Αθανάσιος Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθανάσιος Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ 1"

Transcript

1 Προκατασκευασµένα στοιχεία πρόσοψης από σκυρόδεµα στο νέο µουσείο της Ακρόπολης των Αθηνών. Precast concrete facade elements for the new museum of Acropolis in Athens Αθανάσιος Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ 1 Λέξεις κλειδιά: προκατασκευασµένα στοιχεία πρόσοψης, αρχιτεκτονικό σκυρόδεµα ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην εργασία αυτή περιγράφεται η κατασκευή των προκατασκευασµένων στοιχείων πρόσοψης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, στο νέο µουσείο της Ακρόπολης καθώς επίσης η παραγωγή, η µεταφορά και συναρµολόγησή τους, και ο ποιοτικός τους έλεγχος. ABSTRACT: This paper describes solution of the architectural project; the new museum of Acropolis in Athens. It concerns production, transfer and assembly and the quality control of the precast facade elements of the new museum of Acropolis in Athens. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη σύγχρονη αρχιτεκτονική συχνά προτείνεται για τις προσόψεις των κτιρίων η χρήση προκατασκευασµένων επίπεδων στοιχείων πρόσοψης [Π.Σ.Π.] από σκυρόδεµα µε αρχιτεκτονικά επεξεργασµένη εµφάνιση. Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα στο οποίο εκτίθενται τα αρχαία γλυπτά της Ακρόπολης, µετά από διεθνή διαγωνισµό ανατέθηκε και σχεδιάσθηκε από τους αρχιτέκτονες Β. Tchummi (Ελβετία) και Μ. Φωτειάδη (Ελλάδα). Οι αρχιτέκτονες σχεδίασαν για τους δύο από τους τέσσερις ορόφους του κτιρίου πρόσοψη, που αποτελείται από προκατασκευασµένα επίπεδα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα. Πρόκειται για 145 τεµ. Π.Σ.Π., µε διαστάσεις επιφάνειας της τάξεως των 2,78 Χ 4,78 m και πάχους 0,30 m, συνολικής επιφάνειας 1.674,61 m2. Όλα σχεδόν τα Π.Σ.Π. έχουν τις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις αλλά διαφορετικά εσωτερικά 1 ιπλ.πολ.μηχ/κος ΕΜΠ, Υπεύθυνος εργοστασίου παραγωγής ΠΡΟΕΤ ΑΕ του οµίλου JP-Avax ATE 1

2 ανοίγµατα. Όλα τα Π.Σ.Π. έπρεπε να έχουν το ίδιο χρώµα και την ίδια δοµή της εξωτερικής τους επιφάνειας. Η ενιαία απόχρωση της επιφάνειας των προκατασκευασµένων στοιχείων πρόσοψης έπρεπε να έχει επιτευχθεί απευθείας από την παραγωγή τους χωρίς πρόσθετες επεµβάσεις και χωρίς φθορές κατά την συναρµολόγηση. Εξάλλου στην αρχιτεκτονική περιγραφή των υλικών, οι δύο Αρχιτέκτονες το αναφέρουν σαφώς «τα υλικά επιλέχθηκαν µε γνώµονα την απλότητα: γυαλί, σκυρόδεµα και µάρµαρο. Το σκυρόδεµα προκατασκευασµένο- παρέχει τη δοµή της κύριας κατασκευής. Οι προδιαγραφές στο εµφανές σκυρόδεµα είναι τέτοιες που να µην παρουσιάζονται ανοµοιοµορφίες και να µη χρειάζεται βαφή παρά µόνο αδιαβροχοποίηση». ΤΟ ΕΡΓΟ Την εργασία της παραγωγής, µεταφοράς και συναρµολόγησης των Π.Σ.Π. του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης ανέλαβε η εταιρεία προκατασκευασµένων έργων ΠΡΟΕΤ ΑΕ, µετά από κλειστό διαγωνισµό από τον γενικό εργολάβο AKTΩΡ AE. Η εταιρεία ΠΡΟΕΤ ΑΕ διαθέτει ιδιόκτητο εργοστάσιο παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων, επιφάνειας m2 στον Ασπρόπυργο Αττικής και είναι η παλαιότερη εταιρεία προκατασκευών στην Ελλάδα διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία σε παρόµοια έργα. Λόγω των ιδιαίτερα αυστηρών απαιτήσεων για το τελικό προϊόν των Π.Σ.Π., και των ιδιαίτερων δυσχερειών τόσο κατά την παραγωγή αλλά και την συναρµολόγηση των Π.Σ.Π., σε αυτά που ακολουθούν δίδονται τα βασικά χαρακτηριστικά των διεργασιών κατά τις φάσεις αυτές, που ενώ εξ αρχής µπορεί να θεωρηθεί ότι πρόκειται για διεργασίες «ρουτίνας», στην πραγµατικότητα απαιτήθηκαν ιδιαίτερες προδιαγραφές και διαδικασίες για την επίτευξη του τελικού στόχου που ήταν η απόλυτη ικανοποίηση των Αρχιτεκτονικών απαιτήσεων και προδιαγραφών. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ Η διαδικασία παραγωγής πραγµατοποιήθηκε στο εργοστάσιο της ΠΡΟΕΤ ΑΕ στον Ασπρόπυργο Αττικής 25 Χλµ µακριά από τον τόπο του έργου. Η παραγωγή προέβλεπε τα εξής: 2

3 Σκυρόδεµα Σχεδιασµός και παραγωγή του σκυροδέµατος: Για την εξασφάλιση του ίδιου εξωτερικού χρώµατος των Π.Σ.Π., παραγγέλθηκαν 450 Τόνοι άµµου παραγωγής υλικού από ίδιο πέτρωµα από λατοµείο που διαθέτει CE για τα υλικά του. (Στην Ελλάδα δεν διαθέτουν όλα τα λατοµεία CE). Επίσης παραγγέλθηκαν 150 Τόνοι τσιµέντου τύπου Portland CEM I 42,5 παραγωγής της ίδιας ηµέρας. Η σύνθεση του σκυροδέµατος προέκυψε µετά από εργαστηριακές δοκιµές και µε την συµβολή και συµβουλή των εταιρειών BASF CC-Hellas SA και ΤΙΤΑΝ ΑΕ. Τελικά σχεδιάσθηκε ένα ανάµιγµα ποιότητας C25/30 µε κριτήρια την ευχέρεια διάστρωσης και την υψηλή πρώϊµη αντοχή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται άνετη και σε µικρό χρόνο αφαίρεση των τύπων και επαναχρησιµοποίησή τους χωρίς ελαττώµατα στην εµφάνιση των στοιχείων. Τελικά υλοποιήθηκε η ακόλουθη σύνθεση, µε τις εξής αναλογίες: Άµµος 0-4 mm (Θραυστό ασβεστολιθικό υλικό ) Χγρ Αδρανή 4-8 mm ««315 Χγρ Αδρανή 8-16 mm ««434 Χγρ Τσιµέντο. CEM I 42,5 360 Χγρ. Νερό 215 Λιτρ Ίνες προπυλενίου 0,6 Χγρ Τo πρόσθετo µάζας σκυροδέµατος που χρησιµοποιήθηκε ήταν GLENIUM ACE 30 (υπερρευστοποιητής πολυµερής πολυκαρβονικών αιθέρων). Ο λόγος Ν/Τ ήταν 0,597. Η µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος έγινε µε τυπική απόκλιση 3 Mpa. Η εργασιµότητα σκυροδέµατος ήταν S 5 > 220 mm. Ο χάλυβας που χρησιµοποιήθηκε ήταν ποιότητας S500s, και ο οπλισµός κατασκευάστηκε ως ενιαίος κλωβός εξ ολοκλήρου στο εργοστάσιο. Χρησιµοποιήθηκαν και ενσωµατώθηκαν ειδικά τεµάχια της εταιρείας HALFEN- DEHA για την ανάρτηση των Π.Σ.Π. Τύποι (Καλούπια) Σχεδιάσθηκαν και κατασκευάστηκαν 6 τεµ. µεταλλικοί τύποι ίδιων εξωτερικών διαστάσεων, αλλά µε δυνατότητα να προσθαφαιρούνται εσωτερικά µεταλλικά «κουτιά» που σχηµάτιζαν τα ανοίγµατα των παραθύρων και των θυρίδων των Π.Σ.Π. Σκυροδέτηση Για την παραγωγή του σκυροδέµατος χρησιµοποιήθηκε ο αναµεικτήρας του εργοστασίου παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων της ΠΡΟΕΤ Α.Ε. και το σκυρόδεµα διαστρώθηκε µε κοχλιοφόρο όχηµα σε δύο δόσεις. Το σκυρόδεµα 3

4 δονήθηκε µε εξωτερικούς και εσωτερικούς δονητές. Η παραγωγή ξεκίνησε τον Μάιο του 2006 και τελείωσε τον Σεπτέµβριο του 2006 και λόγω των υψηλών θερµοκρασιών αέρος, 28 o -34 o C, δεν χρειάσθηκε επεξεργασία τεχνικής ωρίµανσης για το σκυρόδεµα. Το ξεκαλούπωµα πραγµατοποιείτο το πρωί της επόµενης ηµέρας. Πριν τη σκυροδέτηση τα καλούπια είχαν επαλειφθεί µε κατάλληλο υλικό της εταιρείας RECKLI, µε βάση το κερί έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία αφαίρεσης των µεταλλότυπων, χωρίς να δηµιουργούνται φθορές στο σκυρόδεµα των Π.Σ.Π. Η ηµερήσια παραγωγή κυµαίνονταν 4-5 τεµ Π.Σ.Π. Ποιότητα σκυροδέµατος Η ποιότητα του σκυροδέµατος παρακολουθείτο στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου, και είχε ληφθεί πρόνοια ώστε να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις του ελληνικού κανονισµού σκυροδέµατος ΚΤΣ 97, καθώς και του ISO για το οποίο είναι πιστοποιηµένη η παραγωγή σκυροδέµατος του εργοστασίου. Από κάθε παρτίδα σκυροδέµατος λαµβάνονταν 3 δοκίµια 15 Χ 15 Χ 15 εκ., και δοκιµάζονται σε θραύση. Αποθήκευση-συσκευασία Τα έτοιµα Π.Σ.Π. αποθηκεύονταν σε στεγασµένο χώρο. Κάθε τεµάχιο Π.Σ.Π. στοιβαζόταν κατάλληλα οριζοντίως µε ενδιάµεση στρώση διογκωµένης πολυστερίνης ώστε να αποφεύγονται φθορές κατά την αποθήκευση στις επιφάνειες των Π.Σ.Π. Επίσης για την µεταφορά τους από το χώρο αποθήκευσης προς το χώρο του έργου τα Π.Σ.Π. συσκευάζονταν σε φύλλα από πολυκαρβονικό υλικό ώστε να µην υποστούν γδαρσίµατα ή ζηµιές. Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Η µεταφορά των Π.Σ.Π. από το εργοστάσιο στο νέο µουσείο της Ακρόπολης πραγµατοποιείτο µε κατάλληλα οχήµατα (νταλίκες). Σε κάθε όχηµα µεταφοράς φορτώνονταν 3-4 τεµ. καθότι το µέσο βάρος κάθε τεµαχίου ήταν 7,20 Τόνοι. Η συναρµολόγηση των Π.Σ.Π. στο έργο, ήταν ιδιαίτερα δυσχερής, καθ ότι η τελική τους θέση προεβλέπετο κάτω από πρόβολους εκ σκυροδέµατος όπως φαίνεται στα Σχήµατα 1 & 2. 4

5 Σχήµα 1. Νέο Μουσείο Ακρόπολης. Προκατ.Εξωτερικά Πανέλα Πρόσοψης, Κυρία Είσοδος (Κατασκευή ΠΡΟΕΤ ΑΕ- 2007) Σχήµα 2. Μουσείο Ακρόπολης. Προκατ.Εξωτερικά Πανέλα Πρόσοψης Νότια όψη Κατασκευή ΠΡΟΕΤ ΑΕ- 2007) Για τη συναρµολόγηση ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: Για την κατακόρυφη ανάρτηση των Π.Σ.Π. και την τοποθέτησή τους στην τελική τους θέση, διανοίχθησαν κατ αρχήν οπές Φ60mm στην πλάκα των προβόλων σε κατάλληλες θέσεις. 5

6 Ακολούθως, πάνω ακριβώς σε κάθε θέση κατακόρυφης ανάρτησης στοιχείου όπου και οι οπές, τοποθετήθηκε ικρίωµα, επί του προβόλου, µε δυο ηλεκτρικά βαρούλκα. Στο Σχήµα 3, φαίνεται αυτό το ικρίωµα που είναι τοποθετηµένο επί του προβόλου στο ύψος της οροφής του ισογείου της νότιας όψης του κτιρίου (βλ. και Σχήµα 2). Στην συγκεκριµένη αυτή φωτογραφία, το τεµάχιο Π.Σ.Π. που φαίνεται, προορίζεται για την όψη του ορόφου της Νότιας όψης (Σχήµα 2). Τα Π.Σ.Π., για την δηµιουργία της εκάστοτε όψεως, άλλοτε είναι ολόσωµα καθ ύψος οπότε δηµιουργούνται µόνο κατακόρυφοι αρµοί µεταξύ δυο διαδοχικών Π.Σ.Π. (βλ. πχ. Σχήµα 1) ενώ άλλοτε τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο (ανάλογα µε το ύψος της όψεως µεταξύ δυο οριζόντιων πλακών-προβόλων του κτιρίου), και εν συνεχεία το ένα δίπλα στο άλλο, και έτσι δηµιουργούνται στην όψη, οριζόντιοι και κατακόρυφοι αρµοί (βλ. πχ. Σχήµα 5). Για την συναρµολόγηση των στοιχείων, αυτά αναρτώνται αρχικά (µε εξωτερικό γερανό) σε οριζόντια θέση από τέσσερα σηµεία και πλησιάζουν προς την υπόψη όψη, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να στερεωθούν στις αναµονές αναρτήσεως των Π.Σ.Π. οι «γάντζοι» των δυο αναρτήρων εξ αλυσίδας (βλ. Σχήµα 4) που κρέµονται από τους προβόλους διαπερνώντας τις οπές Φ60 επ αυτών και οι οποίοι (αναρτήρες) συνδέονται µε τα βαρούλκα τα οποία ευρίσκονται πάνω στον πρόβολο. Σχήµα 3. Ικρίωµα επί του προβόλου της οροφής του ισογείου της νότιας όψης 6

7 Σχήµα 4. Ανάρτηση προκατασκευασµένου στοιχείου σε οριζόντια θέση και ετοιµασία για ανάρτηση σε κατακόρυφη θέση Έκτοτε, τα στοιχεία Π.Σ.Π. αναρτώνται µεθοδικά προς τα άνω από τα βαρούλκα (µέσω των δυο αναρτήρων εξ αλυσίδας) και τα στοιχεία παίρνουν διαδοχικά κατακόρυφη θέση (βλ. Σχήµα 5), έτσι ώστε να τοποθετηθούν στην πρέπουσα θέση επί της όψεως και να στερεωθούν. Η στερέωσή τους, στην τελική τους θέση, πραγµατοποιείται επί οριζοντίων µεταλλικών δοκών, ήδη πακτωµένων σε κατάλληλες θέσεις στον φέρονται οργανισµό του κτιρίου, οι οποίες µεταλλικές δοκοί (βλ. Σχήµατα 4 & 5), έχουν κατάλληλη διατοµή και υποδοχές για την στερέωση επ αυτών των Π.Σ.Π. µέσω κοχλιώσεως. Η εργασία µεταφοράς και συναρµολόγησης έγινε από συνεργεία της ίδιας της εταιρείας ΠΡΟΕΤ ΑΕ. Ο χρόνος συναρµολόγησης της πρώτης φάσης του έργου δηλ. όπου προγραµµατισµένα ήτανε δυνατή η συναρµολόγηση διήρκεσε από την µέχρι ηλαδή η συναρµολόγηση έγινε µε ρυθµό περίπου 3-4 τεµάχια Π.Σ.Π. ηµερισίως. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο διατιθέµενος περιβάλλων χώρος του νέου µουσείου ήταν πολύ περιορισµένος και ότι συγχρόνως εργάζονταν διαφορετικά συνεργεία για τις άλλες δραστηριότητες του έργου. Η δεύτερη και τελική φάση διήρκεσε από τις µέχρι

8 Σχήµα 5. ιαδικασία ανάρτησης προκατασκευασµένου στοιχείου από αναρτήρες εκ του άνωθεν του στοιχείου προβόλου ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Το σύνολο των φάσεων προκατασκευής, δηλ. παραγωγή, αποθήκευση, µεταφορά, και συναρµολόγηση, παρακολουθείτο µε βάσει το σύστηµα διαχείρησης ποιότητας ISO , που εφαρµόζεται στην εταιρεία. Κάθε Π.Σ.Π. είχε την «ταυτότητά» του όσον αφορά την ηµεροµηνία παραγωγής, τον χαρακτηρισµό του, την τελική θέση του στο έργο, και την ποιότητα έτσι ώστε να είναι αναγνωρίσιµο ανά πάσαν στιγµή. Με τον «κωδικό αριθµό» που είχε κάθε τεµάχιο Π.Σ.Π., προσδιορίζονταν τα γεωµετρικά του δεδοµένα καθώς και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά ενώ παράλληλα για κάθε «κωδικό αριθµό» διατίθεντο επί τόπου του έργου δεδοµένα για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κάθε τεµαχίου και οι δεσµεύσεις που απέρρεαν από την σύµβαση. Στον πίνακα 1, παρουσιάζονται εποπτικά τα αποτελέσµατα σχετικά µε την αντοχή των Π.Σ.Π. της παραγωγής του Ιουλίου του Από τον πίνακα αυτό φαίνεται ότι ο Μ.Ο. των αντοχών του σκυροδέµατος των Π.Σ.Π. ήταν πολύ υψηλότερος από την προδιαγεγραµµένη αντοχή που ήταν C25/30. 8

9 Πίνακαs 1. Αντοχές Σκυροδέµατος Μ.Ο. Χ3 και Χ36) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ Η επίβλεψη του έργου πραγµατοποιείτο από ειδικευµένους Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς του γενικού εργολάβου ΑΚΤΩΡ ΑΕ., µε παράλληλη επίβλεψη και από τους αντίστοιχους Μηχανικούς του Οργανισµού Ανέγερσης του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης (ΟΑΝΜΑ), που υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισµού. Επίσης ειδικός σύµβουλος σε θέµατα σκυροδέµατος για λογαριασµό του Αρχιτεκτονικού γραφείου του κ. Βernard Tschumi, ήταν το γραφείο Οve Arup & Partners Ltd στο Λονδίνο. Από τα 145 τεµ. Π.Σ.Π. µόνον 3 τεµ. θεωρήθηκαν από την επίβλεψη µη ικανοποιητικής τελικής επιφάνειας και αποσύρθηκαν. ηλ. 2,07 % του συνόλου της παραγγελίας. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΑΝ Πέραν άλλων παράλληλων κανονιστικών διατάξεων για τα Π.Σ.Π. εφαρµόστηκαν κυρίως ο Ελληνικός Κανονισµός Σκυροδέµατος ΚΤΣ 97 και ο Σχεδιασµός έργων από προκατασκευασµένα στοιχεία σκυροδέµατος (ΦΕΚ 1517/Β/ ). 9

10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το Αρχιτεκτονικό σκυρόδεµα στην Ελλάδα είναι ένα νέο προϊόν. Ιδιαίτερα όσον αφορά όψεις κτιρίων µε βάση προκατασκευασµένα στοιχεία όψεως µε αρχιτεκτονικό σκυρόδεµα, ανοίγεται µια µεγάλη αγορά που αφορά κτίρια ειδικών απαιτήσεων αλλά και εµπορικά κέντρα, βιοµηχανικά κτίρια, σχολεία, κλπ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ H. Heufers ( ) Novel surface finish with coloured aggregates/ BFT G.Buechner ( ) Colour fluctuation in the produktion of coloured concrete / BFT W. Schulte (09/1983) Coloured architectual concrete componets/ BFT Αθ.Ν.Απέργης-Β.Παπαθεοδοσίου ( ) Το εµφανές σκυρόδεµα στη προκατασκευή. Σκυρόδεµα-Οδηγός /Τe-εκδοτική Αθ.Ν.Απέργης (2007) Το αρχιτεκτονικό και εµφανές σκυρόδεµα στη προκατασκευή 15o.Συνέδριο Σκυροδέµατος/Αλεξανδρούπολη Κατηµερτζή Παρασκευή (2009) Ακρόπολη από τα µνηµεία στο Μουσείο/Έκδοση ΤΑ ΝΕΑ/Αθήνα 10

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ o Οικοδοµικών εργασιών o Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών o ΠΙΝΑΚΑΣ Κατάργησης Προδιαγραφών και αντικατάστασης µε ΕΤΕΠ Εγκυκλίου 26/2012 «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα περιεχόμενα Παρουσίαση ομίλου ΤΙΤΑΝ...2 Παρουσίαση INTERBETON...3 Το σκυρόδεμα είναι......4 Κατηγορίες σκυροδέματος...4 Πίνακας κατηγοριών σκυροδέματος...5 Απαιτήσεις για τα σκυροδέματα που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Π16/2011 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Π16/2011 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι παρούσες προδιαγραφές αποτελούν συµπλήρωµα των Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών. Σε περίπτωση όποιας ασυµφωνίας µεταξύ τους, υπερισχύουν τα αναγραφόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Στοιχεία Αρχιτεκτονικής 3 ου εξαµήνου ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μενέλαος Ξενάκης Αρχιτέκτων Πανεπιστηµίου Φλωρεντίας Msc University

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυµάτων ονούσας (Ν2200)» 2.204.000,00 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2200\cons\tefhi\MAPS.doc N2200/5245 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 10 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδα 1 από 10 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΠ Ο3-04-61-01 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την ανάθεση θα πρέπει να αναλύσει όλα τα σχέδια των κατασκευαστικών λεπτοµερειών της µελέτης, να συµπληρώσει τυχούσες ελλείψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τ.Π.1 Οπτοπλινθοδομές. Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής μη φερόντων τοίχων με τεχνητά λιθοσώματα μικρού μεγέθους από ψημένη άργιλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελ. 1 από 95 ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις υπόψη κατασκευές του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε: - Τους όρους, τα σχέδια, τα τεύχη και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 02. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ... 10 03. TΟΙΧΟ ΟΜΕΣ... 16 04. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ... 26 05. ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 44

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

1.1.5. Σανίδωση και αντιστήριξη

1.1.5. Σανίδωση και αντιστήριξη ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Περιγραφή Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α. 30.7341.006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-17-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 17 Οδοστρωσία από τσιµεντόδετο ανακυκλωµένο µίγµα φρεζαρισµένων ασφαλτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ιούνιος, 2005 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Άρθρο Πίνακας Περιεχομένων Γ2/1 Περιγραφή 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Έγγραφα Σύμβασης 1.2 Υλικά 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 03 Συντήρηση του σκυροδέµατος 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ IQia ATTE Τηλ.: 26710 25935, 6944 627387 E-mail: info@iqia.gr www:iqia.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ 3 2 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα