15PROC Τηλ. : Fax :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002942150 2015-07-29. Τηλ. : 23713 51483 Fax : 23713 51292 E-mail : od10@halkidiki.gov.gr"

Transcript

1 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πολύγυρος, 29 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. : οίκ / 3214 Ταχ. /νση : ιοικητήριο-πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Νεκτ. Μαυροµουστάκης Τηλ. : Fax : Θέµα : ιακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προµήθεια υπολειπόµενου εξοπλισµού για την κατασκήνωση για παιδιά και νέους µε ειδικές ανάγκες στη Χαλκιδική". Έχοντας υπόψη: Α) Τις ακόλουθες διατάξεις Νόµων, όπως αυτές ισχύουν : 1. Το Π / 2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150 Α / ). 2. Το Π.. 60 / 2007 «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004 / 18 / ΕΚ Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. 64 Α / ), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2005 / 51 / ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005 / 75 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµ Το Π / 1998 «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92 / 50 / Ε.Ο.Κ. της 18 ης Ιουλίου 1992, όπως ισχύει σήµερα» (Φ.Ε.Κ. 230 Α / ). 4. Τον Ν / 1995 «Προµήθειες του ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. 19 Α / ), όπως τροποποιήθηκε µε το άρ. 8 του Ν / 1995 (Φ.Ε.Κ. 145 Α / ) και µε το άρ. 8 του Ν / 1999 (Φ.Ε.Κ. 199 Α / ). 5. Τον Ν / 1997 (Φ.Ε.Κ. 139 / Α / ) «Κύρωση της Συµφωνίας περί ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών». 6. Τον Ν / 2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.» (Φ.Ε.Κ. 160 Α / ). 7. Το Ν / 1974 «Περί Λογιστικού των Ν.Π...» (Φ.Ε.Κ. 204 Α / ). 8. Τον Ν / 1995 «Περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247 Α / ), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 1

2 21 και 23 του Ν / 2010 «ηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη» (Φ.Ε.Κ. 141 Α / ), και την Υ.Α. (Υπ. Οικονοµικών) υπ αρ / 739 «Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 1 του Ν / 1995, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (Φ.Ε.Κ Β / ). 9. Το Π / 2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194 Α/ ). 10. Τα άρ. 24 του Ν / 1994 «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος» (Φ.Ε.Κ. 43 Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Το Π / 2003 (Φ.Ε.Κ. 138 / Α / ) «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000 / 35 / για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 12. Τον Ν / 2005 (Φ.Ε.Κ. 30 / Α / ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον Ν / 2005 (Φ.Ε.Κ. 279 Α / ) «Τροποποίηση του Ν / 2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 13. Την υπ αρ / 2007 (Φ.Ε.Κ / Β / ) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας µε θέµα: «ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν / 2005, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν / 2005». 14. Τον Ν / 2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α / ). 15. Τον Ν / 2011 (Φ.Ε.Κ. 204 / Α / ) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων - [ ]». 16. Τον Ν /2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 120 Α/ ) όπως έχει τροποποιηθεί µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20 του Πρώτου Άρθρου του Ν / 2014 (Φ.Ε.Κ. 85 Α/ ). 17. Την υπ αρ. Π1 / 2380 / 2012 (Φ.Ε.Κ Β / ) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων» Κ.Υ.Α., των Υπουργών Οικονοµικών Εθνικής Άµυνας Εσωτερικών ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών και ικτύων Υγείας ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Ναυτιλίας και Αιγαίου. 18. Την υπ αρ. Π1 / 2390 (Φ.Ε.Κ Β / ) Υ.Α. «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». 19. Την υπ αρ. Π1 / 542 / εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» (Α Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5). 20. Τον Ν / 2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 68 Α / ). 21. Την υπ αρ / (ΦΕΚ 1515 / B / ) «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου» Κ.Υ.Α., και την υπ αρ / (Φ.Ε.Κ / B / ) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ αρ / Υπουργικής Απόφασης». 22. Τον Ν / 2010 «ικαστική προστασία, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την Οδηγία 89 / 665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 178 Α / ). 23. Τον Ν / 2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ). 15PROC

3 24. Τον Ν / 2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση, ενσωµάτωση Οδηγίας 2009 / 50 / ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 85 Α / ). 25. Τον Ν / 1997 «ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 107 Α / ). 26. Το Π.. 30 / 1996 «Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 21 Α / ). 27. Το Π / 2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 226 Α / ). 28. Το άρθρο 63 του Ν / 2014 (Φ.Ε.Κ. 93 / Α / ) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρ. 41 του Π / 1990 [που όµως µε τη δηµοσίευση και εφαρµογή του Π / 1996 (Φ.Ε.Κ. 266 / Α / ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» έπαυσε να ισχύει] και του άρ. 42 της υπ αρ / 1993 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών («Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.», Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., Φ.Ε.Κ. 185 Β / , διόρθωση σφάλµατος στο τ. 550 Β / 1993). 29. Τον Ν / 1999 «Επικύρωση Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45 Α / ). 30. Την υπ' αρ / 2565 / ΟΣ / "Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες" Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ / Β / ). 31. Το άρ. 8 ("Κρατικές Προµήθειες") του Ν / 1999 "Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 199 / Α / ), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα άρ. 2 του Ν / 2002 (Φ.Ε.Κ. 242 / Α / ) και 9 του Ν / 2002 (Φ.Ε.Κ. 329 / Α / ) και όπως το άρθρο αυτό εφαρµόζεται µετά την έναρξη ισχύος του Ν / Το άρ. 35 του Ν / 2005 "Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης" (Φ.Ε.Κ. 202 / Α / ). 15PROC Β) Τα ακόλουθα έγγραφα : 1) Την υπ αρ. 827 / Απόφαση της Π.Κ.Μ., για την ένταξη του έργου στο Ε.Τ.Π.Α. [Το έργο χρηµατοδοτείται από το Π..Ε. (αριθµός ενάριθµου έργου 2010ΕΠ ), είναι ενταγµένο στο Πρόγραµµα "Μακεδονία - Θράκη " και συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α.. Η δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί από το Ε.Σ.Π.Α και εντάσσεται στα πλαίσια της ΕΠ0088 ΣΑΕ του Π..Ε.]. 2) Την υπ' αρ. πρωτ / σύµφωνη γνώµη της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής της Π.Κ.Μ., για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου και την διαδικασία που θα ακολουθηθεί. 3) Την υπ' αρ 1392 / (Α Α: 696Μ7ΛΛ-048) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για την έγκριση: α) της διενέργειας του διαγωνισµού, και β) των όρων της ιακήρυξης. Γ) Την ανάγκη διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προµήθεια υπολειπόµενου εξοπλισµού για την κατασκήνωση για παιδιά και νέους µε ειδικές ανάγκες στη Χαλκιδική". ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ηλεκτρονικό διεθνή µειοδοτικό ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προµήθεια υπολειπόµενου εξοπλισµού για την 3

4 κατασκήνωση για παιδιά και νέους µε ειδικές ανάγκες στη Χαλκιδική", που βρίσκεται 15PROC στη Στρατονίκη Χαλκιδικής, προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50 ) [µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.], µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και µε τη δυνατότητα τµηµατικής κατακύρωσης ανά συνολική οµάδα. * * * ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τίτλος έργου "Προµήθεια υπολειπόµενου εξοπλισµού για την κατασκήνωση για παιδιά και νέους µε ειδικές ανάγκες στη Χαλκιδική". Αναθέτουσα Αρχή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Είδος ιαγωνισµού Ηλεκτρονικός διεθνής δηµόσιος µειοδοτικός, µε σφραγισµένες προσφορές. Αριθµός ιακήρυξης / 3214 / 2015 Σύµφωνη γνώµη Ενδιάµ. ιαχειρ. Αρχής 5567 / Εγκριτική Απόφαση Οικονοµ. Επιτροπής 1392 / (Α Α 696Μ7λλ-048) Φορέας για τον οποίο προορίζεται η "Κατασκήνωση ΕΣΒΕ, ΚΕΠΕΠ, ΚΕΑ προµήθεια. Ευρωκατασκήνωση Ολυµπιάς", διά της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής. ιαδικτυακός τόπος υποβολής ιαδικτυακή πύλη του προσφοράς. Ε.Σ.Η. Η.Σ. Προθεσµία υποβολής ηλεκτρονικών Σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακές ηµέρες, προσφορών, µετά την οποία οι αρχόµενες από την ανάρτηση στην Εφηµερίδα προσφορές αποκλείονται αυτοµάτως ως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µέχρι τις εκπρόθεσµες. 2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.00'. Χρόνος υποβολής εγγράφων, (άρ. 5 της 3 εργάσιµες ηµέρες, από , µέχρι Υ.Α. Π1 / 2390 / 2013), µετά τον οποίο 2015, (ώρες κατάθεσης 08:00-15:00, ή οι προσφορές αποκλείονται αυτεπαγγέλτως ως εκπρόθεσµες και επιστρέ- παραληφθεί εντός της τριήµερης προθεσµίας). ταχυδροµική αποστολή, η οποία θα έχει φονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 4

5 Χρόνος διενέργειας διαγωνισµού 15PROC (ηλεκτρονικής αποσφράγισης , ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών, καθώς και ελέγχου των αντίστοιχων εγγράφων). Επιτροπή Εξέτασης Προσφορών Η πενταµελής Επιτροπής ιενέργειας Ανοικτών & ιεθνών ιαγωνισµών, που έχει οριστεί µε την υπ αρ. 274 / [Α Α 79ΒΜ7ΛΛ-ΨΞ7] Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. Συνολική (για 13 Οµάδες) ιακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια προϋπολογισθείσα δαπάνη ογδόντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά ( ,50 ) [µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.]. Ηµ/νία αποστολής περίληψης στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ηµ/νία δηµοσίευσης περίληψης στο Φ.Ε.Κ. Ηµ/νία δηµοσίευσης περίληψης στον Τύπο Ηµ/νία αποστολής στο Επιµελητήριο και στην Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε. Ηµ/νία ανάρτησης στο Κ.Η.Μ. Η.Σ Ηµ/νία ανάρτησης στο Ε.Σ.Η. Η.Σ Ηµ/νία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Π. Κ. Μ. Κριτήριο αξιολόγησης και κατακύρωσης Χαµηλότερη τιµή. Ηµέρες ισχύος προσφορών 120 ηµερολογιακές ηµέρες, αρχόµενες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. ιάρκεια σύµβασης Από την υπογραφή της µέχρι την λήξη που ορίζεται στο Παράρτηµα 1 της παρούσας για την καθεµιά Οµάδα. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής Ποσοστό 2% της προεκτιµώµενης αξίας της (Με λήξη 30 ηµερολογιακές ηµέρες από σύµβασης εκτός του Φ.Π.Α. την εποµένη της λήξης ισχύος των προσφορών). Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να

6 (Με λήξη τουλάχιστον 60 15PROC ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. της λήξης ισχύος της Σύµβασης) Παροχή πληροφοριών Νεκτ. Μαυροµουστάκης, ιοικητήριο, 1 ος όροφος, γραφείο 56, τηλ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Άρθρο 1 : Υποψήφιοι ανάδοχοι. 2. Άρθρο 2 : Προαπαιτούµενα για τη συµµετοχή υποψηφίου στον ηλεκτρονικό ιαγωνισµό. 3. Άρθρο 3 : Υποβολή ηλεκτρονικής προσφοράς. 4. Άρθρο 4 : Περιεχόµενα του φακέλου προσφοράς. 5. Άρθρο 5 : ιαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών. 6. Άρθρο 6 : ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών & ανάδειξης µειοδότη. 7. Άρθρο 7 : ιαδικασία κατακύρωσης. 8. Άρθρο 8 : Ενστάσεις - Προσφυγές. 9. Άρθρο 9 : Εγγυήσεις. 10. Άρθρο 10 : ιάρκεια, εκτέλεση & τροποποιήσεις της Σύµβασης. 11. Άρθρο 11 : Τιµή. 12. Άρθρο 12 : Πληρωµή - Κρατήσεις. 13. Άρθρο 13 : Καταγγελία σύµβασης, έκπτωση αναδόχου, κυρώσεις. 14. Παραρτήµατα : - Παράρτηµα 1 : Γενικοί και ειδικοί όροι της Σύµβασης, - Παράρτηµα 2 : Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, - Παράρτηµα 3 : Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών συµµετοχής & καλής εκτέλεσης, - Παράρτηµα 4 : Σχέδιο της Σύµβασης, και - Παράρτηµα 5 : Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών και Προϋπολογισµού των υπό προµήθεια αντικειµένων κατά Οµάδες. ΑΡΘΡΟ 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ 6

7 Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: 15PROC Α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί ή κοινοπραξίες, που δραστηριοποιούνται σε αντικείµενα συναφή προς την παρούσα προµήθεια (ήτοι στην προµήθεια εξοπλισµού πάσης φύσεως που είναι αναγκαίος για τη λειτουργία της κατασκήνωσης, όπως αυτός ο εξοπλισµός περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα 5, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας ιακήρυξης), και που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε τον Ν / 1997 και σύµφωνα µε το άρ. 5 της Οδηγίας 2004 / 18 / ΕΚ (άρ. 4 του Π.. 60 / 2007). Β) Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρ. 7 του Π / Γ) Κοινοπραξίες προµηθευτών. Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα οικεία εµπορικά ή επαγγελµατικά µητρώα και να προσκοµίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Τα µη εγκατεστηµένα στην Ελλάδα πρόσωπα υποχρεούνται να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε εµπορικά ή επαγγελµατικά µητρώα του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκοµίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόµενα στο άρ. 44 του Π.. 60 / ιευκρινίζονται και τα εξής: 1) Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται στο διαγωνισµό από µέλος του.σ. ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Ε.Π.Ε., οι Ο.Ε. και οι Ε.Ε. εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 2) Σε περίπτωση σύµπραξης επιχειρήσεων (ένωσης ή κοινοπραξίας), οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στον ίδιο διαγωνισµό περισσότερες από µία εταιρίες ή κοινοπραξίες. 3) Σε περίπτωση σύµπραξης επιχειρήσεων (ένωσης ή κοινοπραξίας), για την κατάθεση προσφοράς δεν απαιτείται η σύµπραξη να έχει λάβει κάποια νοµική µορφή. Αν όµως επιλεγεί ως ανάδοχος, θα πρέπει πριν την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει συµβολαιογραφική πράξη σύστασης κοινοπραξίας, 7

8 υπογεγραµµένη από τους νόµιµους εκπροσώπους των επιχειρήσεων που την 15PROC απαρτίζουν. Στη συµβολαιογραφική πράξη θα πρέπει κατ ελάχιστο να αναφέρονται τα εξής: α) ότι τα µέλη της ευθύνονται ευθέως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον απέναντι στην Π.Ε.Χ. για οποιαδήποτε υποχρέωση της κοινοπραξίας σχετικά µε το έργο που θα αναλάβουν, β) η έδρα της κοινοπραξίας, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που τη συναπαρτίζουν και ο κοινός εκπρόσωπός τους, και γ) τα ποσοστά συµµετοχής καθεµιάς από τις συµπράττουσες επιχειρήσεις. 4) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει τµήµα του έργου που θα αναλάβει σε τρίτον, θα πρέπει να προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του τρίτου, στην οποία εκείνος θα δηλώνει ότι δέχεται να αναλάβει την εκτέλεση του έργου, περιγράφοντας επακριβώς το τµήµα που θα αναλάβει και τον τρόπο µε τον οποίο θα το υλοποιήσει, ενώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να προσκοµίζονται σύµφωνα µε όσα ισχύουν και για τον υποψήφιο ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (δηλαδή οι υποψήφιοι προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ. - ιαδικτυακή πύλη ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: Περαιτέρω, οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του Συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούµενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το Σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γεν. ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 8

9 Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής 15PROC Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο Σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γεν. ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπ. Ανάπτυξης, αποστέλλοντας είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του Π.. 60 / 2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος - µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα το έγγραφο εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. ΑΡΘΡΟ 3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.), µέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, ύστερα από προθεσµία πενήντα δυο (52) ηµερολογιακών ηµερών, αρχοµένων από την εποµένη της 9

10 ηµεροµηνίας αποστολής περίληψης της ιακήρυξης στην επίσηµη Εφηµερίδα των 15PROC Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ., σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Ν / 2013 (Φ.Ε.Κ. Α / ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 / 2390 / 2013 (Φ.Ε.Κ Α / ), στο Π.. 60 / 2007 (Φ.Ε.Κ. 64 Α / ) και συµπληρωµατικά στο Π / 2007 (Φ.Ε.Κ. 150 Α / ). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τους στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς, καθώς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του Συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ. 6 3 του Ν / 2013 και στο άρθρο 6 της Υ.Α. Π1 / 2390 / 2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» (ΦΕΚ 2677 Β / ). Η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στα σχετικά άρθρα της παρούσας. Επί ποινή αποκλεισµού οι προσφορές πρέπει να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά: Α) να είναι δακτυλογραφηµένες, συντεταγµένες στην ελληνική γλώσσα [µε µοναδική αποδεκτή εξαίρεση τεχνικούς όρους και τα συνηµµένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία καθώς και διεθνείς πιστοποιήσεις προτύπων (π.χ. ISO, ΕΛΟΤ κ.λπ.), που µπορούν να είναι συντεταγµένα στην Αγγλική γλώσσα] και σύµφωνες µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην παρούσα, να φέρουν αρίθµηση σε κάθε σελίδα και µονογραφή σε κάθε φύλλο. Επιπλέον, οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει να περιέχουν Πίνακα Περιεχοµένων, ο οποίος θα αντιστοιχίζει κάθε κεφάλαιο ή τµήµα της προσφοράς σε συγκεκριµένες σελίδες της προσφοράς, ενώ παράλληλα θα παραπέµπει στην συγκεκριµένη παράγραφο απαίτηση της ιακήρυξης που σχετίζεται µε το προσφερόµενο αντικείµενο. Β) Να ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, αρχόµενες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς των 10

11 προσφορών δύναται να παραταθεί, ύστερα από σχετικό αίτηµα της Αναθέτουσας 15PROC Αρχής και συναίνεση του υποψηφίου αναδόχου, για χρονικό διάστηµα µέχρι και ίσο προς το αρχικό, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 3του Π / Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά. Γ) Να µην περιέχουν αντιπροσφορές, εναλλακτικές προσφορές ή οποιονδήποτε άλλο όρο ή αίρεση ή προϋπόθεση που παρεκκλίνει από τις προδιαγραφές της ιακήρυξης. Κάθε υποψήφιος, µε µόνη την συµµετοχή του στον διαγωνισµό, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της ιακήρυξης, γενικούς και ειδικούς. Κάθε ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται µε δική του ευθύνη µέσω του Συστήµατος τόσο για τους όρους όσο και για τυχόν τροποποιήσεις της ιακήρυξης, ενώ δεν δεσµεύουν την Αναθέτουσα Αρχή πληροφορίες που έχουν δοθεί σε οποιονδήποτε µε τρόπο διαφορετικό από την επίσηµη ενηµέρωση µέσω του Συστήµατος. ιευκρινίσεις και συµπληρωµατικές πληροφορίες παρέχονται µέσω του Συστήµατος, είτε µετά από σχετικό αίτηµα ενδιαφεροµένου, που υποβάλλεται κατά τον ίδιο τρόπο, είτε και µε πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής, όταν το κρίνει χρήσιµο για την οµαλότερη διεξαγωγή του διαγωνισµού και τη διευκόλυνση των υποψηφίων. Ειδικότερα, σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τους όρους της ιακήρυξης µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 2 περ. α' του Π..118 / 2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσµία αυτή συντέµνεται σε τέσσερις (4) ηµέρες. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. εξής: ΑΡΘΡΟ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως 11

12 Α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 15PROC Προσφορά», και Β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Με τον όρο «(υπο)φάκελος» νοείται κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο Σύστηµα. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον υποψήφιο ανάδοχο σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του. Α) Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» : Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται η εγγυητική επιστολή συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, καθώς και τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: ικαιολογητικά συµµετοχής: Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου.pdf, σύµφωνα µε το άρ. 5Α Β.1α. του Π / 2007, τον Ν / 2013 (ΦΕΚ Α / ) και το άρ. 11 της Υ.Α. Π1 / 2390 / 2013, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: Α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα άρ. 6 1 εδ. α' και άρ. 25 του Π / 2007 και το άρθρο της Υ.Α. Π1 / 2390 / Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου.pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Υπηρεσία ιεξαγωγής του ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας ηλεκτρονικής προσφοράς. Το ποσό της δεν µπορεί να είναι µικρότερο από ποσοστό 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. 12

13 Β) Υπεύθυνη δήλωση του άρ. 8 4 του Ν / 1986 (άρ. 6 1 εδ. β' του Π / 15PROC ), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i. Αναγράφουν τα στοιχεία του ιαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν, ii. ηλώνουν : α) ότι γνωρίζουν τους όρους της ιακήρυξης του ιαγωνισµού και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα, β) ότι η προσφορά τους είναι απολύτως σύµφωνη µε τους όρους και τις προδιαγραφές της ιακήρυξης, και γ) ότι η προσφορά τους ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, αρχόµενες από την εποµένη της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού. iii. ηλώνουν ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: - εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στο άρ. 6 2 εδ. α περ. (1) του Π / (άρ του Π.. 60 / 2007). - εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στο άρ. 6 2 εδ. α περ. (2) του Π / 2007 καταστάσεις. - Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αναφέρονται στο άρ. 6 2 εδ. α περ. (3) του Π / Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (προκειµένου για νοµικά πρόσωπα) ή το ειδικό επάγγελµά τους (προκειµένου για φυσικά πρόσωπα), µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο (άρ. 6 2 εδ. α περ. (4) του Π / 2007). Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (προκειµένου για νοµικά πρόσωπα) ή το ειδικό επάγγελµά τους (προκειµένου για φυσικά πρόσωπα). - εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της υποψήφιας επιχείρησης και δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στο άρ. 6 2 εδ. γ περ. (2) του Π / 2007 κατάσταση, δηλαδή πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία κήρυξης σε ανάλογη κατάσταση. iv. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή (και έντυπη προσκόµιση, όπου αυτό απαιτείται) των δικαιολογητικών του άρ. 6 2 & 3 του Π / 2007 και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρ. 20 του ιδίου Π... 13

14 v. ηλώνουν ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµό του Ελληνικού ηµοσίου ή 15PROC των Ο.Τ.Α. µε Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκειµένου δε για Οίκους ή Συµβούλους του εξωτερικού, απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί από αντίστοιχη Αρχή της χώρας όπου έχουν την έδρα τους. vi. ηλώνουν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής τους, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά µε το αποτέλεσµα του ιαγωνισµού. Γ) Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο ιαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης (άρ. 6 1 εδ. γ του Π / 2007). Εξάλλου, σε περίπτωση που η συµµετέχουσα επιχείρηση συναπαρτίζεται από περισσότερες της µιας επιχειρήσεις, αναγράφονται οι επιχειρήσεις που την συναπαρτίζουν. Τέλος, σε περίπτωση σύµπραξης, η προσφορά υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων όσων συµπράττουν. Στην περίπτωση της σύµπραξης ισχύον και τα εξής: 1) επιπλέον απαιτείται δήλωση σύστασης ένωσης παρόχων υπηρεσιών, στην οποία θα περιγράφεται το αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, καθώς επίσης ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και ο νόµιµος αναπληρωτής του, και 2) οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαµβάνουν τον όρο ότι καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. ) Όταν πρόκειται για Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε, υποβάλλουν : Φ.Ε.Κ. σύστασης, Πρακτικό.Σ. περί συγκρότησής του σε σώµα, Καταστατικό της εταιρίας µε όλες τις τυχόν υπάρχουσες τροποποιήσεις του, κατά περίπτωση, ώστε να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας, καθώς επίσης και νοµιµοποιητικό έγγραφο του νοµικού προσώπου προς τον νόµιµο εκπρόσωπό του, που τον εξουσιοδοτεί να εκπροσωπήσει το νοµικό πρόσωπο στον συγκεκριµένο διαγωνισµό. Όταν πρόκειται για Συνεταιρισµό, υποβάλλονται τα - κατά τα ανωτέρω - κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς και υπεύθυνη δήλωση (υπογεγραµµένη από τον Πρόεδρο του.σ. του Συνεταιρισµού), στην οποία δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις για λογαριασµό του Συνεταιρισµού υπογράφει ο Πρόεδρος του.σ. του, ενώ το προσκοµιζόµενο Ποινικό Μητρώο αφορά επίσης εκείνον. 14

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002947048 2015-07-31

15PROC002947048 2015-07-31 15PROC009708 015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31.07.015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Λ. Συγγρού 80-88 :ΤΚ 117 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 27-4-2015 Αριθ. Πρωτ.:2537

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638963 2015-03-13

15PROC002638963 2015-03-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ Ω ΩΝΗΣ [Αρ. Πρωτ.: 454/19.1.2015] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ω ΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 157.570,73

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535133 2015-01-21

15PROC002535133 2015-01-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΓΩΝ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Α Γενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

AVGAS 100LL». www.promitheus.gov.gr

AVGAS 100LL».   www.promitheus.gov.gr Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι,.... -.. Αρ. Πρωτ.: ΑΖ/Φ306/ Γενική /νση: Οικονοµικών Υποθέσεων /νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Προµηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002729869 2015-04-27

15PROC002729869 2015-04-27 15PROC002729869 2015-04-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ηλεκτροφωτισμού Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 14, 17121 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Πληροφορίες : Θεολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακήρυξη -- Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου -- 2016 Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακήρυξη -- Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου -- 2016 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμας, 18 Αυγούστου 2015 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 35397 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα