ΒΙΒΛΙΟ. Στοιχεία Παραπομπής. EndNote και RefWorks (επιλογή reference type) Book

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟ. Στοιχεία Παραπομπής. EndNote και RefWorks (επιλογή reference type) Book"

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟ Συγγραφέας(είς) βιβλίου επώνυμο και αρχικά, χρησιμοποιείται & για περισσότερους συγγραφείς. (Έτος δημοσίευσης). Τίτλος βιβλίου πλάγια γραμματοσειρά. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. Είδος Παραπομπής Παράδειγμα εντός κειμένου Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας Ένας συγγραφέας Sophisticated searching techniques are important in finding information (Berkman, 1994) Berkman, R. I. (1994). Find it fast: How to uncover expert information. New York: Harper Perrenial. EndNote και RefWorks (επιλογή reference type) Ή Δύο μέχρι έξι συγγραφείς Berkman (1994, p. 25) claimed that It is futile to maintain that the sexes are interchangeable (Moir & Jessel, 1991) Ή Moir, A., & Jessel, D. (1991). Brain sex: the real difference between men and women. London: Mandarin. Moir and Jessel (1991) found students Έξι ή περισσότεροι συγγραφείς Οι συγγραφείς πάντοτε αναγράφονται με τη σειρά την οποία εμφανίζονται στην έκδοση. It was argued that (Johnson et al., 2005) Ή Johnson et al. (2005) talks about Αναφέρεται μόνο το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα και ακολουθεί et al. και το έτος. Johnson, L., Lewis, K., Peters, M., Harris, Y., Moreton, G., Morgan, B. et al. (2005). How far Is far? London: McMillan. Όταν το έργο έχει περισσότερους από έξι συγγραφείς αναφέρονται το επώνυμο και τα αρχικά των πρώτων έξι συγγραφέων και ακολουθεί et al.

2 Χωρίς συγγραφέα Management is defined as (CCH Macquarie Dictionary, 1993) The CCH Macquarie dictionary of business. (1993). North Ryde, NSW: CCH Australia. Ή CCH Macquarie Dictionary (1993) defines Έργα ίδιου συγγραφέα Αναφέρονται οι πρώτες λέξεις από τον τίτλο και το έτος. geology of Queensland s national parks (Willmott, 2004, 2006). Willmott, W.F. (2004). Rocks and landscapes of the national parks of Southern Queensland. Brisbane: Geological Society of Australia, Queensland Division. Willmott, W.F. (2006). Rocks and landscapes of the national parks of Central Queensland. Brisbane: Geological Society of Australia, Queensland Division. Έργα ίδιου συγγραφέα, με ίδια χρονολογία έκδοσης (Dawkins, 1996a, 1996b) Εμφανίζονται σε χρονολογική σειρά αρχίζοντας από την παλαιότερη. Dawkins, R. (1996a). Climbing Mount Improbable. London: Viking. Dawkins, R. (1996b). River Out of Eden. London: Phoenix. Με συγγραφέα συλλογικό όργανο (Queensland Health, 2002) Queensland Health (2002) recommends that. Διαφορετικές εκδόσεις (DeHart, Alan & Cooper, 1995) DeHart, Alan & Cooper (1995) state the idea that Εμφανίζονται σε αλφαβητική σειρά ανά τίτλο. Queensland Health. (2002). Best practice guidelines for the management of type 1 diabetes in children and adolescents. Brisbane, Qld.: Queensland Health. Child development: Its nature and course (4th ed.). Boston: McGraw-Hill. Η δήλωση έκδοσης εμφανίζεται μετά τον τίτλο του έργου. Δεν είναι απαραίτητο για την πρώτη έκδοση.

3 Με επιμελητή (ές) (Friedman & Wachs, 1999) (Everson, 1991) Σειρά βιβλίων (Simons, 1996) Simons (1996) argues that Friedman, S. L., & Wachs, T. D. (Eds.). (1999). Measuring environment across the life span: Emerging methods and concepts. Washington, DC: American Psychological Association. Everson, S. (Ed.). (1991). Psychology. Cambridge: Cambridge University Press. Simons, R. C. (1996). Boo!: Culture, experience and the startle reflex. Series in affective science. New York: Oxford University Press. Edited book Χρειάζεται να προστεθεί στο χέρι (manually) η σειρά. Ηλεκτρονικό βιβλίο (e- ) globalisation concerns (Pettinger, 2002). Pettinger, R. (2002). Global organizations. Oxford: Capston Publishing. Available from NetLibrary database. Όταν ο σύνδεσμος (link) δεν οδηγεί κατευθείαν στο υλικό αλλά στο σημείο όπου είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό, χρησιμοποιείται Διαθέσιμο από ή Available from. Electronic book Αναφέρεται το όνομα της βάσης δεδομένων στο πεδίο Name of the Database. Μετάφραση βιβλίου (Yline, 2008) Ylinen, J. (2008). Stretching therapy : for sport and manual therapies (J. Nurmenniemi, Trans.). Edinburgh: Churchill Livingstone. Προσθήκη του ονόματος του μεταφραστή στο πεδίο translator.

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ Συγγραφέας(είς) κεφαλαίου επώνυμο και αρχικά, χρησιμοποιείται & για περισσότερους συγγραφείς. (Έτος δημοσίευσης). Τίτλος κεφαλαίου. In Επιμελητής (ές) αρχικά και επώνυμο of book (Eds), Τίτλος βιβλίου πλάγια γραμματοσειρά, (pp. αρ. σελίδων). Εκδότης: Τόπος έκδοσης. Είδος Παραπομπής Παράδειγμα εντός κειμένου Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας Κεφάλαιο βιβλίου με επιμελητή (Baker & Lightfoot, 1993) Χρησιμοποιούνται οι συγγραφείς των κεφαλαίων και ΟΧΙ οι επιμελητές του βιβλίου. Baker, F. M., & Lightfoot, O. B. (1993). Psychiatric care of ethnic elders. In A. C. Gaw (Ed.), Culture, ethnicity, and mental illness (pp ). Washington DC: American Psychiatric Press. section Κεφάλαιο ηλεκτρονικού βιβλίου (e-) (Scott, 2005) Scott, D. (2005). Colonial governmentality. In J. X. Inda (Ed.) Anthropologies of modernity (pp.21-49). Retrieved from Wiley InterScience database. Electronic book Προσθέτονται στο χέρι (manually) οι αριθμοί των σελίδων και μπαίνει σε πλάγια γραμματοσειρά ο τίτλος του βιβλίου.

5 ΛΕΞΙΚΟ Ή ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ Συγγραφέας(είς) έργου επώνυμο και αρχικά, χρησιμοποιείται & για περισσότερους συγγραφείς. (Έτος δημοσίευσης). Τίτλος βιβλίου πλάγια γραμματοσειρά, (Έκδοση). Εκδότης: Τόπος έκδοσης. Είδος Παραπομπής Παράδειγμα εντός κειμένου Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας Dictionary or Encyclopedia (Wolman, 1989) Wolman, B.B. (1989). Dictionary of behavioral science (2nd ed.). San Diego: Academic Press. Dictionary Σε περίπτωση πολλών τόμων, μετά την έκδοση γίνεται αναφορά μέσα σε παρενθέσεις π.χ. (2nd ed., Vols. 1-5)

6 ΑΡΘΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Συγγραφέας(είς) άρθρου επώνυμο και αρχικά, χρησιμοποιείται & για περισσότερους συγγραφείς. (Έτος δημοσίευσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού πλάγια γραμματοσειρά,. Volume πλάγια γραμματοσειρά( Issue or number), αρ. σελίδας(ων). Είδος Παραπομπής Παράδειγμα εντός κειμένου Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας Άρθρο επιστημονικού περιοδικού με ένα συγγραφέα (Mellers, 2000) OR Mellers (2000) thought that Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological Bulletin, 50(2), Journal article Άρθρο επιστημονικού περιοδικού με δύο συγγραφείς (Schafer & Kang, 2008) Schafer, J.L. & Kang, J. (2008). Average causal effects from nonrandomized studies: A practical guide and simulated example. Psychological Methods, 13, Journal article Άρθρο επιστημονικού περιοδικού με τρεις μέχρι έξι συγγραφείς (Skenderian, Siegel, Crano, Alvaro, & Lac, 2008) Skenderian, J, Siegel, J. T., Crano, W.D., Alvaro, E.E. & Lac, A. (2008). Expectancy change and adolescents' intentions to use marijuana. Psychology of Addictive Behaviors, 22, Journal article

7 Άρθρο επιστημονικού περιοδικού με περισσότερους από έξι συγγραφείς (Galea et al., 2008) Χρησιμοποιείται μόνο το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα και μετά ακολουθεί et al. Galea, L.A., Uban, K. A., Epp, J.R., Brummelte, S., Barha, C.K., Wilson, W. L. et al. (2008). Endocrine regulation of cognition and neuroplasticity: Our pursuit to unveil the complex interaction between hormones, the brain, and behaviour. Canadian Journal of Experimental Psychology/Revue canadienne de psychologie expérimentale, 62, Journal article Αναφέρονται οι πρώτοι έξι συγγραφείς και μετά ακολουθεί et al. Άρθρο επιστημονικού περιοδικού in press (Williams & Beattie, in press) Williams, S. & Beattie, H. J. (in press). Problem based learning in the clinical setting a systematic review. Nurse Education Today. Journal article Χρειάζεται να προστεθεί in press στο πεδίο year Ηλεκτρονικό άρθρο με αριθμό DOI (Fletcher & Wagstaff, 2009) Fletcher and Wagstaff argues that (2009) Fletcher, David & Wagstaff, Christopher R. D. (2009). Organizational psychology in elite sport: Its emergence, application and future. Psychology of Sport and Exercise, 10(4), doi: /j.psychsport Electronic article Διαγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας URL Προσθήκη του αριθμού DOI στο πεδίο DOI Ο αρ. του τόμου σε πλάγια γραμματοσειρά Ηλεκτρονικό άρθρο χωρίς αριθμό DOI (Shu-Cheng, Chi - Friedman & Yang, 2009) Shu-Cheng, Steve, Chi - Friedman, Raymond A. & Yang, Mei-Yu. (2009). Are supervisors fair mediators? The effects of personality traits and age difference on expected mediation fairness. Social Behavior and Personality, 37(1), Retrieved from getatozlist.do?title= Electronic article Στο πεδίο URL γίνεται προσθήκη του URL της ιστοσελίδας του περιοδικού (για περιοδικά συνδρομές), είτε του URL του άρθρου (για δωρεάν/ free άρθρα στο διαδίκτυο).

8 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Συγγραφέας(είς) της εισήγησης επώνυμο και αρχικά, χρησιμοποιείται & για περισσότερους συγγραφείς. (Έτος δημοσίευσης). Τίτλος εισήγησης. Τίτλος δημοσιευμένων πρακτικών πλάγια γραμματοσειρά. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. Είδος Παραπομπής Παράδειγμα εντός κειμένου Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας Δημοσιευμένη εισήγηση (paper) (Bohrer, Zielke &Freiburg, 1995) Bohrer, S., Zielke, T., & Freiburg, V. (1995). Integrated obstacle detection framework for intelligent cruise control on motorways. Paper presented at IEEE Intelligent Vehicles Symposium. Detroit, MI: Piscataway. Conference paper Προσθήκη του τόπου έκδοσης και του εκδότη Detroit, MI: Piscataway στο πεδίο Conference Title Αδημοσίευτη εισήγηση (paper) (Bowden and Fairley, 1996) Bowden, F.J. & Fairley, C.K. (1996, June). Endemic STDs in the Northern Territory: estimations of effective rates of partner change. Paper presented at the scientific meeting of the Royal Australian College of Physicians, Darwin. Conference paper Προσθήκη του scientific meeting of the Royal Australian College of Physicians, Darwin στο πεδίο Conference Name. Προσθήκη 1996, June στο πεδίο Year

9 ΑΡΘΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (MAGAZINES) Συγγραφέας(είς) άρθρου επώνυμο και αρχικά, χρησιμοποιείται & για περισσότερους συγγραφείς. (Έτος δημοσίευσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος εφημερίδας πλάγια γραμματοσειρά, p. αρ. σελίδας(ων). Είδος Παραπομπής Άρθρο εφημερίδας με συγγραφέα (Cook, 2002) Παράδειγμα εντός κειμένου Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας Cook, D. (2002, January 28). All in the mind. The Age, p. 8. Newspaper article Άρθρο εφημερίδας χωρίς συγγραφέα (Meeting the needs, 2001) Meeting the needs of counsellors. (2001, May 5). The Courier Mail, p. 22. Newspaper article Άρθρο περιοδικού (Marano, 2008) Marano, H.E. (2008, March-April). Making of a perfectionist. Psychology Today, 41, Magazine article Άρθρο ηλεκτρονικής εφημερίδας ή ηλεκτρονικού περιοδικού (Sandy, 2009) Sandy, A. (2009, January 22).Cheaper to fly than hire a bike in Brisbane. The Courier Mail. Retrieved from , ,00.html Electronic article Προσθήκη ημερομηνίας στο πεδίο Year π.χ. 2009, January 22

10 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Συγγραφέας(είς) έκθεσης (πρόσωπο ή οργανισμός), χρησιμοποιείται & για περισσότερους συγγραφείς. (Έτος δημοσίευσης). Τίτλος αναφοράς πλάγια γραμματοσειρά, Τόπος δημοσίευσης: Εκδότης. Είδος Παραπομπής Παράδειγμα εντός κειμένου Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας Κυβερνητική έκθεση (Queensland Health, 2005) Queensland Health. (2005). Health Systems Review Final Report. Brisbane: Queensland Government. Report

11 ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ Συγγραφέας(είς) διατριβής επώνυμο και αρχικά. (Έτος δημοσίευσης). Τίτλος διατριβής πλάγια γραμματοσειρά. (Διάκριση, Ίδρυμα, Έτος). Είδος Παραπομπής Παράδειγμα εντός κειμένου Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας Διατριβή- η οποία έχει ανακτηθεί από προσωπική ιστοσελίδα ή ιστοσελίδα ιδρύματος (Axford, 2007) Axford, J.C. (2007). What constitutes success in Pacific island community conserved areas? (Doctoral dissertation, University of Queensland, 2007). Retrieved from Thesis Διατριβή- η οποία έχει ανακτηθεί από βάση δεδομένων (database) (Sheehan, 2007) Sheehan, L. R. (2007). Destination management organizations: A stakeholder perspective. Retrieved from Proquest Digital Dissertations. (AAT NR25719) Thesis

12 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Συγγραφέας(είς) ιστοσελίδας (πρόσωπο ή οργανισμός), χρησιμοποιείται & για περισσότερους συγγραφείς. (Έτος δημιουργίας ή ανανέωσης ιστοσελίδας). Τίτλος ιστοσελίδας πλάγια γραμματοσειρά. Ανακτήθηκε μήνας ημέρα έτος ανάκτησης, από διεύθυνση ιστοσελίδας. Είδος Παραπομπής Παράδειγμα εντός κειμένου Ιστοσελίδα με συγγραφέα (Atherton, 2005) Ιστοσελίδα χωρίς συγγραφέα (Behaviour modification, 2007) Χρησιμοποιείται ο τίτλος αντί του ονόματος του συγγραφέα Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας Atherton, J. (2005). Behaviour Modification. Retrieved February 5, 2009, from g/ behaviour_mod.htm Behaviour modification. (2007). Retrieved February 5, 2009, from Web Page Web Page Ιστοσελίδα χωρίς ημερομηνία (Society of Clinical Psychology, n.d.) Society of Clinical Psychology. (n.d.) About Clinical Psychology. Retrieved January 28, Web Page 2009, from aboutcp.html

13 Ιστοσελίδα με συν-συγγραφέα (Queensland Health, 2008) As stated by Queensland Health (2008), Queensland Health. (2008). Healthy start in life. Retrieved March 10, 2009, from / saphs/hsil_full_doc.pdf. Electronic article Άρθρο ιστοσελίδας με DOI (Degenhardt, Bohnert & Anthony, 2008) Degenhardt, L., Bohnert, K. M., & Anthony, J. C. (2008). Assessment of cocaine and other drug dependence in the general population: 'Gated' versus 'ungated' approaches. Drug and Alcohol Dependence, 93(3), doi: /j.drugalcdep Electronic article Άρθρο ιστοσελίδας χωρίς DOI ή ελεύθερα διαθέσιμο στο διαδίκτυο (Kenardy & Piercy, 2006) Kenardy, J., & Piercy, J. A. (2006). Effect of information provision on trauma symptoms following therapeutic writing. Australian Psychologist, 41(3), Retrieved from Electronic article Εικόνα από ιστοσελίδα The image of the rash (Scarlet Fever Rash Picture, n.d.) Scarlet Fever Rash Picture [Image] (n.d.). Retrieved December 19, 2007 from las/ scarletfever.html Web page Αναγράφεται image στο πεδίο Type of medium

14 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Όνομα Συγγραφέα ή ιδρύματος, χρησιμοποιείται & για περισσότερους συγγραφείς. (Έτος δημοσίευσης). Τίτλος και υπότιτλος δημοσίευσης πλάγια γραμματοσειρά. Όνομα του ιδρύματος, Τοποθεσία ιδρύματος. Είδος Παραπομπής Παράδειγμα εντός κειμένου Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας Σημειώσεις μαθήματος - έντυπες (Johnson, 2008) Johnson, A. (2008). Week three: Foucault [Powerpoint slides]. Unpublished manuscript, BESC1001, University of Queensland, St Lucia, Australia. Αναφέρεται η πόλη και η χώρα εκτός εάν αποτελούν μέρος του ονόματος του πανεπιστημίου. Unpublished work Προστίθεται στο χέρι (manually) [Powerpoint slides]. Προσθήκη manuscript στο πεδίο Type of Work. Προσθήκη BESC1001, University of Queensland, St Lucia, Australia στο πεδίο Institution.

15 Σημειώσεις μαθήματος - online (Johnson, 2008) Johnson, A. (2008). Week three: Foucault [Powerpoint slides]. Retrieved from BESC1001, University of Queensland Blackboard Online: Web page Προσθήκη Week three: Foucault [Powerpoint slides] στο πεδίο title. Προσθήκη BESC1001, University of Queensland Blackboard Online: du.au/ στο πεδίο URL.

16 VIDEO Ή DVD Όνομα δημιουργού (ιδιότητα), χρησιμοποιείται & για περισσότερους δημιουργούς. (Έτος δημοσίευσης). Τίτλος του video ή του DVD πλάγια γραμματοσειρά [Μορφότυπο/ Format]. Τόπος παραγωγής: Εκδότης. Είδος Παραπομπής Παράδειγμα εντός κειμένου Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας Video or DVD (Spielberg & Rodat, 1998) Spielberg, S. (Director), & Rodat, R. (Writer). (1998). Saving Private Ryan [Motion picture]. United States: Paramount Pictures. Film or broadcast Στο πεδίο Medium προστίθεται in Motion picture

17 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ Όνομα σεναριογράφου (ιδιότητα). (Έτος, μήνας, ημέρα). Τίτλος εκπομπής πλάγια γραμματοσειρά [Τύπος μέσου]. Τόπος παραγωγής: ο παραγωγός του προγράμματος. Είδος Παραπομπής Παράδειγμα εντός κειμένου Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας Television or radio programs (Bryant, 2001) Bryant, B. (Writer). (2001, September 12). The Bryant medical hour [Television broadcast]. Sydney, NSW: Public Broadcasting Service. Film or broadcast Στο πεδίο Year, αναγράφεται 2001, September 12. Στο πεδίο Medium, αναγράφεται Television broadcast.

18 ΕΜΜΕΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Έμμεση παραπομπή έχουμε όταν οι ιδέες ενός δημιουργού (πρωτότυπο έργο) αναφέρονται στο κείμενο ενός άλλου δημιουργού αλλά εμείς δεν έχουμε διαβάσει ή μελετήσει το πρωτότυπο έργο. Στη λίστα βιβλιογραφίας παραθέτουμε τις λεπτομέρειες του έργου που έχουμε διαβάσει και όχι του πρωτότυπου. Είδος Παραπομπής Παράδειγμα εντός κειμένου Παράδειγμα στη Λίστα Βιβλιογραφίας Έμμεση παραπομπή ή δευτερεύουσα Miller (cited in Agrios 2005) Agrios, G.N. (2005). Plant pathology πηγή found it was found (Miller, cited (5th ed.) Burlington, Massachusetts: Elsevier Academic Press. Χρησιμοποιείται σχετική παραπομπή για ότι in Agrios 2005). Αναφέρεται η πηγή στην οποία έχει αναφέρεται στο κείμενο. εντοπιστεί η παραπομπή. Στην επιλογή Edit Citation αναγράφεται στο χέρι (manually) cited in. Σημείωση: Για τη δημιουργία του παρόντος οδηγού χρησιμοποιήθηκε ο οδηγός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Queensland της Αυστραλίας

Συγγραφέας(είς) βιβλίου επώνυμο και αρχικά Χρονολογία έκδοσης, Τίτλος βιβλίου πλάγια γραμματοσειρά, Έκδοση, Εκδότης, Τόπος έκδοσης.

Συγγραφέας(είς) βιβλίου επώνυμο και αρχικά Χρονολογία έκδοσης, Τίτλος βιβλίου πλάγια γραμματοσειρά, Έκδοση, Εκδότης, Τόπος έκδοσης. Βιβλίο Συγγραφέας(είς) βιβλίου επώνυμο και αρχικά Χρονολογία έκδοσης, Τίτλος βιβλίου πλάγια γραμματοσειρά, Έκδοση, Εκδότης, Τόπος έκδοσης. Ένας συγγραφέας Παράδειγμα εντός του κειμένου Παράδειγμα στη Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

Chicago Εμφάνιση υποσημειώσεων (footnotes)

Chicago Εμφάνιση υποσημειώσεων (footnotes) Chicago Το πρότυπο βιβλιογραφίας Chicago παρουσιάζεται με δύο διαφορετικά είδη αναφοράς: Μορφή Υποσημείωσης/ Βιβλιογραφίας (για την οποία θα γίνει αναφορά σε αυτό τον οδηγό) και σύστημα Συγγραφέας/Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 2013 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιωάννινα, 2013 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Μετάφραση: κ. Αλίκη Τσούτση Επιμέλεια: Δρ. Στέφανος Μαντζούκας Τμήμα Νοσηλευτικής Ιωάννινα, 2013 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Πίνακας περιεχομένων 1. Παραθέτοντας αναφορές στο κείμενο χρησιμοποιώντας το σύστημα Harvard:..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Λειβάδη, Ph.D.

Στέλλα Λειβάδη, Ph.D. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Οδηγός Συγγραφής Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών & Διδακτορικών Διατριβών Θάνος Κριεμάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Στέλλα Λειβάδη, Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Κ. Τραυλός (Επίκ. Καθηγητής), Απόστολος Στεργιούλας (Καθηγητής) (Απόφαση της 58 ης ΠΓΣ του ΤΟΔΑ του Παν. Πελοποννήσου 2 6 2011)

Αντώνης Κ. Τραυλός (Επίκ. Καθηγητής), Απόστολος Στεργιούλας (Καθηγητής) (Απόφαση της 58 ης ΠΓΣ του ΤΟΔΑ του Παν. Πελοποννήσου 2 6 2011) 1 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Οδηγός Συγγραφής Προπτυχιακής Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας Επιμέλεια: Αντώνης Κ. Τραυλός (Επίκ. Καθηγητής), Απόστολος Στεργιούλας

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφικές αναφορές

Βιβλιογραφικές αναφορές Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιογραφικές αναφορές Συνοπτικός οδηγός στους τρόπους ορθής αξιοποίησης και χρήσης των βιβλιογραφικών αναφορών Πάτρα 2010 Σύνταξη: Τσάκωνας Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΑ, ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ; Παραποµπές κι αναφορές είναι ενωµένες «χέρι µε χέρι». Με άλλα λόγια, κάθε φορά που χρησιµοποιούµε

ΤΕΛΙΚΑ, ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ; Παραποµπές κι αναφορές είναι ενωµένες «χέρι µε χέρι». Με άλλα λόγια, κάθε φορά που χρησιµοποιούµε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ* ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ*ΥΛΙΚΟΥ* ΚΑΙ*ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ* ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ* (ΕΕΥΕΜ)** Σκοπός 3 Γιατί το ΑΡΑ; 3 Τελικά σε τι χρειάζονται οι Αναφορές; 4 Παραποµπές: Βασικά Σηµεία 5 Βιβλιογραφικές Αναφορές: Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ «Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ -PROJECT ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΚΟΝΤΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ -PROJECT ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΚΟΝΤΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 5 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ -PROJECT ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΚΟΝΤΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΣΕΛΒΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΗΓΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ. Γενικός στόχος

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΗΓΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ. Γενικός στόχος ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΗΓΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Γενικός στόχος Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου του Αιγαίου κυρίαρχα δικαιώματα των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γιώργος Γιαννής Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γ. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γ. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γ.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αρκετά από τα θέµατα που διαπραγµατεύεται το κυρίως σώµα του «Compendium» (Μέρος Α ) δεν αποτελούν συνήθως καθηµερινές έγνοιες των περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών στο ΕΠΠΑΙΚ Η Πτυχιακή εργασία Κάθε φοιτητής/τρια εκπονεί µια πτυχιακή εργασία, µε σκοπό τησύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τα µαθήµατα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο Το σύστημα Harvard Το σύστημα Harvard, γνωστό και ως η μέθοδος του «Πανεπιστημίου Harvard» ή η μέθοδος του Αλφαβητικού βιβλιογραφικού καταλόγου, είναι ένας τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς και τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 60. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. 1 η Ανακοίνωση 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωμηχανικής Αθήνα, Νοέμβριος 2014

Τα Νέα 60. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. 1 η Ανακοίνωση 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωμηχανικής Αθήνα, Νοέμβριος 2014 Ικαρία. Κανόνι (Γιάννης Τούντας) Τα Νέα 60 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ 1 η Ανακοίνωση 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωμηχανικής Αθήνα, Νοέμβριος 2014 Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΜΕ ΤΟ HARVARD REFERENCING

Διαβάστε περισσότερα

Α.Β. Μπράιλας Εισαγωγή στη Θεμελιωμένη Θεωρία: Οδηγός εφαρμογής με το atlas.ti Σειρά: Κοινωνικές επιστήμες, Διαδίκτυο και Εκπαίδευση

Α.Β. Μπράιλας Εισαγωγή στη Θεμελιωμένη Θεωρία: Οδηγός εφαρμογής με το atlas.ti Σειρά: Κοινωνικές επιστήμες, Διαδίκτυο και Εκπαίδευση Α.Β. Μπράιλας Εισαγωγή στη Θεμελιωμένη Θεωρία: Οδηγός εφαρμογής με το atlas.ti Σειρά: Κοινωνικές επιστήμες, Διαδίκτυο και Εκπαίδευση ISBN: 978-960-7943-16-3 Revision: IS-1-001-STW Έκδοση: Εργαστήριο Δυνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας v1.4 Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας cpanag@upatras.gr www.cetl.elemedu.upatras.gr - www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT BOOK ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN. Psychology, Neuropsychiatry & Social Work In Modern Times

ABSTRACT BOOK ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN. Psychology, Neuropsychiatry & Social Work In Modern Times ABSTRACT BOOK 13 th INTERNATIONAL - 2 nd WORLD CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN Psychology, Neuropsychiatry & Social Work In Modern Times MAY 20-23,

Διαβάστε περισσότερα

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & Δημητρίου 80 185 34 Πειραιάς (210) 414 2353 (Γραφείο). +30 6932 792723 (Mobile).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το κείμενο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το κείμενο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών τους. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το κείμενο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών τους. Α. Κανόνες για μια σωστή μεταπτυχιακή εργασία - Κατανοήστε και απαντήστε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή. Τεχνικές και Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης στο Διαδίκτυο

Διδακτορική Διατριβή. Τεχνικές και Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης στο Διαδίκτυο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διδακτορική Διατριβή Τεχνικές και Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης στο Διαδίκτυο Πηνελόπη Θ. Μαρκέλλου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Πειραιάς, 2007 Το κείµενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2015 Α.Β. Μπράϊλας All rights reserved. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Copyright 2015 Α.Β. Μπράϊλας All rights reserved. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Α. Β. Μπράϊλας Η Μάθηση στο Χρονότοπο του Διαδικτύου: Κοινότητες, Ψηφιακή Κουλτούρα, Wikipedia & MOOCs ISBN: 978-960-7943-13-2 Revision: IS-1-001-STW Έκδοση: Εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας, Διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Advertising to children on TV : Content, impact and regulation After the death of childhood : Growing up in the age of electronic media

Advertising to children on TV : Content, impact and regulation After the death of childhood : Growing up in the age of electronic media Advertising to children on TV : Content, impact and regulation / Barrie Gunter, Caroline Oates & Mark Blades. Mahwah, New Jersey & London : Lawrence Erlbaum Associates, 2005. ISBN: 0-8058-5830-X Concern

Διαβάστε περισσότερα

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Aalborg Universitet Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Published in: Approaches. Music therapy and special education Publication

Διαβάστε περισσότερα

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Aalborg Universitet Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Published in: Approaches. Music therapy and special education Publication

Διαβάστε περισσότερα