Υπηρεσία Αναφοράς Συναλλαγών Παρουσίαση προς συμμετέχοντες στην Αγορά Παραγώγων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπηρεσία Αναφοράς Συναλλαγών Παρουσίαση προς συμμετέχοντες στην Αγορά Παραγώγων"

Transcript

1 Υπηρεσία Αναφοράς Συναλλαγών Παρουσίαση προς συμμετέχοντες στην Αγορά Παραγώγων Αθήνα, 15/1/2014 Έκδοση 1.1

2 Περιεχόμενα Παρουσίαση απαιτήσεων EMIR για Αναφορά Συναλλαγών Υπηρεσία EMIR TR Υπηρεσία Έκδοσης LΕΙ (ΑξίαLEI) 2

3 Απαιτήσεις EMIR για Αναφορά Συναλλαγών 3

4 Κανονισμός EMIR Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EMIR) προβλέπει στο άρθρο 9 την υποχρέωση αναφοράς συναλλαγών, σύμφωνα με την οποία οι αντισυμβαλλόμενοι και οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι διασφαλίζουν ότι οι λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε σύμβαση παραγώγων που έχουν συνάψει, καθώς και κάθε τροποποίηση ή λήξη της σύμβασης, αναφέρονται σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών (Trade Repository). To Αρχείο Συναλλαγών είναι φορέας ειδικά αδειοδοτημένος σύμφωνα με τον Κανονισμό για την υπηρεσία αυτή. 4

5 Ποιος έχει υποχρέωση Οι αντισυμβαλλόμενοι και οι κεντρικοί αντισυμμβαλλόμενοι σε συναλλαγές παραγώγων είτε χρηματιστηριακές είτε OTC. Εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα Σε κάθε περίπτωση κάθε αντισυμβαλλόμενος σε συναλλαγές παραγώγων θα πρέπει να εξετάσει αν είναι υπόχρεος ή όχι βάσει των προβλέψεων του κανονισμού. Είναι δυνατόν ο υπόχρεος να εξουσιοδοτήσει τον αντισυμβαλλόμενό του στην συναλλαγή, ή και κάποιον τρίτο να αναφέρει τη συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ευθύνη της αναφοράς ορθών στοιχείων παραμένει στον υπόχρεο. 5

6 Τι και πότε πρέπει να αναφέρεται Για κάθε συναλλαγή πρέπει να αναφέρονται: Κοινά Στοιχεία για τις αναφορές των αντισυμβαλλομένων σχετικά με το προϊόν και τους όρους της συναλλαγής (τιμή, ημερομηνία λήξης, υποκείμενος τίτλος, ημερομηνία κλπ). Στοιχεία των αντισυμβαλλομένων (ξεχωριστά για κάθε αντισυμβαλλόμενο) περιλαμβανομένου ενός μοναδικού κωδικού (LEI- Legal Entity Identification) Στοιχεία σχετικά με την αποτίμηση (MtM) της συναλλαγής και τις εγγυήσεις (collateral) Οι συναλλαγές θα πρέπει να αναφέρονται έως και την επόμενη της εκτέλεσής τους (Τ+1) Θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τους αντισυμβαλλόμενους (ακόμα και αν χρησιμοποιούν διαφορετικό TR) ότι: θα χρησιμοποιούνται τα ίδια κοινά στοιχεία και από τους δύο ώστε να εξασφαλίζεται η ταύτιση. Δεν θα αναφέρεται δύο φορές η ίδια συναλλαγή 6

7 Παραδείγματα Συναλλαγές που γίνονται στο Χρηματιστήριο και εκκαθαρίζονται από την ΕΤΕΚ Πελάτης (Π) Μέλος Διαπραγ/τευσης Εκκαθαριστικό Μέλος (ΕΜ) ΕΤΕΚ Εκκαθαριστικό Μέλος (ΕΜ) Μέλος Διαπραγ/τευσης Πελάτης (Π) 7

8 Συναλλαγές για Πελάτη (με υποχρέωση αναφοράς) που εκτελείται από το Εκκαθαριστικό Μέλος 4 2 Πελάτης (Π) με Υποχρέωση Αναφοράς Συναλλαγών Άμεσο / Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος (ΕΜ) για Λογαριασμό Πελατείας για συναλλαγή που εκτελείται από το ίδιο το Μέλος ΕΤΕΚ 3 1 Report Transaction reference Number Counterparty ID ID of the other Counterparty Broker ID Clearing Member ID Trading Capacity Venue of execution UTI Beneficiary ID CCP ID 1 UTI001 TRN1 EM ETEK EM EM P XA ETEK 2 UTI001 TRN1 ETEK EM EM ETEK P XA ETEK 3 UTI002 TRN1 Π ΕΜ ΕΜ EM Π P XA ETEK 4 UTI002 TRN1 ΕΜ Π ΕΜ EM ΕΜ P XA ETEK 8

9 Συναλλαγές για Πελάτη (χωρίς υποχρέωση αναφοράς) που εκτελείται από το Εκκαθαριστικό Μέλος 4 2 Πελάτης (Π) χωρίς Υποχρέωση Αναφοράς Συναλλαγών Άμεσο / Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος (ΕΜ) για Λογαριασμό Πελατείας για συναλλαγή που εκτελείται από το ίδιο το Μέλος ΕΤΕΚ Χ 1 Report Transaction reference Number Counterparty ID ID of the other Counterparty Broker ID Clearing Member ID Trading Capacity Venue of execution UTI Beneficiary ID CCP ID 1 UTI001 TRN1 EM ETEK EM EM P XA ETEK 2 UTI001 TRN1 ETEK EM EM ETEK P XA ETEK 4 UTI002 TRN1 ΕΜ Π ΕΜ EM ΕΜ P XA ETEK 9

10 Συναλλαγές για Πελάτη (με υποχρέωση αναφοράς) που εκτελείται από άλλο Μέλος Διαπραγμάτευσης 6 2 Πελάτης (Π) με Υποχρέωση Αναφοράς Συναλλαγών Μέλος Διαπραγμάτευσης (ΜΔ) Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος (ΕΜ) για Λογαριασμό Πελατείας για συναλλαγή που εκτελείται από άλλο Μέλος ΕΤΕΚ 5 1 Report Transaction reference Number Counterparty ID ID of the other Counterparty Broker ID Clearing Member ID Trading Capacity Venue of execution UTI Beneficiary ID CCP ID 1 UTI001 TRN1 EM ETEK EM EM P XA ETEK 2 UTI001 TRN1 ETEK EM EM ETEK P XA ETEK 5 UTI002 TRN1 Π ΕΜ ΜΔ EM Π P XA ETEK 6 UTI002 TRN1 ΕΜ Π ΜΔ EM ΕΜ P XA ETEK 10

11 Συναλλαγές για Πελάτη (χωρίς υποχρέωση αναφοράς) που εκτελείται από άλλο Μέλος Διαπραγμάτευσης 6 2 Πελάτης (Π) χωρίς Υποχρέωση Αναφοράς Συναλλαγών Μέλος Διαπραγμάτευσης (ΜΔ) Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος (ΕΜ) για Λογαριασμό Πελατείας για συναλλαγή που εκτελείται από άλλο Μέλος ΕΤΕΚ Χ 1 Report Transaction reference Number Counterparty ID ID of the other Counterparty Broker ID Clearing Member ID Trading Capacity Venue of execution UTI Beneficiary ID CCP ID 1 UTI001 TRN1 EM ETEK EM EM P XA ETEK 2 UTI001 TRN1 ETEK EM EM ETEK P XA ETEK 6 UTI002 TRN1 ΕΜ Π ΜΔ EM ΕΜ P XA ETEK 11

12 Χρονοδιάγραμμα 12 Φεβ 2014 Υποχρέωση Αναφοράς Νέων Συναλλαγών 13 Μαΐου 2014 Υποχρέωση Αναφοράς παλιών Συναλλαγών (από 16 Αυγ 12, που δεν έχουν λήξει μέχρι 12 Φεβ 2014)* 11 Αυγ 2014 Υποχρέωση Αναφοράς MtM Και Εγγυήσεων ESMA Q&A: ETDs which were still outstanding on 16 August 2012 will have to be reported with-in 90 days of the date of the reporting obligation coming into force if they are still outstanding on that date, and within 3 years of the date of the reporting obligation coming into force, if they are not. For all reportable contracts concluded before the reporting start date. 12

13 Σημαντικά θέματα Προϋπόθεση για την αναφορά των συναλλαγών είναι η έκδοση και γνωστοποίηση του LEI από τους αντισυμβαλλόμενους. Επομένως η ΕΤΕΚ, τα ΕΜ και τα ΜΔ θα πρέπει να φροντίσουν για την έκδοσή τους. Τα ΕΜ πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΤΕΚ τα LEI πριν τις 12 Φεβ. Πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ των αντισυμβαλλομένων τα κοινά στοιχεία (θα ορισθούν από την ΕΤΕΚ): Unique Product Identification (UPI) Unique Trade Identification (UTI) Άλλα στοιχεία. 13

14 Υπηρεσία EMIR TR 14

15 Στοιχεία για την υπηρεσία Θα παρέχεται από την ΕΤΕΚ προς τα Μέλη της Θα δίνει τη δυνατότητα: Τα μέλη να εξουσιοδοτήσουν την ΕΤΕΚ να αναφέρει τις συναλλαγές μεταξύ των μελών και της ΕΤΕΚ Τα μέλη να εξουσιοδοτήσουν την ΕΤΕΚ να αναφέρει τις συναλλαγές μεταξύ των μελών και των πελατών τους. Οι τελικοί πελάτες (μέσω των εκκαθαριστικών μελών) να εξουσιοδοτήσουν την ΕΤΕΚ να αναφέρει τις συναλλαγές μεταξύ των πελατών και των μελών 4 2 Πελάτης (Π) Εκκαθαριστικό Μέλος (ΕΜ) ΕΤΕΚ 3 1 Η υπηρεσία θα παρέχεται ως εξής: θα συγκεντρώνονται τα στοιχεία συναλλαγών από το σύστημα παραγώγων θα εμπλουτίζονται με επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται (π.χ. LEI) θα διατίθενται προς επικύρωση (αν απαιτείται) προς τα μέλη θα καταχωρούνται στο Trade Repository Σε περίπτωση λάθους κατά την καταχώριση θα πραγματοποιείται η απαιτούμενη διόρθωση 15

16 Το Μέλος θα πρέπει: Συμμετοχή στην υπηρεσία Να συμπληρώσει την σχετική συμφωνία/αίτηση προς την ΕΤΕΚ όπου θα την εξουσιοδοτεί για τις σχετικές αναφορές που αφορούν τα ίδια τα μέλη ή τους πελάτες τους. Να παρέχει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία των πελατών τους. Αν έχει δοθεί εξουσιοδότηση αναφοράς μόνο για το μέλος αρκεί το LEI του κάθε πελάτη. Αν έχει δοθεί εξουσιοδότηση αναφοράς και για τους πελάτες απαιτούνται και κάποια επιπλέον στοιχεία. Χρεώσεις: Το κόστος είναι 0,07 ανά αναφορά Η τιμολόγηση θα γίνεται σε μηνιαία βάση προς το Μέλος Δεν θα υπάρχει εφάπαξ ή ετήσιο κόστος 16

17 Επόμενα βήματα Θα αποσταλούν στα Εκκαθαριστικά Μέλη πληροφορίες σχετικά με: Τον τρόπο με τον οποίο η ΕΤΕΚ θα ενημερώνει το TR σχετικά με τις θέσεις και τις συναλλαγές της με τους αντισυμβαλλόμενούς της Τα στοιχεία με τα οποία θα προσδιορίζονται τα διαπραγματεύσιμα προϊόντα Τον αλγόριθμο με τον οποίο θα προκύπτει το UTI Άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τα «κοινά πεδία» Η δήλωση του μέλους όπου θα πρέπει να αναφέρει το LEI του ώστε να το συμπεριλάβει η ΕΤΕΚ στις δικές της αναφορές. Ειδικά για την υπηρεσία EMIR TR θα σταλούν: Η αίτηση/σύμβαση για τη συμμετοχή στην υπηρεσία στην οποία θα προσδιορίζεται για ποιες αναφορές εξουσιοδοτεί την ΕΤΕΚ Τα στοιχεία των πελατών που απαιτούνται (ανάλογα με το επίπεδο εξουσιοδότησης αναφοράς) 17

18 Legal Entity Identifiers 18

19 Τι είναι και ποιος το εκδίδει Ο Legal Entity Identifier (LEI) είναι ένας 20ψήφιος, αλφαριθμητικός κωδικός που συνδέει τα κύρια στοιχεία αναφοράς και επιτρέπει την ξεκάθαρη και μοναδική ταυτοποίηση νομικών προσώπων που συμμετέχουν στις χρηματατοοικονομικές αγορές. Εκδίδεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO17442 τα πιστοποιημένα Local Operating Units (LOU) Η εποπτική αρχή Regulatory Oversight Committee for the Global Entity Identifier System (LEIROC ) που έχει συγκροτηθεί κατόπιν σύστασης του Financial Stability Board, συντονίζει και εποπτεύει την έκδοση των LEIs Για να πιστοποιηθεί κάποιος LOU πρέπει να προταθεί από μέλος της LEIROC και να έχει υιοθετήσει συγκεκριμένες αρχές και τεχνικές συστάσεις της LEIROC Στην παρούσα φάση η έκδοση LEI θεωρείται ότι διανύει μεταβατικό στάδιο μέχρι της εγκαθίδρυσης παγκόσμιου συστήματος GLEIS οπότε το υφιστάμενο σύστημα LOU/LEI θεωρείται προκαταρκτικό και αναφέρεται σαν pre-lou και pre-lei 19

20 Πιστοποιημένα pre-lou Endorsed Pre-LOU Sponsor Prefix Pre-LOU website 03/10/2013 WM Datenservice Bundesanstalt fόr Finanzdienstleistungsau 5299 https://www.geiportal.org fsicht 03/10/2013 Institut National de la French Ministry for Statistique et des Etudes Economy and Finance Economiques 9695 https://lei-france.insee.fr 03/10/2013 CICI utility1 U.S. Commodity Futures Trading Commission 5493 https://www.ciciutility.org 11/11/2013 Takasbank Capital Markets Board of Turkey /11/2013 London Stock Exchange UK Financial Conduct Authority /12/2013 Irish Stock Exchange Central Bank of Ireland 6354 https://www.isedirect.ie 27/12/2013 Russia National Central Bank of Russian Settlement Depository Federation (NSD) 2534 https://www.nsd.ru/en/services/lei 27/12/2013 Poland Krajowy Depozyt Papierσw Polish Financial Supervisory Authority /01/ /01/2014 Dutch Chamber of Commerce (KvK) National Board of Patents and Registration of Finland (PRH) Netherlands Authority for the Financial Markets Financial Supervisory Authority, Finland

21 Ποιοι και πότε πρέπει να το έχουν Μέχρι στιγμής η μόνη πρόβλεψη χρήσης είναι για το Trade Reporting που απαιτείται από τον EMIR Το σκεπτικό δημιουργίας των LEI προβλέπει ευρύτερη εφαρμογή στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες/αγορές αλλά απαιτείται θεσμική βούληση σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο για την χρήση τους όπως η απαίτηση χρήσης τους από τον κανονισμό EMIR Άρα σήμερα πρέπει να διαθέτουν LEI όσοι είναι υπόχρεοι αναφοράς κατά EMIR Μέχρι 12/2/2014 που θα πρέπει να αρχίσουν τη σχετική αναφορά 21

22 Πως εκδίδεται (1) Κάθε LOU πρέπει να διαθέτει web εφαρμογή όπου οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τα αιτήματα, τα απαιτούμενα στοιχεία και νομιμοποιητικά έγγραφα και λαμβάνουν πληροφόρηση για την πορεία του αιτήματός τους. Τα αιτήματα μπορούν να υποβληθούν από εργαζόμενο του νομικού προσώπου (self registration) ή να εξουσιοδοτηθεί άλλο νομικό πρόσωπο (π.χ. broker, custodian, τρίτο προσωπο) να υποβάλει το αίτημα (assisted registration) Δίνεται δυνατότητα για υποβολή πολλαπλών αιτημάτων μέσω αρχείων περίπτωση ΑΕΔΑΚ που εκδίδει LEI για κάθε αμοιβαίο της Η πληρωμή του τιμήματος γίνεται ταυτόχρονα με την υποβολή του αιτήματος μέσω πιστωτικής κάρτας Το LOU ελέγχει και διασταυρώνει τα στοιχεία ταυτοποίησης του νομικού προσώπου με δημόσιες πηγές (π.χ. ΓΕΜΗ) πριν την έκδοση LEI Λόγω του ελέγχου αυτού ο χρόνος για την έκδοση μπορεί να απαιτήσει και 2 εβδομάδες από την κατάθεση του αιτήματος 22

23 Πως εκδίδεται (2) Τα εκδιδόμενα LEI μαζί με τα στοιχεία ταυτοποίησης του νομικού προσώπου είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο που τα αναζητά μέσω του website του LOU Το LEI είναι μοναδικό, δεν αλλάζει και ακολουθεί το νομικό πρόσωπο σε όλη τη διάρκεια του βίου του Το νομικό πρόσωπο οφείλει ενημερώνει τον LOU του για κάθε αλλαγή στα στοιχεία ταυτοποίησης του και να τα επικαιροποιεί με το LOU σε ετήσια βάση Αν νομικό πρόσωπο που διαθέτει LEI δεν έχει ενεργήσει ή εξουσιοδοτήσει κάποιον άλλο για την έκδοση LEI ή θεωρήσει ότι τα στοιχεία είναι λανθασμένα μπορεί να αμφισβητήσει (challenge) την εγγραφή. Η διαδικασία αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα διαγραφή του LEI αλλά απαιτεί τουλάχιστον την επαναδιασταύρωση των στοιχείων από το LOU Η τιμολογιακή πολιτική κάθε LOU διαμορφώνεται ελεύθερα αλλά σύμφωνα με τις επιταγές της LEIROC υπακούει στη συνθήκη "κάλυψη κόστους" (cost recovery basis) 23

24 Ελληνικές εταιρείες με pre-lei KTVM375HZMJH86 adidas Hellas A.E GSRN07MNENPL97 Hellenic Exchanges S.A N55YRQC69CN08 ALPHA BANK A.E. ELPUFM0XZRZO4LFXW404 Hellenic Telecommunications Organization S FL1O3EMJH6RS80 Asea Brown Boveri S.A QKR1121MXFR80 HERACLES General Cement Company BY7X5SICKREN85 AxiCorp Pharma GmbH U8TWMBU1LUW012 HERON II VIOTIAS SA S7K9ZJBT78G506 Axpo Hellas A.E SEQU4MQGHORO04 HERON THERMOELECTRIC SA ZB47B2UB9M2G32 Bristol-Myers Squibb A.E VTNUZ361Y77 Johnson & Johnson Hellas U4QON34EX41I84 Coca-Cola HBC Greece S.a.i.c TGIVUUMY40MZ05 Jumbo S.A ZGLIWEABDLP17 Dow Hellas A.E VPWU0WKJ4MCJ36 Metal Constructions of Greece S A MKBQLR9SH9EL62 Duty Free Shops S.A. 5UMCZOEYKCVFAW8ZLO05 National Bank of Greece S.A PZPRFKQG8XM77 Einhell Hellas A.E OV7BCODBVR4P17 NEXANS HELLAS INDUSTRIAL SA JEUVK5RWVJEN8W0C9M24 Eurobank Ergasias S.A WYNQWKD7ZHOX14 Nicholas and Dolly Goulandris Foundation YSKGV9E3FFGY29 FHP Hellas S.A E6IAA89SPRI80 PepsiCo IVI S.A S4MGN3BN3ZDK47 FINE INVESTMENTS INC M6AD1Y1KW32H8THQ6F76 Piraeus Bank S.A Y2VHLXZCP3U3ARTIS291 Frigoglass S.A.I.C. 1RQO35EDDJ548F5YKJ60 Public Power Corporation SA VP4ZFRST1NJC85WAG165 GE Healthcare AE LZI7PBOGXXY12 SCA Hygiene Hellas SA GDLRTZ31GMM7YQG4O849 GE Medical Systems Hellas SA S9D1FLN006M638 Stanley Black & Decker (Hellas) EPE WJCD3M1OKM9G60 General Bank of Greece S.A. N4FT7C458BQD5N7SCC47 TT Hellenic Postbank S.A BS1WXZ4HQWJY09 General Motors Hellas S.A QE744DKC04E127 Upstream Telecommunications and Software I3KJMVBXTM5812 WINDSTAR FINANCE S.A. Στοιχεία 14/1/2014 από την δημόσια βάση δεδομένων GS1, Corporation for National Research Initiatives (CNRI), FIX Protocol Ltd., and Tahoe Blue Ltd. Συγκεντρώνει στοιχεία από όλα τα pre-lou και διαθέτει ελεύθερα προς χρήση κάθε ενδιαφερόμενο 24

25 Υπηρεσία AξιαLEI 25

26 Περιγραφή Υπηρεσίας Ο Όμιλος ΕΧΑΕ διευκολύνει τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα (μέλη και πελάτες τους) να αποκτήσουν LEI μέσω της υπηρεσίας AξιαLEI Διαδικασία assisted registration Η υπηρεσία παρέχεται από την ΕΛΚΑΤ σε συνεργασία με το LSE/Unavista Η χρήση της υπηρεσίας δεν είναι υποχρεωτική Τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μπορούν να απευθυνθούν κατευθείαν στους πιστοποιημένους οργανισμούς LOU To LEI εκδίδεται από το LSE μέσω της πλατφόρμας Unavista Η ΕΛΚΑΤ αναλαμβάνει Την παραλαβή του αιτήματος από το υπόχρεο νομικό πρόσωπο Την παραλαβή/αρχικό έλεγχο των απαιτούμενων από το LSE/Unavista νομικοποιητικών εγγράφων Την λήψη του αντιτίμου που προσδιορίζει το LSE/Unavista για την έκδοση LEI και την πληρωμή του στο LSE/Unavista Την εισαγωγή εκ μέρους και κατόπιν εξουσιοδότησης από τον υπόχρεο των στοιχείων στην πλατφόρμα Unavista Την παρακολούθηση της πορείας έκδοσης του LEI Την παραλαβή και γνωστοποίηση στον υπόχρεο του αποδιδόμενου LEI 26

27 To LSE/Unavista Περιγραφή Υπηρεσίας Παραλαμβάνει τα αιτήματα και τα συνοδευτικά έγγραφα από την ΕΛΚΑΤ Εκτελεί επιπλέον ελέγχους καταχωρημένα στοιχεία έναντι νομιμοποιητικών εγγράφων αν έχει ήδη εκδοθεί LEI για το ίδιο πρόσωπο από άλλο LOU επιβεβαιώνει, αν κριθεί ότι χρειάζεται, τα στοιχεία με δημόσιες αρχές Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα απορρίπτει το αίτημα και ενημερώνει Εκδίδει το LEI και το καταχωρεί στην βάση LEI της Unavista Kαταχωρεί τα στοιχεία στην παγκόσμια βάση δεδομένων LEI όπου είναι δημόσια και ελεύθερα διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο Χρόνος έκδοσης LEI Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος από την LEI/Unavista Κρίσιμος Χρόνος για ετοιμότητα trade reporting στις 12/2/2014 Υποβολή αιτήματος με πλήρη συνοδευτικά έγγραφα στην ΕΛΚΑΤ μέχρι 27/1/

28 Απαιτούμενα Στοιχεία Αίτημα προς την ΕΛΚΑΤ με τα κάτωθι στοιχεία Φόρμα από την ΕΛΚΑΤ OfficialEntityName AlternateEntityName AnglicisedEntityName FundManager CountryLegalForm LegalForm HeadquartersAddress/City/ZIP/Cou ntry LegalFormationAddress/City/ZIP/Co untry Εξουσιοδότηση προς την ΕΛΚΑΤ για τις ενέργειες έκδοσης LEI (assisted registration) Φόρμα από LSE/Unavista στα αγγλικά σε χαρτί με λογότυπο του νομικού προσώπου Υπογεγραμμένα από νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας BusinessRegistryCountry OfficialBusinessRegistry OfficialBusinessRegistryReference Website BIC FRN ISIN Requestor 28

29 Νομιμοποιητικά έγγραφα Πρόσφατο Καταστατικό ή το σχετικό ΦΕΚ δημοσίευσης Πρακτικό ΔΣ που περιέχει την νομιμοποίηση εκπροσώπων ή το σχετικό ΦΕΚ δημοσίευσης Δείγμα υπογραφής νομίμων εκπροσώπων τουλάχιστον αυτού/αυτών που υπογράφουν το αίτημα και την εξουσιοδότηση Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ Πιστοποιητικό ΑΦΜ Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 29

30 Υποβολή αιτήματος Στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Επενδυτών τηλ. help desk Φυσική υποβολή αιτημάτων και εγγράφων Κτίριο ΕΧΑΕ, Λ. Αθηνών 110, ισόγειο Με Ηλεκτρονικά αντίτυπα αιτημάτων και εγγράφων Ακολουθούμενα από την φυσική υποβολή τους 30

31 Κόστος και πληρωμή Αίτημα έκδοσης LEI 120 ανά LEI Βαρύνει τον αιτούμενο πελάτη Τιμολογείται από την ΕΛΚΑΤ και εισπράττεται με την κατάθεση του αιτήματος Ετήσιο κόστος συντήρησης LEI 66 ανά LEI Βαρύνει τον πελάτη/ιδιοκτήτη του LEI Τιμολογείται από την ΕΛΚΑΤ και εισπράττεται ετησίως στον μήνα επετείου της έκδοσης Μέθοδοι πληρωμής Με κατάθεση σε λογαριασμό της ΕΛΚΑΤ Στην αιτιολογία αναγράφεται LEI-"ονομασία αιτούντος νομικού προσώπου" Αντίγραφο του καταθετηρίου παραδίδεται μαζί με το αίτημα και τα έγγραφα Πληρωμή σε ταμείο της ΕΧΑΕ Μόνο για τις περιπτώσεις φυσικής κατάθεσης 31

32 Επόμενα βήματα Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο επεξεργασίας των θεμάτων συνεργασίας με το LSE/Unavista όσον αναφορά στα LEI Θα ακολουθήσει αποστολή αναλυτικής ενημέρωσης με πληροφορίες για την διαδικασία υποβολής αιτημάτων, τις μεθόδους πληρωμής τα υποδείγματα φορμών αιτήματος έκδοσης LEI εξουσιοδότησης στην ΕΛΚΑΤ 32

33 Ευχαριστούμε Στοιχεία επικοινωνίας: Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών Τηλ: , Πληροφορίες ειδικά για EMIR TR Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών Τηλ: , Πληροφορίες ειδικά για ΑξίαLEI Τμήμα Εξυπηρέτησης Επενδυτών Τηλ , 33

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Όροι και προϋποθέσεις Πωλήσεων

Γενικά. Όροι και προϋποθέσεις Πωλήσεων Γενικά H παρούσα ιστοσελίδα περιλαµβάνει το ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop), της εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΑΣΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ» και το διακριτικό τίτλο «AQUAPUREST WATER SYSTEMS» (ΑΦΜ 044039600, ΟΥ Kαλαµαριάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την Κάλυψη Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Μαρούσι, 15-01-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 548/017 ΑΠΟΦΑΣΗ Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 14-07-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985 E.info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) (Μέρος Δεύτερο - άρθρα 43-120) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). Ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά

Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Έκδοση 3.8.3 Ημερομηνία Εφαρμογής: 1 Ιουνίου 2012 ΑΝΤΑΚΟΜ Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε. Κρέοντος 25, 10442 Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΑΔΑ: ΒΕΔΓ469ΒΒΡ-ΔΨΗ Αθήνα, 05.03.2013 Αρ.Πρωτ.: Ε.Γ.39.Τ1/2687 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.» (ΟΣΚ ΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ.: 8565 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Εισήγηση Δ.Σ. Εταιρείας: 158 η Συνεδρίαση /16-12-2008 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα