ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος"

Transcript

1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ Στέλιος Ξανθόπουλος

2 Εισαγωγικά Ένα παράγωγο συµβόλαιο είναι ένα αξιόγραφο η αξία του οποίου εξαρτάται από τις αξίες άλλων «πιο βασικών» υποκείµενων µεταβλητών. Τα παράγωγα συµβόλαια είναι επίσης γνωστά και µε τον όρο «ενδεχόµενες (ή υπό όρους) απαιτήσεις» ή και «συγκυριακά συµβόλαια».

3 Σε κάθε παράγωγο συµβόλαιο υπάρχουν δύο αντισυµβαλλόµενοι, ο «αγοραστής» του συµβολαίου και ο «πωλητής» του συµβολαίου. Αντίστοιχα δηµιουργούνται δύο αντίθετες θέσεις στο συµβόλαιο, η long θέση και η short θέση.

4 Συνήθως οι υποκείµενες µεταβλητές των παραγώγων συµβολαίων είναι οι τιµές εµπορεύσιµων αξιόγραφων, π.χ. ένα δικαίωµα επί µιας µετοχής είναι ένα αξιόγραφο που η αξία του εξαρτάται από την τιµή της υποκείµενης µετοχής. Όµως τα παράγωγα συµβόλαια µπορούν να έχουν ως υποκείµενη µεταβλητή σχεδόν οτιδήποτε, από την τιµή του χρυσού έως το ύψος του χιονιού σε ένα χιονοδροµικό κέντρο έως την ποσότητα των αιωρουµένων σωµατιδίων στο κέντρο της πόλης, έως την τιµή άλλων παραγώγων κλπ.

5 Βασικά είδη παραγώγων Προθεσµιακές συµφωνίες (Forwards, Futures (ΣΜΕ)) ικαιώµατα (Options) Ανταλλαγές (Swaps) Εγγυήσεις (Warrants)

6 Προθεσµιακά Συµβόλαια (Forwards) & Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures)

7 Ορισµοί Ένα προθεσµιακό συµβόλαιο (forward contract) επί κάποιου υποκείµενου στοιχείου είναι ένα συµβόλαιο σύµφωνα µε το οποίο οι δύο αντισυµβαλλόµενοι, συµφωνούν έτσι ώστε ο «αγοραστής» υποχρεούται να αγοράσει από τον «πωλητή» (και ο πωλητής υποχρεούται να πουλήσει στον αγοραστή) το υποκείµενο στοιχείο σε µια προσυµφωνηµένη µελλοντική στιγµή και σε µια προσυµφωνηµένη τιµή. Ένα Συµβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) (futures contract) ορίζεται όπως και ένα προθεσµιακό συµβόλαιο αλλά διαπραγµατεύεται σε οργανωµένο χρηµατιστήριο παραγώγων. Παρακάτω θα δούµε τις διαφορές και τις τεχνικές ιδιαιτερότητες των προθεσµιακών συµβολαίων και των ΣΜΕ. Λέµε ότι ο αγοραστής του συµβολαίου έχει µια long θέση στο συµβόλαιο ενώ ο πωλητής έχει µια short θέση στο συµβόλαιο. Η προσυµφωνηµένη τιµή στο προθεσµιακό συµβόλαιο για αυτή την µελλοντική αγοραπωλησία ονοµάζεται τιµή παράδοσης (delivery price). Η προσυµφωνηµένη χρονική στιγµή στο προθεσµιακό συµβόλαιο κατά την οποία θα λάβει χώρα αυτή η µελλοντική αγοραπωλησία ονοµάζεται χρόνος ωρίµανσης (time of maturity) ή χρόνος λήξης (time of expiry) ή χρόνος παράδοσης (time of delivery) του συµβολαίου. Μια βασική µεταβλητή που επηρεάζει την αξία του συµβολαίου είναι η τρέχουσα τιµή του υποκείµενου περιουσιακού στοιχείου στο οποίο αναφέρεται το συµβόλαιο. Κατά τη στιγµή της συµφωνίας η τιµή παράδοσης του προθεσµιακού συµβολαίου συνήθως επιλέγεται έτσι ώστε το συµβόλαιο να έχει µηδενική αξία τόσο για τον αγοραστή όσο και για τον πωλητή του συµβολαίου. Μετά από τη στιγµή της συµφωνίας η αξία του συµβολαίου αρχίζει και µεταβάλλεται (οπότε γίνεται θετική για τον ένα αντισυµβαλλόµενο και αρνητική για τον άλλο). Τη στιγµή t, η προθεσµιακή τιµή (forward price) F t,t του συµβολαίου (που ωριµάζει την Τ), ορίζεται ως εκείνη η τιµή παράδοσης που θα έκανε το συµβόλαιο να έχει µηδενική αξία τη στιγµή t.

8 Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) (Futures) ιαπραγµάτευση σε οργανωµένα χρηµατιστήρια Τυποποίηση συµβολαίου Ποσότητα Χρόνος παράδοσης Ποιότητα αγαθού Τόπος παράδοσης Εγγύηση και εξασφάλιση Χωρίς κίνδυνο αντισυµβαλλόµενου (αθέτησης) ο αντισυµβαλλόµενος είναι το χρηµατιστήριο Περιθώριο ασφάλισης ο τρόπος που καλύπτεται το χρηµατιστήριο από τον κίνδυνο αθέτησης Ηµερήσια αποτίµηση θέσεων και ανάλογη πίστωση/χρέωση του λογαριασµού µε το αντίστοιχο κέρδος/ζηµιά υνατότητα εύκολης αναίρεσης της υποχρέωσης κλείσιµο θέσεων

9 Προθεσµιακά Συµβόλαια (Forwards) Εξωχρηµατιστηριακά προϊόντα [over the counter (OTC)] Μη τυποποιηµένα συµβόλαια Φτιαγµένα στα µέτρα και τις προτιµήσεις των αντισυµβαλλόµενων Κίνδυνος αντισυµβαλλόµενου (αθέτησης) υσκολία αναίρεσης της υποχρέωσης λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του συµβολαίου

10 Αξία Προθεσµιακού Συµβολαίου Εάν Κ Τ Τότε S T στη λήξη η τιµή παράδοσης ενός forward η ηµεροµηνία ωρίµανσης του συµβολαίου η τιµή του υποκείµενου στοιχείου τη στιγµή Τ Aξία Θέσης Long την Τ: S T K Αξία Θέσης Short την Τ : K S T Παρατήρηση: Οι παραπάνω σχέσεις ισχύουν µόνο για την ηµεροµηνία λήξης Τ

11 Αξία Long Forward στη λήξη Αξία προθεσµιακού συµβολαίου τη στιγµή της ωρίµανσης (θέση LONG) Αξία συµβολαίου Κ S T = αξία του υποκείμενου στοιχείου κατά την ωρίμανση Κ= τιμή παράδοσης S T

12 Aξία Short Forward στη λήξη Αξία προθεσµιακού συµβολαίου τη στιγµή της ωρίµανσης (θέση SHORT) Αξία συµβολαίου Κ S T = αξία του υποκείμενου στοιχείου κατά την ωρίμανση Κ= τιμή παράδοσης S T

13 Παράδειγµα οα συφωνεί να πουλήσει στον Β (και ο Β συµφωνεί να αγοράσει από τον Α) λίτρα πετρελαίου σε 1 έτος από σήµερα προς 0,68$ το λίτρο. Ας υποθέσουµε ότι η σηµερινή τιµή του ενός λίτρου πετρελαίου είναι 0,65$. Η τιµή 0,68$ ανά λίτρο είναι η τιµή παράδοσης του πετρελαίου σε ένα έτος από σήµερα. ηλαδή σε ένα έτος από σήµερα ο αγοραστής θα πληρώσει $ στον πωλητή και θα παραλάβει λίτρα πετρέλαιο. Εάν σε ένα έτος από σήµερα η τιµή του πετρελαίου έχει ανέβει στο 1$ ανά λίτρο, ο αγοραστής θα είναι κερδισµένος (και ο πωλητής ζηµιωµένος) κατά $. Αντίθετα εάν σε ένα έτος από σήµερα η τιµή του πετρελαίου είναι 0,50$ ανά λίτρο τότε ο αγοραστής θα είναι ζηµιωµένος (και ο πωλητής κερδισµένος) κατά $. Ας υποθέσουµε τώρα ότι την επόµενη ηµέρα της συµφωνίας η τιµή του πετρελαίου ανέβηκε από τα 0,65$ ανά λίτρο στο 1$ ανά λίτρο. Εάν οι δύο αντισυµβαλλόµενοι είχαν κάνει τη συµφωνία τους την επόµενη µέρα τότε δεν θα είχαν συµφωνήσει σε τιµή παράδοσης 0,68$ αλλά σε µια άλλη τιµή, ας πούµε 1,05$ ανά λίτρο. Τώρα το προθεσµιακό συµβόλαιο της προηγούµενης ηµέρας έχει ήδη θετική αξία για τον αγοραστή και αρνητική αξία για τον πωλητή. ηλαδή την επόµενη ηµέρα η προθεσµιακή τιµή του συµβολαίου είναι 1,05$ ανά λίτρο. ηλαδή τα προθεσµιακά συµβόλαια που συµφωνούνται αυτή την ηµέρα έχουν τιµή παράδοσης 1,05$ ανά λίτρο. Ο Α που αγόρασε το συµβόλαιο την προηγούµενη ηµέρα είναι σαφώς κερδισµένος αυτή τη συγκεκριµένη ηµέρα (γιατί?) (για αργότερα δεν ξέρουµε τι θα συµβεί).

14 ικαιώµατα Προαίρεσης (Options)

15 Τα δικαιώµατα προαίρεσης είναι συµβόλαια µεταξύ δύο αντισυµβαλλόµενων, του αγοραστή του δικαιώµατος και του πωλητή του δικαιώµατος Ο αγοραστής του δικαιώµατος έχει τη δυνατότητα να εξασκήσει το δικαίωµα και να απαιτήσει την εκτέλεση της συναλλαγής που περιγράφεται από τους όρους του συµβολαίου. Ο αγοραστής του δικαιώµατος δεν είναι υποχρεωµένος να εξασκήσει το δικαίωµα του εφόσον δεν τον συµφέρει Ο πωλητής του δικαιώµατος είναι υποχρεωµένος να ανταποκριθεί στην εκτέλεση της συναλλαγής που περιγράφεται από τους όρους του συµβολαίου εφόσον το δικαίωµα εξασκηθεί από τον αγοραστή. Ο αγοραστής του δικαιώµατος καταβάλλει ένα τίµηµα στον πωλητή του δικαιώµατος προκειµένου να αποκτήσει το δικαίωµα. Το τίµηµα αυτό ονοµαζεται ασφάλιστρο ή πριµ (premium) του δικαιώµατος. Το κέρδος του ενός αντισυµβαλλόµενου είναι η ζηµιά του άλλου.

16 Όροι συµβολαίου Οι όροι του συµβολαίου αφορούν: Τον υποκείµενο τίτλο (ή αγαθό) Το πλήθος των τίτλων (ή την ποσότητα και ποιότητα του αγαθού) που θα αλλάξει χέρια εάν εξασκηθεί το συµβόλαιο Την τιµή εξάσκησης, δηλαδή την προσυµφωνηµένη τιµή µονάδας του τίτλου (ή του αγαθού) βάσει της οποίας θα γίνει η συναλλαγή Την ηµεροµηνία λήξης του συµβολαίου Τον τύπο του δικαιώµατος. Αµερικάνικου τύπου: εξάσκηση οποιαδήποτε στιγµή έως τη λήξη του δικαιώµατος Ευρωπαϊκού τύπου: εξάσκηση µόνο κατά την ηµεροµηνία λήξης του δικαιώµατος

17 Αγορές ικαιωµάτων OTC αγορά δικαιωµάτων Ο αγοραστής του δικαιώµατος αντιµετωπίζει κίνδυνο αντισυµβαλλόµενου Οι αντισυµβαλλόµενοι ενδέχεται να δυσκολευθούν να αποδεσµευθούν από τις θέσεις τους Οργανωµένα χρηµατιστήρια δικαιωµάτων Ο αγοραστής του δικαιώµατος δεν αντιµετωπίζει (ουσιαστικό) κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου αφού ο αντισυµβαλλόµενος είναι το χρηµατιστήριο παραγώγων Ο αγοραστής ή ο πωλητής ενός δικαιώµατος µπορεί να αποδεσµευθεί εύκολα από τη θέση του πραγµατοποιώντας την αντίθετη συναλλαγή (δηλ. ο αγοραστής θα πουλήσει τα δικαιώµατα στο χρηµατιστήριο και ο πωλητής θα αγοράσει τα δικαιώµατα από το χρηµατιστήριο)

18 ΗΕλληνική Αγορά ικαιωµάτων (Call και Put) ικαιώµατα επί δεικτών Υποκείµενα στοιχεία: χρηµατιστηριακοί δείκτες FTSE/ASE 20, FTSE/ASE 40 Τύπος: Ευρωπαϊκός Εκκαθάριση: Ρευστά διαθέσιµα Τιµές αγοράς πώλησης (bid-ask): σε µονάδες δείκτη Πολλαπλασιαστής: 5 ευρώ ικαιώµατα επί µετοχών Υποκείµενα στοιχεία: µετοχές Εθνική Τράπεζα, ΟΤΕ, Alpha Βank, Intracom Τύπος: Αµερικάνικος Εκκαθάριση: φυσική παράδοση Πολλαπλασιαστής: 100 µετοχές Ηµέρα λήξης Τρίτη Παρασκευη του µήνα λήξης Περιθώρια ασφάλισης Ο αγοραστής του δικαιώµατος καταβάλλει το premium και δεν χρειάζεται περαιτέρω περιθώριο ασφάλισης αφού δεν ενέχει υποχρεώσεις Ο πωλητής του δικαιώµατος όµως υπόκειται στο µηχανισµό περιθωρίου ασφάλισης αφού ενέχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις

19 Οι πέντε βασικοί παράγοντες στην αποτίµηση των δικαιωµάτων S t = τρέχουσα τιµή (τη χρ. Στιγµή t) µιας µονάδας του υποκείµενου στοιχείου Κ = τιµή εξάσκησης Τ = χρονική στιγµή λήξης του συµβολαίου.» Ο χρόνος που αποµένει από τη χρονική στιγµή t έως τη λήξη του συµβολαίου είναι T-t r f = το ετήσιο επιτόκιο ενός ακίνδυνου αξιόγραφου σ = η µεταβλητότητα (τυπική απόκλιση) των αποδόσεων των τιµών του υποκείµενου στοιχείου

20 Ορισµοί ικαίωµα προαίρεσης αγοράς (call option) Ένα call option (Ευρωπαϊκού τύπου) επί ενός υποκείµενου στοιχείου Α, µε τιµή εξάσκησης Κ και ηµεροµηνία λήξης Τ, παρέχει στον κάτοχο του το δικαίωµα να αγοράσει το υποκείµενο στοιχείο Α στην τιµή Κ τη χρονική στιγµή Τ. Ένα call option (Αµερικάνικου τύπου) επί ενός υποκείµενου στοιχείου Α, µε τιµή εξάσκησης Κ και ηµεροµηνία λήξης Τ, παρέχει στον κάτοχο του το δικαίωµα να αγοράσει το υποκείµενο στοιχείο Α στην τιµή Κ µέχρι τη χρονική στιγµή Τ.

21 ικαίωµα προαίρεσης πώλησης (put option) Ένα put option (Ευρωπαϊκού τύπου) επί ενός υποκείµενου στοιχείου Α, µε τιµή εξάσκησης Κ και ηµεροµηνία λήξης Τ, παρέχει στον κάτοχο του το δικαίωµα να πουλήσει το υποκείµενο στοιχείο Α στην τιµή Κ τη χρονική στιγµή Τ. Ένα put option (Αµερικάνικου τύπου) επί ενός υποκείµενου στοιχείου Α, µε τιµή εξάσκησης Κ και ηµεροµηνία λήξης Τ, παρέχει στον κάτοχο του το δικαίωµα να πουλήσει το υποκείµενο στοιχείο Α στην τιµή Κ µέχρι τη χρονική στιγµή Τ.

22 Ένα option έχει δύο αντισυµβαλλόµενους, τον αγοραστή και τον πωλητή. Ο αγοραστής του δικαιώµατος πληρώνει ένα ποσό (premium, ασφάλιστρο) στον πωλητή του δικαιώµατος και αποκτά τη δυνατότητα να εξασκήσει το δικαίωµα (χωρίς όµως να είναι υποχρεωµένος) κατά το χρόνο εξάσκησης. Ο αγοραστής του δικαιώµατος λέµε ότι έχει µια θέση long στο δικαίωµα. Ο πωλητής του δικαιώµατος εισπράττει το premium προκαταβολικά και αναλαµβάνει την υποχρέωση να ικανοποιήσει τον αγοραστή σύµφωνα µε τους όρους του δικαιώµατος όταν και εφόσον ο αγοραστής αποφασίσει να εξασκήσει το δικαίωµα. Ο πωλητής του δικαιώµατος λέµε ότι έχει µια θέση short στο δικαίωµα.

23 Άρα παρατηρούµε τέσσερις δυνατές θέσεις στα βασικά είδη δικαιωµάτων: long call short call long put short put Από εδώ και στο εξής όταν λέµε option (ή δικαίωµα) θα εννοείται ότι αναφερόµαστε σε option Ευρωπαϊκού τύπου, εκτός εάν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

24 Αξία των δικαιωµάτων στη λήξη Έστω Κ η τιµή εξάσκησης ενός option και Τ η ηµεροµηνία λήξης. Έστω επίσης ST η τιµή του υποκείµενου στοιχείου τη στιγµή Τ. Η εσωτερική αξία τη στιγµή Τ της λήξης είναι max (S T K, 0) [Call] max (K - S T, 0) [ Put ] Εποµένως η αξία κάθε µιας από τις τέσσερις δυνατές θέσεις σε δικαιώµατα κατά την ηµεροµηνία λήξης δίνεται ως εξής: Long call: max (S T K, 0) Short call: - max (S T K, 0) = min (K - S T, 0) Long put: max (K - S T, 0) Short put: - max (K - S T, 0) = min (S T K, 0)

25 Αξία στη Λήξη Long call Αξία της θέσης K S T S T = αξία του υποκείμ ενου στοιχεί ου στη λήξη Κ= τιμή εξάσκησ ης

26 Αξία στη Λήξη Αξία της θέσης K Short Call S T S T = αξία του υποκείμ ενου στοιχεί ου στη λήξη Κ= τιμή εξάσκησ ης

27 Αξία στη Λήξη Αξία της θέσης K Long put S T S T = αξία του υποκείμ ενου στοιχεί ου στη λήξη Κ= τιμή εξάσκησ ης

28 Αξία στη Λήξη Αξία της θέσης K Short put S T S T = αξία του υποκείμ ενου στοιχεί ου στη λήξη Κ= τιμή εξάσκησ ης

29 Κέρδος (ζηµία) των δικαιωµάτων στη λήξη Ένας επενδυτής που αγοράζει ένα δικαίωµα πληρώνει ένα premium στον πωλητή του δικαιώµατος (έστω p). Τότε το κέρδος ή η ζηµία στη λήξη του δικαιώµατος ανάλογα µε τη θέση που έχει ο αντισυµβαλλόµενος δίνεται από τις παρακάτω σχέσεις και απεικονίζεται στα διαγράµµατα που ακολουθούν. Long call: max (S T K, 0)-p Short call: p - max (S T K, 0) = p + min (K - S T, 0) Long put: max (K - S T, 0) - p Short put: p - max (K - S T, 0) = p + min (S T K, 0)

30 Κέρδος (Ζηµία) στη Λήξη Long call K S T Κέρδος (Ζηµία) της θέσης

31 Κέρδος (Ζηµία) στη Λήξη Short Call K S T Κέρδος (Ζηµία) της θέσης

32 Κέρδος (Ζηµία) στη Λήξη Long put K S T Κέρδος (Ζηµία) της θέσης

33 Κέρδος (Ζηµία) στη Λήξη Short put K S T Κέρδος (Ζηµία) της θέσης

34 Επίδραση 5 παραγόντων στην αξία του δικαιώµατος πριν τη λήξη Παράγοντας Μεταβολή Call Put Κ S t T-t σ r f + + -

35 Εσωτερική και Χρονική αξία του δικαιώµατος πριν τη λήξη H Εσωτερική Αξία ενός δικαιώµατος τη χρονική στιγµή t είναι: max [S T K*e -r f*(t-t), 0] [ Call ] max [K*e -r f*(t-t) -S T, 0] [ Put ] Η χρονική αξία του δικαιώµατος αντανακλά τις προσδοκίες των επενδυτών για επωφελή µεταβολή της τιµής του υποκείµενου τίτλου έως τη λήξη. Καθώς ο χρόνος έως τη λήξη µειώνεται η χρονική αξία του δικαιώµατος µειώνεται και η αξία του δικαιώµατος τείνει προς την εσωτερική του αξία. Χρονική αξία = αξία δικαιώµατος εσωτερική αξία

36 In-, At- και Out of the money In the money options: Όταν το δικαίωµα έχει θετική εσωτερική αξία τότε χαρακτηρίζεται ως αντικείµενο διαπραγµάτευσης πάνω από το χρηµατικό του ισοδύναµο (in the money) At the money options: Όταν το δικαίωµα έχει µηδενική εσωτερική αξία και θα ήταν αδιάφορο να εξασκηθεί µε την τρέχουσα τιµή του υποκείµενου στοιχείου τότε χαρακτηρίζεται ως αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο χρηµατικό του ισοδύναµο (at the money) Out of the money options: Όταν το δικαίωµα έχει µηδενική εσωτερική αξία και θα ήταν ασύµφορο να εξασκηθεί µε την τρέχουσα τιµή του υποκείµενου στοιχείου τότε χαρακτηρίζεται ως αντικείµενο διαπραγµάτευσης κάτω από το χρηµατικό του ισοδύναµο (out of the money)

37 ΟΝόµος της Μιας Τιµής και η έννοια της ακίνδυνης εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (Arbitrage)

38 Ονόµος της µιάς τιµής Θεωρείστε δύο επενδύσεις που σήµερα κοστίζουν C 1 και C 2 αντίστοιχα. Εάν η (παρούσα) αξία των µελλοντικών χρηµατοροών της πρώτης επένδυσης ισούται πάντα µε την (παρούσα) αξία των µελλοντικών χρηµατοροών της δεύτερης επένδυσης τότε προκειµένου να µην υπάρχει ευκαιρία για arbitrage θα πρέπει να ισχύει C 1 =C 2. (Ειδικά στην περίπτωση που κάποια επένδυση έχει βέβαιες µελλοντικές χρηµατοροές, τότε, για να µην υπάρχουν ευκαιρίες για arbitrage, θα πρέπει το σηµερινό της κόστος να ισούται µε την παρούσα αξία αυτών των µελλοντικών χρηµατοροών)

39 Ακίνδυνη εξισορροπητική κερδοσκοπία (Arbitrage) Αναφέρεται στην επίτευξη κέρδους χωρίς την ανάληψη κινδύνου µέσω κάποιας στρατηγικής trading Εάν οι τιµές σε κάποιες αγορές επιτρέπουν την υλοποίηση κάποιας στρατηγικής arbitrage τότε οι arbitrageurs θα υιοθετήσουν άµεσα αυτή τη στρατηγική, διεξάγοντας τις σχετικές αγοραπωλησίες,µέχρις ότου οι τιµές να µεταβληθούν τόσο που να µην επιτρέπουν πλέον τη διεξαγωγή του arbitrage. Η τιµολόγηση των παραγώγων γίνεται στη βάση της απουσίας arbitrage

40 Τιµολόγηση ΣΜΕ Στις επόµενες προτάσεις που αφορούν προθεσµιακά συµβόλαια (forwards) θεωρούµε τον παρακάτω συµβολισµό: Τ: έτη) χρονική στιγµή ωρίµανσης (λήξης) του Forward συµβολαίου (σε t: τρέχουσα χρονική στιγµή (σε έτη) S: τιµή του υποκείµενου στοιχείου τη στιγµή t S T : τιµή του υποκείµενου στοιχείου τη στιγµή Τ (άγνωστη κατά τη στιγµή t) Κ: τιµή παράδοσης του Forward συµβολαίου f: αξία µιας long θέσης σε Forward συµβόλαιο κατά τη στιγµή t F: η Forward τιµή κατά τη χρονική στιγµή t r: ετήσιο επιτόκιο συνεχώς ανατοκιζόµενο, όπως ισχύει τη στιγµή t για µια επένδυση που ωριµάζει τη στιγµή Τ.

41 Forward τιµή ενός Forward συµβολαίου επί αξιόγραφου που δεν παρέχει έσοδο Για να µην υπάρχει δυνατότητα arbitrage πρέπει να ισχύει η σχέση F = Se r( T t) Εάν το επιτόκιο r είναι περιοδικά ανατοκιζόµενο και έχουµε n περιόδους ανά έτος και (Τ-t)*n περιόδους έως τη λήξη τότε η προηγούµενη σχέση µπορεί να γραφεί F = S 1 + r n ( T t) n

42 rt ( t) Έστω F > Se. Τότε, τη χρονική στιγµή t ένας επενδυτής δανείζεται το ποσό S για χρονικό διάστηµα Τ-t, αγοράζει το αξιόγραφο στην τιµή S και πουλάει το forward συµβόλαιο (δηλ. λαµβάνει µια short θέση στο forward). Τη χρονική στιγµή Τ, πουλάει το αξιόγραφο βάσει των όρων του forward συµβολαίου rt ( t) στην τιµή F και από αυτά χρησιµοποιεί Se για να αποπληρώσει το δανεισµό του. rt ( t) Ετσι, τη χρονική στιγµή Τ, πραγµατοποιεί ένα ακίνδυνο κέρδος F Se >0. ηλαδή, έχει κάνει arbitrage. rt ( t) Αντίθετα, έστω F < Se. Τότε, τη χρονική στιγµή t ένας επενδυτής πουλάει short το υποκείµενο αξιόγραφο (δηλ. το δανείζεται και το πουλάει) ειπράττοντας το ποσό S το οποίο επενδύει µε επιτόκιο r για διάστηµα T-t. Ταυτόχρονα αγοράζει το forward συµβόλαιο (δηλ. λαµβάνει µια long θέση στο forward). rt ( t) Τη χρονική στιγµή Τ, εισπράττει Se από την επένδυση του, αγοράζει το αξιόγραφο βάσει των όρων του forward στην τιµή F και κλείνει τη short θέση στο αξιόγραφο (επιστρέφοντας το σε αυτόν από τον οποίο το είχε δανεισθεί). rt ( t) Έτσι τη χρονική στιγµή Τ, πραγµατοποιεί ένα ακίνδυνο κέρδος Se F >0. ηλαδή, έχει κάνει arbitrage. Άρα, η µοναδική τιµή που δεν επιτρέπει arbitrage είναι F = Se rt ( t)

43 Το κόστος διαχρονικής διατήρησης (cost of carry) Στην προηγούµενη επιχειρηµατολογία σχετικά µε τον τρόπο υλοποίησης arbitrage δε λάβαµε το κόστος διατήρησης της θέσης στο υποκέιµενο στοιχείο κατά τη διάρκεια ζωής του ΣΜΕ. Ειδικά στην περίπτωση των εµπορευµάτων αυτό το κόστος ενδέχεται να είναι αρκετά αυξηµένο και ως εκ τούτου πρέπει να ληφθεί υπόψη. Κόστος χρηµατοδότησης Κόστος αποθήκευσης Κόστος ασφάλισης Κόστος µεταφοράς Έτσι, ο προηγούµενος τύπος για την τιµολόγηση ΣΜΕ παραµένει ο ίδιος, όµως το r υποδηλώνει τώρα ολόκληρο το κόστος διαχρονικής διατήρησης της θέσης (ως ποσοστό επί της αξίας της θέσης) Στους χρηµατοοικονοµικούς τίτλους για παράδειγµα το µόνο βασικό κόστος είναι το κόστος χρηµατοδότησης

44 Τιµολόγηση ικαιωµάτων προαίρεσης Στις επόµενες προτάσεις που αφορούν ικαιώµατα Προαίρεσης (options) θεωρούµε τον παρακάτω συµβολισµό: Τ: χρονική στιγµή εκπνοής (λήξης) του δικαιώµατος (σε έτη) t: τρέχουσα χρονική στιγµή (σε έτη) S: τιµή του υποκείµενου στοιχείου τη στιγµή t S T : τιµή του υποκείµενου στοιχείου τη στιγµή Τ (άγνωστη κατά τη στιγµή t) Κ: τιµή εξάσκησης (strike) C: αξία ενός call option κατά τη στιγµή t[ενδέχεται να χρησιµοποιούµε και το συµβολισµό C(S t, K, T-t) εάν υπάρχει λόγος να δώσουµε έµφαση στο υποκείµενο στοιχείο, στην τιµή εξάσκησης και στο χρόνο έως τη λήξη] P: αξία ενός put option κατά τη στιγµή t[παρόµοια ενδέχεται να χρησιµοποιούµε και το συµβολισµό P(S t, K, T-t) εάν υπάρχει λόγος έµφασης] r: ετήσιο επιτόκιο συνεχώς ανατοκιζόµενο, όπως ισχύει τη στιγµή t για µια επένδυση που ωριµάζει τη στιγµή Τ. σ: η µεταβλητότητα της απόδοσης της τιµής του υποκείµενου στοιχείου

45 Black & Scholes C= S Nd ( ) Ke Nd ( ) και P= C S+ K e όπου d 1 = r ( T t) 1 2 r ( T t) 2 ln( S/ K) + [ r+ (1/ 2) ] [ T t] σ T t 2 ln( S/ K) + [ r (1/ 2) ] [ T t] σ d2 = σ T t και N() παριστάνει τη σωρευτική κανονική κατανοµή σ

46 έλτα ( ) και Γάµµα (Γ) Όπως έχουµε δεί η αξία (τιµή) ενός δικαιώµατος εξαρτάται από την εκάστοτε τιµή του υποκείµενου τίτλου, δηλαδή η αξία του δικαιώµατος είναι µια συνάρτηση της τιµής του υποκείµενου τίτλου. Το του δικαιώµατος είναι η πρώτη παράγωγος της αξίας του δικαιώµατος ως προς την τιµή του υποκείµενου τίτλου. Εκφράζει την ευαισθησία της αξίας του δικαιώµατος σε µικρές µεταβολές της τιµής του υποκείµενου τίτλου Συγκεκριµένα, εάν η τιµή του υποκείµενου τίτλου µεταβληθεί κατά ένα ευρώ τότε η τιµή του δικαιώµατος θα µεταβληθεί κατά ευρώ. (π.χ. έστω ότι σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή το ενός put option ισούται µε (-0,5). Αυτό σηµαίνει ότι αν εκείνη τη στιγµή η τιµή του υποκείµενου τίτλου αυξηθεί κατά 1 ευρώ τότε η τιµή του put θα µεταβληθεί κατά (-0,5) ευρώ δηλαδή θα µειωθεί κατά περίπου 0,5 ευρώ. Αντίθετα, αν η τιµή του υποκείµενου τίτλου µειωθεί κατά 1 ευρώ τότε η τιµή του put θα αυξηθεί κατά 0,5 ευρώ). Το ενός δικαιώµατος δεν είναι σταθερό, εξαρτάται από την τιµή του υποκείµενου τίτλου (δηλαδή είναι συνάρτηση της τιµής του υποκείµενου τίτλου). Στιγµιαία, το να είµαστε κάτοχοι ένα δικαιώµατος επί µιάς µονάδας ενός υποκείµενου τίτλου, είναι ισοδύναµο µε το να έχουµε µια θέση µονάδων του υποκείµενου τίτλου στη spot αγορά. Η ευαισθησία του ως προς µεταβολές της τιµής του υποκείµενου τίτλου ονοµάζεται Γ. Συγκεκριµένα δείχνει πόσο περίπου θα µεταβληθεί το εάν η τιµή του υποκείµενου τίτλου µεταβληθεί κατά ένα ευρώ Το Γ του δικαιώµατος είναι η πρώτη παράγωγος του ως προς την τιµή του υποκείµενου τίτλου (ισοδύναµα η δεύτερη παράγωγος της αξίας του δικαιώµατος ως προς την τιµή του υποκείµενου τίτλου)

47 και Γ για call options C C = = N ( d1 ) > 0 S 2 d /2 C C e Γ C = = = > 2 S S S σ T t 2 π Γ > C C 0 Out of the money call: 0 At the money call: 0,5 In the money call: 1 C C C

48 και Γ για put options P P = = N( d1) < 0 S 2 d /2 P P e Γ P = = = > 0 2 S S S σ T t 2 π 1 0 Γ > P 0 P Out of the money put: 0 At the money put: 0,5 In the money put: p p p

49 και Γ Στα επόµενα δύο διαγράµµατα θα δούµε την τιµή ενός call και την τιµή ενός put ως συνάρτηση της τιµής του υποκείµενου τίτλου, όταν η τιµή εξάσκσηςη είναι 100, ο χρόνος έως τη λήξη είναι 1,5 έτος, η µεταβλητότητα της απόδοσης του υποκείµενου τίτλου είναι 50% ετησίως και τα επιτόκια είναι στο 5% ιαλέξτε τώρα ένα σηµείο επάνω στην καµπύλη που περιγράφει την αξία του δικαιώµατος και σχεδιάστε την εφαπτοµένη της καµπύλης. Η κλίση αυτής της εφαπτοµένης είναι το του δικαιώµατος (για την αντίστοιχη τιµή του υποκείµενου τίτλου). Σχεδιάστε µια άλλη εφαπτοµένη σε ένα γειτονικό σηµείο της καµπύλης. Προσέξτε ότι η κλίση της νέας εφαπτοµένης άλλαξε. Το πόσο «γρήγορα» άλλαξε µας το λέει το Γ.

50 Ηαξίατουcall πριν τη λήξη ως συνάρτηση της τιµής του υποκείµενου τίτλου Call option Τιµή εξάσκησης= 100 Χρόνος έως τη λήξη=1,5 έτος σ= 50% r=5% Η πλάγια λευκή γραµµή (που σχηµατίζει γωνία µε τον οριζόντιο άξονα κοντά στο 100), είναι η εσωτερική αξία του call και η απόσταση που περισσεύει µέχρι τη µαύρη γραµµή από πάνω είναι η χρονική αξία Προσέξτε για παράδειγµα ότι όταν το call είναι at the money ή out of the money, η αξία του call προέρχεται κυρίως από τη χρονική του αξία. Αντίθετα όσο πιο «βαθειά» in the money είναι το call τόσο περισσότερο «µετράει» η εσωτερική του αξία C(t) Η συνάρτηση της αξίας του call S(t) παρούσα αξία του strike

51 Ηαξίατουput πριν τη λήξη ως συνάρτηση της τιµής του υποκείµενου τίτλου Put option Τιµή εξάσκησης= 100 Χρόνος έως τη λήξη=1,5 έτος σ= 50% r=5% Η συνάρτηση της αξίας του put παρούσα 100 αξία 120 του strike

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1.1. Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι 1.1.1. Μετοχές Μετοχή είναι ένα μερίδιο του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρείας. Μια ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Στο παρόν έντυπο περιγράφονται οι κυριότεροι επενδυτικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τις συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς να παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: FORWARDS, FUTURES, OPTIONS & SWAPS ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΓΡΗΣ Περίληψη: Η Χρηµατοοικονοµική Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης. Μελέτη περίπτωσης: Δικαιώματα εκπομπών CO 2. Ελίνα Μαγκώνη

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης. Μελέτη περίπτωσης: Δικαιώματα εκπομπών CO 2. Ελίνα Μαγκώνη Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης Μελέτη περίπτωσης: Δικαιώματα εκπομπών CO 2 Ελίνα Μαγκώνη Πειραιάς 2012 Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά πλεονεκτήµατα και η συνεισφορά µίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσµατικά για την οικονοµία µίας χώρας είναι ότι:

Τα βασικά πλεονεκτήµατα και η συνεισφορά µίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσµατικά για την οικονοµία µίας χώρας είναι ότι: Τι µπορούµε να κάνουµε µε τα χρήµατα που έχουµε; Να τα καταθέσουµε, σε µία τράπεζα, για να παίρνουµε τόκο. Να αγοράσουµε ένα ακίνητο, για να εισπράττουµε ενοίκια. Να αγοράσουµε κάποια έκταση γης, προσδοκώντας

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ.

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ. Παράγωγα προϊόντα Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης Ορόλος των χρηµατοπιστωτικών αγορών Χρηµατοπιστωτικές Αγορές: µέσω αυτών διοχετεύονται

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι A. Γενικά Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την WS Financial & Investment Services Ltd (WSFIS) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών µέσων. Κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορεί να µην

Διαβάστε περισσότερα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Αγορά Calls για µόχλευση Ητιµή ενός call για 100 µετοχές είναι σηµαντικά χαµηλότερη από το να αγοράσουµε τις 100 µετοχές στη spot αγορά. Παράδειγµα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων Αιόλου 73, 105 51 Αθήνα Τηλ.: 210 337 0908 Fax: 210 331

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μια καινούργια επιστήμη ή ένας παλιός τρόπος για νέα προϊόντα & υπηρεσίες

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μια καινούργια επιστήμη ή ένας παλιός τρόπος για νέα προϊόντα & υπηρεσίες Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μια καινούργια επιστήμη ή ένας παλιός τρόπος για νέα προϊόντα & υπηρεσίες Επιβλέπων: ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες:

Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες: 1 Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών 2 η Γραπτή Εργασία ΘΕΜΑ 1 (10%) A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες: 1. Κεφαλαιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εισαγωγή στην Τιμολόγηση Παραγώγων Διωνυμικό Μοντέλο μιας Περιόδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εισαγωγή στην Τιμολόγηση Παραγώγων Διωνυμικό Μοντέλο μιας Περιόδου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εισαγωγή στην Τιμολόγηση Παραγώγων Διωνυμικό Μοντέλο μιας Περιόδου 2.1. Χρονική Αξία Χρήματος - Επιτόκια Αν ένα άτομο ή εταιρία Α κατέχει ένα χρηματικό ποσό P και δεν σκοπεύει να το χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 200010034 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 200010034 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΑΣΑΦΗ ΛΟΓΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1. Εισαγωγικά στοιχεία Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 με τη Διεθνοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος άρχισε να παρουσιάζεται η ανάγκη εύρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Σημειώσεις Μιχάλη Γκλεζάκου Νοέμβριος 2005 «Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αναφορές. Παράγωγα προϊόντα. Κατηγορίες παραγώγων. Futures. Παράγωγα προϊόντα και διαχείριση κινδύνου

Βασικές αναφορές. Παράγωγα προϊόντα. Κατηγορίες παραγώγων. Futures. Παράγωγα προϊόντα και διαχείριση κινδύνου Παράγωγα προϊόντα και διαχείριση κινδύνου Πέτρος Δελλαπόρτας τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα 006 Βασικές αναφορές Hull J. (006). Options, futures and other derivatives. Prentice-Hall.

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 009-10 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) Διπλωματική Εργασία ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΑΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών (Βάσει της Οδηγίας MiFID - Markets in Financial Instruments Directive - Ν. 3606/2007) Σεπτέμβριος 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ενημερωτικό υλικό για την Ανακεφαλαιοποίηση των Συστημικών Τραπεζών και την Έκδοση Παραστατικών Τίτλων (warrants) Έκδοση 1.1 13 Μαΐου 2013 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα