ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

2 1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου στην εταιρεία Vodafone που ολοκληρώθηκε το έτος 2006, συνέχισε τους ελέγχους που είχε ξεκινήσει εντός του έτους 2006 και σε άλλους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών Διενέργεια ελέγχων στην εταιρεία WIND Ολοκληρώθηκε η Έκθεση Ελέγχου τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων της εταιρείας WIND EΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ που είχε αρχίσει το Ο έλεγχος αποφασίστηκε εξ αφορμής της υπόθεσης υποκλοπών στο δίκτυο της Vodafone και είχε ως σκοπό την εξέταση της κατάστασης του δικτύου της WIND σχετικά με την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και το ενδεχόμενο ύπαρξης παράνομου λογισμικού στο δίκτυο της. Από τον έλεγχο των στοιχείων για την κρίσιμη περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και από τους ελέγχους στο λειτουργικό δίκτυο της εταιρείας, δεν προέκυψε κάτι σχετικό Διενέργεια ελέγχων στην εταιρεία COSMOTE Διενεργήθηκε ο έλεγχος της εταιρείας COSMOTE KINHTΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ που είχε ξεκινήσει το με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών στο δίκτυο της Vodafone. O έλεγχος αφορούσε στην εγκατάσταση του Συστήματος Άρσης Απορρήτου κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, και συγκεκριμένα από έως και , βάσει υποβληθέντων αιτημάτων για άρση του απορρήτου με χρήση του λογισμικού, καθώς επίσης για τον τρόπο δημιουργίας και αποθήκευσης των CDRs στο δίκτυο της COSMOTE. Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε δεν προέκυψαν συγκεκριμένα ευρήματα. 2. Έλεγχοι κατόπιν καταγγελίας Στην ΑΔΑΕ υποβάλλονται καταγγελίες από ιδιώτες-χρήστες των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Μετά τη διερεύνηση της βασιμότητάς τους από την Αρχή, οι πολίτες ενημερώνονται όσο το δυνατόν ταχύτερα ως προς τα αποτελέσματα της έρευνας. Κατά τα τελευταία έτη, παρατηρείται συνεχής αύξηση του αριθμού των καταγγελιών που δέχεται η ΑΔΑΕ: το 2005 υποβλήθηκαν δεκαοχτώ (18) καταγγελίες, το 2006 εβδομήντα μία (71), ενώ το 2007 ο αριθμός τους έφθασε τις εκατόν μία (101) (βλ. Διάγραμμα 2). 6Αποφάσεις ΑΔΑΕ 13/2006 και 53/

3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( ) Πηγή: ΑΔΑΕ Το έτος 2007, κατατέθηκαν στην ΑΔΑΕ καταγγελίες ιδιωτών που αφορούσαν σε περιπτώσεις πιθανής παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνικών και των διαδικτυακών επικοινωνιών τους, καθώς και καταγγελίες για διάνοιξη κλειστού ταχυδρομικού φακέλου, πλημμελή επίδοση επιστολών και απώλεια ταχυδρομικών αντικειμένων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, οι προαναφερθείσες 101 καταγγελίες κατανέμονται ως εξής: εξήντα έξι (66) για παραβίαση του απορρήτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δεκαεπτά (17) για παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας μέσω ταχυδρομικών επιστολών, 1 (μία) καταγγελία για παραβίαση του απορρήτου σε ΑΤΜ και δεκαεπτά (17) για θέματα που άπτονταν αρμοδιοτήτων άλλων αρχών/υπηρεσιών (βλ. Διάγραμμα 3). 30

4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ATM Πηγή: ΑΔΑΕ Ειδικότερα, οι εξήντα έξι (66) καταγγελίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών αφορούσαν συνολικά σε ογδόντα έξι (86) συνδέσεις, από τις οποίες οι σαράντα τρεις (43) ήταν για συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, οι τριάντα δύο (32) για συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας και οι έντεκα (11) για υπηρεσίες διαδικτύου (βλ. Διάγραμμα 4 με ποσοστά επί τοις εκατό). ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ % 37% 50% Πηγή: ΑΔΑΕ 31

5 Η ΑΔΑΕ προχώρησε σε 37 επιτόπιους ελέγχους. Συγκεκριμένα, από τις πενήντα πέντε (55) καταγγελίες που αφορούσαν στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, πραγματοποιήθηκαν τριάντα (30) επιτόπιοι έλεγχοι στους αντίστοιχους παρόχους σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιών, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις ζητήθηκαν από τις εταιρείες τα απαραίτητα προς διερεύνηση στοιχεία. Για τις διαδικτυακές επικοινωνίες υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ έντεκα (11) καταγγελίες και πραγματοποιήθηκαν επτά (7) επιτόπιοι έλεγχοι. Κατά τον έλεγχο των καταγγελιών, η Αρχή διερεύνησε ενδελεχώς τα καταγγελλόμενα περιστατικά προβαίνοντας, κατά περίπτωση, σε επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και διαδικτυακών επικοινωνιών (βλ. Διάγραμμα 5). Στη συνέχεια, η Ολομέλεια της Αρχής προχώρησε, βάσει των αποτελεσμάτων των ελέγχων, στη διατύπωση συστάσεων και οδηγιών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Πηγή: ΑΔΑΕ Ως προς τη διασφάλιση του απορρήτου διαδικτυακών επικοινωνιών, υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ έντεκα (11) καταγγελίες, εκ των οποίων τέσσερις (4) αφορούσαν σε διαδικτυακές συνδέσεις, τέσσερις (4) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τρεις (3) σχετίζονταν με πιθανή παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών ιστοσελίδας (βλ. Διάγραμμα 6 με ποσοστά επί τοις εκατό). 32

6 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3% 4% 93% Πηγή: ΑΔΑΕ Από τις καταγγελίες σχετικά με τις διαδικτυακές επικοινωνίες, οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ και εξετάστηκαν μετά από προκαταρκτική έρευνα, σε τρεις (3) περιπτώσεις δεν προέκυψαν στοιχεία για τη συνέχιση του ελέγχου, ενώ στις υπόλοιπες επτά (7) περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι στους παρόχους. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ελέγχων, σε μία (1) περίπτωση, βάσει των στοιχείων που προέκυψαν, ο πάροχος κλήθηκε σε ακρόαση, σε πέντε (5) περιπτώσεις δεν προέκυψαν επιπλέον στοιχεία, ενώ σε μία (1) περίπτωση ο έλεγχος ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2008 (βλ. Διάγραμμα 7 με ποσοστά επί τοις εκατό). ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πηγή: ΑΔΑΕ 33

7 Επίσης, όσον αφορά στις τράπεζες, η ΑΔΑΕ έλαβε μία (1) καταγγελία για πιθανή παραβίαση το απορρήτου κατά τη χρήση Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ATMs). Η διαδικασία ελέγχου πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του Έκτακτοι και τακτικοί έλεγχοι για εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λογισμικού 3.1 Διενέργεια έκτακτων ελέγχων στην εταιρεία VODAFONE Η ΑΔΑΕ αποφάσισε 7 την πραγματοποίηση έκτακτης δειγματοληπτικής έρευνας 8 στην εταιρεία παροχής κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ AEΕΤ, με σκοπό την εξέταση της διαδικασίας πρόσβασης σε πληροφοριακά συστήματα που διατηρούν στοιχεία κλήσεων συνδρομητών, καθώς και στα αρχεία καταγραφής που δημιουργούνται κατά την πρόσβαση των χρηστών σε αυτά τα συστήματα. Τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο εξετάζονται από την ΑΔΑΕ. Η ολοκλήρωση της έκθεσης ελέγχου, καθώς και η αποτύπωση των συμπερασμάτων αναμένεται στις αρχές του Διενέργεια έκτακτων ελέγχων στην εταιρεία WIND Η ΑΔΑΕ αποφάσισε 9 την πραγματοποίηση έκτακτης έρευνας 10 στην εταιρεία παροχής κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών WIND EΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ με σκοπό την εξέταση της διαδικασίας πρόσβασης σε πληροφοριακά συστήματα που διατηρούν στοιχεία κλήσεων συνδρομητών, καθώς και στα αρχεία καταγραφής που δημιουργούνται κατά την πρόσβαση των χρηστών σε αυτά τα συστήματα. Τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο εξετάζονται από την ΑΔΑΕ. Η ολοκλήρωση της έκθεσης ελέγχου, καθώς και η αποτύπωση των συμπερασμάτων, αναμένεται εντός του Απόφαση ΑΔΑΕ 153/ Έλεγχος 18/10/ Απόφαση ΑΔΑΕ 154/ Έλεγχος 18/10/

8 3.3 Διενέργεια έκτακτων ελέγχων στην εταιρεία COSMOTE Η ΑΔΑΕ αποφάσισε 11 την πραγματοποίηση δύο έκτακτων ελέγχων 12 στην εταιρεία παροχής κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ, με σκοπό την εξέταση της διαδικασίας πρόσβασης σε πληροφοριακά συστήματα που διατηρούν στοιχεία κλήσεων συνδρομητών, καθώς και στα αρχεία καταγραφής που δημιουργούνται κατά την πρόσβαση των χρηστών σε αυτά τα συστήματα. Τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο εξετάζονται από την ΑΔΑΕ. Η ολοκλήρωση της έκθεσης ελέγχου, καθώς και η αποτύπωση των συμπερασμάτων, αναμένεται εντός του Διενέργεια έκτακτων ελέγχων στον OTE 1. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος που είχε ξεκινήσει το αναφορικά με τα μέτρα που εφαρμόζονται από τον ΟΤΕ για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την άρση του απορρήτου. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε διάφορες εγκαταστάσεις και συστήματα του Οργανισμού. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις ως προς τις ακολουθούμενες διαδικασίες και τα μέτρα ασφάλειας σε συγκεκριμένα συστήματα και εγκαταστάσεις, καθώς και ελλιπής εφαρμογή της διαδικασίας για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων άρσης απορρήτου. Με απόφαση της Ολομέλειας, τα παραπάνω γνωστοποιήθηκαν με επιστολή της ΑΔΑΕ στον ΟΤΕ 14, από τον οποίο ζητήθηκε να προχωρήσει στην άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στην προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών και την άρση του απορρήτου. Σε απάντησή του ο ΟΤΕ 15 ενημέρωσε την ΑΔΑΕ ότι ήδη έλαβε ορισμένα μέτρα επί τη βάσει των υποδείξεών της, ενώ άλλα θέματα πρόκειται να αντιμετωπιστούν στο μέλλον. 11 Απόφαση ΑΔΑΕ 152/ Έλεγχοι: 18/10/ 2007 και 20/11/ Αποφάσεις ΑΔΑΕ 54/2006 και 54β/ Επιστολή ΑΔΑΕ από 18/07/ Επιστολή ΑΔΑΕ από 18/10/

9 2. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν τρεις έλεγχοι στο δίκτυο και σε εγκαταστάσεις του ΟΤΕ Συγκεκριμένα: αυτοψία και έρευνα σε εγκαταστάσεις κεντρικών και υπαίθριων κατανεμητών του ΟΤΕ στο Νομό Χίου 16, αυτοψία και έρευνα σε εγκαταστάσεις κεντρικών και υπαίθριων κατανεμητών του ΟΤΕ στο Νομό Ρεθύμνου 17, αυτοψία και έρευνα σε εγκαταστάσεις κεντρικών και υπαίθριων κατανεμητών του ΟΤΕ στο Νομό Ιωαννίνων 18. Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ελλείψεις ως προς τα μέτρα ασφάλειας κυρίως των υπαίθριων κατανεμητών Τακτικοί έλεγχοι παρόχων Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ΑΔΑΕ διενεργεί αυτεπαγγέλτως τακτικούς ελέγχους σε φορείς, οργανισμούς και εταιρείες ως προς την εφαρμογή της Πολιτικής Διασφάλισης Απορρήτου κάθε εταιρείας που εποπτεύεται από την Αρχή. Κατά το 2007, η ΑΔΑΕ άρχισε τη διενέργεια τακτικών ελέγχων στις εταιρείες ΟΤΕΝΕΤ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), FORTHNET, NETONE με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής των Πολιτικών Διασφάλισης του Απορρήτου. Εκτιμάται ότι αυτοί οι έλεγχοι θα ολοκληρωθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του Έλεγχοι για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης 112 Η ΑΔΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έχει εκδώσει την Πράξη υπ αριθμ. 2240/2006 (ΦΕΚ 1775/Β/ ) για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης 112 για την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές. 16 Απόφαση ΑΔΑΕ 103/ Απόφαση ΑΔΑΕ 179/ Απόφαση ΑΔΑΕ 186/

10 Σύμφωνα με την Πράξη αυτή, οι πάροχοι οφείλουν για κάθε κλήση και μήνυμα (SMS) έκτακτης ανάγκης, και κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας Αρχής, να παρέχουν, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τη θέση του καλούντος την αρμόδια Αρχή, ανάλογα με τις τεχνολογικές δυνατότητες των παρόχων και στο μέτρο που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Οι πάροχοι και οι αρμόδιες αρχές (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) οφείλουν να εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή διαθεσιμότητα και τον απαραίτητο αριθμό γραμμών, ώστε να εξυπηρετούνται κλήσεις και μηνύματα έκτακτης ανάγκης όλο το εικοσιτετράωρο. Επίσης, οι πάροχοι οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να είναι δυνατή η κλήση έκτακτης ανάγκης από το συνδρομητή, στον οποίο η παροχή υπηρεσιών έχει διακοπεί, ή από δίκτυο διαφορετικού παρόχου από αυτό του συνδρομητή, στην περίπτωση κατά την οποία βρίσκεται εκτός κάλυψης του οικείου δικτύου. Για λόγους εξυπηρέτησης ατόμων με σοβαρά προβλήματα άρθρωσης και ακοής, οι πάροχοι υπηρεσιών γραπτών μηνυμάτων (SMS) οφείλουν να παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ατελώς, μέσω της υπηρεσίας γραπτών μηνυμάτων (SMS). Το άρθρο 6 της Πράξης αναφέρει ότι η ΑΔΑΕ διενεργεί ελέγχους για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3115/2003, στο ΠΔ 47/2005 και τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ υπ αριθμ.629α/ , 630α/ και 631α/ «Για τη Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών μέσω Ασύρματων Δικτύων» (ΦΕΚ Β 97/ ). Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν στη Διαδικασία Επεξεργασίας Δεδομένων Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης τόσο ως προς την πληρότητα και αποτελεσματικότητά της, όσο και ως προς το βαθμό εφαρμογής της και διενεργούνται, τακτικά ή έκτακτα, στους παρόχους που εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις. Το έτος 2007, η Αρχή αποφάσισε την πραγματοποίηση έκτακτης έρευνας στις εγκαταστάσεις των εταιρειών παροχής κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών VO- DAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ A.E, WIND EΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ και COSMOTE ΑΕ. Η έρευνα αποφασίστηκε λόγω των περιστατικών Διαχείρισης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αφορούσε στον έλεγχο της αποτελεσματικής εφαρμογής της Κανονιστικής Πράξης της ΑΔΑΕ. Κατά τον έλεγχο εξετάστηκε η εφαρμογή των διαδικασιών, του τρόπου και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων θέσης και την εξουδετέρωση της δυνατότητας μη αναγραφής της καλούσας γραμμής από καθεμιά από τις προαναφερθείσες εταιρείες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πράξη της ΑΔΑΕ. 37

11 Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες, κατά το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας, ανταποκρίνονταν σε σημαντικό βαθμό στις υποχρεώσεις που ορίζονται με την Πράξη της ΑΔΑΕ για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης 112 για την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, η Επιτροπή Έρευνας παρατήρησε συγκεκριμένες αδυναμίες και συνέστησε βελτιστοποίηση της διαδικασίας και ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης των εταιρειών στα αιτήματα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 5. Έλεγχοι για τις κακόβουλες ή ενοχλητικές κλήσεις Με διάταξη του Ν. 3471/2006 ανατέθηκε στην ΑΔΑΕ η σύνταξη και δημοσίευση Πράξης, με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες ενημέρωσης των συνδρομητών/ χρηστών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μετά από αίτημά τους στις περιπτώσεις που δέχονται κακόβουλες ή ενοχλητικές κλήσεις. Σε εκτέλεση της διάταξης αυτής, η Αρχή συνέταξε και δημοσίευσε την Πράξη 2322/2006 (ΦΕΚ 1853/Β/ ), με την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες, ο τρόπος, η διάρκεια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εξουδετέρωση της δυνατότητας μη αναγραφής της καλούσας γραμμής από τους φορείς παροχής δημοσίου δικτύου ή διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων και τη διάθεση των δεδομένων που περιέχουν την αναγνώριση της ταυτότητας του καλούντος συνδρομητή ή χρήστη έναντι του συνδρομητή ή χρήστη που ζητά τον εντοπισμό. Στις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης υπάγονται όλοι οι φορείς παροχής δημοσίου δικτύου επικοινωνιών και κάθε διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Κατά το έτος 2007, ο αριθμός των αιτήσεων για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων που έλαβαν οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας ανέρχεται στις Επίσης, υποβλήθηκαν 328 αιτήσεις στους κυριότερους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας (βλ. Διάγραμμα 8 με ποσοστά επί τοις εκατό). 38

12 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ/ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ 9% 91% Κατά το έτος 2007, η Αρχή πραγματοποίησε έκτακτη έρευνα στις εγκαταστάσεις τριών μεγάλων εταιρειών παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, της COSMOTE AE, της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ και της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ, καθώς και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, προκειμένου να διαπιστώσει τη συμμόρφωση ή μη των ανωτέρω παρόχων με τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΑΔΑΕ. Από τους ελέγχους προέκυψαν τα παρακάτω: Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της ΑΔΑΕ, διαπιστώθηκε ότι κατά το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας COSMOTE ΑΕ, WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ, VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ ανταποκρίνονταν σε σημαντικό βαθμό στις υποχρεώσεις που θεσπίζονται με την Πράξη 2322/2006 της ΑΔΑΕ. Παρόλα αυτά, εντοπίστηκαν ελλείψεις στις παραπάνω εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, γι αυτό και τους ζητήθηκε εγγράφως να προβούν στη διαγραφή των δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ.2 της Πράξης 2322/2006 της ΑΔΑΕ, μετά τη διάθεσή τους στον αιτούντα. Στο σχετικό έγγραφο επισημάνθηκε, επίσης, η ανάγκη μείωσης του χρόνου ανταπόκρισης των εταιρειών στα αιτήματα των συνδρομητών. Σχετικά με την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ, διαπιστώθηκε ότι, κατά το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας, υπήρχαν οι εξής αποκλίσεις από τα οριζόμενα στην Πράξη 2322/2006 της ΑΔΑΕ: α. Παροχή, κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της υπ αριθμ.2322/2006 Πράξης της ΑΔΑΕ έως την , της υπηρεσίας «Καταγραφικό» και «Συλληπτικό» βάσει εγκυκλίων της εταιρείας «ΟΤΕ ΑΕ» αντί της υπηρεσίας «Εξουδετέρωση της δυνατότητας μη αναγραφής της καλούσας γραμμής για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων», 39

13 β. Μη τήρηση καθορισμένης εσωτερικής διαδικασίας διεκπεραίωσης αιτήσεων για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της υπ αριθμ.2322/2006 Πράξης της ΑΔΑΕ έως την , γ. Μη διάθεση τυποποιημένου έντυπου αίτησης για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της υπ αριθμ.2322/2006 Πράξης της ΑΔΑΕ έως την , δ. Διάθεση στους αιτούντες, κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της υπ αριθμ.2322/2006 Πράξης της ΑΔΑΕ έως την , του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης των καλούντων συνδρομητών της εταιρείας «ΟΤΕ ΑΕ», ε. Μη εφαρμογή από την έναρξη ισχύος της υπ αριθμ.2322/2006 Πράξης της ΑΔΑΕ του προβλεπόμενου στο άρθρο 3 παρ. 5 αυτής ηχογραφημένου μηνύματος και, συνεπεία τούτου, μη εξουδετέρωση της δυνατότητας μη αναγραφής της καλούσας γραμμής για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων, από την έναρξη ισχύος της υπ αριθμ.2322/2006 Πράξης της ΑΔΑΕ, στ. Μη εφαρμογή, κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της υπ αριθμ.2322/2006 Πράξης της ΑΔΑΕ έως το Μάρτιο του 2008, του συνόλου των προβλεπόμενων τρόπων υποβολής αιτήσεων για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων. 6.Υποβολή Πολιτικών Διασφάλισης του Απορρήτου 6.1. Τομέας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ (ΦΕΚ 87 Β / και 88 Β / ), όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνιών έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν την Αρχή σχετικά με τις εφαρμοζόμενες από αυτούς Πολιτικές Διασφάλισης του Απορρήτου. Οι υποβληθείσες Πολιτικές εξετάζονται από την ΑΔΑΕ ως προς τη συμβατότητά τους με τους Κανονισμούς της. Τα αποτελέσματα καταγράφονται σε «Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης», η οποία, στη συνέχεια, εγκρίνεται από την Αρχή. Στην «Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης» κάθε Πολιτικής περιλαμβάνονται και οι παρατηρήσεις της ΑΔΑΕ για την πληρότητα και τη νομιμότητά της. Αμέσως μετά οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι καλούνται να λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές, 40

14 αναθεωρώντας και τροποποιώντας αντίστοιχα τις Πολιτικές τους, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Σε περίπτωση που απαιτούνται μεγάλης κλίμακας αλλαγές, μαζί με την Έκθεση Αξιολόγησης της Πολιτικής Ασφάλειας, ο πάροχος ενημερώνεται για το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο πρέπει να εναρμονίσει την πολιτική του, βάσει των παρατηρήσεων της Έκθεσης, και υποχρεούται να υποβάλει αναθεωρημένη Πολιτική, η οποία ελέγχεται από την Αρχή ως προς τη συμβατότητά της με τους Κανονισμούς της. Το έτος 2005, πενήντα δύο (52) υπόχρεοι πάροχοι κατέθεσαν στην ΑΔΑΕ Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου, το 2006 κατέθεσαν επιπλέον σαράντα δύο (42), ενώ κατά τη διάρκεια του έτους 2007 επιπλέον είκοσι δύο (22) υπόχρεοι πάροχοι κατέθεσαν στην ΑΔΑΕ Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου. Σημειώνεται ότι οι πάροχοι που έχουν καταθέσει Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου στην ΑΔΑΕ καλύπτουν το 99,9% των υπαρχόντων συνδρομητών (βλ. Διάγραμμα 9). Επισημαίνεται ότι ο διενεργούμενος έλεγχος της πολιτικής ασφάλειας αφορά μόνο στο περιεχόμενο της πολιτικής ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου και όχι στην εφαρμογή της πολιτικής από τις εταιρείες. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ) Πηγή: ΑΔΑΕ Κατά το 2007, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των Πολιτικών Διασφάλισης του Απορρήτου από τους υπόχρεους παρόχους. Εννέα (9) πάροχοι κατάθεσαν την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου και 13 (δεκατρείς) πάροχοι κατέθεσαν την αναθεωρημένη Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των επικοινωνιών (βλ. Διάγραμμα 10 με ποσοστά επί τοις εκατό). 41

15 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: ΣΤΑΔΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ % 38% 54% Πηγή: ΑΔΑΕ 6.2. Τομέας Ταχυδρομείων Οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις που απέστειλαν Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι και οι μεγαλύτερες του κλάδου, κατά το έτος 2006, ανέρχονται σε ενενήντα τέσσερις (94) επί συνόλου 265 εταιρειών/κατόχων γενικής και ειδικής άδειας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (βλ. Διάγραμμα 11 με ποσοστά επί τοις εκατό). Παρόλα αυτά, δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος των ετήσιων εκθέσεων που κατατέθηκαν στην Αρχή λόγω της μη στελέχωσης της Διεύθυνσης Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Η θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης είχε προκηρυχθεί προς πλήρωση ήδη τον Οκτώβριο του Οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2007 με την πρόσληψη ενός υπαλλήλου, ο οποίος όμως παραιτήθηκε μετά από πέντε μήνες. Έκτοτε η θέση παραμένει κενή. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 35% 65% Πηγή: ΑΔΑΕ 42

16 6.3. Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές Σκοπός του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου κατά τη χρήση των Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) είναι η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών κατά τη χρήση τους από το κοινό. Προς τούτο έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένες υποχρεώσεις για κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, παρέχει στο κοινό υπηρεσίες διενέργειας συναλλαγών μέσω ΑΤΜ. Η διαδικασία άσκησης εποπτείας και ελέγχου από την ΑΔΑΕ περιγράφεται αναλυτικά στο κείμενο του Κανονισμού (ΦΕΚ 298/Β/ ). Συγκεκριμένα, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, κάθε υπόχρεος φορέας καλείται να υποβάλει στην ΑΔΑΕ Ετήσια Έκθεση, η οποία αφορά στο προηγούμενο έτος και περιέχει στοιχεία που σχετίζονται με τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών κατά τη χρήση των Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κάθε υποβληθείσας Ετήσιας Έκθεσης καταγράφονται σε «Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης». Στη συνέχεια, τα πιστωτικά ιδρύματα καλούνται να λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την ΑΔΑΕ και αφορούν στην πληρότητα και τη νομιμότητα της Έκθεσης Ελέγχου Συμμόρφωσης, την οποία έχουν υποβάλει. Κατά τη διάρκεια του έτους 2007, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 19 τράπεζες. Από το σύνολο των ελέγχων των κατατεθέντων Ετήσιων Εκθέσεων από αυτές τις τράπεζες, 11 έλεγχοι για αντίστοιχο αριθμό Ετήσιων Εκθέσεων οδήγησαν σε πλήρη αποδοχή των Εκθέσεων αυτών, ενώ οι υπόλοιποι 8 έλεγχοι για αντίστοιχο αριθμό Ετήσιων Εκθέσεων οδήγησαν σε αποδοχή των Εκθέσεων αυτών με παρατηρήσεις που αφορούσαν κυρίως στον Κανονισμό της Αρχής σχετικά με τη διασφάλιση του απορρήτου κατά τη χρήση Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών. Οι τράπεζες/ παραλήπτες των παρατηρήσεων απέστειλαν διορθωτική Έκθεση που ανταποκρινόταν στις συγκεκριμένες παρατηρήσεις σε περίπτωση που δεν το έχουν πράξει, οφείλουν να συμπεριλάβουν τις όποιες παρατηρήσεις τους στην Ετήσια Έκθεσή τους για το νέο έτος (βλ. Διάγραμμα 12 με ποσοστά επί τοις εκατό). 43

17 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΤΟΥΣ % 50% 29% Πηγή: ΑΔΑΕ Η ΑΔΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις Ετήσιες Εκθέσεις των τραπεζών, οι οποίες προσπαθούν να συμμορφωθούν με τον Κανονισμό της για τα ΑΤΜ, καταλήγει στο ότι οι τράπεζες εφοδιάζονται με όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και τα συστήματα που περιγράφονται στον αντίστοιχο Κανονισμό και καλύπτουν βαθμιαία τις όποιες ελλείψεις τους. 7. Συναντήσεις/Επισκέψεις σε παρόχους πρόσβασης διαδικτύου Η ΑΔΑΕ μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την αποστολή της από φορείς, οργανισμούς και εταιρείες, τους οποίους ελέγχει. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή διοργάνωσε σειρά συναντήσεων με παρόχους πρόσβασης διαδικτύου, προκειμένου να συλλέξει τεχνικές και διαδικαστικές πληροφορίες που αφορούσαν σε θέματα για: α. την πρόοδο εφαρμογής της πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών από τους παρόχους, β. τη διαδικασία άρσης του απορρήτου, γ. την αρχιτεκτονική του δικτύου των εταιρειών με σκοπό τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, και δ. τις διαδικασίες καταγραφής, τα αρχεία καταγραφής και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται στο δίκτυο των παρόχων. 44

18 Κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2006, προγραμματίστηκε κύκλος συναντήσεων για παρόχους πρόσβασης διαδικτύου. Με βάση αυτό τον προγραμματισμό, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στους μεγαλύτερους παρόχους διαδικτύου μέσα στο 2007, ενώ η διαδικασία συλλογής πληροφοριών και επισκέψεων στους παρόχους ολοκληρώθηκε μέσα στο πρώτο τετράμηνο του έτους Ακολούθησε μελέτη και επεξεργασία των πληροφοριών με στόχο τόσο την ενημέρωση των στελεχών της ΑΔΑΕ σχετικά με το δίκτυο και τις εγκαταστάσεις των παρόχων πρόσβασης διαδικτύου, όσο και την οργάνωση και την αξιολόγηση της συγκεκριμένης πληροφορίας για τη δημιουργία σημείου αναφοράς της προόδου του επιπέδου διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών για κάθε πάροχο. 8. Συναντήσεις με παρόχους και αρμόδιες αρχές για την εγκατάσταση συστήματος άρσης απορρήτου (Lawful Interception) Η ΑΔΑΕ αποφάσισε να πραγματοποιήσει επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών COSMOTE, WIND, VO- DAFONE, ΟΤΕ, OTENET και των αρμόδιων αρχών που θα διασυνδεθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΔ 47/05. Σκοπός των επισκέψεων ήταν να διαπιστωθεί ο βαθμός υλοποίησης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το ΠΔ 47/05 για την εγκατάσταση του συστήματος LI σε όλους τους τομείς που αφορούν στην ασφάλεια της επικοινωνίας (φυσική ασφάλεια, λογική πρόσβαση, διατήρηση αρχείων, καταγεγραμμένες διαδικασίες) και να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα τεχνικής ή οργανωτικής φύσης που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι. Επίσης, σκοπός των επισκέψεων ήταν να συζητηθούν ζητήματα σχετικά με τη διασφάλιση του απορρήτου κατά τη χρήση των Συστημάτων Άρσης Απορρήτου. Οι επισκέψεις αυτές αποτελούν μέρος σειράς ενεργειών με τελικό στόχο την έκδοση σύστασης ή απόφασης από την ΑΔΑΕ σχετικά με τις τεχνικές και οργανωτικές προϋποθέσεις λειτουργίας του συστήματος LI (ενδεικτικά αναφέρονται: κρυπτογράφηση, τρόπος διασύνδεσης, διαδικασίες διατήρησης και ελέγχου των αρχείων, απαιτήσεις ασφάλειας συστήματος). Πιο αναλυτικά: 1. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στις συγκεκριμένες εταιρείες, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του χώρου, από πλευράς φυσικής ασφάλειας, εγκατάστασης του συστήματος LI. 2. Έγινε εκτενής συζήτηση σχετικά με τους ρόλους των εμπλεκομένων 45

19 υπαλλήλων των εταιρειών (user, administrator, auditor), την ανάγκη ελαχιστοποίησης του αριθμού τους και της διάκρισης μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα του συστήματος, χωρίς να μειώνεται η αξιοπιστία και η ασφάλειά του. 3. Συζητήθηκαν τα μέτρα ασφάλειας της χρήσης τερματικού εξοπλισμού (που βρίσκεται σε χώρο εκτός της εγκατάστασης των εξυπηρετητών) για την εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα. 4. Εξετάστηκαν ζητήματα ασφαλούς αποθήκευσης (ή/και διαγραφής) όλων των τύπων log files που παράγονται από το σύστημα. 5. Συζητήθηκε το ζήτημα κρυπτογράφησης των γραμμών μεταφοράς της πληροφορίας, όπου και διαπιστώθηκε ότι είναι ιδιαίτερα επιθυμητό να πραγματοποιείται κρυπτογράφηση στις γραμμές διασύνδεσης, ιδιαίτερα στην περίπτωση που θα εγκατασταθούν και θα ανήκουν σε άλλο πάροχο. 6. Συζητήθηκαν τα τεχνικά και οργανωτικά προβλήματα που ανακύπτουν στη λειτουργία του συστήματος LI από τις δυνατότητες εθνικής περιαγωγής και φορητότητας. Από την πλευρά των παρόχων τέθηκαν τα παρακάτω ζητήματα: α. Αντιμετώπιση των περιπτώσεων, κατά τις οποίες δεν ικανοποιείται η προβλεπόμενη από το Νόμο τριήμερη προθεσμία έκδοσης της σχετικής διάταξης του συμβουλίου. β. Αντιμετώπιση περιπτώσεων ανθρώπινων λαθών κατά την εισαγωγή στοιχείων στο σύστημα. γ. Κρυπτογράφηση των γραμμών μεταφοράς της πληροφορίας. δ. Διαχείριση αποφάσεων/βουλευμάτων, που ζητούν πληροφορίες που τεχνικά δεν είναι δυνατό να δοθούν μέσω του συστήματος LI. ε. Επιθυμία για έκδοση οδηγίας που να επιλύει ορισμένα ανοιχτά τεχνικά ή/και οργανωτικά ζητήματα. στ. Πρόγραμμα πραγματοποίησης δοκιμών διαλειτουργικότητας των συστημάτων μεταξύ παρόχων και αρμοδίων αρχών. 9. Σύσταση Ομάδων Εργασίας Η ΑΔΑΕ, βάσει του Νόμου 3115/2003 (άρθρο 6 παρ.3), μπορεί με απόφασή της να συγκροτεί μόνιμες και έκτακτες επιτροπές και ομάδες εργασίας για την εξέταση και 46

20 έρευνα θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με θέματα της αρμοδιότητάς της. Σ αυτές μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη της ΑΔΑΕ. Το έργο των επιτροπών/ομάδων εργασίας συντονίζεται από μέλη της ΑΔΑΕ. Οι εισηγήσεις και οι γνωμοδοτήσεις τους υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα της Αρχής που αποφασίζουν για τυχόν δημοσιοποίηση των πορισμάτων. Το έτος 2007, η ΑΔΑΕ προχώρησε στη συγκρότηση των εξής ομάδων εργασίας: 9.1 Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό των διαδικασιών προμηθειών και υπηρεσιών Με απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας με σκοπό τον καθορισμό των διαδικασιών για την πραγματοποίηση προμηθειών υλικών/ εξοπλισμού και την ανάθεση σε τρίτους εργασιών/υπηρεσιών για λογαριασμό της ΑΔΑΕ, καθώς και για τη μελέτη και τον προγραμματισμό των προμηθειών και υπηρεσιών που απαιτούνται να γίνουν στο άμεσο μέλλον. Η Ομάδα Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, συνέταξε πρόταση με τίτλο «Εσωτερική διαδικασία προμηθειών και Υπηρεσιών», η οποία, μετά τις σχετικές παρατηρήσεις της Νομικής Υπηρεσίας, εγκρίθηκε από την Ολομέλεια και τέθηκε σε εφαρμογή. Επίσης, η Ομάδα προχώρησε στη σύνταξη πίνακα προμηθειών/υπηρεσιών για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών της ΑΔΑΕ. 9.2 Ομάδα Εργασίας με σκοπό την έκδοση Κανονισμού και Τεχνικής Οδηγίας για τη λειτουργία και τον έλεγχο του συστήματος νομίμων συνακροάσεων (LI) Με απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας με σκοπό την έκδοση Κανονισμού και Τεχνικής Οδηγίας για τη λειτουργία και τον έλεγχο του συστήματος νομίμων συνακροάσεων (LI). Η Ομάδα Εργασίας θα ασχοληθεί με τη διαμόρφωση: 1. Του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών κατά τη χρήση του συστήματος νόμιμης συνακρόασης (LI), ο οποίος θα περιλαμβάνει: α. Τα ελάχιστα μέτρα ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου κατά τη χρήση των συστημάτων άρσης απορρήτου για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως ορίζονται στο ΠΔ 47/2005, β. Τη διαδικασία ελέγχου ορθής χρήσης των συστημάτων άρσης απορρήτου για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η διαδικασία αυτή αφορά στον τακτικό, περιοδικό έλεγχο από την ΑΔΑΕ των αρχείων καταγραφής (log files) χρήσης των 47

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Α.Δ.Α.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Α.Δ.Α.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Α.Δ.Α.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 Α. ΔιενΕργεια Εκτακτων ελεγχων σε παροχους υπηρεσιων ηλεκτρονικων επικοινωνιων Οι έλεγχοι στις εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα Πρόλογος... 2 Σύνθεση της ΑΔΑΕ.... 4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ... 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάρθρωση της Έκθεσης Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ... 11 Κεφάλαιο 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΔΑΕ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Δραστηριότητες της ΑΔΑΕ κατά το 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Δραστηριότητες της ΑΔΑΕ κατά το 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Δραστηριότητες της ΑΔΑΕ κατά το 2013 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 2013 Σ το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνολικά οι δραστηριότητες της ΑΔΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Π ρ ό λ ο γ ο ς Η ΑΔΑΕ, όπως έχει αναφερθεί στα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. ραστηριότητες της Α ΑΕ κατά το 2012

Κεφάλαιο. ραστηριότητες της Α ΑΕ κατά το 2012 Κεφάλαιο ραστηριότητες της Α ΑΕ κατά το 2012 28 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 2012 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνολικά οι δραστηριότητες της Αρχής το έτος 2012, με βάση τις αρμοδιότητές της που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Κ ΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΕΤΟΥΣ 2008

ΑΔΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Κ ΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΕΤΟΥΣ 2008 ΑΔΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2008 Κ ΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Τ Η Σ Α Δ Α Ε ΕΤΟΥΣ 2008 32 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δράσεις της ΑΔΑΕ το έτος 2008, για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρόλογος Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) ιδρύθηκε το 2003 κατ επιταγήν του άρθρου 19 του

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Δραστηριότητες της ΑΔΑΕ κατά το 21 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά οι δραστηριότητες της Αρχής μέσα στο 21. Στο πλαίσιο των ελεγκτικών και των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Αιγυπτιάδου Δικηγόρος -Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν/μιο Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1987 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά»

«Σχέδιο Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά» Το παρόν κείμενο και το σχέδιο Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία «Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά» δε δεσμεύουν την ΕΕΤΤ ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 5 Ιανουαρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 20 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Δραστηριότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Δραστηριότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 Δραστηριότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ της ΑΔΑΕ κατά το 2014 28 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 2014 Σ το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνολικά οι δραστηριότητες της ΑΔΑΕ για το 2014, με βάση τις αρμοδιότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Το Φεβρουάριο του 2006, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και η Αρχή Διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικότερα

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικότερα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Δραστηριότητες της ΑΔΑΕ κατά το 2011 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι δραστηριότητες της Αρχής μέσα στο 2011. Σημαντική εξέλιξη του έτους αποτελεί ο νέος Κανονισμός για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Αναστασία Λύρα Προϊσταμένη Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών & Δημοσίων Σχέσεων

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Αναστασία Λύρα Προϊσταμένη Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών & Δημοσίων Σχέσεων Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Αναστασία Λύρα Προϊσταμένη Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών & Δημοσίων Σχέσεων Ενημέρωση χρηστών και συνδρομητών για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 53 /2009) Θέμα: «Αρμόδιες Αρχές κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο». Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 10.30 π.μ συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 10.09.2012 Α. Π.: 664/55 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Επιτροπής για την έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας, σχετικά με την εποπτεία και τον έλεγχο της ταχυδρομικής αγοράς, βάσει του ν. 4053/2012 Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η πιστοποίηση και παραλαβή/απολογισμός του φυσικού αντικειμένου και η παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η πιστοποίηση και παραλαβή/απολογισμός του φυσικού αντικειμένου και η παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 176/2015 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 176/2015 ) Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2015 Αρ. πρωτ.: 2739 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 176/2015 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Ν.2672/1998: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 1. Επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 31-07-2014 ΑΠ.:729/35 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο: «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5003/05-08-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2010 Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2010. Συντάχθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός δράσης για το 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Προγραμματισμός δράσης για το 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Προγραμματισμός δράσης για το 2016 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 Για το 2016, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα: Έλεγχο και

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά σήμερα. 1.1 Η αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ)

1. Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά σήμερα. 1.1 Η αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ) «Η Ελλάδα ως Διεθνής Διαμετακομιστικός Κόμβος Ταχυδρομικών Αντικειμένων» Ομιλία του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου της ΕΕΤΤ, στην Ημερίδα «Οι Εξελίξεις στην Ταχυδρομική Αγορά: Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση με το ΠΨΑ Παραδείγματα εφαρμογής

Συμμόρφωση με το ΠΨΑ Παραδείγματα εφαρμογής Συμμόρφωση με το ΠΨΑ Παραδείγματα εφαρμογής ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥ1. Ο φορέας που προσφέρει την υπηρεσία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συμμορφώνεται με το ισχύον θεσμικό-κανονιστικό κανονιστικό πλαίσιο Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 19-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΛ639-ΩΛΧ. Μαρούσι, ΑΠ.: 682/11 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΑΛ639-ΩΛΧ. Μαρούσι, ΑΠ.: 682/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ639-ΩΛΧ Μαρούσι, 14-02-2013 ΑΠ.: 682/11 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανάθεση, στην εταιρεία «Quality & Reliability AE», του έργου της συντήρησης και επέκτασης υποσυστημάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 52 /2009) Θέμα: «παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο» Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα) Αθηνά Ράλλη - Δικηγόρος Μάρτιος 2007 Περιεχόμενα Παρουσίασης Ορισμός Ταχυμεταφορών Διαφορά Ταχυδρομείου - Ταχυμεταφορών Τι είναι ΕΣΠΕΤΑ -Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Απόφαση επί της Διενέργειας Ακροάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 299/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 299/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 299/2016 Μαρούσι, 7 Νοεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 2643 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία., με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αριθ.23204/13 07 2015 (ΦΕΚ 1475 Β/14-07- 2015) Καθορισμός Οργανικών Μονάδων για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Ανάθεση στη δικηγόρο Παρασκευή Ρέππα του έργου της νομικής υποστήριξης της ΕΕΤΤ επί θεμάτων διαχείρισης, ελέγχου και εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα