ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥ Επιβλέπων : MSc. ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΗΜΑΣ Καστοριά, Νοέµβριος 2005

2 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Συµπληρώνουµε τα σωστά στοιχεία µόνο στα πεδία που υπάρχουν χαρακτήρες κόκκινου χρώµατος χρησιµοποιώντας την ίδια γραµµατοσειρά αλλά µαύρου χρώµατος. Αυτή η σελίδα (2 η σελίδα ) θα πρέπει να είναι κενή, δηλαδή µετά τη πλήρη συµπλήρωση των στοιχείων θα πρέπει να διαγράψετε τις οδηγίες αυτές.

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥ Επιβλέπων : MSc. ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΗΜΑΣ Εγκρίθηκε από την τριµελή εξεταστική επιτροπή την Καστοριά, Νοέµβριος 2005

4 Copyright ΓΕΩΓΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥ Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα

5 στους φίλους που αποκτήσαµε εδώ και θα τους έχουµε για πάντα δίπλα µας, και ας είναι µακριά.

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει τα ευρωπαϊκά προγράµµατα πληροφορικής και την απορροφητικότητα τους στα ελληνικά δεδοµένα. Αρχικά µελετήθηκε η παρούσα θέση της Ελλάδας στη κοινωνία της πληροφορίας καθώς και το στάδιο απορρόφησης της πληροφορικής και της επικοινωνίας µέσω του διαδικτύου στις ελληνικές επιχειρήσεις. Αναφέρθηκε ο ρόλος του internet και οι τρόποι αξιοποίησης του µέσου αυτού. Στη συνέχεια αναλύθηκε η στρατηγική του κάθε επιµέρους προγράµµατος αξιολογώντας τους δείκτες των αποτελεσµάτων αυτού και συνθέτοντας τα επιµέρους συµπεράσµατα. Αναφέρθηκαν οι τοµείς προορισµού του κάθε προγράµµατος σε βάση προϋπολογισµού. Με τη βοήθεια ερωτηµατολογίων και σχετικών πινάκων έγινε ένας απολογισµός των αδυναµιών αλλά και προοπτικών του κάθε προγράµµατος. Τέλος παρουσιάστηκαν συµπερασµατικά οι προβλέψεις και οι προοπτικές σχετικά µε τη διείσδυση της πληροφορικής στην σηµερινή κοινωνία. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Ε- ΙΚΤΥΘΩΘΕΙΤΕ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. INTERNET ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πρόλογος Οι e-επιχειρήσεις Πλεονεκτήµατα χρήσης του internet ιαφήµιση µέσω internet Επικοινωνία µέσω internet ιαδικτυακές κοινότητες Πωλήσεις µέσω internet Σχέση µε άλλες επιχειρήσεις Προµήθειες µέσω internet Συναλλαγές µε δηµόσιους φορείς Βελτιώσεις στην ίδια την επιχείρηση Τηλε-εργασία Κατάρτιση εργαζοµένων...22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Αναγκαιότητα του προγράµµατος Στρατηγική του προγράµµατος Σύνδεση του προγράµµατος µε άλλες πολιτικές Άξονας Προτεραιότητας «Παιδεία και Πολιτισµός» είκτες Αποτελεσµάτων (µεταβολή µεταξύ 2000 και 2005) - Επιπτώσεις Άξονας Προτεραιότητας «Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της ποιότητας ζωής» είκτες Αποτελεσµάτων (µεταβολή µεταξύ 2000 και 2005) - Επιπτώσεις Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Ψηφιακή Οικονοµία» είκτες Αποτελεσµάτων (µεταβολή µεταξύ 2000 και 2005) - Επιπτώσεις Άξονας Προτεραιότητας «Επικοινωνίες» είκτες Αποτελεσµάτων (µεταβολή µεταξύ 2000 και 2005) - Επιπτώσεις Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια» Αξιολόγηση του προγράµµατος Σύνθεση επιµέρους συµπερασµάτων Αδυναµίες υνατότητες Προοπτική Εξωτερικό Περιβάλλον...49 Πίνακας 2.7: Αδυναµίες, δυνατότητες και προοπτικές του προγράµµατος Συνέπεια στρατηγικής και στόχων των επιµέρους πεδίων Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε Θεσµικό Πλαίσιο

8 Οργάνωση Πεδία δραστηριοποίησης Υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα Υλοποίηση Έργων Ιδιωτικού Τοµέα ως Τελικός ικαιούχος Η Εταιρεία ως Σύµβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Υλοποίηση Έργων ηµόσιου Τοµέα ως Τελικός ικαιούχος...76 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...92 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» Εισαγωγή Ταυτότητα του ΕΠΑΝ Γενικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑΝ Ειδικοί στόχοι του ΕΠΑΝ Προτεραιότητες πολιτικής για την επίτευξη των ειδικών στόχων του ΕΠΑΝ Προκηρύξεις δράσεων του ΕΠΑΝ Κατανοµή πόρων του ΕΠΑΝ στις περιφέρειες της χώρας Αξιολόγηση του προγράµµατος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Εισαγωγή Κριτήρια συµµετοχής Στατιστικά στοιχεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ BEΝ (Benchmarkindex) Το Σύµφωνο Σταθερότητας και η πρωτοβουλία eseeurope E-EUROPE Αξιολόγηση της εφαρµογής του σχεδίου δράσης eεurope E-EUROPE Αξιολόγηση Ε- EUROPE Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράµµατα Πληροφορικής του Ε.Β.Ε.Α Έργο Clearing House Έργο EBR (European Business Register) Έργο "Οργάνωση και ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Τράπεζας Πληροφοριών PIXiS Έργο "ΣΙΛΚΑΤ" Έργο COSACC Έργο CB- Business Έργο La Mer Έργο INKASS Ε-Content plus ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγκεκριµένη βιβλιογραφική εργασία παραθέτει τα ευρωπαϊκά προγράµµατα πληροφορικής και την απορροφητίκοτητα τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η συµαίνουσα θέση του internet και των διαφόρων µορφών που έχει αποκτήσει σε σχέση µε το βαθµό αξιοποίησης µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα. Αναφέρονται οι έννοιες του e-επιχειρείν και της τηλεργασίας καθώς και τα πλεονκτήµατα τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το επιχειρισιακό πρόγραµµα η κοινωνία της πληροφορίας. Αναλύονται οι επιµέρους τοµείς που απευθύνεται το πρόγραµµα καθώς και το ποσό χρηµατοδότησης τους. Προβάλλεται η αναγκαιότητα και τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα του προγράµµατος. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το επιχειρισιακό πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα. Αρχικά γίνεται µνοία της ταυτότητας και των στόχων του προγράµµατος. Ακολούθως αναφέρεται η κατανοµή πόρων ανα περιφέρεια κα ιη αξιολόγησή του Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά του προγράµµατος e-δικτυοθέιτε παραθέτοντας όλα τα κριτίρια συµµετοχής όπως και τα στατιστικά στοιχεία που έχουν προκύψει. Στο πέµπτο κεφάλαιο αναφέρονται επιµέρους ευρωπαϊκά προγράµµατα που έχουν διεκπαιρεωθεί και τα αποτελέσµατα αυτών είναι αντιληπτά σήµερα. Τέλος παρουσιάζονται συµπερασµατικά οι προοπτικές και οι προβλέψεις που αφορούν την είσοδο της πληροφορικής στο χώρο της επιχειρηµατικότητας. 4

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. INTERNET ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.1 Πρόλογος Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η ανάπτυξη των εφαρµογών του Internet επηρεάζουν όλο και περισσότερο το περιβάλλον που επικοινωνούµε, εκπαιδευόµαστε, ψυχαγωγούµαστε, εργαζόµαστε και δραστηριοποιούµαστε επιχειρηµατικά.το Internet αποτελεί µια συναρπαστική τεχνολογική καινοτοµία που, µαζί µε την κινητή τηλεφωνία, καταργεί τις αποστάσεις, και κάνει κάθε γωνιά του κόσµου να βρίσκεται µόλις "ένα click µακριά"! Η επιλογή για τον καθένα µας δεν είναι πια αν θα ακολουθήσει αυτή την αλλαγή αυτό θα γίνει είτε το θέλουµε είτε όχι. Το θέµα είναι αν µπορούµε να την επηρεάσουµε και µάλιστα κάτι ακόµα σηµαντικότερο το αν µπορούµε να την εκµεταλλευτούµε εµπορικά. Ιδιαίτερα για τις Ελληνικές Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ 1 ), αυτό σηµαίνει ότι το e-επιχειρείν 2 αποτελεί ένα καίριο βήµα για την αντιµετώπιση της πρόκλησης του ανταγωνισµού της νέας Ψηφιακής, Ευρωπαϊκής και Παγκόσµιας Οικονοµίας. Επιχειρήσεις κάθε µεγέθους σε όλο τον κόσµο χρησιµοποιούν το Internet προκειµένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να επεκτείνουν τις επιχειρηµατικές τους δυνατότητες, και να διευκολύνουν σηµαντικά τις καθηµερινές τους λειτουργίες. Ιδιαίτερα ευνοούνται οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, ή ακόµη και οι λεγόµενες "οικογενειακές" επιχειρήσεις, ή οι επιχειρήσεις του "ενός ατόµου". Είναι πολλά τα επιτυχηµένα παραδείγµατα µικρών και µεσαίων, καθώς και ατοµικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στη 1 Για τα ακρωνύµια και τις συντοµογραφίες που χρησιµοποιούνται δίνεται αναλυτική επεξήγηση στο παράρτηµα της εργασίας 2 Χρησιµοποιούµε τον όρο αυτό για να δηλώσουµε την επιχειρηµατική δραστηριότητα η οποία εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες που τις παρέχει το ιαδίκτυο 5

11 συνέχεια θα επικεντρωθούµε στις πιο βασικές εφαρµογές του Internet που µπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρηµατικά ώστε να βελτιώσουν τόσο την καθηµερινή λειτουργία όσο και το µέλλον µιας επιχείρησης. Ο ανταγωνισµός από τις µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις θέτει µια σοβαρή πρόκληση για τα εκατοµµύρια ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ΜΜΕ που δεν θα αξιοποιήσουν επιχειρηµατικά τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) θα πάρουν ένα µεγάλο ρίσκο: είναι πολύ πιθανό να βρεθούν σε µειονεκτική θέση απέναντι σε άλλες ΜΜΕ, ή σε µεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει ή επενδύουν στις ΤΠΕ. Εποµένως γίνεται εύκολα αντιληπτό πόσο σηµαντική είναι η συµµετοχή µιας επιχείρησης σε ένα πρόγραµµα (ειδικά όταν αυτό είναι χρηµατοδοτούµενο) για τη βιωσιµότητά της σε πρώτο επίπεδο και για την εξέλιξή και ανάπτυξή της σε τελικό στάδιο. Η πραγµατικότητα για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ δείχνει ότι έχουν αντιληφθεί το παραπάνω ρίσκο, καθώς χρησιµοποιούν το Internet για τις καθηµερινές τους δραστηριότητες. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσµατα σχετικής έρευνας, σύµφωνα µε την οποία όλο και περισσότερες Ευρωπαϊκές ΜΜΕ δραστηριοποιούνται στο e-επιχειρείν, κυρίως για τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών µέσω των εταιρικών ιστοσελίδων τους. Ολοένα και αυξάνονται οι Έλληνες οι e-καταναλωτές, γεγονός που από µόνο του µπορεί να αποτελέσει αφορµή για τόνωση της σχετικής µε αυτόν τον τοµέα εµπορικής δραστηριότητας, αφού σύµφωνα µε το νόµο της προσφοράς και της ζήτησης, η αύξησης της δεύτερης καθιστά λογική και αναµενόµενη την παράλληλη αύξηση και της πρώτης Αυτή βέβαια η διαδικασία αναµένεται να ολοκληρωθεί σε όλο της το εύρος αν υπάρξουν τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά καταστήµατα. ιαφορετικά, οι Έλληνες e-καταναλωτές θα αγοράζουν µέσω του Internet, αλλά από καταστήµατα του εξωτερικού, κάτι που ασφαλώς είναι ασύµφορο για το σύνολο της ελληνικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ήδη περισσότερο από το 50% των αγορών µέσω Internet από τους Έλληνες e- καταναλωτές γίνεται από καταστήµατα του εξωτερικού. Βέβαια, ένα µέρος αυτών των αγορών θα συνεχίσει να γίνεται από το εξωτερικό, αφού κάποια προϊόντα µπορεί να είναι διαθέσιµα µόνο εκεί, αλλά σίγουρα το µεγαλύτερο µέρος των αγορών µπορούν να γίνουν από Ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήµατα, γεγονός που θα έχει άµεσες θετικές οικονοµικές συνέπειες. 6

12 1.2 Οι e-επιχειρήσεις Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προέρχονται από διάφορους τοµείς δραστηριοποίησης, η µεγαλύτερη διάδοση όµως παρατηρείται: o στον τοµέα του τουρισµού, όπου το 63% των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται µε κάποιο τρόπο στο e-επιχειρείν o στον τοµέα του λιανικού εµπορίου, όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 59% o στις µεταφορές, µε ποσοστό 38% o στις νέες τεχνολογίες, µε ποσοστό 36% και o στη βιοτεχνολογία, µε ποσοστό 24% Στην Ελλάδα, η χρήση του Internet από επιχειρήσεις δεν είναι ακόµη αρκετά διαδεδοµένη, αλλά υπάρχουν µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 32% των ελληνικών επιχειρήσεων είχε σύνδεση στο Internet το 1999, ποσοστό που αυξήθηκε κατά 28% από την προηγούµενη χρονιά, ενδεικτικό της γεωµετρικής αυξητικής προόδου που παρουσίασε το στοιχείο αυτό τα επόµενα χρόνια. Ωστόσο, σηµαντική είναι η υστέρηση που εµφανίζουν οι πολύ µικρές επιχειρήσεις (1-5 άτοµα) σε σχέση µε τις µεγαλύτερες..ως προς τη χρήση του Internet κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, οι τοµείς που το χρησιµοποιούν σε ποσοστό 50% ή και µεγαλύτερο είναι τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία, οι τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες, οι εκπαιδευτικοί οργανισµοί, και άλλες υπηρεσίες. Σε ποσοστό που προσεγγίζει το 50% κάνουν χρήση του Internet οι επιχειρήσεις εµπορίου, επικοινωνιών, µεταφοράς, αποθήκευσης, ενέργειας, ύδρευσης καθώς και οι βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Στην κατεύθυνση αυτή η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει έντονα την υιοθέτηση του e-επιχειρείν από τις Ελληνικές ΜΜΕ, και το πρόγραµµα " ικτυωθείτε" το οποίο θα παρουσιάσουµε εκτενώς στη συνέχεια αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της προσπάθειας. 7

13 1.3 Πλεονεκτήµατα χρήσης του internet Ο βασικότερος λόγος για την υιοθέτηση του e-επιχειρείν είναι φυσικά η δυνατότητα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών o µε χαµηλότερο κόστος o χωρίς χρονικούς περιορισµούς (επτά ηµέρες την εβδοµάδα, 24 ώρες την ηµέρα, 365 µέρες το χρόνο) o χωρίς άλλους περιορισµούς (σε όλο τον κόσµο, όχι µόνο στους πελάτες της περιοχής της, καi χωρίς να απαιτείται "βιτρίνα" ή υποκατάστηµα σε κάθε περιοχή). Επιπρόσθετα, επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο επενδύουν στο e-επιχειρείν και για ένα πλήθος άλλων λόγων, που δε συνδέονται άµεσα µε τις πωλήσεις. Μια επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιήσει τις τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας για να διαφηµιστεί και να προβληθεί για να ενηµερώσει και να ενηµερωθεί για να υποστηρίξει τους πελάτες της για να υποστηρίξει τους προµηθευτές της για να βελτιώσει τις συναλλαγές της µε τους δηµόσιους φορείς για να βελτιώσει καθηµερινές διαδικασίες της και να µειώσει το λειτουργικό κόστος της, ενώ όλα τα παραπάνω µπορεί να τα κάνει µε χαµηλότερο κόστος σε περισσότερους πελάτες 24 ώρες το 24ωρο χωρίς τη λειτουργία γραφείων, υποκαταστηµάτων και "βιτρίνας". Από το πλήθος, την ποικιλία και τη σηµασία των προαναφερόµενων δραστηριοτήτων καταδεικνύεται η αναγκαιότητα της χρήσης του ιαδικτύου. 8

14 Εικόνα 1.1: Λόγοι χρήσης του internet από τις επιχειρήσεις Τα οφέλη του e-επιχειρείν αναφέρονται σε όλο το φάσµα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Πριν όµως περάσουµε σε περισσότερες λεπτοµέρειες, ας δούµε πρώτα τι ενδιαφέρει τον εκάστοτε επιχειρηµατία σχετικά µε την επιχείρησή του. Φυσικά, τον ενδιαφέρει η σχέση του µε τον "υπόλοιπο κόσµο", δηλαδή µε o τους πελάτες-καταναλωτές o τις άλλες επιχειρήσεις, και o τους δηµόσιους φορείς o η ίδια η επιχείρησή του Η πρώτη κατηγορία (η σχέση της επιχείρησης µε τον υπόλοιπο κόσµο) αναφέρεται συχνά ως ηλεκτρονικό εµπόριο, αφού έχει άµεση σχέση µε την ανταλλαγή (αγορά και πώληση) προϊόντων και υπηρεσιών και κατ επέκταση χρήµατος. Η δεύτερη κατηγορία αφορά δραστηριότητες που σχετίζονται µε το εµπόριο, αλλά µε πιο έµµεσο τρόπο (για παράδειγµα, την κατάρτιση του προσωπικού της επιχείρησης). Φυσικά, η πρώτη προτεραιότητα της επιχείρησης είναι η αύξηση των πελατών και κατά συνέπεια των πωλήσεών όπως επίσης και η προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες, τόσο κατά την πώληση, όσο και πριν και µετά από αυτήν, ώστε οι πάντα ευχαριστηµένοι και "πιστοί" πελάτες, οι οποίοι θα συνεχίσουν να προτιµούν τη συγκεκριµένη επιχείρηση να 9

15 αποτελούν µια ζωντανή διαφήµιση για αυτήν. Το e-επιχειρείν µπορεί να βοηθήσει εντυπωσιακά σ αυτήν την κατεύθυνση µε διάφορους τρόπους: o δίνει τη δυνατότητα για διαφήµιση σε περισσότερους πελάτες, µε λιγότερο κόστος o οι πελάτες µπορούν να έχουν άµεση επαφή µε τα προσφερόµενα προϊόντα και υπηρεσίες o οι πελάτες µπορούν να αγοράζουν από το σπίτι τους o είναι δυνατή η άµεση επαφή και επικοινωνία µε τους πελάτες για παράδειγµα, είναι εφικτό να ενηµερώνονται συχνά, και µε πολύ µικρό κόστος, για τα νέα προϊόντα o είναι δυνατή η υποστήριξη των πελατών µε µικρότερο κόστος ιαφήµιση µέσω internet Η σηµασία της διαφήµισης είναι ήδη γνωστή και γενικά αποδεκτή. Ας δούµε µερικές από τις επιλογές που παρέχει ο παραδοσιακός τρόπος της επιχειρηµατικής δράσης για να διαφηµιστούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες και τα εµπορευόµενα ή παραγόµενα προϊόντα: o έντυπες καταχωρήσεις (διαφηµίσεις σε τοπικές εφηµερίδες ή έντυπα κλαδικού ενδιαφέροντος) o διαφηµιστικά φυλλάδια που µοιράζονται πόρτα-πόρτα, ή µεγαλύτερα έντυπα που αποστέλλονται σε τακτικούς πελάτες o χορηγίες σε εκδηλώσεις της τοπικής κοινωνίας o διαφηµίσεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς Φυσικά, η αποτελεσµατικότητα αυτών των παραδοσιακών πρακτικών δεν αµφισβητείται ούτε απαξιώνεται µε την παρουσία του Internet. Απλά το Internet έρχεται να προσφέρει συµπληρωµατικές πρακτικές διαφήµισης. Για παράδειγµα, γιατί να περιοριστεί η διαφήµιση της εταιρείας σε µια τοπική εφηµερίδα όταν είναι δυνατή η προβολή σε διεθνές επίπεδο, και µάλιστα µε χαµηλότερο κόστος; Το Internet µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε διάφορους τρόπους προκειµένου να βοηθήσει τη διαφηµιστική στρατηγική. Μπορεί να αποτελέσει το καινούριο εργαλείο που χρειάζεται µια επιχείρησή για να γίνει 10

16 ευρύτερα γνωστή και να προσελκύσει νέους πελάτες. Μάλιστα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η χρήση του Internet ως µέσο διαφηµιστικής προβολής αντιµετωπίζεται ιδιαίτερα θετικά από τους Ευρωπαίους καταναλωτές, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα µελέτης που διεξήχθη από τη βρετανική εταιρεία ερευνών αγοράς Datamonitor 3. Κατ αρχήν, διαφήµιση για τις δραστηριότητες της επιχείρησης αποτελεί η ιστοσελίδα της αυτή καθ αυτή, η οποία είναι η "εικονική βιτρίνα" της επιχείρησης στον κόσµο. Χιλιάδες επιχειρήσεις επιλέγουν να διαφηµιστούν µέσα από τις εταιρικές τους ιστοσελίδες στον Παγκόσµιο Ιστό. Οι ιστοσελίδες αυτές λειτουργούν ως "φυλλάδια" που παρουσιάζουν την επιχείρηση, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει. Ταυτόχρονα, η ιστοσελίδα που διαφηµίζει την επιχείρηση αποτελεί και την "είσοδο" για περαιτέρω επικοινωνία µε τους πελάτες. εν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες τηλεοπτικές διαφηµίσεις µεγάλων πολυεθνικών εταιρειών (αναψυκτικά, αθλητικά είδη, κλπ) επιλέγουν να "αφήσουν" ως τελευταία εικόνα στον τηλεθεατή τη διεύθυνση του δικτυακού τους τόπου. Επίσης σε πολλά προϊόντα ο δικτυακός τόπος αναγράφεται σε ιδιαίτερα ευδιάκριτο σηµείο ενώ υπάρχουν εταιρείες που πλήρωσαν εκατοµµύρια δολάρια για την απόκτηση συγκεκριµένης δικτυακής διεύθυνσης. Μια άλλη πολύ συχνή µορφή διαφήµισης µέσω Internet είναι οι διαδραστικές διαφηµίσεις (banners). Πρόκειται για µια µικρή εικόνα µε το λογότυπο, συνήθως, της επιχείρησής, η οποία εµφανίζεται σε δηµοφιλείς δικτυακούς τόπους κλαδικού, ενηµερωτικού, κτλ, ενδιαφέροντος, ή µηχανές αναζήτησης. Οι εικόνες αυτές βρίσκονται συνήθως δεξιά, αριστερά ή στην κορυφή της σελίδας που τις φιλοξενούν, και συχνά περιέχουν κίνηση ή άλλα στοιχεία που προκαλούν την προσοχή, ώστε ο χρήστης να τα επιλέξει Επικοινωνία µέσω internet Η επικοινωνία, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελεί µια από τις πλέον διαδεδοµένες εφαρµογές του Internet που µπορεί να αξιοποιηθεί 3 Πηγή: Περιοδικό e-market, Οκτώβριος

17 επιχειρηµατικά. Η αποτελεσµατική επικοινωνία δεν αφορά µόνο τους υπάρχοντες και πιθανούς πελάτες της, αλλά και τους αγοραστές, προµηθευτές, προσωπικό, κλπ. Όπως είναι γενικά αποδεκτό η επικοινωνία αποτελεί ένα καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της κάθε επιχείρησής ανεξάρτητα από το µέγεθος και το είδος της. Μέχρι σήµερα τα µέσα επικοινωνίας που χρησιµοποιούσαµε ευρέως ήταν το τηλέφωνο, το fax, το ταχυδροµείο, κλπ. Η αποτελεσµατικότητα αυτών των "παραδοσιακών" πρακτικών δεν αµφισβητείται ούτε απαξιώνεται µε την παρουσία του Internet. Άλλωστε, η δια ζώσης επικοινωνία δεν µπορεί εύκολα να αντικατασταθεί από τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων. Απλά το Internet έρχεται να προσφέρει συµπληρωτικές πρακτικές για την επικοινωνία. Στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον κόσµο, οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν το Internet για γρήγορη, αποτελεσµατική και δηµιουργική επικοινωνία. Για ορισµένες επιχειρήσεις, η χρήση διαδικτυακής επικοινωνίας είναι το ίδιο πολύτιµη όσο και η χρήση τηλεφωνικών συσκευών και fax, ενώ για άλλες εταιρείες λειτουργεί συµπληρωµατικά στις υπάρχουσες παραδοσιακές µεθόδους επικοινωνίας. Το ερώτηµα όµως που τίθεται εύλογα σε αυτό το σηµείο είναι τι εννοούµε µε τον όρο "διαδικτυακή επικοινωνία". Πρόκειται για µια σειρά από µεθόδους που µπορεί κάποιος να χρησιµοποιήσει για να επικοινωνήσει µέσω Internet µε άλλους ανθρώπους, διατηρώντας την αµεσότητα και την ευκολία χρήσης του τηλεφώνου, αλλά και µε τις επιπλέον δυνατότητες της αποστολής φωτογραφιών, αρχείων ήχου, ακόµα και οπτικού υλικού (video). Η διαδικτυακή επικοινωνία µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορους τρόπους, όπως: o ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: για παράδειγµα, είναι δυνατή η επικοινωνία µε τους πελάτες, η υποστήριξη για τα προϊόντα που έχουν ήδη αγοράσει, η ενηµέρωσή τους για τυχόν προσφορές κλπ o ηλεκτρονική συνοµιλία: µε ένα διαδικτυακό πρόγραµµα συνοµιλίας (chat), είναι δυνατή η επικοινωνία µε ανθρώπους σε όλο τον κόσµο σε πραγµατικό χρόνο (real time) o τηλε-συνδιάσκεψη (video-conferencing): για παράδειγµα, µια ταξιδιωτική εταιρεία µπορεί να παρουσιάζει βίντεο διακοπών σε ζωντανό κοινό που βρίσκεται στο εξωτερικό, να απαντά σε ερωτήσεις, κλπ. 12

18 Η πιο διαδεδοµένη µορφή επικοινωνίας µέσω Internet είναι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ). Ας δούµε συνοπτικά τι µπορεί να προσφέρει η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην επιχείρηση: o σηµαντική εξοικονόµηση χρηµάτων σε σχέση µε τα συνήθη έξοδα για τηλέφωνο και fax, o δυναµική και άµεση αντιµετώπιση των ζητηµάτων τη στιγµή που προκύπτουν από τους πελάτες, ή σε σχέση µε συµφωνίες και εµπορικές συναλλαγές, καθώς και πολλά άλλα ζητήµατα που αφορούν µια επιχείρηση, o σχεδόν στιγµιαία επικοινωνία, που µπορεί να είναι πιο άµεση από τις παραδοσιακές υπηρεσίες του ταχυδροµείου ιαδικτυακές κοινότητες Οι διαδικτυακές κοινότητες αποτελούν µια αρκετά διαδεδοµένη µορφή διαδικτυακής επικοινωνίας, την οποία δεν άργησαν να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις ως εργαλείο προβολής, προώθησης και πώλησης των προϊόντων τους. Οι ηλεκτρονικές κοινότητες δίνουν τη δυνατότητα σε διάφορες οµάδες ανθρώπων που ενδιαφέρονται για κάποιο εξειδικευµένο θέµα να ανταλλάσσουν απόψεις πάνω στο θέµα αυτό. Η επιχείρηση µπορεί να παρέχει τα µέσα σε όλους αυτούς τους πελάτες (ή υποψήφιους πελάτες), ώστε να ενηµερωθούν για εξειδικευµένα θέµατα που τους ενδιαφέρουν, και αφορούν κυρίως τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης, και να ανταλλάξουν απόψεις και πληροφορίες, παραµένοντας έτσι "κοντά" στην επιχείρηση. Για παράδειγµα, τα περισσότερα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία προσφέρουν τη δυνατότητα σχολιασµού των βιβλίων τους από αναγνώστες. Έτσι, πολλοί υποψήφιοι αγοραστές µπορούν να πάρουν και µια άλλη γνώµη πριν αγοράσουν ένα βιβλίο, ενώ οι επιχειρηµατίες έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τα προϊόντα τους. H υιοθέτηση των διαδικτυακών κοινοτήτων παρέχει τη δυνατότητα για ενηµέρωση και άµεση επίλυση προβληµάτων ή αποριών σε σχέση µε κάποιο προϊόν, επικοινωνία µε τους πελάτες, καλύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και 13

19 ανάπτυξη σχέσεων εµπιστοσύνης ανάµεσα στην επιχείρηση και τον πελάτη, στοιχείο απαραίτητο για την αντιµετώπιση του ανταγωνισµού. Tο κόστος της επικοινωνίας µέσω διαδικτυακών κοινοτήτων είναι ελάχιστο σε σχέση, για παράδειγµα, µε το αντίστοιχο κόστος της χρήσης γραµµής Aκόµη και στην περίπτωση που κάποιοι πελάτες εκφράσουν αρνητική γνώµη για κάποιο προϊόν, οι υπεύθυνοι της επιχείρησης µπορεί να είναι από τους πρώτους που θα το µάθουν έτσι ώστε να µπορέσουν να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις ή βελτιώσεις, δείχνοντας τον επαγγελµατισµό της επιχείρησής και την καλή επικοινωνία µε τους πελάτες. Μπορεί να βοηθήσει πολύ την επιχείρησή το να έχει µια βάση πελατών που είναι εξειδικευµένη σε διάφορα θέµατα και που µπορεί εύκολα να της µεταφέρει σχόλια, προτάσεις, ιδέες, παρατηρήσεις, πληροφορίες, κλπ. Η χρήση των ηλεκτρονικών κοινοτήτων προσφέρει στην επιχείρηση o άµεση επαφή µε τους πελάτες, ιδιαίτερα σηµαντικό λόγω του υψηλού ανταγωνισµού στο συγκεκριµένο χώρο o δηµιουργία σχέσης εµπιστοσύνης µε τους πελάτες Πωλήσεις µέσω internet Η προβολή των προϊόντων ή των υπηρεσιών µιας ΜΜΕ µέσω του Internet µπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο βήµα (όπως και µια πραγµατική βιτρίνα). Υπάρχει όµως και δεύτερο βήµα, που στη συγκεκριµένη περίπτωση αφορά την πώληση των προϊόντων και µέσω του Internet, ή την πώληση των προϊόντων αποκλειστικά και µόνο µέσω του Internet. Η επιλογή ανήκει στον εκάστοτε επιχειρηµατία και εξαρτάται κυρίως από τα κεφάλαια που διαθέτει (που στην περίπτωση της χρήσης του διαδικτύου είναι συνήθως λιγότερα) και από τον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι οι πωλήσεις µέσω Internet παγκοσµίως υπολογίζεται ότι έφθασαν µέχρι το τέλος του 2002 τα 26 δις δολάρια, από - 1,8 δις που είχαν υπολογιστεί το ,5 δις το ,6 δις το

20 - 11,1 δις το δις το Είναι εύκολο να διακρίνει κανείς την ανοδική τάση του συγκεκριµένου µεγέθους. Τάση, η οποία αναµένεται να ακολουθήσει την ίδια πορεία και στα επόµενα χρόνια. Προϋπόθεση για τη δυνατότητα πραγµατοποίησης πωλήσεων µέσω του Internet αποτελεί η ύπαρξη εταιρικής ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα της επιχείρησης βοηθά στη λήψη και διεκπεραίωση παραγγελιών, σε αποδοτικότερες συναλλαγές, στην εξάπλωση του δικτύου πωλήσεων της επιχείρησης, γιατί ο πελάτης µπορεί να προσεγγίσει την επιχείρησή οποιαδήποτε ώρα και µέρα τον βολεύει. Υπάρχουν συστήµατα που διευκολύνουν σηµαντικά αυτές τις διαδικασίες καθώς επίσης και γιατί οι πωλητές µπορούν να ενηµερώνονται άµεσα για αποθέµατα των αποθηκών, αλλαγές στις τιµές, κτλ. Για να είναι δυνατή η πραγµατοποίηση πωλήσεων µέσω Internet, θα πρέπει η ιστοσελίδα να διαθέτει µια σειρά χαρακτηριστικών όπως: κατάλογος των προϊόντων, λεπτοµέρειες σχετικά µε αυτά (π.χ. τεχνικά χαρακτηριστικά), τιµές, καθώς και µια σειρά τεχνικών χαρακτηριστικών που να εξασφαλίζουν δυνατότητα παραγγελίας µέσω του Internet, το οποίο συνήθως συνεπάγεται : - φόρµες παραγγελιών - ασφάλεια των δεδοµένων στο σύστηµα παραγγελίας και πληρωµής - δυνατότητα σύνδεσης µε ηλεκτρονικές αγορές Η πραγµατοποίηση πωλήσεων µέσω Internet µπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση: - προσέλκυση νέων πελατών - νέους τρόπους δουλειάς, και κατά συνέπεια - αύξηση των κερδών 4 Πηγή: Υπουργείο Εµπορίου ΗΠΑ, "estats", 18 Μαρτίου ιαθέσιµο ηλεκτρονικά στη δικτυακή διεύθυνση 15

21 1.3.5 Σχέση µε άλλες επιχειρήσεις Παραπάνω είδαµε µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα αναφορικά µε τις δυνατότητες που προσφέρει το e-επιχειρείν σε σχέση µε τους πελάτεςκαταναλωτές. Οι καταναλωτές δεν είναι όµως οι µόνοι "πελάτες" που έχει µια επιχείρηση. Αντίθετα η επιχείρηση έχει σχέσεις και µε άλλες επιχειρήσεις, στις οποίες µπορεί επίσης να πουλά, ή από τις οποίες µπορεί να προµηθεύεται προϊόντα και υπηρεσίες και είναι γενικά παραδεκτό ότι η αποδοτική συνεργασία µε αυτές τις επιχειρήσεις είναι καθοριστική για την εξέλιξη και ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης. Το e-επιχειρείν µπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά και σε αυτόν τον τοµέα. Επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο µπορούν να πια να διεκπεραιώνουν τις λειτουργίες τους (επικοινωνία, παραγγελίες, τιµολογήσεις, πληρωµές, κλπ), µέσω ηλεκτρονικών µέσων και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εξοικονοµώντας χρόνο και κόστος Προµήθειες µέσω internet Όλες οι επιχειρήσεις χρειάζεται να κάνουν κάποιες αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών. Πρακτικά, η επιχείρηση χρειάζεται σε µόνιµη βάση: o άµεσες προµήθειες σε πρώτες ύλες, οι οποίες απαιτούνται για την παραγωγή των προϊόντων που παράγει ή των υπηρεσιών που προσφέρει o προµήθειες για τη συντήρηση, επισκευή και λειτουργία της επιχείρησης σε διοικητικό ή τεχνικό επίπεδο Μάλιστα, η αποτελεσµατικότητα των προµηθειών (τόσο από άποψη κόστους, όσο και από άποψη χρόνου) είναι καθοριστική για την καλή λειτουργία της επιχείρησής. Ιδανική θα ήταν η κατάσταση κατά την οποία θα υπήρχε η δυνατότητα για: o αναζήτηση προµηθευτών από διάφορες πηγές o διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνιών που είναι συµφέρουσες για την επιχείρηση o συγκέντρωση όλων των αγορών σε µια κεντρική λειτουργία 16

22 Μέχρι σήµερα, χρησιµοποιούνται "παραδοσιακές" µεθόδους για τα παραπάνω. Για παράδειγµα, για την εύρεση νέων προµηθευτών γίνεται συνήθως µια επίσκεψη του ενδιαφερόµενου σε µια αντίστοιχη κλαδική έκθεση. Αντίστοιχα, οι προµηθευτές ενηµερώνουν τακτικά για τα νέα τους προϊόντα µέσω ενηµερωτικών φυλλαδίων. Τέλος, για την πραγµατοποίηση των προµηθειών σε τελικό στάδιο, χρησιµοποιούνται οι παραδοσιακές µέθοδοι για την αποστολή και την εξόφληση της παραγγελίας (τηλέφωνο, fax, ταχυδροµείο, κλπ). Φυσικά, η χρησιµοποίηση αυτών των µεθόδων µπορεί να συνεχιστεί εφόσον το επιθυµεί ο εκάστοτε επιχειρηµατίας. Πρέπει όµως να λάβει σοβαρά υπόψη του ότι µέσω του Internet µπορεί o να αναζητήσει προµηθευτές και υλικά από όλο τον κόσµο, συγκεντρώνοντας πληροφορίες πριν την παραγγελία, ώστε να µπορεί να κάνει συγκρίσεις o να επικοινωνήσει µε χαµηλό κόστος µαζί τους, χωρίς τηλέφωνα ή fax, ζητώντας διευκρινίσεις και πληροφορίες o να πραγµατοποιήσει όλη τη διαδικασία της αγοράς (πληρωµή, παραστατικά, κλπ) ηλεκτρονικά Συναλλαγές µε δηµόσιους φορείς Εκτός από τους πελάτες-καταναλωτές και τις άλλες επιχειρήσεις, πολύ συχνά µια επιχείρηση έρχεται σε επαφή και µε δηµόσιους φορείς. Για παράδειγµα, χρειάζεται συχνά να εκδώσει κάποιο πιστοποιητικό να υποβάλλει κάποια δήλωση, παραστατικό, κλπ να µάθει περισσότερες πληροφορίες από διάφορους δηµόσιους φορείς, όπως Εφορία, Ασφαλιστικοί Φορείς, κλπ. Το e-επιχειρείν µπορεί να βοηθήσει αποτελεσµατικά στις παραπάνω δραστηριότητες. Όλα τα παραπάνω είναι δυνατό να γίνουν εύκολα και γρήγορα µέσω του Internet, χωρίς να χρειαστεί να µετακινηθεί κανείς από το γραφείο του και µάλιστα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα, κλπ. 17

23 Για παράδειγµα πολύ συχνά υπάρχει η ανάγκη να επικοινωνήσει κάποιος από την επιχείρηση µε την Εφορία για να πάρει πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις που διέπουν τη φορολογία, να µάθει τις προθεσµίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, να αναζητήσει µια συγκεκριµένη πληροφορία που αφορά τη φορολογική δήλωση, να υποβάλλει τη φορολογική δήλωση καθώς και µε το ΙΚΑ για να πάρει τα έντυπα που χρειάζεται να συµπληρώσει, να υποβάλλει αυτά τα έντυπα αλλά και να πάρει πληροφορίες σχετικά µε τους νόµους που διέπουν τη σχέση της επιχείρησης µε το ΙΚΑ. Μέχρι σήµερα, σε κάθε τέτοια περίπτωση έπρεπε κάποιος από την επιχείρηση να επισκεφτεί τα αντίστοιχα υποκαταστήµατα στην περιοχή, ενδεχοµένως να περιµένει σε µια ουρά, και µετά από κάποια ώρα να πάρει την πληροφορία που θέλει, να υποβάλλει ή να πάρει το πιστοποιητικό που τον ενδιαφέρει, κλπ. Για κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις, το ίδιο ισχύει και σήµερα. Υπάρχουν όµως και πολλές περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να χαθεί αυτός ο πολύτιµος χρόνος. Μπορεί να πραγµατοποιήσει όλες τις παραπάνω συναλλαγές ηλεκτρονικά. Γενικότερα, τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις εφαρµογές του e-επιχειρείν που έχουν στόχο την αποτελεσµατικότερη συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων και των δηµόσιων φορέων. Έτσι και στην Ελλάδα, καταβάλλεται µια µεγάλη προσπάθεια για την αναδιοργάνωση και αυτοµατοποίηση αυτών των διαδικασιών, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας Βελτιώσεις στην ίδια την επιχείρηση Παραπάνω είδαµε πώς το e-επιχειρείν µπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις της επιχείρησης µε "τον εξωτερικό κόσµο", δηλαδή µε τους πελάτεςκαταναλωτές, τις άλλες επιχειρήσεις και τους δηµόσιους φορείς. Αυτές οι δραστηριότητες περιγράφονται συχνά µε τον όρο "ηλεκτρονικό εµπόριο", καθώς σε κάθε µία από αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει άµεση ανταλλαγή εµπορευµάτων και αγαθών, χρηµάτων παραστατικών, κλπ. Ωστόσο, το e- επιχειρείν µπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση και σε άλλους τοµείς, που δε 18

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ «Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων To ψηφιακό μέλλον των πόλεων Οι ψηφιακές πόλεις σημαντικότερες του e-government Δρ Γιάννης Λάριος Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Η Ψηφιακή Στρατηγική πώς είναι ήδη ορατή στους Δήμους

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

3. Το πλαίσιο των εφαρμογών. 3.1 Το νέο Μοντέλο της Απασχόλησης. 3.2 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. 3.3 Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

3. Το πλαίσιο των εφαρμογών. 3.1 Το νέο Μοντέλο της Απασχόλησης. 3.2 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. 3.3 Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 3. Το πλαίσιο των εφαρμογών 3.1 Το νέο Μοντέλο της Απασχόλησης. 3.2 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. 3.3 Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 3.1 Το νέο μοντέλο της απασχόλησης στην ΚτΠ 3.1.1 Η έννοια και το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Γνωρίστε την ευρυζωνικότητα Μπείτε σε τροχιά... 2 7 åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Ευρυζωνικότητα: Ο νέος τρόπος σύνδεσης στο ιαδίκτυο Η ευρυζωνική πρόσβαση αποτελεί το νέο τρόπο σύνδεσης στο Διαδίκτυο (internet)

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics Ηλεκτρονικό Εμπόριο Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου 1 Διάγραμμα ύλης 1. Στοιχεία ορισμού του η/ε 2. Απαραίτητη τεχνική υποδομή 3. Οφέλη από το η/ε 4. Περιορισμοί στην εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Έρευνα σε δείγµα 6000 ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

www.trikala-chamber.gr

www.trikala-chamber.gr ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ PORTAL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ www.trikala-chamber.gr 1 Το νέο Portal βρίσκεται πλέον στη διάθεση του κοινού ανοίγοντας ένα παράθυρο συνεργασίας με όλο τον κόσμο. Ο νέος επιχειρηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

To «ψηφιακό» μέλλον των πόλεων

To «ψηφιακό» μέλλον των πόλεων To «ψηφιακό» μέλλον των πόλεων Οι ψηφιακές πόλεις σημαντικότερες από το e-government Γιάννης Λάριος Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Πόλεις σε ανταγωνισμό το

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2 Θέματα Παρουσίασης 1. Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων 2. E-Gnosis 3. Ενημέρωσέ με 4. Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής 1 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΔ Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης δημιουργήθηκε το 1996 με στόχο την ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης στη

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΗΣΤΗ TOY ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ EI ΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 72,2% Οι δηµοφιλέστερες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεµατικής ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ηµήτριος Μηλιώτης ΑΜ 20814 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Εισηγητής: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα