Σχολή Μηχανικής & Τεχνολογίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχολή Μηχανικής & Τεχνολογίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Γεωπληροφορικής"

Transcript

1 Σχολή Μηχανικής & Τεχνολογίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Γεωπληροφορικής

2 Περιεχόμενα Όραμα και στόχοι του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ Προσωπικό Εγκαταστάσεις Συνεργασίες με άλλους φορείς (Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο) Προγράμματα Σπουδών Ερευνητικοί τομείς Ερευνητική Υποδομή Ερευνητικά Προγράμματα Προοπτικές Συνεργασίας

3 όραμα και στόχοι του Τμήματος Ό

4 Στόχος του Τμήματος είναι να συνεχίζει να προσφέρει προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας, με διεθνή προσανατολισμό και να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν ισχυρό τεχνικό και θεωρητικό υπόβαθρο, καθώς επίσης να αναπτύξουν και τις αναγκαίες επαγγελματικές δεξιότητες, μέσω των άρτια εξοπλισμένων και σύγχρονων εργαστηρίων που διαθέτει. όραμα και στόχοι του Τμήματος Βασικός στόχος του Τμήματος είναι να παράγει Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα Αιχμής στους Τομείς της Πολιτικής Μηχανικής και Γεωπληροφορικής και να συμβάλει ουσιαστικά στην εμβάθυνση και προώθηση της κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο, μέσω Εθνικών, Περιφερειακών και Διεθνών συνεργασιών, τόσο με άλλα Πανεπιστήμια, οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα αλλά και με την Βιομηχανία.

5 Διεθνής διαπίστευση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό QUESTE- SI για Κοινωνική Προσφορά και Αειφόρο Ανάπτυξη στους ακόλουθους τομείς: Ιδρυματική Λειτουργία Έρευνα & Καινοτομία Συμμετοχή Φοιτητών Εκπαίδευση

6 προσωπικό

7 προσωπικό 16 Ακαδημαϊκοί 17 Ακαδημαϊκοί 1 Γραμματειακή Λειτουργός 1 Γραμματειακή Λειτουργός 1 Τεχνικός Εργαστηρίων 1 Τεχνικός Εργαστηρίων 3 Εκπαιδευτές Εργαστηρίων 45 Ερευνητικοί Συνεργάτες 21 Διδακτορικοί Φοιτητές

8 Καθ. Διόφαντος Γλ. Χατζημιτσής Πρόεδρος Τμήματος Ακαδημαϊκό Προσωπικό Τηλεπισκόπηση, συστήματα GIS, Γεωπληροφορική, Διαστημικές Εφαρμογές (διαχείριση περιβάλλοντος), LIDAR, γεωφυσικές διασκοπήσεις, αειφόρες κατασκευές, διοίκηση έργων, αειφορία Καθ. Τούλα Ονουφρίου Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Βελτιστοποίηση σχεδιασμού και διαχείριση κύκλου ζωής, τεχνικές επικινδυνότητας και αξιοπιστίας για μοντελλοποίηση επιδείνωσης κατάστασης και βελτιστοποίησης συντήρησης κατασκευών / συστημάτων υποδομών, ευφυή συστήματα παρακολούθησης, υδρογονάνθρακες Αν. Καθ. Κρίστης Χρυσοστόμου Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας Δυναμική κατασκευών, αντισεισμικός σχεδιασμός, ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών, αντισεισμική προστασία μνημείων

9 Ακαδημαϊκό Προσωπικό Επ. Καθ. Ευάγγελος Ακύλας Θεωρητική ρευστομηχανική: μοντελλοποίηση τυρβώδους ροής, DNS, ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα: αιολικό, δυναμικό, ατμοσφαιρικές ροές και διάχυση, μοντελλοποίηση υπόγειων υδροφορέων, εφαρμογές υδραυλικής / υδρολογίας Επ. Δημήτριος Σκαρλάτος Λήψη και αναπαράσταση αξιόπιστης μετρητικής 3D πληροφορίας αντικειμένων ανεξαρτήτως μεγέθους από φωτογραφίες και σαρωτές laser. Παραγωγή ορθοφωτογραφίών, αναπτυγμάτων αντικειμένων και μοντελλοποίηση αυτών. Εφαρμογές 3D GIS. Λέκτ. Έλια Ταντελέ Τεχνικές επικινδυνότητας και αξιοπιστίας για βελτιστοποίηση συντήρησης γεφυρών, μεθόδοι εκτίμησης ζημιών και κατάστασης κατασκευών, διάβρωση οπλισμένου σκυροδέματος, χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης

10 Ακαδημαϊκό Προσωπικό Λέκτ. Λύσανδρος Παντελίδης Γεωτεχνική Μηχανική: αριθμητικές και στοχαστικές μεθόδοι, αναλυτικά μοντέλα, κατολισθήσεις: εκτίμηση κινδύνου και διακινύνευσης (ρισκου) από κατολισθήσεις, σχεδιασμός μέτρων έναντι κατολισθήσεων, αειφόρος γεωτεχνική μηχανική, θεμελιώσεις, εργαστηριακές και μετρήσεις πεδίου, νευρωνικά δίκτυα. Λέκτ. Στέλιος Γιατρός Μη γραμμική μηχανική, ευστάθεια λεπτότοιχων / σύμμεικτων κατασκευών, διάδραση ιδιομορφών λυγισμού, εφαρμογές της βιομίμησης για αειφόρο σχεδιασμό Λέκτ. Χριστούδουλος Δανέζης Γεωδαισία, Γεωδαιτικά συστήματα, συστήματα πλοήγησης, χαρτογράφηση μετακινήσεων

11 Ακαδημαϊκό Προσωπικό Ενταγμένος Επ. Καθ. Νικόλας Καθητζιώτης Αξιολόγηση επιπτώσεων εφαρμογής επεξεργασμένων λυμάτων σε εδάφη και υδροφόρους ορίζοντες, κλιματική αλλαγή, διαχείριση υδάτινων πόρων και αλατότητας νερών και εδαφών, επιπτώσεις και έλεγχος μόλυνσης της παράκτιας ζώνης Ενταγμένη Επ. Καθ. Χρυστάλλα Δημητριάδη Κλασσική διαφορική γεωμετρία, γεωμετρική οπτική, διδακτική μαθηματικών, ανάπτυξη αλγορίθμων υποστήριξης θεμάτων μηχανικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ενταγμένος Επ. Καθ. Κλέιτος Αναστασιάδης Σχέδιο με την χρήση Υπολογιστή (CAD), Τεχνική Μηχανική, Αντοχή υλικών,

12 Ακαδημαϊκό Προσωπικό Ενταγμένη Αν. Λέκτ. Mαρία Θεοδώρου Βάσεις Δεδομένων, Εφαρμογές Γεωπληροφορικής, Συνδυασμένη χρήση IT με γεωματική Ενταγμένος Αν. Λέκτ. Ιωάννης Οικονομίδης Οδοποιία, Υλικά Οδοστρωσίας, Οδοστρώματα, Σχεδιασμός οδοστρωμάτων Ενταγμένος Αν. Λέκτορας Ανδρέας Κκολός Γεωματική, Τοπογραφικές Αποτυπώσεις, Οικοδομική, Μονωτικά Υλικά, Επιδιορθώσεις Κτιρίων Ενταγμένος Λέκτ. Χρύσης Παπαλεοντίου Δυναμική ανάλυση κατασκευών, γραμμική και μη γραμμική συμπεριφορά υλικού, φαινόμενα δεύτερης τάξης, επίλυση στο χρόνο και στο πεδίο συχνοτήτων, υπολογιστική μηχανική κατασκευών, αντισεισμική μηχανική, αντοχή φραγμάτων με πεπερασμένα στοιχεία

13 Εγκαταστάσεις Τμήματος

14 Νέες Αποθήκες Συκοπετρίτη (Εργαστήρια) Εγκαταστάσεις Τμήματος Κτίριο Δωροθέα (2 όροφοι εργαστήρια) Χάνι (Εργαστήριο) Κτίρια Αχιλλέως I & II (Γραφεία)

15

16 Συνεργασίες

17 Κύπρος - Τμήμα Δημοσίων Έργων - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων - Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης - Κτηματολόγιο - Τμήμα Δασών - Τμήμα Γεωργίας - Τμήμα Περιβάλλοντος - Μετεωρολογική Υπηρεσία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας - Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Τμήμα Αλιείας και Θαλλασσίων Ερευνών - Τμήμα Αρχαιοτήτων - Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας - Υπουργείο Άμυνας - Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών - Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου - Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης - Υπουργείο Παιδείας - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού - Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης - ΓΕΡΗΕΤ - British Sovereign Base Area Authority-Αγγλικές Βάσεις - Signal Generix Ltd - CNE Technology Ltd - ATLANTIS Consulting Ltd - Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΆΛΩΣ - Νovatex - MARINEM (Maritime Institute of Eastern Mediterranean) - CYRIC - Δημοτικές Αρχές / Υδατοπρομήθειες / Συμβούλια Αποχετεύσεων Ερευνητικές Συνεργασίες με τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα

18 Internationally-Διεθνή χώρο - Highways Agency, Department of Transport, UK - Network Rail, UK - UK Health & Safety Executive - Autostrata, Italy - Shell International, Netherlands - Lloyds Register of Shipping, UK - Atkins Rail, UK - BRE Ltd, UK Ερευνητικές Συνεργασίες με τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα - BP, UK - Brown & Root - Mott McDonald Oil & Gas, UK - Surrey Space Center, UK - Thames Water Utilities Ltd, UK - COWI, Denmark - Parsons Brinckerhoff, UK - Comsis, France - Intracom, Greece

19 Europe Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Imperial College London, (GB) University of Surrey, (GB) University College London, (GB) Southampton University, (GB) Aberdeen University, (GB) Cranfield University, (GB) University of Edinburgh, (GB) University of Sheffield, (GB) University of Pavia, (I) Delft University, (NE) Swiss Federal Institute of Technology (ETH), (CH) Norwegian University of Science and Technology, (NO) Instituto Superior Technico, (P) University of Porto, (P) Aalborg University, (DK) Aristotle University of Thessaloniki, (GR) National Technical University of Athens, (GR) National Observatory of Athens, (GR) Federal Institute of Material Research and Testing, (DE) Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research for Ιndustry, (CH) Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, (FR) Ερευνητικές Συνεργασίες με Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα >300 Πανεπιστημία & Ερευνητικά Κέντρα

20 Ερευνητικές Συνεργασίες με Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα USA - Colorado School of Mines - Harvard University - University of Colorado - Stanford University - Georgia Tech - Lehigh University - University of Buffalo - California State University Australia Asia Tokyo University, Japan Kyoto University, Japan Kansai University, Japan University of Osaka City, Japan Chinese Academy of Sciences, China Hong Kong Polytechnic University, HK University of Malaysia-Sabah - Newcastle University of Australia, Australia - University of Western Australia, Australia - Queensland University, Australia

21 Συνεργασία με Επαγγελματικά Σώματα Prize Giving Ceremony-2012

22 Συνεργασία με άλλα Σώματα The International Federation for Structural Concrete

23 Συνεργασία με άλλα Σώματα International Ocean Institute - Cyprus Focal Point Since 2008

24 Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος Συνεργασία με άλλα Σώματα

25 Συνεργασία με άλλα Σώματα

26 Συνεργασία με πολυεθνική εταιρεία υπηρεσιών Υδρογονανθράκων για πρόσληψη φοιτητών /αποφοίτων Schlumberger r Παρουσίαση εταιρείας Διοργάνωση Κέντρου Αξιολόγησης Προσλήψεων

27 Προγράμματα σπουδών

28 Προπτυχιακές Σπουδές Προγράμματα Το Τμήμα προσφέρει δύο ξεχωριστούς κλάδους σπουδών 4ετούς φοίτησης που είναι αναγνωρισμένα από τα αρμόδια επαγγελματικά σώματα - Πολιτικού Μηχανικού - Τοπογράφου Μηχανικού & Μηχανικού Γεωπληροφορικής

29 Δομή Προπτυχιακών Προγραμμάτων Εγκεκριμένα από το ΕΤΕΚ 4ετής φοίτηση με κοινό πρώτο χρόνο 256 ECTS Αναγκαστική Πρακτική Άσκηση στο τέλος του 2 ου και 3 ου χρόνου σε συνεργασία με την Βιομηχανία. Μετά το πέρας των δύο χρόνων και οι δύο κλάδοι μπορούν να επιλέξουν κατευθύνσεις ειδίκευσης. Υποδομές (INFRA) Δομοστατική (DOMO) Γεωπληροφορική (GEO) Το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο που προσφέρει πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού και Μηχανικού Γεωπληροφορικής που δίνει την δυνατότητα στους δύο κλάδους ΠΟΜ & ΤΟΜ να συνδιάζουν Civil Eng. & Geomatics

30 Master of Science Μεταπτυχιακά Προγράμματα MSc στην Πολιτική Μηχανική και Αειφόρο Σχεδιασμό MSc στην Γεωπληροφορική M.Sc. in Civil Engineering & Sustainable Design M.Sc. in Geo-informatics

31 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Διδακτορικού Επιπέδου Εισαγωγή 2 φορές τον χρόνο. Τα πρώτα δύο Διδακτορικά του Πανεπιστημίου ήταν από το Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ Αυτή την στιγμή υπάρχουν 21 Υποψήφιοι Διδάκτορες Χρηματοδότηση μέσω εξωτερικών πηγών (ΙΠΕ, Ευρωπαϊκό χώρο, βιομηχανία, ERASMUS) Smart Management of the Human and Built Environment Earthquake Engineering Remote Sensing & GIS Steel Corrosion Fluids Mechanics Geo-informatics Construction Management Building Pathology Structures Real Estate Photogrammetry Sustainable Construction Geotechnics

32 Ερευνητικοί τομείς

33 Ερευνητικοί τομείς Civil Engineering Geo-Informatics Smart Management of the Environment

34 Σεισμικής Μηχανικής Δομοστατικής Μηχανικής & Ευστάθειας Κατασκευών Δομικών Υλικών Αξιοπιστίας & Διαχείρισης Υποδομών Έξυπνης Διαχείρισης του Περιβάλλοντος Υδραυλικής, Υδρολογίας & Διαχείριση Υδάτινων Πόρων Ερευνητικοί τομείς Τηλεπισκόπησης, Διαστημικών Εφαρμογών, GIS, Αειφορίας & Γεωπεριβάλλοντος Φωτογραμμετρίας Γεωδαισίας Εδαφομηχανικής Υδρογονάνθρακες Γεωπληροφορικής Έρευνα Αιχμής με τοπικούς και διεθνείς Συνεργάτες

35 Ερευνητικές Υποδομές / Εργαστήρια

36 Εργαστηριακές Υποδομές Αντοχής Υλικών Εδαφομηχανικής Υδραυλικής

37 Εργαστηριακές Υποδομές Εργαστήριο Μεγάλων Κατασκευών και Σεισμικής Μηχανικής

38 Εργαστηριακές Υποδομές Εργαστήριο Δομικών Υλικών

39 Εργαστηριακές Υποδομές Εργαστήριο Υδραυλικής, Υδρολογίας και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων

40 Εργαστηριακές Υποδομές Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωπληροφορικής

41 Εργαστηριακή Υποδομή Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Διαστημικών Εφαρμογών, GIS και Γεωπεριβάλλοντος

42

43 Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας

44 Ερευνητικά Προγράμματα

45 Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα Το Τμήμα έχει συμμετάσχει σε πάνω από 39 Χρηματοδοτούμενα Ανταγωνιστικά Ερευνητικά Προγράμματα από το Συντονιστές σε πέραν των 20 προγραμμάτων. Πηγές Χρηματοδότησης Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Ευρωπαϊκή Ένωση Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Φορείς

46 Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα Το Τμήμα έχει λάβει συνολική χρηματοδότηση από το μέχρι σήμερα 4.8 εκατ. Ευρώ. Το Τμήμα έχει εργοδοτήσει συνολικά γύρω στους 130 ερευνητικούς συνεργάτες. Το Τμήμα δημοσιεύει τα ερευνητικά του αποτελέσματα σε εγνωσμένου κύρους επιστημονικά περιοδικά. To Τμήμα έχει εξασφαλίσει δύο ερευνητικές υποδομές μέσω του ΙΠΕ και των διαρθρωτικών ταμείων.

47 Europe Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Research Programs (1) Marie Curie ITN Network ( ) Smart Management of the Human Environment Ευφυή Διαχείριση για Βιώσιμο Ανθρώπινο Περιβάλλον - Cyprus University of Technology, Cyprus (Coordinator) - Imperial College London, UK - University of Surrey, UK - University of Pavia, Italy - Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM), Germany - Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research for Industry (EMPA), Switzerland - Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications France - Research Academic Computer Technology Institute, Greece - Research and Education Laboratory in Information Technologies, Greece - Comsis, France - COWI, Denmark - Design for Life Systems, UK - Network Rail, UK - Parsons Brinckerhoff, UK - Intracom, Greece USA - Stanford University - Lehigh University - San Diego State University Asia - Kansai University, Japan - Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong - Chinese Academy of Sciences, China Australia - Newcastle University of Australia, Australia - University of Western Australia, Australia Funding 3.7m Euros

48 Research Programs (2) SERFIN: SEismic Retrofitting of RC Frames with RC Infilling ( ) Partners Cyprus University of Technology (coordinator) University of Cyprus (CY) University of Nantes (FR) DENCO (GR) Σεισμική Ενίσχυση Πλαισίων ΟΣ με τοίχους ΟΣ

49 Safety and Vulnerability Mitigation of School Buildings Research Programs (3) Funding: 160, 000 euros Partners: Cyprus University of Technology (Coordinator) Aristotle University of Thessaloniki (GR), Signal GeneriX ltd (CY), Technical Services of the Ministry of Education (CY); Σεισμική Ασφάλεια και Μείωση Τρωτότητας Σχολικών Κτιρίων

50 Research Programs (4) Web and 3G mobile phone based air quality management: particulates, public health, co-benefits WEB- AIR2 ( ) Funding (800, 000 euros) Cyprus Research Promotion Foundation/Eureka European Commission Consortium Cyprus University of Technology (coordinator) Environmental Software & Services (ESS) GMBH-Austria Oikon Ltd-Croatia Department of Labour and Inspection (CY) Διαχείριση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και επιπτώσεις στην δημόσια υγεία

51 Research Programs (5) Ερευνητική Υποδομή για Μελέτη της Διάβρωσης του Οικοδομικού Χάλυβα και τη Βελτίωση της Δομικής Ακεραιότητας Κυπριακών Κτιρίων (αρ. ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ/ΝΕΚΥΠ/0311/29), (STEELCOR) Funding (500, 000 euros) Cyprus Research Promotion Foundation (coordinator) Structural Funds Partners Cyprus University of Technology (leaders) ΕΤΕΚ NTUA (Greece) Υποστηρίζουν: Frederick University Δήμος Πάφου Δήμος Λεμεσού

52 Αναβάθμιση εργαστηρίου υδραυλικής για τη μοντελοποίηση δικτύων ύδρευσης και μελέτη βελτιστοποίησης σχεδιασμού και λειτουργίας τους HYDROGIS Funding (410, 000 euros) Cyprus Research Promotion Foundation Structural Funds Research Programs (6) Partners Cyprus University of Technology (Coordinators) NTUA (Greece) Water Development Department ISOTHERM LTD

53 Research Programs (7) NOVIWAM: Novel Integrated Water Management Systems for Southern European Regions Funding (2,1 million euros) Partners Cyprus University of Technology Atlantis Ltd etc. Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Νερού στην Βόρεια Ευρώπη

54 Research Programs (8) MEDNET : Mediterranean Network for Custom Procedures and Simplification of Clearance in Ports ( ) Partners: 19 from Europe Total funding: 6.45 million euros Funding for CUT: 350, 000 Partners: CUT, MARINEM Απλοποίηση διαδικασιών εκτελώνισης στους λιμένες της Μεσογείου με μοντέλα μεταφορών και GIS

55 Research Programs (9) EU FP7 project Catastrophic shifts in drylands: how can we prevent ecosystem degradation? (CASCADE). ( ) Παρακολούθηση οικοσυστημάτων με συστήματα τηλεπισκόπησης Funding for CUT: 350, 000 Partners: 16 from Europe Total funding: 5.8 million euros Coordinators: Alterra

56 Research Programs (10) Ενοποιημένο μοντέλο πρόβλεψης απόδοσης για κατασκευές και υποδομές που ενσωματώνει διαφορετικά στοιχεία παρακολούθησης Partners Cyprus University of Technology (coordinator) Public Works Department Signal Generix Ltd Ships Inspection Monitoring Bridges Maintenance

57 Research Programs (11) Particulates Monitoring, Modelling and Management (PM3) Total budget: 1,3 million euros Consortium: Department of Labour Inspection (Leaders) Aristotle University of Thessaloniki, ESS Austria, Cyprus University of Technology Atlantis Consulting Cyprus Ltd Παρακολούθηση, Μοντελοποίηση και Διαχείριση Μικροσωματιδίων (Δορυφορική Τηλεπισκόπηση)

58 Research Programs (12) Economical and sustainable pavement infrastructure for surface transport (FP6)-STREP Ανάπτυξη αειφόρων οδοστρωμάτων με ινοπλισμένο κυλινδρούμενο σκυρόδεμα Budget: 2.1 million euros Partners: University of Sheffield, PWD, CUT, Scott Willson etc.

59 Research Programs (13) Mazotos: Recording and documenting the excavation process on an ancient shipwreck at 45m depth (2010 onwards) Partners Archeological Research Unit of UCY (coordinator) Thetis CUT Μαζωτός: Καταγραφή και τεκμηρίωση της ανασκαφικής διαδικασίας σε αρχαίο ναυάγιο σε βάθος 45m (από το 2010)

60 Research Programs (14) HawkEye: Autonomous Unmanned Air Vehicles at EAC s mapping services ( ) Partners Electricity Authority of Cyprus CUT (coordinator) HawkEye: Χρήση αυτόνομων πτητικών μέσων (Α-UAVs) για την κάλυψη των χαρτογραφικών αναγκών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)

61 Research Programs (15) Digitizing, regeneration and representation of Parthenon frieze and offerings ( ) Partners Acropolis Museum AUTH GeoAnalysis (coordinator) CUT Ψηφιοποίηση, ανάπλαση και αναπαράσταση της ζωφόρου του Παρθενώνα και αναθημάτων

62 Research Programs (16) INSIST: INvestigation of Structural stability and Integrity of Steel foam sandwich Structures ( ) Marie Curie Intra-European Fellowship Cyprus University of Technology (Fellow) Cranfield University (UK) (Host) Funding: EUROS Διερεύνηση ευστάθειας και ακεραιότητας σύνθετων panels με πυρήνα αφρού από χάλυβα

63 Research Programs (17) Συνδυασμένη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και υδραυλικής προσομοίωσης με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας σε φαινόμενα πλημμύρας σε επίπεδο λεκάνης απορροής στην Κύπρο-SATFLOOD Funding (200, 000 euros) Cyprus Research Promotion Foundation Structural Funds Partners Cyprus University of Technology (Coordinators) Technical University of Crete National Observatory of Athens Cyprus Meteorological Service Water Development Department

64 Research Programs (18) Ολοκληρωμένη χρήση δορυφορικών, γεωφυσικών και υπερφασματικών τεχνολογιών για παρακολούθηση διαρροών νερού σε δίκτυα ύδρευσης στην Κύπρο- WATERLEAKS Funding (200, 000 euros) Cyprus Research Promotion Foundation Structural Funds Partners Cyprus University of Technology (Coordinators) Water Development Department FORTH FREDERICK UNIVERSITY

65 Research Programs (19) Estimation Of Evapotranspiration In Irrigated Crops Using Satellite Remote Sensing And Wireless Sensors Funding (110, 000 euros) Cyprus Research Promotion Foundation Partners Cyprus University of Technology (Coordinators) Agricultural Research Institute (ARI) DEMETER-Larissa Greece Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής σε καλλιέργειες με την χρήση τηλεπισκόπησης και έξυπνων αισθητήρων

66 Research Programs (20) Ανάπτυξη έξυπνης φορητής συσκευής θερμικής απεικόνισης για επιθεώρηση κτιρίων Development of Handheld Thermal Imaging Device Funding: 180, 000 euros Partners Cyprus University of Technology, CY (Coordinators) Computer Technology Institute, EL SignalGenerix LTD, CY Philips Trust Foundation, CY Energy Service, Ministry of Commerce, Industry and Tourism, CY

67 Research Programs (21) Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός Funding: 3.5 million euros Partners: Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας ΤΕΠΑΚ Κτηματολόγιο Ωκεανογραφικό Κέντρο Παν. Αιγαίου Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής MARINEM

68 Research Programs (22) Impact of Biogenic versus Anthropogenic emissions on Clouds and Climate: towards a Holistic UnderStanding- BACCHUS Funding: 12 million euros Partners: ETH Zurich, Switzerland (Coordinators) 20 partners across Europe Επίπτωση φυσικών έναντι ανθρωπογενών εκπομπών στα νέφη και το κλίμα

69 Research Programs (23) Συνδιασμένη χρήση GIS & IT στο πεδίο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών Funding: 110, 00 euros (ΓΕΡΗΕΤ)

70 PARTNERS Cyprus University of Technology (coordinator) National and Kapodistrian University of Athens National Observatory of Athens National Technical University of Athens Cyprus Meteorological Service Research Programs (24) Συνδυασμένη χρήση τεχνικών τηλεπισκόπησης και LIDAR για την μελέτη ατμοσφαιρική ρύπανσης και οπτικών ιδιοτήτων της ατμόσφαιρας στην Κύπρο ( )

71 Research Programs (25) Διαχείριση και παρακολούθηση της ποιότητας των παράκτιων υδάτων στην Κύπρο με τη χρήση της δορυφορικής τηλεπισκόπησης PARTNERS Cyprus University of Technology (coordinator) National Observatory of Athens National Technical University of Athens Department of Fisheries and Marine Research MARINEM

72 Research Programs (26) PRIMA: Particle Representation in Modeling Applications FP7 Marie Curie Re-Integration Grant ( ) Partners Cyprus University of Technology (coordinator) National Observatory of Athens (GR) Σωματιδιακή Αναπαράσταση τύρβης

73 Research Programs (27) Innovative Reuse of All Tyre Components in Concrete, Anaggenisis «Innovative Reuse of All Tyre Components in Concrete». Funding: 4,5 million euros Partners University of Sheffield, UK Cyprus University of Technology, CY Imperial College, UK etc. Καινοτόμος Επαναχρησιμοποίηση ελαστικών σε σκυρόδεμα

74 Research Programs (28) Καινοτόμοι Ασύρματοι Κόμβοι Αισθητήρων με Έξυπνες Κεραίες Novel Wireless Sensor Nodes with Smart Antennas Funding: 160,600 euros Partners SignalGenerix LTD, CY (Coordinator) Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ, ΤΕΠΑΚ Εργαστήριο Έρευνας και Επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας Imperial College, UK

75 Research Programs (29) Joint Industry Funded Research and Development Programme Development and Implementation of Safety Regime for Offshore Oil and Gas Operations in Cyprus Συνεργαζόμενοι Φορείς: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Καθεστώτος Ασφάλειας για την Εξόρυξη Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Συντονιστής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Καθ. Τούλα Ονουφρίου) Συμμετέχοντες/Χρηματοδότες Noble Energy Inc. TOTAL ENI/Kogas Halliburton Schlumberger Προϋπολογισμός Έργου: Ευρώ Συμμετέχοντες Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ασφαλίσεων Υπουργείο Εξωτερικών Υπουργείο Άμυνας Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

76 Προοπτικές Συνεργασίας

77 Συνεργασίες μέσω των νέων προσκλήσεων Marie Sklodowska Curie Actions Βιομηχανία

78 συνεργασία με Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.. σύμπραξη με την βιομηχανία...

79 .Υποσχόμαστε.. να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ως ομάδα για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, στηριζόμενοι στην στενή συνεργασία όλων, ιδιαίτερα όμως με την Βιομηχανία

80 Σας Ευχαριστούμε Σχολή Μηχανικής & Τεχνολογίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Γεωπληροφορικής

81 Επικονωνία Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Γεωπληροφορικής Διόφαντος Γλ. Χατζημιτσής Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Τηλ ,

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει ο Οδηγός Σπουδών αφορούν στο περιεχόμενο των σπουδών και στο σύνολο των συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2015 Ξάνθη

Φεβρουάριος 2015 Ξάνθη ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Σ. Σκιάς) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ (Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Ι. Μάρκου) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τεχνική αναφορά ερευνητικών δραστηριοτήτων με αντικείμενο την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος Φεβρουάριος 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Διεύθυνση: ----. Τηλ. : (22510) 36-211, 36-264, FAX: 36-264 (γραφείο) 71-762 (σπίτι) E-mail: ihatz@aegean.gr URL: http://www.env.aegean.gr/labs/remote_sensing/remote_sensing.htm

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Πρόλογος Αγαπητή Αναγνώστρια / Αγαπητέ Αναγνώστη, H Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματούχος (MΕng) Πολιτικός Μηχανικός

Διπλωματούχος (MΕng) Πολιτικός Μηχανικός Διπλωματούχος (MΕng) Πολιτικός Μηχανικός τίτλος - ορισμός του επαγγέλματος Ο παραπάνω τίτλος προσδιορίζει τον Επαγγελματία Μηχανικό που ασχολείται με τον Σχεδιασμό, τη Μελέτη, την Κατασκευή (και τον Προγραμματισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο Κρήτης τηλ. +30 2810

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών On Orbit Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών Το si-cluster To si-cluster είναι ένα δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνας E-Mail: sibetherοs@teiath.gr, isibetheros@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2010-2011

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2010-2011 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2010-2011 Καθηγητής Edouard Brézin Πρόεδρος Συμβουλίου Επιτρόπων Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών και καθρεφτών που συγκεντρώνουν την ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Γραφείο Σπουδών Γωνία Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα, 3040 Λεμεσός Τηλ. +357 25002584 / 250022213 φαξ. +357 25002681 Ηλ. Διεύθυνση: graduate@cut..ac.cy URL: www.cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Κων/νος Κυπαρισσίδης

Καθηγητής Κων/νος Κυπαρισσίδης 02 Πρόλογος Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2000. Από την ίδρυσή του έως σήµερα, το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σηµαντικά επιστηµονικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα στους

Διαβάστε περισσότερα

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών In Orbit Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών Το si-cluster To si-cluster είναι ένα δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑ «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό» Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015

Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015 BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του KΩNΣTANTINOY ΠAΠAΘEOΔΩPOY Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Bιογραφικά στοιχεία... 3 2. Σπουδές... 3 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη... 5 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Αθήνα... 7 Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδα... 13 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα... 16 Ανακαίνισης και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Σπουδές στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης και μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές Ιστορική αναδρομή Η Σχολή ΜΠΔ σήμερα Προπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δ. Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δ. Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δ. Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Πρώτο Μέρος Aθήνα 2013 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Oνοματεπώνυμο: Δημοσθένης Ασημακόπουλος του Νικολάου Έτος γεννήσεως: 20 Ιουλίου 1948 Τόπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71-

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ISSN 1986-0218 TEYXOΣ ΝΟEΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚEΜΒΡΙΟΣ 2009. Αφιέρωμα. Οι Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ISSN 1986-0218 TEYXOΣ ΝΟEΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚEΜΒΡΙΟΣ 2009. Αφιέρωμα. Οι Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας ISSN 1986-0218 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΝΟEΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚEΜΒΡΙΟΣ 2009 TEYXOΣ 28 Αφιέρωμα Οι Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας etwork enterprise europe enterprise europe ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

«Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά»

«Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά» «Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά» Παρουσίαση: Δρ Δημήτρης Τσελές, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γ.Δ. ΤΕΙ Πειραιά Χρήστος Τσίτσης, Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας Γ.Δ. 7 σε σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα