ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΔΒΕ) ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΔΒΕ) ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2010 2013"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΔΒΕ) ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Το ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 1228/23-6/2009/τ Β. Όργανα της διοίκησης του ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Λάρισας είναι: α) ο Πρόεδρος, β) ο Επιστημονικός Διευθυντής, και γ) το Συμβούλιο του ΙΔΒΕ. Τα καθήκοντα του Προέδρου του ΙΔΒΕ ανατίθενται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ σε έναν από τους Αντιπροέδρους. Πρόεδρος του ΙΔΒΕ διετέλεσε ο Καθηγητής Παντελής Υψηλάντης, πρώην Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Λάρισας, ως υπεύθυνος επί ακαδημαϊκών θεμάτων του ΤΕΙ Λάρισας. Ο Επιστημονικός Διευθυντής του ΙΔΒΕ εκλέγεται από τη Συνέλευση του ΤΕΙ, μετά από υποβολή υποψηφιοτήτων από μέλη ΕΠ του ΤΕΙ. Επιστημονικός Διευθυντής του ΙΔΒΕ διετέλεσε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλης Γερογιάννης, που ορίσθηκε από τη Συνέλευση του ΤΕΙ Λάρισας στις 20/01/2010 μετά από διαδικασία εκλογής μεταξύ των υποψηφιοτήτων που υπεβλήθησαν. Η θητεία του Επιστημονικού Διευθυντή ΙΔΒΕ, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1228/23-6/2009/τ Β., συμβαδίζει με τη θητεία των προεδρικών αρχών του ιδρύματος και λήγει ταυτόχρονα με αυτή. Το Συμβούλιο του ΙΔΒΕ αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΙΔΒΕ, τον Επιστημονικό Διευθυντή του ΙΔΒΕ καθώς και από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων του ΤΕΙ. Επίσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1228/23-6/2009/τ Β., οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι των ΠΔΒΕ συγκροτούν το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του ΙΔΒΕ, το οποίο ασκεί το συντονισμό και την εποπτεία των προγραμμάτων. Με βάση αυτή τη διάταξη και με σκοπό τη διαφανή και αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων του ΙΔΒΕ, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου του ΙΔΒΕ (Πρακτικό Αριθμ.: 13, 06/06/2012), ορίσθηκε Επιτροπή η οποία εισηγείται προς το Συμβούλιο του ΙΔΒΕ κατά περίπτωση την έγκριση των υποβαλλόμενων ΠΔΒΕ, αποτελούμενη από τους: B. Γερογιάννη, Αναπλ. Καθηγητή, Επιστημονικό Διευθυντή ΙΔΒΕ, Ε. Κοτρώτσιου, Καθηγήτρια, υπεύθυνη προγράμματος ΙΔΒΕ, Μ. Βλαχογιάννη, Καθηγητή, υπεύθυνο 1/10

2 προγράμματος ΙΔΒΕ, Γ. Καρέτσο, Αναπλ. Καθηγητή, υπεύθυνο προγράμματος ΙΔΒΕ, Ε. Βελισσαρίου, Αναπλ. Καθηγητή Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων. Το ΙΔΒΕ, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1228/23-6/2009/τ Β., υλοποιεί Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) που προτείνονται προς έγκριση στο Συμβούλιο του ΙΔΒΕ από τη Γενική Συνέλευση του αντίστοιχου Τμήματος του ΤΕΙ στο γνωστικό αντικείμενο του οποίου εμπίπτει το αντικείμενο του προτεινόμενου ΠΔΒΕ. Τα ΠΔΒΕ απευθύνονται προς αποφοίτους ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) και διακρίνονται σε: α) ΠΔΒΕ που οδηγούν σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και β) ΠΔΒΕ που οδηγούν σε Πιστοποιητικό δια Βίου Εκπαίδευσης. Τέλος, η οικονομική διαχείριση των ΠΔΒΕ που υλοποιούνται από το ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Λάρισας πραγματοποιείται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας. 2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΔΒΕ) ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 1. Τίτλος ΠΔΒΕ: Ψυχική Υγεία Ειδική Αγωγή Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Ευαγγελία Κοτρώτσιου, Καθηγήτρια Τύπος ΠΔΒΕ: Πρόγραμμα που οδηγεί σε Πιστοποιητικό δια Βίου Εκπαίδευσης Κύκλοι Υλοποίησης (πόσες φορές υλοποιήθηκε το ΠΔΒΕ): 5 Σύνολο Εκπαιδευομένων: Τίτλος ΠΔΒΕ: Ενεργειακοί Επιθεωρητές Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Βλαχογιάννης, Καθηγητής Τύπος ΠΔΒΕ: Πρόγραμμα που οδηγεί σε Πιστοποιητικό δια Βίου Εκπαίδευσης Κύκλοι Υλοποίησης (πόσες φορές υλοποιήθηκε το ΠΔΒΕ): 6 (εκ των οποίων 1 κύκλος στα Τρίκαλα και 1 κύκλος στην Καρδίτσα) Σύνολο Εκπαιδευομένων: 183 2/10

3 Σύνολο δράσεων εκπαίδευσης (σεμιναρίων) που υλοποιήθηκαν: 11 Σύνολο εκπαιδευομένων που παρακολούθησαν τις δράσεις εκπαίδευσης : 298 Σύνολο ωρών εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν: 3070 ώρες (2000 ώρες στο ΠΔΒΕ «Ψυχική Υγεία Ειδική Αγωγή» και 1070 ώρες στο ΠΔΒΕ «Ενεργειακοί Επιθεωρητές») Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΔΒΕ) ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΒΕ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ (λόγω μη συμπλήρωσης απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευομένων προκειμένου να υλοποιηθεί και να αυτοχρηματοδοτηθεί το ΠΔΒΕ) 1. Τίτλος ΠΔΒΕ: Βιομηχανική Εντομολογία Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι: Πασχάλης Γιαννούλης &Ιωάννης Γράβαλος Τύπος ΠΔΒΕ: Πρόγραμμα που οδηγεί σε Πιστοποιητικό δια Βίου Εκπαίδευσης 2. Τίτλος ΠΔΒΕ: Ειδικά Θέματα Δικτύων Η/Υ Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Γιώργος Καρέτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τύπος ΠΔΒΕ: Πρόγραμμα που οδηγεί σε Πιστοποιητικό δια Βίου Εκπαίδευσης 3. Τίτλος ΠΔΒΕ: Πρόγραμμα Μεταστροφής στην Πληροφορική Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Χρυσάφης Χαρτώνας, Καθηγητής Τύπος ΠΔΒΕ: Πρόγραμμα που οδηγεί σε Πιστοποιητικό δια Βίου Εκπαίδευσης 3/10

4 Γ.ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής προτάσεων για το «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» (υπ. αριθμ 19750/ Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ») το ΙΔΒΕ συντόνισε στο ΤΕΙ Λάρισας τη διαδικασία υποβολής πρότασης προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης εκ μέρους Τμημάτων του ιδρύματος. Να σημειωθεί ότι στη σχετική πρόσκληση για υποβολή προτάσεων αναφέρονταν ότι: «σε ένα ΑΕΙ σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί Σχολή δια Βίου Μάθησης αλλά έχει συσταθεί Ι ΒΕ τότε η πρόταση δύναται να υποβάλλεται από το ΙΔΒΕ». Σε σύμβαση με αυτή τη διάταξη της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, το ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Λάρισας συντόνισε αποτελεσματικά και με επιτυχία την υποβολή 19 προτάσεων προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης από αντίστοιχα Τμήματα του ΤΕΙ Λάρισας. Οι προτάσεις περιελάμβαναν διατμηματικές συνεργασίες μεταξύ Τμημάτων του ΤΕΙ Λάρισας και συνεργασίες με άλλα ΑΕΙ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (http://www.edulll.gr/?p=21645), 13 προτάσεις (από τις αρχικές 19 προτάσεις που αρχικά κατατέθηκαν από αντίστοιχα Τμήματα του ΤΕΙ Λάρισας) προκρίθηκαν με επιτυχία στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης που αναμένεται άμεσα να πραγματοποιηθεί. Προς πληρέστερη ενημέρωση οι προτάσεις αυτές παρουσιάζονται σε Παράρτημα του παρόντος απολογισμού. Η υλοποίηση στο άμεσο μέλλον των προγραμμάτων αυτών αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις δραστηριότητες του ΙΔΒΕ και του ΤΕΙ Λάρισας στο πεδίο της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων. Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΒΕ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Ο Επιστημονικός Διευθυντής του ΤΕΙ Λάρισας συμμετείχε εκπροσωπώντας και παρουσιάζοντας το ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Λάρισας στις ακόλουθες εκδηλώσεις - ενέργειες: 1. Συμμετοχή στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση, Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 15/2/2011, Αθήνα. 2. Παρουσίαση του ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Λάρισας σε Ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης με τίτλο: «Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) από τη Θεωρία στην 4/10

5 Πράξη: Τα Προσόντα στους Χώρους της Μάθησης και της Εργασίας» που πραγματοποιήθηκε στις 3/3/2011 στο Βόλο. 3. Παρουσίαση του ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Λάρισας σε ημερίδα του έργου Relational Elements of the Teaching Role - RETRO στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια βίου Μάθησης Grundtvig Learning Partnership. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Τμήματος ΔΔΕ στο ΤΕΙ Λάρισας, στις 26/3/2010, στη Λάρισα. 4. Παρουσίαση του ΙΔΒΕ σε επιστημονική ημερίδα - συνάντηση της Εθνικής Επιτροπής που συστάθηκε στο έργο VAluing experience Beyond university - VAB στο πλαίσιο του ΕυρωπαΙκού Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Το VAB ήταν έργο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με στόχο την αξιολόγηση μη τυπικών δεξιοτήτων φοιτητών και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ένταξης μέσω ενός ψηφιακού χαρτοφυλακίου. Ο Επιστημονικός Διευθυντής του ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Λάρισας διετέλεσε (άμισθη θέση) μέλος της Εθνικής Επιτροπής του έργου VAB. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στις 21/12/2010 και η δαπάνη συμμετοχής σε αυτή του Επιστημονικού Διευθυντή του ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Λάρισας καλύφθηκε από το έργο VAB. 5. Παρουσίαση του ΙΔΒΕ στο πλαίσιο των συναντήσεων της επιτροπής που σχηματίσθηκε σε έργο Επίσκεψη Μελέτης (Study Visit) του Ινστιτούτου Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με τίτλο NFQ and EQF Policy Development and Lifelong Learning. Η επίσκεψη μελέτης πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας (14/5/2013 και 17/5/2013) και ο Επιστημονικός Διευθυντής του ΙΔΒΕ επιλέχθηκε να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη επίσκεψη μελέτης μετά από ανοικτή προκήρυξη του ΙΚΥ. Η δαπάνη της συμμετοχής του Επιστημονικού Διευθυντή του ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Λάρισας στη συγκεκριμένη επίσκεψη μελέτης καλύφθηκε από το ΙΚΥ. 6. Ο Πρόεδρος και ο Επιστημονικός Διευθυντής του ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Λάρισας υπέβαλαν γραπτώς κείμενο με συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με το ρόλο και την αναβάθμιση των ΙΔΒΕ Παν/μιων και ΤΕΙ στο πλαίσιο της ανοικτής διαβούλευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://www.opengov.gr/ypepth/) για την οργάνωση της Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα. Ε. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ο Επιστημονικός Διευθυντής του ΙΔΒΕ συνέταξε και πρότεινε προς το Συμβούλιο του ΙΔΒΕ πρότυπο οδηγό για την πρόταση και υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ). Ο οδηγός υλοποίησης ΠΔΒΕ εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του ΙΔΒΕ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα 2 έγγραφα φόρμες : 5/10

6 Πρόταση Υλοποίησης Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης ΠΔΒΕ (προς έγκριση από το Συμβούλιο του ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Λάρισας διά Τμήματος του ΤΕΙ Λάρισας ή Τμημάτων, σε περίπτωση Διατμηματικού ΠΔΒΕ) Φόρμα Αναλυτικού Προϋπολογισμού Προτεινόμενου Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης Λάρισα 18/7/2013 Βασίλης Γερογιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας Πρώην Επιστημονικός Διευθυντής ΙΔΒΕ ΤΕΙ Λάρισας 6/10

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προγραμμάτων δια Βίου Εκπαίδευσης που υποβλήθηκαν στο «Πρόγραμμα για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» με συντονισμό του ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Λάρισας 1. Τίτλος Πρότασης: Σύγχρονες Τεχνολογίες Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Αντιρρύπανσης Θεματική Ενότητα: Ενέργεια - Άξονας Προτεραιότητας: 7 Αξιολογική Σειρά Πρότασης: 3η (μεταξύ 7) Επιστ. Υπεύθυνος: Βλαχογιάννης Μιχάλης Βαθμολογία: 12,48 2. Τίτλος Πρότασης: Σύγχρονες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Εξοικονόµιση Ενέργειας Θεματική Ενότητα: Ενέργεια - Άξονας Προτεραιότητας: 7 Αξιολογική Σειρά Πρότασης: 5η (μεταξύ 7) Επιστ. Υπεύθυνος: Ανδρίτσος Ιωάννης Βαθμολογία: 11,68 3. Τίτλος Πρότασης: Αειφορική διαχείριση χερσαίων δασικών οικοσυστηµάτων µε έµφαση στην παρακολούθηση (monitoring) προστατευοµένων φυσικών περιοχών Θεματική Ενότητα: Περιβάλλον - Άξονας Προτεραιότητας: 7 Αξιολογική Σειρά Πρότασης: 7η (μεταξύ 12) Επιστ. Υπεύθυνος: Ευθυμίου Γεώργιος Βαθμολογία: 12,41 4. Τίτλος Πρότασης: Σχεδιασµός έργων προστασίας και ολοκληρωµένης διαχείρισης κινδύνων πληµµύρας κατά µήκος υδατορρευµάτων Θεματική Ενότητα: Περιβάλλον - Άξονας Προτεραιότητας: 7 7/10

8 Αξιολογική Σειρά Πρότασης: 8η (μεταξύ 12) Επιστ. Υπεύθυνος: Κωτσόπουλος Σπυρίδων Βαθμολογία: 12,31 5. Τίτλος Πρότασης: Προσαρµογή της Γεωργικής Παραγωγής στην κλιµατική αλλαγή και ειδικότερα στην περιορισµένη χρήση υδάτινων πόρων Θεματική Ενότητα: Γεωργία - Αλιεία Κτηνοτροφία - Άξονας Προτεραιότητας: 7 Αξιολογική Σειρά Πρότασης: 1η (μεταξύ 8) Επιστ. Υπεύθυνος: Παπαχατζής Αλέξανδρος Βαθμολογία: 13,57 6. Τίτλος Πρότασης: Εκπαίδευση στην ιαχείριση Νέων Εναλλακτικών Καλλιεργειών µε σκοπό την Μεταποίηση για Παραγωγή Βιολειτουργικών Τροφίµων, Βιοκαυσίµων και Φυτοχηµικών Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Θεματική Ενότητα: Γεωργία - Αλιεία Κτηνοτροφία - Άξονας Προτεραιότητας: 7 Αξιολογική Σειρά Πρότασης: 4η (μεταξύ 8) Επιστ. Υπεύθυνος: Πετρωτός Κωνσταντίνος Βαθμολογία: 11,37 7. Τίτλος Πρότασης: Σχεδιασµός και Τεχνολογία Ξύλου - Επίπλου Θεματική Ενότητα: Χημεία Προηγμένα Υλικά - Άξονας Προτεραιότητας: 7 Αξιολογική Σειρά Πρότασης: 3η (μεταξύ 7) Επιστ. Υπεύθυνος: Καραστεργίου Σωτήριος Βαθμολογία: 13,47 8. Τίτλος Πρότασης: Εφαρµογές Προηγµένων Υλικών και Αισθητήρων Μέτρησης και Ελέγχου στις Κατασκευές και στη Βιοµηχανία 8/10

9 Θεματική Ενότητα: Χημεία Προηγμένα Υλικά - Άξονας Προτεραιότητας: 7 Αξιολογική Σειρά Πρότασης: 7η (μεταξύ 7) Επιστ. Υπεύθυνος: Παπαπολυμέρου Γεώργιος Βαθμολογία: 9,61 9. Τίτλος Πρότασης: Σύγχρονες Τεχνολογίες ιαδικτύου: Εργαλεία Ανοιχτού Λογισµικού και Επιχειρηµατικά Μοντέλα Θεματική Ενότητα: Πληροφορική & Επικοινωνίες - Άξονας Προτεραιότητας: 7 Αξιολογική Σειρά Πρότασης: 7η (μεταξύ 13) Επιστ. Υπεύθυνος: Κόκκορας Φώτιος Βαθμολογία: 12, Τίτλος Πρότασης: Σύγχρονες Πληροφοριακά συστήµατα επιχειρήσεων Θεματική Ενότητα: Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρηματικές Υπηρεσίες - Άξονας Προτεραιότητας: 7 Αξιολογική Σειρά Πρότασης: 5η (μεταξύ 25) Επιστ. Υπεύθυνος: Τσούτσα Παρασκευή Βαθμολογία: 13, Τίτλος Πρότασης: Project Management Θεματική Ενότητα: Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρηματικές Υπηρεσίες - Άξονας Προτεραιότητας: 7 Αξιολογική Σειρά Πρότασης: 10η (μεταξύ 25) Επιστ. Υπεύθυνος: Καζαντζή Βασιλική Βαθμολογία: 13,02 9/10

10 12. Τίτλος Πρότασης: Ο ρόλος του λογιστή στα σύγχρονα δεδοµένα της οικονοµίας. Νέος Φορολογικός Νόµος-Κοστολόγηση-Μισθοδοσία- ΛΠ Θεματική Ενότητα: Χρηματοοικονομικά - Άξονας Προτεραιότητας: 7 Αξιολογική Σειρά Πρότασης: 1η (μεταξύ 3) Επιστ. Υπεύθυνος: Αναστασίου Θεόδωρος Βαθμολογία: 13, Τίτλος Πρότασης: Επικαιροποίηση γνώσεων χρήσης λογισµικού CRS και CDS για τις κρατήσεις και τα κανάλια διανοµής Θεματική Ενότητα: Τουρισμός- Άξονας Προτεραιότητας: 7 Αξιολογική Σειρά Πρότασης: 4η (μεταξύ 4) Επιστ. Υπεύθυνος: Βελισσαρίου Ευστάθιος Βαθμολογία: 9,9 10/10

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 2 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει την αποστολή του ΕΕΥΕΜ, στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 7 του νόμου 2552/97, ορίζει την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΝΕ Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΝΕ Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΝΕ Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στα είκοσι χρόνια (1990-2010) λειτουργίας του έχει να επιδείξει ένα πλούσιο έργο, στους τομείς της επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705

Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας και

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας και ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ Α1 «Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος» Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Αρ. Πρωτ.: 10962 Αθήνα, 31-07-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα