Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για τη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών στην εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για τη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών στην εκπαίδευση"

Transcript

1 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο. Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές. (Πρακτικά 13ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας Πάτρα, Οκτωβρίου 2014) Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για τη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών στην εκπαίδευση Νικόλαος ΤΖΕΛΕΠΗΣ 1, Βασίλειος ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ 2, Βύρωνας ΝΑΚΟΣ 3 (1) ΕΤΕΠ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηρώων Πολυτεχνείου 9, , (2) ΥΔ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηρώων Πολυτεχνείου 9, , (3) Καθηγητής, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηρώων Πολυτεχνείου 9, , Λέξεις κλειδιά: χαρτογραφία, διαδραστικός/δυναμικός χάρτης, διαδίκτυο, ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοικτού κώδικα Περίληψη Η εργασία αναλύει και αξιολογεί τις προσφερόμενες σήμερα τεχνολογικές λύσεις για τη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών με τη βοήθεια ελεύθερων λογισμικών/λογισμικών ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Η ανάλυση αυτή συνδυάζεται με μια σύντομη καταγραφή των δυνατοτήτων που παρέχει ένας διαδικτυακός χάρτης στην κάλυψη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δίνοντας έμφαση στη σχέση μεταξύ διαδραστικότητας και εκπαιδευτικών αναγκών. Στη συνέχεια, αξιολογούνται υπάρχοντα τεχνολογικά προϊόντα ΕΛ/ΛΑΚ ικανά να συνθέσουν την αρχιτεκτονική ενός συστήματος δημιουργίας δυναμικών και διαδραστικών χαρτών που μπορούν να δημοσιοποιηθούν στο διαδίκτυο. Ακολουθεί η παρουσίαση ενός συγκεκριμένου παραδείγματος δημιουργίας διαδικτυακών χαρτών βασισμένο στις προσφερόμενες λύσεις. Το παράδειγμα αυτό αξιολογείται κυρίως στη βάση δύο κριτηρίων. Το πρώτο αφορά στα στοιχεία διαδραστικότητας που προσφέρουν τα υπάρχοντα λογισμικά ενώ το δεύτερο εστιάζει στα πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα που χαρακτηρίζουν το υφιστάμενο τεχνολογικό πλαίσιο σε σχέση με τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Abstract The paper analyses the technological solutions offered today to create web maps by using free/open source software (FOSS). The analysis includes a short description of the web map capabilities that support educational activities focusing on the relation between interactivity and educational needs. Furthermore, the existing FOSS technological products are discussed in terms of system architecture and creating effective interactive and dynamic

2 maps published through the internet. The analysis concludes by providing a typical example of web-based map for educational purposes. The web-based map example is discussed and evaluated on the basis of two criteria. The first one relates to the elements of interactivity offered by existing FOSS software while the second one focuses on the advantages and disadvantages that characterize the state of technology in relation to the existed educational needs. 1. Εισαγωγή 1.1. Σκοπός και δομή της εργασίας Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τις δυνατότητες που παρέχει το υφιστάμενο τεχνολογικό πλαίσιο ελεύθερων λογισμικών/λογισμικών ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για τη δημιουργία διαδραστικών/δυναμικών χαρτών που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο καθώς και τα χαρακτηριστικά τους, δίνοντας έμφαση κυρίως στη ιδιότητα της διαδραστικότητας. Στη συνέχεια, δίνεται ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό παράδειγμα με τη μορφή ενός σεμιναρίου αξιοποίησης αποκλειστικά και μόνον της τεχνολογίας των ΕΛ/ΛΑΚ για τη δημιουργία και δημοσιοποίηση χαρτών στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, στις ενότητες που ακολουθούν πρώτα επιχειρείται η ανάλυση της σχέσης μεταξύ της χαρτογραφίας και του διαδικτύου. Ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή των υφιστάμενων τεχνικών λύσεων για τη δημιουργία και δημοσίευση χαρτών στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια, δίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των διαδραστικών λειτουργιών των χαρτών, ακολουθεί η περιγραφή της αρχιτεκτονικής και των τεχνολογιών που ενσωματώνει ένας διαδικτυακός χάρτης και συνοψίζονται οι γεωχωρικές υπηρεσίες που παρέχονται από τα διαδίκτυο. Το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των διαθέσιμων ελεύθερων λογισμικών/λογισμικών ανοικτού κώδικα δημιουργίας και δημοσιοποίησης διαδικτυακών χαρτών καθώς και μια συνοπτική περιγραφή των τύπων των αρχείων που υποστηρίζουν. Υπό μορφή μελέτης περίπτωσης (case study) παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό παράδειγμα ενός σεμιναρίου που έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία και δημοσιοποίηση χαρτών στο διαδίκτυο βασισμένου εξ ολοκλήρου σε πακέτα ΕΛ/ΛΑΚ. Τέλος, συνοψίζονται υπό τη μορφή συμπεράσματος οι δυνατότητες που παρέχονται σήμερα του υφιστάμενου τεχνολογικού πλαισίου δημιουργίας και δημοσιοποίησης χαρτών στο διαδίκτυο, σε σχέση με τις δυνατότητας της διαδραστικότητας που παρέχουν, ειδικότερα για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών Η Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο Ο παγκόσμιος ιστός και το διαδίκτυο αποτελούν πλέον, κατά γενική ομολογία, την πρώτη επιλογή του γενικού κοινού όταν αναζητά πληροφορίες γεωχωρικού χαρακτήρα, και κατά συνέπεια είναι το πιο διαδεδομένο μέσο διανομής χαρτών. Από τα τέλη της δεκαετίας του '90 και μετά, οι χάρτες που διαδίδονται μέσω διαδικτύου είναι περισσότεροι από όσους εκτυπώνονται σε έντυπη μορφή. Ορισμένοι ιστότοποι απαντούν σε εκατομμύρια χαρτογραφικά ερωτήματα χρηστών ανά ώρα, ενώ το πλήθος των ιστοτόπων που διανέμουν χάρτες ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδων (Peterson 2003).

3 Ο υπολογιστής ξεκίνησε να χρησιμοποιείται στα τέλη της δεκαετίας του '60 ως εργαλείο για την παραγωγή συμβατικών έντυπων χαρτών και κατόπιν εξελίχθηκε σε συσκευή ψηφιακής απεικόνισής τους. Με τη βοήθειά του έγινε εφικτή η υλοποίηση μεθόδων χαρτογραφικής οπτικοποίησης που ξεφεύγουν από τον περιορισμό του έντυπου μέσου, όπως είναι οι χάρτες κινούμενης εικόνας (animations). Ο συνδυασμός του με την τεχνολογία των επικοινωνιών, τον προήγαγε σε μέσο μετάδοσης γνώσης και πληροφορίας, εγκαινιάζοντας ένα νέο τρόπο διανομής χαρτογραφικού υλικού, το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο χρησιμοποιήθηκε αρχικά για απλή διανομή εικόνων που προέκυπταν με ψηφιακή σάρωση των έντυπων χαρτών, αλλά περίπου από το 1997 και μετά, αναδείχθηκε ως το σημαντικότερο μέσο διανομής χαρτών με αλληλεπίδραση. Προηγήθηκαν οι χάρτες με υπερσυνδέσμους (hypermaps) και οι διαδραστικοί χάρτες με πολυμέσα (interactive multimedia maps), που διανέμονταν μέσω των δίσκων αποθήκευσης και των οπτικών δίσκων των προσωπικών υπολογιστών. Ο χάρτης με υπερσυνδέσμους (hyperlinks) επιτρέπει στους χρήστες να εστιάζουν και να επιλέγουν τη θέση ενός σημείου ή μιας περιοχής στο χάρτη, προκαλώντας ενέργειες όπως η παρουσίαση της συνολικής πληροφορίας που σχετίζεται με τη θέση, είτε η μετακίνηση σε άλλους χάρτες της ίδιας χαρτογραφικής κλίμακας, ή και σε άλλα, ιεραρχικά δομημένα επίπεδα γεωπληροφορίας. Οι διαδραστικοί χάρτες με πολυμέσα έγιναν δημοφιλείς όταν καθιερώθηκε η χρήση του οπτικού δίσκου, καθώς η αποθηκευτική του χωρητικότητα έκανε εφικτή την ανάπτυξη γεωχωρικών προϊόντων με πλούσιο περιεχόμενο πολυμέσων, όπως είναι άτλαντες, οι οδηγοί οδικών χαρτών, οι συλλογές ιστορικών χαρτών, κ.ά. Σήμερα, η ανάπτυξη των χαρτών στο διαδίκτυο δεν είναι μόνο ένα τεχνικό πρόβλημα αλλά σχετίζεται με την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων στη διανομή, στη σχεδίαση και στη χρήση τους, επηρεάζοντας σε ένα μεγάλο βαθμό και το πως συνολικά εξελίσσεται η επιστήμη της χαρτογραφίας. Οι χάρτες στο διαδίκτυο διαδίδονται στιγμιαία και φτάνουν στο χρήστη άμεσα, αλλά και έγκαιρα στις περιπτώσεις που απεικονίζουν φαινόμενα με συνεχή εξέλιξη και απαιτείται η διαρκής ενημέρωση τους. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι εισάγουν διαφορετικές μορφές αλληλεπίδρασης, επιτρέποντας περισσότερο την εμπλοκή του χρήστη, ακόμη και στην ίδια την κατασκευή τους. Το τελευταίο έφερε μια μικρή επανάσταση στο πως αντιλαμβανόμαστε την πρόσβαση και τη χρήση των χαρτών -αλλά και γενικώς των οπτικοποιήσεων γεωχωρικής πληροφορίας- αφού δεν αποτελεί πια έναν τομέα εξειδικευμένων χρηστών, αλλά ένα άμεσα διαθέσιμο, δημόσιο αγαθό. Απαιτείται διαφορετική προσέγγιση στη σχεδίαση και στην παραγωγή τους, σε σχέση με τους έντυπους χάρτες και τους χάρτες οθόνης (Cartwright 2003). Επομένως είναι απαραίτητος ένας επανασχεδιασμός τόσο του τρόπου διανομής όσο και του περιεχομένου των χαρτών, ώστε ναι μεν να συμμορφώνονται με τους περιορισμούς της έκδοσης μέσω διαδικτύου, αλλά και να εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η διάθεση στην παγκόσμια αγορά του διαδικτύου. Στο θέμα της ενημέρωσης για παράδειγμα, ενώ με τη συμβατική έντυπη έκδοση των παραδοσιακών/στατικών χαρτών κάθε ενημέρωση απαιτεί έρευνα, επεξεργασία και παραγωγή μιας εξ' ολοκλήρου νέας έκδοσης, για τους χάρτες διαδικτύου τα -συχνά τεράστιααυτά κόστη παραγωγής εκλείπουν, αφού οι ενημερώσεις γίνονται απλά και μόνο στο ψηφιακό πρωτότυπο. Γενικά, η δημοσιοποίηση χαρτών διαδικτύου υπερτερεί σε σχέση με τις άλλες μορφές έκδοσης χαρτών ως προς την ταχύτητα και την προσβασιμότητα στον τελικό χρήστη, ως προς τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης ή τη δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης του προϊόντος Όμως, έχει να αντιμετωπίσει και μεγαλύτερες δυσκολίες σε

4 θέματα όπως είναι η διατήρηση της συμβατότητας του περιβάλλοντος του τελικού χρήστη, ή η οριοθέτηση της προσοχής του εντός του σχεδιασμένου περιβάλλοντος. Το πιο σημαντικό όφελος που έχουν οι χαρτογράφοι με το να μπορούν να διανείμουν τα προϊόντα τους κατευθείαν στον καταναλωτή, είναι ότι μπορούν να επικεντρώνουν την προσοχή τους στη σχεδίαση και στην παραγωγή καινοτόμων γεωχωρικών προϊόντων. Για παράδειγμα, σχετικά προϊόντα είναι τα αποθετήρια ψηφιακών αρχείων γεωχωρικών δεδομένων, τα διασυνδεδεμένα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών με πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων χωρικής πληροφορίας, οι διαδικτυακοί άτλαντες με έτοιμους χάρτες και με δυνατότητα επιλεκτικής απεικόνισης των διαθέσιμων επιπέδων πληροφορίας από τους ίδιους τους χρήστες, κλπ Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) Το ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για ένα μεγάλο σύνολο αντικειμένων τα οποία είναι δυνατόν να σχετίζονται με την έρευνα, την επιστήμη και την εκπαίδευση, ενώ αρκετές φορές αξιοποιείται τόσο για επαγγελματικούς σκοπούς όσο και για την καθημερινή χρήση του υπολογιστή. Η λειτουργία του ΕΛ/ΛΑΚ προϋποθέτει την ύπαρξη τεσσάρων επιπέδων ελευθερίας (ελευθερία 0, 1, 2, 3). Σύμφωνα με την ελευθερία 0, ένα ΕΛ/ΛΑΚ μπορεί να εκτελείται ελεύθερα και για οποιοδήποτε σκοπό. Το επόμενο επίπεδο ελευθερίας ( ελευθερία 1 ) παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα (source code) με σκοπό τη μελέτη της λειτουργίας του αλλά και την προσαρμογή του στις εκάστοτε ανάγκες. Επιπλέον, η ελευθερία 2 επιτρέπει την ελεύθερη διανομή (distribution) του λογισμικού, ενώ σύμφωνα με την τέταρτη ελευθερία ( ελευθερία 3 ) που διέπει το ΕΛ/ΛΑΚ υπάρχει η δυνατότητα της ελεύθερης αναδιανομής των παραμετροποιημένων εκδόσεων στο ευρύ κοινό. Όπως γίνεται φανερό, η γενικότερη έννοια της ελευθερίας που χαρακτηρίζει το ΕΛ/ΛΑΚ δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να χρησιμοποιεί, να μελετά, να διανέμει, να αλλάζει και να βελτιώνει το λογισμικό ενώ δεν συνδέεται με την αγορά του (https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html). Συγκρίνοντας τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ΕΛ/ΛΑΚ σε σχέση με ένα αντίστοιχο εμπορικό λογισμικό πακέτο μπορούν να συνοψιστούν κάποια βασικά πλεονεκτήματα. Η χρήση ενός ΕΛ/ΛΑΚ δεν συνοδεύεται από κάποιο χρονικό περιορισμό, ενώ τόσο η διανομή όσο και η αναβάθμιση του παρέχονται δωρεάν. Επιπροσθέτως, η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, που αποτελεί το ουσιαστικό θεμέλιο του λογισμικού, είναι σε θέση να συμβάλει στην παροχή υψηλού επιπέδου ασφάλειας. Τέλος, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της λειτουργίας του ΕΛ/ΛΑΚ σχετίζεται με τη διατιθέμενη δυνατότητα για την προσαρμογή του λογισμικού σε συγκεκριμένες ανάγκες του χρήστη. 2. Θεωρητικό υπόβαθρο 2.1. Δυνατότητες διαδραστικότητας χαρτών Η διαδικασία της διαδραστικότητας (interaction) μεταξύ του χάρτη και του χρήστη αποτελεί μια ειδική περίπτωση του γενικότερου αντικειμένου που αναφέρεται ως αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή (Human Computer Interaction - HCI). Είναι προφανές ότι η έννοια της αλληλεπίδρασης του χρήστη με το χάρτη, έχει νόημα μόνο

5 για χαρτογραφικές απεικονίσεις οι οποίες υλοποιούνται σε ψηφιακό περιβάλλον. Ένας διαδραστικός χάρτης (interactive map) αποτελείται από ένα γραφικό περιβάλλον διεπαφής (Graphical User Interface - GUI), το οποίο περιλαμβάνει γραφικά εργαλεία (graphic tools). Τα γραφικά εργαλεία παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά με το χάρτη. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι δυνατόν να σχετίζεται τόσο με το γραφικό μέρος του χάρτη όσο και με τα χαρακτηριστικά του (Peterson 1995). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα αλληλεπίδρασης του χρήστη με το γραφικό μέρος και με χαρακτηριστικά του χάρτη. Αλληλεπίδραση με το γραφικό μέρος Αλληλεπίδραση με χαρακτηριστικά αλλαγές κλίμακας (zoom-in/out) αλλαγές στην προοπτική της απεικόνισης (πλάγιες απεικονίσεις, στροφή γύρω από 3D αντικείμενο) αλλαγές στο συμβολισμό (π.χ. απόχρωση, μέγεθος κλπ.) αριθμητικές πράξεις μεταξύ χαρακτηριστικών επιλογή μεθόδων απόδοσης επιλογή αριθμού ομάδων (παράδειγμα: χωροπληθούς απεικόνισης) Πίνακας 1. Παραδείγματα αλληλεπίδρασης χρήστη με το γραφικό μέρος και τα χαρακτηριστικά του χάρτη (Πηγή: Peterson 1995). Επιπροσθέτως, η αλληλεπίδραση του χρήστη με το χάρτη είναι δυνατόν να περιλαμβάνει τη σύνδεση στοιχείων της απεικόνισης με διάφορα πολυμέσα (multimedia), τα οποία αποτελούνται από κείμενο, ήχο, εικόνα, βίντεο, δικτυακούς συνδέσμους κ.ά. Σύμφωνα με τον Peterson (1995), ένας διαδραστικός χάρτης αποτελεί μία επέκταση της ανθρώπινης ικανότητας να οπτικοποιεί τοποθεσίες και κατανομές. Τόσο ο σχεδιασμός, η αποθήκευση, η λειτουργία αλλά και η διανομή ενός διαδραστικού χάρτη απαιτεί την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων. Ένας διαδραστικός χάρτης μπορεί να λειτουργεί και να διανέμεται μέσων συσκευών αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (π.χ. σκληρών δίσκων, οπτικών δίσκων κτλ.), ενώ στη σημερινή εποχή η λειτουργία αρκετών από τους διαδραστικούς χάρτες βασίζεται στη χρήση του διαδικτύου. Σύμφωνα με τον van Elzakker (2000), τα βασικότερα πλεονεκτήματα της διανομής γεωγραφικής πληροφορίας μέσω του παγκόσμιου ιστού μπορούν να συνοψιστούν σε δύο ιδιότητες. Η μία ιδιότητα αναφέρεται στην ευκολία για προσβασιμότητα ( accessibility ) ενώ η άλλη έχει να κάνει με τη δυνατότητα που παρέχει το διαδίκτυο για συνεχή επικαιροποίηση ( actuality ) της γεωγραφικής πληροφορίας. Ο Kraak (2001) ταξινομεί τους χάρτες διαδικτύου σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους στατικούς (static) και τους δυναμικούς (dynamic) χάρτες. Οι διαδικτυακοί χάρτες είναι δυνατόν να είναι διαθέσιμοι μόνο για θέαση ( view only ) ή να εμφανίζουν μία μορφή διαδραστικότητας η οποία να σχετίζεται με τη διεπιφάνεια ή/και με κάποια από τα χαρακτηριστικά τους (Kraak 2001). Ο Neumann (2012), σε μία πιο πρόσφατη προσέγγιση των διαφορετικών ειδών διαδικτυακών χαρτών, παρουσιάζει μία λίστα με τα είδη χαρτών που είναι δυνατόν να εμφανίζονται στο διαδίκτυο (Πίνακας 2). Είναι προφανές, ότι

6 υπάρχουν περιπτώσεις διαδικτυακών χαρτών που δύναται να ταξινομηθούν σε περισσότερες από μία κατηγορία. Διαφορετικές μορφές χαρτών διαδικτύου Επίπεδο πολυπλοκότητας στατικοί (static) χάρτες που δημιουργούνται δυναμικά (dynamically created) χάρτες κατανεμημένων πηγών δεδομένων (distributed) χάρτες με δυνατότητα προγραμματισμού διεπιφάνειας εφαρμογών- API (open, reusable) χάρτες κινούμενων εικόνων (animated) χάρτες πραγματικού χρόνου (real-time) χάρτες επιλογών χρήστη (personalized) διαδραστικοί χάρτες (interactive) αναλυτικοί χάρτες GIS (analytic) διαδικτυακοί άτλαντες (online atlases) σύνθετοι διαδικτυακοί χάρτες που μπορούν να επεξεργάζονται συνδυαστικά από διαφορετικού χρήστες (collaborative) χαμηλό υψηλό Πίνακας 2. Διαφορετικές μορφές διαδικτυακών χαρτών (Πηγή: Neumann 2012) Αρχιτεκτονική και τεχνολογίες ενός συστήματος διαδικτυακού χάρτη Για την υλοποίηση συστημάτων διαδικτυακών χαρτών υπάρχει μεγάλο εύρος λύσεων, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε περιβάλλον προγραμματισμού στο υπολογιστικό περιβάλλον του διακομιστή του χάρτη, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζονται κατάλληλα λογισμικά πακέτα και στο υπολογιστικό περιβάλλον του τελικού χρήστη (Neumann 2012). Οι ιστοσελίδες του διαδικτύου έχουν τη μορφή αρχείων υπερ-κειμένου, δηλαδή κειμένου που περιέχει συνδέσμους σε άλλες σελίδες ή σε υλικό πολυμέσων. Υλοποιούνται με τη σύνταξη κώδικα στη γλώσσα HTML (Hyper Text Markup Language) και για την αναζήτηση και την ανάκτησή τους στο διαδίκτυο χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο επικοινωνίας HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol). Έτσι, για μια βασική διάταξη δημοσίευσης χαρτών απαιτούνται: μια ψηφιακή σύνδεση στο διαδίκτυο, μια μονάδα υπολογιστή και μια υπηρεσία διαδικτύου (web service), δηλαδή, μια εφαρμογή που θα δέχεται αιτήματα από τα λογισμικά περιήγησης ή από άλλες εφαρμογές των χρηστών μέσω του πρωτοκόλλου HTTP, για αρχεία αποθηκευμένα στον υπολογιστή-διακομιστή της υπηρεσίας (ή σε άλλους διασυνδεδεμένους διακομιστές) και θα τους τα αποστέλλει. Χρειάζονται επιπλέον λογισμικά εργαλεία για τη σύνταξη αρχείων HTML με συγγραφή κώδικα ή με οπτική αυτόματη κωδικοποίηση (επεξεργαστές τύπου WYSIWYG, What you see is what you get ) και για τη δημιουργία γραφικών για διαδικτυακή χρήση. Με τη διάταξη

7 αυτή είναι δυνατή η ανάκτηση στατικών αποθηκευμένων ιστοσελίδων και εικόνων, οπότε τα βασικά στοιχεία του χάρτη, όπως το αρχιτεκτονικό της χαρτοσύνθεσης, η τεχνική οπτικοποίησης ή η ταξινόμησή των δεδομένων θα είναι απολύτως καθορισμένα. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ανάγκη για παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων, τότε θα πρέπει να έχουν προκατασκευαστεί και οι αντίστοιχες εικόνες του χάρτη. Στην απλή αυτή διάταξη μπορεί να υπάρχει και μια στοιχειώδης μορφή αλληλεπίδρασης, δημιουργώντας συνδέσμους για ξεχωριστά, οριοθετημένα τμήματα της εικόνας του χάρτη (image maps) (Köbben 2001). Εικόνα 1. Η απλή διάταξη ενός στατικού διαδικτυακού χάρτη (Πηγή: Kraak 2001). Στο περιβάλλον του χρήστη η απλούστερη διάταξη είναι η λειτουργία και μόνο του λογισμικού περιήγησης στο διαδίκτυο, με το οποίο υποστηρίζεται η απεικόνιση σελίδων σε κώδικα HTML και αρχείων εικόνων (Εικόνα 1). Η επέκταση της λειτουργικότητας του διαδικτυακού χάρτη από την πλευρά του χρήστη έχει το πλεονέκτημα ότι η επεξεργασία δεν επιβαρύνει τη λειτουργία του διακομιστή του χάρτη. Για κάτι τέτοιο θα χρειαστεί να υλοποιηθούν διαδικασίες αλληλεπίδρασης, αναδιάταξης μιας ιστοσελίδας ή διαχείρισης αιτημάτων μέσω του δικτύου (Neumann 2012). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι στα σύγχρονα λογισμικά περιήγησης υπάρχει εγγενής υποστήριξη για γλώσσες προγραμματισμού του κώδικα HTML, επιτρέποντας την υλοποίηση των διαδικασιών αυτών. Για παράδειγμα, η υλοποίηση της αλληλεπίδρασης βασίζεται στη σύνδεση εκτέλεσης κώδικα με συγκεκριμένα συμβάντα, όπως το πάτημα πλήκτρων του ποντικιού ή του πληκτρολογίου, ή μια συγκεκριμένη κατάσταση της ιστοσελίδας ή μια αλλαγή της. Η υποστήριξη ακόμη του μοντέλου αντικειμένων μιας ιστοσελίδας (Document Object Model - DOM) και η δυνατότητα χειρισμών των αντικειμένων με τον προγραμματισμό, είναι γνωστή ως δυναμικός κώδικας HTML (Dynamic HTML - DHTML) και επιτρέπει να γίνονται τροποποιήσεις στην τρέχουσα μορφή της ιστοσελίδας ή του διαδικτυακού χάρτη. Μια άλλη, αρκετά διαδεδομένη λύση είναι η προσθήκη εφαρμογών (plugins) στο λογισμικό περιήγησης, που επιτρέπουν να απεικονίζει περισσότερους τύπους αρχείων και με περισσότερες δυνατότητες, όπως η μεγέθυνση, η μετακίνηση κ.ά. (Εικόνα 2). Αν και υπάρχει το πλεονέκτημα της ελεύθερης διαθεσιμότητας τέτοιων επεκτάσεων για πάρα πολλούς τύπους αρχείων, τα μειονεκτήματα της εξάρτησης από συγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα και λογισμικά περιήγησης και των διαφόρων δυσλειτουργιών που έχουν παρουσιασθεί, έχουν οδηγήσει σε σταδιακή ενσωμάτωση της υποστήριξης των βασικότερων έστω τύπων αρχείων, μέσα στα ίδια τα λογισμικά περιήγησης. Παρόμοια λογική έχει και η κατασκευή των

8 διαδικτυακών χαρτών με τη γλώσσα Java, με τη μορφή αυτόνομων εφαρμογών (Java applets) που καλούνται μέσα από τον κώδικα HTML στο περιβάλλον του χρήστη (Εικόνα 2). Για την εκτέλεσή τους χρειάζεται ειδική πρόσθετη εφαρμογή (Java Virtual Machine) που ενσωματώνεται ή συνεργάζεται με το λογισμικό περιήγησης, ενώ δίνεται η δυνατότητα σύνταξης εκλεπτυσμένων χαρτών με αλληλεπίδραση και τρισδιάστατα γραφικά. Εικόνα 2. Επέκταση της λειτουργικότητας του διαδικτυακού χάρτη και προσθήκη αλληλεπίδρασης στο περιβάλλον του χρήστη, με προγραμματισμό του κώδικα HTML, με πρόσθετες εφαρμογές (plugins) και με αυτόνομες εφαρμογές Java (Πηγή: Kraak 2001). Η επέκταση της λειτουργικότητας του διαδικτυακού χάρτη από την πλευρά του διακομιστή προτιμάται επειδή προσφέρει ανεξαρτησία από συγκεκριμένες πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων και λογισμικών περιήγησης. Επιτυγχάνεται με εφαρμογές που λειτουργούν στο περιβάλλον του διακομιστή διαδικτύου (web applications) και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων υλοποιούνται βάσει του πρωτοκόλλου επικοινωνίας CGI (Common Gateway Interface). Για την υλοποίηση πολύπλοκων χαρτογραφικών εφαρμογών, όπως οι διαδικτυακοί χάρτες πραγματικού χρόνου ή τα διαδικτυακά συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (Web GIS), όπου χρειάζεται η συνεργασία ξεχωριστών πακέτων λογισμικού του διακομιστή (π.χ. ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, ή ένα λογισμικό διαχείρισης βάσεων δεδομένων), επιστρατεύεται κάποιο περιβάλλον προγραμματισμού. Η εφαρμογή αυτή παραλαμβάνει τα χαρτογραφικά αιτήματα και συντονίζει τα απαραίτητα ερωτήματα που πρέπει να γίνουν στα λογισμικά του διακομιστή, είτε και σε διαδικτυακές υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων (geospatial data web services), προκειμένου να αντληθούν τα απαραίτητα δεδομένα, να μορφοποιηθούν οι χαρτοσυνθέσεις και να σταλούν πίσω στους χρήστες μέσω του διακομιστή διαδικτύου (Εικόνα 3). Σε ένα σύστημα διαδικτυακού χάρτη, η ανταλλαγή των αιτημάτων και των παραγόμενων αρχείων είναι μια σχετικά εύκολη διεργασία για την υπηρεσία διαδικτύου.

9 Όμως, ο φόρτος των εφαρμογών και των λογισμικών του διακομιστή αυξάνεται όσο μεγαλύτερες είναι οι δυνατότητες των παραγόμενων χαρτών, αλλά και η δημοφιλία των δικτυακών τόπων, αυξάνοντας κατ' επέκταση και τις απαιτήσεις της υποδομής σε υλικό (Köbben 2001). Μια διέξοδος στο θέμα του υπερβολικού φόρτου επεξεργασίας στο διακομιστή, αφενός δίνεται με την κατανομή των λογισμικών επεξεργασίας δεδομένων σε περισσότερους από έναν διακομιστές, αφετέρου με την αξιοποίηση των διαδικτυακών υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων (Εικόνα 3). Εικόνα 3. Επέκταση της λειτουργικότητας του διαδικτυακού χάρτη στο περιβάλλον του διακομιστή με ανάπτυξη εφαρμογής (Πηγή: Kraak 2001). Οι υπηρεσίες διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων βάσει θεσμοθετημένων ανοικτών προτύπων έχουν επί του παρόντος ευρεία αποδοχή ως μέσο οπτικοποίησης και η πλειοψηφία των λογισμικών πακέτων τις έχει υιοθετήσει. Με τη βοήθειά τους επιτυγχάνεται η οπτική επίθεση πολύπλοκων και κατανεμημένων στο διαδίκτυο πηγών γεωγραφικής πληροφορίας, συχνά ετερογενούς φύσεως, ενώ επιχειρείται να τυποποιηθεί και ο γραφικός συμβολισμός τους. Ο χαρτογράφος βέβαια, προκειμένου να δημιουργήσει μια ποιοτική χαρτογραφική εφαρμογή, με σωστή διαφοροποίηση των χαρτογραφικών χαρακτηριστικών και αποτελεσματική αναγνωσιμότητα, έχει στη διάθεσή του αρκετές προηγμένες τεχνικές σχεδίασης, όπως είναι για παράδειγμα, τα προσαρμοσμένα και πολυ-επίπεδα σημειακά σύμβολα, ο βαθμός διαφάνειας, τα επιφανειακά σχεδιαστικά μοτίβα και πρότυπα υφής, τα στατιστικά διαγράμματα, κ.ά. Πολλά από τα μέσα αυτά δεν υποστηρίζονται με τα υφιστάμενα πρότυπα και αυτό περιορίζει δραστικά τη χρήση τους για χαρτογραφικούς σκοπούς, ιδίως για την κατασκευή θεματικών χαρτών. Άλλωστε, αυτή η βασισμένη σε δικτυακές υπηρεσίες αρχιτεκτονική των συστημάτων (Service-oriented Architecture - SOA) έχει επίδραση και στην καθιερωμένη χαρτογραφική διαδικασία, όπου για την παραγωγή του χάρτη, οι χαρτογράφοι δεν έχουν πια τη δυνατότητα να προετοιμάσουν και να σχεδιάσουν άμεσα τα σύμβολα. Θα πρέπει, λοιπόν, ο συμβολισμός των δεδομένων να ελέγχεται με ανοικτό και ολοκληρωμένο τρόπο από Χαρτογραφικές Υπηρεσίες Διαδικτύου (Cartographic Web Services), που με τη χρήση κατάλληλων, αφαιρετικών χαρτογραφικών κανόνων θα συμβάλλουν στην παραγωγή οπτικοποιήσεων των δεδομένων με ορθή χαρτογραφική προσέγγιση (Iosifescu et al. 2009).

10 2.3. Γεωχωρικές υπηρεσίες διαδικτύου (Geospatial web services) Η λειτουργία των γεωχωρικών δεδομένων μέσω διαδικτύου βασίζεται σε ένα σύνολο διαφορετικών υπηρεσιών (geospatial web services), οι οποίες παρέχουν στους χρήστες πολλές δυνατότητες. Η παροχή αυτών των δυνατοτήτων πραγματοποιείται μέσω της αξιοποίησης συγκεκριμένων γεωχωρικών προτύπων, τα οποία υποστηρίζουν λειτουργίες που σχετίζονται με την πρόσβαση και την οπτικοποίηση δεδομένων, την υποστήριξη ερωτημάτων από το χρήστη καθώς και την υλοποίηση αριθμητικών πράξεων μεταξύ χαρακτηριστικών που περιγράφουν γεωγραφικές πληροφορίες (π.χ. υπολογισμοί αποστάσεων, εμβαδών κτλ.). Ο οργανισμός OGC (Open Geospatial Consortium), ο οποίος αποτελεί μία μη κερδοσκοπική κοινοπραξία μεταξύ εταιρειών, κυβερνητικών οργανισμών, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, έχει υλοποιήσει ένα σύνολο προτύπων για την παροχή γεωχωρικών διαδικτυακών υπηρεσιών (http://www.opengeospatial.org/). Οι βασικότερες υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι υπηρεσίες WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service) και WCS (Web Coverage Service). Το πρότυπο WMS, το οποίο έχει υλοποιηθεί με σκοπό την υποστήριξη αιτημάτων του χρήστη για την απεικόνιση γεωχωρικών δεδομένων με την μορφή εικόνων. Υποστηρίζει τόσο κανονικοποιημένες (π.χ. JPEG) όσο και διανυσματικές (π.χ. SVG) δομές δεδομένων. Μέσω του προτύπου WMS, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα θεματικά επιθέματα (layers) που οπτικοποιούνται (λειτουργία GetMap ), να αναζητήσει πληροφορίες μεταδεδομένων (λειτουργία GetCapabilities ) και τέλος να θέσει ερωτήματα σχετικά με χαρακτηριστικά του χάρτη (λειτουργία GetFeatureInfo ). Το πρότυπο WFS παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη σε γεωχωρικά δεδομένα μέσω της χρήσης της γλώσσας GML (Geography Markup Language). Σε σύγκριση με την υπηρεσία WMS, η υπηρεσία WFS δίνει τη δυνατότητα απόδοσης διανυσματικών χαρακτηριστικών γεωγραφικών οντοτήτων σε συνδυασμό με τα περιγραφικά τους χαρακτηριστικά. Εκτός από τη λειτουργία GetCapabilities, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει πληροφορίες περιγραφικών πεδίων χαρακτηριστικών (λειτουργία DescribeFeatureType ), να ανακτήσει ένα μέρος των δεδομένων μέσω φίλτρων (λειτουργία GetFeature ), καθώς επίσης, υποστηρίζονται λειτουργίες προσθήκης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων (λειτουργία Transaction ). Τέλος, μέσω της υπηρεσίας WCS παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης και απόδοσης κανονικοποιημένων δομών δεδομένων σε μορφή εικόνων. Με το πρότυπο αυτό, υποστηρίζονται δομές όπως ψηφιακά μοντέλα υψομέτρων (DEM), ψηφιακές και δορυφορικές εικόνες Διαθέσιμα πακέτα ΕΛ/ΛΑΚ και τύποι αρχείων Το δημοφιλέστερο πακέτο ΕΛ/ΛΑΚ για την ίδρυση μιας υπηρεσίας διαδικτύου είναι το λογισμικό πακέτο Apache, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όλων των διανομών του ανοικτού λειτουργικού συστήματος Linux. Για την ίδρυση υπηρεσιών διαδικτυακού χάρτη με υποστήριξη ανοικτών προτύπων, χρησιμοποιούνται συνήθως τα πακέτα λογισμικού MapServer και GeoServer. Στην επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων υπάρχει μια μεγάλη γκάμα λογισμικών πακέτων συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών. Το λογισμικό Quantum GIS είναι το πιο διαδεδομένο και κατά συνέπεια αυτό που εξελίσσεται και ολοκληρώνεται όλο και περισσότερο. Προτιμάται από χρήστες πολλών διαφόρων

11 ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανόμενων και των χαρτογράφων, χρησιμοποιείται και για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ενώ συνεργάζεται με το -επίσης αρκετά γνωστό εδώ και χρόνιαλογισμικό GRASS GIS, που διαθέτει ένα πλήρες σύνολο εργαλείων για διαχείριση και επεξεργασία δορυφορικών εικόνων. Άλλες λύσεις λογισμικού που χρησιμοποιούνται συχνά είναι το OpenJUMP, το gvsig, το SAGA GIS, κ.ά. Για την υλοποίηση βάσεων χωρικών δεδομένων, το πιο εξελιγμένο πακέτο ανοικτού λογισμικού είναι το PostGIS, ενώ με το λογισμικό πακέτο MySQL επίσης υλοποιούνται κάποια χωρικά χαρακτηριστικά. Για τη σχεδίαση κυρίως διανυσματικών γραφικών χρησιμοποιείται ιδιαίτερα το λογισμικό Inkscape, που είναι συνυφασμένο και με τον τύπο αρχείων SVG, ενώ για την επεξεργασία εικόνων γραφικών χρησιμοποιείται το λογισμικό Gimp. Για τη σύνταξη εφαρμογών προτιμώνται οι γλώσσες προγραμματισμού Python και Java, ενώ με τη γλώσσα Javascript, η οποία υποστηρίζεται από τα περισσότερα λογισμικά περιήγησης, είναι δυνατός ο προγραμματισμός του κώδικα HTML των ιστοσελίδων. Οι πιο κοινοί τύποι αρχείων εικόνας που χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση γραφικών στο διαδίκτυο, είναι ο τύπος αρχείου GIF (Graphic Interchange Format), που υποστηρίζει την απεικόνιση έως και 256 διαφορετικών χρωμάτων και ο τύπος αρχείου JPEG (Joint Photographic Experts Group), που απεικονίζει έως και 16,7 εκατομμύρια χρώματα, και είναι πιο κατάλληλος για την απεικόνιση φωτογραφιών. Ειδικά για την απεικόνιση χαρτών με κίνηση, χρησιμοποιείται μια παραλλαγή του τύπου αρχείων GIF (Animated GIF). Ο νεώτερος τύπος αρχείου PNG (Portable Networks Graphics), δεν έχει τους περιορισμούς των προηγούμενων τύπων, διατηρεί τα πλεονεκτήματα της εκτεταμένης χρωματικής κλίμακας και του μικρότερου μεγέθους αρχείου, ενώ διαθέτει και υποστήριξη μεταδεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών. Ένας τύπος αρχείων που εκτός από εικόνες, υποστηρίζει και την απεικόνιση δεδομένων με γραμμική μορφή, είναι ο ιδιαίτερα γνωστός τύπος PDF (Portable Document Format). Όμως το μεγάλο όπλο για τη σύνθεση χαρτών υψηλής ποιότητας και με αλληλεπίδραση, είναι η χρήση του τύπου αρχείων γραφικών SVG (Scalable Vector Graphics), που η περιγραφή του βασίζεται στη γλώσσα XML (extensible Markup Language) και μπορεί να συμπεριλαμβάνει γραφικά γραμμικής μορφής και εικόνες, κείμενο, ήχο και κινούμενη εικόνα, υποστηρίζοντας έτσι τη δυναμική απεικόνιση γραφικών με αλληλεπίδραση, ενώ έχει και τη δυνατότητα προγραμματισμού ώστε να υποστηρίζει κινούμενη εικόνα. 3. Ένα εκπαιδευτικό παράδειγμα Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα εκπαιδευτικού προγράμματος δημιουργίας διαδικτυακών διαδραστικών/δυναμικών χαρτών υπό τη μορφή περίπτωση μελέτης. Το παράδειγμα αφορά σε ένα αυτοχρηματοδοτούμενο σεμινάριο για μηχανικούς που οργανώθηκε για το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ) με τίτλο: «Διαχείριση γεωπληροφοριών μέσω διαδικτύου - Διαδικτυακή χαρτογραφία & χαρτογραφία με πολυμέσα». Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, στο διάστημα από 13/5/2013 ως 5/6/2013 και είχε διάρκεια 32 διδακτικές ώρες, μοιρασμένες σε 20 ώρες διαλέξεων, 10 ώρες εκπόνηση εργασίας (project) και 2 ώρες για την παρουσίαση των εργασιών των συμμετεχόντων. Στο

12 σεμινάριο συμμετείχαν 15 μηχανικοί (κυρίως Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Υπολογιστών και Πολιτικοί Μηχανικοί). α/α Θεματική ενότητα διάλεξης Ώρες διδασκαλίας 1 Εισαγωγή στη Διαδικτυακή Χαρτογραφία και ανάλυση των δυνατοτήτων και των περιορισμών του διαδικτύου ως μέσου για τη διάχυση των χωρικών και θεματικών δεδομένων 1 2 Πηγές χωρικών και θεματικών δεδομένων στο διαδίκτυο 1 3 Ανάλυση χαρακτηριστικών χαρτογραφικών (χωρικών και θεματικών) δεδομένων 1 4 Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων 1 5 Αρχές χαρτογραφικού γραφισμού (συμβατικές οπτικές μεταβλητές - δυναμικές οπτικές μεταβλητές) 6 Απεικόνιση ποιοτικά διαφοροποιούμενων χωρικών δεδομένων (μονοθεματικοί χάρτες εφαρμόζοντας σημειακά, γραμμικά ή επιφανειακά σύμβολα) 7 Απεικόνιση ποσοτικά διαφοροποιημένων χωρικών δεδομένων (μονοθεματικοί χάρτες εφαρμόζοντας σημειακά, γραμμικά ή επιφανειακά σύμβολα) 8 Εξειδικευμένες μέθοδοι απεικόνισης χωρικών δεδομένων (απόδοση συσχετισμού χωρικών δεδομένων, πλάγιες προοπτικές απεικονίσεις, χάρτης κουκίδων, χαρτόγραμμα) Δυναμικοί χάρτες (χάρτες κινούμενων εικόνων - animation) 2 10 Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες 1 11 Μορφοποίηση της διάταξης ψηφιακού χάρτη και λογισμικό διεπαφής χρήστη-υπολογιστή σε γραφικό περιβάλλον 1 12 Κατανεμημένη διαδικτυακή χαρτογραφία και διαδικτυακές υπηρεσίες 1 13 Λογισμικά περιβάλλοντα δυναμικής και διαδραστικής χαρτογραφίας (πακέτα εμπορίου και ανοικτού κώδικα) 2 14 Σύνοψη σεμιναρίου 1 15 Εκπόνηση εργασίας (project) Παρουσίαση εργασιών συμμετεχόντων 2 Σύνολο 32 Πίνακας 3. Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου με τις αντίστοιχες ώρες διδασκαλίας.

13 Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του σεμιναρίου επικεντρώνεται στη χαρτογραφική οπτικοποίηση καθώς και σε ζητήματα που αφορούν στη χαρτογραφική αξιοποίηση διαφορετικών διαδικτυακών υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων. Οι θεματικές ενότητες των διαλέξεων (Πίνακας 3) διαμορφώνονται με τρόπο που να ικανοποιούν, αφενός την καλύτερη κατανόηση από τους συμμετέχοντες των χαρτογραφικών κανόνων της οπτικοποίησης χωρικών φαινομένων, αφετέρου τις απαιτήσεις των χαρτογραφικών πτυχών των υπηρεσιών που παρέχονται σήμερα από το διαδίκτυο. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες προβλέπεται να είναι ικανοί να σχεδιάζουν ψηφιακούς χάρτες που απεικονίζουν στατικά και δυναμικά γεωχωρικά δεδομένα καθώς και να έχουν αποκτήσει γνώση και δεξιότητες καθοριστικές στο να συνθέτουν επικοινωνιακά αποτελεσματικά χαρτογραφικά προϊόντα αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογικές τεχνικές. Πιο συγκεκριμένα, αποκτούν γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση της χαρτογραφικής πληροφορίας με τη βοήθεια των πολυμέσων και με τη βοήθεια του διαδικτύου. Σκοπός της εργασίας (project) των συμμετεχόντων του σεμιναρίου είναι η κατασκευή διαδικτυακών θεματικών χαρτών στους οποίους να αποδίδεται η κατανομή του πληθυσμού της Πελοποννήσου. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες δημιουργούν μια σειρά διαχρονικών διαδραστικών χωροπληθών χαρτών της πυκνότητας πληθυσμού και έναν χάρτη κινούμενης εικόνας (animation) που απεικονίζει τη διαχρονική εξέλιξη του πληθυσμού για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι δύο αυτές χαρτογραφικές εφαρμογές προβλέπεται να είναι δυνατό να δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο (Εικόνα 4). Εικόνα 4. Στην εικόνα δίνεται ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της ιστοσελίδας που δημιούργησαν οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου. Απεικονίζεται ο χωροπληθής χάρτης της πυκνότητας πληθυσμού της Πελοποννήσου για το έτος 2011 και κάτω δεξιά ο υπερσύνδεσμος (hyperlink) με το δυναμικό χάρτη της διαχρονικής μεταβολής πληθυσμού ως κινούμενη εικόνα (animation).

14 Κρίσιμη επιλογή για την επιτυχή υλοποίηση της εργασίας είναι η εξασφάλιση ενός σταθερού ενιαίου λειτουργικού κελύφους εκπόνησης. Και αυτό γιατί πολλές φορές μια ομάδα χρηστών ενδέχεται να έχει πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήματα, με διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, διαφορετικά λογισμικά ή εκδόσεις λογισμικών, και βέβαια, διαφορετικό υλικό. Το γεγονός αυτό δημιουργεί κρίσιμα προβλήματα στην αποτελεσματική και ομοιόμορφη εκπόνηση ενός ενιαίου συγκεκριμένου έργου από μια ομάδα χρηστών. Το τεχνικό αυτό πρόβλημα μπορεί να ξεπεραστεί αποτελεσματικά με την αξιοποίηση ενός κελύφους βασισμένου σε ένα εικονικό λειτουργικό σύστημα, στο οποίο έχουν εγκατασταθεί όλα τα απαραίτητα για την εκπόνηση της εργασίας λογισμικά. Έτσι λοιπόν, όλα τα απαραίτητα αρχεία για την εκπόνηση της εργασίας δίνονται σε ψηφιακή μορφή σε περιβάλλον ενός εικονικού λειτουργικού συστήματος (λειτουργικό σύστημα: Linux, διανομή: Ubuntu), το οποίο έχει εγκατασταθεί σε εικονικό δίσκο μεγέθους 10GB. Η ολοκλήρωση της εργασίας πραγματοποιείται αποκλειστικά κάνοντας χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται το λογισμικό VirtualBox για την υποστήριξη της λειτουργίας του εικονικού λειτουργικού συστήματος, το περιβάλλον διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών Quantum GIS για τη διαχείριση της απεικόνισης των θεματικών επιθεμάτων (layers) των δεδομένων, το λογισμικό MapServer σε συνδυασμό με τη βιβλιοθήκη OpenLayers για την απεικόνιση της χαρτογραφικής απεικόνισης σε περιβάλλον διαδικτύου, το λογισμικό επεξεργασίας εικόνων Gimp για τη δημιουργία του χάρτη κινούμενων εικόνων και το λογισμικό σχεδίασης ιστοσελίδων KompoZer για τη τελική διαμόρφωση της διαδικτυακής εφαρμογής. Τέλος, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες το υλικό που θα παραδοθεί να περιλαμβάνει όλα τα αρχεία που δημιουργήθηκαν για την εκπόνηση της εργασίας, η συγγραφή μιας τεχνικής έκθεσης 3000 λέξεων ή 6 σελίδων, στην οποία θα περιγράφονται πλήρως όλα τα στάδια της μεθοδολογίας με αναφορές τόσο στις επιλογές που έγιναν σε κάθε στάδιο όσο και στο θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η κάθε προσέγγιση. Επιπλέον, ζητήθηκε η εφαρμογή να παρουσιαστεί προφορικά από κάθε συμμετέχοντα, μέσω μιας παρουσίασης διάρκειας 10 λεπτών. 4. Συμπεράσματα Συνοψίζοντας τις δυνατότητες που παρέχει σήμερα το υφιστάμενο τεχνολογικό πλαίσιο για τη δημιουργία και δημοσίευση χαρτών στο διαδίκτυο καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αποτελούν ένα αποδοτικό εργαλείο σύνθεσης διαδραστικών/δυναμικών χαρτών. Παρόλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που θέτουν οι θεωρητικές αλλά και πρακτικές αρχές που διατρέχουν το γνωσιακό υπόβαθρο της χαρτογραφίας, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι περισσότερες εφαρμογές διαδικτυακών χαρτών καταλήγουν στο να αποτελούν απλά και μόνον παραδείγματα οπτικοποίησης γεωχωρικών δεδομένων (spatial data viewers). Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονται και οι επισημάνσεις των Iosifescou et al. (2009) ως προς την απόκλιση από την εφαρμογή βασικών χαρτογραφικών κανόνων, αλλά και οι απόψεις δόκιμων χαρτογράφων ως προς την ποιότητα των χαρτών του διαδικτύου και την αρμονική εφαρμογή των αντιληπτικών αρχών του χαρτογραφικού σχεδιασμού (Field 2014). Μπορεί κανείς να ανατρέξει σε δημοφιλείς διαδικτυακές ιστοσελίδες, όπως είναι οι ιστοσελίδες: Google Maps (https://maps.google.com/), OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/)

15 κ.ά. και να αξιολογήσει τα χαρτογραφικά παραδείγματα που προσφέρουν ως προς τους προηγούμενους ισχυρισμούς. Επιπλέον, με δεδομένο ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα των διαδικτυακών χαρτών είναι η ιδιότητα της διαδραστικότητας, πέραν των κλασσικών εργαλείων μεγέθυνσης/σμίκρυνσης (zoom in/out), μετακίνησης στο χάρτη (pan), αλλαγές χρωματικών αποχρώσεων στην οπτικοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων κ.ά., το υφιστάμενο τεχνολογικό πλαίσιο, εκτός του ότι προσφέρει μια πολύπλοκη και «γραφειοκρατική» λύση σήμερα, αδυνατεί να αντιμετωπίσει προβλήματα όπως είναι η υποστήριξη εναλλακτικών τρόπων απόδοσης των γεωχωρικών δεδομένων, γενίκευσης σε πραγματικό χρόνο (real time generalization), εφαρμογή ορίων οπτικής αντίληψης, διάκρισης και διαφοροποίησης, σχέσης πρώτου πλάνου/υποβάθρου (figure/ground), οπτικής ισορροπίας, αναγραφής ονοματολογίας κλπ. Πολλά από τα παραδείγματα της διαδραστικότητας που ελλείπουν σήμερα είναι αυτονόητο ότι αποτελούν κρίσιμα στοιχεία των διαδικτυακών χαρτών, ειδικά αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Bιβλιογραφία Cartwright W., Maps on the web. In Peterson M. (ed.) Maps and the Internet, 35-56, Oxford: Elsevier Science. Field K., 2014, A Cacophony of Cartography, The Cartographic Journal, Vol. 51, No 1, Iosifescu I., Hugentobler M., Hurni L., Cartographic web services and cartographic rules A new approach for web cartography. Proceedings of 24 th International Cartographic Conference, Santiago: International Cartographic Association. Köbben Β., Publishing maps on the web. In Kraak M.-J. & Brown A. (eds.) Web Cartography. Developments and Prospects, 73-86, London: Taylor & Francis. Kraak M.-J., Settings and needs for web cartography. In Kraak M.-J. & Brown A. (eds.) Web Cartography. Developments and Prospects, 1-7, London: Taylor & Francis. Neumann A., Web mapping and web cartography. In Kresse W. & Danko D. (eds.) Handbook of geographic information, , Berlin: Springer. Peterson M.P., Interactive and Animated Cartography, London: Prentice Hall. Peterson M.P., Maps and the Internet: An Introduction. In Peterson M. (ed.) Maps and the Internet, 1-16, Oxford: Elsevier Science. van Elzakker C.P.J.M., Use and Users of Maps on the Web, Cartographic Perspectives, Vol. 37, Δικτυακές πηγές What is free software? (https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html) Open Geospatial Consortium (http://www.opengeospatial.org/) Google Maps (https://maps.google.com/) OpenStreetMaps (http://www.openstreetmap.org/)

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικά περιβάλλοντα δυναμικής και διαδραστικής χαρτογραφίας (πακέτα εμπορίου και ανοικτού κώδικα)

Λογισμικά περιβάλλοντα δυναμικής και διαδραστικής χαρτογραφίας (πακέτα εμπορίου και ανοικτού κώδικα) Ενότητα 13 η Λογισμικά περιβάλλοντα δυναμικής και διαδραστικής χαρτογραφίας (πακέτα εμπορίου και ανοικτού κώδικα) Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Oracle Map Viewer. Θεματολογία. Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ.

Oracle Map Viewer. Θεματολογία. Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ.Π.Μ.Σ. Γεωπληροφορική Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ. Εργαστηριακή διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος «Χωρικές βάσεις δεδομένων» Περιβάλλοντα χαρτογραφικής απεικόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1. Κομβικό Σημείο Επαφής Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 0.1. Νοέμβρης 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορές - Ναυτιλία

Μεταφορές - Ναυτιλία ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μεταφορές - Ναυτιλία 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 2 ο σεμινάριο 13 Μαΐου 2015 Χάρτες... παντού OpenStreetMap OpenStreetMap Υπηρεσία απεικόνισης και διάθεσης χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Ο κύκλος του Computing Από το mainframe στο PC και από το PC στο cloud Διαδίκτυο: εφαρμογές, media, επικοινωνία "Smart

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...1 1.1 Χάρτης και Χαρτογραφία... 1 1.2 Ιστορική αναδρομή... 5 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών...12 1.4 Είδη και ταξινόμηση χαρτών...14 1.4.1 Ταξινόμηση με βάση την κλίμακα...15

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Ανοικτά Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ανοικτά Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Σπύρος Αθανασίου Υπεύθυνος Έργων ΙΠΣΥΠ / ΕΚ «Αθηνά» 1 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) GIS: Geographic Information Systems Αποθήκευση, ανάλυση, διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης και Απεικόνισης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες WEB GIS. Νίκος Ανδρουλακάκης, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Τεχνολογίες WEB GIS. Νίκος Ανδρουλακάκης, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Τεχνολογίες WEB GIS Νίκος Ανδρουλακάκης, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σκοπός Σκοπός της παρουσίασης είναι: Να παρουσιάσει τις τεχνoλογίες WEB GIS για τη διάχυση γεωχωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο Να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Γεώργιος Σταυρουλάκης gstavr@dblab.ece.ntua.gr ιπλωµατική εργασία στο Εργαστήριο Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και εδοµένων Επιβλέπων: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη δυναμική & διαδικτυακή χαρτογραφία (Δυνατότητες & περιορισμοί του διαδικτύου για τη διάχυση των χωρικών δεδομένων)

Εισαγωγή στη δυναμική & διαδικτυακή χαρτογραφία (Δυνατότητες & περιορισμοί του διαδικτύου για τη διάχυση των χωρικών δεδομένων) Ενότητα 1 η Εισαγωγή στη δυναμική & διαδικτυακή χαρτογραφία (Δυνατότητες & περιορισμοί του διαδικτύου για τη διάχυση των χωρικών δεδομένων) Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Για τη λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήματος χρειάζεται εκτός από το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software). Σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Στρατιώτης. Διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων στο GEODATA.gov.gr

Θοδωρής Στρατιώτης. Διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων στο GEODATA.gov.gr Θοδωρής Στρατιώτης Διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων στο GEODATA.gov.gr Περίγραμμα Εγγραφή Χρήστη Δημιουργία Οργανισμού Επεξεργασία Οργανισμού Δημιουργία Συνόλων Δεδομένων Γεωχωρική Πρόσληψη 2 Εγγραφείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 5 Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Όπως έχει τονιστεί ήδη, η σωστή επιλογή συμβολισμού είναι το θεμελιώδες ζητούμενο για την επικοινωνιακή και την τεχνική επιτυχία ενός θεματικού χάρτη.

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προκήρυξη Υποτροφιών To Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Διαδυκτιακές Εφαρμογές και Απασχόληση. Ανδρουλακάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας

Καινοτόμες Διαδυκτιακές Εφαρμογές και Απασχόληση. Ανδρουλακάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας Καινοτόμες Διαδυκτιακές Εφαρμογές και Απασχόληση Ανδρουλακάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 1 ο σεμινάριο 12 Μαΐου 2015 ΕΛ/ΛΑΚ και Κλειστό Λογισμικό Κλειστό Λογισμικό Αναφέρεται στον τρόπο αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές WebGIS Open Source

Εφαρµογές WebGIS Open Source Εφαρµογές WebGIS Open Source Πάνος Βουδούρης Περιεχόµενα Βασικές Έννοιες Open Source Γιατί; Πως; WebGIS Αρχιτεκτονική Παραδείγµατα εφαρµογών GeoServer GeoMajas MapServer + OpenLayers MapServer + SLMapviewer

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Ανάπτυξη Περιβάλλον

Αγροτική Ανάπτυξη Περιβάλλον ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Αγροτική Ανάπτυξη Περιβάλλον 1 ος Κύκλος Εκπαίδευσης 1 ο σεμινάριο 11 Ιουνίου 2014 Ελεύθερο Λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ: Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 3 ο σεμινάριο 26 Μαΐου 2015 Ύλη Γνωριμία με δομές δεδομένων, τύπους αρχείων, συστήματα αναφοράς και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1Ορισμοί και αντικείμενο μελέτης 1.2Επισκόπηση πεδίου 1.2.1 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web?

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? (ή αλλιώς, έρχεται το τέλος των plugins?) Αλέξανδρος Καράκος Εργαστήριο Προγραµµατισµού και Επεξεργασίας Πληροφοριών Internet 2... Είναι ένα ξεχωριστό µέσο δηµοσίευσης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Εισαγωγή Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Στόχος του μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 3 η ημερίδα για το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ. 10 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 3 η ημερίδα για το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ. 10 Σεπτεμβρίου 2015 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 3 η ημερίδα για το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ 10 Σεπτεμβρίου 2015 Δομή παρουσίασης Το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» Έργα του ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GIS ArcGIS της ESRI. Επιστημονικός υπεύθυνος: Χαλκιάς Χρ. Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (μεταβατική φάση μέχρι την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών από τον αρμόδιο φορέα). Θεματική ενότητα: Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 1. Ερευνητική Περιοχή: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Λογισμικό (Software) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Λογισμικό (Software) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής 20 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές Εφαρμογές Πληροφορικής Διδακτικές ενότητες 2.1 Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών 2.2 Ταξινόμηση Λογισμικού Εφαρμογών 2.3 Ελεύθερο Λογισμικό - Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 TCExam 10.0 Χ.Χριστακούδης 1, Γ. Ανδρουλάκης 2 1 Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, gandroul@upatras.gr TCEXam

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο 1.1. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGIS 1.1.1. Η δομή του ArcGIS: Το ArcGIS είναι μια ολοκληρωμένη συλλογή από προϊόντα λογισμικού GIS. Παρέχει μια πλατφόρμα για διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15 Vellum Open Office Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα Open Office Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Open

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 1 η Ημερίδα για το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ. 23 Οκτωβρίου 2014

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 1 η Ημερίδα για το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ. 23 Οκτωβρίου 2014 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1 η Ημερίδα για το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ 23 Οκτωβρίου 2014 Δομή παρουσίασης Ανασκόπηση της 1 ης εκπαιδευτικής σειράς Προγραμματισμός για τη 2 η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής ΔΙΚΤΥΑΚΗ EΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010 http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Οµάδα εργασίας Μιχάλης Βαΐτης Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, vaitis@aegean.gr Νικολέττα Κουκουρουβλή Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΗ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πηγή: Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Σαραφίδης Δημήτριος Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός sarafid@topo.auth.gr WikiMapia.org Google Maps / Google Earth Bing Maps / Virtual Earth ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ openstreetma

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο Kαταγραφή περιοχών προστασίας πολιτιστικού περιβάλλοντος, ακινήτων μνημείων και ακίνητης περιουσίας του ΥΠΠΟΤ Φορέας υλοποίησης: Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 2008 Infocharta L.t.d Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής... 3 Απαιτήσεις εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ MORPHING ΚΑΙ VR ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑÏΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το συγκεκριµένο έντυπο έχει δηµιουργηθεί για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Επεξήγηση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της ιστοσελίδας... 6 2.1 Γλώσσα προγραμματισμού ΗΤML για την δημιουργία της Ιστοσελίδας... 6 2.2 Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη" ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Δεδομένα. Η εμπειρία του OpenDataCloud

Ανοικτά Δεδομένα. Η εμπειρία του OpenDataCloud Ανοικτά Δεδομένα Προκλήσεις και Ευκαιρίες: Η εμπειρία του OpenDataCloud Κώστας Σαΐδης, PhD Πάροχοι Ανοικτών Δεδομένων datagov.gr diavgeia.gr geodata.gov.gr Πυροσβεστικό σώμα Ελληνική Αστυνομία Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα