Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Αρχείων (File Systems)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Αρχείων (File Systems)"

Transcript

1 Λειτουργικά Συστήματα Ι Συστήματα Αρχείων (File Systems)

2 Με μια ματιά File (Αρχείο) Περιλαμβάνει ένα σύνολο λογικά συσχετιζόμενων δεδομένων, μηπροσωρινής φύσης (συνήθως αποθηκευμένο σε δίσκους). File System (Σύστημα Αρχείων): Μέρος ενός Λ.Σ. υπεύθυνο για την Ονομασία (naming) Οργάνωση Αποθήκευση Προσπέλαση Προστασία Διαμοιρασμό των αρχείων Προσφέρει το file abstraction Κρύβει όλες τις λεπτομέρειες διαχείρισης και προσπέλασης των συσκευών αποθήκευσης (π.χ., μαγνητικών δίσκων), οργάνωσης δεδομένων ενός αρχείου, κ.τ.λ. 2

3 Με μια ματιά Directory (Κατάλογος) Επιτρέπει ονόματα υψηλού επιπέδου (π.χ. ASCII strings) να ανατεθούν σε αυτό το storage abstraction. π.χ. /usr/bin/echo σε κάποιο εσωτερικό file id (συνήθως ένας μεγάλος αριθμός που ορίζει ένα αρχείο στο σύστημα). Εξυπηρετεί τα: File naming (ονομασία) Η μετάφραση ενός filename στο αντίστοιχο file ID. Access Control (Έλεγχος πρόσβασης) Περιορίζει την πρόσβαση σε αρχεία Μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να προσπελάσουν συγκεκριμένα αρχεία. 3

4 Με μια ματιά Πως οργανώνουμε, όμως, ένα file system;;; 4

5 Οργάνωση ενός File System Directory Service (Υπηρεσία Καταλόγου) Directory Module: Μετάφραση υψηλού επιπέδου ονόματα (filenames) σε File IDs Access Control Module: έλεγχος άδειας πρόσβασης Directory Service File Service (Υπηρεσία Αρχείων) File Module: File IDs -> «files» (δομές που καθορίζουν πού βρίσκονται τα δεδομένα) File Access Module: Προσπέλαση αρχείου File Service Block Service (Υπηρεσία Αποθήκευσης) Block Module: Διαχείριση χώρου στον δίσκο Device Module: disk I/O & buffering Block Service 5

6 Block Service (bottom layer) Διαχειρίζεται disk blocks (μονάδες αποθήκευσης του δίσκου) Allocates blocks to files (αναθέτει blocks σε αρχεία) Frees blocks from files (ελευθερώνει blocks από αρχεία) Accesses (προσπελαύνει) blocks Updates (ενημερώνει) blocks 6

7 File Service (middle layer) Υλοποιεί έναν επίπεδο χώρο ονομάτων (flat namespace). Πρέπει να μπορεί να προσδιορίζει την ταυτότητα του ζητούμενου αρχείου μονοσήμαντα Unique File IDs UFIDs (Μοναδικές ταυτότητες): Βάσει ενός UFID μπορεί να εντοπιστεί η μετα-πληροφορία του αντίστοιχου αρχείου. File = Data + Attributes (δεδομένα + ιδιοχαρακτηριστικά). Attributes = Metadata (δηλ. πληροφορία για την πληροφορία). Συνήθως περιγράφουν το μέγεθος, τον ιδιοκτήτη, τη λίστα ελέγχου πρόσβασης, κ.τ.λ. Μερικά είναι προσπελάσιμα από τους χρήστες. Δίνει εντολές στο Block Service να αναθέσει / ελευθερώσει / προσπελάσει / ενημερώσει κάποια blocks. 7

8 Directory Service (top layer) Διαχειρίζεται καταλόγους (directories) συνήθως σαν ειδικά αρχεία. τα directories αποθηκεύουν ζεύγη: <filename, UFID> Ο directory server είναι client του file server. Διαχειρίζεται UFIDs, όταν δημιουργούνται αρχεία, που επιστρέφονται στους χρήστες. Έπειτα, οι χρήστες αναφέρονται στα αρχεία χρησιμοποιώντας τα UFIDs. 8

9 Directory Service (top layer) Access Control (Έλεγχος πρόσβασης) Πριν επιστρέψει ένα UFID, πρέπει να ελέγξει αν ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης access control Τα UFIDs μπορεί να είναι δικαιώματα (access rights): δηλ. χρησιμοποιούνται από τους κατέχοντες σαν απόδειξη προς τον File Server του δικαιώματος προσπέλασης αρχείων. User Ids: προσδιορίζουν την ταυτότητα χρηστών που προσπελαύνουν αρχεία. Κάθε χρήστης σχετίζεται με ένα user id μετά από μια διαδικασία authentication (εξακρίβωση στοιχείων) (π.χ., passwords). Μπορεί να υπάρχει ξεχωριστός authentication server. 9

10 Directory Service (top layer) Access Control Lists (ACLs) Operation Users Read Write Λίστα με χρήστες Λίστα με χρήστες Επίσης μπορούν να δημιουργηθούν ομάδες χρηστών (με ομαδικά δικαιώματα πρόσβασης) Σύνοψη: Δεδομένου ενός user id και ενός ονόματος αρχείου το directory service προσπελαύνει το ACL του αρχείου και, αν όλοι οι έλεγχοι εκτελεστούν ομαλά, επιστρέφει ένα UFID στον χρήστη. Σε όλες τις μετέπειτα αιτήσεις του ο χρήστης προσκομίζει μόνο το UFID για να αποδείξει το δικαίωμα πρόσβασής του στο αρχείο. 10

11 Directory Service (Ενδεικτικές) Λειτουργίες: AddName(DirUFID, Filename, UFID) Προσθέτει το ζεύγος (Filename, UFID) στο directory UnName (DirUFID, Filename) Το ζεύγος που περιέχει το Filename" διαγράφεται από το DirUFID ReName (DirUFID, OldName, NewName) Αλλάζει το ζεύγος <OldName,UFID> <NewName,UFID> LookUp(DirUFID, Filename, Access Mode, Userld, &UFID) Σε επιτυχία ελέγχου πρόσβασης, επιστρέφει το UFID του filename GetName(DirUFID, pattern) Επιστρέφει όλα τα ονόματα του DirUFID που ταιριάζουν στο "pattern". 11

12 Directory Service Το Directory service πρέπει επίσης να μπορεί να αλλάζει τις ιδιότητες ενός αρχείου -- π.χ., το ACL, για να υποστηρίζει chmod... Επίσης πρέπει να παρέχει λειτουργίες για να εξετάζονται τα attributes. Το directory service είναι ο ιδιοκτήτης όλων των directories. Για shared (κοινόχρηστα) directories πρέπει να δηλώσουμε έναν χρήστη σαν ιδιοκτήτη και μια στρατηγική access-permission. 12

13 Προσοχή! Η οργάνωση ενός file system σε ξεχωριστά επίπεδα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα! Παράδειγμα 1: Δημιουργία νέου αρχείου καλούμε το Create() system call (λειτουργία του File Service) κατόπιν το AddName() (λειτουργία του Directory Service) Έτσι, σφάλματα/αποτυχίες δημιουργούν προβλήματα (π.χ., χαμένα αρχεία) Παράδειγμα 2: Διαγραφή αρχείου καλούμε το Delete() system call (λειτουργία του File Service) κατόπιν το UnName() (λειτουργία του Directory Service) Αν, λόγω βλάβης, δεν εκτελέσει το δεύτερο βήμα τότε έχουμε ένα μηπροσπελάσιμο αρχείο το οποίο δεν μπορούμε να διαγράψουμε. 13

14 File Service (Ενδεικτικές) λειτουργίες για τα περιεχόμενα ενός αρχείου: Create(&UFID) Δημιουργεί ένα νέο (άδειο) αρχείο και επιστρέφει ένα UFID Delete(UFID) Διαγράφει το αρχείο Length(UFID) Επιστρέφει το μήκος του αρχείου Read(UFID, number, &buffer) Διαβάζει "number" bytes αρχίζοντας από τη θέση που δείχνει ο δείκτης του αρχείου UFID και τα τοποθετεί στο "buffer". Seek(UFID, position) Τοποθετεί τον δείκτη του αρχείου στη θέση position. Write(UFID, buffer) Γράφει τα δεδομένα του "buffer" στο αρχείο UFID στη θέση που δείχνει ο δείκτης του αρχείου. 14

15 File Service (Ενδεικτικές) Λειτουργίες για τα attributes: SetAttributes(UFID, attributes) GetAttributes(UFID, &attributes) Σε κατανεμημένα file systems, τα UFIDs πρέπει να είναι: μοναδικά (μεταξύ όλων των files και όλων των κόμβων που υλοποιούν το F.S.) δύσκολο να "μαντευτούν" 48 bits 32 bits 32 bits server host id file number random number server host id Internet address, (μπορεί να είναι μικρότερο για ένα ethernet) random number για να είναι δύσκολο να μαντευτεί. 15

16 File Service Εντοπίζοντας δεδομένα αρχείων Input: UFID Output: Τοποθεσία του file index Για τον σκοπό αυτό έχουμε το File Location Map! Στην πραγματικότητα κάθε αίτηση που έρχεται στο file service περιέχει ένα UFID και ένα offset, π.χ., read(ufid, 1500, &buffer) a) UFID εύρεση του block του σχετικού file index b) offset εύρεση του ζητούμενου block του αρχείου (a)+(b): μετάφραση σε 2 βήματα Το File Location Map κάνει το (a) Εξ αιτίας της ύπαρξης του τα αρχεία μπορούν να μεταφερθούν εύκολα. Το File Index κάνει το (b) 17

17 File Service Υλοποίηση Απαιτείται δυναμική ανάθεση (allocation) των blocks του δίσκου ώστε να επιτρέπονται δυναμικές αλλαγές στα αρχεία. Ένα αρχείο γενικά καταλαμβάνει μη συνεχόμενα disk blocks (Γιατί;) File Index Το file service διατηρεί μια δομή δεδομένων, το File Index. Το file index συνήθως περιέχει τα attributes του αρχείου και μια ακολουθία από δείκτες στα blocks του δίσκου που περιέχουν τα δεδομένα του αρχείου. Το file index πρέπει να υποστηρίζει σειριακή και τυχαία πρόσβαση (sequential + random access) ενός file. 18

18 Τρόποι ανάθεσης blocks Block Allocation (Ανάθεση blocks) Με ποιον τρόπο αναθέτουμε blocks σε ένα αρχείο; Υπάρχουν 3 βασικές στρατηγικές ανάθεσης: Συνεχόμενη ανάθεση (contiguous allocation) Ανάθεση βασιζόμενη σε συνδεδεμένες λίστες (linked-list allocation) Δεικτοδοτημένη ανάθεση (indexed allocation) 19

19 Contiguous Allocation Όταν ένα αρχείο χρειάζεται N disk blocks, τότε Ν συνεχόμενα blocks ανατίθενται στο αρχείο αυτό. 20

20 Contiguous Allocation Συν: Απλότητα: Ο πιο απλός τρόπος ανάθεσης. Γρήγορη πρόσβαση στο αρχείο. Για να διαβαστεί ολόκληρο το αρχείο πληρώνουμε το κόστος για το disk seek delay (καθυστέρηση μετακίνησης κεφαλής) και για το rotation delay (καθυστέρηση περιστροφής δίσκου) μόνο μια φορά. Αυτό είναι σημαντικό εξ αιτίας του σχετικά μεγάλου κόστους! Πλην: Πως γνωρίζουμε εκ των προτέρων το μέγιστο μέγεθος ενός αρχείου; Fragmentation: όταν τα αρχεία διαγράφονται παραμένει ελεύθερος χώρος κατακερματισμένος σε μικρά τμήματα, που δεν είναι αρκετά μεγάλα να «χωρέσουν» άλλα αρχεία. Λύση: compaction (σύμπτυξη) Αυτό στοιχίζει πάρα πολύ (disk_to_disk copying). Μπορεί όμως να γίνει "offline" δηλ. όταν το σύστημα δεν χρησιμοποιείται. (π.χ., τη νύχτα). 21

21 Linked-List Allocation Τα αρχεία είναι μια λίστα από blocks, με μερικά bytes του κάθε block να δείχνουν στο επόμενο block της λίστας. 22

22 Linked-List Allocation Συν: Αποφεύγεται το πρόβλημα κατακερματισμού. Επίσης η κάθε εγγραφή καταλόγου αποθηκεύει μόνο τη διεύθυνση του 1ου block του αρχείου. Πλην: Το βασικό πρόβλημα αυτής της μεθόδου είναι ότι όταν επιθυμείται τυχαία προσπέλαση (random access), η απόδοση του συστήματος είναι άθλια! Π.χ., για να προσπελαστεί το Ν-οστό block πρέπει πρώτα να γίνουν Ν-1 επιπλέον disk Ι/Οs. Λύση για γρήγορο random access;;; Χρήση ενός index στην RAM, που περιέχει όλους τους δείκτες στα blocks. 23

23 Indexed Allocation Χρήση ενός index στην RAM, που περιέχει όλους τους δείκτες στα blocks. Είδη Indexed Allocation Per file index: ένα index ανά αρχείο (Unix) Global index: ένα index για όλα τα αρχεία (MS-DOS) +/- Με global index, το index βρίσκεται πάντα στη RAM Επιπλέον disk I/Os ελαχιστοποιούνται Όμως το global index καταναλώνει πολλή RAM γιατί διαθέτει μια εγγραφή για κάθε block του δίσκου. 24

24 Indexed Allocation Παράδειγμα Indexed Allocation 25

25 Indexed Allocation Μπορούμε να έχουμε file index πολλαπλών επιπέδων π.χ. file index 2 επιπέδων: 26

26 Indexed Allocation Ένα παράδειγμα per-file index είναι τα inodes που χρησιμοποιεί το UNIX. To inode περιέχει: τα attributes 10 δείκτες για τα πρώτα 10 blocks του αρχείου 1 δείκτη που δείχνει σ' ένα disk block (single indirect block) που με τη σειρά του δείχνει στα επόμενα 256 disk blocks του file. 1 δείκτη σε double indirect block 1 δείκτη σε triple indirect block 27

27 File Service: i-node Το UNIX έχει μια δομή που ονομάζεται i-node (file index). 28

28 Block Service Γενικά: δέσμευση και αποδέσμευση blocks του δίσκου μεταφορά δεδομένων από και προς τα blocks του δίσκου Block pointer = disk_id + διεύθυνση στον δίσκο 29

29 Block Service (Ενδεικτικές) Λειτουργίες AllocateBlock (&blockptr) δεσμεύει ένα νέο block στον δίσκο και επιστρέφει έναν δείκτη σε αυτό το block. FreeBlock (blockptr) ελευθερώνει το block που δείχνεται από το blockptr. PutBlock (blockptr, &buffer) γράφει τα περιεχόμενα του buffer στο disk block που δείχνεται από το blockptr GetBlock (blockptr, &buffer) διαβάζει τα περιεχόμενα του block που δείχνεται από το δείκτη blockptr και τα αποθηκεύει στο buffer. Οι παραπάνω λειτουργίες υλοποιούνται χρησιμοποιώντας περισσότερο στοιχειώδεις λειτουργίες του δίσκου (primitive disk ops), παρέχονται από το device module. 30

30 Block Service Tradeoff του block size (Μονάδας Αποθήκευσης Πληροφορίας) Χώρος: μειωμένη χρήση αποθηκευτικού χώρου στον δίσκο για μεγάλα blocks έναντι καλύτερης χρήσης αποθηκευτικού χώρου στο δίσκο με μικρότερα blocks Πάρα πολλά αρχεία είναι πολύ μικρά! Ταχύτητα: Η μεταφορά των δεδομένων μεταξύ δίσκου -- κύριας μνήμης είναι >1000 φορές πιο γρήγορη από το κόστος αναζήτησης + κόστος περιστροφής όσο λιγότερα blocks αναζητούμε τόσο το καλύτερο. 31

31 Block Service Κάποια συστήματα χρησιμοποιούν πολλαπλά μεγέθη block (π.χ., 4.2. BSD): Eνα block χωρίζεται σε τμήματα (fragments). Ένα αρχείο των N bytes αποτελείται από (N / b) blocks και από κανένα ή ένα τμήμα από κάθε μέγεθος (b/2, b/4, b/8) (b είναι ο αριθμός των bytes ανά block) Εάν b είναι 8K, πολλά μικρά αρχεία μπορούν να αποθηκευτούν σ' ένα απλό block (χρησιμοποιώντας τα τμήματά του). Αυτός ήταν ο κύριος λόγος της επιτάχυνσης του συστήματος αρχείων του BSD από 2-5% σε 30-47% της ονομαστικής «ταχύτητας» του δίσκου (raw disk bandwidth). 32

32 Επικοινωνία File Service-Block Service Create: παράγει UFID + δεσμεύει χώρο για το file index + αρχικοποιεί attributes προσθέτει μια νέα είσοδο (entry) στο File Location Map και επιστρέφει το UFID. Delete: σβήνει την είσοδο από το File Location Map ελευθερώνει τα blocks του αρχείου ελευθερώνει τα blocks που δεσμεύει το file index Read: χρησιμοποιείται η GetBlock για κάθε block που χρειάζεται Write: AllocateBlock (στο τέλος του αρχείου) + PutBlock ή GetBlock (overwrite) + PutBlock 33

33 Memory-mapped files Πολλοί υποστηρίζουν ότι το παραπάνω interface του Σ.Α. είναι... "άβολο". Μια εναλλακτική λύση είναι τα memory-mapped files. Ο χρήστης μπορεί να καλέσει το Map (filename, virtual-address) όπου το virtualaddress είναι μια μεταβλητή προγράμματος (π.χ., char *filebuffer ). Το Λ.Σ., εκτελώντας αυτή την εντολή, χρησιμοποιεί τους πίνακες που κρατούν τις διευθύνσεις των disk blocks που αποτελούν το αρχείο και ενημερώνει τα disk blocks που αποτελούν το χώρο εναλλαγής ( swap space ) για το process και συγκεκριμένα το χώρο που αφορά στη μεταβλητή filebuffer

34 Memory-mapped files το swap space για το virtual address space στο οποίο χαρτογραφείται το αρχείο περιέχει τα disk blocks του αρχείου. τα page faults εξυπηρετούνται προσπελαύνοντας τα κατάλληλα disk blocks (από το swap space) το process προσπελαύνει ένα αρχείο όπως οποιαδήποτε μεταβλητή/δομή δεδομένων του προγράμματός του (π.χ. με ένα for loop... for (i>=1) do { file[i]:=. } 35 35

35 Memory-mapped files Η χρήση memory-mapped files, δημιουργεί δυνητικά προβλήματα διαμοιρασμού και συνέπειας. Παράδειγμα Ένα process P1 έχει ενημερώσει ένα αρχείο, αλλά τα σχετικά blocks του αρχείου δεν έχουν αποθηκευτεί στον δίσκο ακόμα (δηλ. δεν έγιναν page out). Ένα άλλο process P2 τότε προσπελαύνει το ίδιο αρχείο χρησιμοποιώντας για παράδειγμα το κανονικό File System interface (open()/read(), ) Δεν θα δει την πιο πρόσφατη πληροφορία! 36 36

36 Directories Τα directories συνήθως είναι ιεραρχικά Υπάρχει ένα root directory Κάθε directory μπορεί να περιέχει αρχεία ή/και άλλα directories Υλοποιούνται σαν αρχεία (directory files) που περιέχουν directory entries root dir 1 dir 2 dir 3 file 3 Κάθε directory entry είναι ένα ζεύγος <filename,ufid> το UFID προσδιορίζει (δομές που κρατούν) τις διευθύνσεις των disk blocks που αποτελούν το αρχείο καθώς και τα attributes του file 1 file 2 Σε file systems του Unix, το UFID είναι ουσιαστικά το inode του σχετικού αρχείου 37 37

37 Directories Σε ιεραρχικά συστήματα υπάρχουν 2 τρόποι ονομασίας ενός αρχείου Absolute path name (απόλυτη) Relative path name (σχετική) Το απόλυτο όνομα είναι μοναδικό για κάθε αρχείο και πάντα αρχίζει με το root directory Το σχετικό όνομα σχετίζεται με την έννοια του current (ή working) directory. Αν το current directory είναι το /usr/bin, τότε τα ονόματα make και /usr/bin/make αναφέρονται στο ίδιο αρχείο Κάθε process φυσικά έχει το δικό της current directory δηλ. είναι μια per-process μεταβλητή Αν για το process 1 το current dir. είναι /usr/bin και για το process 2 current dir είναι /etc τότε το σχετικό όνομα foo αναφέρεται σε διαφορετικά αρχεία, ανάλογα με το process

38 Directories Οι πιο συνήθεις λειτουργίες που παρέχονται από directory services είναι: opendir(), closedir(), create(), delete(), readdir(), rename(), link(), unlink(). readdir() To readdir() είναι πλεονάζον, μιας και θα μπορούσε να αντικατασταθεί από κλήσεις στο read() για το σχετικό directory file. Όμως αυτό θα απαιτούσε από το κάθε user program να γνωρίζει την εσωτερική δομή του directory file κάθε file system!! Το readdir() απαλλάσσει τον προγραμματιστή απ αυτή την ανάγκη, προσφέροντάς του ένα γενικό API για όλα τα ιεραρχικά file systems Το readdir(), λοιπόν, επιστρέφει την επόμενη εγγραφή του directory, ή NULL αν φτάσαμε στο τέλος To link() συνδέει ένα inode με ένα directory. Μάλιστα επιτρέπεται σε πολλά directories να "περιέχουν" το ίδιο αρχείο - έτσι π.χ., επιτρέπεται ο διαμοιρασμός του αρχείου από διαφορετικούς χρήστες που το τοποθετούν στο δικό τους directory. Το unlink() διαγράφει ένα directory entry. Αν αυτό ήταν το μοναδικό dir. entry που αναφέρεται στο αρχείο τότε το αρχείο διαγράφεται επίσης

39 Pathname translation Στο Unix τα directory entries είναι ζεύγη <filename, inode#> Δηλαδή το UFID είναι ουσιαστικά ο αριθμός του inode. Pathname translation Η διαδικασία που δέχεται σαν είσοδο ένα pathname (π.χ., /d1/d2/d3/foo) και παράγει σαν έξοδο το inode# του αρχείου, λέγεται pathname translation (μετάφραση ονόματος)

40 Pathname translation 1. Το inode για το root directory "/" ανακτάται από τον δίσκο. (Αυτό το inode βρίσκεται σε μια γνωστή και μη τροποποιήσιμη διεύθυνση στον δίσκο). Απ' το inode του root βρίσκονται τα disk blocks που περιέχουν το αρχείο (directory file) του root directory. Δηλαδή το αρχείο που περιέχει τα directory entries. Αυτά τα blocks ανακτώνται και ψάχνονται για την εγγραφή "d1". Όταν βρίσκεται η εγγραφή για το "d1" τότε βρίσκεται και το inode# του d1. 2. Το inode για το "d1" ανακτάται απ' το δίσκο. Τα disk blocks του dir file "d1" ανακτώνται και ψάχνονται για την εγγραφή "d2". 3. Τέλος το inode & disk blocks του "d3" ανακτώνται και ψάχνονται για την εγγραφή "foo". Έτσι βρίσκεται το inode# για το αρχείο «foo» το οποίο ανακτάται και τοποθετείται στη μνήμη (σ' ένα cache ειδικό για inodes που λέγεται inode table). 4. Αφού τοποθετηθεί το inode στο inode table του πυρήνα ο file descriptor πίνακας του process ενημερώνεται. 5. Μια εγγραφή του χρησιμοποιείται για έναν δείκτη ακολουθώντας τον οποίο μπορεί ο kernel να βρει το inode στο inode table. 6. Τέλος επιστρέφεται ο δείκτης της εγγραφής του file descriptor πίνακα... 41

41 Links Για να διευκολυνθεί ο διαμοιρασμός αρχείων, συχνά ένα αρχείο εμφανίζεται σε πολλούς διαφορετικούς καταλόγους (π.χ. σ' έναν κατάλογο για κάθε χρήστη που το διαμοιράζεται). Αυτό επιτυγχάνεται με links που συνδέουν ένα πεδίο καταλόγου μ' ένα αρχείο σε κάποιον άλλον κατάλογο. Αν τα πεδία καταλόγων περιείχαν τις διευθύνσεις των blocks στο δίσκο, τότε στον κατάλογο που ορίζεται το link σ' ένα αρχείο F1 θα πρέπει να γίνει ένα αντίγραφο των διευθύνσεων στον δίσκο των blocks του F1. Αν αυτά αλλάξουν (π.χ. append()) τότε προκύπτει πρόβλημα διαχείρισης αντιγράφων. Στο Unix δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Γιατί; 42 42

42 Links Hard links - Στο UNIX το πρόβλημα λύνεται ως εξής: Τα πεδία καταλόγων δεν περιέχουν διευθύνσεις στο δίσκο αλλά τον αριθμό του inode του σχετικού αρχείου, το οποίο περιέχει τις διευθύνσεις των blocks. Έτσι πολλά directories μπορούν να αναφέρονται στο ίδιο inode, οπότε το αρχείο αυτό περιέχεται σε όλα αυτά τα directories. Όλα τα links αυτού του αρχείου είναι ισοδύναμα. Δηλαδή δεν είναι κανένα το «επίσημο» αντίγραφο, και τα υπόλοιπα «δευτερεύοντα». Γίνεται με την εντολή ln. Π.χ. ln file1 file2 Symbolic/Soft links - Μια άλλη λύση βασίζεται στην έννοια των «συμβολικών συνδέσμων» Όταν δημιουργείται ένα link L1 στο αρχείο F1, το L1 είναι ένα ειδικό αρχείο τύπου link. Τα περιεχόμενα αρχείων τύπου link είναι μόνο το pathname του αρχείου στο οποίο αναφέρονται. Όπως είναι προφανές, τα symbolic links προσθέτουν παραπάνω κόστος στο pathname translation Γίνονται με την εντολή ln -s. Π.χ., ln -s file1 file

43 Links Τι περιορισμοί υπάρχουν στη χρήση hard και symbolic links; Filesystem boundaries Τα hard links μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εντός του ίδιου filesystem. Για cross-over σε άλλο filesystem χρησιμοποιούμε υποχρεωτικά symbolic links. Directories Τα hard links μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε αρχεία. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε hard link σε κάποιο directory. Γιατί;;; Συνεπώς για link σε κάποιο directory, χρησιμοποιούμε symbolic link. 44

44 Filesystem Cache Όπως έχουμε πει, κάθε πρόσβαση στην Κ.Μ. κοστίζει < 1μs, ενώ κάθε πρόσβαση στον δίσκο κοστίζει ~ 8ms. Το FS θα έχει καλύτερη απόδοση όσο πιο λίγες φορές χρειάζεται disk I/O!!! Cache memory (Προσωρινή/Κρυφή Μνήμη) Η επίτευξη του στόχου αυτού βασίζεται στην έννοια του filesystem buffer ή cache. H κρυφή μνήμη είναι ένα τμήμα της Κ.Μ. (στον πυρήνα) το οποίο αποθηκεύει προσωρινά μερικά blocks του δίσκου

45 Προσωρινή (Κρυφή) Μνήμη Όταν κάποια διεργασία ζητεί πρόσβαση σε κάποιο block, ο πυρήνας φορτώνει πρώτα αυτό το block στην κρυφή μνήμη και μετά το δίνει στη διεργασία. Οι μεταγενέστερες αιτήσεις (από την ίδια ή άλλες διεργασίες) για το ίδιο block θα εξυπηρετηθούν από τη κρυφή μνήμη. Το disk I/O αποφεύγεται! Έτσι, κάθε φορά που ζητείται κάποιο block, ο kernel πρώτα ψάχνει την κρυφή μνήμη και μόνο αν δεν το βρει απευθύνεται στον δίσκο

46 Προσωρινή (Κρυφή) Μνήμη Φυσικά, απαιτείται κάποιος αλγόριθμος αντικατάστασης έτσι ώστε να λειτουργεί η πιο πάνω διαδικασία ακόμα και όταν γεμίζει η κρυφή μνήμη. Αυτός ο αλγόριθμος είναι συνήθως LRU (με μερικές αλλαγές). Πριν ένα block της Buffer Cache "φιλοξενήσει" ένα καινούργιο block του δίσκου, θα πρέπει το αρχικό block να εγγραφεί στον δίσκο αν έχει ενημερωθεί όσο ήταν στην κρυφή μνήμη (δηλ. αν είναι dirty). Τι σας θυμίζει αυτό;;; Θυμηθείτε! Αυτή είναι η ανάλογη ενέργεια που κάνει το paging σύστημα, που γράφει μια σελίδα στο swap area πριν το ίδιο page frame φιλοξενήσει κάποια καινούργια σελίδα

47 Προσωρινή (Κρυφή) Μνήμη Οι αλλαγές στον αλγόριθμο LRU χρειάζονται: για να αποφευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα disk I/Os... (ζήτημα κόστους) για να αποφευχθούν προβλήματα inconsistency (ασυνέπειας) του filesystem ή χάσιμο δεδομένων όταν συμβούν βλάβες. Ζήτημα ασυνέπειας (inconsistency): Όταν ένα block ενημερώνεται, αυτό πρώτα γίνεται στην κρυφή μνήμη. Αν συμβεί κάποια αστοχία/σφάλμα τότε η ενημέρωση χάνεται. Απαιτείται μια πολιτική εγγραφής (write policy), που να γράφει τα blocks στον δίσκο έγκαιρα

48 Προσωρινή (Κρυφή) Μνήμη Όταν κάποιο block στην κρυφή μνήμη περιέχει ευαίσθητα δεδομένα, όσον αφορά στη συνέπεια του συστήματος, τότε όταν αυτό το block ενημερωθεί εγγράφεται αμέσως στον δίσκο (σύγχρονα ή ασύγχρονα). Επίσης συνήθως υπάρχει κάποιο άνω όριο, όσον αφορά το χρόνο κατά τον οποίο ένα ενημερωμένο block παραμένει στην κρυφή μνήμη χωρίς να εγγραφεί στο δίσκο. Για να μην χαθούν δεδομένα όταν συμβούν σφάλματα και βλάβες, πολλά συστήματα παρέχουν ειδικά system calls (π.χ., flush() ή SYNC) τα οποία γράφουν όλα τα ενημερωμένα blocks από την κρυφή μνήμη στον δίσκο. Σε πολλά «UNIX filesystems» (π.χ., NFS) υπάρχει ένα «πρόγραμμα παρασκηνίου» (background program) το οποίο εκτελείται κάθε 30 secs και καλεί τη SYNC. Έτσι στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να χαθούν μόνο τα δεδομένα που γράφτηκαν τα τελευταία 30 secs

49 Προσωρινή (Κρυφή) Μνήμη Ευαίσθητα δεδομένα θεωρούνται τα: inode blocks, directory blocks, και γενικά blocks που δεν έχουν απλά δεδομένα χρηστών. Σκεφθείτε τι θα συμβεί αν το inode block ενός αρχείου ενημερωθεί και πριν εγγραφεί στο δίσκο, καταρρεύσει το σύστημα Tragic! Ζήτημα κόστους Όταν κάποιο block στην κρυφή μνήμη είναι μόνο μερικώς ενημερωμένο τότε τοποθετείται στο τέλος της LRU λίστας (καθυστερημένη εγγραφή) Αφού δεν αναπληρώνεται αμέσως υπάρχει πιθανότητα όταν, μετά από χρόνο, αναπληρωθεί, να έχει ενημερωθεί ολόκληρο Έτσι θα απαιτηθεί μόνο ένα disk I/O για όλες τις ενημερώσεις ενός block

50 Προσωρινή (Κρυφή) Μνήμη Απαιτείται Μηχανισμός γρήγορου εντοπισμού block στην Προσωρινή (Κρυφή) Μνήμη Μηχανισμός διαχείρισης ελεύθερων block στην Προσωρινή (Κρυφή) Μνήμη Σε συνεργασία με μηχανισμούς διαχείρισης σύγχρονων, ασύγχρονων και καθυστερημένων εγγραφών

51 Filesystem Cache στο UNIX Hash Queue Headers Free List Header Block#0 mod Block#1 mod Block#2 mod Block#3 mod

52 Ομαδοποίηση (Clustering) block Μια άλλη τεχνική για να βελτιωθεί η απόδοση ενός filesystem βασίζεται στην έννοια του clustering (ομαδοποίηση block σε «γειτονιές») Το κόστος της εντολής seek (που μετακινεί τις κεφαλές του δίσκου από ένα κύλινδρο σε άλλον) είναι συνάρτηση του διαστήματος που διανύουν οι κεφαλές του δίσκου Τα blocks που ανακτώνται / ζητούνται συνήθως το ένα μετά το άλλο, τοποθετούνται κοντά στο δίσκο (π.χ. στο ίδιο ή κάποιο κοντινό κύλινδρο). το seek που απαιτείται για να ανακτηθεί το επόμενο block προσθέτει ελάχιστο επιπλέον κόστος

53 Rotationally-optimal Placement Οι στρατηγικές ανάθεσης ελεύθερων block σε αρχεία προσπαθούν να μειώσουν το χρόνο περιστροφής (rotational delay). Έτσι, όταν συνεχόμενα block ενός αρχείου τοποθετούνται στην ίδια τροχιά (track) (ή κύλινδρο) του δίσκου, υπάρχει ένα "κενό" το μέγεθος του οποίου εξαρτάται από το χρόνο που απαιτείται για την ικανοποίηση ενός get-disk-block-request. Π.χ., αν μια ολόκληρη περιστροφή του δίσκου γίνεται σε 10 ms και από την στιγμή που ανακτάται ένα block του δίσκου περνούν 3 ms πριν ο δίσκος λάβει την αίτηση για το επόμενο block, τότε το μέγεθος του "κενού" είναι 3 ms

54 Cylinder Groups Σε παλιά UNIX F.S. τα block των inodes τοποθετούνταν στα αρχικά blocks του δίσκου. απαιτείται μεγάλο seek μεταξύ του inode block ενός αρχείου και των data block του αρχείου. Μια λύση στο πρόβλημα αυτό βασίζεται στην έννοια των cylinder groups (ομάδων κυλίνδρων). Κάθε ομάδα αποτελείται από Ν συνεχόμενους κυλίνδρους και περιέχει inodes και data blocks. Όταν δημιουργείται ένα αρχείο επιλέγεται οποιοδήποτε inode από κάποια ομάδα και το σύστημα προσπαθεί τα data blocks του αρχείου να βρίσκονται στην ίδια ομάδα με το inode block

Λειτουργικά Συστήματα Ι

Λειτουργικά Συστήματα Ι Λειτουργικά Συστήματα Ι Κεφάλαιο 4ο: Συστήματα Αρχείων «Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα» -- A.S. Tanenbaum (Κλειδάριθμος) Distributed Systems, Concepts and Design, G. Coulouris and J. Dollimore, (Addison-Wesley)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα (Λ/Σ) Το UNIX και οι εντολές του Παρουσίαση 3

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα (Λ/Σ) Το UNIX και οι εντολές του Παρουσίαση 3 Λειτουργικά Συστήματα & Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα (Λ/Σ) Το UNIX και οι εντολές του Παρουσίαση 3 1 Λειτουργικά Συστήματα & Γλώσσες Προγραμματισμού Διαφάνειες σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 - 2 - Κεφάλαιο 2 ο Δευτερεύουσα μνήμη Οι εύκαμπτοι μαγνητικοί δίσκοι (floppy disks) ή δισκέτες Οι σκληροί μαγνητικοί δίσκοι (hard disks) Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 8: Αρχεία Ι Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Στέφανος Γκρίτζαλης Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Μαγνητικοί ίσκοι Τα δεδοµένα αποθηκεύονται στο µαγνητικό φιλµ του δίσκου Ο δίσκος περιστρέφεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκευση και Οργάνωση αρχείων. Βάσεις Δεδομένων Μάθημα 2ο Διδάσκων: Μαρία Χαλκίδη

Αποθήκευση και Οργάνωση αρχείων. Βάσεις Δεδομένων Μάθημα 2ο Διδάσκων: Μαρία Χαλκίδη Αποθήκευση και Οργάνωση αρχείων Βάσεις Δεδομένων Μάθημα 2ο Διδάσκων: Μαρία Χαλκίδη Κατηγοριοποίηση των φυσικών μέσων αποθήκευσης Ταχύτητα με την οποία προσπελαύνονται τα δεδομένα Κόστος ανά μονάδα δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Σύστημα Αρχείων Τα προγράμματα που εκτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης 8.1 Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη Κάθε μονάδα ενός υπολογιστή που χρησιμεύει για τη μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση δεδομένων ανήκει στην μνήμη (memory) του υπολογιστή. Οι μνήμες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) ..8 Κατανομή των αρχείων σε συσκευές Ακολουθείται κάποια λογική στην αποθήκευση των αρχείων:.αρχεία που χρησιμοποιούνται συχνά τοποθετούνται στους σκληρούς δίσκους που έχουν μεγάλη ταχύτητα πρόσβασης..αν

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 5ο Συστήματα Εισόδου - Εξόδου (INPUT/OUTPUT) 1 6.1 I/O Υλικό To Ι/Ο σύστημα αποτελεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα ενός Λ.Σ. Συνήθως "διευθύνει" όλες τις συσκευές I/O (π.χ. δίσκους,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων)

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9: Αρχεία ΙΙ Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Κεφάλαιο 8 «Ιδεατή Μνήμη» Διδάσκων: Δ. Λιαροκαπης Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας Ιδεατή Μνήμη Οργάνωση. Εισαγωγή. Ιδεατές και πραγματικές διευθύνσεις. Λογική οργάνωση. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Αρχείων File System

Σύστηµα Αρχείων File System Σύστηµα Αρχείων File System Περίληψη Το σύστηµα αρχείων από την σκοπιά του χρήστη Ονοµασία αρχείων και επιτρεπόµενες λειτουργίες Κατάλογος αρχείων (directories) Το σύστηµα αρχείου από την σκοπιά του σχεδιαστή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αρχείων. Τυπικές πράξεις με αρχεία. Δομή και οργάνωση αρχείων

Διαχείριση αρχείων. Τυπικές πράξεις με αρχεία. Δομή και οργάνωση αρχείων ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 10 (Κεφάλαιο 12) Διαχείριση και Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

1ο Εργαστήριο Σύστημα Αρχείων

1ο Εργαστήριο Σύστημα Αρχείων ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης 1ο Εργαστήριο Σύστημα Αρχείων ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ABSOLUTE KAI RELATIVE PATH Λειτουργικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

Μάθημα 2 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Μάθημα 2 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Εισαγωγή στη Διαχείριση Αρχείων Οι Η/Υ θα ήταν άχρηστοι, αν δεν μπορούσαν να αποθηκεύσουν τα δεδομένα που επεξεργάζονται για μελλοντική χρήση. Τα δεδομένα αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Εργαστηριακή Άσκηση 2: Σύστημα Αρχείων Τα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικό Σύστημα: διαχείριση πόρων. Διαχείριση αρχείων. Τι είναι ένα αρχείο ; Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων)

Λειτουργικό Σύστημα: διαχείριση πόρων. Διαχείριση αρχείων. Τι είναι ένα αρχείο ; Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικό Σύστημα: διαχείριση πόρων Εισαγωγή Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Επικοινωνία με χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Υποσύστημα μνήμης Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αριστείδης Ευθυμίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9: Αρχεία ΙΙ Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σεάδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήμη (virtual memory)

Εικονική Μνήμη (virtual memory) Εικονική Μνήμη (virtual memory) Πολλά προγράμματα εκτελούνται ταυτόχρονα σε ένα υπολογιστή Η συνολική μνήμη που απαιτείται είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος της RAM Αρχή τοπικότητας (η μνήμη χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομής σημείωσης διεργασιών στον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.1 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.1 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα 1 3.1.1 Λογισμικό και Υπολογιστικό Σύστημα Ένα σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από: το υλικό: τα ηλεκτρονικά μέρη του υπολογιστή και το λογισμικό: το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ.

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Συςτήματα Αρχείων Μπλοκ Τα αρχεύα δεν αποθηκεύονται ςτο δύςκο χύμα, αλλϊ ςε μπλοκ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (ΗΥ222)

Λειτουργικά Συστήματα (ΗΥ222) Λειτουργικά Συστήματα (ΗΥ222) Διάλεξη 14: Οργάνωση Συστημάτων Αρχείων Αρχεία: Ονόματα Θέσεων στο Δίσκο Οπτική του χρήστη: Μια ακολουθία από bytes με συγκεκριμένο όνομα 2 oslab.c int main() { Οπτική του

Διαβάστε περισσότερα

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Τσιατούχας 6 ο Κεφάλαιο 1. Επίπεδο OSM 2. Εικονική μνήμη ιάρθρωση 3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων

Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων Λειτουργικά Συστήματα Ι Αριστείδης Ηλίας Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων Αρχείο Αρχείο (File), οργανωμένη μονάδα δεδομένων αποθηκευμένων με μόνιμο και σταθερό τρόπο σε μέσα, όπως οι δίσκοι, κ.ά. Ονοματοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων, δίσκοι

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων, δίσκοι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συστήματα αρχείων, δίσκοι Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Δομές δεδομένων και αρχείων

Πληροφορική 2. Δομές δεδομένων και αρχείων Πληροφορική 2 Δομές δεδομένων και αρχείων 1 2 Δομή Δεδομένων (data structure) Δομή δεδομένων είναι μια συλλογή δεδομένων που έχουν μεταξύ τους μια συγκεκριμένη σχέση Παραδείγματα δομών δεδομένων Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων.

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων. ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2002 Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια ρ Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β Επίπεδο Όψεων Όψη Όψη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: Λειτουργίες Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκευση εδομένων. ομή ενός Σ Β. Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός ΜΕΡΟΣ Β : Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα

Αποθήκευση εδομένων. ομή ενός Σ Β. Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός ΜΕΡΟΣ Β : Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα Αποθήκευση εδομένων Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 ΜΕΡΟΣ Β : Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός Σ Β ομή ενός Σ Β Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα Τυπικά, κάθε σχέση σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Ιεραρχία Μνήμης (Memory Hierarchy)

Κεφάλαιο 7 Ιεραρχία Μνήμης (Memory Hierarchy) Κεφάλαιο 7 Ιεραρχία Μνήμης (Memory Hierarchy) 1 Συστήματα Μνήμης Η οργάνωση του συστήματος μνήμης επηρεάζει τη λειτουργία και απόδοση ενός μικροεπεξεργαστή: Διαχείριση μνήμης και περιφερειακών (Ι/Ο) απότολειτουργικόσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον διδακτικό υλικό κρυφών μνημών: set-associative caches, πολιτικές αντικατάστασης, χειρισμός εγγραφών

Επιπλέον διδακτικό υλικό κρυφών μνημών: set-associative caches, πολιτικές αντικατάστασης, χειρισμός εγγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Οργάνωση Υπολογιστών Επιπλέον διδακτικό υλικό κρυφών μνημών: set-associative caches, πολιτικές αντικατάστασης, χειρισμός εγγραφών Μανόλης Γ.Η. Κατεβαίνης Τμήμα Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εικονική Μνήμη. (και ο ρόλος της στην ιεραρχία μνήμης)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εικονική Μνήμη. (και ο ρόλος της στην ιεραρχία μνήμης) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2011-12 Εικονική (και ο ρόλος της στην ιεραρχία μνήμης) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Ιεραρχία η νέα τάση: [2011]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Άσκηση 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών HY460 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Διδάσκοντες: Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ΕΠΛ 003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ιάλεξη 7 (Κεφάλαιο 11 του βιβλίου) Στόχοι Κεφαλαίου Περιγραφή της έννοιας του αρχείου, συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2

ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 7ο μάθημα: Κρυφές μνήμες (cache) - εισαγωγή Αρης Ευθυμίου Πηγές διαφανειών: συνοδευτικές διαφάνειες αγγλικης εκδοσης του βιβλιου Σύστημα μνήμης! Η μνήμη είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 6: Διαχείριση Μνήμης Ι Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Minix Overview

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Minix Overview Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Minix Overview Σύνοψη 5ης ιάλεξης Λειτουργικό Σύστημα Minix Οργάνωση του Λειτουργικού Συστήματος Οργάνωση πηγαίου κώδικα Minix recompilation Σύνοψη Μαθήματος Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι. Λειτουργικά Συστήματα Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ. Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι. Λειτουργικά Συστήματα Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ. Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Μάθημα: Λειτουργικά Συστήματα Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Διδάσκων: Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης clam@unipi.gr 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μνήμη : Πόρος ζωτικής σημασίας του οποίου η διαχείριση απαιτεί ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 9

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 9 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 9 Κεφάλαιο 9 ιαχείριση Μνήµης στα Λειτουργικά Συστήµατα Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να σου γνωρίσει τον τρόπο µε τον οποίο ένα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Εισόδου/Εξόδου (I/O --- Input/Output)

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Εισόδου/Εξόδου (I/O --- Input/Output) Λειτουργικά Συστήματα Ι Συστήματα Εισόδου/Εξόδου (I/O --- Input/Output) I/O Hardware (Υλικό Ε/Ε) Το σύστημα Ι/Ο αποτελεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα ενός Λ.Σ. Συνήθως "διευθύνει" όλες τις συσκευές I/O (π.χ.,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Κεφάλαιο 7 «Διαχείριση Μνήμης» Διδάσκων: Δ. Λιαροκάπης Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας 1 Κύρια Μνήμη 1. Εισαγωγή 2. Βασική διαχείριση μνήμης 3. Μνήμη και πολυπρογραμματισμός 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Είσοδος/Έξοδος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2009-2010 Είσοδος/Έξοδος Μέχρι τώρα όποτε θέλαμε να διαβάσουμε χρησιμοποιούσαμε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (ΗΥ321)

Λειτουργικά Συστήματα (ΗΥ321) Λειτουργικά Συστήματα (ΗΥ321) Διάλεξη 14: Συστήματα Αρχείων Αυλαία: Το Unix FFS, Το VFS Το Αρχικό Σύστημα Αρχείων του Unix Απλό και κομψό: inodes superblock Ορμαθοί Δεδομένων (512 bytes) Δίσκος Πρόβλημα:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. File Systems

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. File Systems Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων File Systems Σύνοψη ιάλεξης Λειτουργικό Σύστημα Minix Λειτουργίες Συστήματος Αρχείων ομή Συστήματος Αρχείων Ανάγνωση Αρχείων 2 Filesystem στο MINIX 3 Οπως όλα τα Λ.Σ.,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 10: Διαχείριση Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών http://arch.icte.uowm.gr/mdasyg

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Καθηγητής. Γουνόπουλος Άσκηση 1 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήµη. Κεφάλαιο 8. Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi

Εικονική Μνήµη. Κεφάλαιο 8. Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi Εικονική Μνήµη Κεφάλαιο 8 Υλικό και δοµές ελέγχου Οι αναφορές στην µνήµη υπολογίζονται δυναµικά κατά την εκτέλεση Ηδιεργασίαχωρίζεταισετµήµατα τα οποία δεν απαιτείται να καταλαµβάνουν συνεχόµενες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές συσκευές Ε/Ε. Είσοδος Έξοδος στον υπολογιστή. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Μ.

Βασικές συσκευές Ε/Ε. Είσοδος Έξοδος στον υπολογιστή. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Μ. Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2016-17 Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) (συσκευές εισόδου-εξόδου) http://mixstef.github.io/courses/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΤΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΤΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΤΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2012-13 Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ Ιωάννης Βασιλείου Καθηγητής, Τοµέας Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 6: Αθηνά Βακάλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 4.1 Λογισμικό συστήματος (application software) Καραμαούνας Πολύκαρπος 2 Λογισμικό εφαρμογών (application software): προγράμματα για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Ερωτήσεων

Επεξεργασία Ερωτήσεων Εισαγωγή Επεξεργασία Ερωτήσεων ΜΕΡΟΣ 1 Γενική Εικόνα του Μαθήματος 1. Μοντελοποίηση (Μοντέλο Ο/Σ, Σχεσιακό, Λογικός Σχεδιασμός) 2. Προγραμματισμός (Σχεσιακή Άλγεβρα, SQL) ημιουργία/κατασκευή Εισαγωγή εδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διαχείριση μνήμης III Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz,

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα (περιεχόμενο) μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο δίσκο

Τα δεδομένα (περιεχόμενο) μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο δίσκο Κατακερματισμός 1 Αποθήκευση εδομένων (σύνοψη) Τα δεδομένα (περιεχόμενο) μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο δίσκο Παραδοσιακά, μία σχέση (πίνακας/στιγμιότυπο) αποθηκεύεται σε ένα αρχείο Αρχείο δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Ερωτήσεων

Επεξεργασία Ερωτήσεων Εισαγωγή Σ Β Σύνολο από προγράμματα για τη διαχείριση της Β Επεξεργασία Ερωτήσεων Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος συστήματος Αρχεία δεδομένων ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Σύστημα Βάσεων εδομένων (ΣΒ ) Βάσεις Δεδομένων 2007-2008

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Διεργασίες. Ορισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες»

1. Εισαγωγή. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Διεργασίες. Ορισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες» 1. Εισαγωγή Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες» Διδάσκων: Δ Λιαροκάπης Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας Η έννοια της διεργασίας (process) είναι θεμελιώδης για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(ile System) 2.1.11 Καταχώρηση και απελευθέρωση του Δίσκου Συνδεδεμένη καταχώρηση (Linked Allocation) α) Το Λ.Σ. δίνει ένα μόνο τομέα γιατοαρχείοπουδημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 4 : Κρυφή Μνήμη Καρβούνης Ευάγγελος Δευτέρα, 30/11/2015 Χαρακτηριστικά Θέση Χωρητικότητα Μονάδα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήμη (virtual memory)

Εικονική Μνήμη (virtual memory) Εικονική Μνήμη (virtual memory) Πολλά προγράμματα εκτελούνται ταυτόχρονα σε ένα υπολογιστή Η συνολική μνήμη που απαιτείται είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος της RAM Αρχή τοπικότητας (η μνήμη χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 5γ: Αθηνά Βακάλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων, δίσκοι, Ε/Ε

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων, δίσκοι, Ε/Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συστήματα αρχείων, δίσκοι, Ε/Ε Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Αρχείων. Βάσεις Δεδομένων : Οργάνωση Αρχείων 1. Blobs

Οργάνωση Αρχείων. Βάσεις Δεδομένων : Οργάνωση Αρχείων 1. Blobs Αρχεία Τα δεδομένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Οργάνωση Αρχείων Η μεταφορά δεδομένων από το δίσκο στη μνήμη και από τη μνήμη στο δίσκο γίνεται σε μονάδες blocks Βασικός στόχος η ελαχιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 9ο μάθημα: Αρχιτεκτονική συστήματος μνήμης: Κρυφές μνήμες εισαγωγή

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 9ο μάθημα: Αρχιτεκτονική συστήματος μνήμης: Κρυφές μνήμες εισαγωγή ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 9ο μάθημα: Αρχιτεκτονική συστήματος μνήμης: Κρυφές μνήμες εισαγωγή Αρης Ευθυμίου Σύστημα μνήμης Η μνήμη είναι σημαντικό κομμάτι ενός υπολογιστή Επηρεάζει κόστος, ταχύτητα, κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός ανταγωνισµού µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1 ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 4ο Σύστημα αρχείων Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Σύστημα αρχείων Εισαγωγή Μονοπάτια διαδρομής Φόρτωση και αποφόρτωση συστημάτων αρχείων Ιεραρχική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (15 μονάδες) (Επεκτατός Κατακερματισμός)

Άσκηση 1 (15 μονάδες) (Επεκτατός Κατακερματισμός) ΗΥ460 Τελική Εξέηαζη 29 Ιανουαπίου 2013 Σελίδα 1 από 8 Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Δημήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Επαναληπτική

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήμη (virtual memory)

Εικονική Μνήμη (virtual memory) Εικονική Μνήμη (virtual memory) Πολλά προγράμματα εκτελούνται ταυτόχρονα σε ένα υπολογιστή Η συνολική μνήμη που απαιτείται είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος της RAM Αρχή τοπικότητας (η μνήμη χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 10: Διαχείριση Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών http://arch.icte.uowm.gr/mdasyg

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 4 Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό Εφαρμογών H/Y Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 4: Λειτουργικό Σύστημα & Εφαρμογές 1/41 20/10/2015 Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αναφορές Στοίβα και Σωρός Μνήμης Αντικείμενα ως ορίσματα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αναφορές Στοίβα και Σωρός Μνήμης Αντικείμενα ως ορίσματα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αναφορές Στοίβα και Σωρός Μνήμης Αντικείμενα ως ορίσματα ΑΝΑΦΟΡΕΣ new Όπως είδαμε για να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο χρειάζεται να καλέσουμε τη new. Για

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Αναστάσιος Α. Νάνος ananos@cslab.ntua.gr Επιβλέπων: Νεκτάριος

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήμη (Virtual memory)

Εικονική Μνήμη (Virtual memory) ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Διάλεξη 16 Εικονική Μνήμη (Virtual memory) Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 1 Προβλήματα φυσικής μνήμης (1) Τι θα συμβεί εάν η μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο

Τα δεδομένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Οργάνωση Αρχείων 1 Αρχεία Τα δεδομένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Η μεταφορά δεδομένων από το δίσκο στη μνήμη και από τη μνήμη στο δίσκο γίνεται σε μονάδες blocks Βασικός στόχος η ελαχιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9 : Ιδεατή Μνήμη 1/2 Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Ασκήσεων 10: Εικονική Μνήμη (Virtual Memory)

Σειρά Ασκήσεων 10: Εικονική Μνήμη (Virtual Memory) ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών Άνοιξη 2012 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σειρά Ασκήσεων 10: Εικονική Μνήμη (Virtual Memory) Παράδοση: Δευτέρα 30 Απριλίου 2012 (βδ. 10.1) σε χαρτί, στο μάθημα Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 10ο μάθημα: Αρχιτεκτονική συστήματος μνήμης: Εικονική μνήμη, σχεδίαση αποδοτικής κρυφής μνήμης, προγραμματισμός για κρυφή μνήμη Αρης Ευθυμίου Εικονική μνήμη ως cache Η κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 «Κατανεµηµένα Συστήµατα Αρχείων (1/2)» ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Σύστηµα αρχείων Αποθήκευση, προσπέλαση και διαχείριση δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδοµένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Για να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα θα πρέπει αυτά να βρίσκονται στη

Τα δεδοµένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Για να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα θα πρέπει αυτά να βρίσκονται στη Ευρετήρια 1 Αρχεία Τα δεδοµένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Για να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα θα πρέπει αυτά να βρίσκονται στη µνήµη. Η µεταφορά δεδοµένων από το δίσκο στη µνήµη και από τη

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 4: Διεργασίες Πρόγραμμα Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 8 η Δείκτες Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Σωτήρης Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή εκτελέσιμου κώδικα σε διεργασίες

Εισαγωγή εκτελέσιμου κώδικα σε διεργασίες 0x375 - Thessaloniki Tech Talks Sessions Event 0x2 19 Μαρτίου 2010 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Η κλήση συστήματος ptrace 3 Νήματα 4 Το πρόγραμμα εισαγωγής κώδικα prez 5 Επίλογος Γιατί; Πολλές φορές θέλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Θέτοντας και επιστρέφοντας την τιµή της προτεραιότητας διεργασίας

Θέτοντας και επιστρέφοντας την τιµή της προτεραιότητας διεργασίας Θέτοντας και επιστρέφοντας την τιµή της προτεραιότητας διεργασίας Το επίπεδο προτεραιότητας µιας διεργασίας µπορεί να αλλάξει µε χρήση της συνάρτησης nice. Κάθε διεργασία διαθέτει µια τιµή που καλείται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Θεωρία 2 η Διάλεξη: Λογισμικό ΗΥ και Αποθήκευση Αρχείων

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Θεωρία 2 η Διάλεξη: Λογισμικό ΗΥ και Αποθήκευση Αρχείων Θεωρία 2 η Διάλεξη: Λογισμικό ΗΥ και Αποθήκευση Αρχείων Χ. Αλεξανδράκη Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Περίληψη Προηγούμενου Μαθήματος Η αρχιτεκτονική von Neumann: O διαχωρισμός ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Επεξεργασία Ερωτήσεων Θα δούμε την «πορεία» μιας SQL ερώτησης (πως εκτελείται) Ερώτηση SQL Ερώτηση ΣΒΔ Αποτέλεσμα Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ερµήνευση Boot Sector :

Ερµήνευση Boot Sector : H δισκέτα 3.5 διαµορφώνεται µε 80 tracks, 18 sectors/track, 512 bytes/sector, 2 πλευρές (head 0,1). Σύνολο τοµέων 2880, σύνολο χωρητικότητας 2880 Χ 512 = 1.474.560 bytes. Οι πρώτοι 33 τοµείς καταλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα