Η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των χιονοδρόμων και μη στα χιονοδρομικά κέντρι της Ελλάδας και της Βουλγαρίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των χιονοδρόμων και μη στα χιονοδρομικά κέντρι της Ελλάδας και της Βουλγαρίας"

Transcript

1 01/ 10/2013 Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΉ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των χιονοδρόμων και μη στα χιονοδρομικά κέντρι της Ελλάδας και της Βουλγαρίας Επιβλέπων καθηγήτρια : Καμενίδου Ειρήνη Πτυχιακή της Γιαντσελίδου Ειρήνης

2 Ευχαριστίες Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην επιβλέποντα καθηγήτρια μου, κυρία Καμενίδου Ειρήνη για την άριστη συνεργασία μας και την πολύτιμηεπιστημονικήκαθοδήγηση που μου προσέφερε σε όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της πτυχιακής μου εργασίας.επίσης, δε θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω τους γονείς μου, τους συμφοιτητές μου, και τους φίλους μου, που μου συμπαραστάθηκανυπομονετικά σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παράγοντες του ΤΕΙ Καβάλας, που συνέβαλλαν δημιουργικά στην επιστημονική και κοινωνική μου μόρφωση. 1

3 Περίληψη Στην παρούσα έρευνα μελετάτε κατά πόσο οι διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τον βαθμό ικανοποίησης των χιονοδρόμων και μη που πραγματοποιούν επίσκεψη σε ένα επιθυμητό χιονοδρομικό κέντρο. Η εργασία αποτελείται συνολικά από εφτά κεφάλαια.στο πρώτο κεφάλαιο, ουσιαστικά αναφέρονται γενικά στοιχεία της έννοιας του τουρισμού και γίνεται λόγος για τον σκοπό και τους στόχους της έρευνας. Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο όπου και περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση σε παγκόσμιο αλλά και ελλαδικό επίπεδο, ειδικά γίνεται ιστορική αναδρομή στις αγορές, τον ανταγωνισμό και τα έσοδα της Ελλάδας από τον τουρισμό. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η γενική θεωρεία γύρω από το μάρκετινγκ και τις άμεσα συνδεμένες θεωρίες με την ικανοποίηση των καταναλωτών. Στο τέταρτο κεφάλαιο κλείνει το θεωρητικό μέρος της έρευνας με την βιβλιογραφική ανασκόπηση παλαιότερων ερευνών γύρω από το αντικείμενο των χιονοδρομικών κέντρων και των πελατών τους, που συνέβαλαν στην ένταξη του ερωτηματολογίου και στην μελέτη των αποτελεσμάτων. Στο δεύτερο μέρος, έχουμε δύο κεφάλαια, τη μεθοδολογία και τα στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας. Στο πέμπτο κεφάλαιο, την μεθοδολογία της μελέτης, παραθέτουμε στοιχεία που ελέγχουν την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου και πραγματοποιείτε παραγοντική ανάλυση. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο αναλύουμε τα αποτελέσματα από την εισαγωγή των δεδομένων στο πακέτο 8Ρ88.Η πτυχιακή εργασία τελειώνει με το έβδομο κεφάλαιο που περιέχει τα συμπεράσματα από τη μελέτη της θεωρίας και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα στατιστικά δεδομένα. Επίσης, στο τέλος αναγράφεται με αλφαβητική σειρά η βιβλιογραφία που μελετήθηκε, και δίνεται στο παράρτημα το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της έρευνας. 2

4 Abstract In the present research, we are studying on, how the different factors influence the degree of satisfaction of skiers and non skiers, who are needing to visit a desired ski resort. The study consists seven chapters. The first chapter presents the general features of the concept of tourism and refers to the purpose and aims of the research. Follows the second chapter, where it describes the current situation in global and national level, especially we make a historical overview to markets, competition and proceeds of the tourism in Greece. The third chapter presents the general theory about marketing and the theories that are directly connected to the satisfaction of consumers. The fourth chapter concludes the literature review of previous researchs about ski resorts and their clients, which contributs to the integration of the questionnaire and the study results. In the second part, we have two chapters, the methodology and the statistical results of the survey. In the fifth chapter, the methodology of the study, we present elements that control the reliability of the questionnaire and we perform the factor analysis. Finally, in the sixth chapter, we analyze the results of the data we entered to SPSS. The graduational project ends with the seventh chapter, which contains the conclusions from the study of the teory and the findings of the statistical data. Also, in the end, it is listed in alphabetical order the literature that has been studied and it is given in the annex the questions of the questionnaire. 3

5 Περιεχόμενα Εισαγωγή. 11 Εισαγωγή Το ερευνητικό πρόβλημα Σκοπός της έρευνας Τόπος και χρόνος που διερευνήθηκε η μελέτη και στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν Προσφορά της έρευνας-παραγόμενα οφέλη Περιορισμοί της έρευνας. 14 Υφιστάμενη κατάσταση. 15 Εισαγωγή. 15 Ο τουρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο Ο τουρισμός στην Ελλάδα Εισαγωγή Ο τουρισμός στην Ελλάδα κατά το Ανταγωνιστικότητα. 18 Ο τουρισμός στη Βουλγαρία. 21 Εισαγωγή Ο τουρισμός στη Βουλγαρία το Ιστορική αναδρομή Κατά το έτος Κατά το έτος

6 Κατά το έτος * * Κατά το έτος Κατά το έτος * * Οι αγορές στη Βουλγαρία Έτος Έτος Το πρότυπο του θερινού τουρισμού Εισαγωγή Ο θερινός τουρισμός στην Ελλάδα Χειμερινός τουρισμός Ο χειμερινός τουρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο Ο χειμερινός τουρισμός στην Ελλάδα Χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας Εισαγωγή Τα χιονοδρομικά κέντρα Χιονοδρομικά κέντρα Βουλγαρίας Εισαγωγή Τα χιονοδρομικά κέντρα Το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας Εισαγωγή Η έννοια και το περιβάλλον του Μάρκετινγκ

7 3.2. Τι είναι το μάρκετινγκ Η εξέλιξη του μάρκετινγκ. 35 Το μίγμα μάρκετινγκ Μάρκετινγκ σχέσεων. 37 Μάρκετινγκ ολικής ποιότητας Η έννοια της ποιότητας. 40 Η έννοια της ικανοποίησης των καταναλωτών Βιβλιογραφική ανασκόπηση Εισαγωγή ί4 5. Ικανοποίηση και ποιότητα των προϊόντων στα χιονοδρομικά κέντρα. 48 Περιοριστικοί παράγοντες συμμετοχής σε δραστηριότητες χιονοδρομίας. 51 Μεθοδολογία έρευνας Εισαγωγή Ποσοτική έρευνα Δειγματοληπτική μέθοδος της ποσοτικής έρευνας Το ερωτηματολόγιο της ποσοτικής έρευνας. Στατιστική ανάλυση των δεδομένων της ποσοτικής έρευνας. Αξιοπιστία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Αξιοπιστία. 59 Παραγοντική ανάλυσηερωτηματολογίων Ελλάδας και Βουλγαρίας Γ Εισαγωγή. 60 6

8 Έλεγχος του δείκτη ΚΜΟ Παραγοντική ανάλυση των μεταβλητών της ερώτησης Παραγοντική ανάλυση των μεταβλητών της ερώτησης 014 για τα 66 ερωτηματολόγια της Ελλάδας Παραγοντική ανάλυση των μεταβλητών της ερώτησης 014 για τα 68 ερωτηματολόγια της Βουλγαρίας... 6 Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης της ποσοτικής έρευνας Εισαγωγή Δημογραφικό προφίλ των ερωτηθέντων στα χιονοδρομικά κέντρα στην Ελλάδα Ηλικία και φύλο Επάγγελμα Οικογενειακή κατάσταση Μέγεθος οικογένειας Μορφωτικό επίπεδο Εισόδημα Η στατιστική ανάλυση της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των χιονοδρόμων στα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας Στατιστική ανάλυση μεταβλητών του ερωτηματολογίου Ασφάλεια Οικονομία Εξοπλισμός, εγκαταστάσεις, κύριες εξυπηρετήσεις Δραστηριότητες αναψυχής Πρόσθετες εξυπηρετήσεις Περιβάλλον

9 Προσωπικό Σημαντικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την ικανοποίηση και την 84 διαμόρφωση θετικής αντίληψης των χιονοδρόμων και μη για επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε ένα χιονοδρομικό κέντρο Συχνότητα επίσκεψης στα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας Τα χιονοδρομικά κέντρα με τις περισσότερες επισκέψεις στην Ελλάδα Πρόσβαση προς και από τα χιονοδρομικά κέντρα στην Ελλάδα Λοιπές πληροφορίες για τους χιονοδρόμους και μη Η στατιστική ανάλυση της κατανομής του χρόνου των επισκεπτών σε ένα χιονοδρομικό κέντρο στη Ελλάδα Εισαγωγή Στατιστική ανάλυση της κατανομής του χρόνου των χιονοδρόμων Στατιστική ανάλυση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών από την επίσκεψή τους σε ένα επιθυμητό χιονοδρομικό κέντρο στην Ελλάδα Στατιστική ανάλυση των περιοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν την επιθυμία των χιονοδρόμων και μη, να επισκεφθούν ένα χιονοδρομικό κέντρο στην Ελλάδα Δημογραφικό προφίλ των ερωτηθέντων στα χιονοδρομικά κέντρα στην Βουλγαρία Ηλικία και φύλο Επάγγελμα Οικογενειακή κατάσταση Μέγεθος οικογένειας Μορφωτικό επίπεδο

10 Εισόδημα Η στατιστική ανάλυση της έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των χιονοδρόμων στα χιονοδρομικά κέντρα της Βουλγαρίας Στατιστική ανάλυση των μεταβλητών του ερωτηματολογίου Ασφάλεια Οικονομία Εξοπλισμός, εγκαταστάσεις, κύριες εξυπηρετήσεις Δραστηριότητες αναψυχής Πρόσθετες εξυπηρετήσεις Περιβάλλον Προσωπικό Σημαντικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την ικανοποίηση και την 104 διαμόρφωση θετικής αντίληψης των χιονοδρόμων και μη για επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε ένα χιονοδρομικό κέντρο Συχνότητα επίσκεψης στα χιονοδρομικά κέντρα της Βουλγαρίας Τα χιονοδρομικά κέντρα με τις περισσότερες επισκέψεις στην Βουλγαρία Πρόσβαση προς και από τα χιονοδρομικά κέντρα στην Βουλγαρία Λοιπές πληροφορίες για τους χιονοδρόμους και μη Η στατιστική ανάλυση της κατανομής του χρόνου των επισκεπτών σε ένα χιονοδρομικό κέντρο στη Ελλάδα Εισαγωγή Στατιστική ανάλυση της κατανομής του χρόνου των χιονοδρόμων Στατιστική ανάλυση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών από την επίσκεψή τους σε ένα επιθυμητό χιονοδρομικό κέντρο στη Βουλγαρία

11 6.19 Στατιστική ανάλυση των περιοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν την επιθυμία των χιονοδρόμων και μη, να επισκεφθούν ένα χιονοδρομικό κέντρο στη Βουλγαρία Συμπεράσματα έρευνας Συμπεράσματα θεωρητικού μέρους Συμπεράσματα ερευνητικού μέρους Προτάσεις βελτίωσης Βιβλιογραφία Παράρτημα

12 Κεφάλαιο Πρώτο Εισαγωγή 1.1Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται το πρόβλημα, ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της έρευνας, ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της, καθώς και τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία. Επίσης, αναφέρεται η προσφορά της έρευνας και τυχόν παραγόμενες ωφέλειες, 1.2 Το Ερευνητικό Πρόβλημα Ο τουρισμός είναι μία από τις κυριότερες βιομηχανίες στην Ελλάδα που τονώνει την οικονομική ανάπτυξη. Συμβάλει στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν κατά 22% περισσότερο από κάθε άλλο τομέα. «Ο ορεινός τουρισμός, ο οποίος παρουσιάζει και ορισμένες ομοιότητες με τον αθλητικό τουρισμό, δεν έχει χρονικούς περιορισμούς εκδήλωσης και αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων υπαίθριας αναψυχής και τουρισμού, που εκδηλώνεται σε ορεινές περιοχές των χωρών υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών που επιθυμούν να αναπτύξουν αυτής της μορφής τουρισμό (Λύτρας, 2006)» (στην πτυχιακή της Παππά, 2009). Ο χειμερινός τουρισμός απευθύνεται κυρίως σε τουρίστες που ενδιαφέρονται για τον συνδυασμό διακοπών και αθλητισμού. Ο προορισμός επιλέγεται με βάση τις κλιματολογικές συνθηκών μιας χώρας, δηλαδή με βάση της ποσότητας και ποιότητας του χιονιού, αλλά και για το περιβάλλον και τις δυνατότητες ψυχαγωγίας που έχει να προσφέρει ο πιθανός προορισμός. Τα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας παρουσιάζουν αρκετές δυσλειτουργίες, λόγω της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, ελλιπείς εκπαίδευση του υφιστάμενου προσωπικού, ξεπερασμένη τεχνολογία των εγκαταστάσεων, έλλειψης επενδύσεων για ανακαίνιση και επέκταση των εγκαταστάσεων που ήδη υπάρχουν κ.α.. (Εφημερίδα XENIA, 2009) Η ελληνική βιομηχανία του σκι είναι στα πρώτα στάδια ανάπτυξης, λόγω του γεγονότος ότι η Ελλάδα θεωρείται δημοφιλής τουριστικός προορισμός για τις θερινές διακοπές των τουριστών. Επιπλέον, τα θέματα πολιτικής για τον τουρισμό δεν ήταν 11

13 προτεραιότητα για τις λιγότερο αναπτυγμένες κοινότητες, κυρίως από τις ορεινές περιοχές και από τις τοπικές αρχές (Ανδρονίκης ^αΐ., 2006). Ωστόσο, όλο και περισσότεροι έλληνες προτιμούν να περνούν τα Σαββατοκύριακα τους ή τις χειμερινές διακοπές σε χιονοδρομικά κέντρα που βρίσκονται στην Ελλάδα. Ορισμένα σημεία έχουν γίνει πολύ δημοφιλή και προσελκύουν τουρίστες σε μεγάλο αριθμό κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Επί του παρόντος, υπάρχουν περισσότερα από 19 χιονοδρομικά κέντρα στην Ελλάδα (Τσιότσου, 2005). «Ο Παυλόπουλος (2002)στη μελέτη του με θέμα <<ο χειμερινός τουρισμός στην Ελλάδα>> κατέληξε στις εξής διαπιστώσεις : το ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο αλλοδαπός χειμερινός τουρισμός στην Ελλάδα, ως ποσοστό του συνολικού ετήσιου αλλοδαπού τουρισμού είναι μόλις 9% έναντι του μέσου όρου της τάξης του 25% για τις κύριες ανταγωνιστικές χώρες». (στην πτυχιακή της Παππά, 2009). Επειδή ο τουρισμός είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας στην Ελλάδα και τα χιονοδρομικά κέντρα έχουν ταχύτατη ανάπτυξη, είναι επιτακτική ανάγκη να μελετηθεί και να κατανοηθεί αυτή η αγορά και οι πελάτες της. 1.3Σκοπός της Έρευνας Ο βασικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση της ικανοποίησης και των προτιμήσεων των πελατών των χιονοδρομικών κέντρων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Βασική επιδίωξη αποτελεί ο εντοπισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τη στάση τους απέναντι στην επιλογή προορισμού χειμερινών διακοπών και κατ επέκταση, ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, να προσδιοριστούν οι παράγοντες που θα συντελέσουν στην αύξηση της ζήτησης στα χιονοδρομικά κέντρα. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας αυτής είναι: 1. Να διαπιστωθεί αν οι καταναλωτές επισκέπτονται τα χιονοδρομικά κέντρα συχνά και αν η επιλογή του προορισμού σκι διαφοροποιείτε ανάλογα με τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά τους. 2. Να μελετηθεί πως επιδρούν τα διάφορα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών (εισόδημα, εκπαίδευση, επάγγελμα, φύλο, ηλικία και 12

14 οικογενειακή κατάσταση) στις στάσεις και προτιμήσεις έναντι των χιονοδρομικών κέντρων. 3. Να εντοπιστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (οικονομικότητα, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις, πρόσθετες εξυπηρετήσεις, δραστηριότητες αναψυχής κλπ.) που επηρεάζουν τον βαθμό ικανοποίησής τους και συνεπώς να προσδιοριστούν οι παράγοντες που θα συντελέσουν στην αύξηση της ζήτησης των χιονοδρομικών κέντρων. 4. Να προσδιοριστεί κατά πόσο ο παράγοντας «τιμή» επηρεάζει τη στάση των καταναλωτών απέναντι στην επιλογή προορισμού σκι. 1.4 Τόπος και Χρόνος που διερευνήθηκε η μελέτη και στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν. Η έρευνα εστιάζεται σε δείγμα που προέρχεται κυρίως από πελάτες (σκιέρ και μη) στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν (Έδεσσα) στην Ελλάδα και από Έλληνες πελάτες (σκιέρ και μη) στο χιονοδρομικό κέντρο Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν στους ερωτηθέντες κατά τη διάρκεια που έκανα χρήση του αναβατήρα. Το παραπάνω δείγμα, όσο αυτό είναι εφικτό, θα γενικευτεί στο σύνολο του πληθυσμού της Ελλάδας. Η μελέτη βασίζεται σε πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία. Η δευτερογενής έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2011 ως και τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, όπου μελετήθηκαν έρευνες προηγούμενων ετών, σχετικά με το χειμερινό τουρισμό σε παγκόσμιο, ελλαδικό και βουλγάρικο επίπεδο. Επίσης, μελετήθηκαν άρθρα και βιβλία σχετικά με το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας. Η πρωτογενής έρευνα, δηλαδή η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Δεκέμβριο ως το Σεπτέμβριο του Αυτή έγινε με τη χρήση δύο ερωτηματολογίων, το πρώτο αφορούσε πελάτες που έκαναν χρήση υπηρεσιών σε χιονοδρομικά κέντρα στην Ελλάδα και το δεύτερο σε πελάτες που έκανα χρήση υπηρεσιών σε χιονοδρομικά κέντρα στη Βουλγαρία, που συντάχθηκαν ειδικά γι αυτό το σκοπό, στηριζόμενα στη δευτερογενή έρευνα. 13

15 1.5. Προσφορά της Έρευνας- Παραγόμενα Οφέλη Η μελέτη για τη μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών στα χιονοδρομικά κέντρα Ελλάδας- Βουλγαρίας θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες που θα μπορούσαν μελλοντικά να αυξήσουν τη ζήτηση στα χιονοδρομικά κέντρα. Επίσης, τα παραπάνω στοιχεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν το Υπουργείο τουρισμού της Ελλάδας, στη διαμόρφωση στρατηγικών προσέλκυσης τουριστών σε χειμερινούς προορισμούς του τόπου. Πιστεύεται ότι τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη στατιστική ανάλυση των στοιχείων θα βοηθήσουν: τα στελέχη μάρκετινγκ να προβλέψουν μελλοντικές αγορές και να κατανοήσουν γιατί οι πωλήσεις της υπηρεσίας είναι ικανοποιητικές ή όχι να βελτιώσουν το μίγμα μάρκετινγκ των υπηρεσιών τους, κάνοντας χρήση των στοιχείων περί στάσεων και προτιμήσεων των πελατών και τέλος, να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους ώστε να διατηρήσουν τους υπάρχοντες πελάτες αλλά και να προσελκύσουν νέους. 1.6 Περιορισμοί της έρευνας Στην συγκεκριμένη έρευνα ο σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας ήταν ο οικονομικός. Το δείγμα συγκεντρώθηκε από τις δύο επισκέψεις στα χιονοδρομικά κέντρα καϊμάκτσαλαν και μπάνσκο. Σε επόμενη παρόμοια έρευνα θα ήταν προτιμότερο οι ερευνητές να επεκταθούν και τα υπόλοιπα χιονοδρομικά των δύο χωρών, Ελλάδας και Βουλγαρίας και να αναζητήσουν ένα πιο αντιπροσωπευτικό και μεγαλύτερο δείγμα. Επίσης, η θεωρητική έρευνα της υφιστάμενης κατάστασης βασίστηκε σε πηγές μέχρι και το έτος 2011, καλό θα ήταν σε νεότερες έρευνες να χρησιμοποιηθούν στατιστικά στοιχεία μέχρι και το τρέχων έτος. 14

16 Κεφάλαιο Δεύτερο Υφιστάμενη κατάσταση 2.1 Εισαγωγή Ο τουρισμός είναι ένας από τους δυναμικότερα αναπτυσσόμενους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Αποτελώντας τη βαριά βιομηχανία πολλών χωρών, επιδρά σε σημαντικό βαθμό σε άλλους τομείς της οικονομίας και συμμετέχει ενεργά στη συνολική οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Στην Ελλάδα, ο τουρισμός είναι μία από τις κυριότερες βιομηχανίες, που τονώνει την οικονομική ανάπτυξη στο τομέα της φιλοξενίας, των μεταφορών, των κατασκευαστικών και το λιανικό εμπόριο. Ο τουρισμός συμβάλλει στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν κατά 16,3%, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τομέα στην Ελλάδα, και στην απασχόληση 19,8% άμεσα και έμμεσα (Φωκάς, 2009). Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτη μεγέθυνση, λόγω της κοινωνικής αλλά και οικονομικής αναπτυξιακής διαδικασίας, καθώς συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στην καλυτέρευση του επιπέδου διαβίωσης των τουριστικά αναπτυγμένων χωρών και στην ευημερία των πολιτών. Ο τουρισμός ως οικονομικός τομέας συνδέεται άμεσα με τον τομέα της παραγωγής, με αποτέλεσμα, με την αύξησή του να επιφέρει οφέλη και στον τομέα της απασχόλησης (8ΕΤΕ, 2009). 2.2 Ο τουρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο Ο διεθνής τουρισμός ανέκαμψε σημαντικά κατά το 2010, σύμφωνα με ανακοίνωση του παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO). Οι διεθνείς αφίξεις τουριστών σημείωσαν αύξηση περίπου 7%, δηλαδή 935 εκατ. Ευρώ, μετά από τη πτώση της τάξεως του 4% που παρατηρήθηκε το 2009 (Ρόκου, 2011). Ο Οργανισμός Παγκόσμιου Τουρισμού αναφέρει επίσης, πως αν η διεθνή τουριστική κίνηση του τώρα συνεχίσει την αυξητική της πορεία, τότε οι αφίξεις παγκοσμίως θα σημειώσουν αύξηση 5% με 6% στο σύνολο του 2010 σε σχέση με το 3% με 4% που προβλεπόταν. Βέβαια λόγω της οικονομικής κρίσης, καθώς και των μειώσεων που μπορεί να υπάρξουν σε χώρες, στις δαπάνες των προϋπολογισμών 15

17 τους, για την ελεγχόμενη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και της ανεργίας, μπορεί να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην αυξητική τάση των διεθνών αφίξεων (www.cretalive.gr, 2010) Για τα έτη 2011 και 2012 προβλεπόταν αύξηση της τάξεως του 4,22% και 6,17% αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο μερίδιο του παγκόσμιου τουρισμού κατέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με 411 εκατομμύρια αφίξεων να πραγματοποιείται στις χώρες αυτές. Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή ένωση, η αύξηση των αλλοδαπών αφίξεων προβλεπόταν για το 2011 στο 3,76% και στο 5,26% για το Ακόμη, προβλεπόντουσαν αυξήσεις στις τουριστικές αφίξεις, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην υπόλοιπη Δυτική με ποσοστά 5,6% και 6% για το 2011 και 6,63% και 7,49% για το Όμως, η μεγαλύτερη αύξηση προβλεπόταν να γίνει στη Μέση Ανατολή της τάξης του 5,5% το 2011 και 7,7% το 2012 (ΑΤΕΜ και ΑΘΙΝΕΕ 2010). Πίνακας 2.1: Προβλέψεις Αφίξεων Αλλοδαπών Τουριστών (σε χιλιάδες) και Ρυθμός Μεγέθυνσης ανά τον κόσμο Περιοχή Σύνολο κόσμου % % % Κ εντρική και Ανατολική 0.89% 5.60% 6.63% Ευρώπη Υπόλοιπη , , Δυτική Ευρώπη 3.36% 6.00% 7.49% Αφρική 57527, ,8 2.07% 61563,2 4.84% 65417,7 6.26% Α μερική % % % Ασία % % % Μ έση Ανατολή 46645, ,6 2.14% 50263,3 5.50% % Πηγή: WTTC (Ιαννουάριος 2010) και υπολογισμοί ΑΤΕΜ. 16

18 2.3 Ο τουρισμός στην Ελλάδα Εισαγωγή Ο τουρισμός ή διαφορετικά το τουριστικό προϊόν αποτελεί βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα προσπαθεί να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού της σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, ο ελληνικός τουρισμός βιώνει τις αρνητικές επιπτώσεις από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Ο Φωκάς (2009) υποστηρίζει πως η περίοδος της κρίσης είναι κατάλληλη για τη δημιουργία καινοτόμων διαδικασιών, για την αντιμετώπιση προβλημάτων και για την βελτίωση της ελληνικής τουριστικής ανταγωνιστικότητας στο μακροπρόθεσμο μέλλον Ο τουρισμός στην Ελλάδα κατά το Οι σημαντικότερες χώρες προέλευσης τουριστών στην Ελλάδα, είναι η Μεγάλη Βρετανία (21,2%), η Γερμανία (17,5%), η Γαλλία (5,3%), η Ολλανδία (5,2%) και η Ιταλία (8,8). Αυξημένη ζήτηση για το ελληνικό τουριστικό προϊόν παρουσίασε η αναδυόμενη αγορά της κεντροανατολικής Ευρώπης, αλλά σαφώς σημαντικότερη δυναμική παρουσιάζει η αγορά της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, (Τσάρτας^. ά\., 2010). Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΤΕ, που αφορούν στην τουριστική αγορά της Ρωσίας, παρατηρείται αύξηση 30% με 40% των Ρώσων τουριστών που θα ταξιδέψουν το καλοκαίρι του 2011 σε σχέση με το 2010 (Φιλιππίδης, 2011). Σύμφωνα με έρευνα του Ι. Τ. Ε. Π. (Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων), οι τουρίστες που ταξιδεύουν στην Ελλάδα είναι κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας, (μεσαίας και κατώτερης εισοδηματικής και κοινωνικής τάξης, ανώτερης/ ανώτατης εκπαίδευσης), συνταξιδεύουν κατά μέσο όρο με 1,8 άτομα ενώ συνήθως ένας στους τρεις είναι ανήλικος. Η μέση διάρκεια παραμονής είναι λίγο πάνω από 10 μέρες, ενώ οι 7 διανυκτερεύσεις αποτελούν τη συχνότερη διάρκεια παραμονής, (Λιτσαρδάκης, 2011). Η Μέση κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών που επισκέφτηκαν την Έλλάδα μειώθηκε κατά 8,18%, δηλαδή από 697 ευρώ το 2009 σε 640 ευρώ το Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής, καθώς και στην πραγματικά μικρότερη δαπάνη των τουριστών εξαιτίας της συρρίκνωσης του 17

19 ταξιδιωτικού προϋπολογισμού τους, αλλά και των χαμηλότερων τιμών που προσφέρθηκαν (ΣΕΤΕ, 2010). Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (WTO) καταλαμβάνει την 17η θέση στην παγκόσμια κατάταξη χωρών υποδοχής, με αφίξεις που τα τελευταία χρόνια κυμαίνονται σταθερά πάνω από δέκα εκατομμύρια τουρίστες. Το 25% του συνόλου των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχειακά καταλύματα της Ελλάδας πραγματοποιούνται από έλληνες πολίτες, αλλά μόνο το 10% γίνεται από έλληνες τουρίστες που κάνουν διακοπές, και άλλο ένα 10% ταξιδεύει για επιχειρηματικούς σκοπούς, (Τσουμπανά και Μακροστεργίου, 2007). Σύμφωνα με μελέτη της McKinsey (εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων), που γίνεται για λογαριασμό της τρόικας και της ελληνικής κυβέρνησης, ο τουρισμός ως το 2020 θα καλύπτει το 21% με 22% του ΑΕΠ, αν γίνει επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και αυτό διότι, σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα το 52% της τουριστικής κίνησης συσσωρεύεται μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, το ποσοστό αυτό θα πρέπει να υποχωρήσει στο 45%. Ακόμη, θα πρέπει να σημειωθεί μετατόπιση κατά 5% από το μαζικό τουρισμό, στο τουρισμό πολυτελείας γιατί όπως αναφέρεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει κυρίως τουρίστες χαμηλού εισοδήματος. Επίσης, από τους 177 χώρους, προσέλκυσης τουριστών στην Ελλάδα, που εξετάστηκαν, οι περισσότερη βρίσκονται σε απαράδεκτη κατάσταση, και για αυτό το λόγο η έρευνα προτείνει επενδύσεις αναβάθμισης των χώρων αυτών. Τέλος υπογραμμίζεται, στη μελέτη αυτή, ότι τα επόμενα χρόνια θα ενισχυθεί σημαντικά η συμβολή του εγχώριου τουρισμού σε αυτή τη χώρα (Φιλιππίδης, 2011) Ανταγωνιστικότητα Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού και Ταξιδιών (WTTC), η Ελλάδα βρίσκεται στην 114η θέση σε τιμολογιακή ανταγωνιστικότητα ανάμεσα σε 133 χώρες. Αυτό προκύπτει από την εποχικότητα που παρουσιάζει η ελληνική τουριστική βιομηχανία (Κακαβάς, 2011). Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF), η Ελλάδα, το 2009, καταλάμβανε την 24η θέση ανάμεσα σε 133 χώρες στο Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας, ενώ σε Γενικό Δείκτη καταλαμβάνει, μόλις την 71η θέση (Διαμαντή και Σαμαρά, 2010). 18

20 Σύμφωνα με τον υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, Γεώργιο Νικητιάδη (2011), υπό συζήτηση βρισκόντουσαν οι διαπραγματεύσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών για έκδοση βίζας τουριστών, που θα προέρχονται από Ρωσία και Κίνα. Αν και αυτό αφορά 24 και πλέον χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν υπογράψει τη συνθήκη Schengen, θα ωφελήσει μεταξύ των άλλων και τον ελληνικό τουρισμό. Οι παραπάνω ενέργειες σε συνδυασμό με τη μείωση του ΦΠΑ στις τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα, θα προσδώσουν στη Ελλάδα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τέλος, η προβολή και διαφήμιση της Ελλάδας σε χώρες όπως τα Αραβικά Εμιράτα, η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ, θα καταστήσουν το τουριστικό προϊόν πιο ανταγωνιστικό (government.gov.gr, 2011). Στο 47% (κατώτερο σημείο) από το 2000 είχε φτάσει το μερίδιο των πέντε σημαντικότερων αγορών για τον ελληνικό τουρισμό το 2008 (Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ολλανδία και Ιταλία). Μόνο η Ολλανδική αγορά είχε δείξει κάποια σημάδια αντίστασης. Όσον αφορά τις αναδυόμενες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης είχαν σημαντικά επηρεαστεί από την οικονομική κρίση και ακόμη και αν είχαν καταφέρει να διεισδύσουν στην αγορά, κάτι που δεν είχε γίνει ούτε σε ποσοτικό αλλά ούτε σε ποιοτικό επίπεδο, δεν ήταν ικανές να αντισταθμίσουν τις απώλειες των παραδοσιακών αγορών. Το 2010 το μερίδιο των πέντε σημαντικών αγορών (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, ΠΓΔΜ και Ιταλία) για την Ελλάδα βάσει των διεθνών αφίξεων, είχε φτάσει το 47% (ΣΕΤΕ, 2009). 19

21 Πίνακας 2.2: Μερίδιο Αγοράς του Ελληνικού Τουρισμού Έ τ ο ς Αφίξεις Ελλάδα Αφίξεις Ευρώπη Αφίξεις Κόσμος Μ ερίδιο Ελλάδας στην Ευρώπη Μ ερίδιο Ελλάδας στον Κόσμο ,15% 1,81% ,36% 1,90% ,16% 1,79% ,12% 1,80% ,77% 1,54% ,99% 1,60% ,04% 1,65% ,33% 1,80% ,27% 1,73% ,24% 1,70% (Πηγή : ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, NationalStatisticaΠnstituteofBulgaria). Ο ελληνικός τουρισμός είχε παραμείνει το 2009 σε υψηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη διατηρώντας την 16η θέση στις διεθνείς αφίξεις και την 12η θέση στα έσοδα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (2009). Στην κατάταξη του WorldEconomicForum με βάση το Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας 2009, η Ελλάδα είχε υποχωρήσει στην 24η θέση από τη 22η (ΣΕΤΕ, 2009). Το 2010, στην παγκόσμια κατάταξη κατέλαβε την 17η θέση στις διεθνείς αφίξεις και την 21η θέση στα έσοδα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (2010). Στην κατάταξη του WorldEconomicForum με βάση το Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας 2011, η Ελλάδα υποχώρησε στην 29η θέση από την 24η που ήταν το Ακόμη, οι ανταγωνίστριες χώρες, σε επίπεδο διεθνών αφίξεων, το 2010 σε σύγκριση με το 2009, είχαν παρουσιάσει άνοδο, με την Τουρκία να είχε αύξηση 5,7% στις αφίξεις, την Κύπρο 1,5%, την Ισπανία 1% και την Κροατία 4,8% (ΣΕΤΕ, 2010). 20

22 2.4 Ο τουρισμός στη Βουλγαρία Εισαγωγή Η Βουλγαρία είναι μια χώρα που έχει ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη πολλών διαφορετικών τύπων τουριστικών δραστηριοτήτων. Η δυνατότητα ανάπτυξης και των δύο, θερινών και χειμερινών θέρετρων αναγνωρίστηκε στη δεκαετία του 1960, κατά τη διάρκεια του κουμμουνιστικού καθεστώτος, όταν η τουριστική βιομηχανία αποτελούσε κρατικό μονοπώλιο. Στη δεκαετία του 70, αναπτύχθηκαν χειμερινά συγκροτήματα, τα μεγαλύτερα από τα οποία ήταν το Παμπόροβο, το Μπάνσκο και το Μπόροβετς. Μετά τις πολιτικές και οικονομικές αλλαγές το 1989, η Βουλγαρία έγινε ένας ελκυστικός προορισμός για πολλούς τουρίστες. Τα κύρια πλεονεκτήματα της χώρας ήταν τα σχετικά χαμηλού κόστους ταξίδια, το χαμηλό βιοτικό επίπεδο και η δυνατότητα για μια συνεχής αυξανόμενη ποικιλία τουριστικών δραστηριοτήτων (Kaytcheva, 1996). Η Βουλγαρία, ως χώρα τουρισμού έχει ανεξάντλητους πόρους που μπορούν να τοποθετηθούν στις αγορές του χειμερινού τουρισμού, πολιτιστικού, αγροτικού, οικολογικού, αναψυχής, συνεδριακού τουρισμού και σε όλα τα είδη που προσφέρει στους επισκέπτες της (Stankova, 2010). Ο τουρισμός στη Βουλγαρία κυριαρχείται κυρίως από το μαζικό τουρισμό στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας και από επιλεγμένα ορεινά θέρετρα. Αυτή η μορφή τουρισμού καθίσταται σε μεγάλο βαθμό ως εποχιακός τουρισμός. Για να επιτευχθεί διαφοροποίηση του βουλγάρικου τουρισμού, θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη στην τεχνογνωσία για την ανάπτυξη εξειδικευμένων περιοχών τουρισμού και μικρών επιχειρήσεων που μπορούν να προσφέρουν τα τουριστικά προϊόντα (Cooper). Το 1/3 της χώρας καλύπτεται από την ακτή της Μαύρης θάλασσας, όμως δεν αποτελεί και τη μοναδική πιθανότητα διακοπών, καθώς έχει εννέα τοποθεσίες που περιλαμβάνονται στην παγκόσμια κληρονομία της UNESCO, περισσότερες από 600 πηγές ορυκτών, χιλιάδες τοπικά παραδοσιακά και πολιτισμικά αξιοθέατα, παραπάνω από το 5 τις εκατό του εδάφους της θεωρούνται προστατευμένες περιοχές (συμπεριλαμβανόμενων τριών εθνικών πάρκων και έντεκα φυσικά), ιστορικά μνημεία, 160 μοναστήρια, περισσότερα από 330 μουσεία και εκθέσεις, παραδοσιακές γιορτές και άλλα. Τέλος, επίσημα υπάρχουν 142 θέρετρα, εκ των οποίων τα 58 είναι 21

23 SPA κέντρα, τα 56 βρίσκονται σε περιοχές με βουνά και τα 28 σε παραθαλάσσιες περιοχές (Karadjova, 2011) Ο τουρισμός στη Βουλγαρίατο 2011 Την περίοδο , στο δήμο του Μπάνσκο εκδόθηκαν 400 άδειες για την κατασκευή ξενοδοχείων, το οποίο μεταφράζεται ως αύξηση της δυναμικότητας των καταλυμάτων της περιοχής κατά άτομα (Platchkova, 2007). Ο πρόεδρος της βουλγαρικής ένωσης ξενοδόχων και εστιατόρων, BalgoiRagin (2011), είχε ανακοινώσει πως εκείνη την περίοδο σχεδόν όλα τα μεγάλα παραθεριστικά κέντρα ήταν γεμάτα. Μάλιστα είχε δηλώσει ότι στο νότιο και βόρειο τμήμα της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας η σεζόν ήταν καλή, και ότι είχε παρατηρηθεί αναζωογόνηση του γκολφικού, του κυνηγετικού και του πολιτιστικού τουρισμού. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, το έτος 2011 προβλεπόταν από τις καλύτερες χρονιές των τελευταίων 10 χρόνων (www.minpress.gr, 2011). Το κοινωνικό-δημογραφικό προφίλ των τουριστών που επισκέπτονται τη Βουλγαρία, περιγράφετε από το φύλο, την ηλικία και το επάγγελμα. Το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών αποτελείτε από εργαζόμενους και μαθητές-φοιτητές, αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του συνόλου των τουριστών. Το 60% αποτελούν άτομα νεαρής ηλικίας (μεταξύ 26 και 45 ετών). Όσων αφορά το φύλο, τα ποσοστά είναι περίπου ίσα ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Το επίπεδο μόρφωσης κυμαίνεται μεταξύ μέσης και ανώτερης με ποσοστά 47% και 48%. Τέλος, ένας στους τέσσερις επιλέγουν ξανά την Βουλγαρία ως ταξιδιωτικό προορισμό (Karadjova, 2011). Οι κύριοι ανταγωνιστές της Βουλγαρίας παραμένουν η Ισπανία, η Τουρκία και η Ελλάδα, στις οποίες προστίθενται η Κροατία και το Μοντενέγκρο για τουρίστες που προέρχονται από συγκεκριμένες χώρες. Για ρώσους τουρίστες προς τη Βουλγαρία, ανταγωνιστικός προορισμός αποτελεί η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Ελλάδα. Για τουρίστες από τις Σκανδιναβικές χώρες, ανταγωνιστές είναι η Ελλάδα, Ισπανία και Κροατία και για τους επισκέπτες που προέρχονται από τη δυτική Ευρώπη, ανταγωνιστές αποτελούν η Ελλάδα, η Τουρκία και η Ισπανία (Karadjova, 2011). 22

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 21 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τρίτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Τίτλος : Απουσιάζει ο Τουρισμός από τον προεκλογικό διάλογο Ενόψει της προγραμματισμένης για σήμερα τηλεμαχίας

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Ονοματεπώνυμο: Γεωργίου Παναγιώτης 113125 Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιωργής Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2014 Γκολφ - Τουρισμός Readman

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης περιοχή της Μεσογείου Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 2011 Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Φεβρουάριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ιανουάριος 2014 Κίνητρο για την επιλογή του θέματος: Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα Εμπορικό & Βιομηχανικό Πυλώνες Έρευνας 1 ος Πυλώνας Δημογραφικά χαρακτηριστικά επισκεπτών 2 ος Πυλώνας Ταξιδιωτικό προφίλ επισκέπτη 3 ος Πυλώνας Οικονομική δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες 18 Οκτωβρίου 2016 Συνέδριο ΣΕΤΕ: «Ελληνικός Τουρισμός: Νέα Δεδομένα και Μελλοντικές Προκλήσεις» PwC REMACO/ Υπεργολάβος: ΕΚΠΑ Οι επιδόσεις της χώρας αποδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Κος ΚΟΚΚΩΣΗΣ: Καλημέρα. Είναι προφανές ότι ο τουρισμός υπήρξε από τους κατ εξοχήν κλάδους που είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. H επίδραση αυτή ήταν πιο πολύ έμμεση και λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία»

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» «Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» Έρευνα: Ι.Β. Πλεμμένος 1 Επιστημονική Ευθύνη-Συντονισμός: Θ.Β. Παλάσκας 2 1: Ερευνητικός Συνεργάτης ΙΟΒΕ 2: Καθηγητής Παντείου Παν/ίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης Ο Τουρισμός στο Επίκεντρο της Στρατηγικής της Περιφέρειας ΑΜΘ Ως εργαλείο αειφόρου ανάπτυξης Ως μέσο οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 Το όραμά μας είναι μια αναγεννημένη Ελλάδα που θα εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012 ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισµού στη Ρόδο βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:Τράπεζα της Ελλάδος - ιεύθυνση Στατιστικής & Quantos S.A. Η Έρευνα Συνόρων για την Εκτίµηση του Ταξιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά Γενικά Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος ελαιοπαραγωγός τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο όπου κατάφερε να διπλασιάσει την παραγωγή της μετά το 1990, ενώ ακολουθώντας σχεδιασμένη πολιτική παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0213 «Χιονοδρομία ΙΙΙ» 12η Διάλεξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το άυλο των τουρ. υπηρεσιών Δε µπορούν να δειγµατιστούν ή να εξεταστούν πριν από την αγορά τους Η ετερογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικοί Εταίροι

Οι Στρατηγικοί Εταίροι Εταιρική Παρουσίαση ΗΕπιχείρηση Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Σκοπός του Μαθήματος Τα τουριστικά προϊόντα/υπηρεσίες έχουν ιδιαιτερότητες, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τη διοίκηση και τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού της Κεντρικής Μακεδονίας Επιδόσεις των ξενοδοχείων Μακεδονίας-Θράκης...

Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού της Κεντρικής Μακεδονίας Επιδόσεις των ξενοδοχείων Μακεδονίας-Θράκης... Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού της Κεντρικής Μακεδονίας... 7 1.1. Γενική εικόνα... 7 1.2. Διαχρονική εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού... 9 1.3. Σύνθεση του ξενοδοχειακού δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Παναγιώτης Μανωλιτζάς Εργαστήριο σχεδιασμού & Ανάπτυξης συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων Πολυτεχνείο Κρήτης ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος...017 Προλεγόμενα συγγραφέων....019 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 Κεφάλαιο Α : Εισαγωγικές έννοιες για τον τουρισμό...027 1. Γενικά...027 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Βασιλική Τσιλιγιάννη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες. Σύνοψη Μελέτης

Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες. Σύνοψη Μελέτης Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες Σύνοψη Μελέτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της µελέτης αυτής είναι η ανάλυση της εποχικότητας που παρουσιάζει ο ελληνικός τουρισµός, η σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Επίίδραση του τουριισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΑΕΠ. Το 2014 ο τουρισμός παρουσίασε ανάπτυξη 1,7 δις έναντι μείωσης του συνολικού ΑΕΠ κατά 3,4 δις σε ονομαστικούς όρους.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΑΕΠ. Το 2014 ο τουρισμός παρουσίασε ανάπτυξη 1,7 δις έναντι μείωσης του συνολικού ΑΕΠ κατά 3,4 δις σε ονομαστικούς όρους. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΑΕΠ Η άμεση ( 16,6 δις) και έμμεση ( 27,5 δις) συμβολή του τουρισμού ανήλθε στο 25% του ΑΕΠ το 2014 έναντι 22% το 2013 ( 15 δις άμεση και 24,7 δις έμμεση). Το 2014 ο τουρισμός παρουσίασε ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης Κυριάκος Εμμ. Ρερρές Διονύσιος Π. Χιόνης 1 Εξελίξειςστηδιεθνήτουριστική αγορά Το 2010 οι παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις σημείωσαν αύξηση κατά 7% (UNWTO) Τις καλύτερες επιδόσεις τις πέτυχε η Μέση Ανατολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Προώθηση πωλήσεων Τμηματοποίηση της αγοράς Διαφήμιση ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP

Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα T: 210 32.24.301 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.com Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP 210 6835001 anna.karakatsani@onnup.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: EC - EIE Programme - SEIPLED Project WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο Τοπικές συνθήκες Εμπόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Στάδιο Σχεδιασμού Πρόγραμμα εργασίας 1. Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα