ΤΗΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΑΠΗΣ Σ ΑΓΑΠΗΣ Α Ζώνη: 0,40 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΑΓΑΠΗ που περικλείεται από τα σημεία ( 8, 9, 10, 11, 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 0, 1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 8) 600 6

2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΑΠΗΣ Σ ΣΚΛΑΒΟΧΩΡΙΟΥ Α Ζώνη: 0,30 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΣΚΛΑΒΟΧΩΡΙ που περικλείεται από τα σημεία ( 1,, 3, 4, 5, 6, 7, 1)

3 ΔΗΜΟΣ: NΗΣΟΣ: ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΟÉÊÉÓÌÏ Σ: ΑΕΤΟΦΩΛΙΑΣ Α Ζώνη: 0,35 Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá óôéò óåëßäåò Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΑΕΤΟΦΩΛΙΑ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 13, 1)

4 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΑΛΛΟΝΗΣ Σ ΚΑΛΛΟΝΗΣ Α Ζώνη: 0,50 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΚΑΛΛΟΝΗ που περικλείεται από τα σημεία (, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 0, )

5 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΑΛΛΟΝΗΣ Σ ΚΑΡΚΑΔΟΣ Α Ζώνη: 0, 35 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΚΑΡΚΑΔΟΣ που περικλείεται από τα σημεία ( 1,, 3, 1)

6 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΑΛΛΟΝΗΣ Σ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΣΜΑ Α Ζώνη: 0, 35 Β Ζώνη: 0,35 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει το τμήμα του οικισμού ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΣΜΑ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 13, 14, 15, 16, 1) 550 Β Ζώνη: Περιλαμβάνει το τμήμα του οικισμού ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΣΜΑ που περικλείεται από τα σημεία (17, 18, 19, 0, 1,, 17)

7 ΔΗΜΟΣ: NΗΣΟΣ: ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΑΜΠΟΥ ΟÉÊÉÓÌÏ Σ: ΑΓΙΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ Για όλες τις Ζώνες Σ.Ο. = 0,60 Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá óôéò óåëßäåò Α Ζώνη: Περιλαμβάνει το τμήμα του οικισμού ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 4, 5, 6, 7, 1) 900 Β Ζώνη: Περιλαμβάνει το τμήμα του οικισμού ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ που περικλείεται από τα σημεία (8, 9, 10, 11, 8)

8 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΑΜΠΟΥ Σ ΚΑΜΠΟΥ Α Ζώνη: 0,50 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΚΑΜΠΟΣ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 1)

9 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΑΜΠΟΥ Σ ΛΟΥΤΡΩΝ Α Ζώνη: 0,50 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΛΟΥΤΡΑ που περικλείεται από τα σημεία (9, 30, 31, 3, 33, 34, 35, 36, 9)

10 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΑΜΠΟΥ Σ ΞΙΝΑΡΑΣ Α Ζώνη: 0,50 D 3 : Φ.Ε.Κ. 345 Δ / Φ.Ε.Κ. 594 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΞΙΝΑΡΑ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 13, 1)

11 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΑΜΠΟΥ Σ ΣΜΑΡΔΑΚΙΟΥ Α Ζώνη: 0,50 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΣΜΑΡΔΑΚΙΟΝ που περικλείεται από τα σημεία (6, 7, 8, 9, 30, 31, 3, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 6) 600 7

12 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΑΜΠΟΥ Σ ΤΑΡΑΜΠΑΔΟΥ Α Ζώνη: 0,50 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΤΑΡΑΜΠΑΔΟΣ που περικλείεται από τα σημεία (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 0, 1,, 3, 4, 5, 13)

13 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ Σ ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ Για όλες τις Ζώνες Σ.Ο.: 0,70 D 3 : Φ.Ε.Κ. 345 Δ / Φ.Ε.Κ. 594 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει το τμήμα του οικισμού ΚΑΡΔΙΑΝΗ που περικλείεται από τα σημεία (, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 18, 17, 0, 1, ) Β Ζώνη: Περιλαμβάνει το τμήμα του οικισμού ΚΑΡΔΙΑΝΗ που περικλείεται από τα σημεία ( 1, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,, 1)

14 ΔΗΜΟΣ: ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ ΟÉÊÉÓÌÏ Σ: ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ Για την Α Ζώνη ισχύει: Για οικόπεδα μέχρι και 1000 τ.μ.: Σ.Ο. = 0,50 Για οικόπεδα από 1000 τ.μ. και πάνω: Σ.Ο. = 0,70 Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá óôéò óåëßäåò Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΟΡΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1)

15 ΔΗΜΟΣ: NΗΣΟΣ: ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΤΙΚΑΔΟΥ ΟÉÊÉÓÌÏ Σ: ΚΙΟΝΙΩΝ Για την Α Ζώνη ισχύει: Για οικόπεδα μέχρι και 600 τ.μ.: Σ.Ο. = 0, 45 Για οικόπεδα από 600 τ.μ. και πάνω: Σ.Ο. = 0, 55 Για την Β Ζώνη ισχύει: Σ.Ο. = 0,55 Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá óôéò óåëßäåò Α Ζώνη: Γραμμική ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ) 1350 Β Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΚΙΟΝΙΑ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1)

16 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΤΙΚΑΔΟΥ Σ ΚΤΙΚΑΔΟΥ Α Ζώνη: Για οικόπεδα μέχρι και 600 τ.μ.: Σ.Ο. = 0,60 Για οικόπεδα από 600 τ.μ. και πάνω: Σ.Ο. = 0,65 D 3 : Φ.Ε.Κ. 345 Δ / Φ.Ε.Κ. 594 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΚΤΙΚΑΔΟΣ που περικλείεται από τα σημεία (18, 19, 0, 1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 3, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 18)

17 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΤΙΚΑΔΟΥ Σ ΣΜΠΕΡΑΔΟΥ Α Ζώνη: Για οικόπεδα μέχρι και 600 τ.μ.: Σ.Ο. = 0,40 Για οικόπεδα από 600 τ.μ. και πάνω: Σ.Ο. = 0,50 D 3 : Φ.Ε.Κ. 345 Δ / Φ.Ε.Κ. 594 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΣΜΠΕΡΑΔΟΣ που περικλείεται από τα σημεία (14, 15, 16, 17, 18, 19, 0, 1,14)

18 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΤΙΚΑΔΟΥ Σ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ Α Ζώνη: Για οικόπεδα μέχρι και 600 τ.μ.: Σ.Ο. = 0,50 Για οικόπεδα από 600 τ.μ. και πάνω: Σ.Ο. = 0,55 Για οικόπεδα από 1000 τ.μ. και πάνω: Σ.Ο. = 1,00 D 3 : Φ.Ε.Κ. 345 Δ / Φ.Ε.Κ. 594 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 13, 1)

19 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΤΙΚΑΔΟΥ Σ ΧΑΤΖΗΡΑΔΟΥ Α Ζώνη: Για οικόπεδα μέχρι και 600 τ.μ.: Σ.Ο. = 0,40 Για οικόπεδα από 600 τ.μ. μέχρι και 1000 τ.μ.: Σ.Ο. = 0,50 Για οικόπεδα από 1000 τ.μ. και πάνω: Σ.Ο. = 1,00 D 3 : Φ.Ε.Κ. 345 Δ / Φ.Ε.Κ. 594 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΧΑΤΖΗΡΑΔΟΣ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 13, 14, 15, 16, 17 )

20 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΩΜΗΣ Σ ΚΡΟΚΟΥ Α Ζώνη: 0,40 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΚΡΟΚΟΣ που περικλείεται από τα σημεία (11,1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 0, 1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11)

21 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΩΜΗΣ Σ ΚΩΜΗΣ Α Ζώνη: 0,50 D 3 : Φ.Ε.Κ. 345 Δ / Φ.Ε.Κ. 594 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΚΩΜΗ που περικλείεται από τα σημεία (18, 19, 0, 1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 3, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 4, 43, 18) 650 8

22 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΩΜΗΣ Σ ΠΕΡΑΣΤΡΑΣ Για όλες τις Ζώνες Σ.Ο.: 0,35 D 3 : Φ.Ε.Κ. 345 Δ / Φ.Ε.Κ. 594 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 13, 1) Β Ζώνη: Περιλαμβάνει το τμήμα του οικισμού ΠΕΡΑΣΤΡΑ που περικλείεται από τα σημεία (11, 1, 13, 14, 15, 16, 17, 11)

23 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΩΜΗΣ Σ ΣΚΑΛΑΔΟΥ Α Ζώνη: 0,50 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΣΚΑΛΑΔΟΣ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1)

24 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΣΤΕΝΗΣ Σ ΚΕΧΡΟΥ - ΤΖΑΔΟΥ Για όλες τις Ζώνες Σ.Ο. = 0,40 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 13, 1) Β Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΤΖΑΔΟΣ που περικλείεται από τα σημεία (8, 9, 10, 11, 1, 13, 8)

25 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΣΤΕΝΗΣ Σ ΜΕΣΗΣ Α Ζώνη: 0,40 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει τον οικισμό ΜΕΣΗ

26 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΣΤΕΝΗΣ Σ ΜΥΡΣΙΝΗΣ Α Ζώνη: 0,45 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΜΥΡΣΙΝΗ που περικλείεται από τα σημεία (8, 9, 10, 11, 1, 8)

27 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΣΤΕΝΗΣ Σ ΠΟΤΑΜΙΑΣ Α Ζώνη: 0,40 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΠΟΤΑΜΙΑ

28 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΣΤΕΝΗΣ Σ ΣΤΕΝΗΣ Α Ζώνη: 0,55 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΣΤΕΝΗ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 13, 14, 15, 1)

29 ΔΗΜΟΣ: NΗΣΟΣ: ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ ΟÉÊÉÓÌÏ Σ: ΟΡΜΟΥ ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ Α Ζώνη: 0,70 Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá óôéò óåëßäåò Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΟΡΜΟΣ ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1)

30 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ Σ ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ Α Ζώνη: 0,80 D 3 : Φ.Ε.Κ. 345 Δ / Φ.Ε.Κ. 594 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΥΣΤΕΡΝΙΑ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 0, 1,, 3, 1)

31 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΦΑΛΑΤΑΔΟΥ Σ ΒΩΛΑΞ Α Ζώνη: 0,50 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΒΩΛΑΞ 600 9

32 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΦΑΛΑΤΑΔΟΥ Σ ΚΟΥΜΑΡΟΥ Α Ζώνη: 0,45 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΚΟΥΜΑΡΟΣ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 13,14, 15, 16, 1)

33 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΦΑΛΑΤΑΔΟΥ Σ ΦΑΛΑΤΑΔΟΥ Α Ζώνη: 0,50 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΦΑΛΑΤΑΔΟΣ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 13,14, 1)

34 ΤΗΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΔΥΟ ΧΩΡΙΩΝ Σ ΑΡΝΑΔΟΥ Α Ζώνη: Για οικόπεδα μέχρι και 600 τ.μ.: Σ.Ο. = 0,50 Για οικόπεδα από 600 τ.μ. μέχρι και 1000 τ.μ.: Σ.Ο. = 0,55 Για οικόπεδα από 1000 τ.μ. και πάνω: Σ.Ο. = 1,00 D 4: Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΑΡNΑΔΟΣ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 1)

35 THNOY ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΔΥΟ ΧΩΡΙΩΝ Σ ΔΥΟ ΧΩΡΙΩΝ Α Ζώνη: Για οικόπεδα μέχρι και 600 τ.μ.: Σ.Ο. = 0,60 Για οικόπεδα από 600 τ.μ. μέχρι και 1000 τ.μ.: Σ.Ο. = 0,70 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΔΥΟ ΧΩΡΙΑ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 4, 5, 6, 1)

36 ΔΗΜΟΣ: ΤΗΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΤΗΝΟΥ ΟÉÊÉÓÌÏ Σ: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α Ζώνη: 0,70 Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá óôéò óåëßäåò Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1) 900 ΔΡΟΜΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 Σ.Ε. 1,5 Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 97

37 THNOY ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΤΗΝΟΥ Σ ΚΑΡΥΑΣ Α Ζώνη: 0,50 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΚΑΡΥΑ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 0, 1,, 3, 4, 5, 6, 7, 1)

38 THNOY ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΤΗΝΟΥ ΟÉÊÉÓÌÏ Σ: ΜΟΥΝΤΑΔOΣ Α Ζώνη: 0,50 D 3 : Φ.Ε.Κ. 345 Δ / Φ.Ε.Κ. 594 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΜΟΥΝΤΑΔΟΣ

39 THNOY ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΤΗΝΟΥ Σ ΤΗΝΟΥ Α Ζώνη: 0,90 Β Ζώνη: 0,90 Γ Ζώνη: 0,90 Δ Ζώνη: 1,00 Ε Ζώνη: 0,90 ΣΤ Ζώνη: 0,90 ΧΧVI: 1,40 XXIX: 1,10 D 3 : Π.Δ (Φ.Ε.Κ. 34/τ.Δ ) α. Για οικόπεδο μικρότερο ή ίσο με 40 τ.μ.: β. Για οικόπεδο μεγαλύτερο των 40 τ.μ. και μικρότερο ή ίσο με 300 τ.μ. 40 γ. Για οικόπεδο μεγαλύτερο των 300 τ.μ.: 0,80 D : 4 Π.Δ (Φ.Ε.Κ. 34/τ.Δ /84) α. Για οικόπεδο μικρότερο ή ίσο με 180 τ.μ.: β. Για οικόπεδο μεγαλύτερο των 180 τ.μ. και μικρότερο ή ίσο με 300 τ.μ. 180 γ. Για οικόπεδο μεγαλύτερο των 300 τ.μ.: 0,60 1,80 Για το χώρο πολιτιστικού κέντρου καταστημάτων. Α Ζώνη: Γραμμικές ΑΚΤΗ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β (από Τριών Ιεραρχών μέχρι Ζ. Αλαβάνου) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (από Ακτή Έλλης μέχρι Ταξιαρχών) αριστερά ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ (από Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι Φωτήλα) αριστερά ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (από Ακτή Γ. Δρόσου μέχρι Παναιτίου Ναυάρχου) δεξιά ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (από Ζ. Αλαβάνου μέχρι σημείο 1) αριστερά ( Διευκρίνιση: Σημείο 1 είναι η τομή ρυμοτομικής γραμμής οδού Παναιτίου Ναυάρχου Ο.Τ. 36 με ρυμοτομική γραμμή οδού Κ. Αλαβάνου Ο.Τ. 35) ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ (από Πλατεία Παντανάσσης μέχρι Τριών Ιεραρχών) αριστερά Β Ζώνη: Γραμμικές ΑΝΩΝΥΜΟΣ 85 (από Ακτή Έλλης μέχρι Ι. Γκιώνη) ΑΚΤΗ Γ. ΔΡΟΣΟΥ (από Πλατεία Ελευθερίας μέχρι Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Β ) αριστερά AKTH ΕΛΛΗΣ (από Ακτή Νάζου μέχρι Πλατεία Ταξιαρχών) αριστερά ΑΚΤΗ ΝΑΖΟΥ (πλευρά Ο.Τ. 9) ΑΚΤΗ ΝΑΖΟΥ (από Ακτή Έλλης μέχρι Α. Κουντογεώργη) δεξιά ΑΚΤΗ ΝΑΖΟΥ (από Παλλάδος μέχρι Θ. Αφεντούλη) αριστερά ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΙΟΝΙΩΝ (από Ανώνυμο 80 μέχρι Πλατεία Κυπρίων Εθνομαρτύρων) αριστερά ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ

40 Γ Ζώνη: Δ Ζώνη: Ε Ζώνη: ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β - ΑΚΤΗ Γ. ΔΡΟΣΟΥ - ΑΚΤΗ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΒ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΚΤΗ ΕΛΛΗΣ - ΑΚΤΗ ΝΑΖΟΥ - ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ - ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Κ. ΤΡΟΧΑΝΗ - Ι. ΜΕΤΑΞΑ - ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ - Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ Χ /ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΩΤΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 45 - Ν. ΛΟΥΒΑΡΗ - ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΒΙΔΑΛΗ - 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΑΛΚΙΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΔΑΛΗ - 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ - Ν. ΛΟΥΒΑΡΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 83 - ΖΑΝΗ ΑΛΑΒΑΝΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΛΕΩΦ. ΑΓΚΑΛΗΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΥΜΑΧΩΝ 1 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 84 - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β ΗΡΩΩΝ ΕΛΛΗΣ - Κ. ΤΡΟΧΑΝΗ - ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Θ. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ - ΑΚΤΗ ΝΑΖΟΥ - ΛΕΩΦ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΙΟΝΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 73 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 73 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΟΡΛΩΦ - ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ - ΘΡ. ΜΑΥΡΟΜΑΡΑ - ΠΑΛΛΑΔΟΣ - ΗΡΩΩΝ ΕΛΛΗΣ ΣΤ Ζώνη: ΛΕΩΦ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΙΟΝΙΩΝ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 74 - ΛΕΩΦ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΙΟΝΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 81 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ - ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ - Ν. ΛΟΥΒΑΡΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 45 - Η ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ Χ /ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΩΤΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ - ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ - Ι. ΜΕΤΑΞΑ - Κ. ΤΡΟΧΑΝΗ - ΗΡΩΩΝ ΕΛΛΗΣ - ΠΑΛΛΑΔΟΣ - ΘΡ. ΜΑΥΡΟΜΑΡΑ - ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΡΛΩΦ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 73 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 73 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΛΕΩΦ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΙΟΝΙΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΒ (από Τριών Ιεραρχών μέχρι Ζαννάκη Αλαβάνου) αριστερά ΑΚΤΗ ΔΡΟΣΟΥ Γ. (από Πλατεία Ελευθερίας μέχρι Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Β ) αριστερά ΑΚΤΗ ΕΛΛΗΣ (από Ακτή Νάζου μέχρι Πλατεία Ταξιαρχών) αριστερά ΑΚΤΗ ΝΑΖΟΥ (η πλευρά του Ο.Τ. 9 που έχει μέτωπο στη θάλασσα) ΑΚΤΗ ΝΑΖΟΥ (από Παλλάδος μέχρι Θ. Αφεντούλη) αριστερά ΑΚΤΗ ΝΑΖΟΥ (από Ακτή Έλλης μέχρι Α. Κοντογιώργη) δεξιά ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΖΑΝΝΑΚΗ (από Πλατεία Ελευθερίας μέχρι 5ης Μαρτίου) ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΖΑΝΝΑΚΗ (από 5ης Μαρτίου μέχρι Κ. Αλαβάνου - Μυρτιδιώτισσας) ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΖΑΝΝΑΚΗ (από Κ. Αλαβάνου - Μυρτιδιώτισσας μέχρι Ι. Βούλγαρη - Λέων. Φιλιππίδη) ΑΛΑΒΑΝΟΥ Κ. (από Παναιτίου Ναυάρχου - Σημείο 1 μέχρι Πλατεία Βιδάλη) (Σημείο 1 είναι η τομή ρυμοτομικής γραμμής οδού Παναιτίου Ναυάρχου Ο.Τ. 36 με ρυμοτομική γραμμή οδού Κ. Αλαβάνου Ο.Τ. 35) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 85 (από Ακτή Έλλης μέχρι Ι. Γκιών) ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (από Ακτή Έλλης μέχρι Ταξιαρχών) αριστερά ΒΟΥΛΓΑΡΗ Ι. (από Ζαννάκη Αλαβάνου μέχρι Ιερωνύμου Κοτσώνη) ΓΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΥΖΗ Ν. (από Ευαγγελιστρίας μέχρι Μεγαλόχαρης) ΓΥΖΗ Ν. (από Μεγαλόχαρης μέχρι Τηνίων Φιλικών - Τομή προέκτασης Άξονος οδού Τηνίων Φιλικών) Γ. ΚΑΡΑΝΟΒΑ (από Πλατεία Βασ. Γεωργίου Β μέχρι Ανώνυμο 84) 850 Σ.Ε. 3,0,5,5,5,5,5,0 1,4 1, 1,8,5,4 3,0 1,,0,0 1,5 1,5 301

41 ΔΡΟΜΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΔΡΟΣΟΥ Ν. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (από Πλατεία Παντάννασσης μέχρι Φρ. Παξιμάδη - Γ. Γάφου) EYAΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (από Φρ. Παξιμάδη - Γ. Γάφου μέχρι Γεωργαντοπούλου - τομή προέκτασης άξονος οδού Γεωργαντοπούλου) ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (από Γεωργαντοπούλου - τομή προέκτασης άξονος οδού Γεωργαντοπούλου μέχρι Πλατεία Πελαγίας) ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ Α. (από Θ. Αφεντούλη μέχρι Α. Μαύρου) ΛΑΓΟΥΡΟΥ ΑΛΕΞ. (από Ευαγγελιστρίας μέχρι Μαλαματένιας) ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΚΑΛΗΣ (από Πλατεία Γεωργίου Β μέχρι Ανώνυμο 1 - Ανώνυμο 11) ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΚΑΛΗΣ (από Ανώνυμο 1 μέχρι Ηρώων Πολυτεχνείου) αριστερά ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΚΑΛΗΣ (από Ανώνυμο 11 μέχρι Πλατεία Ναυμάχων 1) δεξιά ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΙΟΝΙΩΝ (από Ανώνυμο 80 μέχρι Ν. Μιαούλη) ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΙΟΝΙΩΝ ( από ( Ν. Μιαούλη μέχρι Καθολική Μονή Αγίου Αντωνίου) ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΙΟΝΙΩΝ (από Καθολική Μονή Αγίου Αντωνίου μέχρι Παλλάδος (Πλατεία Κυπρίων Εθνομαρτύρων)) ΛΥΤΡΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ (από Βενιζέλου Ελ. μέχρι Φωτήλα) αριστερά ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ (από Φωτήλα - Παξιμάδη Φραγκίσκου μέχρι Πατριάρχου Φωτίου - Πλατεία Ν. Λύτρα) ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ (από Πατριάρχου Φωτίου - Πλατεία Ν. Λύτρα μέχρι Ι. Μεταξά) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΟΡΔΕΣΤΡΩΜ Μ. (από Πλατεία Φειδίου μέχρι Δρόσου Ν. Δρόσου - τομή προέκτασης άξονος οδού Δρόσου Ν. Δρόσου) ΝΟΡΔΕΣΤΡΩΜ Μ. (από Δρόσου Ν. Δρόσου - Τομή προέκτασης άξονος οδού Δρόσου Ν. Δρόσου μέχρι Σώχου) ΠΑΛΛΑΔΟΣ (από Σημείο μέχρι Ακτή Νάζου - Λ. Σταυρού Κιονίων) (Σημείο είναι η τομή Ρυμοτομικής Γραμμής οδού Θεοξενίων Ο.Τ.145 με ρυμοτομική Γραμμή οδού Παλλάδος Ο.Τ.135) ΠΑΝΑΙΤΙΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΠΑΞΙΜΑΔΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ (από Ευαγγελιστρίας μέχρι Ανώνυμη Πλατεία) ΠΑΞΙΜΑΔΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ (από Ανώνυμη Πλατεία μέχρι Μεγαλόχαρης) ΠΑΞΙΜΑΔΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ (από Μεγαλόχαρης μέχρι Αφεντούλη Θ.) ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΔΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (από Ακτή Γ. Δρόσου μέχρι Παναιτίου Ναυάρχου) ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (από Ζαννάκη Αλαβάνου μέχρι σημείο 1(Σημείο 1 είναι η τομή Ρυμοτομικής Γραμμής οδού Παναιτίου Ναυάρχου Ο.Τ.36 με Ρυμοτομική γραμμή οδού Κ. Αλαβάνου Ο.Τ.35) ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚ. ΛΥΤΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ (όλα τα κτίσματα που έχουν μέτωπο στην Πλατεία) ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ (από Πλατεία Παντανάσσης μέχρι Τριών Ιεραρχών) αριστερά ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ (όλα τα κτίσματα που έχουν μέτωπο στην Πλατεία) ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΕΙΔΙΟΥ Η ΠΛΑΤΕΙΑ Χ /ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΩΤΗ ΣΩΧΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΤΗΝΟΥ-ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ (ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ) (από Αγ. Παρασκευής μέχρι όριο σχεδίου Πόλης) ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ (από παραλία μέχρι Δρόσου - Ν. Νικολάου) ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ (από Δρόσου - Ν. Νικολάου μέχρι Ν. Λούβαρη) ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ Δ. ΧΑΛΕΠΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Σ.Ε.,0 3,0 3,0 3,0 1,5,5 1,5 1, 1, 1, 1,8,0,5 1,3 3,0,5, 1,6,0 1,8,5 1,8,, 1,4, 1,5 3,0 3,0 1,6 3,0 3,0,5,0 3,0 1,, 1,3 3,0,0 1,4 1, Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν Σ.Ε.=1,0 30

42 ΔΗΜΟΣ: NΗΣΟΣ: ΤΗΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΥ ΟÉÊÉÓÌÏ Σ: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Α Ζώνη: 0,55 Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá óôéò óåëßäåò Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 1) 750 Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 303

43 ΔΗΜΟΣ: NΗΣΟΣ: ΤΗΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΥ ΟÉÊÉÓÌÏ Σ: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Α Ζώνη: 0,60 Β Ζώνη: 0,50 Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá óôéò óåëßäåò Α Ζώνη: Γραμμική ΑΝΩΝΥΜΟΣ B Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ που περικλείεται από τα σημεία (7, 8, 9, 7) 1150 Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 304

44 ΔΗΜΟΣ: NΗΣΟΣ: ΤΗΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΥ ΟÉÊÉÓÌÏ Σ: ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ Α Ζώνη: 0,60 Β Ζώνη: 0,50 Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá óôéò óåëßäåò Α Ζώνη: Γραμμική ΑΝΩΝΥΜΟΣ Β Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ που περικλείεται από τα σημεία (10, 11, 1, 13, 14, 15, 10) 1150 Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 305

45 ΔΗΜΟΣ: NΗΣΟΣ: ΤΗΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΥ ΟÉÊÉÓÌÏ Σ: ΛΑΟΥΤΗΣ Α Ζώνη: 0,70 Β Ζώνη: 0,55 Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá óôéò óåëßäåò Α Ζώνη: Γραμμική ΑΝΩΝΥΜΟΣ Β Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΛΑΟΥΤΗ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 4, 5, 6, 1) 950 Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 306

46 ΤΗΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΥ Σ ΜΠΕΡΔΕΜΙΑΡΟΥ Α Ζώνη: Για οικόπεδα μέχρι και 600 τ.μ.: Σ.Ο. = 0,55 Για οικόπεδα από 600 τ.μ. μέχρι και 1000 τ.μ.: Σ.Ο. = 0,70 Για οικόπεδα από 1000 τ.μ. και πάνω: Σ.Ο. = 1,10 D 4: Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΜΠΕΡΔΕΜΙΑΡΟΣ που περικλείεται από τα σημεία (1,, 3, 4, 5, 6, 7, 1)

47 ΔΗΜΟΣ: ΤΗΝΟΥ NΗΣΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΥ Σ ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΥ Για όλες τις Ζώνες ισχύει: Για οικόπεδα μέχρι και 600 τ.μ.: Σ.Ο. = 0,55 Για οικόπεδα από 600 τ.μ. μέχρι και 1000 τ.μ.: Σ.Ο. = 0,70 Για οικόπεδα από 1000 τ.μ. και πάνω: Σ.Ο. = 1,10 D 4: Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 5. ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΩΝ (Τ.Ζ.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΣ που περικλείεται από τα σημεία (8, 9, 10, 11, 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 0, 1,, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 8) Β Ζώνη: Περιλαμβάνει το τμήμα του οικισμού ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΣ που περικλείεται από τα σημεία 30, 31, 31, 3, 33, 34, 30)

48 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΝΟΡΜΟΥ Σ ΒΕΡΝΑΡΔΑΤΟΥ Α Ζώνη: 0,40 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΒΕΡΝΑΡΔΑΤΟΣ που περικλείεται από τα σημεία (13, 14, 15, 16, 17, 18,

49 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΝΟΡΜΟΥ Σ ΜΑΜΑΔΟΥ Α Ζώνη: 0,30 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΜΑΜΑΔΟΣ

50 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΝΟΡΜΟΥ Σ ΜΑΡΛΑ Α Ζώνη: 0,30 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ / ,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: 0,80 0,70 Α Ζώνη: Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΜΑΡΛΑΣ

51 ΟÉÊÉÓÌÏ Σ: NΗΣΟΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΟΡΜΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ Για την Α Ζώνη ισχύει: Για οικόπεδα μέχρι και 500 τ.μ.: Σ.Ο. = 0,65 Για οικόπεδα από 500 τ.μ. και πάνω: Σ.Ο. = 0,55 Για την Β Ζώνη ισχύει: Σ.Ο. = 0,50 Για τον Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá óôéò óåëßäåò Α Ζώνη: Γραμμική ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (από Όριο Οικισμού μέχρι Ανώνυμο 1) 900 Β Ζώνη: ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 1, 9, 10, 11 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ (από Όριο Οικισμού μέχρι Ανώνυμο 1) Σ.Ε. 1, Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 31

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ ÄÇÌÏÓ: ΑΡΤΑΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΡΤΑΙΩΝ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΡΤΑΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2. ÍÏÌÏÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ 107 108 ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Γ.ΑΙ.& Ν.Π.- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ & ΝΗΣΙ ΩΝ ΠΟΥ ΧΡΙΖΟΥΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γ.Γ.ΑΙ.& Ν.Π.- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ & ΝΗΣΙ ΩΝ ΠΟΥ ΧΡΙΖΟΥΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ & ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΙΖΟΥΝ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΕΩΣ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ Π.. 181/ /85 ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Ι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Περιοχής «Εµπορικού Κέντρου και Ανατολικού Τοµέα» ήµου Αλεξανδρούπολης Η περιοχή παρέµβασης περιλαµβάνει τα εξής οικοδοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Πλειστηριασμών Αθηνών - Πειραιώς

Κατάλογος Πλειστηριασμών Αθηνών - Πειραιώς Κατάλογος Πλειστηριασμών Αθηνών - Πειραιώς Τεύχος 695-148/2015 Ημερομηνία Έκδοσης: 09/03/15 Αριθμός Πλειστηριασμών: 264 Εμφανιζόμενοι Πλειστηριασμοί: 264 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 220 ΑΓΡΙΝΙΟΥ Χαριλάου Τρικούπη 11 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 275 ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο χιλ. Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π3: Πολεοδομική Οργάνωση). Π.3.1 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή (στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

πορεία Ποτέ στην ιστορία της πόλης µας, µέσα σε µία τετραετία δεν θα έχουν γίνει τόσα πολλά µικρά και µεγάλα έργα!

πορεία Ποτέ στην ιστορία της πόλης µας, µέσα σε µία τετραετία δεν θα έχουν γίνει τόσα πολλά µικρά και µεγάλα έργα! ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 πορεία ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ. ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ: Η Κόρινθος αλλάζει όψη! Ποτέ στην ιστορία της πόλης µας, µέσα σε µία τετραετία δεν θα έχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πληθυσμός : 55.983 Περιοχές : Πειραϊκή, Καλλίπολη, Χατζηκυριάκειο, Άγιος Βασίλειος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014.

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΞΕΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΞΕΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο (ΠΟΛ.Α.Κ.) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Το Αθλητικό Κέντρο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου Πρόεδρος από τον Μάιο του 2010 είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντίνος Νικολαΐδης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 344 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισµών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόµησης µε το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού.

ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισµών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόµησης µε το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30 εκεµβρίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1144815/26361 & ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΟΛ.: 1310 ΤΜΗΜΑ ' ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΓΑΤΖΕΑΣ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΓΑΤΖΕΑΣ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΓΑΤΖΕΑΣ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ημερολόγιο2015 Αναδρομή στο απώτερο παρελθόν Όπως συνήθως συμβαίνει με πολλούς σημαντικούς ναούς του Πηλίου, που έχουν τις ιστορικές τους ρίζες σε προγενέστερες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0172009 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ. Ιωάννου 40, TK 153 42, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010 60 08 063 0172010 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μεσογείων 429, TK 153 43, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. Π.Δ. 24/31.5.85 (ΦΕΚ 270Δ) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του από ΝΔ/17-7-23 Ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθ-9, Αρθ-10 (παρ.2)

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΥΝ. (Σύντομο λυσάρι για τους μικρούς μας φίλους) Οδός Αγίας Βαρβάρας

ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΥΝ. (Σύντομο λυσάρι για τους μικρούς μας φίλους) Οδός Αγίας Βαρβάρας ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΥΝ (Σύντομο λυσάρι για τους μικρούς μας φίλους) Οδός Αγίας Βαρβάρας Εδώ βρίσκεται η εκκλησία της Αγ. Βαρβάρας. Γιορτάζει στις 4 Δεκεμβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑΔΑ Θρησκευτικοί Προορισμοί

ΛΕΥΚΑΔΑ Θρησκευτικοί Προορισμοί ΛΕΥΚΑΔΑ Θρησκευτικοί Προορισμοί Προσκύνημα στους Ναούς και τις Μονές της Λευκάδας ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ email: tourismos@lefkada.gr www.lefkada.gr 1 ΕΥΡΩΠΗ - ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ για Πρίντεζι για Ανκόνα

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010.

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557): Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Νομός Λασιθίου...4 Η πόλη του Αγίου Νικολάου...5 Παραλία Χαβάνια...7 Παραλία Αμμούδι...7 Παραλία Κιτροπλατεία...7 Παραλία Άμμος...7 Δημοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθνος, 12/02/2013. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 555. ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κύθνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθνος, 12/02/2013. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 555. ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κύθνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθνος, 12/02/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 555 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κύθνος Τ.Κ.: 840 06 Τηλ: 22813-61100 Fax: 22813-61120 e-mail:dkithnou@otenet.gr ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Η Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η A N Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Φέρε ότι χρειάζεται το παραμύθι να ξεκινήσει,

Φέρε ότι χρειάζεται το παραμύθι να ξεκινήσει, ΓΡΙΦΟΣ: 1 ΛΥΣΗ: Άγαλμα Ξυλούρης Το τραγούδι παρέπεμπε στο άγαλμα του Νίκου Ξυλούρη στην Καινούργια Πόρτα, ενώ ζητήθηκε από τους κυνηγούς να φέρουν στην Λότζια μία κόκκινη κλωστή στην οποία οδηγεί η φράση:

Διαβάστε περισσότερα