ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ. ιαλειτουργικότητα. Επίπεδα διαλειτουργικότητας. ιαλειτουργικότητα. ιαλειτουργικότητα. 05 Dec 12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ. ιαλειτουργικότητα. Επίπεδα διαλειτουργικότητας. ιαλειτουργικότητα. ιαλειτουργικότητα. 05 Dec 12."

Transcript

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ Βασικό συστατικό για την επιτυχημένη διάχυση των λύσεων η-υγείας Ύπαρξη πληροφοριακών συστημάτων τα οποία δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους Η υγεία ως συνολικό αγαθό απαιτεί και συνολικές λύσεις Κινητικότητα ασθενών Ι. Κουμπούρος Μορφές διαλειτουργικότητας στην η-υγεία: ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών διαλειτουργικότητα των ΗΦΥ διαλειτουργικότητα αναγνωριστικών στοιχείων ασθενών κοινή κωδικοποίηση κοινές επιχειρησιακές διαδικασίες, κλπ Επίπεδα διαλειτουργικότητας ύο κύρια επίπεδα διαλειτουργικότητας συντακτικό & εννοιολογικό Συντακτικό επίπεδο: αφορά την ικανότητα των συστημάτων να ανταλλάσσουν πληροφορίες και περιλαμβάνει το επίπεδο των δικτύων και του μέσου επικοινωνίας (π.χ. του ιαδικτύου), του χρησιμοποιούμενου πρωτοκόλλου (π.χ. HTTP ή ), του πρωτοκόλλου μηνυμάτων και μορφοποίησης μηνυμάτων (π.χ. SOAP, ebxml) και αλληλουχίας τους. Εγγυάται τη μετάδοση και παράδοση των μηνυμάτων, αλλά χωρίς να εγγυάται ταυτόχρονα πως το περιεχόμενό τους είναι επεξεργάσιμο και κατανοητό από το λήπτη Εννοιολογική ή σημασιολογική διαλειτουργικότητα: αφορά στην ικανότητα των συστημάτων που ανταλλάσσουν πληροφορίες να τις κατανοούν ώστε να μπορούν να τις επεξεργαστούν κατάλληλα. Αποτελεί προϋπόθεση για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής διανομής των υπηρεσιών η-υγείας και αφορά την ανάγκη για συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών, κοινή και περαιτέρω χρήση πληροφοριών για την αύξηση της διοικητικής αποτελεσματικότητας και τη μείωση της γραφειοκρατίας για τους ασθενείς/πολίτες «Η δυνατότητα δύο ή περισσότερων συστημάτων να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορία και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πληροφορία η οποία έχει ανταλλαχθεί». Βελτιώνει τη διανομή υπηρεσιών στους ασθενείς και μειώνει τη δαπάνη για τις διοικήσεις και τους ασθενείς, λόγω της αποτελεσματικότερης διανομής των υπηρεσιών υγείας. = η δυνατότητα δύο ή περισσότερων συστημάτων να μπορούν να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν πληροφορίες αποτελεσματικά και με ακρίβεια και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πληροφορία η οποία έχει ανταλλαχθεί. Η ανταλλαγή πληροφορίας αφορά τη λειτουργική διαλειτουργικότητα, ενώ η δυνατότητα χρησιμοποίησής της αφορά την εννοιολογική ή σημασιολογική διαλειτουργικότητα Λειτουργική Σημασιολογική Προαπαιτούμενο: αυτόματη επεξεργασία δεδομένων 1

2 #2 ύο «επίπεδα» διαλειτουργικότητας: Λειτουργική διαλειτουργικότητα: H ικανότητα δύο ή περισσότερων συστημάτων να ανταλλάσσουν πληροφορία Σημασιολογική διαλειτουργικότητα: Η ικανότητα ερμηνείας, κατανόησης και χρησιμοποίησης της πληροφορίας η οποία έχει ανταλλαχθεί Προαπαιτούμενο: αυτόματη επεξεργασία δεδομένων Τέσσερα βασικά επίπεδα διαλειτουργικότητας, ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση πληροφοριακών συστημάτων υγείας: Τεχνικό: αφορά τη διασύνδεση των χρησιμοποιούμενων υπολογιστών και υπηρεσιών και τη διευκόλυνση των ανεξάρτητων συστημάτων για να ανταλλάσσουν τις σχετικές με την υγεία πληροφορίες. Αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει θέματα όπως οι «ανοικτές» διεπαφές, οι υπηρεσίες διασύνδεσης, η ολοκλήρωση των δεδομένων και η χρήση ενδιάμεσων εφαρμογών, η παρουσίαση και ανταλλαγή δεδομένων, η δυνατότητα πρόσβασης και οι υπηρεσίες σχετικές με την ασφάλεια των δεδομένων. Σημασιολογικό: υπονοεί όχι μόνο τη δυνατότητα των συστημάτων να ανταλλάσσουν δεδομένα, αλλά και να μπορούν να τα κατανοήσουν. Αφορά επομένως τη δυνατότητα ανταλλαγής, κατανόησης και πράξης σε σχέση με τις πληροφορίες υγείας που μεταδόθηκαν. Οργανωτικό: αφορά τον καθορισμό των απαραίτητων επιχειρησιακών στόχων και των διαδικασιών για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών και των φορέων παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμούν να ανταλλάξουν πληροφορίες αλλά έχουν διαφορετικές εσωτερικές δομές και διαδικασίες. Νομικό: σχετίζεται με την ανάπτυξη του κατάλληλου νομικού πλαισίου για να επιτρέψει την ασφαλή πρόσβαση και την επεξεργασία των πληροφοριών των ασθενών που μεταφέρονται ηλεκτρονικά. Η σημασία της διαλειτουργικότητας Η διαλειτουργικότητα είναι προαπαιτούμενο αλλά και καταλύτης για την ανάπτυξη υπηρεσιών η-υγείας Για να επιτευχθεί η επιθυμητή διαλειτουργικότητα απαιτείται η στενή συνεργασία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών υγείας (π.χ. νοσοκομεία), των φορέων που αποζημιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. ασφαλιστικά ταμεία και ιδιωτικές ασφάλειες) και των προμηθευτών (π.χ. εταιρίες πληροφορικής) Η επίτευξη διασυνοριακής διαλειτουργικότητας στις πρωτοβουλίες για ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες αποτελεί πολιτική προτεραιότητα Η Ε.Ε. αναγνωρίζει πως η παροχή αδιάλειπτων διασυνοριακών δημόσιων υπηρεσιών (για τις οποίες η διαλειτουργικότητα αποτελεί προϋπόθεση) έχει το δυναμικό να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις Κύριοι άξονες διαλειτουργικότητας Άξονας 1: ανταλλαγής μηνυμάτων υγείας Η χρήση κατάλληλων διεπαφών (interface engines) βοηθά στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων. Οι διεπαφές αυτές ουσιαστικά συλλέγουν τα δεδομένα από την κύρια εφαρμογή, τα κωδικοποιούν σε μηνύματα και τα μεταδίδουν πάνω από το χρησιμοποιούμενο δίκτυο σε μια άλλη εφαρμογή Στην πλευρά του λήπτη, το ληφθέν μήνυμα αποκωδικοποιείται και επεξεργάζεται κατάλληλα και τα δεδομένα που περιέχει προωθούνται στην κύρια εφαρμογή του λήπτη προκειμένου να αποθηκευτούν και επεξεργαστούν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες Σε έναν τέτοιο σχεδιασμό, ο αριθμός των διεπαφών που χρησιμοποιούνται έχει να κάνει με το πλήθος των εφαρμογών που πρόκειται να ανταλλάξουν μηνύματα. Για παράδειγμα, αν πρόκειται να ανταλλάσσουν πέντε εφαρμογές μηνύματα, απαιτούνται ν*(ν-1)/2 διεπαφές, ήτοι 10 διεπαφές. Με λίγα λόγια, η κάθε μια από τις εφαρμογές θα πρέπει να επικοινωνεί με όλες τις άλλες (τέσσερις), άρα απαιτούνται τέσσερις διεπαφές για κάθε μια εφαρμογή. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, προτιμάται να χρησιμοποιείται η κατάλληλη κωδικοποίηση των μηνυμάτων, ώστε κάθε εφαρμογή που γνωρίζει την κωδικοποίηση αυτή να μπορεί να ανταλλάσσει μηνύματα χρησιμοποιώντας την ίδια διεπαφή Ένα από τα πιο διαδεδομένα πρότυπα κωδικοποίησης μηνυμάτων στην υγεία είναι το Health Level 7 (HL7). Παρόλα αυτά όμως, αν κάποιο σύστημα είναι συμβατό με την τρέχουσα έκδοση του HL7 δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί να επικοινωνήσει εύκολα με συστήματα που χρησιμοποιούν παλαιότερες εκδόσεις του HL7, μιας και υπάρχουν σημαντικά κενά στην αντιστοιχία των ορισμών των εκδόσεων 2

3 Κύριοι άξονες διαλειτουργικότητας Άξονας 2: ΗΦΥ Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΗΦΥ) ασθενή μπορεί να οριστεί ως η ψηφιακή αποθήκευση πληροφοριών υγείας σχετικά με έναν ασθενή με σκοπό τη χρήση όλων των συλλεχθέντων πληροφοριών για τη συνεχιζόμενη φροντίδα της υγείας, την εκπαίδευση, την έρευνα και τη διατήρηση σε κάθε βήμα της εμπιστευτικότητας Επειδή οι πληροφορίες του ΗΦΥ αποθηκεύονται σε πλήθος οργανισμών (διαφορετικά νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, κλπ) δεν υπονοείται η διαλειτουργικότητά τους Η συνέχιση της φροντίδας απαιτεί οι εμπλεκόμενοι στην παροχή υπηρεσιών υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, κλπ) να έχουν πρόσβαση στο σύνολο των κλινικών δεδομένων και του ιστορικού των κινήσεων του ασθενή. Για το σκοπό αυτό προωθούνται διάφορες προσπάθειες προτυποποίησης για την εξασφάλιση της επιθυμητής διαλειτουργικότητας των ΗΦΥ, όπως η CEN/TC 251 EHRcom, openehr και HL7 Clinical Document Architecture (CDA) ΗΦΥ Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΗΦΥ) Προσωπικά δεδομένα Νομικές άδειες Ιατρικό ιστορικό Κλινικά δεδομένα ιαγνωστικές εικόνες Ιατρική φροντίδα Αλλεργίες Χορηγηθέντα φάρμακα Κύριοι άξονες διαλειτουργικότητας Άξονας 3: Λοιπά θέματα Χρήση των κατάλληλων αναγνωριστικών των ασθενών, κωδικοποίηση των χρησιμοποιούμενων όρων, ιατρικές οδηγίες, επιχειρησιακές διαδικασίες, γλώσσα, κα Τα οφέλη από τη διαλειτουργικότητα των λύσεων η-υγείας είναι ποικίλα: Για τους επαγγελματίες υγείας: αναβαθμισμένη ποιότητα και ασφάλεια φροντίδας μέσω της επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών σημείων παροχής φροντίδας και των θεραπόντων ιατρών. Επικαιροποιημένες πληροφορίες για τον ασθενή και ενισχυμένη υποστήριξη αποφάσεων και διαγνώσεων για τους ιατρούς βάσει εμπειριών και κλινικών πρωτοκόλλων. Για τους ασθενείς: παροχή υπηρεσιών στο σημείο της ανάγκης, αίσθημα ασφάλειας, ποιότητα φροντίδας ακόμη και στο εξωτερικό. Για τους πληρωτές: μείωση των δαπανών για τα πληροφοριακά συστήματα η- υγείας. Για παράδειγμα, λόγω της διαλειτουργικότητας, μπορεί να μεταφερθεί άμεσα μια εξέταση MRI που εκτελέστηκε σε ένα νοσοκομείο στο γραφείο ενός ιατρού ή σε άλλο νοσοκομείο κατά τη νοσηλεία του ασθενή, χωρίς να χρειάζεται ο ασθενής να επαναλάβει την εξέταση. Για τη βιομηχανία υγείας: η χρήση κοινού πλαισίου διαλειτουργικότητας λύσεων η-υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς για τον τομέα της υγείας, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό και μειώνοντας τα κόστη για τους φορείς που αναπτύσσουν τέτοιες λύσεις. Κωδικοποίηση - Ταξινόμηση Προβλήματα Έλλειψη μοναδικής κωδικοποίησης και ταξινόμησης Η παραγωγή δεδομένων και πληροφοριών στον τομέα της υγείας είναι υπέρογκη Τύπος/Πηγή: διοικητικά, οικονομικά, ιατρικά, νοσηλευτικά, κλπ Μορφή: ηχητικά, βίντεο, εικόνες, κείμενα, βιοσήματα, κλπ Έλλειψη τυποποιημένου λεξικού, ορολογίας, προτύπων και πρωτοκόλλων Υπολογιστές απαιτείται ομοιομορφία στη συστηματοποίηση και κωδικοποίηση των δεδομένων και των ορισμών τους προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή επεξεργασία τους από τα πληροφοριακά συστήματα Οφέλη κωδικοποίησης Ορθή κωδικοποίηση τυποποιημένη και συστηματική αποθήκευση πληροφοριών προκειμένου να διατηρούνται τα ιατρικά ιστορικά, να υποβοηθούνται οι διαγνώσεις και να παρέχονται εντέλει καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας Μπορούμε να συγκρίνουμε τα δεδομένα και να καταλήξουμε σε διοικητικά και στατιστικά συμπεράσματα, χαράσσοντας έγκαιρα την κατάλληλη στρατηγική Προσφέρει: μια «κοινή γλώσσα» αναπαράστασης και ερμηνείας των δεδομένων και των εννοιών, το οποίο είναι βασικό προαπαιτούμενο για την επίτευξη της σημασιολογικής διαλειτουργικότητας Μειώνεται η ασάφεια, τα σφάλματα και αναβαθμίζεται η ποιότητα των δεδομένων, ενώ επιτυγχάνεται η τυποποίηση και η συγκρισιμότητα των δεδομένων, η ταχύτερη επεξεργασία και αναζήτηση των δεδομένων μέσω υπολογιστών και η παραγωγή λογικών συσχετισμών μεταξύ των δεδομένων 3

4 Ορισμός Κωδικοποίηση (1) = η διαδικασία οργάνωσης πληροφοριών ή δεδομένων υγείας σε κατηγορίες, στις οποίες δίνονται κωδικοί (που είναι συνήθως αριθμητικοί ή αλφαριθμητικοί) με σκοπό τη συντόμευση, αποθήκευση και εύκολη ανάκτηση των δεδομένων αυτών Τι προσφέρει η Κωδικοποίηση; «Κοινή γλώσσα» αναπαράστασης και ερμηνείας των δεδομένων-εννοιών, βασικό προαπαιτούμενο επίτευξης σημασιολογικής διαλειτουργικότητας. Κωδικοποίηση (2) = ο μετασχηματισμός των λεκτικών περιγραφών των ασθενειών, των τραυματισμών, των διαδικασιών, κοκ, σε αλφαριθμητικούς προσδιορισμούς Ένα σύστημα κωδικοποίησης οφείλει σε ένα μόνο κωδικό να μαζεύει όλες τις ορολογίες που αναφέρονται π.χ. σε μία ασθένεια και τα λογικά συνώνυμά της Μείωση ασάφειας, σφαλμάτων και αναβάθμιση της ποιότητας των δεδομένων. Τι προσφέρει η Κωδικοποίηση; Τυποποίηση-συγκρισιμότητα των δεδομένων. Ταχύτερη επεξεργασία και αναζήτηση δεδομένων μέσω Η/Υ. Παραγωγή λογικών συσχετισμών μεταξύ των δεδομένων. Προβλήματα «Έκρηξη κωδικών» (the combinatorial explosion): Η εισαγωγή νέων όρων και η προσθήκη περισσότερης λεπτομέρειας συνεπάγεται μεγάλη αύξηση του αριθμού των απαιτούμενων κωδικών: Παράδειγμα: Καψίματα. 100 περιοχές x 3 βαθμοί καψίματος 5 υπό-περιοχές/περιοχή x χημικό ή θερμικό x 3 επίπεδα έκτασης x 3 διάρκειες 116,352 κωδικοί!! Σύγχυση των εννοιών με τις περιγραφές τους. Προβλήματα Η βασισμένη στους κωδικούς ιεραρχία (codedependent hierarchy) δημιουργεί προβλήματα: Τα ιεραρχικά επίπεδα περιορίζονται από τα ψηφία του κωδικού (κωδικοί 5 ψηφίων 5 ιεραρχικά επίπεδα). Αδυναμίατοποθέτησηςμιαςέννοιαςσεδύοθέσειςστην ιεραρχία χωρίς χρήση διπλών κωδικών. υσκολία εισαγωγής νέων εννοιών και αναδιοργάνωσης της ιεραρχίας. Επιπλέον προβληματική είναι και η υποστήριξη μη ιεραρχικών σχέσεων. 4

5 Ταξινόμηση Ένα σύστημα ταξινόμησης (classification system) αποτελεί ένα σύστημα οργάνωσης σε κατηγορίες ή τάξεις δεδομένων ή πληροφοριών υγείας με βάση τα παρόμοια χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουν μεταξύ τους. Η κωδικοποίηση είναι η απόδοση ενός κωδικού σε μια οντότητα. Αν και υφίστανται πολλών ειδών κωδικοποιήσεις, τα δύο κυριότερα είδη στη σημειολογία είναι: η ταξινόμηση (classification) η οποία έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την απόδοση κωδικών σε οντότητες έτσι ώστε οι οντότητες να ορίζονται κατά το δυνατόν αμφιμονοσήμαντα και η ονοματολογία (nomenclature) η οποία είναι η ταξινομημένη συλλογή συνδεδεμένων όρων. Άλλα είδη κωδικοποίησης αποτελεί ο θησαυρός λέξεων (thesaurus), η ταξονομία (taxonomy) και η επίσημη ορολογία (formal terminology). Ανάγκη για διεθνή συνεργασία στην προσπάθεια ενιαίας κωδικοποίησης, ταξινόμησης και προτύπων στο χώρο της υγείας (π.χ. ICD-10, DICOM, HL7, SNOMED, LOINC, κα). Η ΠΟΥ έχει εκδώσει το ICD-10 (International Classification of Diseases) ως ένα παράδειγμα ταξινόμησης, ενώ η κωδικοποίηση SNOMED (Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine) αποτελεί παράδειγμα μιας ονοματολογίας. Ταξινόμηση Ο τρόπος κωδικοποίησης δεν θα πρέπει απλά να επικεντρώνεται στον περιγραφικό σκοπό των δεδομένων, αλλά να στοχεύει στην αξιοποίησή τους σε κλινικό, οικονομικό, και διοικητικό επίπεδο Είναι σημαντικό να βρεθεί μια κοινή ορολογία τόσο σε επίπεδο ονοματολογίας όσο και σε επίπεδο κωδικοποίησης η οποία θα μπορεί να αποδίδει με ποιότητα και αξιοπιστία την παραγόμενη και συλλεχθείσα πληροφορία στο χώρο της υγείας. Η αξιοπιστία παράγεται μέσω της σταθερότητας, της ικανότητας αναπαραγωγής και ακρίβειας, ενώ η ποιότητα με τη σωστή απόδοση των όρων έτσι ώστε να επιτρέπεται η ανάκτηση των δεδομένων με συνεπή τρόπο. Πρότυπα Όλα τα συστήματα πληροφορικής επεξεργάζονται και αποθηκεύουν δεδομένα αλλά και επικοινωνούν μεταξύ τους Ο τρόπος επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς των δεδομένων όμως δεν είναι ο ίδιος για όλα τα συστήματα Για αυτό το λόγο θα πρέπει να στηρίζεται σε ένα πρότυπο Πρότυπο (1) = ένα σύνολο προδιαγραφών που περιγράφει ακριβώς το πώς μεταφέρονται ή αποθηκεύονται τα δεδομένα. Τα πρότυπα είναι επί της ουσίας το κλειδί για την πρόσβαση στα δεδομένα που περιέχει ένα σύστημα Πρότυπο (2) = ένα σύνολο κανόνων, συνθηκών, απαιτήσεων και τρόπων αναπαράστασης της πληροφορίας Αν δεν είναι γνωστός ο τρόπος αποθήκευσης και μεταφοράς των δεδομένων αυτών δεν εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης Χρήση προτύπων αποφεύγονται ασυμβατότητες, ασάφειες και παρερμηνείες των δεδομένων Βασικές κατηγορίες προτύπων: Πρότυπα επικοινωνίας Πρότυπα αναπαράστασης κλινικών δεδομένων Πρότυπα αναγνώρισης Πρότυπα ασφάλειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων Πρότυπα αρχιτεκτονικής ηλεκτρονικού φακέλου υγείας Πρότυπα ασφάλειας των δεδομένων και εξασφάλισης του ιατρικού απορρήτου Πρότυπα Εισαγωγή υπολογιστών αναγκαία η ομοιομορφία στη συστηματοποίηση/κωδικοποίηση των δεδομένων αυτών και των ορισμών τους Χωρίς προκαθορισμένη ορολογία είναι αδύνατον να γίνει μια αυτοματοποιημένη σύνθεση των δεδομένων υγείας Παράδειγμα «βραχύτητα αναπνοής» vs «δύσπνοια» Υφίσταται πληθώρα προτύπων σε όλα τα επίπεδα. Παρόλα αυτά ακόμη δεν υπάρχει κάποιο κοινά αποδεκτό πρότυπο σε διεθνές επίπεδο που να εξασφαλίζει τα επιθυμητά οφέλη Στην Ευρώπη, η Τεχνική Επιτροπή 251 (TC 251) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (Comitteé Europeéne de Normalisation CEN) είναι υπεύθυνη για την τυποποίηση μηνυμάτων πληροφορικής στην υγεία και πρότυπα Η διαλειτουργικότητα βασίζεται στη συμμόρφωση με ένα κοινά συμφωνημένο σύνολο προτύπων. Πρότυπα: σύνολο κοινών κανόνων και τρόπων αναπαράστασης της πληροφορίας. Μέσω των προτύπων αποφεύγονται ασάφειες, ασυμβατότητες και λανθασμένες ερμηνείες των δεδομένων. Περιοχές τυποποίησης Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχει μια τεράστια κινητικότητα στο θέμα της ανάπτυξης προτύπων στο χώρο της υγείας Για το λόγο αυτό υφίσταται πληθώρα προτύπων σε όλα τα επίπεδα Οι άνθρωποι που τα αναπτύσσουν προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν ως βάση τα καλύτερα χαρακτηριστικά από τα υπάρχοντα πρότυπα, παρά να ξεκινούν από το μηδέν 5

6 Κατηγορίες προτύπων Πρότυπα επικοινωνίας Πρότυπα αναπαράστασης των κλινικών δεδομένων Πρότυπα αρχιτεκτονικής ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου Πρότυπα αναγνώρισης Πρότυπα ασφάλειας των δεδομένων και εξασφάλισης του ιατρικού απορρήτου HL-7 Health Level - 7 Πρότυπα ασφάλειας ιατρικοτεχνολογικών προϊόντων HL-7 Ο οργανισμός HL7 (Health Level 7) δημιουργήθηκε στις Η.Π.Α. το 1987 με σκοπό την προτυποποίηση των μηνυμάτων σχετικά με την εισαγωγή, καταχώρηση, μεταφορά και χρέωση ασθενών, την επικοινωνία μεταξύ νοσοκομείων και ασφαλιστικών εταιριών καθώς και τη γενική διαχείριση φαρμακευτικών παραγγελιών Εστιάζεται στην ανταλλαγή μηνυμάτων στο χώρο της υγείας και αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα πρότυπα ανταλλαγής πληροφοριών μέσω μηνυμάτων σε κλινικό περιβάλλον Το HL7 αφορά τόσο τα κλινικά όσο και τα διοικητικά δεδομένα Έχει αναγνωριστεί από διάφορα εθνικά ιδρύματα προτυποποίησης (π.χ. ANSI (ΗΠΑ) και DIN (Γερμανία)) Χρησιμοποιείται καθημερινά σε εκατοντάδες νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο, συνδέοντας μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών και συστημάτων HL-7 Οι περισσότερες συσκευές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού έχουν τη δυνατότητα πλέον να επικοινωνήσουν χρησιμοποιώντας HL7 μηνύματα, ενώ σχεδόν όλα τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να στείλουν και να λάβουν αντίστοιχα μηνύματα μέσω του πρωτοκόλλου ανταλλαγής μηνυμάτων HL7 Η αποστολή του οργανισμού HL7 είναι η δημιουργία αξιόπιστων προτύπων ανταλλαγής, διαχείρισης και ολοκλήρωσης δεδομένων που αφορούν την κλινική φροντίδα του ασθενή, καθώς και τη διαχείριση, οργάνωση και αξιολόγηση των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης Ο οργανισμός ενθαρρύνει τη δημιουργία ευέλικτων προτύπων, οδηγιών, μεθοδολογιών, πρωτοκόλλων και άλλων συναφών υπηρεσιών και προϊόντων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων στην υγεία και η ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών από και προς τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή HL-7 Το HL7 αποτελεί επί τοις ουσίας ένα πρωτόκολλο για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ιατρικών εφαρμογών Πρωτόκολλο = ένα σύνολο επίσημων και καλά καθορισμένων κανόνων, για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των προγραμμάτων Η/Υ HL7 = είναι ένα πρωτόκολλο για την ανταλλαγή δεδομένων που καθορίζει το σχήμα και το περιεχόμενο των μηνυμάτων έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών μηχανημάτων και εφαρμογών. ηλαδή καθορίζει μία επικοινωνία μεταξύ δύο ανεξάρτητων εφαρμογών, παρά το συγκεκριμένο ρόλο κάθε εφαρμογής στη διαδικασία παροχής υγειονομικής περίθαλψης. HL-7 v.3: χρησιμοποιεί μια μεθοδολογία βασισμένη σε ένα Μοντέλο Αναφοράς Πληροφοριών (Reference Information Model - RIM). Η μεθοδολογία της έκδοσης 3 είναι αντικειμενοστραφής και χρησιμοποιεί αποκλειστικά την κωδικοποίηση XML4 για την ανταλλαγή των δεδομένων αντί του απλού κειμένου ASCII που χρησιμοποιούν οι εκδόσεις 2.x Απώτερος στόχος του HL7 αποτελεί η υλοποίηση ενός προτύπου επαρκώς προσδιορισμένου και δοκιμασμένου και το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα να πιστοποιείται η προσαρμογή των προμηθευτών στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης DICOM Digital Imaging and Communications 6

7 DICOM Το πρότυπο DICOM προτάθηκε από το American College of Radiology (ACR) και το National Electrical Manufacturers Association (NEMA) το 1985 Xρησιμοποιείται συνήθως για τη μεταφορά, αποθήκευση, διανομή και εξέταση ιατρικών εικόνων. Το πρότυπο επικοινωνίας ιατρικής ψηφιακής εικόνας DICOM επιχειρεί να κωδικοποιήσει τόσο τα στοιχεία τα οποία συνοδεύουν τις ιατρικές εικόνες, όσο και τις ίδιες τις εικόνες, ώστε να επιτευχθεί η αυτόματη σύνδεση των συσκευών παραγωγής εικόνας με το νοσοκομειακό πληροφοριακό σύστημα, ανεξαρτήτως συσκευής ή λειτουργικού συστήματος Eξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων με σκοπό την παραγωγή, αποθήκευση, απεικόνιση, επεξεργασία, αποστολή, ανάκτηση, αναζήτηση και εκτύπωση ιατρικών εικόνων και των παραγόμενων αναφορών, καθώς και των σχετικών ροών εργασίας O τρόπος δόμησης και κατασκευής των αρχείων DICOM επιτρέπει σε έναν εξυπηρετητή αρχείων να αποθηκεύει και να αναζητά εικόνες χωρίς να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο κωδικοποιούνται τα δεδομένα της εικόνας DICOM Η χρήση του διευκολύνει επίσης τα μέγιστα και την επικοινωνία και εμπλουτισμό του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, ενώ η αγορά στο μέλλον νέων τεχνολογιών και εξοπλισμού (εκτυπωτών φιλμ, μόνιτορ, τερματικών σταθμών, κλπ) δεν αποτελεί εμπόδιο στη διαλειτουργικότητα Oφέλη: Οι ασθενείς μπορούν να λαμβάνουν ταχύτερη και καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών στέλνοντας τις ιατρικές τους εικόνες χωρίς πρόβλημα όπου απαιτηθεί Οι ιατροί έχουν καλύτερη πρόσβαση στις εικόνες αυτές και στις ανάλογες αναφορές, ενώ βοηθούνται σημαντικά στην πιο ακριβή και ταχύτερη διάγνωση από σχεδόν οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκονται Προαπαιτούμενο από όλους τους ΗΦΥ οι οποίοι ενσωματώνουν ιατρικές εικόνες και πληροφορίες Το πρότυπο DICOM Πρότυπο για τη μεταφορά ψηφιακών εικόνων Ανάκτηση εικόνων και σχετιζόμενων πληροφοριών από απεικονιστικά μηχανήματα Ανεξαρτησία από την υλοποίηση Αποτελείται από 12 μέρη Καθένα περιγράφει και ένα τμήμα του προτύπου Το πρότυπο DICOM Digital Image Format Ψηφιακό format εικόνων pixel data + metadata Network Image Transfer ικτυακή μεταφορά εικόνων Αποστολή και λήψη ψηφιακών αντικειμένων Το πρότυπο DICOM Open Media Interchange Κοινή μορφοποίηση αρχείων Cross-Vendor Compatibility Συμβατότητα ανάμεσα σε μηχανήματα διαφορετικών κατασκευαστών Siemens, General Electric, Philips, κλπ. Χαρακτηριστικά του DICOM Κύριο πεδίο εφαρμογής: επικοινωνίες με βάση τις εικόνες Προσανατολισμένο σε αντικείμενα υνατότητα αναφοράς ανάμεσα σε αντικείμενα, π.χ. σύνδεση εξέτασης και μετα-δεδομένων Ιεραρχίες αντικειμένων Ασθενής Είδος Εξέτασης Τύποι Αρχείων Αρχεία 41/52 7

8 DICOM και επικοινωνία Κοινή γλώσσα Προτυποποιημένη επικοινωνία Βασική λειτουργικότητα Αποστολή, αναζήτηση και εκτύπωση εικόνων από εξετάσεις Πρόσθετες δυνατότητες διαχείρισης DICOM και επικοινωνία ιαδικασία δύο βημάτων Negotiation Καθορισμός του είδους των δεδομένων που θα μεταφερθούν Exchange Μεταφορά των δεδομένων ιατήρηση εκδόσεων (versioning) Μηνύματα επιβεβαίωσης (acknowledgment) DICOM Network SNOMED CT Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms SNOMED CT SNOMED CT: κλινική ορολογία η οποία παρέχει κλινικό περιεχόμενο και κοινό τρόπο έκφρασης για κλινική τεκμηρίωση και αναφορές Θεωρείται ως μια από τις πιο περιεκτικές, πολύγλωσσες κλινικές ορολογίες υγειονομικής περίθαλψης στον κόσμο Χρήση: στην κωδικοποίηση, ανάκτηση και ανάλυση των κλινικών δεδομένων Η ορολογία αποτελείται από έννοιες, όρους και σχέσεις με σκοπό την ακριβή αναπαράσταση της κλινικής πληροφορίας στο χώρο της υγείας SNOMED CT Οι περισσότερες εφαρμογές στο χώρο της υγείας εστιάζονται στη συλλογή κλινικών δεδομένων, τη συσχέτισή τους με κλινικές βάσεις γνώσης, την ανάκτηση πληροφοριών, καθώς και στο συνδυασμό δεδομένων και στην ανταλλαγή τους Λόγω της χαοτικής μορφής και δομής του χώρου της υγείας οι πληροφορίες και τα δεδομένα μπορεί να προκύψουν από διαφορετικούς χώρους, σε διαφορετικές στιγμές και με διαφορετικό τρόπο Το SNOMED CT προσφέρει την προτυποποίηση της κλινικής πληροφορίας Οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις έννοιες, τις ιεραρχίες και τις συσχετίσεις ως κοινό έδαφος για την ανάλυση των δεδομένων 8

9 Οφέλη SNOMED CT Η παροχή αξιόπιστης, πλήρης και κατάλληλα δομημένης πληροφορίας στους επαγγελματίες υγείας (π.χ. ιατρικό ιστορικό, ασθένειες, εργαστηριακά αποτελέσματα, θεραπευτικές αγωγές, κλπ), η οποία με τη σειρά της βελτιώνει σημαντικά τα αποτελέσματα για τον ίδιο τον ασθενή Η κατάλληλη κλινική ορολογία επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών υγείας να αναγνωρίζουν εύκολα τους ασθενείς βάσει της σωστής κωδικοποίησης των πληροφοριών στο φάκελό τους και συνεπώς διευκολύνουν τις αποφάσεις για την ορθότερη δυνατή θεραπευτική αγωγή Το ζήτημα της διαλειτουργικότητας και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής αρχείων υγείας διευκολύνεται σημαντικά από το SNOMED CT Γενικά οφέλη SNOMED CT Γενικά οφέλη Αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο με πολυγλωσσική υποστήριξη, ενώ επιτρέπει την ανάπτυξη, ανεξαρτήτου τεχνολογιών, διαπολιτισμικού φακέλου υγείας. Παρέχει μια συνεπή ορολογία σε όλο το εύρος της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό επιτρέπει στους ιατρούς να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά και με ακρίβεια και αξιοπιστία. Επιτρέπει την ακριβή καταγραφή των κλινικών πληροφοριών. Με τη χρησιμοποίηση πολλαπλών περιγραφών για μια κλινική έννοια επιτρέπει την εξατομικευμένη προσαρμογή του χωρίς καμία αρνητική επίδραση στη συνέπεια της ορολογίας. ιαθέτει χαρακτηριστικά κληρονομικότητας επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο την παροχή μιας σαφούς περιγραφής μιας έννοιας με ένα λογικό τρόπο και τη συνεπαγόμενη διευκόλυνση των υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών για εφαρμογή λογικής επεξεργασίας των σχετικών δεδομένων. Είναι εύκολα επεκτάσιμο. Η καταγραφή των κλινικών στοιχείων μέσω του SNOMED-CT επιτρέπει τη συνεπή ανάκτηση, τη διαβίβαση και την ανάλυση των στοιχείων από τα αρχεία στα υγειονομικά συστήματα. Επιτρέπει τη συνεπή ανάκτηση, μετάδοση και ανάλυση κλινικών δεδομένων από ένα φάκελο υγείας. Λειτουργικά οφέλη SNOMED CT Λειτουργικά οφέλη Επιτρέπει τη σύλληψη των κλινικών πληροφοριών με την ενσωμάτωση κατάλληλων λεπτομερειών για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Επιτρέπει την καταγραφή των κλινικών δεδομένων των ασθενών από διαφορετικούς ανθρώπους, σε διαφορετικές θέσεις και το συνδυασμό τους μέσα στο φάκελο των ασθενών. Αυτό διευκολύνει τη συνέχιση της περίθαλψης σε διαφορετικές τοποθεσίες και συστήματα. Μειώνει τον κίνδυνο για ανακριβή ερμηνεία των στοιχείων από τα αρχεία. Συμβάλει στη μείωση των ποσοστών λάθους και βοηθά να εξασφαλιστεί η περιεκτική καταγραφή των σχετικών δεδομένων. Μέσω της ορθής διανομής των δεδομένων μειώνει δραματικά την ανάγκη για επανάληψη π.χ. του ιατρικού ιστορικού σε κάθε νέα επίσκεψη του ασθενή. Επιτρέπει την αποδοτική αναζήτηση φακέλων υγείας και ανάκτηση της σχετικής κλινικής πληροφορίας. ιευκολύνει τη λήψη αποφάσεων στο σημείο της ανάγκης, την αυτοματοποιημένη αναγνώριση παραγόντων κινδύνου για τον ασθενή και την παρακολούθηση της απόδοσης της θεραπευτικής αγωγής και των πιθανών αρνητικών συνεπειών. Με τη χρήση του μπορούν να δημιουργηθούν κατάλληλοι αυτοματοποιημένοι συναγερμοί και υπενθυμίσεις στον ιατρό. Βοηθά στην αναγνώριση παρόμοιων περιστατικών. Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα παρέχοντας ένα πρότυπο για τη δημιουργία κλινικών αναφορών. Επιτρέπει την επιτυχημένη διασταύρωση ιστορικών κλινικών δεδομένων. ευτερεύοντα οφέλη SNOMED CT ευτερεύοντα οφέλη Με την κατάλληλη κωδικοποίηση βοηθά την παρακολούθηση της δημόσιας υγείας (π.χ. συχνότητα εμφάνισης ασθενειών, κλπ). Επιτρέπει την εύκολη ανάλυση των δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων και συμπερασμάτων (π.χ. ιατρική βασισμένη στα γεγονότα). Επιτρέπει τη μελέτη της αποδοτικότητας. Επιτρέπει τη μελέτη μεγάλων πληθυσμών με συνέπεια στα χρησιμοποιούμενα δεδομένα για ιατρικές έρευνες. Βοηθά στην έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων και στη λήψη κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών, μέσω της δυνατότητας μέτρησής τους. Άλλα οφέλη SNOMED CT ιάχυση πληροφοριών Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή και διάχυση των στοιχείων ανάλυσης (π.χ. πόσες χειρουργικές επεμβάσεις καρκίνου εκτελούνται και αν οι συγκεκριμένες επεμβάσεις έχουν καθοριστική σημασία στη μακροπρόθεσμη επιβίωση και την υποτροπή του καρκίνου, κλπ). Είναι φανερό πως μια τέτοιου επιπέδου ανάλυση θα είναι ανεκτίμητη όταν εμπλουτιστεί από τα ανάλογα στοιχεία. Με την κοινή κωδικοποίηση των κλινικών δεδομένων μπορούν στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν διεθνείς συγκρίσεις και αναλύσεις, να αποτιμηθούν θεραπείες και να εμφανιστούν οι βέλτιστες πρακτικές. Βοηθά τη διοίκηση των οργανισμών υγείας στη διαχείριση της γνώσης με τη χρήση μιας σταθερής και κωδικοποιημένης πληροφορίας. Η κληρονομικότητα που διαθέτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα για τη συλλογή και συνάθροιση παρόμοιων κλινικών πληροφοριών και γνώσης. SNOMED CT v όροι που χρησιμοποιούνται στην ιατρική και κτηνιατρική πράξη 11 κύριοι άξονες (ονομάζονται «modules») και συμβολίζονται με τα παρακάτω γράμματα: Τ για τοπογραφία: Περιγράφει τα μέρη του ανθρώπινου σώματος, όργανα και περιοχές. Μ για μορφολογία: Αναφέρεται σε εκ γενετής προσκληθείσες ανατομικές και κυτταρικές αλλοιώσεις. Σε αυτό τον άξονα περιέχεται και όλη η ορολογία μορφολογίας των όγκων, η οποία περιγράφεται και στη ιεθνή Ταξινόμηση Ογκολογικών Νοσημάτων (ICD-0). L για ζώντες οργανισμούς: Είναι μια ταξινόμηση ζώων και φυτών που είναι βασικά παθογόνοι φορείς ασθενειών. C για χημικά, φαρμακευτικά και βιολογικά προϊόντα: Παρουσιάζονται οι διάφορες κατηγορίες φαρμάκων και θεραπειών, καθώς επίσης και το σύνολο των χημικών ή φυτικών ουσιών που έχουν ιατρικές εφαρμογές. Α για φυσικούς παράγοντες, δυνάμεις και δραστηριότητες: Περιέχει έναν κατάλογο από δραστηριότητες, εργαλεία και συσκευές που σχετίζονται με ασθένειες και τραύματα. J για την επαγγελματική απασχόληση: Χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των επαγγελμάτων σύμφωνα με την ταξινόμηση που έχει καθιερωθεί από το International Labour Office (ILO). S για το κοινωνικό περιβάλλον: Προσφέρει μια λίστα από κοινωνικές συνθήκες που παρουσιάζουν σημαντικό ιατρικό ενδιαφέρον. D για τους ασθενείς: Περιγράφει τις ασθένειες και τους συνδυασμούς σημείων και συμπτωμάτων. Επιπλέον, δίνει τις αντιστοιχίες με τους διαγνωστικούς όρους που περιέχονται στο ICD-9-CM. P για το σύνολο των υγειονομικών διαδικασιών: Παρουσιάζει τις διοικητικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και θεραπεία των ασθενειών. G για την εκτέλεση διασυνδέσεων και τροποποιήσεων: Καθορίζει έναν κατάλογο όρων που χρησιμοποιούνται για το χαρακτηρισμό ή τη διασύνδεση όρων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. 9

10 Ιεραρχική δομή του διεθνούς συστήματος ταξινόμησης SNOMED Τ Αναπνευστικό Σύστημα Τ Τραχεία Τ Πνεύμονας Παραδείγματα Τ Δεξιός πνεύμονας Τ Αριστερός πνεύμονας Τ Βάση του αριστερού πνεύμονα Τ Πύλη του αριστερού πνεύμονα Ο κανόνας... Με μια απλή διατύπωση της μορφής Τ + Μ + F + E = D χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους όρους από κάθε κατηγορία, μπορεί να τυποποιηθεί η παρακάτω έκφραση: - Σε μια συγκεκριμένη τοπογραφική περιοχή (Τ) υπάρχει μια ειδική μορφολογική αλλοίωση (Μ), συσχετιζόμενη με μια ορισμένη δυσλειτουργία (F), που οφείλεται σε ένα συγκεκριμένο αιτιολογικό παράγοντα (Ε). Το σύνολο όλων αυτών των στοιχείων προσδιορίζει μια ασθένεια ή σύνδρομο D Συνήθεις χαρακτηρισμοί ιατρικής πληροφορίας στην ιατρική πράξη Κεφάλαια HL-7 Κεφάλαιο 1: εισαγωγή Επισκο πηση τυποποίηση Κεφάλαιο 2: έλεγχος Κανόνες σύνθεσης μηνυμάτων Κεφάλαιο 3: διαχείριση ασθενούς Μετάδοση πληροφοριών για τις επισκέψεις δημογραφικές πληροφορίες Κεφάλαιο 4: εισαγωγή παραγγελίας Παρατηρήσεις, φάρμακα, δίαιτα, υλικά Κεφάλαια HL-7 Κεφάλαιο 5: ερωτήσεις Κεφάλαιο 6: οικονομικά - ιασύνδεση κλινικής πρακτικής με οικονομική διαχείριση Κεφάλαιο 7: παρατηρήσεις Πληροφορίες αποτελεσμάτων εξετάσεων κλινικών μετρήσεων Ασθενοκεντρική πληροφόρηση 10

11 Κεφάλαια HL-7 Κεφάλαιο 8: master files Συγχρονισμός κοινών αρχείων αναφοράς ανάμεσα σε συστήματα Απαλοιφη της ανάγκης εισαγωγής υπάρχουσας πληροφορίας για το συγχρονισμό Κεφάλαιο 9: ιατρικό αρχείο Πληροφορίες σχετικές με έγγραφα, καταστάσεις και ενημερώσεις Κεφάλαια HL-7 Κεφάλαιο 10: scheduling Προγραμματισμένα ραντεβού για υπηρεσίες και πόρους Ολοκλήρωση συστημάτων χρονοπρογραμματισμού για τη φροντίδα του ασθενούς Κεφάλαιο 11: παραπομπές ασθενών Ανάμεσα σε διαφορετικά συστήματα φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας, ειδικούς, ταμεία και εργαστήρια Πληροφοριές παραπέμποντα ιατρού Κεφάλαια HL-7 Κεφάλαιο 12: φροντίδα ασθενούς Πληροφορίες σχετικές με λίστα προβλημάτων, στόχους, ανθρώπινο δυναμικό Επικοινωνιά προσανατολισμένη στο πρόβλημα Άλλα κεφάλαια: Ολοκλήρωση εργαστηρίων, διαχείριση εφαρμογών και προσωπικού ΟΜΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ HL-7 Κάθε μήνυμα αποτελείται από μία ομάδα τμημάτων (segments), σε μιά συγκεκριμένη σειρά. Κάθε μήνυμα έχει έναν συγκεκριμένο τύπο (message type) που καθορίζει το σκοπό του. Κάθε τυ πος μηνύματος αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αληθινά περιστατικά (trigger events). Αληθινά περιστατικά μπορεί να είναι για παράδειγμα η εισαγωγή ενός ασθενή ή μία παραγγελία. Ένα segment είναι μία λογική σειρά από περιοχές στοιχείων (data fields). Τα segments μπορει να είναι άλλοτε υποχρεωτικά και άλλοτε προαιρετικά ενώ είναι δυνατό να επαναλαμβάνονται μέσα σε ένα μήνυμα. Κάθε segment έχει ένα συγκεκριμένο όνομα. Για παράδειγμα ένα μήνυμα με τύπο ADT μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα segments: Message Header (MSH) - Event Type (EVN) - Patient ID (PID) - Patient Visit (PV1) Παράδειγμα μηνύματος ΗL7 Εισαγωγή ασθενή MSH ADT1 MCM LABADT MCM SECURITY ADT^A01 MS G00001 P 2.3 <cr> EVN A <cr> PID PATID1234^5^M11 JONES^WILLIAM^A^III M C N ELM STREET^^GREENSBORO^NC^ GL (919) (919) S PATID ^2^M ^N C <cr> NK1 JONES^BARBARA^K WIFE NK^NEXT OF KIN<cr> PV1 1 I 2000^2012^ ^LEBAUER^SIDNEY^J. SUR ADM A0 <cr> Επεξήγηση: Ο ασθενής William A. Jones, III εισήχθη για χειρουργείο (SUR) στις 18 Αυγούστου 1998,11.23 π.μ. από τον ιατρο Sidney J. Lebauer (#004777). Μπήκε στο δωμάτιο 2012, κρεβάτι 01 στη νοσηλευτική μονάδα Tο μήνυμα στάλθηκε από το σύστημα ADT1 στο σύστημα LABADT, την ίδια ημερομηνία με αυτήν της εισαγωγής αλλά 3 λεπτά μετά την εισαγωγή. 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...17 Περιεχόμενα Πρόλογος του συγγραφέα... 11 Αφιερώσεις... 13 Α. Θεωρητικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...17 1.1 Ορισμός... 17 1.2 Οφέλη από τη χρήση ΝΠΣ... 18 1.3 Υποσυστήματα του ΝΠΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε;

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε; 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορία αποτελεί το βασικό εργαλείο άσκησης της ιατρικής επιστήμης. Η διάγνωση, η θεραπεία, η πρόληψη και η διοίκηση της υγείας βασίζονται στην απόκτηση, διαχείριση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Εργαστήριο 1 ο : Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (ΗΙΦ) Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος του συγγραφέα... 11 Αφιερώσεις & Συνεισφορές... 13 Α. Θεωρητικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 17 1.1 Ορισμός... 17 1.2 Οφέλη από τη χρήση ΝΠΣ... 18 1.3 Υποσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ MSc ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 15 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ- «Νοσοκομειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Η νοσηλευτική διεργασία : Αποτελεί συστηματική μέθοδο που κατευθύνει τον νοσηλευτή και τον ασθενή στον αμοιβαίο: Προσδιορισμό των αναγκών για νοσηλευτική φροντίδα σχεδιασμό και εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή εικόνα και ο νέος ρόλος του τεχνολόγου ακτινολόγου: Από το film στο CD

Ψηφιακή εικόνα και ο νέος ρόλος του τεχνολόγου ακτινολόγου: Από το film στο CD Ψηφιακή εικόνα και ο νέος ρόλος του τεχνολόγου ακτινολόγου: Από το film στο CD Ν. Δεληκανάκης Τεχνολόγος Ραδ/γίας Ακτιν/γίας, M.Sc. Κοργιαλένειο Μπενάκειο Ν.Ε.Ε.Σ Πλεονεκτήματα ψηφιακής εικόνας Μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μανωλούδης Ιωσήφ Ροΐδης Χρήστος 1.Τι είναι η Τηλεϊατρική Η Χρήση Η/Υ και των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Υγείας. Ενότητα 3 : Εννοιολογικές Αποσαφηνίσεις.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Υγείας. Ενότητα 3 : Εννοιολογικές Αποσαφηνίσεις. 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Υγείας Ενότητα 3 : Εννοιολογικές Αποσαφηνίσεις Ευγενία Τόκη 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E Η Εφαρμογή...3 Χρήστες...3 Πρόσβαση στην Εφαρμογή...3 Συμβεβλημένος Μόνιμος Ιατρός...5

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων Σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, με στόχο τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, την αναβάθμιση της δυνατότητας διοικητικής παρέμβασης και εν τέλει, μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης

Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης Πασχάλης Αποστολίδης Πρόεδρος ΣΦΕΕ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2015 ehea;th Forum 2015, Divani Caravel Hotel E- συνταγογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αποστόλου Νίκος, Αθήνα 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EHEALTH) Αφορά τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Σκοπεύει: Στη διασφάλιση της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία εγγυάται μία συνεχή ροή πληροφοριών μεταξύ πολιτών,

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ- ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ- ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ατομική Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ- ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Παρασκευή Χατζηνικολάου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μάιος 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core)

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core) Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 07/12/2015 Για την Προμήθεια ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) Οργανικής Μονάδας Αιγίου Προς: Γραφείο Προμηθειών Τεχνικές Προδιαγραφές Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr 1

www.tuvaustriahellas.gr 1 1 ΕΝ 15224 & ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ISO 9001:2008 ΑΡΧΗ 1: Εστίαση στον πελάτη ΑΡΧΗ 2: Ισχυρή διοίκηση - ηγεσία ΑΡΧΗ 3: Ενεργής συμμετοχή εργαζομένων ΑΡΧΗ 4: «Διεργασιακή»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας Πτυχιακή Εργασία Τα Διεθνή Πρότυπα Υγείας Δικοπούλου Φωτεινή Καλαμάτα-Ιούνιος 2013 Επόπτης

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα Γενικής Ιατρικής

Ολοκληρωμένο Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα Γενικής Ιατρικής Ολοκληρωμένο Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα Γενικής Ιατρικής Πληροφοριακά Συστήματα με όραμα για ένα καλύτερο μέλλον Μεγ. Αλεξάνδρου 10 Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 572 00 Τηλ: 2394 022964 Φαξ: 2394 020325

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτ μακε ική Φροντίδα : όταν ο ασθενή ασθε ς βρίσκετ ίσκε αι στ αι ο κέντ κέ ρο της επ ε ιχειρ ιχε ηματικότητας

Φαρμακευτ μακε ική Φροντίδα : όταν ο ασθενή ασθε ς βρίσκετ ίσκε αι στ αι ο κέντ κέ ρο της επ ε ιχειρ ιχε ηματικότητας Φαρμακευτική Φροντίδα : όταν ο ασθενής βρίσκεται στο κέντρο της επιχειρηματικότητας 22/1/2012 Dr. Ίνα Πιπεράκη 1 Επιχειρηματικότητα εν μέσω κρίσης Τον κυρίαρχο ρόλο του Φαρμακοποιού Διευκολύνει στη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Σύγχρονες προκλήσεις και τάσεις Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή Έλεγχος του Κόστους Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Ασφάλεια διαχείρισης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Από το e-ραντεβού Ασφαλισµένου στην e-εκκαθάριση απανών Ανοικτής Περίθαλψης: Περίπτωση Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων

Από το e-ραντεβού Ασφαλισµένου στην e-εκκαθάριση απανών Ανοικτής Περίθαλψης: Περίπτωση Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων Από το e-ραντεβού Ασφαλισµένου στην e-εκκαθάριση απανών Ανοικτής Περίθαλψης: Περίπτωση Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων Μπαλιάν Αράµ Ph.D. ιευθυντής /νση Συστηµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης & Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση προτάσεων που κατατέθηκαν στις προηγούµενες συναντήσεις της οµάδας Ζ3

Ανασκόπηση προτάσεων που κατατέθηκαν στις προηγούµενες συναντήσεις της οµάδας Ζ3 Ανασκόπηση προτάσεων που κατατέθηκαν στις προηγούµενες συναντήσεις της οµάδας Ζ3 Τάγαρης Τάσος ρ. Μηχανικός Ιατρικής Πληροφορικής Rapporteur Z3 CCS SA HL7 Hellas 1 η Συνάντηση. Άµεση εµπλοκή της διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δημήτρης Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Παρεμφερείς Όροι Τηλε-Ιατρική (Tele-Medicine) Αφορά κυρίως ασθενείς Τηλε-Υγεία (Tele-Health) Αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική η-υποδομή του Συστήματος Υγείας (ΕΥΣΥ)

Εθνική η-υποδομή του Συστήματος Υγείας (ΕΥΣΥ) Εθνική η-υποδομή του Συστήματος Υγείας (ΕΥΣΥ) Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και η πλατφόρμα η-υπηρεσιών της ΗΔΙΚΑ ΑΕ Τάγαρης Τάσος Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΗΔΙΚΑ ΑΕ Λίγα λόγια για την Η/Σ Πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗMΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α Β C D E F G ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ονοµατεπώνυµό σας Α.Μ.: ΧΧΧΧ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011 Εισαγωγή στην Πληροφορική - 2 - Εξέταση Εργαστηρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

Medical Devices & Technology Conference 22/10/2012

Medical Devices & Technology Conference 22/10/2012 Medical Devices & Technology Conference 22/10/2012 Η έννοια της διαλειτουργικότητας στους τομείς υγείας και κοινωνικής ασφάλισης προϋποθέτει: Επικοινωνία, ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των φορέων, παρόχων

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ iknowhow Πληροφορική A.E Η Εφαρμογή... 3 Χρήστες... 3 Πρόσβαση στην Εφαρμογή... 3 Συμβεβλημένος Μόνιμος Ιατρός... 5 Νέα Επίσκεψη...

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα

Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα Ανασκόπηση Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα Αγορίτσα Κουλούρη 1, RN, RMN, MSc Ζωή Ρούπα 2, MD, RN, PhD Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης 3, MD 1 Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας 2 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Providing Integrated e-health Services for Personalized Medicine utilizing Cloud Infrastructure (PINCLOUD)

Providing Integrated e-health Services for Personalized Medicine utilizing Cloud Infrastructure (PINCLOUD) Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας για Εξατομικευμένη Ιατρική με τη Χρήση Υπολογιστικού Νέφους Providing Integrated e-health Services for Personalized Medicine utilizing Cloud Infrastructure

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Το Medicon Pro είναι ένα σύγχρονο εύχρηστο πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη δημιουργία Ιατρικού Φακέλου. Παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης ασθενών,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ελπινίκη Παπαγεωργίου Σημειώσεις Παρουσίαση : Μελέτη της απαγωγής βιοϊατρικού σήματος, εφαρμογή σε θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Iasisnet. data design. computer applications. Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή.

Iasisnet. data design. computer applications. Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή. web: www.datadesign.gr email: info@datadesign.gr Iasisnet Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή. data design computer applications Iasisnet Το Iasisnet

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η ιατρός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ακούει την καρδιά σας!

Ακούει την καρδιά σας! Ακούει την καρδιά σας! Καρδιοαναπνευστική αποκατάσταση ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Όταν η καρδιά φέρνει τα πάνω κάτω Ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα ή ένα χειρουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Τετάρτη 5-12/11/2014 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. Παράσταση και οργάνωση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV001985597 2014-04-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 18-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 41074 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα για Συζήτηση. Παγίδες προς αποφυγή Τελικά.;

Θέματα για Συζήτηση. Παγίδες προς αποφυγή Τελικά.; 4/22/2016 template from www.brainybetty.com copyright 2006 2 Θέματα για Συζήτηση. Όροι και Ορολογία Συμμόρφωση Προσκόλληση Συνεργατική Θεραπεία - Αυτοδιαχείριση Παράγοντες που επιδρούν Πως εκτιμάται η

Διαβάστε περισσότερα

Open Text edocs Records Management

Open Text edocs Records Management Open Text edocs Records Management Η λύση Open Text edocs Records Management, παρέχει ένα ασφαλές και πλήρως λειτουργικό περιβάλλον τήρησης και παρακολούθησης του αρχείου ενός οργανισµού, πειθαρχώντας

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου E-Health Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου 2 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Παροχή υπηρεσιών υγείας υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικά μέσα Οι περισσότερες λύσεις και στρατηγικές εστιάζουν σε: υποδομές επικοινωνιών και δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011 2011-01-11 12:28:57 Αυστηρό έλεγχο από κλιμάκια της τρόικας ανά τρίμηνο και εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ (πάνω από 1,25 δισεκατομμύριο ευρώ), προβλέπει για το 2011 το αναθεωρημένο μνημόνιο στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Θεοδωρίδου. WorkShop για. Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας & Διαλειτουργικότητα

Ελένη Θεοδωρίδου. WorkShop για. Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας & Διαλειτουργικότητα Ελένη Θεοδωρίδου WorkShop για Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας & Διαλειτουργικότητα ...Εμπειρία Τεχνογνωσία (15 έτη) 1 ος φάκελος ασθενούς 2004 1 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ, Ομάδα κου Σιώνη Δ. Ασθενείς με: Στεφανιαία Νόσο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης 3 η Συνάντηση Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2014 Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχιατρική Φίλιππος Γουρζής

Εισαγωγή στην Ψυχιατρική Φίλιππος Γουρζής Εισαγωγή στην Ψυχιατρική Φίλιππος Γουρζής Απαρτιωμένη Διδασκαλία Εισαγωγή στην Ψυχιατρική 21 ος αιώνας μεγάλη πρόοδος των συναφών επιστημών: Νευροεπιστήμες, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία Προηγήθηκε περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Λοΐσιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντισυνταγματάρχης) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc στη Γεωπληροφορική Διευθυντής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Συστημάτων Υγείας στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού. Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ Δεκέμβριος 2015

Σύγχρονες Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Συστημάτων Υγείας στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού. Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ Δεκέμβριος 2015 Σύγχρονες Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Συστημάτων Υγείας στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ Δεκέμβριος 2015 Εισαγωγή Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ) είναι ΔΕΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΑΝ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΑΝ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΑΝ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ Νοσηλεύτρια, MSc, PhD Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ. Ο χώρος της υγείας: Στόχος χρήσης των ΤΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ. Ο χώρος της υγείας: Στόχος χρήσης των ΤΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ η-υγεία Ι. Κουμπούρος ykoump@teiath.gr Μαθησιακοί στόχοι Θα έχετε αποκομίσει μια εικόνα σχετικά με την επίδραση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας Θα γνωρίζετε πολλές από τις

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχέση μεταξύ εμβολίων και αυτισμού Θέση ύπνου των βρεφών και συχνότητα εμφάνισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Y1 - ιεθνή πρότυπα ασφάλειας Το εκπαιδευτικό υλικό υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο

Διαβάστε περισσότερα

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012 BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Το σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή των νοσούντων στη λήψη αποφάσεων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου τους (Shared Decision Making SDM).

Η συμμετοχή των νοσούντων στη λήψη αποφάσεων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου τους (Shared Decision Making SDM). Η συμμετοχή των νοσούντων στη λήψη αποφάσεων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου τους (Shared Decision Making SDM). Η συμμετοχή στη θεραπεία είναι πράξη θάρρους Οι πρώτες καταγραφές συμμετοχής νοσούντων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας

Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας Αράμ Μπαλιάν Ph.D Manager- Social Security & Health Care Solutions Στόχοι Αρχιτεκτονική ψηφιακών υπηρεσιών πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗMΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σπύρος Παναγιωτάκης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009 Πληροφορική της υγείας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Αντί προλόγου... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... 23

Πίνακας Περιεχομένων. Αντί προλόγου... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... 23 Πίνακας Περιεχομένων Αντί προλόγου... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... 23 Σκοπός... 23 Προσδοκώμενα αποτελέσματα... 24 1.1 Η κυβέρνηση στην εποχή της πληροφορίας... 25 1.1.1 Εισαγωγή... 25 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα