«Ο Φιλελληνισμός στην Ευρώπη, Philhellenism in Europe,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ο Φιλελληνισμός στην Ευρώπη, Philhellenism in Europe,"

Transcript

1 «Ο Φιλελληνισμός στην Ευρώπη, από τον Διαφωτισμό στον 20ο αιώνα» Philhellenism in Europe, from the Age of Enlightenment to the 20th century Έκθεση κειμηλίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, Κτίριο Altiero Spinelli, Bar Forum Exhibition of relics, European Parliament, Altiero Spinelli Building, Bar Forum, Brussels Διάρκεια - Duration: 7-11 / 4 / 2014

2 Φιλελληνισμός αποτελεί στάση ζωής, η οποία κορυφώθηκε τα Ο χρόνια της επανάστασης του 1821, μετουσιώθηκε σε πράξεις ηθικής και υλικής υποστήριξης του αγώνα για την Ανεξαρτησία και σήμερα παραμένει επίκαιρη και διαχρονική ως ιδεολογικό κίνημα και λογοτεχνικό ρεύμα. Η έκθεση με τίτλο: «Ο Φιλελληνισμός στην Ευρώπη - από το Διαφωτισμό στον 20ο αιώνα», αποτελεί φόρο τιμής σε όλους τους ανυπόκριτους θαυμαστές και υμνητές της ελληνικής εθνικής ιδέας που υπερασπίστηκαν και εξακολουθούν να μάχονται υπέρ των ανθρώπινων αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι Φιλέλληνες εμπνεύστηκαν από τις καλύτερες στιγμές της παράδοσής μας, συνέπλευσαν με τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά του ελληνικού πολιτισμού, οραματίστηκαν το μέλλον και λειτουργούν ακόμη και σήμερα ως πρεσβευτές της Ελλάδας που διαπρέπει. Όσον αφορά στους σύγχρονους Φιλέλληνες, τους ευχαριστούμε γιατί κουβαλούν την Ελλάδα στην καρδιά τους και προβάλλουν την εικόνα μιας πατρίδας η οποία εμπνέει σεβασμό σε όλη την Οικουμένη. P Θεόδωρος Γ. Καράογλου Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης hilhellenism is a life stance, which culminated during the years of the revolution of 1821, was transfigured into acts of moral and material support for the struggle for independence, and still remains just as timely and timeless today, as an ideological and literary movement. The exhibition with the title Philhellenism in Europe, from the Age of Enlightenment to the 20th century, is a tribute to all those unfeigned admirers and supporters of the Greek national ideals, who defended and continue to fight for the human values of freedom, democracy, respect of human rights and social justice. The philhellenes were inspired by the best moments of our tradition, adopted the principles, values and ideals of the Greek civilization, envisioned the future and even today still operate as ambassadors of Greece at its best. As regards modern-day philhellenes, we thank them for carrying Greece within their hearts and for promoting the image of a country which inspires respect throughout the world. Theodoros G. Karaoglou Minister of Macedonia and Thrace

3 Ελλάδα και η Ευρώπη αποτελούν δύο αμοιβαία συνδεόμενες H έννοιες. Αντιπροσωπεύουν ισχυρά, οικουμενικού χαρακτήρα ιδανικά για την ανθρωπότητα, για τον πολιτισμό, για τη δημοκρατία και την ευημερία. Αμφότερες έχουν διέλθει εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις έως σημείου καταστροφής, αλλά κατάφεραν να επανακάμψουν, γιατί επέδειξαν ισχυρό φρόνημα και όραμα για το μέλλον. Σύγχρονοι φιλέλληνες του βεληνεκούς των Chateaubriand, Byron, Berlioz, Delacroix, Pushkin και Hugo θαύμασαν τα ιστορικά επιτεύγματα, αλλά και το ζωντανό πνεύμα προόδου και τις ικανότητες των Ελλήνων. Η Ελλάδα οφείλει να ανταποκρίνεται καθημερινά με το παράδειγμά της, με την οικουμενικότητα του πολιτισμού και της επιστήμης στην ανάγκη του σύγχρονου κόσμου για αξίες και σημεία αναφοράς. G Μαριέττα Γιαννάκου, Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τ. Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων reece and Europe constitute two mutually connected concepts. They represent powerful, ecumenical ideals relating to mankind, culture, democracy and prosperity. Both sides have been through particularly hard times and reached the brink of destruction, but they have managed to recover, due to their strong spirit and vision for the future. Modern philhellenes of great calibre like Chateaubriand, Byron, Berlioz, Delacroix, Pushkin and Hugo have expressed their admiration not only for the historical achievements, but also for the vibrant spirit of progress and the skills of the Greek people. Greece owes it to the world to set a daily example, through the ecumenical nature of its civilization and science, in order to answer the need of the modern world for values and points of reference today. Marietta Giannakou, Head of the Delegation of the New Democracy party in the European Parliament Former Minister of National Education and Religious Affairs

4 M Εισαγωγή όνο στην Ευρώπη η λέξη «Ελλάδα» μπορούσε να συγκινήσει, να συναρπάσει και να κινητοποιήσει τόσους πολλούς γιατί σ αυτήν τη λέξη ο πολιτισμός του Διαφωτισμού αναγνώριζε τις πνευματικές καταβολές του. Στις αρχές του 19ου αιώνα η Ελλάδα, ως έννοια και ως πρόκληση, μπορούσε να κάνει τη διαφορά στον απελπισμένο αγώνα εναντίον των δυναστών, τον οποίο πολεμούσε η ευρωπαϊκή ιδεολογική πρωτοπορία. Ήταν το τέλειο σύμβολο μιας ιδανικής αναμέτρησης, που δεν μπορούσε και δεν έπρεπε να αποτύχει. Ο συμβολισμός ήταν τόσο ισχυρός, ώστε συμπαρέσυρε τη διπλωματία, ασχέτως των πραγματικών κινήτρων της. Η παρακαταθήκη της συμπόρευσης αυτής γοήτευσε έκτοτε γενεές Ευρωπαίων. Θεωρήθηκε συνώνυμο της ανθρωπιστικής παιδείας και του ανιδιοτελούς αγώνα για την ελευθερία. Η διεθνής παρακμή των σπουδών αυτών και η πλήρης επικράτηση των φιλελεύθερων ιδεωδών στην Ευρώπη αναπόφευκτα έθεσαν το Φιλελληνισμό, με την κλασική του έννοια, στο περιθώριο. Ως κορεσμένη ιδεολογία αποδομήθηκε, αχρείαστη πλέον για την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Παραμένει όμως σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας των ιδεών στην ήπειρό μας και κλασικό παράδειγμα της επιρροής των ιδεολογιών στην πολιτική. Ειδικά για την Ελλάδα ο Φιλελληνισμός αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο της νεότερης ιστορίας της, ένα κεφάλαιο γραμμένο εξ ολοκλήρου με το αίμα της ευρωπαϊκής νεολαίας. Βασίλης Κ. Γούναρης Καθηγητής Ιστορίας των Νεοτέρων Χρόνων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Aρχαίος Έλληνας πολεμιστής ανακοινώνει σε έναν αγωνιστή τη νίκη των ευρωπαϊκών στόλων στο Ναυαρίνο An ancient Greek warrior announces the victory of the European fleets at Navarino to a fighter

5 O nly in Europe, could the word «Hellas» thrill, fascinate and mobilize so many Introduction people; because it is the very word in which the Enlightenment was to recognize its spiritual origins. In the early 19th century, «Hellas», as a concept and challenge, was in a position to make the difference in the desperate struggle against tyranny fought by the European ideological avant-garde. It was the perfect symbol of an ideal stand-off that could not and would not fail. The symbolism was so powerful, that it also influenced diplomacy, regardless of its real incentives. The legacy of this common route has charmed generations of Europeans since. It was considered to be a synonym of humanitarian education and of the selfless struggle for freedom. The international decline of these studies and the complete prevalence of liberal ideals in Europe inevitably marginalized Philhellenism, in its classical sense. It was deconstructed as an outdated ideology that was no longer of any use to the European political setting. However, it still remains an important chapter of the history of ideas in our continent and a typical example of how much politics are influenced by ideology. Especially for Greece, Philhellenism constitutes the first chapter of its modern history, a chapter exclusively written in the blood of European youth. Aλληγορική σύνθεση της υπόδουλης Ελλάδας. Λιθογραφία από την πρώτη σελίδα της έκδοσης Voyage de la Grèce de M.G.F.A. compte de Choiseur - Gouffier, vol 1, Paris 1782 An allegorical composition of Greece enslaved. Lithograph from the first page of the edition: Voyage de la Grèce de M.G.F.A. compte de Choiseur - Gouffier, vol 1, Paris 1782 Basil C. Gounaris Professor of Modern History Aristotle University of Thessaloniki

6 O Φιλελληνισμός, μολονότι είχε αρχίσει να κυοφορείται από την εποχή της Αναγέννησης, γαλουχήθηκε μέσα στο κλίμα του κλασικισμού του 18ου αιώνα. Ο ευρωπαϊκός κλασικισμός ανανέωσε το ενδιαφέρον για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Πολλοί ευρωπαίοι διανοούμενοι, αρχαιολάτρες με κλασικές σπουδές, αναζήτησαν στα ιδεώδη και τις αξίες της αρχαίας Ελλάδας το πρότυπο για την οργάνωση των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Έργα όπως Les aventures de Télémaque (1699) του Fénelon, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce (1788) του Jean-Jacques Barthélemy καθώς και οι μελέτες για την κλασική τέχνη του Γερμανού Johann Joachim Winckelmann κυκλοφόρησαν σε χιλιάδες αντίτυπα, διαβάστηκαν ευρέως και προκάλεσαν το θαυμασμό για τους αρχαίους Έλληνες και τον πολιτισμό τους. Ακολούθησαν οι περιηγητές (James Stuart και Nicholas Revett, Aug. Choiseul-Gouffier, William Martin Leake, Fr. Pouqueville, Chateaubriand κ.ά.), που ταξίδεψαν στην σχετικά άγνωστη, έως τότε, Ανατολή. Αναζήτησαν το κάλλος και το μέτρο στα αρχαιοελληνικά μνημεία αλλά, μερικοί, και την ευκαιρία να αποσπάσουν κάποια από αυτά. Μαζί με τον κλασικό πολιτισμό, ωστόσο, «ανακάλυψαν» και τα προβλήματα των σύγχρονων Ελλήνων, κάτω από την καταπιεστική και μακραίωνη οθωμανική εξουσία. Η περιηγητική λογοτεχνία ξύπνησε το ενδιαφέρον για τη σύγχρονη Ελλάδα και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική κατανόηση και στήριξη του ελληνικού αγώνα της Ανεξαρτησίας. Οι ρίζες του Φιλελληνισμού Ο ναός του Ολυμπίου Διός και στο βάθος η Ακρόπολη The temple of Olympian Zeus and Acropolis in the background Το Σούνιο Sounion

7 Οι «Μαγεμένες», Θεσσαλονίκη Las Incantadas, Thessaloniki Η κοιλάδα των Τεμπών The valley of Tempi The roots of Philhellenism Α lthough Philhellenism had been conceived since the Renaissance, it was nurtured within the climate of 18th century classicism. European classicism created a renewed interest in the civilization of ancient Greece. Several European scholars and admirers of ancient Greece who had completed classical studies, sought a model for the organization of European society among the ideals and values of ancient Greece. Works such as Les aventures de Télémaque (1699) by Fénelon, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce (1788) by Jean-Jacques Barthélemy, along with the studies on classical art of the German Johann Joachim Winckelmann, sold thousands of copies, were read broadly and created feelings of admiration for the ancient Greeks and their civilization. Next came the travellers (James Stuart and Nicholas Revett, Aug. Choiseul- Gouffier, William Martin Leake, Fr. Pouqueville, Chateaubriand etc.), who journeyed to the East, that was relatively unknown until then. They looked for beauty and proper measure in the ancient Greek monuments but, some, also seized the opportunity to remove them. Together with the classic civilization, however, they also discovered the problems facing modern Greeks, under the oppressive and century-old ottoman rule. Travel literature awoke an interest for modern Greece and paved the way for a future understanding and support of the Greek struggle for Independence.

8 O Στο πλευρό των Ελλήνων πρώτες εκδηλώσεις υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης αγώνας της Ανεξαρτησίας των Ελλήνων το 1821 ξέσπασε σε μια πολιτικά ταραγμένη για την Ευρώπη περίοδο. Μετά την ήττα του Ναπολέοντα και την παλινόρθωση των μοναρχικών καθεστώτων στο Συνέδριο της Βιέννης (1815), η Ιερή Συμμαχία κήρυξε πόλεμο εναντίον κάθε επαναστατικής κίνησης. Οι φιλελεύθερες και δημοκρατικές ιδέες και όσοι τις υπερασπίζονταν τέθηκαν υπό διωγμό. Για όλους αυτούς όπως και για τους απογοητευμένους επαναστάτες των ευρωπαϊκών χωρών, η συμπαράσταση στον ελληνικό αγώνα αποτελούσε μια καλή αφορμή για να επαναφέρουν δυναμικά στο προσκήνιο τις πολιτικές και εθνικές τους διεκδικήσεις. Από την άλλη, ο Ρομαντισμός, κυρίαρχο καλλιτεχνικό ρεύμα της περιόδου, συνδύαζε το πρότυπο της ελευθερίας με τα ιδανικά της αυταπάρνησης, της αυτοθυσίας και της στράτευσης σε υψηλούς στόχους. Φιλελεύθεροι και ρομαντικοί από όλες τις χώρες της Ευρώπης ένωσαν πρόθυμα τις φωνές τους για την ελληνική υπόθεση. Σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση των φιλελληνικών αισθημάτων διαδραμάτισαν οι ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού και κυρίως τρεις προσωπικότητες της Διασποράς: ο Κοραής στο Παρίσι, ο Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιος στην Πίζα και ο Ιωάννης Καποδίστριας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χρησιμοποιώντας τον ευρύ κύκλο γνωριμιών τους, συνέβαλλαν στο άναμμα και τη διατήρηση της φλόγας του Φιλελληνισμού κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Σάλπισμα πολεμιστήριον, του Αδαμάντιου Κοραή, 1801 Bugle call, by Adamantios Korais, 1801

9 Τ Standing by the Greeks; early events in support of the Greek Revolution he Greek War of Independence broke out in 1821 during a turbulent time for European politics. Following Napoleon s defeat and the restoration of the monarchic regimes at the Congress of Vienna (1815), the Holy Alliance declared war against any revolutionary movement. Liberal and democratic ideas and their supporters were persecuted. For all these people, and for the disappointed revolutionaries of Europe, showing support for the Greek struggle served as a good pretext in order to bring their political and national claims back to the forefront in force. On the other hand, Romanticism, the predominant artistic movement of that period, combined the ideal of freedom with those of selfdenial, self-sacrifice and commitment to higher objectives. Liberals and romantics from all over Europe willingly raised their voices to support the Greek cause. A major role in arousing philhellenic sentiments was played by the Greek communities abroad, and three key personalities of the Diaspora: Korais in Paris, the Metropolitan of Ungro-Vlachia Ignatius in Pisa, and Η σφαγή της Χίου, Eugene Delacroix, Παρίσι, Mουσείο Λούβρου The massacre of Chios, Eugene Delacroix, The Louvre, Paris Ioannis Kapodistrias all over Europe. By using their broad circle of contacts, they helped to light and preserve the flame of Philhellenism during the Greek Revolution.

10 Σ Τα Φιλελληνικά Κομιτάτα το άκουσμα της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης κινητοποιήθηκαν Φιλέλληνες από όλη την Ευρώπη, αλλά και την Αμερική. Καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αρχικά έδειχναν απρόθυμες να βοηθήσουν, η πρωτοβουλία πέρασε στους ιδιώτες. Άρχισαν να συντονίζουν τις ενέργειές τους για την παροχή κάθε είδους βοήθειας προς τους αγωνιζόμενους Έλληνες. Παρά τα αυστηρά κατασταλτικά μέτρα συγκροτήθηκαν στα νοτιοδυτικά γερμανικά κρατίδια, στην Ελβετία και στη Γαλλία φιλελληνικές επιτροπές. Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε αρχικά η Στουτγκάρδη, επίκεντρο του γερμανικού Φιλελληνισμού. Ακολούθησαν η Ζυρίχη, η Βασιλεία, η Γενεύη και η Λυών. Σύντομα δημιουργήθηκε ένα πυκνό, διακρατικό δίκτυο φιλελληνικών επιτροπών, από το Ντάρμσταντ μέχρι τη Μασσαλία, στενά συνεργαζόμενων, με στόχο την αποστολή εθελοντών, πολεμοφοδίων, ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας στους Έλληνες. Στις δυναμικές πρωτοβουλίες των φιλελληνικών επιτροπών ανήκουν έρανοι, συναυλίες, εκθέσεις και θεατρικές παραστάσεις υπέρ των αγωνιζόμενων Ελλήνων. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική στήριξη του αγώνα διαδραμάτισε ο Ελβετός τραπεζίτης Jean- Έρανος στη Γαλλία υπέρ των Ελλήνων Fund-raising in France for the Greek people Gabriel Eynard. Το 1823 συγκροτήθηκε το κομιτάτο του Λονδίνου, ως αποτέλεσμα της ευνοϊκότερης στάσης της βρετανικής πολιτικής έναντι της ελληνικής υπόθεσης. Σύντομα ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο, με φιλόδοξα σχέδια για την ανεξαρτησία και την ηθική αναγέννηση της Ελλάδας. Ακολούθησε στο Παρίσι η ίδρυση της Société philanthropique en faveur des Grecs, που συγκέντρωσε σημαντικά ποσά υπέρ του αγώνα και ανανέωσε το φιλελληνικό ενθουσιασμό στην Ευρώπη. Το 1825 ο ένθερμος Φιλέλληνας Λουδοβίκος Α της Βαυαρίας, ο μόνος ευρωπαίος ηγέτης που πήρε ανοιχτά θέση υπέρ της ελληνικής Ανεξαρτησίας, κατέστησε το Μόναχο επίκεντρο ενός μαχητικού Φιλελληνισμού.

11 Τhe Philhellenic Committees Φιλελληνικό ρολόγι Philhellenic watch Φιλελληνικό βάζο (αριστερά) και πιάτο (δεξιά) Philhellenic vase (left) and plate (right) W hen news spread about the outbreak of the Greek Revolution, Philhellenes from all over Europe and America were mobilized. Since the governments of Europe initially seemed unwilling to help, their people took on the initiative. They began to coordinate their actions in order to provide all possible assistance to the struggling Greeks. Despite the strict repressive measures taken, pro-hellenic committees were established in the south-west states of Germany, in Switzerland and in France. Stuttgart played a leading role initially, as the centre of philhellenism in Germany, followed by Zurich, Basel, Geneva and Lyon. Soon, a dense, transnational network of philhellenic committees was formed, spreading from Darmstadt to Marseille, working closely together, in order to send volunteers, ammunition, humanitarian and financial assistance to the Greeks. The dynamic initiatives undertaken by the philhellenic committees included fund-raising, concerts, exhibitions and theatrical performances in aid of the struggling Greeks. A major financial supporter of the cause was the Swiss banker Jean- Gabriel Eynard. In 1823 the London Committee was established, as a result of the more favourable stand adopted by British politicians towards Greece. Soon it took on a leading role, with ambitious plans for the independence and moral rebirth of Greece. Paris followed, with the creation of Société philanthropique en faveur des Grecs, which collected significant funds for the cause and revived the Philhellenic sentiment in Europe. In 1825, the ardent Philhellene Louis I of Bavaria, the only European leader who openly took a stand in favour of Greek Independence, made Munich the focal point of a combative Philhellenic effort.

12 Ευρωπαίοι εθελοντές στον αγώνα της ελληνικής Ανεξαρτησίας Η παρουσία εθελοντών στην Ελληνική Επανάσταση αποτελεί την πλέον έμπρακτη εκδήλωση των φιλελληνικών αισθημάτων. Οι Ευρωπαίοι που προσήλθαν και πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων προέρχονταν από πολλές χώρες και είχαν ποικίλα κίνητρα. Ενθουσιώδεις φοιτητές, ρομαντικοί ιδεαλιστές, εξόριστοι φιλελεύθεροι επαναστάτες από το Πεδεμόντιο και τη Σικελία, παλαίμαχοι αξιωματικοί των ναπολεόντειων πολέμων, αλλά και τυχοδιώκτες, λάτρεις της περιπέτειας, συγκροτούσαν ένα ανομοιογενές, πολυεθνικό σώμα, που προσπάθησε, αλλά, τελικά, δεν κατόρθωσε να αποτελέσει αποφασιστικό στρατιωτικό παράγοντα. Το Μάιο του 1822 συγκροτήθηκε Τάγμα Φιλελλήνων, υπό τη διοίκηση του Ιταλού Andrea Dania. Με κίνητρο τον ιδεαλισμό αλλά ουσιαστικά αδυνατώντας να προσαρμοστούν στην ιδιόμορφη ελληνική πραγματικότητα, οι ευρωπαίοι εθελοντές δεν κατάφεραν πάντοτε να συνεργαστούν αποτελεσματικά μεταξύ τους ούτε με τους ντόπιους πολεμιστές. Η συμμετοχή στη μάχη του Πέτα (Ιούλιος 1822) χάρισε σε πολλούς από αυτούς έναν ένδοξο θάνατο, όπως όριζε ο ρομαντικός ιδεαλισμός της εποχής. Η αυτοπρόσωπη παρουσία και ο θάνατος του Λόρδου Byron στο Μεσολόγγι (Απρίλιος 1824) έγινε σημείο αναφοράς για όλους τους μετέπειτα Φιλέλληνες. Ο «Βυρωνισμός» αποτέλεσε έκτοτε το πρότυπο όπου συγκλίνουν η θεωρία του Φιλελληνισμού με την πράξη και την αυτοθυσία. Αξιόλογη συνεισφορά είχαν οι Βρετανοί Edward Blaquiere, Richard Church, Thomas Cohrane, Leicester Stanhope, Thomas Gordon, George Finlay, Frank Hastings, οι Γάλλοι Louis-Maxime Raybaud, Olivier Voutier, Charles Fabvier, Auguste Touret, Maurice Persat, οι Γερμανοί Karl von Normann, Carl Heideck και Karl Krazeisen, οι Ιταλοί Santoro di Santa Rosa, Pietro Tarella και Antonio Morandi, ο Ελβετός τυπογράφος Johann Jakob Meyer, ο Δανός Henrik Nikolai Krøyer, ο Πορτογάλος Antonio d Almeida, ο Πολωνός Mirziewski και άλλοι πολλοί. Ο Λόρδος Βύρων Lord Byron Φιλέλληνες Philhellenes

13 T Volunteers from Europe in the Greek War of Independence he presence of volunteers in the Greek Revolution constitutes the most concrete expression of philhellenic sentiment. The Europeans who came and fought alongside the Greeks, originated from many countries and had various motives. Enthusiastic students, romantic idealists, exiled liberal rebels from Piemonte and Sicily, veteran officers of the Napoleonic wars, as well as opportunists and adventurists, all formed a non-homogeneous, multinational body, that attempted, but was finally unable to create a decisive military presence. In May 1822, the Battalion of Philhellenes was set up, under Commander Andrea Dania from Italy. Moved by idealism, but essentially unable to adapt to the particular features of Greek reality, the volunteers from Europe never managed to effectively cooperate, either as a group or with the local fighters. Many took part in the battle of Peta (July 1822) and died an illustrious death, as romantic idealism dictated at the time. The presence and death of Lord Byron in Messolonghi (April 1824) became a point of reference for all future Philhellenes. Since then, Byronism has been the model of where the theory of Philhellenism converges with action and self-sacrifice. Other major contributors to the cause included Edward Blaquiere, Richard Church, Thomas Cochrane, Leicester Stanhope, Thomas Gordon, George Finlay and Frank Hastings from Britain, Louis-Maxime Raybaud, Olivier Voutier, Charles Fabvier, Auguste Touret and Maurice Persat from France, Karl von Normann, Carl Heideck and Karl Krazeisen from Germany, Santoro di Santa Rosa, Pietro Tarella and Antonio Morandi from Italy, the Swiss printer Johann Jakob Meyer, Henrik Nikolai Krøyer from Denmark, Antonio d Almeida from Φιλέλληνες Philhellenes Portugal, Mirziewski from Poland and many more.

14 Ο ι μεγάλες στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τους φιλέλληνες λογοτέχνες και έγιναν πρώτο θέμα στο δημόσιο ευρωπαϊκό λόγο. Οι ρομαντικοί ποιητές ύμνησαν τις ελληνικές νίκες και τους ήρωες της Επανάστασης, τον Μάρκο Μπότσαρη, τον Κωνσταντίνο Κανάρη, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και θρήνησαν τα αθώα θύματα των τουρκικών σφαγών στο Μεσολόγγι και τη Χίο. Στίχοι, ποιήματα, μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά και μουσικά έργα, εμπνευσμένα από τον αγώνα των Ελλήνων, κάποια υψηλής αισθητικής, άλλα ελάσσονος σημασίας, αποτυπώνουν, ωστόσο, όλα την τεράστια απήχηση του νεοελληνικού εθνικού κινήματος στους μεγαλύτερους ευρωπαίους λογοτέχνες: Λόρδος Byron, Percy Shelley, Pierre-Jean de Béranger, Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Claude Fauriel, Goethe, Wilhelm Müller και πλήθος άλλοι, σύγχρονοι με τα γεγονότα ή λίγο μεταγενέστεροι. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Τύπου στη διάδοση και διατήρηση των φιλελληνικών αισθημάτων. Λογοτέχνες, δημοσιογράφοι, ιερωμένοι και διανοούμενοι με πολιτικά άρθρα στις εφημερίδες, σε φυλλάδια και δημόσιους λόγους ευαισθητοποίησαν την κοινή γνώμη. Ξεχωρίζουν οι Benjamin Constant και Chateaubriand στη Γαλλία και ο Friedrich Thiersch στο Μόναχο, που με μαχητικό δημόσιο λόγο κατήγγειλαν την αυθαιρεσία της οθωμανικής εξουσίας και υπερασπίστηκαν το δικαίωμα των Ελλήνων για ελευθερία. Φιλελληνική λογοτεχνία και Τύπος Johann Wolfgang von Goethe Wilhelm Müller

15 Victor Hugo Percy Bysshe Shelley Philhellenic literature and the Press T he great moments of the Greek Revolution became a source of inspiration for philhellenic writers and a major issue in public European discourse. The romantic poets hailed the Greek victories and the heroes of the Revolution, such as Markos Botsaris, Konstantinos Kanaris, Theodoros Kolokotronis and Laskarina Bouboulina, while mourning the innocent victims of the Turkish massacres in Messolonghi and Chios. Verses, poems, novels, short stories, plays and musical compositions, inspired by the Greek cause, some of high aesthetic value and others of lesser significance, all portray however the great appeal of the modern Greek national movement among the greatest European scholars, contemporary or subsequent: Lord Byron, Percy Shelley, Pierre- Jean de Béranger, Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Claude Fauriel, Goethe, Wilhelm Müller and many more. The contribution of the Press was also important in the dissemination and preservation of Greek sentiment. Literary writers, journalists, clerics and scholars, wrote political articles in newspapers, prepared leaflets, and made speeches which raised public awareness. Some distinct examples were Benjamin Constant and Chateaubriand in France, as well as Friedrich Thiersch in Munich, whose militant public discourse condemned the Ottoman s arbitrary acts and defended the right of Greeks to freedom.

16 Ο ι ευρωπαίοι ζωγράφοι του 19ου αιώνα, συνεπαρμένοι από τις ιδέες του ρομαντισμού, προσπαθούν να μεταφέρουν στα έργα τους το φλογερό πάθος για την ελευθερία και τον αγώνα των αδυνάτων. Η Ελληνική Επανάσταση, αλλά κυρίως τα πάθη ενός λαού που μόλις ανακάλυπτε η Ευρώπη ήταν επόμενο να τους συναρπάσουν. Κεντρική θέση στα έργα που επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν καταλαμβάνει ο ηρωισμός και η ανάδειξη του άνισου αγώνα του ελληνικού λαού. Οι αγωνιστές διεκδικούν με πατριωτικό ενθουσιασμό την εκπλήρωση των εθνικών τους πόθων. Η τιμωρία τους όμως ήταν αδυσώπητη. Ο ανθρώπινος πόνος των βουβών πρωταγωνιστών αποδίδεται μνημειακά. Οι χιλιάδες ανώνυμοι ήρωες, αθώα θύματα βυθισμένα στον πόνο, τη θλίψη και τη μοναξιά ανυψώνονται σε καθολικό σύμβολο. Τα έργα των ευρωπαίων ζωγράφων δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αντίδραση της σκεπτόμενης Ευρώπης του 19ου αιώνα απέναντι στη βάναυση Τυραννία. Μαυρογέννη Σταυρούλα Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Φιλελληνική Τέχνη Ο χορός του Ζαλόγγου, Pinet Claude, Αθήνα, Mουσείο Μπενάκη Zalongos dance, Pinet Claude, Athens, Benaki Museum Η σφαγή, Χydakobe, Αθήνα, Mουσείο Μπενάκη The Massacre, Xydakobe, Athens, Benaki Museum

17 Philhellenic Art O ελληνικός χορός «ρωμαίικα» στην Πνύκα, Bonirote Pierre, Λευκωσία, Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου The Greek dance romaika at Pnyx, Bonirote Pierre, Nicosia, Archbishop Makarios Foundation Aποτυχία επιχειρήσεως, De Caisne Henri, 1826 Αθήνα, Mουσείο Μπενάκη Failed mission, De Caisne Henri, 1826 Athens, Benaki Museum T he European painters of the 19th century, carried away by the ideas of romanticism, tried to convey the ardent passion for freedom and the struggle of the weak through their work. The Greek revolution, but mainly the suffering of a people whose existence Europe was just discovering, were bound to fascinate them. At the core of the selected works for exhibition is a focus on heroism and the unequal struggle fought by the Greek people, who sought to fulfill their national goals with patriotic zeal. Their punishment was relentless however. The human anguish of the silent protagonists is depicted in a monumental fashion. Thousands of heroes with no name, innocent victims steeped in pain, grief and loneliness, are elevated to the status of a universal symbol. The work of European painters is nothing more than the reaction of educated Europe of the 19th century to barbaric Tyranny. Μavrogenni Stavroula Assistant Professor University of Macedonia, Thessaloniki

18 Γυναικείος φιλελληνισμός Women and philhellenism H Sophie de Marbois ( ), γνωστή ως Δούκισσα της Πλακεντίας, αποτέλεσε ενεργό μέλος του φιλελληνικού κομιτάτου στο Παρίσι. Πούλησε τα κοσμήματά της συγκεντρώνοντας ένα σημαντικό ποσό υπέρ του ελληνικού αγώνα. Το 1834 εγκαταστάθηκε μαζί με την κόρη της Ελίζα στην Ελλάδα, όπου νωρίτερα ( ) είχε πραγματοποιήσει ταξίδι. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής της δε σταμάτησε να ενισχύει οικονομικά το ελληνικό κράτος, μεριμνώντας για την προαγωγή της γυναικείας εκπαίδευσης και δωρίζοντας χρήματα για κοινωφελής σκοπούς. H Sophie de Marbois ( ) Ελένη Γκίκα ( ) Eleni Ghica ( ) ρουμανικής καταγωγής Ελένη Γκίκα ( ), γνωστή με το φιλολογικό της ψευδώνυμο Dora D Istria. Λόγια και συγγραφέας, αφιέρωσε σημαντικό μέρος του έργου της στην Ελλάδα. Αρχαιολάτρης, με έντονο ενδιαφέ- E S ophie de Marbois ( ), known as the Duchess of Plaisance, was an active member of the philhellenic committee in Paris. She sold her jewellery, raising a significant amount for the Greek cause. In 1834, she settled in Greece with her daughter Elisa, after an earlier journey ( ). Throughout her life, she did not cease to financially support the Greek state, seeking to promote women s education and donating money to charitable causes. leni Ghica was of Romanian origin ( ) and known by her literary pseudonym, Dora D Istria. A scholar and writer, she dedicated a major part of her work to Greece. A lover of classical antiquity, with a strong interest in

19 ρον και για τη σύγχρονη Ελλάδα αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, για την αναβάθμιση του ρόλου της γυναίκας και την ανάδειξη των προβλημάτων της. Με το συγγραφικό της έργο υπερασπίστηκε τα ελληνικά συμφέροντα, όπως την Ένωση των Ιονίων Νήσων και της Κρήτης με την Ελλάδα και τη συνέχεια του αρχαίου με το νέο ελληνισμό. Η ελληνική πολιτεία, αναγνωρίζοντας τις υπηρεσίες της, της απένειμε το 1866 τον τίτλο της «Ελληνίδος Πολίτιδος». modern Greece also, she fought, inter alia, to upgrade the role of women and highlight their problems. Through her writings, she defended Greek interests, such as the Union of the Ionian Islands and Crete with Greece, and the link between ancient and modern Hellenism. In recognition of her services, the Greek state awarded her the title of Greek Citizen in J uliette Adam-Lamber ( ), Γαλλίδα συγγραφέας και πολιτικός, με ισχυρά φιλελληνικά αισθήματα. Το 1901 επισκέφτηκε την Ελλάδα και στα γραπτά της συνδύασε τον ενθουσιασμό για τη σύγχρονη Ελλάδα με την αποθέωση του κλασικού πολιτισμού. Συνέγραψε τη σημαντική μελέτη Σύγχρονοι Έλληνες Ποιητές (1881), στην οποία αποκαλύπτεται η αγάπη της για την Ελλάδα και η βαθιά γνώση της για τη νεοελληνική γραμματεία. Juliette Adam-Lamber ( ) J uliette Adam-Lamber ( ), French writer and politician, with strong philhellenic sentiments. She visited Greece in 1901, and in her writings she combined her enthusiasm about modern Greece, with a distinct admiration of classical culture. She co-authored the important Studies of Contemporaneous Greek Poets (1881), in which she reveals her love of Greece and her deep knowledge of modern Greek letters.

20 Ο Η διαχρονικότητα του φιλελληνικού κινήματος ι θερμές φιλελληνικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 αποτέλεσαν σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές της Ευρώπης και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την αναζωπύρωση των φιλελληνικών αισθημάτων στον ελληνικό αλυτρωτισμό του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Με το ξέσπασμα της Κρητικής Επανάστασης ( ) η Γενική Συνέλευση των Κρητών ψήφισε την ένωση με την Ελλάδα και απηύθυνε, μεταξύ άλλων, έκκληση «προς πάντας τους φιλέλληνας» για τη συνδρομή τους στον αγώνα. Πέραν της Ελλάδας, χιλιάδες εθελοντές από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Ελβετία, την Αμερική, τις βαλκανικές χώρες, τη Ρωσία κ.α, έσπευσαν να βοηθήσουν τον αγωνιζόμενο λαό της Κρήτης. Ανάμεσά τους και αρκετοί πολεμικοί ανταποκριτές ευρωπαϊκών και αμερικανικών εφημερίδων. Το Ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου (8 Νοεμβρίου 1866) και το δράμα των προσφύγων ξεσήκωσε κύμα συμπαράστασης στους κύκλους των ευρωπαίων διανοουμένων, προεξάρχοντος του Victor Hugo. Αλλά και στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 σημαντική ήταν η συμβολή εθελοντών, κυρίως από την Ιταλία, ποικίλων φρονημάτων, ριζοσπαστών, όπως ο Amilcare Cipriani, δημοκρατών και φιλελευθέρων. Συγκροτήθηκε «Λεγεώνα Φιλελλήνων» και «Σώμα Ερυθροχιτώνων Γαριβαλδινών», υπό την ηγεσία του Ricciotti Garibaldi (υιού του Giuseppe Garibaldi), που πολέμησε και διακρίθηκε στη μάχη του Δομοκού. Τέλος, στον Α Βαλκανικό Πόλεμο (1912), με πρωτοβουλία του Αλέξανδρου Ρώμα, συγκροτήθηκε επίσης «Σώμα Ελλήνων Γαριβαλδινών» και εκ νέου «Σώμα Γαριβαλδινών» με Ιταλούς, Βρετανούς και εθελοντές άλλων εθνοτήτων, υπό τη διοίκηση του Peppino Garibaldi, υιού του Ricciotti. Τα δύο αυτά σώματα πήραν μέρος και διακρίθηκαν στη μάχη του Δρίσκου στην Ήπειρο.

Η Σφαγή της Χίου, ελαιογραφία σε καμβά, Αποδίδεται στον G. Courbet (1819-1877), αντίγραφο έργου του Eug. Delacroix (1798-1863) The Massacre of Chios,

Η Σφαγή της Χίου, ελαιογραφία σε καμβά, Αποδίδεται στον G. Courbet (1819-1877), αντίγραφο έργου του Eug. Delacroix (1798-1863) The Massacre of Chios, Η Σφαγή της Χίου, ελαιογραφία σε καμβά, Αποδίδεται στον G. Courbet (1819-1877), αντίγραφο έργου του Eug. Delacroix (1798-1863) The Massacre of Chios, oil on canvas, attributed to G. Courbet (1819-1877),

Διαβάστε περισσότερα

KPHTH SCAN BARCODE TO VISIT OUR SITE OCTOBER

KPHTH SCAN BARCODE TO VISIT OUR SITE OCTOBER official publication of the pancretan association of america KPHTH SCAN BARCODE TO VISIT OUR SITE OCTOBER 2011 www.pancretan.org Remembering the ARKADI HOLOCAUST Interview Chris V. Marangoudakis PYA President

Διαβάστε περισσότερα

P a rt he no n The integrity of a monument-symbol. The role of citizens. an international campaign

P a rt he no n The integrity of a monument-symbol. The role of citizens. an international campaign Παρθενωνας Η ακεραιoτητα ενoς μνημεiου-ςυμβoλου. ο ρoλος των Πολιτων. μια διεθνhς εκςτρατεiα P a rt he no n The integrity of a monument-symbol. The role of citizens. an international campaign Παρθενωνας

Διαβάστε περισσότερα

Διπλάσιοι πόντοι, διπλάσια επιβράβευση.

Διπλάσιοι πόντοι, διπλάσια επιβράβευση. Bonus. Το Μεγαλύτερο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών. Bonus Premium American Express. Δώστε διπλάσιο Bonus στον εαυτό σας! Η Bonus Premium American Express προσφέρει όλα τα προνόμια των καρτών Bonus

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΑΚΑ ΝΕΑ K O R A I S N E W S B U L L E T I N. VOL.13 * No 44 * NEW YORK, N.Y. * APRIL 2008

ΧΙΑΚΑ ΝΕΑ K O R A I S N E W S B U L L E T I N. VOL.13 * No 44 * NEW YORK, N.Y. * APRIL 2008 ΧΙΑΚΑ ΝΕΑ K O R A I S N E W S B U L L E T I N VOL.13 * No 44 * NEW YORK, N.Y. * APRIL 2008 Ο ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΚΟΡΑΗΣ Ν. Υ. ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ $15,000 ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΡΟΣΛΥΝ LI Θα ακολουθήσω τα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μαραθώνιος Δρόμος, το πιο. The marathon, the most popular and revered of

Ο Μαραθώνιος Δρόμος, το πιο. The marathon, the most popular and revered of Το κύπελλο Bréal του Σπύρου Λούη και η ελληνική κληρονομιά των Ολυμπιακών αγώνων. e Spyros Louis s Bréal Cup and th Greek Heritage of the Olympics The marathon, the most popular and revered of all events

Διαβάστε περισσότερα

The Tale of Music. Organisation Greek Ministry of Culture: Directorate of the European Union Anna Lindh Foundation Hellenic Foundation for Culture

The Tale of Music. Organisation Greek Ministry of Culture: Directorate of the European Union Anna Lindh Foundation Hellenic Foundation for Culture Το Παραµύθι της Μουσικής The Tale of Music ιοργάνωση Υπουργείο Πολιτισµού: ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ίδρυµα Anna Lindh Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού Organisation Greek Ministry of Culture: Directorate of

Διαβάστε περισσότερα

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 10:30-19:00 Έκθεση Εικόνες της Αθήνας μέσα από τα μάτια των

Διαβάστε περισσότερα

r.hiltonathens.g w w w

r.hiltonathens.g w w w www.hiltonathens.gr www.chanel.com LINEA PIU - 6, SEKERI ST. ATHENS 106 74 TEL: 210 36 06 125 24 N. KALOGERA ST. MYKONOS, 846 00 TEL: 228 90 78 922 Bonus. Το Μεγαλύτερο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ ΤΕΛΟΣ TRAFFICKING OF ANTIQUITIES: STOP IT

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ ΤΕΛΟΣ TRAFFICKING OF ANTIQUITIES: STOP IT ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ ΤΕΛΟΣ TRAFFICKING OF ANTIQUITIES: STOP IT ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ ΤΕΛΟΣ / TRAFFICKING OF ANTIQUITIES: STOP IT A Έκδοση / 1st Edition 2012 Copyright: ΥΠΠΟΤ / Εκδόσεις Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

costa gavras stimulating minds through film κώστας γαβράς όταν οι ταινίες διεγείρουν το πνεύμα Constadina Zarokosta

costa gavras stimulating minds through film κώστας γαβράς όταν οι ταινίες διεγείρουν το πνεύμα Constadina Zarokosta costa gavras stimulating minds through film κώστας γαβράς όταν οι ταινίες διεγείρουν το πνεύμα Constadina Zarokosta Costa Gavras, director and screenwriter of the classic movie Z, provides an exclusive

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου

3 ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου www.cineartfestival.org presents No 2 3 ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου 3 rd Cyprus International Film Festival 20-25/10/2008 Q-Orianka Kilcher PHEDON PAPAMICHAEL COSTAS ANDREOPOULOS DIONYSIOS

Διαβάστε περισσότερα

www.hiltonathens.gr hilton

www.hiltonathens.gr hilton www.hiltonathens.gr hilton 2 hilton athens athens hilton 3 4 hilton athens athens hilton 5 hilton athens magazine 8 hilton athens Ionian Hotel Enterprises SA Hilton Athens 46 Vas. Sofias Ave., 115 28

Διαβάστε περισσότερα

r.hiltonathens.g w w w

r.hiltonathens.g w w w www.hiltonathens.gr Αποκτήστε τώρα τη νέα κάρτα Bonus Premium American Express. Περισσότερες Bonus. Το Μεγαλύτερο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών. Bonus Premium American Express. Δώστε διπλάσιο Bonus

Διαβάστε περισσότερα

The CRISIS and Beyond. Emerging Greek Art in Times of Trouble

The CRISIS and Beyond. Emerging Greek Art in Times of Trouble The CRISIS and Beyond Emerging Greek Art in Times of Trouble Με την ευγενική χορηγία/supported by: The CRISIS and Beyond Emerging Greek Art in Times of Trouble Hellenic Centre, Λονδίνο/London 14 16/03/2011

Διαβάστε περισσότερα

Καλές Γιορτές ΤΕΥΧΟΣ 8 ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ FREE ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ QUARTERLY BILINGUAL MAGAZINE

Καλές Γιορτές ΤΕΥΧΟΣ 8 ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ FREE ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ QUARTERLY BILINGUAL MAGAZINE ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Καλές Γιορτές ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ QUARTERLY BILINGUAL MAGAZINE COMMUNITY PULSE Ρεπορτάζ: Ελληνικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ Αδελαΐδας «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» 2008 Δραστήρια προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

THE COSTA NAVARINO MAGAZINE - No 2 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ COSTA NAVARINO - No 2 YOUR FREE COPY TO TAKE HOME TO ΠΡΟΣ Ω ΠΙΚΟ Σ Α Σ Τ Ε Υ ΧΟΣ

THE COSTA NAVARINO MAGAZINE - No 2 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ COSTA NAVARINO - No 2 YOUR FREE COPY TO TAKE HOME TO ΠΡΟΣ Ω ΠΙΚΟ Σ Α Σ Τ Ε Υ ΧΟΣ THE COSTA NAVARINO MAGAZINE - No 2 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ COSTA NAVARINO - No 2 YOUR FREE COPY TO TAKE HOME TO ΠΡΟΣ Ω ΠΙΚΟ Σ Α Σ Τ Ε Υ ΧΟΣ Welcome Dear Friends, The story of Costa Navarino is one that combines

Διαβάστε περισσότερα

THEODOROS PAPAGIANNIS - MY GHOSTS ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΤΟ ΨΩΜΙ THEODOROS PAPAGIANNIS - THE BREAD

THEODOROS PAPAGIANNIS - MY GHOSTS ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΤΟ ΨΩΜΙ THEODOROS PAPAGIANNIS - THE BREAD ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δουλειά 18 χρόνων εκθέτει στο Μουσείο Μπενάκη ο Γλύπτης Θεόδωρος Παπαγιάννης Ομότιμος Καθηγητής της Α.Σ.Κ.Τ Αθηνών. Από 29 Μαρτίου εώς 6 Μαΐου 2012. Με τριάντα υπερφυσικές ανθρώπινες φιγούρες

Διαβάστε περισσότερα

For the members of the Society for the Revival of the Nemean Games. Για τα μέλη του Συλλόγου για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων. Ο Κίονας του Οφέλτη

For the members of the Society for the Revival of the Nemean Games. Για τα μέλη του Συλλόγου για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων. Ο Κίονας του Οφέλτη Τα ΝΕΑ των ΝΕΜΕΩΝ NEWS of the NEMEAN GAMES Για τα μέλη του Συλλόγου για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων For the members of the Society for the Revival of the Nemean Games Αρχαία Νεμέα Δεκέμβριος 2013 Ancient

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητή Γιώργου Τσιότρα. Geography. Γεωγραφία. Ιστορία. History. Αξιοθέατα. Attractions. Τουρισμός. Tourism. Πρόγραμμα «Θησέας» Σημαντικά έργα

Καθηγητή Γιώργου Τσιότρα. Geography. Γεωγραφία. Ιστορία. History. Αξιοθέατα. Attractions. Τουρισμός. Tourism. Πρόγραμμα «Θησέας» Σημαντικά έργα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ανάπτυξη Ποιότητα Συνοχή Region of Central Macedonia Development Quality Cohesion Κεντρική Μακεδονία: Η Περιφέρεια του Μέλλοντος του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. Το Ψωμί

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. Το Ψωμί ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Το Ψωμί 1 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Το Ψωμί 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το 2013 που γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από την Απελευθέρωση τόσο των Ιωαννίνων όσο και της Θεσσαλονίκης, κλήθηκα να συμμετάσχω

Διαβάστε περισσότερα

KPHTH. History Inspires New PAA Initiative H Κρητική Ιστορία Εμπνέει Νέα Πρωτοβουλία PAA 300. Kalimerakis Event in Crete. Venizelion Scholarship

KPHTH. History Inspires New PAA Initiative H Κρητική Ιστορία Εμπνέει Νέα Πρωτοβουλία PAA 300. Kalimerakis Event in Crete. Venizelion Scholarship KPHTH official publication of the pancretan association of america September 2012 www.pancretan.org Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης η Παγκρητική ανακοίνωσε τη δωρεά μεγάλης ποσότητας υγειονομικού αναλώσιμου

Διαβάστε περισσότερα

2η Διεθνής Ημερίδα Περιβαλλοντικής Ηθικής 2nd International Meeting on Environmental Ethics

2η Διεθνής Ημερίδα Περιβαλλοντικής Ηθικής 2nd International Meeting on Environmental Ethics 2nd INTERNATIONAL MEETING ON ENVIRONMENTAL ETHICS 1 2η Διεθνής Ημερίδα Περιβαλλοντικής Ηθικής 2nd International Meeting on Environmental Ethics Σάββατο 19 Ιουνίου 2010 Saturday, June 19th 2010 Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

73RD ANNIVERSARY OF THE BATTLE OF CRETE

73RD ANNIVERSARY OF THE BATTLE OF CRETE 73RD ANNIVERSARY OF THE BATTLE OF CRETE CRETAN FEDERATION OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND - 2014 02 73rd Anniversary Of The Battle Of Crete Η Κρήτη το απέδειξε με τον ηρωισμό της, σκληρά τονέ πολέμησε ετότες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (π.2000-1200 π.χ.) * INTRODUCTION TO THE SCRIPTS AND LANGUAGES OF MINOAN AND MYCENAEAN CRETE (c.2000-1200 B.C.) ** * Οι παρούσες σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ος ΙΕΘΝΗΣ ΠΟ ΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ος ΙΕΘΝΗΣ ΠΟ ΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 4oς ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας υποδεχτούμε στον 4ο Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Κρήτης ο οποίος επαναδιοργανώνεται μετά από 21 χρόνια, φιλοδοξώντας να καθιερωθεί πλέον

Διαβάστε περισσότερα

www.hiltonathens.gr hilton

www.hiltonathens.gr hilton www.hiltonathens.gr hilton hilton athens magazine 4 hilton athens Ionian Hotel Enterprises SA Hilton Athens 46 Vas. Sofias Ave., 115 28 Athens, tel.: 210 7281 000, fax: 210 7281 111 Communications Manager

Διαβάστε περισσότερα

Νο 6 6-21/10 CINE STUDIO 22/10 PALLAS THEATER

Νο 6 6-21/10 CINE STUDIO 22/10 PALLAS THEATER Νο 6 6-21/10 CINE STUDIO 22/10 PALLAS THEATER val.eu i t s e f t r nea www.ci Nicosia SERBIAN NIGHT, 11/10/12, 21:00 2 www.cineartfestival.eu ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / contents Σημείωμα Σύνταξης / Editorial... 4 Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

Αντίποδες Antipodes. 37 χρόνια κυκλοφορίας 37 years in circulation

Αντίποδες Antipodes. 37 χρόνια κυκλοφορίας 37 years in circulation Αντίποδες Antipodes 1974 2011 37 χρόνια κυκλοφορίας 37 years in circulation Αφιερωμένο στις Ελληνίδες λογοτέχνιδες της Αυστραλίας Dedicated to the Greek Australian women writers and poets Αντίποδες Antipodes

Διαβάστε περισσότερα

Message of the Minister of Health and 05 Social Solidarity, Mr. Dimitris Avramopoulos

Message of the Minister of Health and 05 Social Solidarity, Mr. Dimitris Avramopoulos PROGRAMME ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Yπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας & της Α.Ε. του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Under the auspices of H.E. the President of the Hellenic Republic and

Διαβάστε περισσότερα