Τοπογραφική Εφαρμογή. Εγχειρίδιο Χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοπογραφική Εφαρμογή. Εγχειρίδιο Χρήσης"

Transcript

1 Τοπογραφική Εφαρμογή Έκδοση 2 Εγχειρίδιο Χρήσης ICAMSoft ICAMSoft επε Smart Computer Applications - Νοταρά 1, Αθήνα Τηλ: , Fax: Web:

2 Περιεχόμενα 1. Κεντρική Οθόνη Βασικό Παράθυρο (Οθόνη) Βασικό Παράθυρο Στάδια Μελέτης Στάδια Μελέτης Δημιουργία Νέας Μελέτης (Οθόνες) Δημιουργία Νέας Μελέτης Εισαγωγή Τριγωνομετρικών/Πολυγωνομετρικών Μετρήσεων από Καταγραφικό Αναγωγή στάσεων Προσανατολισμού Διορθώσεις Μετρήσεων Δημιουργία Πίνακα Σημείων Πρόχειρη Επίλυση Εισαγωγή Ταχυμετρικών Μετρήσεων Εκτυπώσεις / Εξαγωγές Παράθυρα Δεδομένων Στοιχεία Μελέτης (Οθόνη) Στοιχεία Μελέτης Παράθυρο Εισηγμένων Μετρήσεων Καταγραφικού (Τριγωνομετρικών/Πολυγωνομετρικών) Παράθυρο Φιλτραρισμένων Μετρήσεων (Οθόνη) Παράθυρο Φιλτραρισμένων Μετρήσεων Παράθυρο Γνωστών (Σταθερών) Σημείων (Οθόνη) Παράθυρο Γνωστών (Σταθερών) Σημείων Παράθυρο Πίνακα Σημείων (Οθόνη) Παράθυρο Πίνακα Σημείων Παράθυρο Ταχυμετρικών Μετρήσεων (Οθόνη) Παράθυρο Ταχυμετρικών Μετρήσεων Υπολογισμός ταχυμετρικών Σημείων Οδεύσεις Εξομάλυνση Αρίθμησης Οδεύσεων Είδη Οδεύσεων Παράθυρο Επίλυσης Οδεύσεων (Οθόνη) Παράθυρο Επίλυσης Οδεύσεων Ρυθμίσεις Χρωμάτων (Οθόνη) Ρυθμίσεις Χρωμάτων Παράθυρο Επιλυθεισών Οδεύσεων (Οθόνη) Παράθυρο Επιλυθεισών Οδεύσεων Παράθυρο Αναλυτικής Εμφάνισης Όδευσης (Oθόνη) Παράθυρο Αναλυτικής Εμφάνισης Όδευσης Επανεπίλυση Οδεύσεων (Οθόνη) Επανεπίλυση Οδεύσεων Ανανέωση Δεσμών Οδεύσεων Μαζική Διαγραφή Οδεύσεων (Oθόνη) Μαζική Διαγραφή Οδεύσεων Καταγραφικά & Αρχεία Μετρήσεων Αρχείο Καταγραφικού Ορισμός Οργάνου Επιλογή Οργάνου Γενικές Ρυθμίσεις Γενικές Ρυθμίσεις - Επιτρεπόμενες Αποκλίσεις (Οθόνη)... 36

3 6.2. Γενικές Ρυθμίσεις - Επιτρεπόμενες Αποκλίσεις Γενικές Ρυθμίσεις - Αναγωγές (Οθόνη) Γενικές Ρυθμίσεις - Αναγωγές Γενικές Ρυθμίσεις - Ταχυμετρία (Οθόνη) Γενικές Ρυθμίσεις - Ταχυμετρία Γενικές Ρυθμίσεις - Λοιπές (Οθόνη) Γενικές Ρυθμίσεις - Λοιπές Γενικές Ρυθμίσεις - Lawyers DXF (Οθόνη) Γενικές Ρυθμίσεις - Lawyers DXF Αλληλοτομίες Είδη Αλληλοτομιών Παράθυρα Επίλυσης Αλληλοτομιών (Οθόνες) Εισαγωγή Δεδομένων στις Αλληλοτομίες Επίλυση / Επανεπίλυση Αλληλοτομιών Καταγραφή Αποτελεσμάτων Αλληλοτομιών Συνορθώσεις Οριζοντίων Δικτύων Αρχές Υπολογισμού Συνορθώσεων Οριζοντίων Δικτύων Είδη Δεσμεύσεων Οριζοντίων Δικτύων Εργασίες Συνόρθωσης Οριζοντίων Δικτύων Βασική Οθόνη Συνόρθωσης Οριζοντίων Δικτύων Βασική Οθόνη Συνόρθωσης Οριζοντίων Δικτύων (Οθόνη) Βασική Οθόνη Συνόρθωσης Οριζοντίων Δικτύων Δεδομένα Συν.Οριζ.Δικτύων Εισαγωγή Δεδομένων Συνορθ. Οριζ.Δικτύων Παράμετροι Συνόρθωσης Οριζοντίων Δικτύων Ελέγχου (Οθόνη) Παράμετροι Συνόρθωσης Οριζοντίων Δικτύων Ελέγχου Εκτύπωση Δεδομένων Συνόρθωσης Οριζ.Δικτύων (Οθόνη) Εκτύπωση Δεδομένων Συνόρθωσης Οριζ.Δικτύων Αποτελέσματα Συνόρθωσης Οριζοντίων Δικτύων Αποτελέσματα Συνόρθωσης Οριζοντίων Δικτύων (Οθόνη) Αποτελέσματα Συνόρθωσης Οριζοντίων Δικτύων Εκτύπωση Αποτελεσμάτων Συνόρθ.Οριζοντίων Δικτύων (Οθόνη) Εκτύπωση Αποτελεσμάτων Συνόρθ.Οριζοντίων Δικτύων Συνορθώσεις Δικτύων Χωροστάθμισης Αρχές Υπολογισμού Συνόρθωσης Χωροσταθμικών Δικτύων Εργασίες Συνόρθ. Χωροσταθμικών Δικτύων Είδη Δεσμεύσεων Χωροσταθμικών Δικτύων Βασική Οθόνη Συνόρθωσης Δικτύων Χωροστάθμισης Βασική Οθόνη Συνόρθωσης Δικτύων Χωροστάθμισης Δεδομένα Χωροσταθμικών Δικτύων Παράμετροι Συνόρθωσης Δικτύων Χωροστάθμισης (Οθόνη) Παράμετροι Συνόρθωσης Δικτύων Χωροστάθμισης Εκτύπωση Δεδομένων Δικτύων Χωροστάθμισης (Οθόνη) Εκτύπωση Δεδομένων Δικτύων Χωροστάθμισης Αποτελέσματα Συνόρθωσης Δικτύων Χωροστάθμισης Αποτελέσματα Συνόρθωσης Δικτύων Χωροστάθμισης (Οθόνη) Αποτελέσματα Συνόρθωσης Δικτύων Χωροστάθμισης Εκτύπωση Αποτελεσμάτων Συνόρθωσης Δικτύων Χωροστάθμισης (Οθόνη) Εκτύπωση Αποτελεσμάτων Συνόρθωσης Δικτύων Χωροστάθμισης Παράθυρα Αποτελεσμάτων Αποτελέσματα Εισαγωγής Πολυγωνομετρικών (Οθόνη) Αποτελέσματα Εισαγωγής Πολυγωνομετρικών Αποτελέσματα Αναγωγών Στάσεων Προσανατολισμού (Οθόνη) Αποτελέσματα Αναγωγών Στάσεων Προσανατολισμού Παράθυρο Σφαλμάτων Ελέγχου Αποκλίσεων (Οθόνη) Παράθυρο Σφαλμάτων Ελέγχου Αποκλίσεων... 63

4 10.7. Αποτελέσματα Εισαγωγής Ταχυμετρικών Smart Topo και AutoCAD Land Εισαγωγή Ενημέρωση POINTS (Οθόνη) Ενημέρωση POINTS Ενημέρωση GROUPS (Οθόνη) Ενημέρωση GROUPS Βασικές Εκτυπώσεις Εκτύπωση Οδεύσεων (Οθόνη) Εκτύπωση Οδεύσεων Εκτύπωση Πολυγωνομετρικών/Τριγωνομετρικών Σημείων (Οθόνη) Εκτύπωση Πολυγωνομετρικών/Τριγωνομετρικών Σημείων Εκτύπωση Ταχυμετρικών Σημείων (Οθόνη) Εκτύπωση Ταχυμετρικών Σημείων Παραρτήματα Προεπισκόπηση Παράθυρο Προεπισκόπησης (Οθόνη) Παράθυρο Προεπισκόπησης Eπιλογές Εξαγωγής απο Προεπισκόπηση Αρχεία Εφαρμογής & Μελετών Αρχεία Εφαρμογής (βρίσκονται στο ίδιο directory με την εφαρμογή) Αρχεία Μελετών Επίλυση μιας δοκιμαστικής μελέτης σε βήματα Περιορισμοί Προγράμματος... 78

5 1. Κεντρική Οθόνη 1.1. Βασικό Παράθυρο (Οθόνη) 1.2. Βασικό Παράθυρο Στο βασικό παράθυρο του Smart Topo το μενού ομαδοποιείται σε 7 ή 8 ομάδες επιλογών (ανάλογα την έκδοση) Μελέτες Εργασίες Παράθυρα Οι επιλογές του μενού αυτού χρησιμοποιούνται για την διαχείριση των αρχείων. Από εδώ επιλέγεται το άνοιγμα προηγούμενης μελέτης, δημιουργία των αρχείων νέας μελέτης ή το κλείσιμο τηγς εφαρμογής. Στο μενού αυτό επιλέγονται διαδοχικά όλες οι απαραίτητες εργασίες, από την εισαγωγή των μετρήσεων και τον έλεγχο τους ως την επίλυση των οδεύσεων και την ταχυμετρία. Από το μενού αυτό επιλέγεται η εμφάνιση παράθυρων κάθε ένα από τα οποία περιέχει στοιχεία για μία φάση της μελέτης και τα οποία συνήθως αντιστοιχούν σε κάποια εργασία. Π.χ στην εισαγωγή μετρήσεων αντιστοιχεί το παράθυρο εισηγμένες μετρήσεις. Αποτελέσματα Από το μενού αυτό επιλέγεται η εμφάνιση κάποιων παραθύρων που έχουν σχέση με προβλήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών. Έτσι υπάρχουν παράθυρα με τα σφάλματα κατά την εισαγωγή μετρήσεων, τις μετρήσεις με αποκλίσεις μεγαλύτερες από τις αποδεκτές, και τις μετρήσεις στις οποίες έγινε αναγωγή στάσης προσανατολισμού. Εκτυπώσεις Επιλέγεται η εκτύπωση διαφόρων στοιχείων της μελέτης Λοιπά Τριγωνισμοί ACAD Land Από το μενού αυτό ορίζονται διάφοροι παράμετροι που χρησιμοποιούνται στις μελέτες όπως όργανο, αποδεκτές αποκλίσεις, παράμετροι διορθώσεων μετρήσεων καθώς και παράμετροι που σχετίζονται με το πρόγραμμα σχετικά με εκτυπώσεις, εξαγωγή αρχείων και εμφάνιση παράθυρου γραφικών. Από το μενού αυτό επιλέγονται οι υπολογισμοί αλληλοτομιών καθώς και συνορθώσεων οριζοντίων και χωροσταθμικών δικτύων. Απο το μενού αυτό γίνονται οι ενέργειες ενημέρωσης των αρχείων (βάσεων) του project του AutoCAD Land (points.mdb & groups.mdb) εφόσον η μελέτη του SmartTopo αποτελεί τμήμα ενός project που δουλεύεται στο AutoCAD Land. Τελευταία ενέργεια Μέσα σε έγχρωμο πλαίσιο εμφανίζεται η τελευταία ενέργεια (εργασία) που έχει γίνει. Αν υπήρξε κάποιο σφάλμα σ'αυτή το χρώμα του πλαισίου είναι κόκκινο, αλλοιώς πράσινο Επόμενη ενέργεια Παρουσιάζεται η ενέργεια που προτείνεται απο το πρόγραμμα να εκτελεστεί στην συνέχεια. Κάνοντας κλίκ στο πλαίσιο αυτή επιλέγεται άμεσα αποφεύγοντας τη χρήση του μενού Εργασίες.

6 2. Στάδια Μελέτης 2.1. Στάδια Μελέτης Τα βασικά στάδια επίλυσης της μελέτης είναι: Εισαγωγή Τριγωνομετρικών/Πολυγωνομετρικών Μετρήσεων απο Καταγραφικό Αναγωγή Μετρήσεων με διαφορετικές στάσεις προσανατολισμού (γίνεται αυτόματα αμέσως μετά την προηγούμενη φάση) (βλ. & Αποτελέσματα Αναγωγών Σημείων προσανατολισμού) Φιλτράρισμα/Έλεγχος Μετρήσεων (βλ. & Παράθυρο Σφαλμάτων Ελέγχου Αποκλίσεων) Εισαγωγή Σταθερών/Γνωστών Σημείων (βλ. & Παράθυρο Γνωστών Σημείων) Δημιουργία Πίνακα Σημείων (βλ & Παράθυρο Πίνακα Σημείων ) Πρόχειρη Επίλυση Ανανέωση Δεσμών Οδεύσεων (μόνο όταν πρόκειται για επανεπίλυση) Επίλυση ή Επανεπίλυση Οδεύσεων Εισαγωγή Ταχυμετρικών Εκτυπώσεις/Εξαγωγές βλέπε: Επίλυση μιας δοκιμαστικής μελέτης σε βήματα 2.2. Δημιουργία Νέας Μελέτης (Οθόνες)

7 Δημιουργία Νέας Μελέτης για ανεξάρτητη από το AutoCAD Land επίλυση Δημιουργία Νέας Μελέτης ως τμήμα Project του AutoCAD Land Development

8 2.3. Δημιουργία Νέας Μελέτης Με την επιλογή αυτή δημιουργείτε μία νέα μελέτη. Αν επιλέξετε τη Δημιουργία Μελέτης σε Συνδυασμό με project του AutoCAD Land θα δημιουργηθεί πρώτα ολόκληρος ο κατάλογος του project και μέσα σε αυτόν στην ανάλογη θέση θα δημιουργηθεί και η βάση της μελέτης. Αν επιλέξετε τη Δημιουργία Μελέτης για ανεξάρτητη (από κάποιο project του Land) εργασία θα σας ζητηθεί να δώσετε το όνομα και τη θέση (κατάλογο) της νεοδημιουργούμενης μελέτης. Αν ο κατάλογος δεν υπάρχει,δημιουργείται. Στο τέλος της διαδικασίας θα εμφανισθεί το Παράθυρο Στοιχείων Μελέτης για να συμπληρώσετε Περιγραφή, Συνοπτική Περιγραφή & εφόσον το επιθυμείτε παρατηρήσεις. Παρατηρήσεις Για να μπορέσει να λειτουργήσει η δημιουργία νέας μελέτης προϋποθέτει τα αρχεία ST_Prt20.zip, ST2_Pr_L.zip unzpdll.dll και zipdll.dll στο ίδιο directory με αυτό της εφαρμογής 2.4. Εισαγωγή Τριγωνομετρικών/Πολυγωνομετρικών Μετρήσεων από Καταγραφικό Επιλέγεται το αρχείο των μετρήσεων και εισάγονται οι μετρήσεις. Μ' αυτή την επιλογή εισάγονται μόνο οι μετρήσεις στις οποίες στόχος είναι κάποιο πολυγωνομετρικό ή τριγωνομετρικό σημείο. Εξαιρούνται δηλαδή οι μετρήσεις της ταχυμετρίας οι οποίες εισάγονται αργότερα με την ενέργεια "Εισαγωγή Ταχυμετρικών". Οι μετρήσεις που εισάγονται παρουσιάζονται στο παράθυρο Εισηγμένων Μετρήσεων. Ταυτόχρονα με την εισαγωγή των μετρήσεων γίνονται αυτόματα από το πρόγραμμα χωρίς παρέμβαση του χρήστη οι ακόλουθες ενέργειες. ι) Υπολογισμός των υπολοίπων μεγεθών από τα τρία μετρούμενα, έτσι από την κεκλιμένη απόσταση υπολογίζεται η οριζόντια απόσταση και το αντίθετο ανάλογα με το τι έχει μετρηθεί, ενώ απο την κατακόρυφη γωνία η υψομετρική διαφορά και το αντίθετο ιι) Διόρθωση των Μετρήσεων ιιι) Αναγωγή των οριζόντιων γωνιών από μια στάση με διαφορετικές στάσεις προσανατολισμού 2.5. Αναγωγή στάσεων Προσανατολισμού Αναγωγή Στάσεων Προσανατολισμού έχουμε όταν στις σκοπεύσεις από μια στάση έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία στάσεις προσανατολισμού π.χ. γιατί το όργανο μετακινήθηκε και τοποθετήθηκε εκ νέου σε αυτή την στάση μηδενίζοντας όμως σε άλλο σημείο.σ' αυτή την περίπτωση για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μετρήσεις για υπολογισμό

9 οδεύσεων αλληλοτομιών και τριγωνισμών θα πρέπει να γίνει αναγωγή των οριζόντιων γωνιών ως πρός μία κοινή για όλες τις μετρήσεις στάση προσανατολισμού. Προσοχή Γιά να είναι δυνατή η αναγωγή θα πρέπει να έχει υπάρχει τουλάχιστον ένας κοινός στόχος που να έχει σκοπευθεί έχοντας προσανατολίσει και στις δύο στάσεις προσανατολισμού. Παράθυρο Αναγωγών Στάσεων Προσανατολισμού 2.6. Διορθώσεις Μετρήσεων Οι μετρήσεις μηκών που γίνονται με τα τηλέμετρα είναι απαραίτητο πρίν χρησιμοποιηθόυν να διορθωθούν και να αναχθούν ώστε αφενός να διορθωθούν σφάλματα π.χ. διάθλαση αφ' ετέρου να μπορούν να ενσωματωθούν οι μετρήσεις σε ένα ενιαίο σύστημα αναφοράς. Οι διορθώσεις πού γίνονται από το πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες Α. Διόρθωση λόγω σε προβολικού συστήματος Η απόσταση πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή κλίμακας για να βρεθεί η αντίστοιχη τιμή της στο επίπεδο του χρησιμοποιούμενου προβολικού συστήματος, σύμφωνα με τον τύπο (Οριζ. Απόσταση)=(Οριζ. Απόσταση)*k Ο συντελεστής κλίμακας εισάγεται από τον χρήστη ή υπολογίζεται από το πρόγραμμα από τον Τύπο 12311(Xm/ )^2-400 k= αφού εισαχθεί η συντεταγμένη X της περιοχής πχ για Χ= προκύπτει k= Β Διόρθωση για την αναγωγή της απόστασης στην επιφάνεια της θάλασσας σύμφωνα με τον τύπο: (Οριζ. Απόσταση)=(Οριζ. Απόσταση) * (1-Ηm/R) Οι τιμές του μέσου υψομέτρου Hm, της περιοχής πού έγιναν οι μετρήσεις, και της ακτίνας της Γης R εισάγονται από τον χρήστη. Γ Διόρθωση σφάλματος μέτρησης υψομετρικών διαφορών λόγω διάθλασης Η υψομετρική διαφορά διορθώνεται σύμφωνα με τον τύπο: (Οριζ. απόσταση)^2 Δh'= Δh+(1-κ)* *R όπου ο συντελεστής διάθλασης κ όπως και η ακτίνα της Γης R εισάγονται από τον χρήστη. Οι τιμές όλων των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για τις αναγωγές των μετρήσεων εισάγονται από τον χρήστη στο Παράθυρο Γενικές Ρυθμίσεις/Ρυθμίσεις Αναγωγών. Οι τιμές των παραμέτρων για κάθε μελέτη αποθηκεύονται, ενώ για νέα μελέτη

10 χρησιμοποιούνται αν δεν τροποποιηθούν οι default. Επίσης υπάρχει δυνατότητα να μην γίνονται κάποιες ή όλες οι αναγωγές αν δεν το επιθυμεί ο χρήστης Δημιουργία Πίνακα Σημείων Με την ενέργεια αυτή δημιουργείται ο πίνακας σημείων στον οποίο συμμετέχουν όλα τα πολυγωνομετρικά τριγωνομετρικά σημεία. Ο πίνακας αυτός δημιουργείται συγκεντρώνοντας όλα τα σημεία που βρίσκονται στο αρχείο μετρήσεων, είτε σαν στάσεις είτε σαν στόχοι, εκτός από τα ταχυμετρικά. Σε αυτά τα σημεία προστίθενται τα σημεία με γνωστές συντεταγμένες του πίνακα γνωστών σημείων. Η δημιουργία πίνακα σημείων πρέπει να προηγείται της πρόχειρης επίλυσης και των υπόλοιπων υπολογισμών Σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στον πίνακα γνωστών σημείων (προσθήκη σημείων, αλλαγή συντεταγμένων) θα πρέπει να επαναληφθεί η Δημιουργία πίνακα σημείων για ενημέρωση του πίνακα σημείων με τις αλλαγές. Παράθυρο Πίνακα Σημείων 2.8. Πρόχειρη Επίλυση Μετά την εισαγωγή και τον έλεγχο των μετρήσεων και αφού έχει συμπληρωθεί ο πίνακας των γνωστών σημείων εκτελείται η εργασία Πρόχειρη επίλυση. Με την πρόχειρη επίλυση υπολογίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα χωρίς επέμβαση του χρήστη κάποιες αρχικές προσεγγιστικές συντεταγμένες για όλα τα σημεία του πίνακα σημείων. Οι προσεγγιστικές αυτές συντεταγμένες χρησιμοποιούνται στη γραφική οθόνη στο παράθυρο επίλυσης οδεύσεων για την εμφάνιση της σχετικής θέσης των σημείων και τη διευκόλυνση της επιλογής των κορυφών των οδεύσεων που θα επιλυθούν. Επίσης οι προσεγγιστικές συντεταγμένες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν αρχικές συντεταγμένες για την συνόρθωση οριζοντίων δικτύων. Τρόπος υπολογισμού. Και για την πρόχειρη επίλυση χρησιμοποιούνται οι συντεταγμένες των γνωστών σημείων και οι φιλτραρισμένες μετρήσεις. Αρχικά υπολογίζονται όσα σημεία είναι δυνατόν με οπισθοτομία. Στην συνέχεια τα υπόλοιπα μέσω οδεύσεων η πορεία των οποίων καθορίζεται εσωτερικά από το πρόγραμμα με κριτήριο το μικρότερο δυνατό μήκος τους.. Λόγω του προσεγγιστικού χαρακτήρα της δεν απαιτείται ακρίβεια γι' αυτό γίνεται μια οπισθοτομία σε όσα σημεία υπολογίζονται έτσι ενώ και οι οδεύσεις είναι εξαρτημένες μόνοως προς το ένα άκρο. Πάντως η μέχρι τώρα χρήση του προγράμματος έχει δείξει πολύ καλή προσέγγιση στη μορφή του σχήματος με το πραγματικό

11 2.9. Εισαγωγή Ταχυμετρικών Μετρήσεων Εισάγονται οι μετρήσεις ταχυμετρίας. Παράλληλα με την εισαγωγή γίνεται και ο υπολογισμός των συντεταγμένων των σημείων Μετρήσεις και συντεταγμένες ταχυμετρικών εμφανίζονται στο Παράθυρο Ταχυμετρικών Μετρήσεων Εκτυπώσεις / Εξαγωγές Οδεύσεων Γραφική Εκτύπωση (με δυνατότητα προεπισκόπησης & επιλεκτικής εκτύπωσης σελίδων βάσει αριθμού σελίδων ή είδους (μονές ή ζυγές) σελίδων. Εξαγωγή σε αρχείο ASCII των οδεύσεων με τα ονόματα των κορυφών κάθε μίας Εξαγωγή (του σχέδιου) των οδεύσεων σε αρχείο DXF Γνωστών σημείων Γραφική Εκτύπωση (με δυνατότητα προεπισκόπησης & επιλεκτικής εκτύπωσης σελίδων βάσει αριθμού σελίδων ή είδους (μονές ή ζυγές) σελίδων. Εξαγωγή σε Αρχείο ASCII Μεταφορά σε MSWord & MSExcel Πίνακα σημείων Γραφική Εκτύπωση (με δυνατότητα προεπισκόπησης & επιλεκτικής εκτύπωσης σελίδων βάσει αριθμού σελίδων ή είδους (μονές ή ζυγές) σελίδων. Εξαγωγή σε Αρχείο ASCII Εξαγωγή σε Αρχείο DXF Μεταφορά σε MSWord & MSExcel στη περίπτωση συνεργασίας μέ το AutoCAD Land ενημέρωση των πινάκων (COGO\POINTS.MDB και COGO\GROUPS.MDB) Ταχυμετρικών Σημείων Γραφική Εκτύπωση (με δυνατότητα προεπισκόπησης & επιλεκτικής εκτύπωσης σελίδων βάσει αριθμού σελίδων ή είδους (μονές ή ζυγές) σελίδων. Δύο Είδη Εκτυπώσεων (Κανονική & Πολύ Συμπαγής για Οικονομία Σελίδων σε πολύ μεγάλες μελέτες). Σφαλμάτων Αποκλίσεων (εφόσον εμφανισθούν κατά τον Έλεγχο Αποκλίσεων) Γραφική Εκτύπωση (με δυνατότητα προεπισκόπησης Επίσης, σε όλες τις εκτυπώσεις υφίσταται η δυνατότητα καταγραφής τους (εξαγωγής τους) σε αρχείο τύπου RTF (Rich Text Format gia to MSWord), CSV (για το MSExcel) και TXT για απλό κείμενο.

12 3. Παράθυρα Δεδομένων 3.1. Στοιχεία Μελέτης (Οθόνη) 3.2. Στοιχεία Μελέτης Παρουσιάζονται συνοπτικά σε τρεις σελίδες όλα τα στοιχεία που αφορούν τη μελέτη κάθε δοσμένη στιγμή Γενικά Στοιχεία Ονομασία Αναλυτική ονομασία που δίνει ο χρήστης για να αναγνωρίζει την μελέτη Συνοπτική ονομασία Χρησιμοποιείται για την ονομασία των αρχείων Παρατηρήσεις Θέση για καταχώρηση από τον χρήστη ελεύθερου κειμένου σχετικά με την μελέτη Εξέλιξη Παρουσιάζει χρόνο και ώρα που εκτελέστηκαν οι βασικές φάσεις της μελέτης. Αν γίνει κάποια αλλαγή σε προγενέστερη φάση της μελέτης όλες οι ενέργειες που επηρεάζονται απ' αυτήν και επομένως πρέπει να επαναληφθούν εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα. Π.χ. αλλαγή στις συντεταγμένες των σταθερών σημείων επηρεάζει την επίλυση οδεύσεων η οποία εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. Με το πλήκτρο Αναλυτικά εμφανίζονται περισσότερα στοιχεία για κάθε φάση όπως πλήθος μετρήσεων, πλήθος σημείων πιθανά σφάλματα κλπ.

13 Χρησιμοποιηθείσες Ρυθμίσεις Εμφανίζονται τα όρια αποδεκτών αποκλίσεων μεταξύ μετρήσεων που είχαν τεθεί στη μελέτη. Επίσης ο κωδικός για μη υπολογισμό των υψομέτρων ταχυμετρικών σημείων 3.3. Παράθυρο Εισηγμένων Μετρήσεων Καταγραφικού (Τριγωνομετρικών/Πολυγωνομετρικών) Σ' αυτό το παράθυρο εμφανίζονται οι μετρήσεις. Ουσιαστικά πρόκειται για απεικόνιση του αρχείου των μετρήσεων σε μορφή πίνακα αλλά με κάποιες πρόσθετες δυνατότητες. Κάθε σειρά του πίνακα αντιστοιχεί και σε μία σειρά του αρχείου μετρήσεων. Περιεχόμενο πίνακα Αύξων αριθμός σειράς Στάση Στόχος Στάση προσανατολισμού Γωνία προσανατολισμού Τελική Υψομετρική Διαφορά (συνυπολογίζοντας ύψος στόχου και ύψος οργάνου) Οριζόντια γωνία Κατακόρυφη Γωνία Οριζόντια απόσταση Κεκλιμένη απόσταση Υψομετρική διαφορά Ύψος Οργάνου Ύψος Στόχου Υπολογισμοί Υπολογίζονται τα εξής στοιχεία: Οριζόντια απόσταση από Κεκλιμένη και αντίστροφα Υψομετρική διαφορά οργάνου-στόχου από κατακόρυφη γωνία και αντίστροφα Τελική Υψομετρική Διαφορά εδάφους συνυπολογίζοντας ύψος στόχου και ύψος οργάνου Ενέργειες Αγνόηση Επιλεγμένης: Η μέτρηση χωρίς να σβύνεται δεν χρησιμοποιείται στη συνέχεια στους υπολογισμούς. Οι έτσι αδρανοποιημένες μετρήσεις εμφανίζονται με πράσινο χρώμα Ενεργοποίηση Επιλεγμένης : Μια αδρανοποιημένη από την προηγούμενη ενέργεια μέτρηση χρησιμοποιείται εκ νέου. Διαγραφή επιλεγμένης : Η συγκεκριμένη μέτρηση διαγράφεται οριστικά Ενεργοποίηση όλων των Αδρανών : Όλες οι αδρανοποιημένες μετρήσεις γίνονται πλέον ενεργές Τροποποίηση επιλεγμένης: Δίνει την δυνατότητα τροποποίησης κάποιων στοιχείων της μέτρησης. Η τροποποίηση γίνεται διορθώνοντας τις τιμές που θέλουμε στα αντίστοιχα κουτάκια που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Αφού γίνει αυτό για να ισχύσουν οι αλλαγές επιλέγεται OK αλλιώς Cancel. Εύρεση βάση πεδίου: Αριθμός εγγραφών: Εμφανίζεται παράθυρο μυνίματος με το πλήθος των σειρών του πίνακα Καταγραφή εμφάνισης Grid: Αποθηκεύονται οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις του πλάτους των στηλών. Από εδώ και πέρα για όλες τις μελέτες οι στήλες θα έχουν τα πλάτη με τα οποία εμφανίζονται τώρα.

14 Εξαγωγή σε αρχείο ASCII: Οι μετρήσεις εξάγονται σε αρχείο ASCII Μόνο Σφάλματα & Ανενεργά Τσεκάροντας το αντίστοιχο Check Box πάνω δεξιά εμφανίζονται πλέον από το σύνολο των μετρήσεων μόνο οι ανενεργές και αυτές που έχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους. Έτσι μπορεί ο χρήστης να επικεντρώσει την προσοχή του στις μετρήσεις για τις οποίες υπάρχει πρόβλημα Εμφάνιση Πριν και Μετά την Αναγωγή Επιλέγεται αν στη στήλη της Στάσης Προσανατολισμού θα εμφανίζεται η στάση προσανατολισμού που υπήρχε στο αρχείο αρχικά ή η κοινή στάση Προσανατολισμού που χρησιμοποιείται κατά την αναγωγή. Πρόσθετες δυνατότητες Εύρεση σημείου στον πίνακα (ανάλογα με το κριτήριο ταξινόμησης συμπληρώνετε το πεδίο Παρουσίαση μόνο γραμμών με μη αποδεκτές αποκλίσεις και αδρανοποιημένων γραμμών Calculator Εμφάνιση κατά Υπάρχει η δυνατότητα ταξινόμησης των μετρήσεων κατά διαφόρους τρόπους ανάλογα με την επιλογή από αυτό το menu.έτσι έχουμε ταξινόμηση κατά σειρά εγγραφής δηλ με βάση της σειρά της μέτρησης στο αρχείο μετρήσεων κατά στάση στόχο εμφανίζονται οι μετρήσεις ταξινομημένες αλφαβητικά κατά στάση και δευτερευόντως κατά στόχο. aller retour ταξινομούνται μαζί οι μετρήσεις aller retour μεταξύ δύο σημείων Στάση/στάση Προσ/μού εμφανίζονται οι μετρήσεις ταξινομημένες αλφαβητικά κατά στάση και δευτερευόντως κατά στάση προσ/μού Παράθυρο Φιλτραρισμένων Μετρήσεων (Οθόνη)

15 3.5. Παράθυρο Φιλτραρισμένων Μετρήσεων Σ' αυτό το παράθυρο εμφανίζονται οι τελικοί μέσοι όροι όλων των μετρήσεων μεταξύ δυο σημείων μετά και τις διορθώσεις αποστάσεων και υψομετρικών διαφορών. Απ' αυτόν τον πίνακα λαμβάνονται στη συνέχεια οι μετρήσεις για το σύνολο των υπολογισμών (Οδεύσεις, Αλληλοτομίες, Συνορθώσεις). Για μετρήσεις μεταξύ δυο σημείων με μη αποδεκτές αποκλίσεις μεταξύ τους δεν υπολογίζονται μέσοι όροι και δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα οπότε δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους υπολογισμούς 3.6. Παράθυρο Γνωστών (Σταθερών) Σημείων 3.7. Παράθυρο Γνωστών (Σταθερών) Σημείων Γνωστά ονομάζονται τα σημεία των οποίων οι συντεταγμένες είναι γνωστές πρίν αρχίσει ο υπολογισμός των οδεύσεων. Είναι δηλαδή είτε τα σταθερά (τριγωνομετρικά) σημεία με γνωστές εξ' αρχής συντεταγμένες είτε σημεία που οι συντεταγμένες τους υπολογίζονται με αλληλοτομίες ή τριγωνισμό. Στο πρόγραμμα είτε εισάγονται απ' ευθείας στο παράθυρο "Γνωστά Σημεία" είτε υπολογίζονται με αλληλοτομίες ή τριγωνισμό και εκτελείται η επιλογή ενημέρωση οπότε τα σημεία που μόλις υπολογίστηκαν προστίθενται στον πίνακα των γνωστών σημείων.

16 Πριν την εισαγωγή των σημείων ορίζουμε το πλήθος τους στο κουτάκι πάνω δεξιά. Οι δυνατότητες που παρέχονται είναι Ανάκτηση Αποθήκευση Εκτύπωση Κάθε φορά που ανοίγετε μια μελέτη η εφαρμογή αυτόματα φορτώνει εδώ τον Πίνακα Gnosta απο τη βάση της μελέτης. Κατά συνέπεια πρέπει να σώσετε τα σταθερά σημεία στη βάση (κάθε φορά που κάνετε μεταβολές) πράγμα που γίνεται με την επιλογή Καταγραφή (η 2η απο αριστερά). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα Ανανέωσης απο Βάση (1η επιλογή απο αριστερά) με την οποία η εφαρμογή ξαναδιαβάζει τα δεδομένα απο τη βάση (είναι ισοδύναμο με το κλείσιμο & ξαναάνοιγμα του παραθύρου) 3.8. Παράθυρο Πίνακα Σημείων (Οθόνη)

17 3.9. Παράθυρο Πίνακα Σημείων Στον πίνακα αυτό εμφανίζονται όλα τα σημεία της μελέτης δηλαδή όλα τα σημεία που υπήρχαν στο αρχείο των μετρήσεων καθώς και αυτά που εισάγει ο χρήστης στον πίνακα γνωστών σημείων Δίπλα στο όνομα κάθε σημείου παρουσιάζονται οι συντεταγμένες του καθώς και μια ένδειξη για τον τρόπο υπολογισμού τους. Εμφανίζονται οι παρακάτω ενδείξεις Γνωστό: για σημεία του πίνακα γνωστών σημείων Προσεγγιστικά: Όταν δεν έχουν υπολογιστεί ακόμα οπότε παρουσιάζονται οι προσεγγιστικές συντεταγμένες της πρόχειρης επίλυσης. Οδ: # : αν έχει υπολογιστεί από κάποια όδευση όπου # ο αριθμός της όδευσης. Δυνατότητες που παρέχονται: Εξαγωγή σε αρχείο ASCII Εξαγωγή σε αρχείο DXF Εκτύπωση Μεταφορά σε MsWord & MsExcel Εμφάνιση Αριθμού Σημείων Παρατήρηση: Μπορείτε να ταξινομήσετε τομν πίνακα κατά οποιαδήποτε στήλη του κάνοντας κλικ στο τίτλο της. με κάθε κλικ σε έναν τίτλο μιας στήλης εμφανίζεται αρχικά ένα βελάκιμε φορά προς τα άνω (αύξουσα ταξινόμηση) και αν κάνετε εκ νέου κλικ στην ίδια στήλη το βελάκι εμφανίζεται με φορά προς τα κάτω (φθίνουσα ταξινόμηση).

18 3.10. Παράθυρο Ταχυμετρικών Μετρήσεων (Οθόνη) Παράθυρο Ταχυμετρικών Μετρήσεων Ο υπολογισμός των ταχυμετρικών σημείων γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα μετά την εισαγωγή των μετρήσεων τους. Γι αυτό πριν από την εισαγωγή των μετρήσεων πρέπει να προηγηθεί ο υπολογισμός των οδεύσεων, αλλιώς υπολογίζονται οι σχετικές συντεταγμένες κάθε ταχυμετρικού ως προς την στάση του. Οι συντεταγμένες των ταχυμετρικών που υπολογίζονται παρουσιάζονται στο ίδιο παράθυρο. Περιεχόμενα πίνακα Αύξων αριθμός σειράς Στάση από την οποία εξαρτάται το ταχυμετρικό Όνομα ταχυμετρικού Συντεταγμένες Χ,Υ,Ζ του σημείου όπως υπολογίζονται Στάση προσανατολισμού Γωνία προσανατολισμού Ύψος Οργάνου Οριζόντια γωνία Κατακόρυφη Γωνία Υψομετρική διαφορά Οριζόντια απόσταση Κεκλιμένη απόσταση Ύψος Στόχου

19 Σημείωση 1 : Σαν γωνία προσανατολισμού χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των μετρήσεων από την στάση προς την στάση προσανατολισμού Σημείωση 2 : Υψομετρική διαφορά είναι η πραγματική διαφορά μεταξύ στάσης και ταχυμετρικού συνυπολογίζοντας ύψος στόχου και ύψος οργάνου. Ταξινόμηση Από αυτό το μενού ταξινομούνται τα ταχυμετρικά σημεία ανάλογα με το κριτήριο που επιλέγεται Ενέργειες Καταγραφή εμφάνισης στηλών Αριθμός σημείων? Εύρεση Βάση Ονόματος Εκτύπωση Εξαγωγή σε αρχείο ASCII Εξαγωγή σε αρχείο DXF Παρατηρήσεις: βλ. σχετικά Υπολογισμός ταχυμετρικών Σημείων Υπολογισμός ταχυμετρικών Σημείων Ο υπολογισμός των ταχυμετρικών σημείων γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα μετά την εισαγωγή των μετρήσεων τους. Γι αυτό πριν από την εισαγωγή των μετρήσεων πρέπει να προηγηθεί ο υπολογισμός των οδεύσεων, αλλιώς υπολογίζονται οι σχετικές συντεταγμένες κάθε ταχυμετρικού ως προς την στάση του. Οι συντεταγμένες των ταχυμετρικών που υπολογίζονται παρουσιάζονται μαζί με τα στοιχεία των μετρήσεων στο Παράθυρο Ταχυμετρικών Μετρήσεων

20 4. Οδεύσεις Είδη Οδεύσεων Παράθυρο Επίλυσης Οδεύσεων Παράθυρο Επιλυθεισών Οδεύσεων Επανεπίλυση Οδεύσεων Μαζική Διαγραφή Οδεύσεων 4.1. Εξομάλυνση Αρίθμησης Οδεύσεων Γίνεται επανααρίθμηση των Οδεύσεων. Χρησιμοποιείται σε περίπτωση που έχουν διαγραφεί οδεύσεις ή έχουν μεταφερθεί κάποιες στο τέλος της λίστας των οδεύσεων Είδη Οδεύσεων Από το πρόγραμμα αντιμετωπίζονται οι παρακάτω τύποι οδεύσεων Εξαρτημένη μετά προσανατολισμού και από τα δύο άκρα Εξαρτημένη μετά προσανατολισμού μόνο από το ένα άκρο Εξαρτημένη άνευ προσανατολισμού και από τα δύο άκρα Επιλύονται και κλειστές οδεύσεις των παραπάνω τύπων αν ταυτίζονται τα αρχικά και τελικά σημεία των οδεύσεων. Χρωματισμοί Γραμμών Οδεύσεων Κόκκινη όταν το σφάλμα της υπερβαίνει τα αποδεκτά όρια, Μπλέ όταν είναι εξαρτημένη απο το ένα άκρο, Πράσινη όταν είναι εξαρτημένη απο δύο άκρα χωρίς προσανατολισμό

21 4.3. Παράθυρο Επίλυσης Οδεύσεων (Οθόνη) 4.4. Παράθυρο Επίλυσης Οδεύσεων Γραφική οθόνη Το μεγαλύτερο μέρος του παραθύρου καλύπτεται από μία γραφική οθόνη στην οποία εμφανίζονται όλα τα πολυγωνομετρικά σημεία, αναπαριστώνται οι μετρήσεις μεταξύ σημείων με ευθείες και σχεδιάζονται οι πλευρές της τρέχουσας όδευσης. Ακόμα αυτή η οθόνη χρησιμοποιείται για την επιλογή των κορυφών μιας προς επίλυση όδευσης. Η τοποθέτηση των σημείων στην οθόνη γίνεται χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες τους από τον πίνακα σημείων. Αρχικά πριν τον υπολογισμό των οδεύσεων χρησιμοποιούνται οι προσεγγιστικές συντεταγμένες από την πρόχειρη επίλυση ενώ στην συνέχεια όσο υπολογίζονται περισσότερα σημεία με επίλυση οδεύσεων μπορούν να ξανασχεδιαστούν στις ακριβείς τους θέσεις με την επιλογή επανασχεδίαση. Δυνατότητα zoom Είναι δυνατό να γίνει zoom σε ένα τμήμα της γραφικής οθόνης. Αυτό ορίζεται πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στη πάνω αριστερά γωνία του τμήματος και σύροντας το ποντίκι κρατώντας το πατημένο μέχρι την κάτω δεξιά γωνία.

22 Εμφάνιση σκοπεύσεων προς και από σημείο Με δεξί κλίκ του ποντικιού πάνω σε ένα σημείο στην γραφική οθόνη εμφανίζεται παράθυρο όπου παρουσιάζονται σε δύο λίστες α) όλα τα σημεία από τα οποία έχει σκοπευτεί και β) τα σημεία που έχουν σκοπευτεί από αυτό. Επιλογές γραφικής οθόνης-σχεδίαση Ανανέωση από αρχείο Επιλέγεται όταν αλλάζει η μελέτη για να σχεδιαστούν τα σημεία της τρέχουσας μελέτης Υπολογισμός Γραμμών μετρήσεων Επανασχεδίαση Με την επιλογή αυτή τοποθετούνται τα σημεία στη γραφική οθόνη σύμφωνα με τις ακριβείς συντεταγμένες του που έχουν προκύψει από την επίλυση των οδεύσεων. Προσαρμογή σε Παράθυρο Εμφανίζεται στη γραφική οθόνη όλη η περιοχή. Εμφάνιση Ονομάτων Αν είναι τσεκαρισμένο εμφανίζονται και τα ονόματα των σημείων δίπλα στα σημεία Εμφάνιση Γραμμών Μετρήσεων Αν είναι τσεκαρισμένο εμφανίζονται οι μετρήσεις που έχουν εισαχθεί με μία γραμμή από τη στάση στον στόχο. Το χρώμα της γραμμής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το αν η μέτρηση έχει γίνει και προς τις δύο κατευθύνσεις ή μόνο προς τη μία Εμφάνιση Γραμμών Σκοπεύσεων Αν είναι τσεκαρισμένο όταν επιλέγεται ένα σημείο σημείο σε μια όδευση εμφανίζονται γραμμές που το συνδέουν με τα σημεία που έχουν σκοπευτεί απ' αυτό. Έτσι είναι πιο εύκολη η επιλογή της επόμενης κορυφής. Εύρεση σημείου Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό της θέσης ενός σημείου στην γραφική οθόνη. Αφού εισαχθεί το όνομα του σημείου στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται με το πάτημα του πλήκτρου "εύρεση" σημειώνεται η θέση του στην γραφική οθόνη μέσα σε κύκλο. Ρυθμίσεις χρωμάτων Ανοίγει το παράθυρο ρυθμίσεων χρωμάτων για την ρύθμιση των χρωμάτων στην γραφική οθόνη Επιλογές γραφικής οθόνης-οδεύσεις Νέα Όδευση Επιλέγεται η εισαγωγή νέας Όδευσης Εκκαθάριση σημείων τρέχουσας Εκκαθαρίζονται όλες οι κορυφές της όδευσης που εισάγεται αυτή τη στιγμή και εισάγονται οι κορυφές της από την αρχή. Επίλυση Γίνεται ο υπολογισμός της τρέχουσας όδευσης Επιλυθείσες Ανοίγει το Παράθυρο Επιλυμένων Οδεύσεων Διόρθωση τελευταίας Επανεπίλυση Οδεύσεων Μεταφορά επιλεγμένης στο τέλος Η όδευση που έχει επιλεγεί προηγουμένως μεταφέρεται στο τέλος των οδεύσεων με ταυτόχρονη προσαρμογή των αυξόντων αριθμών των επόμενων οδεύσεων. Η μεταφορά επιτρέπεται να γίνει μόνο αν αυτή η όδευση δεν επηρεάζει τις επόμενες της δηλαδή αν οι κορυφές αυτής δεν χρησιμοποιούνται σαν ακραίες κορυφές των επόμενων οδεύσεων. Εξομάλυνση αρίθμησης Οδεύσεων Επανααριθμούνται οι οδεύσεις (μετα απο διαγραφή κάποιων οδεύσεων) Διαγραφή τρέχουσας όδευσης Η όδευση που έχει προηγουμένως επιλεγεί διαγράφεται. Τα σημεία που έχουν υπολογιστεί απ' αυτή θεωρούνται πλέον μη υπολογισμένα. Πολλαπλή διαγραφή Διαγράφεται μια σειρά από οδεύσεις δίνοντας τον αύξοντα αριθμό της πρώτης και της τελευταίας που θα διαγραφούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης. ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ Το Ιατρικό Εξιτήριο ουσιαστικά είναι εντολή ιατρού για έξοδο του ασθενή από το τμήμα νοσηλείας, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει είναι : Ημερομηνία εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ErgoNorm. Άμεση Εκκίνηση. ( χήμα 1)

ErgoNorm. Άμεση Εκκίνηση. ( χήμα 1) ErgoNorm 1 Άμεση Εκκίνηση ( χήμα 1) Για τον προσδιορισμό της οικονοµικότερης (Οµαλής) προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου σε ένα δημόσιο έργο με την χρήση του προγράμματος ΕrgoNorm, ακολουθούμε τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ EASYPROTOCOL Έκδοση 1.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ EASYPROTOCOL Έκδοση 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Έκδοση 1.0 banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr Είσοδος στην εφαρμογή Για την είσοδο (login) στην εφαρμογή χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση 2014

Παράρτημα Έκδοση 2014 Παράρτημα Έκδοση 2014 Βελτιώσεις και αλλαγές στην εμφάνιση και την λειτουργικότητα των προγραμμάτων Αντιγραφή συνδέσεων και αντιγραφή με εφαρμογή σε πολλαπλές θέσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0)

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) ΑΝΑΔΟΧΟΣ : SPACE COM A.E. INTRACOM IT SERVICES - QUALITY & RELIABILITY A.E. ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2008 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον...

Περιεχόμενα. Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον... Περιεχόμενα Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον... 111 Πρόλογος Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται οι νέες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (BSD16) ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης

Οδηγίες Εγκατάστασης Οδηγίες Εγκατάστασης Εισάγετε το DVD στη μονάδα ανάγνωσης DVD του υπολογιστή σας. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα να εμφανιστεί το παράθυρο εγκατάστασης. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει αυτόματα, από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 1. ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 2. ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Κάθε μενού έχει τις δικές της δυνατότητες, όπως για παράδειγμα μόλις πατήσετε το κουμπί κεντρική βγαίνουν τα εικονίδια των δυνατοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (BSD07) (ΠΔ.Τ.Ε. 2563/19.7.2005 Ε50) Ιανουάριος 2005 ΓΕΝΙΚΑ... 4 1. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com QS-LIS 2011 www.qslis-software.com ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους αποτελεί έργο επιστημονικού και πνευματικού μόχθου και πνευματικήν ιδιοκτησία του Γιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Ακαδημία Ποδοσφαίρου Περιεχόμενα Έγκατάσταση της εφαρμογής... 5 Έναρξη της εφαρμογής... 9 3. Αθλητές...

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Ακαδημία Ποδοσφαίρου Περιεχόμενα Έγκατάσταση της εφαρμογής... 5 Έναρξη της εφαρμογής... 9 3. Αθλητές... Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Ακαδημία Ποδοσφαίρου Περιεχόμενα 1. Έγκατάσταση της εφαρμογής... 5 1.1 Αρχικό μενού εγκατάστασης της Εφαρμογής... 5 1.2 Εγκατάση της εφαρμογής... 5 2. Έναρξη της εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Γνώμων. Εγχειρίδιο Χρήσης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Γνώμων. Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Γνώμων Εγχειρίδιο Χρήσης (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Σεπτέμβριος 2006 / 1 η Έκδοση Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος εγχειριδίου χωρίς την έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. MULTIPos. Νοέμβριος 2005 Αφοί ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ ΑΕΒΕ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. MULTIPos. Νοέμβριος 2005 Αφοί ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ ΑΕΒΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MULTIPos Νοέμβριος 2005 Αφοί ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ ΑΕΒΕ Περιεχόμενα Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα...2 Κεφάλαιο 1 ο...6 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα...6 1.1. Καρτέλες...7 1.1.1. Αποθήκη...7 1.1.1.1. Καρτέλες...7

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά MANAGER SIDE BAR Η Manager side bar είναι μία εφαρμογή σχεδιασμένη να προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και ευκολίες σε κάθε χρήστη Η/Υ προχωρημένο ή αρχάριο. Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

Στην εικόνα, η αριστερή κάτω γωνία του χάρτη έχει συντεταγμένες X=

Στην εικόνα, η αριστερή κάτω γωνία του χάρτη έχει συντεταγμένες X= Ως Γεωαναφορά (Georeference) ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία προσδίδονται πραγματικές γεωγραφικές συντεταγμένες επιθυμητού συστήματος αναφοράς συντεταγμένων σε μία ψηφιακή εικόνα που έχει προέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ... 3 1 ο Βήμα: Δημιουργία νέας χρήσης.... 3 2 ο Βήμα: Εισαγωγή στην νέα χρήση... 3 3ο

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S Αγαπητοί συνεργάτες, Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α & Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση 2.98.018 της εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού η

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003

ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003 ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003 8-10 Νοεµβρίου 2010 1 1. PowerPoint. Ενας επεξεργαστής παρουσιάσεων. Το PowerPoint είναι ένα πρόγραµµα, ίσως όχι τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισαγωγή γνωματεύσεων διαβητικών υλικών στο internet (eδαπυ) 1. Εισάγουμε τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό για να εισέλθουμε στην εφαρμογή https://apps.ika.gr/econsummedsuppl/faces/login.xhtml.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθμών www.di.uoa.gr/~organosi 1 Δεκαδικό και Δυαδικό Δεκαδικό σύστημα 2 3 Δεκαδικό και Δυαδικό Δυαδικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Γραφικών. Βοηθητικό Υλικό για την εκπόνηση των εργασιών Αφορά την 1 η Εργαστηριακή Άσκηση

Εργαστήριο Γραφικών. Βοηθητικό Υλικό για την εκπόνηση των εργασιών Αφορά την 1 η Εργαστηριακή Άσκηση 1 Εργαστήριο Γραφικών Βοηθητικό Υλικό για την εκπόνηση των εργασιών Αφορά την 1 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέρος B Σπύρος Συρμακέσης Καθηγητής syrma@teimes.gr Εύη Φαλιάγκα Δρ. Μηχανικός Η/Υ efaliaga@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο στόχος της πρώτης Διαδικτυακής Εφαρμογής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι να δώσει στον πολίτη για πρώτη φορά, την δυνατότητα εντοπισμού τεμαχίου

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) 1. Θα πρέπει να έχουμε το πορτάκι σε ηλεκτρονική μορφή. Γι αυτόν το λόγο, σκανάρουμε το πορτάκι απο κάποιο έντυπο ή το φωτογραφίζουμε με ψηφιακή μηχανή ή μπορούμε να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος.

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. 2) Η διαδικασία της απογραφής θα πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σε χρόνο που

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ - Οδηγός χρήσης

ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ - Οδηγός χρήσης ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ - Οδηγός χρήσης Περιεχόμενα: Γενικό μέρος: Δημιουργία λογαριασμού (σελ. 2) Είσοδος (σελ. 6) Αποσύνδεση (σελ. 7) Διαχείριση λογαριασμού (σελ. 8) Αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα (σελ. 12)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 Σημειώσεις για την εφαρμογή Microsoft Office Excel 2007 Μαυρίδης Ανέστης Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Ξάνθη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σημειώσεις για το σχολικό έτος 2014-2015 Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Benzina που θα εγκατασταθεί είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Κάνοντας διπλό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Το πακέτο ΕXCEL: Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Eπιμέλεια των σημειώσεων και διδασκαλία: Ευαγγελία Χαλιώτη* Θέματα ανάλυσης: - Συναρτήσεις / Γραφικές απεικονίσεις - Πράξεις πινάκων - Συστήματα εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

$ Προϊόντα Γράψτε τον κωδικό του προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του προϊόντος,την οµάδα,την µονάδα µέτρησης, την συσκευασία,τα πακέτα, την 2 η µονάδα µέτρησης, τις µερίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order POS Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order POS θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ICAP DATA

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ICAP DATA ICAP A. E. ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ICAP DATA Αθήνα, Ιούνιος 2000 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής ICAP DATA στόχο έχει να περιγράψει τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του «Ταξινομούμε»

Εγχειρίδιο Χρήσης του «Ταξινομούμε» Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φ.Π.Ψ., Τομέας Παιδαγωγικής Διευθυντής: Καθ. Χ. Κυνηγός Εγχειρίδιο Χρήσης του «Ταξινομούμε» Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

EASYDRIVE. Σύντομος οδηγός. για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως. Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές

EASYDRIVE. Σύντομος οδηγός. για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως. Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές EASYDRIVE Σύντομος οδηγός για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές Περιλαμβάνει: την Οθόνη Πλοήγησης, την Οθόνη Επεξεργασίας Χάρτη, και την λειτουργικότητα Hardware

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007 1. Πώς βάζουμε διπλή υπογράμμιση και χρώμα υπογράμμισης; [Επιλέγουμε το κείμενο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε στο βελάκι δίπλα στο εικονίδιο της υπογράμμισης] 2. Πώς αλλάζουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Αν στέλνουμε email συχνά σε κάποιους, τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις τους κάθε φορά, τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων. Έτσι όταν θα θέλουμε να τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ TOPCON GPT-3100Ν Reflectorless

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ TOPCON GPT-3100Ν Reflectorless ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 3100N TOPCON REFLECTORLESS, ΣΤΑ 350m H σειρά Γεωδαιτικών Σταθμών 3100Ν με δυνατότητα μέτρησης απόστασης χωρίς πρίσμα στα 350 μέτρα περιλαμβάνει στην γκάμα της όργανα που καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα