Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Όνοµα εταιρείας: Information Systems Impact URL: Τίτλος Case study: Οι Τουριστικές Επιχειρήσεις και Οργανισµοί µπορούν πλέον να εκµεταλλευτούν αποτελεσµατικά τις δυνατότητες ηλεκτρονικής προβολής και διάθεσης των υπηρεσιών τους. Μέσω της πλατφόρµας της Information Systems Impact, Προµηθευτές Τουριστικών Υπηρεσιών αλλά και Ενδιάµεσοι Φορείς έχουν στη διάθεσή τους ένα ευέλικτο εργαλείο για την εµπορική αξιοποίηση του ιαδικτύου και των ευκαιριών που προσφέρει. Προφίλ εταιρίας: Η Information Systems Impact δραστηριοποιείται στο χώρο των υπηρεσιών e-business µε στόχο την παροχή ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών λύσεων για την αυτοµατοποίηση και ολοκλήρωση των εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών ενός οργανισµού και την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. Τα προϊόντα και οι ολοκληρωµένες λύσεις της εντάσσονται στον ευρύτερο χώρο του B2B/B2C και πιο συγκεκριµένα στην παροχή λύσεων Ολοκλήρωσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Integration) σε όλο τα φάσµα της (ηλεκτρονικές προµήθειες, κανάλια πωλήσεων, ηλεκτρονικές αγορές - marketplaces) σε εξειδικευµένες Κάθετες Αγορές όπως του Λιανεµπορίου (Retail), Φιλοξενίας και Μαζικής Εστίασης (Hospitality), Βιοµηχανοποιηµένων Προϊόντων (CPG), Αναλωσίµων (MRO), Φαρµακευτικών (Pharmaceutical), Τραπεζικού (Banking), κλπ. Οι λύσεις της Information Systems Impact έχουν βραβευθεί από τη Microsoft EMEA στα πλαίσια των ετήσιων RAD (Retail Application Developer) Awards 2002 και Περισσότερες από επιχειρήσεις ήδη χρησιµοποιούν λύσεις της Information Systems Impact, οι οποίες διακινούν πάνω από 60% του όγκου των διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών συναλλαγών στον Ελληνικό χώρο. Επιχειρηµατική Ανάγκη Κατά τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη του ιαδικτύου έχει επιφέρει σταδιακά σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο προβολής και διάθεσης των τουριστικών υπηρεσιών παγκόσµια. Οι παραδοσιακές µέθοδοι για τη διαφήµιση των υπηρεσιών µίας επιχείρησης καθώς και τη λήψη online κρατήσεων από πελάτες και συνεργάτες χάνουν διαρκώς έδαφος έναντι των εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας και συναλλαγών που παρέχει το διαδίκτυο, αφού µέσω αυτού: Επιτρέπεται η αδιάλειπτη (24x7x365) προβολή της επιχείρησης σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο Επιτυγχάνεται αύξηση της ανταγωνιστικότητας και διείσδυση σε νέες αγορές Υποστηρίζεται η αυτοµατοποίηση διαδικασιών πληροφόρησης και συναλλαγών µε αποτέλεσµα την µείωση επικοινωνιακών και λειτουργικών εξόδων Βελτιώνεται η ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών και ενδυναµώνονται οι σχέσεις µε πελάτες και συνεργάτες Ενισχύεται η συνολική επωνυµία της επιχείρησης (brand-name) Εντούτοις, οι προκλήσεις που σήµερα καλούνται να αντιµετωπίσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισµοί απέναντι στους νέους τρόπους προβολής και διάθεσης των υπηρεσιών τους είναι πολλές και εντοπίζονται τόσο σε επίπεδο στρατηγικής όσο και σε επίπεδο τεχνογνωσίας και εµπειρίας. Παράλληλα, την επιλογή της καταλληλότερης λύσης δυσχεραίνει το γεγονός ότι πολλές από τις διαθέσιµες προσφορές παρουσιάζουν σηµαντικά προβλήµατα, όπως: Αδυναµία ικανοποίησης των πραγµατικών αναγκών της τουριστικής επιχείρησης µε αποτέλεσµα την προσαρµογή του επιχειρηµατικού µοντέλου στην λύση και όχι την οµαλή ένταξη της λύσης στις επιχειρηµατικές διαδικασίες Μακροπρόθεσµες υλοποιήσεις, µε υψηλό κόστος υλοποίησης Ανεπαρκή ικανότητα επικοινωνίας µε τα εσωτερικά συστήµατα της τουριστικής επιχείρησης (π.χ. ERP, CRS, HMS), γεγονός που οδηγεί σε αύξηση του διαχειριστικού κόστους και σε ηµιτελής λύσεις Ανεπαρκή ικανότητα επικοινωνίας µε εξωτερικά συστήµατα και εφαρµογές (π.χ. Galileo GDS, Expedia) σε µία εποχή όπου η συνεργασία µε ηλεκτρονικούς ενδιάµεσους µπορεί να είναι καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχία της λύσης Χαµηλό βαθµό επεκτασιµότητας ο οποίος συντελεί σε υψηλά κόστη για την κάλυψη των µελλοντικών αναγκών της τουριστικής επιχείρησης

2 Λύση Η πλατφόρµα αποτελεί µία ευέλικτη λύση για την πλήρη κάλυψη των διαφορετικών επικοινωνιακών και εµπορικών αναγκών των τουριστικών επιχειρήσεων στο διαδίκτυο. Απευθύνεται σε: Τουριστικά Γραφεία Προµηθευτές Τουριστικών Υπηρεσιών: Ξενοδοχεία και Αλυσίδες Ξενοδοχείων, Γραφεία Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων, κλπ. Τουριστικούς Οργανισµούς και Επιχειρήσεις: Tour Operators, Ταξιδιωτικά Γραφεία, κλπ. Οι τρεις (3) βασικοί άξονες στους οποίους η λύση παρέχει προστιθέµενη αξία είναι: Προώθηση των ταξιδιωτικών πακέτων, προσφορών και υπηρεσιών στους τελικούς πελάτες και συνεργάτες, κατά µήκος του επιχειρηµατικού κυκλώµατος, παρέχοντας πλούσιο περιεχόµενο και αυτοµατοποιώντας τις διαδικασίες επικοινωνίας Αυτοµατοποίηση των υπαρχόντων καναλιών επικοινωνίας και επέκταση αυτών µε υποστήριξη ηλεκτρονικών κρατήσεων Ολοκλήρωση των υπαρχόντων εφαρµογών και δεδοµένων (ERP, CRM, CRS, κλπ.) ώστε να βελτιωθούν οι εσωτερικές διαδικασίες Η ικανότητα κάλυψης των διαφορετικών αναγκών ενός εύρους επιχειρήσεων, που µπορεί να ανήκουν σε ξεχωριστούς υποκλάδους του τουρισµού, είναι αποτέλεσµα της εµπειρίας και τεχνογνωσίας που ενσωµατώνει η λύση καθώς και των δυνατοτήτων παραµετροποίησης που παρέχει. Οι επιχειρήσεις µπορούν µέσα από ένα σύνολο εργαλείων να επιλέξουν αυτά που ταιριάζουν στο δικό τους επιχειρηµατικό προφίλ, διατηρώντας επιπλέον την ικανότητα της πλήρους παραµετροποίησης αυτών των εργαλείων στις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες τη δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης της λύσης κατά αντιστοιχία µε τη δυναµική πορεία και τις εξελισσόµενες ανάγκες της επιχείρησης Σε αυτά τα πλαίσια, η πλατφόρµα µπορεί επιλεκτικά ή συνδυαστικά να χρησιµοποιηθεί υπό δύο βασικούς άξονες Ως µέσο για την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής της επιχείρησης, όπου µέσω των εργαλείων διαχείρισης και προβολής περιεχοµένου επιτρέπει την αποτελεσµατική προσέγγιση των πελατών και συνεργατών της επιχείρησης παρέχοντάς τους διαφοροποιηµένη πληροφορία (ανά αγορά / γλώσσα, ανά είδος πελάτη ή συνεργάτη). Μερικές από τις βασικές δυνατότητες διαχείρισης και προβολής περιεχοµένου είναι o Εύκολη αναδόµηση και επέκταση του συνολικού διαδικτυακού κόµβου (νέες ενότητες, δυναµική ιεράρχηση ενοτήτων και µενού κλπ.) o Υποστήριξη εναλλακτικών µορφοτύπων (templates) για τη συνολική ή µερική ανανέωση του διαδικτυακού κόµβου (π.χ. εποχιακά templates) o υναµική σχεδίαση της δοµής και των περιεχοµένων κάθε ενότητας (εικόνες, κείµενα, multimedia) µε δυνατότητα προεπισκόπησης του αποτελέσµατος (preview) πριν τη δηµοσίευση o Μηχανισµός ελέγχου δηµοσίευσης της πληροφορίας (publishing control) ώστε να εξαλείφονται τα διαχειριστικά σφάλµατα αλλά και να υποστηρίζονται επίπεδα έγκρισης των υπό δηµοσίευση περιεχοµένων o ιαχείριση / προβολή πολυγλωσσικού περιεχοµένου (multilingual content) προσαρµόσιµου στις ανάγκες κάθε αγοράς όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση, µε σταδιακή δηµοσίευση κάθε µεταφρασµένης ενότητας όταν αυτή είναι έτοιµη o Εργαλεία µορφοποίησης κειµένου (text formatting tools) και µείωσης του διαχειριστικού κόστους (productivity tools) o Εργαλεία υποστήριξης marketing και επικοινωνίας (Advertisement Server και διαφήµιση, Media Bank, News / Press releases, Newsletters κλπ.) o Εργαλεία ενδυνάµωσης σχέσεων µε πελάτες και συνεργάτες (customer loyalty tools) όπως bonus tracking, prize lists, κλπ. o Πληροφοριακές περιοχές µελών, διαθέσιµες µόνο προς επιλεγµένους επισκέπτες του δικτυακού τόπου (π.χ. επαναλαµβανόµενοι πελάτες, συνεργάτες) για παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών προς αυτούς o Έξυπνος µηχανισµός αναζήτησης σε ελεύθερο κείµενο (free-text) καθώς και δυνατότητα αναζήτησης βάσει δυναµικών χαρακτηριστικών Ως κανάλι διάθεσης των υπηρεσιών της επιχείρησης (π.χ. διαµονή, µεταφορές, εκδροµές, εισιτήρια, πακέτα, κλπ.) προς πελάτες και συνεργάτες όπου, µέσω των εργαλείων διαχείρισης και υποστήριξης ηλεκτρονικών κρατήσεων, επιτρέπει την εφαρµογή της εµπορικής

3 πολιτικής της επιχείρησης και την απρόσκοπτη πώληση των υπηρεσιών της. Μερικές από τις βασικές δυνατότητες διαχείρισης και υποστήριξης ηλεκτρονικών κρατήσεων είναι o Υποστήριξη ενός εύρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών όπως διαµονή, µεταφορές, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, εκδροµές, αεροπορικά εισιτήρια, πακέτα, συνέδρια κλπ. o ιαχείριση των συµβολαίων µε πελάτες και συνεργάτες και υποστήριξη πολλαπλών τιµολογιακών µοντέλων (π.χ. supplements, discounts, extra beds, κλπ.) καθώς και πολιτικών διαθεσιµότητας (π.χ. standard availability, allotment, κλπ.) ανά συµβόλαιο o ιαχείριση πολιτικών χρέωσης (π.χ. prepayment, cancellation, last minute, κλπ.) o Μηχανισµός διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών κρατήσεων µε δυνατότητες online ελέγχου τιµολογιακής πολιτικής και διαθεσιµότητας δωµατίων ανά πελάτη o Εργαλείο δηµιουργίας δυναµικών πακέτων από τον πελάτη βάσει των διαθέσιµων υπηρεσιών (Build-Your-Trip) o Υποστήριξη o ιασύνδεση µε τραπεζικά και άλλα συστήµατα για την online χρέωση του πελάτη µέσω εκκαθάρισης πιστωτικής κάρτας o ιαχείριση κράτησης από τον πελάτη µε δυνατότητες ανάκτησης, ακύρωσης ή και αλλαγής. Έλεγχος ακυρωτικής πολιτικής o Υποστήριξη πολλαπλών νοµισµάτων o Παραγωγή στατιστικών και αναφορών σχετικά µε κρατήσεις, συµβόλαια και διαθεσιµότητες o ιασύνδεση µε ενδοεπιχειρησιακά συστήµατα (π.χ. HMS, CRS, ERP) καθώς και άλλες εφαρµογές τρίτων (content providers, travel portals, GDS) για την αµφίδροµη ανταλλαγή πληροφοριακών ή και εµπορικών στοιχείων Οφέλη Η επιλογή της λύσης από ηγετικές επιχειρήσεις του τουριστικού και ξενοδοχειακού χώρου είναι ενδεικτική των σηµαντικών επιχειρηµατικών οφελών που η πλατφόρµα παρέχει τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο. Αυτά περιλαµβάνουν: Ουσιαστική κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης: Η λύση προσαρµόζεται απόλυτα στις ανάγκες και απαιτήσεις της επιχείρησης ούτως ώστε η ηλεκτρονική παρουσία να είναι εναρµονισµένη µε τις εµπορικές δραστηριότητες και διαδικασίες της επιχείρησης Ολοκληρωµένη προβολή της επιχείρησης και των υπηρεσιών της ανά αγορά όπου δραστηριοποιείται, µε αποτέλεσµα την παροχή σωστής πληροφόρησης προς τους πελάτες και συνεργάτες καθώς και τη δραµατική αύξηση της επισκεψιµότητας του δικτυακού τόπου της επιχείρησης Αύξηση της πελατειακής βάσης και διείσδυση σε νέες αγορές τόσο µέσω της παροχής ολοκληρωµένης πληροφόρησης ανά αγορά όσο και µέσω της ηλεκτρονικής διάθεσης των υπηρεσιών (ηλεκτρονικές κρατήσεις) Μείωση του επικοινωνιακού κόστους για την προβολή της επιχείρησης σε πελάτες και συνεργάτες Μείωση του λειτουργικού κόστους για την εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών Μείωση του λειτουργικού κόστους για τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών κρατήσεων Μειωµένος φόρτος εργασίας και λιγότερη γραφειοκρατία µέσω της αυτοµατοποίησης των διαδικασιών ηλεκτρονικής προβολής και διάθεσης των υπηρεσιών Οφέλη Κόστους Ευκαιρίας: περισσότεροι πελάτες µπορούν να εξυπηρετηθούν στον ίδιο χρόνο, καλύτερη εξυπηρέτηση µε το ίδιο ή και µικρότερο κόστος Ένα Σηµείο Τροφοδότησης Πληροφορίας: η πλατφόρµα συνοδεύεται από έναν ευρύτατα δοκιµασµένο µηχανισµό διασύνδεσης και ολοκλήρωσης µε τρίτα συστήµατα και εφαρµογές (π.χ. ERP, HMS, CRS, GDS, Travel Portals, κλπ.). Κατά αυτόν τον τρόπο µειώνεται το διαχειριστικό κόστος, αποφεύγονται τα λάθη επαναπληκτρολογήσεων ενώ παράλληλα µπορούν να υποστηριχθούν συµφωνίες µε ηλεκτρονικούς ενδιάµεσους και άλλους φορείς (π.χ. Expedia, Galileo, κλπ.) Η επεκτασιµότητα που χαρακτηρίζει την πλατφόρµα καθώς και οι τεχνολογίες αιχµής που χρησιµοποιεί, εξασφαλίζουν την αντίστοιχη επένδυση σε βάθος χρόνου Παράλληλα, η αποτελεσµατική µέθοδος διαχείρισης έργων καθώς και το αυστηρό πλάνο ολοκλήρωσης που ακολουθούνται από την Information Systems Impact οδηγούν σε σύντοµο time-to-market και εποµένως συµβάλουν σε µία γρήγορη επιστροφή στην επένδυση (ROI).

4 Η λύση ΕΝ αποτελεί τυποποιηµένο προϊόν ή υπηρεσία, αντίθετα είναι µία λύση που προσαρµόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες µίας επιχείρησης ΕΝ είναι δύσκολο στην χρήση του, αντίθετα είναι ιδιαίτερα ευέλικτο ΕΝ απαιτεί αλλαγές στις υπάρχουσες υποδοµές, αντίθετα τις ολοκληρώνει και τις αξιοποιεί περαιτέρω ΕΝ απαιτεί µακροχρόνιες υλοποιήσεις Υλοποίηση Η πλατφόρµα της Information Systems Impact αποτελεί ένα ολοκληρωµένο εργαλείο ανάπτυξης και προβολής περιεχοµένου καθώς και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών κρατήσεων σε οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισµού. Η αρχιτεκτονική της πλατφόρµας ακολουθεί το µοντέλο των κατανεµηµένων εφαρµογών πολλαπλών επιπέδων (n-tier) και κάνει χρήση όλων των σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών. Η πλατφόρµα αποτελείται από τρία (3) βασικά modules: Corporate Information Management (CIM) Ηλεκτρονικές Κρατήσεις (Electronic Reservations) Enterprise Application Integration (EAI) Το Corporate Information Management (CIM) Module παρέχει έναν ευέλικτο και επεκτάσιµο µηχανισµό διαχείρισης περιεχοµένου, ο οποίος παρέχει προδιαγεγραµµένα προφίλ περιεχοµένου για διάφορες κατηγορίες περιεχοµένου, ενώ µπορεί να επεκταθεί ώστε να υποστηρίξει κάθε δυνατό περιεχόµενο: Προορισµοί: τοποθεσίες, αγορές, µεταφορές, διαµονή, καιρός, κλπ. Υπηρεσίες: πακέτα προσφορών και διαχείρισή τους, φυλλάδια, κλπ. Υλικό Marketing: newsletter, νέα, ανακοινώσεις τύπου, κλπ. Κοινότητες (Communities): Repeaters, Business Partners, Point System & Awards, κλπ. Επιπλέον Πληροφορίες: προφίλ εταιρίας, θέσεις εργασίας, κλπ. Η πλατφόρµα έχει τη δυνατότητα να διατηρεί ξεχωριστά το περιεχόµενο από το αισθητικό µέρος του web site, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η δυναµική ανανέωση αυτού µέσω templates (µορφοτύπων) µε ιδιαίτερα απλό και εύχρηστο τρόπο. Η προσθήκη / τροποποίηση / διαγραφή περιεχοµένου γίνεται µε πολύ απλό τρόπο µε τη χρήση ενός web browser. Υποστηρίζεται πολυγλωσσικό περιεχόµενο. Το υποσύστηµα αυτό έχει αναπτυχθεί χρησιµοποιώντας τεχνολογίες Microsoft ASP.NET για την ανάπτυξη του User Interface και των µηχανισµών επεξεργασίας περιεχοµένου ενώ όλο το περιεχόµενο αποθηκεύεται σε Microsoft SQL Server 2000 βάσεις δεδοµένων. Παράλληλα, χρησιµοποιείται το SQL Server 2000 Web Services Toolkit για άµεση λήψη των δεδοµένων από τις Βάσεις εδοµένων σε XML µορφή. To hosting των web sites γίνεται µε Internet Information Services 6.0 (IIS6.0) του Windows Server Το υποσύστηµα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (ereservations module) παρέχει έναν πλήρη µηχανισµό: ιαχείρισης Προµηθευτών/Πελατών: εταιρικοί και τελικοί πελάτες, συνεργάτες, χρήστες, διαχείριση συµβολαίων, κλπ. ιαχείρισης Υπηρεσιών: ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, µεταφορές, εκδροµές, αεροπορικά εισιτήρια κλπ. ιαχείρισης Ταξιδιωτικών Πακέτων και προσφορών, κλπ. ιαχείρισης ιαθεσιµότητας: standard availability, allotment / commitment, στατιστικές αναφορές, κλπ. ιαχείρισης Κρατήσεων: παρακολούθηση, κρατήσεις / ακυρώσεις, στατιστικές αναφορές, κλπ. Ηλεκτρονικών Πληρωµών (e-payment): υπολογισµός προκαταβολών, ακυρωτικές πολιτικές, last minute, κλπ. Παράλληλα, το υποσύστηµα αυτό υποστηρίζει εξελιγµένο µηχανισµό αναζήτησης (search engine) σε πολλές γλώσσες και για όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες ενώ παρέχει και ειδικούς wizards (π.χ. build your trip). Το συγκεκριµένο υποσύστηµα έχει αναπτυχθεί µε την ανάπτυξη Microsoft.NET Classes σε Visual C#, οι οποίες εκτελούν όλο το business logic της εφαρµογής. Το Windows Server 2003 χρησιµοποιείται ως application server. Το υποσύστηµα Ολοκλήρωσης (Integration) παρέχει όλους εκείνους τους µηχανισµούς οι οποίο επιτρέπουν: Φόρτωση περιεχοµένου στην εφαρµογή Real-time πρόσβαση σε δεδοµένα που βρίσκονται σε τρίτα συστήµατα

5 Η πλατφόρµα µπορεί να δεχτεί περιεχόµενο σε οποιοδήποτε format (XML, ASCII, κλπ.), τόσο µε τη χρήση κλασσικών µεθόδων batch-loading όσο και µέσω ολοκλήρωσης µε τρίτους παρόχους περιεχοµένου (content providers) µέσω προδιαγεγραµµένων αρχείων XML και τη χρήση XML Web Services σε ASP.NET. Στις περιπτώσεις που απαιτείται real-time πρόσβαση σε υπάρχοντα εσωτερικά συστήµατα είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά µέσω ODBC ή µέσω ειδικών providers (όπως.net Managed Provider for Oracle, SQL Server 2000 Driver for JDBC, κλπ.). Σε περιπτώσεις που υπάρχουν backend συστήµατα AS400 είναι δυνατή η χρήση του Microsoft Host Integration Server. Οι υπηρεσίες αναζήτησης χρησιµοποιούν τεχνολογίες free-text search του Microsoft SQL Server Χρησιµοποιούνται οι υπηρεσίες Microsoft Message Queuing (MSMQ) του Windows Server 2003 για την ασύγχρονη επεξεργασία αιτηµάτων. Έχει αναπτυχθεί ειδικός µηχανισµός ο οποίος αναλαµβάνει µέσω XML Web Services και MSMQ να εκτελεί transactions µεταξύ πολλαπλών Βάσεων εδοµένων (σε περιπτώσεις που υπάρχουν πολλαπλές Βάσεις εδοµένων σε διαφορετικά συστήµατα, ακόµα και τρίτων κατασκευαστών). Πελάτες Aeolos Travel Κατέχοντας την ηγετική θέση στην αγορά εισερχόµενου τουρισµού της Κύπρου, ο τουριστικός οργανισµός AEOLOS, µέλος ενός από τους ισχυρότερους τουριστικούς οµίλους σε παγκόσµιο επίπεδο (TUI Group), κινήθηκε στρατηγικά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος πώλησης τουριστικών υπηρεσιών και αυτοµατοποίησης εµπορικών συναλλαγών. Αξιολογώντας µία σειρά από λύσεις και υπό την συµβουλευτική ιδιότητα του TUI Group σε θέµατα τεχνολογίας, ο τουριστικός οργανισµός AEOLOS εµπιστεύτηκε στην Information Systems Impact τη δηµιουργία ενός travel portal που φιλοδοξεί να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάθεση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου. Μέσω της πλατφόρµας υποστηρίζεται η ολοκληρωµένη προβολή των υπηρεσιών του οργανισµού καθώς και η διεκπεραίωση ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωµών από πελάτες και συνεργάτες σχετικά µε διαµονή, εκδροµές, µεταφορές, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ταξιδιωτικά πακέτα, κλπ. (http://www.aeolos.com/) Grecotel Ο µεγαλύτερος ξενοδοχειακός όµιλος στην Ελλάδα, ο όµιλος Grecotel, ανταποκρινόµενος στον ολοένα αυξανόµενο αριθµό επισκεπτών του εταιρικού κόµβου, περίπου επισκέψεις µηνιαία, προχώρησε σε αναβάθµιση των υπηρεσιών του υπάρχοντος site. Η Information Systems Impact επιλέχθηκε ως ο καταλληλότερος προµηθευτής για την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξηµένων επικοινωνιακών αναγκών του οµίλου Grecotel. Μέσω της πλατφόρµας υποστηρίζεται η διαχείριση του εταιρικού site µέσω του οποίου προβάλλονται λεπτοµερώς όλα τα ξενοδοχεία του οµίλου σε πέντε (5) γλώσσες ενώ επίσης υποστηρίζονται περιοχές µελών για τους συνεργάτες και ειδικούς πελάτες της Grecotel. (http://www.grecotel.com/) Kontokali Bay Hotel Ένα από τα πλέον επιτυχηµένα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα στην Ελλάδα, το Kontokali Bay, εµπιστεύθηκε την υλοποίηση της διαδικτυακής του παρουσίας στην Information Systems Impact και στη λύση Η εφαρµογή περιλαµβάνει αρχικά την πλήρη παρουσίαση του ξενοδοχείου, των υπηρεσιών που παρέχονται καθώς και της ευρύτερης περιοχής. (http://www.kontokalibay.com/) Τεχνολογίες: Microsoft.NET Framework v1.1 Microsoft ASP.NET XML Web Services Visual C# Internet Information Services 6.0 SQL Server 2000 SQL Server 2000 Web Services Toolkit SQL Server 2000 Data Transformation Services (DTS) SQL Server 2000 Search.NET Managed Provider for Oracle Microsoft Message Queuing (MSMQ) Network Load Balancing (NLB) Clustering Προϊόντα: Microsoft Windows Server 2003

6 Microsoft SQL Server 2000 Visual Studio.NET 2003 Οφέλη: Ολοκληρωµένη εταιρική προβολή προς συνεργάτες, πελάτες Παροχή ολοκληρωµένης και ορθής πληροφόρησης Πλήρης εναρµόνιση µε τις υπάρχουσες διαδικασίες του οργανισµού Μεγαλύτερη προσέγγιση πελατών Γρηγορότερη ανταπόκριση στους πελάτες Μείωση επικοινωνιακού κόστους Μείωση λειτουργικού κόστους Μείωση φόρτου εργασίας και γραφειοκρατίας Ολοκλήρωση µε τα υπάρχοντα back-end συστήµατα Ένα σηµείο πρόσβασης στην πληροφορία, ανεξαρτήτως των σηµείων αποθήκευσης Εξασφαλισµένη ολοκλήρωση µε τις υπάρχουσες υποδοµές Επένδυση για το µέλλον Σύντοµο time-to-market Καλύτερος συνολικός έλεγχος των διαδικασιών Άµεση επιστροφή στην επένδυση (ROI) Πελάτες Aeolos Travel Grecotel Kontokali Bay Hotel Βιοµηχανία Φιλοξενίας και Μαζικής Εστίασης Τουρισµός Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εµπορίου

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος!

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Το Galaxy Hotel αποτελεί τη λύση της SingularLogic για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων. 2 Λειτουργίες Front

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Α.Μ.: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Καθηγητής Γιαννακόπουλος Διονύσης

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Α.Μ.: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Καθηγητής Γιαννακόπουλος Διονύσης ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Α.Μ.: 6709 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Καθηγητής Γιαννακόπουλος Διονύσης Εξέλιξη Τεχνολογίας Ανάπτυξη Πληροφορικής Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Διαδίκτυο Τέλος βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ειδικότεροι όροι αναφέρονται στο Παράρτημα Ι) Οι επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- 1 - ειδικότεροι όροι αναφέρονται στο Παράρτημα Ι) Οι επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ «DIGI-LODGE» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η Silicontech ιδρύθηκε πρόσφατα (Νοέµβριο 2004) πραγµατοποιώντας το όραµα µιας ολοκληρωµένης οµάδας συνεργατών, ειδικευµένων στον τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Μετά από µια

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός Σας εξασφαλίζει ακόμη περισσότερες απευθείας κρατήσεις! + + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης Online Reservation Platform Online Πλατφόρμα ξενοδοχειακών κρατήσεων Travel Guide

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί πλέον µια από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτείας, µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, να καλούνται να παίξουν ένα σηµαντικό και υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο)

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Ακαδ. Έτος 2014-15 e-tourism και internet Β. Φερεντίνος από την πλευρά της επιχείρησης ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AEOLOS Cyprus. Οι τάσεις της αγοράς. Η πλατφόρµα Ηαγοράσήµερα. Case Studies Aeolos Cyprus. Case Studies Bookcyprus.com

AEOLOS Cyprus. Οι τάσεις της αγοράς. Η πλατφόρµα Ηαγοράσήµερα. Case Studies Aeolos Cyprus. Case Studies Bookcyprus.com Οι τάσεις της αγοράς Μία στις πέντε κρατήσεις δωµατίων θα γίνεται ηλεκτρονικά έως το 2006 Οι κρατήσεις που γίνονται για δωµάτια µέσω του Internet θα φθάσουν έως τα τέλη του 2005 το 20%, σύµφωνα µε αντίστοιχηµελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

«Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center. Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού

«Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center. Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού «Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού Case Study: Ώθηση Α.Ε. Open source και Ελληνικό καινοτομικό λογισμικό στις υπηρεσίες one-stop-shop

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

CYBERLOGIC e-tourism PLATFORM

CYBERLOGIC e-tourism PLATFORM CYBERLOGIC e-tourism PLATFORM Cyberlogic Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Πληροφορικής & Διαδικτύου Μάχης Κρήτης 10, Μεγ. Χάνδαξ 1ος Όροφος Τηλ. 2810371123, Φαξ. 2810371124 Web: www.cyberlogic.gr / email: info@cyberlogic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Κάτια Σταθάκη Enterprise Segment Senior Manager Vodafone Ελλάδας Σε έναν κόσμο ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών, η ευελιξία και η κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

www.flexibook.gr Ασφάλεια Συναλλαγών και εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής Αισθητική (look & feel) Εναλλακτικοί τρόποι κράτησης - Many ways to book

www.flexibook.gr Ασφάλεια Συναλλαγών και εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής Αισθητική (look & feel) Εναλλακτικοί τρόποι κράτησης - Many ways to book Η SecureShop βάση της πλούσιας εμπειρίας της στις ηλεκτρονικές κρατήσεις ξενοδοχείων και μετά από συνεχή 7 ετή βελτίωση της τεχνολογίας κρατήσεων, ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της επαναστατικής πλατφόρμας κρατήσεων

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r w w w. e m p h a s i s. c o m. g r Η emphasis είναι μέλος του ομίλου εταιρειών ARTION και έχει σαν αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών marketing. Κύριο συστατικό της emphasis αποτελεί η βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

οδηγός χρήσης της πλατφόρμας «SOLID SOFT WEB BOOKING SYSTEM»

οδηγός χρήσης της πλατφόρμας «SOLID SOFT WEB BOOKING SYSTEM» SOLID SOFT INTERNATIONAL S.A. Λ. Ηρακλείου 424, Ν.Ηράκλειο, 141 22 Τηλέφωνο: +30211 2114260 Fax: +30210 2825454 http: www.solidsoft.gr, www.solidit.gr email:info@solidsoft.gr Σύντομος οδηγός χρήσης της

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

N E T S E M A N T I C S nstravel H Εταιρεία. Συμμετέχουμε στην αειφόρο ανάπτυξη της εταιρείας σας

N E T S E M A N T I C S nstravel H Εταιρεία. Συμμετέχουμε στην αειφόρο ανάπτυξη της εταιρείας σας N E T S E M A N T I C S nstravel H Εταιρεία Συμμετέχουμε στην αειφόρο ανάπτυξη της εταιρείας σας N E T S E M A N T I C S nstravel H Εταιρεία H Εταιρεία Βασικό σκοπό και αποστολή της Netsemantics αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα για την επιδότηση επενδυτικών προτάσεων έως και 60% για Ψηφιακή Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Νέο Πρόγραμμα για την επιδότηση επενδυτικών προτάσεων έως και 60% για Ψηφιακή Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων Νέο Πρόγραμμα για την επιδότηση επενδυτικών προτάσεων έως και 60% για Ψηφιακή Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε έγκαιρα σχετικά με τις 2 νέες δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Οδηγός Κόστους Αδειών Χρήσης Interworks WebCRM Τύπος Χρήστη Κόστος Περιγραφή 1. OnDemand WebCRM Standard User 2. OnDemand WebCRM Professional User

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Ανάπτυξη λύσεων από εταιρίες ISV Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Νέο user

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει στο µέλλον, σήµερα

Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει στο µέλλον, σήµερα Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει στο µέλλον, σήµερα DO YOU SPEAK FUTURE? Τώρα για την επιχείρησή σας υπάρχει µια νέα δύναµη Τεχνολογία αιχµής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α. Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α. Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop WEB AGENCY ALBATROS Διαφημιστικές Υπηρεσίες & Σχεδιασμός ιστοσελίδων www.webagencyalbatros.com Τηλ 6939052115 Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop

Διαβάστε περισσότερα

WHEN INFORMATION IS YOUR MOST IMPORTANT ASSET. Ολοκληρωμένες και ειδικά σχεδιασμένες λύσεις διαχείρισης και διανομής περιεχομένου

WHEN INFORMATION IS YOUR MOST IMPORTANT ASSET. Ολοκληρωμένες και ειδικά σχεδιασμένες λύσεις διαχείρισης και διανομής περιεχομένου WHEN INFORMATION IS YOUR MOST IMPORTANT ASSET Ολοκληρωμένες και ειδικά σχεδιασμένες λύσεις διαχείρισης και διανομής Περιεχόμενο νέες προτεραιότητες σε κάθε είδους επικοινωνία Oι βασικές προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο.

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Your key to success Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, επικεντρωνόμαστε στην αύξηση των πωλήσεών σας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business E-mail & Website Hosting. Επισκόπηση

Vodafone Business E-mail & Website Hosting. Επισκόπηση Vodafone Business E-mail & Website Hosting Επισκόπηση Καλώς ορίσατε στις υπηρεσίες εταιρικού e-mail και website hosting της Vodafone. Η επαγγελματική σας εικόνα ενισχύεται μέσα από προσωποποιημένους e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο)

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Ακαδ. Έτος 2014-15 Β. Φερεντίνος e-tourism και internet ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481 Εισαγωγή Το active3 είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνοποιώντας την επιχείρησή σας. Το διαδίκτυο ως το κλειδί του μέλλοντος

Διεθνοποιώντας την επιχείρησή σας. Το διαδίκτυο ως το κλειδί του μέλλοντος Διεθνοποιώντας την επιχείρησή σας Το διαδίκτυο ως το κλειδί του μέλλοντος Το μήνυμα της unlocked International Η unlocked International GmbH ιδρύθηκε το 2013 στο Αμβούργο της Γερμανίας, αποσκοπώντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Φιλικό user interface Ενσωματωμένες νέες

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες. Βασικά Πλεονεκτήματα. Επισκόπηση

Υπηρεσίες. Βασικά Πλεονεκτήματα. Επισκόπηση 2015 REFERENCE BOOK Υπηρεσίες Υπηρεσίες Η Service One Α.Ε. είναι θυγατρική της Fourlis Trade Α.Ε.Β.Ε. και μέλος του Fourlis Group, ενός εκ των κορυφαίων ομίλων εταιρειών στην και τα Βαλκάνια, στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία. Πως ξεκίνησε 2004: Η ιδέα αφορούσε στη προώθηση των απαιτήσεων της τήρησης της νομοθεσίας 2007: Στη συνέχεια ήταν η προώθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 2011: Σήμερα αποτελεί μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Customer Reference Book

Customer Reference Book Customer Reference Book Υπηρεσίες Service One (Fourlis Group) Service Ηλεκτρικών Συσκευών Soft1 Open Enterprise Edition Digimark Α.Ε. Ταχύτερες επιχειρησιακές λειτουργίες Αύξηση της επιχειρηματικής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου System Architecture Overview CYPDIS Services Σύστημα Εγγραφής Φαρμάκων Drug Regulatory Authority Σύστημα Τιμολόγησης Price Control Σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες...

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... 4 5 6 7 7 xline ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές...

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές e-gateway SOLUTION ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί κινούνται όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση της μηχανογράφησης και αυτοματοποίησης των εργασιών τους, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

NEWSASSET ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

NEWSASSET ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και ασφαλές πληροφοριακό σύστημα Λήψης, Παραγωγής, Αρχειοθέτησης, Διαχείρισης, Διανομής Ειδήσεων (κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά), καθώς και Ελέγχου Ροής Εργασίας. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 18. Λογιστικές Εφαρμογές... 12. Entry... 10 Start... 11. Services...

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 18. Λογιστικές Εφαρμογές... 12. Entry... 10 Start... 11. Services... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Λογιστικές Εφαρμογές... Entry... Start... Services... 4 5 5 6 7 7 xline ERP Βασικές Ενότητες... 8 Πρόσθετες Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων... Η λύση για κάθε ξενοδόχο στην εποχή της κρίσης. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Η ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Ελλάδα Υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι το ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 19. Entry... 11 Start... 12. Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 14. Retail...

Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 19. Entry... 11 Start... 12. Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 14. Retail... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... Retail... 4 5 6 7 8 8 8 xline ERP Βασικές Ενότητες... 9 Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογική Υποδομή ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Αθανάσιος Καλογεράς, Επ. Συνεργάτης Τεχνικά Χαρακτηριστικά ERP Αποτελεί σύνθεση ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματοποίηση Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων για Φαρμακαποθήκες / Φαρμακευτικές Εταιρείες

Αυτοματοποίηση Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων για Φαρμακαποθήκες / Φαρμακευτικές Εταιρείες exray CRM Αυτοματοποίηση Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων για Φαρμακαποθήκες / Φαρμακευτικές Εταιρείες Προσφέρουμε ένα CRM πληροφοριακό σύστημα... που προσαρμόζεται στις ανάγκες της εταιρείας σας, όχι η

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης,

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, 300 Think Business Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήµερα, κάθε επιχείρηση για να αναπτυχθεί οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των business διαδικασιών, να µειώσει το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρουσίαση Υπηρεσίας Τι είναι i2dealer; Είναι µία υπηρεσία η οποία παρέχεται από την Vellum, σε συνεργασία µε τον µεγαλύτερο Internet Services Provider της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες... 19. Entry... 17. Start... 12 Λογιστικές Εφαρμογές... 13. xline ERP ATLANTIS ERP

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες... 19. Entry... 17. Start... 12 Λογιστικές Εφαρμογές... 13. xline ERP ATLANTIS ERP 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Ενότητες... 5 Πρόσθετες Ενότητες... 6 Entry... 7 Start... 8 Λογιστικές Εφαρμογές... 8 xline ERP Βασικές Ενότητες... 9 Πρόσθετες Ενότητες... 10 Entry... 11 Start... 12 Λογιστικές

Διαβάστε περισσότερα

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου»

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» «Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» Σκοπός του Προγράμματος Η δράση Digi-retail εντάσσεται σε μία ευρύτερη κατηγορία πρωτοβουλιών του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ. Έναρξη εργασιών το Κεντρικά γραφεία στην Αθήνα και γραμμή παραγωγής στη Θεσσαλονίκη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ. Έναρξη εργασιών το Κεντρικά γραφεία στην Αθήνα και γραμμή παραγωγής στη Θεσσαλονίκη ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ Έναρξη εργασιών το 1979 Κεντρικά γραφεία στην Αθήνα και γραμμή παραγωγής στη Θεσσαλονίκη Προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα ολοκληρωμένων self service λύσεων με: Αυτόματους

Διαβάστε περισσότερα

Human Resources SharePoint Solution. Ισίδωρος Σιδερίδης General Manager

Human Resources SharePoint Solution. Ισίδωρος Σιδερίδης General Manager Human Resources SharePoint Solution Ισίδωρος Σιδερίδης General Manager Agenda Παρουσίαση της SiEBEN Microsoft SharePoint HR SharePoint Solution Modules Demo Case Studies Πληροφορίες για τη SiEBEN Η SiEBEN

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM)

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δημιουργούμε τον Ιστότοπο-Website σας ή το Ε-Shop σας Ενθέτουμε στοχευμένο περιεχόμενο (Content Marketing) Σας προβάλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός στις Κυκλάδες 2014

Τουρισμός στις Κυκλάδες 2014 Τουρισμός 2014 Τουρισμός στις Κυκλάδες 2014 Υλοποιούμε σταθερά και με ανοδική πορεία την προβολή όλων των Τουριστικών Επιχειρήσεων των Κυκλάδων. Έχουμε ανανεώσει την Τουριστική Πύλη e-kyklades στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS Βασικές Ενότητες

ATLANTIS Βασικές Ενότητες ATLANTIS Βασικές Ενότητες 211 016 ATLANTIS - Διαχείριση Λογαριασμών Εισπρακτέων - Πληρωτέων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Έργα Πελατών, Προμηθευτές - Πιστωτές, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Αβραμίδης Ελευθέριος Επιβλέπων καθηγητής Κωνσταντίνος Διαμαντάρας. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 17/2/2009

Αβραμίδης Ελευθέριος Επιβλέπων καθηγητής Κωνσταντίνος Διαμαντάρας. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 17/2/2009 Αβραμίδης Ελευθέριος Επιβλέπων καθηγητής Κωνσταντίνος Διαμαντάρας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 17/2/2009 Γ ΚΠΣ Γενική δομή έργων Γ ΚΠΣ Απαιτήσεις συστήματος Παρουσίαση συστήματος 2 2000-2006: Δίνονται πόροι από τα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Οι πελάτες στο κέντρο της προσοχής Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε λειτουργίας της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα