Κ Ω Σ Α Β Α Ρ Ε Λ Ι Δ Η Β Ι Ο Γ Ρ Α Υ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Ω Σ Α Β Α Ρ Ε Λ Ι Δ Η Β Ι Ο Γ Ρ Α Υ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α"

Transcript

1 Κ Ω Σ Α Β Α Ρ Ε Λ Ι Δ Η ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ Ε.Μ.Π. Κατοικία: Κονίτσης 12 Υιλοθέη, ΣΚ 15237, τηλ , Γραφείο: Καλλιδρομίου 49 (5 ος όροφος), , (& φαξ), Β Ι Ο Γ Ρ Α Υ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: ΓΡΑΥΕΙΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: Κώστας Βαρελίδης Γεώργιος Κονίτσης 12, Υιλοθέη Καλλιδρομίου 49, Εξάρχεια Έγγαμος, δύο παιδιά Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΟΤΔΕ : πουδές Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ Αγγλικά: Πολύ καλά Γαλλικά: Πολύ καλά Ιταλικά: Βασικές γνώσεις

2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ (πτυχίο Γ` τάξης για τατικές μελέτες και Γ` τάξης για Αρχιτεκτονικές μελέτες) , μελέτες, επιβλέψεις, κατασκευές άνω των 1000 ιδιωτικών και δημόσιων κτιριακών έργων (ΒΑΡΕΛΙΔΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟ ΕΠΕ) , ΝΑΣΟ επίβλεψη έργων (γραφείο έργων ΝΑΣΟ). 1980, Μελέτη και σύνταξη του κανονισμού ανάθεσης και εκτέλεσης έργων της ΔΕΠΟ (ανάθεση από ΔΕΠΟ) , υνεργάτης της ΔΕΠΟ , προσαρμογή της μελέτης και γενική επίβλεψη των έργων υποδομής και πεζοδρόμησης της συνοικίας της Πλάκας (για λογαριασμό της ΔΕΠΟ). 1985, Επίβλεψη κατασκευής πλατείας Μητρόπολης Αθηνών (ΔΕΠΟ). 1986, Τπεύθυνος έργου αποκατάστασης και αλλαγής χρήσης του νεοκλασικού κτιρίου του Αρσακείου σε έδρα του υμβουλίου Επικρατείας (ΔΕΠΟ). 1988, Μέλος 4μελούς επιστημονικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη σύνταξη του ισχύοντος Κτιριοδομικού Κανονισμού (ανάθεση ΤΠΕΦΩΔΕ) , Ετερόρρυθμος Εταίρος της «Κ. Μυλωνάς Κ. Καργάκος & υνεργάτες Ε.Ε.» Σεχνική Εταιρεία Μελετών (Δ` τάξης). τατικές μελέτες Δημοσίου. Από 1991 σήμερα: ΙΔΡΤΣΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΔΟΜΗ». ΜΕΛΕΣΕ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ω IΔΙΩΣΗ ΜΕΛΕΣΗΣΗ ΚΑΙ Ω ΣΕΦΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ & ΜΕΛΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΔΟΜΗ» Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών (Πολεοδομικών, Φωροταξικών, Αρχιτεκτονικών, Περιβαλλοντικών). [Λοιπά μέλη: Πόπη Π. Θεοδωρακάκου Βαρελίδου Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Γιώργος Κ. Βαρελίδης Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Πέτρος Κ. Βαρελίδης Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Περιβαλλοντολόγος, πτυχ. ΑΣΟΕ π. Ακόλουθος Περιβάλλοντος Μ.Ε.Α.]. Ενδεικτική δραστηριότητα ως μέλος της «ΔΟΜΗ» (1991-σήμερα): 2009 έως σήμερα, ELBISCO Α.Β.Ε.Ε., αξιολόγηση εργοστασίου της στη Φαλκίδα και υπηρεσίες Σεχνικού υμβούλου , μελέτες ιδιωτικής πολεοδόμησης. 2005, Αξιολόγηση κτιρίου στην οδό Θηβών (ως προς την καταλληλότητά του) για τη μεταφορά των υπηρεσιών του ΤΠΕΦΩΔΕ και του ΤΠΠΟ (ανάθεση από ΣΕΕ).

3 2002, Πολεοδομική Μελέτη Μεσογγής Κέρκυρας. 1999, «Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού» στην Ικαρία. Οικονομοτεχνική Μελέτη, Αρχιτεκτονική Μελέτη, Ειδικές Μελέτες και επίβλεψη (πρόγραμμα LEADER Ι). 1997, Πολεοδομική Μελέτη Λάκκας Αναβύσσου. 1996, Πολεοδομική Μελέτη Ανάπλαση Ιστορικού Πάρκου χολής Ευελπίδων στη Βάρη Αττικής. 1993, Οικονομοτεχνική Μελέτη εναλλακτικών δυνατοτήτων τουριστικής αξιοποίησης ακινήτου 640 στρεμμάτων στην επαρχία Σροιζηνίας για λογαριασμό της RE Poros Hydra Cultural and Tourism Center Greece Europe (Project LV 0202), Βελγικών συμφερόντων σήμερα, Διαιτησίες και Πραγματογνωμοσύνες Σεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΣΕΕ). ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΚΕ ΘΕΕΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΜΒΟΤΛΟΤ , Κ.Ε.Δ. (Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου). Μέλος του Σεχνικού υμβουλίου ως εκπρόσωπος του Σ.Ε.Ε , Σεχνικός ύμβουλος Ε.Ε.Α.Φ.Α. (Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Φώρων Αθήνας) για τη διαμόρφωση Διονυσίου Αρεοπαγίτου Αποστόλου Παύλου , Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΚΕΚ FORUM» , Μέλος του Διοικητικού υμβουλίου της Δ.Ε.ΠΟ.. (Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και τέγασης). 1989, Ειδικός ύμβουλος Τπουργού ΤΦΟΠ σε θέματα κατοικίας και ειδικής κτιριολογίας, πολεοδομικών κανονισμών και εφαρμογών , Σεχνικός ύμβουλος του Οικοδομικού και Προμηθευτικού υνεταιρισμού Γιατρών Μελέτη Επίβλεψη Κατασκευή οικισμού παραθεριστικής κατοικίας , Διευθυντής της Κοινοπραξίας Δ.Ε.ΠΟ.. Δήμου Σαύρου για τη ριζική ανάπλαση προσφυγικής οικιστικής νησίδας στο Δήμο (επί της Πειραιώς). Ανέγερση πολυκατοικιών, κτιρίου γραφείων και εμπορικών καταστημάτων , Διεύθυνση Κατασκευών Δ.Ε.ΠΟ.. Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και τέγασης (Αποκατάσταση Αρσακείου και αλλαγή χρήσης σε έδρα του τε υπεύθυνος έργου, πλατεία Δικαιοσύνης, ανάπλαση Μεταξουργείου Θησείου, ανάπλαση Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης κ.ά.).

4 , Σεχνικός ύμβουλος της Εταιρείας Μελετών «Α.Δ.Κ.» (Αρώνης Δρέττας Καρλαύτης) , Σεχνικός ύμβουλος στην Σεχνική Εταιρεία «Γ. Κανδύλης & ία» με εργοληπτικό πτυχίο Γ` τάξης για οικοδομικά και συγκοινωνιακά έργα. ΕΙΗΓΗΕΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ, ΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕ (ενδεικτικά) 2004 σήμερα, διδασκαλία στα σεμινάρια ΙΕΚΕΜ (Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ελλήνων Μηχανικών) με θέμα «Προδιαγραφές Μελετών». 1996, «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης», ημ. ΣΕΕ. 1994, Διδασκαλία 20 ωρών με θέμα «Αναπλάσεις Αστικού Φώρου» στη Αρχιτεκτονική χολή της τοκχόλμης (πρόγραμμα ERASMUS) , Οργάνωση και εκτέλεση σεμιναρίων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δήμου Σαύρου. 1992, Διαλέξεις (ως προσκεκλημένος ομιλητής) στο ΣΕΙ Αθήνας για θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας και αναπλάσεων. 1992, Διαλέξεις (ως προσκεκλημένος ομιλητής) στο ΣΕΙ Πειραιά για τον Κτιριοδομικό Κανονισμό. 1992, Διδασκαλία σε επιδοτούμενα σεμινάρια του ΣΕΕ με θέμα την επαγγελματική εκπαίδευση των νέων Μηχανικών (θέμα: «Προδιαγραφές Μελέτης και Εκτέλεσης Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων»). 1992, Διάλεξη στο Ε.Μ.Π. με θέμα «Αναπλάσεις το Παράδειγμα της Ανάπλασης του Σαύρου». 1990, Εισήγηση με θέμα «Πολεοδομικές Εφαρμογές και Μνημεία», Διεθνές υνέδριο «ύγχρονες Πόλεις πάνω σε Παλιές», ICOMOS, Άρτα. 1990, Εισήγηση με θέμα «Έλεγχος των Κατασκευών», Διήμερο για την οργάνωση και λειτουργία των πολεοδομικών υπηρεσιών της χώρας, ΣΕΕ. 1986, Εισηγητής σε σειρά σεμιναρίων του ΣΕΕ με θέμα «Παρουσίαση Άρθρων του Νέου ΓΟΚ» (Αθήνα, Καβάλα, Κομοτηνή, Πύργος, Ρόδος, Θεσσαλονίκη κ.λπ.). 1985, Εισήγηση για τα έργα υποδομής της Πλάκας σε Διεθνή υνάντηση υπό την αιγίδα του ΤΠΕΦΩΔΕ (ξενοδοχείο Holiday In ). 1984, Εισηγητής σε σειρά σεμιναρίων του ΣΕΕ με θέμα «Άδειες Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών» (Καλαμάτα, πάρτη, Πάτρα, Ρόδος, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη και Καβάλα). 1984, υμμετοχή στο υνέδριο «εισμοί και Κατασκευές» του ΣΕΕ.

5 1983, Εισήγηση με θέμα «Έργα Πολεοδόμησης και Τποδομής της Πλάκας» στο υνέδριο «Αισθητική των Πόλεων και Πολιτική Παρεμβάσεων» στους Δελφούς (ΤΠΕΦΩΔΕ). 1981, Εισήγηση στο υνέδριο «ύγχρονη Κατοικία» με θέμα «Η Αρχιτεκτονική που Επιβάλλει ο ΓΟΚ», ΣΕΕ. 1979, Εισήγηση με θέμα «Η Επίδραση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού στην Αρχιτεκτονική», υνέδριο «Οικοδομή στην Ελλάδα», ύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (.Π.Μ.Ε.). 1978, Εισήγηση με θέμα «Θεσμικό Πλαίσιο Κατασκευών η Επέμβαση του Κράτους στη Διαμόρφωση του Οικιστικού Περιβάλλοντος», υνέδριο «Οι Κατασκευές στην Ελλάδα» (ΣΕΕ). ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ ΤΓΓΡΑΥΙΚΟ ΕΡΓΟ 2011, (υπό έκδοση) «Κριτική της Νομολογίας του ΣτΕ επί Θεμάτων Πολεοδομικής Νομοθεσίας». 2007, «Κατευθύνσεις για την Εφαρμογή των Προδιαγραφών Σύνταξης Μελετών Ιδιωτικών Έργων», εκδ. ΙΕΚΕΜ/ΣΕΕ, Αθήνα (συν. Γ. Κ. Βαρελίδη). Διανέμονται ως κύριο βοήθημα στα σχετικά σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ/ΣΕΕ, που απευθύνονται σε μηχανικούς και ως συμπληρωματικό βοήθημα στα μαθήματα Σεχνικής Νομοθεσίας & Αρχιτεκτονικής του Σμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του ΣΕΙ Πειραιά. 2003, «Λαϊκά Λιθανάγλυφα Κυθήρων Κοσμολογικοί Συμβολισμοί», εισήγηση δημοσιευμένη 2008 στα Πρακτικά του Επιστημονικού υμποσίου (Corpus Kυθηραϊκής Βιβλιογραφίας). Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων, Κύθηρα, επτέμβριος (σε συνεργασία με Πόπη Π. Θεοδωρακάκου Βαρελίδου). 2004, «Εφαρμογή της Πολεοδομικής Νομοθεσίας Προδιαγραφές Μελετών Φορολογικά» (σε συνεργασία), έκδοση ΙΕΚΕΜ/ΣΕΕ (ΙΕΚΕΜ Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ελλήνων Μηχανικών). 1999, «Έλεγχος Μελετών και Κατασκευών Ιδιωτικών Έργων» (συνεργ.), ΣΕΕ ΑΔΑ & Π.Γ.Δ. 1996, «Μελέτη Αναγκαίων Αναπτυξιακών Έργων Πολεοδομικού Συγκροτήματος Νομαρχίας Αθηνών. Προτάσεις Ενταγμένες στον Ευρύτερο Χωροταξικό Σχεδιασμό της Περιοχής», Μελέτη Έρευνα (χρηματοδότηση Ε.Κ.Σ.) με έγκριση Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Α.Π. 124/3/ ) και Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (Α.Π. 3615/ ), εκδ. FORUM ΔΟΜΗ, Αθήνα, σελ. 278 (σε συνεργασία).

6 1995, εισήγηση στη ημερίδα ΣΕΕ με θέμα «Ανθρώπινες Λειτουργίες σε ύγχρονα Κτίρια». 1993, Εισήγηση με θέμα «Έλεγχος των Κατασκευών», Διήμερο για την οργάνωση και λειτουργία των πολεοδομικών υπηρεσιών της χώρας, ΣΕΕ (πρακτικά). 1990, Εισήγηση με θέμα «Πολεοδομικές Εφαρμογές και Μνημεία», Διεθνές υνέδριο «ύγχρονες Πόλεις πάνω σε Παλιές», ICOMOS, Άρτα (πρακτικά). 1987, «Νέοι Τρόποι Οικιστικής Ανάπτυξης. Το Παράδειγμα της Ανάπλασης στον Ταύρο», εφημερίδα Hellenews. 1985, «Γενικά Θέματα Πειθαρχικής και Ποινικής Ευθύνης των Μηχανικών», Δελτίο.Π.Μ.Ε. 1984, «Διατήρηση Παραδοσιακών Συνόλων», εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». 1981, Εισήγηση στο υνέδριο «ύγχρονη Κατοικία» με θέμα «Η Αρχιτεκτονική που Επιβάλλει ο ΓΟΚ», ΣΕΕ. 1979, «Η Στέγαση στην Ελλάδα Μελέτη Πηγών, Βιβλιογραφίας, Θεσμικού Πλαισίου», μελέτη ομάδας εργασίας ΣΕΕ (Βαρελίδης Κ., Εμμανουήλ Δ., ελιανίτης Φρ.), έκδοση ΣΕΕ, Ιανουάριος. ΑΛΛΕ ΤΝΑΥΕΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 1980 σήμερα, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής ΓΟΚ και Πολεοδομικών Εφαρμογών του ΣΕΕ σήμερα, Πραγματογνώμων του ΣΕΕ και του Τπουργείου Δικαιοσύνης (άνω των 50 εκπονηθείσες πραγματογνωμοσύνες) σήμερα, Διαιτητής του ΣΕΕ (5 ανατεθείσες Διαιτησίες) σήμερα, εκπροσώπηση του ΣΕΕ στο ΤΠΕΦΩΔΕ (ΤΠΕΚΑ από το 2009) για θέματα κανονισμών, πολεοδομικών γραφείων, ελέγχου κατασκευών (αυθαίρετη δόμηση, καταμερισμός ευθυνών κ.λπ.) και γενικότερα πολεοδομικής νομοθεσίας , Μέλος του ICOMOS (Διεθνές υμβούλιο Μνημείων και Σοποθεσιών). 1987, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Κατοικίας του ΣΕΕ , υμμετοχή σε σειρά ομάδων εργασίας του ΣΕΕ για τη σύνταξη του ισχύοντος Γ.Ο.Κ./1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός) , μέλος της Επιτροπής Πολεοδομικών Εφαρμογών του ΠΜΕ.

Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Κ. Β Α Ρ Ε Λ Ι Δ Η Β Ι Ο Γ Ρ Α Υ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Κ. Β Α Ρ Ε Λ Ι Δ Η Β Ι Ο Γ Ρ Α Υ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 1 Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Κ. Β Α Ρ Ε Λ Ι Δ Η Δρ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟ Ε.Μ.Π. ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Κονίτσης 12 Υιλοθέη, ΣΚ 15237, τηλ. 210-6855810, 210-3302159(γραφείο), 210-3302166(& φαξ), 210-5381386(ΣΕΙ-γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΥΠ.ΠΟ.Α. 26 η Ε.Β.Α. Η Μ Ε Ρ Ι Α Προστασία Παραδοσιακών Οικισµών & Σύγχρονος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασµός Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014 ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΠΑΠΠΑΣ.Κ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ I.U.A.V. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΙ. ΘΕΣΗ ΙΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΙV. ΓΛΩΣΣΕΣ V. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ VI. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ VII. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ VIII. ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ Συμπράττοντες - Ανάδοχοι ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της

Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ...7 1.2. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...10

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις

Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΗ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1983-2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1983-2010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1983-2010 Εργασίες Δήμου Τεύχη / Θεματικές περιοχές Εργασίες / Τεύχη Βασικών Φορέων Βιβλία Ιστορικό Αρχείο Δήμου Συγγραφή, Εποπτεία, Τήρηση, Αρχειοθέτηση Θανάσης Κων/νου Παππάς Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α1 ΔΟΜΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. Αποτελείται από 2 συνεχείς τόμους (Μέρος Α και Β )

ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α1 ΔΟΜΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. Αποτελείται από 2 συνεχείς τόμους (Μέρος Α και Β ) Ενημερωτικό Σημείωμα Το νομικό περιοδικό «Δομική Ενημέρωση», ιδρύθηκε το 1970 με σκοπό την διαρκή ενημέρωση του τεχνικού κόσμου σε θέματα κατασκευαστικής νομοθεσίας. Ασχολείται αποκλειστικά με τη συλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Ελισάβετ Χατζηνικολάου Ειδικότητα : Νομικός Εξειδίκευση : τουριστική ανάπτυξη, τουριστική νομοθεσία Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά,Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα Γενικά Στοιχεία Επίθετο: Φιλίππου - Τσιώνα Όνομα: Καλλιόπη Ημερομηνία γέννησης: 14 Ιουλίου 1957 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με δύο τέκνα Διεύθυνση Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών 1 (ΘΕΟ) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31 Δεκεμβρίου 1954. Τόπος γέννησης: Χίος Χίου. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη (με τον αρχιτέκτονα Θωμά Γαβαλά).

Διαβάστε περισσότερα

01/ 382 ΤΕΥΧΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 4055 1 OKTΩBPIOY 2009, ENTYΠO KΛEIΣTO, AP. AΔEIAΣ 157/92, K.T.Θ. TIMH 0.01 E 1OKTΩBPIOY 2009 382ΤΕΥΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22

01/ 382 ΤΕΥΧΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 4055 1 OKTΩBPIOY 2009, ENTYΠO KΛEIΣTO, AP. AΔEIAΣ 157/92, K.T.Θ. TIMH 0.01 E 1OKTΩBPIOY 2009 382ΤΕΥΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 01/ 382 1OKTΩBPIOY 2009 382ΤΕΥΧΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 4055, ENTYΠO KΛEIΣTO, AP. AΔEIAΣ 157/92, K.T.Θ. TIMH 0.01 E ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 Ιδιοκτήτης: TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ NΠΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: 28 Ιανουαρίου 1959 Τόπος Γέννησης: Χερσόνησος Ηρακλείου Κρήτης Οικογενειακή Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: Κωνσταντίνος Καραδήμας Εργαστήριο/Τομέας: Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα 4 «Συνθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 29/06/2013, ώρα 10:00, αίθουσα ΤΕΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 29/06/2013, ώρα 10:00, αίθουσα ΤΕΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 29/06/2013, ώρα 10:00, αίθουσα ΤΕΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η Ημερήσια Διάταξη της πρόσκλησης: 1.Ασφαλιστικό (45λεπτά) 2.Οικονομικά προβλήματα σύγκλησης της Αντιπροσωπείας

Διαβάστε περισσότερα

01/ 464 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22

01/ 464 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 01/ 464 ΤΕΥΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 020037 Tιμοκατάλογος Eνοικίασης Aιθουσών TEE/TKM* Aίθουσες Kαθημερινή πρωί ή απόγευμα Kαθημερινή όλη μέρα Σάββατο-Kυριακή πρωί ή απόγευμα Σάββατο-Kυριακή όλη μέρα Aμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007 2009 Μια πλούσια δραστηριότητα ανέπτυξε το Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κατά τη τριετία 2007-2009,

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο Επίκαιρο Σεμινάριο Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης Δυνατότητα Παρακολούθησης του σεμιναρίου: On-Line / ζωντανά μέσω Διαδικτύου με δυνατότητα ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΧΙΩΤΙΝΗ-ΚΥΒΕΛΟΥ ΕΠ ΙΚΟ ΥΡΗ ΚΑ ΘΗΓΗΤΡ ΙΑ Τ ΜΗΜ ΑΤΟΣ ΟΙ ΚΟΝ ΟΜ ΙΚ ΗΣ ΚΑ Ι ΠΕΡ ΙΦΕΡ ΕΙΑΚ ΗΣ Α ΝΑΠΤ ΥΞΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΧΙΩΤΙΝΗ-ΚΥΒΕΛΟΥ ΕΠ ΙΚΟ ΥΡΗ ΚΑ ΘΗΓΗΤΡ ΙΑ Τ ΜΗΜ ΑΤΟΣ ΟΙ ΚΟΝ ΟΜ ΙΚ ΗΣ ΚΑ Ι ΠΕΡ ΙΦΕΡ ΕΙΑΚ ΗΣ Α ΝΑΠΤ ΥΞΗΣ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΧΙΩΤΙΝΗ-ΚΥΒΕΛΟΥ ΕΠ ΙΚΟ ΥΡΗ ΚΑ ΘΗΓΗΤΡ ΙΑ Τ ΜΗΜ ΑΤΟΣ ΟΙ ΚΟΝ ΟΜ ΙΚ ΗΣ ΚΑ Ι ΠΕΡ ΙΦΕΡ ΕΙΑΚ ΗΣ Α ΝΑΠΤ ΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕ ΙΟΥ Π ΑΝΕΠ ΙΣΤΗ ΜΙ ΟΥ ΚΟΙ ΝΩΝ ΙΚΩ Ν ΚΑΙ Π ΟΛ ΙΤΙ ΚΩΝ ΕΠ ΙΣΤΗ ΜΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. (2002). Ασχολείται με την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Διετέλεσε μέλος του ΔΣ του φοιτητικού συλλόγου της σχολής ΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δερβένης Δημήτρης Κωνσταντίνος Δονδολίνων 5, Βόλος 38222 24210-32198 6974-482283 24210-33454 1956 Βόλος Παντρεμένος Ναυπηγών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δερβένης Δημήτρης Κωνσταντίνος Δονδολίνων 5, Βόλος 38222 24210-32198 6974-482283 24210-33454 1956 Βόλος Παντρεμένος Ναυπηγών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Δερβένης Όνομα: Δημήτρης Όνομα πατρός: Κωνσταντίνος Δ/νση Κατοικίας: Δονδολίνων 5, Βόλος 38222 Τηλ.: 24210-32198 6974-482283 Fax: 24210-33454 E-mail: d.dervenis@gmail.com ddervenis@volos-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 31-07-2013 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθµ. Πρωτ.: 35381 ήµος Κεφαλλονιάς Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση: Π. Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 email: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

e - ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Αφιέρωμα σε τεχνολογίες θέρμανσης διαφόρων πηγών ενέργειας Τ Λ Λ Ο Γ Ο Μ Η Φ ΑΝΟΛΟΓΨΝ Η Λ ΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ Β Ο Ρ ΕΙ Ο Τ Ε Λ Λ ΑΔ Ο

e - ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Αφιέρωμα σε τεχνολογίες θέρμανσης διαφόρων πηγών ενέργειας Τ Λ Λ Ο Γ Ο Μ Η Φ ΑΝΟΛΟΓΨΝ Η Λ ΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ Β Ο Ρ ΕΙ Ο Τ Ε Λ Λ ΑΔ Ο Τ Λ Λ Ο Γ Ο Μ Η Φ ΑΝΟΛΟΓΨΝ Η Λ ΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ Β Ο Ρ ΕΙ Ο Τ Ε Λ Λ ΑΔ Ο Η Μ Ε Ι Α Ε Ν Δ Ι Α Υ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο : Συνζντευξθ Ειδικοφ Γραμματζα Επικεώρθςθσ Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ του κ. Μωυςι Κουρουηίδθ. Στατιςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα επιλογής 9 ου εξαμήνου Περιφερειακή Ανάπτυξη ΙΙ (και Πολεοδομία Χωροταξία): Θεωρίες και Εφαρμογές Προγραμματισμού Σχεδιασμού

Μάθημα επιλογής 9 ου εξαμήνου Περιφερειακή Ανάπτυξη ΙΙ (και Πολεοδομία Χωροταξία): Θεωρίες και Εφαρμογές Προγραμματισμού Σχεδιασμού Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης (ΤΟ.ΜΕ.Σ.Υ.Δ.Ε.Α.Ν) Εργαστήριο Σχεδιασμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών» ΕΠΙ ΣΗ ΑΡΦΗ 1.Η ανάγκη για την θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για την έκδοση αδειών δόμησης, τον αδιάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 4 73132 ΦΑΝΙΑ ΣΗΛ: 28210-52329,45349 FAX: 28210-28307 http://www.chania-cci.gr, e-mail: epimel@chania-cci.gr Περιεχόμενα 1. τοιχεία Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή www.horotechniki.com Λέοντος Σοφού 20 ΤΘ60115 ΤΚ57001 Θέρμη Τ2310473770 F 2310473710 E horotech@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα