Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Όνοµα εταιρείας: Information Systems Impact URL: Τίτλος Case study: Οι Τουριστικές Επιχειρήσεις και Οργανισµοί µπορούν πλέον να εκµεταλλευτούν αποτελεσµατικά τις δυνατότητες ηλεκτρονικής προβολής και διάθεσης των υπηρεσιών τους. Μέσω της πλατφόρµας της Information Systems Impact, Προµηθευτές Τουριστικών Υπηρεσιών αλλά και Ενδιάµεσοι Φορείς έχουν στη διάθεσή τους ένα ευέλικτο εργαλείο για την εµπορική αξιοποίηση του ιαδικτύου και των ευκαιριών που προσφέρει. Προφίλ εταιρίας: Η Information Systems Impact δραστηριοποιείται στο χώρο των υπηρεσιών e-business µε στόχο την παροχή ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών λύσεων για την αυτοµατοποίηση και ολοκλήρωση των εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών ενός οργανισµού και την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. Τα προϊόντα και οι ολοκληρωµένες λύσεις της εντάσσονται στον ευρύτερο χώρο του B2B/B2C και πιο συγκεκριµένα στην παροχή λύσεων Ολοκλήρωσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Integration) σε όλο τα φάσµα της (ηλεκτρονικές προµήθειες, κανάλια πωλήσεων, ηλεκτρονικές αγορές - marketplaces) σε εξειδικευµένες Κάθετες Αγορές όπως του Λιανεµπορίου (Retail), Φιλοξενίας και Μαζικής Εστίασης (Hospitality), Βιοµηχανοποιηµένων Προϊόντων (CPG), Αναλωσίµων (MRO), Φαρµακευτικών (Pharmaceutical), Τραπεζικού (Banking), κλπ. Οι λύσεις της Information Systems Impact έχουν βραβευθεί από τη Microsoft EMEA στα πλαίσια των ετήσιων RAD (Retail Application Developer) Awards 2002 και Περισσότερες από επιχειρήσεις ήδη χρησιµοποιούν λύσεις της Information Systems Impact, οι οποίες διακινούν πάνω από 60% του όγκου των διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών συναλλαγών στον Ελληνικό χώρο. Επιχειρηµατική Ανάγκη Κατά τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη του ιαδικτύου έχει επιφέρει σταδιακά σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο προβολής και διάθεσης των τουριστικών υπηρεσιών παγκόσµια. Οι παραδοσιακές µέθοδοι για τη διαφήµιση των υπηρεσιών µίας επιχείρησης καθώς και τη λήψη online κρατήσεων από πελάτες και συνεργάτες χάνουν διαρκώς έδαφος έναντι των εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας και συναλλαγών που παρέχει το διαδίκτυο, αφού µέσω αυτού: Επιτρέπεται η αδιάλειπτη (24x7x365) προβολή της επιχείρησης σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο Επιτυγχάνεται αύξηση της ανταγωνιστικότητας και διείσδυση σε νέες αγορές Υποστηρίζεται η αυτοµατοποίηση διαδικασιών πληροφόρησης και συναλλαγών µε αποτέλεσµα την µείωση επικοινωνιακών και λειτουργικών εξόδων Βελτιώνεται η ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών και ενδυναµώνονται οι σχέσεις µε πελάτες και συνεργάτες Ενισχύεται η συνολική επωνυµία της επιχείρησης (brand-name) Εντούτοις, οι προκλήσεις που σήµερα καλούνται να αντιµετωπίσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισµοί απέναντι στους νέους τρόπους προβολής και διάθεσης των υπηρεσιών τους είναι πολλές και εντοπίζονται τόσο σε επίπεδο στρατηγικής όσο και σε επίπεδο τεχνογνωσίας και εµπειρίας. Παράλληλα, την επιλογή της καταλληλότερης λύσης δυσχεραίνει το γεγονός ότι πολλές από τις διαθέσιµες προσφορές παρουσιάζουν σηµαντικά προβλήµατα, όπως: Αδυναµία ικανοποίησης των πραγµατικών αναγκών της τουριστικής επιχείρησης µε αποτέλεσµα την προσαρµογή του επιχειρηµατικού µοντέλου στην λύση και όχι την οµαλή ένταξη της λύσης στις επιχειρηµατικές διαδικασίες Μακροπρόθεσµες υλοποιήσεις, µε υψηλό κόστος υλοποίησης Ανεπαρκή ικανότητα επικοινωνίας µε τα εσωτερικά συστήµατα της τουριστικής επιχείρησης (π.χ. ERP, CRS, HMS), γεγονός που οδηγεί σε αύξηση του διαχειριστικού κόστους και σε ηµιτελής λύσεις Ανεπαρκή ικανότητα επικοινωνίας µε εξωτερικά συστήµατα και εφαρµογές (π.χ. Galileo GDS, Expedia) σε µία εποχή όπου η συνεργασία µε ηλεκτρονικούς ενδιάµεσους µπορεί να είναι καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχία της λύσης Χαµηλό βαθµό επεκτασιµότητας ο οποίος συντελεί σε υψηλά κόστη για την κάλυψη των µελλοντικών αναγκών της τουριστικής επιχείρησης

2 Λύση Η πλατφόρµα αποτελεί µία ευέλικτη λύση για την πλήρη κάλυψη των διαφορετικών επικοινωνιακών και εµπορικών αναγκών των τουριστικών επιχειρήσεων στο διαδίκτυο. Απευθύνεται σε: Τουριστικά Γραφεία Προµηθευτές Τουριστικών Υπηρεσιών: Ξενοδοχεία και Αλυσίδες Ξενοδοχείων, Γραφεία Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων, κλπ. Τουριστικούς Οργανισµούς και Επιχειρήσεις: Tour Operators, Ταξιδιωτικά Γραφεία, κλπ. Οι τρεις (3) βασικοί άξονες στους οποίους η λύση παρέχει προστιθέµενη αξία είναι: Προώθηση των ταξιδιωτικών πακέτων, προσφορών και υπηρεσιών στους τελικούς πελάτες και συνεργάτες, κατά µήκος του επιχειρηµατικού κυκλώµατος, παρέχοντας πλούσιο περιεχόµενο και αυτοµατοποιώντας τις διαδικασίες επικοινωνίας Αυτοµατοποίηση των υπαρχόντων καναλιών επικοινωνίας και επέκταση αυτών µε υποστήριξη ηλεκτρονικών κρατήσεων Ολοκλήρωση των υπαρχόντων εφαρµογών και δεδοµένων (ERP, CRM, CRS, κλπ.) ώστε να βελτιωθούν οι εσωτερικές διαδικασίες Η ικανότητα κάλυψης των διαφορετικών αναγκών ενός εύρους επιχειρήσεων, που µπορεί να ανήκουν σε ξεχωριστούς υποκλάδους του τουρισµού, είναι αποτέλεσµα της εµπειρίας και τεχνογνωσίας που ενσωµατώνει η λύση καθώς και των δυνατοτήτων παραµετροποίησης που παρέχει. Οι επιχειρήσεις µπορούν µέσα από ένα σύνολο εργαλείων να επιλέξουν αυτά που ταιριάζουν στο δικό τους επιχειρηµατικό προφίλ, διατηρώντας επιπλέον την ικανότητα της πλήρους παραµετροποίησης αυτών των εργαλείων στις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες τη δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης της λύσης κατά αντιστοιχία µε τη δυναµική πορεία και τις εξελισσόµενες ανάγκες της επιχείρησης Σε αυτά τα πλαίσια, η πλατφόρµα µπορεί επιλεκτικά ή συνδυαστικά να χρησιµοποιηθεί υπό δύο βασικούς άξονες Ως µέσο για την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής της επιχείρησης, όπου µέσω των εργαλείων διαχείρισης και προβολής περιεχοµένου επιτρέπει την αποτελεσµατική προσέγγιση των πελατών και συνεργατών της επιχείρησης παρέχοντάς τους διαφοροποιηµένη πληροφορία (ανά αγορά / γλώσσα, ανά είδος πελάτη ή συνεργάτη). Μερικές από τις βασικές δυνατότητες διαχείρισης και προβολής περιεχοµένου είναι o Εύκολη αναδόµηση και επέκταση του συνολικού διαδικτυακού κόµβου (νέες ενότητες, δυναµική ιεράρχηση ενοτήτων και µενού κλπ.) o Υποστήριξη εναλλακτικών µορφοτύπων (templates) για τη συνολική ή µερική ανανέωση του διαδικτυακού κόµβου (π.χ. εποχιακά templates) o υναµική σχεδίαση της δοµής και των περιεχοµένων κάθε ενότητας (εικόνες, κείµενα, multimedia) µε δυνατότητα προεπισκόπησης του αποτελέσµατος (preview) πριν τη δηµοσίευση o Μηχανισµός ελέγχου δηµοσίευσης της πληροφορίας (publishing control) ώστε να εξαλείφονται τα διαχειριστικά σφάλµατα αλλά και να υποστηρίζονται επίπεδα έγκρισης των υπό δηµοσίευση περιεχοµένων o ιαχείριση / προβολή πολυγλωσσικού περιεχοµένου (multilingual content) προσαρµόσιµου στις ανάγκες κάθε αγοράς όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση, µε σταδιακή δηµοσίευση κάθε µεταφρασµένης ενότητας όταν αυτή είναι έτοιµη o Εργαλεία µορφοποίησης κειµένου (text formatting tools) και µείωσης του διαχειριστικού κόστους (productivity tools) o Εργαλεία υποστήριξης marketing και επικοινωνίας (Advertisement Server και διαφήµιση, Media Bank, News / Press releases, Newsletters κλπ.) o Εργαλεία ενδυνάµωσης σχέσεων µε πελάτες και συνεργάτες (customer loyalty tools) όπως bonus tracking, prize lists, κλπ. o Πληροφοριακές περιοχές µελών, διαθέσιµες µόνο προς επιλεγµένους επισκέπτες του δικτυακού τόπου (π.χ. επαναλαµβανόµενοι πελάτες, συνεργάτες) για παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών προς αυτούς o Έξυπνος µηχανισµός αναζήτησης σε ελεύθερο κείµενο (free-text) καθώς και δυνατότητα αναζήτησης βάσει δυναµικών χαρακτηριστικών Ως κανάλι διάθεσης των υπηρεσιών της επιχείρησης (π.χ. διαµονή, µεταφορές, εκδροµές, εισιτήρια, πακέτα, κλπ.) προς πελάτες και συνεργάτες όπου, µέσω των εργαλείων διαχείρισης και υποστήριξης ηλεκτρονικών κρατήσεων, επιτρέπει την εφαρµογή της εµπορικής

3 πολιτικής της επιχείρησης και την απρόσκοπτη πώληση των υπηρεσιών της. Μερικές από τις βασικές δυνατότητες διαχείρισης και υποστήριξης ηλεκτρονικών κρατήσεων είναι o Υποστήριξη ενός εύρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών όπως διαµονή, µεταφορές, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, εκδροµές, αεροπορικά εισιτήρια, πακέτα, συνέδρια κλπ. o ιαχείριση των συµβολαίων µε πελάτες και συνεργάτες και υποστήριξη πολλαπλών τιµολογιακών µοντέλων (π.χ. supplements, discounts, extra beds, κλπ.) καθώς και πολιτικών διαθεσιµότητας (π.χ. standard availability, allotment, κλπ.) ανά συµβόλαιο o ιαχείριση πολιτικών χρέωσης (π.χ. prepayment, cancellation, last minute, κλπ.) o Μηχανισµός διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών κρατήσεων µε δυνατότητες online ελέγχου τιµολογιακής πολιτικής και διαθεσιµότητας δωµατίων ανά πελάτη o Εργαλείο δηµιουργίας δυναµικών πακέτων από τον πελάτη βάσει των διαθέσιµων υπηρεσιών (Build-Your-Trip) o Υποστήριξη o ιασύνδεση µε τραπεζικά και άλλα συστήµατα για την online χρέωση του πελάτη µέσω εκκαθάρισης πιστωτικής κάρτας o ιαχείριση κράτησης από τον πελάτη µε δυνατότητες ανάκτησης, ακύρωσης ή και αλλαγής. Έλεγχος ακυρωτικής πολιτικής o Υποστήριξη πολλαπλών νοµισµάτων o Παραγωγή στατιστικών και αναφορών σχετικά µε κρατήσεις, συµβόλαια και διαθεσιµότητες o ιασύνδεση µε ενδοεπιχειρησιακά συστήµατα (π.χ. HMS, CRS, ERP) καθώς και άλλες εφαρµογές τρίτων (content providers, travel portals, GDS) για την αµφίδροµη ανταλλαγή πληροφοριακών ή και εµπορικών στοιχείων Οφέλη Η επιλογή της λύσης από ηγετικές επιχειρήσεις του τουριστικού και ξενοδοχειακού χώρου είναι ενδεικτική των σηµαντικών επιχειρηµατικών οφελών που η πλατφόρµα παρέχει τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο. Αυτά περιλαµβάνουν: Ουσιαστική κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης: Η λύση προσαρµόζεται απόλυτα στις ανάγκες και απαιτήσεις της επιχείρησης ούτως ώστε η ηλεκτρονική παρουσία να είναι εναρµονισµένη µε τις εµπορικές δραστηριότητες και διαδικασίες της επιχείρησης Ολοκληρωµένη προβολή της επιχείρησης και των υπηρεσιών της ανά αγορά όπου δραστηριοποιείται, µε αποτέλεσµα την παροχή σωστής πληροφόρησης προς τους πελάτες και συνεργάτες καθώς και τη δραµατική αύξηση της επισκεψιµότητας του δικτυακού τόπου της επιχείρησης Αύξηση της πελατειακής βάσης και διείσδυση σε νέες αγορές τόσο µέσω της παροχής ολοκληρωµένης πληροφόρησης ανά αγορά όσο και µέσω της ηλεκτρονικής διάθεσης των υπηρεσιών (ηλεκτρονικές κρατήσεις) Μείωση του επικοινωνιακού κόστους για την προβολή της επιχείρησης σε πελάτες και συνεργάτες Μείωση του λειτουργικού κόστους για την εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών Μείωση του λειτουργικού κόστους για τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών κρατήσεων Μειωµένος φόρτος εργασίας και λιγότερη γραφειοκρατία µέσω της αυτοµατοποίησης των διαδικασιών ηλεκτρονικής προβολής και διάθεσης των υπηρεσιών Οφέλη Κόστους Ευκαιρίας: περισσότεροι πελάτες µπορούν να εξυπηρετηθούν στον ίδιο χρόνο, καλύτερη εξυπηρέτηση µε το ίδιο ή και µικρότερο κόστος Ένα Σηµείο Τροφοδότησης Πληροφορίας: η πλατφόρµα συνοδεύεται από έναν ευρύτατα δοκιµασµένο µηχανισµό διασύνδεσης και ολοκλήρωσης µε τρίτα συστήµατα και εφαρµογές (π.χ. ERP, HMS, CRS, GDS, Travel Portals, κλπ.). Κατά αυτόν τον τρόπο µειώνεται το διαχειριστικό κόστος, αποφεύγονται τα λάθη επαναπληκτρολογήσεων ενώ παράλληλα µπορούν να υποστηριχθούν συµφωνίες µε ηλεκτρονικούς ενδιάµεσους και άλλους φορείς (π.χ. Expedia, Galileo, κλπ.) Η επεκτασιµότητα που χαρακτηρίζει την πλατφόρµα καθώς και οι τεχνολογίες αιχµής που χρησιµοποιεί, εξασφαλίζουν την αντίστοιχη επένδυση σε βάθος χρόνου Παράλληλα, η αποτελεσµατική µέθοδος διαχείρισης έργων καθώς και το αυστηρό πλάνο ολοκλήρωσης που ακολουθούνται από την Information Systems Impact οδηγούν σε σύντοµο time-to-market και εποµένως συµβάλουν σε µία γρήγορη επιστροφή στην επένδυση (ROI).

4 Η λύση ΕΝ αποτελεί τυποποιηµένο προϊόν ή υπηρεσία, αντίθετα είναι µία λύση που προσαρµόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες µίας επιχείρησης ΕΝ είναι δύσκολο στην χρήση του, αντίθετα είναι ιδιαίτερα ευέλικτο ΕΝ απαιτεί αλλαγές στις υπάρχουσες υποδοµές, αντίθετα τις ολοκληρώνει και τις αξιοποιεί περαιτέρω ΕΝ απαιτεί µακροχρόνιες υλοποιήσεις Υλοποίηση Η πλατφόρµα της Information Systems Impact αποτελεί ένα ολοκληρωµένο εργαλείο ανάπτυξης και προβολής περιεχοµένου καθώς και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών κρατήσεων σε οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισµού. Η αρχιτεκτονική της πλατφόρµας ακολουθεί το µοντέλο των κατανεµηµένων εφαρµογών πολλαπλών επιπέδων (n-tier) και κάνει χρήση όλων των σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών. Η πλατφόρµα αποτελείται από τρία (3) βασικά modules: Corporate Information Management (CIM) Ηλεκτρονικές Κρατήσεις (Electronic Reservations) Enterprise Application Integration (EAI) Το Corporate Information Management (CIM) Module παρέχει έναν ευέλικτο και επεκτάσιµο µηχανισµό διαχείρισης περιεχοµένου, ο οποίος παρέχει προδιαγεγραµµένα προφίλ περιεχοµένου για διάφορες κατηγορίες περιεχοµένου, ενώ µπορεί να επεκταθεί ώστε να υποστηρίξει κάθε δυνατό περιεχόµενο: Προορισµοί: τοποθεσίες, αγορές, µεταφορές, διαµονή, καιρός, κλπ. Υπηρεσίες: πακέτα προσφορών και διαχείρισή τους, φυλλάδια, κλπ. Υλικό Marketing: newsletter, νέα, ανακοινώσεις τύπου, κλπ. Κοινότητες (Communities): Repeaters, Business Partners, Point System & Awards, κλπ. Επιπλέον Πληροφορίες: προφίλ εταιρίας, θέσεις εργασίας, κλπ. Η πλατφόρµα έχει τη δυνατότητα να διατηρεί ξεχωριστά το περιεχόµενο από το αισθητικό µέρος του web site, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η δυναµική ανανέωση αυτού µέσω templates (µορφοτύπων) µε ιδιαίτερα απλό και εύχρηστο τρόπο. Η προσθήκη / τροποποίηση / διαγραφή περιεχοµένου γίνεται µε πολύ απλό τρόπο µε τη χρήση ενός web browser. Υποστηρίζεται πολυγλωσσικό περιεχόµενο. Το υποσύστηµα αυτό έχει αναπτυχθεί χρησιµοποιώντας τεχνολογίες Microsoft ASP.NET για την ανάπτυξη του User Interface και των µηχανισµών επεξεργασίας περιεχοµένου ενώ όλο το περιεχόµενο αποθηκεύεται σε Microsoft SQL Server 2000 βάσεις δεδοµένων. Παράλληλα, χρησιµοποιείται το SQL Server 2000 Web Services Toolkit για άµεση λήψη των δεδοµένων από τις Βάσεις εδοµένων σε XML µορφή. To hosting των web sites γίνεται µε Internet Information Services 6.0 (IIS6.0) του Windows Server Το υποσύστηµα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (ereservations module) παρέχει έναν πλήρη µηχανισµό: ιαχείρισης Προµηθευτών/Πελατών: εταιρικοί και τελικοί πελάτες, συνεργάτες, χρήστες, διαχείριση συµβολαίων, κλπ. ιαχείρισης Υπηρεσιών: ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, µεταφορές, εκδροµές, αεροπορικά εισιτήρια κλπ. ιαχείρισης Ταξιδιωτικών Πακέτων και προσφορών, κλπ. ιαχείρισης ιαθεσιµότητας: standard availability, allotment / commitment, στατιστικές αναφορές, κλπ. ιαχείρισης Κρατήσεων: παρακολούθηση, κρατήσεις / ακυρώσεις, στατιστικές αναφορές, κλπ. Ηλεκτρονικών Πληρωµών (e-payment): υπολογισµός προκαταβολών, ακυρωτικές πολιτικές, last minute, κλπ. Παράλληλα, το υποσύστηµα αυτό υποστηρίζει εξελιγµένο µηχανισµό αναζήτησης (search engine) σε πολλές γλώσσες και για όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες ενώ παρέχει και ειδικούς wizards (π.χ. build your trip). Το συγκεκριµένο υποσύστηµα έχει αναπτυχθεί µε την ανάπτυξη Microsoft.NET Classes σε Visual C#, οι οποίες εκτελούν όλο το business logic της εφαρµογής. Το Windows Server 2003 χρησιµοποιείται ως application server. Το υποσύστηµα Ολοκλήρωσης (Integration) παρέχει όλους εκείνους τους µηχανισµούς οι οποίο επιτρέπουν: Φόρτωση περιεχοµένου στην εφαρµογή Real-time πρόσβαση σε δεδοµένα που βρίσκονται σε τρίτα συστήµατα

5 Η πλατφόρµα µπορεί να δεχτεί περιεχόµενο σε οποιοδήποτε format (XML, ASCII, κλπ.), τόσο µε τη χρήση κλασσικών µεθόδων batch-loading όσο και µέσω ολοκλήρωσης µε τρίτους παρόχους περιεχοµένου (content providers) µέσω προδιαγεγραµµένων αρχείων XML και τη χρήση XML Web Services σε ASP.NET. Στις περιπτώσεις που απαιτείται real-time πρόσβαση σε υπάρχοντα εσωτερικά συστήµατα είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά µέσω ODBC ή µέσω ειδικών providers (όπως.net Managed Provider for Oracle, SQL Server 2000 Driver for JDBC, κλπ.). Σε περιπτώσεις που υπάρχουν backend συστήµατα AS400 είναι δυνατή η χρήση του Microsoft Host Integration Server. Οι υπηρεσίες αναζήτησης χρησιµοποιούν τεχνολογίες free-text search του Microsoft SQL Server Χρησιµοποιούνται οι υπηρεσίες Microsoft Message Queuing (MSMQ) του Windows Server 2003 για την ασύγχρονη επεξεργασία αιτηµάτων. Έχει αναπτυχθεί ειδικός µηχανισµός ο οποίος αναλαµβάνει µέσω XML Web Services και MSMQ να εκτελεί transactions µεταξύ πολλαπλών Βάσεων εδοµένων (σε περιπτώσεις που υπάρχουν πολλαπλές Βάσεις εδοµένων σε διαφορετικά συστήµατα, ακόµα και τρίτων κατασκευαστών). Πελάτες Aeolos Travel Κατέχοντας την ηγετική θέση στην αγορά εισερχόµενου τουρισµού της Κύπρου, ο τουριστικός οργανισµός AEOLOS, µέλος ενός από τους ισχυρότερους τουριστικούς οµίλους σε παγκόσµιο επίπεδο (TUI Group), κινήθηκε στρατηγικά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος πώλησης τουριστικών υπηρεσιών και αυτοµατοποίησης εµπορικών συναλλαγών. Αξιολογώντας µία σειρά από λύσεις και υπό την συµβουλευτική ιδιότητα του TUI Group σε θέµατα τεχνολογίας, ο τουριστικός οργανισµός AEOLOS εµπιστεύτηκε στην Information Systems Impact τη δηµιουργία ενός travel portal που φιλοδοξεί να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάθεση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου. Μέσω της πλατφόρµας υποστηρίζεται η ολοκληρωµένη προβολή των υπηρεσιών του οργανισµού καθώς και η διεκπεραίωση ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωµών από πελάτες και συνεργάτες σχετικά µε διαµονή, εκδροµές, µεταφορές, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ταξιδιωτικά πακέτα, κλπ. (http://www.aeolos.com/) Grecotel Ο µεγαλύτερος ξενοδοχειακός όµιλος στην Ελλάδα, ο όµιλος Grecotel, ανταποκρινόµενος στον ολοένα αυξανόµενο αριθµό επισκεπτών του εταιρικού κόµβου, περίπου επισκέψεις µηνιαία, προχώρησε σε αναβάθµιση των υπηρεσιών του υπάρχοντος site. Η Information Systems Impact επιλέχθηκε ως ο καταλληλότερος προµηθευτής για την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξηµένων επικοινωνιακών αναγκών του οµίλου Grecotel. Μέσω της πλατφόρµας υποστηρίζεται η διαχείριση του εταιρικού site µέσω του οποίου προβάλλονται λεπτοµερώς όλα τα ξενοδοχεία του οµίλου σε πέντε (5) γλώσσες ενώ επίσης υποστηρίζονται περιοχές µελών για τους συνεργάτες και ειδικούς πελάτες της Grecotel. (http://www.grecotel.com/) Kontokali Bay Hotel Ένα από τα πλέον επιτυχηµένα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα στην Ελλάδα, το Kontokali Bay, εµπιστεύθηκε την υλοποίηση της διαδικτυακής του παρουσίας στην Information Systems Impact και στη λύση Η εφαρµογή περιλαµβάνει αρχικά την πλήρη παρουσίαση του ξενοδοχείου, των υπηρεσιών που παρέχονται καθώς και της ευρύτερης περιοχής. (http://www.kontokalibay.com/) Τεχνολογίες: Microsoft.NET Framework v1.1 Microsoft ASP.NET XML Web Services Visual C# Internet Information Services 6.0 SQL Server 2000 SQL Server 2000 Web Services Toolkit SQL Server 2000 Data Transformation Services (DTS) SQL Server 2000 Search.NET Managed Provider for Oracle Microsoft Message Queuing (MSMQ) Network Load Balancing (NLB) Clustering Προϊόντα: Microsoft Windows Server 2003

6 Microsoft SQL Server 2000 Visual Studio.NET 2003 Οφέλη: Ολοκληρωµένη εταιρική προβολή προς συνεργάτες, πελάτες Παροχή ολοκληρωµένης και ορθής πληροφόρησης Πλήρης εναρµόνιση µε τις υπάρχουσες διαδικασίες του οργανισµού Μεγαλύτερη προσέγγιση πελατών Γρηγορότερη ανταπόκριση στους πελάτες Μείωση επικοινωνιακού κόστους Μείωση λειτουργικού κόστους Μείωση φόρτου εργασίας και γραφειοκρατίας Ολοκλήρωση µε τα υπάρχοντα back-end συστήµατα Ένα σηµείο πρόσβασης στην πληροφορία, ανεξαρτήτως των σηµείων αποθήκευσης Εξασφαλισµένη ολοκλήρωση µε τις υπάρχουσες υποδοµές Επένδυση για το µέλλον Σύντοµο time-to-market Καλύτερος συνολικός έλεγχος των διαδικασιών Άµεση επιστροφή στην επένδυση (ROI) Πελάτες Aeolos Travel Grecotel Kontokali Bay Hotel Βιοµηχανία Φιλοξενίας και Μαζικής Εστίασης Τουρισµός Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εµπορίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανάθεση έργου σε τρίτους (Outsourcing): Έννοια Περιεχόµενο-Ρόλος- Εφαρµογές και Τάσεις στο χώρο του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software Στρατηγική Επιλογή Το πληροφοριακό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή. Η αναβάθμισή του σε ένα σύγχρονο σύστημα βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες, σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στόχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E.

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. 1. Συνοπτικά στοιχεία εταιρείας Greek Geeks A.E Επωνυµία Νοµική Μορφή: Έτος Ίδρυσης: ιεύθυνση: GREEK GEEKS DATA SYSTEMS & INTERNET COMMUNICATION S.Α. GREEK GEEKS Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Καβάλας Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών

Τ.Ε.Ι Καβάλας Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι Καβάλας Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών Ηµεροµηνία /11/2013 «Ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρµογής παρουσίασης δωµατίων µε δυνατότητα ηλεκτρονικής κράτησης».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟN ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟN ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή ΣΕΛ.: 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ...3 Προσαρμογή της εκπαιδευτικής μεθόδου «Μικτής Μάθησης» (Blended Learning) στις ιδιαιτερότητες του έργου ΕΡΜΕΙΟΝ...3 Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές στον τουρισμό Case study: Ξενοδοχειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Τιεείναι όόμως CRM?? Είναι τα αρχικά του Customer Relationship Management! (Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) Πως περιγράφεται?

Τιεείναι όόμως CRM?? Είναι τα αρχικά του Customer Relationship Management! (Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) Πως περιγράφεται? ΟΔΗΓΟΣ CRM Customer Relationship Management Ο όρος CRM πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του '90 και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις πρακτικές αλλά και το λογισμικό μέσω των οποίων μια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8 Πίνακας περιεχομένων Η Internet Business Hellas... 3 Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 3 Προφίλ... 4 Όραμα... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Σχετικά με το IBSHOP....

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα Εταιρείας: URL: Entersoft S.A. www.entersoft.gr Τίτλος Case-Study Entersoft Business Suite και Entersoft Profit - ERP δεύτερης γενιάς για µεγάλες, µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις βασισµένο εξ ολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα

N E T S E M A N T I C S nstravel H Εταιρεία. Συμμετέχουμε στην αειφόρο ανάπτυξη της εταιρείας σας

N E T S E M A N T I C S nstravel H Εταιρεία. Συμμετέχουμε στην αειφόρο ανάπτυξη της εταιρείας σας N E T S E M A N T I C S nstravel H Εταιρεία Συμμετέχουμε στην αειφόρο ανάπτυξη της εταιρείας σας N E T S E M A N T I C S nstravel H Εταιρεία H Εταιρεία Βασικό σκοπό και αποστολή της Netsemantics αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Κρατήσεων στον τουριστικό τοµέα. Reservation Systems in tourist section.

Συστήµατα Κρατήσεων στον τουριστικό τοµέα. Reservation Systems in tourist section. Συστήµατα Κρατήσεων στον τουριστικό τοµέα. Reservation Systems in tourist section. Nίκος Θεοχάρης Αbstract The expansion of contemporary technologies of informatics represents mainly the configuration

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΦΝΗ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Επόπτης Καθηγητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών»

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ... 4 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ... 5 1.3. ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ... 5 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 7 2.1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ» HOTEL NETWORKING FEASIBILITY STUDY

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ» HOTEL NETWORKING FEASIBILITY STUDY Πανεπιστήμιο Μακεδονίας University of Macedonia ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Master Information Systems Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Networking Technologies Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης Professor:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MARKETING ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ Α Α3

Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ Α Α3 Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ Α Α3 ΤΙΤΛΟΣ: «Η υποδοµή για την ηλεκτρονική επιχείρηση και τις ηλεκτρονικές αγορές» Συντονιστές: Σ.Σαρτζετάκης, Τ.Σκουρτσής Rapporteur: Τ.Σκουρτσής ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2001 1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

1 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό Πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης 05-000020 Βαθμολογία αίτησης: 96,222 Επωνυμία: ΙΚΑΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ν. ΚΑΡΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα