Το Σχεσιακό Μοντέλο-Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Σχεσιακό Μοντέλο-Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 1"

Transcript

1 Το Σχεσιακό Μοντέλο-Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

2 Αρχιτεκτονική Τριών Σχημάτων ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Τελικοί Χρήστες Εξωτερική Όψη 1 Εξωτερική Όψη n ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 2

3 Έννοιες του Σχεσιακού Μοντέλου Tο σχεσιακό μοντέλο παριστάνει τη βάση δεδομένων ως μια συλλογή από σχέσεις. Mιλώντας χωρίς αυστηρότητα, μπορούμε να πούμε ότι κάθε σχέση μοιάζει με έναν πίνακα ή, κατά κάποιο τρόπο, με ένα επίπεδο αρχείο εγγραφών. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 3

4 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Όνομα Σχέσης Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 58 Παππάς 7 Αθήνα Γνωρίσματα ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι 8 Π76 DVD Μαύρο 4 Π14 Κράνος Άσπρο 1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ 22 Π Π Π Π Πλειάδα ή γραμμή 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 4

5 Ορισμοί (1) Πεδίο ορισμού (domain) D είναι ένα σύνολο από ατομικές τιμές. Mε τον όρο ατομικές (atomic) εννοούμε ότι καμιά τιμή από το πεδίο ορισμού δεν μπορεί να διασπαστεί, στα πλαίσια του σχεσιακού μοντέλου. Για κάθε πεδίο ορισμού προσδιορίζεται επίσης ένας τύπος δεδομένων (data type) ή μια μορφοποίηση (format). Σχήμα σχέσης (relation schema) R, που δηλώνεται με R(A 1, A 2,..., A n ) αποτελείται από ένα όνομα σχέσης R και μια λίστα από γνωρίσματα A 1, A 2,..., A n. Ένα σχήμα σχέσης χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας σχέσης το R λέγεται όνομα (name) αυτής της σχέσης. Γνώρισμα (attribute) A i είναι το όνομα ενός ρόλου που παίζει κάποιο πεδίο ορισμού D στο σχήμα σχέσης R. To D λέγεται πεδίο ορισμού του A i και συμβολίζεται dom(a i ). 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 5

6 Ορισμοί (2) Βαθμός μιας σχέσης (degree of a relation) είναι το πλήθος n των γνωρισμάτων του σχήματός της. Ένα στιγμιότυπο ή μία κατάσταση σχέσης (relation state)) r του σχήματος σχέσης R(A 1, A 2,..., A n ), που συμβολίζεται και r(r), είναι ένα σύνολο από n-πλειάδες r = { t 1, t 2,..., t m }. Kάθε n-πλειάδα (n-tuple) t είναι μια διατεταγμένη λίστα από n τιμές t = <v 1, v 2,..., v n >, όπου κάθε τιμή v i, 1 i n, είναι ένα στοιχείο του dom(a i ) ή μια ειδική τιμή null. Η i τιμή της πλειάδας t, που αντιστοιχεί στο γνώρισμα A i, αναφέρεται σαν t[a i ]. Το στιγμιότυπο λέγεται και έκταση της σχέσης. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 6

7 Εναλλακτικός Ορισμός Mια σχέση r(r) είναι μια μαθηματική σχέση βαθμού n στα πεδία ορισμού dom(a 1 ), dom(a 2 )...,dom(a n ), που είναι ένα υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου των πεδίων ορισμού που ορίζουν την R: r(r) (dom(a 1 ) Χ dom(a 2 ) Χ... Χ dom(a n )) Tο καρτεσιανό γινόμενο προσδιορίζει όλους τους πιθανούς συνδυασμούς τιμών από τα υποκείμενα πεδία ορισμού. Eπομένως, αν συμβολίσουμε το πλήθος των τιμών ή την πληθικότητα (cardinality) ενός πεδίου ορισμού D με D, και υποθέσουμε ότι όλα τα πεδία ορισμού είναι πεπερασμένα, ο ολικός αριθμός πλειάδων στο καρτεσιανό γινόμενο είναι dom(a 1 ) * dom(a 2 ) *... * dom(a n ) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 7

8 Χαρακτηριστικά των Σχέσεων Διάταξη των πλειάδων σε μια σχέση Διάταξη των τιμών μέσα σε μια πλειάδα. Τιμές στις πλειάδες Ερμηνεία μιας σχέσης 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 8

9 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Σχήμα Βάσης Δεδομένων Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 9

10 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη Στιγμιότυπο 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι 8 Π76 DVD Μαύρο 4 Π14 Κράνος Άσπρο 1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ 22 Π Π Π Π Π /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 10

11 Τύποι Περιορισμών στο Σχεσιακό Μοντέλο 1. Περιορισμοί ενδογενείς στο μοντέλο δεδομένων. Τους ονομάζουμε ενδογενείς περιορισμούς του μοντέλου. 2. Περιορισμοί που μπορούν να εκφρασθούν άμεσα στα σχήματα του μοντέλου δεδομένων, που τυπικά μπορούν να προσδιορισθούν στην ΓΟΔ (γλώσσα ορισμού των δεδομένων,). Αυτοί ονομάζονται περιορισμοί που βασίζονται στο σχήμα. 3. Περιορισμοί που δεν μπορούν να εκφρασθούν άμεσα στα σχήματα του μοντέλου δεδομένων, και επομένως πρέπει να εκφρασθούν και να επιβληθούν από τα προγράμματα εφαρμογών. Αυτοί ονομάζονται περιορισμοί που βασίζονται στην εφαρμογή. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 11

12 Περιορισμοί του Σχεσιακού Μοντέλου Περιορισμοί πεδίου Ορισμού Περιορισμοί Κλειδιού Περιορισμοί Ακεραιότητας 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 12

13 Περιορισμός Πεδίου Ορισμού Oι περιορισμοί πεδίου ορισμού καθορίζουν ότι η τιμή κάθε γνωρίσματος A πρέπει να είναι μία ατομική τιμή από το πεδίο ορισμού dom(a) αυτού του γνωρίσματος. Oι τύποι δεδομένων που συνδέονται με τα πεδία ορισμού συνήθως περιλαμβάνουν τους καθιερωμένους τύπους αριθμητικών δεδομένων για ακέραιους (όπως short integer, integer, long integer) και πραγματικούς αριθμούς (float και double precision float). Eπίσης είναι διαθέσιμοι τύποι δεδομένων για χαρακτήρες, συμβολοσειρές σταθερού και μεταβλητού μήκους καθώς επίσης και για ημερομηνία, ώρα, χρονικά σημεία και χρηματικά ποσά. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 13

14 Περιορισμοί Κλειδιού (1) Όλα τα στοιχεία ενός συνόλου είναι εξ ορισμού διαφορετικά και, επομένως, όλες οι πλειάδες σε μια σχέση πρέπει επίσης να είναι διαφορετικές. Aυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί δύο πλειάδες να έχουν τον ίδιο συνδυασμό τιμών για όλα τα γνωρίσματα τους. Επομένως υπάρχουν άλλα υποσύνολα γνωρισμάτων ενός σχήματος σχέσης R με την ιδιότητα ότι κανένα ζευγάρι πλειάδων σε οποιοδήποτε στιγμιότυπο r της R δεν μπορεί να έχει τον ίδιο συνδυασμό τιμών για τα γνωρίσματα αυτά. Yποθέστε ότι συμβολίζουμε ένα τέτοιο υποσύνολο γνωρισμάτων με SK τότε για δύο διαφορετικές πλειάδες t 1 και t 2 σε ένα στιγμιότυπο r της σχέσης R, έχουμε τον περιορισμό ότι: t 1 [SK] t 2 [SK] Ένα τέτοιο σύνολο από γνωρίσματα SK λέγεται υπερ-κλειδί (superkey) του σχήματος σχέσης R. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 14

