Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Αρχείων (File Systems)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Αρχείων (File Systems)"

Transcript

1 Λειτουργικά Συστήματα Ι Συστήματα Αρχείων (File Systems)

2 Με μια ματιά File (Αρχείο) Περιλαμβάνει ένα σύνολο λογικά συσχετιζόμενων δεδομένων, μηπροσωρινής φύσης (συνήθως αποθηκευμένο σε δίσκους). File System (Σύστημα Αρχείων): Μέρος ενός Λ.Σ. υπεύθυνο για την Ονομασία (naming) Οργάνωση Αποθήκευση Προσπέλαση Προστασία Διαμοιρασμό των αρχείων Προσφέρει το file abstraction Κρύβει όλες τις λεπτομέρειες διαχείρισης και προσπέλασης των συσκευών αποθήκευσης (π.χ., μαγνητικών δίσκων), οργάνωσης δεδομένων ενός αρχείου, κ.τ.λ. 2

3 Με μια ματιά Directory (Κατάλογος) Επιτρέπει ονόματα υψηλού επιπέδου (π.χ. ASCII strings) να ανατεθούν σε αυτό το storage abstraction. π.χ. /usr/bin/echo σε κάποιο εσωτερικό file id (συνήθως ένας μεγάλος αριθμός που ορίζει ένα αρχείο στο σύστημα). Εξυπηρετεί τα: File naming (ονομασία) Η μετάφραση ενός filename στο αντίστοιχο file ID. Access Control (Έλεγχος πρόσβασης) Περιορίζει την πρόσβαση σε αρχεία Μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να προσπελάσουν συγκεκριμένα αρχεία. 3

4 Με μια ματιά Πως οργανώνουμε, όμως, ένα file system;;; 4

5 Οργάνωση ενός File System Directory Service (Υπηρεσία Καταλόγου) Directory Module: Μετάφραση υψηλού επιπέδου ονόματα (filenames) σε File IDs Access Control Module: έλεγχος άδειας πρόσβασης Directory Service File Service (Υπηρεσία Αρχείων) File Module: File IDs -> «files» (δομές που καθορίζουν πού βρίσκονται τα δεδομένα) File Access Module: Προσπέλαση αρχείου File Service Block Service (Υπηρεσία Αποθήκευσης) Block Module: Διαχείριση χώρου στον δίσκο Device Module: disk I/O & buffering Block Service 5

6 Block Service (bottom layer) Διαχειρίζεται disk blocks (μονάδες αποθήκευσης του δίσκου) Allocates blocks to files (αναθέτει blocks σε αρχεία) Frees blocks from files (ελευθερώνει blocks από αρχεία) Accesses (προσπελαύνει) blocks Updates (ενημερώνει) blocks 6

7 File Service (middle layer) Υλοποιεί έναν επίπεδο χώρο ονομάτων (flat namespace). Πρέπει να μπορεί να προσδιορίζει την ταυτότητα του ζητούμενου αρχείου μονοσήμαντα Unique File IDs UFIDs (Μοναδικές ταυτότητες): Βάσει ενός UFID μπορεί να εντοπιστεί η μετα-πληροφορία του αντίστοιχου αρχείου. File = Data + Attributes (δεδομένα + ιδιοχαρακτηριστικά). Attributes = Metadata (δηλ. πληροφορία για την πληροφορία). Συνήθως περιγράφουν το μέγεθος, τον ιδιοκτήτη, τη λίστα ελέγχου πρόσβασης, κ.τ.λ. Μερικά είναι προσπελάσιμα από τους χρήστες. Δίνει εντολές στο Block Service να αναθέσει / ελευθερώσει / προσπελάσει / ενημερώσει κάποια blocks. 7

8 Directory Service (top layer) Διαχειρίζεται καταλόγους (directories) συνήθως σαν ειδικά αρχεία. τα directories αποθηκεύουν ζεύγη: <filename, UFID> Ο directory server είναι client του file server. Διαχειρίζεται UFIDs, όταν δημιουργούνται αρχεία, που επιστρέφονται στους χρήστες. Έπειτα, οι χρήστες αναφέρονται στα αρχεία χρησιμοποιώντας τα UFIDs. 8

9 Directory Service (top layer) Access Control (Έλεγχος πρόσβασης) Πριν επιστρέψει ένα UFID, πρέπει να ελέγξει αν ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης access control Τα UFIDs μπορεί να είναι δικαιώματα (access rights): δηλ. χρησιμοποιούνται από τους κατέχοντες σαν απόδειξη προς τον File Server του δικαιώματος προσπέλασης αρχείων. User Ids: προσδιορίζουν την ταυτότητα χρηστών που προσπελαύνουν αρχεία. Κάθε χρήστης σχετίζεται με ένα user id μετά από μια διαδικασία authentication (εξακρίβωση στοιχείων) (π.χ., passwords). Μπορεί να υπάρχει ξεχωριστός authentication server. 9

10 Directory Service (top layer) Access Control Lists (ACLs) Operation Users Read Write Λίστα με χρήστες Λίστα με χρήστες Επίσης μπορούν να δημιουργηθούν ομάδες χρηστών (με ομαδικά δικαιώματα πρόσβασης) Σύνοψη: Δεδομένου ενός user id και ενός ονόματος αρχείου το directory service προσπελαύνει το ACL του αρχείου και, αν όλοι οι έλεγχοι εκτελεστούν ομαλά, επιστρέφει ένα UFID στον χρήστη. Σε όλες τις μετέπειτα αιτήσεις του ο χρήστης προσκομίζει μόνο το UFID για να αποδείξει το δικαίωμα πρόσβασής του στο αρχείο. 10

11 Directory Service (Ενδεικτικές) Λειτουργίες: AddName(DirUFID, Filename, UFID) Προσθέτει το ζεύγος (Filename, UFID) στο directory UnName (DirUFID, Filename) Το ζεύγος που περιέχει το Filename" διαγράφεται από το DirUFID ReName (DirUFID, OldName, NewName) Αλλάζει το ζεύγος <OldName,UFID> <NewName,UFID> LookUp(DirUFID, Filename, Access Mode, Userld, &UFID) Σε επιτυχία ελέγχου πρόσβασης, επιστρέφει το UFID του filename GetName(DirUFID, pattern) Επιστρέφει όλα τα ονόματα του DirUFID που ταιριάζουν στο "pattern". 11

12 Directory Service Το Directory service πρέπει επίσης να μπορεί να αλλάζει τις ιδιότητες ενός αρχείου -- π.χ., το ACL, για να υποστηρίζει chmod... Επίσης πρέπει να παρέχει λειτουργίες για να εξετάζονται τα attributes. Το directory service είναι ο ιδιοκτήτης όλων των directories. Για shared (κοινόχρηστα) directories πρέπει να δηλώσουμε έναν χρήστη σαν ιδιοκτήτη και μια στρατηγική access-permission. 12

13 Προσοχή! Η οργάνωση ενός file system σε ξεχωριστά επίπεδα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα! Παράδειγμα 1: Δημιουργία νέου αρχείου καλούμε το Create() system call (λειτουργία του File Service) κατόπιν το AddName() (λειτουργία του Directory Service) Έτσι, σφάλματα/αποτυχίες δημιουργούν προβλήματα (π.χ., χαμένα αρχεία) Παράδειγμα 2: Διαγραφή αρχείου καλούμε το Delete() system call (λειτουργία του File Service) κατόπιν το UnName() (λειτουργία του Directory Service) Αν, λόγω βλάβης, δεν εκτελέσει το δεύτερο βήμα τότε έχουμε ένα μηπροσπελάσιμο αρχείο το οποίο δεν μπορούμε να διαγράψουμε. 13

14 File Service (Ενδεικτικές) λειτουργίες για τα περιεχόμενα ενός αρχείου: Create(&UFID) Δημιουργεί ένα νέο (άδειο) αρχείο και επιστρέφει ένα UFID Delete(UFID) Διαγράφει το αρχείο Length(UFID) Επιστρέφει το μήκος του αρχείου Read(UFID, number, &buffer) Διαβάζει "number" bytes αρχίζοντας από τη θέση που δείχνει ο δείκτης του αρχείου UFID και τα τοποθετεί στο "buffer". Seek(UFID, position) Τοποθετεί τον δείκτη του αρχείου στη θέση position. Write(UFID, buffer) Γράφει τα δεδομένα του "buffer" στο αρχείο UFID στη θέση που δείχνει ο δείκτης του αρχείου. 14

15 File Service (Ενδεικτικές) Λειτουργίες για τα attributes: SetAttributes(UFID, attributes) GetAttributes(UFID, &attributes) Σε κατανεμημένα file systems, τα UFIDs πρέπει να είναι: μοναδικά (μεταξύ όλων των files και όλων των κόμβων που υλοποιούν το F.S.) δύσκολο να "μαντευτούν" 48 bits 32 bits 32 bits server host id file number random number server host id Internet address, (μπορεί να είναι μικρότερο για ένα ethernet) random number για να είναι δύσκολο να μαντευτεί. 15

16 File Service Εντοπίζοντας δεδομένα αρχείων Input: UFID Output: Τοποθεσία του file index Για τον σκοπό αυτό έχουμε το File Location Map! Στην πραγματικότητα κάθε αίτηση που έρχεται στο file service περιέχει ένα UFID και ένα offset, π.χ., read(ufid, 1500, &buffer) a) UFID εύρεση του block του σχετικού file index b) offset εύρεση του ζητούμενου block του αρχείου (a)+(b): μετάφραση σε 2 βήματα Το File Location Map κάνει το (a) Εξ αιτίας της ύπαρξης του τα αρχεία μπορούν να μεταφερθούν εύκολα. Το File Index κάνει το (b) 17

17 File Service Υλοποίηση Απαιτείται δυναμική ανάθεση (allocation) των blocks του δίσκου ώστε να επιτρέπονται δυναμικές αλλαγές στα αρχεία. Ένα αρχείο γενικά καταλαμβάνει μη συνεχόμενα disk blocks (Γιατί;) File Index Το file service διατηρεί μια δομή δεδομένων, το File Index. Το file index συνήθως περιέχει τα attributes του αρχείου και μια ακολουθία από δείκτες στα blocks του δίσκου που περιέχουν τα δεδομένα του αρχείου. Το file index πρέπει να υποστηρίζει σειριακή και τυχαία πρόσβαση (sequential + random access) ενός file. 18

18 Τρόποι ανάθεσης blocks Block Allocation (Ανάθεση blocks) Με ποιον τρόπο αναθέτουμε blocks σε ένα αρχείο; Υπάρχουν 3 βασικές στρατηγικές ανάθεσης: Συνεχόμενη ανάθεση (contiguous allocation) Ανάθεση βασιζόμενη σε συνδεδεμένες λίστες (linked-list allocation) Δεικτοδοτημένη ανάθεση (indexed allocation) 19

19 Contiguous Allocation Όταν ένα αρχείο χρειάζεται N disk blocks, τότε Ν συνεχόμενα blocks ανατίθενται στο αρχείο αυτό. 20

20 Contiguous Allocation Συν: Απλότητα: Ο πιο απλός τρόπος ανάθεσης. Γρήγορη πρόσβαση στο αρχείο. Για να διαβαστεί ολόκληρο το αρχείο πληρώνουμε το κόστος για το disk seek delay (καθυστέρηση μετακίνησης κεφαλής) και για το rotation delay (καθυστέρηση περιστροφής δίσκου) μόνο μια φορά. Αυτό είναι σημαντικό εξ αιτίας του σχετικά μεγάλου κόστους! Πλην: Πως γνωρίζουμε εκ των προτέρων το μέγιστο μέγεθος ενός αρχείου; Fragmentation: όταν τα αρχεία διαγράφονται παραμένει ελεύθερος χώρος κατακερματισμένος σε μικρά τμήματα, που δεν είναι αρκετά μεγάλα να «χωρέσουν» άλλα αρχεία. Λύση: compaction (σύμπτυξη) Αυτό στοιχίζει πάρα πολύ (disk_to_disk copying). Μπορεί όμως να γίνει "offline" δηλ. όταν το σύστημα δεν χρησιμοποιείται. (π.χ., τη νύχτα). 21

21 Linked-List Allocation Τα αρχεία είναι μια λίστα από blocks, με μερικά bytes του κάθε block να δείχνουν στο επόμενο block της λίστας. 22

22 Linked-List Allocation Συν: Αποφεύγεται το πρόβλημα κατακερματισμού. Επίσης η κάθε εγγραφή καταλόγου αποθηκεύει μόνο τη διεύθυνση του 1ου block του αρχείου. Πλην: Το βασικό πρόβλημα αυτής της μεθόδου είναι ότι όταν επιθυμείται τυχαία προσπέλαση (random access), η απόδοση του συστήματος είναι άθλια! Π.χ., για να προσπελαστεί το Ν-οστό block πρέπει πρώτα να γίνουν Ν-1 επιπλέον disk Ι/Οs. Λύση για γρήγορο random access;;; Χρήση ενός index στην RAM, που περιέχει όλους τους δείκτες στα blocks. 23

23 Indexed Allocation Χρήση ενός index στην RAM, που περιέχει όλους τους δείκτες στα blocks. Είδη Indexed Allocation Per file index: ένα index ανά αρχείο (Unix) Global index: ένα index για όλα τα αρχεία (MS-DOS) +/- Με global index, το index βρίσκεται πάντα στη RAM Επιπλέον disk I/Os ελαχιστοποιούνται Όμως το global index καταναλώνει πολλή RAM γιατί διαθέτει μια εγγραφή για κάθε block του δίσκου. 24

24 Indexed Allocation Παράδειγμα Indexed Allocation 25

25 Indexed Allocation Μπορούμε να έχουμε file index πολλαπλών επιπέδων π.χ. file index 2 επιπέδων: 26

26 Indexed Allocation Ένα παράδειγμα per-file index είναι τα inodes που χρησιμοποιεί το UNIX. To inode περιέχει: τα attributes 10 δείκτες για τα πρώτα 10 blocks του αρχείου 1 δείκτη που δείχνει σ' ένα disk block (single indirect block) που με τη σειρά του δείχνει στα επόμενα 256 disk blocks του file. 1 δείκτη σε double indirect block 1 δείκτη σε triple indirect block 27

27 File Service: i-node Το UNIX έχει μια δομή που ονομάζεται i-node (file index). 28

28 Block Service Γενικά: δέσμευση και αποδέσμευση blocks του δίσκου μεταφορά δεδομένων από και προς τα blocks του δίσκου Block pointer = disk_id + διεύθυνση στον δίσκο 29

29 Block Service (Ενδεικτικές) Λειτουργίες AllocateBlock (&blockptr) δεσμεύει ένα νέο block στον δίσκο και επιστρέφει έναν δείκτη σε αυτό το block. FreeBlock (blockptr) ελευθερώνει το block που δείχνεται από το blockptr. PutBlock (blockptr, &buffer) γράφει τα περιεχόμενα του buffer στο disk block που δείχνεται από το blockptr GetBlock (blockptr, &buffer) διαβάζει τα περιεχόμενα του block που δείχνεται από το δείκτη blockptr και τα αποθηκεύει στο buffer. Οι παραπάνω λειτουργίες υλοποιούνται χρησιμοποιώντας περισσότερο στοιχειώδεις λειτουργίες του δίσκου (primitive disk ops), παρέχονται από το device module. 30

30 Block Service Tradeoff του block size (Μονάδας Αποθήκευσης Πληροφορίας) Χώρος: μειωμένη χρήση αποθηκευτικού χώρου στον δίσκο για μεγάλα blocks έναντι καλύτερης χρήσης αποθηκευτικού χώρου στο δίσκο με μικρότερα blocks Πάρα πολλά αρχεία είναι πολύ μικρά! Ταχύτητα: Η μεταφορά των δεδομένων μεταξύ δίσκου -- κύριας μνήμης είναι >1000 φορές πιο γρήγορη από το κόστος αναζήτησης + κόστος περιστροφής όσο λιγότερα blocks αναζητούμε τόσο το καλύτερο. 31

31 Block Service Κάποια συστήματα χρησιμοποιούν πολλαπλά μεγέθη block (π.χ., 4.2. BSD): Eνα block χωρίζεται σε τμήματα (fragments). Ένα αρχείο των N bytes αποτελείται από (N / b) blocks και από κανένα ή ένα τμήμα από κάθε μέγεθος (b/2, b/4, b/8) (b είναι ο αριθμός των bytes ανά block) Εάν b είναι 8K, πολλά μικρά αρχεία μπορούν να αποθηκευτούν σ' ένα απλό block (χρησιμοποιώντας τα τμήματά του). Αυτός ήταν ο κύριος λόγος της επιτάχυνσης του συστήματος αρχείων του BSD από 2-5% σε 30-47% της ονομαστικής «ταχύτητας» του δίσκου (raw disk bandwidth). 32

32 Επικοινωνία File Service-Block Service Create: παράγει UFID + δεσμεύει χώρο για το file index + αρχικοποιεί attributes προσθέτει μια νέα είσοδο (entry) στο File Location Map και επιστρέφει το UFID. Delete: σβήνει την είσοδο από το File Location Map ελευθερώνει τα blocks του αρχείου ελευθερώνει τα blocks που δεσμεύει το file index Read: χρησιμοποιείται η GetBlock για κάθε block που χρειάζεται Write: AllocateBlock (στο τέλος του αρχείου) + PutBlock ή GetBlock (overwrite) + PutBlock 33

33 Memory-mapped files Πολλοί υποστηρίζουν ότι το παραπάνω interface του Σ.Α. είναι... "άβολο". Μια εναλλακτική λύση είναι τα memory-mapped files. Ο χρήστης μπορεί να καλέσει το Map (filename, virtual-address) όπου το virtualaddress είναι μια μεταβλητή προγράμματος (π.χ., char *filebuffer ). Το Λ.Σ., εκτελώντας αυτή την εντολή, χρησιμοποιεί τους πίνακες που κρατούν τις διευθύνσεις των disk blocks που αποτελούν το αρχείο και ενημερώνει τα disk blocks που αποτελούν το χώρο εναλλαγής ( swap space ) για το process και συγκεκριμένα το χώρο που αφορά στη μεταβλητή filebuffer

34 Memory-mapped files το swap space για το virtual address space στο οποίο χαρτογραφείται το αρχείο περιέχει τα disk blocks του αρχείου. τα page faults εξυπηρετούνται προσπελαύνοντας τα κατάλληλα disk blocks (από το swap space) το process προσπελαύνει ένα αρχείο όπως οποιαδήποτε μεταβλητή/δομή δεδομένων του προγράμματός του (π.χ. με ένα for loop... for (i>=1) do { file[i]:=. } 35 35

35 Memory-mapped files Η χρήση memory-mapped files, δημιουργεί δυνητικά προβλήματα διαμοιρασμού και συνέπειας. Παράδειγμα Ένα process P1 έχει ενημερώσει ένα αρχείο, αλλά τα σχετικά blocks του αρχείου δεν έχουν αποθηκευτεί στον δίσκο ακόμα (δηλ. δεν έγιναν page out). Ένα άλλο process P2 τότε προσπελαύνει το ίδιο αρχείο χρησιμοποιώντας για παράδειγμα το κανονικό File System interface (open()/read(), ) Δεν θα δει την πιο πρόσφατη πληροφορία! 36 36

36 Directories Τα directories συνήθως είναι ιεραρχικά Υπάρχει ένα root directory Κάθε directory μπορεί να περιέχει αρχεία ή/και άλλα directories Υλοποιούνται σαν αρχεία (directory files) που περιέχουν directory entries root dir 1 dir 2 dir 3 file 3 Κάθε directory entry είναι ένα ζεύγος <filename,ufid> το UFID προσδιορίζει (δομές που κρατούν) τις διευθύνσεις των disk blocks που αποτελούν το αρχείο καθώς και τα attributes του file 1 file 2 Σε file systems του Unix, το UFID είναι ουσιαστικά το inode του σχετικού αρχείου 37 37

37 Directories Σε ιεραρχικά συστήματα υπάρχουν 2 τρόποι ονομασίας ενός αρχείου Absolute path name (απόλυτη) Relative path name (σχετική) Το απόλυτο όνομα είναι μοναδικό για κάθε αρχείο και πάντα αρχίζει με το root directory Το σχετικό όνομα σχετίζεται με την έννοια του current (ή working) directory. Αν το current directory είναι το /usr/bin, τότε τα ονόματα make και /usr/bin/make αναφέρονται στο ίδιο αρχείο Κάθε process φυσικά έχει το δικό της current directory δηλ. είναι μια per-process μεταβλητή Αν για το process 1 το current dir. είναι /usr/bin και για το process 2 current dir είναι /etc τότε το σχετικό όνομα foo αναφέρεται σε διαφορετικά αρχεία, ανάλογα με το process

38 Directories Οι πιο συνήθεις λειτουργίες που παρέχονται από directory services είναι: opendir(), closedir(), create(), delete(), readdir(), rename(), link(), unlink(). readdir() To readdir() είναι πλεονάζον, μιας και θα μπορούσε να αντικατασταθεί από κλήσεις στο read() για το σχετικό directory file. Όμως αυτό θα απαιτούσε από το κάθε user program να γνωρίζει την εσωτερική δομή του directory file κάθε file system!! Το readdir() απαλλάσσει τον προγραμματιστή απ αυτή την ανάγκη, προσφέροντάς του ένα γενικό API για όλα τα ιεραρχικά file systems Το readdir(), λοιπόν, επιστρέφει την επόμενη εγγραφή του directory, ή NULL αν φτάσαμε στο τέλος To link() συνδέει ένα inode με ένα directory. Μάλιστα επιτρέπεται σε πολλά directories να "περιέχουν" το ίδιο αρχείο - έτσι π.χ., επιτρέπεται ο διαμοιρασμός του αρχείου από διαφορετικούς χρήστες που το τοποθετούν στο δικό τους directory. Το unlink() διαγράφει ένα directory entry. Αν αυτό ήταν το μοναδικό dir. entry που αναφέρεται στο αρχείο τότε το αρχείο διαγράφεται επίσης

39 Pathname translation Στο Unix τα directory entries είναι ζεύγη <filename, inode#> Δηλαδή το UFID είναι ουσιαστικά ο αριθμός του inode. Pathname translation Η διαδικασία που δέχεται σαν είσοδο ένα pathname (π.χ., /d1/d2/d3/foo) και παράγει σαν έξοδο το inode# του αρχείου, λέγεται pathname translation (μετάφραση ονόματος)

40 Pathname translation 1. Το inode για το root directory "/" ανακτάται από τον δίσκο. (Αυτό το inode βρίσκεται σε μια γνωστή και μη τροποποιήσιμη διεύθυνση στον δίσκο). Απ' το inode του root βρίσκονται τα disk blocks που περιέχουν το αρχείο (directory file) του root directory. Δηλαδή το αρχείο που περιέχει τα directory entries. Αυτά τα blocks ανακτώνται και ψάχνονται για την εγγραφή "d1". Όταν βρίσκεται η εγγραφή για το "d1" τότε βρίσκεται και το inode# του d1. 2. Το inode για το "d1" ανακτάται απ' το δίσκο. Τα disk blocks του dir file "d1" ανακτώνται και ψάχνονται για την εγγραφή "d2". 3. Τέλος το inode & disk blocks του "d3" ανακτώνται και ψάχνονται για την εγγραφή "foo". Έτσι βρίσκεται το inode# για το αρχείο «foo» το οποίο ανακτάται και τοποθετείται στη μνήμη (σ' ένα cache ειδικό για inodes που λέγεται inode table). 4. Αφού τοποθετηθεί το inode στο inode table του πυρήνα ο file descriptor πίνακας του process ενημερώνεται. 5. Μια εγγραφή του χρησιμοποιείται για έναν δείκτη ακολουθώντας τον οποίο μπορεί ο kernel να βρει το inode στο inode table. 6. Τέλος επιστρέφεται ο δείκτης της εγγραφής του file descriptor πίνακα... 41

41 Links Για να διευκολυνθεί ο διαμοιρασμός αρχείων, συχνά ένα αρχείο εμφανίζεται σε πολλούς διαφορετικούς καταλόγους (π.χ. σ' έναν κατάλογο για κάθε χρήστη που το διαμοιράζεται). Αυτό επιτυγχάνεται με links που συνδέουν ένα πεδίο καταλόγου μ' ένα αρχείο σε κάποιον άλλον κατάλογο. Αν τα πεδία καταλόγων περιείχαν τις διευθύνσεις των blocks στο δίσκο, τότε στον κατάλογο που ορίζεται το link σ' ένα αρχείο F1 θα πρέπει να γίνει ένα αντίγραφο των διευθύνσεων στον δίσκο των blocks του F1. Αν αυτά αλλάξουν (π.χ. append()) τότε προκύπτει πρόβλημα διαχείρισης αντιγράφων. Στο Unix δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Γιατί; 42 42

42 Links Hard links - Στο UNIX το πρόβλημα λύνεται ως εξής: Τα πεδία καταλόγων δεν περιέχουν διευθύνσεις στο δίσκο αλλά τον αριθμό του inode του σχετικού αρχείου, το οποίο περιέχει τις διευθύνσεις των blocks. Έτσι πολλά directories μπορούν να αναφέρονται στο ίδιο inode, οπότε το αρχείο αυτό περιέχεται σε όλα αυτά τα directories. Όλα τα links αυτού του αρχείου είναι ισοδύναμα. Δηλαδή δεν είναι κανένα το «επίσημο» αντίγραφο, και τα υπόλοιπα «δευτερεύοντα». Γίνεται με την εντολή ln. Π.χ. ln file1 file2 Symbolic/Soft links - Μια άλλη λύση βασίζεται στην έννοια των «συμβολικών συνδέσμων» Όταν δημιουργείται ένα link L1 στο αρχείο F1, το L1 είναι ένα ειδικό αρχείο τύπου link. Τα περιεχόμενα αρχείων τύπου link είναι μόνο το pathname του αρχείου στο οποίο αναφέρονται. Όπως είναι προφανές, τα symbolic links προσθέτουν παραπάνω κόστος στο pathname translation Γίνονται με την εντολή ln -s. Π.χ., ln -s file1 file

43 Links Τι περιορισμοί υπάρχουν στη χρήση hard και symbolic links; Filesystem boundaries Τα hard links μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εντός του ίδιου filesystem. Για cross-over σε άλλο filesystem χρησιμοποιούμε υποχρεωτικά symbolic links. Directories Τα hard links μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε αρχεία. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε hard link σε κάποιο directory. Γιατί;;; Συνεπώς για link σε κάποιο directory, χρησιμοποιούμε symbolic link. 44

44 Filesystem Cache Όπως έχουμε πει, κάθε πρόσβαση στην Κ.Μ. κοστίζει < 1μs, ενώ κάθε πρόσβαση στον δίσκο κοστίζει ~ 8ms. Το FS θα έχει καλύτερη απόδοση όσο πιο λίγες φορές χρειάζεται disk I/O!!! Cache memory (Προσωρινή/Κρυφή Μνήμη) Η επίτευξη του στόχου αυτού βασίζεται στην έννοια του filesystem buffer ή cache. H κρυφή μνήμη είναι ένα τμήμα της Κ.Μ. (στον πυρήνα) το οποίο αποθηκεύει προσωρινά μερικά blocks του δίσκου

45 Προσωρινή (Κρυφή) Μνήμη Όταν κάποια διεργασία ζητεί πρόσβαση σε κάποιο block, ο πυρήνας φορτώνει πρώτα αυτό το block στην κρυφή μνήμη και μετά το δίνει στη διεργασία. Οι μεταγενέστερες αιτήσεις (από την ίδια ή άλλες διεργασίες) για το ίδιο block θα εξυπηρετηθούν από τη κρυφή μνήμη. Το disk I/O αποφεύγεται! Έτσι, κάθε φορά που ζητείται κάποιο block, ο kernel πρώτα ψάχνει την κρυφή μνήμη και μόνο αν δεν το βρει απευθύνεται στον δίσκο

46 Προσωρινή (Κρυφή) Μνήμη Φυσικά, απαιτείται κάποιος αλγόριθμος αντικατάστασης έτσι ώστε να λειτουργεί η πιο πάνω διαδικασία ακόμα και όταν γεμίζει η κρυφή μνήμη. Αυτός ο αλγόριθμος είναι συνήθως LRU (με μερικές αλλαγές). Πριν ένα block της Buffer Cache "φιλοξενήσει" ένα καινούργιο block του δίσκου, θα πρέπει το αρχικό block να εγγραφεί στον δίσκο αν έχει ενημερωθεί όσο ήταν στην κρυφή μνήμη (δηλ. αν είναι dirty). Τι σας θυμίζει αυτό;;; Θυμηθείτε! Αυτή είναι η ανάλογη ενέργεια που κάνει το paging σύστημα, που γράφει μια σελίδα στο swap area πριν το ίδιο page frame φιλοξενήσει κάποια καινούργια σελίδα

47 Προσωρινή (Κρυφή) Μνήμη Οι αλλαγές στον αλγόριθμο LRU χρειάζονται: για να αποφευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα disk I/Os... (ζήτημα κόστους) για να αποφευχθούν προβλήματα inconsistency (ασυνέπειας) του filesystem ή χάσιμο δεδομένων όταν συμβούν βλάβες. Ζήτημα ασυνέπειας (inconsistency): Όταν ένα block ενημερώνεται, αυτό πρώτα γίνεται στην κρυφή μνήμη. Αν συμβεί κάποια αστοχία/σφάλμα τότε η ενημέρωση χάνεται. Απαιτείται μια πολιτική εγγραφής (write policy), που να γράφει τα blocks στον δίσκο έγκαιρα

48 Προσωρινή (Κρυφή) Μνήμη Όταν κάποιο block στην κρυφή μνήμη περιέχει ευαίσθητα δεδομένα, όσον αφορά στη συνέπεια του συστήματος, τότε όταν αυτό το block ενημερωθεί εγγράφεται αμέσως στον δίσκο (σύγχρονα ή ασύγχρονα). Επίσης συνήθως υπάρχει κάποιο άνω όριο, όσον αφορά το χρόνο κατά τον οποίο ένα ενημερωμένο block παραμένει στην κρυφή μνήμη χωρίς να εγγραφεί στο δίσκο. Για να μην χαθούν δεδομένα όταν συμβούν σφάλματα και βλάβες, πολλά συστήματα παρέχουν ειδικά system calls (π.χ., flush() ή SYNC) τα οποία γράφουν όλα τα ενημερωμένα blocks από την κρυφή μνήμη στον δίσκο. Σε πολλά «UNIX filesystems» (π.χ., NFS) υπάρχει ένα «πρόγραμμα παρασκηνίου» (background program) το οποίο εκτελείται κάθε 30 secs και καλεί τη SYNC. Έτσι στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να χαθούν μόνο τα δεδομένα που γράφτηκαν τα τελευταία 30 secs

49 Προσωρινή (Κρυφή) Μνήμη Ευαίσθητα δεδομένα θεωρούνται τα: inode blocks, directory blocks, και γενικά blocks που δεν έχουν απλά δεδομένα χρηστών. Σκεφθείτε τι θα συμβεί αν το inode block ενός αρχείου ενημερωθεί και πριν εγγραφεί στο δίσκο, καταρρεύσει το σύστημα Tragic! Ζήτημα κόστους Όταν κάποιο block στην κρυφή μνήμη είναι μόνο μερικώς ενημερωμένο τότε τοποθετείται στο τέλος της LRU λίστας (καθυστερημένη εγγραφή) Αφού δεν αναπληρώνεται αμέσως υπάρχει πιθανότητα όταν, μετά από χρόνο, αναπληρωθεί, να έχει ενημερωθεί ολόκληρο Έτσι θα απαιτηθεί μόνο ένα disk I/O για όλες τις ενημερώσεις ενός block

50 Προσωρινή (Κρυφή) Μνήμη Απαιτείται Μηχανισμός γρήγορου εντοπισμού block στην Προσωρινή (Κρυφή) Μνήμη Μηχανισμός διαχείρισης ελεύθερων block στην Προσωρινή (Κρυφή) Μνήμη Σε συνεργασία με μηχανισμούς διαχείρισης σύγχρονων, ασύγχρονων και καθυστερημένων εγγραφών

51 Filesystem Cache στο UNIX Hash Queue Headers Free List Header Block#0 mod Block#1 mod Block#2 mod Block#3 mod

52 Ομαδοποίηση (Clustering) block Μια άλλη τεχνική για να βελτιωθεί η απόδοση ενός filesystem βασίζεται στην έννοια του clustering (ομαδοποίηση block σε «γειτονιές») Το κόστος της εντολής seek (που μετακινεί τις κεφαλές του δίσκου από ένα κύλινδρο σε άλλον) είναι συνάρτηση του διαστήματος που διανύουν οι κεφαλές του δίσκου Τα blocks που ανακτώνται / ζητούνται συνήθως το ένα μετά το άλλο, τοποθετούνται κοντά στο δίσκο (π.χ. στο ίδιο ή κάποιο κοντινό κύλινδρο). το seek που απαιτείται για να ανακτηθεί το επόμενο block προσθέτει ελάχιστο επιπλέον κόστος

53 Rotationally-optimal Placement Οι στρατηγικές ανάθεσης ελεύθερων block σε αρχεία προσπαθούν να μειώσουν το χρόνο περιστροφής (rotational delay). Έτσι, όταν συνεχόμενα block ενός αρχείου τοποθετούνται στην ίδια τροχιά (track) (ή κύλινδρο) του δίσκου, υπάρχει ένα "κενό" το μέγεθος του οποίου εξαρτάται από το χρόνο που απαιτείται για την ικανοποίηση ενός get-disk-block-request. Π.χ., αν μια ολόκληρη περιστροφή του δίσκου γίνεται σε 10 ms και από την στιγμή που ανακτάται ένα block του δίσκου περνούν 3 ms πριν ο δίσκος λάβει την αίτηση για το επόμενο block, τότε το μέγεθος του "κενού" είναι 3 ms

54 Cylinder Groups Σε παλιά UNIX F.S. τα block των inodes τοποθετούνταν στα αρχικά blocks του δίσκου. απαιτείται μεγάλο seek μεταξύ του inode block ενός αρχείου και των data block του αρχείου. Μια λύση στο πρόβλημα αυτό βασίζεται στην έννοια των cylinder groups (ομάδων κυλίνδρων). Κάθε ομάδα αποτελείται από Ν συνεχόμενους κυλίνδρους και περιέχει inodes και data blocks. Όταν δημιουργείται ένα αρχείο επιλέγεται οποιοδήποτε inode από κάποια ομάδα και το σύστημα προσπαθεί τα data blocks του αρχείου να βρίσκονται στην ίδια ομάδα με το inode block

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Στέφανος Γκρίτζαλης Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Μαγνητικοί ίσκοι Τα δεδοµένα αποθηκεύονται στο µαγνητικό φιλµ του δίσκου Ο δίσκος περιστρέφεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) ..8 Κατανομή των αρχείων σε συσκευές Ακολουθείται κάποια λογική στην αποθήκευση των αρχείων:.αρχεία που χρησιμοποιούνται συχνά τοποθετούνται στους σκληρούς δίσκους που έχουν μεγάλη ταχύτητα πρόσβασης..αν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης 8.1 Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη Κάθε μονάδα ενός υπολογιστή που χρησιμεύει για τη μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση δεδομένων ανήκει στην μνήμη (memory) του υπολογιστή. Οι μνήμες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων)

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 5ο Συστήματα Εισόδου - Εξόδου (INPUT/OUTPUT) 1 6.1 I/O Υλικό To Ι/Ο σύστημα αποτελεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα ενός Λ.Σ. Συνήθως "διευθύνει" όλες τις συσκευές I/O (π.χ. δίσκους,

Διαβάστε περισσότερα

1ο Εργαστήριο Σύστημα Αρχείων

1ο Εργαστήριο Σύστημα Αρχείων ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης 1ο Εργαστήριο Σύστημα Αρχείων ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ABSOLUTE KAI RELATIVE PATH Λειτουργικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9: Αρχεία ΙΙ Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σεάδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Τσιατούχας 6 ο Κεφάλαιο 1. Επίπεδο OSM 2. Εικονική μνήμη ιάρθρωση 3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομής σημείωσης διεργασιών στον

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήμη (virtual memory)

Εικονική Μνήμη (virtual memory) Εικονική Μνήμη (virtual memory) Πολλά προγράμματα εκτελούνται ταυτόχρονα σε ένα υπολογιστή Η συνολική μνήμη που απαιτείται είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος της RAM Αρχή τοπικότητας (η μνήμη χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων, δίσκοι

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων, δίσκοι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συστήματα αρχείων, δίσκοι Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων

Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων Λειτουργικά Συστήματα Ι Αριστείδης Ηλίας Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων Αρχείο Αρχείο (File), οργανωμένη μονάδα δεδομένων αποθηκευμένων με μόνιμο και σταθερό τρόπο σε μέσα, όπως οι δίσκοι, κ.ά. Ονοματοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκευση εδομένων. ομή ενός Σ Β. Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός ΜΕΡΟΣ Β : Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα

Αποθήκευση εδομένων. ομή ενός Σ Β. Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός ΜΕΡΟΣ Β : Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα Αποθήκευση εδομένων Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 ΜΕΡΟΣ Β : Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός Σ Β ομή ενός Σ Β Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα Τυπικά, κάθε σχέση σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Ιεραρχία Μνήμης (Memory Hierarchy)

Κεφάλαιο 7 Ιεραρχία Μνήμης (Memory Hierarchy) Κεφάλαιο 7 Ιεραρχία Μνήμης (Memory Hierarchy) 1 Συστήματα Μνήμης Η οργάνωση του συστήματος μνήμης επηρεάζει τη λειτουργία και απόδοση ενός μικροεπεξεργαστή: Διαχείριση μνήμης και περιφερειακών (Ι/Ο) απότολειτουργικόσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ΕΠΛ 003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ιάλεξη 7 (Κεφάλαιο 11 του βιβλίου) Στόχοι Κεφαλαίου Περιγραφή της έννοιας του αρχείου, συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων.

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων. ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2002 Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια ρ Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β Επίπεδο Όψεων Όψη Όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2

ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 7ο μάθημα: Κρυφές μνήμες (cache) - εισαγωγή Αρης Ευθυμίου Πηγές διαφανειών: συνοδευτικές διαφάνειες αγγλικης εκδοσης του βιβλιου Σύστημα μνήμης! Η μνήμη είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: Λειτουργίες Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Εισόδου/Εξόδου (I/O --- Input/Output)

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Εισόδου/Εξόδου (I/O --- Input/Output) Λειτουργικά Συστήματα Ι Συστήματα Εισόδου/Εξόδου (I/O --- Input/Output) I/O Hardware (Υλικό Ε/Ε) Το σύστημα Ι/Ο αποτελεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα ενός Λ.Σ. Συνήθως "διευθύνει" όλες τις συσκευές I/O (π.χ.,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Minix Overview

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Minix Overview Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Minix Overview Σύνοψη 5ης ιάλεξης Λειτουργικό Σύστημα Minix Οργάνωση του Λειτουργικού Συστήματος Οργάνωση πηγαίου κώδικα Minix recompilation Σύνοψη Μαθήματος Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήµη. Κεφάλαιο 8. Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi

Εικονική Μνήµη. Κεφάλαιο 8. Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi Εικονική Μνήµη Κεφάλαιο 8 Υλικό και δοµές ελέγχου Οι αναφορές στην µνήµη υπολογίζονται δυναµικά κατά την εκτέλεση Ηδιεργασίαχωρίζεταισετµήµατα τα οποία δεν απαιτείται να καταλαµβάνουν συνεχόµενες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Καθηγητής. Γουνόπουλος Άσκηση 1 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 10: Διαχείριση Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών http://arch.icte.uowm.gr/mdasyg

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. File Systems

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. File Systems Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων File Systems Σύνοψη ιάλεξης Λειτουργικό Σύστημα Minix Λειτουργίες Συστήματος Αρχείων ομή Συστήματος Αρχείων Ανάγνωση Αρχείων 2 Filesystem στο MINIX 3 Οπως όλα τα Λ.Σ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διαχείριση μνήμης III Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων, δίσκοι, Ε/Ε

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων, δίσκοι, Ε/Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συστήματα αρχείων, δίσκοι, Ε/Ε Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Είσοδος/Έξοδος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2009-2010 Είσοδος/Έξοδος Μέχρι τώρα όποτε θέλαμε να διαβάσουμε χρησιμοποιούσαμε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(ile System) 2.1.11 Καταχώρηση και απελευθέρωση του Δίσκου Συνδεδεμένη καταχώρηση (Linked Allocation) α) Το Λ.Σ. δίνει ένα μόνο τομέα γιατοαρχείοπουδημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός ανταγωνισµού µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 9ο μάθημα: Αρχιτεκτονική συστήματος μνήμης: Κρυφές μνήμες εισαγωγή

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 9ο μάθημα: Αρχιτεκτονική συστήματος μνήμης: Κρυφές μνήμες εισαγωγή ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 9ο μάθημα: Αρχιτεκτονική συστήματος μνήμης: Κρυφές μνήμες εισαγωγή Αρης Ευθυμίου Σύστημα μνήμης Η μνήμη είναι σημαντικό κομμάτι ενός υπολογιστή Επηρεάζει κόστος, ταχύτητα, κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 4 Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό Εφαρμογών H/Y Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 4: Λειτουργικό Σύστημα & Εφαρμογές 1/41 20/10/2015 Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9 : Ιδεατή Μνήμη 1/2 Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Αναστάσιος Α. Νάνος ananos@cslab.ntua.gr Επιβλέπων: Νεκτάριος

Διαβάστε περισσότερα

[11] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[11] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εισαγωγή στο Unix Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 «Κατανεµηµένα Συστήµατα Αρχείων (1/2)» ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Σύστηµα αρχείων Αποθήκευση, προσπέλαση και διαχείριση δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (15 μονάδες) (Επεκτατός Κατακερματισμός)

Άσκηση 1 (15 μονάδες) (Επεκτατός Κατακερματισμός) ΗΥ460 Τελική Εξέηαζη 29 Ιανουαπίου 2013 Σελίδα 1 από 8 Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Δημήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Επαναληπτική

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 10: Διαχείριση Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών http://arch.icte.uowm.gr/mdasyg

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1 ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1η. Θεωρήστε ένα σύστημα μνήμης με μία cache: 4 way set associative μεγέθους 256ΚΒ,

Άσκηση 1η. Θεωρήστε ένα σύστημα μνήμης με μία cache: 4 way set associative μεγέθους 256ΚΒ, Ασκήσεις Caches Άσκηση 1η Θεωρήστε ένα σύστημα μνήμης με μία cache: 4 way set associative μεγέθους 256ΚΒ, με cache line 8 λέξεων. Χαρακτηριστικά συστήματος μνήμης: μέγεθος της λέξης είναι 32 bits. 1 byte

Διαβάστε περισσότερα

i Στα σύγχρονα συστήματα η κύρια μνήμη δεν συνδέεται απευθείας με τον επεξεργαστή

i Στα σύγχρονα συστήματα η κύρια μνήμη δεν συνδέεται απευθείας με τον επεξεργαστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2015-16 Τεχνολογίες Κύριας (και η ανάγκη για χρήση ιεραρχιών μνήμης) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης i Στα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια Μνήµη RAM ROM Cache Περιεχόµενα Μονάδες Μαζικής Αποθήκευσης Μαγνητικοί ίσκοι Μαγνητικές Ταινίες Οπτικά Μέσα Ηκύρια µνήµη (Main Memory) Η κύρια µνήµη: Αποθηκεύει τα δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Ασκήσεων 10: Εικονική Μνήμη (Virtual Memory)

Σειρά Ασκήσεων 10: Εικονική Μνήμη (Virtual Memory) ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών Άνοιξη 2012 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σειρά Ασκήσεων 10: Εικονική Μνήμη (Virtual Memory) Παράδοση: Δευτέρα 30 Απριλίου 2012 (βδ. 10.1) σε χαρτί, στο μάθημα Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήμη (Virtual memory)

Εικονική Μνήμη (Virtual memory) ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Διάλεξη 16 Εικονική Μνήμη (Virtual memory) Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 1 Προβλήματα φυσικής μνήμης (1) Τι θα συμβεί εάν η μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή εκτελέσιμου κώδικα σε διεργασίες

Εισαγωγή εκτελέσιμου κώδικα σε διεργασίες 0x375 - Thessaloniki Tech Talks Sessions Event 0x2 19 Μαρτίου 2010 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Η κλήση συστήματος ptrace 3 Νήματα 4 Το πρόγραμμα εισαγωγής κώδικα prez 5 Επίλογος Γιατί; Πολλές φορές θέλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο

Τα δεδομένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Οργάνωση Αρχείων 1 Αρχεία Τα δεδομένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Η μεταφορά δεδομένων από το δίσκο στη μνήμη και από τη μνήμη στο δίσκο γίνεται σε μονάδες blocks Βασικός στόχος η ελαχιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI)

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) (κύρια και ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων 1 ομή εδομένων Μια δομή δεδομένων (data structure) χρησιμοποιεί μια συλλογή από σχετικές μεταξύ τους μεταβλητές, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Θέτοντας και επιστρέφοντας την τιµή της προτεραιότητας διεργασίας

Θέτοντας και επιστρέφοντας την τιµή της προτεραιότητας διεργασίας Θέτοντας και επιστρέφοντας την τιµή της προτεραιότητας διεργασίας Το επίπεδο προτεραιότητας µιας διεργασίας µπορεί να αλλάξει µε χρήση της συνάρτησης nice. Κάθε διεργασία διαθέτει µια τιµή που καλείται

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Κατακερματισμός. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Κατακερματισμός. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δομές Δεδομένων Κατακερματισμός Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Λεξικό Dictionary Ένα λεξικό (dictionary) είναι ένας αφηρημένος τύπος δεδομένων (ΑΤΔ) που διατηρεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Δικαιώματα Χρηστών Προβολές

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Δικαιώματα Χρηστών Προβολές Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Δικαιώματα Χρηστών Προβολές Επικοινωνία με MySQL mysql host DB server queries results Client host Β Δ Η χρήση της mysql βασίζεται στο μοντέλο client server Remote access to

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 6: Διαχείριση Μνήμης Ι Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σεάδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων Το File Transfer Protocol (FTP), (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο σε δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συστήματα αρχείων Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες: αρχείο, σύστημα αρχείων, κατάλογος, ιεραρχία καταλόγων. Να περιγράψουμε τη διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI. Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI. Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης Περίληψη Προηγούμενου Επισκόπηση αρχείων και επεξεργασία κειμένου Εντολές file,

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 19 Hashing - Κατακερματισμός 1 / 23 Πίνακες απευθείας πρόσβασης (Direct Access Tables) Οι πίνακες απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δυναμική Διαχείριση Μνήμης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2011-2012 Ανάγκη για Δυναμική Μνήμη Στατική Μνήμη Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 8: Διαχείριση Μνήμης. Φυσικές και Λογικές Διευθύνσεις Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μνημών Ημιαγωγικές μνήμες Μνήμες που προσπελαύνονται με διευθύνσεις:

Τεχνολογία μνημών Ημιαγωγικές μνήμες Μνήμες που προσπελαύνονται με διευθύνσεις: Σύστημα μνήμης Ο κύριος σκοπός στο σχεδιασμό ενός συστήματος μνήμης είναι να προσφέρουμε επαρκή χωρητικότητα αποθήκευσης διατηρώντας ένα αποδεκτό επίπεδο μέσης απόδοσης και επίσης χαμηλό μέσο κόστος ανά

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Δέντρα Αναζήτησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Δέντρα Αναζήτησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δομές Δεδομένων Δέντρα Αναζήτησης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Το πρόβλημα Αναζήτηση Θέλουμε να διατηρήσουμε αντικείμενα με κλειδιά και να μπορούμε εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.2.M3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.2.M3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.2.M3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τα είδη κύριας μνήμης και να τα συγκρίνουμε με βάση τα χαρακτηριστικά τους Να περιγράφουμε τον ρόλο του κάθε είδους της

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Ενότητα 4: Ο ΑΤΔ Λίστα & Υλοποίηση Λίστας με σειριακή αποθήκευση- Ο ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα- Υλοποίηση ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα με πίνακα

Δομές Δεδομένων. Ενότητα 4: Ο ΑΤΔ Λίστα & Υλοποίηση Λίστας με σειριακή αποθήκευση- Ο ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα- Υλοποίηση ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα με πίνακα Ενότητα 4: Ο ΑΤΔ Λίστα & Υλοποίηση Λίστας με σειριακή αποθήκευση- Ο ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα- Υλοποίηση ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα με πίνακα Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

[5] Στόχοι. Σύστημα αρχείων. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα

[5] Στόχοι. Σύστημα αρχείων. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα Στόχοι ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Συστήματα αρχείων 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες: αρχείο, σύστημα αρχείων, κατάλογος, ιεραρχία καταλόγων. Να περιγράψουμε τη διαφορά ανάμεσα σε αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 4/2/2009 Δικαιώματα χρηστών - Προβολές (Views) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ MYSQL queries results mysql host DB server queries results Client host Β Δ Ηχρήσητηςmysql βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων 2009-2010: Ευρετήρια 1

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων 2009-2010: Ευρετήρια 1 Ευρετήρια 1 Ευρετήρια Ένα ευρετήριο (index) είναι μια βοηθητική δομή αρχείου που κάνει πιο αποδοτική την αναζήτηση μιας εγγραφής σε ένα αρχείο Το ευρετήριο καθορίζεται (συνήθως) σε ένα γνώρισμα του αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Users / Groups / Permissions. Πώς ξεκίνησε η ανάγκη για πολλαπλούς χρήστες σε ένα σύστημα;

Users / Groups / Permissions. Πώς ξεκίνησε η ανάγκη για πολλαπλούς χρήστες σε ένα σύστημα; Πώς ξεκίνησε η ανάγκη για πολλαπλούς χρήστες σε ένα σύστημα; Ένα λειτουργικό σύστημα διαθέτει πληθώρα λειτουργιών που άλλες το ξεχωρίζουν και άλλες υπάρχουν απλά για να το ολοκληρώσουν. Μια εκ των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008 Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Τι είναι το Active Directory; Το Active Directory είναι ουσιαστικά μια βάση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Κατακερματισμός 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 H ιδέα που βρίσκεται πίσω από την τεχνική του κατακερματισμού είναι να δίνεται μια συνάρτησης h, που λέγεται συνάρτηση κατακερματισμού ή παραγωγής τυχαίων τιμών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνουμε ότι τα αρχεία περιλαμβάνουν κανονικά αρχεία, καταλόγους και συνδέσμους (links). Οι αντίστοιχες εντολές είναι οι εξής:

Σημειώνουμε ότι τα αρχεία περιλαμβάνουν κανονικά αρχεία, καταλόγους και συνδέσμους (links). Οι αντίστοιχες εντολές είναι οι εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 4η Εργασία- Τμήμα: Περιττών Αριθμών Μητρώου Κ22: Λειτουργικά Συστήματα Χειμερινό Εξάμηνο 14 Ημερομηνία Ανακοίνωσης: Τετάρτη 14 Ιανουαρίου Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Ανάνηψης Περιεχόµενα

Τεχνικές Ανάνηψης Περιεχόµενα Τεχνικές Ανάνηψης Περιεχόµενα Εισαγωγή & υποθέσεις εργασίας Αλγόριθµος Write-Ahead Log (WAL) Ανάνηψη τη παρουσία WAL 2 Επίπεδα αποθήκευσης Κυρίως µνήµη RAM, cache Ταχύτητα στην προσπέλαση Τα δεδοµένα χάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Τεχνολογικά Επιτεύγµατα Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Ανάπτυξη ισχυρών µικροεπεξεργαστών ηµιουργία τοπικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων «Εισαγωγή στα Κατανεµηµένα Λειτουργικά Συστήµατα»

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013. Γκόγκος Νίκος Α.Μ.: 4973 Έτος: 3 ο Email: gkogkos@ceid.upatras.gr. Εισαγωγικά:

Δομές Δεδομένων Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013. Γκόγκος Νίκος Α.Μ.: 4973 Έτος: 3 ο Email: gkogkos@ceid.upatras.gr. Εισαγωγικά: Δομές Δεδομένων Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 Γκόγκος Νίκος Α.Μ.: 4973 Έτος: 3 ο Email: gkogkos@ceid.upatras.gr Εισαγωγικά: Η υλοποίηση του project έχει γίνει σε python [2.7]. Τα python modules είναι αυτόνομα

Διαβάστε περισσότερα

3ο Εργαστήριο Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων σε LINUX

3ο Εργαστήριο Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων σε LINUX ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης 3ο Εργαστήριο Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων σε LINUX Αρχικός φάκελος χρήστη Home directory

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Διαχείριση Μνήμης (Memory Management)

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Διαχείριση Μνήμης (Memory Management) Λειτουργικά Συστήματα Ι Διαχείριση Μνήμης (Memory Management) 1 «Δίψα» για Μνήμη! ~1990: ένας desktop υπολογιστής είχε περίπου 1MB memory. Τα 4MB ήταν πολυτέλεια! Σήμερα: ένα laptop, ακόμα κι ένα κινητό(!)

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές λειτουργίες (ή πράξεις) που γίνονται σε μια δομή δεδομένων είναι:

Οι βασικές λειτουργίες (ή πράξεις) που γίνονται σε μια δομή δεδομένων είναι: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μια δομή δεδομένων στην πληροφορική, συχνά αναπαριστά οντότητες του φυσικού κόσμου στον υπολογιστή. Για την αναπαράσταση αυτή, δημιουργούμε πρώτα ένα αφηρημένο μοντέλο στο οποίο προσδιορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ R3 I Καταχωρητές PC Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Αριθμητική και λογική μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Μάθημα 2ο Βασικές Εντολές Διαχείρισης Αρχείων και Καταλόγων Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Σύστημα αρχείων Αρχεία και κατάλογοι Διαδρομές αρχείων και καταλόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 Γενική οργάνωση του υπολογιστή Ο καταχωρητής δεδομένων της μνήμης (memory data register

Διαβάστε περισσότερα