Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Εξυπνα πρωτόκολλα ανακάλυψης υπηρεσιών σε δίκτυα προσωπικής περιοχής Bluetooth Γιώργος Ζαχαριουδάκης Μεταπτυχιακή Εργασία Ηράκλειο, Νοέµ ριος 2003

2

3 Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Εξυπνα πρωτόκολλα ανακάλυψης υπηρεσιών σε δίκτυα προσωπικής περιοχής Bluetooth Εργασία που υπο λήθηκε από το Γιώργο Ζαχαριουδάκη ως µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για την απόκτηση ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Συγγραφέας: Εισηγητική Επιτροπή: Γιώργος Ζαχαριουδάκης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κρήτης Βασίλης Χριστοφίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Επόπτης Σπύρος Λάλης, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας εκτή: Απόστολος Τραγανίτης, Καθηγητής, Μέλος ηµήτρης Πλεξουσάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηράκλειο, Νοέµ ριος 2003

4

5 Στην οικογένειά µου

6

7 Εξυπνα πρωτόκολλα ανακάλυψης υπηρεσιών σε δίκτυα προσωπικής περιοχής Bluetooth Γιώργος Ζαχαριουδάκης Μεταπτυχιακή Εργασία Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κρήτης Περίληψη Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση στις ηλεκτρονικές συσκευές να συγκεντρώνουν όσο το δυνατό περισσότερες υπηρεσίες, προσπαθώντας να παρέχουν όλες τις λειτουργίες τις οποίες πιθανόν χρειάζεται ένας χρήστης. Για παράδειγµα, τηλεοράσεις που να συνδέονται στο διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα τα οποία να αναπαράγουν και µουσική, ρολόγια χειρός τα οποία να αποθηκεύουν αρχεία κ.ά. Οµως, µε την καθιέρωση τεχνολογιών όπως το WLAN και το Bluetooth οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα ασύρµατης διασύνδεσης και ακόµα περισσότερο της δυναµικής ανακάλυψης και δικτύωσης µεταξύ των συσκευών, έχει δηµιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για ένα εναλλακτικό µοντέλο αποκεντρωµένων λειτουργιών όπου µια συσκευή δε θα χρειάζεται να διαθέτει όλες τις πιθανές λειτουργίες αλλά θα µπορεί να επικοινωνεί και να χρησιµοποιεί τις αντίστοιχες λειτουργίες από άλλες συσκευές που τις διαθέτουν, µε απλό και ευέλικτο τρόπο, σχηµατίζοντας έτσι µικρά δίκτυα "προσωπικής περιοχής" προσαρµοσµένα στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Για την επίτευξη του αποκεντρωµένου µοντέλου, ένα σηµαντικό σηµείο είναι η δυνατότητα των συσκευών -και των υπηρεσιών που λειτουργούν σε αυτές- να ανακαλύπτουν δυναµικά (ad-hoc) άλλες διαθέσιµες συσκευές/υπηρεσίες που προσφέρουν την απαιτού- µενη λειτουργικότητα, οπότε απαραίτητο είναι να υπάρχει διαθέσιµος ένας µηχανισµός ο οποίος θα δίδει τη δυνατότητα για την ανακάλυψη των συσκευών/υπηρεσιών αυτών γρήγορα, αξιόπιστα και οικονοµικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας. Στην παρούσα εργασία µελετήσαµε την σχεδίαση και υλοποίηση της πλατφόρµας Bluetooth και το Πρωτόκολλο Ανακάλυψης Υπηρεσιών που προσφέρει, µε στόχο να αποτιµήσουµε τις δυνατότητες και τα προ λήµατα του για τη χρήση του σε δίκτυα προσωπικής περιοχής. Με βάση την υπάρχουσα ερευνητική εργασία στον τοµέα της ανακάλυψης υπηρεσιών πάνω από δίκτυα, προτείναµε βελτιώσεις του πρωτόκολλου αυτού χρησιµοποιώντας αρχιτεκτονική "υπερ-κόµ ων" η οποία αποτελεί µια υ ριδική µορφή διοµότιµης αρχιτεκτονικής, εκµεταλλευόµενοι τον µηχανισµό του Bluetooth για ανακάλυψη συσκευών. Υλοποι-

8 ήσαµε τις βελτιώσεις αυτές πάνω από αληθινά συστήµατα Bluetooth και αποδείξαµε, µέσω εκτενών µετρήσεων πάνω σε τυπικά σενάρια χρήσης, ότι πράγµατι βελτιώνουν τον υπάρχων µηχανισµό ανακάλυψης υπηρεσιών του Bluetooth. Επόπτης: Βασίλης Χριστοφίδης Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κρήτης

9 Smart service discovery protocols over Bluetooth ad-hoc personal area networks Giorgos Zacharioudakis Master of Science Thesis Computer Science Department University of Crete Abstract In the last years there is the growing trend in electronic devices to aggregate as mush as possible services trying to provide to its user all the possible necessary functions. For example TV tuners that connect to the Internet, mobile phones acting also as MP3-players, wristwatches that can store files etc. With technologies like WLAN and Bluetooth that provide wireless connectivity, and even more with the ability of ad-hoc discovery and networking between electronic appliances, an alternative distributed computational model could be exploited where a device will not necessarily implement all its services but discover and use the services provided from other devices with a simple and flexible manner, formulating small "personal area" networks tailored to the needs of each user. To accomplish this distributed model there is the need of devices to discover ad-hoc the available surrounding services/devices, so there is the need of a discovery mechanism that will provide this functionality with respect to speed of discovery, high degree of discoverability success and low energy consumption. In this work we studied the design and implementation of the Bluetooth platform and its Service Discovery Protocol to see its abilities and its problems in personal area networking. Taking into consideration the current research in the area of service discovery over networks, we proposed some improvements based on a hybrid peer-to-peer architecture called "super-peers", using the underlying mechanism of Bluetooth device discovery. We implemented them over real Bluetooth devices and we proved, using extensive experiments on typical usage scenarios, that they do improve the current Service Discovery Protocol. Supervisor: Vassilis Christophides Assistant Professor

10 Computer Science Department University of Crete

11 Ευχαριστίες Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επόπτες καθηγητές µου κ. Βασίλη Χριστοφίδη και κ. Σπύρο Λάλη για τη βοήθεια, την καθοδήγηση και την κριτική τους κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών µου σπουδών και την εκπόνηση αυτής της εργασίας. Η εργασία αυτή είναι αποτέλεσµα της δικής τους συµ ολής και ενθάρρυνσης. Ακόµα ευχαριστώ τον κ. Απόστολο Τραγανίτη για τη συµµετοχή του στην εξεταστική επιτροπή της εργασίας. Επίσης ευχαριστώ το Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης και το Εργαστήριο Κατανεµηµένων Συστηµάτων του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Ερευνας για τη στήριξη και την υλικοτεχνική υποδοµή που µου παρείχαν κατά τη διάρκεια των σπουδών µου. Ξεχωριστά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο Μανόλη Σταµατογιαννάκη για την άψογη συνεργασία µας επί πολλά χρόνια, τις εποικοδοµητικές συζητήσεις µας και την αµέριστη βοήθειά του. Η καλή παρέα και η συνεργασία του βοηθούσε να περνάνε ευχάριστα οι ώρες δουλειάς. Θα ήθελα ακόµα να ευχαριστήσω κάθε φίλο που µε συντρόφευσε και µε βοήθησε στην πορεία µου µέχρι εδώ και ιδιαίτερα τους Λευτέρη Κουµάκη, Σταµάτη Καρ ουναράκη, Χρήστο Παπαχρήστο, Αντώνη Σµαρδά, Νίκο Ριζόπουλο, Γιάννη Αστρινάκη, Σταύρο αµιανάκη και Ζαχαρία Σα άκη. Τέλος, το µεγαλύτερο ευχαριστώ θέλω να το απευθύνω στην οικογένειά µου που µε στήριξε συναισθηµατικά και υλικά σε όλη την πορεία µου µέχρι σήµερα. Ως ελάχιστη ένδειξη σε ασµού και αναγνώρισης για τη δική τους προσφορά και τις θυσίες που έχουν κάνει για τη δική µου µόρφωση, αφιερώνω την εργασία αυτή στους γονείς µου Ζαχαρία και Πελαγία και στους αδερφούς µου Νίκο και Μιχάλη. Γιώργος Ζαχαριουδάκης xi

12 Περιεχόµενα Περίληψη Abstract vii ix 1 Εισαγωγή Αντικείµενο της εργασίας Περίγραµµα της εργασίας Το σύστηµα Bluetooth Μοντέλο χρήσης Σηµεία πρόσ ασης σε ήχο/δεδοµένα ιασύνδεση περιφερειακών συσκευών ικτύωση συσκευών σε δίκτυα προσωπικής περιοχής Αρχιτεκτονική Αρχιτεκτονική υλοποίησης Επίπεδο διεπαφής επικοινωνίας προγραµµατισµού εφαρ- µογών Επίπεδο λογικών καναλιών Επίπεδο ελέγχου φυσικού καναλιού Επίπεδο επεξεργασίας δεδοµένων και ελέγχου µετάδοσης Επίπεδο ραδιοσυχνοτήτων Καταστάσεις στο Bluetooth κατάσταση αναµονής αναζήτηση συσκευών ανίχνευση αναζήτησης συσκευών i

13 απάντηση αναζήτησης αίτηση σύνδεσης απάντηση κύριας συσκευής ανίχνευση αίτησης σύνδεσης απάντηση υποτελούς συσκευής κατάσταση σύνδεσης Ανακάλυψη υπηρεσιών στο Bluetooth Αρχιτεκτονική Ρόλοι συσκευών και χαρακτηριστικά τους Αποτίµηση του Πρωτόκολλου Ανακάλυψης Υπηρεσιών του Bluetooth Αποτίµηση των χαρακτηριστικών του Bluetooth Ανακάλυψη υπηρεσιών σε δίκτυα ιοµότιµα συστήµατα Αρχιτεκτονικές βασισµένες στην τοπολογία του δικτύου Συγκεντρωτικά συστήµατα Πλήρως κατανεµηµένα συστήµατα Υβριδικά συστήµατα Αρχιτεκτονικές βασισµένες στην πληροφορία Πρωτόκολλα Ανακάλυψης Υπηρεσιών SLP Jini UPnP Salutation Λοιπά πρωτόκολλα/συστήµατα Αποτίµηση των πρωτοκόλλων Στρατηγικές ανακάλυψης Ανακάλυψη υπηρεσιών στο Bluetooth Βελτιώσεις της συνδεσιµότητας στο Bluetooth Βελτιώσεις της Ανακάλυψης Συσκευών στο Bluetooth Βελτιώσεις του Πρωτοκόλλου Ανακάλυψης Υπηρεσιών στο Bluetooth 53 4 Επεκτάσεις στο Πρωτόκολλο Ανακάλυψης Υπηρεσιών του Bluetooth Η µεθοδολογία της σχεδίασής µας ιοµότιµη αρχιτεκτονική µε τη χρήση του µηχανισµού ανακάλυψης συσκευών Υλοποίηση

14 4.2.2 Χρόνος αναζήτησης συσκευών Χρόνος σύνδεσης συσκευών ιοµότιµη αρχιτεκτονική µε τη χρήση κωδικοποίησης στο πεδίο CoD Πειραµατική αποτίµηση Σενάρια χρήσης Πειραµατικό περι άλλον Μετρούµενες παράµετροι Πειραµατικά αποτελέσµατα Εκτιµώµενο κόστος Bluetooth SDP Επέκταση µε τη χρήση υπερ-κόµ ων Επέκταση µε τη χρήση υπερ-κόµ ων και κωδικοποίηση στο CoD Πρόταση 1 - Χρήση υπερ-κόµ ων Πρόταση 2 - Κωδικοποίηση στο πεδίο CoD Σύγκριση µε άλλες ερευνητικές εργασίες Αποτίµηση πειραµατικών αποτελεσµάτων Συµπεράσµατα Μελλοντική εργασία Α Γραφικές παραστάσεις 91 Β Ευρετήριο όρων 95

15

16 Κατάλογος σχηµάτων 2.1 ιαδικασία επιλογής σχήµατος εναλλαγής συχνοτήτων Αρχιτεκτονική υλοποίησης του Bluetooth Kαταστάσεις στο Bluetooth Η διαδικασία και οι καταστάσεις σύνδεσης συσκευών Ανταλλαγή µηνυµάτων σύνδεσης κύριας µε υποτελή συσκευή Πρότυπη κωδικοποίηση του πεδίου Class of Device Αρχιτεκτονική του Πρωτόκολλου Ανακάλυψης Υπηρεσιών Κυριότερες δοσοληψίες στο πρωτόκολλο SLP Κυριότερες δοσοληψίες στο πρωτόκολλο Jini Στοί α χρησιµοποιούµενων πρωτοκόλλων στο UPnP για ανακάλυψη υπηρεσιών Μοντέλο του Salutation Manager Αλληλεπίδραση µεταξύ υποσυστηµάτων στο προτεινόµενο πρωτόκολλο Τοπολογία δικτύου µε βάση το προτεινόµενο πρωτοκόλλο Υλοποίηση του βελτιωµένου πρωτοκόλλου ανακάλυψης υπηρεσιών µε τη χρήση υπερ-κόµ ων Ποσοστά συσκευών που ανακαλύφθηκαν σε σχέση µε τη διάρκεια της αναζήτησης Ποσοστό επιτυχίας για την ανακάλυψη από µία συσκευή όλων των διαθέσι- µων υπηρεσιών του συστήµατος, σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό συσκευών Μέσος χρόνος καθυστέρησης για την ανακάλυψη από µία συσκευή όλων των διαθέσιµων υπηρεσιών του συστήµατος, σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό συσκευών v

17 5.3 Ποσοστό επιτυχίας για την ανακάλυψη από µία συσκευή µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας του συστήµατος, σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό συσκευών Μέσος χρόνος καθυστέρησης για την ανακάλυψη από µία συσκευή µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας του συστήµατος, σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό συσκευών Ποσοστό επιτυχίας ανακάλυψης συσκευών όταν εκτελούν αναζήτηση συσκευών πολλές συσκευές ταυτόχρονα

18 Κατάλογος πινάκων 2.1 Παράµετροι που επιστρέφει το Bluetooth σε µια επιτυχή διαδικασία αναζήτησης (inquiry) Β.1 Αντιστοίχιση ελληνικών και αγγλικών τεχνικών όρων Β.2 Αντιστοίχιση ελληνικών και αγγλικών τεχνικών όρων vii

19

20 Κεφάλαιο1 Εισαγωγή Η πρόοδος της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει τις ηλεκτρονικές συσκευές σε µεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ µε ολοένα και µικρότερο κόστος. Το γεγονός αυτό έχει δώσει τη δυνατότητα -και έχει συµ άλλει στην τάση- να συγκεντρώνονται όσο το δυνατό περισσότερα χαρακτηριστικά σε µια συσκευή, προσπαθώντας να παρέχει όλες τις λειτουργίες τις οποίες πιθανόν χρειάζεται ένας χρήστης. Για παράδειγµα, τηλεοράσεις που να συνδέονται στο διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα τα οποία να αναπαράγουν και µουσική, ρολόγια χειρός τα οποία να αποθηκεύουν αρχεία κ.ά. Οµως, µε την καθιέρωση τεχνολογιών όπως είναι το WLAN [37] και το Bluetooth [57] οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα ασύρµατης διασύνδεσης και ακόµα περισσότερο της δυναµικής ανακάλυψης και δικτύωσης µεταξύ των συσκευών, έχει δηµιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για ένα καινούριο υπολογιστικό µοντέλο, σε αντιδιαστολή µε το συγκεντρωτικό µοντέλο που ενέπνεαν οι κλασσικοί επιτραπέζιοι υπολογιστές. Η εναλλακτική προσέγγιση είναι η θέσπιση ενός µοντέλου αποκεντρωµένων λειτουργιών όπου µια συσκευή δε θα χρειάζεται να διαθέτει όλες τις πιθανές λειτουργίες αλλά θα µπορεί να επικοινωνεί και να χρησιµοποιεί τις αντίστοιχες λειτουργίες από άλλες συσκευές που τις διαθέτουν, µε απλό και ευέλικτο τρόπο. Αυτό έχει αρχίσει να συµ αίνει πρόσφατα και υπάρχουν ήδη κάποιες εµπορικές συσκευές που ακολουθούν αυτή τη λογική. Επίσης, υπάρχει και αρκετή ερευνητική δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση [61, 9] και πλέον χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το project 2WEAR [1] στα πλαίσια του οποίου πραγµατοποιήθηκε η παρούσα εργασία. Στόχος του ερευνητικού πλαισίου 2WEAR είναι η µελέτη και ανάπτυξη ενός συστήµατος το οποίο συντίθεται δυναµικά, από υπολογιστικά συστήµατα που επικοινωνούν µέσω ραδιο-επικοινωνίας. Τα υπολογιστικά αυτά συστήµατα ποικίλλουν από απλές καθηµερινές συσκευές όπως υπολογιστές χειρός και κινητά 1

21 2 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή τηλέφωνα, έως φορετά (wearables) αντικείµενα όπως ρολόγια χειρός, έξυπνες κάρτες, ακουστικά κλπ. Επίσης, στο σύστηµα µπορούν να συµµετέχουν υπολογιστικά συστήµατα από το περι άλλον, όπως σηµεία πρόσ ασης σε δίκτυο ή επιτραπέζιοι υπολογιστές. Τα πλεονεκτήµατα αυτού του µοντέλου αποκεντρωµένης λειτουργίας είναι πολυάριθµα, όπως παρουσιάζονται και στις ερευνητικές εργασίες. Ενα πολύ σηµαντικό όφελος είναι ότι βοηθάει στη δηµιουργία ενός υπολογιστικού συστήµατος αρκετά ευέλικτου ώστε να προσαρµόζεται στις ανάγκες και τις επιθυµίες του χρήστη µε απλό τρόπο, καθώς ο χρήστης είναι σε θέση να συνθέτει το σύστηµά του σύµφωνα µε τις επιθυµίες, τις ανάγκες ή τις διαθέσιµες συσκευές του. Ακόµα περισσότερο, το αποκεντρωµένο σύστηµα αυτό επεκτείνει το κλασσικό υπολογιστικό µοντέλο του επιτραπέζιου υπολογιστή, µε ένα αυτόνοµο, κατανεµηµένο υπολογιστικό σύστηµα το οποίο "χτίζεται" γύρω από το χρήστη, από απλές καθηµερινές συσκευές οι οποίες συνθέτουν αυτό που ονοµάζουµε δίκτυο προσωπικής περιοχής (Personal Area Network -PAN), σε αντιδιαστολή µε τα κλασσικά δίκτυα τοπικής περιοχής (LAN). Ενα χαρακτηριστικό σενάριο δηµιουργίας/χρήσης θα ήταν το παρακάτω. Η Ελένη, πηγαίνει µε τα πόδια όπως κάθε πρωί στην εργασία της. Περιδια αίνοντας στην πόλη του Ηρακλείου, τρα άει φωτογραφίες µε την ψηφιακή της φωτογραφική µηχανή. Κάποια στιγµή διαπιστώνει ότι έχει γεµίσει η µνήµη της φωτογραφικής µηχανής, οπότε φροντίζει να αποθηκεύσει τις φωτογραφίες στην επιπλέον µνήµη του φορητού υπολογιστή χειρός που έχει µαζί της. Κάποια στιγµή, περνάει τυχαία δίπλα από ένα κιόσκι το οποίο προσφέρει πρόσ αση στο διαδίκτυο, οπότε φροντίζει να στείλει τις φωτογραφίες από τον υπολογιστή χειρός στον υπολογιστή στο σπίτι της, γιατί διαπιστώνει ότι τελειώνει η µπαταρία του. Φτάνοντας η Ελένη στο γραφείο της, αποφασίζει να εξετάσει τις φωτογραφίες χρησιµοποιώντας την οθόνη του επιτραπέζιου υπολογιστή της. Αφού ξεχωρίσει 2 φωτογραφίες που της άρεσαν, αποφασίζει να τις στείλει για εκτύπωση στον εκτυπωτή του γραφείου. Στο σενάριο αυτό, βλέπουµε ταυτόχρονα διάφορες συνθήκες στις οποίες µπορεί να βρεθεί ένας υποθετικός χρήστης των ηλεκτρονικών αυτών συσκευών. Βλέπουµε ότι κάποια περι άλλοντα είναι ελεγχόµενα και στατικά, όπως για παράδειγµα το γραφείο ή το σπίτι µας, στο οποίο οι συσκευές παρόλο που µπορεί να είναι φορητές συνήθως δεν αλλάζει συχνά το σύνολό τους. Σε αντίθεση, υπάρχουν δυναµικά περι άλλοντα τα οποία αλλάζουν µε γρήγορο ρυθµό (για παράδειγµα, προχωρώντας στο δρόµο) και στα οποία η σύνθεση του δικτύου προσωπικής περιοχής µπορεί να αλλάζει ραγδαία. Στις περισσότερες περιπτώσεις όµως το σύνηθες σενάριο είναι κάπου ενδιάµεσα, όπου υπάρχουν οµάδες συσκευών οι οποίες έρχονται σε επαφή µε άλλες οµάδες και συνθέτουν µεγαλύτερα σύνολα συσκευών ή µια οµάδα συσκευών αποσυντίθεται σε µικρότερες οµάδες. Για παράδειγµα, οι συσκευές τις οποίες ένας χρήστης έχει πάνω του αποτελούν µια οµάδα η οποία µένει κατά το πλείστον Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών

22 1.1. Αντικείµενο της εργασίας 3 αναλλοίωτη, µε όχι συχνές προσθήκες/αφαιρέσεις συσκευών. Κατα τη διάρκεια της ηµέρας, η οµάδα αυτή θα έρχεται σε επαφή µε άλλα σύνολα από στατικές οµάδες συσκευών, όπως οι συσκευές ενός γραφείου, οι συσκευές στο σπίτι ή οι συσκευές που διαθέτει ένας άλλος χρήστης. Παρατηρούµε δηλαδή ότι τα συνήθη σενάρια αντανακλούν µια δυναµική αλληλεπίδραση από στατικές οµάδες συσκευών και ότι παρατηρείται µια µεγάλη τοπικότητα σε αυτά τα σενάρια καθώς οι πυρήνες αυτών των οµάδων δεν αλλάζουν συχνά. Η τεχνολογία ασύρµατης διασύνδεσης Bluetooth που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, δείχνει να ταιριάζει περισσότερο σε αυτό το µοντέλο χρήσης καθώς µε φτηνό κόστος προσφέρει τη δυνατότητα διασύνδεσης συσκευών σε µια ακτίνα µικρής εµ έλειας (περίπου 10 µέτρα) και δίνει τη δυνατότητα δυναµικής ανακάλυψης των διαθέσιµων συσκευών. 1.1 Αντικείµενο της εργασίας Για την επίτευξη του αποκεντρωµένου µοντέλου, ένα σηµαντικό σηµείο είναι η δυνατότητα των συσκευών -και των υπηρεσιών που λειτουργούν σε αυτές- να ανακαλύπτουν δυναµικά (ad-hoc) άλλες διαθέσιµες συσκευές/υπηρεσίες που προσφέρουν την απαιτούµενη λειτουργικότητα, οπότε απαραίτητο είναι να υπάρχει διαθέσιµος ένας µηχανισµός ο οποίος θα δίδει τη δυνατότητα για την ανακάλυψη των συσκευών/υπηρεσιών αυτών. Ο µηχανισµός ανακάλυψη των υπηρεσιών, πρέπει να ικανοποιεί κάποιες απαιτήσεις ώστε να είναι εύχρηστος, λειτουργικός και αποδοτικός: Η ανακάλυψη πρέπει να έχει ικανοποιητικά αποτελέσµατα ως προς την πληρότητα, δηλαδή το κατά πόσο πράγµατι ανακαλύπτονται όλες οι υπηρεσίες που είναι διαθέσι- µες Η ανακάλυψη πρέπει να γίνεται γρήγορα, µε ταχύτητα ικανοποιητική για τις εφαρµογές που την χρησιµοποιούν και φυσικά µε ταχύτητα ικανοποιητική πρωτίστως για το χρήστη Η τεχνολογία/πρωτόκολλο που θα χρησιµοποιείται για την ανακάλυψη των υπηρεσιών πρέπει να λαµ άνει υπόψιν την περιορισµένη ενέργεια των συσκευών που συνήθως συµµετέχουν στα παραπάνω σενάρια χρήσης λόγω της φορητότητάς τους και άρα χρησιµοποιούν µπαταρίες Στην παρούσα εργασία στηριχθήκαµε στην πλατφόρµα Bluetooth για δίκτυα προσωπικής περιοχής, καθώς εκτός από τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά τα οποία την καθιστούν βολική για µια τέτοια χρήση, στην πρότυπη περιγραφή της (specification) [58] καθορίζεται Γιώργος Ζαχαριουδάκης

23 4 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή και η περιγραφή ενός τέτοιου µηχανισµού ανακάλυψης υπηρεσιών ο οποίος ονοµάζεται Bluetooth Service Discovery Protocol (Πρωτόκολλο Ανακάλυψης Υπηρεσιών). Τα δίκτυα προσωπικής περιοχής διαθέτουν κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα τα οποία εκµεταλλευόµαστε στην παρούσα εργασία ώστε να βελτιώσουµε το υπάρχον πρωτόκολλο µε κύριο γνώρισµα την τοπικότητα. Λόγω της µικρής εµ έλειας υπάρχει τοπικότητα στη συνδεσιµότητα, τοπικότητα στην επικοινωνία και τοπικότητα ως προς τη συνολική άποψη που µπορεί να έχει µια συσκευή για τις υπόλοιπες διαθέσιµες συσκευές και κατά συνέπεια και για τις υπηρεσίες που αυτές προσφέρουν. Την τοπικότητα αυτή προσπαθούµε να την εκµεταλλευτούµε χρησιµοποιώντας µεσάζωντες κόµ ους για την επικοινωνία των σχηµατιζόµενων υπο-οµάδων µεταξύ τους. Επίσης, υπάρχει τοπικότητα ως προς το είδος των υπηρεσιών που χρειάζεται/χρησιµοποιεί µια συσκευή και κατά συνέπεια παρουσιάζει κάποιο επαναλαµ ανόµενο µοντέλο αιτήσεων για ανακάλυψη υπηρεσιών. Με τη χρήση µιας εφαρµογής υπο άθρου ανά συσκευή µπορούµε να εκµεταλλευόµαστε και το γνώρισµα αυτό, καθώς επίσης να προανακτούµε (prefetch) πληροφορίες για µείωση της καθυστέρησης για τους χρήστες. Στόχος της εργασίας ήταν να αποτιµήσει τις δυνατότητες και τα προ λήµατα του Bluetooth SDP για τη χρήση του σε δίκτυα προσωπικής περιοχής, να προτείνει βελτιώσεις και πιθανές επεκτάσεις του οι οποίες να συµ άλλουν στις προ ποθέσεις που ορίσαµε παραπάνω και να υλοποιήσει πειραµατικά τις επεκτάσεις αυτές ώστε να αποτιµηθούν εάν και κατά πόσο βελτιώνουν τον υπάρχων µηχανισµό. 1.2 Περίγραµµα της εργασίας Η παρούσα εργασία είναι οργανωµένη ως εξής. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζουµε την τεχνολογία Bluetooth, η οποία αποτέλεσε την πειραµατική πλατφόρµα µε την οποία ασχοληθήκαµε στην παρούσα εργασία. Μελετάµε τη σχεδίαση του Bluetooth και κάνουµε µια αποτί- µηση στα εγγενή προ λήµατά του. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζουµε την προηγούµενη ερευνητική εργασία που έχει γίνει πάνω στο αντικείµενο αυτής της εργασίας καθώς και στα παρεµφερή ζητήµατα που άπτονται αυτού του αντικειµένου. Στο κεφάλαιο 4 προτείνουµε λύσεις στα παραπάνω προ λή- µατα και παρουσιάζουµε την πειραµατική σχεδίαση και υλοποίηση τους. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζουµε πειραµατικές µετρήσεις µε βάση την υλοποίησή µας και σχολιάζουµε το εάν, κατά πόσο και γιατί συµ άλλουν στην βελτίωση της παρούσας κατάστασης. Τέλος, στο κεφάλαιο 6 παραθέτουµε σκέψεις και προτάσεις προς µελλοντική διερεύνηση ή υλοποίηση. Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών

24 Κεφάλαιο2 Το σύστηµα Bluetooth Το Bluetooth [57, 58, 39] είναι µια τεχνολογία ασύρµατης επικοινωνίας ηλεκτρονικών συσκευών µέσω ραδιο-συχνοτήτων µε αρχικό σκοπό την αντικατάσταση των φυσικών καλωδίων σύνδεσης. Η ιδέα πίσω από την υλοποίηση του Bluetooth ήταν να εξοµοιωθεί το κόστος, η ασφάλεια και οι δυνατότητές του µε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των καλωδίων και επιπλέον να εκµεταλλευτούν τις επιπλέον δυνατότητες που δίνει µια ασύρµατη τεχνολογία. Τα χαρακτηριστικά και οι συνθήκες λειτουργίας του καθορίστηκαν από ένα σύνολο εταιριών και οργανισµών και λόγω των ιδιοτήτων του εξαπλώθηκε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και παγιώθηκε η χρήση του για επικοινωνία µεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών. Πρόσφατα πάνω στην τεχνολογία και τα χαρακτηριστικά του Bluetooth στηρίχθηκε και προτάθηκε το πρότυπο [36] για ασύρµατη επικοινωνία µικρής εµ έλειας για δίκτυα προσωπικής περιοχής (short-range Wireless communication for Personal Area Networks -WPAN) το οποίο αναµένεται να δώσει ακόµα µεγαλύτερη ώθηση στην εξάπλωση της τεχνολογίας αυτής, αφού η προτυποποίησή της εξασφαλίζει την διαλειτουργικότητα (interoperability) και τη συµ ατότητα (combatibility) µεταξύ υλικού (hardware) και λογισµικού (software) από διαφορετικές εταιρίες. Το Bluetooth λειτουργεί στην συχνότητα 2.4GHz καθώς είναι η συχνότητα που έχει µείνει ελεύθερη προς εκµετάλλευση από βιοµηχανικούς, επιστηµονικούς και ιατρικούς φορείς (ISM band - Industrial Scientific Medicine band) σε ένα φάσµα συχνοτήτων από MHz στις περισσότερες χώρες, εκτός από µερικές χώρες στις οποίες υπάρχουν περιορισµοί οπότε το φάσµα είναι µικρότερο (βλ. [58], Part A, 2). Επειδή το φάσµα συχνοτήτων στο οποίο λειτουργεί το Bluetooth είναι ελεύθερο προς χρήση από πολλά συστήµατα, είναι αναµενόµενο ότι θα υπάρχει πολύς "θόρυ ος" σε αυτό το φάσµα, οπότε η σχεδίασή του έγινε έτσι ώστε η επικοινωνία πάνω από Bluetooth να είναι 5

25 6 Κεφάλαιο 2. Το σύστηµα Bluetooth όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη και απαλλαγµένη από παρεµ ολές. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκε η τεχνική FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) η οποία εξασφαλίζει µεγαλύτερη αξιοπιστία µε σχετικά µικρό κόστος. Ενα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό του Bluetooth είναι ότι εκτός από κανάλι επικοινωνίας µεταξύ δυο ηλεκτρονικών συσκευών βοηθάει στο σχηµατισµό δικτύων µικρής εµ έλειας µεταξύ συσκευών που διαθέτουν Bluetooth. Το δίκτυο που σχηµατίζεται µεταξύ των συσκευών ονοµάζεται piconet (µικροδίκτυο). Στην πρότυπη περιγραφή (specification) του Bluetooth δίνεται η δυνατότητα να διασυνδέονται µικροδίκτυα µεταξύ τους, σχηµατίζοντας µεγαλύτερα δίκτυα τα οποία ονοµάζονται scatternets. Οµως η τεχνολογία του Bluetooth γύρω από τα µικροδίκτυα και τα scatternets δεν έχει ωριµάσει αρκετά και αντι- µετωπίζει διάφορα προ λήµατα τα οποία θα εξετάσουµε στη συνέχεια αυτής της εργασίας. Ενα αποτέλεσµα αυτών των προ ληµάτων είναι το γεγονός ότι για να επικοινωνήσουν µεταξύ τους κάποιες συσκευές που διαθέτουν Bluetooth δεν αρκεί να είναι σε εµ έλεια αλλά χρειάζεται να συντρέχουν και άλλοι παράγοντες όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στην εργασία [42]. 2.1 Μοντέλο χρήσης Το Bluetooth [38, 39] όπως προαναφέραµε κατασκευάστηκε µε σκοπό να διασυνδέει ηλεκτρονικές συσκευές µεταξύ τους, µε κυριότερα µοντέλα χρήσης τις εξής κατηγορίες: Σηµεία πρόσ ασης σε ήχο/δεδοµένα (Voice/data access points) ιασύνδεση περιφερειακών συσκευών (peripheral interconnection) ικτύωση συσκευών σε δίκτυα προσωπικής περιοχής (personal area networking) Σηµεία πρόσ ασης σε ήχο/δεδοµένα Μία από τις κυριότερες χρήσεις του Bluetooth είναι για τη διασύνδεση µιας συσκευής µε µία άλλη µέσω ενός ασύρµατου καναλιού επικοινωνίας. Μέσω της σύνδεσης αυτής οι συσκευές µπορούν να ανταλλάσσουν δεδοµένα/ήχο ή να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες που διαθέτει η άλλη συσκευή. Παραδείγµατα χρήσης είναι η ασύρµατη σύνδεση ενός υπολογιστή σε ένα κινητό τηλέφωνο (ή ένα άλλο υπολογιστή που διαθέτει Bluetooth) και µέσω αυτού να συνδεθεί ο υπολογιστής στο διαδίκτυο (internet). Μάλιστα η ενδιάµεση αυτή συσκευή (π.χ. το κινητό τηλέφωνο) θα µπορούσε να βρίσκεται σε ένα αθέατο σηµείο και ο χρήστης να µην χρειάζεται καν να γνωρίζει ότι η διασύνδεση γίνεται µέσω αυτού. Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών

26 2.2. Αρχιτεκτονική 7 Με αυτό τον τρόπο, συσκευές που βρίσκονται σε ακτίνα ικανή να διασυνδεθούν σε ένα τέτοιο σηµείο πρόσ ασης µπορούν εύκολα να αποκτούν και οι ίδιες δεδοµένα και υπηρεσίες που δεν έχουν στη διάθεσή τους. Σε πολλούς δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους όπως αεροδρόµια, εµπορικά κέντρα, δηµόσιες υπηρεσίες κλπ µπορούν να αναπτυχθούν δηµόσια σηµεία πρόσ ασης, για πρόσ αση στο διαδίκτυο, για πληροφοριακό υλικό κλπ ιασύνδεση περιφερειακών συσκευών Μία ακόµα χρήση της τεχνολογίας Bluetooth είναι για την αντικατάσταση των καλωδίων και τη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών µε περιφερειακές συσκευές, π.χ. ενός υπολογιστή µε οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι. Αυτή η χρήση αφενός κάνει πιο εύκολη και εύχρηστη τη σύνδεση συσκευών µεταξύ τους και αφετέρου διευκολύνει τη φορητότητα και την επαναχρησιµοποίηση περιφερειακών συσκευών ικτύωση συσκευών σε δίκτυα προσωπικής περιοχής Μία χρήση της τεχνολογίας Bluetooth η οποία προχωράει πέρα από την απλή αντικατάσταση των καλωδίων είναι η δυναµική δικτύωση οποιαδήποτε στιγµή το θελήσουν κάποιες συσκευές (ad-hoc networking). Πέρα από την ασύρµατη διασύνδεση, σηµαντικό χαρακτηριστικό του Bluetooth που διευκολύνει αυτή τη χρήση είναι η δυνατότητα των συσκευών να ανακαλύπτουν δυναµικά άλλες συσκευές Bluetooth καθώς και τις υπηρεσίες που αυτές προσφέρουν. Ενα σενάριο χρήσης είναι η ανακάλυψη τυχαία (π.χ. σε ένα αεροδρόµιο, ή στο δρόµο) µιας άλλης συσκευής ενός άλλου χρήστη και η σύνδεση µε αυτή, ή η δηµιουργία ενός δικτύου µεταξύ συσκευών. 2.2 Αρχιτεκτονική Οπως προαναφέραµε το Bluetooth λειτουργεί στο φάσµα συχνοτήτων ISM (Industrial, Scientific and Medical band) το οποίο είναι ελεύθερο προς χρήση από µια πληθώρα οικιακών, βιοµηχανικών, ιατρικών και άλλων συσκευών, οπότε είναι λογικό να υπάρχει αυξη- µένο πρό ληµα παρεµ ολών. Επειδή ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του Bluetooth είναι να παρέχει φτηνή επικοινωνία και να περιορίσει το πρό ληµα των παρεµ ολών ενώ ταυτόχρονα να µην απαιτεί πολύπλοκη υλοποίηση αυξάνοντας έτσι το κόστος, η τεχνολογία που υιοθετήθηκε για επικοινωνία είναι η τεχνική FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), δηλαδή εναλλαγή συχνοτήτων σε ένα φάσµα συχνοτήτων. Σε αντίθεση, η τεχνολογία WLAN [49] χρησιµοποιεί την τεχνική DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) η οποία Γιώργος Ζαχαριουδάκης

27 8 Κεφάλαιο 2. Το σύστηµα Bluetooth είναι πιο αποδοτική και επιτρέπει µεγαλύτερες ταχύτητες διαµεταγωγής µε αντίτιµο όµως το υψηλότερο κόστος της και επιπλέον την µικρότερη ανοχή σε παρεµ ολές. Η τεχνική FHSS προτείνει το χωρισµό της διαθέσιµης µπάντας συχνοτήτων σε επι- µέρους συχνότητες και επικοινωνία πάνω από ένα συγκεκριµένο υποσύνολο αυτών. Συνολικά οι διαθέσιµες συχνότητες είναι ένα φάσµα περίπου 80 MHz, διαθέσιµο από τη συχνότητα 2400 MHz έως MHz 1. Το φάσµα αυτό χωρίζεται σε 79 διαφορετικά κανάλια συχνοτήτων πλάτους 1MHz και η επικοινωνία µεταξύ δύο συσκευών γίνεται επιλέγοντας 32 από αυτά τα 79 κανάλια συχνοτήτων. Η επιλογή των καναλιών αυτών και η επικοινωνία γίνεται µε βάση ένα αλγόριθµο ο οποίος σχηµατικά φαίνεται στην εικόνα 2.1. Hop selection Native clock + Phase Hop Sequence Offset Identity Σχήµα 2.1: ιαδικασία επιλογής σχήµατος εναλλαγής συχνοτήτων. Ο αλγόριθµος παίρνει σαν είσοδο-κλειδί την ταυτότητα µιας συσκευής-κόµ ου Α (βλέπε και 2.3.4, 2.3.6) και φροντίζει για την επιλογή των καναλιών µε ένα συγκεκριµένο και όσο το δυνατόν ισοκατανεµηµένο τρόπο ανάµεσα στα διαθέσιµα 79 κανάλια. Ο αλγόριθµος καθορίζει εκτός από τα κανάλια και την ακολουθία όπου θα γίνονται οι εναλλαγές εκποµπής µεταξύ τους, ενώ η φάση της εναλλαγής καθορίζεται από το ρολόι της συσκευής-κόµ ου Α. Η άλλη συσκευή (Β), ξέροντας την µετατόπιση του ρολογιού της σε σχέση µε το ρολόι της Α ουσιαστικά µπορεί να συντονιστεί µαζί της και έτσι να έχουν ίδια φάση εναλλαγής των συχνοτήτων. Κατά µέσο όρο όλες οι συχνότητες έχουν ίδια πιθανότητα να χρησιµοποιηθούν λόγω του παραπάνω αλγόριθµου, ενώ και οι διάφοροι πιθανοί συνδυασµοί εναλλαγής συχνοτήτων είναι πάρα πολλοί, οπότε εξασφαλίζεται η ισοκατανοµή των επικοινωνιών πάνω από το διαθέσιµο φάσµα συχνοτήτων και ελαχιστοποίηση των πιθανών παρεµ ολών µεταξύ συσκευών. Εκτός από διαίρεση του φάσµατος των συχνοτήτων, επιπλέον γίνεται και διαίρεση/πολυπλεξία των διαθέσιµων χρονοθυρίδων (ο χρόνος µεταξύ δύο εναλλαγών συχνότητας) µε τον διαχωρισµό τους σε χρονοθυρίδες αποστολής δεδοµένων (T x slots) και χρο- 1 Το φάσµα MHz είναι κοινός τόπος για τις περισσότερες χώρες ενώ εξαίρεση αποτελούν η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιαπωνία. Γίνονται προσπάθειες ώστε το φάσµα αυτό να είναι κοινό παγκοσµίως Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Bluetooth is

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΣΙΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΣΙΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΣΙΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 Bluetooth is a

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Bluetooth Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Πτυχιακή Εργασία Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου Hot Spot. Υπεύθυνος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικ εσ δικτ υων προσωπικ ησ περιοχ ησ βασισµ ενων στην τεχνολογ ια Bluetooth Μαν ολησ Σταµατογιανν ακησ

Αρχιτεκτονικ εσ δικτ υων προσωπικ ησ περιοχ ησ βασισµ ενων στην τεχνολογ ια Bluetooth Μαν ολησ Σταµατογιανν ακησ Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Αρχιτεκτονικές δικτύων προσωπικής περιοχής βασισµένων στην τεχνολογία Bluetooth Μανόλης Σταµατογιαννάκης Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένων Συστηµάτων Development Model of Wireless Sensor and Information Control via Embedded Systems Ανάγκη χρήση ασύρµατων αισθητήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33

1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33 1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33 Η ανάγκη της τυποποίησης 2 / 33 Το μοντέλο στρωματοποιημένης αρχιτεκτονικής δικτύου, του διεθνή οργανισμού τυποποίησης (ISO) 3 / 33 Μοντέλο αναφοράς διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Γκάγκος ηµήτρης Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Γκάγκος ηµήτρης Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BLUETOOTH Γκάγκος ηµήτρης Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

LC Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LC Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LC100060 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον προσαρµογέα USB 2.0 ασύρµατου δικτύου 54 Mbps Sweex. Ο προσαρµογέας USB σας επιτρέπει να στήσετε ένα ασύρµατο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Β) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η Δίκτυα Η/Υ Θεωρία Διάλεξη 2η Kάρτες Δικτύωσης (NIC-Network Interface Controller) Βασικές εντολές δρομολόγησης και ανίχνευσης Η κάρτα δικτύου συνδέει τον υπολογιστή στο τοπικό δίκτυο παράγει και λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης

Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Τι είναι οι τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης και ποια η ανάγκη χρήσης τους στις δορυφορικές επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 3 : Μια άποψη του κορυφαίου επιπέδου λειτουργίας και διασύνδεσης του υπολογιστή Καρβούνης Ευάγγελος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP Απαιτήσεις διαδικτύωσης Τα ζητήματα που πρέπει να επιλύσει η διαδικτύωση Πρωτόκολλα διαδικτύωσης Αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πληροφορικής Ενότητα 8η: Συσκευές Ε/Ε - Αρτηρίες Άσκηση 1: Υπολογίστε το µέσο χρόνο ανάγνωσης ενός τµήµατος των 512 bytes σε µια µονάδα σκληρού δίσκου µε ταχύτητα περιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα πληροφοριών Τ.Ε.Ι Καβάλας με ασύρματο δίκτυο

Τράπεζα πληροφοριών Τ.Ε.Ι Καβάλας με ασύρματο δίκτυο Τ.Ε.Ι Καβάλας Τμήμα Ηλεκτρολογίας Πτυγιακη εργασία Τράπεζα πληροφοριών Τ.Ε.Ι Καβάλας με ασύρματο δίκτυο Ενότητα 1: Γενικά σ ανοοά εζοπλισηού. εζαοτήυατα Ενότητα 2: Κατασκευή tuq τοάπεζαζ πληροφοριών. Χρήση,

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα. Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61

Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα. Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61 Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61 Στόχοι Κατανόηση των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τις ασύρματες επικοινωνίες και τα δίκτυα Γνωριμία με τα συστήματα των ασύρματων επικοινωνιών Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

LAYER 3 ( NETWORΚ LEVEL ) - ΣΤΡΩΜΑ 3 ( ΕΠΙΠΕ Ο ΙΚΤΥΟΥ)

LAYER 3 ( NETWORΚ LEVEL ) - ΣΤΡΩΜΑ 3 ( ΕΠΙΠΕ Ο ΙΚΤΥΟΥ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 LAYER 3 ( NETWORΚ LEVEL ) - ΣΤΡΩΜΑ 3 ( ΕΠΙΠΕ Ο ΙΚΤΥΟΥ) Αυτή η ενότητα του δευτέρου κεφαλαίου περιέχει τα ακόλουθα: - που βρίσκεται το επίπεδο δικτύου - ποιός είναι ο ρόλος του - ποιά

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος HELECO 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής Βασικές Έννοιες Πληροφορικής 1. Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι οποιαδήποτε συσκευή μεγάλη ή μικρή που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2007 Στόχοι χρήση αντικειµενοστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Μοντέλο TCP/IP Ενότητα E ρ. Ε. Μάγκος Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα πολλές πολλοί N A N

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer.

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer. Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβλημα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «μοιράζονται» πολλοί κόμβοι. Πρόβλημα: Ποίος μεταδίδει και πότε; Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet. Σαράντης Πασκαλής <paskalis@di.uoa.gr> Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet. Σαράντης Πασκαλής <paskalis@di.uoa.gr> Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Mobile IP Ιστορικό Το πρωτόκολλο Internet σχεδιάστηκε για στατικούς υπολογιστές.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3.8 Τεχνικές μεταφοράς δεδομένων Λειτουργία τακτικής σάρωσης (Polling) Λειτουργία Διακοπών DMA (Direct Memory Access)

Μάθημα 3.8 Τεχνικές μεταφοράς δεδομένων Λειτουργία τακτικής σάρωσης (Polling) Λειτουργία Διακοπών DMA (Direct Memory Access) Μάθημα 3.8 Τεχνικές μεταφοράς δεδομένων Λειτουργία τακτικής σάρωσης (Polling) Λειτουργία Διακοπών DMA (Direct Memory Access) Μελετώντας το μάθημα θα μπορείς να ξέρεις τη λειτουργία του Polling να ξέρεις

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Περίληψη. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναμεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δρομολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing)

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Καθ. Σωτήρης Νικολετσέας 1,2 1 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 2 Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τεύχος : Linux και Ηχος. Η Υποδοµή

Ειδικό Τεύχος : Linux και Ηχος. Η Υποδοµή Ειδικό Τεύχος : Linux και Ηχος Η Υποδοµή ηµήτρης Γλυνός glynos@storm.cs.unipi.gr Μάιος 2004 Linux και Ηχος, µια πονεµένη ιστορία Οδηγοί (drivers) για τις κάρτες ήχου παρέχονται παραδοσιακά από τους κατασκευαστές

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 4 Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό Εφαρμογών H/Y Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 4: Λειτουργικό Σύστημα & Εφαρμογές 1/41 20/10/2015 Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα 5.1 ΤοΠρωτόκολλο ALOHA Αλγόριθµοι επίλυσης συγκρούσεων µε βάση το δυαδικό δένδρο 5.2 ίκτυα Ethernet Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 5.3 ίκτυα Token Ring - Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.5 Τοπικά ίκτυα 5-1

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης AIS Automatic Identification System Ορισμός Απαίτηση από τον ΙΜΟ (international Maritime Organization) από το 2004 (για πλοία με χωρητικότητας μεγαλύτερη από 300 gt) Παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας Πανεπιστήμιο Πειραιά To Μοντέλο OSI pdemest@unipi.gr ιάρθρωση Το μοντέλο αναφοράς OSI Επίπεδα Πρωτόκολλα, κατανομή πρωτοκόλλων σε στοιχεία δικτύου Αντιστοιχία τστοχα μοντέλων OSI και Internet Ανάλυση Επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

VHDL Εισαγωγικές έννοιες

VHDL Εισαγωγικές έννοιες VHDL Εισαγωγικές έννοιες ρ. Κ. Καραφασούλης ckaraf@aegean.gr Σχεδίαση Αρχικά ψηφιακά κυκλώµατα µπορούν να σχεδιασθούν µε το κατάλληλο λογισµικό. Μεγαλύτερα κυκλώµατα µπορούν να σχεδιασθούν ιεραρχικά από

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Κεφάλαιο 4: ικτύωση και ιαδίκτυο Η Επιστήµη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωµένη Παρουσίαση (δέκατη αµερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναμεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δρομολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα σε κινητά και ασύρματα δίκτυα

Ειδικά θέματα σε κινητά και ασύρματα δίκτυα Ειδικά θέματα σε κινητά και ασύρματα δίκτυα Εύη Παπαϊωάννου papaioan@ceid.upatras.gr papaioan@upatras.gr Πότε και πού; Τρίτη, 18.00 20.00, Αίθουσα 101 Παρασκευή, 18.00 20.00, Αίθουσα 101 Η φυσική παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B)

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) Anatomy of a Node B (HSDPA)

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Πολυγλωσσικό περιβάλλον Εποπτεία σε πραγµατικό χρόνο Πρόσβαση µέσω οποιασδήποτε συσκευής µε σύνδεση στο Internet Άµεση ενηµέρωση µέσω email ή/και sms Αναλυτικό χαρτογραφικό υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP

Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP Ημερομηνία παράδοσης 2 εβδομάδες μετά την έναρξη της άσκησης 1. Γενικά για το TCP/IP Η ομάδα πρωτοκόλλων TCP/IP επιτρέπει σε υπολογιστές όλων των μεγεθών, από

Διαβάστε περισσότερα

Connecto. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Άγγελος Σφακιανάκης. Επιφάνεια Άμεσης Σύνδεσης

Connecto. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Άγγελος Σφακιανάκης. Επιφάνεια Άμεσης Σύνδεσης Connecto Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Άγγελος Σφακιανάκης Επιφάνεια Άμεσης Σύνδεσης Περιγραφή Συστήματος Προβλήματα μικρή αυτονομία μπαταρίας χρεώσεις δεδομένων πολλαπλοί λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση λειτουργίας επικοινωνίας δεδοµένων (µόντεµ)

Προσοµοίωση λειτουργίας επικοινωνίας δεδοµένων (µόντεµ) Προσοµοίωση λειτουργίας επικοινωνίας δεδοµένων (µόντεµ) Ανάδοχοι Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχος φορέας: CONCEPTUM A.E. 2 Περιεχόµενα 1. Λίγα λόγια για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Search and Replication in Unstructured Peer-to-Peer Networks

Search and Replication in Unstructured Peer-to-Peer Networks Search and Replication in Unstructured Peer-to-Peer Networks Presented in P2P Reading Group in 11/10/2004 Abstract: Τα µη-κεντρικοποιηµένα και µη-δοµηµένα Peer-to-Peer δίκτυα όπως το Gnutella είναι ελκυστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ) ΚΕΦ. 8 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 2014-2015 Καθηγητής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ e-mail: vczioulas@yahoo.com site: http://www.zioulas.gr ΚΕΦ.8 ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης. Επικοινωνία µεταξύ δύο υπολογιστών οι οποίοι είναι απευθείας συνδεδεµένοι.

Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης. Επικοινωνία µεταξύ δύο υπολογιστών οι οποίοι είναι απευθείας συνδεδεµένοι. Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης Επικοινωνία µεταξύ δύο υπολογιστών οι οποίοι είναι απευθείας συνδεδεµένοι. Περίληψη Ζεύξεις σηµείου προς σηµείο (point-to-point links) Πλαισίωση (framing) Ανίχνευση και διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εικονική Μνήμη. (και ο ρόλος της στην ιεραρχία μνήμης)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εικονική Μνήμη. (και ο ρόλος της στην ιεραρχία μνήμης) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2011-12 Εικονική (και ο ρόλος της στην ιεραρχία μνήμης) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Ιεραρχία η νέα τάση: [2011]

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα