Το Σχεσιακό Μοντέλο-Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Σχεσιακό Μοντέλο-Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 1"

Transcript

1 Το Σχεσιακό Μοντέλο-Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

2 Αρχιτεκτονική Τριών Σχημάτων ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Τελικοί Χρήστες Εξωτερική Όψη 1 Εξωτερική Όψη n ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 2

3 Έννοιες του Σχεσιακού Μοντέλου Tο σχεσιακό μοντέλο παριστάνει τη βάση δεδομένων ως μια συλλογή από σχέσεις. Mιλώντας χωρίς αυστηρότητα, μπορούμε να πούμε ότι κάθε σχέση μοιάζει με έναν πίνακα ή, κατά κάποιο τρόπο, με ένα επίπεδο αρχείο εγγραφών. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 3

4 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Όνομα Σχέσης Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 58 Παππάς 7 Αθήνα Γνωρίσματα ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι 8 Π76 DVD Μαύρο 4 Π14 Κράνος Άσπρο 1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ 22 Π Π Π Π Πλειάδα ή γραμμή 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 4

5 Ορισμοί (1) Πεδίο ορισμού (domain) D είναι ένα σύνολο από ατομικές τιμές. Mε τον όρο ατομικές (atomic) εννοούμε ότι καμιά τιμή από το πεδίο ορισμού δεν μπορεί να διασπαστεί, στα πλαίσια του σχεσιακού μοντέλου. Για κάθε πεδίο ορισμού προσδιορίζεται επίσης ένας τύπος δεδομένων (data type) ή μια μορφοποίηση (format). Σχήμα σχέσης (relation schema) R, που δηλώνεται με R(A 1, A 2,..., A n ) αποτελείται από ένα όνομα σχέσης R και μια λίστα από γνωρίσματα A 1, A 2,..., A n. Ένα σχήμα σχέσης χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας σχέσης το R λέγεται όνομα (name) αυτής της σχέσης. Γνώρισμα (attribute) A i είναι το όνομα ενός ρόλου που παίζει κάποιο πεδίο ορισμού D στο σχήμα σχέσης R. To D λέγεται πεδίο ορισμού του A i και συμβολίζεται dom(a i ). 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 5

6 Ορισμοί (2) Βαθμός μιας σχέσης (degree of a relation) είναι το πλήθος n των γνωρισμάτων του σχήματός της. Ένα στιγμιότυπο ή μία κατάσταση σχέσης (relation state)) r του σχήματος σχέσης R(A 1, A 2,..., A n ), που συμβολίζεται και r(r), είναι ένα σύνολο από n-πλειάδες r = { t 1, t 2,..., t m }. Kάθε n-πλειάδα (n-tuple) t είναι μια διατεταγμένη λίστα από n τιμές t = <v 1, v 2,..., v n >, όπου κάθε τιμή v i, 1 i n, είναι ένα στοιχείο του dom(a i ) ή μια ειδική τιμή null. Η i τιμή της πλειάδας t, που αντιστοιχεί στο γνώρισμα A i, αναφέρεται σαν t[a i ]. Το στιγμιότυπο λέγεται και έκταση της σχέσης. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 6

7 Εναλλακτικός Ορισμός Mια σχέση r(r) είναι μια μαθηματική σχέση βαθμού n στα πεδία ορισμού dom(a 1 ), dom(a 2 )...,dom(a n ), που είναι ένα υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου των πεδίων ορισμού που ορίζουν την R: r(r) (dom(a 1 ) Χ dom(a 2 ) Χ... Χ dom(a n )) Tο καρτεσιανό γινόμενο προσδιορίζει όλους τους πιθανούς συνδυασμούς τιμών από τα υποκείμενα πεδία ορισμού. Eπομένως, αν συμβολίσουμε το πλήθος των τιμών ή την πληθικότητα (cardinality) ενός πεδίου ορισμού D με D, και υποθέσουμε ότι όλα τα πεδία ορισμού είναι πεπερασμένα, ο ολικός αριθμός πλειάδων στο καρτεσιανό γινόμενο είναι dom(a 1 ) * dom(a 2 ) *... * dom(a n ) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 7

8 Χαρακτηριστικά των Σχέσεων Διάταξη των πλειάδων σε μια σχέση Διάταξη των τιμών μέσα σε μια πλειάδα. Τιμές στις πλειάδες Ερμηνεία μιας σχέσης 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 8

9 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Σχήμα Βάσης Δεδομένων Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 9

10 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη Στιγμιότυπο 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι 8 Π76 DVD Μαύρο 4 Π14 Κράνος Άσπρο 1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ 22 Π Π Π Π Π /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 10

11 Τύποι Περιορισμών στο Σχεσιακό Μοντέλο 1. Περιορισμοί ενδογενείς στο μοντέλο δεδομένων. Τους ονομάζουμε ενδογενείς περιορισμούς του μοντέλου. 2. Περιορισμοί που μπορούν να εκφρασθούν άμεσα στα σχήματα του μοντέλου δεδομένων, που τυπικά μπορούν να προσδιορισθούν στην ΓΟΔ (γλώσσα ορισμού των δεδομένων,). Αυτοί ονομάζονται περιορισμοί που βασίζονται στο σχήμα. 3. Περιορισμοί που δεν μπορούν να εκφρασθούν άμεσα στα σχήματα του μοντέλου δεδομένων, και επομένως πρέπει να εκφρασθούν και να επιβληθούν από τα προγράμματα εφαρμογών. Αυτοί ονομάζονται περιορισμοί που βασίζονται στην εφαρμογή. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 11

12 Περιορισμοί του Σχεσιακού Μοντέλου Περιορισμοί πεδίου Ορισμού Περιορισμοί Κλειδιού Περιορισμοί Ακεραιότητας 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 12

13 Περιορισμός Πεδίου Ορισμού Oι περιορισμοί πεδίου ορισμού καθορίζουν ότι η τιμή κάθε γνωρίσματος A πρέπει να είναι μία ατομική τιμή από το πεδίο ορισμού dom(a) αυτού του γνωρίσματος. Oι τύποι δεδομένων που συνδέονται με τα πεδία ορισμού συνήθως περιλαμβάνουν τους καθιερωμένους τύπους αριθμητικών δεδομένων για ακέραιους (όπως short integer, integer, long integer) και πραγματικούς αριθμούς (float και double precision float). Eπίσης είναι διαθέσιμοι τύποι δεδομένων για χαρακτήρες, συμβολοσειρές σταθερού και μεταβλητού μήκους καθώς επίσης και για ημερομηνία, ώρα, χρονικά σημεία και χρηματικά ποσά. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 13

14 Περιορισμοί Κλειδιού (1) Όλα τα στοιχεία ενός συνόλου είναι εξ ορισμού διαφορετικά και, επομένως, όλες οι πλειάδες σε μια σχέση πρέπει επίσης να είναι διαφορετικές. Aυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί δύο πλειάδες να έχουν τον ίδιο συνδυασμό τιμών για όλα τα γνωρίσματα τους. Επομένως υπάρχουν άλλα υποσύνολα γνωρισμάτων ενός σχήματος σχέσης R με την ιδιότητα ότι κανένα ζευγάρι πλειάδων σε οποιοδήποτε στιγμιότυπο r της R δεν μπορεί να έχει τον ίδιο συνδυασμό τιμών για τα γνωρίσματα αυτά. Yποθέστε ότι συμβολίζουμε ένα τέτοιο υποσύνολο γνωρισμάτων με SK τότε για δύο διαφορετικές πλειάδες t 1 και t 2 σε ένα στιγμιότυπο r της σχέσης R, έχουμε τον περιορισμό ότι: t 1 [SK] t 2 [SK] Ένα τέτοιο σύνολο από γνωρίσματα SK λέγεται υπερ-κλειδί (superkey) του σχήματος σχέσης R. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 14

15 Περιορισμοί Κλειδιού (2) Ένα κλειδί (key) K ενός σχήματος σχέσης R είναι ένα υπερ-κλειδί της R με την επιπλέον ιδιότητα ότι αν αφαιρεθεί οποιοδήποτε γνώρισμα A από το K απομένει ένα σύνολο γνωρισμάτων K το οποίο δεν είναι υπερκλειδί της R. Ένα σχήμα σχέσης μπορεί να έχει περισσότερα από ένα κλειδιά. Στην περίπτωση αυτή, κάθε κλειδί λέγεται υποψήφιο κλειδί (candidate key). Συνηθίζεται να καθορίζουμε ένα από τα υποψήφια κλειδιά ως πρωτεύον κλειδί (primary key) της σχέσης. Aυτό είναι το υποψήφιο κλειδί που οι τιμές του χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των πλειάδων της σχέσης. Αυτό το κλειδί έχει και σημασία για τον τρόπο που θα οργανωθεί σαν αρχείο η σχέση. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 15

16 Περιορισμοί Ακεραιότητας-Ακεραιότητα Οντοτήτων O περιορισμός ακεραιότητας οντοτήτων (entity integrity constraint) καθορίζει ότι δεν μπορεί η τιμή ενός πρωτεύοντος κλειδιού να είναι null. Aυτό ισχύει επειδή η τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού χρησιμοποιείται για την αναγνώριση συγκεκριμένων πλειάδων σε μια σχέση έτσι, το να έχουμε null τιμές για ένα πρωτεύον κλειδί σημαίνει ότι μερικές πλειάδες δεν μπορούν να αναγνωριστούν. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 16

17 Περιορισμοί Ακεραιότητας-Αναφορική Ακεραιότητα Ο περιορισμός αναφορικής ακεραιότητας (referential integrity constraint) ορίζεται μεταξύ δύο σχέσεων και χρησιμοποιείται για την διατήρηση της συνέπειας μεταξύ των πλειάδων των δύο σχέσεων. Ο περιορισμός αναφορικής ακεραιότητας ορίζει ότι μια πλειάδα μιας σχέσης που αναφέρεται σε μια άλλη σχέση πρέπει να αναφέρεται σε μια υπαρκτή πλειάδα της άλλης σχέσης αυτής. Για πιο αυστηρό ορισμό χρησιμοποιούμε την έννοια του ξένου κλειδιού. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 17

18 Έστω δύο σχήματα σχέσεων R 1 και R 2. Ένα σύνολο γνωρισμάτων FK στο σχήμα σχέσης R 1 είναι ξένο κλειδί (foreign key) της R 1 αν ικανοποιεί τους δύο επόμενους κανόνες: 1.Tα γνωρίσματα στο FK έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού με τα γνωρίσματα του πρωτεύοντος κλειδιού PK ενός άλλου σχήματος σχέσης R 2. Tα γνωρίσματα FK λέμε ότι αναφέρονται στη σχέση R Mια τιμή του FK στην πλειάδα t 1 της παρούσας κατάστασης r 1 (R 1 ) είτε εμφανίζεται ως τιμή του PK σε κάποια πλειάδα t 2 της παρούσας κατάστασης r 2 (R 2 ) είτε είναι null. Στη πρώτη περίπτωση έχουμε t 1 [FK] = t 2 [PK], και λέμε ότι η πλειάδα t 1 αναφέρεται στην πλειάδα t 2. Η R 1 λέγεται η σχέση που αναφέρει και η R 2 η αναφερόμενη σχέση. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 18

19 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Σχήμα Βάσης Δεδομένων Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 19

20 Μια κατάσταση σχεσιακής βάσης δεδομένων (relational database state) DB του S είναι ένα σύνολο από καταστάσεις σχέσεων DB = {r 1, r 2,..., r m } τέτοια ώστε κάθε r i είναι ένα στιγμιότυπο του R i και οι σχέσεις r i ικανοποιούν τους περιορισμούς ακεραιότητας που προσδιορίζονται στο IC (περιορισμοί ακεραιότητας). 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 20

21 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 21

22 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 22

23 Πράξεις Ενημέρωσης Εισαγωγή:(insertion) χρησιμοποιείται για την εισαγωγή μιας νέας πλειάδας ή κάποιων νέων πλειάδων σε μια σχέση. H διαγραφή (deletion) χρησιμοποιείται για τη διαγραφή πλειάδων H τροποποίηση (modification) χρησιμοποιείται για να αλλάξει τις τιμές κάποιων γνωρισμάτων. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 23

24 Προσοχή η εισαγωγή μπορεί να προκαλέσει παραβίαση οποιονδήποτε περιορισμών και επομένως να μην εκτελεσθεί. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 24

25 Εισαγωγή (Insert) 1. insert(55, Αδαμόπουλος, 6, Λάρισα) into ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ που είναι αποδεκτή 2. insert(null, Παπαδόπουλος, 5, Αθήνα) μη αποδεκτή επειδή έχει null στο κλειδί. 3. insert(22, Παππάς, 5, Αθήνα ) into ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μη αποδεκτή γιατί παραβιάζει την ιδιότητα του κλειδιού. 4. insert(65, Π35, 120) into ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ μη αποδεκτή γιατί παραβιάζει την αναφορική ακεραιότητα. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 25

26 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι 8 Π76 DVD Μαύρο 4 Π14 Κράνος Άσπρο 1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ 22 Π Π Π Π Π /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 26

27 Προσοχή η διαγραφή μπορεί να προκαλέσει παραβίαση της αναφορικής ακεραιότητας και επομένως να μην εκτελεσθεί ή να γίνει διάδοση. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 27

28 Διαγραφή (Delete) 1. Διαγραφή του προμηθευτή με κωδικό 58 που είναι επιτρεπτή. 2. Διαγραφή του προμηθευτή με κωδικό 22. Δεν είναι επιτρεπτή επειδή έχει δύο αναφορές από την παραγγελία. 3. Διαγραφή της πλειάδας προιόν με κωδικό Π14. Δεν είναι επιτρεπτή γιατί υπάρχουν αναφορές σ αυτή από δύο πλειάδες στην παραγγελία. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 28

29 H πράξη της τροποποίησης (Modify) χρησιμοποιείται για να αλλάξουν οι τιμές ενός ή περισσοτέρων γνωρισμάτων σε μία (ή σε κάποιες) πλειάδες μιας σχέσης R. Για την επιλογή της πλειάδας (ή των πλειάδων) που θα τροποποιηθούν είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί μια συνθήκη πάνω στα γνωρίσματα της σχέσης R. H τροποποίηση ενός γνωρίσματος που δεν είναι ούτε πρωτεύον ούτε ξένο κλειδί συνήθως δεν προκαλεί προβλήματα το ΣΔBΔ αρκεί μόνο να επιβεβαιώσει ότι η νέα τιμή είναι του σωστού τύπου δεδομένων και πεδίου ορισμού. H τροποποίηση της τιμής του πρωτεύοντος κλειδιού είναι παρόμοια με την διαγραφή μιας πλειάδας και την εισαγωγή μιας άλλης στη θέση της, διότι χρησιμοποιούμε το πρωτεύον κλειδί για να αναγνωρίζουμε τις πλειάδες. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 29

30 Τροποποίηση (Modify) 1. Τροποποίηση του κωδικού προμηθευτή από 58 σε 95. Είναι αποδεκτή. 2. Τροποποίηση των παραγγελιών από τον προμηθευτή 22 στον προμηθευτή 58. Αποδεκτή. 3. Τροποποίησε τον κωδικό προιόντος στην παραγγελία από Π14 σε Π50. Μη αποδεκτή γιατί παραβιάζει την αναφορική ακεραιότητα. 4. Τροποποίησε τον κωδικό προμηθευτή στην σχέση προμηθευτής από 31 σε 28. Μη αποδεκτή γιατί παραβιάζει τον περιορισμό πρωτεύοντος κλειδιού κλειδιού και αναφορικής ακεραιότητας. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 30

31 Σχεσιακή Άλγεβρα Ένα μοντέλο δεδομένων πρέπει να περιλαμβάνει και ένα σύνολο από πράξεις για την διαχείριση των δεδομένων. Ένα βασικό σύνολο πράξεων του σχεσιακού μοντέλου αποτελούν την σχεσιακή άλγεβρα. Οι πράξεις αυτές επιτρέπουν στο χρήστη να προσδιορίσει βασικά αιτήματα ανάκτησης. Έτσι οι πράξεις της άλγεβρας παράγουν νέες σχέσεις, στις οποίες μπορεί να γίνει περαιτέρω επεξεργασία χρησιμοποιώντας πράξεις της ίδιας άλγεβρας. μια ακολουθία πράξεων της σχεσιακής άλγεβρας σχηματίζει μια έκφραση της σχεσιακής άλγεβρας, της οποίας το αποτέλεσμα είναι επίσης σχέση. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 31

32 Πράξεις της Σχεσιακής Άλγεβρας Πράξεις Συνόλων Ένωση ( ) Τομή ( ) Διαφορά (-) Καρτεσιανό Γινόμενο (Χ) Διαίρεση ( ) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 32

33 Πράξεις της Σχεσιακής Άλγεβρας Πράξεις Ειδικά για Σχεσιακές Βάσεις Επιλογή (ή Περιορισμός) (σ) Προβολή (π) Συνένωση ( >< ) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 33

34 Επιλογή ή οριζόντια επιλογή ή περιορισμός H πράξη EΠIΛOΓH χρησιμοποιείται για την επιλογή ενός υποσυνόλου πλειάδων μιας σχέσης που ικανοποιεί μια συνθήκη επιλογής. Μπορούμε να θεωρήσουμε την πράξη της επιλογής σαν ένα φίλτρο που κρατά μόνο τις πλειάδες εκείνες που ικανοποιούν την συνθήκη επιλογής. Η δομή της είναι: σ <συνθήκη επιλογής> (R) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 34

35 Συνθήκη επιλογής A i θc (γνώρισμα της σχέσης και c σταθερά) A i θa j (A i και A j γνωρίσματα της σχέσης) NOT συνθήκη συνθήκη 1 AND συνθήκη 2 συνθήκη 1 OR συνθήκη 2 θ =, <,, >,, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διάταξη για το πεδίο τιμών του γνωρίσματος 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 35

36 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 44 Αντύπας 7 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα σ Είδος=7 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 44 Αντύπας 7 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα σ Είδος=7 AND Πόλη=Λάρισα (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 44 Αντύπας 7 Λάρισα 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 36

37 σ Είδος=7 OR Πόλη=Λάρισα (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 28 Δέδες 12 Λάρισα 44 Αντύπας 7 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 37

38 O βαθμός μιας σχέσης που προκύπτει από μια πράξη επιλογής είναι ίδιος με το βαθμό της αρχικής σχέσης R στην οποία εφαρμόστηκε η πράξη αυτή, διότι έχει τα ίδια γνωρίσματα με την R. Το πλήθος πλειάδων της προκύπτουσας σχέσης είναι πάντοτε μικρότερο από ή ίσο με το πλήθος πλειάδων της αρχικής σχέσης R. Δηλαδή για κάθε συνθήκη C ισχύει: σ C (R) R. Για το λόγο αυτό η πράξη της επιλογής λέγεται και περιορισμός. Το ποσοστό των πλειάδων που επιλέγονται με μια συνθήκη επιλογής αναφέρεται ως επιλεκτικότητα (selectivity) της συνθήκης. Η πράξη της επιλογής είναι αντιμεταθετική (commutative), δηλαδή σ <συνθ1> (σ <συνθ2> (R)) = σ <συνθ2> (σ <συνθ1> (R)) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 38

39 Προβολή ή κατακόρυφη επιλογή H πράξη ΠPOBOΛH (PROJECT), επιλέγει ορισμένες στήλες από τον πίνακα και απορρίπτει τις υπόλοιπες. Aν μας ενδιαφέρουν μόνο ορισμένα γνωρίσματα μιας σχέσης, χρησιμοποιούμε την πράξη της προβολής για να προβάλουμε τη σχέση στα γνωρίσματα αυτά. H γενική μορφή της πράξης της προβολής είναι π <λίστα γνωρισμάτων> (R) όπου π είναι το σύμβολο που χρησιμοποιείται για την πράξη ΠPOBOΛH και <λίστα γνωρισμάτων> είναι μια λίστα από γνωρίσματα της σχέσης R. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 39

40 π Κ_Προμ, Π_Ονομα, Είδος (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος 22 Ανδρέου 7 31 Πέτρου 8 28 Δέδες Αντύπας 7 58 Παππάς 7 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 40

41 Όμως τι θα γίνει για την π Είδος, Πόλη (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Θα πάρουμε αυτό? Είδος Πόλη 7 Αθήνα 8 Πάτρα 12 Λάρισα 7 Λάρισα 7 Αθήνα Ή αυτό? Είδος Πόλη 7 Αθήνα 8 Πάτρα 12 Λάρισα 7 Λάρισα Για να είναι σύνολο γίνεται απαλειφή των διπλοτύπων 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 41

42 Ο βαθμός της είναι ίσος με το πλήθος των γνωρισμάτων στη <λίστα γνωρισμάτων> και επομένως μικρότερος ή ίσος από αυτόν της αρχικής σχέσης. Tο πλήθος των πλειάδων μιας σχέσης που προκύπτει από μια πράξη προβολής είναι πάντοτε μικρότερο από ή ίσο με το πλήθος πλειάδων της αρχικής σχέσης. Ισχύει π <λίστα1> (π <λίστα2> (R)) = π <λίστα1> (R) εφόσον η <λίστα2> περιέχει τα γνωρίσματα της λίστας <λίστα1> Η αντιμεταθετικότητα δεν ισχύει για την ΠPOBOΛH. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 42

43 Συνδυασμός Πράξεων Να βρεθούν τα ονόματα των προμηθευτών από την Λάρισα π Π_Ονομα σ Πόλη= Λάρισα (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Π_Ονομα Δέδες Αντύπας 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 43

44 ή με την σειρά εκτέλεσης Τ 1 σ Πόλη= Λάρισα (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 28 Δέδες 12 Λάρισα 44 Αντύπας 7 Λάρισα π Π_Ονομα (Τ 1 ) Π_Ονομα Δέδες Αντύπας 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 44

45 Μετονομασία Γνωρισμάτων ΠΡΟΜ_ΑΘ σ Πόλη=Αθήνα (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) ΠΡΟΜ_ΑΘ(Κωδ_Π, Επίθετο, Είδος, Πόλη) σ Πόλη=Αθήνα (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 45

46 Μπορούμε να ορίσουμε την πράξη RENAME που μπορεί είτε να μετονομάσει το όνομα μιας σχέσης, η τα ονόματα των γνωρισμάτων, ή και τα δύο- με ένα τρόπο παρόμοιο με αυτόν που ορίσαμε τις πράξεις της επιλογής και της προβολής. Η γενική πράξη RENAME όταν εφαρμοσθεί στην σχέση R βαθμού n συμβολίζεται με οποιαδήποτε από τις παρακάτω τρεις μορφές: ρ S(B1,B2, Bn) (R) ή ρ S (R) ή ρ (B1,B2, Bn) (R) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 46

47 Συνολοθεωρητικές Πράξεις Ένωση Τομή Διαφορά Καρτεσιανό Γινόμενο 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 47

48 Ένωση ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Τοποθ Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι Άργος 8 Π76 DVD Μαύρο Αθήνα 4 Π14 Κράνος Άσπρο Αθήνα 1 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 48

49 Τ 1 π Πόλις (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Τ 2 π Τοποθ (ΠΡΟΙΟΝ) Τ 1 Πόλη Πάτρα Λάρισα Αθήνα Αποτέλεσμα(City) Τ 1 Τ 2 Αποτέλεσμα City Πάτρα Λάρισα Άργος Αθήνα Τ 2 Τοποθ Άργος Αθήνα 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 49

50 Τομή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Τοποθ Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι Άργος 8 Π76 DVD Μαύρο Αθήνα 4 Π14 Κράνος Άσπρο Αθήνα 1 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 50

51 Τ 1 π Πόλις (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Τ 2 π Τοποθ (ΠΡΟΙΟΝ) Τ 1 Πόλη Πάτρα Λάρισα Αθήνα Αποτέλεσμα(City) Τ 1 Τ 2 Αποτέλεσμα City Αθήνα Τ 2 Τοποθ Άργος Αθήνα 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 51

52 Διαφορά ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Τοποθ Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι Άργος 8 Π76 DVD Μαύρο Αθήνα 4 Π14 Κράνος Άσπρο Αθήνα 1 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 52

53 Τ 1 π Πόλις (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Τ 2 π Τοποθ (ΠΡΟΙΟΝ) Τ 1 Πόλη Πάτρα Λάρισα Αθήνα Αποτέλεσμα(City) Τ 1 -Τ 2 Αποτέλεσμα City Λάρισα Πάτρα Τ 2 Τοποθ Άργος Αθήνα 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 53

54 Ιδιότητες των Συνολοθεωρητικών Πράξεων R S=S R και R S = S R R (S T) = (R S) T, και (R S) T =R (S T) Οι πράξεις είναι προσεταιριστικές, R (S T) = (R S) T, και (R S) T =R (S T) H πράξη της διαφοράς δεν είναι αντιμεταθετική, δηλαδή : R - S S - R 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 54

55 Καρτεσιανό Γινόμενο (CARTESIAN PRODUCT) ή ΧΙΑΣΤΙ ΓΙΝΟΜΕΝΟ (CROSS PRODUCT) H πράξη αυτή, χρησιμοποιείται προκειμένου να συνδυαστούν πλειάδες από δύο σχέσεις έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν οι πλειάδες που σχετίζονται. Γενικά, το αποτέλεσμα της πράξης R(A 1, A 2,..., A n ) Χ S(B 1, B 2,..., B m ) είναι μια σχέση Q με n + m γνωρίσματα Q(A 1, A 2,..., A n, B 1, B 2,..., B m ) και με αυτήν τη σειρά. H προκύπτουσα σχέση Q έχει μία πλειάδα για κάθε συνδυασμό πλειάδων - μία από την R και μία από την S. Eπομένως, αν η R έχει n R πλειάδες και η S n S πλειάδες, τότε η R Χ S έχει n R * n S πλειάδες 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 55

56 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι 8 Π76 DVD Μαύρο 4 Π14 Κράνος Άσπρο 1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ 22 Π Π Π Π Π /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 56

57 Έστω ότι για κάθε προμηθευτή από την Αθήνα θέλουμε τον κωδικό του το όνομα του, τον κωδικό και την ποσότητα κάθε παραγγελίας Τ 1 σ Πολη=Αθήνα (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Τ 2 Τ 1 Χ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Τ 3 σ Τ1.Κ.Προμ=ΠΑΡΑΓΕΛΙΑ. Κ.Προμ (Τ 2 ) Τ π Τ3.Κ.Προμ, Π_Ονομα, Κ_Πρ, Ποσοτ (Τ 3 ) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 57

58 Τ 1 Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 58 Παππάς 7 Αθήνα 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 58

59 Τ 2 Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 22 Π Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Π Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Π Ανδρέου 7 Αθήνα 28 Π Ανδρέου 7 Αθήνα 22 Π Παππάς 7 Αθήνα 22 Π Παππάς 7 Αθήνα 31 Π Παππάς 7 Αθήνα 31 Π Παππάς 7 Αθήνα 28 Π Παππάς 7 Αθήνα 22 Π /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 59

60 Τ 3 Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 22 Π Ανδρέου 7 Αθήνα 22 Π Τ Κ_Προμ Π_Ονομα Κ_Πρ Ποσοτ 22 Ανδρέου Π Ανδρέου Π /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 60

61 Πράξεις Συνένωσης H πράξη ΣYNENΩΣH (JOIN), που συμβολίζεται με χρησιμοποιείται για να συνδυαστούν σε ενιαίες πλειάδες κάποιες σχετιζόμενες πλειάδες από δύο σχέσεις. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 61

62 Έστω ότι για κάθε προμηθευτή από την Αθήνα θέλουμε τον κωδικό του το όνομα του, τον κωδικό προϊόντος και την ποσότητα κάθε παραγγελίας Τ 1 σ Πολη=Αθήνα (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Τ 2 Τ 1 Τ1.Κ.Προμ=ΠΑΡΑΓΕΛΙΑ. Κ.Προμ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Τ π Τ2.Κ.Προμ, Π_Ονομα, Κ_Πρ, Ποσοτ (Τ 2 ) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 62

63 Τ 1 Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 58 Παππάς 7 Αθήνα Τ 2 Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 22 Π Ανδρέου 7 Αθήνα 22 Π Τ Κ_Προμ Π_Ονομα Κ_Πρ Ποσοτ 22 Ανδρέου Π Ανδρέου Π /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 63

64 H γενική μορφή της πράξης ΣYNENΩΣH επί δύο σχέσεων R(A 1, A 2,..., A n ) και S(B 1, B 2,..., B m ) είναι: R <συνθήκη συνένωσης> S 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 64

65 Συνθήκη Επιλογής A i θ Β j όπου τα A i και Β j είναι γνωρίσματα των R και S αντίστοιχα συνθήκη 1 AND συνθήκη 2 θ =, <,, >,, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διάταξη για το πεδίο τιμών του γνωρίσματος Η συνένωση αυτή λέγεται και θ συνένωση. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση συνένωσης είναι αυτή της συνένωσης με συνθήκη ισότητας (EQUIJOIN) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 65

66 Στη συνένωση ισότητας ένα ζεύγος γνωρισμάτων έχει την ίδια τιμή σε κάθε πλειάδα. Eπειδή το ένα γνώρισμα από κάθε τέτοιο ζεύγος γνωρισμάτων με ίδιες τιμές αποτελεί πλεονασμό, δημιουργήθηκε μια νέα πράξη που λέγεται ΦYΣIKH ΣYNENΩΣH (NATURAL JOIN) συμβολίζεται με *- για την απαλοιφή του δεύτερου γνωρίσματος. O τυπικός ορισμός της φυσικής συνένωσης απαιτεί τα δύο γνωρίσματα της συνένωσης (ή κάθε ζεύγος γνωρισμάτων συνένωσης) να έχουν το ίδιο όνομα (αν αυτό δεν ισχύει γίνεται μετονομασία του ενός). 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 66

67 Έστω ότι για κάθε προμηθευτή από την Αθήνα θέλουμε τον κωδικό του το όνομα του, τον κωδικό προϊόντος και την ποσότητα κάθε παραγγελίας Τ 1 σ Πολη=Αθήνα (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) Τ 2 Τ 1 *ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Τ π Τ2.Κ.Προμ, Π_Ονομα, Κ_Πρ, Ποσοτ (Τ 2 ) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 67

68 Τ 1 Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 58 Παππάς 7 Αθήνα Τ 2 Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη Κ_Πρ Ποσοτ 22 Ανδρέου 7 Αθήνα Π Ανδρέου 7 Αθήνα Π Τ Κ_Προμ Π_Ονομα Κ_Πρ Ποσοτ 22 Ανδρέου Π Ανδρέου Π /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 68

69 Ένας πιο γενικός αλλά μη τυπικός ορισμός της φυσικής συνένωσης είναι ο: Q R * (<λίστα1>, <λίστα2>) S Στην περίπτωση αυτή, το <λίστα1> προσδιορίζει μια λίστα i γνωρισμάτων από την R και το <λίστα2> προσδιορίζει μια λίστα i γνωρισμάτων από την S. Oι λίστες χρησιμοποιούνται για να σχηματιστούν συνθήκες σύγκρισης ισότητας ανάμεσα σε ζεύγη αντίστοιχων γνωρισμάτων στη συνέχεια, οι συνθήκες ενώνονται με τελεστές σύζευξης. Mόνο η λίστα που αντιστοιχεί σε γνωρίσματα της πρώτης σχέσης R - η <λίστα1> - διατηρείται στο αποτέλεσμα Q. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 69

70 αν η R έχει n R πλειάδες και η S έχει n S πλειάδες, το αποτέλεσμα μιας πράξης συνένωσης R >< <συνθήκη συνένωσης> S θα έχει μεταξύ μηδέν και n R *n S πλειάδων. Tο αναμενόμενο μέγεθος του αποτελέσματος της συνένωσης διαιρούμενο δια του μέγιστου μεγέθους n R *n S δίνει μια αναλογία που λέγεται επιλεκτικότητα συνένωσης (join selectivity), και αποτελεί ιδιότητα κάθε συνθήκης συνένωσης. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 70

71 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι 8 Π76 DVD Μαύρο 4 Π14 Κράνος Άσπρο 1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ 22 Π Π Π Π Π /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 71

72 Έστω ότι για κάθε προμηθευτή θέλουμε τον κωδικό του το όνομα του, τον κωδικό και το όνομα προϊόντος και την ποσότητα κάθε παραγγελίας Τ 1 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ*ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)*ΠΡΟΙΟΝ Τ π Κ.Προμ, Π_Ονομα, Κ_Πρ, Πρ_Ονομα Ποσοτ (Τ 1 ) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 72

73 Το σύνολο των πράξεων της σχεσιακής άλγεβρας {σ, π,, -, Χ}είναι ένα πλήρες (complete) σύνολο, κατά την έννοια ότι κάθε άλλη πράξη της σχεσιακής άλγεβρας μπορεί να εκφραστεί ως μια ακολουθία πράξεων από το σύνολο αυτό. R S (R S) - ((R - S) (S - R)) R >< <συνθήκη> S σ <συνθήκη> (R Χ S) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 73

74 Διαίρεση H πράξη ΔIAIPEΣH (DIVISION) είναι χρήσιμη για μια ειδική κατηγορία ερωτήσεων που εμφανίζονται μερικές φορές σε εφαρμογές βάσεων δεδομένων. Συμβολίζεται με Ας δούμε ένα παράδειγμα: Να βρεθούν οι κωδικοί των προμηθευτών που προμηθεύουν όλα τα προϊόντα. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 74

75 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι 8 Π76 DVD Μαύρο 4 Π14 Κράνος Άσπρο 1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ 22 Π Π Π Π Π Π /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 75

76 Τ1 π Κ_πρ (ΠΡΟΙΟΝ) Τ2 π Κ_Προμ, Κ_Πρ (ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ) Τ Τ2 Τ1 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 76

77 Τ1 Κ_Πρ Π35 Π76 Π14 Τ Τ2 Κ_Προμ Κ_Πρ 22 Π35 31 Π35 31 Π76 28 Π14 22 Π76 22 Π14 Κ_Προμ 22 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 77

78 Η πράξη της διαίρεσης εφαρμόζεται σε δύο σχέσεις R(Z) S(X), όπου X Z. Έστω Y = Z X (και επομένως Z=X Y, δηλαδή έστω Y το σύνολο των γνωρισμάτων της R που δεν είναι γνωρίσματα της S. Tο αποτέλεσμα της διαίρεσης είναι μια σχέση T(Y) που περιλαμβάνει μια πλειάδα t αν στην R υπάρχει μια πλειάδα t R με t R [Y] = t και t R [X] = t S για κάθε πλειάδα t S της S. Aυτό σημαίνει ότι για να εμφανιστεί μια πλειάδα t στο αποτέλεσμα T της διαίρεσης, οι τιμές της t πρέπει να εμφανίζονται στην R σε συνδυασμό με κάθε πλειάδα της S. T 1 π Y (R) T 2 π Y ((S Χ T 1 ) - R) T T 1 -T 2 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 78

79 Ένας τύπος πράξης που, γενικά, δεν μπορεί να οριστεί στη σχεσιακή άλγεβρα, είναι η αναδρομική κλειστότητα (recursive closure). Aυτή η πράξη εφαρμόζεται σε μια αναδρομική συσχέτιση (recursive relationship) μεταξύ πλειάδων του ίδιου τύπου, όπως η συσχέτιση μεταξύ ενός εργαζομένου και του προϊσταμένου του. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Κωδ Επίθετο Προιστ Πόλη 22 Ανδρέου null Αθήνα 31 Πέτρου 22 Πάτρα 28 Δέδες 31 Λάρισα 46 Τσέρτος null Άργος 68 Στύλας 46 Αθήνα 58 Παππάς 22 Αθήνα 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 79

80 Να βρεθούν οι κωδικοί των εργαζομένων που επιβλέπει άμεσα ή έμμεσα ο 22. Τ1 π Κωδ, Προιστ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ) Τ2 σ Προιστ=22 (Τ1) Τ3 π Προιστ (Τ2) Τ1 Κωδ Προιστ 22 null null Τ2 Κωδ Προιστ Τ3 Κωδ /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 80

81 T4 T2 >< T2.Kωδ=Τ1.Προιστ T1 Τ1.Κωδ Τ1.Προιστ Κωδ Προιστ Τ5 π Τ1.Κωδ Τ4 Κωδ 28 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Τ3 Τ5 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 81

82 Πράξη Εξωτερικής Συνένωσης Πολλές φορές σε μια πράξη συνένωσης R >< S θέλουμε στο αποτέλεσμα μόνο τις πλειάδες της μιας σχέσης (της R ή της S) για τις οποίες υπάρχει πλειάδα με αντίστοιχη τιμή στο γνώρισμα της συνένωσης. Ορίζουμε μια επέκταση της πράξης της συνένωσης που λέγεται εξωτερική συνένωση. Διακρίνουμε την αριστερή εξωτερική συνένωση( >< ) και την δεξιά εξωτερική συνένωση ( ) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 82

83 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι 8 Π76 DVD Μαύρο 4 Π14 Κράνος Άσπρο 1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ 22 Π Π Π Π Π Π /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 83

84 Να βρεθούν τα ονόματα των προμηθευτών που έχουν τουλάχιστον μια παραγγελία R ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ S ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ T1 R >< R.Κ_ΠΡΟΜ=S.Κ_ΠΡΟΜ S ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ π Π_Ονομα Τ1 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 84

85 Εξωτερική Ένωση H πράξη της EΞΩTEPIKHΣ ENΩΣHΣ (OUTER UNION) αναπτύχθηκε για να παράγεται η ένωση πλειάδων από μη συμβατές προς την ένωση σχέσεις. Aυτή η πράξη θα δημιουργήσει την ένωση πλειάδων δύο σχέσεων που είναι μερικά συμβατές (partially compatible), κατά την έννοια ότι κάποια μόνο από τα γνωρίσματά τους είναι συμβατά ως προς την ένωση.tα γνωρίσματα που δεν είναι συμβατά ως προς την ένωση και από τις δύο σχέσεις διατηρούνται στο αποτέλεσμα, και οι πλειάδες που δεν έχουν τιμές για τα γνωρίσματα αυτά συμπληρώνονται με τιμές null. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 85

86 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ OUTER_UNION ΠΡΟΙΟΝ Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρωμα Βαρος 22 Ανδρέου 7 Αθήνα null null null null 31 Πέτρου 8 Πάτρα null null null null 28 Δέδες 12 Λάρισα null null null null 58 Παππάς 7 Αθήνα null null null null null null null null Π35 Οθόνη Γκρι 8 null null null null Π76 DVD Μαύρο 4 null null null null Π14 Κράνος Άσπρο 1 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 86

87 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (ΠΡΜ) Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ (ΠΡ) Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι 8 Π76 DVD Μαύρο 4 Π14 Κράνος Άσπρο 1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ (ΠΑΡ) Κ_Προμ Κ_Πρ Ποσοτ 22 Π Π Π Π Π Π /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 87

88 Όλα τα στοιχεία των προϊόντων σ(πρ) Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι 8 Π76 DVD Μαύρο 4 Π14 Κράνος Άσπρο 1 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 88

89 Όλα τα στοιχεία των προμηθευτών από την Αθήνα σ Πόλη = Αθήνα (ΠΡΜ) Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 58 Παππάς 7 Αθήνα 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 89

90 Τους κωδικούς των προμηθευτών που έχουν παραγγελία για το προϊόν Π35 Τ1 σ Κ_Πρ=Π35 (ΠΑΡ) Τ π Κ_Προμ (Τ1) Κ_Προμ /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 90

91 Τα στοιχεία των παραγγελιών που η ποσότητα είναι μεταξύ 150 και 300 σ Ποσοτ 150 and Ποσοτ 300 (ΠΑΡ) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 91

92 Οι κωδικοί των προϊόντων για τα οποία δεν έχει παραγγελία ο προμηθευτής 28 Τ1 σ Κ_Προμ=28 (ΠΑΡ) Τ2 π Κ_Πρ (Τ1) Τ3 π Κ_Πρ (ΠΡ) Τ Τ3-Τ2 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 92

93 Οι κωδικοί των προϊόντων για τα οποία υπάρχει παραγγελία σε προμηθευτή από την Λάρισα Τ1 σ Πόλη= Λάρισα (ΠΡΜ) Τ2 π Κ_Προμ (Τ1) Τ3 Τ2*ΠΑΡ Τ π Κ_Πρ (Τ3) 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 93

94 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (ΠΡΜ) Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ (ΠΡ) Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος Π35 Οθόνη Γκρι 8 Π76 DVD Μαύρο 4 Π14 Κράνος Άσπρο 1 ΕΡΓΟ (ΕΡ) Κ_Ερ Προυπ Πόλη Ε25 245Κ Αθήνα Ε32 500Κ Άργος Ε Κ Αθήνα ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ (ΠΑΡ) Κ_Προμ Κ_Πρ Κ_Ερ Ποσοτ 22 Π35 Ε Π35 Ε Π76 Ε Π14 Ε Π76 Ε Π35 Ε Π35 Ε Π14 Ε Π14 Ε Π14 Ε /06/2009 Μ.Χατζόπουλος 94

Βάσεις δεδομένων. (4 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (4 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (4 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Επέκταση του μοντέλου ΟΣ Κληρονομικότητα Εξειδίκευση/Γενίκευση Περιορισμοί Ιεραρχίες και πλέγματα Συνάθροιση Συνέχεια στο σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των Σχεσιακών Τελεστών. 6/16/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

Υλοποίηση των Σχεσιακών Τελεστών. 6/16/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Υλοποίηση των Σχεσιακών Τελεστών 6/16/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Ένα σχεσιακό ΣΔBΔ πρέπει να συμπεριλαμβάνει αλγόριθμους για υλοποίηση των διαφορετικών τύπων των σχεσιακών πράξεων (καθώς και άλλων πράξεων) που

Διαβάστε περισσότερα

Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσματα

Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσματα Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (3 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (3 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (3 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων Σχέσεις, γνωρίσματα, πλειάδες, πεδία ορισμού Πράξεις ενημέρωσης σε σχέσεις Απεικόνιση μοντέλου οντοτήτωνσυσχετίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πράξεις στο Σχεσιακό Μοντέλο

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πράξεις στο Σχεσιακό Μοντέλο ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Πράξεις Διαχείρισης Δεδομένων Σχεσιακή Άλγεβρα Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις στο Σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (5 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (5 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (5 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Συνέχεια στη Σχεσιακή άλγεβρα Μετονομασία Καρτεσιανό γινόμενο Συνένωση Θήτα Ισότητας Φυσική 26/3/2015 Βάσεις Δεδομένων 2 (Συνέχεια)

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Το Σχεσιακό Μοντέλο Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μοντελοποίηση Σχήμα (database schema): η περιγραφή της δομής της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στη βδ με τη χρήση ενός μοντέλου δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα

Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Σχεσιακό Μοντέλο 1 Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων

Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων 1 Μοντέλα Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων Σχεσιακό Ιεραρχικό Δικτυακό Tο κυρίαρχο μοντέλο δεδομένων στις σύγχρονες βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Βάσεις Δεδομένων : Σχεσιακή Άλγεβρα 1

Σχεσιακή Άλγεβρα. Βάσεις Δεδομένων : Σχεσιακή Άλγεβρα 1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Σχεσιακού Μοντέλου) Αντιστοιχία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Συνολοθεωρητικές Πράξεις. Εκφράσεις. Ειδικές Πράξεις. Θεμελίωση της Σχεσιακού Μοντέλου Δεδομένων. Σχεσιακός Λογισμός

Σχεσιακή Άλγεβρα. Συνολοθεωρητικές Πράξεις. Εκφράσεις. Ειδικές Πράξεις. Θεμελίωση της Σχεσιακού Μοντέλου Δεδομένων. Σχεσιακός Λογισμός Σχεσιακή Άλγεβρα Παύλος Εφραιμίδης Θεμελίωση της Σχεσιακού Μοντέλου Δεδομένων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός ΣτομάθημαθαπούμεγιαΣχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακή Άλγεβρα 1 Βάσεις Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο. Εισαγωγή. Βάσεις εδοµένων : Σχεσιακό Μοντέλο 1

Σχεσιακό Μοντέλο. Εισαγωγή. Βάσεις εδοµένων : Σχεσιακό Μοντέλο 1 Σχεσιακό Μοντέλο Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή O σχεδιασμός μιας βάση δεδομένων κωδικοποιεί κάποιο μέρος του φυσικού κόσμου Ένα μοντέλο δεδομένων είναι ένα σύνολο από έννοιες για

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Συνολοθεωρητικές Πράξεις. Ειδικές Πράξεις. Εκφράσεις. Θεµελίωση της Σχεσιακού Μοντέλου εδοµένων. Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισµός

Βάσεις εδοµένων. Συνολοθεωρητικές Πράξεις. Ειδικές Πράξεις. Εκφράσεις. Θεµελίωση της Σχεσιακού Μοντέλου εδοµένων. Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισµός Θεµελίωση της Σχεσιακού Μοντέλου εδοµένων Βάσεις εδοµένων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισµός Παύλος Εφραιµίδης pefraimi at ee.duth.gr Στο µάθηµα θα πούµε για Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις εδοµένων Σχεσιακή

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Περιορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Σχεσιακά Σχήματα Πράξεις Ενημερώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι πράξεις της συνένωσης. Μ.Χατζόπουλος 1

Οι πράξεις της συνένωσης. Μ.Χατζόπουλος 1 Οι πράξεις της συνένωσης Μ.Χατζόπουλος 1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (ΠΡΜ) Κ_Προμ Π_Ονομα Είδος Πόλη 22 Ανδρέου 7 Αθήνα 31 Πέτρου 8 Πάτρα 28 Δέδες 12 Λάρισα 58 Παππάς 7 Αθήνα ΠΡΟΙΟΝ (ΠΡ) Κ_Πρ Πρ_Ονομα Χρώμα Βάρος Π35

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Σχεσιακή Άλγεβρα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Σχεσιακή Άλγεβρα Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι έχουμε δει έως σήμερα Σχεδιασμό και Υλοποίηση Σχεσιακών Βάσεων δεδομένων Μια γλώσσα ορισμού δεδομένων ΓΟΔ (για τον ορισμό των σχημάτων) ένας μεταφραστής της ΓΟΔ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II Ενότητα: Το Σχεσιακό Μοντζλο Διδάσκων: Πηγουνάκης Κωστής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Εισαγωγή. Εισαγωγή. Εισαγωγή. Παράδειγμα. Εισαγωγή. Ταινία Τίτλος Έτος Διάρκεια Είδος. Παίζει Όνομα-Ηθοποιού Τίτλος Έτος.

Σχεσιακή Άλγεβρα. Εισαγωγή. Εισαγωγή. Εισαγωγή. Παράδειγμα. Εισαγωγή. Ταινία Τίτλος Έτος Διάρκεια Είδος. Παίζει Όνομα-Ηθοποιού Τίτλος Έτος. Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Σχεσιακού Μοντέλου) Αντιστοιχία

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Σχεσιακό Μοντέλο I (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 06: Σχεσιακό Μοντέλο I (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 06: Σχεσιακό Μοντέλο I (Relational Data Model) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Εισαγωγή στο Σχεσιακό Μοντέλο Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου Σχεσιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) Περιεχόμενο Διάλεξης Κεφάλαιο 5: Το Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Περιορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σχεδιασµός µιας Β

Εισαγωγή. Σχεδιασµός µιας Β Σχεδιασµός µιας Β Εισαγωγή ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάµεσα στα στοιχεία της περιγραφή της δοµής - σχήµα σε διάφορους συµβολισµούς ή µοντέλα Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων (κεφ. 3) γραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Σχεσιακή Άλγεβρα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Σχεσιακή Άλγεβρα 1 Ανακοινώθηκε το 1 ο Σύνολο Ασκήσεων στη σελίδα του μαθήματος Ημερομηνία Παράδοσης 3/11/2016 2 Τι έχουμε δει έως σήμερα Σχεδιασμό και Υλοποίηση Σχεσιακών Βάσεων δεδομένων Μια γλώσσα ορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσεων Δεδοµένων (µε χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσεων Δεδοµένων (µε χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Στα προηγούµενα µαθήµατα: Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσεων Δεδοµένων (µε χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Σχεσιακή Άλγεβρα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι έχουμε δει έως σήμερα Σχεδιασμό και Υλοποίηση Σχεσιακών Βάσεων δεδομένων Μια γλώσσα ορισμού δεδομένων ΓΟΔ (για τον ορισμό των σχημάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Σχεσιακή Άλγεβρα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Σχεσιακή Άλγεβρα By relieving the brain of all unnecessary work, a good notation sets it free to concentrate on more advanced problems, and,

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015. Ευαγγελία Πιτουρά 1

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015. Ευαγγελία Πιτουρά 1 Το Σχεσιακό Μοντέλο Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μοντελοποίηση Σχήμα (database schema): η περιγραφή της δομής της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στη βδ με τη χρήση ενός μοντέλου δεδομένων Μοντέλο Δεδομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe Ελληνική Έκδοση Δίαυλος Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 5-1

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe Ελληνική Έκδοση Δίαυλος Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 5-1 Δίαυλος Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 5-1 Κεφάλαιο 5 Το Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων και Περιορισμοί Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Θα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Το Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων και Περιορισμοί Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων

Κεφάλαιο 5. Το Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων και Περιορισμοί Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων Δίαυλος Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 5-1 Κεφάλαιο 5 Το Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων και Περιορισμοί Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe 1 Θα μιλήσουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων 1 Εισαγωγή Σχεδιασμός μιας εφαρμογής ΒΔ: Βήματα 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Relational Model . Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model) Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζει μια βάση ως συλλογή από σχέσεις Μια σχέση είναι ένας πίνακας με διακριτό όνομα Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Προγράμματα που απαντούν σε επερωτήσεις για τον τρέχον στιγμιότυπο της βάσης δεδομένων (querying)

Σχεσιακή Άλγεβρα. Προγράμματα που απαντούν σε επερωτήσεις για τον τρέχον στιγμιότυπο της βάσης δεδομένων (querying) Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Σχεσιακού Μοντέλου) Μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων. Σεμινάριο 2: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων. Σεμινάριο 2: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων Σεμινάριο 2: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Αναστασία Κριθαρά, Γεώργιος Πετάσης Εργαστήριο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Προγράµµατα που απαντούν σε επερωτήσεις για τον παρόν στιγµιότυπο της βάσης δεδοµένων (querying)

Σχεσιακή Άλγεβρα. Προγράµµατα που απαντούν σε επερωτήσεις για τον παρόν στιγµιότυπο της βάσης δεδοµένων (querying) Εισαγωγή Στα προηγούµενα µαθήµατα: Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσεων εδοµένων (µε χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασµός Βάσεων εδοµένων (µε χρήση του Σχεσιακού Μοντέλου) Βάσεις εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (2 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (2 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (2 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Μοντελοποίηση δεδομένων Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Παραδείγματα Διαγραμματικές τεχνικές Συμβολισμοί Τριαδικές συσχετίσεις 2

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι έχουμε δει Μοντελοποίηση Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακός Λογισμός. Εισαγωγή. Σχεσιακό Μοντέλο. Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου

Σχεσιακός Λογισμός. Εισαγωγή. Σχεσιακό Μοντέλο. Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου Σχεσιακός Λογισμός Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου Βάσεις Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακός Λογισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Σχεσιακός Λογισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Σχεσιακός Λογισμός 1 Εισαγωγή Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου Θα δούμε μόνο το σχεσιακό λογισμό πλειάδων 2 Εισαγωγή σχεσιακή άλγεβρα: περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 09: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) Ι Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Σχεσιακή Πληρότητα Σχεσιακή Άλγεβρα

Διαβάστε περισσότερα

H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων

H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων Η γλώσσα SQL H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων (ΓΟΔ) Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων (ΓΧΔ) Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 6

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 6 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός Ιωάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακός Λογισµός. Σχεσιακός Λογισµός Πλειάδων. σχεσιακά πλήρης γλώσσα

Σχεσιακός Λογισµός. Σχεσιακός Λογισµός Πλειάδων. σχεσιακά πλήρης γλώσσα Σχεσιακό Μοντέλο Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Πλειάδων Πεδίου Βάσεις εδοµένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βάσεις εδοµένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Γιατί σχεσιακό λογισµό; αδυναµία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model Σχεσιακό Μοντέλο

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model Σχεσιακό Μοντέλο Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Relational Model Σχεσιακό Μοντέλο Σχεσιακό μοντέλο (Relational Model) Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζει μια βάση ως συλλογή από σχέσεις. Μια σχέση είναι ένας πίνακας με διακριτό

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Σχεσιακή Άλγεβρα (μέρος 2 ο ) - Σχεσιακός Λογισμός Δημητράκη Κατερίνα

Φροντιστήριο Σχεσιακή Άλγεβρα (μέρος 2 ο ) - Σχεσιακός Λογισμός Δημητράκη Κατερίνα ΗΥ360: Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων : Πλεξουσάκης Δημήτρης Φροντιστήριο Σχεσιακή Άλγεβρα (μέρος 2 ο ) - Σχεσιακός Λογισμός Δημητράκη Κατερίνα Σχεσιακή Άλγεβρα Εισαγωγή Σύνολο τελεστών που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Σχεσιακή Άλγεβρα. Φροντιστήριο 4 ο

Βάσεις Δεδομένων. Σχεσιακή Άλγεβρα. Φροντιστήριο 4 ο Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακή Άλγεβρα Φροντιστήριο 4 ο 13-11-2008 Σύνδεση με τα Προηγούμενα (Σχεσιακή) Βάση Δεδομένων ένα σύνολο από σχέσεις (πίνακες) Γραμμές: πλειάδες Στήλες: Γνωρίσματα Βαθμός σχέσης: πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακός Λογισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Σχεσιακός Λογισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Σχεσιακός Λογισμός Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου Θα δούμε μόνο το σχεσιακό λογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων. Σεμινάριο 3: Σχεσιακή Άλγεβρα

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων. Σεμινάριο 3: Σχεσιακή Άλγεβρα Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων Σεμινάριο 3: Σχεσιακή Άλγεβρα Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Αναστασία Κριθαρά, Γεώργιος Πετάσης Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισμικού,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) Σχεσιακό Μοντέλο Βάσης Δεδομένων Βασικές Αρχές Θεμελιώδη Μαθηματικά Λειτουργίες Αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακός Λογισµός. Εισαγωγή. Σχεσιακό Μοντέλο. Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου

Σχεσιακός Λογισµός. Εισαγωγή. Σχεσιακό Μοντέλο. Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου Σχεσιακός Λογισµός Βάσεις εδοµένων 2012-2013 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου Θα δούμε μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. Relational Model Μαθ. #9

ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. Relational Model Μαθ. #9 ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Relational Model Μαθ. #9 Σχεσιακό Μοντέλο Μεταφορά E-R ιαγράµµατος σε Σχέσεις Μια οντότητα «Ε» Μεταφράζεται σε µια σχέση της οποίας το σχήµα αποτελείται από όλα τα γνωρίσµατα του «Ε» Εάν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σχεσιακό Μοντέλο. Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισµός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισµός Πεδίου

Εισαγωγή. Σχεσιακό Μοντέλο. Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισµός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισµός Πεδίου Σχεσιακός Λογισµός Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισµός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισµός Πεδίου Βάσεις εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούµενα µαθήµατα: Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσεων Δεδοµένων (µε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) θεωρητικές Γλώσσες Ερωτήσεων (Formal Query Languages): Σχεσιακή Άλγεβρα Τελεστές Θεωρίας Συνόλων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (9 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (9 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (9 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Βελτίωση σχεδιασμού Αποσύνθεση σχέσης Συναρτησιακές εξαρτήσεις Θεωρία κανονικών μορφών 1 η NF 2 η NF 3 η NF 2 Βελτίωση σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων. Σεμινάριο 4: Σχεσιακός Λογισμός

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων. Σεμινάριο 4: Σχεσιακός Λογισμός Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων Σεμινάριο 4: Σχεσιακός Λογισμός Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Αναστασία Κριθαρά, Γεώργιος Πετάσης Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισμικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI

Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Σχεσιακή Άλγεβρα Τελεστές Συνένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων. Σεμινάριο 7: Αλγόριθμοι για επεξεργασία ερωτήσεων και βελτιστοποίηση

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων. Σεμινάριο 7: Αλγόριθμοι για επεξεργασία ερωτήσεων και βελτιστοποίηση Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων Σεμινάριο 7: Αλγόριθμοι για επεξεργασία ερωτήσεων και βελτιστοποίηση Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Αναστασία Κριθαρά, Γεώργιος Πετάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ360: Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Πλεξουσάκης Δημήτρης. Φροντιστήριο Σχεσιακή Άλγεβρα Δημητράκη Κατερίνα

ΗΥ360: Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Πλεξουσάκης Δημήτρης. Φροντιστήριο Σχεσιακή Άλγεβρα Δημητράκη Κατερίνα ΗΥ360: Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Πλεξουσάκης Δημήτρης Φροντιστήριο Σχεσιακή Άλγεβρα Δημητράκη Κατερίνα Αντιστοίχιση Μοντέλο Οντοτήτων Σχέσεων Σχεσιακό μοντέλο ID Customer ID Name 1928 Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακός Λογισµός. Σχεσιακό Μοντέλο. Έννοιες Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισµός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισµός Πεδίου

Σχεσιακός Λογισµός. Σχεσιακό Μοντέλο. Έννοιες Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισµός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισµός Πεδίου Σχεσιακός Λογισµός Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Σχεσιακός Λογισµός Σχεσιακό Μοντέλο Έννοιες Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισµός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισµός Πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα

Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα Η Σχεσιακή Άλγεβρα παρέχει τους τελεστές (operators): Μοναδιαίοι Σχεσιακοί Τελεστές (Unary Relational Ops) Επιλογή (Select, (sigma)) Προβολή (Project, (pi)) Μετονομασία (Rename,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις 1) Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Excel της Microsoft είναι λογισμικό διαχείρισης ΒΔ (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Access της Microsoft είναι λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων ΗγλώσσαSQL (Structured Query Language)

Βάσεις Δεδομένων ΗγλώσσαSQL (Structured Query Language) Βάσεις Δεδομένων ΗγλώσσαSQL (Structured Query Language) Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Η Γλώσσα SQL - Μέρος Πρώτο 1 SQL - Structured Query Language (1) Ένας από τους βασικούς λόγους της απόλυτης επικράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός. Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe

Κεφάλαιο 6. Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός. Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe Κεφάλαιο 6 Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe Γιατί θα μιλήσουμε Σχεσιακή Άλγεβρα Μοναδιαίοι Σχεσιακοί Τελεστές Συνολοθεωρητικές πράξεις της σχεσιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2012 SQL Structured Query Language Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις της σχεσιακής άλγεβρας ΠΡΑΞΗ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Κανονικοποίησης

Θεωρία Κανονικοποίησης Θεωρία Κανονικοποίησης Πρώτη Κανονική Μορφή (1NF) Αποσύνθεση Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Δεύτερη (2NF) και Τρίτη Κανονική Μορφή (3NF) Boyce Codd Κανονική Μορφή (BCNF) Καθολική Διαδικασία Σχεδίασης ΒΔ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Η γλώσσα SQL (Structured Query Language) Εισαγωγή στην SQL (2) Ιστορικά Στοιχεία. SQL - Structured Query Language (1)

Βάσεις Δεδομένων Η γλώσσα SQL (Structured Query Language) Εισαγωγή στην SQL (2) Ιστορικά Στοιχεία. SQL - Structured Query Language (1) Βάσεις Δεδομένων Η γλώσσα SQL Structured Query Language) Παύλος Εφραιμίδης SQL - Structured Query Language 1) Ένας από τους βασικούς λόγους της απόλυτης επικράτησης των Σχεσιακών ΒΔ Εξασφαλίζει μεταφερσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Εισαγωγή Σχεδιασµός µιας Β ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάµεσα στα στοιχεία της περιγραφή της δοµής - σχήµα σε διάφορους συµβολισµούς ή µοντέλα Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων γραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Βάσεις εδοµένων 2012-2013 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (με

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικοποίηση. Σημασιολογία Γνωρισμάτων. Άτυπες Οδηγίες. Παράδειγμα. Αξιολόγηση Σχεσιακών Σχημάτων ΒΔ. Περιττές Τιμές και Ανωμαλίες Ενημέρωσης

Κανονικοποίηση. Σημασιολογία Γνωρισμάτων. Άτυπες Οδηγίες. Παράδειγμα. Αξιολόγηση Σχεσιακών Σχημάτων ΒΔ. Περιττές Τιμές και Ανωμαλίες Ενημέρωσης Αξιολόγηση Σχεσιακών Σχημάτων ΒΔ Κανονικοποίηση Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Κανονικοποίηση 1 Πως μπορούμε να κρίνουμε εάν ένα Σχεσιακό Σχήμα είναι καλό ή αποδοτικό ή αν έχει λάθη; Σε γενικές γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βασικά θέματα Βάσεων Δεδομένων Ένα Σύστημα Βάσης Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries

Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων SQL - Μέρος Δεύτερο 1 Ασάφεια και Πλήρη Ονόματα Ονόματα Πεδίων: Στην SQL, τα ονόματα των πεδίων (γνωρισμάτων) σε κάθε σχέση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη 1 SQL-DDL Data Definition/Description Language (DDL): προσδιορίζουν τη δομή ή το σχήμα των δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Σύνολο Ασκήσεων. Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1

2 ο Σύνολο Ασκήσεων. Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 2 ο Σύνολο Ασκήσεων Οι βαθμοί θα ανακοινωθούν αύριο μαζί με τους βαθμούς της προγραμματιστικής άσκησης Τα αστεράκια δείχνουν τον εκτιμώμενο βαθμό δυσκολίας (*) εύκολο (**) μέτριο (***) δύσκολο Βάσεις Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Κανόνες μετατροπής Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Σχήμα. Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ,

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Κανόνες μετατροπής Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Σχήμα. Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Κανόνες μετατροπής Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Σχήμα Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries. Ψευδώνυμα (Aliases) (2) Ψευδώνυμα (Aliases) (1) Ασάφεια και Πλήρη Ονόματα. Ερώτημα χωρίς τον όρο WHERE (1)

Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries. Ψευδώνυμα (Aliases) (2) Ψευδώνυμα (Aliases) (1) Ασάφεια και Πλήρη Ονόματα. Ερώτημα χωρίς τον όρο WHERE (1) Ασάφεια και Πλήρη Ονόματα Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων SQL - Μέρος Δεύτερο 1 Ονόματα Πεδίων: Στην SQL, τα ονόματα των πεδίων (γνωρισμάτων) σε κάθε σχέση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases) Πληροφορική 2 Βάσεις Δεδομένων (Databases) 1 2 Επίπεδα αρχεία (flat files) Επίπεδο αρχείο είναι ένα αρχείο που αποτελείται από ένα σταθερό, μικρό αριθμό πεδίων. Οι εγγραφές του αρχείου μπορεί να μην ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

καλών σχεσιακών σχημάτων

καλών σχεσιακών σχημάτων Εισαγωγή Θα εξετάσουμε πότε ένα σχεσιακό σχήμα για μια βάση δεδομένων είναι «καλό» Λογικός Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος της Αποσύνθεσης (γενική μεθοδολογία) Επιθυμητές Ιδιότητες της Αποσύνθεσης Συνένωση Άνευ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων : Λογικός Σχεδιασμός 1. καλών σχεσιακών σχημάτων. Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων. Γενικές Κατευθύνσεις.

Βάσεις Δεδομένων : Λογικός Σχεδιασμός 1. καλών σχεσιακών σχημάτων. Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων. Γενικές Κατευθύνσεις. Εισαγωγή Θα εξετάσουμε πότε ένα σχεσιακό σχήμα για μια βάση δεδομένων είναι «καλό» Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος της Αποσύνθεσης (γενική μεθοδολογία) Επιθυμητές Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων

Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Διάγραμμα Ο-Σ 1 Σχεδιασμός μιας Βάσης Δεδομένων Τα βασικά βήματα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας Βάσης Δεδομένων είναι: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

καλών σχεσιακών σχημάτων

καλών σχεσιακών σχημάτων Εισαγωγή Θα εξετάσουμε πότε ένα σχεσιακό σχήμα για μια βάση δεδομένων είναι «καλό» Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος της Αποσύνθεσης (γενική μεθοδολογία) Επιθυμητές Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων. Σεμινάριο 5: SQL

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων. Σεμινάριο 5: SQL Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων Σεμινάριο 5: SQL Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Αναστασία Κριθαρά, Γεώργιος Πετάσης Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισμικού, Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Λειτουργικές απαιτήσεις (πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

και Κανονικοποίηση για Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων Αντζουλάτος Γεράσιμος antzoulatos@upatras.gr Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία ΤΕΙ Πατρών - Παράρτημα Αμαλιάδας 29 Νοεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διάλεξη 11η: Περιορισμοί Ακεραιότητας - Κανονικές Μορφές Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Αποτελούν μηχανισμό για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Β. Μεγαλοοικονόμου, Δ. Χριστοδουλάκης Σχεσιακό Μοντέλο ΙΙΙ Ακ.Έτος 2008-09 (μεβάσητιςσημειώσειςτωνsilberchatz, Korth και Sudarshan και του C. Faloutsos CMU)

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Λογισμός πεδίου τιμών (domain calculus) Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) Σχεσιακό Μοντέλο Ο λογισμός πεδίου τιμών διαφέρει από

Διαβάστε περισσότερα

Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων

Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων ΕΣΔ232 Οργάνωση Δεδομένων στη Κοινωνία της Πληροφορίας Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων Περιεχόμενα Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Εισαγωγή στο σχεσιακό μοντέλο Σχεσιακές γλώσσες ερωτημάτων Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων: Αποσύνθεση

Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων: Αποσύνθεση Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων: Αποσύνθεση Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Θα εξετάσουμε πότε ένα σχεσιακό σχήμα για μια βάση δεδομένων είναι «καλό» Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές έννοιες Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε ορισμένες έννοιες, οι οποίες ίσως δεν έχουν άμεση σχέση με τους διανυσματικούς χώρους, όμως θα χρησιμοποιηθούν αρκετά κατά τη μελέτη τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Επεξεργασία Ερωτήσεων Θα δούμε την «πορεία» μιας SQL ερώτησης (πως εκτελείται) Ερώτηση SQL Ερώτηση ΣΒΔ Αποτέλεσμα Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κλειδιά (keys) Λογικά, σκεφτόµαστε για «κλειδιά» σαν τα δεδοµένα (τα πεδία) εκείνα τα οποία µας επιτρέπουν να ξεχωρίσουµε τις διάφορες εγγραφές

Κλειδιά (keys) Λογικά, σκεφτόµαστε για «κλειδιά» σαν τα δεδοµένα (τα πεδία) εκείνα τα οποία µας επιτρέπουν να ξεχωρίσουµε τις διάφορες εγγραφές Κλειδιά (keys) Key (κλειδί) Λογικά, σκεφτόµαστε για «κλειδιά» σαν τα δεδοµένα (τα πεδία) εκείνα τα οποία µας επιτρέπουν να ξεχωρίσουµε τις διάφορες εγγραφές Σούπερκλειδί (superkey) Ένα πεδίο ορισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων

Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων 1 Διαδικασία Απεικόνισης 1. Απεικόνιση κανονικών τύπων οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων 2. Φροντιστήριο Αλγόριθμοι Επεξεργασίας και Βελτιστοποίησης Επερωτήσεων. Ημερ: 27/5/2008 Ακ.Έτος

Βάσεις Δεδομένων 2. Φροντιστήριο Αλγόριθμοι Επεξεργασίας και Βελτιστοποίησης Επερωτήσεων. Ημερ: 27/5/2008 Ακ.Έτος Βάσεις Δεδομένων 2 Φροντιστήριο Αλγόριθμοι Επεξεργασίας και Βελτιστοποίησης Επερωτήσεων Ημερ: 27/5/2008 Ακ.Έτος 2007-08 Υλοποίηση σχεσιακών πράξεων ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Εξωτερική ταξινόμηση για μεγάλα αρχεία, αποθηκευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley, ΕλληνικήΈκδοση, ίαυλος

Copyright 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley, ΕλληνικήΈκδοση, ίαυλος ιαφάνεια 10-1 Κεφάλαιο 10 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση για Σχεσιακές Βάσεις εδοµένων Copyright 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley, ΕλληνικήΈκδοση ίαυλος ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Β. Μεγαλοοικονόμου, Δ. Χριστοδουλάκης Σχεσιακό Μοντέλο SQL- Μέρος Β Ακ.Έτος 2008-09 (μεβάσητιςσημειώσειςτωνsilberchatz, Korth και Sudarshan και του C. Faloutsos

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απλοί ή στοιχειώδης Τ.Δ. Ακέραιος τύπος Πραγματικός τύπος Λογικός τύπος Χαρακτήρας Σύνθετοι Τ.Δ. Αλφαριθμητικός 1. Ακέραιος (integer) Εύρος: -32768 έως 32767 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα