Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου ήδη εισηγμένων εταιρειών & Νέες εταιρείες στο Χ.Α ο. 2 Εξάμηνο 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου ήδη εισηγμένων εταιρειών & Νέες εταιρείες στο Χ.Α ο. 2 Εξάμηνο 2012"

Transcript

1 Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου ήδη εισηγμένων εταιρειών & Νέες εταιρείες στο Χ.Α ο 2 Εξάμηνο 22 New issues of shares from already listed companies & New company listings nd 2 Half of 22

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Νέες εκδόσεις μετοχών των ήδη εισηγμένων εταιρειών κατά το 2ο εξάμηνο του 22 New Shares' Issues from listed companies during the 2nd half of 22 Νέες εκδόσεις μετοχών των ήδη εισηγμένων αλλοδαπών εταιρειών κατά το 2ο εξάμηνο του 22 New Shares' issues from listed foreign companies during the 2nd half of 22 Νέες εταιρείες στο Χρηματιστήριο κατά το 2ο εξάμηνο του 22 Newly listed companies in Athens Exchange during the 2nd half of 22 Νέες εταιρείες στο Χρηματιστήριο κατά το 2ο εξάμηνο του 22 Newly listed companies in Athens Exchange during the 2nd half of 22 Ιστορικά στοιχεία αντληθέντων κεφαλαίων από το 2 Historical data of Capital Raised since 2 Ανάλυση ανά κατηγορία διαπραγμάτευσης Analysis by trade category ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

3 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2. ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2o ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 22 NEW SHARES' NEW ISSUES OF SHARES FROM OF LISTED COMPANIES DURING DURING THE 2nd THE HALF 2nd OF HALF 2 OF 22 # Όνομα Εταιρείας Name of Company Αιτιολογία Terms of Issue Αριθμός Νέων Μετοχών Number of New Shares Τιμή Διάθεσης Ονομαστική Αξία Αύξηση Μετοχ. Κεφαλαίου Share Capital Increase Αντληθέντα Κεφάλαια από Νέες Shares ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ MAIN MARKET ΚΟ CR.98 84,. MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 84. με αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής από ΚΟ CR.9 84,. MEVACO S.A. 4/7/22,9 σε,98.β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 84. με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από,98 σε,9. Την συγκεκριμένη μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής συνοδεύει και το δικαίωμα είσπραξης επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού,8 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την 4/7/22. ΙΛΥΔΑ ΑΕ ILYDA SA 9/7/22 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 72. με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από,8 σε,88. ΚΟ CR.88 72,. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. TERNA ENERGY S.A. 9/7/22 Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά.566. λόγω ακύρωσης ιδίων (ΚΟ) μετοχών. 5,22, ΚΟ CR.3,566,. ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία INTERWOODXYLEMPORIA A.T.E.N.E. 4 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ευρώ με εισφορά σε είδος και έκδοση 8.5 νέων (ΚΟ) μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ,44. 8,5 ΚΟ CR ,466. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CARS MOTORCYCLES AND MARINE ENGINE TRADE AND IMPORT COMPANY S.A 24/7/22 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 8. με διανομή 2. νέων (ΚΟ) δωρεάν μετοχών. 2, ΚΟ CR.59 8,. ΚΟ CR.25 2,777,67.75 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ,75 με αύξηση ονομαστικής αξίας κάθε ΚΟ CR. 2,777,67.75 S & B INDUSTRIAL MINERALS S.A. 25/7/22 μετοχής από, σε,25.β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ,75 με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από,25 σε,. Την συγκεκριμένη μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής συνοδεύει και το δικαίωμα είσπραξης επιστροφής κεφαλαίου,25 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής 25/7/22. ΚΟ CR.76,2,. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά.2. με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε ΚΟ CR.6,2,. VOGIATZOGLOU SYSTEMS S.A. 25/7/22 μετοχής από,6 σε,76.β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά.2. με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από,76 σε,6. Την συγκεκριμένη μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής συνοδεύει και το δικαίωμα είσπραξης επιστροφής κεφαλαίου,6 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής 25/7/22. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

4 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2. ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2o ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 22 NEW SHARES' NEW ISSUES OF SHARES FROM OF LISTED COMPANIES DURING DURING THE 2nd THE HALF 2nd OF HALF 2 OF 22 # Όνομα Εταιρείας Name of Company Αιτιολογία Terms of Issue Αριθμός Νέων Μετοχών Number of New Shares Τιμή Διάθεσης Ονομαστική Αξία Αύξηση Μετοχ. Κεφαλαίου Share Capital Increase Αντληθέντα Κεφάλαια από Νέες Shares,476,744 ΚΟ CR.,476,744. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εισηγμένης 8,392,84 ΚΟ CR.35. 8,392,84. SELONDA AQUACULTURE S.A. εταιρείας "INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." και των μη εισηγμένων εταιρειών 37,53 ΚΟ CR. 37,53. 3/7/22 ΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ Α.Ε.", "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ Α.Ε." και "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ Α.Β.Ε.Ε." (FISH FILLET HELLAS) με τις εξής σχέσεις ανταλλαγής: α) κάθε μέτοχος της "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε." ανταλλάσσει κάθε, παλαιές μετοχές που κατέχει με νέα κοινή ονομαστική μετοχή, ονομαστικής αξίας,, β) κάθε μέτοχος της "INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." (πλην της Απορροφώσας, η οποία κατέχει.5. μετοχές που θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης) ανταλλάσσει κάθε, μετοχές που κατέχει με νέα κοινή ονομαστική μετοχή, ονομαστικής αξίας,, και γ) κάθε μέτοχος της "FISH FILLET HELLAS" (πλην της Απορροφώσας) ανταλλάσσει κάθε, μετοχές που κατέχει με νέα κοινή ονομαστική μετοχή, ονομαστικής αξίας,. Σημειώνεται ότι για τις εταιρίες "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ Α.Ε." και "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ Α.Ε." δεν υφίσταται σχέση ανταλλαγής δεδομένου ότι πρόκειται για απορρόφηση % θυγατρικών εταιριών. ΚΟ CR.6 24,626,96.28 COCACOLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. α) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ ,28 με μείωση ονομαστικής αξίας ΚΟ CR. 54,982,.3 COCACOLA HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A. /8/22 μετοχής από ΕΥΡΩ,5 σε ΕΥΡΩ,6. Την συγκεκριμένη μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής συνοδεύει και το δικαίωμα είσπραξης επιστροφής κεφαλαίου ΕΥΡΩ,34 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής /8/22.β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ ,3 με μείωση ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ΕΥΡΩ,6 σε ΕΥΡΩ,. PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA 3/8/22 Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 74.42,45 λόγω ακύρωσης ιδίων (ΚΟ) μετοχών που προέκυψαν από αγορά ιδίων μετοχών. 65,38 ΚΟ CR.45 74,42.45 UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ UNIBIOS HOLDINGS S.A. 3/8/22 Αύξηση ονομαστικής αξίας των μετοχών από,3 σε 3, και ταυτόχρονα μείωση με reverse split του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρίας από (ΚO) σε (ΚO) μετοχές. ΚΟ CR 3. UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ UNIBIOS HOLDINGS S.A. /8/22 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ ,8 με μείωση ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ΕΥΡΩ 3, σε ΕΥΡΩ,3. ΚΟ CR.3 24,778,53.8 CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 24/8/22 Εθελοντική ανταλλαγή υφιστάμενων αξιογράφων κεφαλαίου εκδόσεων 28, 29 και 2 με (ΚΟ) μετοχές. ΚΟ CR. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

5 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2. ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2o ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 22 NEW SHARES' NEW ISSUES OF SHARES FROM OF LISTED COMPANIES DURING DURING THE 2nd THE HALF 2nd OF HALF 2 OF 22 # Όνομα Εταιρείας Name of Company Αιτιολογία Terms of Issue Αριθμός Νέων Μετοχών Number of New Shares Τιμή Διάθεσης Ονομαστική Αξία Αύξηση Μετοχ. Κεφαλαίου Share Capital Increase Αντληθέντα Κεφάλαια από Νέες Shares ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ ALPHA TRUST ANDROMEDA SA 3/9/22 Αύξηση ονομαστικής αξίας των μετοχών από,66 σε 66, και ταυτόχρονα μείωση με reverse split του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρίας από (ΚO) σε (ΚO) μετοχές. ΚΟ CR 66. ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ INTRACOM S.A. HOLDINGS 3/9/22 Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 29,6 λόγω ακύρωσης 2 ιδίων (ΚΟ) μετοχών που προέκυψαν από αγορά ιδίων μετοχών. 2 ΚΟ CR ΚΟ CR.35 5,25,67. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά με αύξηση ονομαστικής αξίας κάθε ΚΟ CR.3 5,25,67. TERNA ENERGY S.A. 4/9/22 μετοχής από,3 σε,35.β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από,35 σε,3. Την συγκεκριμένη μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής συνοδεύει και το δικαίωμα είσπραξης επιστροφής κεφαλαίου,5 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής 4/9/22. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. TERNA ENERGY S.A. 5/9/22 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά.56.7 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση νεών (ΚΟ) μετοχών, ονομαστικής αξίας,3. Οι νέες μετοχές δόθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία νέα (ΚΟ) μετοχή για κάθε 2 παλαιές (ΚΟ) μετοχές. 5,25,67 ΚΟ CR.3,56,7. JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ JUMBO S.A. 7/9/22 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ,77 με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από,4 σε,9. Την συγκεκριμένη μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής συνοδεύει και το δικαίωμα είσπραξης επιστροφής κεφαλαίου,2 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής 7/9/22. ΚΟ CR.9 27,292,32.77 ΚΟ CR ,55. ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ α) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,2 με αύξηση της ονομαστικής τιμής σε ΚΟ CR 25.,38,25. ALPHA TRUST ANDROMEDA SA /9/22 67, β) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,2 με μείωση της ονομαστικής τιμής σε 25,. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. H. KYRIAKIDIS MARBLES GRANITES S.A. /9/22 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά , Ευρώ με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από, σε,. Την συγκεκριμένη μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής συνοδεύει και το δικαίωμα είσπραξης επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού, ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την /9/22. ΚΟ CR. 2,34,6. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

6 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2. ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2o ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 22 NEW SHARES' NEW ISSUES OF SHARES FROM OF LISTED COMPANIES DURING DURING THE 2nd THE HALF 2nd OF HALF 2 OF 22 # Όνομα Εταιρείας Name of Company Αιτιολογία Terms of Issue Αριθμός Νέων Μετοχών Number of New Shares Τιμή Διάθεσης Ονομαστική Αξία Αύξηση Μετοχ. Κεφαλαίου Share Capital Increase Αντληθέντα Κεφάλαια από Νέες Shares ΚΡΙΚΡΙ ΑΕ krikri SA 7/9/22 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ,8 με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από,38 σε,33. Την συγκεκριμένη μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής συνοδεύει και το δικαίωμα είσπραξης επιστροφής κεφαλαίου,5 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής 7/9/22. ΚΟ CR.33,653,256.8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. HELLENIC EXCHANGES S.A. 26/9/22 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ,4 με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από,87 σε,79. Την συγκεκριμένη μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής συνοδεύει και το δικαίωμα είσπραξης επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού,8 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την 26/9/22. ΚΟ CR.79 5,229,485.4 COCACOLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. COCACOLA HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A. 3//22 Aύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 6.226,65 και έκδοση 6.65 νέων (ΚΟ) μετοχών με τιμή διάθεσης μετοχής 9,2 και ονομαστικής αξίας,. Οι νέες μετοχές προέκυψαν λόγω άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών από το προσωπικό της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. 6,65 ΚΟ CR , ,68.3 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 55,68.3 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ DRUCKFARBEN HELLAS SA 4//22 Αύξηση ονομαστικής αξίας των μετοχών από,37 σε,48 και ταυτόχρονα μείωση με reverse split του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρίας από (ΚO) σε (ΚO) μετοχές. ΚΟ CR.48 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ DRUCKFARBEN HELLAS SA //22 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ ,6 με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από ευρώ,48 σε ευρώ,3. ΚΟ CR.3 4,57,28.6 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA 5//22 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από,95 σε,85. Την συγκεκριμένη μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής συνοδεύει και το δικαίωμα είσπραξης επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού, ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την 5//22. ΚΟ CR.85,78,298. ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. GR. SARANTIS S.A. 7//22 Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,32 λόγω ακύρωσης ιδίων (ΚΟ) μετοχών που προέκυψαν από αγορά ιδίων μετοχών. 3,834,958 ΚΟ CR.54 5,95, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

7 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2. ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2o ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 22 NEW SHARES' NEW ISSUES OF SHARES FROM OF LISTED COMPANIES DURING DURING THE 2nd THE HALF 2nd OF HALF 2 OF 22 # Όνομα Εταιρείας Name of Company Αιτιολογία Terms of Issue Αριθμός Νέων Μετοχών Number of New Shares Τιμή Διάθεσης Ονομαστική Αξία Αύξηση Μετοχ. Κεφαλαίου Share Capital Increase Αντληθέντα Κεφάλαια από Νέες Shares ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. NIREUS S.A. 7//22 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.53,62 με έκδοση νέων (ΚΟ) μετοχών λόγω μετατροπής 3.35 ομολογιών, με τιμή μετατροπής,35 ανά μετοχή. 3,993 ΚΟ CR ,53.62 UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ UNIBIOS HOLDINGS S.A. 3/2/22 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ,2 με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων (ΚΟ) μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης μετοχής,3. Οι νέες μετοχές διατέθηκαν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρίας, σε αναλογία νέα (ΚΟ) μετοχή για κάθε παλαιά (ΚΟ) μετοχή. 9,77,94 ΚΟ CR.3.3,635,66.3,635,66.3 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ,635,66.3 DIONIC AEBE DIONIC AEBE 5/2/22 Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά , λόγω ακύρωσης ιδίων (ΚΟ) μετοχών που προέκυψαν από αγορά ιδίων μετοχών. 9,587 ΚΟ CR.3 35,876. MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ MARFIN INVESTMENT GROUP HOLDINGS SA 5/2/22 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ,92 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από,54 ευρώ σε,3 ευρώ. ΚΟ CR.3 84,878,93.92 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. PAPERPACK S.A. 5/2/22 Αύξηση ονομαστικής αξίας των μετοχών από,3 σε,9 και ταυτόχρονα μείωση με reverse split του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρίας από (ΚO) σε (ΚO) μετοχές. ΚΟ CR.9 ΚΟ CR.68 9,582,72. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά με αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής ΚΟ CR.6,96,544. CRETE PLASTICS S.A. 5/2/22 από,33 σε,68.β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από,68 σε,6. Την συγκεκριμένη μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής συνοδεύει και το δικαίωμα είσπραξης επιστροφής κεφαλαίου,7 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής 5/2/22. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. KTIMA KOSTAS LAZARIDIS S.A. 28/2/22 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από,3 ΕΥΡΩ σε,33 ΕΥΡΩ. ΚΟ CR ,44. ΣΥΝΟΛΟ () TOTAL () 3,43,75 44,496,3,69,674.6 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

8 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2. ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2o ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 22 NEW SHARES' NEW ISSUES OF SHARES FROM OF LISTED COMPANIES DURING DURING THE 2nd THE HALF 2nd OF HALF 2 OF 22 # Όνομα Εταιρείας Name of Company Αιτιολογία Terms of Issue Αριθμός Νέων Μετοχών Number of New Shares Τιμή Διάθεσης Ονομαστική Αξία Αύξηση Μετοχ. Κεφαλαίου Share Capital Increase Αντληθέντα Κεφάλαια από Νέες Shares INTERFISH AE INTERFISH SA 3/7/22 ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ LOW DISPERSION Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ,48, λόγω συγχώνευσης με απορρόφησή της από την εταιρία "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.", σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ' αριθμ. Κ2 762/27722 σχετική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. 28,892,84 ΚΟ CR.37,69, ΚΟ CR.97,5,5. ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά.5.5 με αύξηση ονομαστικής αξίας κάθε ΚΟ CR.8,5,5. FLOUR MILLS KEPENOS S.A. 29/8/22 μετοχής από,8 σε,965.β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά.5.5 με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από,965 σε,8. Την συγκεκριμένη μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής συνοδεύει και το δικαίωμα είσπραξης επιστροφής κεφαλαίου,65 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής 29/8/22. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. GENERAL BANK OF GREECE S.A. 3/9/22 Αύξηση ονομαστικής αξίας των μετοχών από,3 σε 3,64735 και ταυτόχρονα μείωση με reverse split του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρίας από (ΚO) σε (ΚO) μετοχές. ΚΟ CR 3. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. GENERAL BANK OF GREECE S.A. 2/9/22 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά , με μείωση της ονομαστικής αξίας μετοχής από 3 σε 5,8. ΚΟ CR ,598,48. Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ HERACLES GENERAL CEMENT COMPANY S.A. 2//22 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ,86 με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από 2,68 σε,7. Την συγκεκριμένη μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής συνοδεύει και το δικαίωμα είσπραξης επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού,98 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την 2//22. ΚΟ CR.7 69,66,52.86 ΣΥΝΟΛΟ (2) TOTAL (2) 28,892,84 498,949,438. ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. TELETIPOS S.A. 7/7/22 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ SURVEILLANCE Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,5 με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων (ΚΟ) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης,3 και τιμής διάθεσης μετοχής,8. Οι νέες μετοχές διατέθηκαν κατά προτίμηση των παλαιών μετόχων, σε αναλογία νέα (ΚΟ) μετοχή για κάθε 3 παλαιές (ΚΟ) μετοχές. 2,599,25 ΚΟ CR.8.3 3,779,737.5,79,3. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ,79,3. EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EUROMEDICA S.A. 28/8/22 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από 3, Ευρώ σε,8 Ευρώ. ΚΟ CR.8 5,86,943. ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AXON S.A. HOLDING 28/8/22 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ ,6 με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από,22 Ευρώ σε,3 Ευρώ. ΚΟ CR.3 8,635,34.6 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

9 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2. ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2o ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 22 NEW SHARES' NEW ISSUES OF SHARES FROM OF LISTED COMPANIES DURING DURING THE 2nd THE HALF 2nd OF HALF 2 OF 22 # Όνομα Εταιρείας Name of Company Αιτιολογία Terms of Issue Αριθμός Νέων Μετοχών Number of New Shares Τιμή Διάθεσης Ονομαστική Αξία Αύξηση Μετοχ. Κεφαλαίου Share Capital Increase Αντληθέντα Κεφάλαια από Νέες Shares Forthnet A.E. Forthnet S.A. 4//22 Αύξηση ονομαστικής αξίας των μετοχών από,8 σε 4, και ταυτόχρονα μείωση με reverse split του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρίας από (ΚO) σε (ΚO) μετοχές. ΚΟ CR 4.6 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. MARITIME COMPANY OF LESVOS S.A. 4//22 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ, με αντικατάσταση κάθε παλαιάς (ΚΟ) μετοχής με,75 νέας (ΚΟ) μετοχής και την έκδοση νέων (ΚΟ) μετοχών σε αντικατάσταση των υφιστάμενων μετοχών. Η ονομαστική αξία της μετοχής παραμένει η ίδια (,3). 85,53,2 ΚΟ CR.3 25,545,96. ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. ELVIEMEK LAND DEVELOPMENT LOGISTICS PARKS ENERGY RECYCLING S.A. //22 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 85.36,56 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από,47 σε,59. ΚΟ CR.59 85,36.56 Forthnet A.E. Forthnet S.A. //22 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ ,32 με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από ευρώ 4, σε ευρώ,3. ΚΟ CR.3 79,523,74.6 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. PEGASUS PUBLISHING S.A. 3/2/22 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων (ΚΟ) μετοχών, ονομαστικής αξίας,3 και τιμής διάθεσης μετοχής,. Οι νέες μετοχές διατέθηκαν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρίας, σε αναλογία νέα (ΚΟ) μετοχή για κάθε παλαιά (ΚΟ) μετοχή. 9,375, ΚΟ CR..3 2,82,5. 9,375,. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9,375,. ΣΥΝΟΛΟ (3) TOTAL (3) 63,79,75 266,448,874 9,454,3. ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. "WOOL INDUSTRY TRIA ALFA" S.A. /2/22 ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ UNDER DELETION Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά με καταβολή μετρητών και έκδοση 793. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμή διάθεσης μετοχής 2,83. Οι νεές μετοχές δόθηκαν κατά προτίμηση στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία 3 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε παλαιές, κοινές ή προνομιούχες ονομαστικές μετοχές. 793, ΚΟ CR ,34,83.,34,83. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ,34,83. ΣΥΝΟΛΟ (4) TOTAL (4) 793,,34,83,34,83. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

10 . ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ* ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 22 NEW SHARES' * ISSUES FROM LISTED COMPANIES DURING THE 2nd HALF OF 22 TOTAL ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CATEGORIES Αντληθέντα Κεφάλαια από Νέες (Ευρώ) Shares Αντληθέντα Κεφ. από Υφιστάμενες (Ευρώ) Capital Raised by Already ΣΥΝΟΛΟ () TOTAL () Κύρια Αγορά Main Market,69,674.6 ΣΥΝΟΛΟ (2) TOTAL (2) Χαμηλή Διασπορά Low Dispersion ΣΥΝΟΛΟ (3) TOTAL (3) Κατηγορία Επιτήρησης Under Supervision 9,454,3. ΣΥΝΟΛΟ (4) TOTAL (4) Προς Διαγραφή Under Deletion,34,83. ΣΥΝΟΛΑ ()+(2)+(3)+(4) TOTAL 22,279,84.6 Σημείωση Note:. Περιλαμβάνονται όλες οι μετοχές (εγχώριες αλλοδαπές) των εισηγμένων εταιρειών στην Oργανωμένη Aγορά του Χ.Α All shares listed in the Organised Market (EuRegulated) of the Athex Exchange. 2. Οι νέες μετοχές από έκδοση μετατρέψιμου Oμολογιακου Δανείου δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την έκδοση. New shares from Convertible Bond Loan are not included in this publication. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

11 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2 2. ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 22 NEW SHARES' ISSUES NEW FROM ISSUES ALREADY OF SHARES OF LISTED FOREIGN COMPANIES COMPANIES DURING THE 2nd DURING HALF OF 2 THE 2nd HALF OF 22 Όνομα Εταιρείας Name of Company Αιτιολογία Terms of Issue Αριθμός Νέων Μετοχών Number of New Shares Τιμή Διάθεσης Ονομαστικ ή Αξία Αύξηση Μετοχ. Κεφαλαίου Share Capital Increase Αντληθέντα Κεφ. από Αντληθέντα Κεφάλαια Υφιστάμενες από Νέες Capital Raised by Shares Already Issued Shares ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ FOREIGN COMPANIES CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 24/8/22 Εθελοντική ανταλλαγή υφιστάμενων αξιογράφων κεφαλαίου εκδόσεων 28, 29 και 2 με (ΚΟ) μετοχές. ΚΟ CR. Σημείωση Note: * Οι ανωτέρω εταιρείες περιλαμβάνoνται ται και στην κατηγορία διαπραγματευσής τους The above companies are also included in their related trading categories. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

12 4. ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 22 CAPITAL RAISED 2nd HALF OF 22 Αντληθέντα Κεφάλαια από Ήδη Εισηγμένες Εταιρείες (σε εκατ. Euro) Capital Raised from Already Listed Companies (in million Euro) Αντληθέντα Κεφάλαια από Νέες Εταιρείες (σε εκατ. Euro) Capital Raised from Newly Listed Companies (in mllion Euro) Μήνας Month Από Νέες Shares Από Υφιστάμενες Capital Raised by Already Από Νέες Capital Raised by New Shares Από Υφιστάμενες Capital Raised by Already Total Ιούλιος July.8.8 Αύγουστος Auqust. Σεπτέμβριος September. Οκτώβριος October.6.6 Νοέμβριος November. Δεκέμβριος December Total Αντληθέντα Κεφάλαια από Ήδη Εισηγμένες Εταιρείες κατά το 2ο εξάμηνο 22 (εκατ. Ευρώ) Capital Raised from Already Listed Companies during nd half 22 (in million Euro) Ιούλ. Jul. Αύγ. Auq. Σεπ. Sep. Οκτώβ. Octob. Νοέμ. Novem. Δεκέμ. Decem.. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

13 5. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ από το 2 HISTORICAL DATA OF CAPITAL RAISED SINCE 2 Αντληθέντα Κεφάλαια από Ήδη Εισηγμένες Εταιρείες (σε εκατ. Euro) Capital Raised from Already Listed Companies (in million Euro) Αντληθέντα Κεφάλαια από Νέες Εταιρείες (σε εκατ. Euro) Capital Raised from Newly Listed Companies (in mllion Euro) Έτος Year Από Νέες Shares Από Υφιστάμενες Capital Raised by Already Από Νέες Capital Raised by New Shares Από Υφιστάμενες Capital Raised by Already Total , , , , , , , ,94.33, , , , , , , , , , , , , , , ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (εκατ. Ευρώ) HISTORICAL DATA CAPITAL RAISED (million Euro) εκατ., 8, 6,, , 2, 3,359.2,826.48, ,92.3 4, , ,68.4 2, , , ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

14 6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ANALYSIS BY TRADE CATEGORY Αντληθέντα Κεφάλαια από Ήδη Εισηγμένες Εταιρείες κατά το B' εξάμηνο 22 Capital Raised from Already Listed Companies during 2nd half of 22 (in million Euro) Αντληθέντα Κεφάλαια από Νέες Εταιρείες κατά το B' εξάμηνο 22 Capital Raised from Newly Listed Companies during 2nd half of 22 (in million Euro) Σύνολο Total 2 Αντληθέντα Κεφάλαια (εκατ.ευρώ) Capital Raised (mil Euro) Aπό Νέες Aπό Υφιστάμενες Aπό Νέες Aπό Υφιστάμενες 8 6 Κύρια αγορά Main market Ιούλιος July Χαμηλής Διασποράς Low Dispersion 4 Επιτήρηση Under Supervision Αντληθέντα Κεφάλαια από Ήδη Εισηγμένες Εταιρείες κατά το B' εξάμηνο 22 Capital Raised from Already Listed Companies during 2nd half of 22 (in million Euro) Aπό Υφιστάμενες Αντληθέντα Κεφάλαια από Νέες Εταιρείες κατά το B' εξάμηνο 22 Capital Raised from Newly Listed Companies during 2nd half of 22 (in million Euro) Aπό Νέες Aπό Υφιστάμενες Σύνολο Total Main market ΧLow Dispersion Under Supervision Αντληθέντα Κεφάλαια (εκατ.ευρώ) Capital Raised (mill Euro) Αύγουστος August Κύρια αγορά Main market Χαμηλής Διασποράς Low Dispersion Επιτήρηση Under Supervision Main market ΧLow Dispersion Under Supervision Αντληθέντα Κεφάλαια από Ήδη Εισηγμένες Εταιρείες κατά το B' εξάμηνο 22 Capital Raised from Already Listed Companies during 2nd half of 22 (in million Euro) Αντληθέντα Κεφάλαια από Νέες Εταιρείες κατά το B' εξάμηνο 22 Capital Raised from Newly Listed Companies during 2nd half of 22 (in million Euro) Σύνολο Total Αντληθέντα Κεφάλαια (εκατ.ευρώ) Capital Raised (mill Euro) Aπό Νέες Aπό Υφιστάμενες Aπό Νέες Aπό Υφιστάμενες Κύρια αγορά Main market Σεπτέμβριος September Χαμηλής Διασποράς Low Dispersion Επιτήρηση Under Supervision Main market ΧLow Dispersion Under Supervision Αντληθέντα Κεφάλαια από Ήδη Εισηγμένες Εταιρείες κατά το B' εξάμηνο 22 Capital Raised from Already Listed Companies during 2nd half of 22 (in million Euro) Αντληθέντα Κεφάλαια από Νέες Εταιρείες κατά το B' εξάμηνο 22 Capital Raised from Newly Listed Companies during 2nd half of 22 (in million Euro) Σύνολο Total.6.5 Αντληθέντα Κεφάλαια (εκατ.ευρώ) Capital Raised (mill Euro) Aπό Νέες Aπό Υφιστάμενες Aπό Νέες Aπό Υφιστάμενες.4.3 Οκτώβριος October Κύρια αγορά Main market.6.6 Χαμηλής Διασποράς Low Dispersion Επιτήρηση Under Supervision.2.. Main market ΧLow Dispersion Under Supervision ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

15 6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ANALYSIS BY TRADE CATEGORY Αντληθέντα Κεφάλαια από Ήδη Εισηγμένες Εταιρείες κατά το B' εξάμηνο 22 Capital Raised from Already Listed Companies during 2nd half of 22 (in million Euro) Aπό Νέες Aπό Υφιστάμενες Αντληθέντα Κεφάλαια από Νέες Εταιρείες κατά το B' εξάμηνο 22 Capital Raised from Newly Listed Companies during 2nd half of 22 (in million Euro) Aπό Νέες Aπό Υφιστάμενες Σύνολο Total Αντληθέντα Κεφάλαια (εκατ.ευρώ) Capital Raised (mill Euro) Νοέμβριος November Κύρια αγορά Main market Χαμηλής Διασποράς Low Dispersion Επιτήρηση Under Supervision Αντληθέντα Κεφάλαια από Ήδη Εισηγμένες Εταιρείες κατά το B' εξάμηνο 22 Capital Raised from Already Listed Companies during 2nd half of 22 (in million Euro) Aπό Νέες Aπό Υφιστάμενες Αντληθέντα Κεφάλαια από Νέες Εταιρείες κατά το B' εξάμηνο 22 Capital Raised from Newly Listed Companies during 2nd half of 22 (in million Euro) Aπό Νέες Aπό Υφιστάμενες Σύνολο Total Κύρια αγορά Main market Main market ΧLow Dispersion Under Supervision Αντληθέντα Κεφάλαια (εκατ.ευρώ) Capital Raised (mill Euro) Δεκέμβριος December Χαμηλής Διασποράς Low Dispersion 4 Επιτήρηση Under Supervision Προς Διαγραφή Under Deletion.3.3 Main market ΧLow Dispersion Under Supervision Under Deletion ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

16 Athinon Ave. GR 4 42 Athens (+3) (+3)

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 SEPTEMBER

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 SEPTEMBER ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 SEPTEMBER 2013 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ### 2013 SEPTEMBER SEPTEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 NOVEMBER

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 NOVEMBER ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 NOVEMBER 2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ### 2013 NOVEMBER NOVEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 AUGUST

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 AUGUST ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 AUGUST 2013 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ### 2013 AUGUST AUGUST ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 JULY 2013

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 JULY 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 JULY 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ### 2013 JULY JULY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman ΠΟΡΦΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΙΟΥΝΙΟΣ 21 - JUNE

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1-2 Contents

Περιεχόμενα 1-2 Contents Μάιος 2013 May 2013 ΜΑΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2013 2013 MAY MAY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2012 January 2012

Ιανουάριος 2012 January 2012 Ιανουάριος 2012 January 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2012 JANUARY JANUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2012 September 2012

Σεπτέμβριος 2012 September 2012 Σεπτέμβριος 2012 September 2012 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 SEPTEMBER SEPTEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012-31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λ. Αθηνών 110 Τ.Κ. :10442 Τηλ.: 2103366800

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2013 January 2013

Ιανουάριος 2013 January 2013 Ιανουάριος 2013 January 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2013 2013 JANUARY JANUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCRATES

Διαβάστε περισσότερα

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2012 June 2012

Ιούνιος 2012 June 2012 Ιούνιος 2012 June 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 JUNE JUNE ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES Chairman ΠΟΡΦΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2011 November 2011

Νοέμβριος 2011 November 2011 Νοέμβριος 2011 November 2011 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2011 NOVEMBER NOVEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1-2 Contents

Περιεχόμενα 1-2 Contents Μάιος 2012 May 2012 ΜΑΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 MAY MAY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES Chairman ΜΑΝΑΛΗΣ ΓΚΙΚΑΣ Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2012 April 2012

Απρίλιος 2012 April 2012 Απρίλιος 2012 April 2012 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 APRIL APRIL ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES Chairman ΜΑΝΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2009 November 2009

Νοέμβριος 2009 November 2009 Νοέμβριος 2009 November 2009 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2009 NOVEMBER NOVEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Πρόεδρος CAPRALOS SPYROS President

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΙΟΥΝΙΟΣ 213 - JUNE

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2012 February 2012

Φεβρουάριος 2012 February 2012 Φεβρουάριος 2012 February 2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: Κα Ιωάννα Παύλου (τηλ. 210 3377223) Κος Γεώργιος Κόκκοβας (τηλ. 210 3377206) FAX: 2103377173 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2011 January 2011

Ιανουάριος 2011 January 2011 Ιανουάριος 2011 January 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2011 JANUARY JANUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2011 February 2011

Φεβρουάριος 2011 February 2011 Φεβρουάριος 2011 February 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2011 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Αύγουστος 2008 August ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2012 March 2012

Μάρτιος 2012 March 2012 Μάρτιος 2012 March 2012 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 MARCH MARCH ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES Chairman ΜΑΝΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΙΟΥΛΙΟΣ 213 - JULY

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Νοέμβριος 2008 November ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ MEAN SECURITIES PRICES Δεκέμβριος 2012 December Μέσες Τιμές Χρεογράφων - Securities Mean Prices περίοδος - period 01/12/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ADEX Monthly. Χρηµατιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market

ADEX Monthly. Χρηµατιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Χρηµατιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Eταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Athens Derivatives Exchange Clearing House ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25 - APRIL 25 Χρηµατιστήριο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2013 March 2013

Μάρτιος 2013 March 2013 Μάρτιος 2013 March 2013 Αποποίηση Ευθύνης Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιημένα.

Διαβάστε περισσότερα