15 Περιορισμοί Κλειδιού (2) Ένα κλειδί (key) K ενός σχήματος σχέσης R είναι ένα υπερ-κλειδί της R με την επιπλέον ιδιότητα ότι αν αφαιρεθεί οποιοδήποτε γνώρισμα A από το K απομένει ένα σύνολο γνωρισμάτων K το οποίο δεν είναι υπερκλειδί της R. Ένα σχήμα σχέσης μπορεί να έχει περισσότερα από ένα κλειδιά. Στην περίπτωση αυτή, κάθε κλειδί λέγεται υποψήφιο κλειδί (candidate key). Συνηθίζεται να καθορίζουμε ένα από τα υποψήφια κλειδιά ως πρωτεύον κλειδί (primary key) της σχέσης. Aυτό είναι το υποψήφιο κλειδί που οι τιμές του χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των πλειάδων της σχέσης. Αυτό το κλειδί έχει και σημασία για τον τρόπο που θα οργανωθεί σαν αρχείο η σχέση. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 15

16 Περιορισμοί Ακεραιότητας-Ακεραιότητα Οντοτήτων O περιορισμός ακεραιότητας οντοτήτων (entity integrity constraint) καθορίζει ότι δεν μπορεί η τιμή ενός πρωτεύοντος κλειδιού να είναι null. Aυτό ισχύει επειδή η τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού χρησιμοποιείται για την αναγνώριση συγκεκριμένων πλειάδων σε μια σχέση έτσι, το να έχουμε null τιμές για ένα πρωτεύον κλειδί σημαίνει ότι μερικές πλειάδες δεν μπορούν να αναγνωριστούν. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 16

17 Περιορισμοί Ακεραιότητας-Αναφορική Ακεραιότητα Ο περιορισμός αναφορικής ακεραιότητας (referential integrity constraint) ορίζεται μεταξύ δύο σχέσεων και χρησιμοποιείται για την διατήρηση της συνέπειας μεταξύ των πλειάδων των δύο σχέσεων. Ο περιορισμός αναφορικής ακεραιότητας ορίζει ότι μια πλειάδα μιας σχέσης που αναφέρεται σε μια άλλη σχέση πρέπει να αναφέρεται σε μια υπαρκτή πλειάδα της άλλης σχέσης αυτής. Για πιο αυστηρό ορισμό χρησιμοποιούμε την έννοια του ξένου κλειδιού. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 17

18 Έστω δύο σχήματα σχέσεων R 1 και R 2. Ένα σύνολο γνωρισμάτων FK στο σχήμα σχέσης R 1 είναι ξένο κλειδί (foreign key) της R 1 αν ικανοποιεί τους δύο επόμενους κανόνες: 1.Tα γνωρίσματα στο FK έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού με τα γνωρίσματα του πρωτεύοντος κλειδιού PK ενός άλλου σχήματος σχέσης R 2. Tα γνωρίσματα FK λέμε ότι αναφέρονται στη σχέση R Mια τιμή του FK στην πλειάδα t 1 της παρούσας κατάστασης r 1 (R 1 ) είτε εμφανίζεται ως τιμή του PK σε κάποια πλειάδα t 2 της παρούσας κατάστασης r 2 (R 2 ) είτε είναι null. Στη πρώτη περίπτωση έχουμε t 1 [FK] = t 2 [PK], και λέμε ότι η πλειάδα t 1 αναφέρεται στην πλειάδα t 2. Η R 1 λέγεται η σχέση που αναφέρει και η R 2 η αναφερόμενη σχέση. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 18

19 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Σχήμα Βάσης Δεδομένων Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 19

20 Μια κατάσταση σχεσιακής βάσης δεδομένων (relational database state) DB του S είναι ένα σύνολο από καταστάσεις σχέσεων DB = {r 1, r 2,..., r m } τέτοια ώστε κάθε r i είναι ένα στιγμιότυπο του R i και οι σχέσεις r i ικανοποιούν τους περιορισμούς ακεραιότητας που προσδιορίζονται στο IC (περιορισμοί ακεραιότητας). 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 20

21 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 21

22 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 22

23 Πράξεις Ενημέρωσης Εισαγωγή:(insertion) χρησιμοποιείται για την εισαγωγή μιας νέας πλειάδας ή κάποιων νέων πλειάδων σε μια σχέση. H διαγραφή (deletion) χρησιμοποιείται για τη διαγραφή πλειάδων H τροποποίηση (modification) χρησιμοποιείται για να αλλάξει τις τιμές κάποιων γνωρισμάτων. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 23

24 Προσοχή η εισαγωγή μπορεί να προκαλέσει παραβίαση οποιονδήποτε περιορισμών και επομένως να μην εκτελεσθεί. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 24

25 Εισαγωγή (Insert) 1. insert(55, Αδαμόπουλος, 6, Λάρισα) into ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ που είναι αποδεκτή 2. insert(null, Παπαδόπουλος, 5, Αθήνα) μη αποδεκτή επειδή έχει null στο κλειδί. 3. insert(22, Παππάς, 5, Αθήνα ) into ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μη αποδεκτή γιατί παραβιάζει την ιδιότητα του κλειδιού. 4. insert(65, Π35, 120) into ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ μη αποδεκτή γιατί παραβιάζει την αναφορική ακεραιότητα. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 25

26 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι 8 Π76 DVD Μαύρο 4 Π14 Κράνος Άσπρο 1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ 22 Π Π Π Π Π /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 26

27 Προσοχή η διαγραφή μπορεί να προκαλέσει παραβίαση της αναφορικής ακεραιότητας και επομένως να μην εκτελεσθεί ή να γίνει διάδοση. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 27

28 Διαγραφή (Delete) 1. Διαγραφή του προμηθευτή με κωδικό 58 που είναι επιτρεπτή. 2. Διαγραφή του προμηθευτή με κωδικό 22. Δεν είναι επιτρεπτή επειδή έχει δύο αναφορές από την παραγγελία. 3. Διαγραφή της πλειάδας προιόν με κωδικό Π14. Δεν είναι επιτρεπτή γιατί υπάρχουν αναφορές σ αυτή από δύο πλειάδες στην παραγγελία. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 28

29 H πράξη της τροποποίησης (Modify) χρησιμοποιείται για να αλλάξουν οι τιμές ενός ή περισσοτέρων γνωρισμάτων σε μία (ή σε κάποιες) πλειάδες μιας σχέσης R. Για την επιλογή της πλειάδας (ή των πλειάδων) που θα τροποποιηθούν είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί μια συνθήκη πάνω στα γνωρίσματα της σχέσης R. H τροποποίηση ενός γνωρίσματος που δεν είναι ούτε πρωτεύον ούτε ξένο κλειδί συνήθως δεν προκαλεί προβλήματα το ΣΔBΔ αρκεί μόνο να επιβεβαιώσει ότι η νέα τιμή είναι του σωστού τύπου δεδομένων και πεδίου ορισμού. H τροποποίηση της τιμής του πρωτεύοντος κλειδιού είναι παρόμοια με την διαγραφή μιας πλειάδας και την εισαγωγή μιας άλλης στη θέση της, διότι χρησιμοποιούμε το πρωτεύον κλειδί για να αναγνωρίζουμε τις πλειάδες. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 29

30 Τροποποίηση (Modify) 1. Τροποποίηση του κωδικού προμηθευτή από 58 σε 95. Είναι αποδεκτή. 2. Τροποποίηση των παραγγελιών από τον προμηθευτή 22 στον προμηθευτή 58. Αποδεκτή. 3. Τροποποίησε τον κωδικό προιόντος στην παραγγελία από Π14 σε Π50. Μη αποδεκτή γιατί παραβιάζει την αναφορική ακεραιότητα. 4. Τροποποίησε τον κωδικό προμηθευτή στην σχέση προμηθευτής από 31 σε 28. Μη αποδεκτή γιατί παραβιάζει τον περιορισμό πρωτεύοντος κλειδιού κλειδιού και αναφορικής ακεραιότητας. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 30

31 Σχεσιακή Άλγεβρα Ένα μοντέλο δεδομένων πρέπει να περιλαμβάνει και ένα σύνολο από πράξεις για την διαχείριση των δεδομένων. Ένα βασικό σύνολο πράξεων του σχεσιακού μοντέλου αποτελούν την σχεσιακή άλγεβρα. Οι πράξεις αυτές επιτρέπουν στο χρήστη να προσδιορίσει βασικά αιτήματα ανάκτησης. Έτσι οι πράξεις της άλγεβρας παράγουν νέες σχέσεις, στις οποίες μπορεί να γίνει περαιτέρω επεξεργασία χρησιμοποιώντας πράξεις της ίδιας άλγεβρας. μια ακολουθία πράξεων της σχεσιακής άλγεβρας σχηματίζει μια έκφραση της σχεσιακής άλγεβρας, της οποίας το αποτέλεσμα είναι επίσης σχέση. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 31

32 Πράξεις της Σχεσιακής Άλγεβρας Πράξεις Συνόλων Ένωση ( ) Τομή ( ) Διαφορά (-) Καρτεσιανό Γινόμενο (Χ) Διαίρεση ( ) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 32

33 Πράξεις της Σχεσιακής Άλγεβρας Πράξεις Ειδικά για Σχεσιακές Βάσεις Επιλογή (ή Περιορισμός) (σ) Προβολή (π) Συνένωση ( >< ) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 33

34 Επιλογή ή οριζόντια επιλογή ή περιορισμός H πράξη EΠIΛOΓH χρησιμοποιείται για την επιλογή ενός υποσυνόλου πλειάδων μιας σχέσης που ικανοποιεί μια συνθήκη επιλογής. Μπορούμε να θεωρήσουμε την πράξη της επιλογής σαν ένα φίλτρο που κρατά μόνο τις πλειάδες εκείνες που ικανοποιούν την συνθήκη επιλογής. Η δομή της είναι: σ <συνθήκη επιλογής> (R) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 34

35 Συνθήκη επιλογής A i θc (γνώρισμα της σχέσης και c σταθερά) A i θa j (A i και A j γνωρίσματα της σχέσης) NOT συνθήκη συνθήκη 1 AND συνθήκη 2 συνθήκη 1 OR συνθήκη 2 θ =, <,, >,, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διάταξη για το πεδίο τιμών του γνωρίσματος 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 35

36 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 44 Αντύπας 7 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα σ Είδος=7 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 44 Αντύπας 7 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα σ Είδος=7 AND Πόλη=Λάρισα (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 44 Αντύπας 7 Λάρισα 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 36

37 σ Είδος=7 OR Πόλη=Λάρισα (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 28 Δέδες 12 Λάρισα 44 Αντύπας 7 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 37

38 O βαθμός μιας σχέσης που προκύπτει από μια πράξη επιλογής είναι ίδιος με το βαθμό της αρχικής σχέσης R στην οποία εφαρμόστηκε η πράξη αυτή, διότι έχει τα ίδια γνωρίσματα με την R. Το πλήθος πλειάδων της προκύπτουσας σχέσης είναι πάντοτε μικρότερο από ή ίσο με το πλήθος πλειάδων της αρχικής σχέσης R. Δηλαδή για κάθε συνθήκη C ισχύει: σ C (R) R. Για το λόγο αυτό η πράξη της επιλογής λέγεται και περιορισμός. Το ποσοστό των πλειάδων που επιλέγονται με μια συνθήκη επιλογής αναφέρεται ως επιλεκτικότητα (selectivity) της συνθήκης. Η πράξη της επιλογής είναι αντιμεταθετική (commutative), δηλαδή σ <συνθ1> (σ <συνθ2> (R)) = σ <συνθ2> (σ <συνθ1> (R)) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 38

39 Προβολή ή κατακόρυφη επιλογή H πράξη ΠPOBOΛH (PROJECT), επιλέγει ορισμένες στήλες από τον πίνακα και απορρίπτει τις υπόλοιπες. Aν μας ενδιαφέρουν μόνο ορισμένα γνωρίσματα μιας σχέσης, χρησιμοποιούμε την πράξη της προβολής για να προβάλουμε τη σχέση στα γνωρίσματα αυτά. H γενική μορφή της πράξης της προβολής είναι π <λίστα γνωρισμάτων> (R) όπου π είναι το σύμβολο που χρησιμοποιείται για την πράξη ΠPOBOΛH και <λίστα γνωρισμάτων> είναι μια λίστα από γνωρίσματα της σχέσης R. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 39

40 π Κ_Προμ, Π_Ονομα, Είδος (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος 22 Ανδρέου 7 31 Πέτρου 8 28 Δέδες Αντύπας 7 58 Παππάς 7 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 40

41 Όμως τι θα γίνει για την π Είδος, Πόλη (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Θα πάρουμε αυτό? Είδος Πόλη 7 Αθήνα 8 Πάτρα 12 Λάρισα 7 Λάρισα 7 Αθήνα Ή αυτό? Είδος Πόλη 7 Αθήνα 8 Πάτρα 12 Λάρισα 7 Λάρισα Για να είναι σύνολο γίνεται απαλειφή των διπλοτύπων 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 41

42 Ο βαθμός της είναι ίσος με το πλήθος των γνωρισμάτων στη <λίστα γνωρισμάτων> και επομένως μικρότερος ή ίσος από αυτόν της αρχικής σχέσης. Tο πλήθος των πλειάδων μιας σχέσης που προκύπτει από μια πράξη προβολής είναι πάντοτε μικρότερο από ή ίσο με το πλήθος πλειάδων της αρχικής σχέσης. Ισχύει π <λίστα1> (π <λίστα2> (R)) = π <λίστα1> (R) εφόσον η <λίστα2> περιέχει τα γνωρίσματα της λίστας <λίστα1> Η αντιμεταθετικότητα δεν ισχύει για την ΠPOBOΛH. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 42

43 Συνδυασμός Πράξεων Να βρεθούν τα ονόματα των προμηθευτών από την Λάρισα π Π_Ονομα σ Πόλη= Λάρισα (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Π_Ονομα Δέδες Αντύπας 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 43

44 ή με την σειρά εκτέλεσης Τ 1 σ Πόλη= Λάρισα (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 28 Δέδες 12 Λάρισα 44 Αντύπας 7 Λάρισα π Π_Ονομα (Τ 1 ) Π_Ονομα Δέδες Αντύπας 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 44

45 Μετονομασία Γνωρισμάτων ΠΡΟΜ_ΑΘ σ Πόλη=Αθήνα (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) ΠΡΟΜ_ΑΘ(Κωδ_Π, Επίθετο, Είδος, Πόλη) σ Πόλη=Αθήνα (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 45

46 Μπορούμε να ορίσουμε την πράξη RENAME που μπορεί είτε να μετονομάσει το όνομα μιας σχέσης, η τα ονόματα των γνωρισμάτων, ή και τα δύο- με ένα τρόπο παρόμοιο με αυτόν που ορίσαμε τις πράξεις της επιλογής και της προβολής. Η γενική πράξη RENAME όταν εφαρμοσθεί στην σχέση R βαθμού n συμβολίζεται με οποιαδήποτε από τις παρακάτω τρεις μορφές: ρ S(B1,B2, Bn) (R) ή ρ S (R) ή ρ (B1,B2, Bn) (R) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 46

47 Συνολοθεωρητικές Πράξεις Ένωση Τομή Διαφορά Καρτεσιανό Γινόμενο 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 47

48 Ένωση ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Τοποθ Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι Άργος 8 Π76 DVD Μαύρο Αθήνα 4 Π14 Κράνος Άσπρο Αθήνα 1 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 48

49 Τ 1 π Πόλις (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Τ 2 π Τοποθ (ΠΡΟΙΟΝ) Τ 1 Πόλη Πάτρα Λάρισα Αθήνα Αποτέλεσμα(City) Τ 1 Τ 2 Αποτέλεσμα City Πάτρα Λάρισα Άργος Αθήνα Τ 2 Τοποθ Άργος Αθήνα 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 49

50 Τομή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Τοποθ Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι Άργος 8 Π76 DVD Μαύρο Αθήνα 4 Π14 Κράνος Άσπρο Αθήνα 1 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 50

51 Τ 1 π Πόλις (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Τ 2 π Τοποθ (ΠΡΟΙΟΝ) Τ 1 Πόλη Πάτρα Λάρισα Αθήνα Αποτέλεσμα(City) Τ 1 Τ 2 Αποτέλεσμα City Αθήνα Τ 2 Τοποθ Άργος Αθήνα 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 51

52 Διαφορά ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Τοποθ Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι Άργος 8 Π76 DVD Μαύρο Αθήνα 4 Π14 Κράνος Άσπρο Αθήνα 1 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 52

53 Τ 1 π Πόλις (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Τ 2 π Τοποθ (ΠΡΟΙΟΝ) Τ 1 Πόλη Πάτρα Λάρισα Αθήνα Αποτέλεσμα(City) Τ 1 -Τ 2 Αποτέλεσμα City Λάρισα Πάτρα Τ 2 Τοποθ Άργος Αθήνα 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 53

54 Ιδιότητες των Συνολοθεωρητικών Πράξεων R S=S R και R S = S R R (S T) = (R S) T, και (R S) T =R (S T) Οι πράξεις είναι προσεταιριστικές, R (S T) = (R S) T, και (R S) T =R (S T) H πράξη της διαφοράς δεν είναι αντιμεταθετική, δηλαδή : R - S S - R 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 54

55 Καρτεσιανό Γινόμενο (CARTESIAN PRODUCT) ή ΧΙΑΣΤΙ ΓΙΝΟΜΕΝΟ (CROSS PRODUCT) H πράξη αυτή, χρησιμοποιείται προκειμένου να συνδυαστούν πλειάδες από δύο σχέσεις έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν οι πλειάδες που σχετίζονται. Γενικά, το αποτέλεσμα της πράξης R(A 1, A 2,..., A n ) Χ S(B 1, B 2,..., B m ) είναι μια σχέση Q με n + m γνωρίσματα Q(A 1, A 2,..., A n, B 1, B 2,..., B m ) και με αυτήν τη σειρά. H προκύπτουσα σχέση Q έχει μία πλειάδα για κάθε συνδυασμό πλειάδων - μία από την R και μία από την S. Eπομένως, αν η R έχει n R πλειάδες και η S n S πλειάδες, τότε η R Χ S έχει n R * n S πλειάδες 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 55

56 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι 8 Π76 DVD Μαύρο 4 Π14 Κράνος Άσπρο 1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ 22 Π Π Π Π Π /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 56

57 Έστω ότι για κάθε προμηθευτή από την Αθήνα θέλουμε τον κωδικό του το όνομα του, τον κωδικό και την ποσότητα κάθε παραγγελίας Τ 1 σ Πολη=Αθήνα (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Τ 2 Τ 1 Χ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Τ 3 σ Τ1.Κ.Προμ=ΠΑΡΑΓΕΛΙΑ. Κ.Προμ (Τ 2 ) Τ π Τ3.Κ.Προμ, Π_Ονομα, Κ_Πρ, Ποσοτ (Τ 3 ) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 57

58 Τ 1 Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 58 Παππάς 7 Αθήνα 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 58

59 Τ 2 Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 22 Π Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Π Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Π Ανδρέου 7 Αθήνα 28 Π Ανδρέου 7 Αθήνα 22 Π Παππάς 7 Αθήνα 22 Π Παππάς 7 Αθήνα 31 Π Παππάς 7 Αθήνα 31 Π Παππάς 7 Αθήνα 28 Π Παππάς 7 Αθήνα 22 Π /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 59

60 Τ 3 Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 22 Π Ανδρέου 7 Αθήνα 22 Π Τ Κ_Προμ Π_Ονομα Κ_Πρ Ποσοτ 22 Ανδρέου Π Ανδρέου Π /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 60

61 Πράξεις Συνένωσης H πράξη ΣYNENΩΣH (JOIN), που συμβολίζεται με χρησιμοποιείται για να συνδυαστούν σε ενιαίες πλειάδες κάποιες σχετιζόμενες πλειάδες από δύο σχέσεις. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 61

62 Έστω ότι για κάθε προμηθευτή από την Αθήνα θέλουμε τον κωδικό του το όνομα του, τον κωδικό προϊόντος και την ποσότητα κάθε παραγγελίας Τ 1 σ Πολη=Αθήνα (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Τ 2 Τ 1 Τ1.Κ.Προμ=ΠΑΡΑΓΕΛΙΑ. Κ.Προμ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Τ π Τ2.Κ.Προμ, Π_Ονομα, Κ_Πρ, Ποσοτ (Τ 2 ) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 62

63 Τ 1 Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 58 Παππάς 7 Αθήνα Τ 2 Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 22 Π Ανδρέου 7 Αθήνα 22 Π Τ Κ_Προμ Π_Ονομα Κ_Πρ Ποσοτ 22 Ανδρέου Π Ανδρέου Π /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 63

64 H γενική μορφή της πράξης ΣYNENΩΣH επί δύο σχέσεων R(A 1, A 2,..., A n ) και S(B 1, B 2,..., B m ) είναι: R <συνθήκη συνένωσης> S 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 64

65 Συνθήκη Επιλογής A i θ Β j όπου τα A i και Β j είναι γνωρίσματα των R και S αντίστοιχα συνθήκη 1 AND συνθήκη 2 θ =, <,, >,, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διάταξη για το πεδίο τιμών του γνωρίσματος Η συνένωση αυτή λέγεται και θ συνένωση. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση συνένωσης είναι αυτή της συνένωσης με συνθήκη ισότητας (EQUIJOIN) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 65

66 Στη συνένωση ισότητας ένα ζεύγος γνωρισμάτων έχει την ίδια τιμή σε κάθε πλειάδα. Eπειδή το ένα γνώρισμα από κάθε τέτοιο ζεύγος γνωρισμάτων με ίδιες τιμές αποτελεί πλεονασμό, δημιουργήθηκε μια νέα πράξη που λέγεται ΦYΣIKH ΣYNENΩΣH (NATURAL JOIN) συμβολίζεται με *- για την απαλοιφή του δεύτερου γνωρίσματος. O τυπικός ορισμός της φυσικής συνένωσης απαιτεί τα δύο γνωρίσματα της συνένωσης (ή κάθε ζεύγος γνωρισμάτων συνένωσης) να έχουν το ίδιο όνομα (αν αυτό δεν ισχύει γίνεται μετονομασία του ενός). 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 66

67 Έστω ότι για κάθε προμηθευτή από την Αθήνα θέλουμε τον κωδικό του το όνομα του, τον κωδικό προϊόντος και την ποσότητα κάθε παραγγελίας Τ 1 σ Πολη=Αθήνα (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Τ 2 Τ 1 *ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Τ π Τ2.Κ.Προμ, Π_Ονομα, Κ_Πρ, Ποσοτ (Τ 2 ) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 67

68 Τ 1 Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 58 Παππάς 7 Αθήνα Τ 2 Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη Κ_Πρ Ποσοτ 22 Ανδρέου 7 Αθήνα Π Ανδρέου 7 Αθήνα Π Τ Κ_Προμ Π_Ονομα Κ_Πρ Ποσοτ 22 Ανδρέου Π Ανδρέου Π /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 68

69 Ένας πιο γενικός αλλά μη τυπικός ορισμός της φυσικής συνένωσης είναι ο: Q R * (<λίστα1>, <λίστα2>) S Στην περίπτωση αυτή, το <λίστα1> προσδιορίζει μια λίστα i γνωρισμάτων από την R και το <λίστα2> προσδιορίζει μια λίστα i γνωρισμάτων από την S. Oι λίστες χρησιμοποιούνται για να σχηματιστούν συνθήκες σύγκρισης ισότητας ανάμεσα σε ζεύγη αντίστοιχων γνωρισμάτων στη συνέχεια, οι συνθήκες ενώνονται με τελεστές σύζευξης. Mόνο η λίστα που αντιστοιχεί σε γνωρίσματα της πρώτης σχέσης R - η <λίστα1> - διατηρείται στο αποτέλεσμα Q. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 69

70 αν η R έχει n R πλειάδες και η S έχει n S πλειάδες, το αποτέλεσμα μιας πράξης συνένωσης R >< <συνθήκη συνένωσης> S θα έχει μεταξύ μηδέν και n R *n S πλειάδων. Tο αναμενόμενο μέγεθος του αποτελέσματος της συνένωσης διαιρούμενο δια του μέγιστου μεγέθους n R *n S δίνει μια αναλογία που λέγεται επιλεκτικότητα συνένωσης (join selectivity), και αποτελεί ιδιότητα κάθε συνθήκης συνένωσης. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 70

71 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι 8 Π76 DVD Μαύρο 4 Π14 Κράνος Άσπρο 1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ 22 Π Π Π Π Π /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 71

72 Έστω ότι για κάθε προμηθευτή θέλουμε τον κωδικό του το όνομα του, τον κωδικό και το όνομα προϊόντος και την ποσότητα κάθε παραγγελίας Τ 1 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ*ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)*ΠΡΟΙΟΝ Τ π Κ.Προμ, Π_Ονομα, Κ_Πρ, Πρ_Ονομα Ποσοτ (Τ 1 ) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 72

73 Το σύνολο των πράξεων της σχεσιακής άλγεβρας {σ, π,, -, Χ}είναι ένα πλήρες (complete) σύνολο, κατά την έννοια ότι κάθε άλλη πράξη της σχεσιακής άλγεβρας μπορεί να εκφραστεί ως μια ακολουθία πράξεων από το σύνολο αυτό. R S (R S) - ((R - S) (S - R)) R >< <συνθήκη> S σ <συνθήκη> (R Χ S) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 73

74 Διαίρεση H πράξη ΔIAIPEΣH (DIVISION) είναι χρήσιμη για μια ειδική κατηγορία ερωτήσεων που εμφανίζονται μερικές φορές σε εφαρμογές βάσεων δεδομένων. Συμβολίζεται με Ας δούμε ένα παράδειγμα: Να βρεθούν οι κωδικοί των προμηθευτών που προμηθεύουν όλα τα προϊόντα. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 74

75 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι 8 Π76 DVD Μαύρο 4 Π14 Κράνος Άσπρο 1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ 22 Π Π Π Π Π Π /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 75

76 Τ1 π Κ_πρ (ΠΡΟΙΟΝ) Τ2 π Κ_Προμ, Κ_Πρ (ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ) Τ Τ2 Τ1 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 76

77 Τ1 Κ_Πρ Π35 Π76 Π14 Τ Τ2 Κ_Προμ Κ_Πρ 22 Π35 31 Π35 31 Π76 28 Π14 22 Π76 22 Π14 Κ_Προμ 22 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 77

78 Η πράξη της διαίρεσης εφαρμόζεται σε δύο σχέσεις R(Z) S(X), όπου X Z. Έστω Y = Z X (και επομένως Z=X Y, δηλαδή έστω Y το σύνολο των γνωρισμάτων της R που δεν είναι γνωρίσματα της S. Tο αποτέλεσμα της διαίρεσης είναι μια σχέση T(Y) που περιλαμβάνει μια πλειάδα t αν στην R υπάρχει μια πλειάδα t R με t R [Y] = t και t R [X] = t S για κάθε πλειάδα t S της S. Aυτό σημαίνει ότι για να εμφανιστεί μια πλειάδα t στο αποτέλεσμα T της διαίρεσης, οι τιμές της t πρέπει να εμφανίζονται στην R σε συνδυασμό με κάθε πλειάδα της S. T 1 π Y (R) T 2 π Y ((S Χ T 1 ) - R) T T 1 -T 2 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 78

79 Ένας τύπος πράξης που, γενικά, δεν μπορεί να οριστεί στη σχεσιακή άλγεβρα, είναι η αναδρομική κλειστότητα (recursive closure). Aυτή η πράξη εφαρμόζεται σε μια αναδρομική συσχέτιση (recursive relationship) μεταξύ πλειάδων του ίδιου τύπου, όπως η συσχέτιση μεταξύ ενός εργαζομένου και του προϊσταμένου του. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Κωδ Επίθετο Προιστ Πόλη 22 Ανδρέου null Αθήνα 31 Πέτρου 22 Πάτρα 28 Δέδες 31 Λάρισα 46 Τσέρτος null Άργος 68 Στύλας 46 Αθήνα 58 Παππάς 22 Αθήνα 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 79

80 Να βρεθούν οι κωδικοί των εργαζομένων που επιβλέπει άμεσα ή έμμεσα ο 22. Τ1 π Κωδ, Προιστ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ) Τ2 σ Προιστ=22 (Τ1) Τ3 π Προιστ (Τ2) Τ1 Κωδ Προιστ 22 null null Τ2 Κωδ Προιστ Τ3 Κωδ /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 80

81 T4 T2 >< T2.Kωδ=Τ1.Προιστ T1 Τ1.Κωδ Τ1.Προιστ Κωδ Προιστ Τ5 π Τ1.Κωδ Τ4 Κωδ 28 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Τ3 Τ5 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 81

82 Πράξη Εξωτερικής Συνένωσης Πολλές φορές σε μια πράξη συνένωσης R >< S θέλουμε στο αποτέλεσμα μόνο τις πλειάδες της μιας σχέσης (της R ή της S) για τις οποίες υπάρχει πλειάδα με αντίστοιχη τιμή στο γνώρισμα της συνένωσης. Ορίζουμε μια επέκταση της πράξης της συνένωσης που λέγεται εξωτερική συνένωση. Διακρίνουμε την αριστερή εξωτερική συνένωση( >< ) και την δεξιά εξωτερική συνένωση ( ) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 82

83 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι 8 Π76 DVD Μαύρο 4 Π14 Κράνος Άσπρο 1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ 22 Π Π Π Π Π Π /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 83

84 Να βρεθούν τα ονόματα των προμηθευτών που έχουν τουλάχιστον μια παραγγελία R ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ S ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ T1 R >< R.Κ_ΠΡΟΜ=S.Κ_ΠΡΟΜ S ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ π Π_Ονομα Τ1 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 84

85 Εξωτερική Ένωση H πράξη της EΞΩTEPIKHΣ ENΩΣHΣ (OUTER UNION) αναπτύχθηκε για να παράγεται η ένωση πλειάδων από μη συμβατές προς την ένωση σχέσεις. Aυτή η πράξη θα δημιουργήσει την ένωση πλειάδων δύο σχέσεων που είναι μερικά συμβατές (partially compatible), κατά την έννοια ότι κάποια μόνο από τα γνωρίσματά τους είναι συμβατά ως προς την ένωση.tα γνωρίσματα που δεν είναι συμβατά ως προς την ένωση και από τις δύο σχέσεις διατηρούνται στο αποτέλεσμα, και οι πλειάδες που δεν έχουν τιμές για τα γνωρίσματα αυτά συμπληρώνονται με τιμές null. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 85

86 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ OUTER_UNION ΠΡΟΙΟΝ Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρωμα Βαρος 22 Ανδρέου 7 Αθήνα null null null null 31 Πέτρου 8 Πάτρα null null null null 28 Δέδες 12 Λάρισα null null null null 58 Παππάς 7 Αθήνα null null null null null null null null Π35 Οθόνη Γκρι 8 null null null null Π76 DVD Μαύρο 4 null null null null Π14 Κράνος Άσπρο 1 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 86

87 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (ΠΡΜ) Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ (ΠΡ) Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι 8 Π76 DVD Μαύρο 4 Π14 Κράνος Άσπρο 1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ (ΠΑΡ) Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ 22 Π Π Π Π Π Π /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 87

88 Όλα τα στοιχεία των προϊόντων σ(πρ) Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι 8 Π76 DVD Μαύρο 4 Π14 Κράνος Άσπρο 1 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 88

89 Όλα τα στοιχεία των προμηθευτών από την Αθήνα σ Πόλη = Αθήνα (ΠΡΜ) Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 58 Παππάς 7 Αθήνα 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 89

90 Τους κωδικούς των προμηθευτών που έχουν παραγγελία για το προϊόν Π35 Τ1 σ Κ_Πρ=Π35 (ΠΑΡ) Τ π Κ_Προμ (Τ1) Κ_Προμ /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 90

91 Τα στοιχεία των παραγγελιών που η ποσότητα είναι μεταξύ 150 και 300 σ Ποσοτ 150 and Ποσοτ 300 (ΠΑΡ) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 91

92 Οι κωδικοί των προϊόντων για τα οποία δεν έχει παραγγελία ο προμηθευτής 28 Τ1 σ Κ_Προμ=28 (ΠΑΡ) Τ2 π Κ_Πρ (Τ1) Τ3 π Κ_Πρ (ΠΡ) Τ Τ3-Τ2 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 92

93 Οι κωδικοί των προϊόντων για τα οποία υπάρχει παραγγελία σε προμηθευτή από την Λάρισα Τ1 σ Πόλη= Λάρισα (ΠΡΜ) Τ2 π Κ_Προμ (Τ1) Τ3 Τ2*ΠΑΡ Τ π Κ_Πρ (Τ3) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 93

94 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (ΠΡΜ) Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ (ΠΡ) Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι 8 Π76 DVD Μαύρο 4 Π14 Κράνος Άσπρο 1 ΕΡΓΟ (ΕΡ) Κ_Ερ Προυπ Πόλη Ε25 245Κ Αθήνα Ε32 500Κ Άργος Ε Κ Αθήνα ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ (ΠΑΡ) Κ_Προμ Κ_Πρ Κ_Ερ Ποσοτ 22 Π35 Ε Π35 Ε Π76 Ε Π14 Ε Π76 Ε Π35 Ε Π35 Ε Π14 Ε Π14 Ε Π14 Ε /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 94

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πράξεις στο Σχεσιακό Μοντέλο

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πράξεις στο Σχεσιακό Μοντέλο ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Πράξεις Διαχείρισης Δεδομένων Σχεσιακή Άλγεβρα Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις στο Σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015. Ευαγγελία Πιτουρά 1

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015. Ευαγγελία Πιτουρά 1 Το Σχεσιακό Μοντέλο Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μοντελοποίηση Σχήμα (database schema): η περιγραφή της δομής της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στη βδ με τη χρήση ενός μοντέλου δεδομένων Μοντέλο Δεδομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Relational Model . Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model) Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζει μια βάση ως συλλογή από σχέσεις Μια σχέση είναι ένας πίνακας με διακριτό όνομα Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Προγράμματα που απαντούν σε επερωτήσεις για τον τρέχον στιγμιότυπο της βάσης δεδομένων (querying)

Σχεσιακή Άλγεβρα. Προγράμματα που απαντούν σε επερωτήσεις για τον τρέχον στιγμιότυπο της βάσης δεδομένων (querying) Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Σχεσιακού Μοντέλου) Μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακός Λογισμός. Εισαγωγή. Σχεσιακό Μοντέλο. Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου

Σχεσιακός Λογισμός. Εισαγωγή. Σχεσιακό Μοντέλο. Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου Σχεσιακός Λογισμός Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου Βάσεις Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI

Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Σχεσιακή Άλγεβρα Τελεστές Συνένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακός Λογισµός. Εισαγωγή. Σχεσιακό Μοντέλο. Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου

Σχεσιακός Λογισµός. Εισαγωγή. Σχεσιακό Μοντέλο. Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου Σχεσιακός Λογισµός Βάσεις εδοµένων 2012-2013 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου Θα δούμε μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα

Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα Η Σχεσιακή Άλγεβρα παρέχει τους τελεστές (operators): Μοναδιαίοι Σχεσιακοί Τελεστές (Unary Relational Ops) Επιλογή (Select, (sigma)) Προβολή (Project, (pi)) Μετονομασία (Rename,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2012 SQL Structured Query Language Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις της σχεσιακής άλγεβρας ΠΡΑΞΗ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις 1) Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Excel της Microsoft είναι λογισμικό διαχείρισης ΒΔ (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Access της Microsoft είναι λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικοποίηση. Σημασιολογία Γνωρισμάτων. Άτυπες Οδηγίες. Παράδειγμα. Αξιολόγηση Σχεσιακών Σχημάτων ΒΔ. Περιττές Τιμές και Ανωμαλίες Ενημέρωσης

Κανονικοποίηση. Σημασιολογία Γνωρισμάτων. Άτυπες Οδηγίες. Παράδειγμα. Αξιολόγηση Σχεσιακών Σχημάτων ΒΔ. Περιττές Τιμές και Ανωμαλίες Ενημέρωσης Αξιολόγηση Σχεσιακών Σχημάτων ΒΔ Κανονικοποίηση Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Κανονικοποίηση 1 Πως μπορούμε να κρίνουμε εάν ένα Σχεσιακό Σχήμα είναι καλό ή αποδοτικό ή αν έχει λάθη; Σε γενικές γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη 1 SQL-DDL Data Definition/Description Language (DDL): προσδιορίζουν τη δομή ή το σχήμα των δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Σύνολο Ασκήσεων. Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1

2 ο Σύνολο Ασκήσεων. Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 2 ο Σύνολο Ασκήσεων Οι βαθμοί θα ανακοινωθούν αύριο μαζί με τους βαθμούς της προγραμματιστικής άσκησης Τα αστεράκια δείχνουν τον εκτιμώμενο βαθμό δυσκολίας (*) εύκολο (**) μέτριο (***) δύσκολο Βάσεις Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Κανόνες μετατροπής Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Σχήμα. Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ,

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Κανόνες μετατροπής Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Σχήμα. Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Κανόνες μετατροπής Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Σχήμα Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Β. Μεγαλοοικονόμου, Δ. Χριστοδουλάκης Σχεσιακό Μοντέλο ΙΙΙ Ακ.Έτος 2008-09 (μεβάσητιςσημειώσειςτωνsilberchatz, Korth και Sudarshan και του C. Faloutsos CMU)

Διαβάστε περισσότερα

Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων

Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων ΕΣΔ232 Οργάνωση Δεδομένων στη Κοινωνία της Πληροφορίας Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων Περιεχόμενα Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Εισαγωγή στο σχεσιακό μοντέλο Σχεσιακές γλώσσες ερωτημάτων Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές έννοιες Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε ορισμένες έννοιες, οι οποίες ίσως δεν έχουν άμεση σχέση με τους διανυσματικούς χώρους, όμως θα χρησιμοποιηθούν αρκετά κατά τη μελέτη τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απλοί ή στοιχειώδης Τ.Δ. Ακέραιος τύπος Πραγματικός τύπος Λογικός τύπος Χαρακτήρας Σύνθετοι Τ.Δ. Αλφαριθμητικός 1. Ακέραιος (integer) Εύρος: -32768 έως 32767 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο

Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το σχεσιακό µοντέλο βάσεων δεδοµένων, και αναλύονται τα δοµικά του χαρακτηριστικά, οι βασικές του ιδιότητες, και ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κλειδιά (keys) Λογικά, σκεφτόµαστε για «κλειδιά» σαν τα δεδοµένα (τα πεδία) εκείνα τα οποία µας επιτρέπουν να ξεχωρίσουµε τις διάφορες εγγραφές

Κλειδιά (keys) Λογικά, σκεφτόµαστε για «κλειδιά» σαν τα δεδοµένα (τα πεδία) εκείνα τα οποία µας επιτρέπουν να ξεχωρίσουµε τις διάφορες εγγραφές Κλειδιά (keys) Key (κλειδί) Λογικά, σκεφτόµαστε για «κλειδιά» σαν τα δεδοµένα (τα πεδία) εκείνα τα οποία µας επιτρέπουν να ξεχωρίσουµε τις διάφορες εγγραφές Σούπερκλειδί (superkey) Ένα πεδίο ορισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σεσχεσιακό

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σεσχεσιακό Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Προσοχή είτε αυτά που ακολουθούν ως παράδειγμα Μην τα ακολουθείτε τυφλά ως «μαγική συνταγή» 1 2 Οντότητες Για κάθε τύπο οντοτήτων και για κάθε τύπο συσχετίσεων δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός

Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων- Σημειώσεις έτους 2007-2008 Καθηγητής Γεώργιος Βούρος Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων «Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα» «Σημειώσεις για την SQL» ΕΞΑΜΗΝΟ: ΣΤ Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Πάτρα, Νοέμβριος 2010 SQL Create Table Η CREATE TABLE

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικές Μορφές. Συνενώσεις Άνευ Απωλειών. Προσοχή με τις τιμές null στην αποσύνθεση

Κανονικές Μορφές. Συνενώσεις Άνευ Απωλειών. Προσοχή με τις τιμές null στην αποσύνθεση Κανονικές Μορφές Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Συνενώσεις Άνευ Απωλειών Προσοχή με τις τιμές null στην αποσύνθεση Αιωρούμενες πλειάδες (dangling tuples) Παράδειγμα: Εργαζόμενος - Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 2: Το Σχεσιακό Μοντέλο. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 2: Το Σχεσιακό Μοντέλο. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 2: Το Σχεσιακό Μοντέλο Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων

Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων 1 Διαδικασία Απεικόνισης 1. Απεικόνιση κανονικών τύπων οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων. Χρήση του DBDesigner. Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων. Χρήση του DBDesigner. Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων Χρήση του DBDesigner Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr Δομή Διαλέξεων Εισαγωγή στο DBDesigner Εφαρμογή στη ΒΔ Προμηθευτής-Προϊόντα Παραδείγματα μοντελοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL

Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL Μανόλης Γεργατσούλης (manolis@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δύο λόγια από τη συγγραφέα

Δύο λόγια από τη συγγραφέα Δύο λόγια από τη συγγραφέα Τα μαθηματικά ή τα λατρεύεις ή τα μισείς! Για να λατρέψεις κάτι πρέπει να το κατανοήσεις, για τη δεύτερη περίπτωση τα πράγματα μάλλον είναι λίγο πιο απλά. Στόχος αυτού του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΛΥΣΕΙΣ Ι. Βασιλείου -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

SQL Τύποι Δεδομένων Δημιουργία Πίνακα Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (1)

SQL Τύποι Δεδομένων Δημιουργία Πίνακα Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (1) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγή στη My (1) Η (Structured Query Language) είναι μια πλήρης γλώσσα Βάσεων Δεδομενων Είναι δομημένη σε βάσεις που περιέχουν πίνακες Οι πίνακες αποτελούνται από γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 324 416 ασκήσεις για λύση. 20 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 324 416 ασκήσεις για λύση. 20 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 34 416 ασκήσεις για λύση ερωτήσεις κατανόησης λυμένα παραδείγματα 0 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγική ενότητα Το λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος SQL Background SQL Structured Query Language Standard query γλώσσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η συνθήκη WHERE βάζει περιορισμούς στις εγγραφές που επιστρέφονται. Ο όρος ORDER BY ταξινομεί τις εγγραφές που επιστρέφονται. Παράδειγμα: SELECT * FROM table_name ORDER

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr www.ma8eno.gr Σελίδα 1 Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Στους πραγματικούς αριθμούς ορίστηκαν οι

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΔΒΔ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4) Τελευταία ενημέρωση: 11/2011. Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ

Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΔΒΔ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4) Τελευταία ενημέρωση: 11/2011. Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ ΣΤΟΧΟΣ Στόχο του παρόντος εργαστηρίου αποτελεί η κατανόηση και η εφαρμογή της μεθοδολογίας του μετασχηματισμού ενός διαγράμματος ER στο αντίστοιχο σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό 1 Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Προσοχή είτε αυτά που ακολουθούν ως παράδειγμα Μην τα ακολουθείτε τυφλά ως «μαγική συνταγή» 2 : Μετατροπή Μοντέλου ΟΣ σε Σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Σχεδιασμός μιας εφαρμογής Β : Βήματα Εισαγωγή. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Εισαγωγή. Οι σχηματισμοί που προκύπτουν με την επιλογή ενός συγκεκριμένου αριθμού στοιχείων από το ίδιο σύνολο καλούνται διατάξεις αν μας ενδιαφέρει η σειρά καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ενότητα 7: Βάσεις Δεδομένων (Θεωρία) Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Συσχετίσεις

Κεφάλαιο 9 Συσχετίσεις Κεφάλαιο 9 Συσχετίσεις Το κεφάλαιο αυτό διαπραγµατεύεται τη δηµιουργία και διαχείριση των συσχετίσεων που υφίστανται ανάµεσα στους πίνακες µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

(Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2

(Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Η Γλώσσα SQL (Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Η γλώσσα SQL H SQL έχει διάφορα τµήµατα: Γλώσσα Ορισµού εδοµένων (ΓΟ ) Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση, Δίαβλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 14-1

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση, Δίαβλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 14-1 Δίαβλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 14-1 Κεφάλαιο 14 Δομές Ευρετηρίων για Αρχεία Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe Ελληνική Έκδοση, Διαβλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ; Η επιστήμη των αριθμών Βασανιστήριο για τους μαθητές και φοιτητές Τέχνη για τους μαθηματικούς ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Εξάμηνο ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή για το Εργαστήριο. Δρ. Τιάκας Ελευθέριος. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή για το Εργαστήριο. Δρ. Τιάκας Ελευθέριος. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή για το Εργαστήριο Δρ. Τιάκας Ελευθέριος Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016 2 Βασικοί στόχοι Μερικοί βασικοί στόχοι του εργαστηρίου είναι: Η ικανότητα ανάλυσης των απαιτήσεων, κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων.

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων. ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2002 Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια ρ Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β Επίπεδο Όψεων Όψη Όψη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ)

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ Ιούλιος 2011 Βασικές έννοιες Δεδομένα: τυποποιημένα στοιχεία σε προκαθορισμένη μορφή κατάλληλη για περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σπυρίδων Τζινιέρης-ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Επιμέλεια: Σπυρίδων Τζινιέρης-ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τι είναι κλάσμα; Κλάσμα είναι ένα μέρος μιας ποσότητας. ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κλάσμα είναι ένας λόγος δύο αριθμών(fraction is a ratio of two whole numbers) Πως εκφράζετε συμβολικά ένα κλάσμα; Εκφράζετε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr

Βάσεις δεδομένων. (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Βάσεις δεδομένων (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Ευρετήρια Σκανδάλες PL/SQL Δείκτες/Δρομείς 2 Αποθήκευση δεδομένων Πρωτεύουσα αποθήκευση Κύρια μνήμη (main memory) ή κρυφή μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

antzoulatos@upatras.gr

antzoulatos@upatras.gr Κανονικοποίηση για Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων Αντζουλάτος Γεράσιμος antzoulatos@upatras.gr Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία ΤΕΙ Πατρών - Παράρτημα Αμαλιάδας 10 Ιανουαρίου 2013 Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εργαστήριο ΙV. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2014-2015

Βάσεις Δεδομένων. Εργαστήριο ΙV. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2014-2015 Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο ΙV Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2014-2015 2 Σκοπός του 4 ου εργαστηρίου Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι: η μελέτη ερωτημάτων σύνδεσης η μελέτη ερωτημάτων συνάθροισης 3 Εκφράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι σύνολο; Ο ορισμός αυτός είναι σύμφωνος με τη διαισθητική μας κατανόηση για το τι είναι σύνολο

Τι είναι σύνολο; Ο ορισμός αυτός είναι σύμφωνος με τη διαισθητική μας κατανόηση για το τι είναι σύνολο ΣΥΝΟΛΑ Τι είναι σύνολο; Ένας ορισμός «Μια συλλογή αντικειμένων διακεκριμένων και πλήρως καθορισμένων που λαμβάνονται από τον κόσμο είτε της εμπειρίας μας είτε της σκέψης μας» (Cantor, 19 ος αιώνας) Ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

αριθμούς Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία iii) φυσικοί; ii) ακέραιοι; iii) ρητοί;

αριθμούς Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία iii) φυσικοί; ii) ακέραιοι; iii) ρητοί; Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία Ρητοί και άρρητοι αριθμοί. α) Ποιοι αριθμοί ονομάζονται: iii) φυσικοί; ii) ακέραιοι; iii) ρητοί; iv) άρρητοι; v) πραγματικοί; β) Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro)

Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro) Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro) Εντολές εμφάνισης (εξόδου) και αριθμητικές πράξεις δείξε Εμφανίζει στην οθόνη έναν αριθμό, το αποτέλεσμα πράξεων, μια λέξη ή μια λίστα (ομάδα) λέξεων. δείξε 200 200 δείξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ 1 ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ 1 ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης Φυλλάδιο Φυλλάδι555 4 ο ο.α) ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.α) ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 4ο Συνδυασμοί 2 2.3 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Έστω Χ= {x 1, x 2,..., x ν } ένα πεπερασμένο σύνολο με ν στοιχεία x 1, x 2,...,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 5ο Σχηματισμοί όπου επιτρέπεται η επανάληψη στοιχείων 2 Παράδειγμα 2.4.1 Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

PHPMyAdmin: Σύντομος οδηγός για αρχάριους

PHPMyAdmin: Σύντομος οδηγός για αρχάριους 2014 PHPMyAdmin: Σύντομος οδηγός για αρχάριους Καρούσος Νικόλαος Επιστημονικός Συνεργάτης Παρασκευά Σταυρούλα Φοιτήτρια, Εργαστηριακή Βοηθός, τμήμα ΕΠΔΟ Μεσολογγίου 33 Έκδοση 1.1 Πρόλογος... - 2-1. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων 3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλογή τύπου δεδομένων και ιδιότητες πεδίων Δημιουργία πινάκων Συσχετισμός πινάκων ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

o AND o IF o SUMPRODUCT

o AND o IF o SUMPRODUCT Πληροφοριακά Εργαστήριο Management 1 Information Συστήματα Systems Διοίκησης ΤΕΙ Τμήμα Ελεγκτικής Ηπείρου Χρηματοοικονομικής (Παράρτημα Πρέβεζας) και Αντικείµενο: Μοντελοποίηση προβλήµατος Θέµατα που καλύπτονται:

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 80 ΝΙΚΑΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0965897 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΡΟΥΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Η έννοια του μιγαδικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Κατακερματισμός 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 H ιδέα που βρίσκεται πίσω από την τεχνική του κατακερματισμού είναι να δίνεται μια συνάρτησης h, που λέγεται συνάρτηση κατακερματισμού ή παραγωγής τυχαίων τιμών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Εκφράσεις και Λίγες Εντολές Οι εκφράσεις της C Τελεστές Απλές και σύνθετες εντολές Εντολές ελέγχου (επιλογής) Εισαγωγή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. ρ Χρήστου Νικολαϊδη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. ρ Χρήστου Νικολαϊδη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ρ Χρήστου Νικολαϊδη Δεκέμβριος Περιεχόμενα Κεφάλαιο : σελ. Τι είναι ένας πίνακας. Απλές πράξεις πινάκων. Πολλαπλασιασμός πινάκων.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Αποθήκευση σε Δίσκους, Βασικές Δομές Αρχείων, και Κατακερματισμός

Κεφάλαιο 13. Αποθήκευση σε Δίσκους, Βασικές Δομές Αρχείων, και Κατακερματισμός Κεφάλαιο 13 Αποθήκευση σε Δίσκους, Βασικές Δομές Αρχείων, και Κατακερματισμός Δίαβλος, Επιμ.Μ.Χατζόπουλος Γιατί θα μιλήσουμε Μονάδες Αποθήκευσης Δίσκων Αρχεία Εγγραφών Πράξεις σε αρχεία Αρχεία Σωρού Ταξινομημένα

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Insert, Update, Delete, Ένωση πινάκων Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Group By... 1 Having...1 Οrder By... 2 Εντολή Insert...

Διαβάστε περισσότερα

Μονοτονία - Ακρότατα - 1 1 Αντίστροφη Συνάρτηση

Μονοτονία - Ακρότατα - 1 1 Αντίστροφη Συνάρτηση 4 Μονοτονία - Ακρότατα - Αντίστροφη Συνάρτηση Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Μονοτονία συνάρτησης Μια συνάρτηση f λέγεται: Γνησίως αύξουσα σ' ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε,

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Πίνακες - Ορίζουσες

Κεφάλαιο 2 Πίνακες - Ορίζουσες Κεφάλαιο Πίνακες - Ορίζουσες Βασικοί ορισμοί και πίνακες Πίνακες Παραδείγματα: Ο πίνακας πωλήσεων ανά τρίμηνο μίας εταιρείας για τρία είδη που εμπορεύεται: ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο 3 ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Μαθηματικό Υπόβαθρο

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Μαθηματικό Υπόβαθρο Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Μαθηματικό Υπόβαθρο Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Σύνολα Συναρτήσεις και Σχέσεις Γραφήματα Λέξεις και Γλώσσες Αποδείξεις ΕΠΛ 211 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδηµαϊκό Έτος 2007-2008 Μάθηµα: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΩ ιδάσκων: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου Ε ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο : Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcMap (2/2) Μέρος 1: (συνέχεια από τα προηγούμενα) Κάνουμε κλικ το εικονίδιο Add Data στην γραμμή εργαλείων standard και επιλέγουμε το αρχείο/τα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Ο ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ SMIRNOV ΓΙΑ k ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

6.3 Ο ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ SMIRNOV ΓΙΑ k ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 6.3 Ο ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ SMIRNOV ΓΙΑ k ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ Το 1965, από τον Conover και πάλι προτάθηκε ένας άλλος έλεγχος τύπου Smirnov για k ανεξάρτητα δείγματα. Ο έλεγχος αυτός διαφέρει από τον προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου, τελεστές Η συνάρτηση scanf() είσοδος δεδομένων Διαβάζει από το πληκτρολόγιο (stdin) μορφοποιημένες τιμές μεταβλητών. scanf (ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ, δείκτης_μεταβλητής-1,

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορηματικός Λογισμός (ΗR Κεφάλαιο 2.1-2.5)

Κατηγορηματικός Λογισμός (ΗR Κεφάλαιο 2.1-2.5) Κατηγορηματικός Λογισμός (ΗR Κεφάλαιο 2.1-2.5) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στον Κατηγορηματικό Λογισμό Σύνταξη Κανόνες Συμπερασμού Σημασιολογία ΕΠΛ 412 Λογική στην

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτά Μαθηματικά. Απαρίθμηση: Εισαγωγικά στοιχεία Αρχή του Περιστεριώνα

Διακριτά Μαθηματικά. Απαρίθμηση: Εισαγωγικά στοιχεία Αρχή του Περιστεριώνα Διακριτά Μαθηματικά Απαρίθμηση: Εισαγωγικά στοιχεία Αρχή του Περιστεριώνα Συνδυαστική ανάλυση μελέτη της διάταξης αντικειμένων 17 ος αιώνας: συνδυαστικά ερωτήματα για τη μελέτη τυχερών παιχνιδιών Απαρίθμηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι 1 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων Εισαγωγή- ιστορία-παραδείγµατα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.1 ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στη παράγραφο αυτή θα γνωρίσουμε μερικές βασικές έννοιες της Λογικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τη σαφέστερη

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

a. Επιλέγουμε τις γραμμές προς διαγραφή a. Επιλέγουμε τις στήλες προς διαγραφή a. Γράφουμε σε μια στήλη μια σειρά από αριθμούς ή αλφαριθμητικά

a. Επιλέγουμε τις γραμμές προς διαγραφή a. Επιλέγουμε τις στήλες προς διαγραφή a. Γράφουμε σε μια στήλη μια σειρά από αριθμούς ή αλφαριθμητικά Τρίτο μάθημα Excel 1. Προσθήκη γραμμών a. Δίνουμε δεξί κλικ πάνω στην γραμμή όπου μας ενδιαφέρει να εισάγουμε νέα γραμμή b. Πατάμε εισαγωγή c. Μια νέα γραμμή εισάγεται 2. Προσθήκη στηλών a. Δίνουμε δεξί

Διαβάστε περισσότερα