ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΤΑ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ Η ΛΎΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΊΤΗΣΗΣ ΟΙ ΠΑΛΙΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΚΑ ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΑΝΑΔΙΆΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΈΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΚΊΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ

3 ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Παλαιό Φάληρο, 10 Οκτωβρίου 2013 Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του «Ασύλου Ανιάτων Α. Εισαγωγή Από τη διοίκηση του Ασύλου, μας ζητήθηκε να προσεγγίσουμε τη δυνατότητα επιβίωσης του Ασύλου και να διατυπώσουμε προτάσεις για αυτόν το σκοπό. Στην έκθεσή μας για τη χρήση 2012, διατυπώσαμε τις απόψεις μας για τον στρατηγικό σχεδιασμό. Μία τέτοια εργασία όμως είναι χρονοβόρα και επίπονη και απαιτεί μεταξύ άλλων ειδικούς (Experts) στον τομέα των βασικών υπηρεσιών που παρέχει το Άσυλο, δηλαδή την περίθαλψη των χρονίως πασχόντων. Παρόλαυτά στα πλαίσια του έργου που έχουμε αναλάβει για τις χρήσεις εξετάσαμε πολλές πλευρές της λειτουργίας του Ασύλου και αποτελεί αυτονόητη υποχρέωσή μας να εκφράσουμε την άποψή για τα θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό μας αντικείμενο και μπορεί να είναι χρήσιμα για τη διοίκηση. Έτσι στη συνέχεια επιδιώκουμε να προσεγγίσουμε το πρόβλημα και να εξετάσουμε τις δυνατότητες εξόδου του Ασύλου από τα οικονομικά αδιέξοδα που έχει περιέλθει. Οι εκθέσεις μας σχεδόν πάντα, επειδή αφορούν οικονομικά μεγέθη, περιλαμβάνουν ένα πλήθος πινάκων και αριθμητικών υπολογισμών. Αυτό είναι γεγονός ότι τις κάνει «δύσχρηστες» σε χρήστες μη συνηθισμένους στα ζητήματα που σχετίζονται με τις οικονομικές επιστήμες. Κατά κανόνα όμως οι εκθέσεις μας απευθύνονται σε χρήστες που κατανοούν αυτούς τους πίνακες, τους υπολογισμούς και τις παραδοχές που κάνουμε. Στη συγκεκριμένη έκθεση, προσπαθήσαμε να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα, επειδή οι χρήστες που θα κληθούν να αποφασίσουν για εξαιρετικά κρίσιμα ζητήματα, δεν είναι απαραίτητο να κατανοούν τους πίνακες και τους υπολογισμούς, αλλά είναι απαραίτητο να κατανοήσουν την ουσία της κατάστασης. Έτσι στη συνέχεια εκφράζουμε περιφραστικά τα δεδομένα και τις απόψεις μας, με σκοπό να γίνουν καλύτερα κατανοητές. Η σχετική τεκμηρίωση των αριθμών, είναι στη διάθεσή σας, αν ζητηθεί. 2

4 1. Τα ερωτήματα Το γενικό ερώτημα «Είναι δυνατό να συνεχίσει τη λειτουργία του το Άσυλο και αν ναι με ποιες προϋποθέσεις?» που μας τέθηκε, για να απαντηθεί και να κατανοηθούν οι προτάσεις, πρέπει να αναλυθεί σε επιμέρους ερωτήματα. Αυτά είναι: I. Μήπως αποτελεί αναπόφευκτη λύση η επιλογή να παραδοθούν από τη διοίκηση τα περιουσιακά στοιχεία και οι ασθενείς στο δημόσιο? II. Πως μπορούν να αντιμετωπιστούν οι σωρευμένες υποχρεώσεις στο δημόσιο και το ΙΚΑ και να αποτραπούν οι κίνδυνοι διώξεων σε βάρος της διοίκησης? III. Είναι δυνατό το Άσυλο να μπορεί να περιθάλπει τους ασθενείς του, με αυτά τα έσοδα όπως διαμορφώνονται? IV. Πως μπορούν να καλυφθούν οι καθυστερημένες υποχρεώσεις στο προσωπικό, αφού διαρκώς τα έξοδα είναι πολύ μεγαλύτερα από τα έσοδα? V. Πως είναι δυνατό στο μέλλον να αυξηθούν τα έσοδα από την ακίνητη περιουσία, ώστε να βελτιωθεί και το φιλανθρωπικό έργο του Ασύλου? Οι απαντήσεις από την πλευρά μας σε αυτά τα ερωτήματα είναι οι εξής: 3

5 2. Η λύση της παραίτησης Είναι προφανώς μία λύση που μπορεί να απαλλάξει πιθανά τη διοίκηση από τις νομικές ευθύνες για τις υποχρεώσεις του Ασύλου προς το Δημόσιο και τα Ταμεία, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να σχεδιαστεί σαν λύση έκτακτης ανάγκης ή σαν λύση που θα προβληθεί κατά τη διαδικασία διαπραγματεύσεων με φορείς της κυβέρνησης. Είναι όμως λύση απελπισίας από την πλευρά της διοίκησης του Ασύλου, όχι από πρακτική άποψη, αλλά από την «ηθική» πλευρά. Το Άσυλο έχει μία εξαιρετικά μακρόχρονη ιστορία και τιμήθηκε από πλήθος ανθρώπων για το φιλανθρωπικό του έργο, αφού του διέθεσαν μία τεράστια περιουσία. Μία παραίτηση της διοίκησης που θα σήμαινε στην πράξη εκκαθάριση του Ασύλου, «παράδοση» χωρίς μάχη. Επομένως αποτελεί την «έσχατη λύση». Από πρακτική άποψη η λύση της παραίτησης έχει επαρκή αιτιολογική βάση, αφού: I. Το Άσυλο περιθάλπει σήμερα 220 ασθενείς και ο καθένας κοστίζει το χρόνο περίπου, δηλαδή ένα κόστος περίπου 8 εκ., αν ληφθούν υπόψη και τα κόστη διοικητικής υποστήριξης II. Το μέρος που καλύπτεται από το Κοινωνικό Κράτος είναι περίπου ανά ασθενή ή ένα συνολικό ποσό III. Μένει να καλυφθεί ένα ποσό από τα έσοδα που Ασύλου από ενοίκια κ.λ.π. IV. Τα ενοίκια έχουν πέσει σημαντικά και οι καθαρές τους ροές στο 2012 ήταν κάτω από V. Από αυτά πρέπει να αφαιρεθούν οι φόροι, κυρίως της ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ), που ακόμη και αν σταθεροποιηθούν, θα είναι της τάξης των το χρόνο. Μένουν επομένως VI. Από τα συνολικά έσοδα από ενοίκια πρέπει επίσης να αφαιρεθεί ένα ποσό της τάξης των για τα υπόλοιπα γενικά έξοδα και τα έξοδα διοίκησης. VII. Μένουν κατά συνέπεια «ανοικτά» το χρόνο, με τα σημερινά δεδομένα, πέραν των εκκρεμοτήτων του παρελθόντος, που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πριν όμως φτάσει η διοίκηση στην έσχατη λύση, πρέπει να επεξεργαστεί άλλες βιώσιμες και ρεαλιστικές λύσεις, αν υπάρχουν. Κατά τη γνώμη μας υπάρχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση και στην πραγματικότητα, πάντα υπάρχουν. Η απάντησή μας στο ερώτημα είναι η εξής: Ναι, πρέπει να εξεταστεί σαν έσχατη λύση η παραίτηση της διοίκησης και εκχώρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στο δημόσιο, κυρίως από νομική άποψη. Προηγούμενα να γίνει επεξεργασία ενός ή εναλλακτικών σεναρίων βιωσιμότητας, τα οποία όμως οπωσδήποτε θα χρειαστούν για την υλοποίησή τους και τη βοήθεια της πολιτείας. Γίνεται συζήτηση με την πολιτεία στη βάση αυτών των συγκεκριμένων και ολοκληρωμένων προτάσεων. Αν υπάρξει βοήθεια, υλοποιούνται αυτές οι προτάσεις όπως τελικά θα διαμορφωθούν μετά από τη συζήτηση. Αν δεν υπάρξει, αναγκαστικά επιλέγεται η λύση της παραίτησης και της εκχώρησης στο δημόσιο, με ότι αυτό συνεπάγεται. 4

6 3. Οι παλιές υποχρεώσεις στο δημόσιο και το ΙΚΑ Οι κίνδυνοι για τη διοίκηση είναι εμφανείς και έχουν υλοποιηθεί ήδη με την έκδοση εντάλματος σύλληψης κατά της κας Προέδρου για καθυστερημένες υποχρεώσεις στο ΙΚΑ. Επομένως πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση. Στην πρόταση που θα διαμορφωθεί, ένα από τα κομβικά ζητήματα είναι τι θα γίνει με τις παλαιές οφειλές σε δημόσιο και ΙΚΑ. Οι προτάσεις που θα γίνουν και η βοήθεια που θα ζητηθεί πρέπει να διέπονται από ρεαλισμό, γιατί μόνο έτσι έχουν πιθανότητα να γίνουν αποδεκτές. Δηλαδή αυτό που θα ζητηθεί, θα πρέπει να μπορεί να γίνει, με βάση το νόμο. Στις οι υποχρεώσεις στο δημόσιο ήταν της τάξης των 2,5 εκ. και στο δημόσιο της τάξης των 1,8 εκ.. Επομένως αναφερόμαστε για το τέλος του 2013 σε ένα μέγεθος της τάξης των 5 με 6 εκ., αν ληφθούν υπόψη διάφορες επιβαρύνσεις. Η πρόταση προς την κυβέρνηση, στα πλαίσια των νέων φορολογικών ρυθμίσεων, πρέπει να είναι η εξής: «Το Άσυλο δεν έχει μετρητά και με απίστευτη δυσκολία διασφαλίζει τη διατροφή και περίθαλψη των ασθενών, ενώ δεν μπορεί να πληρώσει το προσωπικό. Έχει όμως τεράστια ακίνητη περιουσία (πάνω από 200 εκ. στον Ισολογισμό του) που σήμερα όχι μόνο δεν αποδίδει, αλλά κοστίζει τρομακτικά. Θέλουμε να είμαστε συνεπείς στην υποχρεώσεις μας στο δημόσιο και το ΙΚΑ. Μπορούμε να εισφέρουμε ακίνητα αντικειμενικής αξίας της τάξης των 7 εκ., με την παράκληση το ποσό αυτό να καλύψει τις καθυστερημένες, αλλά και τις αμέσως επόμενες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις μας, μέχρι με μία συνολική αναδιάρθρωση που έχουμε σχεδιάσει, να μπορέσουμε να ανακάμψουμε». Σε ότι αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις σε καθυστέρηση, υπάρχει η νομική βάση να γίνει κάτι τέτοιο. Σε ότι αφορά τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να ζητηθεί και θεωρούμε ότι παρότι είναι δύσκολο να γίνει, αποτελεί έντιμη πρόταση που ο κάθε υπεύθυνος πολιτικός θα τη συζητούσε, αν μάλιστα συνδέεται με ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης πειστικό. Σε ότι αφορά τις μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις δεν προβλέπεται, αλλά είναι μία επιπλέον λογική βοήθεια που θα ζητηθεί από τους αρμόδιους. 5

7 4. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης Όπως προαναφέρθηκε τα νούμερα είναι αμείλικτα. Στο 2012 ο κάθε ασθενής στοίχιζε το χρόνο και ο ΕΟΠΠΥ κάλυπτε το χρόνο. Χωρίς να αλλάξουν τα δεδομένα των ενοικίων, το Άσυλο μπορεί να συνεισφέρει άλλα ανά ασθενή ( το χρόνο). Δηλαδή από ένα συνολικό κόστος ανά ασθενή το 58% θα το καταβάλλει ο ΕΟΠΠΥ και το 42% το Άσυλο. Επομένως το ερώτημα είναι απλό: Μπορεί να περιθάλψει αξιόπιστα τους 220 ασθενείς του το Άσυλο, μειώνοντας το κόστος του από ανά ασθενή σε ανά ασθενή ή κατά 23%? Από την εμπειρία μας σαν χρηματοοικονομικοί, σε συνδυασμό με το ποσοστό συμμετοχής του ΕΟΠΠΥ και το γεγονός ότι δεν υπάρχει κόστος για τη χρήση των εγκαταστάσεων, λέμε απερίφραστα ΝΑΙ. Η αναδιάρθρωση είναι όμως πρωταρχικά έργο των ειδικών στον τομέα της νοσηλείας. Υπάρχουν διεθνώς αποδεκτά αλλά και νομοθετημένα στη χώρα μας πρότυπα, για το κόστος νοσηλείας. Αυτοί οι ειδικοί θα καθορίσουν και το προβλεπόμενο κόστος νοσηλείας. Η εναλλακτική λύση που μπορεί να δώσει πιθανά και άμεση απάντηση στο πρόβλημα, είναι το Άσυλο να απευθυνθεί σε αξιόπιστο ή αξιόπιστους φορείς στο χώρο της νοσηλείας και να ζητήσει καταρχήν μη δεσμευτικές προσφορές που θα : I. Προβλέπεται η παραχώρηση των εγκαταστάσεων του Ασύλου, στην κατάσταση που είναι σήμερα II. Ζητείται να γίνει προσδιορισμός του κόστους αναγκών για πιθανές νέες επενδύσεις, ώστε η περίθαλψη να παρέχεται με τα προβλεπόμενα standards III. Ζητείται το συνολικό ετήσιο κόστος ανά ασθενή, για την ανάληψη της ευθύνης για την περίθαλψη των ασθενών και τον τρόπο καταβολής του. IV. Ζητείται πρόταση για την απορρόφηση του υπάρχοντος έμπειρου προσωπικού του ΙΠΧΠ και τις πιθανές εναλλακτικές προτάσεις μεταβίβασης των υποχρεώσεων. V. Προβλέπεται ότι το νοσηλευτικό έργο θα ελέγχεται τακτικά και τουλάχιστον σε ετήσια βάση από αξιόπιστο φορέα, κατά προτίμηση δημόσιου χαρακτήρα. Αν υπάρξει απάντηση κάτω ή κοντά στο ποσό των ετήσιου κόστους ανά ασθενή, η βάση για βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο έχει εξασφαλιστεί. Το πιθανό κόστος επιπλέον επενδύσεων θα καλυφθεί με πιθανή εκποίηση περιουσίας, σε εύλογο διάστημα. Επιπλέον θα είναι εξασφαλισμένη η αξιολόγηση του νοσηλευτικού έργου από αξιόπιστο φορέα. Σε κάθε περίπτωση ο προσδιορισμός του κατώτερου δυνατού κόστους ανά ασθενή, με τήρηση των προβλεπόμενων standards είναι το κλειδί για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που θα γίνει. Στο βαθμό που θα ληφθεί ικανοποιητική απάντηση, υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές: I. Η πρώτη αφορά τη συνέχιση της λειτουργίας του ΙΠΧΠ από το Άσυλο, όπως γίνεται μέχρι τώρα. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει φυσικά να γίνει αναδιάρθρωση στα κόστη και κυρίως στο κόστος 6

8 II. προσωπικού. Για την αξιολόγηση του προσωπικού θα πρέπει να ζητηθεί βοήθεια από το Υπουργείο Υγείας. Για μείωση του κόστους μέσω μείωσης των μισθών, θα πρέπει, με βάση και την αξιολόγηση να γίνουν διαπραγματεύσεις με τους εργαζόμενους. Τυχόν έκτακτα κόστη για την αναδιάρθρωση, θα πρέπει να καλυφθούν με εκποίηση περιουσίας ή με προσωρινό δανεισμό με εγγύηση περιουσία. Η δεύτερη αφορά την ανάθεση σε άλλο φορέα της λειτουργίας του ΙΠΧΠ σαν «εργολάβος» που θα αναλάβει και όλες τις σχετικές ευθύνες. Σε αυτήν την περίπτωση η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει από τον ίδιο, ο οποίος προφανώς θα πρέπει να υπογράψει νέες συμβάσεις. Θα δημιουργηθούν πολύ μεγαλύτερα κόστη τα οποία επίσης θα πρέπει να καλυφθούν με εκποίηση περιουσίας ή με προσωρινό δανεισμό με εγγύηση περιουσία. 7

9 5. Καθυστερημένες υποχρεώσεις στο προσωπικό Είναι προφανής η ανθρώπινη διάσταση του προβλήματος, αφού οι αποδοχές της συντριπτικής πλειοψηφίας του προσωπικού, βρίσκονται στα επίπεδα της ελάχιστης επιβίωσης. Από την άλλη πλευρά αποτελεί μία πραγματικότητα η αδυναμία του Ασύλου να εξοφλήσει άμεσα. Κατά την άποψή μας, ο χειρισμός στα πλαίσια του συνολικού σχεδιασμού εξαρτάται από τη στρατηγική επιλογή που θα γίνει: I. Αν επιλεγεί τελικά το «σενάριο καταστροφής», είναι προφανές ότι οι διεκδικήσεις του προσωπικού θα στραφούν κατά του δημοσίου II. Αν επιλεγεί βιώσιμη λύση λειτουργίας του ΙΠΧΠ από το Άσυλο, όπως γίνεται τώρα, θα υπάρξουν δύο κατηγορίες εργαζόμενων. Η μία θα αφορά αυτούς που θα παραμείνουν και η άλλη αυτούς που τυχόν θα απολυθούν. a. Για την πρώτη κατηγορία θα πρέπει να γίνει ένας διακανονισμός των παλαιών οφειλών, έντοκος και να αρχίσουν να καταβάλλονται κανονικά οι τρέχουσες αμοιβές. Η εξόφληση των παλαιών οφειλών θα γίνει με εκποίηση περιουσίας, όταν αυτή επιτευχθεί ή με δανεισμό με εγγύηση περιουσία, αν αυτός είναι εφικτός b. Για τη δεύτερη κατηγορία θα πρέπει να καταβληθούν άμεσα οι καθυστερημένες οφειλές και οι αποζημιώσεις. Για να γίνει αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε δανεισμός με εγγύηση περιουσίας, κάτι που δεν είναι σήμερα καθόλου εύκολο, αλλά δεν είναι και αδύνατον. III. Αν επιλεγεί η λύση εκχώρησης της λειτουργίας του ΙΠΧΠ σε εργολάβο, θα υπάρξουν πάλι δύο κατηγορίες εργαζόμενων. Αυτοί που θα απορροφηθούν από τον εργολάβο και αυτοί που δεν θα επιλεγούν και επομένως θα απολυθούν. a. Για την πρώτη κατηγορία θα οφείλονται οι καθυστερημένες οφειλές και η αποζημίωση. Θα πρέπει να γίνουν συμβάσεις με έντοκη κεφαλαιοποίηση της υποχρέωσης, με εξ αδιαιρέτου εγγύηση επί ακινήτων και η εξόφληση θα γίνει είτε με εκποίηση περιουσίας ή με δανεισμό με εγγύηση περιουσίας b. Για τη δεύτερη κατηγορία θα πρέπει να καταβληθούν άμεσα οι καθυστερημένες οφειλές και οι αποζημιώσεις. Για να γίνει αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε δανεισμός με εγγύηση περιουσίας, κάτι που δεν είναι σήμερα καθόλου εύκολο, αλλά δεν είναι και αδύνατον. 8

10 6. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας Το Άσυλο έχει μία τεράστια σχετικά ακίνητη περιουσία που προφανώς δεν έχει αξιοποιηθεί ικανοποιητικά. Παρότι τα λογιστικά δεδομένα δεν είναι επαρκώς αξιόπιστα, όπως έχει αναπτυχθεί στην ειδική έκθεση για τη χρήση 2012, εμφανίζεται μία λογιστική αξία της τάξης των 200 εκ.. Τα μισθώματα σήμερα ανέρχονται σε 3 εκ., δηλαδή εμφανίζεται μία μέση απόδοση κάτω από 1,5%. Με αυτές τις προϋποθέσεις ο διπλασιασμός των εσόδων ώστε να φτάσει το 3%, σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, φαίνεται καταρχήν κάτι το εφικτό. Αυτό θα σήμαινε επιπλέον 3 εκ. έσοδα που θα έδινε τη δυνατότητα στο Άσυλο να ανασάνει οικονομικά και να επεκτείνει το φιλανθρωπικό έργο του. Η ιστορική πραγματικότητα έχει δείξει ότι το Άσυλο δεν μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός διαχειριστής ακινήτων. Άλλωστε διαχείριση ακινήτων δεν σημαίνει μόνο ενοικίαση. Κάπου μπορεί να πρέπει να γίνει εκποίηση, αλλού να γίνουν επενδύσεις για καλύτερες αποδόσεις, αλλού μπορεί να αξίζει να αναληφθεί λογικό επιχειρηματικό ρίσκο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι αξιοποίησης των ακινήτων. Αλλά, όπως και για όλες τις σημαντικές δραστηριότητες της μέρες μας, η διαχείριση των ακινήτων πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες και όχι εμπειρικά. Υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρίες για αυτό το σκοπό εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Σχεδόν όλες οι μεγάλες τράπεζες έχουν τέτοιες εταιρίες. Η γνώμη μας είναι ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει το Άσυλο να απευθυνθεί σε ειδικούς. Αυτό πρέπει να γίνει σε προκαταρτικό στάδιο πριν τη διατύπωση του σχεδίου ανασυγκρότησης και να ακολουθήσει πιο εμπεριστατωμένη μελέτη για την αξιοποίηση της περιουσίας του. Δηλαδή η διοίκηση χρειάζεται μία καταρχήν αξιολόγηση της περιουσίας της και μία εκτίμηση για το που μπορούν να φτάσουν μακροπρόθεσμα οι αποδόσεις, από έναν αξιόπιστο φορέα. Τότε θα μπορεί να πείσει τον οποιοδήποτε τρίτο, περιλαμβανομένων των συνομιλητών της εκπροσώπων της πολιτείας, ότι τα σημερινά προβλήματα είναι συγκυριακά και ότι όταν ισορροπήσουν τα πράγματα, το Άσυλο είναι αποφασισμένο να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να ξεκινήσει μία νέα ανοδική πορεία στο φιλανθρωπικό του έργο. Πρέπει να επισημανθεί πως αυτή η έκθεσή μας δεν συνιστά μελέτη βιωσιμότητας. Είναι ένα κείμενο σύντομο, με την προσπάθεια να είναι εύκολα κατανοητό, που θέτει ορισμένες προτεραιότητες και μία βάση συζήτησης με τη διοίκηση. Ευχαρίστως να παραστούμε σε συνεδρίαση της διοίκησης και να εξηγήσουμε και προφορικά τις απόψεις που διατυπώνουμε σε αυτό το κείμενο. Με Εκτίμηση, Δρ. Δημήτρης Ντζανάτος Πρόεδρος ΔΣ Grant Thornton AE Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ. ΣΟΕΛ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (το πλήρες κείµενο) 1

ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (το πλήρες κείµενο) 1 ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (το πλήρες κείµενο) 1 NTUA-LMT-2007-101 24 Φεβ. 2007 Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth.

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth. ΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ελισάβετ Πρέζα Περιφερειολόγος Οικονομολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση

Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση Α. Η κοινωνική ασφάλιση υπό κατάρρευση: αιτίες, αποτελέσματα Οι διαχρονικές πολιτικές υποβάθμισης και ιδιωτικοποίησης Από την οικονομική κρίση του '90, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό των φοιτητών : Πολύζος Ιωάννης Τζέκος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Προλογος TOY Διοικητη

Προλογος TOY Διοικητη Προλογος TOY Διοικητη Το 2001, όταν η Ελλάδα έγινε μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα, οι οιωνοί ήταν αίσιοι και οι προσδοκίες μεγάλες. Δημιουργήθηκε τότε η εντύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 www.pwc.com.cy Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 Περιεχομένα Πρόλογος 1 Ιδιωτικοποιήσεις Εισαγωγή 2 Μεθόδοι ιδιωτικοποίησης 3 Διαδικασίες ιδιωτικοποίησης 5 Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ

ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ 0 ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕ.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α. ΜΕ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΚΑΙ ΤΑΣΟ ΠΑΤΩΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών

Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών Greek/Ελληνικά Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Getting Things Sorted Προγραμματισμός για το Μέλλον: Άτομα με αναπηρία Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα