«Χρησιμοποίηση αυθεντικών κειμένων από το διαδίκτυο: μια πρόταση διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας με χρήση ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Χρησιμοποίηση αυθεντικών κειμένων από το διαδίκτυο: μια πρόταση διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας με χρήση ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο»"

Transcript

1 «Χρησιμοποίηση αυθεντικών κειμένων από το διαδίκτυο: μια πρόταση διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας με χρήση ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο» Αρετή Κεραμίδα 1, Ιάκωβος Τσιπλακίδης 2 1 Εκπαιδευτικός Αγγλικών, 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής Ιωαννίνων 2 Εκπαιδευτικός Αγγλικών, Γυμνάσιο Πραμάντων ΠΕΡΙΛΗΨΗ H ένταξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και η παιδαγωγική αξιοποίησή τους αποτελούν μια πρόκληση για τη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας, τόσο στην πρωτοβάθμια, όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς σε αυτή επιχειρούμε να συνδυάσουμε τη θεωρία με την πράξη. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζουμε τις καινοτομίες και τα πλεονεκτήματα της ένταξης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία μπορεί να αποφέρει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα. Ικανοποιεί την ανάγκη των μαθητών για αυθεντικά κείμενα και δραστηριότητες, προωθεί την ενεργητική μάθηση και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, και ενισχύει τα εσωτερικά τους κίνητρα μέσα σε ένα πλαίσιο ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Επιπλέον, η αποτελεσματική ένταξη των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη παρέχει αφενός τη δυνατότητα για την καταπολέμηση της παθητικότητας και την ανάπτυξη των μεταγνωστικών ικανοτήτων των μαθητών, και αφετέρου αξιοποιεί τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Στο δεύτερο μέρος εστιάζουμε στη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας, προτείνοντας ως κύριους τομείς αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. τη χρήση α) ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού και β) του διαδικτύου ως μέσο συγχρονικής και ασύγχρονης επικοινωνίας και ως πηγής αυθεντικών κειμένων. Παρουσιάζονται οι θετικές επενέργειες της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, όπως η δημιουργία ενός υποστηρικτικού, φιλικού, συνεργατικού, και μηανταγωνιστικού κλίματος μέσα στη σχολική τάξη, η ενίσχυση της αυθεντικής επικοινωνίας και της ανταλλαγής απόψεων, η δυνατότητα πραγματοποίησης σχεδίων εργασίας (projects) με χρήση του διαδικτύου, η ανάπτυξη της αυτονομίας των μαθητών, και η βελτίωση της επίδοσής τους. [609]

2 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Τέλος επιχειρούμε να εφαρμόσουμε τα παιδαγωγικά συμπεράσματα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε., παρουσιάζοντας μια πρόταση διδασκαλίας (σχέδιο μαθήματος) για την έκτη τάξη του δημοτικού σχολείου, με βάση την παιδαγωγική αξιοποίηση αυθεντικών κειμένων από το διαδίκτυο. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Τ.Π.Ε., διαδίκτυο, διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πλέον ευρέως διαδεδομένη, και η προσπάθεια εστιάζεται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των εφαρμογών τους, και ειδικά η χρήση του διαδικτύου και του εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτικού εργαλείου στη διαδικασία της διδασκαλίας των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Επίσης, ένας σημαντικός τομέας που απασχολεί τους παιδαγωγούς αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να κατανοήσουν τις δυνατότητες για την καλύτερη παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και την επίτευξη των στόχων του Δ.Ε.Π.Π.Σ. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση στηρίζεται στις βασικές αρχές που απορρέουν από την γνωστική ψυχολογία και που έχουν ως στόχο: Την καταπολέμηση της παθητικότητας και ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής του μαθητή, και η ανάδειξη του μαθητή ως ενεργό υποκείμενο. Την αξιοποίηση των γνώσεων που φέρνουν στην τάξη οι μαθητές. Την εστίαση στο «πως» μαθαίνουν οι μαθητές, μαζί με το «τι μαθαίνουν». Την ανάπτυξη των μεταγνωστικών ικανοτήτων του μαθητή. Την ενθάρρυνση εσωτερικών κινήτρων για μάθηση (Brophy, 2004). Την κατανόηση των ατομικών διαφορών ανάμεσα στους μαθητές ως προς τις ακαδημαικές τους ικανότητες (π.χ. ικανότητα επεξεργασίας πληροφορίας, στη σκέψη, και στον τρόπο επίλυσης προβλημάτων). Υποστηρίζεται ότι η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην σχολική τάξη είναι δυνατό να επιφέρει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα και καινοτομίες, όπως: Ο εκπαιδευτικός εγκαταλείπει το ρόλο του μεταδότη των γνώσεων και γίνεται διαμεσολαβητής της γνώσης, βοηθά στον αναστοχασμό, παρέχει κίνητρα και διευκολύνει τη μάθηση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του μαθητή. Δίνεται λιγότερη έμφαση στη μετωπική σε σχέση με τη συμμετοχική διδακτική αλληλεπίδραση. Προώθηση της ενεργητικής μάθησης μέσα από τη συμμετοχή σε εργασία σε ομάδες και σχέδια εργασίας (projects) και διαθεματικές δραστηριότητες. Παρακινείται η δημιουργικότητα του μαθητή, ενθαρρύνεται η κριτική σκέψη, και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Οι μαθητές προσεγγίζουν τα διδακτικά αντικείμενα με διερευνητικό τρόπο. [610]

3 Δραστηριοποίηση του μαθητή σε πολλαπλά επίπεδα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης σχολείου και κοινωνίας μέσα από ποικίλες δράσεις. Ενεργητική οικοδόμηση του νοήματος. Ενθάρρυνση της διαθεματικής και της διεπιστημονικής προσέγγισης ενός θέματος. Δυνατότητα οικοδόμησης της γνώσης μέσα από μια ενεργητική προσέγγιση, όπως για παράδειγμα πειραματισμό, διατύπωση και έλεγχο υποθέσεων κτλ. Αυθεντικές δραστηριότητες μέσα από μια ρεαλιστική προσέγγιση στη μάθηση. Το σχολείο εγκαταλείπει τα στενά του όρια και διασυνδέεται με τον υπόλοιπο κόσμο. Καταπολέμηση του σχολικού άγχους, και την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των μαθητών. Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να εστιάσει στο γνωστικό αντικείμενο της διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένης γλώσσας στο δημοτικό σχολείο, να παρουσιάσει τη δυνατότητα ένταξης του διαδικτύου στη διδασκαλία της, και να παρουσιάσει ένα σχέδιο μαθήματος με την αξιοποίηση αυθεντικών κειμένων που περιέχονται στο διαδίκτυο. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Αν και υπάρχει γενική συναίνεση σχετικά με την αναγκαιότητα ένταξης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, και τα πολλαπλά πλεονεκτήματα μιας παιδαγωγικής αξιοποίησής της είναι εμφανή στη σχετική βιβλιογραφία, είναι γεγονός ότι στην εκπαίδευση στην Ελλάδα η προσπάθεια ένταξης των Τ.Π.Ε. στη διδακτική και στη μαθησιακή πρακτική έγινε με κάποια σχετική καθυστέρηση. Ο χώρος όμως της διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα, είναι πρωτοποριακός, γιατί όχι μόνο έχει κατανοήσει σε θεωρητικό επίπεδο ότι η προσεκτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. μπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσματα στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, αλλά εδώ και πολλές δεκαετίες έχει εντάξει τις νέες τεχνολογίες στη διδακτική πρακτική από πολύ παλιά (Οικονόμου, 2004: 173). Για παράδειγμα, τα εγχειρίδια διδασκαλίας ξένων γλωσσών ήδη από τη δεκαετία του 60 ήταν σχεδιασμένα για να αξιοποιούν το μαγνητόφωνο, και οι μαθητές, σε μια εποχή που δεν υπήρχε το διαδίκτυο, μπορούσαν να βελτιώσουν την προφορά τους ακούγοντας ομιλητές της γλώσσας-στόχου. Οι εξετάσεις πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας, εξάλλου, απαιτούσαν εξοικείωση των μαθητών με την κατανόηση προφορικού λόγου. Αργότερα, στη δεκαετία του 80 ο διάλογος οπτικοποιήθηκε με τη χρήση του βίντεο. Παρόλους του περιορισμούς του βίντεο (δεν υπήρχε αυθεντική επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητών, και δε λαμβάνονταν υπόψιν οι συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών), εντούτοις οι μαθητές έρχονταν σε [611]

4 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» επαφή με αυθεντικές καταστάσεις χρήσης της γλώσσας-στόχου. Πιο πρόσφατα, με την ανάπτυξη του CALL (Computer Assisted Language Learning), και ιδιαίτερα κατά την επικοινωνιακή περίοδο στη μαθησιακή διαδικασία την δεκαετία του 1980, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να επικοινωνούν σε αυθεντικές επικοινωνιακές καταστάσεις, παρόμοιες με αυτές των ομιλητών στις χώρες όπου ομιλείται η αγγλική γλώσσα. Στη συνδυαστική περίδο που ακολουθεί την επικοινωνιακή, όπου οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές συνδυάζουν «υπερμέσα, πολυμέσα και διαδίκτυο», ο «συνδυασμός ήχου, εικόνας, video, γραφικών και εικονικών αναπαραστάσεων που προσφέρουν τα πολυμέσα καθιστούν τη μάθηση μια ευχάριστη διαδικασία» (Οικονόμου, 2004:175). Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας στο σχολείο μπορεί να αποτελέσει ένα προνομιακό πεδίο εφαρμογής των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίως Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας παρουσιάζει τις ακόλουθες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη διδασκαλία των άλλων μαθημάτων. Πρώτον, η εκμάθηση της ξένης γλώσσας είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να προκαλέσει αυξημένο σχολικό άγχος (Aida, 1994; Saito et al., 1999), επειδή οι μαθητές πρέπει να επικοινωνήσουν σε μια γλώσσα την οποία δε γνωρίζουν πολύ καλά (Dornyei, 2001), αλλά έχουν περιοριμένη ικανότητα επικοινωνίας στην ξένη γλώσσα (Horwitz, 2001: 114). Έχει υποστηριχτεί η άποψη ότι η παραγωγή προφορικού λόγου (speaking) είναι μια διαδικασία στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας που μπορεί να προκαλέσει σχολικό άγχος (Cheng, Horwitz, and Schallert, 1999: 420). Οι μαθητές της ξένης γλώσσας είναι πολύ πιο πιθανό από τα άλλα μαθήματα να κάνουν λάθη, κάτι το οποίο μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αυτοπεποίθηση και αυτοαντίληψή τους. Δεύτερον, μέσα στην επικοινωνιακή προσέγγιση της διδασκαλίας, η οποία αποτελεί την κυριάρχη προσέγγιση στη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας, η ενεργή συμμετοχή των μαθητών είναι πολύ σημαντική. Αν οι μαθητές δεν εμπλακούν σε δραστηριότητες που απαιτούν την «αυθεντική» χρήση της γλώσσας-στόχο για να επιτελέσουν μια λειτουργία (π.χ. να ζητήσουν πληροφορίες), δεν θα αποκτήσουν επικοινωνιακή ικανότητα. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρονται ένα πλήθος από θετικές επενέργειες της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Οι Τ.Π.Ε: Mπορούν να ενθαρρύνουν τη μετάβαση από το «παραδοσιακό» σχολείο, όπου οι γνώσεις παρέχονται σε μια γνωσιοκεντρική και δασκαλοκεντρική βάση, σε ένα νέο περιβάλλον μάθησης όπου οι μαθητές αποκτούν ενεργό και δυναμικό ρόλο [612]

5 Αξιοποιούν παιδαγωγικά συμπεράσματα ότι η μάθηση είναι μια κοινωνική διαδικασία και οικοδομείται (αντί να προσφέρεται έτοιμη από τον εκπαιδευτικό) από τους μαθητές. Μέσα από την αναζήτηση πληροφοριών οι μαθητές γίνονται σε μεγαλύτερο υπεύθυνοι για τη μάθησή τους, εφόσον αναζητούν, αξιολογούν και χρησιμοποιούν πληροφορίες. Βοηθούν στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού, φιλικού, συνεργατικού, και μη-ανταγωνιστικού κλίματος μέσα στη σχολική τάξη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή οι τάξεις με ένα υποστηρικτικό κλίμα αποτελούν περιβάλλοντα μάθησης στα οποία οι εκπαιδευτικός και οι μαθητές συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο κύριος στόχος τους να είναι η κατάκτηση συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων (Cangelosi, 1993:59). Επειδή οι Τ.Π.Ε. ενθαρρύνουν την αυθεντική επικοινωνία ανάμεσα α) στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές, και β) ανάμεσα στους μαθητές, οι μαθητές έχουν μεγαλύτερη διάθεση και κίνητρα για τη χρησιμοποίηση της αγγλικής γλώσσας στον γραπτό και στον προφορικό λόγο. Αυτό συμβαίνει γιατί με την αυθόρμητη επικοινωνία που πτοωθούν οι Τ.Π.Ε.οι μαθητές δεν πάσχουν από «φόβο για επικοινωνία», δηλαδή απροθυμία για επικοινωνία επειδή φοβούνται ότι θα κάνουν λάθη στη χρήση της γλώσσας. Το ενδιαφέρον τους εστιάζεται στη μετάδωση του νοήματος, εφόσον θεωρούν τα λάθη στη γλώσσα ως μια ευκαιρία για μάθηση (Schunk, Pintrich, and Meece, 2008:202). Εκτός από τα παραπάνω, οι Τ.Π.Ε. αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την πραγματοποίηση σχεδίων εργασίας (projects), για παράδειγμα με τη χρήση του διαδικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως ο παγκόσμιος ιστός (World Wide Web) και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ). Ο παγκόσμιος ιστός αποτελεί πεδίο εξεύρεσης αυθεντικών κειμένων και πληροφοριών για την πραγματοποίηση σχεδίων εργασίας. Παράλληλα, οι μαθητές μπορούν να συνεργάζονται, να ανταλλάσουν απόψεις, να αναζητούν υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό, αλλά και να κοινοποιούν τα αποτελέσματα των εργασιών τους χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στη σχετική βιβλιογραφία, η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για την πραγματοποίηση σχεδίων εργασίας παρουσιάζει τα παρακάτω πλεονεκτήματα. Πρώτον, παρεχει ευκαιρίες στους μαθητές να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση τους και την αυτονομία τους (Fried-Booth, 2002). Δεύτερον, η υλοποίηση σχεδίων εργασίας με τη χρήση των Τ.Π.Ε. βοηθάει τους μαθητές να αυξήσουν την αυοεκτίμησή τους και ενθαρρύνει την ανάπτυξη θετικών στάσεων και αντιλήψεων σε σχέση με τη γλώσσα-στόχο (Stoller, 2006:27). Τρίτον, οι μαθητές αποκτούν αυξημένες κοινωνικές και συνεργατικές δεξιότητες, ενώ παράλληλα αυξάνεται η συνοχή τους (Coleman, 1992; Παπαγιαννόπουλος, Σιμώνη & Φραγκούλης, 2000: 36-37). Τέταρτον, αυξάνεται η αυτονομία τους, ιδιαίτερα όταν έχουν ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό (π.χ. επιλογή του θέματος) και στην υλοποίηση του [613]

6 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» σχεδίου εργασίας. Πέμπτον, έρευνες έχουν δείξει ότι τα σχέδια εργασίας με τη χρήση των Τ.Π.Ε. έχουν πολύ θετική επίδραση στις γλωσσικές ικανότητες των μαθητών (Levine, 2004). Επειδή οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να εμπλέκονται σε αυθεντική επικοινωνία με κάποιο αυθεντικό επικοινωνιακό στόχο για την πραγματοποίηση αυθεντικών δραστηριοτήτων, έχουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης της αγγλικής γλώσσας σε ένα φυσικό πλαίσιο (Haines, 1989). Σε αυτό το πλαίσιο, ο Stoller (2006:33) υποστηρίζει ότι η εκμάθηση της ξένης γλώσσας με τη χρήση σχεδίων εργασίας με τη χρήση των Τ.Π.Ε. παρέχει δυνατότητες για την «φυσική ενσωμάτωση όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων», δηλαδή παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου (reading, writing, listening, speaking). Eπίσης, αξιοποιούν τα ενδιαφέροντα των μαθητών και επειδή η εργασία προχωράει σε σχέση με το συγκεκριμένο μαθησιακό πλαίσιο (Κρίβας, 2007), οι μαθητές πολύ συχνά παρουσιάζουν αυξημένα κίνητρα για μάθηση, εμπλοκή και συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία και (Lee, 2002). Αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι η χρήση της γλώσσας δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά εξαρτάται από τη φύση του σχεδίου εργασίας (Larsen- Freeman, 2000:149). Επιπλέον, η χρήση των Τ.Π.Ε. για την υλοποίηση σχεδίων εργασίας παρέχει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και της κριτικής σκέψης των μαθητών (Allen, 2004). Αυτές οι ικανότητες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, εφόσον είναι δεξιότητες τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές και έξω από τα πλαίσια της σχολικής τάξης. H συμμετοχή σε σχέδια εργασίας με τη χρήση των Τ.Π.Ε. αυξάνει τα κίνητρα, ενθαρρύνει τις προσδοκίες για επιτυχία, μειώνει το σχολικό άγχος, και παρέχει «μια σπάνια σύνθεση ακαδημαικών και κοινωνικών στόχων» Dornyei (2001: ). Τέλος, τα σχέδια εργασίας έχουν το πλεονέκτημα ότι παρέχουν τη δυνατότητα να απαλλάξουν το σχολείο από ατομοκεντρικές θεωρήσεις (Ματσαγγούρας, 2007:284) και από τη μετωπική διδασκαλία (Κοσσυβάκη, 2006: 457). ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το ακόλουθο σχέδιο μαθήματος αποτελεί μια πρόταση για την αξιοποίηση του διαδικτύου, και πιο συγκεκριμένα του παγκόσμιου ιστού, ως πηγή αυθεντικών κειμένων. Η επιλογή αυτή έγινε με κριτήριο ότι τα περισσότερα κείμενα στα σχολικά κείμενα δεν είναι αυθεντικά, δηλαδή έχουν γραφεί για την παρουσίαση ενός γραμματικού ή συντακτικού φαινομένου. Οι μαθητές χρειάζεται να έχουν επαφή με κείμενα αυθεντικά, που έχουν έναν πραγματικό επικοινωνιακό στόχο. Το διαδίκτυο αποτελεί άριστη πηγή τέτοιων κειμένων, και επιπλέον έχει το πλεονέκτημα ότι αυξάνει τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών για συμμετοχή, με αποτέλεσμα ακόμη και οι πιο αδύνατοι ή αδιάφοροι μαθητές δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον. Το σχέδιο μαθήματος είναι σχεδιασμένο για να υλοποιηθεί σε μια διδακτική ώρα, στην έκτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Τίτλος σχεδίου μαθήματος: Exploring the new Acropolis Museum [614]

7 Το σχέδιο μαθήματος είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού να ψάξουν για πληροφορίες, να τις αξιολογήσουν και να τις χρησιμοποιήσουν. Η επιλογή του θέματος έγινε με κριτήριο ότι αποτελεί ένα θέμα για το οποίο οι μαθητές της έκτης τάξης του δημοτικού συνήθως δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Οι μαθητές αρχικά θα εργαστούν μαζί, και στη συνέχεια θα χωριστούν σε δύο ομάδες, και θα κατευθυνθούν σε διαφορετικά μέρη του ιστότοπου. Η μια ομάδα θα ψάξει πληροφορίες σχετικά με τις ώρες που είναι ανοιχτό το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, ενώ η δεύτερη ομάδα θα αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με το πως μπορεί να πάει κάποιος εκεί. Σκοπός του σχεδίου εργασίας είναι να δημιουργηθεί ένα κενό πληροφοριών (information gap), και οι μαθητές να ανταλλάσουν πληροφορίες για να πραγματοποιήσουν αυθεντικούς επικοινωνιακούς στόχους. Level: Pre- intermediate Focus: Reading skills (scanning for specific information), speaking skills, writing, searching the internet, evaluating information Materials: a) computers with internet access, b) the internet site c) the blackboard Activity 1 Warm-up: Creating an Acropolis Museum Vocabulary Web (5 10 minutes) To get students warmed up, we start with the following activity. In the middle of the board, the teacher writes the word Acropolis Museum and draws a star around it. He/she tells the students that they will have two or three minutes to brainstorm as many vocabulary words as possible related to the topic of New Acropolis Museum. At this point the teacher informs students that they shouldn t worry about giving a wrong answer. The teacher has a student write every word they say on the board; evaluating their responses will be done in the next stage of the activity. Activity 2 Pre-reading activity: Activating background knowledge (5 10 minutes) Before your students read the text, have them complete the pre-reading quiz (see below). After the students have finished the quiz, the teacher does not give them the correct answers right away. Discuss with them all the possible answers they have given. Also discuss answers in the previous warm-up activity. [615]

8 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Pre-reading Quiz: How much do you already know? 1. True or false: Pericles launched a new construction program, which began in 440 BC. a) true b) false 2. True or false: Architects Iktinos and Kallikrates designed the Parthenon. a) true b) false 3. The Temple was constructed in. years. a)ten b) Fifteen c) twenty 4. True or false: Parthenon architectural sculptures were made of Pentelic marble. a) true b) false 5. True or false: Agorakritos was a pupil of Pericles. a) true b) false Activity 3 Reading: Scanning for specific information (10 15 minutes) Students are divided in groups, depending on the number of computers available in the computer laboratory. The teacher asks them to connect to the internet site: The teacher tells them that from the Home page, they should click The Parthenon Gallery. The teacher informs students that they will look for the answers to the pre-reading quiz there. If students are unfamiliar with reading activities in which they scan for specific information, the teacher explains that they should only look for the information that will help them answer the questions, rather than trying to understand every word or sentence. Activity 4 Part a) Authentic reading activity, note taking: (5 minutes) Students are divided in two groups. The first group is directed to the Home page. Their task is to find information about opening hours, admission prices, and how to buy tickets. [616]

9 The second group is directed to the Home page. Their task is to find information about how to get to the museum. The teacher tells them to keep short notes, based on the information contained in the web site. Part b) Authentic communicative speaking activity, role play: (5 minutes) After students have completed the note taking, the teacher tells them to form pairs which contain a student from the first group and a student from the second group. Each students in the pair has information that the other student doesn t have. Next, the teacher assigns roles to the students. They are both tourists who meet at the Eleftherios Venizelos airport. The first student (student 1) is an English tourist who wants to visit the Acropolis Museum. He/She knows about opening hours and admission prices, but doesn t know how to get there. The second student (student 2) is an Australian tourist who also wants to visit the Acropolis Museum. He/She knows how to get there, but doesn t know about opening hours and admission prices. Their task is to share information in order to fill in the following tables: Table for student 1: Location of the Acropolis Museum: How can we use the metro to get there: If I go by car, where can I park my car? Table for student 2: How much is the reduced admission fee? What are the opening hours on Wednesday? Where is the entrance to the Museum? Optional Activity Researching famous museums: Writing a Fact Sheet (Library/Homework Assignment) In this optional activity, students will write fact sheets about famous museums in the world. Students work in groups or individually. The teacher assigns each student/group a different famous museum to research, or alternatively, allows students to choose. Students should gather information searching the Ιnternet. To do so, they can work from home, or use the school computer laboratory. [617]

10 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, αποτελούν ένα πολύτιμο βοήθημα, όμως δεν αποτελούν την πανάκεια στη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών έχουν ήδη κατανοήσει τη θετική συνεισφορά των Τ.Π.Ε. και έχουν εφαρμόσει την χρήση τους στη μαθησιακή διαδικασία. Μια αποτελεσματικότερη ένταξη των Τ.Π.Ε στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας προυποθέτει την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις νέες τεχνολογίες, ώστε να γνωρίσουν την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η δική μας παρουσίαση. Αξιοποιώντας την καθημερινή μας εμπειρία στη σχολική τάξη παρουσιάσαμε μια σύνθεση της θεωρίας με την πράξη, ενθαρρύνοντας τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς της αγγλικής γλώσσας να προβληματιστούν σχετικά με την αξιοποίηση του διαδικτύου, έτσι ώστε για να επιτύχουν τη συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το σχέδιο μαθήματος που προτείνουμε είναι ενδεικτικό, και αποτελεί μια αφετηρία προβληματισμού για τη χρησιμοποίηση αυθεντικών κειμένων από το διαδίκτυο στο πλαίσιο μιας ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης της διδασκαλίας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Aida, Y. (1994), Examination of Horwitz, Horwitz, and Cope s construct of foreign language anxiety: The case of students of Japanese, Modern Language Journal, 78, Allen, L., Q. (2004), Implemending a culture portfolio project within a constructivist paradigm, Foreign Language Annals, 37, Brophy, J. (2004), Motivating Students to Learn. New Jersey: Lawrence Erlbaum. 4. Cangelosi, J. S. (1993), Classroom management strategies: gaining and maintaining students cooperation (2nd edition).white Plains, New York: Longman. 5. Cheng, Y., Horwitz, E. K, & Schallert, D. L. (1999), Language anxiety: Differentiating writing and speaking components, Language Learning, 49(3), Coleman, J.A. (1992), Project-based learning, transferable skills, information technology and video, Language Learning Journal, 5, Dörnyei, Z. (2001), Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press. 8. Fried-Booth, D., L. (2002), Project work (2 nd ed.). New York: Oxford University Press. 9. Haines, S. (1989), Projects for the EFL classroom: Resource material for teachers. Walton-on-Thames, UK: Nelson. 10. Horwitz, E. K. (2001), Language anxiety and achievement. Annual Review of Applied Linguistics, 21, [618]

11 11. Larsen-Freeman, D. (2000), Techniques and principles in language teaching, Oxford: Oxford University Press. 12. Lee, I. (2002), Project work made easy in the English classroom, Canadian Modern Language Review, 59, Levine, G., S. (2004), Global simulation: a student-centered, task-based format for intermediate foreign language courses, Foreign Language Annals, 37, Saito, Y., Garza, T. J., & Horwitz, E. K. (1999), Foreign Language Reading Anxiety, The Modern Language Journal, 83, Schunk, D. H., Pintrich, P. R., & Meece, J. L. (2008), Motivation in Education: Theory, Research, and Applications (3rd edition). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education. 16. Stoller, F. (2006), Establishing a theoretical foundation for project-based learning in second and foreign language contexts, In G. H. Beckett, P. C. Miller (Eds.), Project-Based Second and Foreign Language education: past, present, and future, 19-40, Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing. 17. Κοσσυβάκη, Φ. (2006), «Εναλλακτική Διδακτική: Προτάσεις για μετάβαση από τη Διδακτική του Αντικειμένου στη Διδακτική του Ενεργού Υποκειμένου», Αθήνα: Gutenberg. 18. Κρίβας, Σ.(2007), «Παιδαγωγική Επιστήμη. Βασική Θεματική», Αθήνα: Gutenberg. 19. Ματσαγγούρας, Η. (2007), «Στρατηγικές διδασκαλίας: η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη, Αθήνα: Gutenberg. 20. Οικονόμου, Κ. (2004), Τ.Π.Ε.και διδασκαλία ξένων γλωσσών: ιστορική αναδρομή, αναγκαιότητα και προοπτικές, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 9, Παπαγιαννόπουλος, Κ., Σιμώνη, Ε., και Φραγκούλης, Ι.(2000), «Η τοπική ιστορία ως πεδίο σπουδής στο πλαίσιο της σχολικής παιδείας», Αθήνα: ΟΕΔΒ. [619]

Εκπαιδευτικό σενάριο με την υποστήριξη ΤΠΕ για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο γυμνάσιο

Εκπαιδευτικό σενάριο με την υποστήριξη ΤΠΕ για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο γυμνάσιο Εκπαιδευτικό σενάριο με την υποστήριξη ΤΠΕ για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο γυμνάσιο Αρετή Κεραμίδα 1, Τσιπλακίδης Ιάκωβος 2 1 Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06, akeramida@hotmail.com, 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ06,

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Learn vocabulary through music

Learn vocabulary through music Learn vocabulary through music Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δημιουργός: ΑΡΕΤΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης: Μια Διαθεματική Προσέγγιση που Ξεπερνά τα Όρια της Σχολικής Αίθουσας

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης: Μια Διαθεματική Προσέγγιση που Ξεπερνά τα Όρια της Σχολικής Αίθουσας Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης: Μια Διαθεματική Προσέγγιση που Ξεπερνά τα Όρια της Σχολικής Αίθουσας Σ. Μυσιρλάκη 1, Β. Οικονόμου 2, Γ. Τζαφέρου 3, Κ. Μπουλταδάκη 4 Εκπαιδευτήρια Δούκα,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων Κέρκυρα, 18.06.15 Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Εκδηλώσεις Συλλόγων. La page du francais. Τα γλωσσοψυχο -παιδαγωγικά. Εξετάσεις PTE Δεκεμβρίου 2013

Εκδηλώσεις Συλλόγων. La page du francais. Τα γλωσσοψυχο -παιδαγωγικά. Εξετάσεις PTE Δεκεμβρίου 2013 296 Αύγουστος 2013 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΑΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς βρισκόμαστε στην αφετηρία σε μια δύσκολη κούρσα με τεχνητά εμπόδια, που ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα

Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα 1 Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα Δρ. Γεωργία Πασιαρδή (Διευθύντρια) Α' Δημοτικό Σχολείο Γερίου ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΙΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Οι µαθητές επιδιώκεται:

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών

Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών 1ο Κεφάλαιο Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιστημονικές ενώσεις, οι συνδικαλιστικοί φορείς και εκπαιδευτικοί της πράξης μέσω συνεδρίων

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εργαλεία αναζήτησης πληροφορίας Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Mοντέλα διδασκαλίας και μάθησης Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Διδακτικές τεχνικές/ μέθοδοι Εκπαίδευση για το Περιβάλλον & την Αειφορία Μεθοδολογικές προσεγγίσεις προσανατολισμένη στη ΔΡΑΣΗ με κεντρικό άξονα την ΟΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έκδοση Α Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το μοντέλο των τριών κύκλων... 3 1.1 Α κύκλος:

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση Εκπαιδευτική Ημερίδα «Αποτελεσματική Διδασκαλία: Προβληματισμοί Προτάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα:

Διαβάστε περισσότερα