ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θέμα/τίτλος -ελληνικά Θέμα/τίτλος -αγγλικά Αριθμ. 1 Ενεργειακές Κοινότητες Energy Communities nsariannidis@uowm.gr 2 Περιβαλλοντική Λογιστική Environmental Accounting 3 Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη και Περιβαλλοντική Λογιστική Corporate Social Responsibility and Environmental Accounting 4 Ο Εσωτερικός Έλεγχος στα Ελληνικά Internal Audit in Greek Universities Πανεπιστήμια 5 Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πανεπιστήμια Sustainable Development and Universities 6 Δημοκρατία, Διαφθορά και Democracy, Corruption and Economic Growth Οικονομική Ανάπτυξη 7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Financial Analysis 8 Δημιουργική Λογιστική και Λογιστική Απάτη 9 Παραοικονομία με έμφαση στο χώρο της Υγείας 10 Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση του κινδύνου. 11 Χρηματοοικονομική Ανάλυση του κλάδου των τροφίμων Creative Accounting and Accounting Fraud Underground economy with emphasis on the healthcare system The role of internal audit in risk management Financial Analysis of the food industry

2 12 Χρηματοοικονομική Ανάλυση εταιριών του Χ.Α. 13 Χρηματοοικονομική Ανάλυση του κλάδου ενέργειας Financial Analysis of ΑΤΗΕΧGROUP listed companies Financial Analysis of the energy sector 14 Ποσοτικές Μέθοδοι στην Ανάλυση Quantitative methods in Εταιρειών Company Analysis 15 Χρηματιστήριο και Οικονομία Financial Exchange and Economy 16 Απολιγνιτοποίση και Μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή Decommissioning of lignite and transition to the post-lignite era Θέμα/τίτλος -ελληνικά Θέμα/τίτλος - αγγλικά 1 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ 2 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. 3 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 4 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 5 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 6 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 7 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 8 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

3 9 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 10 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΈΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ 11 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ /TAX EVASION AND TAX AVOIDANCE 12 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 13 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) 14 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1 Ηλέκτρα Πιτόσκα Επιχειρηματική δικτύωση (Cluster) τουριστικών επιχειρήσεων: Μελέτη περίπτωσης σε Δήμο (π.χ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ) 2 Ηλέκτρα Πιτόσκα Επιχειρηματική δικτύωση (Cluster) και δημιουργία Ταυτότητας Προορισμού: Μελέτη περίπτωσης σε Δήμο (π.χ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ) Θέμα/τίτλος -ελληνικά Θέμα/τίτλος -αγγλικά Αριθμ. Business networking (Cluster) of tourist businesses: Α Case study in a Municipality (e.g. of the Western Macedonia Region) Business networking (Cluster) and creation of Destination Identity: Case study in a Municipality (e.g. of the Region of Western Macedonia) Professional expectations of Economics School students 3 Ηλέκτρα Πιτόσκα Επαγγελματικές προσδοκίες των φοιτητών των Οικονομικών Σχολών 4 Ηλέκτρα Πιτόσκα Οι προτιμήσεις των φοιτητών στην κατανάλωση Students' wine consumption preferences: οίνου: An empirical investigation Εμπειρική διερεύνηση 5 Ηλέκτρα Πιτόσκα Υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών στον τουριστικό Adoption of digital technologies in the κλάδο μιας Περιφέρειας (π.χ. Δυτικής tourism sector of a Region (e.g. Western Μακεδονίας) Macedonia) 6 Ηλέκτρα Πιτόσκα Πράσινη Λογιστική και Εξοικονόμηση Ενέργειας Green Accounting and Energy Saving in Greek

4 στις ελληνικές επιχειρήσεις businesses 7 Ηλέκτρα Πιτόσκα Πράσινη επιχειρηματικότητα και τουρισμός στη Ελλάδα Green entrepreneurship and tourism in Greece 8 Ηλέκτρα Πιτόσκα Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Ελληνικών Επιχειρήσεων: Αποτύπωση, τάσεις και Δυσκολίες 9 Ηλέκτρα Πιτόσκα Ο ρόλος των επιμελητηρίων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 10 Ηλέκτρα Πιτόσκα Προοπτικές χρηματοδότησης νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας την μεταλιγνιτική εποχή 11 Ηλέκτρα Πιτόσκα Προγράμματα υποστήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες: Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας (ΟΑΕΔ) 12 Ηλέκτρα Πιτόσκα Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες: Εκτιμήσεις και προοπτικές (ΟΑΕΔ) 13 Ηλέκτρα Πιτόσκα Διμερείς οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις Ελλάδας- Μίας Βαλκανικής χώρας: Εκτιμήσεις και προοπτικές (π.χ. Αλβανίας ή Βουλγαρίας ή 14 Ηλέκτρα Πιτόσκα/Πασχάλης Καγιάς Βόρειας Μακεδονίας ή Σερβίας) Διεθνή Λογιστικά πρότυπα Δημοσίου Τομέα και προοπτική εφαρμογής τους στους ΟΤΑ". 15 Ηλέκτρα Πιτόσκα Πράσινη επιχειρηματικότητα, απασχόληση και νέες θέσεις εργασίας. Digital Transformation of Greek Businesses: Imprint, Trends and Difficulties The role of chambers in the development of entrepreneurship Prospects of financing new small and medium enterprises in the Region of Western Macedonia in the post-lignite era Business initiative support programs in the Least Developed Regions: The case of Western Macedonia Employment Program for the Unemployed from Vulnerable Social Groups: Assessments and Prospects (OAED) Bilateral economic and business relations between Greece and a Balkan country: Assessments and perspectives (e.g. Albania or Bulgaria or North Macedonia or Serbia) International Accounting Standards of the Public Sector and the perspective of their application in Local Government Organizations. Green entrepreneurship, employment and new jobs. ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ- ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ- ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ

5 1 Κυριαζόπουλος 2 Κυριαζόπουλος 3 Κυριαζόπουλος 4 Κυριαζόπουλος 5 Κυριαζόπουλος 6 Κυριαζόπουλος 7 Κυριαζόπουλος 8 Κυριαζόπουλος 9 Κυριαζόπουλος 10 Κυριαζόπουλος Θέμα/τίτλος - Ελληνικά Θέμα/τίτλος - Αγγλικά Αριθμ. Αποτίμηση της Αξίας ενός Κλάδου Επιχειρήσεων με Ταμειακές Ροές Αποτίμηση της Αξίας των Ελληνικών Συστημικών Τραπεζών με Ταμειακές Ροές Αποτίμηση της Αξίας των Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών με Ταμειακές Ροές Αξιολόγηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων Συστημικών Τραπεζών με Αριθμοδείκτες Ταμειακών Ροών και Δείκτες Ρυθμών Ανάπτυξης Αξιολόγηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων Συνεταιριστικών Τραπεζών με Αριθμοδείκτες Ταμειακών Ροών και Δείκτες Ρυθμών Ανάπτυξης Αξιολόγηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων ενός κλάδου Επιχειρήσεων με Αριθμοδείκτες Ταμειακών Ροών και Δείκτες Ρυθμών Ανάπτυξης Αξιολόγηση ενός Κλάδου Επιχειρήσεων με Αριθμοδείκτες Ταμειακών Ροών και Δείκτες Ρυθμών Ανάπτυξης Αξιολόγηση Συστημικών Ελληνικών Τραπεζών με Αριθμοδείκτες Ταμειακών Ροών Δείκτες Ρυθμών Ανάπτυξης Αξιολόγηση Συνεταιριστικών Ελληνικών Τραπεζών με Αριθμοδείκτες Ταμειακών Ροών και Δείκτες Ρυθμών Ανάπτυξης Αξιολόγηση των Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών με Αριθμοδείκτες Ταμειακών Ροών Δείκτες Ρυθμών Ανάπτυξης Estimating the Value of a Business Sector with Cash Flows Statements Valuation of the Value of Greek Systemic Banks with Cash Flow Statements Valuation of the Value of Greek Cooperative Banks Valuation with Cash Flow Statements Evaluation of Systemic Banks Mergers and Acquisitions with Ratio of Cash Flow Statements & Growth Rate Ratios Evaluation of Cooperative Banks Mergers and Acquisitions with Ratio of Cash Flow Statements & Growth Rate Ratios Evaluation of Acquisitions and Mergers of a Business Sector with Cash Flow Indicators and Growth Rate Indicators Evaluating a Business Line with Cash Flow Ratios and Growth Rate Indicators Evaluation of Greek Systemic Banks with Cash Flow Indicators and Growth Rate Indicators Evaluation of Greek Cooperative Banks with Cash Flow Indicators and Growth Rate Indicators Evaluation of Greek Insurance Companies with Cash Flow Indicators and Growth Rate Indicators

6 11 Κυριαζόπουλος 12 Κυριαζόπουλος Αξιολόγηση Επενδύσεων με κίνδυνο και δίχως κίνδυνο με την μέθοδο των ταμειακών ροών Αποτίμηση της Αξίας των Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών. Valuation of Investments with Risk and without any Risk using the method of cash flows Valuation of the Value of Greek Insurance Companies with Cash Flow Statements. Θέμα/τίτλος -ελληνικά Θέμα/τίτλος -αγγλικά Αριθμ. 1 Δημήτριος Νίκλης Περιβαλλοντική Λογιστική. Μελέτη Περίπτωσης Environmental Accounting. Case Study 2 Δημήτριος Νίκλης Ξέπλυμα Χρήματος. Μελέτη Περίπτωσης Money Laundering. Case Study 3 Δημήτριος Νίκλης Κοστολόγηση. Μελέτη Περίπτωσης Εταιρίας Κατασκευαστικού Κλάδου 4 Δημήτριος Νίκλης Διοικητική Διάρθρωση Εταιρίας Παροχής Υπηρεσιών 5 Δημήτριος Νίκλης Λογιστική Ανάλυση Κρυπτονομισμάτων 6 Δημήτριος Νίκλης Χρηματοοικονομική και Λογιστική Ανάλυση Ξενοδοχειακής Επιχείρησης 7 Δημήτριος Νίκλης Χρηματοοικονομική και Λογιστική Ανάλυση Ναυτιλιακής Επιχείρησης 8 Δημήτριος Νίκλης Κοστολογική Διάρθρωση Εμπορικής Επιχείρησης Cost Accounting. Case Study on Construction Sector Administrative Structure and Operation of a Service Provider Company Accounting Analysis of Cryptocurrencies Financial and Accounting Analysis of a Hotel Company Financial and Accounting Analysis of a Maritime Company Cost Structure of a Commercial Enterprise

7 9 Δημήτριος Νίκλης Σύστημα Διαχείρισης Ενδοεπιχειρησιακών Πόρων (ERP) και Κοστολόγηση 10 Δημήτριος Νίκλης Διοικητική Λογιστική- Προϋπολογισμοί και Λήψη Αποφάσεων ERP System and Cost Accounting Managerial Accounting - Budgeting and Decision Making 1 Αναστάσιος Δ. Κωνσταντινίδης Θέμα/τίτλος -ελληνικά Θέμα/τίτλος -αγγλικά Αριθμ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιριών, ίδιου κλάδου, Eισηγμένων στο Χ.Α.Α. Financial analysis of companies listed on the Athens Stock Exchange 1 ankonstantinidis@uowm.gr 2 Αναστάσιος Δ. Κωνσταντινίδης Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιριών, ίδιου κλάδου, Eισηγμένων στο Χ.Α.Α. Financial analysis of companies listed on the Athens Stock Exchange 1 ankonstantinidis@uowm.gr 3 Αναστάσιος Δ. Κωνσταντινίδης Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιριών, ίδιου κλάδου, Eισηγμένων στο Χ.Α.Α. Financial analysis of companies listed on the Athens Stock Exchange 1 ankonstantinidis@uowm.gr Θέμα/τίτλος -ελληνικά Θέμα/τίτλος -αγγλικά Αρ. Ατ. Στοιχεία επικοινωνίας 1 ΧΑΡΡΥ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ MEASUREMENT OF THE SHADOW ECONOMY IN GREECE 2 ΧΑΡΡΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ECONOMY WITH ECONOMIC GROWTH 3 ΧΑΡΡΥ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ

8 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ECONOMY WITH TAX BURDEN 4 ΧΑΡΡΥ ΑΝΕΡΓΙΑ ECONOMY WITH UNEMPLOYMENT 5 ΧΑΡΡΥ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ECONOMY WITH EMIGRATION FLOWS AND ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ REMITTANCES 6 ΧΑΡΡΥ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ECONOMY WITH TRADE OPENNESS 7 ΧΑΡΡΥ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 8 ΧΑΡΡΥ 9 ΧΑΡΡΥ 10 ΧΑΡΡΥ 11 ΧΑΡΡΥ 12 ΧΑΡΡΥ 13 ΧΑΡΡΥ 14 ΧΑΡΡΥ 15 ΧΑΡΡΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ECONOMY WITH INFLATION ECONOMY WITH POVERTY AND INCOME INEQUALITY ECONOMY WITH CORRUPTION ECONOMY WITH HUMAN CAPITAL ECONOMY WITH SELF EMPLOYMENT ECONOMY WITH REGULATORY QUALITY THE CORRELATION OF ΤΗΕ SHADOW ECONOMY WITH DIRECT FOREIGN INVESTMENTS THE CORRELATION OF SHADOW ECONOMY WITH PRODUCTIVITY THE CORRELATION OF SHADOW ECONOMY WITH ECONOMIC FREEDOM

9 Θέμα/τίτλος - ελληνικά 1 Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης Η επίδραση του Balanced Scorecard στην Διαχείριση των Κινδύνων και στον Εσωτερικό Έλεγχο 2 Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης Ο ρόλος του Cybersecurity στην Προστασία των Πληροφοριακών Συστημάτων - Η περίπτωση των Ελληνικών Συστημικών Τραπεζών / Συνεταιριστικών Τραπεζών / Εισηγμένων 3 Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης Επίδραση του Ν για την Εταιρική Διακυβέρνηση στις Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης Η Ποιότητα της Παρουσίασης των Κινδύνων στις Ελληνικές Εισηγμένες / στις Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις / στις ΗΠΑ H Αυτοματοποίηση και Συνεχής Παρακολούθηση των Ελεγκτικών Διαδικασιών στα πλαίσια της προστασίας κατά του COVID Ο Εσωτερικός Έλεγχος στο Δημόσιο: Κριτική Επισκόπηση και Εφαρμογή Θέμα/τίτλος - αγγλικά Αριθμ.