Γενικό Ηλεκτρονικό Υπόβαθρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικό Ηλεκτρονικό Υπόβαθρο"

Transcript

1 Επισκόπηση Θεµάτων Γενικό Ηλεκτρονικό Υπόβαθρο Έννοιες Ψηφιακού Περιβάλλοντος όµηση ή Εµφάνιση Περιεχοµένου Γλώσσες Περιγραφής και Επισήµανσης Αναπαράσταση, Μορφότυπα και Αρχεία εδοµένων Έννοιες ιαδικτύου Έννοιες Ψηφιακού Περιβάλλοντος όµηση ή Εµφάνιση Περιεχοµένου TEI: Text Encoding Initiative Γλώσσες Περιγραφής και Επισήµανσης HTML Hypertext Mark-up Language Αναπαράσταση και Μορφότυπα εδοµένων Έννοιες ιαδικτύου Πρωτόκολλα Ιστούκαι δοµή των URL «Ηλεκτρονικό» ηµοσίευµα Έννοιες Ψηφιακού Περιβάλλοντος «Ηλεκτρονικό» ηµοσίευµα είναι οτιδήποτε προσφέρει πληροφορία στον ψηφιακό κόσµο Με ψηφιακή υπόσταση Αρχεία διαφόρων µορφών Εφαρµογές λογισµικού Ψηφιακές υπηρεσίες Μορφοποίηση ηµοσιευµάτων Τα συµβατικά αντικείµενα είναι πάντα (σταθερά) µορφοποιηµένα, π.χ. χάρτες, βιβλία Τα ψηφιακά αντικείµενα µπορεί να είναι: Μορφοποιηµένα (σταθερά) π.χ. σελίδεςβιβλίων, εικόνες Μορφοποιήσιµα (µεταβλητά) π.χ. πίνακες αριθµητικών δεδοµένων, αρχεία επεξεργαστή κειµένου υναµικά, δηµιουργούµενα κατά την ανάκτηση τους (από προγράµµατα) π.χ. ένα δελτίο καιρού Μορφές Ψηφιακών Πόρων Ένας ψηφιακός πόρος µπορεί να περιγράφει: Κείµενο Εικόνα Κινούµενη εικόνα Ήχος Βίντεο Λογισµικό Συνδυασµούς (Πολυµέσα, Ιστοσελίδες, ) 1

2 ιαχείριση Πληροφοριακών Πόρων Παραγωγή (Συγγραφή, ) Αποθήκευση Προσδιορισµός Αναζήτηση Ανάκτηση Έλεγχος έκδοσης ιαχείριση ροής εργασιών Παρουσίαση ιάδοση Ηλεκτρονική Συγγραφή Κειµένων και Αποθήκευση MS-Word, html, κλπ Latex/dvi, pdf, κλπ Ventura publishing, κλπ Ειδικές εφαρµογές για Μαθηµατικά Χηµικές αντιδράσεις κ.α. Η όµηση Περιγράφει όµηση ή Εµφάνιση Περιεχοµένου Η δόµηση µπορεί να περιγράφει: Συγγραφέα, Τίτλο, Περίληψη, Ηµεροµηνία, Κεφάλαια, υποκεφάλαια,, παραγράφους, Με δικό τους Τίτλο, Περίληψη,, ίσως και συγγραφέα Σχήµατα, εικόνες, διαγράµµατα, Παραποµπές Παραρτήµατα Η δόµηση µπορεί να έχει πολλά επίπεδα Παράδειγµα όµησης <URL>sarantos-article.html</URL> <Creator>Σαράντος Καπιδάκης</Creator> <Affiliation>Ιόνιο Πανεπιστήµιο </Affiliation> <Title>My article title</title> <homepage>http://www.ionio.gr/~sarantos</hom epage> <body>σε αυτό το άρθρο </body> Η δόµηση µπορεί να µετατραπεί σε εµφάνιση Με κάποιο στιλ εµφάνισης (stylesheet) Από αυτά που είναι διαθέσιµα για το συγκεκριµένο τύπο δόµησης όµηση Εµφάνιση 2

3 Πολλαπλές Εµφανίσεις Πολλαπλές εµφανίσεις από την ίδια δόµηση Παράδειγµα Εµφάνισης 1 My article title Σαράντος Καπιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Σε αυτό το άρθρο Παράδειγµα Εµφάνισης 2 My article title Σαράντος Καπιδάκης, Ιόνιο Πανεπιστήµιο Σε αυτό το άρθρο Παράδειγµα Εµφάνισης 3 Title: My article title Author: Σαράντος Καπιδάκης Author- Author-Homepage: Author-Affiliation: Ιόνιο Πανεπιστήµιο Article-URL: sarantos-article.html Το άρθρο είναι διαθέσιµο στο sarantos-article.html Παράδειγµα Εµφάνισης 4 όµηση ή Εµφάνιση Τίτλος: My article title Συγγραφέας: Σαράντος Καπιδάκης Ηλ/κή διεύθυνση Συγγραφέα: Ιστοσελίδα Συγγραφέα: Ίδρυµα Συγγραφέα: Ιόνιο Πανεπιστήµιο Ηλ/κή θέση Άρθρου: sarantos-article.html Η δόµηση µπορεί να προσδιορίσει την εµφάνιση Με επιλογή ενός στιλ εµφάνισης (style-sheet) Η εµφάνιση δεν προσδιορίζει τη δόµηση Μόνο την υποδεικνύει Είναι σηµαντική η διαφορά; Σε έντυπες µορφές, µόνο η εµφάνιση είναι ορατή Σε ψηφιακές µορφές, δηµιουργούµε πολλαπλές όψεις Ανάλογα µε τη χρήση 3

4 Μετατροπές Oxford English Dictionary 2 nd Edn δόµηση εµφάνιση Εύκολη, και περιγράφεται από κάποιο στιλ εµφάνισης (style-sheet) που αντιστοιχεί σε αυτή τη δόµηση εµφάνιση δόµηση Όχι πάντα εύκολη ή µονοσήµαντη Εξαρτάται από την ύπαρξη µοναδικών χαρακτηριστικών στην εµφάνιση Υπάρχουν εργαλεία που προσπαθούν να το κάνουν OCR για κείµενα Αδύνατη η συνεχής ενηµέρωση της 1ης έκδοσης! Το 1989, καλό παράδειγµα χρησιµοποίησης γλώσσας επισήµανσης για δοµή και περιεχόµενο: Εµφάνιση 1ης Εκδ -> σηµασιολογική πληροφορία Κωδικοποίηση σε SGML (µε µεγάλη υποστήριξη) Σε βάση δεδοµένων, όπου ενηµερώνεται τακτικά! Εύκολα παράγεται ποικιλία προϊόντων CDs, ψηφιακές και έντυπες εκδόσεις, Έµµεση όµηση Έµµεση δόµηση εξάγεται από κοινά παραδεκτούς κανόνες Με χρήση σηµείων στίξης, κενών, ειδικών χαρακτήρων, Ο συλλαβισµός λέξεων εξάγεται από τις Ο χωρισµός φράσεων σε γραµµές εξάγεται από τα κενά Προσέχουµε τη χρήση κενών, κυρίως γύρω από τα σηµεία στίξης Text Encoding Initiative ιαδικασία διάκρισης χαρακτηριστικών κειµένου = markup, encoding µε τη µορφή tags Υποσύνολο SGML Καλύπτει: οµή (παράγραφοι, σελίδες, διάλογοι, υποσηµειώσεις, σύνδεσµοι) Γλωσσική επεξεργασία (διάλεκτοι, ονόµατα, προτάσεις λέξεις, εκφράσεις, στοιχεία µετάφρασης) Μεταδεδοµένα (βιβλιογραφικά στοιχεία, εκδοτικό ιστορικό κ.λ.π) Document Encoding 1/4 Title The File Description The Title Statement The Edition Statement The Extent Statement The Publication Statement Series and Notes Statements The Source Description The Encoding Description Project and Sampling Descriptions Editorial Declarations Tagging, Reference, and Classification Declarations The Profile Description The Revision Description Document Encoding 2/4 Body Text Division Elements Headings and Closings Prose, Verse and Drama Page and Line Numbers Marking Highlighted Phrases Changes of Typeface, etc. Quotations and Related Features Foreign Words or Expressions Notes Cross References and Links Simple Cross References Extended Pointers Linking Attributes 4

5 Document Encoding 3/4 Editorial Interventions Omissions, Deletions, and Additions Names, Dates, Numbers and Abbreviations Names and Referring Strings Dates and Times Numbers Abbreviations and their Expansion Addresses Lists Bibliographic Citations Tables Document Encoding 4/4 Figures and Graphics Interpretation and Analysis Orthographic Sentences General-Purpose Interpretation Elements Technical Documentation Additional Elements for Technical Documents Generated Divisions Index Generation Character Sets, Diacritics, etc. Front and Back Matter Front Matter Title Page Prefatory Matter Back Matter Structural Divisions of Back Matter Παράδειγµα Text Encoding Initiative <sp who="oph"> <speaker> <hi rend="i"> Oph. </hi> </speaker> <p> <lb n="46"/> Pray let's have no words of this, but when <lb n="47"/> they ask you what it means, say you this: </p> <stage> <hi rend="i"> Song. </hi> </stage> <lg part="m" type="song"> <l n="48">"to-morrow is <rs key="stvalentine"> Saint Valentine's </rs> day,</l> <l n="49">all in the morning betime,</l> <l n="50"> And I a maid at your window, </l> Γλώσσες Περιγραφής και Επισήµανσης HTML Hypertext Mark-up Language Hypertext Markup Language (HTML) Αναπαράσταση ενός HTML αρχείου: <b>joe</b>: <b> ηλώνει την αρχή του bold tag. "Joe" είναι η φράση που επηρεάζεται από το <b> tag. </b> ηλώνει το τέλος του bold tag. Είναι ακριβώς το ίδιο όπως το tag της αρχής, αλλά µε ένα «/» µπροστά από την εντολή του tag. Ενδεικτικοί Κωδικοί HTML: όµησης και Εµφάνισης Αποτέλεσµα Εντολή Χρήση Header1 h1 <h1>head1</h1> Header2 h2 <h2>head2</h2> Emphasis em <em>text</em> Unordered-List ul <ul>item</ul> Ordered-List ol <ol>item</ol> Τι κάνει Bold b <b>bold</b> Bold Italic i <i>italic</i> Italic Typewriter tt <tt>typewriter</tt> Typewriter Center center <center>center</center> 5

6 Heading Commands <H1>Heading</H1> Font Size Commands <FONT SIZE="+3">Font</FONT> Centring Text <CENTER> and </CENTER> Hypertext <A HREF="http://www.lnb.gr">Click Here To Go To Library</A> Link <A HREF="mailto: ">Click Here To Write </A> Placing An Image <IMG SRC="image.gif"> Activating An Image <A HREF="http://www.lnb.gr"><IMG SRC="image.gif"></A> Image border <IMG BORDER="0" SRC="image.gif"> Εµφάνιση HTML Εξαρτάται από τις εντολές εµφάνισης Και τη δοµή (εντολές δοµής) σε συνδυασµό µε το επιλεγµένο στιλ εµφάνισής του (style-sheet) CSS Cascading Style Sheets για HTML XSL Extensible Style Language για XML Παράδειγµα ορισµού στιλ: h1 {color:blue} h2,h3 {font-family: serif; color: red} Internet Tutorials για HTML WEBalley: Web publishing made simple A reference guide to HTML The Write Market htm HTML Editors HotDogProfessional Homesite HoTMetal PRO LiquidFX Professional WEB-ED Αναπαράσταση εδοµένων Αναπαράσταση, Μορφότυπα και Αρχεία εδοµένων Περιγράφουν πληροφορίες διαφορετικών τύπων. Π.χ: Κείµενου, Εικόνας, Ήχου, Βίντεο Αλλά κατά κάποιο τρόπο: «its all bits to me» Και διαφορετικών µορφότυπων (formats). Προσοχή στα ιδιοκτησιακά (proprietary) µορφότυπα. Ολιγοπώλιο στους παραγωγούς εργαλείων Μη ελεγχόµενη ανάπτυξη Αµφίβολη µακρο-βιωσιµότητα Για ασφαλή δεδοµένα: πρότυπα και (διαδεδοµένα) ανοικτά µορφότυπα Η αναπαράσταση συχνά εκφράζεται µε το επίθεµα 6

7 Παραδείγµατα Επιθεµάτων Μορφοτύπων Αρχείων (1) Κείµενα.TXT.DOC.RTF.TEX Σελίδες.PDF.PS Ιστοσελίδες.HTML.HTM.XML.HTMLS.DHTML Παραδείγµατα Επιθεµάτων Μορφοτύπων Αρχείων (2) Εικόνες.BMP.GIF.JPEG,.JPG.TIFF,.TIF.EPS Κινούµενες εικόνες.ani.fli.flc Ήχοι.WAV.MID.SND,. AUD.MP3,.MPEG Βίντεο.AVI.MOV.MPG.QT Παραδείγµατα Επιθεµάτων Μορφοτύπων Αρχείων (3) Άλλα δεδοµένα.xls.ppt.mdb Συµπίεσης.ZIP.TGZ.GZ.BZ2 Προγράµµατα (ή ιοί ).COM.EXE.PL Ιοί (ή προγράµµατα).pif.scr οµική ή Αναλυτική Αναπαράσταση οµική: περιγράφει ένα τρόπο δηµιουργίας της πληροφορίας γλώσσα περιγραφής Π.χ. κύκλος( ), γραµµή( ), κείµενο( ), Σε µορφότυπα όπως EPS, MIDI, διάφορα πολυµέσα Αναλυτική: περιγράφει επακριβώς την εµφάνιση της πληροφορία (σε κάποια ανάλυση) Π.χ. µε bitmapsτιµών Σε µορφότυπα όπως TIFF, WAV, MPG Προέρχεται από ψηφιοποίηση ή Παράγεται από δοµική αναπαράσταση (µετατρέπεται µε ανάλυση ), για να γίνει φυσική απεικόνιση Συνηθισµένα Μορφότυπα Περιγραφής Κειµένου Σελίδας ΤΕΧΤ: απλό, χωρίς µορφοποίηση, προσβάσιµο HTML: απλό, µέτρια µορφοποίηση, προσβάσιµο Επεξεργαστές κειµένου (doc, rtf, tex, ): µορφοποίηση (υψηλού επιπέδου), περιορισµένη πρόσβαση PDF, PS, DVI: µορφοποίηση (χαµηλού επιπέδου: πλήρης απεικόνιση σελίδας), περίπλοκο, περιορισµένη πρόσβαση TEI: δόµηση και µορφοποίηση, ανοικτό, πολύ περίπλοκο Παρανοήσεις για Μορφότυπα (1) HTML:Πρέπει να µάθουµε HTMLγια να κάνουµε περιγραφή πόρων / κειµένων στον Ιστό; Για αυτό αρκούν τα κατάλληλα εργαλεία Αλλά τι µπορούµε να περιγράψουµε µε HTML; PS/PDF:Πρέπει να µάθουµε PDF για περιγραφή εικόνων / σελίδων; Τα κατάλληλα εργαλεία µπορούν να παράγουν PDF για εµάς, όπως γίνεται και µε άλλα µορφότυπα εικόνων: TIFF, JPG, Αλλά να ξέρουµε ότι περιγράφουµε εικόνες ή κείµενο ή Συντακτικό XML/RDF; Συντακτικό MARC/ASCII (περιγραφή υποπεδίων/$); 7

8 Παρανοήσεις για Μορφότυπα (2) Πρέπει να καταλαβαίνουµε πως ορίζονται τα µορφότυπα που µας ενδιαφέρουν; Αρκεί να διαθέτουµε κατάλληλα εργαλεία που καταλαβαίνουν Μπορούµε να κάνουµε επιλογές κατάλληλων εργαλείων Οι κατασκευαστές των εργαλείων όµως, πρέπει να τα ξέρουν! Πρέπει όµως να καταλαβαίνουµε τις διαφορέςτων µορφοτύπων, τις δυνατότητες και τους περιορισµούς τους Επίσης, µπορούµε να κάνουµε ευκολότερα µικρο-αλλαγές στο περιεχόµενό τους Μορφότυπα: Tex Postscript Pdf Μορφότυπα αρχείων αλλά πρωτίστως γλώσσες TeX (και LaTeX) Knuth, 1980: εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας Με έµφαση σε µαθηµατικές εκφράσεις Metafont 1 ο σε χρήση σε Μαθηµατικά, Φυσική, Postscript Adobe Systems, 1984: γραφικά σε εκτυπωτές λέιζερ Για εκτυπωτές και εφαρµογές, όχι ανθρώπους Απευθείας ορισµός γραµµατοσειρών Macintosh: γραµµατοσειρές οθόνης και postscript: προσιτές εκτυπώσεις ποιότητας Ανταλλαγή γραφικών αρχείων Μορφότυπα: Tex Postscript Pdf Pdf (εξέλιξη του Postscript) Adobe Systems, αποθήκευση εικόνων Ανεξάρτητα των εκτυπωτών ή υπολογιστών Η πιο διάσηµη γλώσσα περιγραφής σελίδων Υπάρχουν εργαλεία δηµιουργίας, αποθήκευσης, εµφάνισης, Ευρέως διαδεδοµένο σε εµπορικά συστήµατα Μπορεί να περιγράψει και bitmaps Μεγάλα αρχεία, µε µικρότερη λειτουργικότητα εν είναι πρότυπο, αλλά δεν είναι και ιδιοκτησιακό Αναπτύσσεται από εταιρία, παρέχοντας και προϊόντα (+ δωρεάν) Αλλά είναι δηµοσιευµένο επιτρέποντας ανάπτυξη άλλων εργαλείων Με συνδέσµους, κωδικούς, δικαιώµατα Έλεγχος Εµφάνισης στο Μορφότυπο ΤΕΧΤ: ο χρήστης έχει πλήρη έλεγχο HTML: ο χρήστης έχει σηµαντικό έλεγχο PDF: ο εκδότης έχει όλο τον έλεγχο Οι συγγραφείς και αναγνώστες διαφωνούν στο ποιος πρέπει να αποφασίζει παραµέτρους όπως διάταξη στηλών, µέγεθος χαρακτήρων, κλπ. Με τον καιρό, όλο και περισσότερα τεκµήρια στον Ιστό έχουν σταθεροποιηµένη µορφή Συµπίεση Περιεχοµένου Στρατηγικές βασιζόµενες σε στατιστική ή λεξικά Στατιστική: Huffman τα πιο συχνά γράµµατα έχουν την πιο µικρή αναπαράσταση (όπως ο κώδικας Μορς) Μεγαλώνοντας το αλφάβητο (συνδυασµοί γραµµάτων) δίνει καλύτερη συµπίεση Λεξικά: εντοπίζει και δηλώνει στην αρχή τις επαναλαµβανόµενες σειρές χαρακτήρων (κείµενο) Lempel-Zivή LZW Αποθήκευση του δυναµικού λεξικού πριν τα δεδοµένα Πόσο γρήγορη είναι η αποκωδικοποίηση; Μορφότυπα Εικόνων Υπάρχουν πάρα πολλά µορφότυπα εικόνων. Π.χ. GIF, JPG. Γιατί έχουµε τόσα πολλά; Οι εικόνες έρχονται σε ποσότητες. Χρειάζεται συµπίεση (κυρίως στατιστικές µέθοδοι). Μπορούµε να κάνουµε «ακριβή» ( non-lossy )συµπίεση, π.χ. TIFF G4 Η καλύτερη συµπίεση «χάνει» ( lossy ), θυσιάζοντας ακρίβεια για χώρο, και µπορούµε να διαλέξουµε τι/πόσο να «θυσιάσουµε» Το GIF χάνει χώρο χρωµάτων: είναι τέλειο σε ασπρόµαυρο Το JPG είναι πιο γενικό 8

9 Μορφότυπα Εικόνων ιερευνάται συµπίεση Wavelet και fractal: JPEG JPEG2000. Το DjVu (1996) προορίζεται για συµπίεση ψηφιοποιηµένων εικόνων και κειµένων. Χωρίζει τη σελίδα σε φόντο και πρώτο πλάνο και εφαρµόζει wavelets στο φόντο και συµπίεση λεξιλογίου στο πρώτο πλάνο. Τεχνικές Επεξεργασίας OCR: εικόνα κείµενο + εµφάνιση / δοµή Γίνεται ηµιαυτόµατα, µε επιτυχία ~98% Για αναγνώριση δοµής (π.χ. ροής κειµένου) Για διόρθωση ορθογραφικών λαθών Τεχνικές: Χρήση λεξιλογίων, κανόνων, Και µερικώς, αυτόµατα Αναγνώριση γραµµατοσειράς, µεγέθους, Τεχνολογικά θέµατα, Μορφότυπα Ήχων Συχνότητα ψηφιοποίησης:οµιλία στα 8kHz, αλλά για µουσική χρειάζεται καλύτερα τα CD στα 44.1kHz Συµπίεση: Η οµιλία µεταφέρεται στα ~2400bps, και η µουσική συµπιέζεται κατά 1:10 (π.χ. το MP3 σήµερα) Αλλά κυρίως εµπορικά θέµατα: Real Player ή Windows Media Player ιαχείριση ψηφιακών δικαιωµάτων Αντίθετα µε το κείµενο, λίγοι άνθρωποι µπορούν να γράψουν λογισµικό χειρισµού ήχου, και άρα καθένας εξαρτάται από κάποιο παροχεά Μορφότυπα Βίντεο Το βίντεο έρχεται σε υπερβολικές ποσότητες. Με 24 καρέ/δευτερόλεπτο (σε ταινίες) ή 30 (σε TV), µια ώρα βίντεο είναιπάνω από 1Gbακόµα και µε ελάχιστη ανάλυση σε κάθε εικόνα. Υπάρχει τεράστιος πλεονασµός από καρέ σε καρέ (frames). MPEG: κωδικοποίηση µερικών καρέ (σαν JPEG) και µετά κωδικοποίηση των διαφορών των καρέ. Πρόβλεψη για κινούµενα αντικείµενα Μορφότυπα Βίντεο MPEG-1: 1.5 Mbit/sec MPEG-2: 4-9 Mbit/sec MPEG-4: µίξη πολυµέσων µε σήµα κάµερας MPEG-7: µεταδεδοµένα Η επόµενη µεγάλη βελτίωση αναµένεται σε µακροπρόθεσµη αποθήκευση και κατάτµηση, π.χ. διαχωρίζοντας το φόντο από τη σκηνή και διατηρώντας το για πολλά καρέ. Ιεραρχική οργάνωση αρχείων πολύπλοκ ων µορφότυπ ων όπως και µεταδεδοµ ένων Ιεραρχική οµή Φακέλων Αρχείων 9

10 Αντιστοιχία Εννοιών ιαδικτύου (1) Έννοιες ιαδικτύου Αντιστοιχία από το χώρο των βιβλιοθηκών: Ιστοσελίδα Τεκµήριο / η µονάδα περιγραφής και αναζήτησης (Παγκόσµιος) Ιστός / WWW Web ίκτυο (συνεργασίας) βιβλιοθηκών, µε τις απαραίτητες συµφωνίες και υποδοµές ιαδίκτυο Βασική υποδοµή υλικού τηλέφωνα, υπολογιστές, για να λειτουργήσει τα δίκτυο Αντιστοιχία Εννοιών ιαδικτύου (2) HTML Τρόπος συγγραφής περιγραφής και εµφάνισης της πληροφορίας (π.χ. MARC) MIME Τρόπος µεταφοράς της πληροφορίας (π.χ. ISO2709) http Τρόπος µεταβίβασης αιτηµάτων (π.χ. Z39.50) URL Τρόπος προσδιορισµού της πληροφορίας (π.χ. ISBN, ISSN, ) Βασικές Έννοιες ιαδικτύου Ιστοσελίδα, Webpage, Ιστότοπος,Website: Οι φορείς των πληροφοριών (µονάδα πληροφορίας?) WWW Web (Παγκόσµιος) Ιστός: Το σύνολο των υποδοµών, πρωτοκόλλων, συµβάσεων, ιαδίκτυο, Internet: Βασική δικτυακή υποδοµή υλικού, για υποστήριξη υπηρεσιών HTML: Γλώσσα περιγραφής / συγγραφής ιστοσελίδων µε µορφοποίηση και παραποµπές (συνδέσεις) MIME: Πρωτόκολλο κωδικοποίησης αρχείων (µεταφορά) http: Πρωτόκολλο µεταβίβασης αιτηµάτων URL: ιεύθυνση (τρόπος προσδιορισµού) ιστοσελίδων Βασικές Έννοιες Ιστού ΠαγκόσµιοςΙστός (WWW Web) Ιστοσελίδα, (Webpage) Μονάδα περιεχοµένου Ιστότοπος (Website) Συστηµατικό περιεχόµενο (γύρω από κάποιο θέµα) Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (Digital Library) Υπηρεσίες βιβλιοθήκης σε τοπικό (+άλλο) περιεχόµενο Πύλη (Portal) Πρόσβαση σε (κυρίως) αποµακρυσµένο περιεχόµενο Κωδικοποίηση µε MIME MIME = Multipurpose Internet Mail Extensions Κωδικοποίηση του περιεχοµένου ενός αρχείου Για να προετοιµάσει για µεταφοράκαι εξηγήσει την αναπαράσταση της ακολουθίας από ψηφία Βασίζεται στο «Content-Type:», 2 επιπέδων, Π.χ.: text/plain, text/html image/gif, image/tiff, video/mpeg application/pdf, application/msword, application/ppt audio/x-pn-realaudio {ανεπίσηµα} Ευέλικτο, διαδεδοµένο και επεκτάσιµο 10

11 Πρωτόκολλα WWW: HTTP / FTP HTTP Hyper Text Transfer Protocol, HTTPS µεταφορά (download) περιεχοµένου (stateless) FTP - File Transfer Protocol Σύνδεση στην υπηρεσία (εξυπηρετητή) Μεταφορά αρχείων 2 κατευθύνσεων (upload και download) Προσαρµοζόµενες µετατροπές κατά τη µεταφορά Έλεγχος κατάστασης κ.λ.π. Αιτήσεις Πρωτοκόλλων WWW Συνηθισµένες αιτήσεις WWW υπηρεσίας Έχουν τη µορφή «protocol:request» Η µορφή του «request» εξαρτάται από το «protocol» mailto: -address telnet:hostname file:file-path ftp://hostname/file-path Συνιστώσες των ιευθύνσεων στο ιαδίκτυο (URL) Ανάλυση -Επίλυση η διεύθυνση αφορά το πρωτόκολλο http είναι το όνοµα του υπολογιστή www σηµαίνει ο εξυπηρετητής του World Wide Web ionio υποδεικνύει το όνοµα του οργανισµού gr δείχνει πως έχει καταχωρηθεί στην Ελλάδα tab/index.html υποδεικνύει το όνοµα του (µονοπατιού του) αρχείου (και παραµέτρους) Παραδείγµατα Επεκτάσεων.ac - academic institutions (other than US).edu - educational institutions (usually US).gov - governmental sites.mil - military establishments.net - internet industry companies.org - non-profit making organisations, such as charities.ca - Canada.de - Germany.gr - Greece.it - Italy.uk - United Kingdom Πελάτες και Φυλλοµετρητές Για πρόσβαση σε εξυπηρετητές συχνά χρειάζονται ειδικά προγράµµατα ανά περίπτωση Συχνά αρκεί ένας φυλλοµετρητής Που γνωρίζει συγκεκριµένα πρωτοκόλλα Π.χ. http /µε CGI Φέρνει την επεξεργασµένη πληροφορία Αλλά µπορεί και να κάνει επεξεργασία τοπικά Περιγράφεται µε τη γλώσσα προγραµµατισµού java Και πιθανότατα µεταφέρονται applets από τον εξυπηρετητή Γνωστοί HTTP Φυλλοµετρητές Microsoft Internet Explorer Firefox, Netscape's Navigatorκαι Mozilla Opera, Neo-Planet Ο Φυλλοµετρητής (browser)είναι πελάτης (client) και πρέπει να συνεργάζεται µε τον εξυπηρετητή (server) εν πρέπει να χρησιµοποιούµε ιδιοκτησιακό κώδικα 11

12 Επισκόπηση Θεµάτων Πρότυπακαι Προβλήµατα Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης Ταυτοποίηση στον Παγκόσµιο Ιστό (WWW) DOI: Digital Object Identifier Άλλα θέµατα Παραποµπές σε Ηλεκτρονικές ηµοσιεύσεις Ηλεκτρονικές Υπογραφές SDI διάχυση κλπ Ταυτοποίηση Αναγνωριστικά Ταυτοποίηση Προσδιορίζουµε το συµβατικό υλικό µε διάφορες µεθόδους: ISBN, ISSN, Call numbers, Τα έντυπα άρθρα ταυτοποιούνταιέµµεσα από το περιοδικό, επειδή είναι φυσικά δεµένα σε αυτό Προσδιορίζουµε απλά ή σύνθετα αντικείµενα Βιβλία, περιοδικά, τόµους, τεύχη, άρθρα, κεφάλαια, σχήµατα, παραγράφους, Τα ηλεκτρονικά άρθρα περιέχουν επιµέρους ψηφιακά αντικείµενα (διαφόρων τύπων, π.χ. ήχοι, εικόνες κ.λ.π) Είναι διαφορετικά από βιβλιογραφικές παραποµπές (π.χ. άρθρων), που µπορεί να περιέχουν πληροφορία (µη αναγκαία για την ταυτοποίηση) για τον αναγνώστη. Π.χ. και τίτλο και αριθµό σελίδας, και σελίδα τέλους, Αναγνωριστικά Τα αναγνωριστικάαποτελούν ζωτικής σηµασίας χαρακτηριστικό των ψηφιακών αντικειµένων. Η ύπαρξη τους διευκολύνει: Την αναγνώριση / προσδιορισµό / ταυτοποίηση των ψηφιακών αντικειµένων. Είναι απαραίτητα για παραποµπές, για ανάκτηση πληροφοριών και χρησιµοποιούνται ως σύνδεσµοι (links) ανάµεσα στα διάφορα αντικείµενα Την δια-σύνδεση περιεχοµένου ανεξάρτητα από ιδιοκτησία και τοποθεσία Τη συσχέτισή τους µε ευαίσθητη και µοναδική πληροφορία, π.χ. διαχείριση (πνευµατικών) δικαιωµάτων, εµπορικές συναλλαγές, Uniform Resource Names (URN) IETF Uniform Resource Names (URN) Προσδιορισµός του πλαισίου των URN Απαιτήσεις για συστήµατα «επίλυσης» Ορισµός συντακτικού Τα αντικείµενα προσδιορίζονται µε καθολικά µοναδικά ονόµατα Τα ονόµατα είναι µόνιµα (διαρκή) Τα καταχωρηµένα ονόµατα υποδεικνύουν συγκεκριµένη θέση (URL) 1

13 Πρωτοβουλίες Αναγνωριστικών Ανάγκη για µοντέλο ταυτοποίησης ηλεκτρονικών άρθρων και των περιεχοµένων τους Λύσεις για συγκεκριµένες εφαρµογές CNRI (χρησιµοποιείται στο NCSTRL) SICI (serial item and contribution identifier), OCLC PURL (persistent names of Internet addresses, URL) DOI (digital object identifier), Τοπική Προσέγγιση Αναγνωριστικών Είναι συµβολικά ονόµατα (π.χ. αύξων αριθµός) εν υποδεικνύουν την πραγµατική θέση Στο ηλεκτρονικό σύστηµα φακέλων Πιθανώς υποδεικνύουν µια λογική θέση Που επιλύονται από τον τοπικό εξυπηρετητή Πάντα επιλύονται µοναδικά Και αντιστοιχούν στον σωστό πόρο Και µπορεί πολλά να αντιστοιχούν στον ίδιο πόρο Υπηρεσία Ονοµατολογίας CNRI Αρχή Ονοµατοδοσίας cnri.dlib/april97-payette Όνοµα αντικειµένου Μόνιµο Αναγνωριστικό (π.χ., URN) Θέση (URL) Persistent Uniform Resource Locator (PURL) Προτάθηκε από την OCLC. Παράδειγµα χρήσης Είναι ουσιαστικά ένα URLπου αναφέρεται σε ένα εξυπηρετητή PURL, που περιέχει µεγάλη Βάση εδοµένων µε «θέσεις». Που σαν περιεχόµενο έχει το URLπου περιέχει τον πόρο που αναφέρεται Π.χ. ιαφορετικοί εξυπηρετητές µπορεί να έχουν διαφορετικές αντιστοιχίες Digital Object Identifier (DOI) 1997, βασισµένο στο ANSI/NISO Z39.84 οµή του αναγνωριστικού (identifier) Πρόθεµα (prefix): δίνεται από registration agency (10. κωδικός εκδότη) Επίθεµα (suffix): δίνεται από τον εκδότη (π.χ. ISSN) σε αντικείµενα οποιουδήποτε µεγέθους (βιβλίο, άρθρο, περίληψη, κεφάλαιο)και τύπου (text, audio, video, image, software) Επίλυση και Χρήση του DOI Χρήση ονοµάτων - Επίλυση (resolution) Χρησιµοποιείται κεντρικός κατάλογος (directory) Γίνεται σύνδεση του DOI-item και των περιεχοµένων του µε διεύθυνση στο ιαδίκτυο Συµπληρωµατικά µεταδεδοµένα (metadata) ιατηρούνται από τον εκδότη Ελάχιστο επίπεδο δηµόσιων δοµηµένων µεταδεδοµένων στο DOI-item (identifier, title, type, mode, primary agent, agent role) υνατότητα ορισµού ειδικότερων µεταδεδοµένων από κοινότητες χρηστών και οµάδες εφαρµογών µε δυνατότητα διαλειτουργικότητας (application profiles) 2

14 Παράδειγµα Ορισµού DOI Ξεκινά πάντα µε το «10.» Χ/ Χ/ISBN / (Academic Press) Παραποµπές σε Ηλεκτρονικές ηµοσιεύσεις, Ηλεκτρονικές Υπογραφές και Άλλα Θέµατα Πληροφορίες: ΒιβλιογραφικέςΠαραποµπές σε Ηλεκτρονικές ηµοσιεύσεις Η ψηφιακή πληροφορία εκφράζεται διαφορετικά ηµοσιεύεται σε ποικίλα µέσα και νέους τρόπους εν επιδέχεται την κλασική σελιδοποίηση (π.χ. οι Ιστοσελίδες) Η ψηφιακή πληροφορία έχει συνεχή ρευστότητα Αλλάζει (αλλάζει το περιεχόµενο των σελίδων) Χάνεται (σταµατούν να ισχύουν οι σύνδεσµοι) Οι βιβλιογραφικές παραποµπές αναφορές πρέπει Να είναι σαφείς (µακροπρόθεσµα στο µέλλον) Να οδηγούν µε ακρίβεια στον πόρο Να περιγράφουν συνοπτικά τον πόρο Με µορφή αναγνώσιµη από ανθρώπους, όχι µηχανές Το πρότυπο ISO Κανόνες Συντακτικού ISO Η ηλεκτρονική διεύθυνση περιλαµβάνεται εντός των συµβόλων: «<» και «>» Π.χ. <http://www.ionio.gr/~sarantos/cv/en.html> Το µέσο αναγράφεται (προαιρετικά) εντός αγκυλών «[» και «]» Π.χ. [on-line], [CD-ROM], [δίσκος], [µαγνητική ταινία] Η ηµεροµηνία αναγράφεται εντός αγκυλών στη µορφή [πρόσβαση στις ΗΗ/ΜΜ/ΧΧΧΧ] Π.χ. [πρόσβαση στις 28/10/2002] Παραδείγµατα Συντακτικού ISO Επώνυµο, όνοµασυγγραφέα, "Τίτλοςάρθρου", Τίτλοςπεριοδικού,αριθµόςτεύχους, µήνας, χρόνος, σελίδες δηµοσίευσης του άρθρου (αν υπάρχει αρίθµηση). [Πρόσβαση στις ΗΗ/ΜΜ/ΧΧΧΧ] <πλήρης ηλεκτρονική διεύθυνση> Επώνυµο, όνοµα συγγραφέα, "Τίτλος σελίδας", Είδος πληροφορίας ή προσωπικής σελίδας ή σελίδαςφορέα, ηµεροµηνία (ανυπάρχει). [Πρόσβαση στις ΗΗ/ΜΜ/ΧΧΧΧ] <πλήρης ηλεκτρονική διεύθυνση> Παραδείγµατα Χρήσης ISO Kapidakis, Sarantos. 25 March Electronic Publishing. ΠροσωπικήσελίδαΣαράντου Καπιδάκη [Aνακτήθηκε 28/10/2002] <http://www.ionio.gr/~sarantos> Kapidakis, Sarantos. Information on Greenstone, ηλεκτρονικό µήνυµα στον 25/03/2002, [Πρόσβασηστις 28/10/2002] <http://www.ionio.gr/~tab322/mail-17.html> 3

15 Selective Dissemination of Information SDI Επιλεκτική ιάχυση Πληροφοριών Υπηρεσία που παρέχεται από οργανισµούς Βιβλιοθήκες (Ακαδηµαϊκές, Ερευνητικές, Ειδικές, ηµόσιες, ) Κέντρα τεκµηρίωσης και πληροφόρησης Ιδιωτικοί οργανισµοί και εταιρίες Εκδοτικοί οίκοι Προσδιορισµός από τους χρήστες (άµεσα ή έµµεσα) θεµάτων, που ο οργανισµός αναζητά, εντοπίζει, οργανώνει και διοχετεύει στους χρήστες Ηλεκτρονικές Υπογραφές εν είναι «δεδοµένα» στο τέλος του τεκµηρίου! Είναι τρόπος βεβαίωσης του περιεχοµένου Που γίνεται µοναδικά από κάποιον Που εµποδίζει ή κάνει ανιχνεύσιµη την παραποίηση Κατάλληλος για ηλεκτρονικά αρχεία, µηνύµατα, κλπ. Νοµικό πλαίσιο παροχέων: Π..150/2001 Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής: Απόφαση ΕΕΤΤ 248/71 (ΦΕΚ 603/Β/ ) Επικρατούσα Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπογραφών Με «Κρυπτογράφηση ηµόσιου Κλειδιού» Υπάρχει µια «έµπιστη» δηµόσια παρακαταθήκη µε «δείγµατα υπογραφών» (δηµόσια κλειδιά) Ο συγγραφέας κωδικοποιεί τα δεδοµένα του µε την (προσωπική) υπογραφή του (ιδιωτικό κλειδί) Τα δεδοµένα, τα αποκωδικοποιούµε µε το «δείγµα υπογραφής» (δηµόσιο κλειδί) του υπογράφοντα. Έτσι βεβαιωνόµαστε ποίος το υπέγραψε! Ίσως να συνοδεύονται µε τα αποκωδικοποιηµένα δεδοµένα για ευκολία στον αναγνώστη Άλλα Αλληλοσυνδεόµενα Θέµατα Άδειες και διαχείριση πρόσβασης Πνευµατικά δικαιώµατα Αξιολόγηση άρθρων (peer review) Authentication (διαχείριση εκδόσεων, προστασία από αλλαγές) Πολιτικές διάθεσης (όχι απαραίτητα δωρεάν) Τιµολόγηση και µοντέλα τιµολόγησης ιαφύλαξη κερδών από περιορισµό στην πρόσβαση µέσω «αδειών» (licenses) 4

16 Κύριες Ενότητες Ηλεκτρονικά βιβλία Ηλεκτρονικά περιοδικά Η ακαδηµαϊκή δηµοσίευση Το µοντέλο της δηµοσίευσης Το Ηλεκτρονικό Βιβλίο είναι οποιοδήποτε βιβλίο που µπορεί να φορτωθεί και να διαβαστεί σε ένα υπολογιστή ή ειδικό αναγνώστη. Ηλεκτρονικό Βιβλίο (e-book) Ηλεκτρονικό Βιβλίο (e-book) Ειδική υλοποίηση στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής δηµοσίευσης. Ο όρος υποδηλώνει περισσότερο το περιεχόµενο και λιγότερο τη συσκευή ή το µέσο ανάγνωσης Στόχος: Η προσοµοίωση του συµβατικού βιβλίου, από την άποψη των εξωτερικών χαρακτηριστικών, στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Με διαφορετικά λόγια: Η Ισορροπία ανάµεσα στα πλεονεκτήµατα της διαθέσιµης τεχνολογίας και στην εξοικείωση του κοινού µε το συµβατικό έντυπο βιβλίο. Το πλησιέστερο προς το συµβατικό έντυπο βιβλίο προϊόν της Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης Πλεονεκτήµατα Η.Β. από την Πλευρά του Εκδότη Πλήρης έλεγχος παραγωγής: Συγγραφέας, Επιµελητής ύλης (Editor), εκδότης (Publisher), διανοµέας (Distributor) και βιβλιοπώλης µπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο Μηδενικό, σχεδόν, κόστος δηµοσίευσης και διακίνησης ιαθεσιµότητα χωρίς όρια διεθνώς Πλεονεκτήµατα Η.Β. από την Πλευρά του Χρήστη (1) υνατότητα αποθήκευσης µεγάλης ποσότητας βιβλίων σε περιορισµένο χώρο Οι ειδικές φορητές συσκευές ανάγνωσης µπορούν να αποθηκεύσουν περισσότερους από 20 τίτλους Η ενηµέρωση και αλλαγή τίτλων είναι εύκολη και άµεση Το βιβλίο είναι διαθέσιµο οποτεδήποτε είσαι µπροστά στον υπολογιστή, αλλά και οπουδήποτε µεταφέρεις το φορητό υπολογιστή, τον υπολογιστή παλάµης ή την ειδική συσκευή ανάγνωσης Οι δυνατότητες µεγάλης αποθήκευσης και συνεχούς ενηµέρωσης κάνουν το βιβλίο αυτό ιδανικό για εκπαιδευτική και επαγγελµατική χρήση Πλεονεκτήµατα Η.Β. από την Πλευρά του Χρήστη (2) Το χρησιµοποιούµενο λογισµικό ανάγνωσης παρέχει εξαιρετικές δυνατότητες πλοήγησης, αναζήτησης, σχολιασµού, σηµειώσεων, σελιδοδεικτών κλπ. Παρέχονται περιεχόµενα, πληροφορίες για πόσο αποµένει Χρησιµοποιούνται πολυµέσα και παραµετρικές µορφές Οι ηλεκτρονικοί τίτλοι ενσωµατώνουν ενεργές διασυνδέσεις µε άλλα τεκµήρια (hyperlinks), ήχο, κινούµενη εικόνα και δυνατότητες προσοµοίωσης Με απλή αλλαγή των χαρακτηριστικών εµφάνισης (π.χ. µεγέθους γραµµάτων) µπορεί να ικανοποιήσει ειδικές απαιτήσεις ή αδυναµίες του χρήστη 1

17 Περιβάλλον Παραγωγής και Χρήσης του Ηλεκτρονικού Βιβλίου ιαδίκτυο Εξοπλισµός: Συσκευές και τεχνολογία αποθήκευσης, µεταφοράς και απεικόνισης Λογισµικό: Παραγωγής και εκµετάλλευσης (writers & readers) και σχετική τεχνολογία Αποθετήρια υλικού ηλεκτρονικών βιβλίων είναι διαθέσιµα στο ιαδίκτυο ιαδικασία Παραγωγής Ηλεκτρονικού Βιβλίου Αναζήτηση και επιλογή υλικού Προετοιµασία υλικού, ανάλογα µε την πρωτογενή µορφή του Προετοιµασία υλικού για ψηφιοποίηση Επιλογή εξοπλισµού Σάρωση κειµένου Οπτική αναγνώριση, επεξεργασία και διαµόρφωση κειµένου Σάρωση εικονογραφικού υλικού Σύνθεση ηλεκτρονικού βιβλίου µε χρήση του κατάλληλου λογισµικού Κατηγορίες Έκδοσης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Εµπορική παραγωγή Το αντίστοιχο της εµπορικής συµβατικής δηµοσίευσης Έλεγχος ποιότητας περιεχοµένου Προσεκτική επιµέλεια και διορθώσεις Ο συγγραφέας δεν πληρώνει για τη δηµοσίευση, αλλά λίγα βιβλία γίνονται αποδεκτά (< 10%) Επιχορηγούµενη παραγωγή Κάποιος εκ µέρους του συγγραφέα πληρώνει για τη δηµοσίευση Οτιδήποτε, µε λίγες εξαιρέσεις, γίνεται αποδεκτό για δηµοσίευση εν υπάρχει έλεγχος, επιµέλεια και διορθώσεις κειµένου Παρέχεται, συνήθως, λογισµικό συγγραφής (π.χ. ExeBook Self- Publisher) Αυτόνοµη παραγωγή Με ευθύνη του συγγραφέα για όλα τα στάδια της παραγωγής και δηµοσίευσης Μορφές e-books Απλό κείµενο Περιορισµένη διαµόρφωση κειµένου Π.χ. HTML Αµφίβολη εκτύπωση PDF Απαιτεί Reader Ιδιοκτησιακό (proprietary) electronic book reader Συµβατότητα, σηµειώσεις, απαραίτητος ο εξοπλισµός Αρχείο Απλού Κειµένου Μορφή ιάθεσης Η.Β.: Απλό Κείµενο Τοποθετείται απλά σε ένα δικτυακό τόπο, συνήθως του συγγραφέα, ή στέλλεται µε ηµιουργείται, δηµοσιεύεται και χρησιµοποιείται εύκολα Περιορισµένες δυνατότητες µορφοποίησης και γραφικών 2

18 Αρχείο HTML Μορφή ιάθεσης Η.Β.: HTML Παραγωγή µε τη χρήση ενός επεξεργαστή HTML, ή ειδικού λογισµικού (π.χ. Active e-book Compiler), και µε τη µορφή µιας σειράς ιστοσελίδων υνατότητα ενσωµάτωσης εικόνων, διασυνδέσεων, ήχου, video κλπ. Εύκολη χρήση, εξαρτάται από το λογισµικό πλοήγησης, σε περιβάλλον και µε τα εργαλεία του ιαδικτύου Αρχείο PDF Μορφή ιάθεσης Η.Β.: Acrobat PDF Είναι ψηφιακή φωτογραφία του βιβλίου Παράγεται και χρησιµοποιείται µε τα ειδικά εργαλεία της σειράς Acrobat (Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat e-book Reader) Επιτρέπει ποιοτική εκτύπωση, αλλά και εµφάνιση κειµένου και γραφικών Είναι πολύ κοντά στη λογική διάταξης, εργαλείων και εµφάνισης του συµβατικού έντυπου βιβλίου Παρέχει σηµαντικές ευκολίες πλοήγησης, σχολιασµού, διασυνδέσεων, σηµειώσεων κλπ Ιδιοκτησιακό (Proprietary) Αρχείο Μορφή ιάθεσης Η.Β.: MS Reader Αρχείο για χρήση µε ειδικό λογισµικό ανάγνωσης Ηλεκτρονικών Βιβλίων Αφορά δύο κατηγορίες: Ηλεκτρονικά Βιβλία προορισµένα να διαβαστούν σε ένα υπολογιστή ή Personal Digital Assistant Ηλεκτρονικά Βιβλία προορισµένα να διαβαστούν σε ειδικό αυτόνοµο σύστηµα εξοπλισµού - λογισµικού 3

19 ηµιουργία HTML ηµιουργία βιβλίου σαν (σειρά από) ιστοσελίδες Μετατροπή των ιστοσελίδων σε εκτελέσιµα (EXE) αρχεία Τρόποι µετατροπής κειµένου σε HTML αρχείο: Text HTML editor What You See Is What You Get (WYSIWYG) HTML editor Microsoft Word Εργαλεία Μετατροπής HTML HyperMaker HTML Neobook E-ditor E-book Wizard Και πολλά άλλα στο ηµιουργία PDF Εκτυπώνουµε το αρχείο σε ειδικό εκτυπωτή που έχουµε εγκαταστήσει: PDFCreator (OpenCD) PDF Factory, FinePrint Software Adobe Acrobat, Adobe Το PDF αρχείο ανοίγεται µε το Acrobat. Το λογισµικό Adobe Acrobat είναι διαθέσιµο στον Ιστότοπο της Adobe, Παράδειγµα ηµιουργίας PDF Ανοίγουµε το αρχείο µε το Microsoft Word. Επιλέγουµετο Create Adobe PDF button στο task bar ήεπιλέγουµε File > Create Adobe PDF. Στο General panel, επιλέγουµε Use Acrobat Distiller, και µετά επιλέγουµε Print Via Distiller s Printer. Μετά επιλέγουµε ebookoptimizedαπό το Distiller Settings pull-down menu. Επιλέγουµε Create. Το PDF αρχείο δηµιουργείται, στον ίδιο φάκελο µε το αρχικό αρχείο, και µετά ανοίγεται µε το Acrobat. ιαδικασία -Εργαλεία ηµιουργία σελίδων book builder, authoring tools Συναρµολόγηση (assembly) υλικού book compositor Ανάγνωση βιβλίου book reader Εργαλεία Παραγωγής Η.Β. Ευρύτερης χρήσης λογισµικό µε εφαρµογή σε ορισµένες πλευρές της παραγωγής του Η.Β. (επεξεργαστές κειµένου, επεξεργαστές HTML, λογισµικό επεξεργασίας εικόνας, βίντεο, ήχου κλπ.) Λογισµικό «συγγραφής» Η.Β., π.χ. ReaderWorks Publisher (MSReader) EveryBook Docable Adobe Acrobat (PDF) Active e-book Compiler (HTML, ASCII) ExeBook Self-Publisher (HTML, ASCII) E-ditor 2.0 EBook Edit Pro Ebook Pro Mobibook Publisher (PDAs µε Windows CE και PalmOS) ebook Wizard 4

20 Everybook Docable Organiser ReaderWorks Η έκδοση Standard δωρεάν. Η έκδοση Publisher πωλείται ReaderWorks Acrobat Active e-book Compiler ExeBook Self-Publisher 5

21 Εξοπλισµός Χρήσης (=Ανάγνωσης) Η.Β. Αυτόνοµες συσκευές για φόρτωση και ανάγνωση Η.Β. Στην περίπτωση αυτή ο συνδυασµός εξοπλισµού και λογισµικούαποτελεί την πλησιέστερη εξοµοίωσητου συµβατικού έντυπου βιβλίου Συσκευές αποκλειστικής χρήσης Εµπορικά διαθέσιµες πολύ λίγες Συσκευές γενικής χρήσης (π.χ. Desktop Computers, Notebooks, PDAs) Χρήσιµες, αν και όχι ειδικά διαµορφωµένες για τέτοια χρήση. Χρησιµοποιούν ειδικό λογισµικό ανάγνωσης (Readers) Τα PDAs µε λειτουργικό WindowsCE εφοδιάζονται µε τον MS Reader, που βελτιώνει την απόδοσή τους Συσκευές (Εµπορικά προϊόντα) Η.Β. Αποκλειστικής Χρήσης Rocket E-book Rocket Writer Rocket Library Rocket E-book site - Μέγεθος, περίπου, ενός χαρτόδετου βιβλίου - Βάρος, περίπου, µισό κιλό - Χωρητικότητα: Περίπου 3200 σελ. Ή δέκα συνήθη µυθιστορήµατα (η έκδοση Pro: σελ. ή 40 βιβλία στο ίδιο µέγεθος και βάρος) - Αναγκαίο PC ή Mac για την προµήθεια και µεταφορά των βιβλίων - Βελτιστοποιηµένο για την ανάγνωση κειµένου, αν και µπορείς να δεις εικόνες και να ακούσεις µουσική - Πολύ καλή λευκή οθόνη, επιτρέπει πολύωρή ξεκούραστη ανάγνωση Rocket ebook - Μέγεθος, περίπου, βιβλίου - Βάρος, περίπου, µισό κιλό - Εµφανίζει µια σελίδα κειµένου - Υποστηρίζει κείµενο & γραφικά SoftBook - ιαθέτει µηχανισµό αλλαγής σελίδων και στοιχειώδους επέµβασης στο κείµενο - Συνδέεται, µε modem, απ ευθείας µε την πηγή των Η.Β. - Επαναφορτιζόµενηµπαταρία επιτρέπει 2-5 ώρες συνεχούς ανάγνωσης Franklin Ebookman 900/901/911 - ιαβάζει τίτλους διαθέσιµους για MSReader - Φωτιζόµενη οθόνη, 16 επίπεδα του γκρι, ανάλυση 200x240 dpi - Υποστηρίζει βιβλία ήχου και µουσική mp3 - Ενσωµατωµένα ακουστικά, µικρόφωνο, µεγάφωνο MB RAM - Συγχρονίζεται µε MS Outlook - Πρόσθετες λειτουργίες PDA - ιαστάσεις: 13,2 x 8,6 x 1,8 εκ. - Βάρος 220 γραµµ. περίπου RCA ebook ιαβάζει τίτλους της Gemstar ιαστάσεις ενός τυπικού βιβλίου και βάρος 600 γρ. περίπου Οθόνη επαφής µε ανάλυση 320x 480 dpi, µονόχρωµη Ενσωµατωµένο modem 8 MB flash ROM ( αρκετή για 8000 σελ.), επεκτάσιµη στα 72 MB ( αρκετή για σελ.) Ρυθµιζόµενος φωτισµός οθόνης, καθώς και µέγεθος και φορά των γραµµάτων υνατότητες πλοήγησης, σχολιασµού και σηµειώσεων Ενσωµατωµένο λεξικό Webster 40 ώρες συνεχούς λειτουργίας µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία 6

22 Πρωτότυπο Victorian Laptop (Visual Arts, Penn State U.) Τµήµα ερευνητικού προγράµµατος, που διερευνά τη χρήση υπολογιστών στην υποστήριξη της επικοινωνίας. Το πρωτότυπο έχει εκατοντάδες σελίδες από ταξιδιωτικά κείµενα, ηµερολόγια & επιστολές, γραµµένα για ή στην περιοχή της Βοστώνης Στόχος: Σύνδεση της τρέχουσας χρήσης µε προηγούµενα σχετικά δεδοµένα Πρωτότυπο Lectrice (Digital Systems Research Center) Προϊόν του προγράµµατος Virtual Book, το οποίο είχε ως στόχο να κάνει την on-line ανάγνωση βιβλίων, περιοδικών κλπ., ένα µέσο εξίσου ελκυστικό µε την ανάγνωση συµβατικών εντύπων. Έγιναν 15 πρωτότυπα, τα καλύτερα µε ανάλυση XGA x768 (122 dpi) Το πρόγραµµα στόχευε στην ενσωµάτωση τεχνολογιών, όπως οθόνη υψηλής ποιότητας, γραφή µε πένα, αναγνώριση χειρογράφου, ασύρµατη επικοινωνία, χαµηλή κατανάλωση ενέργειας κλπ. Ερευνητικό πρόγραµµαµε στόχο να διαπιστώσει αν οι υπολογιστές µπορούν να µας βοηθήσουν στο διάβασµα - Μίµηση του χαρτιού - Υποστήριξη της ενεργητικής ανάγνωσης - Κράτηµα στα πόδια - Μια σελίδα τη φορά - Σηµειώσεις, επισηµάνσεις κλπ. Πρωτότυπο Xlibris (FX Palo Alto Laboratory) Λογισµικό Χρήσης (= Ανάγνωσης) Η.Β. Αυτόνοµο λογισµικό ανάγνωσης Η.Β., παρόµοιο µε εκείνο που συνοδεύει τις συσκευές αποκλειστικής χρήσης και το οποίο προϋποθέτει τη χρήση ενός προσωπικού υπολογιστή, ως συσκευής ανάγνωσης. Πρόκειται, ουσιαστικά, για λογισµικό ικανό να ανοίξει τα αρχεία Η.Β. Σε συγκεκριµένο ή περισσότερα του ενός µορφότυπα (formats). Παρέχει στοιχειώδη εργαλεία πλοήγησης στο περιεχόµενο του Η.Β., µιµούµενο τον τρόπο χρήσης του συµβατικού έντυπου βιβλίου. Acrobat ebook Reader Αρχεία (Η.Β.) σε format PDF Μία ή δύο σελίδες στην οθόνη Εργαλεία για πλοήγηση (ξεφύλλισµα) στο πλάι Προµήθεια Η.Β. από το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο της Barnes & Noble στο ιαδίκτυο Η βασική έκδοση δωρεάν 7

23 Microsoft Reader ιατίθεται δωρεάν από τη Microsoft Ενσωµατώνεται στο MS Word Χρησιµοποιεί την τεχνολογία ClearType της Microsoft Έχει ενσωµατωθεί ήδη σε PocketPC PDAs (Casio, Compaq, HP) ιαθέτει αρκετές ευκολίες πλοήγησης (ξεφυλλίσµατος) Peanut Reader ιατίθεται δωρεάν από την PeanutPress Προορίζεται για PDAs, µε εκδόσεις για τα λειτουργικά συστήµατα PalmOS και WindowsCE/PocketPC Πηγές ιάθεσης Η.Β. Τα περισσότερα µεγάλα, αλλά και πολλά ειδικά βιβλιοπωλεία διαθέτουν Η.Β. Τα γενικά βιβλιοπωλεία διαθέτουν Η.Β. σε µορφή απλού κειµένου, HTML και ορισµένα σε MS Reader Τα ειδικά, ανά αναγνωστικό σύστηµα, βιβλιοπωλεία διαθέτουν Η.Β. στο format του συγκεκριµένου αναγνωστικού συστήµατος, π.χ. MS Reader [Barnes & Noble], Acrobat ebook Reader, PeanutPress, κλπ. Στο ιαδίκτυο είναι διαθέσιµος ένας εξαιρετικά µεγάλος αριθµός, αγγλόγλωσσων, κυρίως, Η.Β., σε ποικίλα µορφότυπα (formats): Γενικά, από την άποψη της θεµατικής κάλυψης, Η.Β., παραγόµενα από προγράµµατα, ιδρύµατα, πανεπιστήµια κλπ. και διαθέσιµα, συνήθως, δωρεάν, π. χ. Electronic Text Center (University of Virginia), Bibliomania - The Best Classic Books and Reference on the Web, ebook elibrary (ebooknet), κλπ. Ειδικά, ανά εποχή (π.χ. µεσαιωνικά), ανά συγγραφέα ή ανά θέµα, π.χ. µαθηµατικών βιβλίων Ηλεκτρονικά Βιβλία και Βιβλιοθήκες Ο αριθµός των Η.Β. που είναι διαθέσιµος ήδη στο ιαδίκτυο αποτελεί σηµαντική πηγή για τις βιβλιοθήκες Η διεύρυνση της χρήσης των συστηµάτων ανάγνωσης σε λογισµικό ή σε συνδυασµό εξοπλισµού & λογισµικού και η υιοθέτηση κοινών προτύπων θα δηµιουργήσει µια νέα µορφή υλικού και νέες µορφές υπηρεσιών για τις βιβλιοθήκες Ο Glassbook Library Server αποτελεί σύστηµα βασιζόµενο στο Web, απευθύνεται στις βιβλιοθήκες και εξασφαλίζει τη διαχείριση των προσκτήσεων, της αποθήκευσης και του δανεισµού των Η.Β. από µια βιβλιοθήκη. 8

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr Τηλ. 26610-87413 Επισκόπηση Θεµάτων Η Ηλεκτρονική ηµοσίευση σήµερα Ορισµός Κατηγορίες Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα. Digital object identifiers (doi) in information networks

Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα. Digital object identifiers (doi) in information networks Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΡΑΠΤΗΣ 1 - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΚΟΥΔΗΣ 11 Περίληψη Ο προσδιορισμός ταυτότητος σε ένα τεκμήριο (άρθρο, βιβλίο, περιοδικό) είναι χρήσιμη και γνωστή

Διαβάστε περισσότερα

To λεξικό του Internet

To λεξικό του Internet To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links Internet Τοπικό δίκτυο (LAN Local Area Network): Δίκτυο όπου οι υπολογιστές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους (μία εταιρία ή στην ίδια αίθουσα). Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN Wide Area Network) Δίκτυο όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

χρήστες και υπηρεσίες

χρήστες και υπηρεσίες ιδακτικό υλικό µαθητή χρήστες και υπηρεσίες Από όσα αναφέρθηκαν, γίνεται αντιληπτό ότι όποιος έχει τον κατάλληλο εξοπλισµό και έχει εξασφαλίσει τον τρόπο σύνδεσής του µε το ιαδίκτυο, µπορεί να το χρησιµοποιήσει.

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών.

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών. Κεφάλαιο 2 Με το διαδίκτυο μπορεί κάποιος: να κάνει έρευνα, να ψωνίσει για διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα, να δει καιρικούς χάρτες, να πάρει φωτογραφίες, ταινίες, και διάφορες άλλες πληροφορίες που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ο ιδανικοσ τροποσ να προβαλλετε τα εντυπα σασ online

ο ιδανικοσ τροποσ να προβαλλετε τα εντυπα σασ online ο ιδανικοσ τροποσ να προβαλλετε τα εντυπα σασ online O Με μοναδικός το iziread τρόπος μετατρέπουμε για να μετατρέψετε έντυπά πολυσέλιδα σας σε έντυπα ψηφιακές εκδόσεις δημιουργώντας μια ηλεκτρονική σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία LibroPage προσφέρει υπηρεσίες μετατροπής οποιουδήποτε εντύπου σε digital edition.

Η τεχνολογία LibroPage προσφέρει υπηρεσίες μετατροπής οποιουδήποτε εντύπου σε digital edition. 1 Η τεχνολογία LibroPage προσφέρει υπηρεσίες μετατροπής οποιουδήποτε εντύπου σε digital edition. Κάθε LibroPage Digital Edition φιλοξενείται σε dedicated servers δωρεάν για 12 μήνες από την ενεργοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME CU-SEEME A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Cu-SeeMe είναι ένα πρόγραµµα Video Conference που σας επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5 Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN Επέκταση εφαρμογής ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων του Γραφείου Περιοδικών και Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)»

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων

ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αναζήτηση και µελέτη της επιστηµονικής βιβλιογραφίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίλυση ερευνητικών προβληµάτων. Η βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών - αποθετηρίων Αλέξανδρος Ταγκούλης Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας 2 Μεταδεδομένα Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα Θ. Υπηρεσίες Internet. ρ. Ε. Μάγκος

Ιόνιο Πανεπιστήµιο. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα Θ. Υπηρεσίες Internet. ρ. Ε. Μάγκος Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής Ενότητα Θ ρ. Ε. Μάγκος Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία ΜΑΘΗΜΑ 5 161 Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία 162 1 Η ανάγκη Η Ιστορία Μεταδεδοµένα στο Συµβατικό Περιβάλλον Ψηφιακό Περιβάλλον: Το πρόβληµα και οι πρώτες απόπειρες Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003.1 - Επιστήµη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό έτος 2010 2011, Χειµερινό εξάµηνο Τελική Εξέταση: Σάββατο - 04/12/10, Ώρα: 08:30-11:30,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Σύντοµες Οδηγίες Χρήσης Γενικά Η εγκατάσταση του WinBraille προσφέρει στο σύστηµά σας τις παρακάτω εφαρµογές: WinBraille: Αποτελεί την κύρια εφαρµογή µέσω της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για να γράψετε μία Τέλεια Εργασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ E-BOOK 1 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 3 ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 4 BULLET POINTS 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων

ΕΠΛ 012. θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων ΕΠΛ 012 θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων Design Principles Web Site Life Cycle Site Definition & Planning Information Architecture Design Prototype Implementation Validation and Testing Operation - Launch

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» Κ.Ε.Κ. Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζόμενων σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας στις Νέες Τεχνολογίες ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001 Το Διαδίκτυο (Internet) και ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001 Ενότητα 2 Το Διαδίκτυο, ο Παγκόσμιος Ιστός και το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το διαδίκτυο είναι ένας όρος που περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών

Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών Εισαγωγήβιβλιογραφικώνεγγραφών απόβάσειςδεδομένων ΤοRefWorksπαρέχεταιαπότηνΚεντρικήΒιβλιοθήκητουΔημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημα Ιδρυματικού Αποθετηρίου 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ηµιουργίας Εξετάσεων Adobe Περιεχόµενα:

Οδηγός ηµιουργίας Εξετάσεων Adobe Περιεχόµενα: Οδηγός ηµιουργίας Εξετάσεων Adobe Περιεχόµενα: 1. ιαδικασία δηµιουργίας Ηλεκτρονικών εξετάσεων Adobe...2 2. ηµιουργία Συντόµευσης Ηλεκτρονικών Εξετάσεων Adobe...2 2.1 Login µε δικαιώµατα διαχειριστή....2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ Λογισµικό Η/Υ (Software)( Οι βασικές κατηγορίες λογισµικού!λειτουργικά Συστήµατα (Operating Systems O/S)!Λειτουργικά βοηθητικά προγράµµατα (Tools and Utilities)!Περιβάλλοντα ανάπτυξης µηχανογραφικών εφαρµογών!προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Adobe Premiere Pro CS6

Adobe Premiere Pro CS6 Adobe Premiere Pro CS6 ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2013 www.mgiurdas.gr Τίτλος Πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 8 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ιαδίκτυο: Κεφάλαιο 8Α: Βασικές Έννοιες ιαδικτύου Κεφάλαιο 8Β: ΣύνδεσηκαιΕργασία Online ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στηνπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Εισαγωγή Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Στόχος του μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες μπορούν να περιέχουν είτε ψηφιοποιημένα είτε πρωτογενώς ψηφιακά αντικείμενα, ή και από τις δύο κατηγορίες συγχρόνως. Όμως τα πρωτογενώς ψηφιακά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Λαρισα Καμπέρη ΓΕΝΑΡΗΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Adware : Λογισμικό που εμφανίζει διαφημιστικό περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ) Τμήμα Διατροφής - Διαιτολογίας - Πληροφορική Θεωρία

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ) Τμήμα Διατροφής - Διαιτολογίας - Πληροφορική Θεωρία Ορολογία Access rights (Δικαιώματα πρόσβασης): Bandwidth (Εύρος ζώνης): Banners: BBS: Bit: Περιγραφή των δικαιωμάτων που παρέχονται για πρόσβαση και αλλαγές σε φακέλους και αρχεία. Ένα μέτρο της δυνατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Αρχές συµπίεσης δεδοµένων Ήδη συµπίεσης Συµπίεση εικόνων Αλγόριθµος JPEG Γιατί χρειαζόµαστε συµπίεση; Τα σηµερινά αποθηκευτικά µέσα αδυνατούν

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο σύστημα d)

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

Adobe FLASH Professional CC

Adobe FLASH Professional CC Adobe FLASH Professional CC ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2014 www.mgiurdas.gr Τίτλος Πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

Το βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτει out-of-the-box (δηλαδή από την αρχική του έκδοση) είναι τα παρακάτω:

Το βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτει out-of-the-box (δηλαδή από την αρχική του έκδοση) είναι τα παρακάτω: melissa.cms - το απόλυτο εργαλείο για δηµιουργήσετε την ιστοσελίδα σας To meliisa.cms είναι ένα σύστηµα ανοιχτής αρχιτεκτονικής διαχείρισης περιεχοµένου ιστοσελίδων. Σας επιτρέπει να το χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας - Λίλιαν Βουδούρη. Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας http://www.mmb.org.gr/

Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας - Λίλιαν Βουδούρη. Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας http://www.mmb.org.gr/ Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας - Λίλιαν Βουδούρη Όνοµα κόµβου URL Τοµέας Στοιχεία επικοινωνίας Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας http://www.mmb.org.gr/ Βιβλιοθήκη library@megaron.gr Τα κύρια

Διαβάστε περισσότερα