννεφο λέξεων δραστηριοτήτων τουρισμού Σύννεφο λέξεων δραστηριοτήτων τουρισμού Σύννεφο λέξεων δραστηριοτήτων τουρισμού Σύννεφο λέξεων αγρο-τουρισμού Σύννεφο λέξεων αγρο-τουρισμού Ρήματα Επίθετα Ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ «ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ & ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ» Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Ζω φτηνά στην πόλη μου Στηρίζω την επιχείρηση του τόπου μου!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Ζω φτηνά στην πόλη μου Στηρίζω την επιχείρηση του τόπου μου! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ζω φτηνά στην πόλη μου Στηρίζω την επιχείρηση του τόπου μου! Tο Πρόγραμμα είναι της εταιρείας ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ EMΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα

Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα 9 Δεκεμβρίου 2011 γεννήθηκε ένα παραμύθι Ο Μύλος των Ξωτικών είναι η μεγαλύτερη και πιο πετυχημένη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ / ΜΕΤΕΩΡΑ ( Τέσσερις διανυκτερεύσεις)

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ / ΜΕΤΕΩΡΑ ( Τέσσερις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02102F ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ / ΜΕΤΕΩΡΑ ( Τέσσερις διανυκτερεύσεις) Η Καλαμπάκα είναι κωμόπολη του Νομού Τρικάλων και πρωτεύουσα του ομώνυμου Δήμου. Βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας και εκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

2nd 100% HOTEL DESIGN AWARDS 2015

2nd 100% HOTEL DESIGN AWARDS 2015 2nd 100% HOTEL DESIGN AWARDS 2015 Ξεκινά η υποβολή έργων από Ελλάδα και Κύπρο, για τον σημαντικότερο Διαγωνισμό Αρχιτεκτονικής και Design Ξενοδοχειακών Μονάδων! Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ BUSINESS PARTNERS 2013. Hersonisos Municipality beaches are waiting for you

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ BUSINESS PARTNERS 2013. Hersonisos Municipality beaches are waiting for you ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ BUSINESS PARTNERS 2013 Hersonisos Municipality beaches are waiting for you ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΜΑΣ «ΠΟΤΑΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΛΙΑ» «ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ» «ΣΑΡΑΝΤΑΡΙ Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» ιδανικές για τις

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Οδηγίες για καλύτερη χρήση του YouTube 12. Δημιουργία λογαριασμού 16. Δημιουργία καναλιού 26. Έσοδα από τα βίντεο 42

Εισαγωγή 6. Οδηγίες για καλύτερη χρήση του YouTube 12. Δημιουργία λογαριασμού 16. Δημιουργία καναλιού 26. Έσοδα από τα βίντεο 42 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Οδηγίες για καλύτερη χρήση του YouTube 12 Δημιουργία λογαριασμού 16 Δημιουργία καναλιού 26 Έσοδα από τα βίντεο 42 Εμφάνιση στατιστικών 57 Μηνύματα και επικοινωνία 65 Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 προς διευκόλυνση της συνεργασίας του Τµήµατος Παιδείας µε τους /ντες των Σχολείων Πρωτ/θµιας και ευτ/θµιας Εκπ/σης ήµου Ρεθύµνης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Περιοχής Μελέτης

Περιγραφή Περιοχής Μελέτης Περιγραφή Περιοχής Μελέτης Ο Δήμος Παραλιμνίου είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος δημογραφικά Δήμος. Παράλληλα παρουσιάζει μία μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στην ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

27o Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. Συνεδριακό Κέντρο Terra Maris 15 18 Απριλίου 2015 Χερσόνησος Ηρακλείου - Κρήτη

27o Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. Συνεδριακό Κέντρο Terra Maris 15 18 Απριλίου 2015 Χερσόνησος Ηρακλείου - Κρήτη 27o Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Συνεδριακό Κέντρο Terra Maris 15 18 Απριλίου 2015 Χερσόνησος Ηρακλείου - Κρήτη 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος!

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Το Galaxy Hotel αποτελεί τη λύση της SingularLogic για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων. 2 Λειτουργίες Front

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί Κύριοι,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί Κύριοι, ΕΚΘΕΣΗ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί Κύριοι, Συνεχίζοντας τον θεσμό των Πανελληνίων Συνεδρίων Υαλοειδούς- Αμφιβληστροειδούς που γίνονται κάθε χρόνο την ίδια εποχή, σας ανακοινώνουμε ότι το 2015 θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία. Πως ξεκίνησε 2004: Η ιδέα αφορούσε στη προώθηση των απαιτήσεων της τήρησης της νομοθεσίας 2007: Στη συνέχεια ήταν η προώθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 2011: Σήμερα αποτελεί μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Ρόδο µε απευθείας πτήση.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Ρόδο µε απευθείας πτήση. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΡΟ Ο (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρες Το πανέµορφο νησί του ήλιου, µε το γλυκό κλίµα, τις χρυσές αµµουδιές και την πλούσια βλάστηση. Είναι ένας ιδανικός τόπος για άνετες και κοσµοπολίτικες διακοπές. Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 10 δωμάτια ανά περίοδο. αιδί έως 13 ετών στο ίδιο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 10 δωμάτια ανά περίοδο. αιδί έως 13 ετών στο ίδιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ (Π.Ο.Σ.Τ.) Πρόγραμμα ήμερων Θερινών Διακοπών Eτους 0. RHODOS ROYAL Τοποθεσία: Στην πιο διάσημη παραλία της Ρόδου, στο κινηματογραφικό Φαληράκι, βρίσκεται το

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς βρίσκεται η νέα διεθνής έκθεση του τουρισμού Greek Tourism Expo 2014 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

e Seminars Newsletter 2

e Seminars Newsletter 2 e Seminars Newsletter 2 Αγαπητοί αναγνώστες γεια σας, Το newsletter αυτό, θα είναι το μέσο της συχνής επικοινωνίας μας, με νέα για τα e Seminars που είναι πολλά και ποικίλα, από μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr Η Έκθεση Τρόφιμα - Ποτά - Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική & Ξενοδοχειακός - Επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το Συνεδριακό Κέντρο Μήλου Γ. Ηλιόπουλος (Σ.Κ.Μ.) είναι ένα σύγχρονο συνεδριακό, εκθεσιακό και πολιτιστικό κέντρο, το οποίο εδρεύει στο Αδάμαντα Μήλου,

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισµού στη Ρόδο βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:Τράπεζα της Ελλάδος - ιεύθυνση Στατιστικής & Quantos S.A. Η Έρευνα Συνόρων για την Εκτίµηση του Ταξιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΝΙΚΑ HOTELS ΚΥΠΡΟΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ

MΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΝΙΚΑ HOTELS ΚΥΠΡΟΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ MΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΝΙΚΑ HOTELS ΚΥΠΡΟΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΛ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ Με την είσοδό σας στο Elias, θα τύχετε υποδοχή όχι ως πελάτης, αλλά σαν ένα μέλος της οικογένειας που επιστρέφει στο σπίτι του. Εγκατεστημένο

Διαβάστε περισσότερα

21-24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Μ.E.C.

21-24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Μ.E.C. Νέα εποχή! με Εξωστρέφεια! Νέα δυναμική! με Προσαρμογή στις Εξελίξεις! 21-24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Μ.E.C. Νέα Εποχή! με Νέα Έκθεση! Η Αξιοποίηση των προηγούμενων επιτυχημένων διοργανώσεων στην αγορά των παραδοσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΈντυπαγιατατραίνακαιτιςδιαδρομέςαπότηνΤΡΑΙΝΟΣΕ

ΈντυπαγιατατραίνακαιτιςδιαδρομέςαπότηνΤΡΑΙΝΟΣΕ MEDIA KIT ΈντυπαγιατατραίνακαιτιςδιαδρομέςαπότηνΤΡΑΙΝΟΣΕ Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ προβάλλει την ταξιδιωτική εμπειρία που προτείνει το τραίνο, την οικονομία του μέσου, την ασφάλεια και τη σταθερότητα του πλέον φιλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ RÜGEN / DEUTSCHLAND

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ RÜGEN / DEUTSCHLAND ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ RÜGEN / DEUTSCHLAND 2013 ΔΙOΡΓΑΝΩΗ Επιμελητήριο Κερκύρας Γερμανικό Προξενείο Κέντρο Ξένων Γλωσσών PRIMASCHOOL Η τοποθεσία: Rügen Σο νησί Rügen Σο πρόγραμμα καλύπτει: Φρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός Σας εξασφαλίζει ακόμη περισσότερες απευθείας κρατήσεις! + + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης Online Reservation Platform Online Πλατφόρμα ξενοδοχειακών κρατήσεων Travel Guide

Διαβάστε περισσότερα

Tirage 100.000 τεύχη Διμηνιαία έκδοση

Tirage 100.000 τεύχη Διμηνιαία έκδοση Tirage 100.000 τεύχη Διμηνιαία έκδοση ΔΩΡΕΑΝ διανομή Πανελλαδικά, σε 500 επιλεγμένα φαρμακεία Πρωτοποριακό Περιοδικό αποκλειστικά για τον καταναλωτή του φαρμακείου Ελεγχόμενη ΔΩΡΕΑΝ διάθεση απευθείας στον

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ 2011

Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ 2011 Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ 2011 Ισχύει απο 01/01/2011 ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΙΜΗ ΕΚΑΤΟΣΤΟΥ ΣΤΗΛΗΣ ΣΕΛΙ Α ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΟ 2,3 65,00 75,00 4,5 62,00 70,00 6,7 55,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Θέμα: Προκήρυξη Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Για Την Ανάληψη Οργάνωσης Και Γραμματειακής Υποστήριξης Εκδηλώσεων (Διήμερων Συμποσίων) Περιφερικών Τμημάτων ΕΛΕΓΕΙΑ* Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών

Διαβάστε περισσότερα