MARC. Dublin Core Qualified Europeana Semantic Elements Europeana Data Model

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MARC. Dublin Core Qualified Europeana Semantic Elements Europeana Data Model"

Transcript

1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Προσεγγίσεις ιαλειτουργικότητας στα Μεταδεδοµένα Σαράντος Καπιδάκης

2 Επισκόπηση Παρουσίασης Ο ρόλος των µεταδεδοµένων MARC Dublin Core Dublin Core Qualified Europeana Semantic Elements Europeana Data Model

3 Ο Ρόλος των Μεταδεδοµένων

4 Εµφανίσεις Μεταδεδοµένων Τα µεταδεδοµένα είναι δοµηµένηπληροφορία που περιγράφει, εξηγεί, εντοπίζει ή διευκολύνει την ανάκτηση, τη χρήση ή ην διαχείριση ενός πληροφοριακού πόρου. Συχνά καλούνται («δοµηµένα») «δεδοµένα για άλλα δεδοµένα» ή «πληροφορία για άλλη πληροφορία»

5 Πού Βρίσκονται τα Μεταδεδοµένα Στην ετικέτα ενός CD (ορατά) Στη σελίδα τίτλου ενός τεκµηρίου (ορατά) Στην κορυφή µιας ιστοσελίδας (ορατά) Στην ηλεκτρονική µορφή µέσα στον πόρο (ορατά) Ενσωµατωµένα στο ηλεκτρονικό δηµοσίευµα (µέρος της κωδικοποίησης, µη ορατά) Σε διαφορετική εγγραφή

6 Κατηγορίες Μεταδεδοµένων Περιγραφικά (descriptive) τίτλος, συγγραφέας, θεµατικοί όροι, περιγραφή οµικά (structural) πώς δοµούνται σύνθετα αντικείµενα ιαχειριστικά (administrative) κάτοχος, ηµεροµηνία πρόσβασης, κατηγορία αρχείου, διαχείριση δικαιωµάτων Το Dublin Core: περιγραφικά µεταδεδοµένα

7 Το Μοντέλο OAIS Ταξινοµία πακέτων πληροφοριών: Πληροφορία περιγραφής διατήρησης (Preservation Description Information) Open Archival Information System Πληροφορία Περιγραφής ιατήρησης Αναφορά (Reference) Προέλευση (Provenance) Πλαίσιο (Context) Αυθεντικότητα (Fixity)

8 ΠληροφορίαΠεριγραφής ιατήρησης Αναφορά: προσδιορίζει (εσωτερικά ή εξωτερικά) µοναδικά το αντικείµενο ISBN, URN, ψηφιακά προσδιοριστικά: DOI, URL, Προέλευση: τεκµηριώνει την ιστορία του αντικειµένου προέλευση, αλλαγές κηδεµονίας, ενέργειες και αποτελέσµατα διατήρησης, στοιχεία αρχειοθέτησης Πλαίσιο: σχέση του (ψηφιακού) αντικειµένου µε το περιβάλλον του Γιατί δηµιουργήθηκε, σχέση µε άλλα αντικείµενα Αυθεντικότητα: πιστοποίηση /επικύρωση checksum, ψηφιακές υπογραφές

9 Εµφανίσεις των Μεταδεδοµένων Τρεις συνηθισµένες εµφανίσεις των µεταδεδοµένων: Συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων Σχήµατα των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων Παραδοσιακοί κατάλογοι βιβλιοθήκης Παγκόσµιος Ιστός

10 Παράδειγµα ιαλειτουργικότητας µε Μεταδεδοµένα Σύµφωνα µε την ελάχιστη κοινή δοµή, π.χ. Συλλογή µε Βιβλία TITLE, AUTHOR, PUBLISHER, ABSTRACT Συλλογή µε ιατριβές TITLE, AUTHOR, SUMMARY Συλλογή µε Τραγούδια TITLE, CREATOR, VERSE Κοινά ανά 2; Ανά 3; ABSTRACT = SUMMARY; AUTHOR = CREATOR;

11 Ανταλλαγή (Μετά)? εδοµένων Τα δεδοµένα (και τα µεταδεδοµένα) τα Χρησιµοποιούµε (εσωτερικά στην εφαρµογή) Αποθηκεύουµε (σε αρχεία) Μετατρέπουµε, σε άλλες µορφές [εύκολα;] Μεταφέρουµε ίνουµε Ανταλλάσσουµε Με αποθήκευση σε αρχεία (και φύλαξη για µετά) Μέσω πρωτοκόλλων (µεταξύ εφαρµογών) Η διαλειτουργικότητα µεταδεδοµένων απαιτεί Χρήση κανόνων περιεχοµένου και προτύπων Σαφήνεια για τους πόρους που περιγράφονται

12 Ανταλλαγή και Πρότυπα Κάθε ανταλλαγή χρειάζεται πρότυπα: Για εικόνα, ήχο, βίντεο, κλπ Για γραφήµατα, πίνακες Για µορφοποιηµένα κείµενα (HTML, PDF, ) Για κωδικοποίηση γραµµάτων / γραµµατοσειρές Για βάσεις δεδοµένων Για ονοµατολογία προσδιορισµό πόρων Για µεταδεδοµένα Για πρωτόκολλα επικοινωνίας (Z39.50, Dienst, )

13 Πρότυπα και Συστάσεις Για να είναι τα µεταδεδοµένα χρήσιµα και επωφελή είναι ουσιαστικό Η Σύνταξη, Σηµασιολογία και οµή να συµµορφώνονται µε τα πρότυπα Να απεικονίζουν την ουσίατων πηγών (την πληροφορία που έχουν να δώσουν) Πρώιµη έκφραση των πρότυπων, για χρήση και κριτική, είναι οι συστάσεις RFC (Request For Comment), που χρησιµοποιούνται παρόµοια

14 Αναγκαιότητα Προτύπων Μεταδεδοµένων Χρειάζονται για να έχουµε κοινή αντίληψη των δεδοµένων που περιγράφονται µε αυτά Μας προσφέρουν µεγαλύτερη δοµή Μας περιορίζουν στην ευελιξία Επεξεργάζονται ευκολότερα µηχανικά Είναι αναγκαιότερα σε ψηφιακά αντικείµενα Αφού στα συµβατικά έχουµε αισθητήρια αντίληψη για αναγνώριση, θέση, θέµατος,

15 Πόσα Πρότυπα Μεταδεδοµένων Χρειάζονται κοινάκατανεµηµένα µοντέλα µεταδεδοµένων εν υπάρχει έναµοναδικό διεθνές πρότυπο για µεταδεδοµένα, γιατί: Χρειαζόµαστε διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας, από πλούσιες µέχρι απλές περιγραφές Υπάρχουνκάµποσα σχήµατα µεταδεδοµένων, για διαφορετικά επίπεδα και απαιτήσεις Επεκτείνουµε τα υπάρχοντα πρότυπα Πότε πρέπει να αναζητούµε άλλοπρότυπο ή σύσταση;

16 ιαλειτουργικότητα µε Μεταδεδοµένα Κύριες προσεγγίσεις διαλειτουργικότητας Αναζήτηση σε διαφορετικά συστήµατα εν έχουν τα ίδια µεταδεδοµένα, αλλά αντιστοιχούν τις δυνατότητες αναζήτησης σε ένα κοινό σύνολο Π.χ. Z39.50 Συγκοµιδή µεταδεδοµένων Μεταφράζουν τα δικά τους µεταδεδοµένα σε ένα κοινό βασικό σύνολο στοιχείων, που διαθέτουν για συγκοµιδή Π.χ. OAI

17 ΟΜύθοςτης Κατηγοριοποίησης there is no classification of the universe that is not fictional and conjectural. δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση του σύµπαντος που να µην είναι φανταστική και αυθαίρετη Jorge Luis Borges

18 ΦακοίκαιΌψεις Όλες οι κατηγοριοποιήσεις παρέχουν και πρέπει να παρέχουνµια µεροληπτική όψη της πραγµατικότητας Κάθεόψη τονίζει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά Κάθεόψη τονίζει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και κρύβει άλλα

19 Προκλήσεις και Τάσεις στα Μεταδεδοµένα «Απλού και ευρύ» και «πλούσιου αλλά συγκεκριµένου» (απλότητα λειτουργικότητα) «Γενικού» και «προσαρµοσµένου» (διαλειτουργικότητα επεκτασιµότητα ) «Αναγνώσιµου από ανθρώπους» και «επεξεργάσιµου από µηχανές» (σε δηµιουργία και χρήση) «Κατανοµή» και «Συγκέντρωση» σε ένα µέρος Αυτόµατη παραγωγή ή µε ανθρώπινη παρέµβαση

20 Κόστος και Λειτουργικότητα Αναζήτησης και Μεταδεδοµένων AACR2/MARC Dublin Core Qualified Dublin Core Simple Απλές µηχανές αναζήτησης Μέτα-µηχανές αναζήτησης Google (µε τεχνικές συνδέσµων) Κόστος δηµιουργίας και χρήσης

21 MARC

22 Πλαίσια Μεταδεδοµένων Μοντελοποίηση περίπλοκων αντικειµένων, και του τρόπου συµπεριφοράς τους εν έχουµε ήδη καταλήξει σε µεταδεδοµένα; Η οικογένεια των προτύπων MARCείναι το πιο επιτυχές πρότυπο περιγραφής πόρων στον κόσµο

23 Τι εν Είναι Καλό στο Μοντέλο του MARC Ακριβό Περίπλοκο (ακόµα και για τον αρχικό του στόχο;) Επαγγελµατική µεσολάβηση (υποθέτει ότι µία µόνο επαγγελµατική κοινότητα έχει την απαιτούµενη γνώση) Μονολιθικό Ένα µέγεθος ταιριάζει για όλα Απεικονίζει την κεντρικοποιηµένη του προέλευση Προκαταλαµβάνει προς φυσικά τεχνουργήµατα Περιγράφει προκαθορισµένους πόρους Ελλιπής κάλυψη της εξέλιξης πόρων και άλλων σχέσεων των πόρων Άγγλο-κεντρικό

24 Χαρακτηριστικά του MARC Πολύ περίπλοκο, απαιτεί υψηλά εκπαιδευµένο προσωπικό και εξειδικευµένα συστήµατα εισαγωγής Πολύ επικεντρωµένο στο έντυπο υλικό, δύσκολα επεκτάσιµο σε ψηφιακές συλλογές Παρά το µέγεθος και την περιπλοκότητά του, είναι πρότυπο ενός µόνο αντικειµένου, τα µεταδεδοµένα συνδέονται µε µόνο ένα αντικείµενο ανά εγγραφή

25 Η Μέθοδος των MARC 10/1000 κατηγορίες/πεδία Με υποπεδία Με σαφή µονοσήµαντη σηµασία Με υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία, Με πεδία (αδόµητων) σηµειώσεων Επεκτείνονται πεπερασµένα για νέα πληροφορία Λειτουργούν σαν ένα σύνολο γραµµατοκιβωτίων Επαρκές για αυτόνοµες συλλογές Συστήνουν ανταλλαγή τους µε ISO2709

26 Μειονεκτήµατα του MARC Μη σχεσιακό, δόµηση µε περιορισµούς ύσκολοι χαρακτηρισµοί συχνά καταγράφονται σε λάθος θέση Επεκτείνεται, αλλά τοπικά, περιορισµένα και αδόµητα Χρειάζεται αλλαγές στα δεδοµένα για να παρακολουθεί την εξέλιξη Π.χ. CDROM -> µεγάλο ή µικρό! Κοστίζει $50 / πλήρη εγγραφή

27 Dublin Core

28 Το Πρότυπο «Dublin Core» Πρωτοβουλία για να βελτιώσει την ανακάλυψη πόρων στο ιαδίκτυο Κοινός παρονοµαστής για επικοινωνία και διαλειτουργικότητα Έναυσµα για σύγκλιση των προτύπων

29 Χαρακτηριστικά του «Dublin Core» «Dublin Core» σηµαίνει «Dublin, Ohio» / OCLC Πρωτοβουλία για να βελτιώσει την ανακάλυψη πόρων στο ιαδίκτυο Κοινός παρονοµαστής για επικοινωνία / διαλειτουργικότητα Έναυσµα για σύγκλιση των προτύπων Επεκτάσιµο, για να καλύψει τις επιπρόσθετες ανάγκες ανακάλυψης πόρων των διαφορετικών εφαρµογών / περιοχών

30 Στόχοι του Dublin Core Απλότητα δηµιουργίας και διατήρησης Μη ειδικοί να δηµιουργούν περιγραφικές εγγραφές για αποτελεσµατική ανάκτηση σε δικτυωµένο περιβάλλον Κοινά κατανοητή (διαθεµατική) σηµασιολογία Σύγκλιση κοινών, περισσότερο γενικών στοιχείων Αυξηµένη ορατότητα και προσβασιµότητα Κατάλληλο και για τον µη ειδικό της αναζητητής Τον «ψηφιακό τουρίστα»

31 Το Πρότυπο Dublin Core Προτυποποίηση ISO US: NISO Z Ευρώπη: αναγνώριση από το CEN/ISSS Workshop Agreement Συστήνεται ανταλλαγή µε RDF/XML

32 Χρήση του Dublin Core Είναι βασικός πυρήνας στοιχείων ενείναι υποκατάστατο σε πλουσιότερα περιγραφικά πρότυπα Παρέχει 15 «παράθυρα» από πλουσιότερη περιγραφή πόρων Φανερώνει πλούσιες περιγραφές σε απλή µορφή Σηµασιολογικά σταυροδρόµια, αντιστοιχίσεις σε υπάρχοντα δεδοµένα

33 Η Αποστολή του DCMI Να διευκολύνει την εύρεση πόρων από το ιαδίκτυο, µέσω των ακόλουθων δραστηριοτήτων: Ανάπτυξη προτύπων µεταδεδοµένων για ανακάλυψη µεταξύ περιοχών (π.χ. Dublin Core) Ορισµό πλαισίων για διαλειτουργικότητα των συνόλων µεταδεδοµένων ιευκόλυνση της ανάπτυξης ειδικευµένων συνόλου µεταδεδοµένων για µια κοινωνία ή κλάδο Που είναι συνεπή µε τα παραπάνω

34 Τα Στοιχεία Μεταδεδοµένων του Dublin Core ιεπιστηµονική οµοφωνία σε απλά σύνολα στοιχείων για ανακάλυψη πόρων 15 στοιχεία (πεδία µεταδεδοµένων) όλα προαιρετικά όλα επαναλαµβανόµενα εν προορίζεται για περιγραφή περίπλοκων πόρων Η αρχική ιδέα των «απλών αντικειµένων σαν τεκµήρια» Απλότητα στη σηµασιολογία, ευκολία χρήσης Παρέχει βασική «σηµασιολογική διαλειτουργικότητα» Μεταξύ επιστηµονικών περιοχών, µεταξύ γλωσσών εν παρέχει λεπτοµερείς κανόνες καταλογογράφησης Επιτρέπει επεκτασιµότητα σε άλλες κατηγορίες πόρων Ένα σύνολο από 15 ευρύχωρα «καλάθια»

35 Dublin Core:Τα 15 Στοιχεία Τίτλος / Title ηµιουργός / Creator Θέµα / Subject Εκδότης / Publisher Περιγραφή / Description Συντελεστής / Contributor Πηγή / Source ικαιώµατα / Rights Γλώσσα / Language Ηµεροµηνία / Date Σχέση / Relation Τύπος / Type Κάλυψη / Coverage Μορφότυπο / Format Αναγνωριστικό / Identifier

36 Εισαγωγή στο Dublin Core Η διαλειτουργικότητα απαιτεί Χρήση κανόνων περιεχοµένου και προτύπων Σαφήνεια για τους πόρους που περιγράφονται Π.χ.εργασία, έκφραση, παρουσίαση, επιµέρους θέµατα Οι πραγµατικοί πόροι είναι πιο περίπλοκοι από τα (µόνιµα) αντικείµενα τύπου τεκµηρίων Τα χαρακτηριστικά των πόρων αλλάζουν µε το χρόνο Οι ενέργειες των πρακτόρων προκαλούν αλλαγές

37 Dublin Core Simple Το Dublin Coreέχει 15 στοιχεία. Κάθε ένα από αυτά είναι προαιρετικό και επαναλαµβανόµενο Τα 15 στοιχεία χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: Περιεχόµενο: Περιγράφουν το αντικείµενο Πνευµατική Ιδιοκτησία: Περιγράφουν το copyright και τη δηµιουργία Στιγµιότυπο: Περιγράφουν την εισαγωγή και διαχείριση

38 DC Περιεχόµενο Τίτλος / Title (ονοµασία πηγής) Θέµα / Subject, π.χ. λέξεις-κλειδιά, ταξινοµικοί κωδικοί Περιγραφή / Description Π.χ. περίληψη, περιεχόµενα, περιγραφήεικόνας Πηγή (ή «Προέλευση) / Source (παραγωγής) Γλώσσα / Language (του περιεχοµένου) Σχέση / Relation (αναφορά σε σχετική πηγή) Π.χ. έκδοση του Κάλυψη / Coverage (γεωγραφική ή χρονική)

39 DC Πνευµατική Ιδιοκτησία ηµιουργός / Creator (πρόσωπο, οργανισµός, υπηρεσία) Εκδότης / Publisher (πρόσωπο, οργανισµός, υπηρεσία) Συντελεστής (ή «Συνεργάτης»ή «Υπεύθυνος συµβολής») / Contributor (πρόσωπο, οργανισµός, υπηρεσία που συµβάλλει στο περιεχόµενο) Π.χ. µεταφραστής, εικονογράφος, κριτής ικαιώµατα / Rights (κείµενο σχετικά µε την πνευµατική ιδιοκτησία)

40 DC Στιγµιότυπο Ηµεροµηνία / Date Π.χ. δηµιουργίας, έκδοσης, µετάφρασης, πρόσκτησης, καταλογογράφησης, Τύπος / Type (κατηγορία, σχετικά µε το περιεχόµενο) Π.χ. ποίηµα, λεξικό, software, home-page Μορφότυπο / Format (φυσική ή ψηφιακή µορφή) Π.χ. Macintosh-software, pdf, html, διαστάσεις, διάρκεια Αναγνωριστικό (ή Προσδιοριστής ή Κωδικός Ταύτισης) / Identifier Μοναδικό προσδιοριστικό, π.χ. URL, ISBN,

41 Περιγραφή σε Dublin Core Πλούσια περιγραφή Περιγραφή σε «DC Simple» title creator date desc rights Το Dublin Coreείναι περισσότερο αντικείµενο εξαγωγής παρά δηµιουργίας

42 Συναίνεση και Dublin Core ηµιουργήθηκε σαν συναίνεση από µία διεθνή, διαθεµατική οµάδα που αντιπροσωπεύει Βιβλιοθήκες και Πληροφόρηση Πληροφορική Κωδικοποίηση κειµένου (ΤΕΙ) Μουσεία Σχετικούς επιστηµονικούς τοµείς Τα στοιχεία του αναπαριστούν µια ευρεία δια-θεµατική συναίνεση ιεθνείς συναντήσεις, ηµερίδες, κλπ για ανάπτυξη συναίνεσης

43 Παρανοήσεις για Dublin Core Το Dublin Coreείναι άλλο ένα πρότυπο περιγραφής ή ανταλλαγής µεταδεδοµένων, και πρέπει να επιλέξουµε αν θα το προτιµήσουµε; Το Dublin Coreείναι η σηµασιολογικήτοµήτων (κυριότερων) προτύπων (που χρησιµοποιούνται σήµερα) Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση στοιχείων σε «προφίλεφαρµογών», για ευκολότερη (προσχεδιασµένη) διαλειτουργικότητα

44 Παρανοήσεις για Dublin Core Το Dublin Core δεν είναι µορφότυπο ανταλλαγής µεταδεδοµένων (αποθηκευµένα π.χ. σε MARC) Μπορούµε να απεικονίσουµε («µετατρέψουµε») πολλά πρότυπα σε Dublin Core (export DC) εν µας ενδιαφέρει να «µετατρέψουµε» από Dublin Core πίσω σε άλλα πρότυπα (import DC) εν καταργούµε τις αρχικές (λεπτοµερείς) εγγραφές δηµιουργούµε καινούργιες (συνοπτικές) για άµεση χρήση Το Dublin Core είναι σχεδιασµένο για εύκολη / προφανή απεικόνιση (άλλων προτύπων) µεταδεδοµένων σε αυτό Το Dublin Coreέχει περισσότερο σχέση µε τη διαλειτουργικότητα παρά µε τα µεταδεδοµένα

45 Dublin Core Qualified

46 Dublin Core Qualified Ως επέκταση του απλού (simple ή unqualified) Dublin Core έχουµε το εξειδικευτικό (qualified) Dublin Core, που προσφέρει: Βελτίωση της σηµασιολογικής ακρίβειας του Dublin Core ορίζοντας τους εξειδικευτές (qualifiers) Εξειδίκευση του στοιχείου (element refinement) Για περισσότερη λεπτοµέρεια στην περιγραφή Σύστηµα κωδικοποίησης (encoding scheme) Σαν χρήση απλών κανόνων καταλογογράφησης

47 Ποικιλίες Εξειδικευτών: ΕξειδίκευσηΣτοιχείων Προσφέρει µεγαλύτερη λεπτοµέρειασε αυτόν που τη χρειάζεται Κάθε εξειδικευτής, κάνει την σηµασία ενός στοιχείου στενότερη ή πιο ειδική «Date Created»και «Date Modified» «IsReplacedBy Relation» και «Replaces Relation» εν την τροποποιεί ή επεκτείνει, σε καµία περίπτωση Αν το λογισµικό δεν καταλαβαίνει κάποιο εξειδικευτή, µπορεί µε ασφάλεια να τον αγνοήσει!

48 Εξειδίκευση σε Dublin Core οµηµένο αλλά µη περιορισµένο σύνολο! Κάθε στοιχείο µπορεί να έχει και άτυπες εξειδικεύσεις Έσχατη λύση: νέοι προσδιορισµοί / επίπεδα π.χ. Degree = τύπος πτυχίου Κανόνας «ακρωτηριασµού» (γενίκευσης), π.χ: TITLE TITLE.ALTERNATIVE TITLE.TRANSLATED TITLE.ALTERNATIVE.TRANSLATED TITLE.FULL

49 Dublin Core:µηΕξειδίκευση Creator Subject Publisher Contributor Type Identifier Source Language Rights Στοιχείων

50 Dublin Core:ΕξειδίκευσηΣτοιχείων Στοιχείο Title Description Date Format Coverage Εξειδίκευση Alternative Table Of Contents Abstract Created Valid Available Issued Modified Extent Medium Spatial Temporal

51 Dublin Core:ΕξειδίκευσηΣτοιχείων Στοιχείο Relation Εξειδίκευση Is Version Of Has Version Is Replaced By Replaces Is Required By Requires Is Part Of Has Part Is Referenced By References Is Format Of Has Format

52 Ποικιλίες Εξειδικευτών: ΣύστηµαΚωδικοποίησηςΤιµών ηλώνει ότι µια τιµή είναι Ένας όρος από ελεγχόµενο λεξικό (π.χ., Library of Congress Subject Headings) Χαρακτήρες µορφοποιηµένοι µε συγκεκριµένο τρόπο (π.χ., « »σηµαίνει «2Μαΐου», όχι «5Φεβρουαρίου») Ακόµα και αν ένα σχήµα δεν είναι γνωστό από το λογισµικό, η τιµή πρέπει να είναι «κατάλληλη» και χρησιµοποιήσιµη για ανακάλυψη πόρων

53 Dublin Core:µηΚωδικοποίηση Title Creator Description Publisher Contributor Rights Στοιχείων

54 Dublin Core:Κωδικοποίηση Στοιχείων Στοιχείο Σχήµα κωδικοποίησης Date Type Format Identifier Source W3C-DTF DCMI DCMI Type Vocabulary IMT URI URI Language ISO RFC 1766 Relation URI

55 Dublin Core:Κωδικοποίηση Στοιχείων Στοιχείο Σχήµα κωδικοποίησης Subject Coverage LCSH MeSH DDC UDC LCC DCMI Point ISO 3166 DCMI Box DCMI Period W3C-DTF

56 ΚωδικοποίησηςΤιµώντου «Type» Text (βιβλία, άρθρα, , fax, ) Image (εικόνες, κινούµενες εικόνες, διαγράµµατα, ) Sound (µουσικό CD, αρχείο µουσικής, οµιλία, ) Interactive Resource (υπηρεσίες συζήτησης, ) Service (τραπεζικές υπηρεσίες, υπηρεσία Z3950, ) Software (λογισµικόυπολογιστή) Dataset (πίνακες, βάσεις δεδοµένων, ) Event (συνάντηση, έκθεση, συνέδριο, δίκη, γιορτή, ) Collection (συλλογή τεκµηρίων)

57 Europeana Rhine Europeana Semantic Elements

58 Europeana Semantic Elements ESE v3.2.1 Στηρίζεται στο DC και DC terms Προσθέτει µερικά επιπλέον στοιχεία Europeana Κάθε παροχέας απεικονίζει τα τοπικά µεταδεδοµένα στο ESE Και µε συγκοµιδή συλλέγονται στην Europeana

59 Europeana Semantic Elements v3.2.1 Περιλαµβάνει στοιχεία από τα Dublin Coreκαι Dublin Core terms Europeana

60 Στοιχεία DC στο ESE v3.2.1 Creator Subject Publisher Contributor Type Identifier Source Language Rights

61 Εξειδικευτές DC στο ESE v3.2.1 Element Title Description Date format Relation Coverage Element Refinement(s) alternative tableofcontents created; issued extent; medium isversionof; hasversion; isreplacedby; replaces; isrequiredby; requires; ispartof; haspart; isreferencedby; references; isformatof; hasformat; conformsto spatial; temporal

62 Στοιχεία DC.terms και Europeana provenance unstored object provider type isshownby; isshownat country hasobject language usertag uri year

63 Europeana Danube Europeana Data Model

64 Europeana Data Model Ετοιµάζεται η επόµενη έκδοση της Europeana, Danube Έχει επιπλέον υπηρεσίες και λειτουργικότητα Πιο λεπτοµερή µεταδεδοµένα

65 Σχήµα Μεταδεδοµένων στο Βασίζεται στο CIDOC Europeana Danube εν είναι ζευγάρια τιµών/σχέσεων (όπως το DC) αλλά αποτελείται από σχέσεις / ιδιότητες Π.χ. ένα Αντικείµενο [έχει:] ηµιουργία [µε ιδιότητες:] ράστης Τόπος Ηµεροµηνία ηµοσίευση [µε ιδιότητες:] Ηµεροµηνία

66 Αρχιτεκτονική Μεταδεδοµένων Κάθε ψηφιακό αντικείµενο έχει συνήθως µια εγγραφή µεταδεδοµένων. Στη Europeana θα υπάρχουν πολλές εγγραφές µεταδεδοµένων για κάθε αντικείµενο Για κάθε διαφορετική «όψη» για αυτό Metadata1 Object Metadata Europeana Metadata2 Metadata3

67 Συµπεράσµατα Χρήση προτύπων και καθιερωµένων κανόνων Όχι αυτοσχεδιασµοί στην περιγραφή των δεδοµένων Έστω και να φαινοµενικά επαρκούν για την εφαρµογή εν φτάνει να δουλεύει µια εφαρµογή Πρέπει να µπορεί να δια-λειτουργεί στο µέλλον

68 ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο

Περιεχόμενο. Μεταδεδομένα είναι. Παράδειγμα Μεταδεδομένων. Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα. «Δομημένα δεδομένα για άλλα δεδομένα»

Περιεχόμενο. Μεταδεδομένα είναι. Παράδειγμα Μεταδεδομένων. Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα. «Δομημένα δεδομένα για άλλα δεδομένα» Περιεχόμενο Τι είναι Μεταδεδομένα Παραδείγματα Δεδομένα ή Μεταδεδομένα Βασικές έννοιες Ορολογία, ηλεκτρονικά δημοσιεύματα, πρότυπα Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα Τι είναι Μεταδεδομένα Machine

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Greenstone, Λογισµικό δηµιουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης : παρουσίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον

Σεμινάριο: Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον Σεμινάριο: Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Μανόλης Πεπονάκης (peponakis@ionio.gr) Μιχάλης Σφακάκης (sfakakis@ionio.gr) 1 Ποιοί είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

4 ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση

4 ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση TP PT European P Κοινοτικού TΟ ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρακτική Εφαρµογή των Οντολογιών ως Εργαλεία Αναπαράστασης και ιαχείρισης Γνώσης στην

Διαβάστε περισσότερα

1 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

1 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πρακτικά 2 3 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Επιστροφή στο μέλλον: οι αξίες του παρελθόντος

Διαβάστε περισσότερα

eschoollib ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Παραδοτέο 1.1 Αναφορά τεχνικού και επιχειρηµατικού πλαισίου

eschoollib ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Παραδοτέο 1.1 Αναφορά τεχνικού και επιχειρηµατικού πλαισίου eschoollib ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΣΥΓΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικών Βιοµηχανικών ιατάξεων και Συστηµάτων Αποφάσεων ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ» ιδάσκων Καθηγητής: Σαράντος Καπιδάκης

«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ» ιδάσκων Καθηγητής: Σαράντος Καπιδάκης ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Εξάµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning. Βασίλειος Κ.

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning. Βασίλειος Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Remote Jukebox

Υλοποίηση Remote Jukebox ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλοποίηση Remote Jukebox ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΣΚΟΝ ΡΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ

«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός: 772520,32 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 265 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora

Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora Παρασκευάς Καμάτσος, Αφροδίτη Σωτηροπούλου, Άννα Θεοφιλάτου, Ελευθερία Μπογιατζή, Κωνσταντία Κακάλη Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ EΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Αθηνά» «Ι.Π.ΣΥ.Π.» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ EΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Αθηνά» «Ι.Π.ΣΥ.Π.» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ EΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Αθηνά» «Ι.Π.ΣΥ.Π.» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ιπλωµατικές Εργασίες Ακαδ. Έτους 2008-2009 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. ποέργο 9: πηρεσίες ροστιθέμενης Αξίας για Βιβλιοθήκες και πηρεσίες ληροφόρησης, Λοιπούς

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο : «Ηλεκτρονική Ιατρική Βιβλιοθήκη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο : «Ηλεκτρονική Ιατρική Βιβλιοθήκη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο : «Ηλεκτρονική Ιατρική Βιβλιοθήκη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανταλλαγή εδοµένων σε Αδόµητα ίκτυα Οµότιµων Κόµβων µε χρήση Οντολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. δηγός πουδών

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. δηγός πουδών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ δηγός πουδών Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης Θεσσαλονίκη 2010 2 Πίνακας περιεχομένων Ο..5

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Τεχνολογία Web Services»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Τεχνολογία Web Services» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τεχνολογία Web Services» Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Ο Οδηγός για τα ανήκει στη σειρά των εκδόσεων του ΕΚΤ για καλές πρακτικές πάνω σε θέματα ψηφιακής επιμέλειας και διαχείρισης ψηφιακού πολιτιστικού και επιστημονικού υλικού.

Διαβάστε περισσότερα