Υλοποίηση συστήματος μέτρησης κορεσμού οξυγόνου στο αίμα και καρδιακής συχνότητας για απομακρυσμένη κατ οίκον παρακολούθηση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υλοποίηση συστήματος μέτρησης κορεσμού οξυγόνου στο αίμα και καρδιακής συχνότητας για απομακρυσμένη κατ οίκον παρακολούθηση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Υλοποίηση συστήματος μέτρησης κορεσμού οξυγόνου στο αίμα και καρδιακής συχνότητας για απομακρυσμένη κατ οίκον παρακολούθηση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ευθύμιος Ι. Ευσταθίου Επιβλέπων : Δημήτρης Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Απρίλιος 2008

2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Υλοποίηση συστήματος μέτρησης κορεσμού οξυγόνου στο αίμα και καρδιακής συχνότητας για απομακρυσμένη κατ οίκον παρακολούθηση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ευθύμιος Ι. Ευσταθίου Επιβλέπων : Δημήτρης Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 17 η Απριλίου Δ. Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π.... Κ. Νικήτα Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.... Π. Τσανάκας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Απρίλιος 2008

4 ... Ευθύμιος Ι. Ευσταθίου Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright Ευθύμιος Ι. Ευσταθίου, 2008 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

5 Περίληψη Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος μέτρησης του κορεσμού οξυγόνου στο αίμα και της καρδιακής συχνότητας για χρήση σε εφαρμογές απομακρυσμένης περίθαλψης, με έμφαση στην απομακρυσμένη κατ οίκον περίθαλψη. Συγκεκριμένα, δόθηκε βαρύτητα στη σημασία της ηλεκτρονικής υγείας και της κατ οίκον περίθαλψης. Η ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος απεικονίζεται με τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενες μελέτες, που αφορούν τον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας, και την παράθεση των σημαντικότερων εξ αυτών. Παρουσιάστηκαν στατιστικά στοιχεία, που φανερώνουν την ραγδαία ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα τα τελευταία χρόνια. Επίσης, συγκεντρώθηκαν επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με την ανάπτυξη συστημάτων απομακρυσμένης παρακολούθησης βιοσημάτων, με έμφαση στα βιοσήματα του κορεσμού οξυγόνου, της πίεσης αίματος και της θερμοκρασίας σώματος. Διεξάχθηκε έρευνα αγοράς, όσον αφορά ιατρικές συσκευές και OEM κυκλώματα σχετικά με τα προηγούμενα βιοσήματα. Τέλος, αναπτύχθηκε ένα σύστημα μέτρησης του κορεσμού οξυγόνου στο αίμα και της καρδιακής συχνότητας σε LabVIEW 8.2 με τη χρήση του οξυμέτρου Smiths Medical OxiLink OEM, το οποίο περιλαμβάνει μία εφαρμογή πελάτη και μία εφαρμογή εξυπηρετητή. Η εφαρμογή πελάτη λαμβάνει τα δεδομένα από τη συσκευή, μέσω της RS232 σειριακής θύρας επικοινωνίας, και επικοινωνεί με την εφαρμογή εξυπηρετητή, μέσω TCP δικτυακής σύνδεσης, ενώ και οι δύο απεικονίζουν τα μετρούμενα βιοσήματα. Το σύστημα αποτελεί μια απλοποιημένη υλοποίηση πολύπλοκων συστημάτων απομακρυσμένης περίθαλψης, παρέχοντας, όμως, τη δυνατότητα επέκτασης για την παρακολούθηση περισσότερων βιοσημάτων. Λέξεις κλειδιά απομακρυσμένη παρακολούθηση, ηλεκτρονική υγεία, καρδιακή συχνότητα, κατ οίκον περίθαλψη, κορεσμός οξυγόνου στο αίμα, οξύμετρο, τηλεϊατρική 5

6 Abstract The scope of this diploma thesis was the development of a blood oxygen saturation and pulse rate measuring system for remote monitoring, with emphasis in remote home monitoring. More specifically, the diploma thesis underlines the meaning of ehealth and homecare and includes a research about European funded projects, referring to ehealth. It exhibits statistical data concerning the massive development of the ehealth sector in the last few years. It also includes scientific papers regarding the development of remote biosignal monitoring systems, emphasizing in blood oxygen saturation, blood pressure and body temperature. It presents a market research as regards to medical devices and OEM modules, which measure the above biosignals. Α blood oxygen saturation and pulse rate measuring system was developed utilizing the LabVIEW 8.2 software platform and the Smiths Medical OxiLink OEM Oximeter, which includes a client and a server application. The client application acquires the data from the device via the RS232 serial communication port and communicates with the server application using a TCP network connection, while both applications display the measured biosignals. This system is a simplified version of more complicated remote healthcare systems; however it could be expanded so as to monitor more biosignals. Keywords blood oxygen saturation, ehealth, homecare, oximeter, pulse rate, remote monitoring, telemedicine 6

7 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή Κατ οίκον περίθαλψη με χρήση των ΤΠΕ Ορολογία Τι είναι η κατ οίκον περίθαλψη Ποιος παρέχει κατ οίκον περίθαλψη Οργανισμοί κατ οίκον υπηρεσιών υγείας Οργανισμοί βοηθών κατ οίκον περίθαλψης Άσυλα Προσωπικό Νοσηλευτές Βοηθοί κατ οίκον περίθαλψης Κοινωνικοί λειτουργοί Θεραπευτές Γιατροί Καθημερινή φροντίδα Τμηματική φροντίδα Επίδοση γευμάτων Μεταφορά Φαρμακοποιοί Διαιτολόγοι Προσδιορίζοντας την φύση και την εμβέλεια της ηλεκτρονικής υγείας Συνήθη ζητήματα σχετικά με την ηλεκτρονική υγεία Προχωρώντας μπροστά με την ηλεκτρονική υγεία Η σημασία της ηλεκτρονικής υγείας Μελλοντική κατεύθυνση για την ηλεκτρονική υγεία Αναγκαίες αλλαγές για την ηλεκτρονική υγεία Πρότυπο για την ηλεκτρονική υγεία Ζητήματα υλοποίησης ηλεκτρονικής υγείας Τομείς προτεραιότητας για δράση Δέσμευση με τους κλινικούς χρήστες της ηλεκτρονικής υγείας Ο ρόλος των προτύπων στην ηλεκτρονική υγεία Απόδοση λειτουργικότητας στην ηλεκτρονική υγεία Διαχείριση κινδύνων ηλεκτρονικής υγείας

8 1.6.6 Έξυπνη προμήθεια για την ηλεκτρονική υγεία Συμπεράσματα και υποδείξεις για την ηλεκτρονική υγεία Αναφορές Στατιστικά στοιχεία Το πρότυπο κατ οίκον περίθαλψης HIST (Health Information Society Technologybased Industry) Η πλευρά ζήτησης Το πρότυπο κατ οίκον περίθαλψης HIST (Health Information Society Technologybased Industry) Η πλευρά προσφοράς Ανάλυση Κατ οίκον υγειονομική περίθαλψη (πλευρά ζήτησης) Περιγραφή Υπάρχουσα κατάσταση Κατ οίκον περίθαλψη Απομακρυσμένη περίθαλψη Βασικές εμπειρίες Τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς Ασθενείς (πλευρά προσφοράς) Τηλεϊατρική Πλαίσιο Γενική επισκόπηση της αγοράς Ανταγωνιστική δομή Βασικοί παράγοντες Τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς Κατ οίκον περίθαλψη και περίθαλψη σε εναλλακτικές τοποθεσίες Πλαίσιο Γενική επισκόπηση της αγοράς Ανταγωνιστική δομή Βασικοί παράγοντες Τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς Αναφορές Ευρωπαϊκές μελέτες Οριοθέτηση Μελέτες του 3 ου Κοινοτικού Προγραμματικού Πλαισίου Στήριξης Ευρωπαϊκό πρότυπο για ολοκληρωμένη περίθαλψη (EPIC)

9 3.2.2 Λογική μηχανική στην παθολογία, ογκολογία και διαμοιραζόμενη περίθαλψη (DILEMMA) Στρατηγικά δίκτυα πληροφορικής υγείας στην Ευρώπη (SHINE) Μελέτες του 4 ου Κοινοτικού Προγραμματικού Πλαισίου Στήριξης Συντονισμός και συνοχή στην υγειονομική περίθαλψη: το περιφερειακό δίκτυο υγειονομικής περίθαλψης (COCO) Τεχνολογία, ηθική και άνοια (TED) Κατ οίκον θεραπεία αιμοκάθαρση αποκατάστασης (HOMER D) Τηλεματική διαχείριση του ινσουλινοεξαρτώμενου σακχαρώδη διαβήτη (T IDDM) Τηλεματική για ολοκληρωμένη κοινοτική περίθαλψη με κέντρο τον πελάτη (ITHACA) Υποστήριξη, ενδυνάμωση και συνειδητοποίηση για το HIV/AIDS η διαδικτυακή έρευνα και η ανταλλαγή αυτοβοήθειας (SEAHORSE) Σχεδιασμός της περίθαλψης των ηλικιωμένων στην ΕΕ (PLANEC) Κινητά ιατρικά δεδομένα (MOMEDA) Κατ οίκον/κινητές Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης βασισμένες στις κινητές επικοινωνίες (MOBCARE) Μελέτες του 5 ου Κοινοτικού Προγραμματικού Πλαισίου Στήριξης Περιβάλλον σύλληψης και επεξεργασίας πληροφοριών για χρόνιους ασθενείς στην Κοινωνία της Πληροφορικής (CHRONIC) Υγεία με κέντρο τον άνθρωπο και διαχείριση του τρόπου ζωής μέσω διαδραστικής τηλεόρασης: το σύστημα υγείας PANACEIA (PANACEIA ITV) Συνεχής Περίθαλψη (C CARE) Τεχνολογίες πληροφορίας από απόσταση για κατ οίκον περίθαλψη (CHS) Βελτιωμένο προσωπικό, ευφυές και κινητό σύστημα για την έγκαιρη ανίχνευση και ερμηνεία των καρδιολογικών συνδρόμων (EPI MEDICS) Γραφείο δραστηριοτήτων κατ οίκον περίθαλψης (H CAD) Σύστημα κατ οίκον περίθαλψης και απομακρυσμένης παρακολούθησης για τον πληθυσμό με ειδικές ανάγκες που επιτρέπει να δημιουργηθούν συμβουλές ειδικών εκτός περιβάλλοντος βασισμένες στα συλλεγμένα δεδομένα Γνώση και αυξημένης πραγματικότητας διοικητική βοήθεια (KARMA2) Κινητή υγειονομική περίθαλψη (MOBIHEALTH) Οι ηλικιωμένοι σε πρόγραμμα κατ οίκον περίθαλψης (THE AD HOC PROJECT) Η περίθαλψη και η διαχείριση των υπηρεσιών για ηλικιωμένους στο ευρωπαϊκό δίκτυο

10 Τέταρτη Διεθνής Διάσκεψη για την κατ οίκον και κοινοτική περίθαλψη για άτομα με HIV/AIDS Πλατφόρμα τηλεϊατρικής για την υποστήριξη της κατ οίκον αποκατάστασης βασισμένης στις τεχνολογίες διαδικτύου (E REMEDY) Mobi Dev: Κινητές συσκευές για εφαρμογές υγειονομικής περίθαλψης (Mobi Dev) Βοήθεια αποκατάστασης, βασισμένη στις τεχνολογίες της πληροφορίας, για τους ασθενείς που πάσχουν από Parkinson (PARREHA) Υλοποίηση μιας τηλεματικής πλατφόρμας κατ οίκον περίθαλψης σε συνεργατικά δίκτυα παρόχων υγειονομικής περίθαλψης (TOPCARE) Κινητές ολοκληρωμένες υπηρεσίες χρηστών, βασισμένες στο Extranet (MOEBIUS) Φορετό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης (WEALTHY) Ανίχνευση της απόδοσης των δραστηριοτήτων για την υγεία με νέο εξοπλισμό (DAPHNE) Ιατρικό έμπειρο σύστημα για τη συνέχιση της περίθαλψης και του υγιούς τρόπου ζωής (E CARE) Υγεία μέσω τηλεματικής για τροφίμους (HUMAN) Κατ οίκον παρακολούθηση μέσω έξυπνου διαλογικού συστήματος (HOMEY) Σύστημα έγκαιρης αναγνώρισης ειδοποιήσεων υγείας και απομακρυσμένης παρακολούθησης (HEARTS) Υπηρεσίες πολλαπλών προσβάσεων για την τηλεματική διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη (M2DM) Απομακρυσμένη κατ οίκον παρακολούθηση ασθενών Έξυπνο κατανεμημένο εικονικό περιβάλλον εκπαίδευσης (USBONE) Ανάπτυξη μιας μη επεμβατικής τεχνολογίας παρακολούθησης του επιπέδου της γλυκόζης στο αίμα για το διαβήτη και για κλινικές εφαρμογές (DIAPOLE) Γενική απομακρυσμένη λήψη σήματος για την υγεία (U R SAFE) Προσωπικά έξυπνα κινητά συστήματα υγείας για απομακρυσμένη περίθαλψη και παροχή συμβουλών (HEALTHMATE) Ένα ολοκληρωμένο κατανεμημένο περιβάλλον για υπηρεσίες εφαρμογών στην ηλεκτρονική υγεία (IDEAS) Τηλεματική υποστήριξη για απομακρυσμένη περίθαλψη με κέντρο τον ασθενή (TELEMEDICARE) Μια έξυπνη φορετή συσκευή για την παρακολούθηση της υγείας κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης (LIFEBELT)

11 Απομακρυσμένη παρακολούθηση των πελμάτων των διαβητικών (DIAFOOT) Βελτίωση της δημόσιας συναίσθησης γύρω από το άσθμα και διαχείριση των αντίστοιχων συνεργασιών μέσω του διαδικτύου (ASTHMAWEB) Έξυπνο συνεργατικό περιβάλλον για εξωνοσοκομειακή παιδιατρική υγειονομική περίθαλψη εκτός νοσοκομείου (CHILDCARE) Επόμενη γενιά μεθόδων και εργαλείων για περίθαλψη στη θεραπεία λόγου και γλώσσας με βάση την ομαδική εργασία (TELELOGOS) Περιβάλλον για την προηγμένη ιατρική απομακρυσμένη διάγνωση (CEMAT) Ανάπτυξη ενός έξυπνου εργαλείου διαχείρισης της πρόληψης κρίσεων για ασθματικούς (INHALE) Υλοποίηση αυτόματης απομακρυσμένης επιλογής και κατάταξης ασθενών για παρακολούθηση και περίθαλψη σε εναλλακτικές τοποθεσίες (IMP ART) Απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών, με τη χρήση εξαιρετικά άνετων αισθητήρων βιοσημάτων ζωτικής σημασίας, μέσω δικτύων κινητών επικοινωνιών, για διαδραστική συνεχή περίθαλψη (TELECARE) Μελέτες του 6 ου Κοινοτικού Προγραμματικού Πλαισίου Στήριξης Γνωσιακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες κατ οίκον περίθαλψης για μια γηράσκουσα Ευρώπη (K4CARE) Έξυπνη παρακολούθηση υγειονομικής περίθαλψης, βασισμένη σε μια σημασιολογική πλατφόρμα διαλειτουργικότητας (SAPHIRE) Δόμηση της ευρωπαϊκής βιοϊατρικής πληροφορικής για την υποστήριξη της εξατομικευμένης υγειονομικής περίθαλψης (INFOBIOMED) Πλατφόρμα υλικολογισμικού για άτομα με νοητικές αναπηρίες και ηλικιωμένους (MPOWER) Μικροσκοπική πλατφόρμα για εφαρμογές περιβάλλουσας νοημοσύνης (MINAMI) Ιατρικό ηλεκτρονικό κύκλωμα για εφαρμογές κατ οίκον περίθαλψης (ULSYS) MyHeart (MYHEART) Υποστήριξη αποφάσεων και γνωσιακές συνεργατικές πρακτικές στην περίθαλψη (PALLIANET) Μελέτες του Κοινοτικού Προγράμματος για την Υγεία και την Ασφάλεια Πολυμεσικός Εξοπλισμός για ηλικιωμένα μοναχικά άτομα με ειδικές ανάγκες (HELP ME) Μελλοντικές υπηρεσίες ειδοποιήσεων και μέριμνας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους ηλικιωμένους (FASDE)

12 Αναφορές Ερευνητικές μελέτες Ανάπτυξη ενός φορητού πολυλειτουργικού οργάνου παρακολούθησης ασθενών Περίληψη Λεπτομέρειες Ένα χαμηλού κόστους, βασισμένο σε μικροελεγκτή, ασύρματο όργανο απομακρυσμένης παρακολούθησης ΗΚΓ και πίεσης αίματος για κατ οίκον περίθαλψη Περίληψη Λεπτομέρειες Ένα όργανο απομακρυσμένης παρακολούθησης ΗΚΓ και πίεσης αίματος, βασισμένο σε PDA, για τηλεϊατρική Περίληψη Λεπτομέρειες Ένα δικτυακό όργανο παρακολούθησης και καταγραφής βιοσημάτων ζωτικής σημασίας για τηλεϊατρικές εφαρμογές Περίληψη Λεπτομέρειες Ασύρματο ηλεκτρονικό παλτό για πολυπαραμετρική βιοφυσική παρακολούθηση και τηλεϊατρικές εφαρμογές Περίληψη Λεπτομέρειες Παρακολούθηση βιοσημάτων ζωτικής σημασίας μέσω διαδικτύου Περίληψη Λεπτομέρειες Κινητή συσκευή παρακολούθησης ασθενών, βασισμένη σε ενσωματωμένα συστήματα Περίληψη Λεπτομέρειες Ανάπτυξη ενός φορητού συστήματος βιοσημάτων για κατ οίκον τηλεϊατρική Περίληψη Λεπτομέρειες Ένα ολοκληρωμένο όργανο καρπού για παρακολούθηση της υγείας με συσκευή απομακρυσμένης αναφοράς για τηλεϊατρική και απομακρυσμένη περίθαλψη Περίληψη Λεπτομέρειες

13 4.10 TERVA: Σύστημα παρακολούθησης φυσικής κατάστασης Περίληψη Λεπτομέρειες Ένα ασύρματο, βασισμένο σε PDA, σύστημα παρακολούθησης φυσιολογικών παραμέτρων για μεταφορά ασθενών Περίληψη Λεπτομέρειες Ένα ασύρματο σύστημα παρακολούθησης φυσιολογικών παραμέτρων, βασισμένο σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών Περίληψη Σύστημα παρακολούθησης βιοσημάτων για κινητή τηλεϊατρική Περίληψη Ολοκληρωμένο σύστημα βιοτηλεμετρίας για επείγοντα περιστατικά, βασισμένο σε HSDPA (3.5G) Περίληψη Λεπτομέρειες Αναφορές Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης κορεσμού οξυγόνου στο αίμα και καρδιακής συχνότητας για απομακρυσμένη κατ οίκον παρακολούθηση Έρευνα αγοράς ιατρικών συσκευών Περιγραφή και χαρακτηριστικά οξυμέτρου Smiths Medical OxiLink OEM Περιγραφή προϊόντος Θεωρία λειτουργίας Χαρακτηριστικά προϊόντος Παρεχόμενα δεδομένα στο σύστημα υπολογιστή υπηρεσίας Επιλογές επικοινωνίας Σήματα που παρέχονται από το σύστημα υπολογιστή υπηρεσίας Απαιτήσεις τροφοδοσίας Χαρακτηριστικά σειριακής επικοινωνίας Πρωτόκολλο επικοινωνίας: από το OxiLink στον υπολογιστή υπηρεσίας Σήματα ελέγχου υπολογιστή υπηρεσίας προς το OxiLink Περιγραφή pins Διαγράμματα σύνδεσης Χρήση LabVIEW Περιγραφή εφαρμογών

14 5.4.1 Διαχείριση σφαλμάτων Ε/Ε (Εισόδου/Εξόδου) στις εφαρμογές Περιγραφή εφαρμογής πελάτη Διάγραμμα ροής Αρχικοποίηση RS232 σειριακής σύνδεσης Αρχικοποίηση σειριακής θύρας επικοινωνίας Αρχικοποίηση/Καθορισμός μεγέθους απομονωτή λήψης δεδομένων Ε/Ε Αρχικοποίηση TCP δικτυακής σύνδεσης Αποστολή κωδικού αριθμού ασθενούς μέσω TCP δικτυακής σύνδεσης Έλεγχος τερματισμού εφαρμογής Έλεγχος επίτευξης TCP δικτυακής σύνδεσης Έλεγχος σφάλματος σειριακής επικοινωνίας Διαδικασία ανάγνωσης δεδομένων από τη σειριακή θύρα Λήψη αριθμού εγγεγραμμένων bytes στη σειριακή θύρα από το οξύμετρο Ανάγνωση εγγεγραμμένων bytes από τη σειριακή θύρα Μετατροπή συμβολοσειράς ανάγνωσης σε πίνακα μη προσημασμένων 8 bit ακεραίων Καθαρισμός απομονωτή λήψης δεδομένων Ε/Ε Διαδικασία αποκωδικοποίησης, επεξεργασίας, απεικόνισης δεδομένων και αποστολής τους μέσω TCP δικτυακής σύνδεσης Έλεγχος για πρώτο byte πακέτου Αποκωδικοποίηση, επεξεργασία και απεικόνιση των δεδομένων Αποστολή δεδομένων μέσω TCP δικτυακής σύνδεσης Επανεκκίνηση συσκευής Περάτωση εφαρμογής Γενικά Περιγραφή Front Panel εφαρμογής πελάτη Περιγραφή εφαρμογής εξυπηρετητή Διάγραμμα ροής Αναμονή TCP δικτυακής σύνδεσης Έλεγχος για σφάλμα TCP δικτυακής σύνδεσης Ανάγνωση κωδικού αριθμού ασθενούς από την TCP δικτυακή σύνδεση Διαδικασία ανάγνωσης δεδομένων από την TCP δικτυακή σύνδεση, αποκωδικοποίησης, επεξεργασίας και απεικόνισής τους

15 Ανάγνωση δεδομένων από την TCP δικτυακή σύνδεση Αποκωδικοποίηση, επεξεργασία και απεικόνιση δεδομένων Περάτωση εφαρμογής Γενικά Περιγραφή Front Panel εφαρμογής εξυπηρετητή Αναφορές Συμπεράσματα Γενικά Βασικά χαρακτηριστικά συστήματος Εφαρμογή πελάτη Εφαρμογή εξυπηρετητή Αξιοποίηση συστήματος

16 Πίνακας εικόνων Εικόνα 1.5 1: Διαφορετικές θέσεις των συμμετεχόντων στην υγεία Εικόνα 1.6 1: Νέοι ρόλοι, νέοι φορείς Εικόνα 1.6 2: Αλλαγές στη δομή της αγοράς Εικόνα 2.1 1: Δομή και οργάνωση του τομέα της υγείας και της αλυσίδας διανομής Εικόνα 2.3 1: Πλευρά ζήτησης και πλευρά προσφοράς Εικόνα 2.5 1: Γενική επισκόπηση αγοράς τηλεϊατρικής Εικόνα 2.5 2: Αγορά Εικόνα 2.5 3: Αριθμός παραγόντων κατά τύπο προσφερόμενου προϊόντος Εικόνα 2.5 4: Προφίλ παραγόντων Εικόνα 2.5 5: Πελάτες Εικόνα 2.5 6: Αριθμός παραγόντων ανά τομέα Εικόνα 2.5 7: Αριθμός τομέων δράσης ανά παράγοντα Εικόνα 2.5 8: Μέσος αριθμός άμεσων ανταγωνιστών Εικόνα 2.5 9: Αριθμός και τύπος συμμαχιών Εικόνα : Ευρωπαϊκές τάσεις Εικόνα : Αγορά απομακρυσμένης παθολογίας Εικόνα : Αγορά απομακρυσμένης ακτινολογίας Εικόνα : Αγορά ιατρικής εκπαίδευσης και απομακρυσμένης παροχής συμβουλών Εικόνα : Ποσοστό εσόδων ανά τύπο προϊόντος (2000) Εικόνα : Ποσοστό εσόδων ανά τύπο προϊόντος (2003) Εικόνα : Ποσοστό εσόδων ανά χώρα (2000) Εικόνα : Ποσοστό εσόδων ανά χώρα (2003) Εικόνα : Συνολική αγορά παρακολούθησης ασθενών σε εναλλακτικές τοποθεσίες Εικόνα : Αγορά εξοπλισμού καρδιακής παρακολούθησης Εικόνα : Αγορά εξοπλισμού παρακολούθησης επιπέδου γλυκόζης αίματος Εικόνα : Αγορά εξοπλισμού παρακολούθησης πίεσης αίματος Εικόνα : Αγορά εξοπλισμού παρακολούθησης εμφρακτικής άπνοιας ύπνου Εικόνα : Αγορά εξοπλισμού παρακολούθησης παλμικής οξυμετρίας Εικόνα : Αγορά παρακολούθησης θερμοκρασίας σώματος Εικόνα : Αγορά παρακολούθησης ακράτειας ούρων Εικόνα : Βασικοί παράγοντες κατ' οίκον περίθαλψης ανά χώρα Εικόνα : Αριθμός παραγόντων ανά τομέα Εικόνα : Αριθμός τομέων δραστηριότητας ανά παράγοντα Εικόνα : Συνολική αγορά παρακολούθησης ασθενών σε εναλλακτικές τοποθεσίες Εικόνα : Αγορά εξοπλισμού καρδιακής παρακολούθησης Εικόνα : Αγορά εξοπλισμού παρακολούθησης επιπέδου γλυκόζης του αίματος Εικόνα : Αγορά εξοπλισμού παρακολούθησης πίεσης αίματος Εικόνα : Αγορά εξοπλισμού παρακολούθησης εμφρακτικής άπνοιας ύπνου Εικόνα : Αγορά εξοπλισμού παρακολούθησης παλμικής οξυμετρίας Εικόνα : Αγορά εξοπλισμού παρακολούθησης θερμοκρασίας σώματος Εικόνα : Αγορά εξοπλισμού παρακολούθησης ακράτειας ούρων Εικόνα 3.4 1: Αρχιτεκτονική περιβάλλοντος CHRONIC Εικόνα 3.4 2: Αρχιτεκτονική συστήματος PANACEIA

17 Εικόνα 3.4 3: Αρχιτεκτονική συστήματος C CARE Εικόνα 3.4 4: Αρχιτεκτονική συστήματος CHS Εικόνα 3.4 5: Αρχιτεκτονική συστήματος EPI MEDICS Εικόνα 3.4 6: Αρχιτεκτονική MobiHealth Εικόνα 3.4 7: Αρχιτεκτονική συστήματος WEALTHY Εικόνα 3.4 8: Αρχιτεκτονική συστήματος E CARE Εικόνα 3.4 9: Αρχιτεκτονική συστήματος HEARTS Εικόνα : Αρχιτεκτονική 119 Εικόνα : Αρχιτεκτονική συστήματος USBONE Εικόνα : Αρχιτεκτονική συστήματος U R SAFE Εικόνα : Αρχιτεκτονική συστήματος HEALTHMATE Εικόνα : Αρχιτεκτονική IDEAS Εικόνα : Αρχιτεκτονική DIAFOOT Εικόνα : Αρχιτεκτονική CHILDCARE Εικόνα : Αρχιτεκτονική TELECARE Εικόνα 3.5 1: Αρχιτεκτονική PALLIANET Εικόνα 4.2 1: Μπλοκ διάγραμμα του οργάνου απομακρυσμένης παρακολούθησης ECG/BP Εικόνα 4.3 1: Μπλοκ διάγραμμα πληθυσμογράφου Εικόνα 4.3 2: Γενικό μπλοκ διάγραμμα Εικόνα 4.4 1: Γενικό μπλοκ διάγραμμα Εικόνα 4.5 1: Γενικό μπλοκ διάγραμμα υλικού ηλεκτρονικού παλτού Εικόνα 4.6 1: Γενικό σχηματικό διάγραμμα Εικόνα 4.7 1: Γενικό μπλοκ διάγραμμα Εικόνα 4.8 1: Μπλοκ διάγραμμα μονάδας BP και PW Εικόνα 4.8 2: Μπλοκ διάγραμμα μονάδας Τ και ECG Εικόνα 4.8 3: Αρχιτεκτονική συστήματος Εικόνα 4.9 1: Γενικό μπλοκ διάγραμμα Εικόνα 4.9 2: Σχέδιο της κατασκευασμένης συσκευής Εικόνα : Αρχιτεκτονική κινητής μονάδας Εικόνα : Μπλοκ διάγραμμα κυκλώματος λήψης βιοσημάτων Εικόνα : Αρχιτεκτονική συστήματος τηλεϊατρικής παρακολούθησης Εικόνα : Μπλοκ διάγραμμα εξοπλισμού κινητής παρακολούθησης Εικόνα : Μπλοκ διάγραμμα συστήματος κινητής τηλεϊατρικής Εικόνα : Απλοποιημένο διάγραμμα αρχιτεκτονικής συστήματος Εικόνα 5.2 1: USB type A cable pinout Εικόνα 5.2 2: RS232 DB9 pinout Εικόνα 5.2 3: RS232 σύνδεση (DB9 connector) Εικόνα 5.2 4: USB σύνδεση Εικόνα 5.5 1: Διάγραμμα ροής εφαρμογής πελάτη Εικόνα 5.5 2: VISA Configure Serial Port Εικόνα 5.5 3: VISA Set I/O Buffer Size Εικόνα 5.5 4: TCP Open Connection Εικόνα 5.5 5: Not Εικόνα 5.5 6: Case Structure

18 Εικόνα 5.5 7: TCP Write Εικόνα 5.5 8: While Loop Εικόνα 5.5 9: Compound Arithmetic Εικόνα : Wait Until Next ms Multiple Εικόνα : Select Εικόνα : Property Node Εικόνα : VISA Read Εικόνα : String To Byte Array Εικόνα : VISA Flush I/O Buffer Εικόνα : For Loop Εικόνα : And Εικόνα : Equal? Εικόνα : Not Equal To 0? Εικόνα : Beep (Windows) Εικόνα : Number To Decimal String Εικόνα : Concatenate Strings Εικόνα : Equal To 0? Εικόνα : Or Εικόνα : Initialize Array Εικόνα : Insert Into Array Εικόνα : Byte Array To String Εικόνα : Flat Sequence Εικόνα : Error To Warning Εικόνα : VISA Close Εικόνα : TCP Close Connection Εικόνα : Merge Errors Εικόνα : Simple Error Handler Εικόνα : G κώδικας εφαρμογής πελάτη Εικόνα : Front Panel εφαρμογής πελάτη Εικόνα 5.6 1: Διάγραμμα ροής εφαρμογής εξυπηρετητή Εικόνα 5.6 2: TCP Listen Εικόνα 5.6 3: TCP Read Εικόνα 5.6 4: String Length Εικόνα 5.6 5: Search/Split String Εικόνα 5.6 6: Not Equal? Εικόνα 5.6 7: Decimal String To Number Εικόνα 5.6 8: Write To Measurement File Εικόνα 5.6 9: Less Or Equal? Εικόνα : Front Panel εφαρμογής εξυπηρετητή Εικόνα : G κώδικας εφαρμογής εξυπηρετητή

19 Πίνακας πινάκων Πίνακας 2.4 1: Εγγενείς και ξένοι κίνδυνοι για την ανάπτυξη της απομακρυσμένης περίθαλψης Πίνακας 2.5 1: Δέκα επιλεγμένες εταιρίες παροχής υπηρεσιών τηλεϊατρικής Πίνακας 5.1 1: Ιατρικές συσκευές και κυκλώματα ενδιαφέροντος Πίνακας 5.2 1: Παρεχόμενα δεδομένα στο σύστημα υπολογιστή υπηρεσίας Πίνακας 5.2 2: Απαιτήσεις τροφοδοσίας Πίνακας 5.2 3: Πρωτόκολλο επικοινωνίας Πίνακας 5.2 4: Αναπαράσταση δεδομένων bit0 6 του byte3, βάσει του πεδίου διεύθυνσης καθορισμού Πίνακας 5.2 5: Περιγραφή USB pins Πίνακας 5.2 6: Περιγραφή RS232 DB9 pins Πίνακας 5.5 1: Πίνακας αληθείας λογικής συνάρτησης NOT Πίνακας 5.5 2: Πίνακας αληθείας λογικής συνάρτησης OR Πίνακας 5.5 3: Έλεγχος για πρώτο byte πακέτου Πίνακας 5.5 4: Πίνακας αληθείας λογικής συνάρτησης AND Πίνακας 5.5 5: Έλεγχος για δεδομένα οξυμετρίας ή έκδοσης λογισμικού συσκευής Πίνακας 5.5 6: Έλεγχος αναπαραγωγής ηχητικού σήματος παλμού Πίνακας 5.5 7: Ανάκτηση διεύθυνσης καθορισμού αναπαράστασης δεδομένων του byte Πίνακας 5.5 8: Χαρακτήρες τερματισμού συμβολοσειράς και αντίστοιχες αναπαραστάσεις δεδομένων Πίνακας 5.5 9: Ανάκτηση δεδομένων διαγράμματος στήλης Πίνακας : Ανάκτηση MSB καρδιακής συχνότητας Πίνακας : Υπολογισμός τιμής καρδιακής συχνότητας Πίνακας : Ανάκτηση δεδομένων έντασης οπτικού σήματος

20 20

21 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή Οι περισσότερες αναπτυγμένες χώρες αντιμετωπίζουν σημαντικά γενικά προβλήματα που αφορούν τις υπηρεσίες κατ οίκον περίθαλψης όπως: η αυξημένη ζήτηση για υγειονομική περίθαλψη, εξαιτίας του αυξημένου αριθμού των ηλικιωμένων και του τροποποιημένου τρόπου ζωής, που οδηγεί σε αύξηση των χρόνιων ασθενειών ζήτηση για αυξημένη πρόσβαση στην περίθαλψη εκτός νοσοκομείων, μεταφέροντας την παροχή υπηρεσιών υγείας στις κατοικίες των ασθενών ανάγκη για αυξημένη απόδοση, εξατομίκευση και ισότητα στην ποιοτική υγειονομική περίθαλψη με περιορισμένους οικονομικούς πόρους δυσκολίες πρόσληψης και διατήρησης προσωπικού στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, γενικά, και στο σπίτι και στην περίθαλψη ηλικιωμένων, ειδικότερα. Αυτές οι προκλήσεις μετατρέπουν την κατ οίκον περίθαλψη σε έναν από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους τομείς στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Για τη μείωση των εξόδων, αφενός, υπάρχει μια τάση για συγκέντρωση της εξειδικευμένης περίθαλψης στη μορφή λιγότερων, αλλά περισσότερο εξειδικευμένων, κλινικών. Αφετέρου, η υγειονομική περίθαλψη αποκεντρώνεται, οδηγώντας σε μια μεταβολή από την ενδονοσοκομειακή στην περισσότερο προηγμένη κατ οίκον περίθαλψη. Επιπλέον, το αυξανόμενο ενδιαφέρον από τα άτομα, για την ίδια διαχείριση της υγείας τους και την προτίμηση τους να γεράσουν στο σπίτι τους, παρά σε ένα ίδρυμα, είναι επιπρόσθετες κινητήριες δυνάμεις. Η ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) κινείται παράλληλα σε αυτές τις κοινωνικές αλλαγές. Παρόλα αυτά, το κύριο πρόβλημα στην κατ οίκον περίθαλψη, που βασίζεται στις ΤΠΕ, δεν είναι η έλλειψη τεχνολογίας, αλλά πώς θα επωφεληθούμε από αυτή, πώς θα οργανώσουμε την επίδοση της υγειονομικής περίθαλψης με έναν έξυπνο τρόπο και πώς θα την εφαρμόσουμε. Ενώ η τηλεϊατρική έχει χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους για πολλά χρόνια, η απομακρυσμένη κατ οίκον περίθαλψη είναι μια σχετικά πρόσφατη καινοτομία. 1.1 Κατ οίκον περίθαλψη με χρήση των ΤΠΕ Η κατ οίκον περίθαλψη αποτελεί μια ευρεία έννοια και μπορεί να εμπεριέχει τα πάντα: από μερικές κατ οίκον επισκέψεις από επαγγελματίες της υγειονομικής περίθαλψης (βασική κατ οίκον περίθαλψη), στην προηγμένη κατ οίκον περίθαλψη, που αποσκοπεί στην πλήρη αντικατάσταση της νοσοκομειακής περίθαλψης. Συνήθως, ο όρος κατ οίκον απευθύνεται στην κατοικία του ασθενή ή σε ένα ειδικό νοσηλευτικό οίκημα. Με την ευρύτερη έννοια, ο όρος κατ οίκον χρησιμοποιείται σαν μεταφορά του σημείου της ανάγκης. 21

22 Κεφάλαιο 1 Όχι μόνο η κατ οίκον περίθαλψη αποτελεί μια ευρεία έννοια, αλλά και οι ΤΠΕ που σχετίζονται με την κατ οίκον περίθαλψη. Μπορεί να εμπεριέχει οτιδήποτε από συμβουλευτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για ασθενείς, συγγενείς και/ή προσωπικό μέχρι προηγμένη παρακολούθηση με αισθητήρες, υποστήριξη αποφάσεων στο σημείο της φροντίδας και ιατρικά ρομπότ που τοποθετούνται στα σπίτια των ασθενών. Χρησιμοποιώντας τον όρο κατ οίκον σαν μεταφορά του σημείου της ανάγκης, κάθε υποστήριξη με χρήση των ΤΠΕ στο σημείο της ανάγκης και/ή στο σημείο της φροντίδας μπορεί να θεωρηθεί σαν κατ οίκον περίθαλψη με χρήση των ΤΠΕ. Η ευρύτητα της έννοιας και ο διεπιστημονικός προσδιορισμός του συγκεκριμένου πεδίου δυσκολεύουν την εξαγωγή ενός συγκεκριμένου ορισμού. Εξαιτίας του διεπιστημονικού προσδιορισμού του πεδίου, η έρευνα πραγματοποιείται σε διαφορετικά ερευνητικά πεδία, τα βασικότερα των οποίων είναι η ιατρική πληροφορική και η βιοϊατρική μηχανική. Άλλα σχετιζόμενα ερευνητικά πεδία αποτελούνται από αντίστοιχα ερευνητικά πεδία του τομέα εφαρμογών, δηλαδή των επιστημών υγείας (ιατρική, επιστήμες που σχετίζονται με την περίθαλψη). Επιπρόσθετα, αξιόλογη γνώση και μέθοδοι μπορούν να αποκτηθούν από τα πεδία της ψυχολογίας, των κοινωνικών επιστημών, των οικονομικών και της νομικής. 1.2 Ορολογία Ένας από τους παλαιότερους και περισσότερο γνωστούς όρους, όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη και τις τεχνολογίες της πληροφορίας (ΤΠ) είναι ο όρος τηλεϊατρική, που σημαίνει τη «χρήση ήχου, εικόνας και άλλων τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών τεχνολογιών επεξεργασίας πληροφοριών για τη μετάδοση πληροφοριών και δεδομένων σχετικών με τη διάγνωση και τη θεραπεία ιατρικών καταστάσεων ή για την παροχή υπηρεσιών υγείας ή την ενίσχυση του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης σε απομακρυσμένες περιοχές. Ο όρος τηλεϊατρική εξελίχθηκε σε τηλε υγεία, που θεωρείται ότι καλύπτει ένα ευρύτερο πεδίο προς την υγειονομική περίθαλψη και την πρόληψη. Ένας ορισμός της τηλε υγείας είναι «η χρήση των ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνιών για τη μετάδοση πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν την προώθηση της υγείας, την πρόληψη ασθενειών, τη διάγνωση, τη συμβουλευτική, την εκπαίδευση ή/και τη θεραπεία και τη γενική υγεία του κοινού, συμπεριλαμβανόμενης της εκπαίδευσης και της πληροφόρησης των ασθενών και της κοινότητας, της συλλογής και της διαχείρισης δεδομένων βάσει του πληθυσμού, και τους συνδέσμους, σχετικά με τους πόρους υγειονομικής περίθαλψης. Πριν από λίγα χρόνια, εμφανίστηκε ο όρος ηλεκτρονική υγεία. Ο όρος εμφανίστηκε πρώτα στη βιομηχανία παράλληλα με άλλους «ηλεκτρονικούς όρους». Προφανώς, επειδή το διαδίκτυο δημιούργησε νέες ευκαιρίες και προκλήσεις για την παραδοσιακή βιομηχανία τεχνολογιών πληροφορίας υγειονομικής περίθαλψης, η χρήση ενός νέου όρου για να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα φάνηκε κατάλληλη. Στον ακαδημαϊκό κόσμο υπάρχει μεγάλη δυσπιστία ενάντια στον όρο, αλλά καθώς εισάχθηκε ήδη στην επιστημονική βιβλιογραφία, ο Eysenbach προσπάθησε να καθορίσει τον όρο ως εξής: «η ηλεκτρονική 22

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δημήτρης Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Παρεμφερείς Όροι Τηλε-Ιατρική (Tele-Medicine) Αφορά κυρίως ασθενείς Τηλε-Υγεία (Tele-Health) Αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

Καθολικές Υπηρεσίες Παρηγορητικής Φροντίδας. Πληροφορίες για όσους ενδέχεται να χρειαστούν παρηγορητική φροντίδα και τους φροντιστές τους

Καθολικές Υπηρεσίες Παρηγορητικής Φροντίδας. Πληροφορίες για όσους ενδέχεται να χρειαστούν παρηγορητική φροντίδα και τους φροντιστές τους Καθολικές Υπηρεσίες Παρηγορητικής Φροντίδας Πληροφορίες για όσους ενδέχεται να χρειαστούν παρηγορητική φροντίδα και τους φροντιστές τους Τι είναι η Παρηγορητική Φροντίδα; Παρηγορητική ή ανακουφιστική φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Διαχείριση χρόνιων πασχόντων με συστήματα τηλεματικής Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Διακήρυξη της Πράγας: Προτρέποντας τις Κυβερνήσεις για την ανακούφιση του «υποφέρειν» και την αναγνώριση της Ανακουφιστικής Φροντίδας ως ανθρώπινο δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μανωλούδης Ιωσήφ Ροΐδης Χρήστος 1.Τι είναι η Τηλεϊατρική Η Χρήση Η/Υ και των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα

Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα Ανασκόπηση Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα Αγορίτσα Κουλούρη 1, RN, RMN, MSc Ζωή Ρούπα 2, MD, RN, PhD Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης 3, MD 1 Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας 2 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ Αυτός ο οδηγός γνώσεων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την πνευμονική αποκατάσταση της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Αμερικάνικης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος

Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος Μενεσίδης Μιχάλης ΑΕΜ: 228 Επιβλέποντες : Αγγελίδης Παντελής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) (MONITORING)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) (MONITORING) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ) (SOCIAL SUPPORT NEIGHBOUR AID) Βοήθεια στο σπίτι ή στην κοινότητα για ικανοποίηση των αναγκών ενός ατόμου για κοινωνική επαφή & βοήθεια να συμμετέχει στη ζωή της κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γενική περιγραφή υπηρεσιών πλατφόρμας Τηλε-Αποκατάσταση «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

Γενική περιγραφή υπηρεσιών πλατφόρμας Τηλε-Αποκατάσταση «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενική περιγραφή υπηρεσιών πλατφόρμας Τηλε-Αποκατάσταση «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΤΗΛΕ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ. Μαρία Μελέτη Πτυχιούχος Νοσηλεύτρια

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ. Μαρία Μελέτη Πτυχιούχος Νοσηλεύτρια Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ Μαρία Μελέτη Πτυχιούχος Νοσηλεύτρια Ο ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης είναι γνωστός σαν τύπου 1 και αποτελεί την

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Τηλεματική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Τηλεματική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Τηλεματική Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Όπως συμβαίνει με κάθε ετησίως ανανεούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο υγείας είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Μάριος Μ. Πολυκάρπου, PhD Διευθυντής, Ερευνητικό Κέντρο Κοίος Πρόεδρος, Κοίνότητα Υπολογιστικής Νοημοσύνης, IEEE Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας Δρ. Εμμ. Ζερβάκης Συντονιστής MEMSENSE Διευθυντής Τομέα Μικροηλεκτρονικής - ΘΕΩΝ Αισθητήρες MEMSENSE INSIDER ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Αθηνά Καλοκαιρινού Αναγνωστοπούλου Καθηγήτρια Τμήμα Νοσηλευτικής Τομέας Δημόσιας Υγείας Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής Υγιείς Άνθρωποι 2010 Υγιείς Άνθρωποι σε Υγιείς

Διαβάστε περισσότερα

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε;

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε; 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορία αποτελεί το βασικό εργαλείο άσκησης της ιατρικής επιστήμης. Η διάγνωση, η θεραπεία, η πρόληψη και η διοίκηση της υγείας βασίζονται στην απόκτηση, διαχείριση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Προκλήσεις και σχεδιασμός

Τεχνολογία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Προκλήσεις και σχεδιασμός Τεχνολογία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Προκλήσεις και σχεδιασμός Ανάλυση του περιβάλλοντος Η εντατική θεραπεία στοχεύει στα εννιά κύρια συστήματα του ανθρώπινου σώματος το αναπνευστικό σύστημα το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια

Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια Σάββατο 07 Μάρ 2009 Τα επόμενα χρόνια θα δούμε μεγάλες αλλαγές στις φαρμακευτικές εταιρείες. Παραδοσιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ελπινίκη Παπαγεωργίου Σημειώσεις Παρουσίαση : Μελέτη της απαγωγής βιοϊατρικού σήματος, εφαρμογή σε θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι Είμαστε Από το 1976

Ποιοι Είμαστε Από το 1976 Παναγία Ελεούσα Ποιοι Είμαστε Από το 1976 Η Παναγία η Ελεούσα ξεκίνησε να λειτουργεί σαν στέγη ηλικιωμένων από το 1976. Δημιουργήθηκε από την κυρία Μαρούλλα Γρηγοριάδου για να καλύψει ένα ποιοτικό κενό

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στην ημερίδα «ζητήματα και δράσεις ηλεκτρονικής υγείας στην Ελλάδα» Τρίτη 12.04.2005 Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Επιθυμώ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Εργαστήριο 1 ο : Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (ΗΙΦ) Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ακούει την καρδιά σας!

Ακούει την καρδιά σας! Ακούει την καρδιά σας! Καρδιοαναπνευστική αποκατάσταση ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Όταν η καρδιά φέρνει τα πάνω κάτω Ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα ή ένα χειρουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 1 η : Εισαγωγή. Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 1 η : Εισαγωγή. Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 1 η : Εισαγωγή Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Βασικά στοιχεία της ψηφιακής επεξεργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Η νοσηλευτική διεργασία : Αποτελεί συστηματική μέθοδο που κατευθύνει τον νοσηλευτή και τον ασθενή στον αμοιβαίο: Προσδιορισμό των αναγκών για νοσηλευτική φροντίδα σχεδιασμό και εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα για Συζήτηση. Παγίδες προς αποφυγή Τελικά.;

Θέματα για Συζήτηση. Παγίδες προς αποφυγή Τελικά.; 4/22/2016 template from www.brainybetty.com copyright 2006 2 Θέματα για Συζήτηση. Όροι και Ορολογία Συμμόρφωση Προσκόλληση Συνεργατική Θεραπεία - Αυτοδιαχείριση Παράγοντες που επιδρούν Πως εκτιμάται η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Providing Integrated e-health Services for Personalized Medicine utilizing Cloud Infrastructure (PINCLOUD)

Providing Integrated e-health Services for Personalized Medicine utilizing Cloud Infrastructure (PINCLOUD) Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας για Εξατομικευμένη Ιατρική με τη Χρήση Υπολογιστικού Νέφους Providing Integrated e-health Services for Personalized Medicine utilizing Cloud Infrastructure

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα Μετάφρασ η σε: Ολοκληρώθ ηκε από: Email: ΠΠ 1 Οι άνθρωποι με συμπτώματα ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ) θα πρέπει να έχουν έγκαιρη πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συγγραφική ομάδα: Δίπλα Κωνσταντίνα, Ph.D., Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ Καρατράντου Κωνσταντίνα, MSc, Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ - ΠΘ Ιπποκράτης

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Καζάκος Καθηγητής ΑΤΕΙΘ, διευθυντής στο Μεταπτυχιακό. Νόμος 2121/1993, Πνευματική Ιδιοκτησία

Κ. Καζάκος Καθηγητής ΑΤΕΙΘ, διευθυντής στο Μεταπτυχιακό. Νόμος 2121/1993, Πνευματική Ιδιοκτησία καρδιοχειρουργική ς στη USA. H ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Κ. Καζάκος Καθηγητής ΑΤΕΙΘ, διευθυντής στο Μεταπτυχιακό Νόμος 2121/1993, Πνευματική Ιδιοκτησία 2 Διάρθρωση παρουσίασης Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο!

Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο! Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο! Η αλματώδης αύξηση της συχνότητας του Σακχαρώδη Διαβήτη δημιούργησε την ανάγκη ίδρυσης οργανωμένων Κέντρων, τα οποία διαθέτουν όλα τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Οι επόμενες σελίδες αποτελούν την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική. Τα άρθρα της Διακήρυξης είναι τα κοινώς συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων «ΚΟΙΟΣ»

Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων «ΚΟΙΟΣ» Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων «ΚΟΙΟΣ» Χρίστος Παναγιώτου Βοηθός Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου ΚΟΙΟΣ Αν. Καθ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του νοσηλευτή στην ψυχολογική προσέγγιση του διαβητικού ασθενή

Ο ρόλος του νοσηλευτή στην ψυχολογική προσέγγιση του διαβητικού ασθενή Ο ρόλος του νοσηλευτή στην ψυχολογική προσέγγιση του διαβητικού ασθενή Κωνσταντίνος Τούφας, Νοσηλευτής, Msc Προϊστάμενος ΜΗΝ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Εργαστηριακός Συνεργάτης ΑΤΕΙΘ Νοσηλευτικής Συντονιστής Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα καθημερινής φροντίδας σε ανθρώπους με Άνοια

Θέματα καθημερινής φροντίδας σε ανθρώπους με Άνοια Θέματα καθημερινής φροντίδας σε ανθρώπους με Άνοια Βασίλης Παπαδόπουλος Νοσηλευτής Τ.Ε. Προϊστάμενος Νοσηλευτής Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος και Άκτιος Μονάδα Alzheimer Ο ρόλος του νοσηλευτή σε

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Ηλεκτρονική Υγεία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Μελέτες. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κλινικές Μελέτες. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Κλινικές Μελέτες Δέσποινα Ν. Περρέα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθύντρια Εργαστηρίου Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Χρηστέας» Κλινικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αρετή Ευθυμίου. Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Αρετή Ευθυμίου. Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Αρετή Ευθυμίου Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Ποιος είναι ο Φροντιστής Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το δίκτυο EUROCARERS (www.eurocarers.org), φροντιστής

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες

Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες Οι Κοινοτικές Υπηρεσίες Υγείας, Merri Community Health Services, φιλοδοξούν να προάγουν τον συνυπολογισμό και την συμμετοχή των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: 2η ενότητα: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: 2η ενότητα: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ 2η ενότητα: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Σωστικές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ 2 ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ Κατά κανόνα, η διάγνωση µιας συγγενούς καρδιοπάθειας γίνεται στη βρεφική ηλικία, αν και αρκετές περιπτώσεις µπορούν να διαγνωσθούν σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 4 SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...3 4.2.1 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...3 4.2.1.1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...4 4.2.1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠ ΑΥΤΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠ ΑΥΤΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠ ΑΥΤΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Δρ Γεώργιος Ι Κούρτογλου Παθολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει πλέον ο σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr 1

www.tuvaustriahellas.gr 1 1 ΕΝ 15224 & ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ISO 9001:2008 ΑΡΧΗ 1: Εστίαση στον πελάτη ΑΡΧΗ 2: Ισχυρή διοίκηση - ηγεσία ΑΡΧΗ 3: Ενεργής συμμετοχή εργαζομένων ΑΡΧΗ 4: «Διεργασιακή»

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και ηλικιωμένοι

Διατροφή και ηλικιωμένοι Διατροφή και ηλικιωμένοι Η διατροφή αποτελεί τη σημαντικότερη ανάγκη για τη διατήρηση της ανθρώπινη ζωής σε όλα τα στάδιά της. Το είδος και η ποσότητα της τροφής που χρειάζεται ο άνθρωπος εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά Καρδιακή Ανεπάρκεια Απόστολος Καραβίδας Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Οι διαιτολόγοι, ως μέλη ολοκληρωμένων διεπιστημονικών και πολυεπιστημονικών ομάδων, διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα

Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα Ανθρώπινα δικαιώµατα Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα Περισσότερο από 100 εκατοµµύρια παιδιά, τα περισσότερα κορίτσια, δεν πηγαίνουν καν στο σχολείο. 44 εκατοµµύρια από αυτά ζουν στην Αφρική, 32 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα