ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ"

Transcript

1 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ Ι. Εισαγωγή - Τα είδη των κουνουπιών στο δέλτα του Νέστου - Λίγα στοιχεία για τη βιολογία των κουνουπιών - Το πρόβλημα των κουνουπιών ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα - Φυσικό σύστημα - Αγροτικό σύστημα - Αστικό σύστημα IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις - Φυσικό σύστημα - Αγροτικό σύστημα - Αστικό σύστημα ΙV. Συνολικές προτάσεις 1

2 Ι. Εισαγωγή Τα είδη των κουνουπιών στο δέλτα του Νέστου Τουλάχιστον 20 διαφορετικά είδη κουνουπιών που ανήκουν σε 7 γένη και 2 υποοικογένειες, έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Καβάλας (Πιάκης 2004) 2

3 Ι. Εισαγωγή Λίγα στοιχεία για τη βιολογία των κουνουπιών (Ι) Για κάθε είδος ισχύει η δική του βιολογία δηλαδή: Διαφορετικές προτιμήσεις οικοτόπων αναπαραγωγής Διαφορετικές τροφικές προτιμήσεις Διαφορετικές ικανότητες μετακίνησης Διαφορετικές στρατηγικές διαχείμασης Διαφορετική συμπεριφορά σε ετήσιο και ημερήσιο κύκλο Διαφορετική δυνητική ικανότητα μεταφοράς μικροβίων και ασθενειών Διαφορετικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση τους 3

4 Ι. Εισαγωγή Λίγα στοιχεία για τη βιολογία των κουνουπιών (ΙΙ) 4

5 Ι. Εισαγωγή Το πρόβλημα των κουνουπιών στην περιοχή Ιδιαίτερα έντονο κατά τη θερινή περίοδο Όχληση των κατοίκων Όχληση των επισκεπτών Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία (ελονοσία, ιός του Δυτικού Νείλου, Δάγκειος πυρετός, εγκεφαλίτιδες κτλ) Αναστολή τουριστικής ανάπτυξης Οικονομικές επιπτώσεις (πχ πτώση της αξίας της γης) 5

6 Ι. Εισαγωγή -Τα είδη των κουνουπιών στο δέλτα του Νέστου - Λίγα στοιχεία για τη βιολογία των κουνουπιών - Το πρόβλημα των κουνουπιών ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα - Φυσικό σύστημα - Αγροτικό σύστημα - Αστικό σύστημα IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις - Φυσικό σύστημα - Αγροτικό σύστημα - Αστικό σύστημα ΙV. Συνολικές προτάσεις 6

7 ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ; Τι φταίει; 7

8 Φυσικό σύστημα (γενικά στοιχεία) Έκταση φυσικού συστήματος: στρ. Τουλάχιστον 1062 στρ. είναι νησιά στις λιμνοθάλασσες 18 φυσιογνωμικά διακριτοί τύποι βλάστησης Πλημμυρίζουν κυρίως με την παροδική άνοδο της στάθμης της θάλασσας Πρόκειται για οικολογικά ευαίσθητες περιοχές που γειτνιάζουν με φυσικά ιχθυοτροφεία και προστατεύονται από εθνικές και διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις Δυναμικά συστήματα => συνεχείς αλλαγές => διαρκής παρακολούθηση 8

9 Φυσικό σύστημα (Πρόβλημα 1: μεγάλες πυκνότητες προνυμφών ταυτόχρονα σε μεγάλες εκτάσεις) 9

10 Φυσικό σύστημα (Πρόβλημα 2: μαζικές εκκολάψεις μετά από έντονες βροχοπτώσεις) 10

11 Φυσικό σύστημα (Πρόβλημα 3: δύσκολη πρόσβαση) 11

12 Φυσικό σύστημα (Πρόβλημα 4: δύσκολη εφαρμογή) 12

13 Φυσικό σύστημα (Πρόβλημα 5: Bti) Ακριβότερο στην εφαρμογή του από τα συμβατικά σκευάσματα Μειωμένης αποτελεσματικότητας (όχι μεγάλης πάντως) σε σχέση με τα συμβατικά σκευάσματα Δεν είναι και τόσο αποτελεσματικό σε μεγάλα στάδια, άρα τα χρονικά περιθώρια εφαρμογής περιορίζονται Όχι τόσο αποτελεσματικό σε συγκεκριμένα γένη κουνουπιών 13

14 Αγροτικό σύστημα ορυζώνες (γενικά στοιχεία) 697 ρυζοχώραφα συνολικής έκτασης στρ. Από 2,3 μέχρι 201 στρ. Μ.Ό. στρ./ρυζοχώραφο: 30 στρ. 87 ρυζοχώραφα έκτασης 2961 στρ. τέμνονται με καλώδια της ΔΕΗ & του ΟΤΕ 100 ρυζοχώραφα έκτασης 3425 στρ. βρίσκονται σε απόσταση 10m από καλώδια της ΔΕΗ & του ΟΤΕ 413,5 στρ. ορυζώνων βρίσκονται σε απόσταση 15m από καλώδια 14

15 Αγροτικό σύστημα ορυζώνες (χάρτης) 15

16 Αγροτικό σύστημα ορυζώνες (Πρόβλημα 1: κατανομή ορυζώνων) Πίνακας 1: Κατανομή ορυζώνων σε σχέση με την απόσταση τους από τους οικισμούς. 16

17 Αγροτικό σύστημα ορυζώνες Λαμίας (χάρτης) 17

18 Αγροτικό σύστημα ορυζώνες Λαμίας 51 ρυζοχώραφα συνολικής έκτασης: 9.067, 5 στρ. Από 12,7 έως 356,8 στρ. Μ.Ό. στρ./ρυζοχώραφο: 178 στρ. 18

19 Αγροτικό σύστημα ορυζώνες (Πρόβλημα 1: κατανομή ορυζώνων => προβληματικοί αεροψεκασμοί) Αυξημένες απαιτήσεις παρακολούθησης δειγματοληψιών Δυσκολίες στους αεροψεκασμούς Δυσκολία προσανατολισμού Δυσκολία εύρεσης του σωστού αγροτεμαχίου Δυσκολία ολοκληρωμένου αεροψεκασμού Αυξημένη επικινδυνότητα 19

20 Αγροτικό σύστημα ορυζώνες (Πρόβλημα 2: Μικρή μέση έκταση ανά ορυζώνα) 20

21 Αγροτικό σύστημα ορυζώνες (Πρόβλημα 2: Εμπόδια αεροψεκασμού) 21

22 Αγροτικό σύστημα ορυζώνες (Πρόβλημα 3: Διαρροές νερού από ορυζώνες) 22

23 Αγροτικό σύστημα χέρσα (γενικά στοιχεία) 324 χέρσα αγροτεμάχια συνολικής έκτασης στρ. Από 0,84 μέχρι 217,4 στρ. Μ.Ό. στρ./χέρσο: 14,5 στρ. Τρεις επιμέρους υποκατηγορίες χέρσων χωραφιών: i) μακροχρόνια ακαλλιέργητα ii) αγροτεμάχια σε ολιγοετή αγρανάπαυση iii) βοσκοτόπια Υψηλή παραγωγικότητα σε προνύμφες κουνουπιών 23

24 Αγροτικό σύστημα χέρσα (χάρτης) 24

25 Αγροτικό σύστημα χέρσα (Πρόβλημα 1: Κατανομή χέρσων) Πίνακας 2: Κατανομή χέρσων σε σχέση με την απόσταση τους από τους οικισμούς. 25

26 Αγροτικό σύστημα χέρσα (Πρόβλημα 2: Κατάκλυση χέρσων για αύξηση χορτονομής 1) Φραγή αποστραγγιστικού καναλιού 26

27 Αγροτικό σύστημα χέρσα (Πρόβλημα 2: Κατάκλυση χέρσων για αύξηση χορτονομής 2) 27

28 Αγροτικό σύστημα χέρσα (Πρόβλημα 2: Κατάκλυση χέρσων για αύξηση χορτονομής 3) 28

29 Αγροτικό σύστημα άλλες καλλιέργειες (καλαμπόκι 1) 29

30 Αγροτικό σύστημα άλλες καλλιέργειες (καλαμπόκι 2) 30

31 Αγροτικό σύστημα άλλες καλλιέργειες (καλαμπόκι 3) 31

32 Αγροτικό σύστημα άλλες καλλιέργειες (καλαμπόκι 4) 32

33 Αγροτικό σύστημα άλλες καλλιέργειες (σιτάρι 1) 33

34 Αγροτικό σύστημα άλλες καλλιέργειες (σιτάρι 2) Προνύμφες κουνουπιών 34

35 Αγροτικό σύστημα άλλες καλλιέργειες (σιτάρι 3) 35

36 Αγροτικό σύστημα άλλες καλλιέργειες (σιτάρι 4) 36

37 Αγροτικό σύστημα άλλες καλλιέργειες (σιτάρι 5, σκόπιμη κατάκλυση) 37

38 Αγροτικό σύστημα άλλες καλλιέργειες (ζαχαρότευτλα) 38

39 Αγροτικό σύστημα άλλες καλλιέργειες (πεπόνια) 39

40 Αγροτικό σύστημα άλλες καλλιέργειες (καρυδιές) 40

41 Αγροτικό σύστημα άλλες καλλιέργειες (ακτινίδια 1) 41

42 Αγροτικό σύστημα άλλες καλλιέργειες (ακτινίδια 2) 42

43 Αγροτικό σύστημα αρδευτικό σύστημα (γενικά) Περίπου 800 km τσιμεντένιων αρδευτικών καναλέτων Κατασκευάστηκε πριν 40 περίπου χρόνια Πολλές διαρροές και πολλά σπασμένα καναλέτα Όπου διαρροή => δυνητική εστία αναπαραγωγής κουνουπιών Σε αυτό οφείλεται η αναπαραγωγή κουνουπιών και σε άλλες, εκτός του ρυζιού καλλιέργειες 43

44 Αγροτικό σύστημα αρδευτικό σύστημα (Πρόβλημα: διαρροές σπασμένα καναλέτα 1) 44

45 Αγροτικό σύστημα αρδευτικό σύστημα (Πρόβλημα: διαρροές σπασμένα καναλέτα 2) 45

46 Αγροτικό σύστημα αρδευτικό σύστημα (Πρόβλημα: διαρροές σπασμένα καναλέτα 3) 46

47 Αγροτικό σύστημα αρδευτικό σύστημα (Πρόβλημα: διαρροές καναλέτο χωρίς τέρμα 4) 47

48 Αγροτικό σύστημα αρδευτικό σύστημα (Πρόβλημα: διαρροές λείπει ενδιάμεσο καναλέτο 5) 48

49 Αγροτικό σύστημα αρδευτικό σύστημα (Πρόβλημα: διαρροές 6) 49

50 Αγροτικό σύστημα αρδευτικό σύστημα (Πρόβλημα: διαρροές 7) 50

51 Αγροτικό σύστημα αρδευτικό σύστημα (Πρόβλημα: διαρροές 8) 51

52 Αγροτικό σύστημα αρδευτικό σύστημα (Πρόβλημα: διαρροές 9) 52

53 Αγροτικό σύστημα αρδευτικό σύστημα (Πρόβλημα: διαρροές 10) 53

54 Αγροτικό σύστημα αποστραγγιστικό σύστημα Περίπου 1150 χλμ αποστραγγιστικών καναλιών, τάφρων και ρεμάτων Αυξημένη παραγωγικότητα σε κανάλια κυρίως κοντά σε οικισμούς και κτηνοτροφικές μονάδες λόγω απόρριψης οργανικών λυμάτων Αυξημένη παραγωγικότητα σε στεγνά κανάλια που πλημμυρίζουν λόγω του άφθονου αρδευτικού νερού Πολλά σημεία με δύσκολη ή και αδύνατη πρόσβαση Δυσκολίες στην εφαρμογή λόγω πυκνής βλάστησης 54

55 Αγροτικό σύστημα αποστραγγιστικό σύστημα (χάρτης) 55

56 Αγροτικό σύστημα αποστραγγιστικό σύστημα (κανάλι με λύματα κτηνοτροφικής μονάδας) 56

57 Αγροτικό σύστημα άλλα προβλήματα (κακή κατάσταση αγροτικού οδικού δικτύου σε ορισμένα σημεία 1) 57

58 Αγροτικό σύστημα άλλα προβλήματα (κακή κατάσταση αγροτικού οδικού δικτύου σε ορισμένα σημεία 2) 58

59 Αγροτικό σύστημα άλλα προβλήματα (δυσκολίες διέλευσης λόγω ποτισμάτων) 59

60 Αγροτικό σύστημα άλλα προβλήματα (αμμοληψίες 1) 60

61 Αγροτικό σύστημα άλλα προβλήματα (αμμοληψίες 2) 61

62 Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 1: βόθροι 1) Μη καλά κλεισμένο καπάκι 62

63 Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 1: βόθροι 2) Ανοιχτός εξαερισμός 63

64 Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 1: βόθροι 3) Καλά κλεισμένο καπάκι Ανοιχτός εξαερισμός 64

65 Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 1: βόθροι 4) 65

66 Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 1: βόθροι 5) 66

67 Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 2: πιατάκια από γλάστρες) 67

68 Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 2: γλάστρες) 68

69 Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 3: τσιμεντένια καναλέτα) 69

70 Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 4: βάρκες) 70

71 Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 5: ελαστικά 1) 71

72 Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 5: ελαστικά 2) 72

73 Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 6: πρόχειρες ποτίστρες) 73

74 Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 7: πηγάδια) 74

75 Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 8: οτιδήποτε κρατά νερό) 75

76 Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 8: κυριολεκτικά οτιδήποτε κρατά νερό) 76

77 IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις Τι πρέπει και μπορεί να γίνει; 77

78 IΙΙ. Ι. Επιμέρους προτάσεις Εισαγωγή - Τα είδη των κουνουπιών στο δέλτα του Νέστου - Λίγα στοιχεία για τη βιολογία των κουνουπιών - Το πρόβλημα των κουνουπιών ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα - Φυσικό σύστημα - Αγροτικό σύστημα - Αστικό σύστημα IΙΙ.Επιμέρους προτάσεις - Φυσικό σύστημα - Αγροτικό σύστημα - Αστικό σύστημα ΙV. Συνολικές προτάσεις 78

79 IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις Φυσικό σύστημα Πολύτιμα και ευαίσθητα οικοσυστήματα που απαιτούν προσοχή στον χειρισμό τους. Άρα: Καταγραφή χωρική και χρονική όλων των εφαρμογών που γίνονται Συλλογή δεδομένων παραγωγικότητας προνυμφών Διευκόλυνση της πρόσβασης σε δύσκολα σημεία Παροχή δεδομένων (π.χ. κλιματικών, στάθμης νερού) στον εκάστοτε ανάδοχο Διερεύνηση του προβλήματος με τα πολλά νησάκια Δημιουργία μοντέλων χωρικής και χρονικής πρόβλεψης των εκκολάψεων προνυμφών κουνουπιών 79

80 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2011 IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις Αγροτικό σύστημα (ορυζώνες) Η ορυζοκαλλιέργεια είναι πολύτιμο διαχειριστικό εργαλείο και δυναμική καλλιέργεια. Η ανεξέλεγκτη κατανομή τους και το μικρό μέγεθος τους δημιουργεί προβλήματα. Άρα: Καθορισμός ζωνών επιτρεπόμενης ορυζοκαλλιέργειας Απαγόρευση καλλιέργειας ρυζιού σε μια ελάχιστη απόσταση από κατοικημένες περιοχές Απαγόρευση καλλιέργειας ρυζιού κάτω από πυλώνες και κολώνες δικτύων κοινής ωφελείας Έγκαιρη ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για τα καλλιεργούμενα στρέμματα και την χωροθέτηση τους 80

81 IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις Αγροτικό σύστημα (ορυζώνες υποθετική κατανομή) 81

82 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2011 IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις Αγροτικό σύστημα (ορυζώνες υποθετική κατανομή) Πίνακας 3: Κατανομή υποθετικών ορυζώνων σε σχέση με την απόσταση τους από τους οικισμούς. 82

83 IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις Αγροτικό σύστημα (χέρσα) Κτηνοτροφία και καταπολέμηση κουνουπιών μπορούν να συνυπάρξουν με την τήρηση κάποιων απλών κανόνων. Άρα: Ναι στην προγραμματισμένη άρδευση τους για αύξηση της χορτονομής Όχι στην ανεξέλεγκτη κατάκλυση των ακαλλιέργητων αγροτεμαχίων Αξιοποίηση τους για άλλους σκοπούς πέρα από την αναπαραγωγή κουνουπιών 83

84 IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις Αγροτικό σύστημα (αρδευτικό δίκτυο) Μια διαρροή μπορεί να προκαλεί ζημιές σε καλλιέργειες, στο οδικό δίκτυο, να σπαταλά πολύτιμο νερό και να παράγει κουνούπια εσαεί. Εκτός αν επισκευαστεί. Άρα: Καλύτερη συντήρηση αρδευτικού δικτύου ταχύτερη επιδιόρθωση διαρροών Ορισμός υπεύθυνου επικοινωνίας στους ΤΟΕΒ για την άμεση αναφορά διαρροών με σκοπό την συντομότερο δυνατόν επιδιόρθωση τους Οι αγρότες να βοηθούν στη συντήρηση του (αντί, ευτυχώς λίγοι, να προκαλούν ζημιές) 84

85 IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις Αστικό σύστημα Όλες οι αστικές εστίες μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα, με μικρό κόστος και σε μόνιμη βάση. Άρα: Ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση Ενημερωτικά φυλλάδια Ενημέρωση ενηλίκων και ενημέρωση σε σχολεία Τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά Έλεγχος, έλεγχος, έλεγχος Επιτόπιος έλεγχος και συμβουλές από σπίτι σε σπίτι Εφαρμογές όπου χρειαστεί Επανέλεγχος και παρακολούθηση της κατάστασης 85

86 IV. Συνολικές προτάσεις Ι. Εισαγωγή - Τα είδη των κουνουπιών στο δέλτα του Νέστου - Λίγα στοιχεία για τη βιολογία των κουνουπιών - Το πρόβλημα των κουνουπιών ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα - Φυσικό σύστημα - Αγροτικό σύστημα - Αστικό σύστημα IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις - Φυσικό σύστημα - Αγροτικό σύστημα - Αστικό σύστημα ΙV. Συνολικές προτάσεις 86

87 IV. Συνολικές προτάσεις Βαθύτερα αίτια του προβλήματος Μερικότητα στην αντίληψη του προβλήματος και άρα αποσπασματικές προσπάθειες αντιμετώπισης του Ασυνέχεια στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Κάθε χρονιά ξεκινούμε πάλι από την αρχή, από το μηδέν Δεν φταίει πάντα κάποιος άλλος (οι ορυζοκαλλιεργητές, οι απατεώνες εργολάβοι, οι ανίκανοι δήμαρχοι, οι οικολόγοι, οι παράγοντες που τα παίρνουν, οι ΤΟΕΒ, οι βάλτοι, ο καιρός κτλ κτλ.). ΦΤΑΙΜΕ ΟΛΟΙ (σε διαφορετικό βαθμό βέβαια). ΑΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΡΑΣΟΥΜΕ. (συντονισμένα σαν ομάδα και όχι σαν άθροισμα μονάδων) Η φύση, αλλά κυρίως ο άνθρωπος έχει κάνει ότι ήταν δυνατόν στην Καβάλα για να αναπαράγει προνύμφες κουνουπιών Τουλάχιστον 80% των κουνουπιών στην Καβάλα οφείλονται στον άνθρωπο και σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες (προσωπική εκτίμηση) 87

88 IV. Συνολικές προτάσεις Βαθύτερα αίτια του προβλήματος 88

89 IV. Συνολικές προτάσεις Βαθύτερα αίτια του προβλήματος Ζούμε σε έναν πολιτισμό δικαιωμάτων (πχ. δικαίωμα σε μια ζωή χωρίς κουνούπια) Πρέπει να προσθέσουμε και έναν πολιτισμό υποχρεώσεων (πχ. πρέπει να μην παράγω κουνούπια στο σπίτι μου ή να μην έχω τον ορυζώνα μου ακριβώς δίπλα στο σπίτι ενός συνανθρώπου μου ή να συντηρώ το αρδευτικό δίκτυο που περνά από το χωράφι μου) Θα πρέπει να δοθεί προβάδισμα στο αναγκαίο για το σύνολο και όχι στο ευχάριστο για τους μερικούς (πλέον το διακύβευμα είναι η δημόσια υγεία) Θα πρέπει να μάθουμε να συζητάμε ουσιαστικά για να μπορέσουμε επιτέλους να επικοινωνήσουμε χρησιμοποιώντας κοινή γλώσσα και τελικά να συνεννοηθούμε 89

90 IV. Συνολικές προτάσεις Απλές λύσεις οριστικής επίλυσης του προβλήματος (όχι χωρίς κόστος) 1.Περιοδικός αεροψεκασμός των πάντων οικονομική λύση περιβαλλοντικό κόστος: ανυπολόγιστο νομικά: παράνομο (μέχρι στιγμής) 2.Ολοκληρωτική απαγόρευση ορυζώνων, υπογειοποίηση αρδευτικού δικτύου, μπάζωμα λιμνοθαλασσών οικονομικό κόστος: μεγάλο βραχυπρόθεσμα, ανυπολόγιστο μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικό κόστος: ανυπολόγιστο νομικά: μη πραγματοποιήσιμο 90

91 IV. Συνολικές προτάσεις Απλές λύσεις οριστικής επίλυσης του προβλήματος (όχι χωρίς κόστος) 3.Δημιουργία πρότυπου κέντρου καταπολέμησης οικονομικό κόστος: απροσδιόριστο (μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, ελικόπτερα, βοηθητικό προσωπικό κτλ κτλ) περιβαλλοντικό κόστος: ελαχιστοποιημένο νομικά: σύννομη Ανεφάρμοστη στο σημερινή συγκυρία ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΚΟΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 91

92 IV. Συνολικές προτάσεις Βασικό ερώτημα: Τι θέλουμε να κάνουμε στην περιοχή μας; Ποιες είναι οι προτεραιότητες μας; Θέλουμε τουρισμό; Θέλουμε αγροτική παραγωγή; Θέλουμε προστασία του περιβάλλοντος; Θέλουμε κτηνοτροφία; Θέλουμε ιχθυοκαλλιέργειες; Θέλουμε προστασία της δημόσιας υγείας; Θέλουμε ποιότητα ζωής; Τα θέλουμε όλα; Θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον δύσκολο δρόμο. Ποιος είναι αυτός; 92

93 IV. Συνολικές προτάσεις Κατανόηση από όλους του προβλήματος στις πραγματικές του διαστάσεις Έγκαιρη διεξαγωγή διαγωνισμού και έγκαιρη έναρξη έργου καταπολέμησης Επαρκής και έγκαιρη χρηματοδότηση Συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων και διαρκής ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ τους Κεντρική διαχείριση και χωροθέτηση των ορυζώνων και των χέρσων της περιοχής με βάση ένα προκαθορισμένο σχέδιο που θα λαμβάνει υπόψιν και παραμέτρους δημόσιας υγείας Διαχείριση των άφθονων υδάτινων πόρων με τρόπο που να αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού η αναπαραγωγή κουνουπιών, σε συνδυασμό με τον περιορισμό της σπατάλης 93

94 IV. Συνολικές προτάσεις Ουσιαστική και διαρκής παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης του έργου καταπολέμησης και ειδικότερα των ψεκαστικών εφαρμογών Συνεχής παρακολούθηση της προκαλούμενης από τα κουνούπια όχλησης Διαρκής αξιολόγηση των κινδύνων για την δημόσια υγεία Διαρκείς δράσεις ενημέρωσης σε όλα τα επίπεδα Τήρηση δεδομένων και στοιχείων, ώστε χρόνο με τον χρόνο να βελτιώνεται το αποτέλεσμα και να περιορίζεται το κόστος Διεπιστημονική και εξειδικευμένη προσέγγιση του προβλήματος Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών (GIS, GPS, εργαστηριακών αναλύσεων υπολειμματικότητας, ανθεκτικότητας κ.ά.) για την επίτευξη των παραπάνω 94

95 IV. Συνολικές προτάσεις Θέματα προς περαιτέρω διερεύνηση: εναλλακτικές μέθοδοι καλλιέργειας ρυζιού (κυρίως διαφορετική διαχείριση του νερού) με έμφαση στην αποτροπή μαζικών εκκολάψεων προνυμφών κουνουπιών βιολογική σημασία των ορυζώνων στα υπάρχοντα φυσικά οικοσυστήματα αποτροπή μαζικών εκκολάψεων στο φυσικό σύστημα μέσω της ρύθμισης της στάθμης των νερών εντός των λιμνοθαλασσών με μηχανικά μέσα εάν αυτό είναι δυνατόν χωρίς σημαντικέ επιπτώσεις και πάντα σε συνεννόηση με τους αλιευτικούς συνεταιρισμούς και τον φορέα διαχείρισης βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων εναλλακτικές μη χημικές μέθοδοι καταπολέμησης εναλλακτικά χημικά ή βιολογικά σκευάσματα ανθεκτικότητες και υπολειμματικότητες σκευασμάτων 95

96 Πανέμορφο μέρος παραλίες περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (παραποτάμιο δάσος, λιμνοθάλασσες, πανίδα, χλωρίδα) αγροτική παραγωγή (απεριόριστο αρδευτικό νερό) κτηνοτροφία ιχθυοτροφεία, μυδοκαλλιέργειες διπλά στη Θάσο και σε δύο σημαντικά αστικά κέντρα με σύγχρονο αεροδρόμιο ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ; 96

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα»

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα» Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 35-52. http://www.jodysseus.gr Δράση 04: «και δημιουργία υλικού για τις γηγενείς» Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα / 3 / 2015 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Συµµετοχική Στρατηγική ιερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης Όραµα και Στρατηγική προσέγγιση για το Κιλκίς του 2020 Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Έκδοση 1 η : 21 Φεβρουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα