Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρηματικές Δραστηριότητες"

Transcript

1 2. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Επιχειρηματικές Αξίες και Αρχές Προτεραιότητα στην Ασφάλεια Προστασία και σεβασμός στο Περιβάλλον Σεβασμός στον πελάτη Κυρίαρχη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα Εστιασμός στα αποτελέσματα Συνεχής βελτίωση ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας Συνεχής ανάπτυξη τεχνογνωσίας Έμφαση στην κοινωνική υπευθυνότητα (ΕΚΕ) Διαφάνεια σε όλους τους τομείς 26

2 Βασικοί Στρατηγικοί Στόχοι Ομίλου Η στρατηγική κατεύθυνση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εστιάζεται σε τρεις κύριους επιχειρηματικούς και δύο υποστηρικτικούς άξονες. 3 Επιχειρηματικοί άξονες: 1) Αναβάθμιση & Ενίσχυση Εγχώριας Διύλισης και Εμπορίας. Αναβάθμιση Διυλιστηρίων. Βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης των Διυλιστηρίων. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Εμπορίας καυσίμων. 2) Επέκταση Διεθνούς Διύλισης και Εμπορίας. Διασφάλιση της επέκτασης στα Βαλκάνια. Διεύρυνση επιλογών για εξαγορές. Διερεύνηση ευκαιριών στην Ανατολική Μεσόγειο. Δημιουργία επιπλέον αναπτυξιακών επιλογών. 3) Διαχείριση Επιχειρηματικού Χαρτοφυλακίου για Αξία & Ανάπτυξη. Ανάπτυξη επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου & Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αξιοποίηση ανταγωνιστικής θέσης στα Χημικά. Διαχείριση Έρευνας & Παραγωγής για τη δημιουργία αξίας. Δημιουργία επιπλέον αναπτυξιακών επιλογών. 2 Υποστηρικτικοί άξονες: 1) Βελτιστοποίηση οργανωτικών δομών. Ευθυγράμμιση εταιρικής δομής με το στρατηγικό όραμα. Παροχή ανταγωνιστικών υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της απόδοσης των Επιχειρηματικών Μονάδων. 2) Κινητοποίηση & Συμμετοχή Ανθρώπινου Δυναμικού. Δημιουργία ενιαίας ομιλικής κουλτούρας, εστιασμένη στην απόδοση, στην αξιοκρατία, στην ασφάλεια, στη διαφάνεια και στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Υλοποίηση συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, για συνεχή ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζομένων του ομίλου μας. 27

3 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Διύλιση πετρελαίου Συμμετοχή στο λειτουργικό αποτέλεσμα του % O τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Oμίλου και απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό του ενεργητικού και των επενδύσεών του. Στην Eλλάδα, ο Όμιλος λειτουργεί τα διυλιστήρια Aσπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης, με ετήσια ονομαστική δυναμικότητα διύλισης αργού 7,5 εκατ., 5,0 εκατ. και 3,4 εκατ. τόνους αντίστοιχα. Τα τρία διυλιστήρια καλύπτουν μαζί το 76% της συνολικής διυλιστικής ικανότητας της χώρας. Aπό το 1999 ο Όμιλος, μέσω της EΛ.ΠE.T. BAΛKANIKH A.E., διαθέτει και λειτουργεί το διυλιστήριο OKTA στα Σκόπια, με ετήσια ονομαστική δυναμικότητα 2,5 εκατ. τόνων. Κύριοι δείκτες Όγκος πωλήσεων (εκατ. τόνοι) Συγκρίσιμο EBITDA* ( εκατ.) * αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών 28

4 Συνολική παραγωγή των εγχώριων διυλιστηρίων του Ομίλου Συνολική παραγωγή ανά προϊόν των διυλιστηρίων του Ομίλου στην Ελλάδα 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0,000 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Ασπρόπυργος Θεσσαλονίκη Ελευσίνα Μαζούτ Ντήζελ Βενζίνες Καύσιμα αεροπορίας Λοιπά 29

5 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Διυλιστήριο Ασπροπύργου Το διυλιστήριο Ασπροπύργου είναι σύνθετο (complex) κι ένα από τα πλέον σύγχρονα στην Ευρώπη. Διαθέτει μεγάλο αριθμό μονάδων διύλισης και μετατροπής βαρέων κλασμάτων σε λευκά προϊόντα. Οι μονάδες μετατροπής με υψηλό δείκτη πολυπλοκότητας αποτελούν το βασικό του πλεονέκτημα. Κύρια μονάδα μετατροπής είναι η μονάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης (FCC) με ονομαστική δυναμικότητα βαρελιών την ημέρα. Η μονάδα κατεργάζεται ατμοσφαιρικό υπόλειμμα και απόσταγμα κενού από μονάδες στον Ασπρόπυργο και την Θεσσαλονίκη για την παραγωγή λευκών προϊόντων. Μετά τα εκτεταμένα έργα αναβάθμισης μονάδων και δικτύων διακίνησης, το διυλιστήριο Ασπροπύργου λειτουργεί πλέον εναρμονισμένο πλήρως στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητά του και τη συμμετοχή του στην κερδοφορία του Ομίλου. Προμηθεύει τον Όμιλο με Βενζίνη Υψηλών Οκτανίων (100 RON) με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές (10 ppm S), ενώ καλύπτει το 80% της συνολικής παραγωγής του Ομίλου σε τελικά προϊόντα βενζινών. Έχει επίσης δυνατότητα παραγωγής και διακίνησης Αuto Diesel προδιαγραφών Euro 5 (10 ppm S). Το διυλιστήριο Ασπροπύργου διαθέτει μεγάλη ευελιξία στην παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση όλων των τύπων τελικών προϊόντων, ενώ έχει την κύρια ευθύνη παροχής καυσίμου στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Διαθέτει μεγάλο αγωγό διακίνησης αργού από τις εγκαταστάσεις της Πάχης Μεγάρων και αγωγό διακίνησης τελικών και ημικατεργασμένων προϊόντων από και προς το διυλιστήριο Ελευσίνας. Διυλιστήριο Ελευσίνας Tο διυλιστήριο Ελευσίνας είναι ατμοσφαιρικής διύλισης. Διαθέτει μονάδα υδρογονοαποθείωσης, δυναμικότητας 800,000 τόνων ντήζελ ετησίως. Βασικά του πλεονεκτήματα είναι οι ιδιαίτερα μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι των 3,35 εκατ. τόνων αργού και προϊόντων, το μεγάλο ιδιωτικό λιμάνι, στο οποίο μπορούν ταυτόχρονα να προσεγγίζουν 17 μεγάλα πλοία για φορτοεκφόρτωση πετρελαιοειδών, καθώς επίσης και ο σύγχρονος σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων με 18 νησίδες φόρτωσης. Το διυλιστήριο είναι συνδεδεμένο με αγωγό τόσο με τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Πάχη Μεγάρων όσο και με το διυλιστήριο Ασπροπύργου. Στο διυλιστήριο Ελευσίνας είναι σε εξέλιξη η αναβάθμιση των μονάδων παραγωγής, με την οποία αυξάνει ο βαθμός πολυπλοκότητας του διυλιστηρίου. Η εν λόγω επένδυση, ύψους περίπου 1,2 δις, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2011, θα ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση του Ομίλου και θα επιφέρει και συνολικά οφέλη για τη χώρα. Συγκεκριμένα, η αναβάθμιση θα διασφαλίσει την ομαλή τροφοδοσία της εσωτερικής αγοράς με καύσιμα νέων προδιαγραφών και τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας, με δυνατότητα επιλογής περισσότερων αργών. Επιπλέον, οι νέες μονάδες βελτιώνουν σημαντικά τις συνθήκες λειτουργίας του διυλιστηρίου όχι μόνο σε επίπεδο ασφαλείας αλλά και σε επίπεδο περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 30

6 Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης είναι τύπου hydroskimming. Εκτός από τη μονάδα ατμοσφαιρικής απόσταξης, διαθέτει μονάδες αναμόρφωσης και ισομερισμού νάφθας, υδρογονοαποθείωσης κηροζίνης και ντίζελ, αποθείωσης αερίων και ανάκτησης στοιχειακού θείου. Διαθέτει δύο σταθμούς φόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων με συνολικά 41 θέσεις φόρτωσης και σταθμό φόρτωσης τρένων με 5 θέσεις φόρτωσης. Ακόμη, διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους πετρελαιοειδών συνολικού ωφέλιμου χώρου κυβ. μέτρων. Είναι το μόνο διυλιστήριο στο χώρο της Βόρειας Ελλάδος και έχει τη δυνατότητα τροφοδοσίας με όλους τους τύπους καυσίμων, τόσο της τοπικής αγοράς όσο και της βαλκανικής ενδοχώρας. Η περιβαλλοντική επίδοση του διυλιστηρίου συνεχώς βελτιώνεται με επενδύσεις σε μονάδες αποθείωσης και τροποποιήσεις, που στοχεύουν και στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Σημειώνεται ότι προχωρά με γοργούς ρυθμούς η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων διύλισης στο Βορρά, μία επένδυση ύψους 200 εκατ, που στοχεύει στην αύξηση της λειτουργικής ευελιξίας στη διύλιση διαφορετικών τύπων αργού. Συγκεκριμένα, αυξάνονται οι αποθηκευτικοί χώροι κατά m 3 και προστίθεται νέα μονάδα αναμόρφωσης βενζινών (CCR) 15 χιλ βαρελιών/ημέρα, η οποία και θα αυξήσει την παραγωγή βενζινών κατά 50%. Η επένδυση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2010, θα επιφέρει βελτίωση του δείκτη συνθετότητας Nelson, καθώς και των περιθωρίων διύλισης και κερδοφορίας. Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης λειτουργεί σε συνδυασμό με τα διυλιστήρια Ασπροπύργου και Ελευσίνας ως μια ενοποιημένη παραγωγική μονάδα. Τα αγκυροβόλια και η νησίδα θαλασσίων φορτώσεων, οι μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι και το υφιστάμενο σύστημα αγωγών διασύνδεσης επιτρέπουν τη διακίνηση και ανταλλαγή προϊόντων μεταξύ των τριών ελληνικών διυλιστηρίων του Ομίλου. Ακόμη, επιτρέπουν την τροφοδότηση με αργό πετρέλαιο του διυλιστηρίου της ΟΚΤΑ, στη π.γ.δ.μ., με την οποία το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης συνδέεται με αγωγό. Στο χώρο του λειτουργούν και μονάδες παραγωγής πετροχημικών. Tα τρία διυλιστήρια Aσπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης διαθέτουν μαζί δεξαμενές αποθήκευσης 6,65 εκατ. m³. Tο στοιχείο αυτό ενισχύει την ισχυρή θέση του Oμίλου στην ελληνική αγορά. Διυλιστήριο ΟΚΤΑ Tο διυλιστήριο OKTA στα Σκόπια είναι και αυτό απλού τύπου (hydroskimming) με αποθηκευτικούς χώρους 250 χιλ. m³. O εφοδιασμός του με αργό γίνεται μέσω αγωγού από τη Θεσσαλονίκη και η παραγωγή του περιλαμβάνει κυρίως βενζίνες, ντήζελ και μαζούτ, καθώς και μικρές ποσότητες jet και υγραερίων. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων στο διυλιστήριο της ΟΚΤΑ, με κυριότερη επένδυση τη μονάδα ανάκτησης θείου, για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου στην ατμόσφαιρα. 31

7 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Κύριες εξελίξεις το 2008 Tο 2008 τα διυλιστήρια Aσπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης κατεργάστηκαν αντίστοιχα 7,29, 2,71 και 2,75 εκατ. τόνους αργού πετρελαίου και παρήγαγαν από κοινού 12,2 εκατ. τόνους προϊόντων. Οι συνολικές πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων των εγχώριων διυλιστηρίων του Ομίλου ήταν 15,9 εκατ. τόνοι, εκ των οποίων 9,6 εκατ. τόνοι στην εσωτερική αγορά, 4,3 εκατ. τόνοι στην αγορά διεθνών πωλήσεων (transit), ενώ οι εξαγωγές ήταν 2,0 εκατ. τόνοι. Το διυλιστήριο OKTA επεξεργάσθηκε χιλ. τόνους αργού (1.063 χιλ. τόνους το 2007), παρήγαγε χιλ. τόνους προϊόντων (1.042 χιλ. τόνους το 2007) και διέθεσε χιλ. τόνους, εκ των οποίων οι 739 χιλ. απορροφήθηκαν από την τοπική αγορά. Ολοκληρώθηκαν νέα έργα στα τρία εγχώρια διυλιστήρια του Ομίλου, για την παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις των προδιαγραφών, που ισχύουν από , καθώς και έργα υποδομών, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων. Στα διυλιστήρια Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης προχώρησε η υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, που στοχεύουν στην παραγωγή βελτιωμένων προϊόντων, φιλικότερων προς το περιβάλλον, με ταυτόχρονη σημαντικότατη μείωση των εκπομπών. Οι επενδύσεις αυτές έχουν όλα τα χαρακτηριστικά των έργων βιώσιμης ανάπτυξης και θα συμβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των διυλιστηρίων. Αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα λόγω μεγάλης πτώσης τιμών του αργού πετρελαίου. Εξαιρώντας όμως την αρνητική επίδραση της αποτίμησης των αποθεμάτων, η κερδοφορία ενισχύθηκε λόγω της βελτίωσης των περιθωρίων διύλισης στο Β εξάμηνο του έτους και των συνεχιζόμενων λειτουργικών βελτιώσεων Διατήρηση του συνολικού όγκου πωλήσεων, παρά τη μειωμένη εγχώρια κατανάλωση. Αύξηση μεριδίων αγοράς και βελτίωση του μίγματος πωλήσεων προϊόντων. 32

8 Εισαγωγές αργού πετρελαίου 2008 Ρωσία (47,5%) Iράν (24,5%) Λιβύη (17,0%) Σαουδική Aραβία (9.4) Αζερμπαϊτζάν (0,5%) Καζακστάν (0,6%) Πρίνος (0,5%) Oι προμήθειες αργού πετρελαίου, τόσο των διυλιστηρίων στην Eλλάδα όσο και του διυλιστηρίου της OKTA συντονίζονται κεντρικά. Για το 2008 το σύνολο περίπου των προμηθειών του αργού έγιναν με βάση term contracts, από τις εξής περιοχές: Σαουδική Aραβία, Iράν, Λιβύη, Αζερμπαϊτζάν, Πρίνος, Καζακστάν και Ρωσία. 33

9 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Διάγραμμα πορείας τιμής αργού Brent και ισοτιμίας /$ 150 $1, $1,50 US$/βαρέλι $1,40 $1,30 $1,20 $1,10 30 $1,00 01/05 04/05 07/05 10/05 01/06 04/06 07/06 10/06 01/07 04/07 07/07 10/07 01/08 04/08 07/08 10/08 01/09 Τιμές αργού Brent Ισοτιμία /$ Το Διεθνές Περιβάλλον Το έτος 2008, ο ρυθμός αύξησης της παγκόσμιας οικονομίας παρουσίασε σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με το 2007, με αφορμή κυρίως την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Η αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ, εκτιμάται στο 3,7% για το 2008, σε σχέση με 5% την προηγούμενη χρονιά. Στις ΗΠΑ, το ΑΕΠ σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,4% και της Ιαπωνίας 0,5%, ενώ στην Ευρωζώνη ο αντίστοιχος ρυθμός αύξησης ήταν μειωμένος κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2007, στο 1,2%. Αντίστοιχα, η αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα ήταν 3,1%. Κατά τη διάρκεια του 2008 η μέση ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου (ΗΠΑ) κυμάνθηκε περί τα 1,4706 δολάρια, αυξημένη σε σχέση με το μέσο επίπεδο του 2007 (1,3706 δολάρια). Η μέση τιμή του αργού πετρελαίου Brent (Platt s Dated) για το 2008 διαμορφώθηκε στα $96.99/Bbl έναντι $72,52/Bbl το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 33.7%. Παρά τη μεγάλη αύξηση σε ετήσια βάση, η μέση τιμή Brent το 4ο τρίμηνο του 2008 μειώθηκε στα $54,91/Bbl, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Τα διεθνή περιθώρια διύλισης για τα σύνθετα διυλιστήρια μειώθηκαν κατά το Ειδικότερα, το ενδεικτικό περιθώριο ενός σύνθετου διυλιστηρίου στη Μεσόγειο διαμορφώθηκε κατά το 2008 σε $6,76/Bbl έναντι $7,07/Bbl το Τα περιθώρια των απλών διυλιστηρίων ακολούθησαν την ίδια τάση. Έτσι, ο μέσος όρος των Hydroshimming περιθωρίων το 2008 ήταν $ -0,75/bbl έναντι $ -0,71/bbl το 2007, και των Topping περιθωρίων ήταν $ -3,51/bbl το 2008 έναντι $ - 2,41/bbl το

10 Επιχειρηματικοί Στόχοι και Προοπτικές Σε διεθνές επίπεδο η ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να παρουσιάσει το 2009 κάμψη, λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα η πλεονάζουσα παγκόσμια δυναμικότητα παραγωγής να διατηρήσει τις διεθνείς τιμές σε χαμηλά επίπεδα. Η κερδοφορία του κλάδου εξαρτάται από την εξέλιξη των διεθνών περιθωρίων διύλισης, καθώς και από την εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ - δολαρίου. Τα cracking περιθώρια διύλισης, που κατά το 2008 αυξήθηκαν ελαφρά σε σχέση με το 2007, αναμένεται ότι θα κινηθούν κατά το 2009 σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, λόγω της διεθνούς ύφεσης. Το ίδιο εκτιμάται ότι θα συμβεί και στα περιθώρια των απλών διυλιστηρίων. Η μέση ισοτιμία ευρώ δολαρίου εκτιμάται ότι για το 2009 δε θα διαφοροποιηθεί, έναντι της ισοτιμίας όπως διαμορφώθηκε στα τέλη του 2008 και έτσι δεν αναμένεται να επηρεάσει την κερδοφορία του κλάδου. Η παραγωγή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα διατηρηθεί και για το 2009 σε υψηλά επίπεδα, αλλά θα είναι ελαφρά μειωμένη σε σύγκριση με το 2008, λόγω της προγραμματισμένης παύσης, διάρκειας περίπου ενός μηνός, για την ανά πενταετία, προγραμματισμένη, γενική συντήρηση των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου. Η κερδοφορία του διυλιστηρίου Ασπροπύργου που διατηρήθηκε και το 2008 βελτιωμένη σε σύγκριση με τα διεθνή benchmarks, θα ενισχυθεί περαιτέρω λόγω της υλοποίησης προγράμματος στοχευμένων δράσεων για την αύξηση του περιθωρίου διύλισης. Αντίστοιχες δράσεις έχουν προγραμματιστεί για το 2009 και στα διυλιστήρια Θεσσαλονίκης και Ελευσίνας. Παράλληλα θα συνεχιστεί και το 2009 η υλοποίηση επενδύσεων, που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των διυλιστηρίων. 35

11 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Εμπορία Πετρελαιοειδών Συμμετοχή στο λειτουργικό αποτέλεσμα του % Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, πέραν των πωλήσεων από τα διυλιστήρια (ex refinery sales) προς εμπορικές εταιρείες, δραστηριοποιείται και στην εμπορία πετρελαιοειδών (λιανικό επίπεδο) τόσο στην Ελλάδα, μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ, όσο και στο εξωτερικό, μέσω θυγατρικών εταιρειών στην Κύπρο, π.γ.δ.μ., Γεωργία, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Αλβανία. Στην Ελλάδα διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων βενζίνης, (1.245 πρατήρια σε σύνολο περίπου 8.000), 13 εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, 23 σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα κυριότερα αεροδρόμια, 3 εμφιαλωτήρια υγραερίου, και μία μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών. Οι εμπορικές εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εφοδιάζονται κυρίως από τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης. 36

12 Εμπορία πετρελαιοειδών εντός και εκτός Ελλάδας EKO ΟΚΤΑ 37

13 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Κύριες εξελίξεις το 2008 Οι συνολικοί όγκοι πωλήσεων της ΕΚΟ ανήλθαν σχεδόν σε 3,85 εκ ΜΤ (-9,6% σε σχέση με το 2007), με μείωση 4,2% στις πωλήσεις της εσωτερικής αγοράς και μείωση 15,2% σε πωλήσεις καυσίμων αεροπορίας και ναυτιλίας. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 32 εκατ., -12% σε σχέση με πέρυσι. Μέσα στο 2008 συνεχίσθηκε η αναδιοργάνωση του δικτύου, με τα ελεγχόμενα πρατήρια να αυξάνονται κατά 34 συνολικά και τα πρατήρια τρίτων να μειώνονται κατά 49. Ως αποτέλεσμα, τα το σύνολο των ελεγχόμενων πρατηρίων αντιστοιχεί σε 25% του δικτύου, έναντι 22% το Διάγραμμα μεριδίων πωλήσεων εσωτερικής αγοράς Διάγραμμα μεριδίων πωλήσεων καυσίμων αεροπορίας και ναυτιλίας. EKO BP Shell Λοιποί EKO BP Shell Λοιποί 38

14 39

15 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Εξέλιξη δικτύου πρατηρίων ΕΚΟ Πρατήρια τρίτων Ελεγχόμενα Πρατήρια Στην εμπορία καυσίμων στο εξωτερικό διατηρήθηκε η ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά και η υψηλή κερδοφορία της ΕΛΛΗ- ΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ. Συνεχείς ενέργειες εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην αγορά καυσίμων της Κύπρου, στη δεδομένη αρνητική οικονομική συγκυρία. Η ανάπτυξη του δικτύου ιδιόκτητων πρατηρίων από τις εταιρείες εμπορίας της Σερβίας και της Βουλγαρίας συνεχίστηκε με ταχείς ρυθμούς. Στη Βουλγαρία, μεταξύ άλλων, εξαγοράστηκε η εταιρεία OPET AYGAZ, η οποία διέθετε δίκτυο 17 πρατηρίων, οικοπέδων για πρατήρια και αποθηκευτικών χώρων. Η επέκταση των δραστηριοτήτων των εταιρειών διασφαλίζει την συνέχιση της δυναμικής τους παρουσίας στις τοπικές αγορές, βελτιώνει την απόδοση του δικτύου και την ανταπόκριση στις προκλήσεις που αναμένεται να παρουσιαστούν. Στο εξωτερικό οι πωλήσεις δικτύου αυξήθηκαν το 2008 σε σχέση με το 2007 κατά 8,5%. Οι βασικές αγορές της Σερβίας και Βουλγαρίας παρουσίασαν αύξηση όγκων περίπου 30%, με σημαντική ανάπτυξη του δικτύου ιδιόκτητων πρατηρίων. Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός πρατηρίων με τα σήματα των εταιρειών του Ομίλου στο εξωτερικό ανήλθε σε 303, αυξημένος κατά 19% από το τέλος του

16 Μεγέθη αγορών Ν. Α. Ευρώπης (χιλ. τόνοι, βενζίνη και ντήζελ) Μαυροβούνιο π.γ.δ.μ. Γεωργία Αλβανία Κύπρος Σερβία Βουλγαρία Αύξηση αγοράς και Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στην Ν. Α. Ευρώπη το ,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% Μαυροβούνιο π.γ.δ.μ. Γεωργία Αλβανία Κύπρος Σερβία Βουλγαρία Αγορά ΕΛΠΕ 41

17 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Εξέλιξη δικτύου πρατηρίων στη Ν.Α. Ευρώπη Εξέλιξη αριθμού πρατηρίων ανά χώρα Χώρα EKO - Βουλγαρία EKO - Σερβία EKO - Γεωργία JPK - Μαυροβούνιο Global -Αλβανία OKTA - π.γ.δ.μ HPC - Κύπρος ΣΥΝΟΛΟ

18 Κύριοι Δείκτες Εγχώρια Εμπορία Διεθνής Εμπορία Αριθμός πρατηρίων Αριθμός πρατηρίων Όγκος πωλήσεων (χιλιάδες τόνοι) Όγκος πωλήσεων (χιλιάδες τόνοι) Πωλήσεις ( εκατ.) Πωλήσεις ( εκατ.) EBITDA ( εκατ.) EBITDA ( εκατ.) Επιχειρηματικοί Στόχοι και Προοπτικές Στην εγχώρια εμπορία καυσίμων και λιπαντικών το 2009 αναμένεται να χαρακτηρισθεί από τη μείωση του ρυθμού αύξησης της ζήτησης, λόγω των υψηλών διεθνών τιμών πετρελαίου και την υψηλή ένταση του ανταγωνισμού για μερίδια αγοράς. Η ανάπτυξη του ιδιόκτητου / ελεγχόμενου δικτύου πρατηρίων και η συστηματική αναδιάρθρωση του υπολοίπου δικτύου, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους καταναλωτές, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας, θα αποτελέσουν τους βασικούς άξονες στρατηγικής και δραστηριότητας. Η εταιρεία εμπορίας καυσίμων του Μαυροβουνίου Jugopetrol Kotor εκτιμάται ότι θα ισχυροποιήσει περαιτέρω την ηγετική της θέση στην εγχώρια αγορά, εφαρμόζοντας σχέδιο λειτουργικού μετασχηματισμού και ως εκ τούτου, θα ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις εντεινόμενες δυσχέρειες του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος. 43

19 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Παραγωγή & Εμπορία Πετροχημικών / Χημικών Ο Όμιλος διαθέτει και λειτουργεί το μεγαλύτερο συγκρότημα πετροχημικών/χημικών στην Ελλάδα. Το συγκρότημα είναι εγκατεστημένο στη Θεσσαλονίκη και παράγει πολυπροπυλένιο, βιομηχανικούς αλειφατικούς διαλύτες (white spirit, εξάνιο κλπ.) και καυστική σόδα/χλώριο. Οι μονάδες των πετροχημικών λειτουργούν σε ενοποιημένη βάση με το διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης και χρησιμοποιούν πεντάνιο, νάφθα και ελαφρά κηροζίνη που χρησιμοποιούνται σαν πρώτες ύλες στις μονάδες παραγωγής βιομηχανικών διαλυτών. Επίσης αξιοποιούν κοινές υποδομές βοηθητικών παροχών και άλλων εγκαταστάσεων υποστήριξης. Συμμετοχή στο λειτουργικό αποτέλεσμα του 2008 Η τεχνική υποδομή του τομέα συμπληρώνεται με εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής των πετροχημικών προϊόντων, καθώς επίσης και με άρτιο δίκτυο πωλήσεων. Ο Όμιλος, ως ο μόνος παραγωγός πετροχημικών στην Ελλάδα, κατέχει ισχυρή θέση με υψηλά μερίδια στην εγχώρια αγορά. Συμμετέχει παράλληλα κατά 35% στη ARTENIUS Hellas SA στο Βόλο, εταιρεία που παράγει ρητίνη PET για χρήση στη συσκευασία τροφίμων και στην εμφιάλωση ποτών. Μέρος της παραγωγής PET διατίθεται στην ελληνική αγορά μέσω του δικτύου πωλήσεων χημικών του Ομίλου. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του τομέα πετροχημικών και της ανάπτυξης νέων προϊόντων τεχνολογίας αιχμής και υψηλής προστιθέμενης αξίας, ο Όμιλος προχώρησε τα τελευταία χρόνια σε περαιτέρω καθετοποίηση της παραγωγικής βάσης με την κατασκευή μονάδων προπυλενίου στον Ασπρόπυργο, πολυπροπυλενίου στη Θεσσαλονίκη και ΒΟΡΡ φιλμ στην Κομοτηνή. 5% 44

20 Καθετοποίηση Δραστηριοτήτων ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ DIAXON ΦΙΛΜ BOPP ΑΓΟΡΑ Ασπρόπυργος Μονάδα Διαχωρισμού προπυλενίου (Splitter) Επένδυση 25 εκατ. ευρώ Θεσσαλονίκη Μονάδα Παραγωγής πολυπροπυλενίου Επένδυση 150 εκατ. ευρώ Κομοτηνή Μονάδα Παραγωγής BOPP φιλμ Επένδυση 60 εκατ. ευρώ Παραγωγή Προπυλενίου, Πολυπροπυλενίου και BOPP Φιλμ Κύριες εξελίξεις το 2008 Κυρίαρχο έργο είναι η μονάδα πολυπροπυλενίου, συνολικού ύψους επένδυσης περίπου 150 εκατ. ευρώ. Η μονάδα έχει δυναμικότητα 220 χιλ. τόνους το χρόνο, επαρκή για να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες μεταποίησης και να επιτρέψει εξαγωγές σε γειτονικές χώρες. Σαν πρώτη ύλη χρησιμοποιείται το προπυλένιο, το οποίο μεταφέρεται με ειδικά δεξαμενόπλοια κυρίως από τον Ασπρόπυργο. Μέρος της παραγωγής της μονάδας απορροφάται σαν πρώτη ύλη από το εργοστάσιο της DIAXON στην Κομοτηνή για την παραγωγή ΒΟΡΡ φιλμ. Κύριοι Δείκτες Όγκος πωλήσεων (χιλιάδες τόνοι) Πωλήσεις ( εκατ.) EBITDA ( εκατ.) Προσεκτική διαχείριση κόστους λειτουργίας και προμήθειας πρώτων υλών για την αριστοποίηση των αποτελεσμάτων. Αξιοποίηση της πλήρους καθετοποιημένης αλυσίδας πολυπροπυλενίου. Διατήρηση ικανοποιητικού ύψους πωλήσεων, παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία και την περιορισμένη διεθνή ζήτηση χημικών προϊόντων. Μεγιστοποίηση περιθωρίων σε σχέση με τις συνθήκες της αγοράς. Έναρξη της συνεργασίας με την INΕOS, έναν από τους κορυφαίους παγκοσμίως ομίλους χημικών και με ηγετική θέση στην παραγωγή πλαστικών στην Ευρώπη. Μεγιστοποίηση περιθωρίων σε σχέση με τις συνθήκες της αγοράς. Αξιολόγηση της εταιρείας σε μια από τις υψηλότερες θέσεις, μετά από την παγκόσμια έρευνα της BASELL μεταξύ όμοιου τύπου εργοστασίων. 45

21 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Παραγωγή Πετροχημικών (σε χιλ. τόνους) Πωλήσεις Πετροχημικών (σε χιλ. τόνους) BOPP-φιλμ Διαλύτες Πολυπροπυλένιο Ανόργανα PVC Diaxon Πλαστικά Υλικά Συσκευασίας Α.Β.Ε.Ε. Η θυγατρική DIAXON ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ξεκίνησε το 2000 την παραγωγή ΒΟΡΡ (Biaxially Oriented Polypropylene) φιλμ σε σχήμα «φασόν» για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ- ΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Η συνολική επένδυση έφτασε τα 60 εκατ. ευρώ. Η δυναμικότητα των 2 γραμμών παραγωγής είναι 26 χιλ. τόνοι το χρόνο. Όπως αναφέρθηκε, η παραγωγή ΒΟΡΡ φιλμ αποτελεί το τελικό στάδιο ενός καθετοποιημένου παραγωγικού σχήματος, που ξεκινά από το διυλιστήριο Ασπροπύργου με την παραγωγή προπυλενίου, την μετατροπή του σε πολυπροπυλένιο στη Θεσσαλονίκη και την τελική παραγωγή ΒΟΡΡ φιλμ στην Κομοτηνή. Το εργοστάσιο στην Κομοτηνή είναι σύγχρονης και υψηλής τεχνολογίας και παράγει όλους τους τύπους/ποιότητες ΒΟΡΡ φιλμ που απαιτεί η αγορά σαν υλικό εύκαμπτης συσκευασίας. Πρόκειται για ένα αναπτυσσόμενο προϊόν, με πληθώρα χρήσεων (σε τρόφιμα, κολλητικές ταινίες κλπ.), που βρίσκει ταχύτατα και νέες εφαρμογές, λόγω των εξαιρετικών ποιοτικών του χαρακτηριστικών. Η διάθεση του προϊόντος γίνεται μέσα από τα εμπορικά δίκτυα του τομέα χημικών, ενώ μέρος της παραγωγής εξάγεται. 46

22 Επιχειρηματικοί Στόχοι και Προοπτικές Η βιομηχανία των χημικών διεθνώς, είναι μία κυκλική βιομηχανία εντάσεως κεφαλαίου με πλεόνασμα δυναμικότητας. Τα περιθώρια των χημικών, παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις και είναι δύσκολο να προβλεφθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα το 2009 αναμένεται μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά από πλευράς ζήτησης προϊόντων και ανταγωνισμού λόγω της γενικότερης οικονομικής χρήσης. Με βάση το επιχειρησιακό περιβάλλον του 2009, η στρατηγική των Πετροχημικών επικεντρώνεται στην μεγιστοποίηση της λειτουργίας του πολυπροπυλενίου και BOPP φιλμ και στην αριστοποίηση των οικονομικών ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. 47

23 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας Οι δραστηριότητες του Ομίλου στην ηλεκτρική ενέργεια έχουν σαν βασικό άξονα την παραγωγή ενέργειας και τη διασυνοριακή εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. είναι από το 2005, ο πρώτος ουσιαστικά, ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 395MW τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο και μέγιστη ετήσια παραγωγική δυναμικότητα MWh. Συμμετοχή στο λειτουργικό αποτέλεσμα του % Για την κατασκευή της ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας, η οποία αποτελεί μία πρότυπη μονάδα σε ότι αφορά στην τεχνολογία παραγωγής, με αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης και λειτουργίας, επενδύθηκαν περισσότερα από 250 εκατ. Για το έτος 2008 η μονάδα λειτούργησε ώρες, παρήγαγε GMWh περίπου και κατανάλωσε GMWh Φυσικού Αερίου. Σημειώνεται επίσης ότι η εταιρεία παράλληλα με τη παραγωγική της δραστηριότητα, καθ όλη τη διάρκεια του έτους 2008, άσκησε και τη δραστηριότητα του διασυνοριακού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας για λογαριασμό της μητρικής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., διακινώντας συνολικά MWh περίπου (εισαγωγές εξαγωγές) ΟΤΣ και Spark Spread ( /MWh) 64,9 12, ,7 23, Οριακή Τιμή Συστήματος Μέσο μικτό περιθώριο (spark spread) 48

24 Κύριες Εξελίξεις το 2008 Επιχειρηματικοί Στόχοι και Προοπτικές Το έτος 2008 χαρακτηρίστηκε από την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ και EDISON SpA, για στρατηγική συμμαχία στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Η συμμαχία αυτή θα λάβει τη μορφή μιας κοινής εταιρείας συμμετοχών, στόχος της οποίας είναι η ανάδειξή της σε ηγετικό σχήμα στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας στη Ελλάδα, με χαρτοφυλάκιο παραγωγικής ισχύος MW και δραστηριοποίηση στην εμπορία της ηλεκτρικής ενέργειας. H Κοινοπραξία τίθεται σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2009 και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα του Ομίλου του 2008 περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ του 2008, ενώ ο ισολογισμός της ιδίας εταιρείας έχει εξαιρεθεί από την ενοποίηση με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης και συμπεριλαμβάνεται με την μέθοδο της καθαρής θέσης, μέσω της κοινοπραξίας ELPEDISON BV, στην οποία ο Όμιλος κατέχει το 50%. Σαν αποτέλεσμα της ανωτέρω συναλλαγής ο Όμιλος πραγματοποίησε κέρδη συνολικού ποσού 52,9 εκατ., τα οποία περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα του Ομίλου του Το 2009 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (T-Power) αναμένεται να συνεισφέρει θετικά στη κερδοφορία της ELPEDISON και κατ επέκταση του Ομίλου, κυρίως μέσω της ανάπτυξης και βελτίωσης του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και της εξασφάλισης ικανοποιητικής λειτουργίας του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής. Κύριοι Δείκτες Όγκος πωλήσεων (GWh) 1,878 1,823 Πωλήσεις ( εκατ.) EBITDA ( εκατ.)

25 08 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετείχε με 20% σε κοινοπρακτικό σχήμα στη Λιβύη (Woodside 45% και Repsol 35%) στο οποίο είχαν παραχωρηθεί από την κρατική εταιρεία NOC της Λιβύης δικαιώματα Ε&Π σε 6 περιοχές (5 στη λεκάνη της Sirte και 1 στο Murzuq) και το δικαίωμα περαιτέρω διαπραγματεύσεων για την ανάπτυξη και παραγωγή μιας ακόμη περιοχής στο Murzuq. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου στην Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων, η εταιρεία προχώρησε σε διεετήσιος απολογισμός 2008 Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται και στην Έρευνα & Παραγωγή υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι βασικοί άξονες δράσης περιγράφονται παρακάτω: ΑΙΓΥΠΤΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιείται στην Αίγυπτο στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων μέσω δύο Συμβάσεων Παραχωρήσεων: 1. Σύμβαση Παραχώρησης στην περιοχή West Obayed της Δυτ. Ερήμου, συνολικού εμβαδού τετ. χλμ. Η σύμβαση υπεγράφη στις 5 Ιουνίου 2007 με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως αποκλειστικό παραχωρησιούχο και διαχειριστή. 2. Σύμβαση Παραχώρησης στην περιοχή Mesaha της Δυτ. Ερήμου στην Άνω Αίγυπτο, συνολικού εμβαδού τετ. χλμ. Η σύμβαση υπεγράφη στις 9 Οκτωβρίου 2007 και στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν οι εταιρείες Melrose, με ποσοστό 40% (διαχειριστής της Κοινοπραξίας), ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με ποσοστό 30% και Kuwait Energy, με ποσοστό 30%. Για την υλοποίηση του έργου στο W. Obayed, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ- ΤΡΕΛΑΙΑ ίδρυσε υποκατάστημα στην Αίγυπτο, το οποίο διενεργεί τις ερευνητικές εργασίες της Παραχώρησης. Μέχρι τον Ιούνιο του 2010, οπότε τελειώνει η πρώτη ερευνητική περίοδος, θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της έρευνας με γεωλογικές μελέτες, σεισμικές καταγραφές τριών διαστάσεων και τρεις βαθιές ερευνητικές γεωτρήσεις τουλάχιστον. Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η επανεπεξεργασία και ερμηνεία περίπου χλμ. σεισμικών 2 διαστάσεων και τετ. χλμ. σεισμικών 3 διαστάσεων. Το έτος 2008, έγινε η καταγραφή, επεξεργασία και ερμηνεία νέων σεισμικών 3 διαστάσεων συνολικού εμβαδού, επίσης, τετ. χλμ. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα του Στην παραχώρηση της περιοχής Mesaha, η πρώτη ερευνητική περίοδος είναι τετραετής, με υποχρέωση υλοποίησης γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνητικών εργασιών καθώς και μιας ερευνητικής γεώτρησης. Η Κοινοπραξία, το 2008, υλοποίησε γεωλογικές και γεωφυσικές εργασίες σύμφωνα με το πρόγραμμα της. Η ερευνητική γεώτρηση προβλέπεται να εκτελεστεί στο τελευταίο έτος της 4ετούς περιόδου. Τα παραπάνω ερευνητικά έργα καθιστούν την Αίγυπτο πυρήνα της δραστηριότητας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων. ΛΙΒΥΗ 50

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Διαχείρισης 2008. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009

Απολογισμός Διαχείρισης 2008. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009 Απολογισμός Διαχείρισης 2008 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009 Διαχείριση 2008 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 1 Αποτελέσματα 2008 Κύρια σημεία Δύσκολο επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Διαχείρισης 2007. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 14 Μαΐου 2008

Απολογισμός Διαχείρισης 2007. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 14 Μαΐου 2008 Απολογισμός Διαχείρισης 2007 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 14 Μαΐου 2008 Διαχείριση 2007 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Κύρια Στοιχεία 2008 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ Κύκλος εργασιών εκατ. EBITDA εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές.

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Υποδιευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας Δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL ΤΡΙΤΗ, 15 ΜΑΪΟΥ 2012 Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1/19 Εισαγωγή Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ένας ηγετικός

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες. Μήνυμα προς τους Μετόχους 4. Διοίκηση Ομίλου Εταιρική Δομή 6

Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες. Μήνυμα προς τους Μετόχους 4. Διοίκηση Ομίλου Εταιρική Δομή 6 Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός 2006 Μήνυμα προς τους Μετόχους 4 Διοίκηση Ομίλου Εταιρική Δομή 6 Διοίκηση Ομίλου 6 Εταιρική Δομή Ομίλου 8 Διοικητική Δομή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 9 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Διαχείρισης 2005. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006

Απολογισμός Διαχείρισης 2005. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006 Απολογισμός Διαχείρισης 2005 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006 Επιχειρησιακό Περιβάλλον Διαχείριση 2005 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Κύρια Στοιχεία 2006 Σύνοψη 1 ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Φεβρουαρίου 2014 Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 Το αναβαθμισμένο διυλιστήριο Ελευσίνας και τα προγράμματα μετασχηματισμού, αντιστάθμισαν εν μέρει τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη. Γενική Συνέλευση Μετόχων. 25 Ιουνίου 2015

Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη. Γενική Συνέλευση Μετόχων. 25 Ιουνίου 2015 Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη Γενική Συνέλευση Μετόχων 25 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Απολογισμός και αποτελέσματα 2014 Στρατηγική Ομίλου Αποτελέσματα & κύριες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 2003 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2001 1996 42% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 1972 1972-1995 1995 50% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 100% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 42% SAUDI ARAMCO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Eτήσιος Απολογισμός 2010 Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Περιεχόμενα 1. Ο Όμιλος Μήνυμα προς τους μετόχους... 4 Ο Όμιλος συνοπτικά... 8 Εταιρική Δομή Ομίλου... 9 Ολοκληρωμένη Λειτουργία Ομίλου... 10 Ο Όμιλος το 2010...

Διαβάστε περισσότερα

ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014

ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014 ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014 ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα προς τους Μετόχους 5 Ο Όμιλος το 2014 7 Τα ελληνικα πετρελαια στις κεφαλαιαγορές 19 επιχειρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ο Όμιλος...8. Ο Όμιλος και η στρατηγική του...12. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Ομίλου...22. Λοιπές Κύριες Συμμετοχές...

Περιεχόμενα. Ο Όμιλος...8. Ο Όμιλος και η στρατηγική του...12. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Ομίλου...22. Λοιπές Κύριες Συμμετοχές... ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Περιεχόμενα Μήνυμα προς τους μετόχους...5 01 Ο Όμιλος...8 Ο Όμιλος το 2011...9 02 03 04 05 06 07 08 Ο Όμιλος και η στρατηγική του...12 Ποιοι είμαστε...13 Ολοκληρωμένη Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στο πρώτο μέρος αυτής της έκδοσης παρουσιάζονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στο πρώτο μέρος αυτής της έκδοσης παρουσιάζονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Συνοπτική Έκδοση ΕΤΗΣΙΟΥ ΑπολογισμΟΥ & Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Επιδιώκουμε να είμαστε ένας πρωτοπόρος, δυνατός περιφερειακός Όμιλος, με τη βιώσιμη ανάπτυξη πλήρως ενσωματωμένη στη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ: ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΛΑΣΙΑ Α.Γ.Μ: 3082 Ημερομηνία ανάληψης της εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας Γράφει η Ευσταθία Χρυσοβέργη, Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 Το epixeiro.gr εξασφάλισε μια επίσκεψη στα γραφεία ενός από τους καίριους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γενικές Πληροφορίες...84. Επικοινωνία...85 Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων...86 Επικοινωνία για τον Απολογισμό...87

Περιεχόμενα. Γενικές Πληροφορίες...84. Επικοινωνία...85 Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων...86 Επικοινωνία για τον Απολογισμό...87 Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. O Όμιλος... 4 Μήνυμα προς τους μετόχους...4 Ο Όμιλος συνοπτικά...9 Ο Όμιλος το 2008...11 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.στα Χρηματιστήρια...13 Ιστορική Αναδρομή...18 Διοίκηση Ομίλου...20

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ & MOTOR OIL(ΕΛΛΑΣ) Πτυχιακή Εργασία των Σαρηγιαννίδου Ουρανίας (Α.Μ 6568) και Τεβρεντζίδου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα προς τους μετόχους 5 01 Ο Όμιλος το 2012 8 Ο Όμιλος το 2012 9 Ο Όμιλος και η Στρατηγική του 11 Ιστορική Αναδρομή του Ομίλου 17 Ο Όμιλος συνοπτικά 18 Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Ενέργεια και Επενδύσεις στην Ελλάδα Αθήνα, 15 Μαΐου 2012 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ Ελληνικά Πετρέλαια Ελληνικό Δημόσιο 35% 65% Εμπορία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών: 1.549,8

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα με κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα με κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά. Ετήσιος Απολογισμός 2005 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα με κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά. Από άποψη οικονομικής ισχύος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α τρίμηνο Α τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008

EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA A.E. Aριθμ. M.A.E. 2443/06/B/86/23 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 Η ΠAPOΥΣΑ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EXEI ΣYNTAXΘEI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003 Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ο µεγαλύτερος βιοµηχανικός και εµπορικός όµιλος στην Ελλάδα µε κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά. Πρώτος στη διύλιση και (χονδρική)

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και παρακολούθηση συμβάσεων και εργασιών Έρευνας /Παραγωγής υδρογονανθράκων

Έλεγχος και παρακολούθηση συμβάσεων και εργασιών Έρευνας /Παραγωγής υδρογονανθράκων Έλεγχος και παρακολούθηση συμβάσεων και εργασιών Έρευνας /Παραγωγής υδρογονανθράκων Στέφανος Ξενόπουλος, ΕΛΛΙΝΥ Petroleum Engineer, M.Sc. Χ.Μ., ΕΜΠ+M.Sc., Πρώτες παραχωρήσεις έως το 1970 Πολλές παραχωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΛΛΙΝΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΛΛΙΝΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΛΛΙΝΥ) Συνέντευξη ΕΣΗΕΑ 6 Μαρτίου 2014 www.elliny.gr Δρ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ Γεωλόγος Μηχανικός πρ. Δ/ντής ΔΕΠ,ΔΕΠ-ΕΚΥ Α.Ε Πρόεδρος ΕΛΛΙΝΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA A.E. Aριθ. M.A.E. 2443/06/B/86/23 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η ΠAPOΥΣΑ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EXEI ΣYNTAXΘEI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2012» Η αγορά Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.863,6 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Investing in Energy 2015» Λεωνίδας Μπακούρας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 13 Οκτωβρίου 2015 Investing in Energy Επενδύσεις Η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2012. 8 Μαΐου 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2012. 8 Μαΐου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2012 8 Μαΐου 2013 Εταιρική Παρουσίαση 1. ΜΕΤΚΑ - Συνοπτικά 2. Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2012 3. Οικονομικά Στοιχεία 4. Προοπτικές 2 METKA - Συνοπτικά Δραστηριότητες Ηγετική θέση στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του τεχνικού δυναμικού στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υ/Α: Παρουσίαση της Εθνικής και Διεθνούς Εμπειρίας

Ο ρόλος του τεχνικού δυναμικού στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υ/Α: Παρουσίαση της Εθνικής και Διεθνούς Εμπειρίας Ο ρόλος του τεχνικού δυναμικού στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υ/Α: Παρουσίαση της Εθνικής και Διεθνούς Εμπειρίας 8 χρόνια στον Πρίνο: Απασχόληση και συνεισφορά στην ελληνική κοινωνία Δρ. Ντίνος Νικολάου,

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή στην οικονοµία και την ανάπτυξη της Bόρειας Eλλάδας

Συµβολή στην οικονοµία και την ανάπτυξη της Bόρειας Eλλάδας Συµβολή στην οικονοµία και την ανάπτυξη της Bόρειας Eλλάδας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 2001-2011 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δραστηριότητες του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 62 Επιλεγµένα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 63 Επισκόπηση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας 64 Επενδύσεις Οµίλου 2002-2003 65 Ανάλυση κατά Κλάδο ραστηριότητας 65 ιύλιση / ιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA A.E. Aριθ. M.A.E. 2443/06/B/86/23 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Η ΠAPOΥΣΑ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EXEI ΣYNTAXΘEI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι χαίρετε. Στα επόμενα λεπτά της παρουσίασής μου πρόκειται να εστιάσω κυρίως στο εμπορικό κομμάτι, στην εμπορική διάσταση που έχουν οι εξελίξεις στην περιοχή μας όσον

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση πωλήσεων (21,56 %) Βελτίωση περιθωρίου µικτού κέρδους (25,84 %) Αύξησηδαπανώνλειτουργίας (18,42%) Μεγιστοποίηση επίτευξης οικονοµιών κλίµακας

Αύξηση πωλήσεων (21,56 %) Βελτίωση περιθωρίου µικτού κέρδους (25,84 %) Αύξησηδαπανώνλειτουργίας (18,42%) Μεγιστοποίηση επίτευξης οικονοµιών κλίµακας ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 23.06.2008 2 3 Σηµαντική βελτίωση παρουσίασαν τα οικονοµικά αποτελέσµατα του ΟµίλουκαιτηςΕταιρείαςκατάτηχρήσητου 2007 έναντιεκείνηςτου 2006, η οποία οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Διυλιστηρίων: Η Περίπτωση Εκσυγχρονισμού του Διυλιστηρίου Ελευσίνας

Νέες Τεχνολογίες Διυλιστηρίων: Η Περίπτωση Εκσυγχρονισμού του Διυλιστηρίου Ελευσίνας Νέες Τεχνολογίες Διυλιστηρίων: Η Περίπτωση Εκσυγχρονισμού του Διυλιστηρίου Ελευσίνας Μάρτιος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο κλάδος διύλισης γενικά Λειτουργία του κλάδου και κερδοφορία ΕΛΠΕ - Αναβαθμίσεις Διυλιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA A.E. Aριθ. M.A.E. 2443/06/B/86/23 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΠAPOΥΣΑ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EXEI ΣYNTAXΘEI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Αυγούστου Αποτελέσματα Α εξαμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξάμηνο Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2007 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν Από το 2006, ως Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, δημοσιεύουμε τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχο να συμβάλουμε στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

«Ερευνα. & Παραγωγή. Συνέντευξη Τύπου του ΕΛΛΙΝΥ 5-12-2012 με θέμα: Δρ. Βασίλης Καρκούλιας Γεωλόγος Μηχανικός πρ. Δ/ντήςντής ΔΕΠ, ΔΕΠ-ΕΚΥ

«Ερευνα. & Παραγωγή. Συνέντευξη Τύπου του ΕΛΛΙΝΥ 5-12-2012 με θέμα: Δρ. Βασίλης Καρκούλιας Γεωλόγος Μηχανικός πρ. Δ/ντήςντής ΔΕΠ, ΔΕΠ-ΕΚΥ Συνέντευξη Τύπου του ΕΛΛΙΝΥ 5-12-2012 με θέμα: «Ερευνα & Παραγωγή Υ/Α στην Ελλάδα σήμερα» Δρ. Βασίλης Καρκούλιας Γεωλόγος Μηχανικός πρ. Δ/ντήςντής ΔΕΠ, ΔΕΠ-ΕΚΥ ΕΚΥ Α.Ε Πρόεδρος ΕΛΛΙΝΥ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 EXPOLINK 07 ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 «Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα» Σπύρος Παλαιογιάννης Χημικός, ΜΒΑ Αντιπρόεδρος ΙΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν 3. Πρόσθετη Πληροφόρηση Κοινωνικό Προϊόν Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει προσδιορίσει ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωνικοί μέτοχοι ή stakeholders) με τα οποία συνδιαλέγεται, επικοινωνεί ή συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

TÜV HELLAS Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης

TÜV HELLAS Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Making Our World Safer TÜV HELLAS (TÜV NORD) Η TÜV HELLASείναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, μέλος του TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ιηπειρωτικοί αγωγοί Φ.Α. στη Ν.Α. Ευρώπη (Προοπτικές αβεβαιότητες)

ιηπειρωτικοί αγωγοί Φ.Α. στη Ν.Α. Ευρώπη (Προοπτικές αβεβαιότητες) ιηπειρωτικοί αγωγοί Φ.Α. στη Ν.Α. Ευρώπη (Προοπτικές αβεβαιότητες) Καθ.. ηµ. Μαυράκης ιευθυντής ΚΕΠΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών 1 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή (2) 2. Τα θεµελιώδη της γεωπολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Μεταρρυθμίσεις με το Βλέμμα στο Μέλλον - Κύκλος ανοιχτών συζητήσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Δημήτρης Παπακανέλλου, Επικεφαλής Συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια και Ζήτηση στην Ευρώπη

Προμήθεια και Ζήτηση στην Ευρώπη Φυσικό αέριο στην Αν. Μεσόγειο: Ελλάδα Η πύλη προς την Ευρώπη Δημήτριος Ε. Μανώλης, Διευθυντής Παρακολούθησης Διεθνών Έργων, ΔΕΠΑ Α.Ε. Ηράκλειο, 26 Μαΐου 2012 Προμήθεια και Ζήτηση στην Ευρώπη Ευρώπη(Ζήτηση)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ.

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ. Περιεχόμενα 1. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 6. ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 8. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008-2009 ALUMIL S.A. COP REPORT 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΟΙ ΔΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ...4 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ...6 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ...8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...9 ALUMIL S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον τίτλο ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (LOGISTICS ΟΛΠ) Εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ενέργεια στο Επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος Συνθήκη για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

2005 Ίδρυση της Demstar Rentals 2005 ltd στην Κύπρο. Χρήση σήματος Hertz στους κλάδους του Fleet management και του Rent-a-Car.

2005 Ίδρυση της Demstar Rentals 2005 ltd στην Κύπρο. Χρήση σήματος Hertz στους κλάδους του Fleet management και του Rent-a-Car. Autohellas ΑΤΕΕ AUTOHELLAS ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1998 Υπογραφή συνεργασίας με την Hertz corporation για 26 χρόνια. 1999 Εισαγωγή στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. 2003 Εξαγορά της Autotechnica Ltd στην Bulgaria (εισαγωγέας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα