ΙΘΑΚΗ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΘΑΚΗ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ"

Transcript

1 εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία ÌappleÏËÚˆÌ ÙÈÎfi ÏÈÎfi ΙΘΑΚΗ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ προγράµµατα και δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΑΛΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

2 Οι µαθητές της Ελλάδας στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Π. ΒΑΣΑΛΑ Αρίθµηση βιβλίου στη σειρά: 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΑΛΑ Ιθάκη - ιαδροµές και Σταθµοί Προγράµµατα και δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Copyright ΤΕ Κ-ΚΙ Παρασκευή Βασάλα Πρώτη έκδοση: Σεπτέµβριος 2008 Ιδέα-σχεδιασµός-συγγραφή: Π. Βασάλα Εξώφυλλο-σκίτσα: Μαρία Ντε Pοζάριο Επεξεργασία κειµένου-σελιδοποίηση: ιονυσία Παπαναστασάτου ιορθώσεις: Π. Βασάλα Εκτύπωση: Λασκαράτος Το παρόν έργο πνευµατικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόµου (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα) και τις διεθνείς συµβάσεις περί πνευ- µατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά οποιοδήποτε µέσο ή τρόπο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκµίσθωση ή δανεισµός, µετάφραση ή διασκευή, αναµετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε µορφή (ηλεκτρονική, µηχανική, ή άλλη) και η εν γένει εκµετάλλευση του συνόλου ή µέρους του έργου. ISBN ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Λιθοστρώτου 27, Αργοστόλι Τηλ.: Fax: ικτυακός τόπος:

3 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Αειφόρος διαχείριση: Η διαχείριση των οικοσυστηµάτων κατά τρόπο που να προσφέρουν σε συνεχή βάση το µέγιστο δυνατό όφελος στις σηµερινές γενιές, διατηρώντας την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των µελλοντικών γενεών. Ακροκέραµο (το): διακοσµητικό κεραµίδι στην άκρη της στέγης Αλόφιλα είδη ή αλόφυτα: φυτά που έχουν την ικανότητα να φύονται σε εδάφη µε πολύ υψηλή περιεκτικότητα αλάτων. Ανώι (το): ο πρώτος όροφος ή το υπερυψωµένο ισόγειο Απειλούµενο είδος: είδος που κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Η επιβίωσή του δεν είναι σίγουρη αν οι επιβαρυντικοί παράγοντες συνεχίσουν να υπάρχουν. Λέγεται και κινδυνεύον είδος ή είδος που κινδυνεύει (απειλείται) µε εξαφάνιση. Ατσούπι (το): η τριγωνική απόληξη του τοίχου για τη στήριξη της δίρριχτης στέγης. Βιοποικιλότητα: το σύνολο της ποικιλίας των µορφών ζωής σε έναν συγκεκριµένο χώρο. ιακρίνονται τρία επίπεδα βιοποικιλότητας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη ενός ενιαίου συνόλου: α) γενετική ποικιλότητα, η οποία εκφράζει το εύρος των κληρονοµήσιµων χαρακτηριστικών ενός είδους, β) ποικιλότητα ειδών, η οποία εκφράζεται µε τον αριθµό των ειδών φυτών και ζώων που απαντούν σε µια συγκεκριµένη περιοχή γ) ποικιλότητα οικοσυστηµάτων, βιοκοινωνιών ή ενδιαιτηµάτων που εκφράζεται µε τον αριθµό των συνδυασµών ειδών φυτών και ζώων και των σχετικών αβιοτικών παραγόντων που συναντώνται σε µια συγκεκριµένη περιοχή. Ένα άλλο επίπεδο βιοιποικιλότητας θα µπορούσε να προσεγγιστεί µέσα από τη θεώρηση της ποικιλότητας των τοπίων, το οποίο εκφράζεται µε τον αριθµό ή το πλήθος των τύπων τοπίων που εµφανίζονται σε µια περιοχή ή σε µια χώρα. Βιότοπος: α) ο χώρος µέσα στον οποίο ζουν και αναπαράγονται τα µέλη µιας βιοκοινωνίας. Χαρακτηρίζεται από σχετική οµοιοµορφία των συνθηκών του περιβάλλοντος, β) το αβιοτικό µέρος του οικοσυστήµατος (έδαφος, νερό, κλίµα, κ.λπ.). Βλάστηση: το σύνολο των φυτών (και όχι των φυτικών ειδών) που καλύπτουν µια περιοχή. Ο όρος πρέπει να αντιδιαστέλλεται από τον όρο χλωρίδα. Φτωχή χλωρίδα µπορεί να σχηµατίζει πλούσια βλάστηση και φτωχή βλάστηση να αποτελείται από πλούσια χλωρίδα. ιάβρωση: σύνολο διεργασιών µηχανικού κυρίως χαρακτήρα που περιλαµβάνει τόσο την απόσπαση από το γήινο φλοιό εδάφους και θραυσµάτων από πετρώµατα, όσο και τη µεταφορά του υλικού αυτού από φυσικούς παράγοντες (νερά, άνεµο, παγετώνες, βαρύτητα) και την απόθεσή του σε νέες θέσεις ως κλαστικό ίζηµα. Είδος: ένας οργανισµός ή οργανισµοί που συγκροτούν ένα φυσικό πληθυσµό ή οµάδες πληθυσµών, µέσα στους οποίους τα εξειδικευµένα γνωρίσµατα των γονέων µεταβιβάζονται στις γενεές των απογόνων τους. Κάθε είδος είναι αναπαραγωγικά αποµονωµένο. Τα άτοµα που προέρχονται από διασταύρωση ατόµων που ανήκουν σε διαφορετικά είδη είναι συνήθως στείρα. Καντούνι (το): στενό δροµάκι Κατώι (το): το ισόγειο ή το υπόγειο Καδινάτσο (το ή ο καδινάτσος): ο σιδερένιος σύρτης που κλείνει την πόρτα Μοροφίντο (το): ο εσωτερικός διαχωριστικός τοίχος µεταξύ των διαφόρων χώρων του σπιτιού. Μουράγιο (το): ο κτιστός τοίχος, φράχτης Οικοσύστηµα: ένα σύστηµα µελέτης που περιλαµβάνει τους βιοτικούς και τους αβιοτικούς παράγοντες µιας περιοχής, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους. 1

4 Πανίδα: το σύνολο των ζώων µιας περιοχής θεωρουµένων ως είδη. Πορτόνι (το): η µεγάλη εξώπορτα της αυλής Προστατευόµενο είδος: είδος για το οποίο έχει θεσπιστεί ειδικό καθεστώς προστασίας, επειδή απειλείται ο πληθυσµός του, σε τοπικό ή παγκόσµιο επίπεδο. Πληθυσµός: ένα σύνολο ατόµων του ίδιου είδους που καταλαµβάνει µια καθορισµένη γεωγραφική περιοχή και που παρουσιάζει αναπαραγωγική συνέχεια. Σπάνια είδη: είδη µε περιορισµένη παγκόσµια εξάπλωση. Στέρνα (η): υπόγεια δεξαµενή νερού που µαζεύει το νερό της βροχής από τα λούκια (βροντάλια). Τροφική αλυσίδα: σχηµατική παράσταση της αλληλεξάρτησης των οργανισµών για τροφή µε µία σειρά που ξεκινά από τα φυτά ή τους αποικοδοµητές και καταλήγει στα µεγάλα σαρκοφάγα. Τροφικό πλέγµα: Η τροφική οργάνωση των πληθυσµών ενός συστήµατος µέσα από την οποία διακινούνται ενέργεια και υλικά. είχνει ποιος τρώει ποιον και τι καθώς και από ποιον τρώγεται. Τα τροφικά πλέγµατα αποτελούνται από πολλές τροφικές αλυσίδες. Τροφική αλυσίδα: Η γραµµική γραφική απεικόνιση των τροφικών σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ διαφόρων οµάδων οργανισµών. Τσερέπα: είναι ένα ταψί πήλινο, αρκετά ψηλό, που φτιάχνει υπέροχο ψητό. Αφού προετοιµαστεί το κρέας ή το κοτόπουλο, σκεπάζεται µε την τσερέπα που καλύπτεται από κάρβουνα για οµοιόµορφο ψήσιµο. Φουρούσια (τα): τα στηρίγµατα του εξώστη, των µπαλκονιών Χλωρίδα: το σύνολο των φυτών µιας περιοχής θεωρουµένων ως ειδών. 2

5 2. ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΘΑΚΗ ΜΕΡΙΚΕΣ Ο ΥΣΣΕΙΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ Για την ταύτιση των Οµηρικών τοποθεσιών µε τις σύγχρονες τοποθεσίες στο νησί της Ιθάκης, υπάρχουν τρεις θεωρίες: Σύµφωνα µε Γερµανούς και Αµερικανούς αρχαιολόγους, το Οδυσσειακό άστυ βρισκόταν στην περιοχή του Αετού, κοντά στη σηµερινή πρωτεύουσα του νησιού, το Βαθύ. Άγγλοι αρχαιολόγοι τοποθετούν την πόλη του Οδυσσέα στο λόφο Πηλικάτα, στο Σταυρό, στα βόρεια δηλαδή του νησιού. Την άποψη αυτή υποστηρίζει και ο Γάλλος Victor Berard. ύο Ελληνες αρχαιολόγοι, καθηγητές στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων η Λίτσα Κοντορλή-Παπαδοπούλου και ο Θανάσης Παπαδόπουλος οι οποίοι διευθύνουν το ανασκαπτικό πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων στην τοποθεσία «Σχολή Οµήρου» (ή Αγιος Αθανάσιος) της Ιθάκης από το 1995, υποστηρίζουν ότι η σηµαντικότερη θέση για το παλάτι του Οδυσσέα είναι η θέση Άγιος Αθανάσιος-Σχολή Οµήρου στην περιοχή του Πλατρηθειά, στη Βόρειο Ιθάκη. Επίσης διαφορετικές ως επί το πλείστον σηµερινές τοποθεσίες «διεκδικούν» όλες τις άλλες Οµηρικές τοποθεσίες, π.χ. Αγρός του Λαέρτη: εκεί ιδιώτευε ο πατέρας του Οδυσσέα. Μάλλον στη σηµερινή Κολλιερή κοντά στις Αφάλες. Καλύβι Εύµαιου: Το χοιροτροφείο του Εύµαιου ίσως βρισκόταν στην εύφορη περιοχή προς το Μαραθιά. Άλλοι το τοποθετούν στην περιοχή της Ανωγής και άλλοι κοντά στις Αφάλες. Πέτρα Κόρακος και Αρέθουσα κρήνη: τοποθεσίες στη νοτιοανατολική πλευρά της Ιθάκης κοντά στο νησάκι Πέρα Πηγάδι, όπου ο βράχος του Κόρακα καταλήγει σε απότοµο γκρεµό και στη βάση του βρίσκεται η πηγή Αρέθουσα στην οποία πότιζε τα ζώα του ο Εύµαιος. Το σπήλαιο των Νυµφών ή Μαρµαροσπηλιά: Βαραθρώδες σπήλαιο µε σταλακτίτες και σταλαγµίτες και µε δύο εισόδους: Μια για τους θεούς και µια θνητούς, όπως αναφέρει η τοπική παράδοση. Ταυτίζεται µε το σπήλαιο που σύµφωνα µε τον Όµηρο, έκρυψε ο Οδυσσέας τα δώρα του Αλκίνοου, του βασιλιά των Φαιάκων. Πιστεύεται ότι είναι το σπήλαιο (µε το ίδιο σηµερινό) όνοµα που βρίσκεται λίγο έξω από το Βαθύ. Μελάνυδρος πηγή: πηγή που αναβλύζει µελανί νερό. Εκεί παρέµεινε ο Οδυσσέας πριν την εκστρατεία της Τροίας. Πιστεύεται ότι βρίσκεται ανάµεσα στον Πλατρηθειά και την Εξωγή. Άντρι: το σηµείο που αποβιβάστηκε ο Τηλέµαχος, το νοτιότερο λιµάνι της Ιθάκης. Βρίσκεται στο ακρωτήρι µε την ίδια σηµερινή ονοµασία Λιµήν Ρείθρου: το λιµάνι στις Φρίκες ή τις Αφάλες Λιµήν Φόρκυνος: το λιµάνι στο Βαθύ, που είχε το όνοµα του θεού Φόρκυ. Στο λιµάνι αυτό άφησαν οι Φαίακες κοιµισµένο τον Οδυσσέα. Νησίδα Αστερίς: εικάζεται ότι πρόκειται για το ακατοίκητο νησάκι ασκαλιό, κοντά στις ακτές της Κεφαλονιάς. ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ Ευδείελος: ευδιάκριτη, µε σαφή όρια Αµφίαλος: χαρακτηρισµός που αφορά νησιά µε ισθµό όπου η θάλασσα είναι ορατή και από τις δύο πλευρές Κραναή, τραχεία, παιπαλόεσσα: και οι τρεις λέξεις έχουν παρόµοια έννοια, δηλαδή πετρώδης, δύσβατη Ουχί ευρεία: στενή Σεισίφυλλος: ακατάλληλη για ιππασία 3

6 ΟΜΗΡΙΚΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ Αρκετά τοπωνύµια στην Ιθάκη διατήρησαν το αρχαίο τους όνοµα. Άλλα είναι παραλλαγµένα µετά από τόσους αιώνες. Νήριτον: προέρχεται από το Νάω, Νηρεύς, νηρό, νερό και σηµαίνει «βουνό που βρέχεται από θάλασσα». Είναι το σηµερινό όρος Νήριτο στη Βόρειο Ιθάκη. Ο Όµηρος το αναφέρει ως «Νήριτον εινοσίφυλλον αριπρεπές». Κροκύλια: Κροκάλι, ακρωτήρι στο Μάρµακα. Αιγιδάκι: Γιδάκι, ακρωτήρι ανάµεσα στο Σκίνο και στο Σαρακήνικο. Νήιο: κατά την επικρατέστερη εκδοχή το σηµερινό βουνό Νήιο της Εξωγής. Άλλα οµηρικά τοπωνύµια είναι: Αγρί, Αγρός, Άνδρι, Αφάλες, Ελλιµένια, Κιόνι, Λεύκη, Μάρµακας, Μύρωνας, Σκίνος, Ψεγάδι 3. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ Η αρχιτεκτονική κάθε τόπου, διαµορφώνεται από πολλούς παράγοντες µεταξύ των οποίων κυρίαρχη θέση έχουν η ιστορική διαδροµή του τόπου, το φυσικό περιβάλλον και οι τοπικές ιδιαιτερότητες (σεισµικότητα, απαιτήσεις ασφάλειας κ.λπ.), το επίπεδο της καλλιτεχνικής και αισθητικής ανάπτυξης καθώς και ο πλούτος ή η φτώχεια των κατοίκων. Η αρχιτεκτονική της Ιθάκης, όπως και της Κεφαλονιάς είναι επηρεασµένη από τη ύση, λόγω της πολύχρονης επικράτησης των Ενετών αλλά και των Άγγλων στο νησί. Η µορφή των κτισµάτων αποτελεί τον καθρέφτη της ιστορικής διαδροµής του νησιού και συνθέτει αυτό που ονοµάζουµε σήµερα «παραδοσιακή αρχιτεκτονική». Ο «παραδοσιακός οικισµός» είναι ένα οικιστικό σύνολο που διατηρεί τον παραδοσιακό πολεοδοµικό του ιστό και παραδοσιακά οικοδοµήµατα και στοιχεία. Τα σπίτια κατά τους χρόνους των πειρατικών επιδροµών ήταν πέτρινα, ορθογώνια, χωρίς εσοχές και εξοχές και χωρίς µπαλκόνι. Τα κτίρια της Ενετικής επίδρασης, ιδιαίτερα µετά το 1650, ήταν πέτρινα µονώροφα ή διώροφα µε δίρριχτη στέγη και µπαλκόνι και µε πολλά διακοσµητικά στοιχεία. Ο τοίχος, καθώς πλησίαζε στη βάση του κτιρίου είχε ελαφρά κλίση προς τα έξω. Τα σπίτια είχαν θολωτή είσοδο και ανοίγµατα στη µεγαλύτερη πλευρά τους ενώ οι χώροι υγιεινής βρίσκονταν µακριά από το σπίτι, στην αυλή. Την περίοδο της Αγγλοκρατίας, επιβλήθηκε στα Επτάνησα ο αγγλικός κανονισµός δόµησης. Ο κανονισµός αυτός εφαρµόστηκε από το 1817 και προϋπόθετε την έκδοση άδειας πριν την οικοδόµηση κάθε κτίσµατος. Την περίοδο αυτή επικρατεί η νεοκλασική αντίληψη στις µορφές των οικοδοµηµάτων. Επιτρέπεται η οικοδόµηση µέχρι διώροφων κτιρίων, η στέγη είναι δίρριχτη µε κεραµίδια και η σοφίτα πολλές φορές χρησιµοποιείται για υπνοδωµάτιο. Εµφανίζεται το µπαλκόνι µε φουρούσια (πέτρινα στηρίγµατα) που έχει γύρω-γύρω κάγκελα. Επίσης εµφανίζεται το γείσο πάνω από τα ανοίγµατα, ζώνη που εξέχει σε όλη την όψη του κτίσµατος και διάφορες διακοσµητικές λεπτο- µέρειες. Η αυλή περιβάλλει το κύριο κτίσµα, τους βοηθητικούς χώρους και τη στέρνα. Τα σπίτια χωρίζονταν σε τρεις κατηγορίες: α) αρχοντικά (τα σπίτια των αρχόντων, συνήθως διώροφα, τετράγωνα µε πλούσιο εξωτερικό και εσωτερικό διάκοσµο) β) αστικά (τα σπίτια των αστικών οικογενειών, δηλαδή των ευκατάστατων οικογενειών, που συνήθως ήταν γιατροί ή δικηγόροι) και γ) αγροτικά (τα σπίτια των χωρικών, που ήταν απλές κατασκευές). Μετά τη αγγλοκρατία και κατά τον 20ο αιώνα τα σπίτια σταδιακά διαφοροποιούνται, όµως ο νεοκλασικισµός επιδρά ακόµα στη µορφή των νεότερων κτισµάτων. Οι κατοικίες είναι ορθογώνιες, δίπατες µε µαγαζιά, τετράρριχτη στέγη και στο πίσω µέρος ο κήπος µε τις βοηθητικές κατασκευές και τη στέρνα. Οι συνηθισµένοι χρωµατισµοί είναι ώχρα, καφέ, µπεζ και άσπρο. 4

7 Το 1953 οι σεισµοί καταστρέφουν τα περισσότερα σπίτια της Ιθάκης. Η ανοικοδόµηση ξεκινά αµέσως και τα καινούργια κτίσµατα είναι πιο λιτά χωρίς περιττές προσθήκες και δεν ακολουθούν κάποιο συγκεκριµένο ρυθµό, όµως το ορθογώνιο σχήµα, το µπαλκόνι και η στέγη µε κεραµίδια είναι κοινό χαρακτηριστικό. Το 1978 η Ιθάκη χαρακτηρίζεται παραδοσιακός οικισµός. Ορισµένα χαρακτηριστικά στοιχεία 4 Κάτοψη: Τα κτίρια είναι συνήθως διώροφα. Η κάτοψή τους είναι είτε τετράγωνη είτε ορθογωνική είτε σχήµατος Γ ή Π. Στο ισόγειο συνήθως υπάρχουν αποθήκες και εργαστήρια. Στα κτίρια µε κάτοψη Γ υπάρχουν δύο είσοδοι στο σπίτι στις οποίες οδηγεί µία εξωτερική πέτρινη σκάλα και ο χώρος που δηµιουργείται καταλήγει στο «µόντζο» ή «λότζα», ο οποίος είναι στεγασµένος χώρος µε µονόκλινη στέγη, που αποτελεί συνέχεια της στέγης του κτιρίου. 4 Η συµµετρία: η συµµετρία, ως σχεδιαστική αρχή, συµβάλλει στην καλύτερη στατική συµπεριφορά του κτιρίου. Έτσι, η συµµετρία των χώρων ως προς τους άξονες του κτιρίου και η συµµετρία των ανοιγµάτων στις όψεις, πέρα από τις αισθητικές απαιτήσεις, εξυπηρετούν και τη βασική ανάγκη των κτιρίων να «στέκονται». 4 Η στέγη: ίρριχτη ή τετράρριχτη µε κεραµίδια και η σοφίτα πολλές φορές χρησιµοποιείται για υπνοδωµάτιο. Στον τύπο του σπιτιού µε δίρριχτη στέγη δηµιουργείται το ατσούπι µε δύο ανοίγµατα (µπαλκονοπαράθυρα) όπου υπάρχει και µικρό παράθυρο για να αερίζεται η στέγη. 4 Θολωτές κατασκευές (βόρτος) και καµάρες: Η καµάρα και ο θόλος έχουν σχήµα που τους επιτρέπει να «γεφυρώνουν» ανοίγµατα και να φέρουν σηµαντικό βάρος, ενώ συγχρόνως είναι κατασκευές ιδιαίτερα ανθεκτικές σε κάθε είδους καταπονήσεις. Με θολωτές κατασκευές ή «βόρτα» στεγάζονταν χώροι του ισογείου, συνήθως αποθηκευτικοί. 4 Παράθυρα: Τα παράθυρα είναι ίσως τα πιο διαχρονικά από τα παλαιά στοιχεία και οι λειτουργικές ανάγκες που καλύπτουν είναι ακριβώς οι ίδιες µε τις σηµερινές: ασφάλεια, αερισµός, δροσισµός, συσκότιση. Τα παράθυρα ήταν στενά και ψηλά. Τα παραθυρόφυλλα ήταν τριών τύπων: α) καρφωτά, µε συµπαγή εξωτερική επιφάνεια στηριζόµενη σε µεταλλικές λάµες, β) γερµανικά, µε κινούµενες περσίδες και γ) γαλλικά χωρίς κινούµενες περσίδες. 4 Πλαίσια παραθύρων: Η απλούστερη µορφή πλαισίου παραθύρου κατασκευάζεται µε λαξευµένη λιθοδοµή στην ποδιά και τους λαµπάδες, και ξύλινο πρέκι (υπέρθυρο). Η πέτρα είναι τοπική και το πρέκι γίνεται από ξύλο ελιάς που είναι πολύ ανθεκτικό. Η λαξευµένη λιθοδοµή ενισχύει το κατασκευαστικά ασθενές σηµείο όπου λείπει ο τοίχος, και το ξύλινο πρέκι ενισχύει µε την ελαστικότητά του την αντοχή του σηµείου πάνω από το κενό. Επιπλέον προστίθενται γείσα πάνω από το πρέκι, περισσότερο ή λιγότερο επεξεργασµένα, κυµάτια στις ποδιές και διακοσµητικά φουρούσια κάτω από τις ποδιές. Παντού στη διακόσµηση τονίζεται η κατακόρυφη διεύθυνση. Οι φεγγίτες του υπογείου, όταν τοποθετούνται σε αντιστοιχία µε τα παράθυρα του πρώτου ορόφου, είναι ορθογωνικοί. Μόνο σε περιπτώσεις µεµονωµένων φεγγιτών, γίνεται χρήση κυκλικού ανοίγµατος ή ηµικυκλίου. 4 Μπαλκόνια: βρίσκονται συνήθως µόνο στην πρόσοψη, πάνω από την πόρτα εισόδου και είναι σχετικά µικρά. Συνήθως υπάρχει ένα µπαλκόνι. Τηρείται απόλυτη συµµετρία Τα µπαλκόνια στηρίζονται πάνω σε πέτρινα σκαλιστά στηρίγµατα που λέγονται φουρούσια. Επίσης, τα µπαλκόνια περιβάλλονται από σιδεριές (σιδερένια κιγκλιδώµατα) και σπάνια από πέτρινους κιονίσκους. 4 Σιδεριές: Τα κιγκλιδώµατα των µπαλκονιών αποτελούν συνήθως επανάληψη ενός απλού σχετικά σχεδίου, µε κατακόρυφα ευθύγραµµα στοιχεία ανά 10 εκατοστά περίπου, που συνδέονται µεταξύ τους µε καράβολα διαφόρων µορφών, π.χ. κυκλικά, τµήµατα κύκλων, σχήµατα S κ.ά. Συχνά στο µέσον παρεµβάλλεται κάποιο σηµαντικό σχέδιο, όπως η άγκυρα ή η λύρα. 4 Χρωµατισµός: Για τη δηµιουργία οποιουδήποτε χρώµατος αναµειγνύεται ο ασβέστης µε χρωστικές ουσίες όπως οξείδια και χώµα. Οι γωνίες, τα διαζώµατα και οι κορωνίδες είχαν λευκό χρώµα. Οι µεγάλες επιφάνειες είχαν ανοιχτό γκρίζο, κίτρινο (ώχρα), κεραµιδί. Τα παντζούρια είχαν συνήθως πράσινο χρώµα το οποίο µε την ανάµειξη του µπλε γινόταν πολύ φωτεινό. Άλλα χρώµατα για τα σκούρα των παραθύρων είναι το απαλό γκρίζο, το καφέ, το πράσινο του κυπαρισσιού και το µπλε του λουλακιού. 5

8 4 Το πορτόνι: χωρίζει το χώρο της οικίας από το εξωτερικό περιβάλλον. Σηµατοδοτεί την είσοδο (πραγµατική αλλά και συµβολική) στον ιδιωτικό χώρο και γι' αυτό στην εµφάνισή του δίνεται ιδιαίτερη σηµασία και συνεπώς κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην τοπική αρχιτεκτονική. Τα φύλλα είναι ξύλινα ή σιδερένια µε διακοσµητικά στοιχεία, περισσότερο ή λιγότερο απλά, όπως η λύρα και η άγκυρα. Στο πάνω µέρος εξάλλου υπάρχει το «κλειδί», πλαίσιο στο οποίο αναγράφεται το έτος κατασκευής καθώς και τα αρχικά του ιδιοκτήτη. Εσωτερική διακόσµηση α) Τα σπίτια των αρχόντων της πόλης (τα αρχοντόσπιτα) είχαν πολλά δωµάτια, µεγάλες αίθουσες ύψους πέντε µέτρων, µεγάλη είσοδο, το λεγόµενο «πόρτεγο», δύο τραπεζαρίες µία πρόχειρη και µία καλή, σαλόνι µε πιάνο, κρεβατοκάµαρες µε εικονοστάσι, το µαγερειό, µεγάλο δωµάτιο υπηρεσίας, αποχωρητήρια. Στα παράθυρα κρέµονταν ακριβές κουρτίνες από το εξωτερικό και παντού ήταν στρωµένα ακριβά χαλιά. Οι τοίχοι ήταν καλυµµένοι µε ταπετσαρία και είχαν υδατογραφίες. β) Τα σπίτια των αστών ήταν πιο απλά. Είχαν πολλούς βοηθητικούς χώρους, κρεβατοκάµαρες (τις λεγόµενες «κάµαρες»), ένα απλό σαλόνι, το «καµαρό» µε ένα τραπέζι και ένα ανθοδοχείο πάνω σε αυτό, στοιχειώδη έπιπλα και τη φωτογραφία του αρχηγού της οικογένειας. γ) Τα σπίτια των αγροτών, µε αρκετούς βοηθητικούς χώρους, αρχικά ήταν πολύ λιτά αργότερα όµως πήραν µια έκφραση χαρακτηριστικά µικροαστική. Κύριο αίτιο ήταν η γνωριµία µε τη ζωή των ξένων. Έτσι δε διέφερε πολύ η εσωτερική διαµόρφωση από την αντίστοιχη των αστικών σπιτιών. Βέβαια οι εξωτερικοί χώροι ήταν περισσότεροι και εξυπηρετούσαν ανάγκες των αγροτών. Υπήρχαν κοτέτσια, στάβλοι, µαγερειά µε φούρνους µε κάρβουνα και ξύλα, πλυσταριά, αποθήκες ελαίου και οίνου. Μερικά από τα διασωθέντα σπίτια 4 Το αρχοντικό του Γεωργίου ρακούλη στο Βαθύ. 4 Το σπίτι του Γ. Καραβία στο Βαθύ. 4 Η κατοικία Τζουγανάτου στο Σταυρό, µεγάλης αρχιτεκτονικής αξίας κτισµένη στα µέσα της Ενετικής περιόδου. 6

9 4. ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ * ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ, Α. Λ. (2004). Ιστορικά και λαογραφικά ανάλεκτα της Ιθάκης. Ιθάκη: Φήµιος. ηµοτικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Ιθάκης ΕΝ ΡΙΝΟΣ, ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ (χ.χ.). Το Μοναστήρι της Παναγίας των Καθαρών Ιθάκης (β έκδοση) ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ, Γ. & ΤΣΑΤΣΟΜΑΡΙ ΟΥ, Β. (1995). Μονοπάτια Νότιας Ιθάκης. Πάτρα: Τυπόραµα ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ, Γ. & ΤΣΑΤΣΟΜΑΡΙ ΟΥ, Β. (1996). Μονοπάτια Βόρειας Ιθάκης. Πάτρα: Τυπόραµα ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, Α. & ΕΝ ΡΙΝΟΣ, Σ. (χ.χ.). Ιθάκη τότε και τώρα. Αθήνα, Ιθάκη: Σπύρος ενδρινός ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΙΘΑΚΗ LOCAL, Τουριστικός Οδηγός. Αθήνα: Κέδρος. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΙΘΑΚΗ 304 (χάρτες νησιών). Αθήνα: Εκδόσεις ROAD ΚΟΛΥΒΑΣ, Κ. (1997). Οι γυναίκες της Ιθάκης. Μαρτυρίες ζωής. (Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). Ιθάκη: Γυµνάσιο Ιθάκης ΛΕΙΒΑ Α-ΝΤΟΥΚΑ, Ε. (2001): Ανεµόµαχοι µύλοι Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αθήνα: ΥΠΕΧΩ Ε ΛΕΙΒΑ Α-ΝΤΟΥΚΑ, Ε. (2005). Αρχαίοι µύθοι και Θρύλοι Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Εκδόσεις Ο ΥΣΣΕΙΑ Κεφαλληνίας και Ιθάκης ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. (1994) (Επιµ.). Η Μετανάστευση στην Ιθάκη (από το 16 αιώνα) και οι επιπτώσεις της στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου. (Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). Ιθάκη: Γυµνάσιο Ιθάκης ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. (1996) (Επιµ.). Θιακά παραµύθια. (Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). Ιθάκη: Γυµνάσιο Ιθάκης ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ, Α. (1997). Γεωγραφία πολιτική νέα και αρχαία του νοµού Κεφαλληνίας (Κεφαλληνία, Ιθάκη, Άτοκος, Αρκούδι, Κάλαµος, Καστός και Εχινάδες). Αθήνα: Καραβίας ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ (χ.χ.) Ιθάκη. Αργοστόλι ΤΣΙΝΤΙΛΗ-ΒΛΗΣΜΑ, Ρ. (1997). Λαϊκά στιχουργήµατα της Ιθάκης σε νανουρίσµατα, κανάκια, παιγνίδια, ξόρκια, γλωσσοδέτες, αινίγµατα διάφορα. Στο: Η. Μπεριάτος (Επιµ.). Μελέτες για την ιστορία και το χώρο των νησιών Κεφαλονιάς & Ιθάκης. Αργοστόλι: Ίδρυµα Κεφαλονιάς & Ιθάκης (σσ ) WWF- Hellas & Archipelagos (χ.χ) Περιηγήσεις. Μονοπάτια της Ιθάκης Ρουσσάνο ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ Επίσης: Από τις EΚ OΣΕΙΣ ΤΟΥ KΕΝΤΡΟΥ Ο ΥΣΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ: 1. Iλιάδα και Oδύσσεια. Mύθος και Iστορία, Iθάκη 1986 (σ. 207) 2. Oµηρικός οίκος, Iθάκη 1990 (σ. 257) 3. Περιηγητισµός στην Iθάκη, Iθάκη 1990 (σ. 53) 4. Σπουδές στον Όµηρο (Mνήµη I. Kακριδή), Iθάκη 1993 (σ. 301) 5. Eυχήν \ Oδυσσεί, Iθάκη 1995 (σ. 375) 6. Oµηρικά, Iθάκη 1998 (σ. 427) 7. Έρανος, Iθάκη 2001 (σ. 520) *Ο κατάλογος των βιβλίων είναι ενδεικτικός. Οι µαθητές κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράµµατος έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν και άλλα βιβλία καθώς και βιντεοταινίες, CD-ROM και DVD για την Ιθάκη. 7

10 5. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: , FAX: Ο ΦΗΜΙΟΣ- ηµοτικές ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ Εκδηλώσεις Ιθάκης ΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ Τηλ , Fax Σύλλογος Οµηροφίλων Ιθάκης «ΕΥΧΗΝ Ο ΥΣΣΕΙ» Βαθύ Ιθάκης Τ.Κ Συλλόγος Φίλων Θεάτρου και Κινηµατογράφου Ιθάκης «Ο ΦΟΡΚΥΣ» Βαθύ Ιθάκης Τ.Κ Μορφωτικό Κέντρο Ιθάκης ΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ Τηλ , Fax Αγροτουριστικος Συνεταιρισµός Περαχωρίου Περαχώρι Ιθάκης Τ.Κ Αρχαιολογικό Μουσείο Σταυρού Σταυρός Ιθάκης Τ.Κ Νοµός Κεφαλληνίας Περιφέρεια: Ιονίων Νήσων Εφορία: ΣΤ' Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Τηλ: κιν: Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθύ Βαθύ Ιθάκης Τ.Κ Νοµός Κεφαλληνίας Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Εφορεία ΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Τηλέφωνο Ναυτικό - Λαογραφικό Μουσείο Βαθύ Ιθάκης Τ.Κ Τηλέφωνο: ηµοτικό Ωδείο Ιθάκης Βαθύ Ιθάκης Τ.Κ Τηλέφωνο: ηµοτική Πινακοθήκη Ιθάκης Βαθύ Ιθάκης Τ.Κ Τηλέφωνο:

11 Χορευτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιθάκης 'Χαρίλαος Τσιγώνιας' Βαθύ Ιθάκης Τ.Κ Τηλέφωνο: Μορφωτικό Κέντρο Ιθάκης Βαθύ Ιθάκης Τ.Κ Τηλέφωνο: , Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης αυγάτα, Τ.Κ , Κεφαλονιά Τηλ Ηλεκτρονική διεύθυνση ( ): Βοτανικός Κήπος Κεφαλονιάς Ίδρυµα Φωκά Κοσµετάτου Π. Βαλλιάνου 1, Αργοστόλι Τηλ , Fax: Ηλεκτρονική διεύθυνση ( ): ικτυακός τόπος: 6. ΤΟ ΒΑΘΥ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ Βαθύ Το Βαθύ είναι η πρωτεύουσα της Ιθάκης από τον 16ο αιώνα. Είναι κτισµένο αµφιθεατρικά, στο µυχό ενός κλειστού κόλπου που περιβάλλεται από καταπράσινα βουνά Η πρώτη εικόνα που αντικρίζει κανείς καθώς το πλοίο προσεγγίζει το λιµάνι είναι τα παραδοσιακά µονώροφα ή διώροφα σπίτια και το µικρό νησάκι Λαζαρέτο που βρίσκεται στην είσοδο του κόλπου. Ταυτίζεται µε το οµηρικό λιµάνι του Φόρκυνα, όπου σύµφωνα µε την Οδύσσεια άφησαν οι Φαίακες κοιµισµένο τον Οδυσσέα. Σε απόσταση περίπου 4 χλµ. στην περιοχή του Αετού, σώζονται ερείπια αρχαίου οικισµού του 8ου αιώνα π.χ. και τείχη του 7ου αιώνα π.χ. τα οποία βρίσκονται στην κορυφή του λόφου. Στην είσοδο του λιµανιού -στην Λούτσα- δεσπόζει µικρό οχύρωµα, που χτίστηκε το 1807 κατά την διάρκεια της δεύτερης Γαλλικής κατοχής των Ιονίων Νήσων και έχει δύο κανόνια. Βορειότερα από το Βαθύ βρίσκεται το Σπήλαιο των Νυµφών, στο οποίο πιστεύεται ότι ο Οδυσσέας έκρυψε τα δώρα των Φαιάκων όταν επέστρεψε στο νησί. Από τα στοιχεία που υπάρχουν µέχρι σήµερα φαίνεται ότι στη θέση που σήµερα είναι το Βαθύ δεν υπήρχε οργανωµένος οικισµός κατά την αρχαιότητα, όµως µία αρχαία επιγραφή µαρτυρεί την πιθανή ύπαρξη ναού της Αρτέµιδας. Στη Ρωµαϊκή περίοδο υπήρχε µικρός οικισµός, τους επόµενους αιώνες όµως και µέχρι τους πρώτους χρόνους της Ενετοκρατίας οι µόνοι κάτοικοι ήταν πειρατές που έβρισκαν εκεί ασφαλές καταφύγιο. Όταν η εξουσία των Ενετών άρχισε να εδραιώνεται στην Ιθάκη, µέρος του πληθυσµού µετακινήθηκε από την Παλαιοχώρα και δηµιούργησε τον πρώτο οικισµό στην περιοχή που σήµερα βρίσκεται η εκκλησία της Μητρόπολης. Σταδιακά, µε την αύξηση του πληθυσµού ο οικισµός επεκτάθηκε και πήρε τη σηµερινή του µορφή. Το µεγαλύτερο µέρος καταστράφηκε στο σεισµό του 1953 και ξανακτίστηκε διατηρώντας όµως την αρχιτεκτονική του. Το Βαθύ έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισµός µε νόµο από το Ο Ιερός Ναός, της Παναγίας στα Λινοβρόχια, όπως λέγεται η Μητρόπολη της Ιθάκης, κτίστηκε το Ξεχωρίζει το ξύλινο τέµπλο και το πέτρινο καµπαναριό που βρίσκεται δίπλα από το Ναό. Η κατασκευή του καµπαναριού άρχισε το 1820 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Στο Βαθύ υπάρχουν δύο µουσεία: το αρχαιολογικό και το λαογραφικό-ναυτικό. Επίσης, λειτουργεί το Ιστορικό Αρχείο από τα σπουδαιότερα των Ιονίων Νήσων. Επιπλέον λειτουργούν: ηµοτικό Ωδείο, ηµοτική Πινακοθήκη και Μορφωτικό Κέντρο, το οποίο έχει αξιόλογη βιβλιοθήκη µε τόµους διαφόρων βιβλίων, 195 από τα οποία είναι παλαιά και σπάνια. Από το 1981 το Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών πραγµατοποιεί Σεµινάρια Οµηρικής Φιλολογίας και ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο για την Οδύσσεια µε τη συµµετοχή Οµηριστών από όλο τον κόσµο. 9

12 Αετός Ονοµάζεται το πιο στενό σηµείο του νησιού, που ενώνει τη Νότια µε τη Βόρεια Ιθάκη και απέχει περίπου 4 χλµ από το Βαθύ. Οφείλει το όνοµά του στο σχήµα που κάνει το βουνό µε τις δύο παραλίες, τη βόρεια και τη νότια (Πίσω Αετού), που µοιάζουν µε αετό που έχει µισάνοιχτες τις φτερούγες του. Έχει µικρό συνοικισµό µε λίγα σπίτια κατά µήκος της παραλίας. Στο βουνό του Αετού που έχει ύψος 380 µ. βρίσκονται τα «Κυκλώπεια Τείχη» και ερείπια αρχαίου οικισµού. Πίσω Αετός (Πισαετός) Ονοµάζεται η ευρύτερη περιοχή που εκτείνεται νοτιοδυτικά από τον Αετό. Το λιµάνι του Πίσω Αετού εξυπηρετεί τη συγκοινωνία µε την Πάτρα, την Κεφαλονιά, τη Λευκάδα και τον Αστακό. Ανωγή Η Ανωγή είναι ένα από τα παλαιότερα χωριά του νησιού. Είναι χτισµένο στην ανατολική πλευρά του Οµηρικού βουνού «Νήριτο», σε υψόµετρο 550 µ., στη ψηλότερη θέση από όλα τα χωριά της Ιθάκης και έχει 50 µόνιµους κατοίκους. Στην τοποθεσία της οφείλεται και η επωνυµία («ΑΝΩ-ΓΗ»). Μέχρι το 1912 η Ανωγή ήταν πρωτεύουσα του ήµου Νηριτίων, στον οποίο ανήκε η Λεύκη και το Κιόνι. Η ανάβαση στην Ανωγή προσφέρει µοναδική θέα προς τη βόρειο και βορειοανατολική πλευρά του νησιού και τις ακτές της ηπειρωτικής Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί κατά τους χειµερινούς µήνες, δίνοντας την εντύπωση χωριού, χαµένου µέσα στα σύννεφα και την οµίχλη. Λίγο ψηλότερα από το σηµερινό χωριό υπάρχουν ερείπια του παλαιού µεσαιωνικού οικισµού µε πυκνή δόµηση και αµυντική αρχιτεκτονική διάταξη. Επίσης, σε µικρή απόσταση από το χωριό, στο οροπέδιο της Ανωγής βρίσκονται σκορπισµένοι τεράστιοι ογκόλιθοι (τα «µενχίρ» της Ανωγής) που η φύση τους χάρισε περίεργα, ανεπανάληπτα σχήµατα. Υψηλότερος είναι ο βράχος «Αράκλης» ύψους 8 µ. που µοιάζει µε γλυπτό καµωµένο από ανθρώπινο χέρι. Άξιος παρατήρησης είναι και ο «Καβελλάρης» µονόλιθος µε αυλακώσεις σε όλη την επιφάνεια που θυµίζει ιππέα. Στο χωριό υπάρχει η βυζαντινού ρυθµού εκκλησία της Κοίµησης της Θεοτόκου µε θαυµάσιες αγιογραφίες που κτίστηκε γύρω στον 12ο αιώνα και σήµερα είναι διατηρητέο µνηµείο. Την κοσµούν θαυµάσιες αγιογραφίες διαφόρων εποχών και το ιερό της φιλοτεχνήθηκε από το διάσηµο αγιογράφο της εποχής Γιάννη Αγραφιώτη. Πανέµορφο και επιβλητικό είναι το βενετσιάνικο καµπαναριό της που στέκει στον προαύλιο χώρο από το 1682 και υπήρξε κι αυτό θύµα του σεισµού του 1953 όπως και τα περισσότερα σπίτια του χωριού. Στις 14 Αυγούστου παραµονή της Παναγίας γίνεται µεγάλο πανηγύρι. Από το χωριό ξεκινά ένα θαυµάσιο µονοπάτι που οδηγεί στο Κιόνι. Εξωγή Είναι το τρίτο ορεινό χωριό της Ιθάκης µε πληθυσµό 42 κατοίκους και όµορφα παλαιά και νέα κτίσµατα. Βρίσκεται σε απόσταση 21 χλµ. από το Βαθύ, σε υψόµετρο 350 µ. στο βουνό Νήϊον. Έχει εντυπωσιακή θέα προς την Ανατολή, από όπου φαίνονται ο Πλατρειθιάς, οι Φρίκες και στο βάθος οι ακτές της Στερεάς Ελλάδας και τα νησιά Λευκάδα, Μεγανήσι, Κάλαµος, Αρκούδι, Άτοκος κ.λπ. Η Εξωγή από το Μεσαίωνα και τους πρώτους Ενετικούς χρόνους ήταν από τους κυριότερους οικισµούς της Ιθάκης. Στις αρχές του 19ου αιώνα οι κάτοικοι µετακινήθηκαν προς τους οικισµούς του Σταυρού και Πλατρειθιά και αργότερα το κύµα της µετανάστευσης είχε ως αποτέλεσµα τη δραµατική µείωση του πληθυσµού. Σε απόσταση δύο χιλιοµέτρων περίπου νοτιοδυτικά από τον οικισµό και ψηλότερα στο βουνό, είναι κτισµένο το παλιό Μοναστήρι της Παναγίας στα Περναράκια το οποίο λειτουργούσε µέχρι τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο και εορτάζει την τρίτη ηµέρα του Πάσχα. Στον περίβολό του υπάρχει ο τάφος του εθνοµάρτυρα Ιακώβου Μαυροκεφάλου γνωστού ως Παπά-Γιάννη, που εκτελέστηκε από τους Γερ- µανούς στις 13 Ιουλίου 1944 στη Βόνιτσα της Αιτωλοακαρνανίας. Ήταν ο τελευταίος ανακαινιστής της Μονής και ηγούµενος της Ιεράς Μονής Ρόµβου Αιτωλοακαρνανίας, στην οποία µόνασε από το 1919 µέχρι το τέλος του. Επιθυµία του ήταν να αποσυρθεί στα Περναράκια µέχρι το τέλος της ζωής 10

13 του, αλλά δεν πρόλαβε. Η κεντρική εκκλησία της Εξωγής είναι η Αγία Μαρίνα που εορτάζει στις 17 Ιουλίου και το βράδυ γίνεται ωραίο πανηγύρι στην πλατεία του χωριού. Νοτιοανατολικά της Εξωγής βρίσκεται η Μελάνυδρος πηγή, περιοχή και τοποθεσία που αναφέρει ο Όµηρος και πήρε το όνοµά της από το µελανό χρώµα του νερού της. Λίγα µέτρα βόρεια από την Μελάνυδρο πηγή βρίσκεται η αρχαιολογική περιοχή του Αγίου Αθανασίου ή της Σχολής Οµήρου. Την περιοχή αυτή πολλοί µελετητές της Οδύσσειας ταυτίζουν µε το ανάκτορο του Βασιλιά της Ιθάκης Οδυσσέα. Κιόνι Το Κιόνι βρίσκεται σε απόσταση 24 χλµ. από το Βαθύ. Είναι ένα από τα οµορφότερα χωριά της Ιθάκης και ένας από τους πιο όµορφους παραδοσιακούς οικισµούς στο Ιόνιο. Ο πληθυσµός είναι 171 µόνιµοι κάτοικοι. Η επωνυµία µάλλον προέρχεται από «κίονα» (κολώνα) που υπήρχε στην παραλία για να δένουν τα πλοία. Είναι κτισµένο αµφιθεατρικά στο βάθος ενός όρµου και ο οικισµός του έχει χαρακτηριστεί διατηρητέος. Στην είσοδο του κόλπου δεσπόζουν οι τρεις ερειπωµένοι ανε- µόµυλοι. Το Κιόνι κτίστηκε τον 16ο αιώνα από τους κατοίκους των γύρω ορεινών περιοχών, που είχαν την ανάγκη πρόσβασης στην θάλασσα και πολλές κατοικίες σώζονται από τότε. Σταδιακά το Κιόνι αναπτύχθηκε και έφτασε τον 19 αιώνα τους κατοίκους που ζούσαν από την καλλιέργεια της γης και την αλιεία. Από την τοποθεσία Ράχη υπάρχει δρόµος που οδηγεί στη γραφική παραλία του Μαυρωνά και µικρά µονοπάτια που οδηγούν στην παραλία Πλακούτσες. Στην περιοχή Μαυρωνά είχε γίνει µάχη µε πειρατές γύρω στα 1650 που έληξε µε νίκη των κατοίκων. Στο ίδιο σηµείο χτίστηκε και το µοναστήρι του Αη Νικόλα που λειτουργούσε µέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα και καταστράφηκε από τους σεισµούς. ιασώθηκε µόνο η εκκλησία της µονής, στο ιερό της οποίας σώζεται αρχαίο κιονόκρανο. Σύµφωνα µε διαφορετικές εκδοχές, το κιονόκρανο προέρχεται από αρχαίο ναό που ήταν χτισµένος στην ίδια περιοχή ή από ναυάγιο που έγινε σε κοντινή απόσταση. Κοντά στον Μαυρωνά είχαν λειτουργήσει επί Αγγλοκρατίας φυλακές. Η κεντρική εκκλησία του χωριού είναι ο Αη Γιάννης µε τέµπλο σε ρυθµό µπαρόκ. Στην κορυφή της Ράχης βρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας της Ευαγγελίστριας µε εξαιρετικού ενδιαφέροντος τέµπλο. Στην περιοχή Λότζα εικάζεται ότι υπάρχουν ερείπια του σπιτιού του Καραϊσκάκη πριν την επανάσταση του Λεύκη Μικρό χωριό, µε πληθυσµό 43 κατοίκους, το πρώτο χωριό που συναντάει κανείς στη διαδροµή από το Βαθύ προς τη Βόρεια πλευρά του νησιού. Είναι χτισµένο στον κεντρικό οδικό άξονα του νησιού, σε υψόµετρο 160 µ. περίπου, στη δυτική πλευρά του βουνού Νήριτο. Απέχει 13 χιλιόµετρα από το Βαθύ. Τα σπίτια είναι κτισµένα δεξιά κι αριστερά του δρόµου και µε την χαρακτηριστική παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους συνθέτουν µια αυθεντική νησιώτικη εικόνα. Η θέση του οικισµού δείχνει ότι αυτοί που την επέλεξαν ήθελαν να ελέγχουν την κίνηση στο θαλάσσιο δίαυλο µεταξύ Ιθάκης και Κεφαλονιάς. Μέσα στον οικισµό υπάρχει µια ελιά µε 18 περίπου µέτρα περίµετρο ρίζας που οι ντόπιοι την λένε Ελιά του Οδυσσέα. Το τέµπλο του ιερού ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου στολίζουν ωραίες εικόνες ρωσικής τέχνης. Επίσης στο εκκλησάκι του Αγίου Βλάση υπάρχουν εικόνες µεταβυζαντινής τέχνης. ρόµος από την Λεύκη οδηγεί στην καταπράσινη περιοχή Κάβος, που από εκεί το ηλιοβασίλεµα προς την Κεφαλονιά είναι υπέροχο. Όλη η περιοχή του Κάβου εντυπωσιάζει τον επισκέπτη µε το άγριο φυσικό της τοπίο. 11

14 Περαχώρι Το Περαχώρι είναι κτισµένο αµφιθεατρικά, 3 χλµ πάνω από το Βαθύ στην πλαγιά του Πεταλιάτικου βουνού. Έχει µόνιµο πληθυσµό 354 κατοίκους. Λίγο ψηλότερα βρίσκονται τα ερείπια της Παλαιοχώρας που κατοικήθηκε από τους Μεσαιωνικούς χρόνους και υπήρξε ο κυριότερος οικισµός του νησιού µέχρι την πρώτη περίοδο της Ενετοκρατίας. Σήµερα στην περιοχή της Παλαιοχώρας σώζονται τα ερείπια των κατοικιών και περίπου 10 βυζαντινές εκκλησίες µε αξιόλογες τοιχογραφίες. Από αυτές αναπαλαιώθηκαν 4 (2 ναοί της Θεοτόκου, ο ναός του Αγίου Ιωάννη και ο ναός του Αγίου Νικολάου), εκ των οποίων οι ναοί της Κοιµήσεως Θεοτόκου και των Εισοδίων της Θεοτόκου έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα µνηµεία. Ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας της Παλαιοχώρας ήταν αµυντικός για την προστασία από τις επιδροµές των πειρατών. Τα σπίτια ήταν µονώροφα και διώροφα, χτισµένα από πέτρα και ξύλο, µε λίγα ανοίγµατα, πολεµίστρες και χωρίς µπαλκόνια. Οι βοηθητικοί χώροι ήταν προσκολληµένοι στο κύριο κτίσµα µε εσωτερική είσοδο. Κάθε σπίτι είχε τη στέρνα του όπου συγκεντρώνονταν το βρόχινο νερό από τις κερα- µοσκεπείς στέγες και το αλώνι. Στα µέσα του 16ου αιώνα ένα µέρος του πληθυσµού µετακινήθηκε προς τα παράλια και δηµιουργήθηκε το Βαθύ. Λίγο αργότερα, κατοικήθηκε το σηµερινό Περαχώρι που διατηρούσε σταθερά πάνω από κατοίκους µέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Στο χωριό ανήκει και το οροπέδιο Μαραθιάς όπου βρίσκεται η Οµηρική «Αρέθουσα Κρήνη», στη βάση του ψηλού βράχου «Πέτρα Κόρακος» και σε κοντινή απόσταση το «Καλύβι του Εύµαιου». Ο Όµηρος αναφέρει πως αµέσως µετά την αποβίβασή του στην Ιθάκη ο Οδυσσέας ακολουθώντας τη συµβουλή της Αθηνάς πήγε προς συνάντηση του πιστού του Εύµαιου για να πληροφορηθεί τις συνθήκες που επικρατούσαν στο Παλάτι. Σε απόσταση 3 χλµ νοτιοδυτικά του Περαχωρίου και σε υψόµετρο 500 µ. υπάρχει το ερειπωµένο σήµερα µοναστήρι των Ταξιαρχών στη θέση «Βουνί» που ιδρύθηκε το Επίσης, δυτικά του χωριού απλώνεται ο «Αφεντικός Λόγγος», ένα πυκνό και ωραίο δάσος µε αυτοφυή δέντρα που επικρατεί το είδος Quercus ilex (αριά). Η περιοχή παράγει εκλεκτό λάδι και κρασί. Μάλιστα, παραµένει η πρώτη σε παραγωγή κρασιού περιοχή του νησιού, παρόλο που είναι σηµαντικά µειωµένη σε σχέση µε τις αρχές του 20ου αιώνα. Επίσης, στο Περαχώρι λειτουργεί Αγροτοτουριστικός Συνεταιρισµός Γυναικών µε έντονη δραστηριότητα. Πλατρειθιάς Το χωριό βρίσκεται δύο χιλιόµετρα βορειότερα του Σταυρού και είναι χτισµένο πάνω από τον κόλπο Αφάλες, στο πιο εύφορο κοµµάτι του νησιού. Στην περιοχή του Πλατρειθιά βρίσκονται και οι οικισµοί Κολλιερή, Άγιοι Σαράντα, Λαχός και Φρίκες. Οι ευνοϊκές συνθήκες για την καλλιέργεια της γης, δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη µεγάλη εδαφική ανάπτυξη των οικισµών. ιασώζονται παραδοσιακά κτίρια µε νεοκλασικά και ενετικά στοιχεία. Στον Πλατρηθειά και στους οικισµούς του ζουν συνολικά 210 µόνιµοι κάτοικοι. Το πανηγύρι της Παναγίας, στις 15 Αυγούστου στον Πλατρειθιά είναι ένα από τα πιο ζωντανά και κεφάτα του καλοκαιριού. Ο κόλπος των Αφαλών που απέχει ένα χιλιόµετρο από το κέντρο του Πλατρειθιά παρουσιάζει πανέ- µορφες βοτσαλωτές παραλίες και βραχώδεις ακτές µε πεντακάθαρη θάλασσα και θαυµάσιο βυθό. Στο βουνό Ραζή και στην ευρύτερη περιοχή του Μάρµακα - η βορειότερη περιοχή του νησιού- οι συνθήκες για ορειβασία και περίπατο είναι πολύ όµορφες και µπορεί να συνδυαστούν µε την απόλαυση µοναδικών ανατολών και δύσεων. 12

15 Μάρµακας Στην κοινότητα Πλατρειθιά ήταν ο οικισµός «Μάρµακας» (Λάκος και Ροµποτή), µε 22 άτοµα κατά την απογραφή του Οι κάτοικοί του ασχολούνταν µε την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Σήµερα είναι ελάχιστοι µόνιµοι κάτοικοι. Λόγω της οµορφιάς του τοπίου, η περιοχή αποτελεί πόλο έλξης για τουρίστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αγοράζονται εκτάσεις και κτίζονται ωραία σπίτια. Στον κόλπο της Ροµποτής υπάρχει ένα µικρό νησάκι µε το εκκλησάκι του Άη Νικόλα που γιορτάζει στις 10 Μαΐου. Εκείνα τα χρόνια γινόταν πανηγύρι µε τη συµµετοχή κόσµου από τα γύρω χωριά, που µε καΐκια από τις Φρίκες και το Κιόνι έρχονταν στο νησί. Μετά τη λειτουργία ακολουθούσε διασκέδαση στη Ροµποτή. Το εκκλησάκι αυτό καταστράφηκε από τους σεισµούς του 1953 και ξανακτίστηκε από το Σύλλογο Φρικών «Ο Τηλέµαχος» το 1992, ο οποίος και αναβίωσε το έθιµο αυτό. Έτσι στις 10 Αυγούστου κάθε χρόνο γίνεται λειτουργία στον Άη Νικόλα στο νησάκι, µε συµµετοχή κόσµου από τα γύρω χωριά προς τιµή των ναυτικών και των ξενιτεµένων. Επίσης µε τη φροντίδα του Συλλόγου έχουν γίνει έργα στο νησάκι, όπως πέτρινα σκαλοπάτια για να διευκολύνονται οι προσκυνητές, έχει γίνει διαµόρφωση του προαυλίου κι έχουν φυτευτεί πεύκα και ευκάλυπτοι. Είναι ένα πανέµορφο µέρος που προσελκύει πολλούς να κάνουν ακόµη και το γάµο τους εκεί! Κολλιερή Βρίσκεται δυτικά από τον κόλπο Αφάλες και κατά τον 19ο αιώνα ήταν µεγάλο χωριό και γνώρισε µεγάλη ακµή. Καταστράφηκε από τους σεισµούς τον Αύγουστο του 1953 και ξανακτίστηκε προς τον λόφο των Ταξιαρχών. Την ακµή και την ερήµωση της Κολλιερής περιγράφει πολύ ζωντανά ο Στάθης Ραυτόπουλος-Λεβέντης: «Θα το πάρουµε σαν παραµύθι. Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένα µικρό χωριό που το λέγανε Κολλιερή. Υπαγόταν στον ήµο Πολυκτορείου, της Άνω Ιθάκης, στα βόρεια του κόλπου των Αφαλών και ανατολικά του χωριού Εξωγή. Στην απογραφή του 1951 είχε 23 κατοίκους. Άλλα προάστια ήταν ο Κάλαµος και το Πηγαδάκι. Αυτό το πανέµορφο χωριουδάκι, χωµένο µέσα στο πράσινο, χτισµένο στους πρόποδες του βουνού της Εξωγής, σήµερα είναι σχεδόν ακατοίκητο, µε πεσµένα σπίτια που λες και τα σάρωσε η µανία ενός δαιµονισµένου ανέµου. Πριν πενήντα, εξήντα χρόνια, αυτό το σηµερινό ερηµοχώρι, ήταν ένα από τα πιο ζωντανά και χαρούµενα χωριά της Ιθάκης, γεµάτο ζωή και γλέντια». Σταυρός Ο Σταυρός απέχει 16 χλµ. από το Βαθύ. Είναι το µεγαλύτερο χωριό της Βόρειας Ιθάκης µε µόνι- µο πληθυσµό 250 άτοµα (325 µε τον οικισµό Καλύβια) και αποτελεί το εµπορικό κέντρο της περιοχής. Το χωριό άρχισε να δηµιουργείται το 16ο αιώνα από κατοίκους της Ανωγής και Εξωγής. Είναι το σταυροδρόµι των κατοίκων της περιοχής (γι' αυτό κι ονοµάστηκε «Σταυρός») και αναπτύχθηκε σε κεφαλοχώρι λόγω της γεωγραφικής του θέσης, της γύρω εύφορης περιοχής και της κοντινής απόστασης από τα λιµάνια Φρίκες και Πόλη. Η περιοχή παρουσιάζει ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κοντά στο Σταυρό βρίσκεται ο λόφος Πηλικάτα (ή λόφος του Ερµή) όπου σύµφωνα µε µία άποψη τοποθετείται το παλάτι του Οδυσσέα. Η εκδοχή ενισχύεται από την Οµηρική περιγραφή της τοποθεσίας, µια που έχει θέα προς τις τρεις θάλασσες ( υτικά: κανάλι Κεφαλονιάς-Ιθάκης, Βόρεια: Αφάλες, Ανατολικά: Φρίκες.) και τα τρία βουνά που το τριγυρίζουν (Νήριτο, βουνό Εξωγής-Νήιο και Μάρµακας). Στην πλατεία του Σταυρού βρίσκεται η µοναδική προτοµή του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Το Μουσείο του Σταυρού µε αξιόλογα ευρήµατα Μυκηναϊκής και Κορινθιακής περιόδου βρίσκεται στα Πηλικάτα. Στην ίδια τοποθεσία έχουν γίνει κατά καιρούς αρχαιολογικές ανασκαφές που έφεραν στο φως λείψανα ενός αρχαίου οικισµού και σηµαντικά ευρήµατα της Μυκηναϊκής και Ελληνιστικής περιόδου, τα οποία εκτίθενται στο αρχαιολογικό µουσείο του Σταυρού. 13

16 Επίνειο του Σταυρού σε απόσταση 2 χλµ. είναι το µικρό λιµάνι «Πόλη» που αποτελεί το αγκυροβόλιο για τις ψαρόβαρκες του χωριού. Στα νερά του κόλπου υπάρχει καταποντισµένη πόλη από το 967 µ.χ. Είναι πιθανόν να πρόκειται για την Ιερουσαλήµ που αναφέρει η Άννα Κοµνηνή στο έργο της «Αλεξιάς», η οποία ήταν χτισµένη στην πλαγιά του βουνού Ρουσάνο. Στα βόρεια βράχια του κόλπου βρίσκεται η Σπηλιά του Λοΐζου που υπήρξε κέντρο συνεχούς λατρείας από τον Πρωτοελλαδικό πολιτισµό µέχρι τον 1ο µ.χ. αιώνα. Η σπηλιά είχε συλληθεί στις αρχές του 19ου αιώνα, όµως από µεταγενέστερες ανασκαφές βρέθηκε αρχαίος ναός, αγγεία, αντικείµενα και αφιερώµατα στις Νύµφες, τον Οδυσσέα και διάφορες θεότητες που τα περισσότερα βρίσκονται σήµερα στο µουσείο του Σταυρού. Επίσης βρέθηκε πήλινο τµήµα γυναικείας µάσκας µε την επιγραφή «ΕΥΧΗΝ Ο ΥΣΣΕΙ», αγαλµατίδιο που παριστάνει τον Οδυσσέα δεµένο στο κατάρτι και οι περίφηµοι τρίποδες αµφορείς που αναφέρει ο Όµηρος ως δώρα των Φαιάκων. Επίσης κοντά στις ακτές της Κεφαλονιάς διακρίνεται η µικρή νησίδα Αστερίς που περιγράφει ο Όµηρος. Σήµερα ονο- µάζεται ασκαλειό. Στο Σταυρό έχουν διασωθεί αρκετά παραδοσιακά κτίρια µε ποιο αξιόλογο την κατοικία Τζουγανάτου, µεγάλης αρχιτεκτονικής αξίας κτισµένη στα µέσα της Ενετικής περιόδου. Εξαιρετικής σηµασίας είναι ο βυζαντινός ναός του Σωτήρα, µέσα στο πράσινο των πεύκων και ευκαλύπτων. Στο χώρο αυτό στις 5 και 6 Αυγούστου διοργανώνεται το µεγάλο πανηγύρι του Σωτήρος στο οποίο καταφθάνουν επισκέπτες από πολλά µέρη. Στις δύο άλλες εκκλησίες του χωριού, της Αγίας Βαρβάρας και της Ζωοδόχου Πηγής, υπάρχουν παλαιά ξυλόγλυπτα τέµπλα. Φρίκες Το γραφικό ψαροχώρι Φρίκες βρίσκεται στο βορειοανατολικό µέρος του νησιού και σε απόσταση 13 χλµ. από την Βαθύ, µε πρόσβαση από τον Πλατρειθιά (4 χλµ) και το Σταυρό (3χλµ). Συνδέεται ακτοπλοϊκά µε την Κεφαλονιά και τη Λευκάδα και µπορεί να γίνει αφετηρία για τον περίπλου σε υπέροχες παραλίες µε εντυπωσιακές και άγριες ακτές. Στις Φρίκες τοποθετείται από µελετητές το Οµηρικό λιµάνι του Ρείθρου ενώ ο κόλπος ήταν για πολλούς αιώνες καταφύγιο και ορµητήριο πειρατών. Η ονοµασία του χωριού «Φρίκες» προέρχεται από πειρατή ή από κάποιο αρχαίο θεό. Το χωριό άρχισε να κατοικείται από τον 16ο αιώνα όταν κάτοικοι της Εξωγής αρχικά και αργότερα του Σταυρού, χρησιµοποίησαν το φυσικό λιµάνι για αλιεία και κυρίως για την εµπορική επικοινωνία µε τις απέναντι ακτές της Λευκάδας και της Στερεάς Ελλάδας. Επίσης οι κάτοικοι καλλιεργούσαν τις κοντινότερες εύφορες περιοχές. Σήµερα κατοικούν στο χωριό περίπου 100 άτοµα που ασχολούνται µε την αλιεία, τις αγροτικές καλλιέργειες και εποχιακά µε τουριστικά επαγγέλµατα. Οι Φρίκες συνδέονται και µε τη νεότερη ιστορία του νησιού. Στο τέλος του Β' Παγκοσµίου Πολέ- µου., στις 13 Σεπτεµβρίου 1944, ντόπιοι αντάρτες, µετά από άνιση µάχη, κατέλαβαν το Γερµανικό πολεµικό πλοίο «Αντουανέτα», που ήταν αραγµένο στο µικρό λιµανάκι και αιχµαλώτισαν το πλήρω- µά του. Στις Φρίκες, στις δύο πλευρές του λιµανιού υπάρχουν δύο καλοδιατηρηµένοι ανεµόµυλοι που προσθέτουν στην περιοχή τη δική τους οµορφιά. Των Αγίων Αποστόλων, στις 30 Ιουνίου, πραγµατοποιείται το τοπικό πανηγύρι, που συγκεντρώνει πολλούς κατοίκους από όλη την Ιθάκη καιθώς και πολλούς επισκέπτες. Σηµείωση: Το κείµενο «Το Βαθύ και τα χωριά της Ιθάκης» στηρίχτηκε σε στοιχεία και πληροφορίες από το δικτυακό τόπο του ήµου Ιθάκης (Παραδοσιακοί Οικισµοί, 14

17 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ, Α. Λ. (2004). Ιστορικά και λαογραφικά ανάλεκτα της Ιθάκης. Ιθάκη: Φήµιος. ηµοτικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Ιθάκης ΒΑΟΣ, Ζ. & ΝΟΜΙΚΟΣ, Σ. (1993). Ο ανεµόµυλος στις Κυκλάδες. Αθήνα: ωδώνη. ΒΑΣΑΛΑ, Π. (2007). Ο τόπος µου Αθήνα: ΚΑΛΕΙ ΟΣΚΟΠΙΟ ΒΑΣΑΛΑ, Π. (2006). Κεφαλονιά-Υγρότοποι. Προγράµµατα και δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αργοστόλι: ΤΕ Κ-ΚΙ ΒΑΣΑΛΑ, Π. (2005). Κεφαλονιά-Σπήλαια. Προγράµµατα και δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αργοστόλι: ΤΕ Κ-ΚΙ ΒΑΣΑΛΑ, Π. (2005). Μαθαίνοντας για τους σεισµούς. ιαθεµατική προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡ ΑΝΟΣ. ΒΑΣΑΛΑ, Π. (2005). Πατριδογνωσία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Στο: CD-ROM 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Έµπνευση, Στοχασµός και Φαντασία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (1-3 Απριλίου 2005). Ελληνική Εταιρεία και Πανεπιστήµιο Πειραιά (αρ. δηµ. 108). ΒΑΣΑΛΑ, Π. & ΦΛΟΓΑΪΤΗ, Ε. (2004). Ο κόσµος της θάλασσας, ιαθεµατική προσέγγιση, εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές και σχέδια εργασίας. Αθήνα: Μεταίχµιο. ΒΑΣΑΛΑ, Π. & ΦΛΟΓΑΪΤΗ, Ε. (2002). Ο καταιγισµός ιδεών ως διδακτική τεχνική για την προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Πρακτικά 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, 1-4 Μαρτίου 2002) (σσ ). ΒΑΣΑΛΑ, Π. (2002). Εκπαίδευση-Σχολείο-Μουσείο στο Ίδρυµα Φωκά-Κοσµετάτου Στο: Πρακτικά: Μουσείο-Σχολείο 6ο Περιφερειακό Σεµινάριο. Καβάλα Σεπτεµβρίου 2002 (σσ ). ΒΑΣΑΛΑ, Π. (Συγγραφή κειµένων) (1999) Η Παράκτια Ζώνη. Εκπαιδευτικό CD-Rom. ΕΚΒΥ-Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας & ΑΠΘ-Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, ΙΜΛ. ΒΑΣΑΛΑ, Π. (Επιµ) (1999). Τουρισµός και αειφορία. Εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Αργοστόλι ΒΑΣΑΛΑ, Π. (2000). Τουρισµός και αειφόρος ανάπτυξη: εκπαιδευτικό υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το γυµνάσιο και το λύκειο. (Το τελικό προϊόν ενός εκπαιδευτικού προαιρετικού προγράµµατος). Στο: Γ. Μπαγάκης (Επιµ) Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα στη Σχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχµιο (σσ ). ΒΑΣΑΛΑ, Π. (1995): Κεφαλονιά: Ένα µουσείο της Φύσης. Εφ. Καθηµερινή της Κυριακής (Αφιέρωµα: Κεφαλονιά - Το νησί των αντιθέσεων). (σελ 26-28). 10 εκεµβρίου Το ίδιο άρθρο στο βιβλίο: Ιόνια Νησιά. Εκδ. Καθηµερινή-Επτά Ηµέρες, τοµ. Ε (σσ ). ΒΑΣΑΛΑ, Π. (2000). Οδηγός για τον εκπαιδευτικό: οµή και στόχοι του υλικού, διδακτικές προσεγγίσεις, τρόποι χρήσης του υλικού, αξιολόγηση, οδηγίες υλοποίησης των φύλλων εργασίας Στο: Π. Βασάλα & Ν. Αντωνιάδου (Επιµ.) Η Παράκτια Ζώνη. Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού υλικού για το Γυµνάσιο: Οδηγός για τον εκπαιδευτικό. Αθήνα: ΕΚΒΥ-Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, ΑΠΘ-Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ΙΜΛ. ΒΑΣΑΛΑ, Π. (1994). Μέθοδοι διδασκαλίας θεµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στo πεδίο. Εκπαιδευτική Κοινότητα 27, ΒΑΣΑΛΑ, Π. (1994). Η Αξιολόγηση των προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Μια πρόταση) (1994), ιαβάζω 333, ΒΑΣΑΛΑ, Π. (1993). Η Μέθοδος Project στη διδασκαλία θεµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στο: Πρακτικά ιεθνούς Συνεδρίου για το περιβάλλον ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: Περιβάλλον - Αγροτική Ανάπτυξη - Ποιότητα Ζωής (Αθήνα, Μαρτίου 1993, Γεωτεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας). (σσ 94-95). BAILEY, J. (1993). Πουλιά (µτφρ. Π. Παπακωνσταντίνου) Αθήνα: Ερευνητές BERARD, V. (χ.χ.) Dans le sillage d' Ulysse. Album Odysseen. Φωτογραφίες από το οδοιπορικό της Οδύσσειας του VICTOR BERARD. Ιθάκη:.Ε.Α. Ιθάκης 15

18 BISSON, C. (1996). The Outdoor Education Umbrella: a metaphoric model to conceptualise outdoor experiential learning methods. Ιn Association of Experiential Education Conference Proceedings. Washington: Spokane. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Σ. (1989). Το Λαζαρέτο της Ιθάκης στα Λονδίνο ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Σ. (1992). Τα πρώτα Ιονικά ατµόπλοια (Β έκδοση διορθωµένη). Έκδοση Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας BOERS, H. & BOSCH, M. (1994). The earth as a holiday resort. Utrecht: SME/Institute for Environmental Communication and Netherlands Institute of Tourism and Transport Studies. CORNELL, J. (1994). Ας µοιραστούµε τη φύση µε τα παιδιά (µτφρ. Στ. ηµητριάδου, Χρ. Αθανασίου, Α. Παπαγιάννη, & Α. Κωτίτσας). Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής DAY, M., DAY, S. & MEYER, I. (1987). Looking at landforms. UK: Nelson ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ, Γ. & ΤΣΑΤΣΟΜΑΡΙ ΟΥ, Β. (1995). Μονοπάτια Νότιας Ιθάκης. Πάτρα: Τυπόραµα ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ, Γ. & ΤΣΑΤΣΟΜΑΡΙ ΟΥ, Β. (1996). Μονοπάτια Βόρειας Ιθάκης. Πάτρα: Τυπόραµα ΕΝ ΡΙΝΟΣ, ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ (χ.χ.). Το Μοναστήρι της Παναγίας των Καθαρών Ιθάκης (β έκδοση). Ιθάκη ΕΝ ΡΙΝΟΣ, Ι. & ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. (2004) (συντονισµός). Οι σεισµοί του '53 στην Ιθάκη. (Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των µαθητών του ΤΕΕ Ιθάκης). Ιθάκη: ΤΕΕ Ιθάκης ΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ (2005). Παραδοσιακοί Οικισµοί. Ανακτήθηκε από το δικτυακό τόπο του ήµου Ιθάκης στις 31 Ιουλίου EDWARDS, P., WATTS M. & WEST A. (1990). Making the difference: environmental problem-solving approach to environmental concerns. UK: WWF ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (χ.χ.) Το πρώτο µου βιβλίο για τα πουλιά, Αθήνα: ICBP & Ε.Ο.Ε. ELLIOT, J. (1993): An Introduction to Sustainable Development. London: Routledge FALK, J. & BALLING, J. (1980). The school field trip: Where you go makes a difference. Science and Children, 6-8. FIEN, J. (1993): Environmental Education: A Pathway to Sustainability? Geelong: Deakin University Press FREY, K. (1986): H "Μέθοδος Project" (µτφρ. Κλ. Μάλλιου). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη. GAYFORD, C & MCLEISH, M. (1992). Environmental Education for Science. UK: Council for Environmental Education HAMMERMAN, D., HAMMERMAN, E., & HAMMERMAN, W. (2000). Teaching in the outdoors (4th ed.). Danville, IL: Interstate Publishers. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, Α. & ΕΝ ΡΙΝΟΣ, Σ. (χ.χ.). Ιθάκη τότε και τώρα. Αθήνα, Ιθάκη: Σπύρος ενδρινός ΚΑΚΡΙ ΗΣ, Ι. Θ. (1986). (Γενική Εποπτεία). Ελληνική Μυθολογία. Οι Θεοί. (τ. 2). Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών ΚΑΡΑΒΙΑΣ, Ν. & ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ, Γ. (1849). Ιστορία της Νήσου Ιθάκης. Εν Αθήναις: Τύποις Φ. Καρα- µπίνη και Κ. ΒΑΦΑ, Βιβλιοπωλείο ΝΟΤΗ ΚΑΡΑΒΙΑ KEARSEY, J. (Ed) Environmental pathways through science series. UK: Longman KERN, E. & CARPENTER, J. (1984). Enhancement of student values, interests, and attitudes in earth science through a field-oriented approach. Journal of Geological Education, 32, KERN, E. & CARPENTER, J. (1986) Effects of Field Activities on Student Learning Journal of Geological Education, Κ.Ο. ΑΝΩΓΗΣ «Ο ΝΗΡΙΤΟΣ». Ηµερολόγιο Αφιέρωµα στα «µενίρ» της Ανωγής. Αθήνα: Επτάλοφος ΚΟΛΥΒΑΣ, Κ. (1997). Οι γυναίκες της Ιθάκης. Μαρτυρίες ζωής. (Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). Ιθάκη: Γυµνάσιο Ιθάκης ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ, Φ. (2003): Εναλλακτική ιδακτική. Αθήνα: Gutenberg 16

19 ΛΕΙΒΑ Α-ΝΤΟΥΚΑ Ε. (2001). Ανεµοµάχοι Μύλοι Κεφαλλονιάς και Ιθάκης. Αθήνα: ΥΠΕΧΩ Ε ΛΕΙΒΑ Α-ΝΤΟΥΚΑ, Ε. (2005). Αρχαίοι µύθοι και Θρύλοι Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Εκδόσεις Ο ΥΣΣΕΙΑ Κεφαλληνίας και Ιθάκης ΛΕΚΑΤΣΑ, Α. (1998) Η Ιθάκη (τόµ. Α, Β & Γ) Αθήνα: «ΦΗΜΙΟΣ» ηµοτικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Ιθάκης ΛΟΥΚΑΤΟΣ,.Σ. (1997). Η Πολιτιστική Παράδοση των δύο νησιών µας και η ευθύνη της συνέχειας. Στο: Η. Μπεριάτος (Επιµ.). Μελέτες για την ιστορία και το χώρο των νησιών Κεφαλονιάς & Ιθάκης. Αργοστόλι: Ιδρυµα Κεφαλονιάς & Ιθάκης (σσ ) LINDEN, C. (Ed) (1996). Help to Save the World, UK: WWF ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. (1994) (Επιµ.). Η Μετανάστευση στην Ιθάκη (από το 16 αιώνα) και οι επιπτώσεις της στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου. (Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). Ιθάκη: Γυµνάσιο Ιθάκης MASON, P. (1990). Tourism. UK: WWF ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ, Η. (2002): Στρατηγικές ιδασκαλίας. Αθήνα: Gutenberg ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ, Η. (2003): Η διαθεµατικότητα στη σχολική γνώση. Αθήνα: Gutenberg ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ, Η. & Σ. ΧΕΛΜΗΣ. (2003): Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαίδευση: Θεωρητικές παραδοχές και τεχνικές προδιαγραφές, Πανελλήνιο Συµπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς για το Σχεδιασµό και Παραγωγή Παιδαγωγικού Υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αθήνα, Φεβρουαρίου 2003, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα (σσ ) McRAE, K. (1990). Introduction to the Purposes and Practices of Outdoor Education. In K. McRae (Ed), Outdoor and environmental education. South Melbourne, Australia: Macmillan ΜΕΤΑΞΑΣ, Ν. Β. (2002). Οι ναυτικοί Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας. MOLES, J. A. (1988): The Classroom and the Field: A Necessary Unity, Journal of Experiential Education, vol 11, 2, ΜΟΥΣΟΥΡΗ, Σ. Ν. (Φώτου Γιοφύλλι) (1950). Η γλώσσα της Ιθάκης (Συλλογή γλωσσικού υλικού). Αθήνα ΜΟΥΣΟΥΡΗ, Σ. Ν. (Φώτου Γιοφύλλι) (1959). Τοπωνυµικόν της Νήσου Ιθάκης και επώνυµα Ιθακησίων. Αθήναι: Εκδ. Τυπογραφείο O' CONNELL, C. (Ed) (1992). Science Module. Dublin: Irish Peatland Conservation Council ΟΜΗΡΟΥ Οδύσσεια µτφρ. Ζ. ΣΙ ΕΡΗΣ, Αθήνα: Ι. Ζαχαρόπουλος (Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συγγραφέων, 10). Επιµέλεια έκδοσης, Γ. Κορδάτος. ORION, N. & HOFSTEIN, A. (1994). Factors that influence learning during a scientific field in a natural environment. Journal of Research in Science Teaching, 31(10) ΠΑΙΖΗΣ- ΑΝΙΑΣ,. Ι. (2004). Το ήθος των Ηρώων της Οδύσσειας. Αθήνα: Σύλλογος Οµηροφίλων Ιθάκης «ΕΥΧΗΝ Ο ΥΣΣΕΙ» ΠΑΙΖΗΣ- ΑΝΙΑΣ,. Ι. (χ.χ.). Ιθακησιακά. Ιστορίες και µνήµες. Αθήνα: Έκδοση Φιλοµήρων Ιθάκης «ΕΥΧΗΝ Ο ΥΣΣΕΙ» ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. (2002) Η χρήση του περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι «πρακτικές θεωρίες» των εκπαιδευτικών Στο: Γ. Μπαγάκης (Επ.). Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής Αθήνα: Μεταίχµιο. (σσ ). ΠΑΝΟΥ, Α. & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. (2004). Οι περιοχές Natura στο Κεντρικό Ιόνιο. Από έλατα µέχρι φάλαινες. Πρόγραµµα Ποικιλοµορφίας των περιοχών στο Κεντρικό Ιόνιο. Archipelagos-περιβάλλον και ανάπτυξη. ΠΑΡΤΣ, Ι. (1892) Κεφαλληνία και Ιθάκη, Γεωγραφική Μονογραφία. Αθήνα: Τυπογραφείο Α. Παπαγεωργίου 17

20 PUTMAN-CRAMER H. & ΜΕΤΑΞΑΣ, Γ. (2000) Οµηρική Ιθάκη. Αθήνα: Κάκτος ΡΑΖΟΥ, ΧΡ. (2001). Κάτσετε να σας βάλω να φάτε! Οι συνταγές της θειας Χρυσούλας από την Ιθάκη και τον κόσµο. Ιθάκη: Ιδίας REDCLIFT, M. (Ed). (2000). Sustainability. London: Routlege SALVATOR, LUDWIG (2001). Η πατρίς του Οδυσσέως. Αθήνα: Πελασγός SAUVE, L. (1994). Pour une education relative a' l' environnement. Montreal: Guerin, Paris: ESKA ΤΑΚΟΥ, Χ. Ι. (2002) Έκθεση Συνοπτική περί Οµηρικής Ιθάκης (Οι λόγοι ταύτισης µε τη σηµερινή). Αθήνα: Ιδίου ΤΣΑΓΓΑΡΗ, Ε. (2006) (Συντονισµός). Η συµβολή της διατήρησης του γλωσσικού ιδιώµατος της Ιθάκης στην αειφορία του τόπου. Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ιθάκη: Ενιαίο Λύκειο Ιθάκης ΤΣΑΡΤΑΣ, Π. (1996). Τουρίστες, Ταξίδια, Τόποι: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον Τουρισµό. Αθήνα: Εξάντας ΤΣΙΝΤΙΛΗ-ΒΛΗΣΜΑ, Ρ. (1997). Λαϊκά στιχουργήµατα της Ιθάκης σε νανουρίσµατα, κανάκια, παιγνίδια, ξόρκια, γλωσσοδέτες, αινίγµατα διάφορα. Στο: Η. Μπεριάτος, Η. (Επιµ.). Μελέτες για την ιστορία και το χώρο των νησιών Κεφαλονιάς & Ιθάκης. Αργοστόλι: Ίδρυµα Κεφαλονιάς & Ιθάκης (σσ ). ΤΣΙΝΤΙΛΗ-ΒΛΗΣΜΑ, Ρ. (1994). Ιθάκη και Οδυσσέας. Περιπλάνηση σε µονοπάτια των Οµηρικών στίχων. Αθήνα: Εκδόσεις Ιθακος ΤΣΙΝΤΙΛΗ-ΒΛΗΣΜΑ, Ρ. (1998). Αφεντικός Λόγγος. Περαχώριο, χτες και σήµερα-εικόνες ζωής. Αθήνα: Έκδοση Κοινότητας Περαχωρίου. ΤΣΙΝΤΙΛΗ-ΒΛΗΣΜΑ, Ρ. (1997). Απ την παλιά κασέλα. Ιδιωµατικό Λεξικό της Ιθάκης, τόµ. Γ, Αθήνα: «ΦΗΜΙΟΣ» ηµοτικές ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΙΘΑΚΗΣ. ΥΠΕΠΘ (2001). Οδηγός για την Εφαρµογή της Ευέλικτης Ζώνης Καινοτόµων ράσεων, (Βιβλίο για τον Καθηγητή). Αθήνα: ΥΠΕΠΘ VASSALA, P. (1997). Efforts of co-operation between the school and the local government aiming at sustainability in tourism: The example of Secondary Education Schools in the Prefecture of Cephalonia: In M. Scoullοs (Ed.) Environment and Society: Education and Public Awareness for Sustainability. Proceedings of the Thessaloniki International Conference 8-12 December 1997 UNESCO and the Government of Greece (pp ). WILKES, A. (1991). Το πρώτο βιβλίο οικολογίας. Ένας οδηγός για την προστασία του περιβάλλοντος. Αθήνα: Μαργαρίτα ΕΠΕ. ΦΛΟΓΑΪΤΗ, Ε. & ΒΑΣΑΛΑ, Π. (2003). Το πακέτο εκπαιδευτικού υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ο κόσµος της θάλασσας» Στο: Πρακτικά Πανελληνίου Συµποσίου Σχεδιασµός και Παραγωγή Παιδαγωγικού Υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ελληνική Εταιρεία και Πανεπιστήµιο Πειραιά (21-23 Φεβρουαρίου 2003) Αθήνα: Λιβάνης. (σσ ). ΦΛΟΓΑΪΤΗ, Ε. & ΒΑΣΑΛΑ, Π. (1999). Το Ενεργειακό Ζήτηµα, Φύλλα Εργασίας. Φάκελοι πληροφόρησης και ενηµέρωσης. Στο: Ε. Φλογαίτη & Π. Βασάλα (επιµ.) Το Ενεργειακό Ζήτηµα. Εκπαιδευτικό υλικό για το Γυµνάσιο και το Λύκειο. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. ΦΛΟΓΑΪΤΗ, Ε. (1993) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αθήνα: Ελληνικές Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις. ΦΛΟΓΑΪΤΗ, Ε. (2007). Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα ΦΛΟΓΑΪΤΗ, Ε. (2003): Το παιδαγωγικό υλικό στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Στο: Πρακτικά Πανελληνίου Συµποσίου Σχεδιασµός και Παραγωγή Παιδαγωγικού Υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ελληνική Εταιρεία και Πανεπιστήµιο Πειραιά (21-23 Φεβρουαρίου 2003) Αθήνα: Λιβάνης. (σσ ) ΦΛΟΓΑΪΤΗ, Ε. (Επιµ). (1995). Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ηµοτικό Σχολείο, Αθήνα: WWF- Ελλάς ΧΡΥΣΑΦΙ ΗΣ, Κ. (1994): Βιωµατική- Επικοινωνιακή ιδασκαλία (Η εισαγωγή της µεθόδου Project στο σχολείο) Αθήνα: Gutenberg 18

Το Νησάκι βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας και μόλις 25χλμ από την πόλη της Κέρκυρας.

Το Νησάκι βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας και μόλις 25χλμ από την πόλη της Κέρκυρας. Το Νησάκι είναι άλλο ένα ήσυχο και γραφικό χωριό στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας. Στο παρελθόν, σύμφωνα με τους παλιούς χωρικούς, το Νησάκι ήταν ένα μικρό βραχώδες νησί, το οποίο ενώθηκε με την στεριά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

7.30πμ Αναχώρηση με πούλμαν από Βούλα για Πάτρα Η διαδρομή θα είναι παραλιακή λεωφόρος- Συγγρού- Ομόνοια 8πμ Επιβίβαση στην Ομόνοια

7.30πμ Αναχώρηση με πούλμαν από Βούλα για Πάτρα Η διαδρομή θα είναι παραλιακή λεωφόρος- Συγγρού- Ομόνοια 8πμ Επιβίβαση στην Ομόνοια Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016 Ε-mail ena.drasi@gmail.com Facebook: enallaktiki drasi 15-22 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ Ένα οδοιπορικό εναλλακτικών διακοπών στο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016 Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016 Ε-mail ena.drasi@gmail.com Facebook: enallaktiki drasi 19-27 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ Ένα οδοιπορικό εναλλακτικών διακοπών στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο τόπος µας. Το σχολείο µας. Πολιτισµός. Η τάξη µας

Ο τόπος µας. Το σχολείο µας. Πολιτισµός. Η τάξη µας Ο τόπος µας Το σχολείο µας Πολιτισµός Η τάξη µας Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ Ανάµεσα στις ακτές του νοµού Μαγνησίας και τη Σκόπελο και απέναντι από το Πήλιο, βρίσκεται η Σκιάθος, ένα νησί µε έκταση 48 τετραγωνικά χιλιόµετρα.

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού. «Απογραφή Παραδοσιακών Σπιτιών στα Ιστορικά Λέλοβα και Μελέτη της Αρχιτεκτονικής τους»

Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού. «Απογραφή Παραδοσιακών Σπιτιών στα Ιστορικά Λέλοβα και Μελέτη της Αρχιτεκτονικής τους» Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού «Απογραφή Παραδοσιακών Σπιτιών στα Ιστορικά Λέλοβα και Μελέτη της Αρχιτεκτονικής τους» Γ και ΣΤ Τάξη 2007 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία είναι μια συνεργασία της Γ Τάξης και ΣΤ Τάξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ Η Κέρκυρα είναι ένα από τα ωραιότερα νησιά της Ελλάδας, που με τη πολυσήμαντη ιστορία της, την καταπράσινη ύπαιθρο, τις δαντελένιες ακρογιαλιές και κυρίως με

Διαβάστε περισσότερα

VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS

VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS W A L K t h e B L U E Η γεωγραφική θέση των Κυκλάδων, google earth -2- Περιδιαβαίνοντας τον Ασφοντυλίτη Αιγιάλη Μινώα Αρκεσίνη

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο ρομαντισμός, που καταλαμβάνει τον επισκέπτη, μόλις φθάσει στο

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Σπάνια έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβεί 2400 χρόνια ιστορίας, συγκεντρωµένα σε µια έκταση 58,37 εκταρίων που περικλείεται ανάµεσα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Έναν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις.

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις. Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311 Πολυτεχνική Σχολή Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Φαρζανέ Κοχαρή ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις Τοποθεσία χωριού : Το Όμοδος περιβάλλεται από 2 ψηλές βουνοκορφές Στην εργασία θα μελετηθούν οι διαφορετικές τυπολογίες που εμφανίζονται στο χωρίο, οι σχέσεις τους με το ιδιωτικό και το δημόσιο,ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Ανεµόµυλος 1 Ο Μύλος στον Αη Γιάννη

Ανεµόµυλος 1 Ο Μύλος στον Αη Γιάννη Ανεµόµυλος 1 Ο Μύλος στον Αη Γιάννη 1. Περιγραφή Ο ανεµόµυλος της καταγραφής βρίσκεται στο χωριό Απείρανθος, που υπάγεται διοικητικά στον ήµο ρυµαλίας της νήσου Νάξου. Η βασική λειτουργία του ήταν η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Στο δρόµο Τρικάλων- Καλαµπάκας, 3 χιλιόµετρα πριν από ταμετέωρα, ορθώνεται πάνω από το χωριό Θεόπετρα ένας βραχώδης ασβεστολιθικός όγκος, στη βορειοανατολική πλευρά του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Εθνικός ρυµός Αίνου»

Εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Εθνικός ρυµός Αίνου» Εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Εθνικός ρυµός Αίνου» ρ. Παρασκευή Βασάλα Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ιεύθυνση ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Κεφαλληνίας perival@dide.kef.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Π. Μερκούρης Ε. Χανιωτάκης Γ. Αθανασόπουλος Βάρδα Α. Βασιμπόσης

Διαβάστε περισσότερα

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας.

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας. Η Κασσιόπη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές της βορειοανατολικής ακτής της Κέρκυρας. Αυτό το μικρό γραφικό ψαράδικο χωριό έχει πληθυσμό περίπου 1200 κατοίκους. Η Κασσιόπη είναι το μεγαλύτερο χωριό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014 Σίνα 14 & Ακαδημίας, τηλ. 210 3642707, φαξ. 201-3642707 e-mail: info@cosmorama.gr Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες 18 22 Απριλίου 2014 Μόνο σε εμάς θα βρείτε: Πλούσιες πρωινές ξεναγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο Παλαιό Φρούριο Είναι χτισμένο σε μια δίκορφη φυσική τοποθεσία από τον 16ο αιώνα στην άλλοτε Βυζαντινή πόλη της Κέρκυρας. Το Παλιό φρούριο είναι ένα χαρακτηριστικό σύμβολο της παλιάς πόλης και οι δύο κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Το γραφείο µας σε συνεργασία µε την Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας και µε τη στήριξη των ήµων Τρίπολης, Γορτυνίας και του Επιµελητήριο Αρκαδίας σας προσκαλούν να συµµετέχετε

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το

Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5 ΝΗΣΟΣ ΔΟΚΟΣ Προβλήτα στο ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΣΤΡΟ Κορυφή ΔΟΚΟΥ Μήκος διαδρομής Χρόνος χωρίς στάσεις Ομορφιά διαδρομής 5,8 χλμ. 2 ώρ. 05 3 * Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της

Διαβάστε περισσότερα

<< ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙΕΣ >>

<< ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙΕΣ >> 1 Ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2014 : > ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΥΚΗΝΩΝ Από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα. Χτισμένη πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Tο πρώτο μου Ταξίδι. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα.

Tο πρώτο μου Ταξίδι. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Tο πρώτο μου Ταξίδι Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Tο πρώτο μου Ταξίδι Παρασκευή, 28 Αύγουστος 2015 Παραλία Αγίας Παρασκευής Λίγο μετά το γραφικό

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Το όρος Πίνοβο είναι ένα σχετικά άγνωστο βουνό. Ο ορεινός του όγκος απλώνεται στα βορειοδυτικά του νομού Πέλλας, ανάμεσα στα όρη Βόρας (Καϊμακτσαλάν) και Τζένα.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες & Τοπία. Οι Εικόνες

Εικόνες & Τοπία. Οι Εικόνες Οι Εικόνες Ο χρόνος σμίλεψε πάνω της αισθητική αρχετυπική. Εικόνες παλιές και φυσικές της προσδίδουν μια δύναμη μαγνητική πάνω στον επισκέπτη που της παραδίνεται μαγεμένος με το παιχνίδι της ζωής, κρατώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Τίρυνθας

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Τίρυνθας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ TMHMA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ.

Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Βασιλένα Πετκόβα ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Το χωριό βρίσκεται σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα 25-28 Δεκεμβρίου 2014 1 η Ημέρα: Πέμπτη 25/12/14: Αναχώρηση από το Πεδίον του Άρεως στις 07:00 με προορισμό τα Τζουμέρκα (432 χμ.) στην Νότια Πίνδο. Τα Τζουμέρκα αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους ορεινούς

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ H Αρχιτεκτονική της Σερίφου

ΣΕΡΙΦΟΣ H Αρχιτεκτονική της Σερίφου ΣΕΡΙΦΟΣ Εκτός από τους οργανωμένους οικισμούς, σε όλη την έκταση του νησιού είναι διασπαρμένα πολλών ειδών παραδοσιακά, διατηρητέα κτίσματα, που σχετίζονται με τις βασικές ασχολίες των κατοίκων: οι λεγόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα.

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα. Η Μονή Γουβερνέτου Η Μονή Γουβερνέτου μοιάζει σαν κάστρο, με πύργους που χρησίμευαν για την προστασία από επιδρομείς. Ειδικά η εξωτερική όψη του μοναστηριού φανερώνει τις έντονες ενετικές επιδράσεις: μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Π ο λ υ ή μ ε ρ η ε κ δ ρ ο μ ή Γ Λ υ κ ε ί ο υ

Π ο λ υ ή μ ε ρ η ε κ δ ρ ο μ ή Γ Λ υ κ ε ί ο υ Π ο λ υ ή μ ε ρ η ε κ δ ρ ο μ ή Γ Λ υ κ ε ί ο υ Προορισμός: Θεσσαλονίκη Ημερομηνίες: 3/3/2015 7/3/2015 Ξενοδοχείο: Porto Palace Hotel 5* Deluxe Αριθμός συμμετεχόντων: 53 Αριθμός συνοδών: 5 Πρόγραμμα πολυήμερης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχοντικά Μέσης Κέρκυρας

Αρχοντικά Μέσης Κέρκυρας Αρχοντικά Μέσης Κέρκυρας Τα αρχοντικά σπίτια της Κέρκυρας, όσα διασώθηκαν μέσα στο χρόνο, αποτελούν ζωντανά μνημεία αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, φορτωμένα με μνήμες και θρύλους. Ιστορικά, δημιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στον οικισμό του Ακρωτηρίου της Θήρας

Ακολούθησέ με... στον οικισμό του Ακρωτηρίου της Θήρας Ακολούθησέ με... στον οικισμό του Ακρωτηρίου της Θήρας Ακολούθησέ με... στον οικισμό του Ακρωτηρίου της Θήρας Ακρωτήρι Το Ακρωτήρι της Θήρας είναι ο σημαντικότερος προϊστορικός οικισμός των Κυκλάδων. Διατηρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

SOU ZHELEZNIK Stara Zagora, Bulgaria

SOU ZHELEZNIK Stara Zagora, Bulgaria SOU ZHELEZNIK Stara Zagora, Bulgaria Η Στάρα Ζαγόρα είναι είναι η έκτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας και ένα σημαντικό οικονομικό κέντρο της χώρας. Είναι γνωστή ως πόλη των ίσιων δρόμων, των φλαμουριών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΟΥΜΕ ΖΩΗ ΣΤΗΝ... ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ. ονούσα και Σχοινούσα Γεωγραφία Ε ηµοτικού

ΙΝΟΥΜΕ ΖΩΗ ΣΤΗΝ... ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ. ονούσα και Σχοινούσα Γεωγραφία Ε ηµοτικού ΙΝΟΥΜΕ ΖΩΗ ΣΤΗΝ... ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ονούσα και Σχοινούσα Γεωγραφία Ε ηµοτικού Τµήµα 5α Tµήµα 5α Οµάδα εργασίας ηµήτρης Λως Μάρκος Λυµπεράκης Ηβιάννα Παπαστάµου Αλίκη Παπακωσταντίνου ΟΝΟΥΣΑ Το βορειότερο νησί

Διαβάστε περισσότερα

Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου

Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Λίμνη Δόξα H ορεινή Κορινθία είναι ένας από τους ωραιότερους προορισμούς, όχι μόνο για τους Πελλοπονήσιους αλλά και για τους Αθηναίους. Έχει μια σειρά από λίμνες, φυσικές ή τεχνιτές, οι οποίες αλλάζουν

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 -

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4.1 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Όπως και τα υπόλοιπα, έτσι και το πρώην σχολείο του Αγίου Σώστη είναι ένα πέτρινο κτίριο µε κεραµοσκεπή και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Tο κτίριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ: ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΙΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο των Μαλίων

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο των Μαλίων Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο των Μαλίων Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο των Μαλίων Το ανάκτορο των Μαλίων βρίσκεται στην άκρη μιας μικρής αλλά εύφορης πεδιάδας, κοντά σε λιμάνι στο βόρειο τμήμα της κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Στο εν λόγω τεύχος παρουσιάζονται οι εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης σε τέσσερα παραρτήματα, ως εξής:

Στο εν λόγω τεύχος παρουσιάζονται οι εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης σε τέσσερα παραρτήματα, ως εξής: 3.4 Ειδικό τεχνικό τεύχος οδηγός με εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης Στο εν λόγω τεύχος παρουσιάζονται οι εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης σε τέσσερα παραρτήματα, ως εξής: Παράρτημα Ι. Α. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Ορτυγία Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Τοποθεσία Πού βρίσκεται; Το νησί της Ορτυγίας βρίσκεται στην κάτω Ιταλία στις Συρακούσες. Τα αξιοθέατα: Ο ναός του Απόλλωνα üη πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Δραπετσώνας & Τροιζήνας Μεθάνων. Λόφος Μουσών. Φύλλα εργασίας

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Δραπετσώνας & Τροιζήνας Μεθάνων. Λόφος Μουσών. Φύλλα εργασίας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας & Τροιζήνας Μεθάνων Λόφος Μουσών Φύλλα εργασίας Στόχος των φύλλων εργασίας είναι να ανιχνευθούν βιωματικά στον χώρο τα κυριότερα στοιχεία της ανάπλασης του

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαιολογικοί χώροι και περιβαλλοντική εκπαίδευση- η μελέτη περίπτωσης της αρχαίας Μεσσήνης»

«Αρχαιολογικοί χώροι και περιβαλλοντική εκπαίδευση- η μελέτη περίπτωσης της αρχαίας Μεσσήνης» «Αρχαιολογικοί χώροι και περιβαλλοντική εκπαίδευση- η μελέτη περίπτωσης της αρχαίας Μεσσήνης» Μαρία Μπαλάσκα & Ιωάννα Ραβάνη, μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ Καλαμάτας Οι περιβαλλοντικές συνθήκες, επηρεάζουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ)

ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ) ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ) 1. ΠΕΤΡΑ (ΟΤΕ). Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι διάσχισης

Διαβάστε περισσότερα

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Να περιγράψετε ένα μινωικό ανάκτορο; Μεγάλα Συγκροτήματα κτιρίων, Είχαν πολλές πτέρυγες-δωματίων, Διοικητικά, Οικονομικά, Θρησκευτικά και Καλλιτεχνικά κέντρα της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

«Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου!

«Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου! ήµος ΘΗΒΑΙΩΝ 2 ΘΗΒΑ «Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου! Έδρα του ήµου είναι η επτάπυλη και επτάλοφη Θήβα, πόλη πανάρχαια και σεβαστή στην ιστορία και την παράδοση.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ

ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισµού στην περιοχή του ήµου Αµυνταίου αποτελεί βασική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Η Κρήτη έχει μια από τις αρχαιότερες και πιο εύγευστες γαστριμαργικές παραδόσεις στον κόσμο, μια παράδοση γεύσεων, αρωμάτων, υλικών και τεχνοτροπιών που ξεκινά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού για την Αθήνα του 2 ου αιώνα μ.χ Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο Ελεύθερη πρόσβαση Ώρες λειτουργίας του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Κοινότητα Περίκλειας

Τοπική Κοινότητα Περίκλειας Τοπική Κοινότητα Περίκλειας Σε υψόµετρο 580 µέτρων και µεταξύ των βουνών Τζένας και Πάικου, µόλις 7,5 χιλιόµετρα από τα ελληνοσκοπιανά σύνορα, σαν από θαύµαα κρατήθηκε ζωντανή η Περίκλεια, από τη συνένωση

Διαβάστε περισσότερα

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ ΑΘ ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ο.Ε. TOURIST AND TRAVEL AGENCY ΠΑΤΡΩΝ 19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. : 27410-28588 FAX: 27410-25073 e-mail: moraitis.kor@hotmail.com www.narkissostravel.gr 6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη από τις δύο μεγάλες διαδρομές που

Η πρώτη από τις δύο μεγάλες διαδρομές που ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 Οικισμός ΥΔΡΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΒΛΥΧΟΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ Εκκλησάκι ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΣΤΙ Μήκος διαδρομής Χρόνος χωρίς στάσεις Ομορφιά διαδρομής 12,4 χλμ. 4 ώρ. 37 3 & 4 * Η πρώτη από τις δύο μεγάλες διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ>> ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ>> ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το καλύτερο σχολείο. Το Πανέμορφο Σχολείο

Το καλύτερο σχολείο. Το Πανέμορφο Σχολείο Το καλύτερο σχολείο Το σχολείο μου ονομάζεται Δημοτικό σχολείο Αγίου Τύχωνα και βρίσκεται στο χωριό Αγίου Τύχωνα. Η ιστορία του ξεκίνησε από το 1960, τόσο παλιό είναι! Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο για μένα

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Π. Μερκούρης Ε. Χανιωτάκης Γ. Αθανασόπουλος Βάρδα Α. Βασιμπόσης

Διαβάστε περισσότερα

Ρουµανία- Τρανσυλβανία- Καρπάθια 4 ηµέρες αεροπορικώς Θεοφάνεια

Ρουµανία- Τρανσυλβανία- Καρπάθια 4 ηµέρες αεροπορικώς Θεοφάνεια Ρουµανία- Τρανσυλβανία- Καρπάθια 4 ηµέρες αεροπορικώς Θεοφάνεια Τιµή: 390 Αναχώρηση: 05/01 Περιγραφή Ταξιδιού 1η µέρα: Aθήνα - Βουκουρέστι - Παλάτι Πέλες- Μοναστήρι Σινάια Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο «Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Π. Μερκούρης Χ. Ξυπνητός Γ. Αθανασόπουλος Βάρδα Α. Βασιμπόσης Βλαχιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά σε Ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΗΜΕΡΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ (Τρεις διανυκτερεύσεις)

ΤΡΙΗΜΕΡΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ (Τρεις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02111F ΤΡΙΗΜΕΡΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ (Τρεις διανυκτερεύσεις) Ψηλά, πάνω από τον Κορινθιακό κόλπο, στο ιερό βουνό του Παρνασσού και περικυκλωμένοι από έλατα βρίσκονται οι αφιερωμένοι στον

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ηµιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού για την Τουριστική Προβολή του ήµου Νέας Προποντίδας.

Περίληψη ηµιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού για την Τουριστική Προβολή του ήµου Νέας Προποντίδας. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αρ. 4/2011 πρακτικό Συνεδριάσεων Τ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Ν.Σιλάτων του ήµου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής 7/2011 Απόφ. Αριθ. Περίληψη ηµιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Η λέξη 'κως' προέρχεται από την λέξη 'κοίον = πρόβατό πληθυσμός 34.280 κατοίκους, τρίτο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Με τον όρο Μυκηναϊκός Πολιτισμός χαρακτηρίζεται ο προϊστορικός πολιτισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που αναπτύχθηκε την περίοδο 1600-1100 π. Χ., κυρίως στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ; Είναι μία γεωγραφική περιοχή με εξαιρετική φυσική ομορφιά, που συγκεντρώνει σπάνια και υπό εξαφάνιση είδη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Στο ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας στη Κρήτη, έχουν εντοπιστεί από τους αρχαιολόγους τέσσερις θεατρικοί χώροι διαφορετικών εποχών.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών Αθηνά Παπαδάκη Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας Επιμορφωτικό Σεμινάριο Θήβα 8 Σεπτεμβρίου 2016 Διαχρονικά ο πολιτισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Στρατηγικής σημασίας η θέση της Μάκρης / Κατοικήθηκε από την αρχαιότητα Οικισμός με διαρκή ανθρώπινη παρουσία από τα νεολιθικά χρόνια Ορατά στο κέντρο της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Μια πολύπαθη Ιστορία κουβαλάει στους πέτρινους τοίχους του το κατ εξοχήν σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είναι ένας Πύργος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού. Γιώργος Πρίμπας

Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού. Γιώργος Πρίμπας Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού Γιώργος Πρίμπας Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού. Φεύγοντας απ το λιμάνι του Περάματος για το λιμάνι των Παλουκιών της Σαλαμίνας, στο δεξί μας μέρος, βλέπουμε το νησί του Αγίου Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου...

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... Ας ξεκινήσουμε με το Ωδείο... Το ρωμαϊκό Ωδείο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ Επωνυμία: ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΟΙΡΑ Είδος: ΚΤΙΡΙΟ Διεύθυνση & Τ.Κ: - Περιοχή: ΠΑΝΩ ΚΟΝΙΤΣΑ Οικ.Τετρ. / Κτημ/γιο: - Ο.Τ.Α. Καποδίστρια: ΚΟΝΙΤΣΑΣ (Δ.) Νομός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χρονολόγηση Αρχική Χρήση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΤΕΝΟΜΕΤΩΠΟ ΚΑΜΑΡΟΣΠΙΤΟ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν 1 Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν Έλενα Κωνσταντινίδου, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Σας καλοσωρίζουμε στο μάθημα της «Αρχιτεκτονικής ανάλυσης παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα