«Ο Φιλελληνισμός στην Ευρώπη, Philhellenism in Europe,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ο Φιλελληνισμός στην Ευρώπη, Philhellenism in Europe,"

Transcript

1 «Ο Φιλελληνισμός στην Ευρώπη, από τον Διαφωτισμό στον 20ο αιώνα» Philhellenism in Europe, from the Age of Enlightenment to the 20th century Έκθεση κειμηλίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, Κτίριο Altiero Spinelli, Bar Forum Exhibition of relics, European Parliament, Altiero Spinelli Building, Bar Forum, Brussels Διάρκεια - Duration: 7-11 / 4 / 2014

2 Φιλελληνισμός αποτελεί στάση ζωής, η οποία κορυφώθηκε τα Ο χρόνια της επανάστασης του 1821, μετουσιώθηκε σε πράξεις ηθικής και υλικής υποστήριξης του αγώνα για την Ανεξαρτησία και σήμερα παραμένει επίκαιρη και διαχρονική ως ιδεολογικό κίνημα και λογοτεχνικό ρεύμα. Η έκθεση με τίτλο: «Ο Φιλελληνισμός στην Ευρώπη - από το Διαφωτισμό στον 20ο αιώνα», αποτελεί φόρο τιμής σε όλους τους ανυπόκριτους θαυμαστές και υμνητές της ελληνικής εθνικής ιδέας που υπερασπίστηκαν και εξακολουθούν να μάχονται υπέρ των ανθρώπινων αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι Φιλέλληνες εμπνεύστηκαν από τις καλύτερες στιγμές της παράδοσής μας, συνέπλευσαν με τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά του ελληνικού πολιτισμού, οραματίστηκαν το μέλλον και λειτουργούν ακόμη και σήμερα ως πρεσβευτές της Ελλάδας που διαπρέπει. Όσον αφορά στους σύγχρονους Φιλέλληνες, τους ευχαριστούμε γιατί κουβαλούν την Ελλάδα στην καρδιά τους και προβάλλουν την εικόνα μιας πατρίδας η οποία εμπνέει σεβασμό σε όλη την Οικουμένη. P Θεόδωρος Γ. Καράογλου Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης hilhellenism is a life stance, which culminated during the years of the revolution of 1821, was transfigured into acts of moral and material support for the struggle for independence, and still remains just as timely and timeless today, as an ideological and literary movement. The exhibition with the title Philhellenism in Europe, from the Age of Enlightenment to the 20th century, is a tribute to all those unfeigned admirers and supporters of the Greek national ideals, who defended and continue to fight for the human values of freedom, democracy, respect of human rights and social justice. The philhellenes were inspired by the best moments of our tradition, adopted the principles, values and ideals of the Greek civilization, envisioned the future and even today still operate as ambassadors of Greece at its best. As regards modern-day philhellenes, we thank them for carrying Greece within their hearts and for promoting the image of a country which inspires respect throughout the world. Theodoros G. Karaoglou Minister of Macedonia and Thrace

3 Ελλάδα και η Ευρώπη αποτελούν δύο αμοιβαία συνδεόμενες H έννοιες. Αντιπροσωπεύουν ισχυρά, οικουμενικού χαρακτήρα ιδανικά για την ανθρωπότητα, για τον πολιτισμό, για τη δημοκρατία και την ευημερία. Αμφότερες έχουν διέλθει εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις έως σημείου καταστροφής, αλλά κατάφεραν να επανακάμψουν, γιατί επέδειξαν ισχυρό φρόνημα και όραμα για το μέλλον. Σύγχρονοι φιλέλληνες του βεληνεκούς των Chateaubriand, Byron, Berlioz, Delacroix, Pushkin και Hugo θαύμασαν τα ιστορικά επιτεύγματα, αλλά και το ζωντανό πνεύμα προόδου και τις ικανότητες των Ελλήνων. Η Ελλάδα οφείλει να ανταποκρίνεται καθημερινά με το παράδειγμά της, με την οικουμενικότητα του πολιτισμού και της επιστήμης στην ανάγκη του σύγχρονου κόσμου για αξίες και σημεία αναφοράς. G Μαριέττα Γιαννάκου, Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τ. Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων reece and Europe constitute two mutually connected concepts. They represent powerful, ecumenical ideals relating to mankind, culture, democracy and prosperity. Both sides have been through particularly hard times and reached the brink of destruction, but they have managed to recover, due to their strong spirit and vision for the future. Modern philhellenes of great calibre like Chateaubriand, Byron, Berlioz, Delacroix, Pushkin and Hugo have expressed their admiration not only for the historical achievements, but also for the vibrant spirit of progress and the skills of the Greek people. Greece owes it to the world to set a daily example, through the ecumenical nature of its civilization and science, in order to answer the need of the modern world for values and points of reference today. Marietta Giannakou, Head of the Delegation of the New Democracy party in the European Parliament Former Minister of National Education and Religious Affairs

4 M Εισαγωγή όνο στην Ευρώπη η λέξη «Ελλάδα» μπορούσε να συγκινήσει, να συναρπάσει και να κινητοποιήσει τόσους πολλούς γιατί σ αυτήν τη λέξη ο πολιτισμός του Διαφωτισμού αναγνώριζε τις πνευματικές καταβολές του. Στις αρχές του 19ου αιώνα η Ελλάδα, ως έννοια και ως πρόκληση, μπορούσε να κάνει τη διαφορά στον απελπισμένο αγώνα εναντίον των δυναστών, τον οποίο πολεμούσε η ευρωπαϊκή ιδεολογική πρωτοπορία. Ήταν το τέλειο σύμβολο μιας ιδανικής αναμέτρησης, που δεν μπορούσε και δεν έπρεπε να αποτύχει. Ο συμβολισμός ήταν τόσο ισχυρός, ώστε συμπαρέσυρε τη διπλωματία, ασχέτως των πραγματικών κινήτρων της. Η παρακαταθήκη της συμπόρευσης αυτής γοήτευσε έκτοτε γενεές Ευρωπαίων. Θεωρήθηκε συνώνυμο της ανθρωπιστικής παιδείας και του ανιδιοτελούς αγώνα για την ελευθερία. Η διεθνής παρακμή των σπουδών αυτών και η πλήρης επικράτηση των φιλελεύθερων ιδεωδών στην Ευρώπη αναπόφευκτα έθεσαν το Φιλελληνισμό, με την κλασική του έννοια, στο περιθώριο. Ως κορεσμένη ιδεολογία αποδομήθηκε, αχρείαστη πλέον για την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Παραμένει όμως σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας των ιδεών στην ήπειρό μας και κλασικό παράδειγμα της επιρροής των ιδεολογιών στην πολιτική. Ειδικά για την Ελλάδα ο Φιλελληνισμός αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο της νεότερης ιστορίας της, ένα κεφάλαιο γραμμένο εξ ολοκλήρου με το αίμα της ευρωπαϊκής νεολαίας. Βασίλης Κ. Γούναρης Καθηγητής Ιστορίας των Νεοτέρων Χρόνων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Aρχαίος Έλληνας πολεμιστής ανακοινώνει σε έναν αγωνιστή τη νίκη των ευρωπαϊκών στόλων στο Ναυαρίνο An ancient Greek warrior announces the victory of the European fleets at Navarino to a fighter

5 O nly in Europe, could the word «Hellas» thrill, fascinate and mobilize so many Introduction people; because it is the very word in which the Enlightenment was to recognize its spiritual origins. In the early 19th century, «Hellas», as a concept and challenge, was in a position to make the difference in the desperate struggle against tyranny fought by the European ideological avant-garde. It was the perfect symbol of an ideal stand-off that could not and would not fail. The symbolism was so powerful, that it also influenced diplomacy, regardless of its real incentives. The legacy of this common route has charmed generations of Europeans since. It was considered to be a synonym of humanitarian education and of the selfless struggle for freedom. The international decline of these studies and the complete prevalence of liberal ideals in Europe inevitably marginalized Philhellenism, in its classical sense. It was deconstructed as an outdated ideology that was no longer of any use to the European political setting. However, it still remains an important chapter of the history of ideas in our continent and a typical example of how much politics are influenced by ideology. Especially for Greece, Philhellenism constitutes the first chapter of its modern history, a chapter exclusively written in the blood of European youth. Aλληγορική σύνθεση της υπόδουλης Ελλάδας. Λιθογραφία από την πρώτη σελίδα της έκδοσης Voyage de la Grèce de M.G.F.A. compte de Choiseur - Gouffier, vol 1, Paris 1782 An allegorical composition of Greece enslaved. Lithograph from the first page of the edition: Voyage de la Grèce de M.G.F.A. compte de Choiseur - Gouffier, vol 1, Paris 1782 Basil C. Gounaris Professor of Modern History Aristotle University of Thessaloniki

6 O Φιλελληνισμός, μολονότι είχε αρχίσει να κυοφορείται από την εποχή της Αναγέννησης, γαλουχήθηκε μέσα στο κλίμα του κλασικισμού του 18ου αιώνα. Ο ευρωπαϊκός κλασικισμός ανανέωσε το ενδιαφέρον για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Πολλοί ευρωπαίοι διανοούμενοι, αρχαιολάτρες με κλασικές σπουδές, αναζήτησαν στα ιδεώδη και τις αξίες της αρχαίας Ελλάδας το πρότυπο για την οργάνωση των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Έργα όπως Les aventures de Télémaque (1699) του Fénelon, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce (1788) του Jean-Jacques Barthélemy καθώς και οι μελέτες για την κλασική τέχνη του Γερμανού Johann Joachim Winckelmann κυκλοφόρησαν σε χιλιάδες αντίτυπα, διαβάστηκαν ευρέως και προκάλεσαν το θαυμασμό για τους αρχαίους Έλληνες και τον πολιτισμό τους. Ακολούθησαν οι περιηγητές (James Stuart και Nicholas Revett, Aug. Choiseul-Gouffier, William Martin Leake, Fr. Pouqueville, Chateaubriand κ.ά.), που ταξίδεψαν στην σχετικά άγνωστη, έως τότε, Ανατολή. Αναζήτησαν το κάλλος και το μέτρο στα αρχαιοελληνικά μνημεία αλλά, μερικοί, και την ευκαιρία να αποσπάσουν κάποια από αυτά. Μαζί με τον κλασικό πολιτισμό, ωστόσο, «ανακάλυψαν» και τα προβλήματα των σύγχρονων Ελλήνων, κάτω από την καταπιεστική και μακραίωνη οθωμανική εξουσία. Η περιηγητική λογοτεχνία ξύπνησε το ενδιαφέρον για τη σύγχρονη Ελλάδα και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική κατανόηση και στήριξη του ελληνικού αγώνα της Ανεξαρτησίας. Οι ρίζες του Φιλελληνισμού Ο ναός του Ολυμπίου Διός και στο βάθος η Ακρόπολη The temple of Olympian Zeus and Acropolis in the background Το Σούνιο Sounion

7 Οι «Μαγεμένες», Θεσσαλονίκη Las Incantadas, Thessaloniki Η κοιλάδα των Τεμπών The valley of Tempi The roots of Philhellenism Α lthough Philhellenism had been conceived since the Renaissance, it was nurtured within the climate of 18th century classicism. European classicism created a renewed interest in the civilization of ancient Greece. Several European scholars and admirers of ancient Greece who had completed classical studies, sought a model for the organization of European society among the ideals and values of ancient Greece. Works such as Les aventures de Télémaque (1699) by Fénelon, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce (1788) by Jean-Jacques Barthélemy, along with the studies on classical art of the German Johann Joachim Winckelmann, sold thousands of copies, were read broadly and created feelings of admiration for the ancient Greeks and their civilization. Next came the travellers (James Stuart and Nicholas Revett, Aug. Choiseul- Gouffier, William Martin Leake, Fr. Pouqueville, Chateaubriand etc.), who journeyed to the East, that was relatively unknown until then. They looked for beauty and proper measure in the ancient Greek monuments but, some, also seized the opportunity to remove them. Together with the classic civilization, however, they also discovered the problems facing modern Greeks, under the oppressive and century-old ottoman rule. Travel literature awoke an interest for modern Greece and paved the way for a future understanding and support of the Greek struggle for Independence.

8 O Στο πλευρό των Ελλήνων πρώτες εκδηλώσεις υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης αγώνας της Ανεξαρτησίας των Ελλήνων το 1821 ξέσπασε σε μια πολιτικά ταραγμένη για την Ευρώπη περίοδο. Μετά την ήττα του Ναπολέοντα και την παλινόρθωση των μοναρχικών καθεστώτων στο Συνέδριο της Βιέννης (1815), η Ιερή Συμμαχία κήρυξε πόλεμο εναντίον κάθε επαναστατικής κίνησης. Οι φιλελεύθερες και δημοκρατικές ιδέες και όσοι τις υπερασπίζονταν τέθηκαν υπό διωγμό. Για όλους αυτούς όπως και για τους απογοητευμένους επαναστάτες των ευρωπαϊκών χωρών, η συμπαράσταση στον ελληνικό αγώνα αποτελούσε μια καλή αφορμή για να επαναφέρουν δυναμικά στο προσκήνιο τις πολιτικές και εθνικές τους διεκδικήσεις. Από την άλλη, ο Ρομαντισμός, κυρίαρχο καλλιτεχνικό ρεύμα της περιόδου, συνδύαζε το πρότυπο της ελευθερίας με τα ιδανικά της αυταπάρνησης, της αυτοθυσίας και της στράτευσης σε υψηλούς στόχους. Φιλελεύθεροι και ρομαντικοί από όλες τις χώρες της Ευρώπης ένωσαν πρόθυμα τις φωνές τους για την ελληνική υπόθεση. Σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση των φιλελληνικών αισθημάτων διαδραμάτισαν οι ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού και κυρίως τρεις προσωπικότητες της Διασποράς: ο Κοραής στο Παρίσι, ο Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιος στην Πίζα και ο Ιωάννης Καποδίστριας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χρησιμοποιώντας τον ευρύ κύκλο γνωριμιών τους, συνέβαλλαν στο άναμμα και τη διατήρηση της φλόγας του Φιλελληνισμού κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Σάλπισμα πολεμιστήριον, του Αδαμάντιου Κοραή, 1801 Bugle call, by Adamantios Korais, 1801

9 Τ Standing by the Greeks; early events in support of the Greek Revolution he Greek War of Independence broke out in 1821 during a turbulent time for European politics. Following Napoleon s defeat and the restoration of the monarchic regimes at the Congress of Vienna (1815), the Holy Alliance declared war against any revolutionary movement. Liberal and democratic ideas and their supporters were persecuted. For all these people, and for the disappointed revolutionaries of Europe, showing support for the Greek struggle served as a good pretext in order to bring their political and national claims back to the forefront in force. On the other hand, Romanticism, the predominant artistic movement of that period, combined the ideal of freedom with those of selfdenial, self-sacrifice and commitment to higher objectives. Liberals and romantics from all over Europe willingly raised their voices to support the Greek cause. A major role in arousing philhellenic sentiments was played by the Greek communities abroad, and three key personalities of the Diaspora: Korais in Paris, the Metropolitan of Ungro-Vlachia Ignatius in Pisa, and Η σφαγή της Χίου, Eugene Delacroix, Παρίσι, Mουσείο Λούβρου The massacre of Chios, Eugene Delacroix, The Louvre, Paris Ioannis Kapodistrias all over Europe. By using their broad circle of contacts, they helped to light and preserve the flame of Philhellenism during the Greek Revolution.

10 Σ Τα Φιλελληνικά Κομιτάτα το άκουσμα της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης κινητοποιήθηκαν Φιλέλληνες από όλη την Ευρώπη, αλλά και την Αμερική. Καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αρχικά έδειχναν απρόθυμες να βοηθήσουν, η πρωτοβουλία πέρασε στους ιδιώτες. Άρχισαν να συντονίζουν τις ενέργειές τους για την παροχή κάθε είδους βοήθειας προς τους αγωνιζόμενους Έλληνες. Παρά τα αυστηρά κατασταλτικά μέτρα συγκροτήθηκαν στα νοτιοδυτικά γερμανικά κρατίδια, στην Ελβετία και στη Γαλλία φιλελληνικές επιτροπές. Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε αρχικά η Στουτγκάρδη, επίκεντρο του γερμανικού Φιλελληνισμού. Ακολούθησαν η Ζυρίχη, η Βασιλεία, η Γενεύη και η Λυών. Σύντομα δημιουργήθηκε ένα πυκνό, διακρατικό δίκτυο φιλελληνικών επιτροπών, από το Ντάρμσταντ μέχρι τη Μασσαλία, στενά συνεργαζόμενων, με στόχο την αποστολή εθελοντών, πολεμοφοδίων, ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας στους Έλληνες. Στις δυναμικές πρωτοβουλίες των φιλελληνικών επιτροπών ανήκουν έρανοι, συναυλίες, εκθέσεις και θεατρικές παραστάσεις υπέρ των αγωνιζόμενων Ελλήνων. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική στήριξη του αγώνα διαδραμάτισε ο Ελβετός τραπεζίτης Jean- Έρανος στη Γαλλία υπέρ των Ελλήνων Fund-raising in France for the Greek people Gabriel Eynard. Το 1823 συγκροτήθηκε το κομιτάτο του Λονδίνου, ως αποτέλεσμα της ευνοϊκότερης στάσης της βρετανικής πολιτικής έναντι της ελληνικής υπόθεσης. Σύντομα ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο, με φιλόδοξα σχέδια για την ανεξαρτησία και την ηθική αναγέννηση της Ελλάδας. Ακολούθησε στο Παρίσι η ίδρυση της Société philanthropique en faveur des Grecs, που συγκέντρωσε σημαντικά ποσά υπέρ του αγώνα και ανανέωσε το φιλελληνικό ενθουσιασμό στην Ευρώπη. Το 1825 ο ένθερμος Φιλέλληνας Λουδοβίκος Α της Βαυαρίας, ο μόνος ευρωπαίος ηγέτης που πήρε ανοιχτά θέση υπέρ της ελληνικής Ανεξαρτησίας, κατέστησε το Μόναχο επίκεντρο ενός μαχητικού Φιλελληνισμού.

11 Τhe Philhellenic Committees Φιλελληνικό ρολόγι Philhellenic watch Φιλελληνικό βάζο (αριστερά) και πιάτο (δεξιά) Philhellenic vase (left) and plate (right) W hen news spread about the outbreak of the Greek Revolution, Philhellenes from all over Europe and America were mobilized. Since the governments of Europe initially seemed unwilling to help, their people took on the initiative. They began to coordinate their actions in order to provide all possible assistance to the struggling Greeks. Despite the strict repressive measures taken, pro-hellenic committees were established in the south-west states of Germany, in Switzerland and in France. Stuttgart played a leading role initially, as the centre of philhellenism in Germany, followed by Zurich, Basel, Geneva and Lyon. Soon, a dense, transnational network of philhellenic committees was formed, spreading from Darmstadt to Marseille, working closely together, in order to send volunteers, ammunition, humanitarian and financial assistance to the Greeks. The dynamic initiatives undertaken by the philhellenic committees included fund-raising, concerts, exhibitions and theatrical performances in aid of the struggling Greeks. A major financial supporter of the cause was the Swiss banker Jean- Gabriel Eynard. In 1823 the London Committee was established, as a result of the more favourable stand adopted by British politicians towards Greece. Soon it took on a leading role, with ambitious plans for the independence and moral rebirth of Greece. Paris followed, with the creation of Société philanthropique en faveur des Grecs, which collected significant funds for the cause and revived the Philhellenic sentiment in Europe. In 1825, the ardent Philhellene Louis I of Bavaria, the only European leader who openly took a stand in favour of Greek Independence, made Munich the focal point of a combative Philhellenic effort.

12 Ευρωπαίοι εθελοντές στον αγώνα της ελληνικής Ανεξαρτησίας Η παρουσία εθελοντών στην Ελληνική Επανάσταση αποτελεί την πλέον έμπρακτη εκδήλωση των φιλελληνικών αισθημάτων. Οι Ευρωπαίοι που προσήλθαν και πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων προέρχονταν από πολλές χώρες και είχαν ποικίλα κίνητρα. Ενθουσιώδεις φοιτητές, ρομαντικοί ιδεαλιστές, εξόριστοι φιλελεύθεροι επαναστάτες από το Πεδεμόντιο και τη Σικελία, παλαίμαχοι αξιωματικοί των ναπολεόντειων πολέμων, αλλά και τυχοδιώκτες, λάτρεις της περιπέτειας, συγκροτούσαν ένα ανομοιογενές, πολυεθνικό σώμα, που προσπάθησε, αλλά, τελικά, δεν κατόρθωσε να αποτελέσει αποφασιστικό στρατιωτικό παράγοντα. Το Μάιο του 1822 συγκροτήθηκε Τάγμα Φιλελλήνων, υπό τη διοίκηση του Ιταλού Andrea Dania. Με κίνητρο τον ιδεαλισμό αλλά ουσιαστικά αδυνατώντας να προσαρμοστούν στην ιδιόμορφη ελληνική πραγματικότητα, οι ευρωπαίοι εθελοντές δεν κατάφεραν πάντοτε να συνεργαστούν αποτελεσματικά μεταξύ τους ούτε με τους ντόπιους πολεμιστές. Η συμμετοχή στη μάχη του Πέτα (Ιούλιος 1822) χάρισε σε πολλούς από αυτούς έναν ένδοξο θάνατο, όπως όριζε ο ρομαντικός ιδεαλισμός της εποχής. Η αυτοπρόσωπη παρουσία και ο θάνατος του Λόρδου Byron στο Μεσολόγγι (Απρίλιος 1824) έγινε σημείο αναφοράς για όλους τους μετέπειτα Φιλέλληνες. Ο «Βυρωνισμός» αποτέλεσε έκτοτε το πρότυπο όπου συγκλίνουν η θεωρία του Φιλελληνισμού με την πράξη και την αυτοθυσία. Αξιόλογη συνεισφορά είχαν οι Βρετανοί Edward Blaquiere, Richard Church, Thomas Cohrane, Leicester Stanhope, Thomas Gordon, George Finlay, Frank Hastings, οι Γάλλοι Louis-Maxime Raybaud, Olivier Voutier, Charles Fabvier, Auguste Touret, Maurice Persat, οι Γερμανοί Karl von Normann, Carl Heideck και Karl Krazeisen, οι Ιταλοί Santoro di Santa Rosa, Pietro Tarella και Antonio Morandi, ο Ελβετός τυπογράφος Johann Jakob Meyer, ο Δανός Henrik Nikolai Krøyer, ο Πορτογάλος Antonio d Almeida, ο Πολωνός Mirziewski και άλλοι πολλοί. Ο Λόρδος Βύρων Lord Byron Φιλέλληνες Philhellenes

13 T Volunteers from Europe in the Greek War of Independence he presence of volunteers in the Greek Revolution constitutes the most concrete expression of philhellenic sentiment. The Europeans who came and fought alongside the Greeks, originated from many countries and had various motives. Enthusiastic students, romantic idealists, exiled liberal rebels from Piemonte and Sicily, veteran officers of the Napoleonic wars, as well as opportunists and adventurists, all formed a non-homogeneous, multinational body, that attempted, but was finally unable to create a decisive military presence. In May 1822, the Battalion of Philhellenes was set up, under Commander Andrea Dania from Italy. Moved by idealism, but essentially unable to adapt to the particular features of Greek reality, the volunteers from Europe never managed to effectively cooperate, either as a group or with the local fighters. Many took part in the battle of Peta (July 1822) and died an illustrious death, as romantic idealism dictated at the time. The presence and death of Lord Byron in Messolonghi (April 1824) became a point of reference for all future Philhellenes. Since then, Byronism has been the model of where the theory of Philhellenism converges with action and self-sacrifice. Other major contributors to the cause included Edward Blaquiere, Richard Church, Thomas Cochrane, Leicester Stanhope, Thomas Gordon, George Finlay and Frank Hastings from Britain, Louis-Maxime Raybaud, Olivier Voutier, Charles Fabvier, Auguste Touret and Maurice Persat from France, Karl von Normann, Carl Heideck and Karl Krazeisen from Germany, Santoro di Santa Rosa, Pietro Tarella and Antonio Morandi from Italy, the Swiss printer Johann Jakob Meyer, Henrik Nikolai Krøyer from Denmark, Antonio d Almeida from Φιλέλληνες Philhellenes Portugal, Mirziewski from Poland and many more.

14 Ο ι μεγάλες στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τους φιλέλληνες λογοτέχνες και έγιναν πρώτο θέμα στο δημόσιο ευρωπαϊκό λόγο. Οι ρομαντικοί ποιητές ύμνησαν τις ελληνικές νίκες και τους ήρωες της Επανάστασης, τον Μάρκο Μπότσαρη, τον Κωνσταντίνο Κανάρη, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και θρήνησαν τα αθώα θύματα των τουρκικών σφαγών στο Μεσολόγγι και τη Χίο. Στίχοι, ποιήματα, μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά και μουσικά έργα, εμπνευσμένα από τον αγώνα των Ελλήνων, κάποια υψηλής αισθητικής, άλλα ελάσσονος σημασίας, αποτυπώνουν, ωστόσο, όλα την τεράστια απήχηση του νεοελληνικού εθνικού κινήματος στους μεγαλύτερους ευρωπαίους λογοτέχνες: Λόρδος Byron, Percy Shelley, Pierre-Jean de Béranger, Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Claude Fauriel, Goethe, Wilhelm Müller και πλήθος άλλοι, σύγχρονοι με τα γεγονότα ή λίγο μεταγενέστεροι. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Τύπου στη διάδοση και διατήρηση των φιλελληνικών αισθημάτων. Λογοτέχνες, δημοσιογράφοι, ιερωμένοι και διανοούμενοι με πολιτικά άρθρα στις εφημερίδες, σε φυλλάδια και δημόσιους λόγους ευαισθητοποίησαν την κοινή γνώμη. Ξεχωρίζουν οι Benjamin Constant και Chateaubriand στη Γαλλία και ο Friedrich Thiersch στο Μόναχο, που με μαχητικό δημόσιο λόγο κατήγγειλαν την αυθαιρεσία της οθωμανικής εξουσίας και υπερασπίστηκαν το δικαίωμα των Ελλήνων για ελευθερία. Φιλελληνική λογοτεχνία και Τύπος Johann Wolfgang von Goethe Wilhelm Müller

15 Victor Hugo Percy Bysshe Shelley Philhellenic literature and the Press T he great moments of the Greek Revolution became a source of inspiration for philhellenic writers and a major issue in public European discourse. The romantic poets hailed the Greek victories and the heroes of the Revolution, such as Markos Botsaris, Konstantinos Kanaris, Theodoros Kolokotronis and Laskarina Bouboulina, while mourning the innocent victims of the Turkish massacres in Messolonghi and Chios. Verses, poems, novels, short stories, plays and musical compositions, inspired by the Greek cause, some of high aesthetic value and others of lesser significance, all portray however the great appeal of the modern Greek national movement among the greatest European scholars, contemporary or subsequent: Lord Byron, Percy Shelley, Pierre- Jean de Béranger, Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Claude Fauriel, Goethe, Wilhelm Müller and many more. The contribution of the Press was also important in the dissemination and preservation of Greek sentiment. Literary writers, journalists, clerics and scholars, wrote political articles in newspapers, prepared leaflets, and made speeches which raised public awareness. Some distinct examples were Benjamin Constant and Chateaubriand in France, as well as Friedrich Thiersch in Munich, whose militant public discourse condemned the Ottoman s arbitrary acts and defended the right of Greeks to freedom.

16 Ο ι ευρωπαίοι ζωγράφοι του 19ου αιώνα, συνεπαρμένοι από τις ιδέες του ρομαντισμού, προσπαθούν να μεταφέρουν στα έργα τους το φλογερό πάθος για την ελευθερία και τον αγώνα των αδυνάτων. Η Ελληνική Επανάσταση, αλλά κυρίως τα πάθη ενός λαού που μόλις ανακάλυπτε η Ευρώπη ήταν επόμενο να τους συναρπάσουν. Κεντρική θέση στα έργα που επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν καταλαμβάνει ο ηρωισμός και η ανάδειξη του άνισου αγώνα του ελληνικού λαού. Οι αγωνιστές διεκδικούν με πατριωτικό ενθουσιασμό την εκπλήρωση των εθνικών τους πόθων. Η τιμωρία τους όμως ήταν αδυσώπητη. Ο ανθρώπινος πόνος των βουβών πρωταγωνιστών αποδίδεται μνημειακά. Οι χιλιάδες ανώνυμοι ήρωες, αθώα θύματα βυθισμένα στον πόνο, τη θλίψη και τη μοναξιά ανυψώνονται σε καθολικό σύμβολο. Τα έργα των ευρωπαίων ζωγράφων δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αντίδραση της σκεπτόμενης Ευρώπης του 19ου αιώνα απέναντι στη βάναυση Τυραννία. Μαυρογέννη Σταυρούλα Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Φιλελληνική Τέχνη Ο χορός του Ζαλόγγου, Pinet Claude, Αθήνα, Mουσείο Μπενάκη Zalongos dance, Pinet Claude, Athens, Benaki Museum Η σφαγή, Χydakobe, Αθήνα, Mουσείο Μπενάκη The Massacre, Xydakobe, Athens, Benaki Museum

17 Philhellenic Art O ελληνικός χορός «ρωμαίικα» στην Πνύκα, Bonirote Pierre, Λευκωσία, Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου The Greek dance romaika at Pnyx, Bonirote Pierre, Nicosia, Archbishop Makarios Foundation Aποτυχία επιχειρήσεως, De Caisne Henri, 1826 Αθήνα, Mουσείο Μπενάκη Failed mission, De Caisne Henri, 1826 Athens, Benaki Museum T he European painters of the 19th century, carried away by the ideas of romanticism, tried to convey the ardent passion for freedom and the struggle of the weak through their work. The Greek revolution, but mainly the suffering of a people whose existence Europe was just discovering, were bound to fascinate them. At the core of the selected works for exhibition is a focus on heroism and the unequal struggle fought by the Greek people, who sought to fulfill their national goals with patriotic zeal. Their punishment was relentless however. The human anguish of the silent protagonists is depicted in a monumental fashion. Thousands of heroes with no name, innocent victims steeped in pain, grief and loneliness, are elevated to the status of a universal symbol. The work of European painters is nothing more than the reaction of educated Europe of the 19th century to barbaric Tyranny. Μavrogenni Stavroula Assistant Professor University of Macedonia, Thessaloniki

18 Γυναικείος φιλελληνισμός Women and philhellenism H Sophie de Marbois ( ), γνωστή ως Δούκισσα της Πλακεντίας, αποτέλεσε ενεργό μέλος του φιλελληνικού κομιτάτου στο Παρίσι. Πούλησε τα κοσμήματά της συγκεντρώνοντας ένα σημαντικό ποσό υπέρ του ελληνικού αγώνα. Το 1834 εγκαταστάθηκε μαζί με την κόρη της Ελίζα στην Ελλάδα, όπου νωρίτερα ( ) είχε πραγματοποιήσει ταξίδι. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής της δε σταμάτησε να ενισχύει οικονομικά το ελληνικό κράτος, μεριμνώντας για την προαγωγή της γυναικείας εκπαίδευσης και δωρίζοντας χρήματα για κοινωφελής σκοπούς. H Sophie de Marbois ( ) Ελένη Γκίκα ( ) Eleni Ghica ( ) ρουμανικής καταγωγής Ελένη Γκίκα ( ), γνωστή με το φιλολογικό της ψευδώνυμο Dora D Istria. Λόγια και συγγραφέας, αφιέρωσε σημαντικό μέρος του έργου της στην Ελλάδα. Αρχαιολάτρης, με έντονο ενδιαφέ- E S ophie de Marbois ( ), known as the Duchess of Plaisance, was an active member of the philhellenic committee in Paris. She sold her jewellery, raising a significant amount for the Greek cause. In 1834, she settled in Greece with her daughter Elisa, after an earlier journey ( ). Throughout her life, she did not cease to financially support the Greek state, seeking to promote women s education and donating money to charitable causes. leni Ghica was of Romanian origin ( ) and known by her literary pseudonym, Dora D Istria. A scholar and writer, she dedicated a major part of her work to Greece. A lover of classical antiquity, with a strong interest in

19 ρον και για τη σύγχρονη Ελλάδα αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, για την αναβάθμιση του ρόλου της γυναίκας και την ανάδειξη των προβλημάτων της. Με το συγγραφικό της έργο υπερασπίστηκε τα ελληνικά συμφέροντα, όπως την Ένωση των Ιονίων Νήσων και της Κρήτης με την Ελλάδα και τη συνέχεια του αρχαίου με το νέο ελληνισμό. Η ελληνική πολιτεία, αναγνωρίζοντας τις υπηρεσίες της, της απένειμε το 1866 τον τίτλο της «Ελληνίδος Πολίτιδος». modern Greece also, she fought, inter alia, to upgrade the role of women and highlight their problems. Through her writings, she defended Greek interests, such as the Union of the Ionian Islands and Crete with Greece, and the link between ancient and modern Hellenism. In recognition of her services, the Greek state awarded her the title of Greek Citizen in J uliette Adam-Lamber ( ), Γαλλίδα συγγραφέας και πολιτικός, με ισχυρά φιλελληνικά αισθήματα. Το 1901 επισκέφτηκε την Ελλάδα και στα γραπτά της συνδύασε τον ενθουσιασμό για τη σύγχρονη Ελλάδα με την αποθέωση του κλασικού πολιτισμού. Συνέγραψε τη σημαντική μελέτη Σύγχρονοι Έλληνες Ποιητές (1881), στην οποία αποκαλύπτεται η αγάπη της για την Ελλάδα και η βαθιά γνώση της για τη νεοελληνική γραμματεία. Juliette Adam-Lamber ( ) J uliette Adam-Lamber ( ), French writer and politician, with strong philhellenic sentiments. She visited Greece in 1901, and in her writings she combined her enthusiasm about modern Greece, with a distinct admiration of classical culture. She co-authored the important Studies of Contemporaneous Greek Poets (1881), in which she reveals her love of Greece and her deep knowledge of modern Greek letters.

20 Ο Η διαχρονικότητα του φιλελληνικού κινήματος ι θερμές φιλελληνικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 αποτέλεσαν σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές της Ευρώπης και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την αναζωπύρωση των φιλελληνικών αισθημάτων στον ελληνικό αλυτρωτισμό του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Με το ξέσπασμα της Κρητικής Επανάστασης ( ) η Γενική Συνέλευση των Κρητών ψήφισε την ένωση με την Ελλάδα και απηύθυνε, μεταξύ άλλων, έκκληση «προς πάντας τους φιλέλληνας» για τη συνδρομή τους στον αγώνα. Πέραν της Ελλάδας, χιλιάδες εθελοντές από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Ελβετία, την Αμερική, τις βαλκανικές χώρες, τη Ρωσία κ.α, έσπευσαν να βοηθήσουν τον αγωνιζόμενο λαό της Κρήτης. Ανάμεσά τους και αρκετοί πολεμικοί ανταποκριτές ευρωπαϊκών και αμερικανικών εφημερίδων. Το Ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου (8 Νοεμβρίου 1866) και το δράμα των προσφύγων ξεσήκωσε κύμα συμπαράστασης στους κύκλους των ευρωπαίων διανοουμένων, προεξάρχοντος του Victor Hugo. Αλλά και στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 σημαντική ήταν η συμβολή εθελοντών, κυρίως από την Ιταλία, ποικίλων φρονημάτων, ριζοσπαστών, όπως ο Amilcare Cipriani, δημοκρατών και φιλελευθέρων. Συγκροτήθηκε «Λεγεώνα Φιλελλήνων» και «Σώμα Ερυθροχιτώνων Γαριβαλδινών», υπό την ηγεσία του Ricciotti Garibaldi (υιού του Giuseppe Garibaldi), που πολέμησε και διακρίθηκε στη μάχη του Δομοκού. Τέλος, στον Α Βαλκανικό Πόλεμο (1912), με πρωτοβουλία του Αλέξανδρου Ρώμα, συγκροτήθηκε επίσης «Σώμα Ελλήνων Γαριβαλδινών» και εκ νέου «Σώμα Γαριβαλδινών» με Ιταλούς, Βρετανούς και εθελοντές άλλων εθνοτήτων, υπό τη διοίκηση του Peppino Garibaldi, υιού του Ricciotti. Τα δύο αυτά σώματα πήραν μέρος και διακρίθηκαν στη μάχη του Δρίσκου στην Ήπειρο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στη Μνήμη -50x 40 cm - acrylics on camvas

Ταξίδι στη Μνήμη -50x 40 cm - acrylics on camvas Voyage - Voyage 1 Ταξίδι στη Μνήμη -50x 40 cm - acrylics on camvas Voyage - Voyage Η Κατερίνα Δημητριάδου είναι μια ζωγράφος με αφοπλιστική ποιότητα στα έργα της, υπέροχη τεχνική και ιδιαίτερο συναίσθημα.

Διαβάστε περισσότερα

THE WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE) INC. OCEANIA & FAR EAST REGION

THE WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE) INC. OCEANIA & FAR EAST REGION THE WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE) INC. OCEANIA & FAR EAST REGION EΛΛHNIKH ΝΕΟΛΑΙΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ - OCEANIA GREEK YOUTH άμες δε γ εσόμεθα πολλώ κάρονες Στίχοι προς τους Έλληνες Νέους της Σπάρτης - Folk

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ 13 th PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL OF PAFOS. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Ελένη Αργυρίδου ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κύπρος Πισιαλής

ΙΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ 13 th PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL OF PAFOS. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Ελένη Αργυρίδου ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κύπρος Πισιαλής «Το ψηφιδωτό της ζωής» Διαθεματική προσέγγιση (Αγωγή Υγείας & Εικαστική Αγωγή) «Τhe mosaic of life» An interdisciplinary approach (Health EducaWon & Art EducaWon) ΙΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ 13 th PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη

ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη Αργύρης Οικονόμου Διευθυντής Ν.Υ. τηςδεη Συνέδριο ACC / Απρίλιος 2009 R-E-S-P-E-C-T (Ηαξία της Aretha

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012 / Friday, 2 November 9.00 Έναρξη Συνεδρίου / Conference Inauguration Χαιρετισμός / Opening address David Landsman, British Ambassador to Greece / Βρετανός

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2008-I. Greeklaws Law Journal. Greeklaws.com. 1 Greeklaws Law Journal 2008. Μάιος / May 2008

2008-I. Greeklaws Law Journal. Greeklaws.com. 1 Greeklaws Law Journal 2008. Μάιος / May 2008 Greeklaws Law Journal 2008-I 1 Greeklaws Law Journal 2008 Μάιος / May 2008 Greeklaws.com Greeklaws Law Journal Τετραμηνιαία έκδοση της ιστοσελίδας Greeklaws.com Quarterly edition of the Greeklaws.com website

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project ΚYRIAKI FΑΚΟURELI Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project About me... 24 years old Law student at NKUA Erasmus in Caen, France (academic year 2011-2012) Aka Koula :P @ ESN KAPA Athens...

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas Επι Mένοντας Διεθνώς Λίζα Μάγιερ Managing Director, Fortis Venustas Reinventing your Business Διαγράφοντας το παρελθόν και χαράζοντας το μέλλον Υπάρχει μέλλον μετά την κρίση; Ηκρίσηοδηγεί στην αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

Human souls Continuation of our rehearsals! It isn't so easy, the students work a lot!!! Every Thursday we meet after the school lessons.

Human souls Continuation of our rehearsals! It isn't so easy, the students work a lot!!! Every Thursday we meet after the school lessons. Human souls Continuation of our rehearsals! It isn't so easy, the students work a lot!!! Every Thursday we meet after the school lessons. 7-5-2010 144 The performance!! 10-5-2010 Πρόσκληση Η θεατρική ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Γιώργος Παντελή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ : ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΠΑΗ CURATOR : MARIANNA SPAI «Θα ήθελα η τέχνη μου να λειτουργεί ως πηγή εσωτερικής ικανοποίησης. Μια προσέγγιση απλούστερη, ρομαντική, πιο ανθρώπινη,

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κάλυψη : Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Εργασία Ο Ρόλος των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης στην Καθημερινή Εξοικονόμηση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

LEWIS SCHOOL OF ENGLISH. Θεατρικές παραστάσεις στα αγγλικά ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, τώρα και κοντά σας!

LEWIS SCHOOL OF ENGLISH. Θεατρικές παραστάσεις στα αγγλικά ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, τώρα και κοντά σας! LEWIS SCHOOL OF ENGLISH Θεατρικές παραστάσεις στα αγγλικά ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, τώρα και κοντά σας! 2 ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ Το Theatre Express μία παραγωγή του Lewis School of English, ειδικεύεται

Διαβάστε περισσότερα

LIMASSOL MUNICIPALITY

LIMASSOL MUNICIPALITY LIMASSOL MUNICIPALITY October 30 th, 2013. I N V I T A T I O N Painting and sculpture exhibition from Brasov, Romania In the framework of the development of the relations between Limassol and Brasov, Romania,

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½Éà º±¹ ı ±½ þÿ º º±, œ±á ± þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Ραφαέλλα Ζάττα Λεμεσός 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments A.G.M. Decisions Attachments: 1. Dilosi Katochis 2. Dilosi Katochis 3. Dilosi Katochis 4. Announcement Non Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα