Εκδήλωση eurocris για πληροφοριακά συστήματα ερευνητικών δραστηριοτήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκδήλωση eurocris για πληροφοριακά συστήματα ερευνητικών δραστηριοτήτων"

Transcript

1 αξιοποιώντας Εκδήλωση eurocris για πληροφοριακά συστήματα ερευνητικών δραστηριοτήτων Ανοικτή Συνάντηση Εργασίας για τα πληροφοριακά συστήματα ερευνητικών δραστηριοτήτων διοργανώθηκε στην Αθήνα από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) και τον eurocris, τον διεθνή οργανισμό που ασχολείται με τα Πληροφοριακά Συστήματα Ερευνητικών Δραστηριοτήτων (Current Research Informaton Systems - CRIS). Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Μαϊου στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, απευθυνόταν σε όσους ενδιαφέρονται για ερευνητικές υποδομές βασισμένες σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (CRIS, ηλεκτρονικα αποθετήρια και περιοδικά) ή εμπλέκονται σε θέματα διαχείρισης και διάχυσης της έρευνας και της καινοτομίας (προγράμματα χρηματοδότησης, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων). Τα Πληροφοριακά Συστήματα Ερευνητικής Δραστηριότητας (CRIS) έχουν διαδοθεί ευρέως τα τελευταία χρόνια σε ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς φορείς, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα CRIS καταγράφει, επεξεργάζεται και διαθέτει στο Διαδίκτυο, πληροφορία για την ερευνητική δραστηριότητα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο τόσο εθνικό όσο και οργανισμού, με διαφορετικούς τρόπους και πολλαπλά οφέλη. Λειτουργεί είτε ως αυτόνομο σύστημα που παρέχει ένα κεντρικό σημείο αξιόπιστης και έγκαιρης πληροφόρησης, είτε ενταγμένο σε ένα ευρύτερο πληροφορικό περιβάλλον που υποστηρίζει τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Επιπλέον, τα CRIS έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με άλλους τύπους ερευνητικών υποδομών όπως τα ηλεκτρονικά αποθετήρια (repostores). Ο οργανισμός eurocris είναι ο κύριος φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα των CRIS και προδιαγράφει σχετικά τεχνικά πρότυπα υλοποίησης με σημαντικότερο το μοντέλο δεδομένων Common European Research Informaton Format (CERIF). Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης δραστηριοποιείται στο χώρο των CRIS από το 1996 και συμμετέχει ενεργά στο eurocris. Ο φορέας συνεχίζει τα τελευταία χρόνια τις σχετικές δράσεις του, με έμφαση πλέον και στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των καίριων συνιστωσών των σύγχρονων ηλεκτρονικών υποδομών έρευνας (e-nfrastructure) οι οποίες περιλαμβάνουν τα CRIS και συστήματα ανοικτής πρόσβασης, όπως τα ηλεκτρονικά αποθετήρια και περιοδικά. Η συγκεκριμένη συνάντηση πέραν των καθιερωμένων συσκέψεων των ομάδων εργασίας (Task Groups) του eurocris, περιελάμβανε: α) Εισαγωγική παρουσίαση για τον οργανισμό eurocris και τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις σχετικά με τα συστήματα CRIS, β) Σεμινάριο για το πρότυπο CERIF, γ) Παρουσιάσεις περιπτώσεων επιτυχίας CRIS συστημάτων από τον διεθνή χώρο (συνεδρία Josten Hauge), δ) Παρουσιάσεις δραστηριοτήτων σχετικών με συστήματα CRIS από ελληνικούς φορείς, ε) Δύο συνεδρίες εργασίας (workshops) με θέματα: Αναπαράσταση στο CERIF πληροφορίας για προγράμματα χρηματοδότησης έρευνας και Διαλειτουργικότητα CRIS και ηλεκτρονικών αποθετηρίων (repostores). Συνάντηση Εργασίας eurocris (Βίντεο εκδήλωσης) eurocris Ισπανική εφεύρεση για την αυτόματη απενεργοποίηση ηλεκτρικών συσκευών Μια καινοτόμος εφεύρεση που απενεργοποιεί αυτόματα τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, μειώνοντας έτσι τόσο την κατανάλωση ρεύματος όσο και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ανέπτυξαν ερευνητές από το Techncal Unversty of Catalona της Ισπανίας. Η εφεύρεση μπορεί να εφαρμοστεί στις υφιστάμενες συσκευές, αλλά και σε νέα προϊόντα της αγοράς, και αναμένεται να μειώσει την οικιακή κατανάλωση ρεύματος έως και 20%. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου 4 εκατ. ηλεκτρικά προϊόντα βρίσκονται καθημερινά σε κατάσταση αναμονής (stand by) στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Αυτό οδηγεί στην εκπομπή 20 δισ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αλλά και σε κόστος 7 δισ. ευρώ ανά έτος. Γενικότερα, στις ανεπτυγμένες χώρες, το 12% των οικιακών λογαριασμών ρεύματος και το 1% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα οφείλονται σε συσκευές που βρίσκονται σε αναμονή. Για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος, διοργανώνονται ενημερωτικές καμπάνιες, σε Ευρώπη και ΗΠΑ, που προτρέπουν τους καταναλωτές να απενεργοποιούν τις ηλεκτρικές συσκευές. Σε ορισμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, συζητείται ακόμα και η απαγόρευση της πώλησης συσκευών με τη δυνατότητα αναμονής. Η εφεύρεση των Ισπανών ερευνητών "100%Off" βασίζεται σε έναν μικροεπεξεργαστή 8-bt που μετρά την κατανάλωση ρεύματος κατά την πλήρη λειτουργία και την κατάσταση αναμονής της συσκευής. Όταν ανιχνεύεται η κατάσταση αναμονής, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα, χωρίς τη μεσολάβηση του χρήστη. Η επανενεργοποίηση της συσκευής γίνεται εύκολα, πατώντας ένα πράσινο κουμπί του εξαρτήματος. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του έργου Mquel Texdο, η εφεύρεση αυτή μπορεί να μειώσει την οικιακή κατανάλωση ρεύματος κατά 20%. Για παράδειγμα, ένα νοικοκυριό στην Ισπανία που πληρώνει 367 ευρώ το χρόνο για ηλεκτρική ενέργεια, θα μπορούσε να εξοικονομήσει έτσι 44 ευρώ. 100%Off Center for Technologcal Innovaton n Statc Converters and Actuators (CITCEA-UPC) 6 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι /2009

2 Στον καθηγητή Βιολογίας Ευάγγελο Μουδριανάκη το Αριστείο Μποδοσάκη Στον καθηγητή Βιολογίας και Βιοφυσικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkns και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών κ. Ευάγγελο Ν. Μουδριανάκη απονεμήθηκε φέτος, για τέταρτη φορά, το Αριστείο Μποδοσάκη. Το βραβείο αποτελεί μια ακόμη αναγνώριση του σημαντικού έργου του Έλληνα ερευνητή, για τις πρωτοποριακές μελέτες του επί της δομής της χρωματίνης, την κρυσταλλογραφική επίλυση της δομής του πρωτεϊνικού πυρήνα του νουκλεοσώματος και την ανακάλυψη της ιστονικής πτυχής. Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών επιτρέπουν τη βαθύτερη κατανόηση των μοριακών μηχανισμών της ρύθμισης των γενετικών πληροφοριών του DNA. Το Αριστείο Μποδοσάκη, ύψους ευρώ, που θεσμοθετήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη με σκοπό να αναγνωρίζει και να προβάλλει καταξιωμένους διεθνώς Έλληνες επιστήμονες, απονεμήθηκε φέτος κατόπιν εισήγησης της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής στον Κλάδο των Βιοϊατρικών Επιστημών. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια. αξιοποιώντας Σύμφωνα με σχετική Ανακοίνωση του Ιδρύματος "η πρωτοπορία χαρακτήρισε από πολύ νωρίς το επιστημονικό έργο του κ. Ε. Μουδριανάκη, από την πρώτη κιόλας εργασία που δημοσίευσε ως δευτεροετής φοιτητής στο Johns Hopkns Unversty. Τα ερευνητικά αποτελέσματα των εργασιών του υπόσχονταν να δημιουργήσουν μία νέα μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της αλληλουχίας των βάσεων μέσα στον έλικα του DNA. Η νέα μέθοδος βασίστηκε στην άμεση απεικόνιση, μέσω ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, ατόμων βαρέων μετάλλων (κέντρα σκεδασμού ηλεκτρονίων) που είχαν προσδεθεί κάθε φορά ειδικά μόνο σε ένα τύπο βάσεως (G, πρώτα) του DNA. Σημειώνεται ότι την εποχή εκείνη (1962) δεν είχε ερμηνευτεί ο γενετικός κώδικας." Οι δραστηριότητες της ερευνητικής του ομάδας καλύπτουν δύο καθαρά διαφορετικούς χώρους που τους συνδέει μόνον η φιλοσοφική προσέγγιση σ. Και οι δύο έχουν στόχο τη διερεύνηση θεμελιωδών προβλημάτων της Βιολογίας και την απόκτηση σαφών και ποσοτικών απαντήσεων που βασίζονται στις πρώτες αρχές Φυσικής και Χημείας. Ο ένας χώρος αφορά τη Βιοενεργητική και συγκεκριμένα τη Φωτοσύνθεση. Ο άλλος εστιάζεται στη φυσικοχημική ανάλυση της συμπύκνωσης του DNA κατά τον σχηματισμό των χρωμοσωμάτων και της λεπτής δομής τους, καθώς και ατη μελέτη των ρυθμιστικών μηχανισμών της έκφρασης του κυτταρικού γονιδιακού δυναμικού. Επισημαίνεται ότι το γεγονός ότι όλες οι σημαντικές ερευνητικές εξελίξεις του εργαστηρίου του υπήρξαν αποτελέσματα δραστηριοτήτων μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Johns Hopkns και όχι έμπειρων ερευνητών που ήλθαν από άλλα ερευνητικά κέντρα. Ο Ευάγγελος Μουδριανάκης υπηρετήσε για πολλά χρόνια ως διευθυντής των μεταπτυχιακών σπουδών της σχολής του και συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωσή τους. Η σημαντικότερη προσφορά των ερευνητικών ευρημάτων της ομάδας του Ε. Μουδριανάκη ίσως να είναι η καταλυτική συμβολή των στο αναδυόμενο πεδίο της Επιγενετικής. Η κατανόηση της ακριβούς αρχιτεκτονικής οργάνωσης του πρωτεϊνικού πυρήνα του νουκλεοσώματος άνοιξε τον δρόμο σε άλλους ερευνητές για να εστιάσουν και να διερευνήσουν τους ρόλους συγκεκριμένων ατομικών θέσεων της χρωματίνης στην εν γένει ρύθμιση του γονιδιακού δυναμικού. Σήμερα, και χάρη στις ερευνητικές προσπάθειες μιας πλειάδας ερευνητών το νέο και πολύ δημοφιλές πεδίο της Επιγενετικής, δίνει μία βαθύτερη και ακριβέστερη κατανόηση της έννοιας του γονιδίου και ιδιαίτερα της λειτουργικής ρύθμισής του. Κατ' επέκταση, το πεδίο της Επιγενετικής υπόσχεται μία νέα πλατφόρμα για προόδους στη βασική έρευνα αλλά και σε εφαρμοσμένους χώρους της Ιατρικής, όπως ο καρκίνος και η διαμόρφωση των νευρικών δικτύων. Αξίζει να σημειωθεί ότι προς τιμήν του Ε. Μουδριανάκη, πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ημερίδα με θέμα "Μακρομοριακοί Ρυθμιστές του Γονιδιακού Δυναμικού" στην οποία μίλησαν τέσσερις διεθνείς αυθεντίες στο πεδίο της μοριακής βιολογίας του κυττάρου: Gunter Blobel (Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής, 1999), Hamlton O. Smth (Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής, 1978), Carol Greder (Βραβείο Albert Lasker Ιατρικής, 2006), Erc Westhof (Καθηγητής Δομικής Βιολογίας). Ίδρυμα Μποδοσάκη Ε. Μουδριανάκης Περισσότερα Νέα για Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία στη διεύθυνση: /2009 Ι ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 7

3 αξιοποιώντας Ένα "Ελληνικό Μοντέλο Καινοτομίας" προτείνει νέα μελέτη Τη νηπιακή της φάση διανύει η "Καινοτομία στην Ελλάδα", σύμφωνα με την ομώνυμη μελέτη που εκπονήθηκε από ομάδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Κόκκαλη. Η μελέτη παρουσιάστηκε σε εκδήλωση-συζήτηση που διοργάνωσε στις 18 Ιουνίου το Ίδρυμα Κόκκαλη, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, τιμώντας το Ευρωπαϊκό Έτος Καινοτομίας. Η μελέτη απεικονίζει και αξιολογεί το επίπεδο καινοτομίας στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες, στηριζόμενη σε ανάλυση δεικτών από διεθνείς εκθέσεις (Ευρωπαϊκός Πίνακας Καινοτομίας - European Innovaton Scoreboard, Επετηρίδα Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας - World Compettveness Yearbook του IMD και Έκθεση Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας - Global Compettveness Report του World Economc Forum) οι οποίες δημοσιεύουν ετήσιες συγκρίσεις χωρών για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, αλλά και σε στοιχεία από άλλες διεθνείς εκθέσεις που παρουσιάζουν συγκρίσεις για την εθνική κουλτούρα και τις αξίες (Hofstede, World Values Survey), την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος (PISA-ΟΟΣΑ) καθώς και συγκρίσεις δημόσιων πολιτικών. Από τη μελέτη, την οποία μπορεί κανείς να διαβάσει στο σύνολό της στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος Κόκκαλη, προκύπτει σημαντική υστέρηση της Ελλάδας στις περισσότερες πτυχές καινοτομίας, ενώ η σύγκλιση με το μέσο κοινοτικό επίπεδο δεν φαίνεται άμεσα δυνατή. Ενώ άλλες μικρές χώρες (Κύπρος, Εσθονία, Τσεχία, Ισραήλ) κάνουν άλματα προόδου, αλλά και ενώ μικρές χώρες είναι ηγέτιδες στην καινοτομία (Ελβετία, Σουηδία, Δανία, Φιλανδία), η Ελλάδα επιδεικνύει ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις σε δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης, καινοτομική δυνατότητα των επιχειρήσεων, εμπορικά σήματα και πατέντες, ποιότητα εκπαιδευτικού συστήματος, σύνδεση πανεπιστημίου-βιομηχανίας, ευκολία ίδρυσης επιχειρήσεων και υποδομές τεχνολογίας. Αν και η Ελλάδα κατατάσσεται υψηλά σε υιοθέτηση καινοτομιών και νέων προϊόντων από τις εταιρείες, υστερεί σε καινοτομική επίδοση. Εμφανίζεται, δηλαδή, να επικρατεί το μοντέλο υιοθέτησης και διάχυσης νέων προϊόντων, τεχνολογιών και μεθόδων -με κάποια προσαρμογή στις συνθήκες της ελληνικής αγοράς- που έχουν δοκιμαστεί αλλού και δεν εμπεριέχουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Προβληματικό σε μεγάλο βαθμό είναι και το γεγονός πως η Ελλάδα είναι σχετικά ανοιχτή σε νέες ιδέες, καθώς ελάχιστες από αυτές εφαρμόζονται τελικά στην αγορά. Οι συνολικές δαπάνες των επιχειρήσεων για καινοτομία και οι δημόσιες επιχορηγήσεις είναι επίσης υψηλές, χωρίς όμως να ωθούν τη χώρα σε υψηλές κατατάξεις καινοτομίας. Παράλληλα, ενώ η Ελλάδα διαπρέπει στη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε διαθεσιμότητα επιστημονικού προσωπικού, η χαμηλή ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και της διατήρησης ταλέντων αναιρεί σε μεγάλο βαθμό το προβάδισμα αυτό. Όσον αφορά στις πολιτικές, η Ελλάδα δεν φαίνεται να υπολείπεται άλλων χωρών. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις, εφαρμόζονται καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Τελικά, όμως, παρά την ευρύτητα τους, οι πολιτικές υπολείπονται σε αποτέλεσμα. Το πλήθος των εμπλεκόμενων φορέων (υπάρχουν πάνω από 40 φορείς σχετικοί με την καινοτομία), η έλλειψη σαφούς στρατηγικής, η ρηχή διάχυση των εθνικών πόρων σε πολλά προγράμματα και τομείς, η ενίσχυση της γενικής επιχειρηματικότητας (χωρίς εστίαση στην καινοτομική επιχειρηματικότητα) και το γεγονός πως οι τρεις βασικές περιοχές πολιτικής -Επιχειρηματικότητα, Έρευνα & Τεχνολογία και Καινοτομία- εξελίσσονται σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα, καθιστούν την υπάρχουσα στρατηγική μη αποτελεσματική και δεν επιτρέπουν στις πολιτικές καινοτομίας να επιτύχουν θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και την απασχόληση. Αυτό που προτείνει η μελέτη ως νέα στρατηγική είναι η αναγνώριση και στήριξη ενός "Ελληνικού Μοντέλου Καινοτομίας" που θα βασίζεται στα πιο δυνατά σημεία της χώρας. Όχι, δηλαδή, στην πρωτογενή Έρευνα & Ανάπτυξη και την ενδογενή παραγωγή καινοτομιών που στηρίζει το υπάρχον Εθνικό Σχέδιο, αλλά στην απορρόφηση τεχνολογίας και καινοτομιών που έχουν παραχθεί αλλού. Αυτό μπορεί να σημαίνει έμφαση στην εφαρμογή δοκιμασμένων τεχνολογιών και λύσεων με μικρές - βηματικές καινοτομίες, την προσαρμογή στις ανάγκες των καταναλωτών, στον τρόπο εξυπηρέτησης και στις εσωτερικές οργανωτικές διαδικασίες, παρά σε ριζικές καινοτομίες. Το μοντέλο αυτό που αναδύεται από την πράξη μπορεί να ενισχυθεί με στοχευμένες πολιτικές. Με προώθηση, για παράδειγμα, διεθνών συνεργασιών, δικτύωση για ανεύρεση δοκιμασμένων ιδεών, τεχνολογιών και μηχανισμών απορρόφησής τους, αλλά και με προγράμματα και φορείς που εστιάζονται σε αυτό, καθώς και στη στήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Στην ουσία η κατεύθυνση αυτή σκιαγραφεί ένα μοντέλο ανοιχτής καινοτομίας, προσαρμοσμένο στην υιοθέτηση και διάχυση λύσεων και τεχνολογίας. Βαθμιαία ανάπτυξη προς την κατεύθυνση αυτή, θα οδηγήσει σε αύξηση ικανοτήτων προσαρμογής και καινοτομιών στην εφαρμογή, με σειρά επιχειρηματικών καινοτομιών. Μακροπρόθεσμα θα βελτιώσει τις γενικότερες ικανότητες για ενδογενή καινοτομικότητα. Όπως επισήμανε και κατά την παρουσίαση της μελέτης ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του ΟΠΑ, Καθηγητής Σπυρίδων Λιούκας, οι χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα για έρευνα και τα προβλήματα στον τομέα της επιχειρηματικότητας, η απουσία σύνδεσης βιομηχανίας με την εκπαίδευση και επενδυτικών σχημάτων για τα πρώτα στάδια της καινοτομικής δραστηριότητας είναι μερικοί από τους παράγοντες που συμβάλλουν στη χαμηλή κατάταξη της χώρας μας στους γενικούς δείκτες καινοτομίας. Η έμφαση στη λεγόμενη "Ανοιχτή Καινοτομία" που δίνει σημασία στην απορρόφηση, στη διάχυση και την προσαρμογή καινοτομιών, θα αξιοποιήσει τις τάσεις που εμφανίζονται ήδη στο ελληνικό περιβάλλον, χωρίς να απαιτεί την πρότερη επίλυση σύνθετων ζητημάτων όπως η σύνδεση του πανεπιστημίου με την αγορά, η γραφειοκρατία ή η ραγδαία αύξηση της δαπάνης. Εκδήλωση και συζήτηση της μελέτης "Καινοτομία στην Ελλάδα" Μελέτη "Καινοτομία στην Ελλάδα" events/report_on_innovaton_gr.pdf Ίδρυμα Κόκκαλη Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι /2009

4 To IBEB/EIE συντονιστής ευρωπαϊκού έργου για περιβαλλοντική υγεία αξιοποιώντας Ένα νέο και φιλόδοξο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο στον τομέα της περιβαλλοντικής υγείας έχει αρχίσει να εκτελείται πρόσφατα με συντονιστή το Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΒΕΒ/ΕΙΕ) και με τη συμμετοχή 11 ευρωπαϊκών ερευνητικών ομάδων από 6 χώρες. Στόχος των ερευνητών είναι η διερεύνηση του ρόλου των περιβαλλοντικών παραγόντων στην αιτιολογία ασθενειών, όπως ο καρκίνος, το λέμφωμα και νευροαναπτυξιακές και ανοσολογικές ανωμαλίες. Το έργο, με τίτλο EnvroGenomarkers (Genomcs Bomarkers of Envronmental Health, Γενωμικοί Δείκτες Περιβαλλοντικής Υγείας), εντάσσεται στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για της ΕΕ (Θεματική Προτεραιότητα "Περιβάλλον (περιλαμβανομένης και της κλιματικής αλλαγής)", υπο-περιοχή "Περιβάλλον και Υγεία"), και στοχεύει στην εφαρμογή των νέων, ολιστικών τεχνολογιών κυτταρικής ανάλυσης (γονιδιωματικής, μεταγραφωμικής, μεταβολωμικής, επιγενωμικής, πρωτεωμικής) για την αναζήτηση νέων βιολογικών δεικτών πρόγνωσης του κινδύνου μελλοντικής νόσησης από καρκίνο του μαστού και του β-κυτταρικού λεμφώματος σε ενήλικες, καθώς επίσης και από ανοσολογικά και νευροαναπτυξιακά νοσήματα κατά την παιδική ηλικία. Θα διερευνηθεί, επίσης, η σχέση των δεικτών αυτών με την έκθεση, κατά την ενήλικη ζωή στην πρώτη περίπτωση και κατά τη διάρκεια της κύησης στη δεύτερη, σε μια σειρά από τοξικούς παράγοντες του περιβάλλοντος και των τροφίμων, με έμφαση σε παράγοντες με καρκινογόνο και ορμονική δράση (π.χ. φθαλικοί εστέρες, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθακες, πολυχλωριωμένα διφαινύλια, κάδμιο, προϊόντα απολύμανσης του νερού, ατμοσφαιρική ρύπανση). Η έρευνα θα εντοπισθεί σε τρεις πληθυσμιακές ομάδες, σε Σουηδία, Ιταλία και Ελλάδα (Κρήτη). Στο έργο συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς το ΙΒΕΒ/ΕΙΕ και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4,7 εκατ. ευρώ και θα διαρκέσει μέχρι τον Φεβρουάριο του Η Ομάδα του IBEB/ΕΙΕ, εκτός από τον συντονισμό του έργου, έχει την ευθύνη των επιγενωμικών αναλύσεων, και συμμετέχει στις δράσεις μέτρησης βλαβών DNA και εκτίμησης της έκθεσης σε διατροφικούς παράγοντες. Έχει επίσης την ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Επικοινωνίας και Διάχυσης Πληροφοριών του έργου. Σύμφωνα με τον Δρα Σ. Κυρτόπουλο, Υπεύθυνο του Εργαστηρίου Χημικής Καρκινογένεσης και Γενετικής Τοξικολογίας "τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να ενισχύσουν την επιστημονική βάση για την εκτίμηση του κινδύνου από την ανθρώπινη έκθεση στους παραπάνω παράγοντες και να βοηθήσουν στη διαμόρφωση πολιτικών προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος. Οι παραπάνω τεχνολογίες επιτρέπουν μια ολιστική προσέγγισης του τομέα της περιβαλλοντικής υγείας και μπορούν να οδηγήσουν σε μια ανακάλυψη πρώιμων κυτταρικών αλλαγών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν δείκτες του κινδύνου μελλοντικής νόσησης". Το έργο EnvroGenomarkers αποτελεί την πρώτη μεγάλης κλίμακας εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών σε πληθυσμιακή μελέτη στον χώρο της περιβαλλοντικής υγείας και παρουσιάστηκε με θετικά σχόλια, πρόσφατα στο περιοδικό Nature (http://www.nature.com/naturejobs/2009/090409/full/nj a.html). Σημειώνεται ότι στο Εργαστηρίο Χημικής Καρκινογένεσης και Γενετικής Τοξικολογίας του ΙΒΕΒ/ΕΙΕ υλοποιούνται, μεταξύ άλλων, ερευνητικά έργα στον τομέα "Αλληλεπιδράσεις γονιδίων-περιβάλλοντος στην καρκινογένεση". Στόχος της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη βιολογικών δεικτών ατομικής έκθεσης και γενετικής ευαισθησίας στα καρκινογόνα και η εφαρμογή τους σε πληθυσμιακές μελέτες διερεύνησης του ρόλου περιβαλλοντικών και διατροφικών παραγόντων στη τροποποίηση του κινδύνου καρκινογένεσης. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες της γονιδιωματικής. Τελική επιδίωξη είναι η σύζευξη μηχανιστικών μελετών με εκείνες που αφορούν την ανάπτυξη και εφαρμογή βιολογικών δεικτών, η ενίσχυση της δυνατότητας εκτίμησης του κινδύνου μέσω μηχανιστικών μελετών και η ανάπτυξη εξατομικευμένων χημειοθεραπευτικών πρωτοκόλλων. Envrogenomarkers Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας ΕΙΕ Preventon by numbers (Νature journal) ΚΑΙΝΟ ΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Περιοδικό "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία" Διάβαστε προηγούμενα τεύχη Εγγραφείτε συνδρομητές /2009 Ι ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 9

5 αξιοποιώντας Αύξηση των επενδύσεων για έρευνα και διεθνοποίηση της επιστήμης αποκαλύπτει έκθεση του ΟΟΣΑ Οι επενδύσεις σ, την τεχνολογία και την καινοτομία αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια στις χώρες του ΟΟΣΑ και, ταυτόχρονα, αυξήθηκε το μερίδιο της χρηματοδότησης από το εξωτερικό, σύμφωνα με την έκθεση "Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ 2008". Η έκδοση περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία και αναλύσεις για τις εξελίξεις στην επιστήμη σε όλες τις χώρες του Οργανισμού, καθώς και σημαντικές οικονομίες χωρών εκτός ΟΟΣΑ όπως η Βραζιλία, η Χιλή, η Κίνα, το Ισραήλ, η Ρωσία και η Νότια Αφρική. Συνοπτικά, τα κύρια συμπεράσματα της έκθεσης είναι τα ακόλουθα: Οι επενδύσεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια: η Ακαθάριστη Εγχώρια Δαπάνη για έρευνα και τεχνολογία αυξήθηκε κατά 4,6% ετησίως, σε πραγματικούς όρους, από το 1996 έως το Ο ρυθμός αύξησης υποχώρησε στο 2,5% ετησίως από το 2001 έως το 2006, ενώ οι μελλοντικές επενδύσεις αναμένεται να επηρεαστούν από την ευρύτερη χρηματοοικονομική αστάθεια. Η παγκόσμια κατανομή της έρευνας μεταβάλλεται, καθώς ορισμένα κράτη εκτός ΟΟΣΑ παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση στις δαπάνες για και την τεχνολογία. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η Κίνα, όπου η Ακαθάριστη Εγχώρια Δαπάνη για έρευνα και τεχνολογία αυξήθηκε κατά 19% ετησίως από το 2001 έως το Συνολικά, το μερίδιο των οικονομιών μη μελών του ΟΟΣΑ στην παγκόσμια έρευνα αυξήθηκε από 11,7% το 1996 σε 18,4% το Οι επιχειρήσεις διεξάγουν την πλειονότητα των ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, αν και ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεών τους επιβραδύνθηκε από το 2001 και μετά. Εκτιμάται πως η ΕΕ δεν θα καταφέρει να επιτύχει το στόχο να ανέλθουν οι ιδιωτικές επενδύσεις για στο 2% του ΑΕΠ έως το Συγχρόνως, η διεθνοποίηση της επιστήμης διευρύνεται, το μερίδιο της χρηματοδότησης από το εξωτερικό αυξάνεται, όπως επίσης και το μερίδιο των αλλοδαπών θυγατρικών στην επιχειρηματική έρευνα στην πλειονότητα των χωρών του ΟΟΣΑ. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις αυξήθηκαν. Στα μεν διπλώματα οι ΗΠΑ συνεχίζουν να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο, ενώ οι δημοσιεύσεις παραμένουν συγκεντρωμένες σε μερικές χώρες στη ζώνη του ΟΟΣΑ. Η απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας αυξήθηκε γρηγορότερα από ότι η συνολική απασχόληση. Σημαντικές πρωτοβουλίες λαμβάνονται για την προσέλκυση καταρτισμένου προσωπικό από τρίτες χώρες, την κινητικότητα των ερευνητών, κ.ά. Οι πολιτικές για την επιστήμη εξελίσσονται, στο πλαίσιο ευρύτερων μεταρρυθμίσεων για την παραγωγικότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η ενεργειακή ασφάλεια και η κλιματική αλλαγή. Πολλές χώρες αύξησαν τη δημόσια χρηματοδότηση της έρευνας, παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, και παρείχαν φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις, συνεργασία έρευνας και αγοράς, κ.λπ. Νέες πρωτοβουλίες και πολιτικές λαμβάνονται για την ενίσχυση της έρευνας: δίκτυα για τον συντονισμό των πολιτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ερευνητικά clusters, συνεργασία περιφερειών εντός και εκτός των χωρών, κ.λπ. Η καινοτομία βρίσκεται στο προσκήνιο της ερευνητικής πολιτικής: δίνονται κίνητρα για πρωτοπόρες αγορές, προωθούνται δημόσιες συμβάσεις που ευνοούν την καινοτομία και την ανάπτυξη προτύπων, αναπτύσσονται μοντέλα για την αξιολόγηση του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου της δημόσιας έρευνας και την απόδοση των επενδύσεων για την καινοτομία, κ.ά. OECD Scence, Technology and Industry Outlook _1_1_1_1,00.html O ελληνικός δικτυακός τόπος για, την τεχνολογία και την καινοτομία Ανοιχτές προκηρύξεις - Καινοτόμες τεχνολογίες - Νέα - Εκδηλώσεις - Εκδόσεις - Η έρευνα στα ΜΜΕ 10 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι /2009

6 Forth Photoncs: Μια ελληνική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας στην υπηρεσία της υγείας αξιοποιώντας Όταν πριν από λίγα χρόνια η Forth Photoncs δημιουργήθηκε ως τεχνοβλαστός (εταιρεία spn off) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, η εξέλιξή της σε μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας με επιτυχίες παγκοσμίου κλίμακας που θα προσέλκυε σημαντικούς διεθνείς επενδυτές, ίσως να φάνταζε υπεραισιόδοξο σενάριο για πολλούς. Όχι, πάντως, για τον καθηγητή Κωνσταντίνο Μπάλα και την ερευνητική του ομάδα που κατάφεραν να "τιθασεύσουν το φως", θέτοντάς το στην υπηρεσία της ζωής. Η Forth Photoncs ιδρύθηκε το 2002 από το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ), τον καθηγητή Κωνσταντίνο Μπάλα και την εταιρεία επενδυτικού κεφαλαίου NBGI Ventures, για να αποτελέσει την επιχειρηματική συνέχεια επιτυχημένης ερευνητικής εργασίας ομάδας του ΙΤΕ πάνω στη χρήση των φωτονίων στην ιατρική διαγνωστική τεχνολογία. Πρώτη -και σημαντικότατη- εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής είναι το σύστημα DySIS (Dynamc Spectral Imagng System), το οποίο βελτιώνει κατά 63% τη διαγνωστική ακρίβεια της κολποσκόπησης στη διάγνωση του προκαρκίνου και του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνολογίες ανίχνευσης. Το DySIS είναι μια συσκευή μη-επεμβατικής ανίχνευσης και χαρτογράφησης του καρκίνου της μήτρας, που επιτρέπει την αναίμακτη, ανώδυνη και ταχεία εξεταστική διαδικασία, η οποία υπερέχει ουσιαστικά των καθιερωμένων μέχρι σήμερα μεθόδων, όπως το Τεστ Παπανικολάου. Αυτό επιτυγχάνεται με την καταγραφή και ανάλυση της αλληλεπίδρασης φωτός και ιστού, μέσω της καινοτόμου τεχνολογίας που ανέπτυξε η Forth Photoncs βασιζόμενη στη χρήση των φωτονίων. Η μέθοδος αυτή απεικονίζει όχι μόνο τα υγιή και μη κύτταρα που βρίσκονται στην περιοχή, αλλά και τοv βαθμό καρκινικού σταδίου στον οποίο βρίσκονται τα δεύτερα, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην έγκαιρη διάγνωση και στην πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου. Σύμφωνα με τον Δρα Κ. Μπάλα (καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και πρώην ερευνητή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Laser του ΙΤΕ), η συσκευή DySIS ανιχνεύει και ταυτοποιεί αντικειμενικά προκαρκινικές αλλοιώσεις σε πρώιμο-θεραπεύσιμο στάδιο. Αυτό επιτυγχάνεται με την καταγραφή και ανάλυση της αλληλεπίδρασης φωτός και ιστού, ενώ η εξεταστική διαδικασία δεν απαιτεί επαφή με τον ιστό. Είναι δε αναίμακτη, ανώδυνη και διαρκεί μερικά μόνο λεπτά. Tο σύστημα DySIS Το σαφέστατο πλεονέκτημα της συσκευής έναντι των συμβατικών μεθόδων επιβεβαιώθηκε σε μια μεγάλη πολυκεντρική μελέτη στην οποία έλαβαν μέρος το Imperal College του Λονδίνου (Νοσοκομεία Hammersmth, και St. Mary s) και το Tμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα-Α Γυναικολογική Κλινική) και στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 400 γυναίκες. Τα αποτελέσματα της κλινικής αυτής δοκιμής έγιναν δεκτά προς δημοσίευση στο κορυφαίο αμερικανικό επιστημονικό περιοδικό "Clncal Cancer Research", επιβεβαιώνοντας έτσι την επιστημονική αποδοχή και αναγνώριση της συσκευής DySIS, η οποία ενσωματώνει την πλέον καινοτόμο και εξελιγμένη τεχνολογικά απεικονιστική μέθοδο διεθνώς. Το DySIS έχει αρχίσει να διατίθεται στην αγορά από το 2008, οπότε και ολοκληρώθηκαν οι κλινικές δοκιμές, με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα υπεροχής της νέας μεθόδου έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου της μήτρας. Από την αρχή σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, με πολλά νοσοκομεία αλλά και ιδιώτες γιατρούς να το έχουν ήδη προμηθευτεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συσκευή DySIS προστατεύεται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αυστραλία και Αφρική, ενώ έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα. Σημειώνεται ότι η εφεύρεση "Μέθοδος και σύστημα χαρακτηρισμού και χαρτογράφησης των ιστών" (εφευρέτες: Κ. Μπάλας, Δ. Πελεκούδας), στην οποία στηρίζεται το DySIS, απέσπασε το Α' Βραβείο Εφευρέσεων 2001 στον διαγωνισμό του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Οι δραστηριότητες της Forth Photoncs, όμως, δεν περιορίζονται εκεί. Η ερευνητική ομάδα του καθ. Κ. Μπάλα έχει ήδη αναπτύξει μια νέα γενιά συστημάτων, τα συστήματα MuSIS, τα οποία χρησιμοποιούν την τεχνολογία της φασματικής απεικόνισης και μπορούν να βρουν εφαρμογές σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, από την ανάλυση και πιστοποίηση έργων τέχνης μέχρι την ιατροδικαστική και τη δερματολογία. Ήδη η υπερφασματική κάμερα MuSIS χρησιμοποιείται από μουσεία ως η πιο σύγχρονη μέθοδος διεθνώς για τη μη-καταστρεπτική ανάλυση έργων τέχνης. Τόσο το DySIS όσο και το MuSIS αποτελούν στην ουσία τεχνολογικές πλατφόρμες που επιτρέπουν την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Με την έδρα της πια στο Εδιμβούργο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα διεθνές δίκτυο πωλήσεων -αλλά με το Τμήμα Έρευνας να παραμένει εξολοκλήρου στην Αθήναη εταιρεία-τεχνοβλαστός πέτυχε τον Ιανουάριο του 2009 νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 7,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι νέοι επενδυτές που ήρθαν με τον νέο γύρο χρηματοδότησης να δώσουν περαιτέρω δυναμική στην προώθηση της τεχνογνωσίας της Forth Photoncs στην αγορά είναι τα Close Ventures και Scottsh Venture Fund, ενώ σταθερός χρηματοδότης παραμένει η NBGI Prvate Equty (θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας), που αποτελεί άλλωστε και συνιδρυτή της εταιρείας. Η Forth Photoncs σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη νέα χρηματοδότηση για την πλήρη εμπορευματοποίηση της συσκευής DySIS, έτσι ώστε να μπορέσει να υιοθετηθεί παγκοσμίως ως η βασική μέθοδος διάγνωσης του καρκίνου της μήτρας. Άμεσος στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεών της στην Ευρώπη, καθώς και η επέκτασή της στην αγορά της Αμερικής, αφού εξασφαλίσει την πιστοποίηση από τον Οργανισμό Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ (Food and Drug Admnstraton). Παράλληλα, η Forth Photoncs θα αναπτύξει περαιτέρω την τεχνολογική πλατφόρμα MuSIS με νέες εφαρμογές και προϊόντα οπτικής βιοψίας σε ακόμη περισσότερους τομείς. Ακολουθεί συνέντευξη του καθηγητή Κωνσταντίνου Μπάλα, ιδρυτή της Forth Photoncs /2009 Ι ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 11

Η ευρωπαϊκή έρευνα στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Η ευρωπαϊκή έρευνα στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 TEYXOΣ 72 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΗ: 0.1 ISSN 1106-9066 ΚΑΙΝΟ ΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η ευρωπαϊκή έρευνα στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και υγεία: Ορόλοςτηςβιολογικήςέρευνας στη διαμόρφωση πολιτικών προστασίας και πρόληψης

Περιβάλλον και υγεία: Ορόλοςτηςβιολογικήςέρευνας στη διαμόρφωση πολιτικών προστασίας και πρόληψης Περιβάλλον και υγεία: Ορόλοςτηςβιολογικήςέρευνας στη διαμόρφωση πολιτικών προστασίας και πρόληψης Σ. Κυρτόπουλος Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Συμβολή περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Βουδούρη Ε., Επίκ. Καθηγήτρια Γκούρας Αθ., Διδακτορικός ερευνητής Λαντζούνη Παν., Ερευνήτρια

Βουδούρη Ε., Επίκ. Καθηγήτρια Γκούρας Αθ., Διδακτορικός ερευνητής Λαντζούνη Παν., Ερευνήτρια Ομάδα Έρευνας: Λιούκας Σπ., Καθηγητής ΟΠΑ Βουδούρη Ε., Επίκ. Καθηγήτρια Γκούρας Αθ., Διδακτορικός ερευνητής Λαντζούνη Παν., Ερευνήτρια Η καινοτομία είναι η λύση Απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε Κίνηση 2013 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 22 Νοεμβρίου 2013 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom»

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» «Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» Συνέντευξη του Προέδρου ΕΙΕ Δρ. Βασίλη Γρηγορίου στην ελληνική έκδοση του περιοδικού Fortune (23.10.2014) http://www.fortunegreece.com/article/elkistiki-ellada-gia-ena-technologiko-boom/

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς και το ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό προσφέρουν την ευκαιρία για αποδοτική ανάπτυξη της αγοράς φαρμάκων στην Ελλάδα. Ισχυρά Θεμελιώδη Μεγέθη της Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters)

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Δρ Αγνή ΣΠΗΛΙΩΤΗ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων ΓΓΕΤ Υπουργείο Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ) Εκδήλωση ΣΕΒ Παραγωγική Ανασυγκρότηση & Τεχνολογικές Προτεραιότητες Επιχειρηματικότητα και Έρευνα μια νέα εταιρική σχέση για μια ανταγωνιστική οικονομία 6 Νοεμβρίου 2012 Σταμάτιος Κριμιζής (Πρόεδρος),

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Απόστ. Παπαδούλης Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΚΟΖΑΝΗ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας Δρ. Εμμ. Ζερβάκης Συντονιστής MEMSENSE Διευθυντής Τομέα Μικροηλεκτρονικής - ΘΕΩΝ Αισθητήρες MEMSENSE INSIDER ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παρέµβαση σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κώστας Τσεκούρας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Πρόεδρος Επιστηµονικού

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Συνέδριο «H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην εποχή της Οικονομικής Κρίσης: Επανατοποθέτηση ή εγκατάλειψη;» Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροψορική, συσιημική βιολογία και εξατομικευμένη θεραπεία

Βιοπληροψορική, συσιημική βιολογία και εξατομικευμένη θεραπεία Βιοπληροψορική, συσιημική βιολογία και εξατομικευμένη θεραπεία Φραγκίσκος Κολίσης Καθηγητής Βιοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, EIE

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ 24 Ιανουαρίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ Χ. Σιαμπέκου / Γ. Μαζιώτη Εθνικό Σημείο Επαφής

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΥΔ ΠΑΑ Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Τι είναι Καινοτομία? «Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ.

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ. Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 11 Σεπτεμβρίου 2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us! ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Innovate with us! 20/11/2015 Ποιοί είμαστε Το ied ιδρύθηκε το 2005 και η έδρα του βρίσκεται στην Λάρισα Επιχειρηματικότητα Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014. Μία νέα στρατηγική συμμαχία δημιουργείται στην ελληνική φαρμακευτική αγορά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 75%) επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Title Europe of the Network presentation

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΤΟΠΟΣ 1 MOBILITY FORUM & APPS AWARDS 2 Απριλίου 2 HR COMMUNITY CONFERENCE & AWARDS 14 Μαΐου 3 OTCs & COSMETICS CONFERENCE 4 HOSPITALITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η συμβολή του ΕΜΠ στον εξηλεκτρισμό της χώρας: - Στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010 Nέα online μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010 Nέα online μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010 Nέα online μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Τη δεκαπενταετία 1996-2010, οι ελληνικές δημοσιεύσεις τοποθετούνται όλο και καλύτερα στο διεθνές περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία www.pvtrin.eu Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ Στις ανεπτυγμένες τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες EKT για έρευνα, επιστήμη και τεχνολογία

Υπηρεσίες EKT για έρευνα, επιστήμη και τεχνολογία ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υπηρεσίες EKT για έρευνα, επιστήμη και τεχνολογία Εθνικό Σημείο Επαφής του 7 ου ΠΠ, Συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas Αργυρώ Καραχάλιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ κεντρικό θύλακα του ιστορικού κέντρου της πόλης του Ρεθύμνου

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ κεντρικό θύλακα του ιστορικού κέντρου της πόλης του Ρεθύμνου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης, Μέτρο 5 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας- ΕΚΤ» του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα