Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N"

Transcript

1 Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 0 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ Ὁ Ὅσιος Νίκων, ὁ «Μετανοεῖτε» Ὁ Ὅσιος Νίκων, ὁ «Μετανοεῖτε», καταγόταν ἀπό τόν Πολεμωνιακό Πόντο καί ἦταν γιός πλουσίου ἄρχοντα. Ἄκουσε ἀπό μικρή ἡλικία τή φωνή τοῦ Κυρίου: «Καθένας πού ἄφησε σπίτια ἤ ἀδελφούς ἤ ἀδελφές ἤ πατέρα ἤ μητέρα θά κερδίσει ἑκατονταπλάσια καί θά κληρονομήσει τήν αἰώνια ζωή» (Ματθ. ιθ 29). Τά ἐγκατέλειψε ὅλα γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ καί πῆγε σέ Μοναστήρι, ὅπου ζοῦσε ἀσκητικά ξεπερνώντας ὅλους τούς ἄλλους Μοναχούς μέ τήν ὑπερβολική του ἀσκητικότητα καί σκληραγωγία ἀλλά καί τίς ἀρετές του. Ὅταν ἔμαθε ὅτι ὁ πατέρας του ἐρευνοῦσε τά Μοναστήρια γιά νά τόν βρεῖ, ἔφυγε ἀπό τή Μονή πού ἔμενε καί ἀποφάσισε νά περιοδεύσει σέ ὅλη τή βυζαντινή αὐτοκρατορία καί νά διδάξει τόν χριστιανισμό, ὅπου ὑπῆρχε ἀνάγκη. Τό κήρυγμά του περιεῖχε συνεχῶς τή λέξη «Μετανοεῖτε», γι αὐτό πῆρε τήν ἐπωνυμία Νίκων ὁ «Μετανοεῖτε». Ἀφοῦ, λοιπόν, κήρυξε στά μέρη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, στά ὁποῖα εἶχε πατήσει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ Ὅσιος Νίκων πέρασε στήν Κρήτη. Στό ἔργο του συνάντησε μεγάλες δυσκολίες, ἐπειδή τό νησί μόλις εἶχε ἀπελευθερωθεῖ ἀπό τούς Ἀγαρηνούς ἀπό τό στρατηγό τοῦ Βυζαντίου Νικηφόρο Φωκᾶ. Οἱ Κρῆτες, ἀκόμη, δέν ἦταν ἕτοιμοι νά δεχθοῦν τό λόγο τοῦ Θεοῦ στίς ψυχές τους. Ὅμως ὁ Ὅσιος Νίκων μέ τόν τρόπο, τήν ἐπιμονή καί τήν πίστη του στόν Τριαδικό Θεό κατόρθωσε νά τούς μεταστρέψει σέ θερμούς χριστιανούς μέσα σέ μόλις πέντε (5) χρόνια πού γύρισε ὅλη τήν Κρήτη ἔχοντας ὡς κέντρο τήν Γόρτυνα. Ἀργότερα ταξίδεψε σέ πολλά μέρη τῆς Ἑλλάδας, ὅπως Ἐπίδαυρο, Δαμαλᾶ, Ἀθήνα, Θήβα, Εὔβοια, Κόρινθο, Ἄργος, Ναύπλιο, διδάσκοντας καί κηρύττοντας παντοῦ. Περιόδευσε σ ὅλη τήν Πελοπόννησο καί κατέληξε στή Σπάρτη, ὅπου συνέχισε τήν ἱεραποστολική του δραστηριότητα. Ἐκεῖ ἔκανε καί διάφορα θαύματα. Ἔκτισε καί

2 ναό στό ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἠθική ἐπιρροή του στούς κατοίκους τῆς Λακωνίας ὑπῆρξε μεγάλη. Γι αὐτό καί ὁ Ὅσιος Νίκων ἀγάπησε τήν περιοχή περισσότερο καί ἀπό τή γενέτειρά του καί ἔμεινε στή Λακωνία μέχρι τό θάνατό του, δηλ. μέχρι τό 998 μ.χ. Ἡ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας τόν κατέταξε στό χορό τῶν Ἁγίων καί ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 26 Νοεμβρίου. Δίδαγμα του γιά ὅλους μας εἶναι ὅτι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ πρέπει ν ἀκουστεῖ παντοῦ. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Σκοπῆς Σητείας Οἱ Ἅγιοι καί τά Ζῶα: Ἕνα μουλάρι φυλάει τόν νεκρό Ὁ παπα-ἀρτέμιος ἀπό τίς Καρυές τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔλεγε, ὅτι ὁ μακαριστός μοναχός Ἰωακείμ, πού ἔμενε στήν Κουτλουμουσιανή Σκηνή τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, ἔφυγε κάποιο πρωΐ γιά νά πάει νά ἐκκλησιαθεῖ σέ κάποιο γνωστό του κελλί. Στόν δρόμο ὅμως πέθανε. Τό σῶμα του ἔμεινε ἐκεῖ, στόν δρόμο, ἕνα μήνα χωρίς νά πάθει τίποτα. Οὔτε τά ἄγρια θηρία τό ἔφαγαν, οὔτε ἀποσυντέθηκε. Ἦταν μάλιστα καί εὐλύγιστο. Τό πιό θαυμαστό ὅμως σ αὐτή τήν ἱστορία εἶναι ὅτι τό μουλάρι τῆς καλύβης, Οἱ ἀπορίες μας... στήν ὁποία πήγαινε ὁ Γερο-Ἰωακείμ, ἀπό τήν ἡμέρα τοῦ θανάτου του καί μετά, ἔφευγε κάθε πρωί καί γύριζε τό βράδυ. Αὐτό κράτησε ἕνα μήνα, μέχρι πού ὁ Γέροντας τῆς Καλύβης ἄρχισε νά ἀπορεῖ, ποῦ χάνεται κάθε ἡμέρα τό ζωντανό του. Ἔτσι τό ἑπόμενο πρωΐ τό ἀκολούθησε. Καί τί νά δεῖ; Τό μουλάρι πῆγε καί στάθηκε ἐπάνω ἀπό τόν νεκρό μοναχό π. Ἰωακείμ καί τόν φύλαγε. (Προφορική διήγηση, ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σίμωνος Μοναχοῦ, «Ἡ ζωοφιλία τῶν Ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν ζώων»). -Ποιό εἶναι τό ἔργο τῶν Ἀγγέλων; -Σύμφωνα μέ τήν Ἁγία Γραφή οἱ Ἄγγελοι στέλνονται ἀπό τόν Θεό σέ ἀνθρώπους γιά νά τούς φανερώσει τό θέλημα Του. Ἐπίσης οἱ Ἄγγελοι παρουσιάζονται προστάτες καί ὑπερασπιστές τῶν χριστιανῶν. Ὅλοι οἱ πιστοί ἀλλά καί κάθε πόλη καί χώρα ἔχουν καί τόν δικό τους φύλακα Ἄγγελο. Γι αὐτό καί καθημερινά ἡ Ἐκκλησία προσεύχεται πρός τόν Θεό νά δίνει στόν καθένα μας «Ἄγγελον εἰρήνης, πιστόν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν». Ἄγγελος σημαίνει ἀγγελιοφόρος, ἀπεσταλμένος, ἐκεῖνος πού φέρνει ἀγγελίες, καί μάλιστα καλές, χαρμόσυνες εἰδήσεις, προστάγματα καί παραγγελίες τοῦ Θεοῦ, ὅπως ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἔφερε στήν Παναγία τό χαρμόσυνο μήνυμα γιά τόν ἐρχομό τοῦ Σωτήρα τῶν ἀνθρώπων. Οἱ Ἄγγελοι δέν ἔχουν σῶμα ὑλικό, ὅπως ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά εἶναι πνευματικές ὑπάρξεις καί ἀποκαλοῦνται στήν Καινή Διαθήκη «λειτουργικά πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διά τούς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν»

3 (Ἑβρ. 1, 14). Ὡς ἄυλα πνευματικά ὄντα οἱ Ἄγγελοι μετακινοῦνται καί μεταβαίνουν εὔκολα ἀπό τόν ἕνα τόπο στόν ἄλλο, δέν εἶναι ὅμως πανταχοῦ παρόντες, ὅπως ὁ Τριαδικός Θεός, διότι εἶναι καί αὐτοί δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ μέ περιορισμένες ἱκανότητες. Ἔχουν ἀσυγκρίτως μεγαλύτερες δυνάμεις ἀπό τούς ἀνθρώπους, ὅμως ὑπολείπονται ἀπείρως ἀπό τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ. Οἱ Ἄγγελοι παρουσιάζονται μέ τή μορφή καί τή φωνή νέου ἄνδρα, γιά νά καθοδηγήσουν καί νά ἐξυπηρετήσουν τούς ἀνθρώπους, ὅπως ὁ Ραφαήλ στόν Τωβία, ὁ Μιχαήλ στόν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, ὁ Γαβριήλ στόν Προφήτη Ζαχαρία. Ἐπίσης, οἱ Ἄγγελοι ἦταν παρόντες σέ ὅλα τά σημαντικά γεγονότα πού ἔχουν σχέση μέ τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάστηκε στή Θεοτόκο κατά τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ της, ὁ ἄγνωστος Ἄγγελος στούς ποιμένες τῆς Βηθλεέμ κατά τή νύκτα τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας ἀλλά καί οἱ στρατιές Ἀγγέλων πού ἔψαλλαν τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ» τό ἴδιο βράδυ. Ἐπίσης, Ἄγγελος παρουσιάστηκε στόν Πανάγιο Τάφο γιά νά ἀναγγείλει τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ στίς Μυροφόρες Γυναῖκες, καί Ἄγγελοι Κυρίου ἐμφανίστηκαν κατά τήν Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ στό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν γιά νά κάνουν γνωστό στούς Δώδεκα Μαθητές καί Ἀποστόλους ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός θά ἐπανέλθει στόν κόσμο «ἐν δόξῃ» ὡς κριτής ζώντων καί νεκρῶν στή Δευτέρα παρουσία Του, ὁπότε θά εἶναι καί πάλι παρόντες. Αντιστοίχιση Ἐξομολόγηση Γεθσημανή Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἀπόστολος Πέτρος Ἁγιά Σοφιά Ὄρος Θαβώρ Σίμων Εὐαγγελιστής Λουκᾶς Ἑσπερινός Γολγοθᾶς Μακαρισμοί 1η Σεπτεμβρίου Ἀνανίας Μετανοεῖτε Ἅγιοι Ἀνάργυροι Ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία Ἀπόστολος Ἀνδρέας Ἀπόγευμα Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου Σαπφείρα Πράξεις Μετάνοια Ἁγία Αἰκατερίνη Δαβίδ Τάφος τῆς Παναγίας Ἰατροί Σταύρωση Μονή Σινᾶ Ὅσιος Νίκων Κωνσταντινούπολη Ψαλμοί Σταύρωση στήν Πάτρα

4 Τό χιοῦμορ εἶναι... ζωή!!! -Ἕνας γονιός διδάσκει τό παιδί του: -Παιδί μου, νά εἶσαι πάντα τίμιος ἄνθρωπος, σάν κι ἐμένα. Νά καταλάβεις, κάποτε ἕνας πελάτης ξέχασε στό μαγαζί Εὐρώ. Κι ἐγώ τί ἔκανα νομίζεις; Ἔδωσα τά μισά στό συνέταιρό μου Ἕνας δικαστής στίς Η.Π.Α. ὁμολόγησε ὅτι εὐχαριστήθηκε πολύ ὅταν εἶδε τήν ἄλλοτε διασκάλα του νά ἔρχεται κατηγορούμενη γιά τροχαία παράβαση. Τήν καταδίκασε νά γράψει ἑκατό (100) φορές τή φράση: «Δέν πρέπει νά τρέχω πολύ ὁδηγώντας τό αὐτοκίνητό μου»! Ὁ μπαμπάς μου εἶναι στό κρεββάτι καί δέ μπορεῖ νά σᾶς δεχτεῖ. -Δέν πιστεύω νά εἶναι τίποτα σοβαρό; -Ὄχι ἡ μαμά τοῦ μπαλώνει τό παντελόνι! Στό φαρμακεῖο: -Μία ἀσπιρίνη παρακαλῶ. -Νά σᾶς τήν τυλίξω; -Ὄχι, θά τήν πάω τσουλώντας! Διάλογος μεθυσμένων: -Εἶναι φοβερό, πρωτοφανές κι ἀνήκουστο! Ὁ Βαγγέλης ἦταν χθές βράδυ τόσο μεθυσμένος, πού πούλησε τόν Παρθενώνα! -Μπά; Καί ποιός τόν ἀγόρασε; -Ἐγώ! Καί τό πιό τρομερό εἶναι ὅτι τοῦ ἔδωσα καί προκαταβολή! Διάλογος δύο ἀλκοολικῶν στήν ταβέρνα: -Ὅταν ἀρχίζεις νά τά βλέπεις ὅλα διπλά, τί κάνεις: -Ἁπλῶς, κλείνω τό ἕνα μάτι καί συνεχίζω τό πιοτό! Στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις γιά τήν πρόσληψη ἀστυνομικῶν στό Λονδίνο ὁ ἐξεταστής ρωτᾶ ἕνα Σκωτζέζο ὑποψήφιο: -Τί θά κάνατε νά διαλύσετε μία συγκέντρωση; -Δέν ξέρω τί κάνετε ἐδῶ στό Λονδίνο, ἀλλά στή Σκωτία θά ἔβγαζα τό καπέλο μου γιά ἔρανο!!! -Ἔχεις σκεφτεῖ, παιδί μου, τί θά γίνεις ὅταν μεγαλώσεις; -Ναί, βάρος στήν κοινωνία!!! Δύο γέροι κάθονται στό καφενεῖο τοῦ χωριοῦ, ἔχουν βγάλει τίς μασέλες τους, τίς ἔχουν ἀκουμπήσει στό τραπέζι καί συνομιλοῦν: -Γιατί μιλοῦν χωρίς τίς μασέλες τους; -Γιά νά τά ποῦν ἔξω ἀπό τά δόντια!!! Ἕνας ράφτης στό Παρίσι εἶχε γράψει ἔξω ἀπό τό μαγαζί του: «Ἐδῶ θά βρεῖτε τόν καλύτερο ράφτη τῆς Γαλλίας». Ὁ γείτονάς του ἀμυνόμενος, ἔγραψε: «Ἐδῶ θά βρεῖτε τόν καλύτερο ράφτη τοῦ κόσμου». Ἕνας Ἕλληνας πιό κάτω σκέφθηκε καλά κι ἔγραψε: «Ἐδῶ θά βρεῖτε τόν καλύτερο ράφτη αὐτοῦ τοῦ δρόμου». Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου Π α ρ ο ι μ ί ε ς : Βρεῖτε τή σωστή ἑρμηνεία τῆς κάθε παροιμίας. 1. Τό ἀγώγι ξυπνᾶ τόν ἀγωγιάτη. α) Οἱ ἀγωγιάτες ξυπνοῦν πάντα πολύ πρωί. β) Ἡ ἀνάπαυση εἶναι ἀπαραίτητη στόν ἐργαζόμενο. γ) Ἡ ἀμοιβή αὐξάνει τό ζῆλο γιά ἐργασία. 2. Γελάει καλύτερα, ὅποιος γελάει τελευταῖος. α) Τά δόντια τοῦ χάρου εἶναι τά πιό ἀπειλητικά.

5 β) Βρέθηκε πολύ κοντά σέ μεγάλο κίνδυνο καί σώθηκε. γ) Δέν πρέπει νά χαίρεσαι πρόωρα γιά κάτι. 3. Τά πολλά λόγια εἶναι φτώχεια. α) Ἡ πολυλογία, ἡ φλυαρία δέν ὠφελεῖ σέ τίποτα. β) Αὐτοί πού μιλοῦν πολύ, εἶναι φτωχοί. γ) Ἡ δράση φέρνει τό ἀποτέλεσμα κι ὄχι τά πολλά λόγια. 4. Ὅπως ἔτρωσες, θά κοιμηθεῖς. α) Πρέπει νά στρώνουμε τό κρεβάτι μας γιά νά κάνουμε ἄνετο ὕπνο. β) Ἀντίστοιχα μέ τίς προσπάθειές μας εἶναι καί τά ἀποτελέσματα τῶν πράξεών μας. γ) Πρῶτα πρέπει νά στρώνουμε τό κρεβάτι μας κι ὕστερα νά ξαπλώνουμε γιά ὕπνο. 5. Πάρε τον στό γάμο σου, νά σοῦ πεῖ καί τοῦ χρόνου. α) Κάποιος λέει κάτι παράκαιρο καί ἄκαιρο. β) Στό γάμο λένε χαρούμενα ἀστεῖα. γ) Καμιά φορά ἡ ζήλια σέ κάνει νά λές λόγια ἀπρεπῆ. 6. Ἄν δέν παινέψεις τό σπίτι σου, θά πέσει νά σέ πλακώσει. α) Ἐπαινώντας τήν οἰκογένειά σου, νιώθεις εὐχάριστα. β) Δέν πρέπει νά κατηγοροῦμε τήν οἰκογένειά μας ἤ τόν ἑαυτό μας. γ) Ὅποιος δέν ἐπαινεῖ κάτι δικό σου, ζημιώνεται. 7. Ἕνας κοῦκος δέν φέρνει τήν Ἄνοιξη. α) Μιά προσπάθεια δέν ἀρκεῖ γιά νά ἀλλάξουμε κάτι. β) Μιά καλή ἀρχή ἀρκεῖ γιά νά πετύχουμε τούς στόχους μας. γ) Μιά προσπάθεια ἀρκεῖ γιά νά φτάσουμε στό ἐπιθυμητό ἀποτέλεσμα. 8. Φύλαγε τά ροῦχα σου, νά ἔχεις τά μισά. α) Πρέπει νά εἶσαι ἐπιφυλακτικός ἀπέναντι σέ αὐτούς πού σοῦ ζητοῦν δανεικά. β) Ὅποιος φυλάει τά ροῦχα του, δέν τά χάνει. γ) Ὅποιος παίρνει προφυλάξεις, δέν τά χάνει ὅλα. 9. Τό γινάτι βγάζει μάτι. α) Τό πείσμα ζημιώνει τόν ἄνθρωπο στά μάτια. β) Τό πείσμα ὁδηγεῖ σέ δυσάρεστες καταστάσεις. γ) Μέ τό πείσμα θαμπώνονται τά μάτια. 10. Γιά νά φᾶς ἀμύγδαλο, πρέπει νά τό σπάσεις. α) Τό σπάσιμο τῶν ἀμυγδάλων εἶναι δύσκολη δουλειά γιά κάποιους ἀνθρώπους. β) Γιά νά γευθοῦμε τό ἀμύγδαλο, πρέπει νά τό σπάσουμε. γ) Χωρίς κόπο καί θυσίες εἶναι δύσκολο νά ἐπιτύχεις τούς στόχους σου. Ἡ Ἀκροστιχίδα τῶν Εἰσοδίων τῆς Παναγίας Ε Ι Σ Ο _ Δ Ι Α Κοινό Ἄμφιο στούς 3 Βαθμούς τῆς Ἱερωσύνης. Παρέμεινε τρεῖς μέρες μέσα στήν κοιλιά τοῦ κήτους. Ὁ προστάτης Ἅγιος τῶν παιδιῶν. Ἕνας ἀπό τούς Μικρούς Προφῆτες τῆς Π.Δ. Βασιλιάς καί Προφήτης πού ἔγραψε τούς Ψαλμούς. Τόν πούλησαν τά ἀδέρφια του. Ἔτσι ὀνομάζονται οἱ οὐράνιες δυνάμεις. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παναγίας Ἐλεούσης Ἱεράπετρας

6 1) Ἀνεβαίνει, κατεβαίνει καί χωρίς νά τρώει παχαίνει, μοναχά στριφογυρίζει, τήν κοιλίτσα του γεμίζει. Τί εἶναι; 2) Ἄν καί θρόνος μοῦ ταιριάζει, στό παράθυρο μέ βάζουν. Τί εἶμαι; 3) Ἄψυχο ψυχή δέν ἔχει, παίρνει τίς ψυχές καί φεύγει. Τί εἶναι; 4) Ἀπό ψηλά γκρεμνίζεται, πέφτει καί δέ ραγίζεται. Τί εἶναι; 5) Τά βουνά χιονίσανε κι οἱ μύλοι σταματήσανε καί τά δύο γενῆκαν τρία. Τί εἶναι; 6) Μάνα καί κόρη ἔχουν τό ἴδιο ὄνομα, ἡ μάνα γεννάει καί ἡ κόρη ἀρμέγεται. Τί εἶναι; 7) Εἶναι ἕνα φίδι πού βάνουν στό λαιμό. Τί εἶναι; 8) Σανίδα, παλιοσάνιδα, βρέχεται, χιονίζεται, ποτέ της δε σαπίζεται. Τί εἶναι; Α ἰ ν ί γ μ α τ α 9) Περπατάω, περπατάω καί τρίμματα βγάζω. Τί εἶναι; 10) Κλειδώνω, μανταλώνω, τόν κλέφτη μέσα βρίσκω. Τί εἶναι; 11) Τί εἶναι αὐτό πού ἄλλοι τό χουν μισό, ἄλλοι ὁλόκληρο κι ἄλλοι καθόλου; 12) Κολοκύθι ἑπτάτρυπο, κάθε τρύπα κι ὄνομα. Τί εἶναι; 13) Θάλασσα εἶναι, νερό δέν ἔχει, βουνό εἶναι, χῶμα δέν ἔχει, κάμπος εἶναι, χόρτα δέν ἔχει, πόλη εἶναι, σπίτια δέν ἔχει. Τί εἶναι; 14) Πόδια ἔχει, χέρια ἔχει, κεφαλή κι οὐρά δέν ἔχει. Τί εἶναι; 15) Ἄσπρα περιστέρια κάθονται σέ κόκκινα μαδέρια. Τί εἶναι; Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου Κ α τ α σ κ ε υ ή : Φ ά ρ ο ς μ έ ἕ ν α μ π ο υ κ ά λ ι ν ε ρ ό Μεταμορφῶστε ἕνα πλαστικό μπουκάλι νεροῦ σέ ἕνα διακοσμητικό φάρο. Ὑλικά: 1 κοπίδι, Ἀλουμινόχαρτο, Κόκκινο ἀκρυλικό χρῶμα, Μαύρη ταινία, Play-Doh ἤ πηλό, 1 Φακός 1 μεγάλο χαρτί Α3 ἤ ἕνα κομμάτι ἄσπρο λεπτό ἀφρολέξ, 1 μολύβι, κόλλα, 1 μπουκάλι νεροῦ 1,5 λίτρου Ὁδηγίες κατασκευῆς: 1. Χρησιμοποιῆστε ἕνα κοπίδι (μέ τή βοήθεια τῶν γονιῶν σας) καί κόψτε τό μπουκάλι στό μισό. 2. Κολλῆστε ἀλουμινόχαρτο στό ἐσωτερικό τοῦ κωνικοῦ τμήματος τοῦ μπουκαλιοῦ (στό στόμιο). 3. Στή συνέχεια, χρησιμοποιῆστε τό κόκκινο ἀκρυλικό χρῶμα, γιά νά βάψετε τό ἐξωτερικό τοῦ στομίου τοῦ μπουκαλιοῦ. 4. Ὅταν τό χρῶμα ἔχει στεγνώσει, βάλτε κάθετες λωρίδες μαύρης ταινία, κατανεμημένες ὁμοιόμορφα, γύρω ἀπό τό κενό μέρος τοῦ καπακιοῦ. 5. Στό κάτω μισό της φιάλης, τοποθετῆστε μέσα τό Play-Doh ἤ τόν πηλό καί πιέστε το ἐλαφρά νά πάει στόν πάτο. Τοποθετῆστε ὄρθιο τό φακό πάνω στόν πηλό καί πιέστε πρός τά κάτω γιά νά ἀσφαλίσει στή θέση του. 6. Κόψτε ἕνα σκαλί κάτω ἀπό τήν ἄκρη τοῦ μπουκαλιοῦ, νά ἐπιτρέψει τήν πρόσβαση γιά νά ἐνεργοποιήσετε τό φακό, ὅπως φαίνεται στήν εἰκόνα. 7. Στή συνέχεια, τυλίξτε γύρω γύρω ἀπό τό κάτω μισό τῆς φιάλης ἀπό τό μπουκάλι τό ἄσπρο φύλλο (τό χαρτί θά πρέπει νά εἶναι περίπου 4 ἑκατοστά πάνω ἀπό τό μπουκάλι). 8. Σημειῶστε περίπου ποῦ εἶναι τό ἄνοιγμα τοῦ διακόπτη τοῦ φακοῦ καί κόψτε το. Ἑνῶστε τό χαρτί μέ ἕνα σελοτέιπ. 9. Τέλος, τοποθετῆστε τό καπάκι ἀκριβῶς μέσα στό μανίκι τοῦ χαρτιοῦ καί μέ τή μαύρη ταινία ἑνῶστε τά δύο μέρη του. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας

7 Τρόπος ἐκτέ λεσης: Σπάσε τά μπισκότα σέ μικρά κομμάτια καί περίχυσέ τα μέ τό μισό φλιτζάνι κονιάκ, ἀφοῦ ΣΥΝΤΑΓΗ: Νηστήσιμη τούρτα ΥλιΚΑ: P 2 πακέτα μπισκότα νηστήσιμα, Q1 πακέτο μαργαρίνη, O 1 ποτήρι ζάχαρη ἄχνη, π 1 φλιτζανάκι τοῦ καφέ κονιάκo 3 κουταλιές κακάο, O 2 βανίλιες Q ½ κουτί σαντιγί φυτική 125 γρ. ἤ φυτική κρέμα ζαχαροπλαστικῆς μέ γεύση σοκολάτα, O καρύδα (προαιρετικά), P 2 τρούφα (προαιρετικά). τό ἀραιώσεις μέ ἕνα φλιτζανάκι νερό. Ἔπειτα χτύπα στό μίξερ τή μαργαρίνη μέ τή ζάχαρη καί τό κακό καί πρόσθεσε τίς βανίλιες, τή φυσική σαντιγή χτυπημένη καί τό ὑπόλοιπο κονιάκ. Ἀνακάτεψε τό μίγμα μέ τά σπασμένα μπισκότα καί πλάσε το σύμφωνα μέ τό σχῆμα τῆς ἀρεσκείας σου καί μετά βάλ το στήν κατάψυξη γιά νά σφίξει. Τέλος, μπορεῖς νά πλάσεις τό σχῆμα τοῦ σκαντζόχοιρου, τοποθέτησε γιά μάτια δύο καραμελίτσες, κάρφωσε ὄρθια στήν πλάτη του ἀποφλοιωμένα ἀμύγδαλα κομμένα στή μέση γιά ἀγκάθια καί ἕνα ζελεδάκι γιά μυτούλα. Κατηχητικό Σχολεῖο Εὐαγγελισμοῦ Σητείας Λύση Παροιμιῶν: 1γ, 2γ, 3γ, 4β, 5α, 6γ, 7α, 8γ, 9β, 10γ. Λύση Ἀκροστιχίδας Εἰσοδίων: ΕΠΙΜΑΝΙΚΑ, ΙΩΝΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΟΒΔΙΟΥ, ΔΑΥΙΔ, ΙΩΣΗΦ, ΑΓΓΕΛΟΙ. Λύση Αἰνιγμάτων: 1) ἀδράχτι, 2) βασιλικός, 3) ἀεροπλάνο, 4) βροχή, 5) γέρος, 6) ἐλιά, 7) γραβάντα, 8) γλώσσα, 9) γομολάστιχα, 10) ἥλιος, 11) γονεῖς, 12) κεφάλι, 13) χάρτης, 14) κάβουρας, 15) δόντια καί οὖλα. Λύση Σταυρόλεξου: Ὁριζόντια: 1. ΙΑΤΡΟΙ, 2. ΑΜΦΙΑ, 3. ΕΙΣΟΔΙΑ, 4. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 5. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, 6. ΜΗΝΑΣ, 7. ΛΥΑΙΟΣ. Κάθετα: 1. ΔΑΝΙΗΛ, 2. ΘΕΟΛΟΓΟΣ, 3. ΚΡΑΣΙ, 4. ΑΘΗΝΑ, 5. ΑΛΗΘΕΙΑ, 6. ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΣ, 7. ΠΙΣΤΗ. Λύση Κρυπτόλεξου:: ΙΕΡΕΜΙΑΣ, ΗΣΑΪΑΣ, ΜΩΥΣΗΣ, ΜΙΧΑΙΑΣ, ΔΑΝΙΗΛ, ΗΛΙΑΣ, ΙΩΝΑΣ, ΗΣΑΪΑΣ, ΑΒΒΑΚΟΥΜ, ΑΜΩΣ, ΟΒΔΙΟΥ, ΙΕΖΕΚΙΗΛ. Χρωματῆστε τήν εἰκόνα τῶν Εἱσοδίων τῆς Θεοτόκου

8 Στ αυρ όλ ε ξ ο Ὁριζόντια: 1. Ἦταν οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι. 2. Ἔτσι λέγονται τά ἱερατικά ἐνδύματα. 3. Μεγάλη Θεομητορική ἑορτή. 4. Ἔχει πολιοῦχο τόν Ἅγιο Δημήτριο. 5. Ἕνας ἀπό τούς τρεῖς Ἁγίους Ἱεράρχες. 6. Ἅγιος πού ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 11 Νοεμβρίου. 7. Νικήθηκε ἀπό τόν Ἅγιο Νέστορα. Κάθετα: 1. Ὁ Προφήτης πού τόν ἔριξαν σέ ἕνα λάκκο μέ λιοντάρια. 2. Ἐπωνυμία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ. 3. Συμβολίζει τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ στή Θεία Εὐχαριστία. 4. Ἐκεῖ βρίσκεται ὁ Ἄρειος Πάγος πού δίδαξε ὁ Ἀπ. Παῦλος. 5. Τό ἀντίθετο τοῦ ψεύδους. 6. Διέταξε τή θανάτωση τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. 7. Αὐτή ὁδήγησε τούς Μάρτυρες στά βασανιστήρια. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἱ. Ναοῦ Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας Τό κρυπτόλεξο τῶν Προφητῶν Π Ο Ρ Τ Α Μ Ω Σ Σ Σ Α Ι Ρ Δ Μ Ι Ε Ρ Ε Μ Ι Α Σ Ε Δ Η Α Κ Ω Γ Ν Η Ι Η Λ Ζ Υ Σ Λ Υ Β Ν Ν Θ Λ Λ Υ Ε Λ Η Ε Ρ Ι Λ Α Ε Π Ι Κ Κ Ι Σ Β Ι Ι Μ Μ Σ Ε Α Ο Ι Ω Υ Η Α Α Υ Υ Σ Τ Σ Φ Η Ο Ω Α Ρ Ο Σ Β Ε Ρ Σ Ι Λ Β Μ Ι Χ Α Ι Α Σ Α Λ Λ Τ Δ Π Υ Δ Δ Α Υ Ι Δ Ι Ο Ι Ι Α Χ Ρ Α Ν Α Ο Σ Α Υ Σ Ο Ε Ι Π Α Σ Θ Ε Ν Σ Σ Σ Υ Η Μ Α Η Δ Α Ν Ι Η Λ Α Α Χ Φ Α Β Β Α Κ Ο Υ Μ Η Βρές κάθετα, ὁριζόντια, διαγώνια καί ἀντίστροφα 12 Προφῆτες πού εἶναι κρυμμένοι στό κρυπτόλεξο. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Τιμίου Σταυροῦ Ἱεράπετρας

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 4 8 ο Ι Α Ν Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (14 Σεπτεμβρίου) ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (14 Σεπτεμβρίου) ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2011 Ἀριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Αποφθέγματα του π. Σίμωνος Αρβανίτη (+1988) επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Το παρόν κείμενο είναι το μεγαλύτερο μέρος μιας εργασίας του εν Χριστώ αδελφού Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Λευκωσία 2015 Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Σύµης 15, 2044 Στρόβολος Λευκωσία, Κύπρος τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μια περιοδική έκδοση για γονείς, κατηχητές, εκπαιδευτικούς και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους

Μια περιοδική έκδοση για γονείς, κατηχητές, εκπαιδευτικούς και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους Τεύχος 1 Χειμώνας 2008-2009 ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ Μια περιοδική έκδοση για γονείς, κατηχητές, εκπαιδευτικούς και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους Ας συστηθούμε Στα χέρια σας κρατάτε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΑΘΩΝΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΛΟΓΟΙ ΑΘΩΝΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΛΟΓΟΙ ΑΘΩΝΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Κείμενα από τις ιστοσελίδες: www.pigizois.gr και www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/ Φωτογραφίες κυρίως από την ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 13 / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ISSN 1450-2240 Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Τρία χρόνια πέρασαν...

Τρία χρόνια πέρασαν... ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 18 ο ΤΕΥΧΟΣ 80 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Τρία χρόνια πέρασαν... ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994)

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀóêïõ Äçìçôñßïõ Τά ἀκριτικά Φάρασα. Σύγχρονη ἄποψη. ÃÅÍÉÊÏ ÅÐÉÔÅËÅÉÏ ÓÔÑÁÔÏÕ 7 ï Å.Ã./5 ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÇ Åðéèåþñçóç

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

π/χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια

π/χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια π/χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια OI TΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ (30 Ιανουαρίου) Οι Τρεις Μέγιστοι Φωστήρες, οι Τρεις Σοφοί Ιεράρχες της Ορθοδοξίας, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Έκδοση 18η «Ει θεολόγος ει, προσεύξη αληθώς και ει αληθώς προσεύχη θεολόγος ει». Όσιος Νείλος. ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Το

Διαβάστε περισσότερα

Ω χ!το ξέχασα... Ε 1. Π ε μ π τ α σ τ έ ρ ι α τ ο υ 8 ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς. και ακόμα...

Ω χ!το ξέχασα... Ε 1. Π ε μ π τ α σ τ έ ρ ι α τ ο υ 8 ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς. και ακόμα... Ω χ!το ξέχασα... Σ χ ο λ ι κ ή η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α α π ό τ α Π ε μ π τ α σ τ έ ρ ι α τ ο υ 8 ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς Ε 1 Συνέντευξη με τον Σεβασμιώτατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΞΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ. Επιμέλεια ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ. Τιμή περιοδικού 2 ευρώ. Τύποις:

ΠΑΡΑΔΟΞΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ. Επιμέλεια ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ. Τιμή περιοδικού 2 ευρώ. Τύποις: ΠΑΡΑΔΟΞΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Επιμέλεια ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ Τιμή περιοδικού 2 ευρώ Τύποις: Οι Ανεράδες. Ήταν ένας ενωμοτάρχης από το Διαβολίτσι Μεσσηνίας. Ήταν γύρω στο 1930 καλοκαίρι την εποχή που είχε τελειώσει

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες. τ ε τ ρ ά δ ι ο α σ κ ή σ ε ω ν. τετράδιο ασκήσεων επίπεδο Α2. Συγγραφική Ομάδα. Επιστημονική Εποπτεία - Επιμέλεια

Ενότητες. τ ε τ ρ ά δ ι ο α σ κ ή σ ε ω ν. τετράδιο ασκήσεων επίπεδο Α2. Συγγραφική Ομάδα. Επιστημονική Εποπτεία - Επιμέλεια τετράδιο επίπεδο Α2 Ενότητες Εγώ και οι άλλοι σελ. (13-22) Μετακινήσεις σελ. (23-28) Συναλλαγές σελ. (29-36) Κοινωνική Ζωή σελ. (37-44) Εργασία σελ. (45-53) Κοινωνικές Υπηρεσίες σελ. (54-62) ΜΜΕ σελ. (63-70)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙΣ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΙΕΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙΣ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΙΕΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙΣ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΙΕΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συγγραφέας...13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι πρώτες μέρες στο σπίτι...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το τέλος των παιδικών μου χρόνων...39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παλιές εικόνες από τα Δωδεκαήμερα στο χωριό μας

Παλιές εικόνες από τα Δωδεκαήμερα στο χωριό μας 4199 Κωδ. εντύπου: 4117 Τρίμηνη Πολιτιστική έκδοση του Εξωραϊστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής Γραφεία: Γλάδστωνος 10 Αθήνα Τ.Κ.10677 Τηλ: 210-6231 889 site:www.kakouri.gr e-mail:tokakouri@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων. στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1

Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων. στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1 1 Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εκλ. Λέκτορας Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας της Ανωτάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΓΈΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΠΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2001 - Γέροντα, τα ζώα πώς καταλαβαίνουν την καλωσύνη ενός άνθρωπου; -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013 RETURN ADDRESS: 6616 N. KENTON AVE., LINCOLNWOOD, IL 60712 USA HELLENIC VOICE The Hellenic Newspaper of Chicago ΕΛΛΗΝΙΚΗ CHECK OUT OUR ENGLISH SECTION PAGES 14-17 BY BOB NICOLAIDES Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο

www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο κύτταρο Ιερισσού www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο Τεύχος 03/2010 Η Ιερισσός λίγες ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό της 26 ης Σεπτεμβρίου 1932 [φωτογραφία απο το αρχείο του Κυττάρου] Οι πρώτοι

Διαβάστε περισσότερα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα Δια Χριστόν σαλότητα Η δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα), αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας μίας ειδικής τάξης αγίων στο σώμα της εκκλησίας, οι οποίοι ενεργώντας με παράδοξο τρόπο και μακριά από τα συνήθη τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑULO COELHO. ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ. Μετάφραση: ΜΑΡΙΑ-ΦΕΡΡΕΪΡΑ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ

ΡΑULO COELHO. ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ. Μετάφραση: ΜΑΡΙΑ-ΦΕΡΡΕΪΡΑ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ PAULO COELHO ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ ΡΑULO COELHO ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ Μετάφραση: ΜΑΡΙΑ-ΦΕΡΡΕΪΡΑ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 1996 Σειρά: ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Τίτλος πρωτοτύπου: Ο ALQUIMISTA Συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Ἰούλιος 2010 Ἀριθμ. 43 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Ä É Ì Ç Í É Á É Ï Ê Á È Ï Ë É Ê Ï Ð Å Ñ É Ï Ä É Ê Ï È Ñ Ç Ó Ê Å Õ Ô É Ê Ï Õ & Ê Ï É Í Ù Í É Ê Ï Õ Ð Ñ Ï Â Ë Ç Ì Á Ô É Ó Ì Ï Õ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Êùäéê üò:

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Λογοτεχνία για Nέους KAIΡOΣ ΓΙΑ ΗΡΩΕΣ

Σύγχρονη Λογοτεχνία για Nέους KAIΡOΣ ΓΙΑ ΗΡΩΕΣ Σύγχρονη Λογοτεχνία για Nέους KAIΡOΣ ΓΙΑ ΗΡΩΕΣ Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (N. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και

Διαβάστε περισσότερα