Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1279, ΤΙΜΗ 0,30 d ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΟΥΣ Ο ΣΥΡΙΖΑ-EKM ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Σελίδα 4 H ENΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 13 Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 21 ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 12 Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΙΛΑ ΣΤΟΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΔΙΑΛΟΓΟ» Σελίδα 9 Σελίδες Για τους αναγνώστες Ο κ. Πλευράς εισπράττει ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ για λογαριασμό της εφημερίδας μας. Παρακαλούμε τους συνδρομητές μας να διευκολύνουν το έργο του Υπενθυμίζουμε ότι η ετήσια συνδρομή είναι 10 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο συζήτησε και ενέκρινε κατά πλειοψηφία τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περιστερίου, της αποπεράτωσης ενός σημαντικού έργου, του Κολυμβητηρίου του Λόφου Αξιωματικών. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα ευρώ και θα καλυφθεί από πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Το έργο, όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο δημοσίευμά μας, προϋπολογισμού ευρώ, είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για χρηματοδότηση ευρώ και ο Δήμος Περιστερίου είχε αναλάβει την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού. Ως τη διακοπή της χρηματοδότησης του έργου είχε πιστοποιηθεί από το ΘΗΣΕΑΣ το ποσό ,61 ευρώ. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,71 ευρώ και παρουσιάζει υπέρβαση έναντι της αντίστοιχης συμβατικής συνολικής δαπάνης κατά ,78 ευρώ λόγω της αύξησης του ΦΠΑ. Προβλέπεται δε να αυξηθεί κατά ευρώ περίπου λόγω αύξησης της δαπάνης του ποσού της αναθεώρησης εξαιτίας της διακοπής των εργασιών. 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Στη Σελίδα 5 Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 31 ÔÖÜ Ø ÖÜ 2013 ˆ ˆ ` ˆ À ¾ˆ ¾ ` ¾ ` ØØ ÓÌ Û Ô ÑØåÙ æòö Ñ Ò æûìøöüú ÉÖÜÒÌÜÛâÚ ÉÒâ Ì Ú ÙÌ ÌÑ ÒØÙÌ Ú åû Ú, ÌÜÔæ ÛÖÜÚ Òæ ÖÜÚ. æóàú ÑÆ Ö Ö ÖÒ Û ÑÖå Ì ÓâÔÖÜÔ, æ àú âô Ú ÔàÙÛæÚ ÓÖÜ ÖÜ ÙÜÔÆÔÛ Ù ØæÙÝ Û Ñ ÓÆ- Ò ÙÛ ÌÒ ÝØÆ Ô ÑÖÜÛÙ åôì. -» ÓÖÜ Ì Ú æû ÌåÞÌÚ ÛçÞ Ó ; - æþ ÌÜÛÜÞØÚ. ØæÑÌ Û ÑÆÒÖÜÚ. - æ ÙÛÌÔÆ ÖçÛÙ Ü Öˇâ- Ûà. - æþ æ ÖçÛÙ. - æûì àú ÛÖ ˇÌÚ; - æ... åûìú ÝåÒÌ ÓÖÜ. ÜÛæ ÛÖ Ó ØÛçØ Ö ÛØ ÉÆÓÌ ÑÆˇÌ ÞØæÔÖ. íô Ó ØÛçØ Ö ÖÜ ÑØ ÛÆ 2 Ñ 3 ÓªÔÌÚ. ÌÔ Ó Ú ÝÛÆÔÖÜÔ Ö ÆÒÒÌÚ ÌÑ - ÒØÙÌ Ú, ÆÓÖ, É ÝÛåÙ Ñ.Ò. â- ÞÖÜÓÌ Ñ ÛÖ Ó ØÛçØ Ö Û Ú åû Ú.»ÆÒ ÙÛ ÛÖÔ ÌÔÆØ, ÙÞÌ æô ÑÆˇÌ ÓâØ Ü ÆØÞÖÜÔ ÌÑ ÒØÙÌ Ú åû Ú. åûìø Û Ú ÜØ ÑâÚ ÕÜ ÔÆà ÔàØåÚ Ñ ÛØâÞà Ô ØÖÒÆÉà Û Ú 15 ÓÌ 20 åûìú ÛàÔ ÝæØàÔ `ÜÒÒæ àô Ñ ÆÒÒàÔ ÝÖØâàÔ ÙÜÔ Û Ú ÆÒÒÌÚ ÌÑ ÒØÙÌ Ú. ÖÔÛÆ ÙÛ ÓÌÙÆÔÜÞÛ ÝÛÆÔà Ù åû ÕÌˇÌàÓâ- ÔÖÚ, ÛØÓ ÙÛ Ô ÑÖçØ Ù. íô Ó ÆÔ Ö ÙÛ Øª ÖØ Ñ ÓÌÛÆ ßÕÌØæÚý ÙÛÖ ÑØÌÉÆÛ. Ý Ûæ ÖçÛÌ ÙÑâß. òùûìø æ ÛâÛÖ Ö ÛÙ Ó ÖÒæ Ó ÙÌ åûìú, ÙÌ ÑÖÜØ - Ó â ÌÚ Ñ.Ò., Öç æøìõ. Ö ÓÆÓ Ñ ÙÛÖÔ ç ÔÖ ÓÖÜ ÉÒâ à ÌÝ ÆÒÛÌÚ àú ÛØâÞà ÙÌ åûìú Ñ âþà Æ ÞÖÚ àú ÌÔ ˇ Û Ú ØÖÒÆÉà. - ÜÛÆ ÛØ ÉÆÌ Ñ ÔÌåÚ æû Ô ÌåÔ ßÙ Ó åôàôý ØæÙà Ö. ÌÙç Øâ Ì Ô Ú ÙÌ æòìú Û Ú ÌÑ ÒØ- ÙÌ Ú; - Ó Æ ÝÖØÆ ÖÝÌç à ÓÌØ - ÑâÚ ÒÒÆ ÓÌÛÆ ÑÖçà ØÆ ÖÔ, ÜÛæ ÝÖÔÛå à Ô åôà Ñ Ú ÛØ ÉÆà ÛÖ æø ÛÖÜ... ÔÆÙ â ÖÜ. ÜÛÆ ÓÖÜ Ìå Ì Ö ÝåÒÖÚ ÖÒ - ÛÌÜÛªÚ Ñ ÙÛÌçà Û å ÛØ ÉÆÔÌ æòö Ö Ì åù ÓÖ ÌåÛÌ ÌåÔ ÖÒ Û - ÑÖå, ÌåÛÌ ÌåÔ ªÓ ØÞÖ Ñ.Ò. åô Ó Ü ÖÞØâàÙ ÖÜ Ì ÉÆÒÒÌÛ Û Ô Ì ÑÖ ÔàÔå ÓÌ ÝåÒÖÜÚ Ñ ß ÝÖÝæØÖÜÚ ÛàÔ. Ô ÌåÓ Ì Ò ÑØ ÔªÚ ÓÖÜ ØâÙÌ ÛÖ âˇ ÓÖ Û Ú Ù Òæ Û Ú. `Ì æò Û Ù åû ÔªÓÌØ Øà- ÛÖÞØÖÔ ÆÚ Û Ô ÑæÉÌ Ö ÛªØ Ý - ÓåÒ Ú, Û Ô ÓÖ ØÆ Ì ÙÛ ÓâÒ Û Ú Ö ÑÖ âôì Ú Ñ ÙÌ æ Ö ÖÔ âùì ÛÖ ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ßÝÒÖÜØåý ˇÌàØÌåÛ Ö ÛÜÞÌØæÚ Û Ú ÞØÖÔ ÆÚ. ÑÛæÚ æ Û Ù åû, åû ÑæÉÖÜÔ ÆÝÖØÖ ÝÖØÌåÚ, `çòòö- Ö, `àó ÛÌå, ¾Ø ÔØÙÌ Ú, ÙÞÖ- ÒÌå Ñ.Ò. ØÖÜÙå Ì ÙªÓàÔ ÓÌÒØÔ Ñ æþ ÓæÔÖ. íô Ú ÜÛÖçÚ ÌåÔ Ñ Ö ÕÆ ÌØÝæÚ ÓÖÜ Ö ÖØ ÆÔ Ú Ö Ö ÖåÖÚ ÌåÔ» ÑØ - Ù ÆÛ Ú 2 Ú ÌÔ ÆÚ Ñ ÛØâÞÌ ÙÌ åûìú» ÑØ Ù Û ÑØÔ `ÜÒÒæ àô ÒÒÆ Ñ æ ÖÜ ÛÖÔ Ñ ÒÖçÔ. ÖÔ ÙÜÔÆÔÛ Ù ÙÛÖ Ñ ÝÌÔÌåÖ, ª ÓÌ ÛÖ Ñ ÝÌ ÆÑ Ó Ú Ñ ÔÖåÕ ÓÌ ÑÖÜ- ÉâÔÛ çøà æ Û Ú åûìú. - Ø ÕÆ ÌØÝÌ ÝâÛÖÚ ª ÙÌ ÖÒÒâÚ åûìú, æþ ÉâÉ æ àú ÆÒÒÌÚ ÞØÖÔ âú. æ åûìú» ÑØ - Ù Û ÑØÔ `ÜÒÒæ àô, åûìú, ÓâÞØ åûìú ØÖÙÑæ àô. ìòòàùûì ÛØØ ÌÜÑ ØØ Ûå É ªÑ ÙÛ ÙçÔÛ Õ. - Òâ à Ù ØâÙÌ ÛÖ âˇ ÓÖ, ÛÖÜ Ìå. - ÉâÉ Ó ØâÙÌ.» ÌÜæ- Ó ÙÛÌ ÙÌ ÑÆ Ö ÌÚ åˇöüùìú, åôö- ÔÛ ÖÓ ÒåÌÚ, ÑÖç ÖÔÛ ÑÆ Ö ÛØ Öç æ ÞÖØà åìú, ÉÒâ ÖÜ- ÓÌ Ñ ÞÖØÖçÚ Û Ú». Ùå Ú, Ó ÒÆÓÌ Æ, Ì ØªÔ, ÔÛ ÒÒÆÙ- ÙÖÜÓÌ ÌÜÞâÚ, ÛØØÓÌ ÓÌÒÖÓ ÑÆØÖ- Ô, åôöüóì ÑÆ Ö Ö Ô ßÜÑÛ Ñæ, åøôöüóì ÛÖ ÑÖÓÓÆÛ Û Ú åû Ú Ñ ÛØ ÉÆÓÌ ÛÖ Ù åû. ÌÔØ ÙÛ ÜÛ Æ Ó Ú ÔÛ ÞÖçÔ ÑæÓ Ö ÌÜÞâÚ Ì ØªÔ, ÓæÒ Ú ÔÖåÕÖÜÓÌ Û Ô Û ÒÌæØ Ù ÉÒâ ÖÜÓÌ ÓÌ ÛØÖÓÆØ æòö Ñ ÑÆ Ö ÌÚ ÌÙÛåÌÚ ÌÞˇØÖ Ø - Õ ØÔ æ àú ÙÛ Ô Ò ÌØå ÛØØ ÓÌ ÔÌÑØÖçÚ Ñ ÛØ ÜÓ ÛåÌÚ. íûù - ÙÛØÔÖÜÓÌ àú æòìú ÜÛâÚ Ö ÓÌ ÒæÙÛÖÓÌÚ ÌÜÞâÚ Ì ØªÔ, ÌÔ â Ù Ô, ÖçÛÌ ˇ ÆÙÖÜÔ ÖÛâ.»âÔÖÜÓÌ ÓÌ Û Ô ÒçÑ Û Ú åû Ú ª Ô ÌåÓ ÙÛÌ ÛÜÞÌØÖå ÓÌ âô ßÝÒÖÜØåý ÖÜ ÔÛ ØÖÙà ÌçÌ ÑÆ- Ö Ö É ÉÒåÖ. - ÌÔ ÓÖÜ ÒÌÚ Û ÛØàÚ Û ÑÖÓÓÆÛ Û Ú åû Ú; - ÌÒÌÜÛ å æþ, Û Ó Ìçà Ù âô ÔâØ Ñ Ø æûìø ˇ à ÙÛ ÜÔ åñ ÓÖÜ Ô Û ÑÆÔÌ... Õ ÓÆ-.» ÌÒÆÚ, Ûå ÓÌ Û Ô Ö ÑÖ- ÔÖÓ Ñª ÑØåÙ ÖÜ Ó Ú ßÝæØÛàÙ Ôý æþ ÓæÔÖ Û Ú åûìú ˇ ÑÆÔÖÜÓÌ Õ ÓÆ ÒÒÆ Ñ ÑÆÛ... ÆÒÒÖ. ˆ ÖˇâÛà Ô Ñ ÛÆÒ ÉÌÚ Û Ú ÌÔÔÖØ.»ÆÒ ÙÛ Ô Ó ÖØÖçÙ ˇ ØæÛÌ - Ô Ô ÒÒÆÕÌ... ÌçÙ åû. ÔÛå ÆÞ Ø, ÖÜ ÉÒÆ ÛÌ Û Ô Ü Ìå, ÞÆˇ ÑÌ Òå Ö... Ù ÔÆÑ ª ÛÜØå ÓÌÙ ÙÛ åû Ô ÛØØ ÌÛ Ö ÌÜÞÆØ ÙÛ Ñ ÔÛå É Ù Òæ Û Ô Û Ô ÒâÓÌ...É Ù ÒÖÙ Ô Ñæ Û ª É Ù ÒÖÛÜ- Øæ Û. - åôìû ÜÛæ ÓÌ ÛâÛÖ ÑØåÙ ; -» ÑÆØ Ô ÔæÛ Ô, Ô Ì Ú àú ˇ ªÛ Ô Ö... ÔæÙÛ ÓÌÚ Ö ÌÑ ÒØÙÌ Ú. ÑÌå ÙÛ ÓÆÛ ÙÌ ÑÖÜÉâÔÛ Ó Ú. æóàú ÛÖ...ÙåØ Ò ÓÌ Û Ú åûìú ÙÜÔÌÞå ÌÛ Ñ ˇâÒà Ô ÌÜÞ ˇØ Ü ÖÓÖÔª Ñ ÑÖÜØÆ Ö ÙÛÖÜÚ Ö- Ò ÛÌÜÛâÚ, ÓÆØÞÖÜÚ, ÓÖÛ ÑÖçÚ `ÜÓÉÖçÒÖÜÚ Ñ.Ò. ÓâÞØ ÛÖÔ...»ÆØÛ ÖÜ ˇ åôöüô ÙÌ ÌÑ - ÒØÙÌ Ú åû Ú. æóàú Ý ÔÛÆ ÌÙÛÌ Û Ô âñ Ò Õª ÓÖÜ æû Ô Ìå ÛÖÔ ÖØ ÆÔ Û Ô ÌØ ÙÓâÔ ÜØ Ñª Ô É åôì æ ÛÖÔ Ñ Ô Ó ÛÖ ØÆÝÖ ß ý ÙÛ Ô Ö æ Ñ Óå Ú! - ÀÌ ÖØ ÆÔ, ÌÔ ª ÌÚ ÙÌ ÌÑ ªÒàÙ åû Ú ÙªÓÌØ ; - ÌÉ åàú Ñ ª, ÌåÞ Ñ Ó ÛÖ æ ÌÜÓ, ÒÒÆ ØÖÛåÓ Ù Ô Øˇà ÙÛÖ ß ý Ô à âô Ñ Û Ò ÑÛ Ñæ ÖÜâÙÛÌØÔ, ÛÖ ß- ÆÔ ÑÖ, Ö Û ÓàØæÚý. ÒÆÒ Ñ Û 6 ÌÜØØ ÛÖ Ì Ù ÛªØ Ö... Ì Ì ª Ó ØâÙÖÜÔ Û ÖÜâÙÛÌØÔ ÙÑâÝÛÖ- Ó Ô Û Ô à Ñ Ì Ø ÝªÔÖÔÛ Ú... ÑÆ Ö ÌÚ ÌÑ ÒØÙÌ Ú åû Ú. ¾ ¾ˆ À¾ À ` Ñ ˇ ÓÌØ ÔÖÛ Û Ó Ú Ñ - Û ÑÒÜ ÌÛ Ö ÝØ ÙÌ Ú ÖÜ Ì ÞÖÜÔ ÓÌÛ ÝÖØ Ñ Ù Ó Ù, Ò- Ò ØÞ Ñ ÙÜÔ Ì ÖÔÛ Ô ÓÌ Ì Ô Ø Ó Û ÑÖ Ì ÖÔÖÚ. ÌÓ ÛÖ Ì Ô Ô ÔàØ ÖÜÓÌ àú Ñ ˇ Ì- Øàˇ Ñ Ô ÜÛÌ Ú Ö ÝØ ÙÌ Ú. ØàÌ Û ÔÜÞ ÛÖÜ Ñ - É : ÌÒÌÜ ˇÌØ Ò ÖÛÌ- ÒÖÜ ÙÌ Ì Ô Ö Û Ö ÓÖÝ Ò àô ÙÓ Û ÛÖÙÖ ÙÛ ØàÓ Ñ ÖÙÖ Ñ ÙÛ ÉÜ ÔÛ Ô ÞØÖÔ. ¾ Ò ÙÛÌ Ú Û Ô ÙÜÔ ˇàÚ ÙÑÒ ÉÖ, Ö Ö Ö Ö Ì àñ Ô Û Ô Ñ ÓÌ ÔÛ ÒÒ Ó Û Ô ÌÒÌÜˇÌ ØàÙ ÛÖÜÚ. `Û Ô ÌÒÌÜ - ˇÌØ Ò Ì ÛØÌ ÖÔÛ Ô Ñ ˇÌ Ì ÖÜÚ ÞÛÜ Ó Ö àú ØÖˇ Ì Ú, ÑÒàÛÙ Ì Ú, ÑÖÜÛÖÜÒ Ì Ú. ¾ÓàÚ Û ÜÛÖÞØÖÔ ÖØÌÜ ÖÔÛ Ô Ö Ñ ˇÌ Ì ÖÜÚ Ø Û ÖÜÔ Ì Ú. ¾ Ô Ñ Û Ú Ì ˇ Ì ØÌ Ì Ô Ì ÞÌ ØÖÑ ÒÌ ÙÌ Ñ Ó ÓÜÞ ÙÛÖÔ ÔÛ ÒÖ ÛÖÜ, Ì ÖÔÖÚ ÖÒÜ Ü ÙÑÖÒÖ Ô ÖÞ Ñ ÛÖØˇàÛÖ. ÔÜ Þ ÛàÔ ÙÑÒ ÉàÔ, Ö Ö Ö Ö É ÖÜ Ù Ô ÙÛ Ñ ÛÌØ- Û Ô ÑÖ, ÓÌ Ò Ñ ÙÑÒ Ø Ö Û Ú ÝÖØÌÚ Ñ Û - Ô Ñ ÙÛ ÑÌ Ú ÌØ Ù ÌÚ ÖÜ ÌÑÛÌ- ÒÖÜ Ù Ô. Ø Ô É ÖÜÔ ÙÛ Ô ØÌ - Ô, ÒÖ ÖÔ, Û Ì ÛØà Ô. ÛÙ Ì ÑØ Û ÙÌ ÝØ Ù ßÛØàÌ Û ÔÜ Þ ÛÖÜ Ñ É ý. Ì É Ù ÓÌØ Ü Ö ÒàÔÌ Ì Ô ÌØ ÙÛ - ÑÖ ÛÖÓÖ.» ÒÒ ÙÌ ÒàÙÙ ÓÖÜ: ÙÛ ÉÜ ÔÛ Ô ÞØÖÔ Ô ÒÖ ÓÌ ÛÖ Ø ÛàÓ Û Ô Ñ Û Óà- Ø ÖÜ Ì É ÒÒÖÛ Ô ÙÛÖÔ - Ø É Û.¾Û Ô, ÒÖ ÖÔ, Ñ Ö ÖÚ Ó ÒÖÜ ÙÌ ÖÒÜ Ñ Ì ÒÌ Ì ÒÖ ÖÜ ÌÔ Ì ØÌ Ì Ô Ì àˇöü Ô Û ÓàØÖÜ ÔÛ Ô ÓÌ Ì Ô Ô ØàÛÖÛÜ- Ö ÛØÖ Ö. ÖÜ Ì Ô Ô Ô Ó Ù - ÙÌ Ì Ô ÞÖØÛÖ Ì àú ÖÛÖÜ Ô ÓÌÛ ÛØ Ì ÙÌ ÖÒÛÖ ÓÌ Ù ÙÛÖ ÙÛÖÓ ÛÖÜ. Ö ÞÖØÛÖ ÜÛÖ ÖÓàÚ Û Ô Ñ ˇàÛÖ, ÙÛÜÝÖ Ñ Ø- ÑÌÛ ÙÑÒ ØÖ.»ÌÛÖÓ Ù Ó ÛÖ ÙÛÖÓ ÛÖÜ Ø ÖÛ Ô Ñ ÒàÙÙ ÛÖÜ ÔÖ Ì, Ó ÛàÔÌ Ñ ÞàØ ÖÛ Ô ÙÌ ÒÌ ÛÌ Ú ÔÌÚ Ù Ô Û Ú ÛØ ÞÌÚ ÛàÔ Ó Ò- Ò àô. ÛÙ Û ÓàØÖÜ Ù Ô Û ÒàÙÙ, ÛÖ ÖØ ÔÖ Ò ÖÜ Ö ÖÜ ÙÌ ÙÌ ÛÖÜ ÛÖ ÛÖ Ø ÛàÓ Ñ Ì ÑØ Û ÙÌ Ñ Ù ÓÌØ Ô ÒÌ ÓÌ ßÓ ÒÒ ÙÌ ÒàÙÙ ÓÖÜý ÙÌ Ñ ˇÌ ÌØ - ÙÛ Ù ÖÜ Ì Ô Ò ÓÉ ÔÖÜÓÌ ÖÒÒÌ Ú ÝÖØÌ ÚÑ Û ÙÌ Ñ Ö ÖÔ ÞàØ ÚÖÓàÚ ÜÛÖÚ Ô ÛÖ Ñ Û - ÔÖÌ. ØàÙÛ Ì Û Ú» Þ ÒÖÜÚ: ØÖÑÌ Û Ó Ò Ñ Ø Ù, Ö Ö Ì ÞÌ Û Ú Ø ÌÚ Û Ú ÙÛ ÓÌÛ Ì Ô ÙÛ Û Ñ ÌØ Ö Ö ÙÛÖ Ü Ò Ö, ÖÜ ÛÖÛÌ Û Ô Øà- ÛÌÜ ÖÜÙ ÛÖÜ ÔÌÖÙÜ ÙÛ ÛÖÜ Ò- Ò Ô ÑÖÜ Ø ÛÖÜÚ. ÑÌ Ô Û Ô ÌØ Ö Ö Ü ØÞÌ ÙÛÖ Ü Ò Ö Ó Û ÉÌ ØÔ ÖÜ Û Ô ÖÑÛ - ÛØ Û Ú Û Ô Ì ÒÌ Ô» Þ ÒÖÜ. Ñ Û ÙÛ Ó Û ØÞ Ú ÜÛ ÙÌ Ø- É ØÌ ÛÖÜÚ ÌÒ ÛÌÚ Û Ú Ñ Ì ÙÛàÙÌ ÓÌ ØÖˇÌÙÓ ÖÓàÚ. Ô Ö ÌÒ Û Ú ÌÔ ÌÕÖÝÒÖÜ ÙÌ ÛÖ ÞØÌ ÖÚ ÛÖÜ ÙÛ Ô Ñ ˇÖØ ÙÓÌ Ô ÓÌØÖÓ Ô, ÌÑÌ Ô ÞàØ Ú - ÙÛ ÓÖ ÛÖÔ ØÖÙÝàÔÖÜ ÙÌ ÓÌ Û Ö Ñ ÔÛ Ñ ßÑÖÙÓ Û Ñ ý Ì ˇÌÛ.¾ÙÖ Û ÑÖÜ Ô Ôà- Ø Ô ÖÛ ÜÛÖÚ ÞØàÙÛÖÜ ÙÌ ÞØ Ó Û ÙÛ» Þ ÒÖÜ. Û ÜÛÖÔ ÛÖÔ ÛØÖ Ö Ì ÑØ Û ÙÌ ÝØ Ù ßÞØàÙÛ Ì Û Ú» Þ - ÒÖÜ Úý, ÖÜ Ù ÓÌØ ÖÓàÚ Û ÞØ Ù ÓÖ Ö ÖÜ ÓÌ Ñ Ö ÖÔ ÖÜ ÌÔ Ì ÞÌ Ùà Ú Û Ú ÝØÌ Ô Ú.»ÜØ à Û ÔÜÞ ÓÖÜ : ÙÛ Ô ØÞ ÖÛ Û Û Ó ÔÛÌ Ü Ø- Õ Ô ÖÒÖ Ì ÒÕ Ú. Ì ØÌ ÑÖÒÖܡÖÜ ÙÌ Ó ÛÌÒÌÛÖÜØ Ñ Ñ Ù ØÖÑÌ ÓÌ ÔÖÜ Ô ÌÑ- ÙÛ ÙÛÌ. ÖÜÛÖÜ ÙÌ Û ÞÛÜÒ Û Ú ÙÌ Ì Ô Ü ØÖ ÓÌ É Ù ÛÖ ÝÔÌ Ò Ö, ÌÔà Û ÜÛÖÞØÖÔ Ì ÙÌ ÔÌÌ Û Ú Ô ˇÜÓ ÙÌ Ú Ü- ÛÖÜ ÛÖÜ Ü ØÖÜ. Ø ÒÒ Ò Ò Ù Ì Ñ Û ÞÛÜÒ ÖÜ Ì ÞÌ ÉÖÜÛ ÕÌ ÙÛÖ Ü ØÖ ÙÛ ÓÜ Û Û Ú Ñ Ì ÛÙ ÌÑÙÛ ÖÛ Ô Ñ ØÞ Ì Ô ØÖÓ ÔÜ Ì Û ÓÌÒÒÖÜ ÓÌÔ. ÝØ Ù Û ÞØ - Ù ÓÖ Ö ÖÜ ÓÌ Ñ Ù ÓÌØ ÌØ - ÖÜ ÓÌ Û Ô Ù Ó Ù Ô ÒàÙÖÜÓÌ ÖÛ Ñ Û ÜÛÖÔ ÛÖÔ ÛØÖ Ö ˇ Ó ÖØÖÜ Ù ÓÌ Ô ØÖ- ÉÒÌ ßÖÜÓÌ Ñ Û ÖÜ Ì Ô ÜÔ - ÛÖÔ Ô ÙÜÓÉÌ.»ÖÜ Ì ÝÜ Ì ÛÖ Ñ Ý Ù : ÙÛ Ô ÛÖÜØÑ Ñ ÒàÙÙ Ñ Ý Ú Ù Ó - ÔÌ ÑÌÝ Ò. Ô, ÒÖ ÖÔ, Ñ - Ö ÖÚ ÌÞÛÌ Ì Ô ÞÛÜ Ó ÙÛÖ ÑÌÝ Ò ÒÌ ÓÌ ßÛÖÜ Ì ÝÜ Ì ÛÖ Ñ Ý Ù ý, Ò Ì ÝÜ Ì ÛÖ ÑÌ- Ý Ò ÛÖÜ Ö Û ˇÌ Ù ÛÖÜ Ö ÛÖ ÜÔ ÛÖ ÞÛÜ Ó. Ô ÝØ Ù ÞØ Ù ÓÖ Ö ÖÜ ÓÌ Ô ÒàÙÖÜÓÌ ÖÛ Ì ÝÜ Ì ÛÖ ÑÌÝ Ò Ö Û ˇÌ Ù ÛÖÜ ÒÖ à Û Ú Ù ÖÜ ÖÛ Û Ú Ñ Ö Ú Ô - ÑÖ ÔàÙ Ú Ñ Ö ÖÜ ÙÜÓÉ ÔÛÖÚ. ÖÜÓ ÌÑ : ÙÛ ÛÖÜ ØÑ Ñ ÛÖÜ- Ó ÌÑ Ù Ó ÔÌ Ñ ÔÖÚ ÛÖÔ Ø ÒÌ ÖÜ ÙÜÔ ˇàÚ Ñ Ô Ô Ö Ô ØÌÚ ÙÛ Ñ ÝÌÔÌ. ¾ Û Ó ÌÚ Û Ô ÜÛÖ ÖÜ ÌÛÖ - Ó Ô ÛÖÜÚ Ø ÒÌ ÌÚ ÛÖÜÚ ÌÒ ÛÌÚ ÛÖÜ Ñ ÝÌÔÌ ÖÜ.¾ÓàÚ ÙÜÞÔ Ö Û Ó ÌÚ Ì Ô Ô Û Ô ÑÖÜÉÌ ÔÛ Ñ Ñ ˇÜÙÛÌØÖÜ Ù Ô Ô ÌÛÖ Ó ÙÖÜÔ ÛÖÔ Ø ÒÌ Ñ Ô É ÒÖÜÔ ÛÖÔ Ø Û ÛÖ Ñ ÔÖ. ÖÛÌ Ö Ô ÑÛ ÙÓÌ ÔÖ ÌÒ ÛÌÚ ÝàÔ Ô ßÑ ÔÌ ÛÖÜ- Ó ÌÑ ý, Ò É ÒÌ Ñ ÔÖ. ÒÌ ÖÔ ÖÙÖ Ñ Ô Ô Ø - ÒÌ Ñ ˇÖÔÛ Ô Ì àøìú Ù à ÒÖ Ñ ÖÒ ÓÉ Ô Ô. Ô Ñ Ö ÖÚ ÒÒÖÚ ÝÒÜ ØÖÜ ÙÌ ÛÖÜ Ì ÒÌ Ô ßÑ ÔÌ ÛÖÜÓ ÌÑ ý, Ò Ñ - Ô Ì Ñ Ó Ó Ò Ú. Ù ÓÌØ ÝØ Ù ÜÛ Ù Ó ÔÌ ßÓ Ó Ò Úý. ˇÌ Ñ ÛÌØ Ø Ú ÙÛÖÔ ÑÖ ÛÖÜ : ÒÌ Õ Ñ ÛÌØ Ö Ù Ó ÔÌ Ì Ô ÙÛ ÖÝÖØÖ ÖÒÌÓ ÑÖ Ì - Ø Û ÑÖ ÓÌ 2 3 ÙÌ ØÌ Ú ÑÖÜ àô. Ö ÌÚ ÝÖØÌ Ú ÜÛÖ ÛÖ ÒÖ Ö ØÌ ÓÌÔÌ ÌÒÒ ÓÌÔ ÙÓÌ ÔÖ Ñ ÞØ Ù ÓÌÜÌ àú ÒàÛ ÝÜÒ Ñ ÙÛØ ÛàÔ Ú. Ù Ú ÒÌ Õ ÜÛ ÒàÔÌ Ñ ÛÖ ÙÜ ÔÖÒÖ ÛàÔ Ñ Û Ô Ñ ÙÛ ÑàÔ Ì Ø àô ÖÜ ÌÑÛÌÒÖÜ Ù Ô Ö ÝÜÒ Ñ ÙÓÌ ÔÖ. `ÛÖ ÓÌÙ àô Ñ ÛÌØ Ø Ú Ù - Ó ÔÌ Ñà Ò Û Ú ÙÌ ÜÛÖ ÛÖ ÙÛ ÖÝÖØÖ ÒÖ Ö. ¾Û Ô, ÒÖ - ÖÔ, Ì ÝÜÙÖÜ ÙÌ ÖÜ Ø ÖÚ ÔÌÓÖÚ ÛÖÛÌ Ì ØÌ Ì Ô Ñà Ò Û ÙÖÜÔ Ô Ñ Ô ˇÌ ÛÖ ÒÖ Ö. ÛÙ ÔÖÛ Ô ÛÖ Ø ÌÒÓ ßÑ ˇÌ Ñ ÛÌØ Ø Ú ÙÛÖÔ ÑÖ ÛÖÜý, Ò Ñ ˇÌ Ñà Ò Û Ú Ô Ñ ÛÙÌ ÙÛ ˇÌ Ù ÛÖÜ Ñ Ô Ñà Ò Û ÙÌ. Ì É Ù ÓÌØ ÞØ Ù ÓÖ Ö ÖÜ ÓÌ ÜÛ Û ÝØ - Ù Ô ÒàÙÖÜÓÌ ÛÖ ÛÌ ÒÖÚ ÌÔÖÚ Ì ÖÔÖÛÖÚ Ó Ú ÌØ Ö ÖÜ Ñ Û Ô Ì Ô ÝÖØ ÙÛ Ô ØÞ - Ñ Û Õ. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 Την είπε την «σοφία» του! Ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας, ως υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας τον καιρό που ξέσπασε η κρίση, απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου, πώς και δεν κατάλαβαν τη συμφορά που ερχόταν ότι πράγματι δεν κατάλαβαν ΤΙΠΟΤΕ. Ποιοι, αυτοί οι κορυφαίοι οικονομολόγοι, δεν κατάλαβαν, αυτό που άλλοι με λιγότερες περγαμηνές είχαν προβλέψει (βλέπε βιβλίο του Βασίλη Ραφαηλίδη, έκδοση 1992) με τίτλο «Η Ιστορία της Ελλάδας από το 1830 έως το 1974 από την κωμικοτραγική της πλευρά». Αν είχε κάνει τον κόπο να το διαβάσει, εκεί θα έβλεπε ότι ο Βασίλης Ραφαηλίδης έλεγε ότι η φούσκα των δανείων κάποια μέρα θα σκάσει και θα φέρει συμφορά!!! Ο «σοφός» αυτός άνθρωπος τι βγήκε και είπε τελευταία: «Οι Έλληνες δεν αγοράζουν πετρέλαιο γιατί έχουν τις δεξαμενές τους γεμάτες από πέρυσι»!!! Το ότι ξεπαγιάζουν οι Έλληνες το φετινό χειμώνα λόγω έλλειψης χρημάτων για να αγοράσουν το πανάκριβο πετρέλαιο δεν απασχόλησε καθόλου τον κ. υπουργό!!! Η λέξη ντροπή γι αυτό που είπε ο κ. Στουρνάρας, είναι πολύ λίγη για να εκφράσει την αγανάκτηση του κόσμου!! Γκας Μεγάλο το μέγεθος της σοφίας τους!! Για να πατάξουν το λαθρεμπόριο καυσίμων οι σοφοί αυτοί άνθρωποι σκέφτηκαν να εξομοιώσουν την τιμή του μ αυτό της κίνησης!! Τι μεγαλείο σκέψης!!! Αντί να ομολογήσουν την ανικανότητά τους να πατάξουν το λαθρεμπόριο τιμωρούν τον κόσμο να υποφέρει το τσουχτερό κρύο, τιμωρούν τα δάση, γιατί τα αποψιλώνουν οι λαθροϋλοτόμοι, τιμωρούν την ατμόσφαιρα γιατί ο κάθε φουκαράς, τον οποίο έχουν στεγνώσει με τα συνεχή χαράτσια και τους υπέρογκους φόρους, καίει ό,τι βρει για να ζεστάνει το ταλαιπωρημένο κορμί του!! Μα πού τα λένε αυτά. Όλη η ιστορία ήταν όχι για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων, αλλά πώς θα πάρουν και την τελευταία δεκάρα μας. Έλα όμως που δεν τους βγήκε!! Ο κόσμος δεν αγοράζει πετρέλαιο, ο τζίρος είναι ελάχιστος, γι αυτό βγήκε και είπε τη μεγάλη αυτή σοφία ο κ. Στουρνάρας!! Εκεί όμως που γινόταν το μεγαλύτερο λαθρεμπόριο στο πετρέλαιο, οι σοφοί οικονομολόγοι της κυβέρνησης δεν έκαναν τίποτε και αναφερόμαστε στο ναυτιλιακό πετρέλαιο. Ποιος δεν θυμάται πριν λίγα χρόνια, το αλισβερίσι που γινόταν μεσοπέλαγα; Το ναυτιλιακό πετρέλαιο δεν αυξήθηκε, το λαθρεμπόριο, όπως διαπιστώνουν οι ίδιοι, παρά την αύξηση ΟΡΓΙΑΖΕΙ!!! Γκας Ποιοί χρειάζονται φροντιστήριο; Μας ξένισε ειλικρινά η φράση που απηύθυνε ο δήμαρχος προς τον κ. Πουλιάση, στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού: «Πρέπει να κάνουμε φροντιστήριο στους νέους συμβούλους ώστε να μπορούν να διαβάζουν τα στοιχεία του προϋπολογισμού»!! Ο κ. Πουλιάσης, είναι οικονομολόγος. Και μπορεί να διαβάσει άριστα τα οικονομικά στοιχεία. Εκείνοι που χρειάζονται φροντιστήριο κ. δήμαρχε είναι τα στελέχη σας, στο πώς να συγκρατούν τα νεύρα τους και να συμπλέκονται με τους δημότες που παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρούμε απολίτιστους τους Κορεάτες κ.λπ. όταν βλέπουμε στις τηλεοράσεις να συμπλέκονται και να παίζουν καρεκλιές στις συνεδριάσεις των κοινοβουλίων τους. Ποιός, όμως, ο δικός μας πολιτικός πολιτισμός, όταν τα στελέχη σας τους μιμούνται; Γκας «Κριτική νεκροταφείου...»!! Άλλη μια φράση του κ. δημάρχου που μας ξένισε ήταν αυτή που είπε απευθυνόμενος προς τον κ. Δ. Κελάφα: «Κάνετε κριτική νεκροταφείου...»!! Η κριτική, μπορεί να είναι σκληρή, άδικη κ.λπ. αλλά κριτική νεκροταφείου δεν υπάρχει. Αυτοί που κατέληξαν εκεί δεν έχουν προβλήματα, τα άφησαν όλα πίσω τους. Εμάς, πάντως, μας σοκάρισαν και οι δύο περιπτώσεις και ελπίζουμε ούτε να τις ξανακούσουμε για κριτική νεκροταφείου, αλλά ούτε και να δούμε να χειροδικούν αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι με τους πολίτες. Δόξα τω Θεώ, η γλώσσα μας είναι πολύ πλούσια, που μπορεί κανείς αντί να χειροδικήσει να «μαστιγώσει» κάποιον με τις λέξεις!! Γκας Να μην συμβεί και εδώ το ίδιο! Με αφορμή τη μεγάλη τραγωδία στη Βραζιλία με νεκρούς δεκάδων ανθρώπων όταν σε κέντρο άναψαν βεγγαλικά, ο συμπολίτης μας στρατηγός κ. Γιάννης Πράνταλος, μας γνωστοποίησε ότι η πόρτα της εισόδου στην καφετέρια που είναι στο ισόγειο του Δημαρχείου και κατ επέκταση και του Πολιτιστικού Κέντρου, όπου γίνονται συχνές εκδηλώσεις ανοίγει προς τα μέσα. «Εγώ όταν υπηρετούσα στην Αστυνομία, μας είπε, ποτέ δεν ενέκρινα άδεια λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που η πόρτα του να ανοίγει προς τα μέσα». Σωστή η επισήμανσή του, γι αυτό και τη μεταφέρουμε, να ληφθεί υπόψη των αρμοδίων. Γκας...Χωρίς βία! Αθώοι οι έξι από τους οκτώ κατηγορούμενους αστυνομικούς για τον άγριο ξυλοδαρμό του φοιτητή Αυγουστίνου Δημητρίου. Μετά την πρωτόδικη καταδίκη όλων, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αποφάσισε να καταδικάσει μόνο τους δύο και...τη ζαρντινιέρα, η οποία φταίει για τα σοβαρά τραύματα του φοιτητή!!! Και ας υπήρχε και σχετικό βίντεο, που όλοι συγκλονισμένοι έχουμε παρακολουθήσει, και ας υπήρχαν οι μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων πανεπιστημιακών καθηγητών και του πρύτανη του ΑΠΘ. Αν δεν υπήρχαν; Θα θεωρούσαν ότι ο Αυγουστίνος έπεσε μόνος του πάνω στη ζαρντινιέρα και χτυπιόταν; «Αντιστάθηκε στη σύλληψη και ο πελάτης μου του έριξε μια ελαφριά κλωτσιά χωρίς βία» είπε ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, και «έπεισε», όπως φάνηκε, ότι οι «ελαφριές κλωτσιές» προκαλούν βαρύ τραυματισμό. Τι άλλαξε; Τι διαφορετικό ή καινούργιο στοιχείο επηρέασε την έδρα; Ίσως, αν υπήρχε εξήγηση, να μην προκαλούσε τόσο η απόφαση!!! Μ.Μπ. Χωρίς ρατσιστικό κίνητρο «Ανθρωποκτονία από κοινού από πρόθεση και παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή όπλου». Αυτή η κατηγορία απαγγέλθηκε στους δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του Πακιστανού Σαχτζάτ Λουγκμάν. Δίωξη βάσει του άρθρου 79 περί ρατσισμού δεν ασκήθηκε. Τι κι αν βρέθηκαν φυλλάδια της Χρυσής Αυγής, στιλέτα και σιδηρογροθιές και άλλα ευρήματα στα σπίτια των συλληφθέντων; Δεν αρκούν, σύμφωνα με την ανακρίτρια, για να διωχθούν με την επιβάρυνση του ρατσιστικού κινήτρου. Περπατούν όλοι σε τεντωμένο σκοινί! Ακροβατούν επικίνδυνα και μάλιστα εντός μιας συγκυρίας που απ τη μια εφαρμόζεται τακτική «σοκ και δέος» με πογκρόμ και επιχειρήσεις σε χώρους αλληλεγγύης και κοινωνικής παρέμβασης με αυτόματη εφαρμογή του κουκουλονόμου, όταν μάλιστα βίντεο με συλλήψεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι κανείς από τους συλληφθέντες δεν φορά κουκούλα, και απ την άλλη αντιμετωπίζουν ως μια «συνηθισμένη» ανθρωποκτονία την δολοφονία του Σαχτζάτ ή κατηγορούν... μια ζαρντινιέρα!!! (στην περίπτωση του Κύπριου φοιτητή). Και, βέβαια, από τα κανάλια ούτε κουβέντα. Πέρασε στα «ψιλά» η είδηση. Δεν είδαμε τους «εισαγγελάτους» να «ανακρίνουν» εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής για το θέμα, όπως θα έσπευδαν να κάνουν με το «δάχτυλο» σηκωμένο στους εκπροσώπους άλλων κομμάτων, αν είχε βρεθεί δικό τους υλικό στα σπίτια των συλληφθέντων. «Η λύση είναι η θέσπιση νέου νομικού πλαισίου για όσα αδικήματα συνέχονται με τη ρατσιστική βία, ούτως ώστε αυτά να αποτελούν ξεχωριστά εγκλήματα, δηλαδή ιδιώνυμα...» είπε ο εισαγγελέας Ν. Ορνεράκης, αρμόδιος για εγκλήματα που σχετίζονται με ρατσιστικά κίνητρα. Μ.Μπ. Νεοφιλελεύθερες πολιτικές! άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά σε όλο τον κόσμο από τη φτώχεια. Κατά 60% έχουν αυξηθεί τα τελευταία 20 χρόνια τα εισοδήματα του 1% του παγκόσμιου πληθυσμού. Πλουσιότεροι κατά 241 δισεκατομμύρια δολάρια έγιναν οι 100 πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου το Όσο και αν προσπαθούν οι κυβερνήσεις με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζουν να μας πείσουν για το αντίθετο, όπως φαίνεται από την έκθεση της Oxfam (Βρετανική οργάνωση) ο νεοφιλελευθερισμός βλάπτει σοβαρά την υγεία των ανθρώπων Από την αφού Ε.Τ.Σ. τόσο η ανεργία όσο και η ανισότητα μεταξύ φτωχών-πλουσίων αυξάνεται συνεχώς. «Το 2013 θα υπερβούν τα 202 εκατομμύρια οι άνεργοι» λέει η Οργάνωση Εργασίας. Ακόμη και ο ΟΗΕ με έκθεσή του λέει: «...να ξαναδιαβάσουμε κάποια παλιά μαθήματα για την κοινωνική δικαιοσύνη και τη συμμετοχή!». Μ.Μπ. Να μεριμνήσουν οι αρμόδιοι! Σε παγκάκι στάσης των μπλε λεωφορείων που εκτελούν τις γραμμές 822 και 823 (ακριβώς μπροστά από τον Ιερό Ναό του νέου Ταξιάρχη) πολύ πρωί της 29ης Ιανουαρίου, ο φακός του «Ελεύθερου ΔΙΑΛΟΓΟΥ» κατέγραψε εικόνα... απέραντης θλίψης. Άστεγο άνδρα να κοιμάται στο παγκάκι της στάσης τυλιγμένος σε κουρελιασμένη-βρώμικη κουβέρτα κι ένα σκισμένο παλιό παλτό... Διερχόμενοι αντικρίζοντας τον άστεγο κοιτούσαν προς το μέρος του με συμπόνια και κουνούσαν το κεφάλι... λέγοντας: «Ποιός ξέρει τι «σταυρό» του έλαχε να κουβαλήσει και κατέληξε στους δρόμους..., ποιός ξέρει πόσο υπέφερε...». Άστεγοι δεν υπάρχουν μόνο σε κεντρικά σημεία των Αθηνών. Είναι παντού, είναι δίπλα μας, είναι και εδώ! Ξαφνικά τον είδαμε να ξυπνάει, να πετάγεται όρθιος και να φεύγει γρήγορα-γρήγορα από το σημείο. Μας έμεινε βαθειά χαραγμένο μέσα μας εκείνο το βλέμμα της εγκατάλειψης και της απόγνωσης... Βλέπετε οι ίδιοι δεν ζητάνε, δεν παραπονιούνται, δεν θυμώνουν... Μην προσπερνάμε τον πόνο, αποστρέφοντας το βλέμμα. Μην εξοικειωνόμαστε με την εικόνα της εξαθλίωσης και της εγκατάλειψης. Μην αδιαφορούμε. Άστεγοι υπάρχουν παντού. Σε κάθε περιοχή. Ας προσφέρουμε κάτι από αυτό που δεν χρειαζόμαστε. Τα παλιά μας ρούχα, τα παπούτσια, την τριμμένη κουβέρτα, το φαγητό που ίσως μας περίσσεψε, τη συμπόνια και την αγάπη που έχουμε στις καρδιές μας για τον άστεγο που είδαμε σήμερα το πρωί, ή χθες ή που θα δούμε αύριο, γιατί πάλι θα... ξαναδούμε. Άραγε σκεφτήκαμε, πόσο δύσκολο θα ήταν τις κρύες νύχτες του χειμώνα να έβγαινε τοπικά μια επιτροπή της πόλης στους δρόμους και αν υπήρχαν άνθρωποι που κοιμούνται στα παγκάκια να τους παρείχε ένα χώρο τουλάχιστον για να περάσουν τη νύχτα... Ας μεριμνήσουν οι αρμόδιοι του Δήμου και να φροντίσουν για αυτούς που δοκιμάζονται καθημερινά. Ας απλωθεί από το Δήμο το δίκτυο αλληλεγγύης και κοινωνικής μέριμνας! Χ.Α. Να προσέχουμε! Είδαμε να τριγυρνούν στην πόλη, σε κεντρικά σημεία «καλόγριες» και μας κίνησε την περιέργεια η εμφάνισή τους. Ξέροντας πως πάντα πηγαίνουν κατά ομάδες σε κάποια επίσκεψή τους, ρωτήσαμε μια απ αυτές από ποια μονή προέρχεται και γενικώς προσπαθήσαμε να συνομιλήσουμε μαζί της... αλλά έφυγε γρήγορα καλύπτοντας το πρόσωπό της χωρίς καμιά απάντηση! Και επειδή τις είδαμε να πλησιάζουν ηλικιωμένους και να προσπαθούν να πιάσουν κουβέντα μαζί τους, υποψιαστήκαμε αν είναι πραγματικά καλόγριες μοναχές ή αν είναι επιτήδειες που έχουν άλλο σκοπό. Να προσέχουμε, ιδιαιτέρως οι ηλικιωμένοι! Χ.Α.

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΦΙΛΩΝ Με την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον που βρίσκεται στους αγώνες αντίστασης και αλληλεγγύης, για την απαλλαγή από τα μνημόνια και την κοινωνική δικαιοσύνη ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Περιστερίου, την Κυριακή 20 Ιανουαρίου, έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΥΒΕ, παρουσία Βουλευτών της Β Αθήνας και πλήθους φίλων. ευχές του και την αναφορά του στην παρούσα πολιτική κατάσταση, μίλησε και για τις κινητοποιήσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ σε σχέση με τις αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ, που είχαν καθοριστεί για την Τρίτη 21 Ιανουαρίου, ως πανελλαδική μέρα δράσης με παρουσία μελών τους και ενημέρωση των καταναλωτών στα κατά τόπους υποκαταστήματα και συγκέντρωση στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ. Στη κοπή της Πίτας παραβρέθηκαν οι Βουλευτές της Β Αθήνας, Νάντια Βαλαβάνη, Χαρά Καφαντάρη, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Δημήτρης Στρατούλης και ο υποψήφιος Βουλευτής Γιάννης Τόλιος. Παραυρέθηκαν επίσης ο Δημοτικός Σύμβουλος επικεφαλής της παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» κ. Αλέξης Πουλιάσης, ο π. Αντιδήμαρχος Βαγγέλης Κουρής, ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού και Φυσιολατρικού Συλλόγου, Δημήτρης Κούνδουρος, η γιατρός Χρυσούλα Νικολάου και άλλοι πολλοί. Η κοπή της Πίτας ήταν και μέρα γιορτής για τους φίλους και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Περιστερίου, καθώς οι προσκεκλημένοι απόλαυσαν μαγειρευτό φαγητό, ήπιαν κρασί και ψυχαγωγήθηκαν με ζωντανή μουσική από την ορχήστρα τους. Η Σ. Αλεξοπούλου Η πρώην Δημοτική Σύμβουλος κ. Σοφία Αλεξοπούλου χαιρέτησε τους προσκεκλημένους και ευχαρίστησε όλους από καρδιάς που γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα και ευχήθηκε στη φετινή χρονιά να γίνουν πραγματικότητα οι προσδοκίες όλων. Στη σύντομη ομιλία του ο Γραμματέας του Συνασπισμού και συντονιστής της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ κ. Δημήτρης Βίτσας, πέρα από τις Ο Γ. Στρατινάκης Διακρίνεται ο Α. Πουλιάσης και ο Δ. Κούνδουρος Ο Π. Κουρουμπλής Ο Δ. Βίτσας Η Σ. Αλεξοπούλου και ο Δ. Στρατούλης Τρόφιμα από μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «Νέα Παιδεία» ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ «ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Μάθημα κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς δίδαξαν στις 24 Ιανουαρίου 2013 το πρωί μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «Νέα Παιδεία», παραδίδοντας τρόφιμα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο «Από Καρδιάς» του Δήμου Περιστερίου. Μαθητική αντιπροσωπεία μετέφερε το μήνυμα των εκπαιδευτηρίων, του Συλλόγου Διδασκόντων και Γονέων, για έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που πραγματικά έχουν ανάγκη. Τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς υποδέχθηκε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης, που τους ευχαρίστησε για την έμπρακτη στήριξη της πρωτοβουλίας του Δήμου, με στόχο την ανακούφιση των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας. «Οι προσφορές αγάπης και αλληλεγγύης, όταν προέρχονται από μαθητές, δίνουν δύναμη και ελπίδα και αποδεικνύουν ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε, πως οι νέοι είναι ευαισθητοποιημένοι, πολύ περισσότερο απ αυτούς που θα έπρεπε», σημείωσε ο κ. Παχατουρίδης. Τόσο οι μαθητές του Γυμνασίου, όσο και οι Εκπαιδευτικοί Νικόλαος Λαζαρακόπουλος και Τάνια Αρβανίτη, έδωσαν συγχαρητήρια στον Δήμαρχο Περιστερίου για το σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελεί ο ίδιος και οι συνεργάτες του σ αυτήν την περίοδο της οικονομικής κρίσης και υποσχέθηκαν να είναι πάντα αρωγοί σ αυτήν την προσπάθεια. Από τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία», συνολικά παραδόθηκαν 150 λίτρα λάδι και άλλα τρόφιμα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, όπου κατά την παραλαβή παρέστησαν ακόμη ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Θ. Αρβανίτης, ο Αντιδήμαρχος Μέριμνας του Πολίτη Αν. Θεοδωράκος, η Πρόεδρος του Οργανισμού Πρόνοιας «ΟΠΑΑΠ» Ξ. Κορόγιαννη και οι εθελοντές, οι οποίοι και ενημέρωσαν τους μαθητές για το ρόλο του Κοινωνικού Παντοπωλείου στη στήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

5 Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Βασίλης Κόκκαλης, υπεύθυνος Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής. Τοποθετήθηκαν επί του θέματος, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Καράμπελας, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: Γιάννης Ζαφειρόπουλος, ο οποίος δήλωσε πως, «είναι αυτονόητο ότι θα ψηφίσουμε την πρόταση», ο Δ. Κυπραίος, ο οποίος ζήτησε να εξασφαλιστεί μέσα από τη σύμβαση ο δημόσιος λαϊκός χαρακτήρας του νέου έργου που θα λειτουργεί δωρεάν για το λαό, ο Χ. Καραθάνος, ο Χ. Καπάταης, ο Κ. Καψής, Ι. Μανουσογιαννάκης, ο Μ. Γιoμπαζολιάς και η Ι. Πανταλάκη. Ο Περιφερειάρχης Γ. Σγουρός και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Καράμπελας και δεδομένου ότι έχει διακοπεί η χρηματοδότησή του από το πρόγραμμα «Θησέας» και σήμερα το έργο είναι ημιτελές, το χρηματοδοτεί από τον προϋπολογισμό της με στόχο την ολοκλήρωσή του το Η προώθησή του μετά και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Περιστερίου από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής αποδεικνύει ότι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καθοριστικός για την τοπική κοινωνία. Το έργο αυτό θα αποτελέσει κέντρο πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής για τη Δυτική Αθήνα». «Σ αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, στις αντικειμενικές είπε με τη σειρά της η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ιωάννα Πανταλάκη. Η Περιφερειακή σύμβουλος Ι. Πανταλάκη Παίρνοντας τον λόγο ο Περιφερειάρχης κ. Γιάννης Σγουρός, μεταξύ άλλων είπε:» Το έργο είχε ενταχθεί το 2007 στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Στην πορεία όμως το συγκεκριμένο Πρόγραμμα σταμάτησε, οπότε και η υλοποίησή του έμεινε μετέωρη και δεν προχώρησε ποτέ. Η Περιφέρεια Αττικής δέχθηκε να βάλει τα χρήματα για να προχωρήσει το έργο αυτό σε μια περιοχή όπου η ζωή είναι υποβαθμισμένη και παρόμοιες αναπλάσεις είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητες. Άλλωστε αυτό δεν είναι το μόνο έργο της Περιφέρειας στην περιοχή. Ως Νομαρχία Αθηνών είχαμε προχωρήσει σημαντικά έργα που ενίσχυσαν την αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου. Επίσης τον Ιούνιο του προηγούμενου χρόνου παραδώσαμε στους κατοίκους το Άλσος Περιστερίου, το οποίο σήμερα αποτελεί ένα σημαντικό κέντρο πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής για όλες τις ηλικίες, με οικολογικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. αδυναμίες χρηματοδότησης του Δήμου Περιστερίου από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, και το δικό του προϋπολογισμό, η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει τη συνέχιση της χρηματοδότησης και τη συνέχιση και ολοκήρωση του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι έργασίες που έχουν γίνει, θα έπεφταν στο κενό...» Οι αντιδήμαρχοι Π. Λύκος και Μ. Τσιώτα Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Μαίρη Τσιώτα, η οποία παρέστη με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας κ. Παναγιώτη Λύκο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ανεβαίνοντας στο βήμα, αφού ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη κ. Σγουρό, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Παπαντωνίου και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, τόνισε ότι το Κολυμβητήριο του Δήμου Περιστερίου στο Ο.Τ στο Λόφο Αξιωματικών είναι ένα μεγάλο έργο υποδομής για την πόλη και τους δημότες της. Τόνισε με έμφαση ότι το έργο το οποίο ανταποκρίνεται σε σύγχρονες προδιαγραφές με βιοκλιματικά συστήματα, δύο κολυμβητικές δεξαμενές εκ των οποίων η μία Ολυμπιακών διαστάσεων, με κερκίδες θεατών και όλους τους βοηθητικούς χώρους που προβλέπονται μέσα σε χώρους πρασίνου, θα είναι το στολίδι της Δυτικής Αθήνας. Τόνισε δε, ότι ο Δήμος Περιστερίου αξιοποιεί με Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 60 στρεμμάτων αυτό πάρκο, έχει συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας στην περιοχή 5 βαθμούς. Είμαι αισιόδοξος ότι και το νέο Κολυμβητήριο, που σήμερα εγκρίναμε, θα αποτελέσει άλλον έναν σημαντικό πόλο έλξης για τη νεολαία, τα αθλητικά σωματεία, αλλά και όλους τους κατοίκους του Δήμου και της Δυτικής Αθήνας. Με αυτές τις παρεμβάσεις μας αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά, στην πράξη ότι προχωράμε ουσιαστικά έργα προς όφελος των πολιτών». «Με την κατασκευή του κολυμβητηρίου και χώρου πρασίνου στην περιοχή του Λόφου Αξιωματικών του Δήμου Περιστερίου», είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αττικής κ. Κωνσταντίνος Παπαντωνίου, «αναβαθμίζεται σημαντικά η ποιότητα ζωής των κατοίκων σε μια περιοχή που υπολείπεται πολλών άλλων περιοχών της Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αθήνας έχοντας πλήρη συναίσθηση της σημασίας του έργου τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις χρηματοδοτήσεις των έργων και υποσχέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι θα νιώσουν υπερήφανοι για το έργο όπως ακριβώς συνέβη με το Άλσος Περιστερίου. ΤΟ ΕΡΓΟ Ειδικότερα το έργο αφορά στην κατασκευή των απαιτούμενων για τη λειτουργία του κολυμβητηρίου χώρων που περιγράφονται παρακάτω: 1. Κολυμβητική δεξαμενή διαστάσεων 50Χ21m. 2. Κολυμβητική δεξαμενή εκμαθήσεως διαστάσεων 12,5X10m. 3. Κερκίδες θεατών (715 θέσεις) κερκίδες VIP (51 θέσεις), ΑΜΕΑ (16 θέσεις). 4. Βοηθητικούς χώρους κολυμβητηρίου και αποδυτήρια. 5. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. 6. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ράμπες και κλιμακοστάσια πρόσβασης, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης.

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 31 ÔÖÜ Ø ÖÜ 2013 ` ¾ COMPUTER; ß ¾Û Ô Ò ÓÓÜØ Ì Ö Ì ÒÖÚ ÙÛ Ô ØÞ Ü ÛÖ, Ö ØÖÛÌÚ ÖÜ Ì Þ Ô ÞàØ Ý Ò ÙÛÖ ÖÛ Ó Ì Þ Ô Ô Û ÖØ ÛÖÜÚ. ¾Û Ô ÒÖ ÖÔ ÉØÌ ˇ ÑÌ ÌÑÌ Ö Ò Ú Ö» Ò Ù ÖÚ, Ô ÓÌÛØ ÙÌ Û ÓÌ Ò ÜØ Ó Ö Û ÙÑ Û Ú, ÛÖÜ ÔÌ ˇÌÙ ÔÔ ÉØÌ Ì Ô Ô ÛØÖ Ö, Ì ÛÙ àùûì ÓÌÛ Û Ô Ó àû Ô Ó ÖØÖÜÔ Ô Õ Ô ÉØÖÜÔ Ö Ü Û Ö ØÖÛÌÚ Û ÖØ ÛàÔ ÞàØ Ý àôûöüú. ¾ Ò ÚÌ É ÒÌ ÙÙ ÒÖÜÚ Ô Û ÑÛ ÙÛ Ó Û ÙÛ Ô ÑØ ÛÖÜ ÖÛ ÓÖÜ Ñ Û Ó ÑÖÚ Û Ú ÑÛ Ú. Ö Ñ ˇÌ ÙÙ ÒÖ Ì ÌÙÌ Ó ÑØ ÙÞÖ Ô ØÖÚ Û Ì Õà, ØÖÚ Û ÞàØ Ý, Ò Ñ ˇÌÛ ÙÌ ÌܡÜÔÙ ØÖÚ ÛÖÔ ÖÛ ÓÖ. ÙÞÖ Ô Ñ Û Ó ÑÖÚ ÛÖÜÚ, Ô ÒÖ ÓÌ Û Ú ÖÙÛ ÙÌ Ú, Ì ÝÌØ Ô ÑÖÓÉÖÜÚ!!!»Ì Û Ô ÉÖ ˇÌ ÛàÔ ÑÖÓÉàÔ ÓÌ ÛØ ÙÌ ÑØ ÉàÚ Û ÙÜÔÖØ ÛÖÜ Ñ ˇÌ ØÖÜ, ÝÖÜ Ì ÞÌ ÙÛ ˇÌØ ÖÙÛ Ù Ö ÛÖÔ ÖÛ ÓÖ. ÌÔÌ Ø Ì ÜÛ,ÛÖÜÔ Ü ÖÒÖ Ì Ú Ò ÓÌ ÑØ ÉÌ,ÖÔÖÓ ÙÛ ÑÌ ÑÖÓÉÌ à (Ü ÖÒÖ à, ÓÌÛØà ÑØ ÉàÚ ÓÌÛ ÔÉÖ ˇÌ ÑÖÓÉàÔ). Ø Ö- ÛÌØ ÛÖ Ø Ô Ö Û ÔÖ, Ñ ÖÙÖ ÕÌØ Ô Ô ÌÑÛÌÒÖÜÔ Ó ˇ Ó Û ÑÌ Ú Ø ˇÓ Û ÑÌ Ú Ø ÕÌ Ú, ÛÖ ÝàÔ Ô ÜÔ Û, ÌÕÖÜ Ñ ÑÖÓ ÙÓÖÚ. ¾ Ü ÖÒÖ ÙÓÖÚ Ì ÛÙ Ö ÜÛÖÜÚ ÖÔÖÓ ÙÛ ÑÌ combaso, compasso. ÑÛoÛÌ ÌÔÔÖ ÛÖÜ ÓÌÛØà Ü ÖÒÖ à ÓÌ ÑØ ÉÌ ØÌ Û Ô ÖÔÖÓ Ù compaso Ñ Ö ÜÛ Ô ØÖ ÒˇÌ ÒÌ Õ computer. `Û Ò Ñ Ø Ì àú ÒÌ ÌÛ ÛÖ computer; Û ÙÛ ÒÒ Ô Ñ ÕÌ ØÖÜÓÌý. Û Ô ÔÛ Ø Ý Ø Ô Û ØÖÙÑÒ Ù Ö É ÉÒ Ö àòì Ö ß ¾`ý Ñ Ö ÌÑ ÖÙÌ Ú ß µ ¾`ý Ù Ú ØÖÙÑ ÒÖÜÔ ÙÛ Ô ØÖÜÙ Ù ÛÖÜ É ÉÒ ÖÜ Û Ú ØÜÙ Ôˇ Ú ` ÜØÖ ÖÜÒÖÜ-` ÔÖÜ ÓÌ Û ÛÒÖ ß Ö Þ ÌÓÌÔÖ Ò ÖÔÛ Ø Ñ ý, ÛÖ ` ÉÉ ÛÖ 9 ÌÉØÖÜ Ø ÖÜ Ñ àø 12 Ó.Ó. Ö ÖÚ `Û ÖÜ 24 ˇ Ô. `Û Ô ØÖÜÙ Ù ˇ Ò ÉÖÜÔ ÓÌØÖÚ Ö ˇÖ Ö Ö ` ÜØÖÚ» Ó Ò Ú Ñ Û Ô» Þ Ò ÖÜ. ØÖÜÙ Ù Ú, ˇ Ì Ô ÓÌ Ò Û Ó Ñ Þ Ø Ó Ú. `ˆ ¾ ¾` ¾ &»¾ ¾»» ` ` ˆ ` ` ß ý ˆ À ` À ¾ ` À¾`: FORUM BMW BIKERS ÑÖ» `¾ À ¾, ` ` ¾ˆ` ¾ˆ`»» : À» ` ˆ À ` ` À ¾À- ` À¾` ¾À ` `! ¾`ÜÒÒÖ ÖÚ ÖÔÌ àô Ñ ÌÓÖ ÔàÔ ÛÖÓ ÓÌ ÑÌ Ú Ô ÑÌÚ ß Ò ý, Ñ ˇàÚ Ñ ÖÒÖ Ö ÙÜÓÓÌÛÌ ÞÖÔÛÌÚ Ì Ö / Ì ÌÚ Ñ Ö `ÜÔÌØ ÛÌÚ ÛÖÜ Ì ÔÛØÖÜ ÓÌØ Ù Ú ØÖÔÛ Ú, ÌÑÝØ ÖÜÔ ØÖÚ ÛÖ BMW bikers Forum Ñ ¾Ò Û `ÌÉ ÙÛ»Ì Ò ÛÖÜÚ: Ú Ñ ÒÜÛÌØÌÚ ÜÞÌ ÚÓ Ú Ì Ô Ô ÔÖÜØ Ö ÜÛÜÞ ÙÓÌ ÔÖ Ñ Ó ÖÜØ ÑÖ ØÖÔÖ ÌÓ ÛÖ ˆ Ì Ñ Ü ÓÌØ.»Ì ÝÖØÓ Û Ú ÕÌÞàØ ÙÛ ÚÞ Ø Ú ÖÜÓ ÚÌ àùì ÛÖ ÖØÖÜÓ Û Ú BMW bikers ÓÌ Û Ô ÙÜ Ñ Ô Û Ñ Ñ Ì Ñ Ø ØÖÙÝÖØ ÛØÖÝ ÓàÔ, ÒÌÑÛØ ÑàÔ Ì àô, ØÖÜÞ ÙÓÖÜ, ÞÖØ Ú ÔÌ àô ÌÒ ÙÛ ÑàÔ ÛÖ ÖÜÒÓ Ô ÛÖÜ `ÜÒÒÖ ÖÜ Ó Ú Ñ ÞÖØ Ú àøöì Û Ú ÖØ Ü ÖÒÖ ÙÛ, Ö`ÜÒÒÖ ÖÚ ÖÔÌ àô Ñ ÌÓÖ ÔàÔ, Û»Ì Ò, Ö `ÜÔÌØ ÛÌÚ, ÛÖ ÙÛ ÓÖÔ ÑÖ Ñ Ö ˇ Û ÑÖ ØÖÙà ÑÖ ÛÖÜ Ì ÔÛØÖÜ ÓÌØ Ù Ú ØÖÔÛ Ú, Ñ ØÖ ÔÛÖÚ Û Ñ Ö ¾ ÑÖ Ì ÔÌ Ì ÚÛÖÜÚ,Ù ÚÌÑÝØ ÖÜÓÌ ÖÒÖ ßÜÞ, Ú ˇÌØÓÖÛÌØÌÚ ÜÞ Ø ÙÛ ÌÚ Ñ Û Ô ÓÌ Ø ÙÛ Ü ÔàÓÖÙÜÔ Û Ô Ü ÌÔ Ñ»Ì Ø ÓÔ, ˆ ÖÙÛ Ø Õ Ñ ˇàÚÑ Û Ô ˇ Ñ Ñ ˆÒ Ñ `ÜÓ Ø ÙÛ Ù ÖÜ ÛÖÙÖ ÒÖÞÌØ Ó Ú ØÖÙÌ ÝÌØ Ô ÙÛÖ ÜÙÑÖÒÖ Ñ Ì ÖÔÖ Ì Ø Ö ÖÜ Ì ÛÌÒÖÜÓÌ Ñ Ûà Ö ÔÛ ÕÖÌÚ ÙÜÔˇ ÑÌÚ. Ö Ô ÝÌ ØÖÔ Ñ Ü Ùˇ Ù ÓÌ Ùà ÛàÔ Ö Ö àô Ì Ì Ì Õ Ô Ì Ó Ø ÑÛ Û Ô ÙÜÓÉÖÒ ÛÖÜÚ ÙÌ ÜÛÖ ÛÖÔ ÜÙÑÖÒÖ Ñ ˇ ÓÌØ ÔÖ àô ÖÜ ØÖÙ ˇÖÜÓÌ Ô ÝÌ ØÖÜÓÌ Ì Ú Ì Ø Ú, ÓÌÛ ÝÌ ØÌ Û Ô Ñ ÔˇØà ÖÜ ÛÖÙÖ ÖÒÜ ÞØÌ ÌÛ ÜÛ ÌÜ ˇ Ú ÖÓ ÛÖÓàÔ Ó Ù Ô Û Ô ÌÑÒ ÓÉ ÔÖÜÔ ÛÖÙÖ ÓÌÙ, Ò ˇ Ô Ñ Ý ÒÌÜÙ Ò ÞÔ, ÖÙÖ Û Ô Ì ˇÌÙ Ô ¾ÒÖ Ö `ÌÉ ÙÛÖ ÒÖ ÛÖÜ ÖØÖÜÓ Ñ Û Û Ô Ø ÙÛÖÜ ÌÔÔ Û Ñ Ì ÙÑÌß ÛÖÜÚ ÙÛÖÔ ÖØÌ Ó Ú, Ñ ÛÌØ ÙÌ ÜÛ Ô Û Ô ØàÛÖÝ Ô ÑØ Ù ÖÜ É àôöüô ÖÒÖ, Ñ ÙÌ Ì Ô ÓÌ ÒÜÛÌØÖ É ˇÓÖ, ÛÖ Ô Ø ÑÖ Ñ Ô Ó. ÖÒ Û Ø Ôà ÒÒ Ñ ÖÒÒ ÌØ ÙÙÖÛÌØ ÖÜ Ì Ô ÜÙÑÖÒÖ Ô ÉØÖÜÓÌ Û ÒÖ Ô Û ÌÑÝØ ÙÖÜÓÌ, Ó Ú ÙÜ Ñ ÔÖÜÔ Ý ÔÛ ÙÛ Ñ ÛÖÜÚ ÌÜÞ Ø ÙÛÖÜÓÌ ÓÌ Ù Ö Û É ˇ Û Ú ßÜÞ ÚÓ Ú!»Ì `ÌÉ ÙÓÖ Ñ ÑÛ Ó Ù, Ñ»Ì ØÖÜÚ ÛÖÜ.`. ØÖÌ ØÖÚ ÛÖÜ.`. Ø ÓÓ ÛÌ Ú ÛÖÜ.`. À ` ` ˆÀ¾ˆ ¾ˆ ¾ˆ` ¾ˆ` ` ` ˆÀ ; æûì ØæÒ É Ô ÜÛÖå Ö `ˆÀ µ ¾ Ñ ÞØˇ Ñ Ô Ñ ÙÛÖÔ Ñ ÙÛ Ñæ ÑÒÆ Ö; ݪÔÖÜÔ ÌÒÌçˇÌ- ØÖÜÚ ÛÖÜÚ ÛØÖÓÖÑØÆÛÌÚ. ÔÖÞÒªˇ ÑÌ, æ àú ªÛ Ô ÝÜÙ Ñæ Ö Ñ. âô Ú Ñ ÛÖÜÚ Ì â Ò ÕÌ ÓÖÙåàÚ, Ûå ÖÜÒÌ Æ ÛÖÜÚ ÌåÔ Ô ÞØÔÖÜÔ ÓâÙ ÑæÙÓÖ, Ì ÑÆ ÛÖÜÚ ÖÞÛØÖçÚ ÛÖÜ Ñ. âô Ñ æþ Ô ØÞÔÖÜÔ. Ô ÑØ ÛªÚ æóàú Ñ Ù ÌÒâ Ú âñø Ô Ô ÖÓæ- ÝàÔ æû Û ÙÛÖ ÞÌå Û Ú ÑÖ Ø Ýå Ú ÌÔ Ì Ø- ÑÖçÔ Ñ ÛÖÜÚ ÆÝ Ù Ô ÌÒÌçˇÌØÖÜÚ. íñ Ô Ô æóàú âô Ó ÑØæ Ò ˇÆÑ, ÖÜ Ö Ø Ô ÌÔ ÙÜÓÉÖÜÒÌçÛ - Ñ Ô Û Ô ÑÜÉâØÔ Ù Ñ Ì ÑÆ ÛÖÔ Ñ. âô. ÛÖÜÚ ÆÒÒÖÜÚ æóàú ÛÖÜÚ Ñ ÙÛâÚ Ñ. âô ; ÖÜÉâÔÛ ; ÜÛÖçÚ ÖÜ Ñ ˇ ÓÌØ ÔÆ É Æ ÖÜÔ ØÆÔÖÓ Ñ Ñ Û ÞØ ÙÛ Ñª Û Ô ÌØ å ÛàÔ ÌØ ÖÓâÔàÔ ÙÛÖ»ÌÛØæ; Ô Ø ÙÑÌܪ ÛÖ æ ÌÜÓ Ó ÙçÔˇÌÙ Ñ ÙÛ ØåÖÜ âé ÒÌ ÔæÓ Ó Û Ô ÌØ å ÛàÔ ÌØ - ÖÓâÔàÔ ÙÛ Ú ÙÜ ÑÖ ÔàÔåÌÚ. ØæÔÛ Ù Ô Ô Õ Ô ÙÜ- ÔÌ Ø ÆÙÌ ÛÖ Ñ ÙÛªØ Ö, Û Ô ÜØ Ñª, ÝÜÙ ÑÆ ÓÌ ÆÒÒ ÙçÔˇÌÙ Ñ æý Ù É ªÑÌ Ñ ØÓ æô, ØÆÔÖÓ Ñ Ñ Û ÞØ ÙÛ Ñª. ÜÛÖçÚ ÛÖÜÚ - Ñ ÙÛâÚ Ñ. âô ; ¾ ¾ À ¾ ` ÌÔ ÕâØà Ûå ÛÌÒÌÜÛ å ÉØ ÑÖÒÆÑ Ù Ô Û æôì ØÆ ÓÖÜ; Ø ÑæÒ ÑÌÚ, ÖÒ Û ÑÖå ÉØ ÑæÒ ÑÌÚ, Ì ÔÌÓÝ ÔåÙÛ Ñ Ô, æ àú ÜÛÖå Û Ú 21 Ú ØåÒ. àø åìú Ì ÖÞâÚ ÛæÛÌ, Û Ú Ô ÖÒØ ÖÒç ÙÜÞÔÆ Ñ ÜÛÖÌÑÔÌÜØå ÖÓ. æûì, ÖÜ Òæ à ÌÔÛ Øå Ú ÙÜ ÛÖçÙ ÓÌ Û ÉØ ÆÑ ÙÛ Ì Ö ØæÓ ÙÛ ØÓâÔ Ñ, ÙÛÖ ÌØ ÙÛâØ Ñ ÌØÞæÛ ÔÌ ÛÖ ÔÛÌÛÆÑ Û Ú ÙÝÆ- ÒÌ Ú, Ó Ú ÙÛÖåÉ Ì æòöüú Ñ Ó Ú ª ÔÌ ÙÛÖ ÛÓªÓ ÌÕ ÑØåÉàÙ ÙÛÖ ÞÌåàÔ. àø åìú Ì ÖÞâÚ, ÔàØå ÓÌ æòöüú ÛÖÜÚ ÙÛÜÝçÒ ÑÌÚ ÓÌ Û Ó ÑØÆ ÛÖÜÚ ÖÔæÓ Û. ¾ Ø äùñæñ Ú Û àø åöú É Ù - Ô ÙÛªÚ ÖÜ ªÛ Ô. åþì ÓâˇÖ Ö Ñ ÙçÙÛ Ó ÙÛ É Ù Ô ÙÛªØ ÖÜ âñ ÔÌ. ÜÓªˇ Ñ ÛÖÔ ÑÖÜØâ, ÖÜ âùû Ù Ô ÙÛ Ô Ò - ÛÌå ÌØ ÙÛÌØåÖÜ ÙÛÜÔÖÓå Ñ ÌÆÔ ÌåÞÌ ÆÔà æ ÛØÌ Ú æôûöüú Ó ÒÒå, ÙÌ ÑÖçØÌÜÌ àøìæô. àøìæô Ñ ÖÜÒå. ÜÛæÚ Ö ÜÓÔ Ù ÆØÞ Ú ÙÛÖ ÜÓÔÆÙ Ö ÛÖÜ æýöü Õ àó Û ÑØÔ, ÖçÛÌ ÑæÑÑ Ô ÑÆÒÛÙ ÌÔ Ó Ú ÆÝ ÔÌ Ô ÝÖØÆÓÌ, Ûå ªÛ Ô ÑÖÓÓÖÜÔ ÙÛ ÑâÚ. àø åìú Ì ÖÞâÚ, Û Ú Ô ÖÒÌåÚ Ñ ßÆÞÔÌ Ú ÙÆÑÖ ÛÖÜ Ó ÖÕ Ô ÕÌˇÜÓÆÔÌ Ú Ñ ÉØå Ì Ú. ¾ À ¾ ` ` À ¾ˆ ÓÖÜ ÌåÛÌ, Öç Û ˇÜÓªˇ Ñ æò ÜÛÆ. ØÞ å ÙÛÖØå. ÆÔÌ Ñ Ô Ó Ô Ì ÙÛØâßÖÜÔ ÛâÛÖ ÌÚ Ñ Û ÙÛÆÙÌ Ú. ÌÔ Û ˇÜÓªˇ Ñ Ì Ø, ÓÖÜ Û ˇçÓ Ù Ô, ÓÌ æò ÜÛÆ ÖÜ åôöôû Û Ú ÛÌÒÌÜÛ åìú ÓâØÌÚ. `Û ÓÆÛ ÙÌ, ÒâÔÌ, âô ÜÛÖÑåÔ ÛÖ âô ÔÛ æ Û Ø ÝÌå Û Ú.., Û ÑÌÔÛØ ÑÆ ÙÛ. `Ü ØÖç. ÛâÉ Ñ Ô Ñ ÔÆ Üæ Ûç Ö Ñ ÆØÞ Ù Ô Ô Ø- ÔÖÜÔ ÛÖ ÑÛªØ Ö ÛàÔ Ø ÝÌåàÔ. ¾ ÑæÙ Ö ÙÛÜ- ÔÖÓ ÑÖå ÖÜ ÝÜÒÆÔÌ Û Ø ÝÌå ÛÖÜÚ ÆÑÖÜÙ Ô, ÒÒÆ âñ Ô Ô æû ÌÔ ÆÑÖÜÙ Ô. ¾çÛÌ Ó Ó Þ Ôª, ÖçÛÌ âô ÌØ ÖÒ Ñæ ÌÔ ÛÖÜÚ ÑÜÔª ÙÌ Ñ âýü Ô, æ àú ªØˇ Ô. ÜØÖÉæÒ Ù Ô Ñ ÛÖ Ø - ÝÌåÖ ÛÖÜ ØàˇÜ ÖÜØ Öç ÙÛÖÔ ÌçÛÌØÖ æøöýö.»ìûæ æ Òå ÌÚ ÓâØÌÚ âé Ò Ô ÉæÓÉ ÙÛÖ MALL, ÙÌ ØØ ÖÜ ÝÜÙ ÖÒÖ ÑÆ ˇ ÉØåÙÑÖÔÛ Ô ÙÛÖÔ ÞØØÖ ÖÒÒÆ Æ. æóé Ö Öå âùñ ÙÌ. ÜÝÒª ÛØÖÓÖÑØ Ûå, ÓæÔÖ ÑØÖ ÌÕ Æ ÛØÖÓÖÑØ - Ûå âþì ÙÛÖ ÙÛÖØ Ñæ Û Ú. Ö Þ ÒÑÌåÖ æóàú Û Ú.. â ÙÌ ÖÜÒÌ Æ, ØÖÜÙ Æ ÖÔÛ Ú Û Ì ÖÔæÛ âûù ØÙÛÌ Ô Ó Ú Ö ØÖÙ Ô ÛÖÒå Ì æ Û Ø Ó Û ÑÆ Ó Ú ØÖ- ÉÒªÓ Û. ØÖÔÛå ÖÜÔ Ô ÙÑÌ Æ ÖÜÔ Û Ô Ñ ÛÆ- ÔÛ Ó Ú. ÌÔ âø Ù Ô Ñ ÛæÙ ÞØæÔ ØÙÛÌ Ô ÕÌÞÆÙÖÜÓÌ ÛÖ Ù Ó ÖÛÆ ÙÛÖÔ íéøö, ÓÌ Û Ô ÆÞ Ø ÙÛ Û ÔÑ. Ö æú Ñ Û Öتˇ ÑÌ ÛæÛÌ; ¾ Ô Øâ Ú Ô ØâÖÜ Ñ Ö ÓÖÑØ Û ÑÖå ÙÛØ Û àû ÑÖå. Ö æú ªÛ Ô æóàú åùà æ ÛÖ Ì ÖÔæÚ, Ö ÙÜÔÛ - Ó ÛÆØÞ Ú ÌØØ ÖÚ æ ÖÜÒÖÚ, ÖÜ Òå ÖÜÚ ÓªÔÌÚ ÓÌÛÆ âñ ÔÌ ÛÖ Ø Õ Ñæ Ó, ÛÖ ÞÖÜÔÛ Ñæ Û Ú 21/4. ¾ ÉØ ÑæÒ ÑÌÚ Õ Ô ÜØå ÖÜÔ, ÖØÓØÓÌÔÖ æ Û Ü æ Ì Û Ú. `Ü ØÖç. ¾ˆÀ ¾.. ÔØ æò Û Ì âòó Û âþöüô Ø ÙÜØˇÌå Ñ ÒܡÌå æ Û Ô Ö ÑÖÔÖÓ Ñª ÑØåÙ, çö Ì âò- Ó Û ÑÓÆ ÖÜÔ Ñ ÑÖÔÖÓÆÔÌ. Ö âô ÌåÔ Ö ß Ø ÜØ ÓÖ ÉÖåý, ÖØÆ ÖÜÔ ÞØÜÙæ, ÑæÓ Ñ ÞØÜ- ÙÆ æôû. æ Öç ÉØ⡠ÑÌ ÆØ Ì æòö ÜÛæ ÛÖ ÓÌÛØ Ûæ Ñ ÖØÆ ÖÜÔ æû ÞØÜÙæ ÑÜÑÒÖÝÖØÌå Ñ Öç ÆÌ ; ÌåÔ ÔÛ ÑÌåÓÌÔÖ âøìüô Ú, ÛÖ Ö ÖåÖ ÌÔ ˇ ÑÆÔÌ ÖÛâ Ñ Ó Æ ÑØ Û Ñª Ü ØÌÙå. Ö ÌçÛÌØÖ Ì Æ ÌÒÓ ÌåÔ Ö Þ ÒÑÖÜØ Öå.» âô ÔÌØ å. ÖÜÚ âþì ØÖÙÒÆÉÌ æòöüú.., Ø ÑÖÒÖܡÖçÔ ÛÖÜÚ ÉÖÜÒÌÜÛâÚ ÛÖÜ `ˆÀ µ, Ì ÑÆ ÛÖÜÚ ÔÌæÛÌØÖÜÚ Ñ Þ ÒÑÌçÖÜÔ æû ÌØåÌØ Ö ÒâÔÌ ª Ñ ÌÔ ÒâÔÌ. ÆÔ ÌÔ ÉØåÙÑÖÜÔ Ûå ÖÛ ÛÖÜÚ Û ÓÖÔÛÆØÖÜÔ Ñ Û ÓÖ ØÆ ÖÜÔ ÙÛÖÜÚ Ì å ÖÙÛÖ- Òª ÑÖÔ ÜÒÖÝæØÖÜÚ, Ö Ö ÖåÖ Û ÒØÔÖÜÔ ÙÌ æò Û»». Õå Ì Ô ÔàØåÙÖÜÓÌ ÜÛæ ÛÖ Ì ÛÌÒÌåÖ Û Ú.., ÖÜ ÖÜÒÌçÌ ÔÜÞˇ ÓÌØæÔ Ô Ó Ú âþì ÙÛÖ ÙÑÖÛÆ. ØÞ Þ ÒÑÖÜØ æú Ñ ÌÖÒÖ ÑæÚ Ü ÌçˇÜ- ÔÖÚ, Ö ØçÙ ÔˇÖÚ Øå Ú. ÜÛæÔ ˇ â ØÌ Ì Ô ÛÖÔ ÑÖç ÛÌ ÙÛ ÓÝ ˇâ ÛØ ÓÌÛÆ ÛÖ 1974 Ñ Ô ÙÜ ÑØåÔ ÛÌ ÓÌ ÜÛÆ ÖÜ ÒâÌ ÙªÓÌØ. ØÞ ÌØ ÆÛ Ú ÌåÔ Ö `åóöú Ì åñö ÒÖÜ, Ó ˇ ÛªÚ ÛÖÜ ÌàØ ÒÆ, Ñ ÛÆÝÌØÌ Ô ÑÆÔÌ ØÌÛØæ Û Ô ÖÒ Û Ñª. ÜÓ ˇªÑ - ÓÌ Û Ô àø å Ì ÖÞª ÛÖÜ ßÜÞØÖç ÖÒâÓÖÜ. ¾ ` ` ` ¾ˆ `»¾ˆ ÒÒÆ ÑÜØ `åóö, Ó - Üæ, ÌÑ Üæ, ÑÆ Ö ÙÛ Óª ÞÖÔÛØÖÑÖ Æ ÛÖÜ Þ ÒÑÖÜØ ÌåÖÜ ˇ ÙÑÖÜ- Ø ÆÙÌ, æ Û Ô ÒåÛÙ, Û Ô ÖÒ Û Ñª ÒåÛÙ ÖÜ Ô çì. ¾ `åóöú Ì åñö ÒÖÜ, æ ÛÖ Ø ÝÌåÖ Ûç ÖÜ Û Ú.. â àùì ÙÛ Ô ÓÖÙ æû Û âô ÉåÔÛÌÖ, ÖÜ Ý åôìû Ö ÖÜÒÌÜÛªÚ ÛÖÜ `ˆÀ µ, Ñ.. Ó ÔÛæ ÖÜÒÖÚ Ô ÒâÌ. ß Ûå ÜÛª Û Ô ÙÛ Óª, ÒâÔÌ ÙÛÖÔ ÑæÙÓÖ, ª ÜÛÖÑÛæÔ ÙÌ ª ÆØÌ ÛÖ æ ÒÖý Ñ ÖØ å Ù Ô, æû Ö `ˆÀ µ Õ⡠ßÌ Û æ Ò ÖÜ ÌåÞÌ ˇÆßÌ ÙÛÖÔ ØÆÓÓÖ Ö ÓÖÑØ Û ÑæÚ `ÛØ ÛæÚ Ñ ÓÌ ÛÖ ÛØâÔÖ, ÖÜ ÛÖ âþöüô Ñ Û Ø ªÙÌ, Û ÓÌÛâÝÌØÌ ÙÛ Ô ØàÛÌçÖÜÙ Ô ÕÌÑ ÔªÙÌ ÛÖ ÛâÛ ØÛÖ ÔÛÆØÛ ÑÖ. ¾ Ñ. âô Ú ª âé ÒÌ ÙÌ ÌÝ ØÓÖ ª ÛÖ ØÔÜÓÖ Ñ ÛÖÔ Ö 509 Ñ Ö ì àô Ú ßÆÞÔÌ Û ÕÌØÖÔªÙ, Ô ÕÌÑ ÔªÙÌ Ö ÖÒ Û ÑæÚ ÛÖÜØ ÙÓæÚ. `Ì ÙÜ- ÔÌØ Ùå ÓÌ Û Ô Ñ ÔæÛ Û Ü ÖÜØ æ Ó Ú, Ñ. æò ÌÝ ÒÖ ÆÔÔ. ìùþìûö, ÆÙÞÌÛ. ÙÜÔâÞÌ ÛÖÜ ÉåÔÛÌÖ, ÖÜ ÞÆÒÑÌÜÙÌ Ö `åóöú âòì Ì Û ÌÕªÚ. ß ÜÛª Û ÙÛ Óª ÒâÔÌ ÙÛÖÔ ÑæÙÓÖ ÙÛ Ô Ø - ÝØÖÙçÔ ÙÖÜ ª ÜÛÖÑÛæÔ ª ÆØÌ ÛÖ æ ÒÖ. ÓÌåÚ ÒâÓÌ, ÌÒÆÛÌ Ô ÓÌÛ ÙÞ Ó ÛåÙÌÛÌ Û Ô ÖØ ª ÙÌ âô ÑåÔ Ó ÖÜ ˇ ÛÖÜÚ ØåÕÌ, ÙÌ âô ÑåÔ Ó Ó ÖÜØ - Ñæý. ÓªÔ Ñ æûì Ô ÛÖÜÚ ØåÕÖÜÓÌ, Ó Ú Ñ Ì É ØÙÖÜÓÌ Ñ ÒÒ ÖçÓÌ æ æòöüú ÜÛÖçÚ ÖÜ Ü ÖÛ ÓÖçÔ Û Ô ÔÖ ÓÖÙçÔ Ó Ú. ¾ `» À ¾ ¾» À ¾ À ÑÜÉâØÔ Ù æóàú ÙÜÔÌÞå Ì Ô ÌåÔ ÛØÖÑÖÓÓ - Û Ñª, ÑÜÉÌØÔÆÔÌ ÓÌ ÛÖ ` ÓÆØ, ÓÌ ÛÖ ÖÓÆØ Ñ ÛÖ Ý ÔÆØ. Û âôû æóàú ÛÌÒ ÑÆ ÌåÔ ÖÑÒÌ ÙÛ ÑÆ Û Ú.. Ñ ÓÆÒ ÙÛ Ö ÑØÖ ÌÕ Æ ÖÒ Û Ñª, ÖÜ âþöüóì ªÙÌ ÓÌÛÆ Û Ô ÓÌÛ ÖÒåÛÌÜÙ. Ñ ÒÆ ÛÖ `¾ âþì ÑÆÒÜ ÛÌÚ Ì Û âú Ñ ÝÖÉÆÛ Ô Ó Ô Û Ú ÙÝØ åùì Ö ` Ó ØÆÚ.» À;»Ì Ü ÖÜØ æ ÓæÙ Ú ÆÕ Ú ÛÖÔ Ñ. âô, ÛÖÔ ØÖÌØÞæÓÌÔÖ æ Û Ô. ìòò ÕÌ; ÌÔ ÔÖÓå à.»ì Ü ÖÜØ æ ÛÖÔ ÖØå, ÛÖÔ ÔÌ Øæ ÓÌ ÛÖ ÛÙÌÑÖçØ, Û Ú.»ª àú ÛÖ âû ÕÌ ÛÖ ÛÙÌÑÖçØ ; ÌÔ ÛÖ ÉØªÑ ÓÌ ÌÓÌåÚ.»Ì ÛÖÔ ÒÌçØ Û Ú ÔàÙÛªÚ Ö ÑÖ âôì Ú ÛàÔ ˇÌàØ Û ÑØÔ ÛÖÜ Ý Ù ÙÓÖç, ÓÌ ÛÖÔ ì àô ÜÛæ ÛÖÔ ˇØÖ Û ÒÌÉ ÉÒ Ö ØÒ, ÖÜ ÖÜÒÆÌ É ÉÒå ÓÌ ÛÖ Ñ Òæ. æ Ö ÖÚ ØÖÒÆÉÌ!!! ÓÌ ÛÖÔ `åóö, ÖÜ ÜÛæÔ ÌÔ Ó ÖØØ Ô à Ûå ÖÛ, Ûå Ó ÖØÌå Ô ÌåÔ ÓÖÜÔÛ ÖçØ Ú Þ ÒÑÖÜØ æú, ÒÒÆ ÖÜÒÌ Æ ÌÔ ÌåÔ ÔÛØÖ ª.»Ì æòöüú ÜÛÖçÚ ÙÜÔÌØ Æ ÌÙ ÑçØ Ì ÖÜÉâÒ Ñ ÛÖÔ ØÞ æ ÛÖÜÚ ÛÖÔ ` Ó ØÆ, ÖÜ Ö ÌˇÔ Ñ ÙÓæÚ ÛÖÜÚ ÌÔ ÝâØÌ æ ÛÖÜ ì àô.»ì æòöüú ÜÛÖçÚ ÙÜÔÌØ Æ ÌÛ ßÜ ÌçˇÜÔ ý Ø ÙÛÌØÆ; Ûå;» ¾ À µ¾ˆ» åøìû Ö ÑçØ ÖÚ Ì åñö ÒÖÜ ÛÖ ÓâÛØÖ Û Ú Ì ÙÛØÆÛÌÜÙ Ú ÛàÔ ÌØ ÖÓâÔàÔ ÙÛ Ú ÙÜ ÑÖ Ôà- ÔåÌÚ. ÆÔ Ó ÖØÖçÙÌ ˇ Ñ ÛâÉ Ì Û À ¾ æ ÛÖ ä ÆØ, ÒÒÆ ÜÙÛÜÞØÚ âñòì ÙÌ ÛÖ ÙÛØ Ûæ Ì Ö Ñ Ò ÛØÙ ÓÌ ÛÖ Ñ ÜÙ âø Ö. ÜÓæÙ ÙÛÌ Ö Ò æûì- ØÖ Û À ¾, ÙÌ ÔÛåÙÛÖ Þ ÌØ å ÙÛ Ô ÌÑ ÌÛå ÛÖÜ 60, ÓÌ ÛÖÔ Ý ÔÛÆØÖ ÙÛÖ Û ÓæÔ Ñ ÛÖÔ ÆÒÒÖ åùà Ô ÉÖ ˇÆÌ Û Ú ÑÖ ÌÒåÛÙÌÚ Ô ÔâÉÖÜÔ, Ô Ó Ô Ù ÆÙÖÜÔ Û Û ÑÖçÔ ÛÖÜÚ. ß Ô å ÔÛ ÓÌÛØ Ù ˇ âþöüô Ñ æòö Ö ÆÒÒÖ ÌØ æóìôö ÖÜ ˇ Ó Ú ÑÖÒÒÆÔÌ, ˇ ÛÖÜÚ ÑÖÒÒÆÓÌ ÙÛÖÔ ÛÖåÞÖ ÓÌ Û Þ ØÛ Æ Û Ú Ì ÙÛØÆÛÌÜ- Ù Úý, Ìå Ì Ö Ì åñö ÒÖÜ. ÛØ ÑÖÓÓ Û Ñª ÙÛ Ô ÌÕÖÜÙå, ÓÖÑØ Ûå ÙÛÖ æù ÙÓ. Õå Ì Ô ÉÆÙÌÛÌ ÆØˇØÖ ÛÖÜ Ñ. ÀÖÜ Ñ ØÛ, ÖÜ â Ø ßÌ ÛÖ 2006 ÛÖ ˇâÓ Û Ú Ì ÙÛØÆÛÌÜÙ Ú ÛàÔ Ñ ÙÛØÔ. Õå Ì Ô ÓÆˇÖÜÓÌ Û ÒâÌ ÙªÓÌØ Ö Ñ. ÀÖÜ - Ñ ØÛ Ú, ÖÜ ÌåÔ Ì ÒÖ ª Û Ú» À Ñ Ô ÙÛÌçÌ Û å, ØÚ Ø ÓâÔÌ Ü ÖÜØ æú ÙÌ Ó ÛâÛÖ ÑÜÉâØÔ Ù ; Ó Õ Ö Øâ Ì ÖçÓÌ Ñ. ÀÖÜ Ñ ØÛ.

7 Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΛΟΦΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Μετά την επιτυχία που είχαμε, στη πρώτη μας δράση αλλά και μετά από τα δικά σας ζεστά και ανθρώπινα λόγια, να συνεχίσουμε προχωράμε για δεύτερη φορά στη δράση «προϊόντα χωρίς μεσάζοντες». Από τις δράσεις «προϊόντα χωρίς μεσάζοντες» η Ομάδα Αλληλεγγύης, έχει απαιτήσει από τους παραγωγούς και θα παίρνει τρόφιμα τα οποία και θα μοιράζονται σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Έτσι μια δράση μας θα έχει 2 στόχους τα φθηνά προϊόντα και την αλληλεγγύη προς τους γείτονες-συνάνθρωπους μας. Η ομάδα αναρτάται η κάθε μας δραστηριότητα. Η Ομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του 2ου Διαμερίσματος Περιστερίου (Λόφος Αξιω/κων - Νέα Ζωή), θα προσπαθήσει και με την δική σας βοήθεια να λειτουργήσει Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο. Υγειονομικοί (γιατροί - νοσηλευτές) είναι διαθέσιμοι. Σκοπός κυρίως είναι να καλυφθούν με ιατρική - φαρμακευτική περίθαλψη όσοι δεν έχουν, είτε γιατί έχασαν τη δουλεία τους, ή για άλλους λόγους, σε όποιο βαθμό μπορέσουμε, γιατί οι ανάγκες είναι μεγάλες. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 ΟΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ: ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ Το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε θύματα την περασμένη Τετάρτη 23 Ιανουαρίου στις 8.10 το πρωί στην οδό Ηρακλέους οφείλεται καθαρά σε τύχη, όταν Ι.Χ. οδηγούμενο από κάποια κυρία, που είχε μέσα και το παιδάκι της ξέφυγε της πορείας κι έκοψε επτά (7) κολωνάκια μπροστά από τα κτίρια που στεγάζουν το 2ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο. Οι δύο ηλικιωμένοι που καθόταν στο παγκάκι περιμένοντας το γιατρό του απέναντι κτιρίου κατατρόμαξαν, όταν είδαν το Ι.Χ. να κόβει σαν πράσα, μπροστά τους, τα επτά προστατευτικά κολωνάκια!! Αναστατώθηκαν οι κάτοικοι Οι κάτοικοι της περιοχής είναι αναστατωμένοι με τα συχνά τρακαρίσματα στο δρόμο αυτό. «Πέντε λεπτά πριν είχε περάσει ο γιος μου και πήγε στο 2ο Γυμνάσιο» μας είπε ένας. Η ώρα που έγινε το ατύχημα 8.10 το πρωί είναι ώρα που οι μαθητές διασχίζουν την Ηρακλέους για να πάνε στα δύο σχολεία. Φαντάζεστε τι θα γινόταν αν την ώρα του ατυχήματος περνούσε ομάδα παιδιών το δρόμο; Η οδός Ηρακλέους, είναι δρόμος με μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο. Είναι διπλής κατεύθυνσης, λεωφορειακή γραμμή, στενά πεζοδρόμια, παρκαρισμένα αυτοκίνητα που υποχρεώνουν τον πεζό να κατέβει στο οδόστρωμα, κουβαλάει όλο το κυκλοφοριακό φορτίο από το Ίλιον προς το Περιστέρι, στο σημείο που είναι τα δύο σχολεία έχει μεγάλη κατωφέρεια και τα οχήματα αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα. Ο Δήμος, ύστερα από έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων, τοποθέτησε το 2009, προστατευτικά κολωνάκια, επτά από αυτά έκοψε το πρωί της 23ης Ιανουαρίου το Ι.Χ. που η οδηγός του έχασε τον έλεγχό του! Σοβαρό πρόβλημα προκαλούν και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, υποχρεώνοντας το λεωφορείο να περιμένει είναι η επικαιροποίηση της υπάρχουσας κυκλοφοριακής μελέτης εμπλουτισμένης με όλα τα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα. Η μελέτη θα πρέπει να εκπονηθεί από Μελετητικό γραφείο με εμπειρία σε κυκλοφοριακά και συγκοινωνιακά θέματα χρησιμοποιώντας μοντέλα προσομοίωσης όπου αυτά απαιτούνται, κυκλοφοριακές μετρήσεις κ.λπ. Επίσης προτείνεται, πριν την ολοκλήρωση της μελέτης να υπάρξει διάλογος με την Διοίκηση του Δήμου και κρίνεται απαραίτητο και με τους κοινωνικούς εταίρους της πόλης. Παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματικό στοιχείο, Με εκτίμηση, Άγγελος Ρουχωτάς, Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος» Και η Τροχαία Περιστερίου Η Τροχαία Περιστερίου με έγγραφό της προς το Δήμο, ύστερα από αίτημα των κατοίκων αναφέρει τα εξής: «α] Επί της οδού Ηρακλέους και στο ύψος της δ/ σης της μετά της οδού Τρώων, όπου υπάρχει γήπεδο Μπάσκετ και δεξιότερα το 11ο Δημοτικό Σχολείο, δεν υπάρχει ουδεμία σήμανση. β] Επί της οδού Ηρακλέους και Οδυσσέως, υπάρχει οριζόντια διαγράμμιση διάβασης πεζών ξεθωριασμένη και πινακίδα Κ-16. Δήμος Μπινετζής, Αλέξης Ψαρράς, Διον. Καλογερόπουλος, Νικ. Σκουλίδας μέλη της Ομάδας Αλληλεγγύης αλληλεγγύης πραγματοποιεί για δεύτερη φορά την δράση ΠΡΟ- ΪΟΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ στις 3/02/2013 στον Λόφο Αξιωματικών πλησίον εκκλησιάς Αγ. Αναστασίας και ώρα έως Με μεγάλη χαρά, είδαμε νέους γείτονες να έρχονται στις συγκεντρώσεις μας, και να βοηθούν τόσο στην διανομή και μοίρασμα των φυλλαδίων καθώς και σε άλλες ανάγκες που συνέχεια προκύπτουν. Αυτό είναι και το μεγάλο μυστικό μας η αλληλεγγύη είναι το μεγάλο όπλο μας, ενάντια σ αυτούς που θέλουν να μας υποτάξουν, ενάντια στα ΜΜΕ που απλά παπαγαλίζουν θέλοντας να μας κοιμίσουν στον παλιό καναπέ, αφήνοντας μας άστεγους άνεργους και χρεωμένους στις τράπεζες. Σας προσκαλούμε κάθε Πέμπτη στις στο καφενεδάκι «ΠΟΛΥ- ΧΡΩΜΟ» στην οδό ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡ- ΠΟΥ 47, στο πεζόδρομο με σκοπό να σας γνωρίσουμε από κοντά να μας γνωρίσετε, να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν όλους μας, επίσης στο facebook καθώς και στο μπλόκ μας katoikoilofou.blogspot.gr/ όπου Αλλαγές από το Φεβρουάριο στην καταβολή των συντάξεων Σε διαφορετικές ημερομηνίες για ΙΚΑ, Δημόσιο ΟΓΑ και ΟΑΕΕ θα καταβάλλονται στο εξής οι συντάξεις προκειμένου, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας, να μην δημιουργείται πρόβλημα στις τράπεζες εξαιτίας της προσέλευσης μεγάλου αριθμού συνταξιούχων την ίδια μέρα. Έτσι, οι συντάξεις του Φεβρουαρίου θα καταβληθούν ως εξής: * Στις 30 Ιανουαρίου για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ. * Στις 31 Ιανουαρίου για τους συνταξιούχους των υπόλοιπων ταμείων. * Την 1η Φεβρουαρίου για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ. Χωρίς σύνταξη θα μείνουν από αυτόν το μήνα, περισσότεροι από δικαιούχοι του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ, οι οποίοι δεν προσήλθαν να απογραφούν, ενώ έχουν ήδη διακοπεί συντάξεις του ΙΚΑ. Ο ΟΑΕΕ παρέτεινε την προθεσμία απογραφής έως τις 15 Φεβρουαρίου, ενώ έως τις 28 του ίδιου μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι αντίστοιχες διαδικασίες για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στις συντάξεις του Φεβρουαρίου θα επιβληθούν για πρώτη φορά οι νέες Ζητάμε τη συμπαράσταση σας, στην ομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που παίρνει διάφορες πρωτοβουλίες ενίσχυσης των αδυνάτων μελών της κοινωνίας μας. Ζητάμε να ενεργοποιηθείτε, γιατί τελικά αυτές δεν είναι ενέργειες φιλανθρωπίας, αλλά χειραφέτησης και αντίστασης της κοινωνίας μας, σ αυτή την βάρβαρη και απάνθρωπη κοινωνική πραγματικότητα που ζούμε. Ζητάμε να φέρετε Φάρμακα που έχετε στο σπίτι σας που δεν τα χρησιμοποιείτε, στις 3/2/2013 το πρωί, στον χώρο πλησίον της Αγίας Αναστασίας (αφετηρία λεωφορείων) όπου θα γίνει διάθεση και πώληση αγροτικών προϊόντων, θα υπάρχουν γιατροί που θα βοηθήσουν. Η Ομάδα Αλληλεγγύης Κατοίκων Λόφου Αξιωματικών και οι Γιατροί «Κοινωνική Αλληλεγγύη» σας ευχαριστεί για την παρουσία σας και ευχόμαστε σύντομα να σας ξαναδούμε ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ παρακρατήσεις από 5% έως 20% για αποδοχές πάνω από ευρώ στο σύνολο του ποσού, ενώ θα παρακρατηθεί και η 1η από τις 4 δόσεις για τις μειώσεις που δεν επιβλήθηκαν στις συντάξεις του Ιανουαρίου. Τέλος, μειωμένες θα δουν τις συντάξεις τους εξαιτίας της παρακράτησης φόρου και οι συνταξιούχοι με ετήσιο εισόδημα πάνω από ευρώ το χρόνο, δηλαδή ευρώ το μήνα, ενώ ελαφρύνσεις θα έχουν όσοι έχουν χαμηλότερα εισοδήματα. ΑΓΓΕΛΙΑ Ελληνίδα κυρία, μητέρα 2 παιδιών, με προϋπηρεσία σε Βρεφονηπιακό Σταθμό, αναλαμβάνει υπεύθυνα, την φύλαξη παιδιών και την δημιουργική τους απασχόληση. Ενδιαφέρεται και για πρόσληψη σε Βρεφονηπιακό Σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας: κυρία ΚΛΑΠΗ ΣΟΦΙΑ. Στη φωτογραφία μας φαίνονται τα κολωνάκια που έκοψε το Ι.Χ. πολύ συχνά να περάσουν τα οχήματα της ανόδου ή καθόδου για να περάσει. Εκτός από τα συχνά τρακαρίσματα, συχνές είναι και οι προστριβές μεταξύ των οδηγών. Μακροχρόνιος αγώνας των κατοίκων Οι κάτοικοι από το 1995 διαμαρτύρονται για τα όσα καθημερινά συμβαίνουν στην οδό Ηρακλέους. Το 1997 με αναφορά τους όπου εξηγούν την κατάσταση που δημιουργείται εκεί, η οποία υπογράφεται από μεγάλο αριθμό κατοίκων της περιοχής και φωτογραφικό υλικό, ζήτησαν από το τότε Δημοτικό Συμβούλιο να θεραπεύσει το σοβαρό αυτό πρόβλημα. Ο τότε δήμαρχος κ. Θ. Δημητρακόπουλος, ζήτησε με έγγραφό του προς το ΥΠΕΧΩΔΕ / Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων, τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος, χωρίς να γίνει τίποτε. Οι κάτοικοι επανήλθαν το 2006 ζητώντας μονοδρόμηση της οδού Ηρακλέους, μπας και σταματήσει το κακό. Ο πολιτικός μηχανικός-συγκοινωνιολόγος κ. Άγγελος Ρουχωτάς με αναφορά του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου επισημαίνει τα εξής: «Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Είναι γεγονός ότι οι κυκλοφοριακοί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Περιστερίου έχουν αυξηθεί υπέρμετρα τα τελευταία χρόνια. Το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί χαρακτηριστικό μόνο στο Δήμο μας αλλά είναι πραγματικό γεγονός σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο κύριος λόγος που έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση είναι η μεγάλη αύξηση στο δείκτη ιδιοκτησίας των ΙΧ αλλά και η μεγάλη καθημερινή χρήση αυτών. Επίσης στο Δήμο Περιστερίου η ίδρυση και λειτουργία σταθμών ΜΕΤΡΟ έχει επίσης επιδεινώσει την κυκλοφοριακή κατάσταση στο τοπικό οδικό δίκτυο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της κατάστασης είναι η υπερφόρτωση των οδών γύρω από τον σταθμό του ΜΕΤΡΟ στον Αγ. Αντώνη, η διερχόμενη κυκλοφορία από το βόρειο τμήμα του Δήμου, οι μεγάλοι κυκλοφοριακοί φόρτοι σε τοπικής σημασίας δρόμοι που μάλιστα πάνω σε αυτούς βρίσκονται σχολεία (π.χ. Ηρακλέους, Χαλκίδος, Φαρσάλων, Καρυάτιδος κ.λπ.). Για την σωστή και ορθολογική αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης που στόχος της θα Το λεωφορείο περιμένει να περάσει το Ι.Χ. γιατί το εμποδίζει το παρκαρισμένο στη λωρίδα του όχημα γ] Επί της οδού Ηρακλέους και Χανίων, υπάρχει οριζόντια διαγράμμιση διάβασης πεζών, επίσης ξεθωριασμένη και πινακίδα Π-21 στο ρεύμα προς Ίλιον, ενώ στο ρεύμα προς Κων/λεως, στο ίδιο σημείο δεν υπάρχει πινακίδα Π-21. δ] Επί της οδού Ηρακλέους και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Μωρογιάννη και Χανίων δεν υπάρχουν πινακίδες Ρ-39, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα αυτής έχει πινακίδες Ρ-39. Με βάση τ ανωτέρω η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση ως προς τη συμπληρωματική σήμανση στα ανωτέρω αναφερόμενα σημεία της οδού Ηρακλέους και συγκεκριμένα: στο [α] σημείο τοποθέτηση πινακίδων Κ-16, Κ-15, Π-21 και διάβαση πεζών με οριζόντια διαγράμμιση, στο [β] σημείο τοποθέτηση πινακίδων Π-21 και επανακαθορισμό της οριζόντιας διαγράμμισης διάβασης πεζών, στο [γ] σημείο τοποθέτηση μίας [1] πινακίδας Π-21 στο ρεύμα προς Μωρογιάννη και επανακαθορισμό της υπάρχουσας διαγράμμισης διάβασης πεζών και στο [δ] αναφερόμενο τμήμα τοποθέτηση πινακίδων Π-39. Επίσης προτείνουμε και την τοποθέτηση πινακίδας Ρ-32 με περιορισμό ορίου ταχύτητας στα τριάντα [30[ χλμ/ώρα στο τμήμα της οδούς Ηρακλέους που υπάρχουν τα σχολεία και το γήπεδο Μπάσκετ». Ο Δήμος τοποθέτησε κολωνάκια και πινακίδα το 2009 Από το 1997, το 2009 τελικά αποφάσισε ο Δήμος να δώσει μια εμβαλλωματική λύση που δεν έλυσε το πρόβλημα. Τοποθέτησε στο ύψος της οδού Χανίων πινακίδα με ένδειξη ότι αργή κίνηση και προσοχή λόγω των σχολείων και της διέλευσης των μαθητών και έβαλε προστατευτικα κολωνάκια κατά μήκος του πεζοδρομίου, από την οδό Χανίων έως την οδό Οδυσσέως, έξω από τα δύο σχολεία, που όπως αποδείχτηκε με το ατύχημα της 23ης Ιανουαρίου, ούτε κι αυτό το μέτρο είναι αρκετό. Τι ζητούν οι κάτοικοι Οι κάτοικοι της περιοχής προτείνουν τρεις λύσεις. 1) Να μπουν φωτεινοί σηματοδότες, ώστε να κόβουν ταχύτητα τα αυτοκίνητα. 2) Αν δεν γίνεται το πρώτο να μονοδρομηθεί η οδός Ηρακλέους και 3) Αν δεν γίνεται και το δεύτερο να επιτρέπεται να χρησιμοποιείται η κάθοδος μόνο για το λεωφορείο της γραμμής κι όχι σε όλα τα οχήματα. Επί πλέον προτείνουν η κίνηση της οδού Φαρσάλων που καταλήγει στην Ηρακλέους να σταματάει στην οδό Χαλκίδος να στρίβουν τα οχήματα δεξιά για την οδό Τρώων και Κωνσταντινουπόλεως κάνοντας διπλή την κίνηση της οδού Χαλκίδος από την οδό Οδυσσέως έως την οδό Τρώων με τη δημιουργία στρογγυλής πλατειούλας στη συμβολή των οδών Χαλκίδος-Τρώων και Κωνσταντινουπόλεως. Γκας

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ- ΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24/1/2013 σύσκεψη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4 ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου, παρουσία μελών του Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δ. Περιστερίου και πολλών γονιών, με αφορμή το εκπαιδευτικό κενό που προέκυψε στο συγκεκριμένο σχολείο. Το κλιμάκιο του Δ.Σ. ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης και πολύ συνοπτικά μετέφερε την εμπειρία από την ανάπτυξη των αγώνων στο Περιστέρι το τελευταίο διάστημα με στόχο τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των αγώνων. Συγκεκριμένα το Δ.Σ. στην τοποθέτησή του ανέφερε τα εξής: Τα προβλήματα στα σχολεία είναι εκρηκτικά καθώς τα ταμεία είναι άδεια και οι σχολικές επιτροπές αδυνατούν να καλύψουν βασικά λειτουργικά έξοδα. Εκατοντάδες σχολεία καταργούνται καθώς αναστέλλεται η λειτουργία τους ή συγχωνεύονται και μεγάλο μέρος τους θα λειτουργήσει με χιλιάδες κενά δασκάλων, νηπιαγωγών και ειδικοτήτων. Ενώ συνταξιοδοτούνται χιλιάδες δάσκαλοι, προσελήφθηκαν μόνο 5 δάσκαλοι και 35 νηπιαγωγοί. Οι προσλήψεις αναπληρωτών και για τις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης θα είναι (2.500 λιγότερες από πέρσι). Την τελευταία διετία χάθηκαν περίπου οργανικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια, χωρίς να υπολογίσουμε τις χαμένες οργανικές εξαιτίας των συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολείων. Οι συνταξιοδοτήσεις αντικαταστάθηκαν από 173 διορισμούς!!! Ο δραματικός περιορισμός των διορισμών, η γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, η είσοδος επιχειρήσεων στο σχολείο που θα καθορίζουν και το περιεχόμενο μαθημάτων, κάνει την κατάσταση πολύ δύσκολη για τα παιδιά της εργατικής τάξης, για τη λαϊκή οικογένεια που βάζει ολοένα και πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη. Το υπ. παιδείας διαλύει ό,τι έμεινε από τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση και το ονομάζει «νέο σχολείο»: Είναι το σχολείο των συγχωνεύσεων-καταργήσεων και υποβιβασμών. Είναι το σχολείο που μας καλεί να προετοιμάσουμε το παιδί σας να γίνει ο αυριανός άνεργος, γρανάζι ενός συστήματος με βασικό μισθό κάτω και από 400 ευρώ, χωρίς ασφάλιση, περίθαλψη, εκπαίδευση. Να το προετοιμάζουμε να γίνει φτηνός εργαζόμενος χωρίς κανένα δικαίωμα, που θα δουλεύει, όταν και για όσο θέλει ο εργοδότης του. Η αυτοαξιολόγηση αυτού του «νέου σχολείου» θα φορτώσει την ευθύνη και το κόστος για τη συνολική λειτουργία του στις πλάτες σας. Στο «νέο σχολείο» θα αξιολογούμαστε όλοι: Εσείς αν θα βάζετε το χέρι στην τσέπη. Εμείς αν περνάμε τη γραμμή του Υπουργείου στην εκπαίδευση των παιδιών και στην υποταγή της εκπαίδευσης στη λογική της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και της κερδοφορίας των ντόπιων και ξένων ομίλων. Οι μαθητές μας σε όσους «παίρνουν τα γράμματα» και σ εκείνους που «δεν τα παίρνουν». Τα σχολεία θα χωρίζονται σε καλά και κακά. Καλά θα είναι αυτά που οι γονείς-πελάτες θα πληρώνουν. Ο Διευθυντής-μάνατζερ, θα νοικιάζει σχολικούς χώρους, θα βρίσκει επιχειρηματίες-χορηγούς, που θα καθορίζουν το τι θα μαθαίνουν τα παιδιά. Τα κακά σχολεία θα είναι αυτά που οι γονείς δεν θα έχουν λεφτά να πληρώσουν, οι επιχειρήσεις δεν θα τα προτιμούν και σιγά σιγά θα κλείνουν. Οι μαθητές θα μαθαίνουν τα βασικά, δηλ. λίγα μαθηματικά, λίγη γλώσσα και μια ξένη γλώσσα. Τις υπόλοιπες ώρες θα ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες (προγράμματα και καινοτόμες δράσεις). Ακόμα και αν τελειώσουν τις σπουδές τους, τίποτε δεν θα τους εξασφαλίζει το εργασιακό τους μέλλον. Θα αλλάζουν επαγγέλματα, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, κυνηγώντας πιστοποιήσεις από ιδιωτικούς φορείς (δια βίου μάθηση). Η βαρβαρότητα των μέτρων είναι δεδομένη επειδή θέλει να εδραιώσει το σχολείο της αγοράς, της ταξικής διαφοροποίησης, των «χορηγών» και της ολοένα και μεγαλύτερης σχολικής διαρροής. Στοχεύουν στην παραγωγή ευέλικτων, καταρτίσιμων εργαζόμενων χωρίς ολοκληρωμένες γνώσεις και εφόδια, εύκολη λεία για το μεγάλο κεφάλαιο. Η μόρφωση των μαθητών είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να παρέχεται δωρεάν από το κράτος για όλα τα παιδιά του λαού. Απέναντι σε αυτή την επίθεση, μόνο με οργανωμένο αγώνα, με ενότητα, με συσπείρωση και αλληλεγγύη, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αγωνιζόμαστε για ένα ΕΝΙΑΙΟ 12ΧΡΟΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΠΛΟΥ- ΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ Η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση είναι καθήκον και υποχρέωση της πολιτείας. ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ : Κανένα σχολείο να μην κλείσει. Κανένας γονιός να μην πληρώσει για τις ανάγκες λειτουργίας των σχολείων. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη γονιών και εκπαιδευτικών για πληρωμή λειτουργικών εξόδων, καθαριότητας, εκπαιδευτικών εκδρομών, βιβλίων. και για μεταφορά μαθητών. Να απαγορευτεί κάθε επιχειρηματική δράση στην εκπαίδευση. Να γίνουν μαζικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού για την κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης. Να εξασφαλιστεί σύγχρονη κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή, με βάση τους 15 μαθητές ανά τμήμα για τα νηπιαγωγεία, Α και Β τάξη και 20 στις υπόλοιπες. Να δοθεί έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό για να καλύψει τις ανάγκες σίτισης των υποσιτισμένων παιδιών. Να δοθεί έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις ανάγκες των σχολείων. Μηδενικό ΦΠΑ στους λογαριασμούς και τις δαπάνες των σχολικών επιτροπών. Δωρεάν πετρέλαιο, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο στα σχολεία. ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΩΝ ΣΥΓ- ΧΡΟΝΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Αγαπητοί γονείς, στα πλαίσια αυτά, το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» θα στηρίξει το δίκαιο αγώνα σας, θεωρώντας ότι είναι ο μόνος δρόμος για να επιλυθούν τα προβλήματά σας. Διαπιστώθηκε η ομόφωνη βούληση όλων για οργάνωση του αγώνα μέχρι να πάρει πίσω η Διευθύντρια Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ Αθήνας την απόφαση για τη συγχώνευση τμημάτων καθώς και μέχρι να δεσμευτεί για την πλήρη κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών. Αποφάσισαν να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση το Σάββατο 26/1/2013 στις στο χώρο του σχολείου και εκτίμησαν ότι υπάρχει ανάγκη για οργάνωση και άλλων δράσεων το επόμενο διάστημα με συμμετοχή περισσότερων σχολείων ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 4 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Περιστέρι, 28 Ιανουαρίου 2013 Θέμα: «Άμεση αναπλήρωση εκπαιδευτικού και αποτροπή συνένωσης τμημάτων της Γ τάξης του 4 ου Δ.Σ. Περιστερίου» Το Σάββατο 26/1/2013 πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 4 ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου με θέμα τον προσδιορισμό των ενεργειών για την άμεση αναπλήρωση της δασκάλας του Γ1 τμήματος και την αποτροπή συνένωσης των τμημάτων της Γ τάξης. Η Γ τάξη λειτουργεί με τρία (3) τμήματα συνόλου 53 μαθητών. Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Γ Αθήνας ζήτησε προφορικώς τη συνένωση των τριών τμημάτων σε δύο εν αναμονή αναπληρωτή εκπαιδευτικού. Ωστόσο, τα δύο τμήματα που θα προκύψουν θα υπερβαίνουν το όριο των 25 μαθητών που ορίζει ο νόμος ανά τμήμα και θ αριθμούν 26 και 27 παιδιά. Επισημαίνουμε ότι αυτή η συνένωση προτείνεται να γίνει στο κεντρικότερο σχολείου του Δήμου Περιστερίου!!!! ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ομόφωνα αποφασίστηκε: 1. Να γίνει άμεσα η αναπλήρωση της αποχωρούσας εκπαιδευτικού 2. Δεν θα επιτραπεί η προσωρινή συνένωση των τμημάτων της Γ τάξης Αποφασίστηκαν ομόφωνα οι ακόλουθες ενέργειες: Άμεση σύγκλιση του Σχολικού Συμβουλίου Επίδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας στους: Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας, κ. Ψαρρά, την Πέμπτη 31/1/2013 και ώρα 8.30 π.μ. Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, κ. Γκίνη Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Αντιδήμαρχο Παιδείας, κ. Αρβανίτη Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Περιστερίου Ενημέρωση της κοινής γνώμης μέσω του τοπικού τύπου Ενημέρωση των λοιπών δημοτικών σχολείων του Δήμου Περιστερίου Άμεση αποστολή των αποφάσεων της ΓΣ και του ψηφίσματος σε όλους τους ενδιαφερόμενους Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι όλα τα σχολεία, όπως και το δικό μας, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης (ελάχιστα χρήματα στα ταμεία των σχολείων), της έλλειψης εκπαιδευτικών, της ανεπαρκούς υποδομής, της ελλιπούς κτιριακής συντήρησης. Ζητάμε από κάθε αρμόδιο θεσμικό όργανο την ανάληψη της ευθύνης που του αναλογεί για τη διασφάλιση του αναπαλλοτρίωτου δικαιώματος των παιδιών μας για ποιοτική, ουσιαστική δημόσια παιδεία. Το παρόν ψήφισμα υποστηρίζεται από την Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων του Δήμου Περιστερίου και το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ. Περιστερίου «Έλλη Αλεξίου». Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΠΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ένας στους δύο πολίτες δηλώνει ότι το 2013 δεν θα μπορέσει να πληρώσει τους φόρους στα ακίνητα και θα προσπαθήσει είτε να πουλήσει ακίνητα ακόμη και κάτω από την αντικειμενική τους αξία ή να δανειστεί για να αποφύγει τις ποινικές ευθύνες που προβλέπονται για τους οφειλέτες του Δημοσίου, σύμφωνα με έρευνα της Kapa Research που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, το ποσοστό εκείνων που εκτιμούν ότι δεν θα μπορέσουν την επόμενη χρονιά να πληρώσουν τους φόρους στα ακίνητα (ΦΑΠ, χαράτσι, φόρος εισοδήματος) φθάνει στο 54%, ενώ άλλο ένα 32% δηλώνει ότι μάλλον θα ανταποκριθούν, χωρίς όμως να είναι σίγουροι. Όσοι αδυνατούν να πληρώσουν τους φόρους ακινήτων στο μέλλον, θα επιλέξουν να πουλήσουν κάποιο ακίνητο, ακόμη και κάτω από την αντικειμενική του αξία, ή να δανειστούν ή ακόμη και να αφήσουν τα ακίνητα να τα κατάσχει το Δημόσιο. Οι δυσκολίες ήταν ήδη εμφανείς από τα προηγούμενα χρόνια, καθώς στην ερώτηση ποιους φόρους πλήρωσαν τα τελευταία τρία χρόνια, το 9,3 % των ιδιοκτητών δηλώνουν αδυναμία πληρωμής του τέλους ακινήτων ( χαράτσι ), το 8,1% απαντούν ότι δεν μπορούν να πληρώσουν τον ΦΑΠ 2010 και το 5,1% το ΕΤΑΚ του Το 5-7%, ανά κατηγορία, έχουν προχωρήσει εξάλλου σε ρυθμίσεις για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ειδικά για το χαράτσι, το 65% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι το πλήρωσαν μεν αλλά με δυσκολία. Είναι ενδεικτικό ότι το 54% των ιδιοκτητών δεν έχουν εισοδήματα από τα ακίνητά τους και πληρώνουν μόνο φόρους. Επίσης, ένας στους τέσσερις διαθέτει πάνω από το 30% των εσόδων από ενοίκια για την πληρωμή των φόρων κεφαλαίου (έκτακτες εισφορές, ΕΤΑΚ, ΦΑΠ, ΕΕΤΗΔΕ) χωρίς να υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος. Η Δ.Α.Σ-ΟΤΑ Περιστερίου ζητά «προκήρυξη εκλογών» Στις 25/1/2013 πραγματοποιήθηκε Δ.Σ. του Συλλόγου με πρωτεύον θέμα «προκήρυξη εκλογών» ώστε να εκλεγεί νέο Δ.Σ. εργαζόμενων. Κάτι που κατά γενική ομολογία του μεγαλύτερου συνόλου των εργαζομένων είναι επιτακτικό και άμεσο να γίνει, μετά την τεχνι κη συγκόλληση για την καθαίρεση της ΔΑΣ από το προηγούμενο προεδρείο και τις περαιτέρω παραιτήσεις των αρχικά εκλεγμένων μελών του. Το θέμα όμως δεν συζητήθηκε παρόλο που οι ίδιοι το είχαν θέσει γιατί τέσσερα μέλη από τα εννέα που συμμετείχαν αποχώρησαν πραξικοπηματικά χωρίς να ολοκληρωθεί το Δ.Σ. Όπως είχαν πράξει πριν από ένα χρόνο η ΠΑΣΚΕ στην ΠΟΕ-ΟΤΑ, όταν απόκλεισαν 200 σύνεδρους με πρόφαση ότι συμμετείχαν συμβασιούχοι εργαζόμενοι στα ψηφοδέλτια για την ομοσπονδία. Αυτές τις εποχές που το εργασιακό μέλλον μας είναι αβέβαιο - το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν μας χρειάζεται ένας Σύλλογος: - που πρωτοστατεί στην συνειδητή, απεργοσπασία, αδράνεια και απαξίωση των αγώνων. Χρειαζόμαστε ένα κίνημα καλά οργανωμένο που να μπορεί να σχεδιάζει και να οργανώνει για γενικότερες ρίξεις και ανατροπές, με ηγετικό χαρακτήρα και όχι να βάζει πλεύση: να μην έχουν αποτέλεσμα οι αγώνες να φέρνει πίσω το εργατικό κίνημα να διευκολύνει την δράση της Διοίκησης για παρά πέρα ιδιωτικοποιήσεις των υπηρεσιών του Δήμου και τον αποκεφαλισμό των εργαζομένων να μας προδίδει και να μας εξωθεί στα είδη ογκώδη νούμερα της ανεργίας και να μας καταδικάσει για το υπόλοιπο της ζωής μας στην λογική του παραλόγου και της εξαθλίωσης. Με όλες μας τις δυνάμεις ως Δ.Α.Σ-ΟΤΑ καταγγέλλουμε την στάση του υπολοίπου της πλειοψηφίας του συγκολλημένου Προεδρείου. - Αμφισβητούμε την ηθική υπόσταση του Δ.Σ. και ότι πλέον μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του, με ένα προεδρείο που έχει ξεχάσει όχι μόνο τις έννοιες αλλά και τις λέξεις αγώνας, Διεκδίκηση, ανατροπή. Απαιτούμε γενική Συνέλευση, εδώ και τώρα εκλογές για γνήσιο Δ.Σ., έτσι ώστε τον πρώτο λόγο να τον έχουμε εμείς οι εργαζόμενοι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ, MD ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Αριστούχος απόφοιτος Ιατρικής σχολής «FEDERICO II» ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Ειδικευθείς στις ορθοπαιδικές κλινικές των νοσοκομείων «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» & «ΚΑΤ» Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Ευρωκλινικής Αθηνών & Ν. Αθήναιον ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ: ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (Δισκοπλαστική, Μικροεπεμβατική σπονδυλοδεσία) ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ (Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, Ωλένια νευρίτις κτλ.) ΟΣΤΩΝ (Οστεοπόρωση, Αρθρίτιδα κτλ.) ΤΗΛ./FAX. ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: ΔΙΕΥ/ΣΗ: ΘΗΒΩΝ 210 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ) ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ,

9 Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 Τα μέτρα που προωθεί η Διοίκηση Παχατουρίδη είναι στην ίδια κατεύθυνση με αυτά που εφαρμόζει η αντιδραστική συγκυβέρνηση ΝΔ- ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. Συγκεκριμένα στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2013 προβλέπει: Μείωση κατά 33% της κρατικής επιχορήγησης από τους ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) δηλαδή ευρώ φέτος από πέρυσι. Αυτό σημαίνει μείωση των, έτσι κι αλλιώς, ελάχιστων δαπανών: για τις σχολικές επιτροπές από , για κοινωνική πολιτική και αθλητισμό από , των μισθών των εργαζομένων από και ανάλογη μείωση και σε άλλες κοινωνικές δαπάνες. Αντίθετα τα έσοδα από το λαό, όπως από δημοτικά τέλη, φόρους, χαράτσια, πρόστιμα, παράβολα κλπ αυξάνονται κατά 10% ( από ) παρά την μείωση των λαϊκών εισοδημάτων! Είναι φανερό ότι απολύονται εργαζόμενοι και ότι υπηρεσίες του Δήμου προς τους δημότες γίνονται ανταποδοτικές (παιδικοί σταθμοί, πνευματικό κέντρο) είτε ιδιωτικοποιούνται με αποτέλεσμα ο δημότης να πληρώνει περισσότερα στο Δήμο και να απολαμβάνει λιγότερες υπηρεσίες. Ήδη η Διοίκηση Παχατουρίδη δρομολογεί την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας με πρόσχημα τη μεταστέγαση του γκαράζ, που λέει ότι θα το απομακρύνει χωρίς να έχει συγκεκριμένη πρόταση για το χώρο. Το μόνο συγκεκριμένο είναι ότι θα το κάνει με ΣΔΙΤ (δηλαδή σύμπραξη με ιδιώτες), όπως ψήφισε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι δηλωμένο το ενδιαφέρον μεγαλοεργολάβων και σε εξέλιξη οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης πανελλαδικά. Νέα χαράτσια ετοιμάζουν για τον περιστεριώτικο λαό κράτος, Δήμος και εργολάβοι! Τεχνικό πρόγραμμα μακριά από τις λαϊκές ανάγκες Το λεγόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα της Διοίκησης Παχατουρίδη είναι ενταγμένο στις αντιλαϊκές επιλογές της ΕΕ και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κεφαλαίου που επιδιώκει εύκολο, γρήγορο και μεγάλο κέρδος. Δεν κάνει καμιά πρόβλεψη για αντιπλημμυρικά έργα και αδιαφορεί για έργα αντισεισμικής θωράκισης, όπως προσεισμικοί έλεγχοι και παρεμβάσεις σε σχολεία και χώρους μαζικής συνάθροισης. Δεν περιλαμβάνει καμιά διάνοιξη οδικού άξονα (π.χ. Αγ. Ιεροθέου, Αγ. Βασιλείου κλπ). Δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για τη βελτίωση της αθλητικής και πολιτιστικής υποδομής. Παρά τα τεράστια προβλήματα στην κτιριακή υποδομή των νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών προβλέπεται το κτίσιμο μόνο ενός Β/Ν σταθμού. Ό,τι επιλέγει η ΕΕ και οι εργολάβοι! Αντίθετα το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά επιλέξιμων έργων και προβλέπει να γίνουν με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ ή με ΣΔΙΤ. Παραβλέπει τις πραγματικές ανάγκες της πόλης και του λαού! Σπαταλά τεράστια ποσά, περίπου ευρώ για αναπλάσεις βιτρίνας (πλατεία Αγ. Αντωνίου, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ! κεντρική πλατεία, 1 η παιδική χαρά, Αιμ. Βεάκη, νησίδα της οδού Κύπρου κλπ) Είναι πρόκληση! Την ώρα που ο λαός του Περιστερίου αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης η Διοίκηση αποφασίζει έργα βιτρίνας! Την ώρα που τα παιδιά κρυώνουν και πεινάνε στα σχολεία η Διοίκηση Παχατουρίδη τους φτιάχνει πράσινα δώματα-μπίζνες για εργολάβους! Την ώρα που η ανεργία θερίζει στην πόλη μας ο Δήμος συνεργάζεται με τους δουλέμπορους των λεγόμενων ΜΚΟ, που έχουν αναλάβει υπεργολαβία στην αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, που αποφάσισαν κυβέρνηση, αστικά κόμματα, ΕΕ και πλουτοκρατία. Γονατίζουν το λαό με τη φτώχεια και την ανέχεια και τον στέλνουν όμηρο και σκυμμένο στα νύχια της φιλανθρωπίας προσδοκώντας την πλήρη υποταγή του. Ο πιο καλός ο μαθητής! Η Διοίκηση Παχατουρίδη συμφωνεί με την κυβερνητική πολιτική και ο ζήλος της είναι πώς θα την υλοποιήσει αποτελεσματικότερα! Γι αυτό κολακεύεται από τα μπράβο που εισπράττει από τους κυβερνητικούς φορείς! Είναι συνυπεύθυνη στην ισοπέδωση του περιστεριώτικου λαού! Το αντιλαϊκό της πρόσωπο έδειξε και όταν αρνήθηκε να παραχωρήσει σχολικές αίθουσες για ΔΩ- ΡΕΑΝ μαθήματα σε μαθητές λαϊκών οικογενειών, από εκπαιδευτικούς του ΠΑΜΕ, όπως ζήτησε η Λαϊκή Επιτροπή Αγώνα Περιστερίου στα πλαίσια της ταξικής αλληλεγγύης των εργαζομένων. Οι ενστάσεις της παράταξης Κελάφα (τμήμα ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) και Λαλένη (ΠΑΣΟΚ) ήταν διευκρινιστικού χαραχτήρα και οι διαφωνίες τους περιορίστηκαν στην καλύτερη διαχείριση και επιδόθηκαν σε ανούσιες κοκορομαχίες με τη Διοίκηση και το Δήμαρχο. Οι παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ αναπαρήγαγαν τις αυταπάτες και τις συγχύσεις που καλλιεργούν τα κόμματά τους για άλλη διαχείριση στα πλαίσια του συστήματος. Περιστεριώτισσα, Περιστεριώτη Μην έχεις αυταπάτες! Η πολιτική αυτή που εφαρμόζει και η Διοίκηση Παχατουρίδη και που ισοπεδώνει γενικά τους εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους ήρθε για να μείνει! Για εμάς σήμερα, για τα παιδιά μας αύριο! Μας λένε ότι αυτή είναι η μοίρα μας και να την αποδεχτούμε. Να θησαυρίζει δηλαδή το κεφάλαιο και κάτι θα περισσέψει και για εμάς! H ανάπτυξη που επαγγέλλεται η συγκυβέρνηση ΔΕΝ θα ωφελήσει το λαό! Τα βάρβαρα μέτρα, οι δραματικές περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και στις κοινωνικές δαπάνες, η ανελέητη φοροληστεία του λαού, οι προκλητικές αυξήσεις της ΔΕΗ φέρνουν ακόμη μεγαλύτερη φτώχεια στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα. Με τις ιδιωτικοποιήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών ενισχύει ακόμη πιο προκλητικά το κεφάλαιο. Με το νόμο τους πλουτίζουν, με το νόμο τους φτωχαίνεις! Το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι η πλουτοκρατία να έχει νόμιμα(!) στα σεντούκια της αμύθητο πλούτο! Να κολυμπάνε στα νόμιμα(!) δισεκατομμύρια και το δικό σου παιδί να πεινάει, να κρυώνει, οι άνθρωποί σου να μην έχουν ούτε «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 9 το φάρμακό τους! Σκέψου ότι τα πλούτη τους είναι δικά σου! Εσύ με τον ιδρώτα σου τα παρήγαγες! Αυτοί τα άρπαξαν ΝΟΜΙΜΑ! Γιατί δικοί τους είναι οι αστικοί νόμοι! Τη δική τους εξουσία θωρακίζουν! Για να σε κλέβουν ΝΟΜΙΜΑ! Αν δεν αγανακτήσεις τώρα, πότε; Τώρα είναι η ώρα! Τώρα ο καθένας με την τάξη του! Τέρμα στις αυταπάτες! Πάρτε την υπόθεση στα χέρια σας! Μην πείθεσαι από τα παραμύθια της όποιας αστικής διαχείρισης! Καμιά αριστερή κυβέρνηση δεν θα πείσει τους καπιταλιστές να παραιτηθούν από τα κέρδη τους! Μόνο η ενωμένη γροθιά της εργατικής τάξης θα το επιβάλει! Με την κατάκτηση της εξουσίας και κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής! Με αποδέσμευση από την ΕΕ! Διαγραφή του χρέους. Για να περάσει ο πλούτος στα χέρια αυτών που τον παράγουν! Για να λειτουργούν οι εργατικοί νόμοι για το λαό! Άνεργοι, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, νέοι και νέες Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Η ταξική πάλη έχει μεγάλη ιστορία και πολύτιμη πείρα. Μπορεί σήμερα ο λαός να εμποδίσει τα χειρότερα. Να δρομολογήσει εξελίξεις σε όφελός του. Με οργάνωση στα συνδικάτα, στους τόπους δουλειάς και την αλλαγή των συσχετισμών υπέρ των ταξικών δυνάμεων. Συσπειρωθείτε στη Λαϊκή Επιτροπή Αγώνα Περιστερίου, που οικοδομεί την κοινωνική συμμαχία για να διεκδικήσει την εξουσία. Να δυναμώσουμε την ταξική αλληλεγγύη τώρα. Να διεκδικήσουμε όσες βελτιώσεις μπορούμε να κατακτήσουμε σήμερα. Και μπορούμε σε όλους τους τομείς. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: Να μειωθούν τα δημοτικά τέλη και οι φόροι για χαμηλοσυνταξιούχους, χαμηλόμισθους με ταυτόχρονη αύξηση στις μεγάλες επιχειρήσεις. Να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη όλοι οι άνεργοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να ληφθούν μέτρα για την θέρμανση των σχολείων και τη σίτιση των μαθητών. Να καταργηθούν τα τροφεία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Να μην κλείσει ούτε ένας σταθμός, αντίθετα να ιδρυθούν νέοι για να καλυφτούν όλες οι ανάγκες. Να καλυφθούν τα κενά σε αναγκαίο προσωπικό που λείπει. Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος του δήμου. Μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους. Να σταματήσει το σκλαβοπάζαρο μέσω των λεγόμενων μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ). Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με σταθερή δουλειά και ωράριο μέσω ΑΣΕΠ. Καμία ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου. Έργα υποδομής (αντιπλημμυρικά, αντισεισμικής προστασίας, συγκοινωνιακά, κοινωνικές, αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές), που βελτιώνουν τώρα τη ζωή των κατοίκων. Οι κατακτήσεις μας θα είναι πιο πολλές, πιο ουσιαστικές και πιο σταθερές γιατί έχουμε μπροστά μας καθαρό το στόχο μας: Θέλουμε όλα όσα ανήκουν στην τάξη μας. Και μας ανήκουν ΟΛΑ. ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ιανουάριος 2013 Κινητοποίηση της Δημοτικής Αρχής της πόλης για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας Πολλά προβλήματα δημιούργησαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα στο λεκανοπέδιο Αττικής. Στο Περιστέρι ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Στυλιανός Κανέλλος προΐσταται των συνεργείων που από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισαν τα προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Η έντονη βροχόπτωση σε συνδυασμό με το δυνατό αέρα ξερίζωσε ένα τεράστιο κορμό λεύκας που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο της Θηβών. Στο εν λόγω σημείο δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό πρόβλημα αλλά η άμεση κινητοποίηση της Δημοτικής Αρχής αποκατέστησε την κυκλοφορία αφού συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν το δέντρο από το σημείο. Εκτός από τον κ. Κανέλλο στο σημείο παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης. Σε όλα τα σημεία που υπήρξε πρόβλημα σε «επιφυλακή» ήταν οι Αντιδήμαρχοι της πόλης, καθώς και τα μέλη της Πολιτικής Προστασίας με Επικεφαλής τον κ. Θωμά Ρουμπάκο. (peristeri.news) Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΤΟΝ «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου λίγο πριν επιδοθούν τα φύλλα πορείας της επίταξης στους απεργούςεργαζόμενους στο μετρό και μερικές ώρες πριν οι διμοιρίες των ΜΑΤ μπουν στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων, ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟ- ΓΟΣ» βρέθηκε με τους εργαζόμενους-απεργούς και συνομίλησε με τον πρόεδρο του Σωματείου τους κ. Αντώνη Σταματόπουλο. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»: κ. Σταματόπουλε με ποιά αιτήματα επί οκτώ ημέρες έως σήμερα, απέχετε από τις εργασίες σας; ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι η Συλλογική μας Σύμβαση, να μην περικοπεί άλλο ο μισθός μας που ήδη έχει μειωθεί στο Ο Αντώνης Σταματόπουλος 50%, η μείωση των εισιτηρίων των επιβατών... «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»: Είναι πραγματικά τα νούμερα της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του μετρό που βγήκαν στη δημοσιότητα; ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά που βγήκαν στη δημοσιότητα τα καταρρίψαμε... Βγάλαμε τα κανονικά εκκαθαριστικά. Στο μετρό σήμερα ο μέσος όρος μισθού είναι τα ευρώ. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»: Είπατε, μετά το άκουσμα της επίταξης, ότι «τώρα ξεκινάει πόλεμος...», με ποιούς εννοείτε; ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο πόλεμος έχει ξεκινήσει τρία χρόνια τώρα. Όταν σήμερα ακούς μια απόφαση η οποία θυμίζει πόλεμο, όταν λέει σας επιτάσσω;... τι είναι; η επιστράτευση τι είναι; Εγώ επιστρατεύτηκα τότε με το Κυπριακό, η επιστράτευση μου θυμίζει άλλες εποχές, μου θυμίζει χούντα, μου θυμίζει στρατιωτικό νόμο. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»: Είσασταν, είστε διατεθειμένοι να συζητήσετε μαζί τους για εύρεση λύσης στο τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για τον κόσμο; ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς σήμερα το πρωί είχαμε βγάλει ανακοίνωση με την οποία ζητούσαμε, εφ όσον ισχύσει όπως σας είπα η υπάρχουσα ΣΣΕ μέχρι τη λήξη της μετενέργειάς της, να πάμε σε διάλογο για την υπογραφή νέας ΣΣΕ και κατανοώντας το επιβατικό κοινό και τις δυσκολίες μετακίνησής τους να αναστείλουμε προσωρινά τις κινητοποιήσεις μας. Ούτε καν το συζήτησαν... Μπήκε ο Χατζηδάκης στο Υπουργείο με τους άλλους και στη συνέχεια βγήκε και είπε... στρατιωτικός νόμος... «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»: Τώρα όμως που φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στα άκρα... τι έχετε να πείτε στο κόσμο που αγωνιά και ταλαιπωρείται; Γιατί πρέπει αυτό να το καταλαβαίνετε... ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς και για τους επιβάτες του Περιστερίου, όπως και για όλους τους άλλους, όταν από τη Διοίκηση του μετρό είπαν ότι με την επέκταση του ωραρίου, Παρασκευή και Σάββατο, μπαίνει «μέσα» η επιχείρηση, κάναμε αγώνα και τελικά κρατήσουμε την επέκταση του ωραρίου. Έχουμε κάνει απεργίες για να μην αυξηθεί το εισιτήριο, στην πλατεία Συντάγματος κάναμε 45 μέρες αγώνα για τους αγανακτισμένους, λέμε πάντα να μην πληρώνει εισιτήριο ο άνεργος, ο φοιτητής, ο μαθητής, οι ευπαθείς ομάδες... είμαστε πάντα με το μέρος του επιβάτη. Εμείς ταλαιπωρούμε τώρα τον επιβάτη ή αυτοί που τον έχουν φτάσει στην εξαθλίωση και ψάχνουν για δουλειά και είναι όλοι άνεργοι; «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»: Αποδώ από το αμαξοστάσιο των Σεπολίων τι έχετε να πείτε στο κόσμο που περιμένει τις δικές σας αποφάσεις για να δει αν θα μετακινηθεί ή όχι τις επόμενες μέρες; ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να ενωθεί μαζί μας για να διώξουμε αυτούς που μας έχουν φέρει σ αυτή την εξαθλίωση, να μειωθεί το εισιτήριο, να το πανε κάτω από 1 ευρώ, να μην πληρώνουν οι ευπαθείς ομάδες. Είμαστε κοντά τους και το έχουμε αποδείξει. Τους θέλουμε μαζί μας!

10 `ÌÒ 10 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 31 ÔÖÜ Ø ÖÜ 2013 ÖÒ ÞÌ Ñ Ú ÙÛÖØ Ø ÝÌ Ö àø ÖÚ Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜÒÖÚ ÌÞàØ ÙÛÖÚ ˇÌÖÒÖ ÖÚ, à ÖÚ Ñ Ö ÑÖ ÌÔÌ ØÞ Ú Ô Ñ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÖÜÙÌ ÙÛÌØ ÓÌÔ, ÉÖ ˇÖÜÙÌ ÒÒÌÚ Ö ÙÛÌØ ÓÌÔÌÚ»Ì ÛÖÓ ÙˇÖ ÛÖÜ Ñ ˇ Û ÜÓÔ - Ù ÖÜ, Ó ÙˇÖ Ò Ú Ì É àù Ú ÙÛ Ò ÞØÖÔ, Ñ ÛÖ Ò Ö Ò Ñ ÛÖ ÞàØ Ö ÛÖÜ, ÙÛ» Ô, ÓÌ ÒàÙÌ ÓÌ Û ÜÔ Ñ ÛÖÜ ÌÝÛ. Ì ÞÌ Û Þ Ø Ô Û Ì ÖÒ Ì ÙÛ ÓÖ- ÔÌÚ Ñ Ì ÛÜÞ ÓÌÔÖÜÚ Ì ÌÒÓ - Û ÌÚ, ÖÜ ÑÖÜÙÛ Ñ Ô ÙÛ Ô ÖÒ, ÓÌØ Ñ Ñ ÌÕà ÜÛ. Ô Ö ÌÛØÖÚ» ÖÜÝÖÜÔÖÚ, Ñ ˇ Û Ú ÛàÔ Ø ÙÑÌÜÛ ÑàÔ ÙÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú, Ö ÛÖ 1951 ÓÌÞØ Û Ô ÖÞàØ Ù ÛÖÜ Ö Û Ú ÙÞÖÒ ÑÌÚ ˇÖÜÙÌÚ, ÛÖ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ú ØÞÌÚ ÛÖÜ ÌØ - ÙÓÌÔÖÜ àô ÙÛÖÔ ÖÒÌÓ Û, Ó ÑØÖ Ó ÖØÌ ÔÖ Ö Ñ ÙÓÖ Û Ú ÜÛ.» Ô Ú (27 Ñ ÛÖ ÑÖ Ù ÓÌØ ). ¾ ÖÔÌ Ú ÛÖÜ: Ù Ò Ú Ñ `Û ÜØÖÜÒ, ÛÖ ÌÔÖÚ ÙÖÜÑ Ò, ÙÞÖÒÖÜÔÛ Ô ÓÌ Û ÌàØ Ñ Ò Ö ÓÌ Û Ô ÑÛ ÔÖÛØÖÝ, Ö àôû Ú ÑÜØ àú ÓÌ ÛÖ Ò Ñ, Ö àú Ñ ÖÒ» Ô, ÒÒàÙÛÌ. Û Ú ØÑ Ú, ÖØÌ ÔÖ ÞàØ Ö ÙÛ Ú ÉÖØÌ Ö Ô ÛÖÒ ÑÌÚ Ò ÌÚ ÛÖÜ» - Ô ÒÖÜ, Ñ ÙÌ ÜßÖÓÌÛØÖ 860 Ó.»Ì ØÖÙÌØ Ñ ÒÖÑ Ø, ÒÒ ÓÌ Ø - ÓÜÛ ÛÖÜÚ ÞÌ ÓàÔÌÚ. ÑÌ ÌÒ Ñ ÌÛÖ Ó ÖÔÛ Ô Ô ÌÔÔ ÙÌ ÛÖ ÌÜÛÌØÖ Û Ú, Ñ Ó ÌÞÖÔÛ Ú Ñ ÔÌÔ Ô Û ÉÖ ˇ ÙÌ, ÓÌÙ ÙÛÖ Ñ Û ÞÌ ÓàÔÖ, ÌÝÜ Ì Ñ Ì ÑÖÔÛ ÙÛ Ô ÌØÝ Û Ú, ÙÛÖÔ. ÑÖÒ Ö Û Ú ÜÛ.» Ô Ú ( Ò Ö ÖÔÖÓ `ÌÒ Ô ÛÙ ). ÑÌ ØˇÌ ÙÛ à ÛÖ ÛØ ÛÖ, Ö ÌÖ ÖÙ Ú ÙÜÔÖÔÖ- Ó ÛÖÚ ÛÖÜ ÖÜ, Û Ô ÒÌÜØ Û Ú Ó Ô Ú. ÜÖ ÞØÖÔ Ø ÖÛÌØ, Ö ÑÖ ÌÔÌ ÓÌÛ ÑÖÓ ÙÌ ÒÒ Ó ÝÖØ, Ò Ù ÖÔÛ Ú ÑÖÓ ÌØ Ù- ÙÖÛÌØÖ Û» Ô. ØˇÌ ÙÛ Ô Ò - Ó Û, Ö ÖÜ Ö ÛÌØ Ú Ü ØÌÛ ÙÌ ÙÛÖ ÌÑÌ ÜÓÔ Ù Ö ÓÌÞØ ÛÖ `Û Ô ØàÛÌÜÖÜÙ Û Ú»ÌÙÙ - Ô Ú ÌÔÔ ˇ Ñ Ô Ñ Û Ü ÖÒÖ Û Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ Ú: ÖÒÜÕÌÔ, ˆ Ö ÛÌܡ Ñ Ô Ñ Ö Ö ÙÞÌ Ö ÔÛ - ÙÛ Ù Ñ Ú Ø Ù Ú... ÔˇØà ÖÚ, Ì ÙÛ ÓÖÔ Ú Ñ à ÖÚ. `Û ØÑÌ Û Ú ÌÞˇØ Ñ Ú ÛÖ- Þ Ú, ÖÒÜÓÌÒ Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ - Ø ˇ- ÓÖÜÙÌ 4 ÓÌÞØ ÛÖ 43- ÖÑ - Ó ÙÛ ÑÌ ÙÑÒ Ø Ö Û Ú ÙÛÌØ ÙÌ Ú ÔÖ, Ô Ì Ô ÙÜÔÌ Ú ÓÌ Û Ú ØÞÌÚ ÛÖÜ Ñ Û ÛØ àû Ñ ÛÖÜ Ùˇ Ó Û. Ö Ñ ÒÖÑ Ø ÛÖÜ 51 Ö ÌÛØÖÚ» ÖÜÝÖÜÔÖÚÓÌÛ ÜÔ Ñ ÛÖÜÑ Û 7 ÛÖÜÚ, Ý ÙÌ Û Ô Ò Ó Û Ñ ØˇÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ, ÖØ ÙÓÌÔÖÚ ÙÛÖ» ÑÛÖ ÜÓÔ Ù Ö ˇ ÔàÔ, ÛÖ ÓÖÔ ÑÖ ÙÛ Ô ÖÒ, ÖÜ Û Ô Ôà- ÙÛÖ Ñ Ù ÜÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú.»Ì ÛÖÔ ÛØÖ Ö ÜÛÖ Ì Ô Ô ÖÒÖ ÛÖÜÚ ÌØ ÙÛÌØ àûìú.»ìþø ÛÖ 1969, ÖÜ Ö ¾ ÒÒÖÛØ àùì ÛÖÙ Û ÛÖÜÚ ÙÛ Ô Ö Ö Ô Ø Ú. `ÛÖ ÜÒ ÔÖ ÜÓÔ Ù Ö Ö ÌÛØÖÚ» ÖÜÝÖÜÔÖÚ ÕÌ Ì 13 ÞØÖÔ. Û Ô ÛÖÜÚ Ó ÑØÖÉ ÖÛÌØÖÜÚ ÙÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö Ñ ÝÌÜ ÖÔÛ Ú Ý ÙÌ Ñ ÒÖ ÖÔÖÓ Ù Ô Ì ÙÛ ÓÖÔ Ú, Ù Ô - à ÖÚ Ñ ÔˇØà ÖÚ.¾ àú Ö ÙÜ- Ó ÛØ àû Ú ÛÖÜ ÒÌÖÓÉØÖÛÖÚ Ò - ÑÖÚ ÌÑ ÔÌ Ó ˇ Ó ÓÌ ÖÒ Û. ÌÔ Ì ÞÌ ÌÜÔÖÖÜÓÌÔÖÜÚ, ÖÜ- ÛÌ Ìß ÞÔÌ Û Ô ØÖÙà Ñ à ÛàÔ Ó ˇ ÛàÔ. ÌÔ ÜßàÔÌ ÛÖÔ ÛÖÔÖ Û Ú ÝàÔ Ú ÛÖÜ, ÌÔ Ì ÒÖÜÙÌ Ñ Ì ÓÔ Ù Ñ ÑÖÜÙÌ ÌÔ ÔÛ ÙÛ ÖÜ Û ÑÛÖÜÙ Ô ÌÑ Ô Ô ßÌÕÜ- Ô ÌÚý. ¾ àú Ö ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ ÙÜÓ - ÛØ àûìú ÛÖÜ, Û Ô É ˇÜÛ Û ÙÜÔÛ - Ô, ÖÛ Ô ÌÑ Ô Ô Û Ú ÑÌÚ ÛÖÜÚ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÌÚ. ¾ÓÌ ÒÖÚ, Ö Ù Ò Ú, ÖÝÖ ÛÖÚ ÛÖÜ ÜÓÔ Ù ÖÜ Ò Ó Û Ú, Ì ÔÌ ÙÛØ Û àû ÑÖÚ.»ÌÛ Û `ÞÖÒ ÜÌÒ - àô ÜØ ÙÌ Û ÌØ ÙÙÖÛÌØ ÙÛØ ÛÖ- Ì Û Ú. ÒÒ Ú, Ü ØÌÛ ÙÌ ÜÖ ÝÖØÌÚ ÙÛ Ô Ü ØÖ Ñ ÖÙÛØ - ÛÌܡ ÑÌ Ù Ô ÔàÛ ÛÖÚ Õ àó Û ÑÖÚ. ÜÔ Ñ ÛÖÜ Ù Ò Ñ ` ÌØ - ÙÛ ÑÌ ÖÒ Û Ú Û ÞØÖÔ Ù Ô ÓÖ- Û Ñ Ü ÒÒ ÒÖÚ. ` ÓÌØ Ì Ô ÔÛ - Ó ØÞÖÚ ÙÛÖÔ ÌÔÖ Ö ÓÌÔÖ ÓÖ ÖÜ- ÖÒ Ø ÖÜ. ÑÖØ ÛÖÜÚ Ø ÙÑÌÜ ( É Ô) Ì Ô Ö ÑÖÔÖÓÖ- ÒÖ ÖÚ, Ñ ˇ ÛØ ÙÛÖ ÌÝ ÒÒÖ- Ô Ú. `Û ÜØÖÜÒ ( ÖÜÒ ) Ì ÔÌ - ÛØÖÚ. ¾ ÔÛØ ÚÛ Ú. Ø ÜØÖ ÖÜÒÖÚ Ì Ô Ñ ÜÛÖÚ ÛØÖÚ. ÞÖÜÔ ÜÖ : ÛÖ Ó ÛØ, ÖÜ Ù ÖÜ ÙÌ Þ Ó ÑÖÚÑ ÌØ ÌÛ ÙÛ Ô Ò Ñ Û Ô ÒÌÔ, ÖÜ Ù ÖÜ ÙÌ» Ñ»ÌÙ ÑÖ ÔàÔ Ú Ñ Ì Ô ÓÖ- Ù ÖÚ Ü ÒÒ ÒÖÚ. `Û ÜØÖÜÒ ÛÌ- ÒÌ àùì ÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú ÓÌ Û 10 `Ì Ø. Ö ÛØ ÛÖ Û, Ö ÌÖ Ö- Ù Ú, ÓÌÛ ÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú (12 `Ì Ø ), ÛÖ Ö Ö Ö ÛÌÒÌ àùì ÓÌ ˇ Ôæ àøö ÛÖÜ 1951, ÑÆ Ö ÜØ Ñª. Ö ÜÓÔÆÙ Ö Û Ú ØÆ Ñ Ú ÙÛÖ ØæÓÖ ØÖÚ ÛÖÔ. ÔÛØÔ ÛÖÔ Ñ ˇ ÌØàÓâÔÖ ÌÑÑÒ Ù ÙÓæ. åôìû Ì Ø Ö Ñ ˇ ÛªÚ âûøöú» ÖÜÝÖçÔÖÚ å Ò ÙÛ Æ Û Ú ÌÜÛâØ Ú (12 `Ì ØÆ). ¾ Ñ ÒæÚ ˇÌÖÒæ ÖÚ ªÛ Ô ÑÖÔÛÆ ÙÛ Æ Ñ âõà æ Û Ú åˇöüùìú ÙÑ Òå Ú, ÉÖ ˇØÔÛ Ú Û Ô ÌÑ Ò ØØÔÖÜÔ Û ˇØ ÙÑÌÜÛ ÑÆ ÛÖÜÚ Ñ ˇªÑÖÔÛ - ÌÕÖÓÖÒæ Ù, ˇÌå ÓÌÛÆÒ ß - ÞàØåÚ ÝÜÙ ÑÆ ÖÛâ ÛÖÔ Ø Ó ÑØæ Ñ Û Ô Ñ ÙÓæ. (» ØÛÜØå Ù. ÖÔ̪). Ö ÑÖÔÖÓ Ñ ÛÖÜÚ ÌÔ Ù ÔÙ ÖÜ, àùûöùö ÌÑ Ô Ô Ö,Û Ó ÖØÖÜÙ Ô, àùûì Ö ÓÖÔ ÞÖ ÖÚ ÛÖÜÚÔ Ù ÖÜ - ÙÌ. ( Þ Ô ÌÔ ÑÖÓ, Û Ø - ÖØ ÖÜ ÌÝÜ Ì ÔàØ Ú, ÞÛÜ ÓÌÔ Ö ÛÖ ÑÌ Ö ÜØÌÛÖ ÖÜ Ì ÞÌ ØÌ Ì Ó Ñ ÓÖØÝ ØÖÚ ÛÖ ÛÌÒÖÚ Û Ú ÌÑ ÌÛ Ú ÛÖÜ 20). ¾ ÌÛØÖÚ ÛÌÒÌ àùì ÛÖ ÓÖÛ ÑÖ ÙÛ» Ô, ÛÖ ßÑÌÝ ÒÖÞàØ ý Û Ú ÌØ ÖÞ Ú (89Ñ ÛÖ ÑÖ Ù ÓÌØ, 252 ÛÖ 1928) Ñ ÓÌÛ ÛÖ ÒÒ Ô ÑÖ (`ÞÖ- Ò ØÞÌ Ö) Ñ ÛÖ ÜÓÔ Ù Ö ÙÛ Ô ØÌ- Ö ÖÒ.»ÌÛ ÔÛܡ ÑÌ ÙÛØ Û àû Ú, ØÌ ÓÌØÖÚ ÙÛ» ÑØ Ù Û Ñ Ñ- ÙÛØ ÛÌ Ñ ÖÛ Ô ÖÒܡ ÑÌ, ÛÌ- ÒÌ àùì Û ÌÖÒÖ Ñ `ÞÖÒ ÛÖÜ ÔÌ ÙÛ Ó ÖÜ ˇ ÔàÔ. ØÖÛÖÜ ÖØ ÙÛÌ Ì ÙÌ ÌÔ ÙÛ Ó ÙÛ Ô Ò Ó Û, Ö ÖÜ - ÔÛØÌÜÛ ÑÌÛ Ô Ø ÙÑÌÜ ÉÖÜÒ - Ø, ÓÌ Û Ô Ö Ö ÌÑÛ ÙÌ ÛÖ ØàÛÖ ÛÖÜ, ÛÖ Ù Ò (ÛÖÜ Ì àùì ÛÖ ÖÔÖÓ ÛÖÜ ÛÌØ ÛÖÜ). ÞÌ Û Ô ÛÜÞ ÖÓàÚ Ô Þ ÙÌ ÙÞÌ ÖÔ ÓÌ- ÙàÚ Û ÜÔ Ñ ÛÖÜ, Ö Ì ÒÖÑÌÚ ÓÌÛ Û ÌÔÔ, ÖÒÜ ÙÜÔ ˇ ÙÓÌÔÌÚ Û Ô Ì ÖÞ ÌÑÌ Ô, Ñ ÓÌ É ØÌ ÌÚ ÙÜÔÌ Ì ÌÚ Û Ú ÌØ ÙÙÖÛÌØÌÚ ÝÖØÌÚ. ÛÙ ØÞ ÙÌ Û ÙÛ Ö ØÖÓ ÛÖÜ Ñ Ûà Ö ÖÒÜ ÜÙÑÖÒÌÚ ÙÜÔˇ ÑÌÚ.»Ì ÒàÔÌ Ñ ˇÌ ÜÖ-ÛØ ÞØÖÔ Ñ Û ÌÔ! ØàÛÖÚ ÙÛ ˇÓÖÚ Û Ô Ö Ó ÖÚ É Ú Û Ú»ÌÙÙ Ô Ñ Ú» Ô Ú, Ö ÖÜ ØÌ ÙÌ Ò Ö ÓÌÛ ˇÌÙ Û Ì ÛÖÔ Ñ Ò ÛÙ. ÑÌ ÔÛØÌÜÛ ÑÌ Û Ô ÌÒ Ñ Ø ÙÛÌ Ñ ØÞ ÙÌ ÛÖ ÖÒÜÞØÖÔÖ Ö Ö ÖØ ÑÖ ÛÖÜ ÙÛ - ÝÖØ ÜÓÔ Ù Û ÚÌ ØÞ ÚÓ ÓÌ Û Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ ÛÖÜ, ÖÜ ÓÌ ÒàÔÌ Ñ ˇÌ 2-3 ÞØÖÔ Ñ Û ÌÔ ÔÌÖÓÌÒÖÚ - ÖØ ÑÖØ ÛÙ. Ö Û Ô Ò ÛÙ ÛÖÔ ÌÙÛÌ Ò Ô ÙÛÖ ÒàÓ Ø Û Ú ÌÙÉÖÜ, Ö ÖÜ ØˇÌÙÛ à ÛÖ ÌÜÛÌØÖ Û ÚÖ ÑÖ ÌÔÌ Ú - ÛÖ ØàÛÖ Û Ú ÌÒ Ñ Ú-, Ø - ÙÑÌÜÖÜÒ ( ÖÜÒ ). `ÛÖ ÑØ Û ÑÖ Ô Ù ÌÓÌ Ô Ô Ò Ö, ÓÌÞØ Û Ú ØÞÌÚ ÛÖÜ 1938, ÖÜ Ö ÛÌØ Ú ØÌ ÓÌÛ ˇÌ- Ù ÑÖÔÛ ÙÛ ÛØ Ì Ý : ÛÖ ÌÉ ÛÖ 1942, Ø ÖØ, ÛÖ 1944, Ö ÑÖÚ ÛÖ 1946, Ö àø ÖÚ ÛÖ 1948 Ñ Ö Ó ÛØ Ú ÛÖ ÖÒÜÕÌÔ ÌÝÜ Ì Û à ÉØÌÝÖÚ, Ö ÑÖÑÑÜÛ.» Ñ ØØàÙÛ, ÖÜ Û Ô Ì ÖÞ ÌÑÌ Ô Û Ô ÖÒÒÌÚ ÝÖ- ØÌÚ ˇ Ô Û ÝÖØ, Ö àú Ñ Ò Ø Ñ ÌÜÒÖ. Ö Ý ÙÌ Ú ÛàÔ ÖÔ àô Û Ú Û Ì ÖÓÌÔ ÞØÖÔ, Ø ÖØ, ÛÖ 5Ö Û Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ Ú, ÌÓ ˇÌ ÖÛ Ö ÛØÖ Ì Þ Ô Ì ÙÛ Ó Ô àú Ö ˇ Ò ÙÙ ÔÖÚ ÌØ Ú ˇ ÉÖ ˇÖÜÙÌ ÛÖ ÑÖØ ÛÙ Ñ Ô ÕÌ ÌØ ÙÌ ÛÖ ØÖÉÒ - Ó. ÖÛ ÜÛ Ì ØÔÌ Û Ó ÑØ ÓÌ ÛÖ Ñ ØÖÛÙ Ñ Ñ Û Ô Ñ ÛÌÉ Ì Ñ ˇÌ ÓÌØ ÙÛ Ô Ø Ò Û Ú Ò Ó Û Ú, Ø Ó ÖÜ ÌÑ ÔÌ ÛÖÜÚ Û ÒÖÜÚ Ô Û Ô ˇÌÙÖÜÔ Ü Ö Ø ÑÖÒÖܡ Ù!»Ì ÛÖ Ó Ùˇæ ÌÔæÚ ÒÖç ˇÌÖÒæ ÖÜ Û Ú Ò ÆÚ Øà ÑªÚ Ì ÖÞªÚ, Ö âûøöú» ÖÜÝÖçÔÖÚ æ ÛÖÔ Ö- ÒÌÓåÛ Û Ú ÜÛ.»ÆÔ Ú, ÓÌ ÆÒàÙÌ ÓÌ Û ÜÔ åñ ÛÖÜ ÌÒ Ñª 7 Æ Ñ Û ÙÛªØ ÕÌ Ô åôöüô æò Ì ÙÛªÓÖÔÌÚ, Ñ ÌÕ ØÌÛ ÑÖå Ì ÌÒÓ ÛåÌÚ. `Û ÝàÛÖ Ø Ýå, ÛÖÔ ¾ÑÛØÉØ Ö ÛÖÜ 1952, ÌåÔ ÓÌ Û Æ ÛÖÜ (Ñ ÛÆ ÙÌ ØÆ Ò Ñå Ú): ÖçÒ, ÌÖ æù, Ø ÖØå, åñö, ØØ Ö Ñ ÓªÛØ. Ìå ÖÜÔ ÓÆÔ ÖÜ âóì ÔÌ ÙÛÖ Ù åû, Ô ÌÛÖ ÓÆÙÌ ÛÖ Ý Ûæ Ñ Ö ÓÌ Æ- ÒÖÚ ÖÚ, Ö ÙåÒ Ú, ÖÜ Ü ØÌÛÌå ÙÛÖ ÙÛØ Ûæ. åùà ÛÖ Ý Ñæ ÌåÔ Ö ÓÌ ÆÒÖÚ Ñ ÒÒ ÛâÞÔ Ú `ÜÓÌØÔ ÖÜÛÖçÒÖ ÒÖÜ. `Û Ô ÜÒª ÛÖÜ Ù Û Öç Û Ú, ÙÛ Ô Ö æ ÔÆ Ø Ú 17 (ÌÑÌå ÖÜ ÌåÔ ÙªÓÌØ ÛÖ ÑÛåØ Ö ÛÖÜ ¾ ), Ö ÑÖ âôì» ÖÜÝÖçÔÖÜ, ÓÌ ÙÜ ÌÔÌåÚ Ñ ÝåÒÖÜÚ çøà æ ÛÖÔ ÛØÖ ØÆ ÖÛÖ ÖÉÌÒå, ÛÖ ÆÙÞ ÛÖÜ `ÛÖ ÑâÔÛØÖ, Ñ ˇ ÙÛæÚ, ÌåÔ Ö ÛØ ÆØÞ Ú, âûøöú» ÖÜÝÖçÔÖÚ Ñ ÌÕ Æ ÛÖÜ, ÙÛ Ô ÆÑØ Ø ÙÛÌØÆ, ÌåÔ ÜÔ åñ ÛÖÜ ÌÒ Ñª, ÛÖ âôöú Ø ÙÛâ, âþöôû Ú å Ò Û Ú Û Ô ÖçÒ Ø ÙÛâ, ÞªØ ÛÖÜ ÌØÝÖç Û Ú ØªÙÛÖÜ. ÑØåÔÖÔÛ Ì åù Ú: Ö ÓÌ ÆÒÖÚ ÖÚ ÙåÒ Ú» ÖÜÝÖçÔÖÚ (ÓÌ Û Ü Ò Æ, åùà ÛÖÔ ÛâØ ) Ñ Û âøý ÛÖÜ ÖçÒ Ñ ÌÖ æù Ú (ÙÛÖ ØÆˇÜØÖ), Ø ÖØå (ÀåÑ ), åñöú, ØØ ÖÚ Ñ ÓªÛØ Ú, Û ØØÛ Õ âøý ÛÖÜÚ: ØÙÛ Ú Ñ `ÆÑ Ú ( ÌÖ æù Ú) Ø ÙÛâ Ú ( ÜØå Ì Û ÙÖçÉÒ ) Ñ Û âøý ØÙÛ Ú Ñ ÆÔÔ Ú ÒÆÞÖÚ (...ÑØÌÓ ÙÓâÔÖÚ ÆÔà ÌÕ Æ), Ì ÛÖÔæ ÖÜÒ Ñ Ì ÑÖå ÙÛÖ ÙÖçÉÒ ÙÓ. çùñöò ÒÒÆ àø å ÞØæÔ. àø åö ÆÔˇØà Ö. Ñ Û Ô Ì Ô ÖÜ ÞÛÜ Ù Ô Û ÓÌ - Ò ÒÌ ÖÔÖÛ Û ÛàÔ Ñ ÛÖ ÑàÔ. ˇÌ ÞÌ ÓàÔ, ÌÑÌÓÉØ Ó Ô ÙÜÔ ˇàÚ, Ö ÛÌØ Ú ÔÌ ÙÛ Ô ØÌÖ ÖÒ Ñ Ö ÑÌ ÓÌ Û Ö ÙÛÖ ÞàØ Ö, Ì ÑÖÙ Þ Ò ÖÓÌÛØ ØÖÓÖ, Ô ÝÌØÌ ÙÛÖ Ù Û ÛÖ Ò Û Ú ÞØÖÔ Ú.»Ì Û Ö Ì ÑÖÙ Þ Ò ÖÓÌÛØ! Ô Ñ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÖÜÙÌ ÙÛÌØ - ÓÌÔ, ÉÖ ˇÖÜÙÌ àùûöùö ÒÒÌÚ ÖÜ ÖÜÙ Ô ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ ÙÛÌØ ÓÌÔ. ÑÖÓ, ØÖÛ Ö ÛÌØ Ú ÌÔ Ì ÞÌ ØÖÙÞàØ ÙÌ ÙÛÖ» - Û Ô ÌÕ ÖÚ -ÌÑØÜßÌ ÙÛ ÙÖÝ Û ÛÖÜ Ù Û ÖÜ ÛÖÜÚ, ØÑÌÛÖ ÙÛ Ó, ÜÖ Û Ú ¾, Û Ö Ö Ô ÛÖÜÙ Ô Ö ÌØÓ ÔÖ Ô Û ÙÛÌ ÒÖÜÔ ÙÛ ÙÛØ - ÛÖ Ì ÙÜ ÑÌÔÛØàÙ Ú. É ÒÌ Û Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ ÛÖÜ ÙÌ Ø Ó Û ÑÖ Ñ Ô Ü- Æ ÌÒ Ñª» ÖÜÝÖçÔÖÜ, ÒªØ Ú ÓÌØØÔ, ÓÌ ÓÌØ ÑÆ æ Û Ì æô Û Ú, ÙÌ ÑÆ Ö ÖØÛª ÙÛÖ Ù åû. ÜÛÆ Û ÛâÙÙÌØ ªØ Ô ÑÛÖØ ÑÆ ÒØÓ Û æ ÔÌ ÙÛªÓ Û Ú ÒÒÆ Ú Ñ ÛÖÜ ÌÕàÛÌØ ÑÖç, âôûì âþöüô ÓÌÛ ÛÜÞ ÑÖçÚ ÛåÛÒÖÜÚ, Ñ Û ÆÒÒ â Ô Ô ÝÖ Û ÛâÚ ÔØÛ ÛàÔ ØÜÓÆÛàÔ (Û ÌØ ÓâÔÖÜÓÌ). ¾ ÖçÚ, Û Æ Ñ Û Ì æô : Ó ÓÌ ÆÒ ÙÌ ØÆ Ì ÙÛ ÓæÔàÔ. Ø Û ÑÖÚ. ÙÛÖÙÖ ÜÛÖ ÌÔ Ì ØÌ Ì Û Ô ÑØ Ù ÛÖÜ. ØÌÓÌÔÌ ÑØ ÉÖ- Ñ ÖÚ ÌÔ ÔÛ Ñ ÙÌ ÖÙÖÜÚ ÌÔ ÛÖÜ Ù Ô ÛÌØ ÙÜÓ ˇÌ Ú, Ö ÜÛ Û Ô Öß. Ô ÞØÖÔÖ ÓÌÛ Û ÓÌÛ ˇÌÙ ÛÖÜ ÙÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú, Ì Ù ÜÛÖ Ñ ÌÔ Ú Ó ˇ Û Ú Ö Û Ô Ì- ØÞ.»Ì Ñ ÒÖÜÚ É ˇÓÖÜÚ ÙÛÖ ÌÔ Ì ÑÛ ÑÖ ÛÖÜ, ÛÖÔ Ö Ö Ö ÖÓàÚ Ì ÞÌ ÑÖÜÙÌ ÝÖØ. ÖÝ Ù ÙÌ Ô ÛÖÔ ÖÑ Ó ÙÌ. Ø É ÖÔÛ ÚÛ Ô ØÞ ÛÖÜ Ô ÌÕÌÛ Ì ÔÛÖÛÌ ÓÌ ÑÒ ØÖ ÛÖÔ Ù ÑàÙÌ ÙÌ 4 ÙÜÔÌÞÖÓÌ- Ô Ó ˇ Ó Û. ÑÌ ÔÖÚ Ì ÉÌÉ àùì ÛÖÜÚ É ˇÓÖÜÚ ÛÖÜ.» Ò ÙÛ ÙÛ Ô ÛÌÒÌÜÛ ÌÕÌÛ Ù Ì Ì Ñ ÖÙ - ÙÓ Û Ö ÛÖ Ü ÌÒ Ö. ÛÖÛÌ Ö Ñ ˇ Û Ú Ì Ì: ß, ÛàØ ˇ ÛÖÜ É ÒÖÜÓÌ 20ý. ÛÖÜ ÌÉ ÒÌ 20! ÒÌ Ì» Ô Ñ ÔÖ Ì Ñ Ø ÛÖÜ. ¾ àú ÖÒÖ Ö ÙÜÓ ÛØ àûìú ÛÖÜ Ì ÞÌ ÌØ ÖÒÒÖÜ Û Ô Ñ Û à ÛÖÜ. ÒÌ Ì» Ô Ñ ÔÖ Ì Ñ Ø ÛÖÜ. ¾Û Ô Ù ÑàÔÌ ÙÛÖ Ó ˇ Ó Û Ô ÖÜÒ Ò Öˇ Ø ÑÖÜ, Ö ÛÖ ÞÖ Û Ú Ô ÛÖÒ Ñ Ú» Ô Ú, ÌÒÌ Ì: - Ò, Ò Öˇ Ø ÑÖÜ, ÖÜ ÓÖÜ ˇÜÓ Ì Ú Û ÞàÓ Û! ¾ ÌÛØÖÚ» ÖÜÝÖÜÔÖÚ ÖÙÖ Ñ - ÒÖÚ Ñ Ì ÛÜÞ ÓÌÔÖÚ Û Ô Ù Ô Ñ ˇ - Û Ú, ÒÒÖ ÛÖÙÖ Ñ ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ Ì ÛÜÞ ÓÌÔÖÚ Ù Ô Ù Ô Ö ÑÖ Ì- ÔÌ ØÞ Ú. Ø Ó Û ÑÖÚ Bonus Paterfamilias, Ö àú ÌÒÌ Ô Ö ÀàÓ Ö. ßÖ ÖÚ, Ö Ñ ˇÌ Öß. ¾ ÖÚ Ñ ÝÖÙ àóìô ÛÖÜ ÌÒ Ñ Ì Þ Ô ØÜˇÓ ÙÌ Û ÛÖÜ Ö ÑÖÜ ÛÖÜÚ ÛÖÙÖÑ Ò ÖÜ ÖÒ Ô Ô ØÖÒÖ, Ø Ó ÖÜ ÛÖ ÉÒÌ Ì Ñ ÔÌ Ú ÙÛ Ú ØÓÖÔ ÑÌÚ ÙÞÌÙÌ Ú ÛàÔ ÌÝÛ àô ÛÖÜÚ Ñ ÙÛ Ô ØÖÖ ÖÛÖÜÚ.» ØÖÖ ÖÚ ÖÜ ÙÜÔÌÞ ÙÛ ÑÌ Ñ ÙÛ Ì ÖÓÌÔ ÞØÖ- ÌÕ ØÌÛ ÑÌÚ Ì ÖÙÌ Ú, ÌÛÜÞÌ ÙÛ `ÞÖÒ ÜÛ ÑàÔ ÖÑ ÓàÔ Ñ Ü ØÌ- Û ÙÌ ÙÛÖ ÖÒÌÓ ÑÖ ÜÛ ÑÖ ÓÌÞØ ÛÖ ÞØÖÔ ÌÑÌ Ô Ü ÌÉ ÒÌ Û Ô Ø Û Ù ÛÖÜ Û ˇÌÒÌ Ô Ù ÖÜ- ÙÌ Ô Ü Ñ Ñ ÖÙÛØ ÛÌܡ - ÑÌ ÓÌ ÛÖ É ˇÓÖ ÛÖÜ Ü Ö ÒÖ ØÞÖÜ. ÞÌ Û ÙÌ Ô ÖÙÛØ ÛÌÜˇÌ ÜÖ ÞØÖÔ Ø Ô, ÖÛ Ô ÙÜÓ Ò ØàÙÌ ÛÖ ÞØÖÔÖ Ü ÖÞØÌàÛ Ñ Ú Ü ØÌÙ Ú, Ù Ô Õ àó Û ÑÖÚ, ÒÒ ÛÖ ÑÛ ÛÖØ - ÑÖ Ñ ˇÌÙÛàÚ, ÛÖÔ ÛØ Ô Ø ÙÌ. ˆ ÖÛØÖÝÖÚ ÛÖÜ»... ÖÙÖ ÑØ Û Ù Ô Ö Ù ÖÜ ÌÚ ÛÖÜ.»ÌÛ Û ÔÌ ÑØ Ù Û Ú Û Ù ÚÛÖÜ, ÌÝÜ Ì ÓÌÙàÚ Û Ô ÓÌØ Ñ, Û ÖÙÛàÔ, Ö ÖÜ Ø ÝÛ ÑÌ ÙÛÖ ÌÞÔÖ- ÒÖ ÑÖ ÔÙÛ ÛÖÜÛÖ Û Ú» Ù ÞÖÜÙÌÛ Ú (»...). Ô Ö Û ÑÖØÜÝ ÙÛÖÔ ÑÖÙÓÖ ÌØÌÜÔ Û Ñ ÑÌÔÛØ Ôà ÙÌ ˇÌÓ Û Ó Þ Ô Ñ Ú, ÝÜÙ ÑàÔ Ñ ÑÖ - ÔàÔ ÑàÔ Ì ÙÛ ÓàÔ Ñ Ö Ñ Ù Ú Ì ÞÌ Ø ÙÌàÔ. ÌÛÜÞÌ ÌÕ ØÌÛ ÑÌÚ Ì ÖÙÌ Ú Ö ÛÖ ØàÛÖ Ñ ÖÒ Ú ÌÕ Ó ÔÖ Ñ Ö ÑÌ Ñ ÓÌÛ, ÓÌÞØ Û Ô ÖÒÖÑÒ ØàÙ ÛàÔ Ù ÖÜ àô ÛÖÜ, Û Ô Ü ÖÛØÖÝÖÚ ÛÖÜ ÓÌ ÒÖÜ ÔÌ- ÙÛ Ó ÖÜ. ØÌ ÛÜÞ Ö Ô Ü ÖÜ Ó Þ ÔÖ- ÒÖ ÖÜ, àñì ÔÖÓ Þ Ô ÑÖÜÑ ÛÖ1975 Ì ÌÙÛØÌßÌ ÙÛ Ô ÒÒ Ñ Ì ÔÌ Ñ ˇ Û Ú Û Ú Ô Ü Ñ Ú ÙÛ `ÞÖ- Ò ÜÛ ÑàÔ ÖÑ ÓàÔ, ÝÖÜ ÌÔ ÙÛ Ó ÌØ ÙÛ ÑÌ Ù Ô ÌÒÌܡÌ- ØÖÚ Ì ÌÒÓ Û Ú. Ö 1991 Ì ÔÌ ÙÜÓÉÖÜÒÖÚ Ñ ÌܡÜÔÛ Ú ÛÌÞÔ ÑàÔ Ü ØÌÙ àô Û Ú Ó ÖØ Ñ Ú Ø Ì Ú, ÙÛ Ô Ö Ö Ô Ñ Ô Û Ô Ì ÖÞ ÌÑÌ Ô Û Ü - Ì ÒÌÜÙ Ô Ú. Ø ÙÛ ÑÌ ÌÑÌ ÓÌ- ÞØ ÛÖ 2000, ÖÜ Ì ÙÛ ÒÒ Ô Ñ Ü Ì `Ñ Ø Ó Ñ Ù ÌÔ ÑÖÚ (`ÜÔÌÞÌ ÙÛ ÙÌÒ. 18)

11 Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 Εκπαιδευτικό ιατρικό σεμινάριο στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέας Ζωής Ο πατέρας Θ. Σχοινάς Με πρωτοβουλία του καθηγητή Γιώργου Βαθιώτη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου ιατρικό εκπαιδευτικό σεμινάριο διαδραστικού χαρακτήρα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Νέα Ζωή. Θέμα του σεμιναρίου ήταν «Ζω καλύτερα με την υπέρταση» με ομιλήτρια τη γενική ιατρό και νευρολόγο Πηγή Τάρλα CMD, MSc μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής και μέλος της Αμερικανικής Νευρολογικής Εταιρείας. Τα ιατρικά εκπαιδευτικά σεμινάρια διαδραστικού χαρακτήρα, που έχουν αρχίσει από τις 22 Δεκέμβρη συνεχίζονται σε ναούς του Περιστερίου, με θέματα που ενδιαφέρουν όλους τους πολίτες. Ο πατέρας Θεόδωρος Σχοινάς, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, αναφέρθηκε στη σημαντική πρωτοβουλία του Γιώργου Βαθιώτη που στηρίζει η Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου και τόνισε το σπουδαίο ρόλο της πρόληψης και της ενημέρωσης στα θέματα που αφορούν στην υγεία μας. Ο συντονιστής των επιστημόνων Υγείας και Παιδείας Γιώργος Βαθιώτης μεταξύ άλλων ανέφερε: «Χαιρετίζω όλους εσάς που σήμερα είστε εδώ. Εξάρω την άριστη συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης Περιστερίου με τους επιστήμονες Υγείας και Παιδείας. Είμαστε τυχεροί που όλα τα μέλη της Ιεράς Ο Γ. Βαθιώτης Μητρόπολης Περιστερίου είναι ευρωπαϊστές με το βλέμμα στραμμένο στον ελληνικό πολιτισμό. Τον πολιτισμό της ανανέωσης και της αναγέννησης του τόπου μας. Ένας τέτοιος κληρικός με ευρωπαϊκό βλέμμα, οραματιστής, με αληθινή στοργή για τον συνάνθρωπο είναι και ο πατέρας Θεόδωρος Σχοινάς. Αν το κράτος δεν μπορεί να σταθεί δίπλα στο όνειρο ζωής έρχονται οι πυρήνες αξιοπρέπειας και φτιάχνουν αυτοσχέδιους μηχανισμούς αλλά συνάμα λυτρωτικούς. Δεν είμαστε θεοσεβούμενοι, είμαστε σαν όλους εσάς, απλά μεταφέρουμε τις γνώσεις μας για να βοηθήσουμε τον συμπολίτη μας στη δύσκολη εποχή που διανύουμε και έχουν χαθεί οι αξίες ζωής. Η Εκκλησία μας έδωσε τους χώρους γιατί είναι γνωστό ότι 2000 χρόνια έχει ένα τεράστιο κοινωνικό πρόσωπο και είναι πάντα δίπλα στο όνειρο, στην αγωνία και στην ελπίδα του κάθε ανθρώπου. Στο σημείο αυτό θέλουμε όλοι μας να ευχαριστήσουμε έναν αληθινό, τίμιο, ειλικρινή, δάσκαλο και ιεράρχη τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Περιστερίου Χρυσόστομο». Επίσης, αναφέρθηκε στο στόχο των σεμιναρίων: «Μέσω αυτών των διαδραστικών σεμιναρίων, που ξεκίνησαν από την Αγία Άννα και θα συνεχιστούν και σε άλλες ενορίες κάθε μήνα, ο κόσμος θα ενημερώνεται άμεσα και ουσιαστικά από την ομάδα επιστημόνων Υγείας για θέματα που τον απασχολούν. Στόχος «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 11 όλων μας είναι να ανοίξει μια νέα σελίδα πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας και να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη, γιατί τα κοινωνικά έργα θέλουν ψυχή και πραγματική αγάπη. Η οικονομική κρίση οδήγησε σε αδιέξοδο την ανθρωπιά, την ζεστασιά, τον αυθορμητισμό και την αξιοπρέπειά μας. Οι γιατροί, οι ψυχολόγοι, οι καθηγητές και όλοι οι επιστήμονες καλούνται καθημερινά να δοκιμάζουν τις αντοχές τους στη δύσκολη εποχή που διανύουμε ενώ η υπόλοιπη κοινωνία να παρατηρεί αδρανής τις εξελίξεις. Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των επιστημόνων και της κοινωνίας, που η ανελέητη κρίση δημιούργησε, θα λυθούν προβλήματα, θα γεννηθούν ελπίδες, ώστε ο κόσμος να ξανακερδίσει πάλι τα χαμένα όνειρα ζωής. Τα ιατρικά εκπαιδευτικά σεμινάρια διαδραστικού χαρακτήρα από 22 Δεκέμβρη έχουν αρχίσει στους ναούς από τους επιστήμονες Υγείας και Παιδείας. Η δίψα του κόσμου να ρωτήσει, να μάθει και να συμμετάσχει είναι πρωτοφανής. Οφείλουμε όλοι μας να δώσουμε την ψυχή μας στη ξεχασμένη τρίτη ηλικία και να δηλώσουμε με τις πράξεις μας ότι είμαστε δίπλα τους.» Ο Γιώργος Βαθιώτης ευχαρίστησε όλους που αγόγγυστα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς καμία χρηματική ανταμοιβή για τη λειτουργία των τριών κοινωνικών έργων προς όφελος του συμπολίτη μας. «Το Κοινωνικό Φροντιστήριο, τα Ιατρικά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια διαδραστικού χαρακτήρα μέσα στους ναούς και το Κοινωνικό Ιατρείο για άτομα με αναπηρία είναι σε πλήρη λειτουργία για να τονώσουν τη χαμένη αξιοπρέπεια, τα χαμένα όνειρα ζωής μας», είπε και τόνισε, επίσης, το γεγονός της μη λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου Περιστερίου. «Το Κοινωνικό Ιατρείο Περιστερίου, που με πρωτοβουλία δική μας και του Μητροπολίτη Περιστερίου κ.κ. Χρυσόστομου φτιάχθηκε και ετοιμάστηκε δεν λειτουργεί. Η διοίκηση του Δήμου Περιστερίου εδώ και μήνες έχει πει πως θα γίνει άμεσα η στελέχωση και λειτουργία του. Γιατί καθυστερεί; Αν αδυνατεί να το οργανώσει και να το λειτουργήσει ας το αφήσει σε εμάς που μπορούμε να το υλοποιήσουμε». Καταλήγοντας, ο κ. Βαθιώτης ανέφερε τις επόμενες δραστηριότητες που θα γίνουν στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Νέα Ζωή. Στις 5 Φεβρουαρίου θα γίνει δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος στο πνευματικό κέντρο του ναού από τον χειρουργό - οδοντίατρο Πάνο Αναστασιάδη. Στις 18 Φεβρουαρίου θα γίνει το επόμενο ιατρικό σεμινάριο διαδραστικού χαρακτήρα «Παθολογίες του Ουροποιητικού Συστήματος» από τον χειρουργό - ουρολόγο Γιώργο Καραμιχάλη και τη γενική ιατρό Πηγή Τάρλα. Το σεμινάριο του Μαρτίου θα έχει θέμα την «κατάθλιψη» με ομιλητές τους ψυχολόγους Βίκυ Κονδύλη, Γιώτα Τσιαούση, Κατερίνα Φώτου και Μαρία Σασσάνη. Η ομιλήτρια ιατρός Πηγή Τάρλα ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για το θέμα της αρτηριακής υπέρτασης, πώς προκαλείται, πώς επηρεάζει τα ζωτικά όργανα Η ιατρός Πηγή Τάρλα του ανθρώπου και τις επιπλοκές που προκαλεί στον εγκέφαλο, στην καρδιά, στα νεφρά, στο αίμα και στα μάτια και έδωσε οδηγίες και πληροφορίες για τη σωστή μέτρηση της πίεσης, την πρόληψη των κρίσεων, τη σωστή διατροφή (αύξηση στην κατανάλωση χορταρικών και φυτικών ινών και μείωση κατανάλωσης άλατος και αλκοόλ), την τακτική γυμναστική και τη διακοπή καπνίσματος. «Μην παραβλέπετε ότι η υπέρταση είναι μια χρόνια ασθένεια, η οποία μπορεί για σειρά χρόνων να μην προκαλέσει κανένα ενόχλημα. Όταν αρχίζει φαρμακευτική αγωγή θα είναι εφ όρου ζωής, λόγω του ότι με τη διακοπή της θεραπείας, θα εμφανιστεί ξανά υπέρταση» τόνισε καταλήγοντας η κ. Τάρλα. Ακολούθησε διάλογος και συζήτηση με τους παρευρισκομένους. Δέχεται με ραντεβού Δευ.-Τρ.-Τετ.-Πέμ. 5-9 μ.μ. Συνάντηση Γονέων και Εκπαιδευτικών του Περιστερίου με την ηγεσία του ΟΣΚ Ύστερα από πρωτοβουλία της Ένωσης Συλλ. Γονέων Δήμου Περιστερίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων της Ενωσης Γονέων, του Δήμου Περιστερίου και του Συλλ Εκπαιδ. «Ελλη Αλεξίου», με την ηγεσία του Οργαν. Σχολ. Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.). Από τον Ο.Σ.Κ. παρευρέθηκε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος κ. Δρούλιας και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δούναβης Μιχ. Από την Ένωση Γονέων ήταν ο Πρόεδρος Γ. Κουτσιμπογιώργος και ο Γ. Γραμ. Κ. Λεμπέσης. Από τον Δήμο Περιστερίου ο Αντδ/ρχος Παιδείας κ Αρβανίτης Θεοδ. και από την «Έλλη Αλεξίου» ο Πρόεδρος της κ. Παπλωματάς Κωστ. και το μέλος του Δ.Σ. κ. Καπράνας Ζήσης. Η Ένωση Γονέων Περιστερίου τόνισε σε σχετική ανακοίνωσή της: «Από μεριάς των τριών φορέων του Περιστερίου παρουσιάστηκαν όλα τα προβλήματα που υπάρχουν για τις Σχολικές Κτιριακές Εγκαταστάσεις του Δήμου Περιστερίου, και ζητήσαμε να πληροφορηθούμε σε ποιο στάδιο βρίσκονται η ανέγερση των προγραμματισμένων νέων Σχολικών μονάδων και των επεκτάσεων όσο και η συντήρηση, η ασφάλεια και η προστασία των ήδη υπαρχόντων κτιριακών εγκαταστάσεων. Από την συζήτηση και πιο αναλυτικά κατά περίπτωση πήραμε τις παρακάτω απαντήσεις: 1) 10 ο, 21 ο, 31 ο,νηπιαγωγεία: Η ανέγερση των τριών νηπιαγωγείων πρόκειται να γίνει στην οδό Φιλικών, απέναντι από την ALOUET.Είναι έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Υπάρχουν έτοιμοι οι τόμοι Δημοπράτησης και προγραμματίζεται καινούργια εργολαβία καθώς απορρίφθηκε ο προηγούμενος μειοδότης εργολάβος. 2) Κτήμα Πόθου: Στη οδό Θέτιδος έχει αγορασθεί ο χώρος του κτήματος Πόθου για την κατασκευή του Ειδικού Γυμνασίου-Εργαστηρίου και των δύο νηπιαγωγείων 11 ου και 14 ου. Για το Ειδικό Γυμνάσιο εγκρίθηκε το κτηριολογικό και προβλέπεται να ολοκληρωθεί η μελέτη εφαρμογής μέσα στο 2014 για να προχωρήσει το έργο στα επόμενα στάδια του. Οσον αφορά την ανέγερση των δύο νέων νηπιαγωγείων 11 ου και 14 ου στο ίδιο χώρο η κατασκευή του θα γίνει μέσω του ΕΣΠΑ. 3) 28 ο Δημ. Σχολείο: Αναμένεται η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υποδομών και Οικονομικών για να λήξει το θέμα της απαλλοτρίωσης του οικοπέδου. Εν συνεχεία μας ενημέρωσαν ότι σ ένα χρόνο από τώρα θα είναι έτοιμη η μελέτη για την κατασκευή του νέου κτιρίου του Σχολείου. 4) Ειδικό Σχολείο: Για να ξεκινήσει η δημιουργία νέου Ειδικού Σχολείου όπως το ζητήσαμε πρέπει να προταθεί από την Αβάθμια Δ/νση προς τη ΔΕΠ. Στον χώρο του υπάρχοντος Ειδικού Σχολείο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΦΤΟΥΛΗΣ, MSc Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος Συνεργάτης μαιευτηρίων ΙΑΣΩ / ΡΕΑ Ιατρείο Κνωσσού 4 (1ος όρ.) τ.: , f: , Περιστέρι Αθήνα κ.: e: δεσμεύτηκε ο Δ/νων Σύμβουλος να εγκαταστήσει άμεσα στο Ειδικό Σχολείο μια αίθουσα βαρέως τύπου και μία παιδική χαρά. 5) 10 ο Λύκειο: Το οικόπεδο για την ανέγερση του νέου κτιρίου για το 10 ο Λύκειο έχει αγορασθεί από τον ΟΣΚ το Ο χώρος παραμένει σε εμπλοκή γιατί είναι χαρακτηρισμένο ως δάσος. Από τον ΟΣΚ μας ειπώθηκε ότι θ αναλάβει πρωτοβουλία για την ανέγερση του κτιρίου μόλις ξεπερασθούν οι σημερινές εμπλοκές. 6) 1005 οικοδομικό τετράγωνο στον Αϊ Γιάννη όπου προβλέπεται ν ανεγερθεί μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. το 3 ο Τ.Ε.Ε. Μέχρι σήμερα μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. με το οποίο διαφωνούμε, δεν έχει προχωρήσει καμία κατασκευή. Μας ανακοινώθηκε ότι η κατασκευή αυτού του Σχολικού κτιρίου έχει ενταχθεί μαζί με άλλα 11 υπό κατασκευή σχολεία στο 1 ο πακέτο ενός συνχρηματοδοτούμενου προγράμματος που έχει την ονομασία «Τζέσικα». 7) Οσον αφορά τις επεκτάσεις αιθουσών σε σχολεία έχουμε για μεν το 6 ο -14 ο Δ. Σχολεία είναι στην ολοκλήρωση της μηχανολογικής μελέτης και εν συνεχεία στην δημοπράτηση του έργου. Τους θέσαμε το θέμα της επέκτασης αιθουσών στο 32 ο Δ. Σχ. απ όπου δεν είχαμε συγκεκριμένη απάντηση, αλλά θα επανέλθουμε. 8) Συντηρήσεις Σχολ. Μονάδων: Μετά την παρουσίαση από μέρους μας των πολλαπλών προβλημάτων που υπάρχουν σε πάρα πολλές Σχολικές μονάδες λόγω παλαιότητας των κτιρίων και της έλλειψης χρημάτων για συντήρηση μας είπαν: α) Το πρόγραμμα για μονώσεις ταρατσών Σχολ. Μονάδων που είχε εξαγγελθεί πριν δύο χρόνια θ αρχίσει αν υλοποιείται από το τέλος του επόμενου μήνα. β) Τα 7 σχολεία που έχουν μπεί στο πρόγραμμα αναβάθμισης το συνχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπ. Τράπεζα Επενδύσεων θα έχουν την δυνατότητα για τροποποίηση εσωτερικά της μελέτης τους και να προτάξουν κατά προτεραιότητα άλλα που θεωρούνται απολύτως αναγκαία όπως συναγερμοί, στέγαστρο (π.χ. 27 ο Δ.Σχ.) γ) Έχει εγκριθεί η ανακατασκευή των αύλεων χώρων στο 2 ο Δημ. Σχολ., 5 ο Γυμνάσιο και 1 ο Λύκειο. δ) Για το θέμα που αντισεισμικού Ελέγχου και της προστασίας των Σχολ. Κτιρίων που κατασκευάστηκαν τα έτη μας πληροφόρησαν ότι είμαστε ως Περιστέρι στην 2 η ομάδα ελέγχου, με προηγούμενες τις Σχολ. Μονάδες που είναι στο τόξο των παρυφών της Πάρνηθας. ε) Για θέματα ασφάλειας των Σχολείων από καταστροφές και διαρρήξεις μας παρέπεμψαν στη συνεργασία των σχολικών μονάδων με τις σχολικές επιτροπές και τον Δήμο στην εγκατάσταση συναγερμών και την λήψη αναλόγων προληπτικών μέτρων. Τέλος μας πληροφόρησαν ότι μέχρι το τέλος της Σχολικής χρονιάς θα έρθουν στις αποθήκες του Ο.Σ.Κ. σετ Νηπιαγωγείου, φωτοτυπικά μηχανήματα, και Η/Υ για τα Γραφεία της Δ/νσης και των Εκπαιδευτικών των Σχολικών μονάδων και όχι για τις αίθουσες των εργαστηρίων τν Η/Υ. Τελειώνοντας θέλουμε ως Ένωση Γονέων να διαβεβαιώσουμε όλους του γονείς ότι σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων, και τους άλλους φορείς θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας για ένα καλύτερο Δημόσιο, Δωρεάν και με ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές Σχολείο.»

12 Σελίδα 12 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8ο ΚΑΠΗ (ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ) Ασφυκτικά γέμισε η αίθουσα του 8ου ΚΑΠΗ στον Άγιο Ιερόθεο, την Τρίτη 22 Ιανουαρίου, ημέρα κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας των μελών, για το καλό του χρόνου. Εκτός από τα μέλη που ανταποκρίθηκαν όπως πάντα, παρευρέθηκε ο εντεταλμένος για τα ΚΑΠΗ του Δήμου και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σάκης Ζορπίδης, ο κ. Νίκος Παλυβός και ο πρόεδρος των Συνταξιούχων Περιστερίου κ. Δημήτρης Βαρελάς. Η υπεύθυνη και Κοινωνική Λειτουργός κ. Μαίρη Θεοδωρίδου χαιρέτησε τα μέλη και τους φίλους, ευχήθηκε για ακόμη μια φορά υγεία σε όλους προσωπική και οικογενειακή 5ο ΚΑΠΗ (ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ) Χαμογελαστοί και αισιόδοξοι κατέφθασαν στο χώρο του 5ου ΚΑΠΗ τα μέλη του, την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου, για να γιορτάσουν όλοι μαζί το έθιμο της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας που ήταν για πολλούς και μια ευκαιρία να ζωντάνια, το κέφι και το ταλέντο των μελών της Χορωδίας του 5ου ΚΑΠΗ, που κάτω από την επιμέλεια και διεύθυνση της ακούραστης και χαμογελαστής κ. Χαράς Θεοδωρακάκη, τραγούδησαν τα πιο ωραία κομμάτια της ελληνικής μουσικής. 2ο ΚΑΠΗ (ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ) Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για τα μέλη του 2ου ΚΑΠΗ την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου είχε μια ξεχωριστή σημασία. Πραγματοποιήθηκε στον φιλόξενο χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου, που παραχωρήθηκε ευγενικά και χωρίς δεύτερη σκέψη από τον Ιερέα π. Θεόδωρο Σχοινά, κάτι το οποίο είχε ανακοινώσει ο κ. Σάκης Ζορπίδης στα μέλη όταν είχαν κάνει τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή τους. Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, οι εθελόντριες κυρίες του Ναού του Αγίου Γεωργίου είχαν αναλάβει να στολίσουν Η Χ. Θεοδωρακάκη, ο Ι. Ζορπίδης και ο Ν. Παλυβός Η Χ. Θεοδωρίδου, ο Ι. Ζορπίδης, ο Δ. Βαρελάς και ο Ν. Παλυβός Ο Ν. Μαρουλάκης, ο Ι. Ζορπίδης και ο πατέρας Θεόδωρος Σχοινάς και έδωσε τον λόγο να απευθύνει και τον δικό του σύντομο χαιρετισμό, ο κ. Σάκης Ζορπίδης, ο οποίος ευχήθηκε να είναι η φετινή χρονιά καλύτερη για όλους, να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και να βαδίσουμε ενωμένοι για να γίνει πραγματικότητα η καλύτερη χρονιά. Επίσης, όπως έχει πει σε όλα τα ΚΑΠΗ που παρευρίσκεται, ευχαρίστησε θερμά τους ανθρώπους που εργάζονται κοντά στη τρίτη ηλικία της πόλης και με δύναμη ψυχής τις περισσότερες Ο Μ. Κακλαμάνος φορές εξαιτίας των σκληρών καταστάσεων που έχουν συνέπειες σε κάθε τομέα, καταφέρνουν να κάνουν το καθήκον τους και όχι μόνο αυτό, αλλά και πολλά περισσότερα... Σύντομο χαιρετισμό και με την ελπίδα ότι η χρονιά που ήρθε θα είναι καλύτερη για όλους, ο πρόεδρος των Συνταξιούχων κ. Δημήτρης Βαρελάς, τόνισε πως είναι ανάγκη να μην αφήσουμε τις καταστάσεις να μας παρασύρουν στην ατολμία. Να είμαστε παρόντες στα καλέσματα των αγώνων που γίνονται για όλους ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την ανεργία και τη φτώχεια που μας έχουν επιβάλλει. Ακολούθησε η κοπή της Πίτας με την επισήμανση από τον κ. Ζορπίδη ότι όποιος βρει το «φλουρί» εκτός από το γούρι που θα του φέρει για τη νέα χρονιά, θα του προσφερθεί δωρεάν από το «Γλυκιστήρι» και μια ωραιότατη τούρτα! Δήλωση που χειροκροτήθηκε δεόντως... Στη συνέχεια η Χορωδία του ΚΑΠΗ, πανέτοιμη έψαλλε τα κάλαντα όπως επιβάλλει το έθιμο και αμέσως μετά τραγούδησε γνωστά τραγούδια που όλοι γνωρίζουν και αγαπούν. βρεθούν με φίλους και να «τα πουν» με λίγο καφέ ή τσάϊ, που προσφέρουν πρόθυμα και ευγενικά πάντα οι εργαζόμενες κυρίες σε όλα τα ΚΑΠΗ και οι οποίες εκτιμώνται βαθύτατα από τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Η κ. Χαρά Θεοδωρακάκη, Κοινωνική Λειτουργός και υπεύθυνη καλωσόρισε, ευχαρίστησε τα μέλη που παρευρέθηκαν στην κοπή της Πίτας και ευχήθηκε η νέα χρονιά να σημάνει για όλους πίστη, ελπίδα και αισιοδοξία. Ο κ. Σάκης Ζορπίδης, στα λίγα λόγια που είπε μετά τις εγκάρδιες ευχές του σε όλους, δήλωσε αισιόδοξος πως η νέα χρονιά θα φέρει κάτι καλύτερο γιατί οι πολίτες αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο πως ενωμένοι και με αλληλεγγύη μπορούν να πετύχουν περισσότερα και καλύτερα. Με την αγάπη, την υποστήριξη στον πάσχοντα συνάνθρωπο, η κοινωνία θα ξεφύγει από τη κατήφεια και τη μιζέρια... «Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα...» δήλωσε και δεν παρέλειψε να στείλει και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζόμενους που ξέρουν να δουλεύουν και να δίνουν το καλύτερο κομμάτι της ψυχής τους στους ανθρώπους που παρέδωσαν με χαμόγελο τα «ηνία της ζωής» στους νεότερους! Ακολούθησαν ευχές για τη νέα χρονιά και από τον πρόεδρο των Συνταξιούχων Περιστερίου κ. Δημήτρη Βαρελά. Στη συνέχεια έγινε η κοπή της Πίτας. Ανάμεσα σε αυτούς που έκοψαν κομμάτι από την Πίτα ήταν και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Κακλαμάνος ο οποίος αφιέρωσε το κομμάτι του στο κοινωνικό έργο του Δημάρχου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη. Ευχήθηκε σε όλους μια νέα χρονιά γεμάτη από υγεία προσωπική και οικογενειακή με καλύτερες κοινωνικές συνθήκες. Ιδιαίτερη και πολύ συγκινητική ήταν η στιγμή που το μεγαλύτερο μέλος του ΚΑΠΗ κ. Ασημάκης Νικολόπουλος έκοψε κομμάτι από την Πίτα, ευχόμενος σε όλους να «φτάσουν τα χρόνια του...» Η όμορφη εκδήλωση της κοπής της Πίτας έκλεισε με τη την αίθουσα γιορτινά, να βάλουν στα τραπέζια τα άσπρα τραπεζομάντηλα, τα πάσης φύσεως κουλουράκια και να φτιάξουν καφέ και τσάϊ, δημιουργώντας έτσι μια πραγματικά γιορτινή ατμόσφαιρα που άρεσε σε όλους. Την Πίτα ευλόγησε ο π. Θεόδωρος και πριν πάρει τον λόγο για να ευχηθεί καλή χρονιά στα μέλη του ο υπεύθυνος του ΚΑΠΗ και Κοινωνικός Λειτουργός κ. Νίκος Μαρουλάκης, ο Ιερέας έδωσε τις ευχές του στους παρευρισκόμενους για υγεία, δύναμη και ελπίδα. Αναφέρθηκε με σύντομα λόγια στο έργο της ενορίας, στις προσπάθειες του ιδίου και των συνεργατών του ώστε η Νέα Ζωή να γίνει μια ανεπτυγμένη περιοχή όπως της αξίζει. Δήλωσε ικανοποιημένος και συγκινημένος που το Πνευματικό Κέντρο της ενορίας, αν και δεν έχει τελειοποιηθεί, αρχίζει σιγά-σιγά να φαίνεται χρήσιμο στους ενορίτες και το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει και αφού ολοκληρωθεί σαν έργο. Ο υπεύθυνος του ΚΑΠΗ κ. Νίκος Μαρουλάκης ευχήθηκε χρόνια πολλά και ευχαρίστησε από καρδιάς εκ μέρους των εργαζομένων και των μελών του 2ου ΚΑΠΗ, τους ανθρώπους που είχαν την άριστη σκέψη να γίνει η σεμνή γιορτή της κοπής της Πίτας στο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Γεωργίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον ίδιο λόγο με τις ευχές του απηύθυνε και ο κ. Σάκης Ζορπίδης, ο οποίος παράλληλα εξήρε και το έργο που έχει κάνει και συνεχίζει με το ίδιο πάθος

13 Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 13 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΗΣ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η καθιερωμένη εκδήλωση της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας αποτελεί για τους Πόντιους του Περιστερίου κάθε χρόνο ευκαιρία για αντάμωμα των μελών με καλούς φίλους και γνωστούς ανάμεσα στους οποίους εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής της πόλης, της Αντιπολίτευσης και άλλων Φορέων. Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου στο χώρο των γραφείων της Ένωσης Ποντίων, ο πατέρας Παναγιώτης από τον Ιερό Ναό του Ταξιάρχη ευλόγησε την Πίτα και στη συνέχεια μετέφερε τις ευχές του Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Χρυσόστομου για καλή χρονιά και υγεία σε όλους. Επίσης ευχήθηκε και προσωπικά μας μόνο με την αλληλεγγύη και την συμπαράσταση του ενός προς τον άλλον. «Σ αυτές τις μέρες που δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο... με την αγάπη θα ξεπεράσουμε τον κάβο...», είπε συγκεκριμένα ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σάββας Αβραμίδης. Κομμάτι από την Πίτα έκοψε και ο εκ καταγωγής Πόντιος Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, ευχόμενος να είναι η φετινή χρονιά καλύτερη για κάθε δοκιμαζόμενο πολίτη, τονίζοντας ιδιαίτερα την προσφορά του Ποντιακού στοιχείου στην τοπική κοινωνία του Περιστερίου. Ο επικεφαλής της Αντιπολίτευσης κ. Δημήτρης Κελάφας κόβοντας κομμάτι από την πίτα, τόνισε πως η κοινωνία χρειάζεται πίστη, προοπτική και αλληλεγγύη, η οποία πρέπει να γίνεται με αξιοπρέπεια. Επίσης δήλωσε και ιδιαίτερη χαρά για το ότι στη κοπή της Πίτας των Ποντίων παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι από πολλούς άλλους Συλλόγους της πόλης, σημείο αγάπης και στήριξης. Η συνέχεια της εκδήλωσης ήταν το μήνυμα αγάπης και προσφοράς που έστειλαν οι Πόντιοι με τις σπιτικές νοστιμιές τους που έφτιαξαν και έφεραν στην εκδήλωση για να κεραστούν όλοι. Η Ελλάδα πρέπει και μπορεί να ορθοποδήσει να προβάλλουμε τις Ελληνικές αξίες καταγράφοντας μέσα από τους χορούς τα ήθη και τα έθιμά μας, διοχετεύοντας τα στην κοινωνία και στους απλούς πολίτες, ώστε να έρθει το αποτέλεσμα που όλοι μαζί θέλουμε. Παρευρέθηκαν επίσης: ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Λύκος, ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Μπέτσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γεώργιος Αυγουστίδης, Τσιβράς Σωτήριος, Αλέξανδρος Πλέστης, ο επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Δήμου Δημήτριος Κελάφας, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Γεωργία Ερμίδου και η Ιωάννα Πανταλάκη, οι Διαμερισματικοί Σύμβουλοι Γιούλα Τσουμπού, Ζαγκογιάννη Αθηνά, Ρεντίφη Αθηνά, Άννα Μιχαλοπούλου, Γεώργιος Βανικιώτης, Βασίλης Πανόπουλος. Η πρόεδρος Β. Κουρλού κόβει την πίτα. Δίπλα της ο Ι. Ζορπίδης και μέλη του Δ.Σ. Ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης Ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος, ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης, ο δημοτικός σύμβουλος Α. Πλέστης και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Δ. Κελάφας στους παρευρισκόμενους να είναι η φετινή χρονιά καλύτερη και αλληλεγγύη. Με την αγάπη, είπε ο ιερέας, η κοινωνία που δεινοπαθεί θα καταφέρει να ξεπεράσει τη σκληρή δοκιμασία και όλοι μαζί να βαδίσουμε σε καλύτερες μέρες. Ένα κομμάτι από την πίτα έκοψαν η πρόεδρος των Ποντίων κ. Βάγια Κουρλού καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ευχόμενοι όλοι χρόνια πολλά με υγεία και ελπίδα ότι θα ορθοποδήσει η χώρα και οι πολίτες θα βρούμε το δρόμο Ο Σ. Αβραμίδης Επίσης από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και φορείς: Ζευκιλής, Νικόλαος Αντιπρόεδρος Αμφικτιονίας Βαλκανικών Χωρών, Μεντρέκας Αθανάσιος, Πρόεδρος Αρκάδων «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Γκούντας Κων/νος, Πρόεδρος Ηπειρωτών, Λιλιμπάκη Βικτωρία, Πρόεδρος Συλλόγου Κρητών Περιστερίου, Τζένη Πίτα, Πρόεδρος Συλλόγου «Πολύμνια», Χούτας Χρήστος, Πρόεδρος Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων «Η Έξοδος», Γυριχίδης Παναγιώτης, Πρόεδρος Συλλόγου Ερέτριας «Οι Έλληνες του Πόντου», Ανδριανόπουλος Κων/νος, Πρόεδρος Συλλόγου «Περιστέρια», Παλυβός Νικόλαος κ.ά. να κάνει για τους ενορίτες του ο π. Θεόδωρος. Αναφέρθηκε στις πρώτες δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Ιερέας ερχόμενος για πρώτη φορά στη Νέα Ζωή, για την πρώτη του απογοήτευση αλλά και για το θάρρος που πήρε στη συνέχεια να συνεχίσει το έργο του παρά τα εμπόδια, με τις συνετές προτροπές ορισμένων προσφιλών προσώπων, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει γίνει όχι μόνο χρήσιμος στους ενορίτες του αλλά και απαραίτητος για τη μεγάλη στήριξη που προσφέρει σε όλους. Τα μέλη με χειροκροτήματα και πολλά ευχαριστώ για την παραχώρηση της ευρύχωρης αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου του Αγίου Γεωργίου, πέρασαν ένα όμορφο πρωϊνό απολαμβάνοντας τον καφέ και το τσάϊ τους. 3ο ΚΑΠΗ (ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ) Μέρα αγάπης και ευχών ήταν η γιορτή της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για τα μέλη του 3ου ΚΑΠΗ, της οδού Κώστα Βάρναλη. Η αίθουσά τους φάνηκε πολύ μικρή για να χωρέσει την ομολογουμένως αρκετά μεγάλη προσέλευση των μελών και πολλών γνωστών και φίλων που παρευρέθηκαν και τίμησαν την εκδήλωση. Ανάμεσά τους δράσεις του Δήμου που αποτελούν προτεραιότητα ώστε κάθε Περιστεριώτης να μπορεί να κάνει έστω και στο ελάχιστο την διαβίωση του, αξιοπρεπή. Η υπεύθυνη του 3ου ΚΑΠΗ Κοινωνική Λειτουργός κ. Χριστίνα Γαλανοπούλου καλωσόρισε και ευχήθηκε τα καλύτερα σε όλους, έστειλε μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης για να ξεπεραστούν οι αντιξοότητες που ταλαιπωρούν όχι μόνο την τρίτη ηλικία αλλά κάθε άνθρωπο αυτή τη δύσκολη εποχή. Κάλεσε μετά στο βήμα τον κ. Σάκη Ζορπίδη, ο οποίος δίνοντας τις ευχές του είπε πως ο λαός μας με την αγάπη και τη δύναμη που διαθέτει θα βγει μπροστά και θα νικήσει στο τέλος τη σκληρή πραγματικότητα. Ευχήθηκε η χρονιά φέτος να είναι δημιουργική και να δημιουργηθούν δουλειές ώστε να μειωθεί η φτώχεια και η ανεργία. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που περνούν όλοι πλέον οι Έλληνες και για πολλοστή φορά δήλωσε πως πιστεύει στη ψυχή του λαού που γνωρίζει όχι μόνο από δυσκολίες αλλά έχει και τον τρόπο να βγαίνει νικητής. Ευχές για καλύτερη χρονιά έδωσε με τη σειρά του και ο πρόεδρος των Συνταξιούχων Περιστερίου κ. Δημήτρης Βαρελάς, ο οποίος τόνισε πως μέσα από τους αγώνες θα μπορέσει η κοινωνία να διεκδικήσει τα δίκαια αιτήματά της. Επίσης ευχές για δύναμη και περισσότερους αγώνες τη νέα χρονιά ώστε ν αλλάξουμε θέση και όψη για να μη τα χάσουμε όλα, απηύθυνε και εκ μέρους των Συνταξιούχων ΤΕΒΕ Περιστερίου κ. Κονδύλης. Τέλος, έγινε η κοπή της πίτας και η συνέχεια της εκδήλωσης περιελάμβανε ωραία ελληνικά τραγούδια από την εξαιρετική και εντυπωσιακή Χορωδία του 3ου ΚΑΠΗ, την οποία διηύθυνε η κ. Χαρά Θεοδωρακάκη, η οποία μάλιστα τραγούδησε «α καπέλα» και κατέπληξε τους παρευρισκόμενους που την χειροκρότησαν με ενθουσιασμό. Ο Ι. Ζορπίδης, ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης, ο Δ. Μαλισιάνος και η Χ. Γαλανοπούλου Ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης κόβει την πίτα και ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, ο οποίος έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και θερμές χειραψίες. Στο χαιρετισμό του ευχήθηκε μια πολύ καλύτερη χρονιά με υγεία για όλους προσωπικά και οικογενειακά. Δήλωσε χαρούμενος που βρίσκεται κοντά τους και έστειλε μήνυμα ελπίδας για το νέο που σηματοδοτεί έτσι κι αλλιώς κάθε νέα χρονιά για όλους μας. Αναφέρθηκε επίσης στο κοινωνικές Το μέλος του ΚΑΠΗ κ. Δημήτρης Μαλισιάνος διάβασε με τη βροντερή φωνή του ένα δικό του καλογραμμένο κείμενο με αναφορές στις δύσκολες καταστάσεις που βιώνει ο κόσμος κάτω από το βάρος της φτώχειας, της ανεργίας και των περικοπών των συντάξεων και μισθών. «Έχει γίνει η ζωή μας κόλαση με το κόψε-κόψε της σύνταξης, της ανεργία και της φτώχειας...» είπε συγκεκριμένα. Ευχήθηκε υγεία σε όλους και ευχαρίστησε τους εργαζόμενους στα ΚΑΠΗ που καθημερινά είναι κοντά τους και τους εξυπηρετούν με χαμόγελο και υπομονή.

14 Σελίδα 14 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ανακατασκευή ξύλινης γέφυρας στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» από συνεργεία του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού. Την ανακατασκευή μιας ξύλινης γέφυρας στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» πραγματοποίησαν τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού που εργάζονται για τη συντήρηση του Πάρκου. Η ξυλεία της παλιάς γέφυρας που είχε φθαρεί και ήταν πλέον επικίνδυνη, αντικαταστάθηκε από νέα, ασφαλή και καλαίσθητη. Συνεργεία του Δήμου έχουν εγκατασταθεί στο χώρο του Πάρκου από τον Αύγουστο και εργάζονται για τη συντήρηση του πρασίνου και των υποδομών, που είχαν βρεθεί σε οριακό σημείο λόγω της εγκατάλειψης τους από την πολιτεία. Κατασκευή στέγαστρου στο 7 ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού Τεχνικά συνεργεία του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού κατασκεύασαν ξύλινο σκίαστρο - στέγαστρο στο προαύλιο του 7 ου Δημοτικού Σχολείου Καματερού. Ικανοποιήθηκε έτσι το αίτημα εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων του σχολείου για προστασία των παιδιών από τη βροχή και τον ήλιο, κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων. Στη φωτογραφία ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Γιάννης Ελαιοτριβάρης με μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου. 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ & BLOGGERS Υπερασπιζόμαστε Αναδεικνύουμε τους Υγροτόπους «Δυτικά της Αθήνας»: Λίμνη Κουμουνδούρου Βουρκάρι Μεγάρων Έλος Ψάθας Σχίνος (1,2,3) Μαυρολίμνη Ηραίο Βλύχα Ελευσίνας Ρέμα Μεγάρων Ρέμα Κινέτας Σαλαμίνα Συνάντηση και φέτος στη Λίμνη Κουμουνδούρου Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 11:30π.μ. Για πέμπτη συνεχή χρονιά, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, ακόμα και σε μια περίοδο έντονης οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κρίσης, προβάλλουμε τους υγροτόπους των «Δυτικών περιοχών της Αθήνας». Αυτή τη φορά κάνουμε ένα ποιοτικό άλμα, αναφερόμαστε σε δώδεκα γνωστούς υγροτόπους. Πόσοι από τους κατοίκους της Αθήνας γνωρίζουν ότι σε αυτούς τους απαξιωμένους από το κράτος και τους Δήμους υγροτόπους εξακολουθούν και κατοικούν (έστω και προσωρινά) σπάνια και απειλούμενα είδη ορνιθοπανίδας όπως η βαλτόπαπια στη Λίμνη Κουμουνδούρου και τα πανέμορφα Φλαμίγκος στο Βουρκάρι Μεγάρων; Η φύση εξακολουθεί και αντιστέκεται κόντρα στα φουγάρα των εργοστασίων και την υπόγεια ρύπανση από τα πετρελαιοειδή των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου στη Λίμνη Κουμουνδούρου, κόντρα στην παράνομη δόμηση στο Βουρκάρι, κόντρα στην επιχωμάτωση του έλους της Ψάθας, κόντρα στους σκουπιδότοπους και τα πλαστικά που είναι πεταμένα σε αρκετούς υγροτόπους. Οι «Φορείς και οι bloggers» που συντονίζουμε τον αγώνα μας για την ανάδειξη των οικοσυστημάτων απαιτούμε να παρθούν προληπτικά μέτρα προστασίας των υγροτόπων, να θεσμοθετηθούν επιτέλους οι ευνοϊκές προβλέψεις για τη Λίμνη Κουμουνδούρου που είχαν συμπεριληφθεί στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής, να υπογραφεί το Προεδρικό Διάταγμα για το Βουρκάρι που έχει επεξεργαστεί ο ΟΡΣΑ κ.λπ. Είμαστε αντίθετοι στην λογική «ο ρυπαίνων πληρώνει», και στη χρηματοδότηση ερευνών από ρυπαντές όπως τα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου για τη Λίμνη Κουμουνδούρου. Απαιτούμε μέτρα προληπτικά, μέτρα προστασίας των υγροτόπων και όχι εκ των υστέρων τυχόν πρόστιμα στους ρυπαντές. «Προμηθείς και όχι Επιμηθείς». Το φετινό επετειακό ραντεβού μας στην Λίμνη Κουμουνδούρου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, τo Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 11:30π.μ. θα συνδυαστεί με παρατήρηση πουλιών και με περιβαλλοντική άσκηση Mail Επικοινωνίας: gmail.com, Δήμαρχος Ιλίου προς ΥΠΕΚΑ: «Καταστροφική η διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»» Μοναδική λύση η οριστική λύση στη διαχείρισή του Αιχμηρή ήταν επείγουσα επιστολή που απέστειλε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος προς στο ΥΠΕΚΑ, προειδοποιώντας για τις καταστροφικές συνέπειες από την διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης, επισημαίνοντας παράλληλα την επικίνδυνη αδιαφορία της Κεντρικής Διοίκησης και την ανεπαρκή διαχείρισή του από τον φορέα που εποπτεύει το ΥΠΕΚΑ. Μετά την αποκατάσταση των αντλιών νερού, της γεώτρησης, της στάθμης του νερού των λιμνών, καθώς και των εγκαταστάσεων του Πάρκου, αποτέλεσμα της δυναμικής παρέμβασης του Δήμου Ιλίου, του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού και του ΑΣΔΑ, που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι για τη σωτηρία του, «η διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» υπονομεύει αφενός τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε για τη διάσωσή του, αφετέρου την ασφάλεια των πολιτών και των εγκαταστάσεων», προειδοποιεί ο Δήμαρχος Ιλίου στην επιστολή του. Στη συνέχεια, αφού σημείωσε τον κοινωνικό ρόλο ενός, μοναδικής αξίας, φυσικού περιβάλλοντος, μέσα στο αστικό ιστό της Αθήνας, καθώς αποτελεί σημείο αναφοράς και συνάντησης πολιτών από όλη την Αττική, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, έκλεισε την επιστολή του σε αυστηρό τόνο: «Δυστυχώς, διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά ότι η μέχρι τώρα διαχείριση του Πάρκου δεν επαρκεί για την επιβίωσή του, ενώ η αδιαφορία της κεντρικής διοίκησης θέτει κατ επανάληψη σε κίνδυνο τον μοναδικό αυτό πνεύμονα πρασίνου. Για εμάς, μοναδική λύση αποτελεί η οριστική λύση, η οποία θα διασφαλίσει τη σταθερή φροντίδα ενός Πάρκου με τεράστια οικολογική και κοινωνική αξία, πιστεύοντας ακράδαντα ότι η διαπραγμάτευση της φροντίδας, της ασφάλειας και της επιβίωσής του θα πρέπει, επιτέλους, να λάβει οριστικό τέλος». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τους διαγωνισμούς για την κατασκευή των 4 εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική Θερμή επιστολή υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε σήμερα στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Αττικής και Προέδρου του ΕΔΣΝΑ κ. Γιάννη Σγουρού σχετικά με τους 4 διαγωνισμούς για την διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής. Η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής εκφράζει την αμέριστη στήριξη της στον Περιφερειακό Σχεδιασμό για την κατασκευή των 4 εργοστασίων και ζητά ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση των διαδικασιών, προκειμένου να συμβασιοποιηθούν τα έργα μέσα στο 2013 και να μην χαθούν τα κοινοτικά κονδύλια. Οι υπηρεσίες της Ε.Ε. ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τις έως σήμερα ενέργειες της νέας διοίκησης του ΕΔΣΝΑ για τη δημοπράτηση των έργων μέσω ΣΔΙΤ με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι «Τα έργα αυτά είναι σημαντικά, τόσο από πλευράς συμμόρφωσης με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και απορρόφησης των σχετικών κονδυλίων του ΠΕΠ Αττικής. Ως εκ τούτου η δημοπράτηση και συμβασιοποίησή τους πριν από το τέλος του 2013 επείγει, ώστε να μην απολεσθούν τα σχετικά κονδύλια και η Αττική να αποκτήσει σύγχρονες μονάδες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, επιλύοντας έτσι το οξύ και μακροχρόνιο πρόβλημα». Ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ κ. Γιάννης Σγουρός δήλωσε ότι «Σήμερα που κάποιοι επικαλούνται προσφυγές και καταγγελίες στις υπηρεσίες της Ε.Ε. και ψαρεύουν σε θολά νερά, την καλύτερη απάντηση δίνει η ίδια η πραγματικότητα. Η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την αμέριστη στήριξή της στις προσπάθειες που καταβάλλουμε εδώ και 6 μήνες για να γίνει πράξη ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων που έμενε για 10 χρόνια στα συρτάρια. Κάθε μέρα που περνά οι «επαγγελματίες» της «αντίδρασης» ξεμένουν και από ακόμη ένα επιχείρημα. Σήμερα την απάντηση την έδωσε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαιρώντας τους την απειλή που περιέφεραν τις τελευταίες ημέρες ότι θα προσφύγουν στην Ε.Ε. για να ακυρώσουν τους 4 διαγωνισμούς. Ας προσφύγουν λοιπόν. Εμείς απαρέγκλιτα εφαρμόζουμε την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με στόχο την επίλυση του προβλήματος και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτοί που πρέπει να απολογηθούν είναι όσοι ανέχθηκαν για δεκαετίες το καθεστώς της διαφθοράς, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών για την εξυπηρέτηση συμφερόντων λίγων».

15 Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 Πνευματικές ΤΟΜΕΣ Δάνεια της ΕΕ από Γ Ράιχ! του Δημήτρη Χαλιβελάκη, Δημοσιογράφου & λογοτέχνη Τα τελευταία χρόνια αποκαλύπτονται πολλά σχέδια της Χιτλερικής Γερμανίας και για το ενδεχόμενο της ήττας της, κατά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο ( ). Ο Αδόλφος Χίτλερ ( ) εξαιρετικά δύσκολα είχε αποδεχθεί αυτό το ενδεχόμενο από τους επιτελείς του και, ιδίως, από τον έμπιστό του θεωρητικό Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ ( ) στο όνομα της Αιώνια Μεγάλης Γερμανίας. Κατά καιρούς έχουν δει το φως της δημοσιοτητας ανάλογα σχέδια του Γ Ράιχ, όπως για παράδειγμα: Πρώτον, η ύπαρξη ενός ισχυρού ευρωπαϊκού φορέα με παγκόσμια εμβέλεια, με επικεφαλής τη μεταπολεμική Γερμανία, σε στρατιωτικό και κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Με οικονομική ατμομηχανή τη Γερμανία ιδρύθηκε αρχικά η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), η οποία μετεξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με τη δημιουργία ειδικού νομίσματος, το, για να εισέλθει εν δυνάμει στο διεθνές καπιταλιστικό - ιμπεριαλιστικό οικονομικό-στρατιωτικό σύστημα. Αυτός ο σχεδιασμός του Γ Ράιχ έχει επιτύχει με τη Γερμανία ως ηγετική δύναμη της ΕΕ, η μόνη που ωφελείται από τη βαθειά οικονομική και κοινωνική κρίση, που μαστίζει τους λαούς των 27 κρατών-μελών της ΕΕ όπου ανήκει και η Ελλάδα. Τα μνημόνια και η βάρβαρη λιτότητα που η επιδιώκει η Γερμανία για δουλοποίηση των λαών πλήττει βάναυσα σήμερα τους πολίτες της Ελλάδας, Ιρλανδίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, ενώ υποψήφια είναι και η Γαλλία. Δεύτερον, η μετεξέλιξη του φορέα αυτού και σε ισχυρή στρατιωτική δύναμη για επεμβάσεις σε χώρεςμέλη του ευρωπαϊκού φορέα, αλλά και σε άλλες χώρες (Σημείωση, δείτε την επιφυλλίδα μου στο περασμένο φύλλο του Ελεύθερου Διαλόγου, ). Τα προσχήματα των στρατιωτικών επεμβάσεων εντός και εκτός της ΕΕ θα το αποφασίζουν προσχηματικά οι Γερμανοί με τους στενούς συνεργάτες τους ηγέτες της ΕΕ, που μαζί έχουν την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας, για την πάταξη της τρομοκρατίας, για τις στρατιωτικές συγκρούσεις, για ενοχλητικές απεργίες κλπ. Πρόκειται για δυο εκθέσεις που ψήφισε στις 22 Νοέμβρη 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στρατικοποίηση της ΕΕ, όπου κυριαρχικό ρόλο έχει η Γερμανία. Και το πιο σοβαρό: Κάθε απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαβιβάζεται στα κοινοβούλια των κρατών-μελών της ΕΕ, προκειμένου υποχρεωτικά να την ενσωματώσουν στο δικό τους θεσμικό πλαίσιο. Τρίτον, με τους ιδεολογικο πολιτικούς προσανατολισμούς και αποφάσεις της ηγεσίας της ΕΕ χαροποιεί και τους Φιλο-Χιτλερικούς στο σύγχρονο κόσμο, αφού έμμεσα αλλά αποφασιστικά καταδικάζει τις κομμουνιστικές ιδέες και τα κομμουνιστικά καθεστώτα. Ιδίως στρέφονται οι Ευρωενωσίτες κατά του Κομμουνισμού της ΕΣΣΔ και των τότε συμμάχων της. Λες και μ αυτό τον τρόπο θέλουν να τιμωρήσουν αυτούς που συνέβαλαν καταλυτικά στην ολοσχερή ήττα της Χιτλερικής Γερμανίας! Αυτή η αντικομμουνιστική εκστρατεία έχει την προϊστορία της: (α) Επιχειρήθηκε η καταδίκη των κομμουνιστικών ιδεών και κομμάτων, μέσω της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, στις 25 Γενάρη 2006 για να ψηφιστεί το Αντικομμουνιστικό Μνημόνιο - Για την ανάγκη διεθνούς καταδίκης των εγκλημάτων των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων : 85 ψήφισαν υπέρ, 50 μέλη ψήφισαν κατά και 11 έριξαν λευκό. Το Αντικομμουνιστικό Μνημόνιο, τελικά, δεν πέρασε. (β) Στις 2-3 Ιούνη 2008 η Συνδιάσκεψη της Πράγας (Τσεχία), που είναι μέλος της ΕΕ, με τίτλο Συνείδηση της Ευρώπης και Κομμουνισμός και υιοθέτησε αντικομμουνιστική διακήρυξη. (γ) Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε στις 21 Απρίλη 2010 μια άτυπη ομάδα Ευρωβουλευτών με τίτλο Συμφιλίωση των Ευρωπαϊκών Ιστοριών με στόχο να ξαναγραφεί η Ιστορία π.χ. του Β Παγκόσμιου Πολέμου. Διερωτάται ο καθένας: Για να καταδικαστούν οι λαοί που πολέμησαν τη Χιτλερική Γερμανία; (δ) Η ΕΕ είναι χορηγός της αντικομμουνιστικής προπαγάνδας, που περνάει μέσα από το Μαύρο Ιστολόγιο Κομμουνισμού. Συνεπώς, η ΕΕ δεν είναι μια δημοκρατική ένωση όπως την οραματίστηκαν οι Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά είναι γαντζωμένη στην αντικομμουνιστική ιδεολογία του Γ Ράιχ κι αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τους αδύναμους λαούς, που αξιώνουν ν ανήκουν σε δημοκρατική Ευρωένωση. Είναι σίγουρο, ότι οι λαοί των είκοσι εφτά κρατών-μελών της ΕΕ ήδη έχουν αρχίσει να βγάζουν τα συμπεράσματά τους ότι η παλιά ΕΟΚ και η νέα Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φωλεά λεόντων και όχι Δημοκρατική Ένωση των Λαών, που είχαμε πιστέψει, όπως, άλλωστε, προ μηνών ομολόγησε δημόσια συντηρητικός πολιτικός αρχηγός κόμματος της αντιπολίτευσης. Κι όσο για τα βάρβαρα μνημόνια σε βάρος του λαού μας από την Ευρωζώνη-, που καταστρέφουν το λαό και την πατρίδα, ένας άλλος συντηρητικός αρχηγός κόμματος, που σήμερα δεν είναι στη Βουλή, είπε πρόσφατα σε τηλεοπτική του εκπομπή ότι προτιμάει τη δραχμή και όχι τη δουλεία στους δανειστές και στους διεθνείς τοκογλύφους, μέσω του. Απομένει οι πολιτικοί ηγέτες που αποδέχονται την Ευρωπαϊκή Προοπτική και την Ευρωζώνη- να πουν στο λαό σε τι ακριβώς ελπίζουν μέσα στις Φωλεές των Λεόντων. Χρέος των Ελλήνων είναι αντεπίθεση κατά της ηγεσίας της ΕΕ, των σκυφτούληδων πολιτικών και της βάρβαρης πολιτικής τους. Ως Έλληνες πάντα θα πολεμάμε το Γ Ράιχ, αλλά και κάθε Ράιχ «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 15 ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Προσφορά αλληλεγγύης από την Κίνηση Πολιτών 6ης Λαϊκής Αγοράς Αθηνών Έμπρακτη προσφορά αλληλεγγύης από την Κίνηση Πολιτών 6ης Λαϊκής Αγοράς Αθηνών για τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη αποτελεί η παράδοση τροφίμων στις 24 Ιανουαρίου 2013 το πρωί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο «Από Καρδιάς» του Δήμου Περιστερίου. Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης υποδέχθηκε και ευχαρίστησε θερμά, επειδή η πράξη τους αποδεικνύει ότι διαθέτουν ευαίσθητα κοινωνικά αντανακλαστικά, διότι προέρχεται από ανθρώπους του καθημερινού μόχθου και σήμερα συμπράττουν στην ανακούφιση των ανθρώπων, που η ζωή δεν στάθηκε τόσο δίκαιη μαζί τους. Εκ μέρους της Κίνησης Πολιτών 6 ης Λαϊκής Αγοράς Αθηνών οι κ.κ. Κοσμάς Σταμούλης και Ιάκωβος Μπαντούνος, έδωσαν συγχαρητήρια στον κ. Παχατουρίδη για το σημαντικό Μειώσεις και παρακρατήσεις για μισθωτούς-συνταξιούχους στην πληρωμή της 31ης Ιανουαρίου Μειωμένη σύνταξη θα λάβουν την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου οι συνταξιούχοι με σύνολο αμοιβών πάνω από ευρώ, καθώς ξεκινά η εφαρμογή των περικοπών που αποφασίστηκαν με το τελευταίο πακέτο μέτρων. Υπενθυμίζεται ότι με το νέο Μνημόνιο επιβάλλονται μειώσεις από 5%-20% από 1ης Ιανουαρίου στις συντάξεις άνω των ευρώ. Οι περικοπές θα γίνουν σταδιακά και σε τέσσερις δόσεις. Συγκεκριμένα: * Για ποσό μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος από 1.000,01 ευρώ έως ευρώ, γίνεται μείωση 5% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που απομένει μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.000,01 ευρώ. * Για ποσό μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος από 1.500,01 ευρώ έως ευρώ, γίνεται μείωση κατά 10% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της μείωσης που απομένει μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.425,01 ευρώ. * Για ποσό μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος από 2.000,01 ευρώ έως ευρώ γίνεται μείωση κατά 15% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που απομένει μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.800,01 ευρώ. * Για ποσό μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος από 3.000,01 ευρώ και άνω, γίνεται μείωση 20% στο σύνολο Μουσικό ταξίδι με το Quartetto σαξοφώνων SaxΜediterranée Μια απρόβλεπτη μουσική βραδιά, με απρόβλεπτα τραγούδια διοργανώνουν η Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου και το Δημοτικό Ωδείο Περιστερίου την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, ώρα 19:00 στην αίθουσα της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Νάνα Μούσχουρη» του Δήμου Περιστερίου (Ανδριανουπόλεως και Σκρα 62). Το Quartetto σαξοφώνων SaxΜediterranée, μας ταξιδεύει με αφετηρία την ελληνική παραδοσιακή μουσική και πιάνει λιμάνι στις μελωδίες των μεγάλων ελλήνων συνθετών Βασίλη Τσιτσάνη, Μάνου Χατζιδάκι κ.α. Παίζουν οι μουσικοί: Γιώργος Δαραβέλης (sopranο σαξόφωνο), Δημήτρης Μελάς (alto σαξόφωνο), Χαράλαμπος Πανταζόπουλος (tenoro σαξόφωνο), Σπύρος Μίχος (baritone σαξόφωνο). Είσοδος Ελεύθερη. κοινωνικό του έργο προς τους Περιστεριώτες σ αυτήν τη δύσκολη εποχή. Οι κ.κ. Σταμούλης και Μπαντούνος σε δηλώσεις στα ΜΜΕ τόνισαν ότι: «Ο Δήμαρχος ξέρει πολύ καλά ότι είμαστε δίπλα του, συνεχίζοντας τις προσφορές τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Οι κοινωνικές δράσεις του του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που απομένει μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 2.550,01 ευρώ. Μειώσεις και για τον ιδιωτικό τομέα Μειωμένους μισθούς θα λάβουν και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα στο τέλος του μήνα. Πρόκειται για τους μισθούς του Ιανουαρίου στους οποίους θα υπολογισθεί η αυξημένη παρακράτηση φόρου εισοδήματος με βάση τη νέα κλίμακα φορολογίας Δήμου Περιστερίου είναι πάρα πολλές και εμείς δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε απαθείς Oι κ.κ. Κοσμάς Σταμούλης, Ιάκωβος Μπαντούνος και Ανδρέας Παχατουρίδης και συμμετέχουμε ενεργά». Κατά την παράδοση των τροφίμων παρέστησαν ακόμη ο Αντιδήμαρχος Μέριμνας του Πολίτη Αναστάσιος Θεοδωράκος, η Πρόεδρος του Οργανισμού Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ) Ξένη Κορόγιαννη, οι Εθελοντές κ.α. εισοδήματος που προβλέπεται στον φορολογικό νόμο. Η νέα κλίμακα οδηγεί σε αυξημένη παρακράτηση φόρου για ετήσια εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες μεγαλύτερα από (για τον άγαμο). Αυτό σημαίνει ότι στις περιπτώσεις αυτές θα υπάρξει μείωση μηνιαίων αποδοχών. Το ίδιο θα συμβεί και για μισθωτούς με παιδιά με ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα από το ποσό αυτό. (από in.gr) Εγγραφές στο Δημοτικό Πανεπιστήμιο Περιστερίου Το Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Περιστερίου ανακοινώνει ότι στις 28 Ιανουαρίου 2013 αρχίζουν οι εγγραφές για το Β Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Το Εαρινό εξάμηνο θα διαρκέσει από τον Μάρτιο 2013 έως τον Ιούνιο 2013 με γενική κατεύθυνση «Θετικές επιστήμες», όπου θα διδάξουν έμπειροι και έγκριτοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ερευνητές και επιστήμονες καταξιωμένοι στο χώρο της επιστήμης. Το πρόγραμμα των μαθημάτων - διαλέξεων έχει ως εξής: Δευτέρα, ώρα : (Τεχνολογία, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη, Τέχνες κ.λπ.) Τετάρτη, ώρα : (Ιατρικά θέματα) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση - Δελτίο Συμμετοχής στη Γραμματεία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Περιστερίου, οδός: Ανδριανουπόλεως & Σκρα 62 (Πέτρινο, παλαιό 2ο Δημοτικό σχολείο Περιστερίου). Πληροφορίες: τηλ , ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΛΕΤΑΙ ΒΛΑΧΟΥ - ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 44 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΝΑΝΤΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑ ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΑΝΟΙΚΤΑ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΥΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΔΩΡΕΑΝ. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΟΠΩΣ ΑΡΜΟΖΕΙΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΟΝΟ , , οικ.: κιν.: , fax:

16 . Σελίδα 16 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΦΛΕΒΑΡΗ 11 π.μ. Πάρκο Τζ. Κένεντι και Αραχώβης επίθεση-ληστεία Χρυσαυγιτών σε σπίτι μεταναστών στο Περιστέρι! ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ των ΝΕΟΝΑΖΙ ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛ.ΑΣ.-Νεοναζί Το βράδυ της Παρασκευής 25 Γενάρη στο Περιστέρι ομάδα 7 νεοναζί της Χρυσής Αυγής (όπως δήλωσαν) επιτέθηκε σε σπίτι μεταναστών από το Πακιστάν στην οδό Αγ. Γεράσιμου. Οι τραμπούκοι αφού πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα και προσπάθησαν να ανοίξουν τα παράθυρα μπήκαν τελικά στο σπίτι κυριολεκτικά από την πίσω πόρτα. Κουβαλούσαν μαζί τους ρόπαλο, μαχαίρια και σφυρί και τρομοκράτησαν τους μετανάστες που κλειδώθηκαν σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού για να προφυλαχθούν. Δε σταμάτησαν εκεί όμως, αφού έκλεψαν ένα λαπτοπ, 40 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Οι μετανάστες κάλεσαν την αστυνομία η οποία παρ ότι ήρθε 2 φορές στο μέρος το μόνο που έκανε ήταν να συστήσει στους κάτοικους του σπιτιού να κάνουν μήνυση για κλοπή και να είναι «πιο προσεκτικοί στον τρόπο που καταγγέλλουν τις επιθέσεις». Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, σε κλήση στο τηλέφωνο που κλάπηκε απάντησε ένας από τους τραμπούκους που δήλωσε μέλος της Χρυσής Αυγής πολλές φορές και απείλησε τη ζωή των μεταναστών και μελών της ΚΕΕΡΦΑ που σπεύσαμε στο σπίτι για βοήθεια. Οι δηλώσεις υπάρχουν μάλιστα σε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Κ-18 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ Τηλ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του συλλόγου σας προσκαλούμε: 1. Το Σάββατο 16 και Κυριακή 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 και ώρες στα γραφεία του συλλόγου μας για να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιήσουμε με τη συνεργασια του Κέντρου αιμοδοσίας του Νοσοκομείου «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». 2. Στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας μας την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 6.00 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ι. Ναού Ευαγγελίστριας Περιστέρι. Μετά τιμής Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓIANNΗΣ ΣΤ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ηχογραφημένο μήνυμα. Όλα αυτά μπροστά στους αστυνομικούς που, παρότι άκουγαν τις απειλές, επέμεναν ότι «δεν γίνεται να τους ενοχλούμε τόσες φορές για ένα συμβάν». Οι νεοναζί, όμως, έχουν ξαναδοκιμάσει να σπείρουν το μίσος στις γειτονιές του Περιστερίου και να δημιουργήσουν κλίμα που να ανέχεται την εμφάνισή τους. Σε κάθε τους απόπειρα όμως εισπράττουν και ένα αντιφασιστικό συλλαλητήριο που τους απομονώνει περισσότερο. Οι γείτονες μιλούσαν για το πόσο καλά παιδιά είναι οι μετανάστες και για τη γειτονιά που ζει αρμονικά. Οι γειτονιές όλης της Αθήνας βράζουν από οργή ενάντια στους νοσταλγούς του Χίτλερ που επιτίθενται στους μετανάστες εργάτες ενώ κάνουν πλάτες στις επιθέσεις της τρόικας εσωτερικού και εξωτερικού και ταυτόχρονα θέλουν εργαζόμενους σα του Μετρό σε μισθούς πείνας. Η απάντηση θα έρθει άμεσα με διαδήλωση στη γειτονιά και θα είναι NO PASARAN! Να τιμωρηθούν οι ένοχοι της επίθεσης, τραμπούκοι και ληστές της Χρυσής Αυγής. Ούτε στο Περιστέρι, ούτε πουθενά, έξω οι φασίστες από κάθε γειτονιά. Καλούμε να συμμετέχουν όλοι οι φορείς, τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι εργαζόμενοι και νεολαίοι της περιοχής. ΚΕΕΡΦΑ (Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή - Περιστερίου) ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΡΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Η απόφαση για τις αυθαίρετες κατασκευές στο ανενεργό λατομείο που λειτουργεί το Γήπεδο Γαλαξίας, στην οδό Ρέας, που λόγω πληθώρας ύλης δε δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο φύλλο μας έχει ως ακολουθεί. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΨΗΦΙΣΜΑTA ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ «Στο στόχαστρο» των συγχωνεύσεων Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), το μοναδικό στο είδος του για τυφλούς μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς βάζει η κυβέρνηση στο «στόχαστρο» των συγχωνεύσεων «φορέων του δημόσιου τομέα με κατεύθυνση τον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους μέσω καταργήσεων ή συγχωνεύσεων», όπως αναφέρει έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η αποστολή του ΚΕΑΤ είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς είναι το μόνο κέντρο στη χώρα που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε τυφλά παιδιά και νέους όπως βιβλία για μαθητές και φοιτητές στη γραφή Μπρέιγ, γραφομηχανές και άλλο υλικό, εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη γραφή Μπρέιγ, μαθήματα κινητικότητας και καθημερινής διαβίωσης, οικοτροφείο για παιδιά της επαρχίας. Να σημειωθεί, ότι Ειδικά Σχολεία για τυφλά παιδιά υπάρχουν μόνο στην Α βαθμίδα της εκπαίδευσης κι έτσι το ΚΕΑΤ παρέχει ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν στα κανονικά σχολεία. Εν ολίγοις χρειάζεται ενίσχυση με προσωπικό και χρηματοδότηση, χρειάζονται νέα παραρτήματα και αναβάθμιση των υπηρεσιών, όχι συγχώνευση. Παρόλα αυτά, στο έγγραφο του υπουργείου αναφέρεται πως «με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διοίκηση του δημόσιου τομέα και η μη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού με τα έξοδα λειτουργίας φορέων που δεν εξυπηρετούν πλέον το δημόσιο συμφέρον»! Η κυνικότητα σε όλο της το μεγαλείο και μάλιστα την ώρα που όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν προδιαγράψει την πορεία υποβάθμισης και «εξόντωσης» του ΚΕΑΤ: Οι γονείς δεν ενημερώνονταν καν για την ύπαρξή του, δεν υπάρχει επαρκές και μόνιμο προσωπικό και κάλυπταν τα κενά με συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, που είναι απλήρωτοι εδώ και 2 χρόνια, υπολειτουργεί ο προνηπιακός σταθμός, γιατί έχουν συνταξιοδοτηθεί οι εργαζόμενοι και δεν έχουν προσληφθεί άλλοι. Το Δ.Σ. του Συλλόγου συμπαραστέκεται στον αγώνα των εργαζομένων στο κέντρο και θα τους μεταφέρει το ψήφισμα αύριο Παρασκευή 25/1/2013. ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ ΑΠΟ ΦΑΣΙΣΤΟΕΙΔΗ Το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» καταδικάζει την άγρια δολοφονία μετανάστη από δύο φασιστοειδή στην περιοχή των Πετραλώνων το πρωί της 17/1/13. Αυτό το περιστατικό δεν είναι το πρώτο, έρχεται να προστεθεί στον κύκλο των ρατσιστικών επιθέσεων που εδώ και καιρό εξελίσσονται στις συνοικίες της Αθήνας. Η κυβέρνηση έχει βαριές ευθύνες για την καλλιέργεια του ρατσισμού, την ενοχοποίηση των μεταναστών για την ανεργία και τις άθλιες συνθήκες ζωής σε πολλές περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Η επιχείρηση «νόμος και τάξη» με την ονομασία «Ξένιος Ζευς» δίνει κάλυψη και καλλιεργεί την ανοχή στην εγκληματική δράση φασιστικών ρατσιστικών συμμοριών. Η κρατική καταστολή και οι ρατσιστικές επιθέσεις αλληλοσυμπληρώνονται. Καλούμε την εργατική τάξη, το λαό, τη νεολαία μαζικά να καταγγείλουν και να απομονώσουν τη δράση των φασιστών στις γειτονιές. Να μην ανεχτούν τα φασιστικά τάγματα εφόδου που σήμερα δολοφονούν μετανάστες, αύριο τον αγωνιζόμενο λαό. Καλούμε τους συναδέλφους να ανταποκριθούν στον παιδαγωγικό τους ρόλο αποκαλύπτοντας στα μάτια των μαθητών τον πραγματικό χαρακτήρα του φασισμού ως γέννημα-θρέμμα του συστήματος και το ρόλο της Χρυσής Αυγής ως δύναμη κρούσης των καπιταλιστών. Να εξηγήσουμε στους μαθητές μας ότι αυτές οι επιθέσεις έχουν στόχο την τρομοκράτηση των εργαζομένων, την υποταγή τους στον εργασιακό μεσαίωνα που επιβάλλει η εργοδοσία. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους! Ο πραγματικός εχθρός του λαού είναι οι καπιταλιστές και τα κόμματα που τους υπηρετούν Το εργατικό-λαϊκό κίνημα μπορεί και πρέπει να τσακίσει το φασισμό ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση επίλυση του προβλήματος και την υλοποίηση της δέσμευσης της Δημοτικής Αρχής. ΑΓΓΕΛΙΑ Κυρία με μακροχρόνια εμπειρία σε φροντίδα ηλικιωμένων, ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένου ατόμου και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ. επικοινωνίας: κ. Αγγελική

17 Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΥΨΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ Η Σύγχρονη Σχολή Σ. Αυγουλέα Λιναρδάτου αναλαμβάνοντας μια πρωτότυπη κοινωνική δράση και στηρίζοντας τον Έλληνα παραγωγό παρέχει τη δυνατότητα στον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Στύψης Λέσβου να διαθέσει ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας σε προνομιακή τιμή σε όσους ενδιαφέρονται. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013, από 9.00 π.μ π.μ., θα γίνει διανομή ελαιόλαδου «χωρίς μεσάζοντες» από τον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Στύψης στο χώρο των Εκπαιδευτηρίων Σ. Αυγουλέα Λιναρδάτου, Ελευθερίου Βενιζέλου Περιστέρι. Η τιμή στην οποία θα διατεθεί το ελαιόλαδο είναι 15,30 ευρώ/ δοχείο 5 λίτρων το παρθένο και 17,30 ευρώ/δοχείο 5 λίτρων το έξτρα παρθένο. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α και το κόστος μεταφοράς και συσκευασίας. Την κάθε παραγγελία θα συνοδεύει νόμιμη απόδειξη, η οποία θα εκδοθεί από τον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Στύψης, στα στοιχεία που οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώσουν. Η παραπάνω δράση αποτελεί μια ανιδιοτελή προσφορά της Σύγχρονης Σχολής Σ. Αυγουλέα Λιναρδάτου προς τις οικογένειες, τους εργαζόμενους του σχολείου και την τοπική κοινωνία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Έλλη Τσαΐρη και να συμπληρώσουν το αντίστοιχο δελτίο παραγγελίας το αργότερο ως την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013 (τηλ. επικοινωνίας εσωτ.132, καθημερινά μ.μ μ.μ.) Πρωτοχρονιάτικη Πίτα Το Δ.Σ του Σ.Ο Περιστερίου προσκαλεί τα μέλη του, τους μεγάλους και μικρούς σκακιστές που ανήκουν στο δυναμικό του αλλά και τους γονείς τους στη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 02/2 και ώρα 7μ.μ στο εντευκτήριο του Συλλόγου. Επιπρόσθετα θα γίνουν και οι απονομές των επάθλων στους νικητές του πρόσφατου εσωτερικού πρωταθλήματος που διεξήχθη στην αίθουσα του συλλόγου καθώς επίσης και η βράβευση των παικτών της ομάδας junior κάτω των 8 ετών. Η παρουσία σας θα είναι τιμή και χαρά για όλους μας. Το Δ.Σ του Σ.Ο Περιστερίου ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Π. σας προσκαλεί στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και ώρα 22:00 στην Μουσική Ταβέρνα «Απτάλικο» Παλαιάς Καβάλας 165 Λόφος Αξιωματικών-Περιστέρι τηλ Σας περιμένουμε με χαρά να γιορτάσουμε όλοι μαζί με ένα όμορφο γλέντι Τιμή ΜΕΝΟΥ το άτομο 20 Ευρώ. Συμπεριλαμβανομένων ποτών/αναψυκτικών Τηλέφωνο επικοινωνίας ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΤΕΛΕΤΑΙ Έτος Ιδρύσεως 1964 Η εμπειρία μας μετά από 40 χρόνια στις κοινωνικές παροχές και εξυπηρετήσεις αναπτύσσεται. Είμαστε καθημερινά κοντά σας προσφέροντας πάντα φιλικές τιμές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί εγγύηση για σας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 59 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. : FAX: site:http// ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Αυλίδος 14 Θήβα - Εύδηλος Ικαρίας - Βαθύ Σάμου - Ερμού, Χίος «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 17 ΣΕ «ΑΝΑΒΡΑΣΜΟ» Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΠΕΡΓΟΥΝ Διαμαρτυρόμενοι για την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας Την κήρυξη 24ωρης πανυγειονομικής απεργίας αποφάσισε για σήμερα Πέμπτη 31 Ιανουαρίου το διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), με στόχο την ανατροπή των πολιτικών υποβάθμισης και διάλυσης του ΕΣΥ καθώς και των διαθεσιμοτήτων-απολύσεων μέσω της έκδοσης των νέων οργανισμών λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων. Σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι «η υποχρηματοδότηση, τα σφαγιαστικά οργανογράμματα, η διαθεσιμότητα του προσωπικού, οι απλήρωτες εφημερίες, το πάγωμα των προσλήψεων ακόμη και για νοσηλευτικό-παραϊατρικό προσωπικό, οι συγχωνεύσεις-καταργήσεις νοσοκομείων και τμημάτων είναι μόνο μερικές από τις ανθυγιεινές πολιτικές που επιφυλάσσει το νέο μνημόνιο για το 2013». Λόγω «κουρέματος» των παλαιών οφειλών Επίσχεση παροχής υπηρεσιών των ιατρών του ΕΟΠΥΥ την Πέμπτη και την Παρασκευή Σε 48ωρη προειδοποιητική επίσχεση παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ προχωρούν την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό γιατροί. Αφήνουν μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξη των κινητοποιήσεων στις 11/2, σε περίπτωση που το υπουργείο υγείας και ο ΕΟΠΥΥ δεν ικανοποιήσουν τα αιτήματα των κλινικών και εργαστηριακών ιατρών. Αιτία των νέων κινητοποιήσεων η πρόσφατη απόφαση του υπουργείου υγείας να «κουρέψει» τις παλαιές οφειλές των ιατρών κατά 20%. Οι κλινικοί και εργαστηριακοί γιατροί του ΕΟΠΥΥ θεωρούν πρόκληση το προαναφερόμενο ποσοστό, καθώς το θεωρούν δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με το 1% για την φαρμακοβιομηχανία, το 3,5% για τους φαρμακοποιούς και το 8% για τις κλινικές. «Αυτό το ποσοστό κουρέματος δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τον κλάδο καθώς οδηγεί ιατρεία και εργαστήρια σε οριστική αναστολή δραστηριοτήτων», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωσή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για το 2012 ο ΕΟΠΥΥ χρωστά σε ιατρούς και εργαστήρια πάνω από 300 ΕΚΔΗΛΩΣΗ Εκδήλωση - ανοικτή συζήτηση οργανώνεται τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου στο ΚΥΒΕ Εθνάρχου Μακαρίου 1 και Κηφισού, στις 18:30, με θέμα: «Οικονομική και ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα. Υπάρχει λύση. Υπάρχει προοπτική». Ομιλητές θα είναι ο Γιάννης Δραγασάκης, ο Νίκος Κοτζιάς και ο Σταύρος Λυγερός ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο Στάθης Διομήδης. Στόχος της εκδήλωσης είναι ότι υπάρχει και λύση και προοπτική για τον Ελληνικό Λαό. Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση με τους Περιστεριώτες. Επίσχεση εργασίας των γιατρών του ΕΟΠΥΥ εκατ. ευρώ καθώς δεν έχει αποζημιώσει τους ιατρούς για ιατρικές εξετάσεις από τον Σεπτέμβριο και για ιατρικές πράξεις -παρακλινικές- εργαστηριακές εξετάσεις από τον Ιούλιο του Επίσης χρωστά στο ιατρικό σώμα και τα διαγνωστικά κέντρα το παρακρατηθέν 10% από τις αρχές του 2012 καθώς επίσης και δεδουλευμένα για όλο το 2011 και το ήμισυ του Σύνολο οφειλών πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τέλος, παρά το γεγονός ότι οι ιατροί έχουν αποστείλει υπογεγραμμένες τις συμβάσεις τους προς τον ΕΟΠΥΥ και ενώ έχουν πληρωθεί για τους πρώτους μήνες του 2012, ο Οργανισμός, δεν έχει αποστείλει υπογεγραμμένο αντίγραφο των συμβάσεων αυτών προς τους ιατρούς. ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΑ «ΟΡΙΑ» Ελλείψεις σε προσωπικό καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νοσοκομεία όλης της χώρας, προειδοποίησαν την Τρίτη οι ομοσπονδίες των νοσοκομειακών γιατρών και των εργαζομένων. Οι ελλείψεις σε προσωπικό φτάνουν τους γιατρούς και τους 20 με 22 χιλιάδες σε άλλες θέσεις, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν από τον Οκτώβριο να πληρωθούν τις υπερωρίες, οι οποίες έχουν ούτως ή άλλως περιοριστεί ή ακόμα και καταργηθεί για ορισμένες ειδικότητες, ανέφεραν σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ (Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος) Δημήτρης Βαρνάβας και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων) Σταύρος Κουτσιουμπέλης. Στο μεταξύ, οι προσελεύσεις ασθενών έχουν αυξηθεί κατά 28%, επισήμαναν. «Τεχνητή» η χαμηλή πληρότητα Ενόψει της απεργίας των γιατρών στις 31 Ιανουαρίου, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων κατηγόρησαν τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο για «τεχνητά διαμορφωμένη χαμηλή πληρότητα ορισμένων νοσοκομείων του ΕΣΥ». «Οι χαμηλές πληρότητες προκαλούνται τεχνητά. Έχουμε ενημερωθεί ότι το ΕΚΑΒ έχει εντολή να μην διακομίζει περιστατικά στο νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα, αλλά στο Αττικόν και στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, ενώ την ίδια ώρα αποψιλώνουν από προσωπικό το Αγία Βαρβάρα» είπε ο κ. Βαρνάβας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό γίνεται για να δικαιολογηθούν οι συγχωνεύσεις κλινικών και η συρρίκνωση του ΕΣΥ. Ακόμα, αναφερόμενος στον ΕΟΠΥΥ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ είπε ότι «είναι σαν Ανώνυμη Εταιρεία. Όλοι έχουν φορτώσει εκεί τα ελλείμματά τους». Κλείνουν Μονάδες Εντατικής Ερμητικά κλειστές παραμένουν 154 κλίνες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας της χώρας, την ώρα που η λίστα αναμονής που διαχειρίζεται το ΕΚΑΒ αριθμεί καθημερινά έως και 40 βαριά ασθενείς. Στο παρά πέντε αναζητείται λύση από το υπουργείο Υγείας, καθώς έως το τέλος Μαρτίου αναμένεται να τεθούν εκτός λειτουργίας άλλα κρεβάτια. Η λήξη των συμβάσεων 120 νοσηλευτών και 50 γιατρών είναι η αιτία που επιδεινώνει κι άλλο τη λειτουργία τού ούτως ή άλλως αποδυναμωμένου τομέα Εντατικής Θεραπείας. Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 8%-12% του συνόλου των νοσοκομειακών κλινών μιας χώρας πρέπει να είναι κρεβάτια Εντατικής, στη χώρα μας όμως το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνά το 2,2%. Όπως υπογραμμίζει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας (ΕΕΕΘ) και καθηγητής Πνευμονολογίας - Εντατικής Θεραπείας Απόστολος Αρμαγανίδης, εάν δεν βρεθεί άμεση λύση τότε θα «κλείσουν» τουλάχιστον άλλα 40 κρεβάτια, καταδικάζοντας τους ασθενείς σε νοσηλεία β κατηγορίας. Είναι άλλωστε κοινό μυστικό ότι η ανεπάρκεια σε κλίνες ΜΕΘ οδηγεί τους γιατρούς να διασωληνώνουν τους ασθενείς σε απλούς θαλάμους. Ακόμη και σε ένα από τα πλέον σύγχρονα δημόσια νοσοκομεία, στο Αττικόν, βγαίνουν το τελευταίο διάστημα κρεβάτια ΜΕΘ εκτός λειτουργίας εξαιτίας της αποχώρησης νοσηλευτών. Έτσι, τον περασμένο Μάιο βγήκαν εκτός λειτουργίας δύο κρεβάτια, τον Οκτώβριο προστέθηκαν επιπλέον τρία και άλλα τόσα τον περασμένο μήνα. Πλέον, 17 κλίνες παραμένουν ανοιχτές ενώ δέκα είναι ανενεργές. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Αρμαγανίδη, έως τις 15 Φεβρουαρίου τα εν λειτουργία κρεβάτια θα μειωθούν σε 12, αφού λήγουν συμβάσεις νοσηλευτών που απασχολούνται στο Αττικόν. Στο «κόκκινο» βρίσκεται και η Πανεπιστημιακή Μονάδα του νοσοκομείου Σωτήρια η οποία, έπειτα από χρόνια στην... αναμονή λόγω έλλειψης προσωπικού, τέθηκε σε λειτουργία το Η πανδημία γρίπης στάθηκε η αιτία για να «ανοίξουν» κρεβάτια εκείνη την περίοδο ώστε να αντιμετωπιστούν οι βαριά ασθενείς, οι οποίοι τότε είχαν αυξηθεί σημαντικά μετά τις βαριές επιπλοκές που εμφάνιζαν λόγο του ιού Α (Η1Ν1). Τότε, μέσω του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛ- ΠΝΟ) προσλήφθηκε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό με μονοετείς ή διετείς συμβάσεις, οι οποίες ωστόσο λήγουν. ΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΑΡΧΑΙΑ - ΝΕΑ - ΕΚΘΕΣΗ - ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ) ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΤΗΛ ΚΙΝ

18 Σελίδα 18 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 31 Ιανουαρίου Με τι κωδικούς εισερχόμαστε στην Εφαρμογή Δικαιούχων του Επιδόματος πετρελαίου Θέρμανσης»; a. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. συνδέονται, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet, ανεξάρτητα αν έχουν λάβει κλειδάριθμο ή όχι. β. Οι χρήστες που δε διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, θα ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας ΑΦΜ και αριθμό ειδοποίησης κάποιου εκ των τελευταίων 5 εκκαθαριστικών των Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Εάν δε θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης σας και τυχαίνει το όνομα χρήστη σας να ταυτίζεται με τον ΑΦΜ σας, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης. Για αυτό θα πρέπει να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασης σας μέσω των σχετικών διαδικασιών. (βλέπε αντίστοιχο FAQ). Επιπλέον, η αίτηση θα μπορεί να υποβληθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών (HELP DESK /CALL CENTER) της Γ.Γ.Π.Σ στο Χρήσιμες πληροφορίες για χορήγηση επιδόματος κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης Μια Ερώτηση... Κρίσεως! «Αν ο Λοβέρδος... ο αρχηγός κόμματος...» Αν ο Λοβέρδος είχε Πάρει από το Βενιζέλο ένα υπουργείο στη σημερινή Κυβέρνηση, θα παιζε τον Νεοεθνοσωτήρα Θα Λάκιζε από το καράβι σαν αρουραίος, Θα θυμότανε όσα... είχε Ξεχάσει ή δεν έβλεπε... Υπουργός Εργασίας και Υγείας, Ή Θάταν το Υπάκουο παιδί, φιλαράκι στενό του Βενιζέλου «συνεταιράκι» των Γεωργιάδη και Ντινόπουλου και βέβαια τσιράκι όχι... λάθος, Πρωτοπαλήκαρο του Σαμαρά; Τι λέτε; Τα σχόλια δικά σας. Η απάντησή σας... απάντηση... για την κατάντια των Ελλήνων σήμερα. Και τι οφείλουμε να πράξουμε Αύριο... Στάθης Τσιβράς τ. Δημοτικός σύμβουλος Περιστερίου Στην περίπτωση αυτή η είσοδος του χρήστη θα γίνεται επίσης καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό ειδοποίησης κάποιας εκ των τελευταίων 5 εκκαθαρίσεων Φόρου Εισοδήματος. Η δυνατότητα αυτή δε θα προσφέρεται για διαχειριστές - εκπροσώπους. 2. Ποιες διαδικτυακές εφαρμογές θα χρησιμοποιήσω για την εξυπηρέτηση του Επιδόματος Πετρελαίου (Ε.Κ.Π.Θ) ; α. Εφαρμογή Υποβολής/Τροποποίησης Αίτησης Ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης συγκεκριμένου έτους β. Εφαρμογή Διαχειριστών - Εκπροσώπων για συμπλήρωση στοιχείων ενοίκων και χιλιοστών θέρμανσης. 3. Ποια δυνατότητα δίνει στο χρήστη, η εφαρμογή Διαχείρισης Ενοίκων/ Χιλιοστών Θέρμανσης μιας Πολυκατοικίας;. Η Εφαρμογή Διαχείρισης Ενοίκων/Χιλιοστών Θέρμανσης Πολυκατοικίας απευθύνεται στους διαχειριστές των πολυκατοικιών ή σε εκπροσώπους κτισμάτων όπου υπάρχουν περισσότερες από μία κατοικίες (ολιγοκατοικίες) και για τις οποίες υπάρχει κοινή προμήθεια και κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης. Με την εφαρμογή αυτή, ο διαχειριστής-εκπρόσωπος εισάγει τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας/ολιγοκατοικίας, καθώς και τη συμμετοχή κάθε ενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης σε χιλιοστά. Επίσης ο Διαχειριστής μπορεί να ενημερώνει τα στοιχεία σε περίπτωση αλλαγής ενοίκων (μετακομίσεις κλπ) με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ενεργοποιήσει την δυνατότητα πληρωμής. 4. Είμαι Διαχειριστής. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι από κάθε πολυκατοικία για το Επίδομα Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης (Ε.Κ.Π.Θ.) και μέχρι πότε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση; Τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης καθώς και οι προθεσμίες υποβολής αναφέρονται στην απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών Δ ΕΞ /11/ Είμαι διαχειριστής και αφού εισάγω τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ρεύματος εμφανίζεται μήνυμα ότι δεν υπάρχει. Τι να κάνω; Αρχικά θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι εισάγετε ορθά τον αριθμό, ο οποίος αποτελείται από 9 ψηφία χωρίς κενά και παύλες. Αν είστε βέβαιοι ότι εισάγετε σωστά τον αριθμό επικοινωνήστε με το call center στο Είμαι διαχειριστής. Τι πρέπει να ζητήσω από τους κατοίκους της πολυκατοικίας μου για να συμπληρώσω την απαιτούμενη ηλεκτρονική φόρμα; Για κάθε διαμέρισμα, θα χρειαστείτε τα παρακάτω στοιχεία: a. Αριθμό Διαμερίσματος (προαιρετικά) b. Ονοματεπώνυμο c. Όροφο d.χιλιοστά Συμμετοχής στις Δαπάνες Θέρμανσης Ακολουθεί ενδεικτική συμπληρωμένη οθόνη: ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ -Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε και τις Οδηγίες Χρήσεως της Εφαρμογής Διαχειριστή - 7. Είμαι Διαχειριστής και κάποια διαμερίσματα είναι μονίμως κλειστά. Πρέπει να δηλωθούν τα χιλιοστά τους στη Φόρμα Κατανομής Ενοίκων Πολυκατοικίας ή όχι; Ναι, είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της (ανοικτά - κλειστά - ανήκοντα και σε φυσικά πρόσωπα και σε νομικά πρόσωπα). 8. Είμαι διαχειριστής, αλλά δεν έχουμε κοινόχρηστο μετρητή ΔΕΗ (ρολόι ΔΕΗ ) στην πολυκατοικία. Ποιο ρολόι ΔΕΗ πρέπει να δηλώσω σαν Κοινόχρηστο; Δηλώστε το δικό σας (ως διαχειριστή/εκπροσώπου) ρολόι ΔΕΗ, ή εναλλακτικά συμφωνήστε σε ένα ρολόι (αρ. παροχής ΔΕΗ) που θα έχετε συμφωνήσει με όλους τους ενοίκους της πολυκατοικίας σας. 9.Είμαι ο Νέος Διαχειριστής και η πληρωμή των επιδομάτων των Ενοίκων μας είναι σε εκκρεμότητα ενώ έχουμε αγοράσει πετρέλαιο, και η δήλωση των χιλιοστών θέρμανσης είναι σωστή και πλήρης (από τον προηγούμενο διαχειριστή). Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για την εκκρεμότητα μας αυτή ; Τίποτα, από τη στιγμή που το πετρέλαιο το έχετε προμηθευτεί με τον προηγούμενο διαχειριστή. Το παραστατικό του πρατηριούχου πρέπει να αναγράφει τον αριθμό ΑΦΜ του διαχειριστή που έχει φτιάξει το προφίλ της πολυκατοικίας και δηλώνετε και από όλους τους ενοίκους. Επιβεβαιώστε την ορθή υποβολή των δικαιούχων. Σωστά έχουν την αίτησή τους μόνο εκείνοι που αναφέρεται στην εικόνα της πολυκατοικίας δίπλα στα στοιχεία τους <Υπάρχει αίτηση>. 10. Έχουμε ήδη αποκτήσει «κεντρικό» ΑΦΜ πολυκατοικίας από τη ΔΟΥ. Που τον δηλώνουμε; Σε αυτή τη διαχειριστική περίοδο ο ΑΦΜ Πολυκατοικίας δεν συμμετέχει στη τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης, θα πρέπει να ενημερωθεί ο προμηθευτής πετρελαίου θέρμανσης ώστε το τιμολόγιο να εκδοθεί στον ΑΦΜ του Διαχειριστή/Εκπροσώπου. 11.O προμηθευτής πετρελαίου δεν μου έδωσε στοιχεία για να υποβάλλω αίτηση χορήγησης επιδόματος. Τι κάνω; Ο προμηθευτής πετρελαίου δε δίνει κάτι που χρειάζεται για την υποβολή αίτησης. Κάθε αγορά πετρελαίου υποβάλλεται από τον προμηθευτή στη ΓΓΠΣ μαζί με τον ΑΦΜ σας (ή του διαχειριστή-εκπροσώπου αν πρόκειται για πολυκατοικία) και τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ (ή τον κοινόχρηστο αν πρόκειται για πολυκατοικία). Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι η ορθή αναγραφή των στοιχείων αυτών στα παραστατικά του προμηθευτή για να εξασφαλιστεί η ορθή υποβολή τους στη ΓΓΠΣ. Συγκεκριμένα τα στοιχεία του ΑΦΜ και του αριθμού παροχής της ΔΕΗ πρέπει να είναι τα ίδια στο παραστατικό του πρατηριούχου και στην αίτησή σας. 12. Έχουμε ήδη εφοδιαστεί με πετρέλαιο από τον περασμένο Απρίλιο (τιμολόγιο 03/04/2012 ) και έχουμε υποψηφίους δικαιούχους στην πολυκατοικία μας. Τι κάνουμε; Τα επιδόματα δικαιούχων ισχύουν μόνο για προμήθειες της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου (15/10/ /04/2013). Επίδομα θα δοθεί μόνο για τις προμήθειες αυτής της περιόδου. 13. Είμαστε μια διπλοκατοικία, όπου κάθε κατοικία έχει δικό της καυστήρα; Πρέπει να τη δηλώσουμε σαν πολυκατοικία ή ο κάθε ένοικος να κάνει αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας; Θα κάνετε χωριστή αίτηση ως κάτοικοι μονοκατοικίας, με την προϋπόθεση ότι θα παραλάβετε πετρέλαιο με διαφορετικά παραστατικά αγοράς. 14. Είμαστε ένα κτίριο με 4 κατοικίες, όπου οι κατοικίες ανά δύο έχουν κοινό καυστήρα; Πώς πρέπει να δηλώσουμε το κτίριο; Για κάθε ζευγάρι κατοικιών με κοινό καυστήρα θα οριστεί ένα εκπρόσωπος, ο οποίος θα δημιουργήσει μια πολυκατοικία με τα δύο διαμερίσματα που έχουν τον κοινό καυστήρα. Οπότε τελικά θα δημιουργηθούν δύο ολιγοκατοικίες, με ξεχωριστό εκπρόσωπο. 15.Είμαστε μια πολυκατοικία με κοινό καυστήρα. Το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης το μοιραζόμαστε ανάλογα με την κατανάλωση του καθενός, ενώ δεν υπάρχουν χιλιοστά θέρμανσης. Πώς θα συμπληρώσω τα χιλιοστά θέρμανσης στον πίνακα; Θα πρέπει να συμφωνήσετε σε μια κατανομή που θα ισχύει για όλο το χρόνο. Ενδεικτικά μπορείτε να μοιράσετε ισότιμα τα χιλιοστά ή με βάση τις πληρωμές των προηγούμενων ετών να προσδιορίσετε μια αναλογία οπότε ανάλογα να προσδιορίσετε τα χιλιοστά. 16.Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης τηλεφωνικά;. Εκκαθαριστικό δήλωσης Φόρου Εισοδήματος(οποιοδήποτε τελευταίας πενταετίας).. Βιβλιάριο τραπέζης.. Λογαριασμός ΔΕΗ. Εάν πρόκειται για πολυκατοικία χρειάζεστε και τον ΑΦΜ του Διαχειριστή καθώς και τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ του Κοινόχρηστου ρολογιού. 17. Μετά από πόσες μέρες θα λάβω το επίδομα και που πρέπει να καταθέσω το τιμολόγιο αγοράς του πετρελαίου? Σας ενημερώνουμε ότι, η υπηρεσία μας θα ενημερωθεί από τον πρατηριούχο για την αγορά πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης που προμηθευτήκατε. Θα πρέπει τα στοιχεία του ΑΦΜ και των πρώτων 9 ψηφίων της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ίδια στο παραστατικό του πρατηριούχου και στην αίτηση. Εάν πρόκειται για πολυκατοικία ενεργοποιήστε την δυνατότητα πληρωμής. Όταν θα ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες θα πιστωθεί στον λογαριασμό που δηλώσατε κατά την υποβολή της αίτησης σας, το ανάλογο ποσό που σας αντιστοιχεί. 18. Η πίστωση του λογαριασμού μου δεν πραγματοποιείται λόγω ανενεργού IBAN που έχω δηλώσει. Πώς μπορώ να τον διορθώσω; Θα προβείτε σε τροποποιητική αίτηση στην οποία θα διορθώσετε τον ΙΒΑΝ. Πληροφορίες 1)Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του νέου TAXISnet παρακαλούμε να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στο τηλεφωνικό κέντρο Παρακαλούμε ακόμα να λάβετε υπόψη σας ότι η ΓΓΠΣ δεν είναι αρμόδια να σας απαντήσει σε φορολογικά θέματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στο τηλέφωνο ή στις ΔΟΥ. 2)Ταχ. Δ/νση ΓΓΠΣ : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ , Αθήνα.

19 Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 Ένταση στο Υπουργείο Εργασίας Επεισόδια, ξύλο και χημικά στα μέλη του ΠΑΜΕ. Συλλήψεις 35 ατόμων Κατάληψη στο γραφείο του υπουργού Εργασίας Γ. Βρούτση πραγματοποίησαν την Τετάρτη 30 Γενάρη μέλη του ΠΑΜΕ, διαμαρτυρόμενοι για τις δηλώσεις του κ. Βρούτση ότι «το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας οικοδομήθηκε διαχρονικά στη βάση πελατειακών αντιλήψεων και σήμερα είναι ένα μωσαϊκό εξαιρέσεων και ειδικών καθεστώτων» και γι αυτό χρειάζεται η αναμόρφωσή του επί το δικαιότερον, όπως είπε. Το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: «Ο υπουργός Εργασίας με το «θράσος του ληστή» κατηγορεί τους επί δεκαετίες ληστευόμενους εργαζόμενους από τις κυβερνήσεις, τους μεγάλους επιχειρηματίες και τις τράπεζες, που ρήμαξαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών Ταμείων, ότι οι συντάξεις και οι όποιες παροχές είχαν οι εργαζόμενοι, ήταν αποτέλεσμα «πελατειακών αντιλήψεων»» σχολίασε το γραφείο Τύπου, σημειώνοντας: «Οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα η νέα γενιά πρέπει να εξεγερθούν, προκειμένου να βάλουν τέλος σ ένα συνεχές έγκλημα που γίνεται σε βάρος τους. Στόχος της κυβέρνησης και της ΕΕ ήταν και είναι ένας: Να μην έχουν στοιχειώδη ασφάλιση και παροχές και αντί για σύνταξη να παίρνουν επίδομα στα βαθιά γεράματα. Μέχρι εδώ η κοροϊδία και τα ψέματα». Η κατάληψη στο γραφείο του υπουργού διήρκησε περίπου 40 λεπτά. Κατά την απομάκρυνση τα 35 μέλη του ΠΑΜΕ κυκλώθηκαν από δυνάμεις των ΜΑΤ που προχώρησαν σε προσαγωγές. Την ίδια ώρα μέλη του ΠΑΜΕ που ήταν συγκεντρωμένα στο σημείο διαμαρτυρήθηκαν δημιουργήθηκε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις που έκαναν χρήση χημικών και συγκρούστηκαν με τους διαδηλωτές. Σύμφωνα με καταγγελίες τραυματίστηκαν πέντε άτομα, το ένα στο κεφάλι και παρελήφθη από ασθενοφόρο. Μέλη του ΠΑΜΕ πραγματοποίησαν συγκέντρωση συμπαράστασης στους προσαχθέντες έξω από τη ΓΑΔΑ. Στη ΓΑΔΑ μετέβη το απόγευμα η γ.γ. του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα, καθώς και αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον βουλευτή Δημήτρη Στρατούλη, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των συνδικαλιστών. Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης έκανε το απόγευμα την ακόλουθη δήλωση: «Η οργανωμένη επιδρομή και η προσπάθεια κατάληψης του υπουργείου Εργασίας με χρήση βίας, δεν δίνει λύση στα προβλήματα των εργαζομένων. Οι προπηλακισμοί και οι καταστροφές στη δημόσια περιουσία μόνο θλίψη προκαλούν. Λυπάμαι, γιατί κάποιοι με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων στήνουν σκηνικό έντασης και βίας. Οι ενέργειες αυτές τραυματίζουν τη Δημοκρατία και υπονομεύουν τις θυσίες των Ελλήνων. Ας γνωρίζουν, όμως, ότι τέτοιες πρακτικές είναι καταδικασμένες στη συνείδηση του ελληνικού λαού και στρέφονται εναντίον της ίδιας της κοινωνίας». «Τέτοιου είδους φαινόμενα δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά από την κυβέρνηση» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου, σχολιάζοντας την εισβολή στο υπουργείο Εργασίας. Το ΚΚΕ κατήγγειλε «τους τραυματισμούς, τις συλλήψεις, την άγρια επίθεση που δέχτηκαν δεκάδες συνδικαλιστές εργατικών «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 19 σωματείων και ομοσπονδιών από δυνάμεις των ΜΑΤ στο υπουργείο Εργασίας, οι οποίοι πήγαν να διαμαρτυρηθούν για τις νέες προκλητικές δηλώσεις του υπουργού για το Ασφαλιστικό». Ο ΣΥΡΙΖΑ, επίσης, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση «επιχειρεί να υποτάξει το εργατικό κίνημα και να τρομοκρατήσει όλους τους εργαζόμενους». Τελικά οι προσαγωγές των 35 ατόμων μετατράπηκαν σε συλλήψεις, με κατηγορίες για διατάραξη κοινής ειρήνης και απρόκλητες φθορές στο γραφείο του υπουργού. (Φωτο από in.gr.) Μουσικά σχολεία... χωρίς μουσικούς ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ - ΜΑΘΗΤΩΝ Κινητοποιήσεις πραγματοποίησαν την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου μαθητές και γονείς των μουσικών σχολείων της χώρας. Διαμαρτύρονται για το αυτονόητο: την έλλειψη καθηγητών μουσικής στα σχολεία τους, λόγω της μείωσης των δαπανών για την παιδεία. Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε, όπως ανακοίνωσε, την πρόσληψη ωρομισθίων καθηγητών, οι οποίοι σύμφωνα με εκπροσώπους των γονέων των μαθητών δεν φτάνουν για να καλύψουν τα κενά και θα «χαθούν» χιλιάδες ώρες διδασκαλίας στο βασικό για τα μουσικά σχολεία μάθημα. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη , ενέκρινε κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα: «Με αφορμή την εισαγγελική παρέμβαση στο Μουσικό Σχολείο του Δήμου μας για τις καταλήψεις - κινητοποιήσεις των μαθητών για την έλλειψη λεωφορείων και καθηγητών και την κλήση 3 η φορά του διευθυντή του σχολείου να «δώσει τα ονόματα των πρωταγωνιστών». Στο Μουσικό Σχολείο οι απώλειες διδακτικών ωρών σε εβδομαδιαία βάση από την αρχή της σχολικής χρονιάς είναι 360 ώρες. Με την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου ( ) θα καλυφτούν μόλις 17 ώρες!!!! Με δεδομένες τις μεγάλες περικοπές σε σίτιση, μεταφορά, η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Η κυβέρνηση υλοποιεί πολιτική υποβάθμισης, συρρίκνωσης, ακόμη και κατάργησης των μουσικών σχολείων. Η πολιτική αυτή στοχεύει στο να αφαιρεθεί κάθε ίχνος μαζικής δημόσιας μουσικής παιδείας και στο να εγκλωβιστούν από νωρίς οι μουσικοί στις δαγκάνες των χορηγών. Ως Δημοτικό Συμβούλιο: - Καταγγέλλουμε αυτούς που στη μέση της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν ότι θα καλύψουν το 1/20 των αναγκών σε καθηγητές μουσικής στα μουσικά σχολεία. - Καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση γιατί εμποδίζει τα παιδιά μας, τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών να μάθουν γράμματα, γιατί τα αφεντικά τους θέλουν να έχουν αύριο αμόρφωτους, ευέλικτους εργάτες, που δεν θα φέρνουν αντίρρηση. Σε αυτούς να πάει ο εισαγγελέας, αυτοί εμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και όχι τα παιδιά. Οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, λένε, αναζητούν το ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑ έγκλημα μέσα στις καταλήψεις και τις κινητοποιήσεις των μαθητών των γονιών τους και εκπαιδευτικών τους. Έγκλημα είναι να μην απολαμβάνει ο λαός τα αγαθά που παράγονται από τον ιδρώτα του. Έγκλημα είναι η ανεργία. Έγκλημα είναι να μην έχουν όλα τα παιδιά τη δυνατότητα να μορφώνονται, να σιτίζονται σωστά, να μην έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη, να μην έχουν ρεύμα και στέγη, να παγώνουν από το κρύο, να μη σχεδιάζουν με αυτοπεποίθηση το μέλλον τους. Έγκλημα είναι να στερείς από τους μαθητές το δικαίωμα να εκλέγουν δημοκρατικά τα όργανά τους, να συνεδριάζουν, να συζητούν, να αποφασίζουν, να δραστηριοποιούνται, να επιλέγουν τους τρόπους και τις μορφές του αγώνα τους. Έγκλημα είναι απέναντι στις κινητοποιήσεις να ορθώνονται συκοφαντίες και διάφορα «σωφρονιστικά» μέσα όπως η κλήση του διευθυντή του σχολείου και του προέδρου του Δ.Σ. του συλλόγου γονέων από την αστυνομία να κατονομάσουν τους υποκινητές των καταλήψεων. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ και στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια ποινικοποίησης, τρομοκρατίας, αυταρχισμού και καταστολής του δίκαιου αγώνα μαθητών - γονέων - εκπαιδευτικών για να καλυφθούν όλα τα κενά σε καθηγητές για δωρεά μεταφορά όλων των μαθητών από και προς τα σχολεία με ευθύνη του κράτους. Απαιτούμε να καταργηθεί τώρα η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του 1999 που στήνει στο εδώλιο τους μαθητές.» Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κουκουβίνος Δημήτριος Ένα χρόνο υφαίνεται ο «ΙΣΤΟΣ» στο Χαϊδάρι Ένα χρόνο έκλεισε ο «ΙΣΤΟΣ», ελεύθερος κοινωνικός χώρος αλληλεγγύης στο Χαϊδάρι. Με παρεμβάσεις, δράσεις και εκδηλώσεις παρεμβαίνει και προσπαθεί να δημιουργήσει «αντιδομές», ρωγμές στο βάρβαρο και απάνθρωπο καπιταλιστικό σύστημα. «Να δημιουργήσουμε μια άλλη μορφή οργάνωσης της κοινωνίας βασισμένη στις αρχές της αλληλεγγύης, της αυτοοργάνωσης και της αυτάρκειας, της συλλογικότητας και της συνεργατικότητας, της οικολογίας και της κοινωνικής οικονομίας» αυτός είναι ο στόχος της «ύφανσης του Κοινωνικού ΙΣΤΟΥ της πόλης» τόνισαν σε επίσκεψή μας στο χώρο. (Αναλυτικά στο επόμενο φύλλο μας) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» ΡΟΥΣΒΕΛΤ 17 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ.Κ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» σας προσκαλεί στην ετήσια χοροεσπερίδα του, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 και Ώρα 10:00μ.μ. στο Κέντρο «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ» (Λ. Ποσειδώνος 18, Ελληνικό, Τηλ: ) Τραγουδούν: Αντύπας - Δέσποινα Βανδή - Vegas Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα Το Δ.Σ. του Συλλόγου Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ: &

20 Σελίδα 20 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Πανιώνιος ΠΑΟΚ ΑΓΟ Ρεθύμνου Απόλλων Πατρών Άρης Ίκαρος Καλλιθέας Ηλυσιακός ΚΑΟ Δράμας Περιστέρι Κολοσσός Ρ Πανελευσινιακός Καβάλα Δεύτερη συνεχή ήττα γνώρισε το Περιστέρι, αυτή τη φορά από τον Πανελευσινιακό στην Ελευσίνα με και ο κίνδυνος υποβιβασμού γίνεται ορατός. Ήταν η ένατη ήττα σε 14 αγώνες για το Περιστέρι. Το Περιστέρι ήταν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο με έναν πόντο (20-21) και δύο στο ημίχρονο (33-35). Στην τρίτη περίοδο η Ελευσίνα παρουσίασε θεαματική βελτίωση στην άμυνα ενώ στην επίθεση αρχικά ο Μαγκουνής και εν συνεχεία ο Γκίμπσον έδωσαν λύσεις σε καίρια σημεία. Με τρίποντο του Μαγκουνή ο Πανελευσινιακός προηγήθηκε στο 24, το Περιστέρι μείωσε, όμως έμεινε σχεδόν τέσσερα λεπτά χωρίς καλάθι, με αποτέλεσμα οι Ελευσινιώτες να ξεφύγουν με με την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου. Το Περιστέρι δεν κατάφερε στο τέταρτο δεκάλεπτο να βελτιωθεί. Η Ελευσίνα συνέχισε να σκοράρει και πήρε τη νίκη με 13 πόντους διαφορά, καλύπτοντας κατά πολύ τη διαφορά που είχε χάσει στον πρώτο γύρο στο Κλειστό της οδού Τζων Κέννεντυ (77-75), οπότε σε περίπτωση ισοβαθμίας θα έχουν το πλεονέκτημα. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Κυριακόπουλος, Νίκον 1, Παπανικολόπουλος 13, Γκίμπσον 15, Μαγκουνής 21, Λιακόπουλος 15, Δεληγιάννης 1, Καμπ, Τσιάκος 2, Μαντζώρης 2, Τζόινερ 5, Αβραμίδης. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Παπαντωνίου 12, Κομποδιέτας, Θορν 6, Κανονίδης 3, Ψαρόπουλος 11, Μάντζαρης 11, Γουίλιαμς 8, Χάϊνς 4, Πέτρουλας 7, Λάκκας, Ζούμπος. Δηλώσεις Μετά το τέλος του παιχνιδιού ο προπονητής του Περιστερίου Τζίμης Κουστένης και ο Ανδρέας Ψαρόπουλος δήλωσαν τα εξής: ΤΖΙΜΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ: Συγχαρητήρια στην Ελευσίνα. Έδειξε μεγαλύτερη θέληση και διάθεση για να πάρει το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν συγκεντρωμένοι και προσηλωμένοι στον στόχο μας. Στην τρίτη περίοδο, που θεωρητικά είναι το καλό μας διάστημα, χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και βγήκαμε εκτός πλάνου παιχνιδιού. Έχουμε έναν ολόκληρο γύρο μπροστά μας. Το πρωτάθλημα θα πάει μέχρι το τέλος, όπως είχα πει και στην πρεμιέρα που νικήσαμε. ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για το οποίο είχαμε προετοιμαστεί πολύ καλά. Ο αντίπαλος μας έδωσε πολλά ελεύθερα σουτ που δυστυχώς δεν βάλαμε. Εκνευριστήκαμε με τη διαιτησία, αλλά κάπου μπορεί και να ήμασταν υπερβολικοί. Κοιτάμε τώρα τον αγώνα με τον Πανιώνιο που επίσης είναι εξαιρετικά δύσκολος. Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων συναντήσεων στην Α1 Κατηγορία μπάσκετ ανδρών: Παναθηναϊκός - Άρης 81-62, Ρέθυμνο - Κολοσσός Ρόδου 82-73, Απόλλων Πατρών - Ίκαρος Καλλιθέας 95-75, Πανιώνιος - ΚΑΟ Δράμας 75-73, Ηλυσιακός - Καβάλα 82-78, ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός Η βαθμολογία της Α1 Κατηγορίας μπάσκετ ανδρών σε 14 αγώνες: Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ Αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα των 1ου και 2ου ομίλων της Γ Κατηγορίας ΕΣΚΑ ανδρών. 1ος όμιλος Άμιλλα Περιστερίου - Άτταλος Καματερού 86-60, ΟΦΗ Ηρακλείου - ΑΟ Τρίτων 59-66, ΑΣ Παιανίας Κτησιφών - Παναθηναϊκός 48-97, Εθνικός Ελληνορώσων - ΑΟΝ Βύρωνος 67-57, Α.Ο. Τριφυλλιακός Πολυδρόσου - Α.Ο. Πρωτέας 50-42, Α.Ο. Πολιτεία - ΑΟ Αμπελοκήπων Η Α.Ε. Αχιλλέας είχε ρεπό. Η βαθμολογία του 1ου ομίλου σε 14 αγώνες: 1. Α.Ο. Τρίτων Παναθηναϊκός Τριφυλλιακός Πολ Άμιλλα Περιστερίου Α.Ο. Πρωτέας Α.Ο. Αμπελοκήπων ΟΦΗ Ηρακλείου Α.Ε. Αχιλλέας Άτταλος Καματερού Εθνικός Ελληνορ Α.Ο. Πολιτεία ΑΟΝ Βύρωνος Α.Σ. Παιανίας Κτησ Η επόμενη αγωνιστική 1/2/2013: ΑΟ Τρίτων - ΑΣ Παιανίας Κτησιφών, Παναθηναϊκός - Εθνικός Ελληνορώσων, ΑΟΝ Βύρωνος - Α.Ο. Τριφυλλιακός Πολυδρόσου, Α.Ο. Πρωτέας - Α.Ο. Πολιτεία, ΑΟ Αμπελοκήπων - Α.Ε. Αχιλλέας, Άτταλος Καματερού - ΟΦΗ Ηρακλείου. Η Άμιλλα Περιστερίου έχει ρεπό. 2ος όμιλος Εστία Φιλίας Θησέας - ΑΕΚ Περιστερίου 67-59, Οδυσσέας Γαλατσίου - Γ.Σ. Κερατέας 54-48, ΑΟΠ Ολυμπιάδα 96 - Α.Ο. Εκάλης 53-70, Χαραυγιακός - ΑΟΚ Χαλανδρίου 74-50, Γ.Σ. Παλλήνης - Τρεις Αστέρες , Α.Ο. Αμύντας - Γ.Σ. Βριλησσίων 78-80, Α.Σ. Ροδόπολης - Α.Ο. Κρόνος Γέρακα Η βαθμολογία του 2ου ομίλου σε 14 αγώνες: 1. ΑΟ Εκάλης Χαραυγιακός ΑΟΚ Χαλανδρίου ΓΣ Βριλησσίων ΑΟ Αμύντας ΓΣ Παλλήνης ΑΟ Κρόνος Γέρακα Τρεις Αστέρες Εστία Φιλίας Θησέας Α.Σ. Ροδόπολης Οδυσσέας Γαλατσίου Γ.Σ. Κερατέας ΑΟΠ Ολυμπιάδα ΑΕΚ Περιστερίου Η επόμενη αγωνιστική 1/2/2013: ΑΕΚ Περιστερίου - Οδυσσέας Γαλατσίου, Γ.Σ. Κερατέας - ΑΟΠ Ολυμπιάδα 96, Α.Ο. Εκάλης - Χαραυγιακός, ΑΟΚ Χαλανδρίου - Γ.Σ. Παλλήνης, Τρεις Αστέρες 89 - Α.Ο. Αμύντας, Γ.Σ. Βριλησσίων - Α.Σ. Ροδόπολης, Α.Ο. Κρόνος Γέρακα - Εστία Φιλίας Θησέας. Α ΦΑΣΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΣΚΑ ΠΑΙΔΩΝ Αποτελέσματα των αγώνων στους 5ο και 10ο ομίλους της Α φάσης της Β κατηγορίας ΕΣΚΑ Παίδων. 5ος όμιλος Α.Ο. Ίρις Πετρούπολης - Άμιλλα Περιστερίου 53-60, Διαγόρας Δρυοπιδέων - Άρης Πετρούπολης 42-48, Αθηναϊκός - ΑΟΝ Παλατιανής 54-58, ΓΕ Αγ. Αναργύρων - Δάφνη Δαφνίου 57-19, Αχαρνής - ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος Η βαθμολογία του 5ου ομίλου σε 16 αγώνες: 1. Γ.Ε. Αγ. Αναργύρων ΑΟΝ Παλατιανής Αχαρνής Άρης Πετρούπολης ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθ Αθηναϊκός Άμιλλα Περιστερίου Δάφνη Δαφνίου Ίρις Πετρούπολης Διαγόρας Δρυοπ Η επόμενη αγωνιστική: Άμιλλα Περιστερίου - Αχαρνής, Γ.Ε. Αγ. Αναργύρων - Ίρις Πετρούπολης, Άρης Πετρούπολης - Αθηναϊκός, Δάφνη Δαφνίου - ΑΟΝ Παλατιανής, ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος - Διαγόρας Δρυοπιδέων. Η επόμενη αγωνιστική Σάββατο 2/2/2013: Περιστέρι - Πανιώνιος, Κολοσσός Ρόδου - Ηλυσιακός, ΚΑΟ Δράμας - Απόλλων Πατρών, Καβάλα - Πανελευσινιακός, Άρης - Ρέθυμνο. Κυριακή 3/2/2013: Ίκαρος Καλλιθέας - ΠΑΟΚ. Δευτέρα 4/2/2013: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός. 10ος όμιλος ΓΣ Αστέρας Περιστερίου - ΜΕΝ Ιλίου Τα παιχνίδια ΑΕ Πετραλώνων - Γ.Σ. Περιστερίου Β, Θεμιστοκλής Αιγάλεω - ΑΟΠ Ολυμπιάδα 96 θα γίνουν στις 9 Φεβρουαρίου. Η ΑΕΚ Περιστερίου και η ΔΑΣ Άνω Λιοσίων είχαν ρεπό. Η βαθμολογία του 10ου ομίλου σε 13 αγώνες: 1. ΑΕΚ Περιστερίου Γ.Σ. Αστέρας Περιστ Γ.Σ. Περιστερίου Β ΔΑΣ Άνω Λιοσίων ΜΕΝ Ιλίου ΑΟΠ Ολυμπιάδα Θεμιστοκλής Αιγ ΑΕ Πετραλώνων Η επόμενη αγωνιστική: Γ.Σ. Περιστερίου Β - ΔΑΣ Άνω Λιοσίων, ΑΕΚ Περιστερίου - ΑΕ Πετραλώνων, ΑΟΠ Ολυμπιάδα 96 - ΓΣ Αστέρας Περιστερίου. METAΦΟΡΕΣ- ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. επικοινωνίας: Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΟ Πεύκης - Γ.Σ. Περιστερίου Ο Γ.Σ. Περιστερίου ξεπέρασε το εμπόδιο της τρίτης στη βαθμολογία Πεύκης την οποία νίκησε στην έδρα της με 9 πόντους διαφορά (56-65). Ο Γ.Σ.Π. ήταν μπροστά στο σκορ από την αρχή. Στο ημίχρονο ήταν μπροστά στο σκορ με 5 πόντους. Ήταν η 13η νίκη του Γ.Σ.Π. σε ισάριθμους αγώνες. Και παραμένει πρώτος στη βαθμολογία. Γ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (προπονητής Παπαδέλος): Τσαρούχα 8, Χαϊκάλη 9, Ζουρνή 15, Σερέτη 11, Μουστάκα 3, Μπακαλέξη 2, Χιώτη 16, Χαραλαμπάκη. Η ΑΕΚ Περιστερίου πήρε το παιχνίδι με τον Ιάσονα Κολωνού με 20-0 χωρίς αγώνα, αφού η ομάδα του Κολωνού έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα. Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων συναντήσεων: ΑΟ Ζωγράφου - ΜΕ- ΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος 49-42, Άρης Πετρούπολης - ΑΟ Παγκρατίου 65-56, ΓΣ Προμηθέας - ΑΕΣ Γαλατσίου 65- Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Β Κατηγορίας ΕΣΚΑ γυναικών: Άμιλλα Περιστερίου - Αμαζόνες 59-45, Γ.Σ. Ωρωπού - ΜΕΝ Ιλίου 65-42, ΓΑΟ Κουκουβάουνων - Γ.Σ. Αμαρουσίου 59-39, Α.Ο. Νήαρ Ηστ - ΑΚΟ Άρης Χολαργού 36-26, Φιλαθλητικός - Α.Σ. Παπάγου 52-44, Αγ. Νικόλαος Παλλήνης - Π.Ο. Αγίου Θωμά Η βαθμολογία σε 14 αγώνες: 1. ΓΑΟ Κουκουβάουνων Φιλαθλητικός Γ.Σ. Ωρωπού Αμαζόνες Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ Αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής στο 2ο όμιλο της Β Κατηγορίας ΕΣΚΑ ανδρών: Φίλιππος Περιστερίου - Α.Ο. Περισσού 60-63, Αναγέννηση Πετραλώνων - Εθνικός 58-40, Π.Ο. Αγίου Θωμά - Ποσειδών ΑΟΝΨ 70-51, Βριλησσιακός - ΕΦΟΑ Σπ. Λούης 47-55, Διαγόρας Δρυοπιδέων - ΚΑΟ Γέρακα 88-68, ΕΣ Ν. Μάκρης - ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 72-61, Αίολος Ταύρος Θεμιστοκλής Αιγάλεω Η βαθμολογία του 2ου ομίλου σε 14 αγώνες: 1. Διαγόρας Δρυοπιδέων Αναγέννηση Πετραλώνων ΕΦΟΑ Σπ. Λούης Αίολος Ταύρος ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΠΑΙΔΩΝ Αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α Κατηγορίας ΕΣΚΑ Παίδων: Γ.Σ. Περιστερίου - Α.Σ. Παπάγου 42-49, Α.Ο. Γαλατσίου - ΑΣΕ Δούκα 34-46, ΠΑΚ Χαλανδρίου - Παναθηναϊκός 32-48, Γ.Σ. Αμαρουσίου - Αγ. Παρασκευή , Α.Ο. Αμύντας - Ηλυσιακός 50-28, Αιγάλεω - Πανελλήνιος Η βαθμολογία σε 15 αγώνες: 1. ΑΣΕ Δούκα Παναθηναϊκός Α.Σ. Παπάγου Γ.Σ. Αμαρουσίου Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΕΦΗΒΩΝ Αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α Κατηγορίας ΕΣΚΑ Εφήβων: Γ.Σ. Περιστερίου - Κ.Ο. Χολαργού 89-49, Γ.Σ. Απόλλων - ΑΣΕ Δούκα 49-98, Φιλαθλητικός - Παναθηναϊκός 83-76, Γ.Σ. Αμαρουσίου - ΑΕΚ 78-48, Α.Ο. Αμύντας - Ηλυσιακός 54-81, Αιγάλεω - Πανελλήνιος Η βαθμολογία σε 15 αγώνες: Κυρία, Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιού. Με πείρα και συστάσεις. Πληροφορίες: , Θρίαμβος Αθηνών - ΑΟ Αμύντας Η βαθμολογία της Α Κατηγορίας ΕΣΚΑ γυναικών σε 13 αγώνες: 1. Γ.Σ. Περιστερίου Γ.Σ. Προμηθέας Α.Ο. Πεύκης Άρης Πετρούπολης Α.Ο. Παγκρατίου Α.Ο. Ζωγράφου Α.Ο. Αμύντας ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθ ΑΕΣ Γαλατσίου Θρίαμβος Αθηνών ΑΕΚ Περιστερίου Ιάσων Κολωνού Η επόμενη αγωνιστική: Γ.Σ. Περιστερίου - Άρης Πετρούπολης, ΑΕΚ Περιστερίου - Α.Ο. Πεύκης, Α.Ο. Παγκρατίου - Α.Ο. Ζωγράφου, ΑΕΣ Γαλατσίου - Ιάσων Κολωνού, ΠΑΟ Θρίαμβος Αθηνών - Γ.Σ. Προμηθέας, ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος - Α.Ο. Αμύντας. 5. Π.Ο. Αγ. Θωμά Α.Σ. Παπάγου Γ.Σ. Αμαρουσίου Άμιλλα Περιστερίου Α.Ο. Νήαρ Ηστ Αγ. Νικόλαος Παλλ ΜΕΝ Ιλίου ΑΚΟ Άρης Χολ Η επόμενη αγωνιστική: Αγ. Νικόλαος Παλλήνης - Άμιλλα Περιστερίου, Αμαζόνες - Γ.Σ. Ωρωπού, ΜΕΝ Ιλίου - ΓΑΟ Κουκουβάουνων, Γ.Σ. Αμαρουσίου - Α.Ο. Νήαρ Ηστ, ΑΚΟ Άρης Χολαργού - Φιλαθλητικός, Π.Ο. Αγίου Θωμά - Α.Σ. Παπάγου. 6. Θεμιστοκλής Αιγάλεω Π.Ο. Αγ. Θωμά Εθνικός Γ.Σ Ποσειδών ΑΟΝΨ ΚΑΟ Γέρακα Α.Ο. Περισσού Φίλιππος Περιστερίου Βριλησσιακός Α.Ο ΕΣ Ν. Μάκρης Η επόμενη αγωνιστική: Θεμιστοκλής Αιγάλεω - Φίλιππος Περιστερίου, Ποσειδών ΑΟΝΨ - Βριλησσιακός Α.Ο., ΕΦΟΑ Σπ. Λούης - Διαγόρας Δρυοπιδέων, ΚΑΟ Γέρακα - ΕΣ Ν. Μάκρης, ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας - Αίολος Ταύρος 2006, Α.Ο. Περισσού - Αναγέννηση Πετραλώνων, Εθνικός Γ.Σ. - Π.Ο. Αγίου Θωμά. 5. Αιγάλεω Α.Ο. Αμύντας Πανελλήνιος Γ.Σ. Περιστερίου Α.Ο. Γαλατσίου Αγ. Παρασκευή ΠΑΚ Χαλανδρίου Ηλυσιακός Η επόμενη αγωνιστική: Ηλυσιακός - Γ.Σ. Περιστερίου, Πανελλήνιος - Α.Ο. Αμύντας, ΑΣΕ Δούκα - Αιγάλεω, Παναθηναϊκός - Α.Ο. Γαλατσίου, Αγ. Παρασκευή - ΠΑΚ Χαλανδρίου, Α.Σ. Παπάγου - Γ.Σ. Αμαρουσίου. 1. Παναθηναϊκός Φιλαθλητικός ΑΣΕ Δούκα Α.Ο. Αμύντας Ηλυσιακός Αιγάλεω Γ.Σ. Περιστερίου Γ.Σ. Αμαρουσίου Πανελλήνιος Κ.Ο. Χολαργού Γ.Σ. Απόλλων ΑΕΚ Η επόμενη αγωνιστική: Ηλυσιακός - Γ.Σ. Περιστερίου, Παναθηναϊκός - Γ.Σ. Απόλλων, ΑΕΚ - Φιλαθλητικός, Κ.Ο. Χολαργού - Γ.Σ. Αμαρουσίου, Πανελλήνιος - Α.Ο. Αμύντας, ΑΣΕ Δούκα - Αιγάλεω.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγουν οι κατασκευές

Να φύγουν οι κατασκευές Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγαπητοί γονείς Είχαμε επισημάνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι η νέα χρονιά, βρίσκει τα σχολεία σε χειρότερη κατάσταση από την περσινή, τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ)

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Η ΟΓΕ αγωνίζεται από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της για την αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας. Η στήριξη του νέου ζευγαριού, και ιδιαίτερα της γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση. Μου θύμισαν την αντίστοιχη δήλωση του Τζωρτζ Μπους το 2001, μετά από

λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση. Μου θύμισαν την αντίστοιχη δήλωση του Τζωρτζ Μπους το 2001, μετά από ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι όλες τοποθετήσεις που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα, ειδικά από τους εκπροσώπους της τρικομματικής Κυβέρνησης, λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 7: Κυκλοφοριακή Αγωγή

Σενάριο 7: Κυκλοφοριακή Αγωγή Σενάριο 7: Κυκλοφοριακή Αγωγή Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Κυκλοφοριακή Αγωγή Γνωστικό Αντικείμενο: Μελέτη Περιβάλλοντος Διδακτική Ενότητα: Μεταφορές Τάξη: Β' Δημοτικού Διάρκεια: 2 ώρες Δραστηριότητα 1: Κυκλοφορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α»

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» 12.04.2014 Κυρίες και κύριοι, Οι μέρες που ζούμε είναι κρίσιμες. Η εποχή που βιώνουμε δεν είναι εύκολη για κανέναν.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» Ομιλία του Επικεφαλή της Παράταξης «Αιγάλεω 21 ος Αιώνας», Παναγιώτη Μπιτούνη, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 6 Φεβρουαρίου 2005 Σας ευχαριστούμε που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες η έγκυρη ενημέρωση για το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 21