ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α' ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Εννοιολογικό Πλαίσιο Ιστορικό Πλαίσιο...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...7-9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10-16. ΜΕΡΟΣ Α' ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Εννοιολογικό Πλαίσιο...18-20 Ιστορικό Πλαίσιο..."

Transcript

1 ΤΗΕ GREEK SECONDARY EDUCATION DURING THE REIGN OF KING OTHON: INSTITUTIONAL, FINANCIAL AND EDUCATIONAL STRUCTURE AND FUNCTIONS by Angeliki Petrogianni Dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the degree PH.D. in Greek in the FACULTY of HUMANITIES at the UNIVERSITY OF JOHAΝNESBURG Supervisor: Prof. Benjamin Hendrickx JOHANNESBURG

2 ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΘ. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Η ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΘΕΣΜΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ιδακτορική ιατριβή υποβληθείσα στο University of Johannesburg Επιβλέπων καθηγητής: Benjamin Hendrickx JOHANNESBURG

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α' ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Εννοιολογικό Πλαίσιο Ιστορικό Πλαίσιο ΜΕΡΟΣ Β' Η ΕΓΚΥΚΛΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Η κατάσταση της εκπαίδευσης έως το Οι νέες συνιστώσες ( ) Η πρωτοβάθµια εκπαίδευση Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση ΜΕΡΟΣ Γ' Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Η βασιλεία του Όθωνα Εξουσία και εκπαίδευση Εκπαιδευτικές ζυµώσεις Το νοµοθετικό πλαίσιο και η Μέση Εκπαίδευση Επαγγελµατικά σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

4 ΜΕΡΟΣ ' ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ε' ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΟ Ι ΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Η ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΩΝ ιαχρονική προσέγγιση Οθωµανοκρατούµενος ελληνικός χώρος Περίοδος της Ελληνικής Επανάστασης Περίοδος της Ελληνικής Πολιτείας ( ) Οθωνική περίοδος [Αντιβασιλεία Βασιλεία] ΜΕΡΟΣ Ζ' ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Η' Ι ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Θ' ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ

5 ΜΕΡΟΣ Ι' ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Το σχολικό έτος και η φοίτηση των µαθητών Ποινές και αµοιβές Οι εξετάσεις στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Κριτικές φωνές Οι αδυναµίες της παρεχόµενης Μ.Ε. και οι βελτιωτικές προσπάθειες Εκκλησιαστική εκπαίδευση ευτεροβάθµια εµπορική εκπαίδευση ΜΕΡΟΣ ΙΑ' ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ανέκδοτες πηγές ηµοσιευµένες πηγές Βιβλιογραφία ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY IN ENGLISH

6 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Α.Ε.Π. Γ.Α.Κ. Γ.Ε.Ε. ΕΣΝΠΓΠ ΙΕΕΕ Ε.Β.Ε./Τ.Χ.Ο. ΕΕ ΕτΚ ΕΕΦΣΠΑ ΘΗΕ ΙΑΕΝ ΙΕΕ Κ.Α. ΚΝΕ/ΕΙΕ Μ.Ι.Ε.Τ. ΠΑΑ : Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας : Γενικά Αρχεία του Κράτους : Γενική Εφηµερίς της Ελλάδος : ελτίο Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας : ελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος : Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος Τµήµα Χειρογράφων και Οµοιοτύπων : Εθνική Εφηµερίς : Εφηµερίς της Κυβερνήσεως : Επιστηµονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών : Θρησκευτική Ηθική Εγκυκλοπαίδεια : Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς : Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, εκδ. «Εκδοτική Αθηνών» : Καποδιστριακόν Αρχείον : Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών : Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τράπεζας : Πρακτικά Ακαδηµίας Αθηνών 6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ιστορία της Nεοελληνικής Eκπαίδευσης καλύπτει ουσιαστικά ένα µακρό χρονικό διάστηµα όσο και η ιστορία του Νέου Ελληνισµού. Ωστόσο, στη θεσµική σύγχρονή της µορφή ερευνάται από την Επανάσταση του 1821, όταν και τίθενται τα θεµέλια της διοικητικής οργάνωσης της εκπαίδευσης και αναπτύσσονται στοιχειωδώς σχολικές δραστηριότητες κάτω από νέες καταστάσεις και εξελίξεις που µορφοποιούνται σταθερότερα µετά την Παλιγγενεσία και την συγκρότηση του Ελληνικού κράτους. Η πορεία της ελληνικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της ύπαρξης του Ελληνικού κράτους δεν είναι πάντοτε ανωφερής, αλλά παρουσιάζει διακυµάνσεις και εξελίξεις που, από τη µια πλευρά, προσδίδουν στο όλο ζήτηµα στοιχεία σισύφειου προβλήµατος, ενώ, από την άλλη, την καθιστούν αντικείµενο ενδιαφέρουσας µελέτης και προβληµατισµού. Οι άτυπες όψεις µιας αξιοσηµείωτης εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας δραστηριότητα που γίνεται ευρύτερη στην τελευταία (προεπαναστατική) φάση του Νεοελληνικού ιαφωτισµού, οι δυσχέρειες που ευνόητα παρουσιάστηκαν στα δυσχερή χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και η πορεία προς µία διαµόρφωση της κρατικής παιδείας ήδη από την καποδιστριακή περίοδο και τις απαρχές της «ελληνικής κρατικής υπόστασης» συγκροτούν ένα εκπαιδευτικό άλλοτε ιδεατό κι άλλοτε υπαρκτό πλαίσιο, το οποίο συνειδητά ή ασύνειδα θα λάβει υπόψη της η Οθωνική Αντιβασιλεία και Βασιλεία ( ). Τα στοιχεία αυτά, έστω κι αν δεν είναι πάντοτε ευκρινή, προέρχονται από την εκπαιδευτική θεωρία και εµπειρία, από την παράδοση και από τις τάσεις εκπαιδευτικού δανεισµού αλλά και εκσυγχρονισµού (µε ό,τι αυτό συνεπάγεται) του τρόπου παροχής του µορφωτικού αγαθού στους µαθητικούς πληθυσµούς του νεοσύστατου αυτού ευρωπαϊκού κράτους, του Ελληνικού. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή θεµατικός άξονας είναι η εκπαιδευτική πολιτική (στην ευρεία του όρου διάσταση) κατά την τριακονταετία , όσον αφορά στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Συγκεκριµένα, διερευνάται το ιδεολογικό της πλαίσιο, η εκπαιδευτική εν γένει φιλοσοφία και η συγκεκριµένη σχολική πραγµατικότητα. Με την εργασία αυτή, επιδιώκεται καταρχάς η µελέτη 7

8 και αξιολόγηση των διεργασιών και διαδικασιών διοικητικής µορφής και σχολικής λειτουργίας που αναφέρονται τόσο στο Υπουργείο Παιδείας όσο και στις ανά την ελληνική επικράτεια «εκπαιδευτικές εστίες» ως «αποστολέων» και «παραληπτών» αλλά και ως θεσµικών εκφραστών στο µέτρο της τοπικής και γενικότερής τους εµβέλειας της εκπαιδευτικής πολιτικής. Επιχειρείται, επιπλέον, η διερεύνηση εκείνων των ποικίλων παραγόντων που άµεσα ή έµµεσα εµπλέκονται στη διαµόρφωση και οργάνωση του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι και αποτυπώνονται στον εκπαιδευτικό λόγο και στη σχολική δραστηριότητα του µεταπρωτοβάθµιου κύκλου σπουδών κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Ειδικότερα, όσον αφορά στον τοµέα της ιοίκησης της εκπαίδευσης, παρουσιάζονται τα νοµικά θεσπίσµατα και οι παντοειδείς σχετικές εγκύκλιοι, αξιολογείται σε βάθος η δυνατότητα και η δυναµική της εφαρµογής τους, η δεξίωσή τους αλλά και οι αντιδράσεις στο συγκεκριµένο χώρο και χρόνο. Με το σκεπτικό αυτό, στην παρούσα εργασία επιχειρείται να εξεταστούν επισταµένως και να αναζητηθούν οι συνιστώσες δράσης που ώθησαν σε συγκεκριµένες (και όχι σε άλλες, ενδεχοµένως) µορφές εγκύκλιας εκπαιδευτικής έκφρασης, σε εκδηλώσεις και πράξεις, συµπεριφορές και νοοτροπίες σχολικής µορφής. Το όραµα του Ρήγα ότι «όλοι χωρίς εξαίρεσιν έχουν χρέος να ηξεύρουν γράµµατα, αρσενικά και θηλυκά παιδιά» [Τα δίκαια του ανθρώπου, άρθρο 22], η διακήρυξη του Αρείου Πάγου [Τµήµα Β', άρθρο κδ'] ότι «ο Άρειος Πάγος οφείλει να φροντίζει των Σχολείων», καθώς και οι εντονότερες προσπάθειες που ακολούθησαν µε τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και τον (µεταγενέστερο) Ανώτατο Άρχοντα, τον Όθωνα, σχετικά µε την εκπαίδευση και την παιδεία των Ελλήνων, οριοθετούν ιστορικά µια αργά εξελισσόµενη κατάσταση παιδείας και εκπαίδευσης όπου το 90-91% του πληθυσµού και ιδιαίτερα του αγροτικού εξακολουθεί να είναι αναλφάβητο ή περίπου αναλφάβητο. Για την κατανόηση της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας και την προώθηση της επιστήµης στον τοµέα της νεοελληνικής εκπαίδευσης είναι χρήσιµο να τεθεί στην αξιολόγηση της επιστηµονικής κοινότητας σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής, µια µελέτη που θα επιδιώξει να αποτυπώσει και να ερµηνεύσει τις συνιστώσες της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την Οθωνική περίοδο. 8

9 Για τη συγγραφή της µελέτης αυτή οφείλω πολλές χάριτες και αληθή ευγνωµοσύνη στον επιβλέποντα Καθηγητή κ. B. Hendrickx, Πρόεδρο του Τµήµατος Νέων Ελληνικών του Πανεπιστηµίου του Johannesburg. Ο κ. Χέντριξ στάθηκε κοντά µου καθ όλη την περίοδο της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και µε ενίσχυσε ηθικά και επιστηµονικά σε όλες τις δυσκολίες και τα κρίσιµα προβλήµατα που παρουσιάζονταν στη φάση της συγγραφής. Ιδιαίτερα τον ευχαριστώ και για τις µεθοδολογικές του υποδείξεις, τους κώδικες αξιολόγησης των ιστορικών πηγών και το έντονο ενδιαφέρον του (ενδιαφέρον υπερβαίνον το απλό ακαδηµαϊκό καθήκον) για το αποτέλεσµα του ερευνητικού και ιστοριογραφικού εγχειρήµατος. Ευχαριστώ, επίσης, όλους όσοι συνέδραµαν την προσπάθειά µου αυτή, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η εξαίρετη επιστήµων και Άνθρωπος κ. Θέκλα Σανσαρίδου-Hendrickx (University of Johannesburg), o ιστορικός και λέκτορας στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας κ. Αθαν. Θ. Φωτόπουλος, τα µέλη της οικογένειάς µου καθώς και το προσωπικό των Γενικών Αρχείων του Κράτους, της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, της Γενναδείου Βιβλιοθήκης και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. 9

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας ως κλάδος έρευνας του επιστητού έχει αρχίσει τις τελευταίες τρεις δεκαετίες να απασχολεί όλο και περισσότερο την επιστηµονική κοινότητα, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσεται µια ενδιαφέρουσα και πολύπλευρη προβληµατική σε ό,τι αφορά στη θεσµική της οντότητα, στην κοινωνική, ιδεολογική και πολιτισµική της διάσταση. Ωστόσο, στο σύγχρονο κόσµο, η προσοχή των κοινωνικών εν γένει επιστηµών-στις οποίες εντάσσεται και η ιστορία- στρέφεται στη µελέτη βασικών δικαιωµάτων του παιδιού, της ζωής και της αδέσµευτης από εξωτερικούς καταναγκασµούς ανάπτυξης, της εκπαίδευσης και της παιδείας. Η συγκεκριµένη µελέτη δεν συνιστά ουσιαστικά ανεξάρτητο ιστοριογραφικό «πεδίο» που εξελίσσεται άκρως θεµατικά και στεγανοποιηµένα, χωρίς να λαµβάνει υπόψη του εκείνο το ιστορικό πλαίσιο που η παραδοσιακή ιστοριογραφία χαρακτήριζε ως «γενική ιστορία» σε αντίστιξη µε τη συνολική ιστορία. Ο στατικός διαχωρισµός σε ηλικιακές-κοινωνικές κατηγορίες είναι ή κατά την πλέον αισιόδοξη θα έπρεπε να είναι συµβατικός, ως µη ανταποκρινόµενος στη ροή των «γεγονότων», στην καθολική διερεύνηση του παρελθόντος. Τα ζητήµατα που αναφέρονται στην ιστορία της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια ύπαρξης του Επαναστατηµένου και Επαναστατικά ελεύθερου ελληνικού έθνους, αργότερα, δε, του Ελληνικού κράτους, από τη σύµπηξη των εκπαιδευτικών θεσµικών του πυρήνων έως το υλοποιηµένο πλήρες εκπαιδευτικό σύστηµα των τριών βαθµίδων ένα σύστηµα που σηµειωτέον αναπτύσσεται για πρώτη φορά στην οθωµανική περίοδο στην οπτική των επιρροών και συνεπειών, των αδυναµιών, των αντιφάσεων αλλά και των στόχων του, εξακολουθεί, παρά τις επιµέρους µελέτες που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας, να αποτελεί πεδίο ανοιχτό προς έρευνα και αξιολόγηση. Στα αµέσως επόµενα χρόνια είναι πλέον ή βέβαιο, ότι η ευχερέστερη πρόσβαση στα Κρατικά Αρχεία (Κεντρική Υπηρεσία και Παραρτήµατα) θα διευκολύνει τη σχετική έρευνα. Όλα αυτά τα έγγραφα στοιχεία ευρίσκονται σε αµοιβαίο «αιτιώδη σύνδεσµο» αφενός µε το θεσµικό πλαίσιο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και αφετέρου µε την «εµπράγµατη» σχολική λειτουργία, άλλοτε ανάλογη κι άλλοτε αναντίστοιχη µε την καθηµερινότητα και το οικονοµικοκοινωνικό γίγνεσθαι. Γι αυτό επιβάλλεται, σε συνδυασµό µάλιστα µε το αρχειακό υλικό και τη 10

11 συναφή βιβλιογραφία, η ενδελεχής µελέτη των ζητηµάτων, µελέτη η οποία θα οδηγήσει σε καίριες διαπιστώσεις και ασφαλή συµπεράσµατα. Η ερευνητική προσπάθειά µας επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών µέσω των οποίων παρουσιάζονται οι εξελίξεις στη Μέση Εκπαίδευση κατά την Οθωνική περίοδο ( ) για τους εξής, κυρίως, λόγους : 1. Η εκπαίδευση ως όραµα και στόχος συνιστά βασικό πολιτισµικό στοιχείο του Ελληνικού λαού, ο οποίος, σχεδόν µόλις πρόσφατα, είχε τότε αποκτήσει (έστω και σε περιορισµένη εδαφικά έκταση) την ελευθερία του. Οι εκπαιδευτικές προσπάθειες που είχαν ήδη αρχίσει από την Καποδιστριακή περίοδο την πρώτη περίοδο της ελεύθερης ζωής του, είχαν σηµατοδοτήσει σταθερά την αξία του εκπαιδευτικού αγαθού για τον Έλληνα πολίτη. 2. Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών πραγµάτων στο χώρο της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης δεν αποτέλεσε έως σήµερα αντικείµενο εποπτικής έρευνας, σε συνδυασµό µε την υποκείµενη και την υπερκείµενη εκπαιδευτική βαθµίδα. 3. Για πρώτη φορά επιχειρείται να αξιολογηθεί η συνάφεια, οι αποτυπώσεις και η διαλεκτική σχέση θεσµικών δεδοµένων και του σχολικού δευτεροβάθµιου δικτύου. Η συγγραφή της παρούσας µελέτης καλύπτει το χρονικό διάστηµα µιας τριακονταετίας ( ), την πρώτη περίοδο του Ελληνικού Βασιλείου που ονοµατοδοτήθηκε από τον πρώτο εστεµµένο Ανώτατο Άρχοντα ως Οθωνική. Είναι περίοδος κατά την οποία τίθενται σταθερές βάσεις στην ευτεροβάθµια εκπαίδευση, κάτι το οποίο δεν έχει συµβεί στην προγενέστερη περίοδο, την περίοδο της «Ελληνικής Πολιτείας». Επιδιώχθηκε εν προκειµένω να µελετηθούν οι διαδικασίες που συνιστούν τον ειρµό συνοχής µεταξύ της οικονοµικής και κοινωνικής βάσης µε τα εκπαιδευτικά δρώµενα και το ιδεολογικό τους επιφαινόµενο. Οι ιστορικές συνθήκες και τοπικές πραγµατικότητες χαρτογράφησαν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά στη µορφή της εγκύκλιας εκπαίδευσης των Ελλήνων, ιδιαίτερα, δε, στη µελετώµενη Μέση Εκπαίδευση. Με το σκεπτικό αυτό διατυπώθηκαν οι ακόλουθες βασικές υποθέσεις και ερωτήµατα της εργασίας : 11

12 Ποια ήταν η κατάσταση της εκπαίδευσης και κυρίως της Μέσης, κατά την καποδιστριακή περίοδο και πώς επέδρασε αυτό στην επόµενη ακριβώς φάση ( ); Πριν από την Οθωνική περίοδο υπήρχε «ευρωπαϊκός δανεισµός» όσον αφορά στη διαµόρφωση του β κύκλου της εγκύκλιας εκπαίδευσης και, αν υπήρχε, ποιες ήταν οι διαστάσεις του; Σε ποιο βαθµό η έννοια της οµοιοµορφίας παρέµεινε στόχος ή έγινε πράξη και πώς αποδεικνύεται αυτό; Η Οθωνική περίοδος βρήκε τη Μέση Εκπαίδευση σε ανάπτυξη ή σε εκπαιδευτική θεσµική κατάσταση που έχρηζε πλήρους δόµησης και όχι απλώς αναδιαµόρφωσης; Ποια η θεσµική δυναµική και ποιες οι δυνατότητες της λειτουργίας της Μέσης Εκπαίδευσης στη µελετώµενη περίοδο; Η δόµηση της κρατικής µηχανής επηρέασε ή δεν επηρέασε τις εξελίξεις στην µεταπρωτοβάθµια εκπαίδευση; Οι εκπαιδευτικές ρυθµίσεις όσον αφορά στη Μέση εκπαίδευση αποτυπώνουν προσωπικές εκτιµήσεις ή είναι αποτέλεσµα ζυµώσεων και εκπαιδευτικού προβληµατισµού; Ποιο είναι το νοµοθετικό πλαίσιο και ποιες οι επίµαχες διατάξεις του; Ποια τα αξιολογικά του χαρακτηριστικά, οι ενδεχόµενες οι αντιφάσεις του ή βεβαιότητές του; Πώς εξυφάνθηκε το σχολικό δίκτυο στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, ποιοι οι αυτόνοµοι (;) εσωτερικοί του κύκλοι, πού, πώς, πότε ιδρύθηκαν τα Ελληνικά σχολεία και Γυµνάσια του κράτους; Ποιες είναι οι συγκυρίες της συστασής τους και ποιες οι οργανωτικές διαστάσεις της δοµής της λειτουργίας τους; Η γεωγραφία των σχολείων αυτών παρουσιάζει ιδιαιτερότητες από περιοχή σε περιοχή και, αν ναι, πώς εκτιµάται αυτό το γεγονός; Υπό ποιαν έννοια η εκκλησιαστική και, ενδεχοµένως, η εµπορική εκπαίδευση υπάγεται ή έστω θεωρείται ισότιµη της γενικής Μέσης Παιδείας; Υπάρχει διάκριση και στην περίοδο αυτή της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των Ελλήνων από εκείνην των Ελληνίδων; Η Μέση Εκπαίδευση των Ελληνίδων είναι κατά µείζονα λόγο δηµόσια ή ιδιωτική και για ποιους συγκεκριµένους λόγους; Πόσο ανεκτική είναι η κοινωνία στην έµφυλη εκπαίδευση; 12

13 Ποια είναι τα κύρια οικονοµικά, κοινωνικά, ιδεολογικά, διδακτικά, παιδαγωγικά και υλικοτεχνικά προβλήµατα, ζητήµατα και θέµατα Ελληνικών σχολείων και Γυµνασίων; Ποια είναι σχετικά η θέση της κοινωνίας; Πώς συγκροτήθηκε το διδασκαλικό «σώµα», ποιες οι προτεραιότητες, τα καθήκοντά του και οι προνοµίες (αν υπήρχαν); Πώς αξιολογείται το οικονοµικό, κοινωνικό και πνευµατικό του status; Πώς εκτιµάται ποσοτικά και ποιοτικά το µαθητικό δυναµικό; Ποια η κοινωνική του συγκρότηση, η διαφοροποίησή του από περιοχή σε περιοχή, ο βαθµός πρόσβασής του από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση στη δευτεροβάθµια και σε ποιο βαθµό εντάσσεται σε ένα µηχανισµό επιλογής και κοινωνικής προαγωγής; Πώς αξιολογείται η παραγωγή του παιδαγωγικού, διδακτικού και εν γένει εκπαιδευτικού έργου κατά την οθωνική περίοδο; Ακολούθησε ο εντοπισµός και η συναγωγή πλήθους ανέκδοτων και δηµοσιευµένων πηγών. Ιδιαίτερα ανατρέξαµε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ) όπου κυρίως στο Καποδιστριακό αρχείο και στο Οθωνικό υπάρχει πλήθος ανέκδοτων εγγράφων σχετικών µε το ερευνώµενο θέµα. Σηµαντικά, επίσης, στοιχεία αντλήθηκαν από το «Αρχείο του Αγώνος», από τα «Γ.Α.Κ» (κεντρική και περιφερειακές υπηρεσίες) και το «Αρχείον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας». Η αναδίφηση, εξάλλου, του τύπου (κρατικού και δηµόσιου) εκείνης της περιόδου σε συνδυασµό µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία προσέφερε στη δόµηση και συγγραφή της εργασίας αυτής. Σηµειώνεται ότι η ελληνική και ξένη ιστοριογραφία έχει ασχοληθεί µε την Οθωνική περίοδο του Ελληνικού κράτους, ένα, δε, µέρος αυτής αναφέρεται στην εκπαίδευση µε µεγαλύτερη, όµως, έµφαση στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και κατά δεύτερο λόγο στην τοπική σχολική ιστορία. Οι σηµαντικότερες συµβολές είναι εκείνες του αυΐδ Αντωνίου 1, του Αντ. Βάου 2, του 1 α) Προγράµµατα Μέσης Εκπαίδευσης ( ), ΙΑΕΝ, τ. Α -Γ, Αθήνα β) Οι απαρχές του εκπαιδευτικού σχεδιασµού στο Νεοελληνικό κράτος: Το σχέδιο της Επιτροπής του 1833, εκδ. «Πατάκης», Αθήνα γ) «Το Ελληνικό σχολείο της πόλεως της Άνδρου µε τά την Απελευθέρωση», Πρακτικά Α Κυκλαδολογικού Συνεδρίου, Άνδρος δ) «Η εκπαίδευση στην Εύβοια », Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 32 ( ), Αθήνα 1998, σ ε) Ίδρυση και λειτουργία του ηµοτικού Σχολείου Αρρένων «Ν.Μιτζέλας» ( ), Αλµυρός

14 Στέργιου ερβίση 3, του Αλεξ. ηµαρά 4, του Σπ. Ευαγγελόπουλου 5, του Ν. Κεφαλληνιάδη 6, του Γ. Ληξουριώτη 7, του Σήφη Μπουζάκη 8, του Γ. Πυργιωτάκη 9, του. Σακκή 10, του Τριαντ. Σκλαβενίτη 11, της Ελένης Φουρναράκη 12, του Εµµαν. Φυριππή 13 και του Θεόφ. Χατζηστεφανίδη 14. Με στήριγµα την «ανάγνωση» των ιστορικών τεκµηρίων επιχειρήθηκε η κατανόηση των εκπαιδευτικών πραγµάτων µε κύριο εργαλείο τη συστηµική µεθοδολογική προσπέλασή τους και σύµφωνα µε τα κριτήρια της «ιστορικής µεθόδου» στη γενετική και δοµική της υπόσταση. Για την ανάλυση των τεκµηρίων προτιµήθηκε η φιλολογική και ιστορική κριτική και η διασύνδεσή τους µε το ευρύτερο κοινωνικό και ιστορικό γίγνεσθαι. Η δοµή της διατριβής υπάκουσε στην ιστοριογραφική λογική που απορρέει από τη φύση του θέµατος, τη διαθεσιµότητα των ιστορικών πηγών και τους στόχους που τέθηκαν. Η εργασία δοµήθηκε τελικά σε έντεκα µέρη. Το πρώτο µέρος που αναφέρεται στο εννοιολογικό και ιστορικό πλαίσιο κάνει λόγο για το αντικείµενο της φιλοσοφίας της παιδείας, αποσαφηνίζονται οι όροι «παιδεία» και «εκπαίδευση» και 2 Εικαστική αγωγή στην ελληνική εκπαίδευση, εκδ. «Ελληνικά Γράµµατα», Αθήνα Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης και Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Σύστηµα, Θεσσαλονίκη Η Μεταρρύθµιση που δεν έγινε [Τεκµήρια Ιστορίας], τ.α, , Αθήνα Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, εκδ. «Χριστινάκης», Αθήνα «Η παιδεία εις Νάξον (Φραγκοκρατία-Τουρκοκρατία-Νεώτεροι Χρόνοι)», Μνηµοσύνη 5 (1975), σ Κοινωνικές και νοµικές αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα του νεοελληνικού κράτους, εκδ. «ωδώνη», Αθήνα α) Νεοελληνική Εκπαίδευση ( ), εκδ. Gutenberg, Αθήνα β) Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα, τ. Α (19 ος αι.-1929), εκδ. Gutenberg, Αθήνα γ) Νεοελληνική Εκπαίδευση ( ). Εξαρτηµένη ανάπτυξη, Αθήνα Προβλήµατα στην ιστορία της εκπαιδεύσεως των δασκάλων στα πρώτα πενήντα χρόνια µετά την Απελευθέρωση ( ), Αθήνα α) «Οι πρώτες προσπάθειες για την οργάνωση της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης των κοριτσιών στο νεοσύστατο κράτος. Η περίπτωση του αλληλοδιδακτικού Θήρας», Νέα Παιδεία 80 (φθινόπ.1996), σ β) Η εκπαίδευση στις Νοτιοδυτικές Κυκλάδες κατά την Α Οθωνική περίοδο ( ), εκδ. «Σ.Ω.Β», Αθήνα γ) Νεοσύστατο ελληνικό κράτος Οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτισµικές συνιστώσες της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, εκδ. «Τυπωθήτω», τ. Α, Αθήνα Η σχολική βιβλιοθήκη του 19 ου αιώνα. Η βιβλιοθήκη του Γυµνασίου Ναυπλίου ( ), Αθήνα Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών. Ελληνικοί προβληµατισµοί ( ), ΙΑΕΝ-ΓΓΝΓ, Αθήνα Ευρωπαϊκή επίδραση στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική κατά τον 19 ο αι., ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, Αθήνα Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης ( ), εκδ.«παπαδήµας», Αθήνα

15 αναλύονται όροι σχετιζόµενοι έµµεσα και άµεσα µε την εκπαιδευτική λειτουργία και σχολική πράξη. ίδονται, παράλληλα, τα χρονικά όρια της υπό εξέτασιν της περιόδου, καθώς και οι οικονοµικές, κοινωνικές και πνευµατικές της όψεις. Στο Β µέρος η προσοχή εστιάζεται στα χαρακτηριστικά, στη διάρθρωση και εξέλιξη της εγκύκλιας εκπαίδευσης, µε την προσήκουσα έµφαση, κατά την αναγκαιότητα της διατριβής, στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν η Μέση εκπαίδευση κατά την Καποδιστριακή περίοδο. Στο Γ µέρος, που τιτλοφορείται «Η θεσµική λειτουργία της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης», εξετάζεται η δοµή και οι κατευθύνσεις της κεντρικής εξουσίας, µελετώνται οι ιστορικές βάσεις του νεοελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος και η θεσµική εκπαιδευτική κατάσταση στην Ευρώπη, προσεγγίζονται οι απόψεις εκπαιδευτικών παραγόντων και παρουσιάζεται κριτικά το νοµοθετικό πλαίσιο της µεταπρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (γενικής και επαγγελµατικής). Η «σύσταση και λειτουργία» των δευτεροβάθµιων σχολείων είναι το περιεχόµενο του τετάρτου µέρους. Εντοπίζονται οι τόποι ίδρυσης των Ελληνικών Σχολείων και Γυµνασίων και εκτιµώνται οι συντεταγµένες τους. Η λειτουργία των σχολείων εξαρτάται από τις νοµοθετικές ρυθµίσεις αλλά και από τις οικονοµικές δυνατότητες, τις χρηµατικές επιχορηγήσεις, την επίλυση του διδακτηριακού ζητήµατος και την επαρκή αντιµετώπιση των άλλων εποπτικών αναγκών. Στα προβλήµατα αυτά αναφέρεται το επόµενο µέρος (Ε ), ενώ στο επόµενο (ΣΤ ) εκτίθεται «η ευτεροβάθµια Εκπαίδευση των Ελληνίδων» στις ακόλουθες ενότητες, τις δηλωτικές του περιεχοµένου τους: ιαχρονική προσέγγιση, Οθωµανοκρατούµενος ελληνικός χώρος, Ελληνική Επανάσταση, Ελληνική Πολιτεία και Οθωνική περίοδος. Η σύνταξη και εξέλιξη των Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών καθώς και η διδακτική των µαθηµάτων των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης συνιστά το περιεχόµενο του Ζ µέρους. Στο Η µέρος της εργασίας δίδονται οι συνιστώσες συγκρότησης του διδακτικού προσωπικού, οι προϋποθέσεις διορισµού και πρόσληψης των Καθηγητών, η µισθοδοσία τους, το βαθµολόγιό τους, τα καθήκοντά τους, η αριθµητική τους δύναµη και η γεωγραφική τους κατανοµή. Ακολουθεί το µέρος Θ µε συγκεκριµένη αναφορά στο µαθητικό δυναµικό, στο εύρος του, στις προϋποθέσεις εγγραφής του σε Ελληνικά Σχολεία και Γυµνάσια, στον αναλφαβητισµό, στις στατιστικές αναλογίες σπουδαζόντων και αναλυοµένων από τα σχολεία, στην αριθµητική τους σχέση µε την Πρωτοβάθµια και Τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και στα κοινωνικοεπαγγελµατικά χαρακτηριστικά των γονέων και κηδεµόνων των µαθητών (-τριών). Στο τελευταίο µέρος (Ι ) αξιολογείται το διδακτικό 15

16 έργο συνολικά (φοίτηση, σύστηµα ποινών-αµοιβών, εξετάσεις, αντιδράσεις, βελτιωτικές προσπάθειες, προσανατολισµοί και κατευθύνσεις), ενώ έπεται (µέρος ΙΑ ) η συνόψιση των ερευνητικών ευρηµάτων και η εξαγωγή των γενικών συµπερασµάτων της εργασίας. 16

17 ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 17

18 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Αντικείµενο της µελέτης της φιλοσοφίας της παιδείας είναι ο τρόπος, τα µέσα και εν γένει οι παράµετροι ανάπτυξης του παιδιού. Η µελέτη αυτή µεθοδολογικά εδράζεται στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες αλλά η κύρια πηγή «τροφοδότησης» της είναι η ίδια η εκπαιδευτική πράξη, στην οποία εκ των πραγµάτων αναδύονται προβληµατισµοί και εµφανίζονται αξιοσηµείωτα στην πράξη ζητήµατα. Εκεί δοκιµάζεται η επίλυσή τους, εκεί επιδιώκεται να δοθεί απάντηση σε ερωτήµατα της αγωγής και εκεί αξιολογούνται καταστάσεις και (εκ)παιδευτικές συµπεριφορές, εκδηλώσεις, νοοτροπίες. Είναι γεγονός ότι συχνά στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία οι σηµατοδοτήσεις του περιεχοµένου της παιδείας και της εκπαίδευσης συµφύρονται για πολλούς λόγους, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η αφοµοίωση και η βίωση σύνθετων στοιχείων του πολιτισµού καθώς και οι διαφορετικές συνιστώσες της συστηµατικής παροχής γνώσεων που συλλήβδην στοχεύουν στην ψυχοσωµατική εξέλιξη. Ωστόσο, οι ορίζουσες και τα οριζόµενα από τις λεπτές αποχρώσεις των βασικών και συναφών εννοιών είναι αναγκαίο να αποτυπώνονται όταν διερευνώνται προβλήµατα της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα, δε, όταν προσεγγίζονται ιστοριογραφικά θέµατα της σχολικής θεωρίας και πράξης στη µακρά διάρκεια του χρόνου. Ο όρος «παιδεία», στη γενικότητά του εµπεριέχει τις έννοιες της αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και τον τρόπο δόµησής της (βαθµίδες εκπαίδευσης, κατηγοριοποίηση σχολείων και σχολών, κατάρτιση εκπαιδευτικών, κεντρική διοίκηση, εποπτεία κ.ά.).υποδηλώνει αυτή καθ εαυτήν την ευρύτερη διδακτική πρακτική, συντείνει, δε, στη διαµόρφωση συνολικότερων µαθησιακών τρόπων και συµπεριφοράς 15. Ως κοινωνική λειτουργία προϋποθέτει την ενεργό συµµετοχή εκπαιδεύοντος και εκπαιδευοµένου, παράλληλα, δε, περιγράφει στη «χρονική» της «όψη» την ιστορικο-πολιτισµική προσπάθεια αφ ενός µεν του ατόµου και αφετέρου 15 P. Fouliquile, Dictionnaire de la langue pédagogique, Presses Universitaires de France, τ. 1, 1997, σ. 152,

19 συλλογικά του λαού για την πρόσκτηση της αναγκαίας µόρφωσης 16, στην ευρύτερη διάσταση του όρου. Ειδικότερα, η εκπαίδευση ορίζεται ως η ενδοσχολικά ελεγχόµενη παιδεία 17, ως η θεσµοθετηµένη παιδαγωγική και µορφωτική διαδικασία που στοχεύει στη µεθοδική µετάδοση γνώσεων και αξιών για την ένταξη των ατόµων στο κοινωνικό σύνολο, ως το σύνολο δηλαδή των συστηµατοποιηµένων ενεργειών και πολύτροπων µέσων που συµβάλλουν στην καθόλου διαπαιδαγώγηση σύµφωνα µε συγκεκριµένους σκοπούς και ορισµένα ιδανικά. Είναι, συγκεκριµένα, η κατευθυνόµενη διαδικασία που διαµορφώνει χαρακτήρες και προσωπικότητες. Σε τελευταία ανάλυση, υποσύνολο της Παιδείας αν η Παιδεία αποτυπώνει (και όντως αποτυπώνει) γενικευτικά τις εκφάνσεις του πολιτισµού είναι η «εκπαίδευση», κατά τις διαδικασίες της οποίας παρέχονται σε εγκύκλια βάση µορφωτικά αγαθά κατά τρόπον σχεδόν υποχρεωτικό για τα παιδιά και τους νέους µιας ευνοµούµενης πολιτείας, ενός κράτους 18. Στο σηµείο αυτό υπεισέρχεται και η έννοια της σχολικής αγωγής [διαδικασία/λειτουργία, συνέπεια/αποτέλεσµα] και της µόρφωσης 19. Η µόρφωση προωθεί τους στόχους της µε τη συνέργεια της αγωγής, αφού αφ ενός την προϋποθέτει και αφ ετέρου είναι, υπό ευρεία έννοια, το προκύπτον µέσα από τις ειδικές και συστηµατικές της διαδικασίες. Το σχολείο είναι εκείνο που διαµεσολαβεί στη µάθηση και στην κοινωνικοποίηση µαθητών και µαθητριών, που συµβάλλει στην ποσοτική και ποιοτική διεύρυνση των γνώσεων και µορφοποίηση επιδεξιοτήτων σε τόπο και χρόνο και που µεταδίδει αξιακούς κώδικες ενισχύοντας την εξωτερίκευση τους από τους µαθητές 20. Κατά συνέπεια, είναι χώρος συνύπαρξης εκπαιδευοµένων παιδιών, κύτταρο µάθησης όπου µαθητές (-τριες) µιας περιοχής µε την ευθύνη του 16 Αθαν. Παπακωνσταντίνου, Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό [Παιδαγωγικό και Ψυχολογικό], τ. Β, Αθήνα 1978, σ Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια [Μ.Π.Ε.], εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1968, τ. Β, σ. 321 και τ., σ Πβ. Σ. Μπουζάκης, Νεοελληνική εκπαίδευση ( ), εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2002, σ Φ. Κ. Βώρος, ρόµοι ελληνικής παιδείας προς την Ευρώπη, σ Π.. Ξωχέλλης, Θεµελιώδη προβλήµατα της παιδαγωγικής επιστήµης, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997, σ Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, ό.π., τ. Ε, σ. 214 Παιδαγωγική και Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, τ. 8 ος, Αθήνα 1989, σ

20 διδακτικού προσωπικού λαµβάνουν ενεργό µέρος σε µαθησιακή εργασία, µε συγκεκριµένο κατά κανόνα πρόγραµµα µαθηµάτων, στεγαζόµενοι στο ίδιο κτήριο. Το σχολικό κτήριο, δηλαδή, είναι το οικοδοµηµένο και χωροταξικά, ενίοτε, διευθετηµένο πεδίο που διαθέτει αίθουσες µαθηµάτων και άλλους, ενδεχοµένως, απαραίτητους χώρους για την ανάπτυξη των διδακτικών δραστηριοτήτων 21, για την εξέλιξη της σχολικής ζωής, στην στενή της διάσταση που είναι η «διδασκαλία», αλλά και στη µείζονα παράµετρό της η οποία αναφέρεται σφαιρικά στα παιδαγωγικά µέτρα και στις εν γένει απασχολήσεις διδασκόντων και διδασκοµένων, οι οποίες αποβλέπουν στην πνευµατική και κοινωνική καλλιέργεια. Ως «διδασκαλία», αναγνωρίζεται το σύνολο των ειδικών προγραµµατικών διαδικασιών µετάδοσης γνώσης 22 υπό όρους ασύνειδης, ως επί το πολύ, κοινωνικοποίησης. Άρα µέσον για την άσκηση σε τρόπους δράσης/αντίδρασης, για την απώτερη επίτευξη της παιδείας 23. Σε θεσµικό επίπεδο, παραπέµπει στον συστηµατοποιηµένο τρόπο παροχής γνώσεων 24 αλλά και στη δοµική οργάνωση απασχολήσεων µε την προσδοκία υλοποίησης των στόχων της σχολικής πράξης, ανάλογα µε την εκπαιδευτική βαθµίδα για την οποία γίνεται λόγος. Κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα είναι ανάλογη µε την ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών, µε την ηλικία τους και τη στάθµη της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Κατά την Οθωνική περίοδο στο ελληνικό κράτος λειτούργησαν και οι τρεις βαθµίδες εκπαίδευσης: η Πρωτοβάθµια, η ευτεροβάθµια και η Τριτοβάθµια. 21 Αθαν. Παπακωνσταντίνου, Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, ό.π., τ. Α, Αθήνα 1978, σ. 222, Χατζηδήµου, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, εκδ. «Αφοί Κυριακίδη», Θεσσαλονίκη 1991, σ Πολυχρονόπουλος, σ Ηλ. Ματσαγγούρας, Θεωρία της διδασκαλίας. Η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο στοχαστικό-κριτικής ανάλυσης, εκδ. Gutenberg, τ. Α, Αθήνα 1998, σ

21 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η συνθήκη του Λονδίνου της 7 ης Μαΐου 1832 νοµιµοποίησε τη διεθνή θέση και την εσωτερική πολιτική κατάσταση του ελληνικού κράτους. Η «Ελληνική Πολιτεία» µετασχηµατίστηκε ως προς το πολίτευµα σε «Βασίλειο». Βασιλιάς της Ελλάδας ορίστηκε ο δεκαεπτάχρονος Όθωνας, γιος του Βαυαρού βασιλιά Λουδοβίκου του Α, της δυναστείας των Βιτελσβάχων. Συγκεκριµένα, η συνθήκη αυτή όριζε τον Όθωνα κληρονοµικό µονάρχη µε τον τίτλο του βασιλιά και καθόριζε τον τρόπο διαδοχής, προέβλεπε τριµελή αντιβασιλεία, η οποιά θα συγκροτείτο από πρόσωπα που θα επέλεγε ο Λουδοβίκος ο Α και που θα κυβερνούσαν ως την 1 η Ιουνίου 1835, ως την ενηλικίωση δηλαδή του Όθωνα. Προέβλεπε, επίσης, το σχηµατισµό στρατιωτικού σώµατος από άνδρες, που θα αντικαθιστούσαν τα γαλλικά στρατεύµατα που βρίσκονταν στην Ελλάδα καθώς και τη χρησιµοποίηση βαυαρών αξιωµατικών στην οργάνωση του ελληνικού στρατού 25. Τέλος, έθετε το ελληνικό ανεξάρτητο κράτος κάτω από την «εγγύηση» των τριών δυνάµεων και έδινε την υπόσχεση για δάνεια από τις λεγόµενες Μεγάλες υνάµεις προς την Ελλάδα. Ο Όθων, από την πλευρά του, υποσχέθηκε στους Έλληνες, διά στόµατος, βουλήσεως και υπογραφής του πατέρα του, βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου του Α, την εισαγωγή φιλελεύθερων θεσµών. Ωστόσο, σε επίπεδο διεθνούς πολιτικής και συµφερόντων των Μεγάλων υνάµεων, ο όρος «εγγύηση» είχε τόση κηδεµονευτική σηµαντικότητα, ώστε επαναλήφθηκε σκόπιµα και στην διπλωµατική πράξη του 1863, πράξη µε την οποία συµφωνήθηκε να έλθει ως βασιλεύς των Ελλήνων ο ανός πρίγκηψ Γεώργιος Γλύξµπουργκ. Είναι γεγονός ότι η συνθήκη του Λονδίνου είχε κενά στις προβλέψεις της και εν µέρει ασάφεια στη διατύπωσή της, γεγονός που θα προκαλούσε αργότερα προβλήµατα, µαζί µε όλα τα άλλα που ήδη υπήρχαν. Το ζήτηµα της επικύρωσης της εκλογής του Ανώτατου Άρχοντα από αρµόδιο θεσµικό συνταγµατικό όργανο της ελληνικής πολιτείας αλλά και εκείνο της παραχώρησης Συντάγµατος µε την επακόλουθη υποχρέωση διακυβέρνησης της χώρας σύµφωνα µε συγκεκριµένες καταστατικές διατάξεις θα ταλανίσει επί µακρόν το Ελληνικό Βασίλειο. Η αντίληψη 25 Ανδρ. Λοβέρδος, Πολιτική Ιστορία της Ελλάδος ( ), εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή 2000, σ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ. Τα πολιτικά κόµµατα

ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ. Τα πολιτικά κόµµατα ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ Τα πολιτικά κόµµατα 172 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ΠΗΓΗ 1 Η σχέση πελατείας είναι µια σχέση εκούσιας διπολικής ανταλλαγής ανάµεσα σε κοινωνικούς φορείς άνισης κοινωνικής και οικονοµικής ισχύος,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΣΗΜΑΣΙΑ, ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ" Κατωπόδη Παρθενία, Σκαρλάτου Όλγα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ, ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Κατωπόδη Παρθενία, Σκαρλάτου Όλγα ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΣΗΜΑΣΙΑ, ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ" Κατωπόδη Παρθενία, Σκαρλάτου Όλγα ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση και Φύλο»

«Εκπαίδευση και Φύλο» Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) «Εκπαίδευση και Φύλο» Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης Οµάδα Έργου: ρ. Χ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη - ρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη - Α. Καπέλλα ΑΘΗΝΑ 2001 «Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Νομική Αθηνών. Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Νομική Αθηνών. Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νομική Αθηνών Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864 Εισηγητής Ανδρέας ημητρόπουλος Ευανθία-Μαρία Προύντζου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Οµάδα Εργασίας: (Ενηµερωτικό ελτίο 2243/14.4.2003) Νικόλαος Βλάχος ΜΗΜ - Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι.Ε.Πυργιωτάκης-Ανδρ. Μπρούζος Ελ. Στεφάνου, Νικ. Παπαδάκης, Ζαχ. Παληός, Βασ. Κουλαϊδής ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μια πρόταση για την αποκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΒΙΛΜΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία «Διαχείριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Κατεύθυνση: Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.1340200300156 ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Καρυδάκη Γεωργία. Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προπτυχιακή Εργασία. Καρυδάκη Γεωργία. Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προπτυχιακή Εργασία Καρυδάκη Γεωργία Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Ιλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α1 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών

Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών Η ερευνητική ομάδα Δημουλάς Κωνσταντίνος (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με τίτλο «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το πρόβλημα της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του μετά τη μεταπολίτευση 1 Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ικαιώµατα Ψυχικώς Πασχόντων ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα