Athens 14 & Ourown. Ηδικήμας ~ Αθήνα Αναλuτικό πρόγραμμα. από 15 μοuσεία & πολιτιστικοί>ς φορείς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Athens 14 & 15.06.2014. Ourown. Ηδικήμας ~ Αθήνα -- --- - --- - - Αναλuτικό πρόγραμμα. από 15 μοuσεία & πολιτιστικοί>ς φορείς"

Transcript

1 ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΥΙΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΥΙΙΥΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ηδικήμας ~ Αθήνα Ourown Athens 14 & ΔΩΡΕΑΝ δράσεις & εκδηλώσεις για ενήλικες και οικογένειες από 15 μοuσεία & πολιτιστικοί>ς φορείς ΕθΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ APXEJO :..Χ) d-lmkt,ιcloιrι" :~'Ύ>4 8 ~.."'τ'ή...::::~: ~.,,,,,,) Movrειo ;lr:~~; ~ _<Ιt>Pι.'' llll Υποστηριισής!J?.~ος- Aθv-.vt>o..ίwv Οργανισμός nολιτισμού "<o."""iiiiio;;;;~ Αθλητισμού κο ι Νεολοίας Αναλuτικό πρόγραμμα

2 Σόββατο 14 louviou 1 Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Σημείο Σuνάντησης: Μετρό «Ακρόπολη)) «Μι θέα rην ΑθήναJJ (εκπαιδεuτικό πρόγραμμα ) για οικογένειες με παιδιά 6-12 ετών Ώρα: Επικοινωνία: τηλ Ι Πφιγραφή Με σημείο εκιdνησης στο σταθμό τοu Μετρό «Ακρόπολη)) και με οδηγό έναν χάρτη, μικροί και μεγάλοι θα ανακαλόψοuν μια ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας, τα Αναφιώτικα και θα σuζητήσοuν για την ιστορία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τοuς. Κατόπιν, αξιοποιώντας φωτογραφίες τοu παρελθόντος και των όσων ήδη ανακαλόψαμε από την περιήγησή μας, θα εντοπίσοuμε αλλαγές στην Αθήνα από τον 19ο αιώνα έως σήμερα. Τέλος, θα προβληματιστοόμε πάνω σε θέματα ποu αφοροόν στην πόλη μας και τοuς κατοίκοuς της. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής 2 Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης Κόδροu 9, Πλάκα «Μι χρώματα και φαντασία αλλά{ω rην ΑθήναJJ (εικαστικό εργαστήριο ) για οικογένειες με παιδιά S-9 ετών Ώρα: Επικοινωνία: τηλ. 21 Ο , 21 Ο Ι Πφιγραφή Στο εικαστικό οικογενειακό εργαστήριο «Με χρώματα και φαντασία αλλάζω την Αθήνα», τα έργα των παιδιών από τις ενότητες «η γειτονιά μοu)) και «η πόλη μοu)) της έκθεσης «Εγώ το παιδί, ο κόσμος μοu κι ο κόσμος όλος)) θα αποτελέσοuν έμπνεuση για τοuς γονείς και τα παιδιά. Στο εργαστήριο, μικροί και μεγάλοι μαζί θα πειραματιστοόν με uλικά και τεχνικές ζωγραφικής και με την παρότρuνση τοu uπεuθuνοu τοu εργαστηρiοu θα δημιοuργήσοuν ένα οικογενειακό έργο με την Αθήνα, όπως την ονειρεόονται και όπως επιθuμοόν να την ζοuν. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής

3 Ω Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη E:i Καλλισπέρη 12, Ακρόπολη «rλαύκις και Ανθέμια» (εργαστr'jριο κατασκεur'}ς κοσμημάτων ) για εvr'}λικες Ώρα: Επικοινωνία: τηλ Ι Η ιστορία της γλαί>κας στην σί>γχρονη Ελλάδα και δημιουργικό εργαστήριο κατασκευής κοσμημότων με τεχνική φελτ με την Μαρία Κουτμάνη, εκπαιδευτικόεικαστικό. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής Π Βιομηχανικό Μουσείο Φωταφίου Ιιί.Ι «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι «Ζήσε το rκάζιl» (προβολές, έκθεμα της ημέρας, ομιλία, διαγωνισμός φωτογραφίας) για εvr'}λικες Ώρα: , ομιλία: Επικοινωνία: τηλ Ι Στόχος της δρόσης είναι το ενήλικο κοινό να γνωρίσει την ιστορία της περιοχής που προβόλλει το παλαιό εργοστάσιο φωταερίου, το οποίο φώτισε την Αθήνα του 19ου αιώνα, και να διαδράσει με διαφορετικοί>ς τρόπους. Οι δρόσεις της ημέρας αυτής προβλέπονται πλοί>σιες. Το μουσειακό πέτασμα στην πίσω αυλή θα είναι το <iεκθεμα της Ημέρας», όπου ο επισκέπτης μπορεί να πληροφορηθεί για τις συνθrίκες διαβίωσης στο «Γκαζοχώρι». Θα διεξαχθεί επίσης διαγωνισμός φωτογραφίας με τίτλο «Το Γκάζι σήμερα>>. Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή την ημέρα εκείνη στο Μουσείο και να στείλουν ηλεκτρονικά τις φωτογραφίες τους εντός ενός 24ωρου. Οι δέκα ( 1 Ο) καλί>τερες θα αναρτηθοί>ν στη σελίδα του Facebook του Βιομηχανικοί> Μουσείου Φωταερίου. Στο πλαίσιο των δρόσεων περιλαμβάνεται μία προβολή βίντεο-ντοκουμέντου για την περιοχrί γ()ρω από το Γκάζι από τον σκηνοθέτη και κότοικο της περιοχής Θανάση Τσαουσόπουλο, στο κτίριο του Νέου Υδαταερίου. Θα διεξαχθεί ακόμη ομιλία του ιστορικοί>- ερευνητrί Γιάννη Ιτοyιαννίδη, με τίτλο <<Iστορίες για το Γκαζοχώρι ( )». Οι συμμετέχοντες στις δρόσεις της ημέρας αυτης, θα μποροί>ν να παρακολουθήσουν την προβολή ανέκδοτης aρχειακής έρευνας με θέμα τα επαγγέλματα των κατοίκων της περιοχrίς βάσει των Οδηγών της εποχής , από την ομόδα των: Ευγενία Μπουρνόβα, Αναπληρώτρια Καθηγητρια στο ΤμrΊμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών & Μυρτώ Δημητροπούλου, ιστορικός- ερευνrίτρια.

4 Π Ίδρυμα Αγyελου και Λητώς Κατακουζηνοu 1:11 Αμαλίας 4, (Sος όροφος), Σί>νταγμα «Η Αθήνα του χτες και του αήμεpαlιι (εικαστικη έκθεση & ξενάγηση) για ενr'}λικες & οικογένειες Ώρα: , Ξενάγηση: Επικοινωνία: τηλ Ι Πφιyραφή Ένας από τους ρόλους της οικίας Κατακουζηνοί> είναι να δίνει βημα σε καλλιτέχνες που έχουν διάθεση να εμττνεuστοί>ν από το παρελθόν της και να δημιουργήσουν έργα για τη σί>γχρονη ΑθrΊνα και τους πολίτες της. Η σuνεργασία με τοuς ζωγράφους Δημήτρη Αναστασίου και Αντώνη Ιμυρνιό αποσκοπεί στο να ειδωθεί το παρελθόν με μια φρέσκια ματιά και να μπορέσει ο επισκέπτης να ταξιδέψει ταυτόχρονα στο χτες και το σήμερα. Κuριακή 15 louviou Π Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας υ 3ης Σεπτεμβρίοu 146, πλατεία Βικτωρίας «Αποτυπώσεις της Αθήνας» (εκθέσεις & εκπαιιsεuτικό πρόγραμμα ) για ενr'}λικες & οικογένειες με παιδιά 6-12 ετών Ώρα: Εκθέσεις: , εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Επικοινωνία: τηλ , Ι Πφιyραφή Μέσα από τις εκθέσεις και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα ι<αποτυπώσεις της ΑθrΊνας», οι ενrίλικες και οι οικογένειες με παιδιά ό-12 ετών θα έχοuν την ευκαιρία να δοuν: I. Το λεί>κωμα ΑθrΊναι. κείμενο Π. Παλαιολόγος, λιθογραφίες Α. Τάσσος, ΑθrΊνα Φωτογραφίες από τα άλμποuμ της σuλλογής τοu Ιστορικοί> Αρχείοu της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος «Τα νεοκλασικά της Αθήνας». με στόχο την ανάδειξη της συγκεκριμένης αθηναϊκης γειτονιάς όπου βρίσκεται το Μέγαρο Διομηδη 111. Παλαιοί>ς χάρτες, άτλαντες και κάρτες των αθηναϊκών συνοικιών IV. Την παρουσίαση μαθητικών εργασιών του 51 ου Δημοτικοί> Σχολείου Αθηνών με τίτλο ι<οι Γειτονιές Μας», που παρηχθησαν στο πλαίσιο καινοτόμων προγραμμάτων στην εκπαίδευση ( ) σε μορφη διαλόγου με τη Σχολη Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. και με αυτά των μαθητών του 2ου Δημοτικοί> Σχολείου Μαγοί>λας ( ). Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής

5 E1l Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων U Α γ. Ασωμάτων 45, Θησείο «Ο Τελευταίος Μύλος της Αθήνας: Ο Ανεμόμυλος στο Μετς» (έκθεση φωτογραφίας) για ενfιλικες & οικογένειες Ώρα: Επικοινωνία: τηλ , Ι Έκθεση φωτογραφικοί> και aρχειακοί> uλικοu τοu 19ou και τοu 20ou αιώνα για τον ανεμόμuλο (σήμερα κατεδαφισμένο) στη σuνοικία Μετς (παλιά Παντρεμενάδικα) των Αθηνών. Πρόκειται για τον μuλο Αργuρίοu στο Λόφο Πετρίτη. r.ίι Μουσείο Ηρακλειδών cc1'έ:χνη και Μαθηματικάιι 1:ι11 Ηρακλειδών 16, Θησείο ιιαστική rεωμετρiαjj (έκθεση φωτογραφίας & ξενάγηση) για εvfιλικες & οικογένειες Ώρα: Επικοινωνία: τηλ Ι Μια σειρά φωτογραφιών της Ανθής Ξενάκη* από αρχιτεκτονικές λεmομέρειες αθηναϊκών κτηρίων. οι οποίες αποτελοuν μια αισθητική προσέγγιση της Art Deco και σuγκεκpιμένα των αρχιτεκτονικών λεmομερειών ποu κοσμοuν τις εισόδοuς κτηρίων τοu Μοντέρνοu Κινήματος. Κατά την τελεuταία δεκαετία πριν την έκρηξη τοu Β Παγκοσμίοu Πολέμοu η αθηναϊκή αρχιτεκτονική απομακpuνεται uφολογικά από τον νεοκλασικισμό, για να uιοθετήσει τις νεωτεριστικές τάσεις ποu επικρατοuν στην Εuρώπη. Οι Έλληνες αρχιτέκτονες αντλούν την έμττνεuσή τοuς από τις εκφράσεις της Art Deco. Γεωμετρικά και φuτικά μοτίβα, σφuρήλατες σιδεριές και επιχρωμιωμένες επιφάνειες σuνθέτοuν τις λεmομέρειες σε κάθε είσοδο κτηρίοu. Ο πλοuτος και η ποικιλία των λεπτομερειών αuτών, καθώς και η επιμέλεια με την οποία έχοuν δοuλεuτεί φανερώνοuν τη σημασία της <mρώτης εντuπωσης» ποu θα αφήσει το κτήριο στον επισκέπτη. *Η Ανθή Ξενάκη γεννήθηκε στην Αθήνα. σπούδασε στο Ε.Μ.Π. και εργάζεται ως Μηχανικός. Η φωτογραφία αποτελεί έναν τρόπο να σuνδuάσει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για την Τέχνη και τα έργα τοu ανθρώποu.

6 r.ι U Εβραϊκό Μοuσείο Ελλάδος Νίκης 39, Σuνταγμα ccγιοuσοuροuμ: μια οικογένεια, μια γειτονιάιι (εκπαιδευτικό πρόγραμμα *) για ενήλικες Ώρα: Επικοινωνία: τηλ. 21 Ο Ι Γνωριμία με την οικογένεια Γιοuσοuροί>μ ποu ήρθε από τη Σμί>ρνη κι εγκαταστόθηκε στην Αθήνα και η εμπορική της δραστηριότητα δημιοί>ργησε μια μεταπρατική παρόδοση. μια ιδιότuπη γειτονιό και κληροδότησε ένα ξεχωριστό τοπωνύμιο στον αστικό ιστό. *Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής m Θέατρο Ελληνικών Χορών ccδόρα Στράτοuιι & Σωματείο ccπαραμuθίας ιστόρησιςj) W Σχολείοu 8, Πλάκα «Στης Πλάκας τα στινά αντηχούνε παραμύθια» (αφήγηση παραμuθιώv) για οικογένειες & ενήλικες Ώρα: Επικοινωνία: τηλ Ι Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο <<Παραμuθίας ιστόρησιρ> ποu σuνεργόζεται με το Χοροθέατρο ι<.δόρα Στράτοu» στο πλαίσιο τοu Προγράμματος <<Παραμuθια στο Χοροστόσι» με διαφορετικές θεματικές αφηγήσεις και aφηγητές κόθε Σαββατοκύριακο από Ιανοuάριο ως και Ιούνιο 2014 παροuσιάζει στις 15Ιοuνίοu αφήγηση λαϊκών παραμuθιών για οικογένειες και ενήλικες με τίτλο: <<Στης Πλόκας τα στενά αντηχοί>νε παραμύθια». Ιστορίες τοu χτες ποu ταξιδεί>οuν μέσα στο χρόνο κοuβαλώντας μηνί>ματα και σuμβοuλές για τοuς ανθρώποuς τοu σήμερα, μικρόσωμοι ήρωες και ζώα σε μεγάλα κατορθώματα από τότε ποu όλα ήταν δuνατά να σuμβοί>ν και ν' ακοuστούν.

7 m Κέντρον Εριuνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών & Μοuσιίο Λαϊκής Τέ)(νης και Παράδοσης ιιαyyιλικής Χατζημιχάληtt, Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νι:ολαίας Δήμοu Αθηναίων Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα ιιη λαϊκή τέχνη ως πηyή έμπνευσης της σ6vχρονης τέχνης στην Αθήνα σήμιραjj (ανοιχτή συζήτηση) για ενήλικες Ώρα: Επικοινωνία: 21 Ο , 21 Ο Το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών σε συνεργασία με το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης <ιαγγελικής Χατζημιχάλη» οργανώνουν ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Η λαϊκή τέχνη ως πηγή έμπνευσης της σύγχρονης τέχνης στην Αθήνα σήμερα». Τη συζήτηση θα συντονίσει η κα Αικατερίνη Πολuμέροu Καμηλάκη τ. διωθύντρια και επιστημονική συνεργάτις του Κέντρου Λαογραφίας και στην στρογγυλή τράπεζα θα συμμετάσχουν καλλιτέχνες και δημιουργοί έργων παραδοσιακής χειροτεχνίας. Στόχος της εκδήλωσης είναι να συζητηθούν θέματα, όπως η σημασία της χειροτεχνικής παραδοσιακής δημιουργία σήμερα και οι δυνατότητές της να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους σύγχρονους δημιουργούς (μόδα, εφαρμοσμένες τέχνες, ύφασμα, κόσμημα, οικοσκευή). Η εκδήλωση φιλοξενείται σε ένα χώρο στον οποίο γεννήθηκε η ιδέα (το σπίτι της Αγγελικής Χατζημιχάλη) και διδάσκονται ακόμα παραδοσιακές τεχνικές και χρησιμοποιείται ως χώρος φιλοξενίας σύγχρονης δημιουργίας. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στην έκθεση «Άρτεμις Αλκαλάη, Ελένη Κρίκκη, Ελένη Τζάτζαλος, από την παραδοσιακή χειροτεχνία στη σύγχρονη τέχνη: μια συνομιλία στο σπίτι της Αγγελικής Χατζημιχάλη», από την mιμελήτρια της έκθεσης Λοuίζα Καραπιδάκη. m Μοuσι:ίο Ελληνικών Λαϊκών Μοuσικών Οργάνων Φοίβοu Ανωyι:ιανάκη - ~ Κέντρο Εθνομοuσικολοyίας Διογένους 1-3, Πλάκα «Η μουσική ζωή στην παλιά ΑθήναJJ (διάλεξη) για ενήλικες Ώρα: Επικοινωνία: τηλ , Ι Διάλεξη τοu εθνομουσικολόγου και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Μοuσείοu, Λάμπροu Λιάβα, για τη μουσική ζωή στην Αθήνα από το 19ο αιώνα μέχρι και τη δεκαετία του '60, με παράλληλη προβολή οmικοακοuστικού υλικού.

8 m Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών W Θόλου 5, Πλάκα «Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα κτήριά του: ίνα ταξίδι στην Αθήνα του χθες και rou σήμερα» (αυτόνομη θεματική περιήγηση) για ενήλικες Ώρα: (διάρκεια περιήγησης: 1 ώρα) Επικοινωνία: τηλ Ι Ποιά η σχέση του Καθηγητή της Νομικής Σχολής του 19ου αιώνα Παύλου Καλλιγά με το κτήριο της Νομικής Σχολής στην οδό Σόλωνος; Ποιό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Emst Zίller; Με αφετηρία επιλεγμένα εκθέματα της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου, οι επισκέπτες καλούνται να παίξουν ένα παιχνίδι γνώσεων, φαντασίας και παρατηρητικότητας και να ανακαλύψουν την ιστορία κτηρίων που ανηκοuν στο Πανεπιστημιο Αθηνών, πραγματοποιώντας παράλληλα ένα ταξίδι στην Αθήνα του χθες και του σημερα. Ί4 Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής & Ακουοτικής-Κtντρο Μουσικής Τεκμηρίωσης Αδριανού 105, Πλάκα ιιτο Ρεμπίτικο στην Αθήνα» (διάλεξη) γιο ενήλικες Ώρα: Επικοινωνία: τηλ , Ι Ο συνεργάτης του ΙΕΜΑ και γνωστός ερευνητης του ελληνικού τραγουδιού Παναγιώτης Κουνάδης θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα «Το ρεμπέτικο στην Αθιlνα». Πρόκειται για μια πρωτότυπη παρουσίαση με εικόνες και παραδείγματα, για τα πρώτα βηματα και την εξέλιξη του ρεμπέτικου τραγουδιού στην Αθιlνα και τις παρυφές της.

9 8ΗΣΒΟ ΊHISIO ΝΧΑΙΑΑΓΟΙ'Α ANCIENT MARICEτ I ι ΠNYICA PNI~ ADOΠONI ACROPOLIS KOYIAKI ICOU~ICI

10 Η δική μας Αθήνα 15 φορείς - μέλη τοu Δικτί>οu Μοuσείων & Πολιτιστικών Φορέων Αθηνών πραγματοποιοί>ν δωρεάν δράσεις το διήμερο 14 & 15 louνiou, για ενήλικες και για οικογένειες, με θέμα ιιη δική μας Αθήνα)ι Κάθε φορέας δίνει μέσα από τη δράση τοu τη δική τοu οπτική για την Αθήνα τοu σήμερα... ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΥΙΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΥΙΙΥΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Για περισσότερες πληροφορίες

150 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθέριου Βενιζέλου

150 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθέριου Βενιζέλου Τα Νέα του Μήνα Μάιος 2014 3ος ΗμιΜαραθώνιος Αθήνας Ο ΣΕΓΑΣ, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας διοργανώνει τον 3ο ΗμιΜαραθώνιο Αθήνας την Κυριακή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 18/05/2012 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Το Μουσείο σε έναν κόσμο που αλλάζει ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΜΕΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΙΜΩΜΕΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

18/05/2013 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΝΗΜΗ + ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ = ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ΤΙΜΩΜΕΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών

18/05/2013 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΝΗΜΗ + ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ = ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ΤΙΜΩΜΕΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών 18/05/2013 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΝΗΜΗ + ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ = ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΜΕΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2013 ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΪΟΥ 18:30 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η γιορτή του πολιτισμού στα μουσεία όλης της χώρας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η γιορτή του πολιτισμού στα μουσεία όλης της χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ------ Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η γιορτή του πολιτισμού στα μουσεία όλης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΪΟΥ 19:30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΪΟΥ 19:30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΪΟΥ 19:30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Το φωνητικό σύνολο «έξη» υποδέχεται το κοινό στο μουσείο ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Πάνος Παναγιωτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ένας θεσμός που γιορτάζει την πολυμορφία της Ευρώπης Κάθε χρόνο, ένα Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη μνημεία και μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εκπαιδευτικά προγράμματα ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Λίγα λόγια για το Μουσείο και τους εκθεσιακούς του χώρους Το Μουσείο Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 19:00

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 19:00 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 19:00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Νίκος Ξυδάκης Γιώργος Καμίνης Τέτη Χατζηνικολάου ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΘΕΜΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΝΙΚΗ ΑΦΝΗ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης είναι κρατικό και υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού. Έργο του µουσείου είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ένας τουριστικός οδηγός της Αθήνας βασισμένος στους Σταθμούς του ΜΕΤΡΟ: Ακρόπολη Πανεπιστήμιο Ευαγγελισμός

Ένας τουριστικός οδηγός της Αθήνας βασισμένος στους Σταθμούς του ΜΕΤΡΟ: Ακρόπολη Πανεπιστήμιο Ευαγγελισμός Ένας τουριστικός οδηγός της Αθήνας βασισμένος στους Σταθμούς του ΜΕΤΡΟ: Ακρόπολη Πανεπιστήμιο Ευαγγελισμός 1 ο 12/θέσιο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) Τμήμα Γ1 2015

Διαβάστε περισσότερα

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΥΧΟΣ A ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΥΧΟΣ A ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΤΕΥΧΟΣ A ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ Συντελεστές Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής Ομάδα Μελέτης ΜΕΛΤ. Έλενα Μελίδη Αν. Προϊσταμένη Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Αγρινίου η ΛΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων θα πραγματοποιήσει: την Πέμπτη 11 και την Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Μήνα. Οκτώβριος 2014. 1ος απογευματινός αγώνας δρόμου

Τα Νέα του Μήνα. Οκτώβριος 2014. 1ος απογευματινός αγώνας δρόμου Τα Νέα του Μήνα Οκτώβριος 2014 1ος απογευματινός αγώνας δρόμου Μία ιστορική μέρα για την πόλη, τη μέρα που η Αθήνα γιορτάζει το τέλος της γερμανικής κατοχής (12.10.1944), ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό ΑΩ Τεύχος 68 Ιούνιος 2015

Περιοδικό ΑΩ Τεύχος 68 Ιούνιος 2015 Περιοδικό ΑΩ Τεύχος 68 Ιούνιος 2015 Περιοδικό ΑΩ Τεύχος 68 Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα Σημείωμα Δραστηριότητες Υποτρόφων Επιτυχίες...2 Σκηνοθεσία...4 Χορός...5 Εικαστικά...7 Ειδήσεις του Συνδέσμου Η εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Μουσείο Ακρόπολης. Σύντοµος απολογισµός Ιούνιος 2012 - Μάιος 2013. τέταρτος χρόνος

Μουσείο Ακρόπολης. Σύντοµος απολογισµός Ιούνιος 2012 - Μάιος 2013. τέταρτος χρόνος Μουσείο Ακρόπολης Σύντοµος απολογισµός Ιούνιος 2012 - Μάιος 2013 τέταρτος χρόνος Μήνυμα προέδρου Όλο και περισσότεροι από τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες του Μουσείου Ακρόπολης ανακαλύπτουν ξανά τη

Διαβάστε περισσότερα

Μουσείο Ακρόπολης. Σύντοµος απολογισµός Ιούνιος 2014 - Μάιος 2015. έκτος χρόνος

Μουσείο Ακρόπολης. Σύντοµος απολογισµός Ιούνιος 2014 - Μάιος 2015. έκτος χρόνος Μουσείο Ακρόπολης Σύντοµος απολογισµός Ιούνιος 2014 - Μάιος 2015 έκτος χρόνος Μήνυμα προέδρου Προσηλωμένο με συνέπεια στο πρόγραμμά του το Μουσείο Ακρόπολης συνέχισε για έκτο χρόνο τη δράση του. Αναβάθμισε

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός κατάλογος χώρων και εκδηλώσεων ανά νομό

Αναλυτικός κατάλογος χώρων και εκδηλώσεων ανά νομό Αναλυτικός κατάλογος χώρων και εκδηλώσεων ανά νομό Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Η 22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων προγραμματίζει πρόγραμμα περιήγησης στις οθωμανικές κρήνες και το οθωμανικό λουτρό του Βεζίρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Νόμος 3028/2002

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Νόμος 3028/2002 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΥΧΟΣ 1 Περιεχόμενα 1 Νόμος 3028/2002 1 20 χρόνια Ελληνικό Τμήμα του ICOM 2 Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2003 «Μουσεία και Φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. Πρόγραμμα εκδηλώσεων

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. Πρόγραμμα εκδηλώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Πρόγραμμα εκδηλώσεων ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Η ΛΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2009 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα. Σουζάνα Χούλια

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2009 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα. Σουζάνα Χούλια ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 6 Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2009 1 Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2007 4 Συνέδρια και Ημερίδες 6 24η Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ICOM CECA (Committee for Education and Cultural Action)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ICOM CECA (Committee for Education and Cultural Action) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ICOM CECA (Committee for Education and Cultural Action) "Εκπαιδευτικές δράσεις για την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον 2008-2009" Educational activities for the cultural

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 9 Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012 1 Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012 7 Συνέδρια & Ημερίδες 12 Νέα Μουσεία & Επανεκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο 2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης και φιλοξενίας Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλ. Σούτζου Προϋπολογισμός: 186.991.86 Ευρώ Προϋπολογισμός: 230.000.00

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα στην Αθήνα. Πρόγραµµα εκδηλώσεων για τα παιδιά. Πρόγραµµα εκδηλώσεων στις γειτονιές

Χριστούγεννα στην Αθήνα. Πρόγραµµα εκδηλώσεων για τα παιδιά. Πρόγραµµα εκδηλώσεων στις γειτονιές Χριστούγεννα στην Αθήνα Πρόγραµµα εκδηλώσεων για τα παιδιά Πρόγραµµα εκδηλώσεων στις γειτονιές Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» 09.30-10.30 10:30-11:30 Χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος Μουσειολόγος Ξεναγός 6976 478073, 25410 91973 nat.michailidou@yahoo.gr www.guideinthrace.gr

Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος Μουσειολόγος Ξεναγός 6976 478073, 25410 91973 nat.michailidou@yahoo.gr www.guideinthrace.gr www.guideinthrace.gr Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 2 2. Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης... 2 3. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Οι μικροί αρχαιολόγοι της Θράκης»... 4 4. Δραστηριότητες πριν από το Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

22-23 Σεπτεμβρίου 2012. Πρόγραμμα δράσεων & εκδηλώσεων. Χώρος Διεξαγωγής. Υπό την Αιγίδα: Παραγωγή. Σχεδιασμός

22-23 Σεπτεμβρίου 2012. Πρόγραμμα δράσεων & εκδηλώσεων. Χώρος Διεξαγωγής. Υπό την Αιγίδα: Παραγωγή. Σχεδιασμός Πρόγραμμα δράσεων & εκδηλώσεων Χώρος Διεξαγωγής 22-23 Σεπτεμβρίου 2012 Υπό την Αιγίδα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού Σχεδιασμός Παραγωγή Υπό την Αιγίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1979 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΑΘΗΝΑΙ Tο Ίδρυμα Iωάννου Φ. Kωστοπούλου ευχαριστεί θερμά την εταιρία DDB για τον σχεδιασμό του Aπολογισμού Xρήσεως 2013. 2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ λυκειου 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ λυκειου 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ λυκειου 2014-2015 λέποντας με το μυαλό και ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ χι μόνο με τα μάτια Βενετία των Ελλήνων, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ελλάδα των Βενετών αραγωγη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα