ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α' ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Εννοιολογικό Πλαίσιο Ιστορικό Πλαίσιο...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...7-9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10-16. ΜΕΡΟΣ Α' ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Εννοιολογικό Πλαίσιο...18-20 Ιστορικό Πλαίσιο..."

Transcript

1 ΤΗΕ GREEK SECONDARY EDUCATION DURING THE REIGN OF KING OTHON: INSTITUTIONAL, FINANCIAL AND EDUCATIONAL STRUCTURE AND FUNCTIONS by Angeliki Petrogianni Dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the degree PH.D. in Greek in the FACULTY of HUMANITIES at the UNIVERSITY OF JOHAΝNESBURG Supervisor: Prof. Benjamin Hendrickx JOHANNESBURG

2 ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΘ. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Η ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΘΕΣΜΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ιδακτορική ιατριβή υποβληθείσα στο University of Johannesburg Επιβλέπων καθηγητής: Benjamin Hendrickx JOHANNESBURG

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α' ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Εννοιολογικό Πλαίσιο Ιστορικό Πλαίσιο ΜΕΡΟΣ Β' Η ΕΓΚΥΚΛΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Η κατάσταση της εκπαίδευσης έως το Οι νέες συνιστώσες ( ) Η πρωτοβάθµια εκπαίδευση Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση ΜΕΡΟΣ Γ' Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Η βασιλεία του Όθωνα Εξουσία και εκπαίδευση Εκπαιδευτικές ζυµώσεις Το νοµοθετικό πλαίσιο και η Μέση Εκπαίδευση Επαγγελµατικά σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

4 ΜΕΡΟΣ ' ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ε' ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΟ Ι ΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Η ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΩΝ ιαχρονική προσέγγιση Οθωµανοκρατούµενος ελληνικός χώρος Περίοδος της Ελληνικής Επανάστασης Περίοδος της Ελληνικής Πολιτείας ( ) Οθωνική περίοδος [Αντιβασιλεία Βασιλεία] ΜΕΡΟΣ Ζ' ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Η' Ι ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Θ' ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ

5 ΜΕΡΟΣ Ι' ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Το σχολικό έτος και η φοίτηση των µαθητών Ποινές και αµοιβές Οι εξετάσεις στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Κριτικές φωνές Οι αδυναµίες της παρεχόµενης Μ.Ε. και οι βελτιωτικές προσπάθειες Εκκλησιαστική εκπαίδευση ευτεροβάθµια εµπορική εκπαίδευση ΜΕΡΟΣ ΙΑ' ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ανέκδοτες πηγές ηµοσιευµένες πηγές Βιβλιογραφία ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY IN ENGLISH

6 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Α.Ε.Π. Γ.Α.Κ. Γ.Ε.Ε. ΕΣΝΠΓΠ ΙΕΕΕ Ε.Β.Ε./Τ.Χ.Ο. ΕΕ ΕτΚ ΕΕΦΣΠΑ ΘΗΕ ΙΑΕΝ ΙΕΕ Κ.Α. ΚΝΕ/ΕΙΕ Μ.Ι.Ε.Τ. ΠΑΑ : Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας : Γενικά Αρχεία του Κράτους : Γενική Εφηµερίς της Ελλάδος : ελτίο Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας : ελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος : Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος Τµήµα Χειρογράφων και Οµοιοτύπων : Εθνική Εφηµερίς : Εφηµερίς της Κυβερνήσεως : Επιστηµονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών : Θρησκευτική Ηθική Εγκυκλοπαίδεια : Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς : Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, εκδ. «Εκδοτική Αθηνών» : Καποδιστριακόν Αρχείον : Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών : Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τράπεζας : Πρακτικά Ακαδηµίας Αθηνών 6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ιστορία της Nεοελληνικής Eκπαίδευσης καλύπτει ουσιαστικά ένα µακρό χρονικό διάστηµα όσο και η ιστορία του Νέου Ελληνισµού. Ωστόσο, στη θεσµική σύγχρονή της µορφή ερευνάται από την Επανάσταση του 1821, όταν και τίθενται τα θεµέλια της διοικητικής οργάνωσης της εκπαίδευσης και αναπτύσσονται στοιχειωδώς σχολικές δραστηριότητες κάτω από νέες καταστάσεις και εξελίξεις που µορφοποιούνται σταθερότερα µετά την Παλιγγενεσία και την συγκρότηση του Ελληνικού κράτους. Η πορεία της ελληνικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της ύπαρξης του Ελληνικού κράτους δεν είναι πάντοτε ανωφερής, αλλά παρουσιάζει διακυµάνσεις και εξελίξεις που, από τη µια πλευρά, προσδίδουν στο όλο ζήτηµα στοιχεία σισύφειου προβλήµατος, ενώ, από την άλλη, την καθιστούν αντικείµενο ενδιαφέρουσας µελέτης και προβληµατισµού. Οι άτυπες όψεις µιας αξιοσηµείωτης εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας δραστηριότητα που γίνεται ευρύτερη στην τελευταία (προεπαναστατική) φάση του Νεοελληνικού ιαφωτισµού, οι δυσχέρειες που ευνόητα παρουσιάστηκαν στα δυσχερή χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και η πορεία προς µία διαµόρφωση της κρατικής παιδείας ήδη από την καποδιστριακή περίοδο και τις απαρχές της «ελληνικής κρατικής υπόστασης» συγκροτούν ένα εκπαιδευτικό άλλοτε ιδεατό κι άλλοτε υπαρκτό πλαίσιο, το οποίο συνειδητά ή ασύνειδα θα λάβει υπόψη της η Οθωνική Αντιβασιλεία και Βασιλεία ( ). Τα στοιχεία αυτά, έστω κι αν δεν είναι πάντοτε ευκρινή, προέρχονται από την εκπαιδευτική θεωρία και εµπειρία, από την παράδοση και από τις τάσεις εκπαιδευτικού δανεισµού αλλά και εκσυγχρονισµού (µε ό,τι αυτό συνεπάγεται) του τρόπου παροχής του µορφωτικού αγαθού στους µαθητικούς πληθυσµούς του νεοσύστατου αυτού ευρωπαϊκού κράτους, του Ελληνικού. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή θεµατικός άξονας είναι η εκπαιδευτική πολιτική (στην ευρεία του όρου διάσταση) κατά την τριακονταετία , όσον αφορά στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Συγκεκριµένα, διερευνάται το ιδεολογικό της πλαίσιο, η εκπαιδευτική εν γένει φιλοσοφία και η συγκεκριµένη σχολική πραγµατικότητα. Με την εργασία αυτή, επιδιώκεται καταρχάς η µελέτη 7

8 και αξιολόγηση των διεργασιών και διαδικασιών διοικητικής µορφής και σχολικής λειτουργίας που αναφέρονται τόσο στο Υπουργείο Παιδείας όσο και στις ανά την ελληνική επικράτεια «εκπαιδευτικές εστίες» ως «αποστολέων» και «παραληπτών» αλλά και ως θεσµικών εκφραστών στο µέτρο της τοπικής και γενικότερής τους εµβέλειας της εκπαιδευτικής πολιτικής. Επιχειρείται, επιπλέον, η διερεύνηση εκείνων των ποικίλων παραγόντων που άµεσα ή έµµεσα εµπλέκονται στη διαµόρφωση και οργάνωση του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι και αποτυπώνονται στον εκπαιδευτικό λόγο και στη σχολική δραστηριότητα του µεταπρωτοβάθµιου κύκλου σπουδών κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Ειδικότερα, όσον αφορά στον τοµέα της ιοίκησης της εκπαίδευσης, παρουσιάζονται τα νοµικά θεσπίσµατα και οι παντοειδείς σχετικές εγκύκλιοι, αξιολογείται σε βάθος η δυνατότητα και η δυναµική της εφαρµογής τους, η δεξίωσή τους αλλά και οι αντιδράσεις στο συγκεκριµένο χώρο και χρόνο. Με το σκεπτικό αυτό, στην παρούσα εργασία επιχειρείται να εξεταστούν επισταµένως και να αναζητηθούν οι συνιστώσες δράσης που ώθησαν σε συγκεκριµένες (και όχι σε άλλες, ενδεχοµένως) µορφές εγκύκλιας εκπαιδευτικής έκφρασης, σε εκδηλώσεις και πράξεις, συµπεριφορές και νοοτροπίες σχολικής µορφής. Το όραµα του Ρήγα ότι «όλοι χωρίς εξαίρεσιν έχουν χρέος να ηξεύρουν γράµµατα, αρσενικά και θηλυκά παιδιά» [Τα δίκαια του ανθρώπου, άρθρο 22], η διακήρυξη του Αρείου Πάγου [Τµήµα Β', άρθρο κδ'] ότι «ο Άρειος Πάγος οφείλει να φροντίζει των Σχολείων», καθώς και οι εντονότερες προσπάθειες που ακολούθησαν µε τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και τον (µεταγενέστερο) Ανώτατο Άρχοντα, τον Όθωνα, σχετικά µε την εκπαίδευση και την παιδεία των Ελλήνων, οριοθετούν ιστορικά µια αργά εξελισσόµενη κατάσταση παιδείας και εκπαίδευσης όπου το 90-91% του πληθυσµού και ιδιαίτερα του αγροτικού εξακολουθεί να είναι αναλφάβητο ή περίπου αναλφάβητο. Για την κατανόηση της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας και την προώθηση της επιστήµης στον τοµέα της νεοελληνικής εκπαίδευσης είναι χρήσιµο να τεθεί στην αξιολόγηση της επιστηµονικής κοινότητας σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής, µια µελέτη που θα επιδιώξει να αποτυπώσει και να ερµηνεύσει τις συνιστώσες της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την Οθωνική περίοδο. 8

9 Για τη συγγραφή της µελέτης αυτή οφείλω πολλές χάριτες και αληθή ευγνωµοσύνη στον επιβλέποντα Καθηγητή κ. B. Hendrickx, Πρόεδρο του Τµήµατος Νέων Ελληνικών του Πανεπιστηµίου του Johannesburg. Ο κ. Χέντριξ στάθηκε κοντά µου καθ όλη την περίοδο της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και µε ενίσχυσε ηθικά και επιστηµονικά σε όλες τις δυσκολίες και τα κρίσιµα προβλήµατα που παρουσιάζονταν στη φάση της συγγραφής. Ιδιαίτερα τον ευχαριστώ και για τις µεθοδολογικές του υποδείξεις, τους κώδικες αξιολόγησης των ιστορικών πηγών και το έντονο ενδιαφέρον του (ενδιαφέρον υπερβαίνον το απλό ακαδηµαϊκό καθήκον) για το αποτέλεσµα του ερευνητικού και ιστοριογραφικού εγχειρήµατος. Ευχαριστώ, επίσης, όλους όσοι συνέδραµαν την προσπάθειά µου αυτή, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η εξαίρετη επιστήµων και Άνθρωπος κ. Θέκλα Σανσαρίδου-Hendrickx (University of Johannesburg), o ιστορικός και λέκτορας στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας κ. Αθαν. Θ. Φωτόπουλος, τα µέλη της οικογένειάς µου καθώς και το προσωπικό των Γενικών Αρχείων του Κράτους, της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, της Γενναδείου Βιβλιοθήκης και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. 9

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας ως κλάδος έρευνας του επιστητού έχει αρχίσει τις τελευταίες τρεις δεκαετίες να απασχολεί όλο και περισσότερο την επιστηµονική κοινότητα, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσεται µια ενδιαφέρουσα και πολύπλευρη προβληµατική σε ό,τι αφορά στη θεσµική της οντότητα, στην κοινωνική, ιδεολογική και πολιτισµική της διάσταση. Ωστόσο, στο σύγχρονο κόσµο, η προσοχή των κοινωνικών εν γένει επιστηµών-στις οποίες εντάσσεται και η ιστορία- στρέφεται στη µελέτη βασικών δικαιωµάτων του παιδιού, της ζωής και της αδέσµευτης από εξωτερικούς καταναγκασµούς ανάπτυξης, της εκπαίδευσης και της παιδείας. Η συγκεκριµένη µελέτη δεν συνιστά ουσιαστικά ανεξάρτητο ιστοριογραφικό «πεδίο» που εξελίσσεται άκρως θεµατικά και στεγανοποιηµένα, χωρίς να λαµβάνει υπόψη του εκείνο το ιστορικό πλαίσιο που η παραδοσιακή ιστοριογραφία χαρακτήριζε ως «γενική ιστορία» σε αντίστιξη µε τη συνολική ιστορία. Ο στατικός διαχωρισµός σε ηλικιακές-κοινωνικές κατηγορίες είναι ή κατά την πλέον αισιόδοξη θα έπρεπε να είναι συµβατικός, ως µη ανταποκρινόµενος στη ροή των «γεγονότων», στην καθολική διερεύνηση του παρελθόντος. Τα ζητήµατα που αναφέρονται στην ιστορία της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια ύπαρξης του Επαναστατηµένου και Επαναστατικά ελεύθερου ελληνικού έθνους, αργότερα, δε, του Ελληνικού κράτους, από τη σύµπηξη των εκπαιδευτικών θεσµικών του πυρήνων έως το υλοποιηµένο πλήρες εκπαιδευτικό σύστηµα των τριών βαθµίδων ένα σύστηµα που σηµειωτέον αναπτύσσεται για πρώτη φορά στην οθωµανική περίοδο στην οπτική των επιρροών και συνεπειών, των αδυναµιών, των αντιφάσεων αλλά και των στόχων του, εξακολουθεί, παρά τις επιµέρους µελέτες που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας, να αποτελεί πεδίο ανοιχτό προς έρευνα και αξιολόγηση. Στα αµέσως επόµενα χρόνια είναι πλέον ή βέβαιο, ότι η ευχερέστερη πρόσβαση στα Κρατικά Αρχεία (Κεντρική Υπηρεσία και Παραρτήµατα) θα διευκολύνει τη σχετική έρευνα. Όλα αυτά τα έγγραφα στοιχεία ευρίσκονται σε αµοιβαίο «αιτιώδη σύνδεσµο» αφενός µε το θεσµικό πλαίσιο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και αφετέρου µε την «εµπράγµατη» σχολική λειτουργία, άλλοτε ανάλογη κι άλλοτε αναντίστοιχη µε την καθηµερινότητα και το οικονοµικοκοινωνικό γίγνεσθαι. Γι αυτό επιβάλλεται, σε συνδυασµό µάλιστα µε το αρχειακό υλικό και τη 10

11 συναφή βιβλιογραφία, η ενδελεχής µελέτη των ζητηµάτων, µελέτη η οποία θα οδηγήσει σε καίριες διαπιστώσεις και ασφαλή συµπεράσµατα. Η ερευνητική προσπάθειά µας επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών µέσω των οποίων παρουσιάζονται οι εξελίξεις στη Μέση Εκπαίδευση κατά την Οθωνική περίοδο ( ) για τους εξής, κυρίως, λόγους : 1. Η εκπαίδευση ως όραµα και στόχος συνιστά βασικό πολιτισµικό στοιχείο του Ελληνικού λαού, ο οποίος, σχεδόν µόλις πρόσφατα, είχε τότε αποκτήσει (έστω και σε περιορισµένη εδαφικά έκταση) την ελευθερία του. Οι εκπαιδευτικές προσπάθειες που είχαν ήδη αρχίσει από την Καποδιστριακή περίοδο την πρώτη περίοδο της ελεύθερης ζωής του, είχαν σηµατοδοτήσει σταθερά την αξία του εκπαιδευτικού αγαθού για τον Έλληνα πολίτη. 2. Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών πραγµάτων στο χώρο της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης δεν αποτέλεσε έως σήµερα αντικείµενο εποπτικής έρευνας, σε συνδυασµό µε την υποκείµενη και την υπερκείµενη εκπαιδευτική βαθµίδα. 3. Για πρώτη φορά επιχειρείται να αξιολογηθεί η συνάφεια, οι αποτυπώσεις και η διαλεκτική σχέση θεσµικών δεδοµένων και του σχολικού δευτεροβάθµιου δικτύου. Η συγγραφή της παρούσας µελέτης καλύπτει το χρονικό διάστηµα µιας τριακονταετίας ( ), την πρώτη περίοδο του Ελληνικού Βασιλείου που ονοµατοδοτήθηκε από τον πρώτο εστεµµένο Ανώτατο Άρχοντα ως Οθωνική. Είναι περίοδος κατά την οποία τίθενται σταθερές βάσεις στην ευτεροβάθµια εκπαίδευση, κάτι το οποίο δεν έχει συµβεί στην προγενέστερη περίοδο, την περίοδο της «Ελληνικής Πολιτείας». Επιδιώχθηκε εν προκειµένω να µελετηθούν οι διαδικασίες που συνιστούν τον ειρµό συνοχής µεταξύ της οικονοµικής και κοινωνικής βάσης µε τα εκπαιδευτικά δρώµενα και το ιδεολογικό τους επιφαινόµενο. Οι ιστορικές συνθήκες και τοπικές πραγµατικότητες χαρτογράφησαν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά στη µορφή της εγκύκλιας εκπαίδευσης των Ελλήνων, ιδιαίτερα, δε, στη µελετώµενη Μέση Εκπαίδευση. Με το σκεπτικό αυτό διατυπώθηκαν οι ακόλουθες βασικές υποθέσεις και ερωτήµατα της εργασίας : 11

12 Ποια ήταν η κατάσταση της εκπαίδευσης και κυρίως της Μέσης, κατά την καποδιστριακή περίοδο και πώς επέδρασε αυτό στην επόµενη ακριβώς φάση ( ); Πριν από την Οθωνική περίοδο υπήρχε «ευρωπαϊκός δανεισµός» όσον αφορά στη διαµόρφωση του β κύκλου της εγκύκλιας εκπαίδευσης και, αν υπήρχε, ποιες ήταν οι διαστάσεις του; Σε ποιο βαθµό η έννοια της οµοιοµορφίας παρέµεινε στόχος ή έγινε πράξη και πώς αποδεικνύεται αυτό; Η Οθωνική περίοδος βρήκε τη Μέση Εκπαίδευση σε ανάπτυξη ή σε εκπαιδευτική θεσµική κατάσταση που έχρηζε πλήρους δόµησης και όχι απλώς αναδιαµόρφωσης; Ποια η θεσµική δυναµική και ποιες οι δυνατότητες της λειτουργίας της Μέσης Εκπαίδευσης στη µελετώµενη περίοδο; Η δόµηση της κρατικής µηχανής επηρέασε ή δεν επηρέασε τις εξελίξεις στην µεταπρωτοβάθµια εκπαίδευση; Οι εκπαιδευτικές ρυθµίσεις όσον αφορά στη Μέση εκπαίδευση αποτυπώνουν προσωπικές εκτιµήσεις ή είναι αποτέλεσµα ζυµώσεων και εκπαιδευτικού προβληµατισµού; Ποιο είναι το νοµοθετικό πλαίσιο και ποιες οι επίµαχες διατάξεις του; Ποια τα αξιολογικά του χαρακτηριστικά, οι ενδεχόµενες οι αντιφάσεις του ή βεβαιότητές του; Πώς εξυφάνθηκε το σχολικό δίκτυο στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, ποιοι οι αυτόνοµοι (;) εσωτερικοί του κύκλοι, πού, πώς, πότε ιδρύθηκαν τα Ελληνικά σχολεία και Γυµνάσια του κράτους; Ποιες είναι οι συγκυρίες της συστασής τους και ποιες οι οργανωτικές διαστάσεις της δοµής της λειτουργίας τους; Η γεωγραφία των σχολείων αυτών παρουσιάζει ιδιαιτερότητες από περιοχή σε περιοχή και, αν ναι, πώς εκτιµάται αυτό το γεγονός; Υπό ποιαν έννοια η εκκλησιαστική και, ενδεχοµένως, η εµπορική εκπαίδευση υπάγεται ή έστω θεωρείται ισότιµη της γενικής Μέσης Παιδείας; Υπάρχει διάκριση και στην περίοδο αυτή της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των Ελλήνων από εκείνην των Ελληνίδων; Η Μέση Εκπαίδευση των Ελληνίδων είναι κατά µείζονα λόγο δηµόσια ή ιδιωτική και για ποιους συγκεκριµένους λόγους; Πόσο ανεκτική είναι η κοινωνία στην έµφυλη εκπαίδευση; 12

13 Ποια είναι τα κύρια οικονοµικά, κοινωνικά, ιδεολογικά, διδακτικά, παιδαγωγικά και υλικοτεχνικά προβλήµατα, ζητήµατα και θέµατα Ελληνικών σχολείων και Γυµνασίων; Ποια είναι σχετικά η θέση της κοινωνίας; Πώς συγκροτήθηκε το διδασκαλικό «σώµα», ποιες οι προτεραιότητες, τα καθήκοντά του και οι προνοµίες (αν υπήρχαν); Πώς αξιολογείται το οικονοµικό, κοινωνικό και πνευµατικό του status; Πώς εκτιµάται ποσοτικά και ποιοτικά το µαθητικό δυναµικό; Ποια η κοινωνική του συγκρότηση, η διαφοροποίησή του από περιοχή σε περιοχή, ο βαθµός πρόσβασής του από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση στη δευτεροβάθµια και σε ποιο βαθµό εντάσσεται σε ένα µηχανισµό επιλογής και κοινωνικής προαγωγής; Πώς αξιολογείται η παραγωγή του παιδαγωγικού, διδακτικού και εν γένει εκπαιδευτικού έργου κατά την οθωνική περίοδο; Ακολούθησε ο εντοπισµός και η συναγωγή πλήθους ανέκδοτων και δηµοσιευµένων πηγών. Ιδιαίτερα ανατρέξαµε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ) όπου κυρίως στο Καποδιστριακό αρχείο και στο Οθωνικό υπάρχει πλήθος ανέκδοτων εγγράφων σχετικών µε το ερευνώµενο θέµα. Σηµαντικά, επίσης, στοιχεία αντλήθηκαν από το «Αρχείο του Αγώνος», από τα «Γ.Α.Κ» (κεντρική και περιφερειακές υπηρεσίες) και το «Αρχείον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας». Η αναδίφηση, εξάλλου, του τύπου (κρατικού και δηµόσιου) εκείνης της περιόδου σε συνδυασµό µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία προσέφερε στη δόµηση και συγγραφή της εργασίας αυτής. Σηµειώνεται ότι η ελληνική και ξένη ιστοριογραφία έχει ασχοληθεί µε την Οθωνική περίοδο του Ελληνικού κράτους, ένα, δε, µέρος αυτής αναφέρεται στην εκπαίδευση µε µεγαλύτερη, όµως, έµφαση στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και κατά δεύτερο λόγο στην τοπική σχολική ιστορία. Οι σηµαντικότερες συµβολές είναι εκείνες του αυΐδ Αντωνίου 1, του Αντ. Βάου 2, του 1 α) Προγράµµατα Μέσης Εκπαίδευσης ( ), ΙΑΕΝ, τ. Α -Γ, Αθήνα β) Οι απαρχές του εκπαιδευτικού σχεδιασµού στο Νεοελληνικό κράτος: Το σχέδιο της Επιτροπής του 1833, εκδ. «Πατάκης», Αθήνα γ) «Το Ελληνικό σχολείο της πόλεως της Άνδρου µε τά την Απελευθέρωση», Πρακτικά Α Κυκλαδολογικού Συνεδρίου, Άνδρος δ) «Η εκπαίδευση στην Εύβοια », Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 32 ( ), Αθήνα 1998, σ ε) Ίδρυση και λειτουργία του ηµοτικού Σχολείου Αρρένων «Ν.Μιτζέλας» ( ), Αλµυρός

14 Στέργιου ερβίση 3, του Αλεξ. ηµαρά 4, του Σπ. Ευαγγελόπουλου 5, του Ν. Κεφαλληνιάδη 6, του Γ. Ληξουριώτη 7, του Σήφη Μπουζάκη 8, του Γ. Πυργιωτάκη 9, του. Σακκή 10, του Τριαντ. Σκλαβενίτη 11, της Ελένης Φουρναράκη 12, του Εµµαν. Φυριππή 13 και του Θεόφ. Χατζηστεφανίδη 14. Με στήριγµα την «ανάγνωση» των ιστορικών τεκµηρίων επιχειρήθηκε η κατανόηση των εκπαιδευτικών πραγµάτων µε κύριο εργαλείο τη συστηµική µεθοδολογική προσπέλασή τους και σύµφωνα µε τα κριτήρια της «ιστορικής µεθόδου» στη γενετική και δοµική της υπόσταση. Για την ανάλυση των τεκµηρίων προτιµήθηκε η φιλολογική και ιστορική κριτική και η διασύνδεσή τους µε το ευρύτερο κοινωνικό και ιστορικό γίγνεσθαι. Η δοµή της διατριβής υπάκουσε στην ιστοριογραφική λογική που απορρέει από τη φύση του θέµατος, τη διαθεσιµότητα των ιστορικών πηγών και τους στόχους που τέθηκαν. Η εργασία δοµήθηκε τελικά σε έντεκα µέρη. Το πρώτο µέρος που αναφέρεται στο εννοιολογικό και ιστορικό πλαίσιο κάνει λόγο για το αντικείµενο της φιλοσοφίας της παιδείας, αποσαφηνίζονται οι όροι «παιδεία» και «εκπαίδευση» και 2 Εικαστική αγωγή στην ελληνική εκπαίδευση, εκδ. «Ελληνικά Γράµµατα», Αθήνα Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης και Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Σύστηµα, Θεσσαλονίκη Η Μεταρρύθµιση που δεν έγινε [Τεκµήρια Ιστορίας], τ.α, , Αθήνα Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, εκδ. «Χριστινάκης», Αθήνα «Η παιδεία εις Νάξον (Φραγκοκρατία-Τουρκοκρατία-Νεώτεροι Χρόνοι)», Μνηµοσύνη 5 (1975), σ Κοινωνικές και νοµικές αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα του νεοελληνικού κράτους, εκδ. «ωδώνη», Αθήνα α) Νεοελληνική Εκπαίδευση ( ), εκδ. Gutenberg, Αθήνα β) Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα, τ. Α (19 ος αι.-1929), εκδ. Gutenberg, Αθήνα γ) Νεοελληνική Εκπαίδευση ( ). Εξαρτηµένη ανάπτυξη, Αθήνα Προβλήµατα στην ιστορία της εκπαιδεύσεως των δασκάλων στα πρώτα πενήντα χρόνια µετά την Απελευθέρωση ( ), Αθήνα α) «Οι πρώτες προσπάθειες για την οργάνωση της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης των κοριτσιών στο νεοσύστατο κράτος. Η περίπτωση του αλληλοδιδακτικού Θήρας», Νέα Παιδεία 80 (φθινόπ.1996), σ β) Η εκπαίδευση στις Νοτιοδυτικές Κυκλάδες κατά την Α Οθωνική περίοδο ( ), εκδ. «Σ.Ω.Β», Αθήνα γ) Νεοσύστατο ελληνικό κράτος Οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτισµικές συνιστώσες της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, εκδ. «Τυπωθήτω», τ. Α, Αθήνα Η σχολική βιβλιοθήκη του 19 ου αιώνα. Η βιβλιοθήκη του Γυµνασίου Ναυπλίου ( ), Αθήνα Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών. Ελληνικοί προβληµατισµοί ( ), ΙΑΕΝ-ΓΓΝΓ, Αθήνα Ευρωπαϊκή επίδραση στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική κατά τον 19 ο αι., ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, Αθήνα Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης ( ), εκδ.«παπαδήµας», Αθήνα

15 αναλύονται όροι σχετιζόµενοι έµµεσα και άµεσα µε την εκπαιδευτική λειτουργία και σχολική πράξη. ίδονται, παράλληλα, τα χρονικά όρια της υπό εξέτασιν της περιόδου, καθώς και οι οικονοµικές, κοινωνικές και πνευµατικές της όψεις. Στο Β µέρος η προσοχή εστιάζεται στα χαρακτηριστικά, στη διάρθρωση και εξέλιξη της εγκύκλιας εκπαίδευσης, µε την προσήκουσα έµφαση, κατά την αναγκαιότητα της διατριβής, στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν η Μέση εκπαίδευση κατά την Καποδιστριακή περίοδο. Στο Γ µέρος, που τιτλοφορείται «Η θεσµική λειτουργία της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης», εξετάζεται η δοµή και οι κατευθύνσεις της κεντρικής εξουσίας, µελετώνται οι ιστορικές βάσεις του νεοελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος και η θεσµική εκπαιδευτική κατάσταση στην Ευρώπη, προσεγγίζονται οι απόψεις εκπαιδευτικών παραγόντων και παρουσιάζεται κριτικά το νοµοθετικό πλαίσιο της µεταπρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (γενικής και επαγγελµατικής). Η «σύσταση και λειτουργία» των δευτεροβάθµιων σχολείων είναι το περιεχόµενο του τετάρτου µέρους. Εντοπίζονται οι τόποι ίδρυσης των Ελληνικών Σχολείων και Γυµνασίων και εκτιµώνται οι συντεταγµένες τους. Η λειτουργία των σχολείων εξαρτάται από τις νοµοθετικές ρυθµίσεις αλλά και από τις οικονοµικές δυνατότητες, τις χρηµατικές επιχορηγήσεις, την επίλυση του διδακτηριακού ζητήµατος και την επαρκή αντιµετώπιση των άλλων εποπτικών αναγκών. Στα προβλήµατα αυτά αναφέρεται το επόµενο µέρος (Ε ), ενώ στο επόµενο (ΣΤ ) εκτίθεται «η ευτεροβάθµια Εκπαίδευση των Ελληνίδων» στις ακόλουθες ενότητες, τις δηλωτικές του περιεχοµένου τους: ιαχρονική προσέγγιση, Οθωµανοκρατούµενος ελληνικός χώρος, Ελληνική Επανάσταση, Ελληνική Πολιτεία και Οθωνική περίοδος. Η σύνταξη και εξέλιξη των Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών καθώς και η διδακτική των µαθηµάτων των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης συνιστά το περιεχόµενο του Ζ µέρους. Στο Η µέρος της εργασίας δίδονται οι συνιστώσες συγκρότησης του διδακτικού προσωπικού, οι προϋποθέσεις διορισµού και πρόσληψης των Καθηγητών, η µισθοδοσία τους, το βαθµολόγιό τους, τα καθήκοντά τους, η αριθµητική τους δύναµη και η γεωγραφική τους κατανοµή. Ακολουθεί το µέρος Θ µε συγκεκριµένη αναφορά στο µαθητικό δυναµικό, στο εύρος του, στις προϋποθέσεις εγγραφής του σε Ελληνικά Σχολεία και Γυµνάσια, στον αναλφαβητισµό, στις στατιστικές αναλογίες σπουδαζόντων και αναλυοµένων από τα σχολεία, στην αριθµητική τους σχέση µε την Πρωτοβάθµια και Τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και στα κοινωνικοεπαγγελµατικά χαρακτηριστικά των γονέων και κηδεµόνων των µαθητών (-τριών). Στο τελευταίο µέρος (Ι ) αξιολογείται το διδακτικό 15

16 έργο συνολικά (φοίτηση, σύστηµα ποινών-αµοιβών, εξετάσεις, αντιδράσεις, βελτιωτικές προσπάθειες, προσανατολισµοί και κατευθύνσεις), ενώ έπεται (µέρος ΙΑ ) η συνόψιση των ερευνητικών ευρηµάτων και η εξαγωγή των γενικών συµπερασµάτων της εργασίας. 16

17 ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 17

18 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Αντικείµενο της µελέτης της φιλοσοφίας της παιδείας είναι ο τρόπος, τα µέσα και εν γένει οι παράµετροι ανάπτυξης του παιδιού. Η µελέτη αυτή µεθοδολογικά εδράζεται στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες αλλά η κύρια πηγή «τροφοδότησης» της είναι η ίδια η εκπαιδευτική πράξη, στην οποία εκ των πραγµάτων αναδύονται προβληµατισµοί και εµφανίζονται αξιοσηµείωτα στην πράξη ζητήµατα. Εκεί δοκιµάζεται η επίλυσή τους, εκεί επιδιώκεται να δοθεί απάντηση σε ερωτήµατα της αγωγής και εκεί αξιολογούνται καταστάσεις και (εκ)παιδευτικές συµπεριφορές, εκδηλώσεις, νοοτροπίες. Είναι γεγονός ότι συχνά στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία οι σηµατοδοτήσεις του περιεχοµένου της παιδείας και της εκπαίδευσης συµφύρονται για πολλούς λόγους, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η αφοµοίωση και η βίωση σύνθετων στοιχείων του πολιτισµού καθώς και οι διαφορετικές συνιστώσες της συστηµατικής παροχής γνώσεων που συλλήβδην στοχεύουν στην ψυχοσωµατική εξέλιξη. Ωστόσο, οι ορίζουσες και τα οριζόµενα από τις λεπτές αποχρώσεις των βασικών και συναφών εννοιών είναι αναγκαίο να αποτυπώνονται όταν διερευνώνται προβλήµατα της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα, δε, όταν προσεγγίζονται ιστοριογραφικά θέµατα της σχολικής θεωρίας και πράξης στη µακρά διάρκεια του χρόνου. Ο όρος «παιδεία», στη γενικότητά του εµπεριέχει τις έννοιες της αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και τον τρόπο δόµησής της (βαθµίδες εκπαίδευσης, κατηγοριοποίηση σχολείων και σχολών, κατάρτιση εκπαιδευτικών, κεντρική διοίκηση, εποπτεία κ.ά.).υποδηλώνει αυτή καθ εαυτήν την ευρύτερη διδακτική πρακτική, συντείνει, δε, στη διαµόρφωση συνολικότερων µαθησιακών τρόπων και συµπεριφοράς 15. Ως κοινωνική λειτουργία προϋποθέτει την ενεργό συµµετοχή εκπαιδεύοντος και εκπαιδευοµένου, παράλληλα, δε, περιγράφει στη «χρονική» της «όψη» την ιστορικο-πολιτισµική προσπάθεια αφ ενός µεν του ατόµου και αφετέρου 15 P. Fouliquile, Dictionnaire de la langue pédagogique, Presses Universitaires de France, τ. 1, 1997, σ. 152,

19 συλλογικά του λαού για την πρόσκτηση της αναγκαίας µόρφωσης 16, στην ευρύτερη διάσταση του όρου. Ειδικότερα, η εκπαίδευση ορίζεται ως η ενδοσχολικά ελεγχόµενη παιδεία 17, ως η θεσµοθετηµένη παιδαγωγική και µορφωτική διαδικασία που στοχεύει στη µεθοδική µετάδοση γνώσεων και αξιών για την ένταξη των ατόµων στο κοινωνικό σύνολο, ως το σύνολο δηλαδή των συστηµατοποιηµένων ενεργειών και πολύτροπων µέσων που συµβάλλουν στην καθόλου διαπαιδαγώγηση σύµφωνα µε συγκεκριµένους σκοπούς και ορισµένα ιδανικά. Είναι, συγκεκριµένα, η κατευθυνόµενη διαδικασία που διαµορφώνει χαρακτήρες και προσωπικότητες. Σε τελευταία ανάλυση, υποσύνολο της Παιδείας αν η Παιδεία αποτυπώνει (και όντως αποτυπώνει) γενικευτικά τις εκφάνσεις του πολιτισµού είναι η «εκπαίδευση», κατά τις διαδικασίες της οποίας παρέχονται σε εγκύκλια βάση µορφωτικά αγαθά κατά τρόπον σχεδόν υποχρεωτικό για τα παιδιά και τους νέους µιας ευνοµούµενης πολιτείας, ενός κράτους 18. Στο σηµείο αυτό υπεισέρχεται και η έννοια της σχολικής αγωγής [διαδικασία/λειτουργία, συνέπεια/αποτέλεσµα] και της µόρφωσης 19. Η µόρφωση προωθεί τους στόχους της µε τη συνέργεια της αγωγής, αφού αφ ενός την προϋποθέτει και αφ ετέρου είναι, υπό ευρεία έννοια, το προκύπτον µέσα από τις ειδικές και συστηµατικές της διαδικασίες. Το σχολείο είναι εκείνο που διαµεσολαβεί στη µάθηση και στην κοινωνικοποίηση µαθητών και µαθητριών, που συµβάλλει στην ποσοτική και ποιοτική διεύρυνση των γνώσεων και µορφοποίηση επιδεξιοτήτων σε τόπο και χρόνο και που µεταδίδει αξιακούς κώδικες ενισχύοντας την εξωτερίκευση τους από τους µαθητές 20. Κατά συνέπεια, είναι χώρος συνύπαρξης εκπαιδευοµένων παιδιών, κύτταρο µάθησης όπου µαθητές (-τριες) µιας περιοχής µε την ευθύνη του 16 Αθαν. Παπακωνσταντίνου, Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό [Παιδαγωγικό και Ψυχολογικό], τ. Β, Αθήνα 1978, σ Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια [Μ.Π.Ε.], εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1968, τ. Β, σ. 321 και τ., σ Πβ. Σ. Μπουζάκης, Νεοελληνική εκπαίδευση ( ), εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2002, σ Φ. Κ. Βώρος, ρόµοι ελληνικής παιδείας προς την Ευρώπη, σ Π.. Ξωχέλλης, Θεµελιώδη προβλήµατα της παιδαγωγικής επιστήµης, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997, σ Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, ό.π., τ. Ε, σ. 214 Παιδαγωγική και Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, τ. 8 ος, Αθήνα 1989, σ

20 διδακτικού προσωπικού λαµβάνουν ενεργό µέρος σε µαθησιακή εργασία, µε συγκεκριµένο κατά κανόνα πρόγραµµα µαθηµάτων, στεγαζόµενοι στο ίδιο κτήριο. Το σχολικό κτήριο, δηλαδή, είναι το οικοδοµηµένο και χωροταξικά, ενίοτε, διευθετηµένο πεδίο που διαθέτει αίθουσες µαθηµάτων και άλλους, ενδεχοµένως, απαραίτητους χώρους για την ανάπτυξη των διδακτικών δραστηριοτήτων 21, για την εξέλιξη της σχολικής ζωής, στην στενή της διάσταση που είναι η «διδασκαλία», αλλά και στη µείζονα παράµετρό της η οποία αναφέρεται σφαιρικά στα παιδαγωγικά µέτρα και στις εν γένει απασχολήσεις διδασκόντων και διδασκοµένων, οι οποίες αποβλέπουν στην πνευµατική και κοινωνική καλλιέργεια. Ως «διδασκαλία», αναγνωρίζεται το σύνολο των ειδικών προγραµµατικών διαδικασιών µετάδοσης γνώσης 22 υπό όρους ασύνειδης, ως επί το πολύ, κοινωνικοποίησης. Άρα µέσον για την άσκηση σε τρόπους δράσης/αντίδρασης, για την απώτερη επίτευξη της παιδείας 23. Σε θεσµικό επίπεδο, παραπέµπει στον συστηµατοποιηµένο τρόπο παροχής γνώσεων 24 αλλά και στη δοµική οργάνωση απασχολήσεων µε την προσδοκία υλοποίησης των στόχων της σχολικής πράξης, ανάλογα µε την εκπαιδευτική βαθµίδα για την οποία γίνεται λόγος. Κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα είναι ανάλογη µε την ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών, µε την ηλικία τους και τη στάθµη της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Κατά την Οθωνική περίοδο στο ελληνικό κράτος λειτούργησαν και οι τρεις βαθµίδες εκπαίδευσης: η Πρωτοβάθµια, η ευτεροβάθµια και η Τριτοβάθµια. 21 Αθαν. Παπακωνσταντίνου, Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, ό.π., τ. Α, Αθήνα 1978, σ. 222, Χατζηδήµου, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, εκδ. «Αφοί Κυριακίδη», Θεσσαλονίκη 1991, σ Πολυχρονόπουλος, σ Ηλ. Ματσαγγούρας, Θεωρία της διδασκαλίας. Η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο στοχαστικό-κριτικής ανάλυσης, εκδ. Gutenberg, τ. Α, Αθήνα 1998, σ

21 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η συνθήκη του Λονδίνου της 7 ης Μαΐου 1832 νοµιµοποίησε τη διεθνή θέση και την εσωτερική πολιτική κατάσταση του ελληνικού κράτους. Η «Ελληνική Πολιτεία» µετασχηµατίστηκε ως προς το πολίτευµα σε «Βασίλειο». Βασιλιάς της Ελλάδας ορίστηκε ο δεκαεπτάχρονος Όθωνας, γιος του Βαυαρού βασιλιά Λουδοβίκου του Α, της δυναστείας των Βιτελσβάχων. Συγκεκριµένα, η συνθήκη αυτή όριζε τον Όθωνα κληρονοµικό µονάρχη µε τον τίτλο του βασιλιά και καθόριζε τον τρόπο διαδοχής, προέβλεπε τριµελή αντιβασιλεία, η οποιά θα συγκροτείτο από πρόσωπα που θα επέλεγε ο Λουδοβίκος ο Α και που θα κυβερνούσαν ως την 1 η Ιουνίου 1835, ως την ενηλικίωση δηλαδή του Όθωνα. Προέβλεπε, επίσης, το σχηµατισµό στρατιωτικού σώµατος από άνδρες, που θα αντικαθιστούσαν τα γαλλικά στρατεύµατα που βρίσκονταν στην Ελλάδα καθώς και τη χρησιµοποίηση βαυαρών αξιωµατικών στην οργάνωση του ελληνικού στρατού 25. Τέλος, έθετε το ελληνικό ανεξάρτητο κράτος κάτω από την «εγγύηση» των τριών δυνάµεων και έδινε την υπόσχεση για δάνεια από τις λεγόµενες Μεγάλες υνάµεις προς την Ελλάδα. Ο Όθων, από την πλευρά του, υποσχέθηκε στους Έλληνες, διά στόµατος, βουλήσεως και υπογραφής του πατέρα του, βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου του Α, την εισαγωγή φιλελεύθερων θεσµών. Ωστόσο, σε επίπεδο διεθνούς πολιτικής και συµφερόντων των Μεγάλων υνάµεων, ο όρος «εγγύηση» είχε τόση κηδεµονευτική σηµαντικότητα, ώστε επαναλήφθηκε σκόπιµα και στην διπλωµατική πράξη του 1863, πράξη µε την οποία συµφωνήθηκε να έλθει ως βασιλεύς των Ελλήνων ο ανός πρίγκηψ Γεώργιος Γλύξµπουργκ. Είναι γεγονός ότι η συνθήκη του Λονδίνου είχε κενά στις προβλέψεις της και εν µέρει ασάφεια στη διατύπωσή της, γεγονός που θα προκαλούσε αργότερα προβλήµατα, µαζί µε όλα τα άλλα που ήδη υπήρχαν. Το ζήτηµα της επικύρωσης της εκλογής του Ανώτατου Άρχοντα από αρµόδιο θεσµικό συνταγµατικό όργανο της ελληνικής πολιτείας αλλά και εκείνο της παραχώρησης Συντάγµατος µε την επακόλουθη υποχρέωση διακυβέρνησης της χώρας σύµφωνα µε συγκεκριµένες καταστατικές διατάξεις θα ταλανίσει επί µακρόν το Ελληνικό Βασίλειο. Η αντίληψη 25 Ανδρ. Λοβέρδος, Πολιτική Ιστορία της Ελλάδος ( ), εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή 2000, σ

Ενότητα 18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) έως την 3 η Σεπτεμβρίου 1843

Ενότητα 18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) έως την 3 η Σεπτεμβρίου 1843 Ενότητα 18 η Από την άφιξη του Όθωνα (1833) έως την 3 η Σεπτεμβρίου 1843 Καποδιστριακή περίοδος 1828 1831 Ορίζεται βασιλιάς της Ελλάδας ο Όθωνας. 1832 1862 Απόλυτη Μοναρχία Επανάσταση 3 ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ -Πώς έγινε βασιλιάς του ελληνικού κράτους ο Όθωνας; Αφού δεν ήταν Έλληνας! -Για να δούμε τι θα βρούμε γι αυτό το θέμα στο διαδίκτυο. -Κοιτάξτε τι βρήκα, παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 3η ΕΛΠ 11 Διδάσκων Kυριακίδου Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α.Μ.67630 1 Περιεχόμενα ΕΡΓΑΣΙΑ 3η ΕΛΠ 11...1 Διδάσκων Kυριακίδου Μαρία...1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» 1.1 Βασικές κατευθύνσεις Η αξιολόγηση ενός μαθήματος είναι αρχικά θέμα προσδιορισμού και κατανόησης της ταυτότητάς του. Θέματα όπως είναι ο τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη (1789-1909) ΑΘΗΝΑ 1999 1ο Μέρος (κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ- ΔΙΧΑΣΜΟΣ (1909-1922) 1. Το κόμμα των φιλελευθέρων 1. Πριν τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 κανένα ΜΕΓΑΛΟ κόμμα δεν υποστήριζε τις μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν το 1909/1910 Φορείς των νέων

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών Ενότητα: Νομοθετικά κείμενα Βασίλειος Φούκας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΓΩΝ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό ένα από τα γράµµατα της Στήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση ΣΤΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Βεμπεριανές απόψεις για την Εκπαίδευση Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 12ο (σελ. 274 282) 2 Max Weber (1864 1920) Βεμπεριανές απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες)

ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες) ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες) Αξίες αδιαµφισβήτητες από γενιά σε γενιά Οι σχέσεις καθορισµένες από ήθη και έθιµα Εξωτερική ηθική Κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Παπαστράτειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Παπαστράτειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016 Βιογραφικό σημείωμα Ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Το 1986 αποφοίτησε από τη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία και το 1993 από το Ιστορικό-Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Στη σκιά του ζητήματος των ταυτοτήτων, το πρόβλημα της αναγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) Στέργιος Κεχαγιάς, Δάσκαλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παγγαίου Η εκπαίδευση αποτελεί στην ουσία και στην πράξη μια βασική λειτουργία της κοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Φορείς άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Θωμάς Μπάκας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : babalioutas.l@dsa.gr ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα 1. Καταγράφεται σαφής σχέση µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και οικονοµικής κατάστασης. Κατά την εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον αναλφαβητισµό

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δώσε το δικό σου «παρών» στο συλλογικό προβληματισμό Ενημερώσου από την ιστοσελίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Έργο : ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Πηγές ερευνητικών δεδομένων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ H Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1833 ΩΣ ΤΟ 1909

ΚΕΦΑΛΑΙΟ H Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1833 ΩΣ ΤΟ 1909 ΚΕΦΑΛΑΙΟ H Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1833 ΩΣ ΤΟ 1909 292 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Επιτροπής Φύση Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης

Πρόταση Επιτροπής Φύση Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης Πρόταση Επιτροπής Φύση 2000 Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης Φεβρουάριος 2012 2 Εισαγωγή Το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 3ο (σελ. 67-79) 2 Talcott

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ 30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ Στις εκλογές του ΤΕΕ, στην Επιστηµονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρονικών (ΕΕΕ) Μηχανικών, ένα νέο ψηφοδέλτιο διεκδικεί την ψήφο των Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Τι συµβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015 Τάξη: Γ Γυμνασίου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες Ώρα: 8:00-10:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 3.3 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 Άρθρο 1 του Συντάγματος Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολόγηση: Το κίνημα στο Γουδί εκδηλώθηκε στις 15 Αυγούστου του 1909.

Αιτιολόγηση: Το κίνημα στο Γουδί εκδηλώθηκε στις 15 Αυγούστου του 1909. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 2 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (09/11/2014) ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο Αντιστοίχιση: 1-γ 2-δ 3-α 4-ε 5-β ΖΗΤΗΜΑ 2 Ο Eρωτήσεις σωστού-λάθους: 1: λάθος Αιτιολόγηση: Κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8607 16 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1162 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 1946 Προκήρυξη κενής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική Αθήνα, 16.9.2005 Αρ.Πρωτ 14350.01/2005, 14352.01/2005 Χειριστές: Μίλτος Παύλου 210.7289718 Ματίνα Πούλου 210.7289697 Προς κύριο Κωνσταντίνο Ράµµα, Ειδικό Γραµµατέα Θεµάτων Σπουδών, Επιµόρφωσης και Καινοτοµιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ A Τάξη Ενιαίου Λυκείου (Μάθηµα Επιλογής) ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου

125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου 125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου Ιστορία και εξέλιξη του Τμήματος Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας αποτελεί οργανική εξέλιξη του πρώτου στην ιστορία Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα