ΚΑΒΑΛΑΣ. Η χρήση της Μηχανογραφημένης Λογιστικής στα λογιστικά γραφεία- Ερευνα στην πόλη της Θεσσαλονίκης ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΒΑΛΑΣ. Η χρήση της Μηχανογραφημένης Λογιστικής στα λογιστικά γραφεία- Ερευνα στην πόλη της Θεσσαλονίκης ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ"

Transcript

1 Τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ο Εκ π α ιδ ε υ τ ικ ό Ιδ ρ υ μ α ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Επιβλέπων Καθηγητής: Τσισινού Αικατερίνη Η χρήση της Μηχανογραφημένης Λογιστικής στα λογιστικά γραφεία- Ερευνα στην πόλη της Θεσσαλονίκης ΟΝΟΜΑΤΑ: Παπαδοπούλου Βασιλική, ΑΕΜ 8327 Ούλιου Ηλιάνα, ΑΕΜ 8450 Καβάλα, Οκτώβριος 2011

2 Περίληψη Η συγκεκριμένη πτυχιακή έχει το θέμα «Η χρήση της Μηχανογραφημένης Λογιστικής πάνω στα λογιστικά γραφεία». Σκοπός της είναι, να παρουσιάσει τις αλλαγές που επήλθαν τα τελευταία χρόνια στον τομέα της πληροφορικής και πως αυτές επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς και η εφαρμογή της στην πράξη με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο, γίνετε μία ιστορική αναδρομή και αναφέρονται οι ανάγκες που οδήγησαν στην εξέλιξη της μηχανογράφησης με την σημερινή της μορφή. Επίσης, περιγράφεται, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Υπολογιστής ως ένα άριστο εργαλείο για την μηχανογράφηση του Λογιστηρίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο, δίνεται ο ορισμός της Μηχανογραφημένης Λογιστικής, περιγράφεται η χρησιμότητα της στις επιχειρήσεις καθώς και τα πλεονεκτήματα της. Τέλος, γίνονται εμφανείς οι διαφορές της σε σχέση με το χειρόγραφο σύστημα. Στο τρίτο κεφάλαιο, δίνεται λεπτομερώς η χρήση της Μηχανογραφημένης Λογιστικής σε επιχειρήσεις της Ελλάδας καθώς και το γιατί επενδύουν σε αυτή. Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στο Γ.Λ.Σ. και στα πλεονεκτήματα του, την τυποποίηση καθώς και τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται σε ένα μηχανογραφημένο λογιστήριο. Το software και hardware που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του μηχανογραφημένου λογιστηρίου καθώς και τα αναλώσιμα του, θα παρουσιασθούν στο πέμπτο κεφάλαιο. Το πέμπτο κεφάλαιο, περιλαμβάνει, το μηχανογραφημένο λογιστήριο στο μέλλον καθώς και τις επιπτώσεις (αν υπάρχουν) της μηχανογράφησης στις θέσεις εργασίας. Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στις υποχρεώσεις των χρηστών και στις τεχνικές προδιαγραφές λογισμικού. Επίσης παρουσιάζονται οι πίνακες θεωρημένων και αθεώρητων βιβλίων καθώς και οι πίνακες χρόνου ενημέρωσης και εκτύπωσης βιβλίων. Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για το πώς θα είναι στο μέλλον το επάγγελμα του λογιστή, ενώ το κεφάλαιο κλείνει παραθέτοντας τα πλεονεκτήματα της στρατηγικής SAAS. 11

3 Τελειώνοντας, στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά με διαγράμματα τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, παίρνοντας δείγμα από 100 διαφορετικά λογιστικά γραφεία. 111

4 Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την καθηγήτρια μας Κα Τσισινού Αικατερίνη για την πολύτιμη βοήθεια, την ηθική υποστήριξη και το αμέριστο ενδιαφέρον που έδειξε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής μας εργασίας. ιν

5 ΠΕΡΤΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Η Λογιστικη Πληροφορια Ποια Είναι η Αξία της Λογιστικής Πληροφορίας; ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πλεονεκτήματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής Βασικές Διαφορές ανάμεσα στο Χειρόγραφο και Μηχανογραφημένο Λογιστήριο ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ Η Αγορα των Συστημάτων Μηχανογράφησης στην Ελλαδα Γιατι οι Ελληνικες Επιχειρήσεις Επενδύουν σε ERP; Το Γενικο Λογιστικό Σχεδιο Πλεονεκτήματα Εφαρμογής του Λογιστικού Σχεδίου Λογιστική Τυποποίηση και Μηχανογράφηση Έλεγχοι Συμφωνίας και Μηχανογράφηση Έλεγχοι Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Λογιστηρίου Τα Αναλώσιμα και τα Αξεσουάρ του Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Το Υπολογιστικό Σύστημα της Επιχείρησης και τα Πλεονεκτήματά του Το Software του Λογιστηρίου ΑΡΘΡΟ 22 - Μηχανογράφηση Γενικά ΑΡΘΡΟ 23 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 24 - Χρόνος και Τρόπος Μηχανογραφικής Ενημέρωσης των Βιβλίων και έκδοσης των Στοιχείων ΑΡΘΡΟ 25- Ειδικές Διατάξεις Πίνακας Θεωρημένων - Αθεωρήτων Βιβλίων Πίνακας Χρόνου Ενημέρωσης και Εκτύπωσης Βιβλίων Στο μέλλον ο λογιστής θά κάνει άλλα πράγματά! Οι ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Στρατηγική SaaS - Η νεα άξια για τη σύγχρονη επιχείρηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 8.2 Απεικόνιση Αποτελεσμάτων Ερευνας Με Διαγράμματα 5

6 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 Εισαγωγή Η εξέλιξη της Πληροφορικής και οι πολύμορφες εφαρμογές της στη Λογιστική επιβάλλουν τη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στο σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων ενός σύγχρονου λογιστηρίου. Παράλληλα η πολυπλοκότητα και οι συνεχείς αλλαγές του φορολογικού μας συστήματος επιβάλλουν τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση των Λογιστών - Φοροτεχνικών, που αποτελεί ένα δύσκολο όσο και ενδιαφέρον επάγγελμα, το οποίο απαιτεί συνεχή ενημέρωση και την ικανότητα ερμηνείας των Φορολογικών Νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων. Η μηχανογράφηση, σαν βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, παρέχει την δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης, διευκολύνει την διεκπεραίωση των εργασιών και αποτελεί πλέον θεμέλιο λίθο στην σωστή οργάνωση της. Απαραίτητη προϋπόθεση, η σωστή επιλογή, η οργάνωση και εφαρμογή του κατάλληλου για κάθε περίπτωση λογισμικού. Μηχανογραφημένη λογιστική, καλείτε ο κλάδος αυτός που ασχολείται με την οργάνωση των υπηρεσιών του λογιστηρίου, που με την κλασική δομή τους, περιλαμβάνουν την συγκέντρωση, την ταξινόμηση, την αξιολόγηση, την καταχώρηση, τον έλεγχο των λογιστικών πληροφοριών και την παρουσίαση αυτών με βάση τον ΚΒΣ. Με τον τρόπο αυτό κάθε οικονομικός οργανισμός, χρησιμοποιεί λογιστικά πληροφοριακά συστήματα, ώστε να συλλέγονται άμεσα και έγκαιρα οι οικονομικές πληροφορίες και να επεξεργάζονται. Ουσιαστικά δεν μιλάμε για μία καινούργια έννοια αλλά για την νέα σύγχρονη προσέγγιση της λογιστικής. 1.2 Ιστορική Αναδρομή Στην αρχή της δεκαετίας του 70, όταν η Πληροφορική ήταν ακόμα άγνωστη στον επιχειρηματικό κόσμο οι εταιρείες επένδυσαν στην πιο προηγμένη τότε τεχνολογία, εκπαίδευσαν στελεχιακό δυναμικό, ίδρυσαν τα πρώτα και μεγαλύτερα Κέντρα και 6

7 ανέλαβαν τη μηχανογράφηση τραπεζών, οργανισμών και μεγάλων επιχειρήσεων με δικές τους εφαρμογές λογισμικού. Στην δεκαετία του 80, εγκατέστησαν το πρώτο στην Ελλάδα ιδιωτικό on-line σύστημα, συνέχισαν την παραγωγή λογισμικού και επεκτάθηκαν στον χώρο της πώλησης εξοπλισμού με δική τους προστιθέμενη αξία. Στην δεκαετία του 90, την εποχή της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», οι εταιρείες αναλαμβάνουν τον νευραλγικό ρόλο του συμβούλου και στρατηγικού συνεργάτη για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Στη νέα αυτή φάση της λειτουργίας τους, διατηρούν την ηγετική τους θέση στον τομέα της πληροφορικής στηριγμένες στην υποδομή, την συσσωρευμένη τους πείρα, το επιστημονικό δυναμικό τους και την εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου. Σήμερα, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες, αναπτύσσουν και υποστηρίζουν Εφαρμογές Πληροφορικής με βασικό κορμό το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ERP, ενώ παράλληλα δραστηριοποιούνται στην Ολοκλήρωση Έργων Πληροφορικής. Οι ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν τις επενδύσεις τους σε συστήματα πληροφορικής να απαξιώνονται, πριν προλάβουν να αποδώσουν. Απαντώντας στο μεγάλο αυτό πρόβλημα αφομοίωσης των νέων τεχνολογιών και αξιοποίησης των επενδύσεων, οι εταιρείες αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στην διαμόρφωση μιας στρατηγικής για την πληροφορική, που να υπερβαίνει την ικανοποίηση βραχυπρόθεσμων αναγκών και να εξασφαλίζει τους μακροπρόθεσμους στόχους, με σταδιακή αλλά συνεχή τεχνολογική προσαρμογή. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουν την διαχείριση και την υλοποίηση έργων σε όλο το φάσμα της πληροφορικής: από την σύνθεση του εξοπλισμού και την ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού ως την εγκατάσταση, εκπαίδευση και υποστήριξη για την ομαλή αφομοίωση και την βέλτιστη αξιοποίηση των συστημάτων από τους πελάτες τους. 7

8 Βασική δραστηριότητά τους, είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογραφικής υποστήριξης με έμφαση στην σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού. Σήμερα διαθέτουν μία πλήρη σειρά εφαρμογών νέας γενιάς αποτελούμενη από ERP, CRM, SCM, MRP II, PMS, MIS, DSS. Παράλληλα αναπτύσσουν κατά παραγγελία λογισμικό (Καζίνο, Θεματικά Πάρκα, Ξενοδοχεία) προκειμένου να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών τους. Η εκπαίδευση, συντήρηση και υποστήριξη των συστημάτων, αποτελούν μέρος των συστημάτων αυτών. Η συνεπής και αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών αυτών, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη εξέλιξη του κάθε συστήματος, καθιστώντας το έτσι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάπτυξη κάθε επιχείρησης. Η πληροφορική δεν είναι πια κάτι νέο! Έχει από καιρό μετατραπεί σε δομικό στοιχείο σχεδόν κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας. Στον επιχειρηματικό χώρο ιδιαίτερα, τα εργαλεία της πληροφορικής συνθέτουν τον ιστό όπου συνδέονται και λειτουργούν η διοίκηση, το προσωπικό, η παραγωγή, η σχεδίαση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η χρηματοοικονομική διαχείριση και η επενδυτική πολιτική, η επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές, η τήρηση αρχείων δεδομένων, κ.ο.κ. Με δύο λόγια, τα πάντα! Οι τεχνολογίες της πληροφορικής εξελίσσονται ραγδαία. Για την αξιοποίηση τους χρειάζεται μελέτη και σωστές αποφάσεις. Στον κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο συνεργάτη. Χρειάζεται δέσμευση. Δέσμευση της επιχείρησης για την στήριξη του συνεργάτη που επέλεξε. Και, ασφαλώς, δέσμευση των συντελεστών της πληροφορικής για συνεχή και δυναμική υποστήριξη των αναπτυξιακών στόχων της κάθε επιχείρησης. Τέλος, στα πρόθυρα του 21ου αιώνα οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ποικίλες και σημαντικές προκλήσεις. Το φάσμα των προκλήσεων αυτών εκτείνεται από την παγκοσμιοποίηση της αγοράς και την εντατικοποίηση της ανταγωνιστικότητας που προκαλεί η εποχή της Πληροφορικής (π.χ. εξομοίωση μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων στο Web και στο ηλεκτρονικό εμπόριο Mm από τις σημαντικές υποσχέσεις της Πληροφορικής για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στη μάχη της αγοράς αποτελούν τα ολοκληρωμένα επιχειρησιακά συστήματα που 8

9 παρέχουν ενιαίο τρόπο λειτουργίας με τυποποιημένες διαδικασίες, καθώς και ένα ανοικτό μέσο επικοινωνίας των στελεχών σε ενιαία γλώσσα. 1.3 Ανάγκες που Οδήγησαν στην Μηχανοργάνωση Μια μικρομεσαία επιχείρηση, σε όλο τον κύκλο των δραστηριοτήτων της, πρέπει να διατηρεί κάποια έγγραφα τα οποία σχετίζονται με το ιστορικό της εταιρείας ή την καθημερινή της λειτουργία, όπως, για παράδειγμα, βιογραφικά στοιχεία εργαζομένων, προσφορές κοστολόγησης, πιθανή αλληλογραφία κτλ. Χωρίς τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, η σωστή ταξινόμηση και αποθήκευση αυτών των εγγράφων απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, περισσότερο χρόνο και, επιπρόσθετα, έναν ασφαλή χώρο για την αποθήκευσή τους. Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις, ακόμη και σήμερα, που χρησιμοποιούν τον παραδοσιακό τρόπο τήρησης αρχείου με τη χρήση κλασέρ και ντοσιέ. Μια τέτοια πρακτική καθιστά την εύρεση στοιχείων δύσκολη και χρονοβόρα, αφού προϋποθέτει ένα μεγάλο όγκο έντυπων εγγράφων στα οποία πρέπει να ανατρέχουν κάθε φορά οι επιχειρήσεις. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο για τις επιχειρήσεις που έχουν μακροχρόνια παρουσία στον ευρύτερο επιχειρηματικό χώρο και, συνεπώς, μεγαλύτερο όγκο χρήσιμων εγγράφων. Σήμερα, ο υπολογιστής δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα, μέσα από το κατάλληλο λογισμικό, να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν τα αρχεία τους σε ψηφιακή μορφή. Ακόμα και ήδη υπάρχοντα έγγραφα σε έντυπη μορφή μπορούν να μετατραπούν σε ψηφιακά με τη χρήση σαρωτή και ειδικού λογισμικού που μετατρέπει το έντυπο υλικό σε ψηφιακό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην απαιτείται ειδικός χώρος για τη φύλαξη του αρχείου της επιχείρησης, αφού θα είναι αποθηκευμένο μία ή περισσότερες φορές (αντίγραφο ασφαλείας) σε ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης, όπως ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή, δισκέτες και cd-rom. 9

10 Σημαντικό πλεονέκτημα του ψηφιακού αρχείου είναι, επίσης, η εύκολη αναζήτηση και ο άμεσος εντοπισμός εγγράφων ανάλογα με το όνομα τους, το περιεχόμενό τους (χρήση λέξης-κλειδί), την ημερομηνία καταχώρισης ή άλλα στοιχεία ταξινόμησης. Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο μηχανοργάνωσης και λογιστηρίου σε συνδυασμό με προγράμματα εμπορικής διαχείρισης, τα οποία εξυπηρετούν το πελατολόγιο, όλο το κύκλωμα αποθήκης, παραγγελίας, τιμολόγησης, αποστολής και χρέωσης-αποπληρωμής του προϊόντος, καθώς και τη σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων και ισολογισμών. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται άμεση ενημέρωση της αποθήκης και είναι εύκολο για κάθε στέλεχος της επιχείρησης να ελέγξει πληροφορίες και να εξυπηρετήσει τους πελάτες και τους συνεργάτες της επιχείρησης. Έτσι, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα και γρήγορα η έκδοση αποδείξεων, πιστωτικών τιμολογίων, μισθοδοτικών καταστάσεων, ισολογισμών κ.τ.λ. Οι δυνατότητες της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας που παρέχουν σήμερα τα δίκτυα είναι πολύ σημαντικές για μια επιχείρηση, γιατί επιτρέπουν την επικοινωνία ανεξάρτητα από το γεωγραφικό χώρο και τον πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το κόστος και ο χρόνος της επικοινωνίας με τους συνεργάτες και τους πελάτες της επιχείρησης, αφού δεν είναι πια απαραίτητη η αποστολή έντυπου υλικού (π.χ. γράμματα) και η μετακίνηση φυσικών προσώπων. Όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες και τη διαχείρισή τους, η τεχνολογία των δικτύων τηλεπικοινωνίας και πληροφοριών δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να ενημερωθεί από εθνικούς και παγκόσμιους οργανισμούς για θέματα που την ενδιαφέρουν, καθώς και να χρησιμοποιήσει καταλόγους, βιβλιοθήκες, βάσεις δεδομένων κ.τ.λ. που βρίσκονται εντός ή εκτός της επιχείρησης (στο Σ ^ γ^ ). Η διαχείριση αυτών των πληροφοριών μετατρέπεται σε μια απλή διαδικασία, αφού αυτές μπορούν να αποθηκευτούν σε τοπικό υπολογιστή και να επεξεργαστούν ανάλογα. Χάρη στην αλματώδη ανάπτυξη της πληροφορικής, των δικτύων και των ασφαλών εφαρμογών μετάδοσης δεδομένων η επιχείρηση μπορεί να διεκπεραιώνει πολλές από 10

11 τις οικονομικές και γραφειοκρατικές συναλλαγές της με δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, καθώς και με τράπεζες μέσω του Ι^«γ^. Για παράδειγμα η υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και δήλωσης φόρου εισοδήματος, η πληρωμή των εισφορών και η διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών μπορούν να γίνουν εύκολα και άμεσα μέσω του Μ«γ^. 11

12 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2.1 Γενική Λογιστική και Μηχανογράφηση Με αφορμή την τυποποίηση που άρχισε να εφαρμόζεται στη λειτουργία της λογιστικής επιστήμης, ήρθε να δηλώσει δυναμικά την παρουσία της η μηχανογράφηση. Η εφαρμογή της τοποθέτησε τα λογιστήρια των ελληνικών επιχειρήσεων στην πραγματική τους θέση προσφέροντας ουσιαστικές πληροφορίες που χρειάζονται στην προσπάθεια τους να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητά τους για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του αυξανόμενου ανταγωνισμού. Επομένως, στόχος είναι να αυξήσει μια επιχείρηση την ανταγωνιστικότητα της, και να οργανώσει με τέτοιο τρόπο τα μέσα της και τις λειτουργίες της για να μπορεί να πάρει ανά πάσα στιγμή αναγκαίες αποφάσεις. 2.2 Η Λογιστική Πληροφορία Το Λογιστικό σύστημα αναφέρεται στη συστηματική μέτρηση, καταγραφή, ταξινόμηση και συγκέντρωση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και στην παροχή συνοπτικών αναφορών στους ενδιαφερόμενους χρήστες. Τα δεδομένα που υπόκεινται σε καταγραφή και επεξεργασία προκύπτουν από τις οικονομικές πράξεις και συναλλαγές των επιχειρήσεων. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων συνοψίζεται σε άμεσα αναγνώσιμη μορφή και παρέχεται υπό μορφή τυποποιημένων αναφορών στους αρμόδιους αποδέκτες Ποια Είναι η Αξία της Λογιστικής Πληροφορίας; Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας και γνωρίζουμε πόσο σημαντικές είναι οι λογιστικές πληροφορίες για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 12

13 Έτσι αρμόδια για να δώσει την λογιστική πληροφορία είναι η ίδια η λογιστική, και με τη μηχανογράφηση εξασφαλίζεται η ταχύτητα και αξιοπιστία της πληροφορίας. Η μηχανογραφική επεξεργασία των λογιστικών γεγονότων καλύπτει όλη τη λογιστική διαδικασία από την καταχώρηση παραστατικών μέχρι την κατάρτιση του λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης της κατάστασης των αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Ισολογισμού. Παρακάτω, γίνεται αναφορά για το πώς η μηχανογράφηση εισέρχεται στο πεδίο δράσης της λογιστικής και πώς μπορεί να βοηθήσει: - την επιχείρηση, - το λογιστή, - τους τρίτους προς την επιχείρηση για εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 2.3 Ορισμός Μηχανογραφημένης Λογιστικής Με τον όρο «Μηχανογραφημένη Λογιστική» εννοούμε την ανάπτυξη και την τήρηση όλων των γνωστών λογιστικών συστημάτων με μηχανογραφικά μέσα. Είναι η σύγχρονη προσέγγιση της λογιστικής, παρέχοντας νέες δυνατότητες και ευκαιρίες στις επιχειρήσεις που τη χρησιμοποιούν. Με άλλα λόγια μπορούμε να ορίσουμε τη μηχανογραφημένη λογιστική ως την καταγραφή, επεξεργασία και οργάνωση των λογιστικών πράξεων με τη βοήθεια συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών. 2.4 Η Προσφορά της Μηχανογράφησης στις Επιχειρήσεις Με τη μηχανογραφική επεξεργασία των λογιστικών γεγονότων προκλήθηκε μια «επανάσταση» μέσα στις επιχειρήσεις και κάποιες από τις αλλαγές που έφερε η μηχανογραφημένη λογιστική είναι ότι: Αυξήθηκε η παραγωγικότητα της λογιστικής εργασίας με τη δυνατότητα επεξεργασίας μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών σε μικρότερο χρονικό διάστημα. 13

14 Αυξήθηκε η παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα των οργάνων ελέγχου των επιχειρήσεων. Εξασφαλίστηκε η συγκέντρωση και παροχή αξιόπιστων πληροφοριών για τη λήψη καθημερινών αποφάσεων. Βλέπουμε λοιπόν, ότι ο ρόλος της μηχανογράφησης στην Επιχείρηση ή το Λογιστήριο έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: Πλεονεκτήματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής 1. Η άμεση, πλήρης και σωστή πληροφόρηση. 2. Η αυτοματοποίηση λογιστικών διαδικασιών. 3. Η αυτοματοποίηση και τυποποίηση λογιστικών καταστάσεων. 4. Η άμεση και διαρκής ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης. 5. Η μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. 6. Η αύξηση του διαθέσιμου χρόνου των λογιστών. 7. Ταχύτερη καταχώρηση και επεξεργασία των δεδομένων. 8. Μείωση του χρόνου ανάκτησης της πληροφορίας. 9. Περιορισμός των λαθών και ταχύτερη διόρθωση αυτών σε σχέση με τα χειρόγραφα συστήματα. 10. Μείωση του κόστους επεξεργασίας των δεδομένων. 11. Σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού της επιχείρησης ή του λογιστηρίου. 12. Άμεση αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με μηχανογραφημένες επιχειρήσεις Βασικές Διαφορές ανάμεσα στο Χειρόγραφο και Μηχανογραφημένο Λογιστήριο Σε ένα λογιστήριο που τηρεί τις υποχρεώσεις του χωρίς τη βοήθεια της μηχανογράφησης, τα πρωτογενή ημερολογιακά παραστατικά πρέπει να καταχωρηθούν στο ημερολόγιο που αφορούν και έπειτα να καταχωρηθούν στο αναλυτικό καθολικό του συγκεκριμένου λογαριασμού. Στη συνέχεια, αφού 14

15 αθροισθούν και ομαδοποιηθούν να μεταφερθούν στο γενικό καθολικό και το συγκεντρωτικό ημερολόγιο. Εκτός, λοιπόν, από το χρόνο που απαιτείται για τα παραπάνω, η πιθανότητα λάθους που μπορεί να υπάρξει είναι κατανοητή τόσο στη διαδικασία των αθροίσεων όσο και κατά τη μεταφορά. Αντίθετα, σε ένα μηχανογραφικό σύστημα όλες οι διαδικασίες διενεργούνται αυτόματα και κυρίως με πλήρη αξιοπιστία. Οι βασικές διαφορές, λοιπόν, είναι η αυτοματοποίηση όλων των εργασιών, ο περιορισμός των λαθών, καθώς και η αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. Συγκεκριμένα: Στο Χειρόγραφο σύστημα για την έκδοση ενός Δελτίου Αποστολής και μετέπειτα του σχετικού Τιμολογίου Πώλησης απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες: 1. Έκδοση με καταγραφή δια χειρός όλων των στοιχείων του πελάτη (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.λπ.), για κάθε είδος την περιγραφή του καθώς και τις αντίστοιχες ποσότητες, τέλος άθροισμα των ποσοτήτων ή και των αξιών αν βάλουμε τιμές στο Δ. Αποστολής. 2. Καταγραφή των στοιχείων αυτών στις αντίστοιχες καρτέλες των ειδών για ενημέρωση των ποσοτικών υπολοίπων της αποθήκης, επίσης στο Ημερολόγιο αποθήκης και φυσικά εκτέλεση όλων των προοδευτικών και χρεωστικών - πιστωτικών υπολοίπων. 3. Για την έκδοση του Τιμολογίου Πώλησης απαιτείται ή ίδια ακριβώς διαδικασία συν του ότι αν έχουν εκδοθεί πολλά Δελτία Αποστολής πρέπει να αναλώσουμε χρόνο για την αναζήτηση αυτών και την άθροιση ανά συγκεκριμένο είδος των ποσοτήτων τους. Επιπρόσθετα, έχουμε ενημέρωση της καρτέλας του πελάτη για την τακτοποίηση του χρεωστικού - πιστωτικού υπολοίπου και επιπλέον την κατά-γραφή των δεδομένων 15

16 και στο σχετικό Ημερολόγιο της Γ. Λογιστικής (Διαφόρων Πράξεων ή και Ταμείου αν είναι μετρητοίς). Μετά τον σχετικό έλεγχο και τις επαληθεύσεις των υπολογισμών ακολουθούν οι χειρόγραφες καταστάσεις ισοζυγίων Πελατών - Ειδών (για τα Είδη ιδιαίτερα δύσκολο αν έχουμε πληθώρα στην αποθήκη μας) Πρέπει, επίσης, να τονίσουμε ότι έχουμε μεγάλο χάσιμο χρόνου για την καθαρή και προσεκτική καταγραφή των στοιχείων και ιδιαίτερα στην Γενική Λογιστική έχουμε καθυστερήσεις αν πρόκειται για αγορές που εκκρεμούν Τιμολόγια για να μην δεσμεύσουμε ημερομηνίες και α/α άρθρων έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα σύμφωνα με τον νέο Κ.Β.Σ. Η επιχείρηση η οποία έχει οργανωθεί Μηχανογραφικά, υποβάλλεται στην αρχή σε ένα ιδιαίτερο κόπο από την πλευρά της αρχικής οργάνωσης και κωδικοποίησης των ειδών - πελατών - προμηθευτών, γιατί ταυτόχρονα πρέπει να τηρεί κανονικά χειρογραφικά τα στοιχεία μέχρι την ολοκλήρωση της κωδικοποίησης. Από το σημείο όμως αυτό και την εκμάθηση της λειτουργίας του Μηχανογραφικού συστήματος οι ενέργειες που ακολουθούν είναι απλές, εύκολες και αποδοτικότερες σε σχέση χρόνου και αποτελεσμάτων. 1. Για τη έκδοση του Δ. Αποστολής αν υπάρχει ο Πελάτης ήδη τον επιλέγουμε εύκολα με τον κωδικό του ή την επωνυμία του και αυτόματα αναγράφονται όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η επιλογή των ειδών και αυτόματα ο υπολογισμός ποσοτήτων και αξιών. 2. Χωρίς ιδιαίτερη κίνηση και με την οριστική καταχώρηση - έκδοση του Δ. Αποστολής έχουν πλέον ενημερωθεί αυτόματα όλες οι καρτέλες των ειδών έχουν εκτελεσθεί όλοι οι υπολογισμοί για τα υπόλοιπα των ειδών καθώς και το Ημερολόγιο Αποθήκης. 3. Για τη έκδοση του σχετικού Τιμολογίου, ακόμη και αν έχουν εκδοθεί πολλά Δ. Αποστολής εδώ τα πράγματα είναι πράγματι πολύ πιο εύκολα από ότι στο χειρογραφικό σύστημα. Απλά ορίζουμε τον Πελάτη και τις ημερομηνίες από - 16

17 έως την έκδοση των Δ. Αποστολής που θέλουμε και αυτόματα γίνεται η συγκέντρωση όλων των ειδών, οι αθροίσεις των ποσοτήτων και μένει μόνο η εισαγωγή των τιμών, αν δεν έχει γίνει στα Δ. Αποστολής, για τον αυτόματο υπολογισμό αξιών κ.λπ. Με την έκδοση του Τιμολογίου έχουμε αυτόματη ενημέρωση καρτελών Πελατών υπολογισμών υπολοίπων, αυτόματης ενημέρωσης άρθρων Γ. Λογιστικής και έτοιμες προς έκδοση όλες οι καταστάσεις ισοζυγίων Πελατών - Ειδών - κ.λπ. Επιπρόσθετα με πολύ μικρή σε χρόνο επεξεργασία έχουμε πληθώρα εκτυπώσεων στατιστικών και πληροφορικών. Φυσικά και εδώ επιβάλλεται ο σχετικός έλεγχος για την ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί με την βοήθεια εκτυπώσεων που γίνονται εύκολα σε μηδαμινό χρόνο, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι. Επιπλέον καθημερινά πρέπει να τηρούμε αντίγραφα των Μηχανογραφικών αρχείων σε διαφορετικά μαγνητικά μέσα, με εύκολο και γρήγορο συνήθως τρόπο που προβλέπεται από το πρόγραμμα. 2.5 Διακρίσεις Μηχανογραφημένης Λογιστικής Η μηχανογραφημένη λογιστική διακρίνεται, με βάση τους επιμέρους τομείς της λογιστικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που καλύπτει και τις διαδικασίες που διεκπεραιώνει μηχανογραφικά, στις εξής κατηγορίες: Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική Μηχανογραφημένη Αναλυτική - Βιομηχανική Λογιστική (ή Λογιστική Κόστους) Χρησιμοποιείται στις μεταποιητικές επιχειρήσεις για την εξεύρεση και την ανάλυση των στοιχείων του κόστους παραγωγής των προϊόντων. Μηχανογραφημένη Ελεγκτική Λογιστική 17

18 Ασχολείται με τον έλεγχο της ακρίβειας των λογιστικών εγγραφών, τη διαφύλαξη της περιουσίας της οικονομικής μονάδας, τη διαπίστωση και διόρθωση οργανωτικών αδυναμιών και την προληπτική λήψη μέτρων προς αποφυγή οικονομικών λαθών. Όλες οι κατηγορίες λειτουργούν συμπληρωματικά και μαζί αποτελούν ένα πλήρες και ολοκληρωμένο Λογιστικό Σύστημα Πληροφόρησης για τη διοίκηση της επιχείρησης (Management Information System, MIS). 2.6 Τα Προγράμματα Λογιστικής και οι Διακρίσεις τους Ένα λογιστικό πρόγραμμα αναλαμβάνει τη μηχανογραφική καταγραφή των λογιστικών στοιχείων της επιχείρησης και παρακολουθεί τις χρεοπιστώσεις τους. Οι λογαριασμοί του λογιστικού σχεδίου αποτελούν το μέσο για την οργάνωση της καταγραφής των λογιστικών πράξεων με συστηματικό τρόπο για να είναι δυνατή η παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για τη λειτουργία της επιχείρησης. Τα λογιστικά προγράμματα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο ανάπτυξής τους: Στα τυποποιημένα λογιστικά προγράμματα, (E.R.P., Enterprise Resource Planning) τα οποία αναπτύσσονται από τρίτους κατασκευαστές και καλύπτουν τις ανάγκες πολλών διαφορετικών επιχειρήσεων και, Στα κατά παραγγελία λογιστικά προγράμματα, που αναπτύσσονται αποκλειστικά για τις ανάγκες συγκεκριμένης επιχείρησης. 18

19 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 3.1 Η Αγορά των Συστημάτων Μηχανογράφησης στην Ελλάδα Το πρώτο ερώτημα της διοίκησης μπροστά σε μία διαδικασία εγκατάστασης ενός λογισμικού ERP ή και αλλαγής ERP είναι: ποιο πακέτο; Ποιος προμηθευτής; Παρά τις συγχωνεύσεις εταιριών στο χώρο της πληροφορικής που έχουν πυκνώσει τελευταία και που αντικειμενικά μικραίνουν τον αριθμό των εναλλακτικών προμηθευτών και πιθανά τον αριθμό των εναλλακτικών λύσεων, η αγορά του ERP στην Ελλάδα δεν έχει εντελώς ξεκαθαρίσει. Αντίθετα νέες λύσεις προτείνονται, κάποιες παλαιότερες κάνουν προσπάθειες ανανέωσης, οι τιμές διαφοροποιούνται και όλα δείχνουν ότι το περιβάλλον αυτό είναι δυναμικά αναπτυσσόμενο αν και με λιγότερους παίχτες. Επιπλέον, μια έρευνα αγοράς ανάμεσα σε επιχειρήσεις με σημαντικό τζίρο και προσωπικό σίγουρα θα έδειχνε ότι ο αριθμός εταιρειών που είναι πελάτες λύσεων ERP είναι ακόμα πάρα πολύ μεγάλος. Κατά συνέπεια η πίτα είναι μεγάλη και υπάρχει χώρος για νέες προτάσεις. Αν και πλέον είναι κοινότυπο να επισημαίνεται, ένας βασικός διαχωρισμός των λύσεων ERP που διατίθενται είναι μεγάλα πολυεθνικά πακέτα και Ελληνικά ERP. Στην πρώτη κατηγορία στην Ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται έντονα λύσεις SAP R/3, BaaN IV, JD EDWARDS και επίσης SINGULAR, PLATINUM, ORACLE FINANCIALS, MFG/PRO, ERP/ERM SYSTEM καθώς και το κλασσικό BPCS. Τα πλεονεκτήματα αυτών των λύσεων σε γενικές γραμμές είναι η υψηλή τους παραμετρικότητα, η ολοκληρωμένη ενσωμάτωση περιφερειακών κυκλωμάτων και τέλος η λειτουργικότητα work-flow που επιτρέπει τη μηχανογραφική υποστήριξη. Όσον αφορά τα Ελληνικά πακέτα, μπορούμε να αναφέρουμε τα: ATLANTIS, COMPAK WIN, COMPUTER LOGIC ERP SYSTEM, ORAMA ERP, SINGULAR 19

20 ENTERPRICE, SOFT ONE, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλες λύσεις σε συγκρίσιμα επίπεδα. Οι Ελληνικοί Οίκοι σε γενικές γραμμές επενδύουν σημαντικά στην ανάπτυξη και την ενσωμάτωση στα προϊόντα τους λύσεων αναφορικά με τα logistics και την παραγωγή. Σημαντικό είναι ακόμα το γεγονός ότι οι Ελληνικές εταιρείες στο χώρο του ERP έχουν αρκετά διαφοροποιημένες στρατηγικές αναφορικά με τα προϊόντα τους, όσων αφορά τόσο την αρχιτεκτονική ανάπτυξης τους όσο και τα νέα κυκλώματα που σταδιακά εντάσσουν σε αυτά. Η επιχείρηση που θα αρχίσει μία μακροχρόνια σχέση με έναν Οίκο Λογισμικού πρέπει να εξασφαλίσει ότι η στρατηγική του προϊόντος ERP που θα υιοθετήσει θα καλύπτει τις μελλοντικές της απαιτήσεις οργάνωσης. Αναφορικά με την επιλογή ERP είναι τέλος σημαντικό να επισημανθεί ότι οι τάσεις που επικρατούν στην αγορά σήμερα ευνοούν εφαρμογές που βασίζονται στην πλατφόρμα Windows NT περισσότερο και συνεργάζονται με όλες τις βάσεις δεδομένων : ORACLE, MICROSOFT SQL SERVER, DB2 κλπ. Επίσης αναφέρεται ως σημαντικό τεχνικό στοιχείο αξιολόγησης η προσέγγιση του λογισμικού στο μοντέλο της 3-tier client server αρχιτεκτονικής, που εξασφαλίζει ταχύτητες επικοινωνίας, με remote sites, στοιχείο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επιχειρήσεις που λειτουργούν υποκαταστήματα. 3.2 Γιατί οι Ελληνικές Επιχειρήσεις Επενδύουν σε ERP; Ένα δεύτερο σημαντικό ερώτημα που υπάρχει μπροστά σε μία διαδικασία υλοποίησης ενός έργου ERP είναι: Γιατί θέλει η επιχείρηση ERP; Με άλλα λόγια, ποιες ακριβώς στοχεύσεις έρχεται να εξυπηρετήσει η εγκατάσταση ενός νέου πληροφοριακού συστήματος, και ακόμα πιο συγκεκριμένα, τι ακριβώς θέλουμε να κάνει το ERP. 20

21 Διαπιστώνετε δυστυχώς ότι μάλλον σπάνια οι Ελληνικές εταιρείες που προχωρούν σε μία τέτοια λύση έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για να απαντήσουν σε αυτά τα βασικά ερωτήματα πριν αρχίσουν τη διαδικασία εγκατάστασης ενός τέτοιου συστήματος. Όπως θα έπρεπε να είναι φανερό, το γεγονός αυτό δυσκολεύει αφάνταστα τη μετάβαση από το παλιό σύστημα στο νέο, επιμηκύνει τη διαδικασία και το κόστος του implementation και έχει αρνητική επίπτωση όσον αφορά την ωφέλεια που θα μπορούσε να αποκομίσει μία επιχείρηση από το ERP. Στατιστικά, η πλέον συνηθισμένη απάντηση που παίρνεις όταν θέτεις το ερώτημα: «Γιατί ERP;», είναι «διότι υπάρχει έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης από το παλιό σύστημα». Όμως η απαίτηση της κάθε εταιρίας για reporting, θα έπρεπε να είναι η απλούστερη που θα μπορούσε να έχει μία εταιρεία από ένα πληροφοριακό σύστημα, δεδομένου ότι σχεδόν οποιοδήποτε πακέτο σε παραθυρικό περιβάλλον που βασίζεται σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων δίνει τη δυνατότητα να αντληθεί η απαιτούμενη πληροφόρηση με όλους τους τρόπους. Με άλλα λόγια, αυτή και μόνο η απαίτηση είναι μικρή σε σχέση με το μέγεθος της επένδυσης που πρέπει να κάνει η εταιρεία για το ERP. Δυστυχώς πολύ σπανιότερα οι εταιρείες είναι προετοιμασμένες να ζητήσουν από το ERP να υποστηρίξει συγκεκριμένες διαδικασίες και οργανικά σχήματα. Παρόλα αυτά, ένα έργο ERP είναι μια καλή ευκαιρία για να επιβληθούν νέες διαδικασίες και οργανωτικές λύσεις σε μια εταιρεία. 21

22 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 4.1 Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο «Ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας βιβλίων εφαρμόζει υποχρεωτικά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, μόνο ως προς τη δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβαθμίων, δευτεροβαθμίων και των υπογραμμισμένων τριτοβαθμίων λογαριασμών...» Το γενικό λογιστικό σχέδιο είναι ένα σύνολο λογαριασμών, χωρισμένων σε δέκα διαφορετικές ομάδες, οι οποίοι καλύπτουν στο σύνολό τους τις ανάγκες καταγραφής και ανάλυσης των οικονομικών γεγονότων των επιχειρήσεων. Κάποιοι από τους λόγους που επέβαλαν την εφαρμογή του είναι: Η συνεχής επέκταση του κρατικού παρεμβατισμού στην εθνική οικονομία. Η αργή ανάπτυξη του λογιστικού επαγγέλματος στην Ελλάδα σε σχέση με τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας της. Η υποχρέωση της χώρας μας, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εναρμονίσει τη Λογιστική της με τις αρχές που ακολουθούν οι χώρες της Ένωσης. Η ανάγκη του κράτους να εξασφαλίσει αξιόπιστα και επαρκή πληροφοριακά στοιχεία για τον προγραμματισμό και παρακολούθηση της οικονομίας Πλεονεκτήματα Εφαρμογής του Λογιστικού Σχεδίου Κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής του λογιστικού σχεδίου συνοψίζονται στα εξής: Η απλούστευση των συναλλαγών με τρίτους. Η τυποποίηση των λογιστικών διαδικασιών και πληροφοριών. Η εισαγωγή της μηχανογράφησης στις Ελληνικές επιχειρήσεις. 22

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών»

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι εταιρείες παραγωγής έτοιμου λογισμικού ERP και τα προϊόντα που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ.9159 ΜΑΓΔΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΣΙΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" Επιμέλεια: Αφροδίτη Φουρτουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ, 2012 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -ΕΣΠΑINFORMATION SYSTEMS -NSRF- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΓΑΛΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποβληθείσα στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΩΣΤΙΚΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΜ:10190

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΩΣΤΙΚΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΜ:10190 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΩΣΤΙΚΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΜ:10190 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δυο μέρη. Θεωρητικό και πρακτικό. Η ασχολία με το πρόγραμμα Έσοδα- Έξοδα της

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 5 1.1 Ιστορικό Σελ. 6 1.2 Το ERP Σήμερα Σελ. 7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ERP Σελ. 11 2.1 Υποσυστήματα ERP Σελ. 12 2.2 Τα Βασικά Συστατικά Ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο Organization for the Operation of Accounting Businesses following

Διαβάστε περισσότερα

ERP DRP Just In Time

ERP DRP Just In Time Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Π T

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια : Ελευθερωτή Άννα του Ιωάννη Αριθμός Μητρώου: 14451

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια : Ελευθερωτή Άννα του Ιωάννη Αριθμός Μητρώου: 14451 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ελλάδος Το CRM στο περιβάλλον της Εθνικής Τράπεζας της Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια :

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Δημήτρης Λαμπάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι εφαρμογές του προγράμματος SAP στην dall. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών(transaction Processing Systems TPS)στις ελληνικές εξαγωγικές αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα