INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç"

Transcript

1 W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации о перезагрузке Вашего устройства обратитесь на соответствующую страницу Αντιμετωπίζετε ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ λειτουργίας; Εκτελέστε επαναφορά της μονάδας Szanowny Kliencie, Niniejsze urządzenie spełnia wymogi obowiązujących europejskich dyrektyw i standardów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Europejskim przedstawicielem Victor Company of Japan, Limited jest: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Niemcy Уважаемый клиент. Данное устройство соответствует действительным Европейским директивам и стандартам по электромагнитной совместимости и электрической безопасности. Представительство компании Victor Company of Japan, Limited в Европе: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Германия Ανατρέξτε στην ενότητα Επαναφορά της μονάδας PO, RU, GR 009 Victor Company of Japan, Limited Αγαπητέ πελάτη, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και πρότυπα σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια από ηλεκτρισμό. Ο Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος της Victor Company of Japan, Limited είναι: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Γερμανία 109DTSMDTJEIN Instructions CD RECEIVER KD-R711 KD-R711 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD POLSKI РУCCKИЙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. / Информацию об отмене демонстрации функций дисплея см. на стр. 4. / Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας στην 0θóνη, βλ. σελίδα 4. Informacje o montażu urządzenia i podłączaniu przewodów zamieszczono w odrębnej instrukcji. / Указания по установке и выполнению соединений приводятся в отдельной инструкции. / Για πληρoφoρίες σχετικά με την εγκατάσταση και τις συνδέσεις, ανατρέξτε στo αντίστoιχo ξεχωριστό εγχειρίδιo. INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBS UGI ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ΟΔΗΓΙΕΣ GET A [EY]

2 Dziękujemy za nabycie produktu JVC. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, co umożliwi optymalne wykorzystanie jego możliwości. WAŻNE W PRZYPADKU PRODUKTÓW LASEROWYCH 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1. UWAGA: Nie zdejmować górnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. 3. UWAGA: Otwarcie spowoduje narażenie na widzialne i/lub niewidzialne promieniowanie lasera klasy 1M. Nie patrzeć bezpośrednio w przyrządy optyczne. 4. NALEPKA INFORMACYJNA: NALEPKĘ OSTRZEGAWCZĄ UMIESZCZONA NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA. Bateria Produkty Informacje dla użytkowników dotyczące pozbywania się zużytego sprzętu i baterii [Kraje Unii Europejskiej] Symbole przedstawione obok oznaczają, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. W razie konieczności pozbycia się niniejszego produktu i baterii należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami lub innymi zasadami postępowania obowiązującymi w danym kraju i miejscowości. Dbając o prawidłową utylizację produktu, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Uwaga: Oznaczenie Pb, znajdujące się pod symbolem baterii wskazuje, że ta bateria zawiera ołów. Ostrzeżenie: Korzystając z urządzenia podczas jazdy samochodem, należy zwracać uwagę na otoczenie, aby uniknąć wypadku drogowego. Ze względów bezpieczeństwa... Nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności, ponieważ do uszu kierowcy nie będą docierały dźwięki z zewnątrz. Przed wykonaniem jakiejkolwiek skomplikowanej czynności należy zatrzymać samochód. Temperatura w samochodzie... Jeśli wewnątrz samochodu jest bardzo gorąco lub zimno, przed włączeniem radioodtwarzacza należy odczekać, aż temperatura osiągnie normalny poziom. Ostrzeżenie dotyczące głośności: Urządzenie cyfrowe (CD/USB) wytwarzają niewielki hałas w porównaniu do innych źródeł. Przed rozpoczęciem odtwarzania ze źródeł cyfrowych należy zmniejszyć poziom głośności, aby uniknąć uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego zwiększenia poziomu głośności. POLSKI

3 Korzystanie z instrukcji Poniższe ikony/symbole używane są w celu wskazania: Naciśnij i przytrzymaj [Przytrzymaj] przyciski do momentu rozpoczęcia wybranej operacji. Przekręć tarczę kontrolna. Przekręć tarczę kontrolną, aby dokonać wyboru, następnie naciśnij, aby potwierdzić. ( XX) Numer strony z odniesieniem <XXXX> Pozycja menu Ciąg dalszy na następnej stronie Podłączanie/odłączanie panelu sterowania Zerowanie pamięci urządzenia Zaprogramowane przez użytkownika ustawienia również zostaną skasowane (nie dotyczy zarejestrowanego urządzenia Bluetooth). ( 14) Wymuszenie wysunięcia płyty [Przytrzymaj] Załadowany dysk można otworzyć siłą, nawet jeśli jest zablokowany. Informacje o zablokowywaniu/odblokowywaniu płyt, 10. Należy uważać, aby płyta nie wypadła po wysunięciu. Jeśli to nie pomaga, spróbuj wyzerować pamięć urządzenia. SPIS TREŚCI 3 Korzystanie z instrukcji 3 Podłączanie/odłączanie panelu sterowania 3 Zerowanie pamięci urządzenia 3 Wymuszenie wysunięcia płyty 4 Anulowanie trybu demonstracyjnego 4 Ustawianie zegara 5 Przygotowanie pilota (RM-RK50) 6 Podstawowa obsługa 7 Słuchanie radia 10 Podczas słuchania płyty 11 Odsłuchiwanie z urządzenia USB 13 Korzystanie z urządzenia Bluetooth 15 Korzystanie z telefonu Bluetooth 17 Korzystanie z odtwarzacza audio Bluetooth 18 Zmiana ustawień Bluetooth 0 Odtwarzanie z ipoda/iphone'a Odtwarzanie muzyki z innych urządzeń zewnętrznych 3 Wybieranie zaprogramowanych trybów dźwięku 4 Funkcje menu 7 Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu 31 Konserwacja 3 Znajdowanie i usuwanie problemów 36 Specyfikacje POLSKI 3

4 Anulowanie trybu demonstracyjnego 1 Włączanie zasilania. 4 Wybierz opcję <DEMO OFF>. 3 [Przytrzymaj] (Ustawienia początkowe) 5 6 Zakończ procedurę. Ustawianie zegara 1 Włączanie zasilania. 6 Ustaw minuty. [Przytrzymaj] (Ustawienia początkowe) 3 Wybierz opcję <CLOCK>. 7 Wybierz opcję <4H/1H>. 4 Wybierz opcję <CLOCK SET>. 5 Ustaw godzinę. 8 Wybierz opcję <4 HOUR> lub <1 HOUR>. 9 Zakończ procedurę. 4 POLSKI

5 Przygotowanie pilota (RM-RK50) W przypadku użycia pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy, należy wyciągnąć izolację. Izolacja Jeśli zasięg działania pilota zdalnego sterowania spadnie, należy wymienić baterie. Wymiana bateryjki litowej CR05 Ostrzeżenie (aby zapobiec wypadkom i uszkodzeniom): Nie należy montować baterii innych niż CR05 lub jej odpowiedniki. Pilota nie należy długotrwale pozostawiać w miejscu (takim jak deska rozdzielcza) narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ładować baterii, powodować spięcia, rozmontowywać, ogrzewać ani wrzucać do ognia. Pozostawiać baterii na przedmiotach z metalu. Sciskać baterii kombinerkami lub podobnym narzędziem. Przechowywać lub wyrzucać baterii bez owinięcia jej materiałem izolującym. Przestroga: Przy nieprawidłowym włożeniu baterii istnieje ryzyko wybuchu. Baterie wymieniać tylko na baterie tego samego typu lub odpowiedniki. Baterii nie wolno wystawiać na działanie wysokich temperatur, np. promieniowanie słoneczne, ogień itp. Radioodtwarzacz może być obsługiwany zdalnie za pomocą układu sterowania na kierownicy. Przed przystąpieniem do obsługi podłącz specjalny adapter zdalny (nie dołączony), który dopasowuje Twój samochód do końcówki zdalnego sterowania kierownicy z tyłu urządzenia. Szczegółowe informacje znajdują się również w instrukcji dołączonej do zdalnego adaptera. POLSKI 5

6 Podstawowa obsługa Wysunięcie płyty Pokrętło wielofunkcyjne Szczelina na płytę Wyświetlacz Pomocnicze gniazdo wejściowe jack Odłącz panel Czujnik pilota zdalnego sterowania NIE wystawiaj na jasne światło słoneczne. Terminal wejściowy USB (Universal Serial Bus) Gdy naciśniesz lub przytrzymasz następujące przyciski... Moduł główny Zdalne sterowanie Ogólna obsługa Włączenie. Gdy zasilanie jest włączone, naciśnięcie /I/ATT na pilocie powoduje także wyciszenie dźwięku lub pauzę. Naciśnij /I/ATT ponownie, aby anulować wyciszenie. Wyłącza po naciśnięciu i przytrzymaniu. Wybierz dostępne źródła (po włączeniu zasilania). Jeśli źródło jest gotowe, rozpoczyna się również odtwarzanie. Reguluje poziom głośności. Wybierz pozycje. Wycisz dźwięk w trakcie słuchania źródła. Jeśli źródłem jest CD, USB FRONT/USB REAR lub IPOD-FRONT/IPOD-REAR, odtwarzanie zostaje wstrzymane. Naciśnij tarczę kontrolną ponownie, aby anulować wyciszenie. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przejście do menu trybu odtwarzania. Potwierdzenie wyboru. 6 POLSKI

7 Moduł główny Zdalne sterowanie Ogólna obsługa Wybór trybu dźwięku. Bezpośrednie wprowadzenie poziomu dźwięku ( 3) po naciśnięciu i przytrzymaniu EQ/BASS-TRE na jednostce głównej. Powoduje włączenie ekranu Menu połączenia lub odebranie połączenia przychodzącego, gdy urządzenie dzwoni. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zakończenie połączenia. Włączenie/wyłączenie trybu odbioru w tle informacji drogowych. Naciśnięty i przytrzymany otwiera tryb wyszukiwania PTY. Wraca do poprzedniego menu. Wyłączenie zasilania : Sprawdź aktualne wskazanie zegara. Włączenie zasilania : Zmiana wyświetlanych informacji. Słuchanie radia ~ Ÿ ] FM lub AM Wskaźnik ST uaktywnia się, jeśli odbierany jest sygnał stereo FM o wystarczającym poziomie. Wyszukiwanie ręczne Błyska M, następnie kilkakrotnie naciskaj przycisk. Jeśli występują trudności z odbiorem sygnału FM stereo 1 [Przytrzymaj] [Przytrzymaj] ] <TUNER> ] <MONO> ] <MONO ON> Jakość odbioru poprawia się, ale efekt stereo jest wyłączony. Aby przywrócić efekt stereo, powtórz tę samą procedurę i wybierz <MONO OFF>. Automatyczne programowanie (FM) SSM (Sekwencyjne Zapamiętywanie Silnych Stacji) Dla częstotliwości FM można zaprogramować maksymalnie 18 stacji. Podczas słuchania stacji... 1 [Przytrzymaj] ] <TUNER> ] <SSM> ] <SSM 01 06> / <SSM 07 1> / <SSM 13 18> Błyska SSM i lokalne stacje o najmocniejszym sygnale są automatycznie wyszukiwane i zapisywane. Aby ustawić kolejnych 6 stacji, powtórz powyższą procedurę, wybierając jeden z pozostałych 6 zakresów SSM. POLSKI 7

8 Ręczne programowanie (FM/ AM) Można ustawić do 18 stacji FM i 6 stacji AM. Np.: Zapisywanie stacji FM o częstotliwości 9,50 MHz w pozycji ] 9.50MHz [Przytrzymaj] Poniższe funkcje są dostępne tylko dla stacji FM nadających sygnały Radio Data System. Wyszukiwanie ulubionych programów FM Radio Data System Wyszukiwanie PTY Można nastroić stację nadającą ulubiony program przez wyszukiwanie kodu PTY. 1 [Przytrzymaj] 3 Będzie migać komunikat PRESET MODE. Wyświetla się ostatnio wybrany kod PTY. ] Wybierz zaprogramowany numer 04. Błyska P04 i pojawia się komunikat MEMORY. Wybór zaprogramowanej stacji 1 lub Zmiana wyświetlanych informacji Częstotliwość = Godzina = (z powrotem do początku) ] Wybierz ulubiony typ programu lub kod PTY, a następnie rozpocznij wyszukiwanie. Jeśli istnieje stacja nadająca program o tym samym kodzie PTY, który został wybrany, zostanie ona nastrojona. Kody PTY: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (muzyka), ROCK M (muzyka), EASY M (muzyka), LIGHT M (muzyka), CLASSICS, OTHER M (muzyka), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (muzyka), OLDIES, FOLK M (muzyka), DOCUMENT Korzystanie z pilota 5 U / D : Zmienia zaprogramowaną stację R / F 3 : Wyszukiwanie stacji 8 POLSKI

9 Odbiór w tle Odbiór w tle informacji drogowych Odbiór w tle informacji drogowych umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na informacje drogowe (TA) z dowolnego źródła, innego niż AM. Poziom głośności zmieni się na uprzednio zaprogramowany poziom TA, jeśli aktualny jest niższy od zaprogramowanego. (<TA VOLUME>, 5) Uaktywnianie odbioru w tle informacji drogowych Jeśli wskaźnik TP jest wyświetlony, odbiór informacji drogowych jest aktywny. Jeśli wskaźnik TP miga, odbiór informacji drogowych nie jest aktywny. Aby aktywować odbiór, dostrój się do kolejnej stacji z sygnałem Radio Data System, wymaganym do odbioru TA w tle. Aby wyłączyć odbiór, ponownie naciśnij T/P BACK. Odbiór w tle programów PTY Odbiór w tle programów PTY umozliwia czasowe przelaczanie się radioodtwarzacza na ulubiony program PTY z dowolnego źródła, innego niż AM. Aktywacja i wybór kodu PTY ulubionego programu do odbioru w tle, patrz <PTY-STANDBY> ( 5) Jeśli wskaźnik PTY jest wyświetlony, odbiór programu PTY jest aktywny. Jeśli wskaźnik PTY miga, odbiór programu PTY nie jest aktywny. Aby uaktywnić odbiór, wybierz inną stację, która nadaje odpowiednie sygnały. Aby wyłączyć odbiór programów PTY w tle, należy wybrać opcję <PTY OFF> ( 5) jako kod PTY. Wskaźnik PTY zniknie. Śledzenie tego samego programu funkcja Network-Tracking Reception Podczas jazdy w terenie, w którym odbiór fal FM nie jest wystarczająco silny, radioodtwarzacz automatycznie przełącza się na inną stację FM Radio Data System w tej samej sięci, nadającą ten sam program, z silniejszym sygnałem. Program A nadawany na różnych częstotliwościach w różnych obszarach (01 05) Zmiana ustawień funkcji Network-Tracking Reception, patrz <AF-REG> ( 5). Automatyczny wybór stacji Wyszukiwanie programu Zazwyczaj podczas wyboru zaprogramowanego numeru zostanie wybrana stacja zaprogramowana pod tym numerem. Jeśli sygnały z zaprogramowanej stacji FM Radio Data System nie są wystarczające dla dobrego odbioru, urządzenie to, dzięki użyciu danych AF, nastraja się do innej możliwej częstotliwości nadającej ten sam program nadawany przez oryginalnie zaprogramowaną stację. (<P-SEARCH>, 5) Zmiana wyświetlanych informacji Nazwa stacji (PS) = Częstotliwość stacji = Typ programu (PTY) = Godzina = (z powrotem do początku) Urządzenie nie przełączy się na program Traffic Annoucement lub PTY jeżeli połączenie rozmowy zostało ustanowione przez BT-PHONE. POLSKI 9

10 Podczas słuchania płyty ~ ] Włączanie zasilania. Ÿ Wszystkie ścieżki będą kolejno odtwarzane do momentu zmiany źródła lub wysunięcia płyty. Zatrzymanie odtwarzania i wysunięcie płyty Zostanie wyświetlony komunikat NO DISC. Wyjmij płytę, a następnie naciśnij / SOURCE, aby odtwarzać dźwięk z innego źródła. Zapobieganie wysunięciu płyty Aby anulować zabezpieczenie, należy powtórzyć tę samą procedurę. [Przytrzymaj] Wybór folderu dla MP3/WMA Wybór ścieżki [Przytrzymaj] Przewiń utwór do przodu lub do tyłu Wybór folderu/utworu z listy Podczas słuchania płyty... 1 ] Wejdź do menu listy odtwarzania. ] Wybierz żądaną pozycję. MP3/WMA: Wybierz żądany folder, a następnie utwór powtarzając ten krok. Jeśli płyta MP3/WMA zawiera wiele utworów, można ją szybko przeszukiwać (±10, ±100, ±1000) prędko obracając tarczą sterowania. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. W przypadku dysku MP3/WMA możesz użyć także menu wyszukiwania (A do Z, 0 do 9 i OTHERS), aby przewinąć menu listy. Komunikat OTHERS pojawia się, jeśli 1 znakiem nie jest litera A do Z lub cyfra 0 do 9, ale znak #,,! itp. Podczas wyświetlania menu listy odtwarzania... 1 Naciśnij 5/, aby pokazać menu wyszukiwania. Pojawia się pierwszy znak aktualnego folderu/pliku. Naciśnij 5/, aby wybrać odpowiedni znak. Następnie naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić. Pojawia się lista ścieżek z wybranym znakiem. 3 Za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego wybierz żądany utwór. Następnie naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić. W menu wyszukiwania pojawi się tylko istniejący znak. Naciśnij i przytrzymaj 5/, aby w sposób ciągły zmieniać znak w menu wyszukiwania. 10 POLSKI

11 Jeśli na dysku znajduje się wiele ścieżek, wyszukiwanie może zająć dłuższą chwilę. Wybór trybów odtwarzania Można używać tylko jednego z następujących trybów odtwarzania w danym czasie. 1 3 ] REPEAT j RANDOM REPEAT TRACK RPT [Przytrzymaj] : Powtarzanie odtwarzania bieżącej ścieżki FOLDER RPT : Powtarzanie odtwarzania bieżącego folderu RANDOM FOLDER RND : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek z bieżącego folderu, a następnie z kolejnych folderów ALL RND : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek Aby anulować powtarzania odtwarzania lub odtwarzanie w kolejności losowej, należy wybrać opcje RPT OFF lub RND OFF. Zmiana wyświetlanych informacji Tytuł płyty/tytuł albumu/wykonawca (nazwa folderu)* = Tytuł ścieżki dźwiękowej (nazwa pliku)* = Numer aktualnej ścieżki wraz z czasem odtwarzania = Numer aktualnej ścieżki wraz z czasem zegarowym = (z powrotem do początku) * Jeśli płyta jest płytą CD audio (za wyjątkiem CD Text), pojawia się napis NO NAME. Jeśli plik MP3/WMA nie zawiera informacji znacznika lub opcja <TAG DISPLAY> ustawiona jest na wartość <TAG OFF> ( 4), zostanie wyświetlona nazwa folderu i nazwa pliku. Korzystanie z pilota 5 U / D : Wybór folderu dla MP3/WMA R / F 3 : Wybór ścieżki R / F 3 [Przytrzymaj] : Przewiń utwór do przodu lub do tyłu Odsłuchiwanie z urządzenia USB Omawiane urządzenie jest wyposażone w dwa wejścia USB (na panelu sterowania i kablu USB znajdującym się z tyłu urządzenia). Można korzystać z obu wejść jednocześnie. Do wejść USB można także podłączyć adapter USB Bluetooth, KS-UBT1 (w zestawie), ( str. 13) i/lub ipod/iphone Apple ( str. 0). Omawiany sprzęt może odtwarzać utwory MP3/WMA/WAV zapisane na urządzeniach pamięci masowej USB (np. pamięci USB, cyfrowym odtwarzaczu audio itp.). POLSKI 11

12 ~ ] Włączanie zasilania. Ÿ Terminal wejściowy USB Pamięć USB Przewód USB od tyłu urządzenia i/lub Wszystkie ścieżki będą odtwarzane wielokrotnie do momentu zmiany źródła lub odłączenia urządzenia USB. Jeśli wyłączyłeś zasilanie (a urządzenie USB nie zostało odłączone)... Naciśnięcie / SOURCE powoduje włączenie zasilania i rozpoczęcie oddtwarzania od miejsca poprzedniego zatrzymania. Jeśli podłączone jest inne urządzenie USB, odtwarzanie rozpocznie się od początku. Zatrzymywanie odtwarzania i odłączanie urządzenia USB Wystarczy wyciągnąć je z radioodtwarzacza. Zostanie wyświetlony komunikat NO USB. Naciśnij przycisk / SOURCE, aby przejść do innego źródła odtwarzania. Urządzenie USB można obsługiwać w taki sam sposób, jak pliki na płycie. ( 10, 11) Pliki WAV można odtwarzać postępując tak, jak w przypadku pliku MP3/WMA. ( 10, 11) Uwaga: Należy unikać korzystania z urządzenia USB, jeśli może to stwarzać zagrożenie podczas jazdy. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się READING : Nie wyciągaj ani nie podłączaj wielokrotnie urządzenia USB. Nie wyciągaj ani nie podłączaj innego urządzenia USB. Nie uruchamiać silnika, jeśli urządzenie USB jest podłączone. Odtwarzanie plików z niektórych typów urządzeń USB może nie być możliwe. Niektóre urządzenia USB mogą nie działać lub mogą wymagać innego zasilania. Do gniazda USB tego urządzenia nie można podłączyć komputera. Aby uniknąć utraty ważnych danych, należy sporządzić ich kopię zapasową. Jeśli podczas podłączania urządzenia USB wystąpi wyładowanie elektrostatyczne, efektem tego może być nieprawidłowe odtwarzanie danych z urządzenia. W takim przypadku należy odłączyć urządzenie USB, a następnie zresetować sprzęt oraz urządzenie USB. Nie należy pozostawiać urządzenia USB w samochodzie, wystawiać go na bezpośrednie działanie światła słonecznego ani na wysoką temperaturę, ponieważ może to doprowadzić do odkształcenia lub uszkodzenia urządzenia. Niektóre urządzenia USB mogą nie działać od razu po włączeniu zasilania. Czas wykrywania i odpowiedzi może być bardzo długi dla niektórych urządzeń USB (jak np. cyfrowego odtwarzacza audio, itp.). Więcej informacji na temat obsługi urządzeń USB, patrz 9, POLSKI

13 Korzystanie z urządzenia Bluetooth Technologia Bluetooth jest technologią bezprzewodowej komunikacji radiowej małego zasięgu stosowaną w urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, notebooki i inne urządzenia. Urządzenia Bluetooth mogą łączyć się drogą bezprzewodową i wymieniać dane między sobą. Patrz strony i i ii na końcu instrukcji, gdzie umieszczono listę krajów, w których dostępna jest funkcja Bluetooth. Profil Bluetooth Urządzenie obsługuje następujące profile Bluetooth; profil rozszerzony bezprzewodowego zestawu słuchawkowego HFP (Hands-Free Profile) 1.5 ; profil transmisji plików z obrazami, dźwiękami, tekstami OPP (Object Push Profile) 1.1 ; profil dostępu do książki telefonicznej PBAP (Phonebook Access Profile) 1.0 ; profil transmisji dźwięku o wysokiej jakości ADP (Advanced Audio Distribution Profile) 1. ; profil zdalnego sterowania urządzeniami audio/video AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.3 Informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth. Przygotowanie: Podłącz dołączony adapter USB Bluetooth (KS-UBT1) do jednego z wejść USB. Sterując urządzeniem, uruchom funkcję Bluetooth. ~ ] Włączanie zasilania. Ÿ Terminal wejściowy USB KS-UBT1 Przewód USB od tyłu urządzenia lub Jednocześnie może zostać wykryty tylko jeden adapter USB Bluetooth. Parowanie urządzenia Podczas pierwszego podłączania urządzenia Bluetooth do systemu należy sparować system i urządzenie. Po ustanowieniu połączenia pozostaje ono zarejestrowane w urządzeniu nawet po wyzerowaniu pamięci. Zarejestrowanych może zostać maksymalnie pięć urządzeń. Tylko jedno urządzenie telefoniczne Bluetooth i jedno audio Bluetooth może być podłączone jednocześnie. POLSKI 13

14 [Przytrzymaj] ] <BLUETOOTH> ] <NEW PAIRING> ] W urządzeniu wprowadź kod PIN (numer identyfikacyjny produktu). Można wprowadzić dowolny numer (1-cyfrowy lub 16-cyfrowy). [Ustawienie początkowe: 0000] Niektóre urządzenia posiadają swoje własne kody PIN. Wprowadź określony kod PIN do urządzenia. Powtarzaj krok 3 do momentu wprowadzania kodu PIN. ] Potwierdź wybór. Na ekranie pojawią się naprzemiennie słowa SEARCH NOW i USING PHONE. Użyj urządzenia Bluetooth do wyszukiwania. W urządzeniu, które ma zostać podłączone, wprowadź ten sam kod PIN, który został wprowadzony w tym urządzeniu. Po udanym parowaniu, informacja PAIRING OK oraz [Nazwa Urządzenia] wyświetlana jest na przemian. pojawia się po uzyskaniu połączenia Bluetooth. Użyj urządzenia Bluetooth do połączenia, gdy na wyświetlaczu na zmianę pojawiają się komunikaty * CONNECT NOW i USING PHONE. Odwołaj się do tabeli w prawej kolumnie, gdzie umieszczono rezultaty łączenia pokazywane na wyświetlaczu. * Sposób działania zależy od podłączonego urządzenia. Rezultat połączenia CONNECT OK j [Nazwa Urządzenia] H.FREE OK j [Nazwa Urządzenia] A. STREAM OK j [Nazwa Urządzenia] CONNCT FAIL j TRY CONNECT Połączenie handsfree Strumień audio Urządzenie pozostaje zarejestrowane nawet po odłączeniu. Opcja <CONNECT PH> lub <CONNECT AU> (lub aktywacja <AUTO CNNCT>, 19) umożliwia ponowne podłączenie tego samego urządzenia. Usuwanie urządzenia zarejestrowanego [Przytrzymaj] ] <BLUETOOTH> ] <DELETE PAIR> ] Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć. ] Wybierz opcję <DELETE YES>, aby potwierdzić. Kiedy urządzenie zostanie usunięte, pojawi się informacja DELETED. Jeśli wybrana zostanie opcja <DELETE NO>, urządzenie powróci do kroku 3 powyżej. 14 POLSKI

15 Przyłączanie/odłączanie urządzenia zarejestrowanego 1 3 ] <BLUETOOTH> ] <CONNECT PH/ CONNECT AU> lub <DISCONNT PH/ DISCONNT AU>. W przypadku podłączania urządzenia przejdź do kroku 3. Przy odłączaniu urządzenia, informacja DISCONNECT oraz [Nazwa Urządzenia] pojawia się na przemian na wyświetlaczu po odłączeniu urządzenia. ] Wybierz urządzenie, które chcesz podłączyć. Kiedy urządzenie jest podłączane, najpierw na wyświetlaczu pojawia się na przemian informacja CONNECTING oraz [Nazwa Urządzenia], a następnie informacja CONNECTED oraz [Nazwa Urządzenia]. Korzystanie z telefonu Bluetooth Wykonywanie połączenia 1 [Przytrzymaj] ] Przejście do ekranu Menu połączenia. ] Wybierz sposób wybierania numeru w celu nawiązania połączenia. DIALED * 1 : Umożliwia wyświetlenie listy numerów telefonów, jakie zostały wybrane. Przejdź do kolejnego kroku. RECEIVED * 1 : Umożliwia wyświetlenie listy odebranych połączeń. Przejdź do kolejnego kroku. 3 MISSED CALL * 1 : Umożliwia wyświetlenie listy połączeń nieodebranych. Przejdź do kolejnego kroku. PHONEBOOK * : Pokazuje nazwisko/ numer telefonu z zapisanej w urządzeniu książki telefonicznej lub podłączonego telefonu * 3. Przejdź do kolejnego kroku. Aby skopiować wpisy książki telefonicznej, <P. BOOK WAIT>, str. 19. Jeśli książka telefoniczna zawiera wiele numerów, można ją szybko przeszukiwać (±10, ±100, ±1000 numerów) prędko obracając pokrętłem wielofunkcyjnym. Przeszukiwanie książki telefonicznej, 16. DIAL NUMBER: Pokazuje ekran Wybieranie numeru. ( 16) VOICE DIAL (dostępne tylko wówczas, jeśli w podłączonym telefonie komórkowym dostępny jest system rozpoznawania mowy): Wypowiedz osobę (zarejestrowane słowa), do której chcesz zadzwonić, gdy pojawi się komunikat SAY NAME * 4, * 5. * 1 Pojawi się informacja NO HISTORY, jeśli nie ma żadnych wpisów. * W zależności od ustawień <P. BOOK SEL> pojawiają się komunikaty NO DATA lub SEND P. BOOK j MANUALLY. * 3 W zależności od ustawień <P. BOOK SEL>, 19. * 4 Sposób działania zależy od podłączonego urządzenia. * 5 Jeśli podłączony telefon nie obsługuje tej funkcji, pojawia się komunikat NOT SUPPORT. ] Wybierz nazwę rozmówcy/numer telefonu, z którym chcesz się połączyć. Jeżeli dźwięk zostaje zatrzymany lub przerwany podczas używania urządzenia Bluetooth, wyłącz, a następnie włącz urządzenie ponownie. Jeżeli dźwięk nie będzie znowu słyszalny, ponownie przyłącz urządzenie za pomocą <CONNECT PH>. POLSKI 15

16 Sposób wprowadzania numeru telefonu 1 Za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego wybierz numer. 3 Naciśnij 4 /, aby przenieść pozycję wpisywania. 3 Powtarzaj czynności opisane w punktach 1 i, aż do wprowadzenia pełnego numeru telefonu. 4 Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić wpis. Jak usunąć nazwisko/numer telefonu Tylko gdy wybrano <PB IN UNIT> dla <P. BOOK SEL>, Naciśnij, aby wyświetlić ekran Menu połączenia. Wyświetl listę nazwisk/numerów telefonów używając jednej z metod wybierania (patrz krok Wykonywanie połączenia, str. 15). 3 Obracaj pokrętłem wielofunkcyjnym, aby wybrać nazwę/numer telefonu, który chcesz skasować. 4 Naciśnij i przytrzymaj T/P BACK, aby włączyć ekran Usuwanie wpisów. 5 Obróć pokrętło regulacji, aby wybrać opcję DELETE lub DELETE ALL. Jeśli opcja DELETE zostanie wybrana, nazwa/numer telefonu wybrany w kroku 3 zostanie skasowany. Jeśli opcja DELETE ALL zostanie wybrana, numery wyświetlone w kroku zostaną skasowane. 6 Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić. Wybór kontaktu z książki telefonicznej ] Pokaż menu wyszukiwania (A do Z, 0 do 9 i OTHERS). Pojawi się pierwsza litera pierwszego kontaktu z książki adresowej. Komunikat OTHERS pojawia się, jeśli 1 znakiem nie jest litera A do Z lub cyfra 0 do 9, ale znak #,,! itp. ] Wybierz odpowiedni znak. Pojawia się nazw z wybranym znakiem. ] Wybierz odpowiedni kontakt. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. W menu wyszukiwania pojawi się tylko istniejący znak. Naciśnij i przytrzymaj 5/, aby w sposób ciągły zmieniać znak w menu wyszukiwania. Jeśli książka telefoniczna zawiera wiele kontaktów, wyszukiwanie może zająć dłuższą chwilę. Odbieranie połączenia Podczas połączenia przychodzącego źródło zostaje automatycznie zmienione na BT FRONT/BT REAR. RECEIVING pojawia się na chwilę, a następnie na wyświetlaczu pojawia się numer telefonu. ] Przejście do ekranu Menu połączenia. ] <PHONEBOOK> 16 POLSKI

17 Gdy funkcja <AUTO ANSWER> jest włączona... Urządzenie odpowiada automatycznie na przychodzące połączenia, str. 19. Naciśnij lub pokrętło wielofunkcyjne, aby odebrać połączenie przychodzące, gdy opcja <AUTO ANSWER> jest wyłączona. Naciśnij 5/, aby ustawić głośność mikrofonu (01 03) podczas rozmowy telefonicznej. Aby zaprogramować głośność mikrofonu, str. 19. Naciśnij 4 /, aby włączyć/ wyłączyć tryb redukcji szumów i echa. ( 19) Aby zakończyć połączenie przychodzące, naciśnij i przytrzymaj lub pokrętło wielofunkcyjne. Przełączanie medium do prowadzenia rozmów (urządzenie/telefon komórkowy) Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne podczas rozmowy telefonicznej, a następnie kontynuuj rozmowę za pomocą innego urządzenia. Działanie może być inne w zależności od podłączonego urządzenia Bluetooth. Przełączanie podłączonego telefonu komórkowego Można przełączyć aktualnie podłączony telefon komórkowy na poprzedni. [Przytrzymaj] oraz CONNECTING. Kiedy ostatnio podłączony telefon komórkowy zostanie ponownie podłączony, na wyświetlaczu na przemian pojawia się informacja CONNECTED oraz [Nazwa Urządzenia]. Od teraz można używać ostatnio podłączonego telefonu komórkowego wraz z urządzeniem. Nadejście wiadomości tekstowej Kiedy nadejdzie wiadomość tekstowa, urządzenie dzwoni jeśli telefon komórkowy może odbierać wiadomości tekstowe i opcja <MSG NOTICE> została włączona (<ON>) ( str. 19). Za pomocą niniejszego urządzenia nie można czytać, edytować ani wysyłać wiadomości. Korzystanie z pilota 5 U / D / R / F 3 / SOURCE 5 U / D / R / F 3 / SOURCE [Przytrzymaj] [Przytrzymaj] : Odbieranie połączeń : Odrzucanie połączeń : Przełącza medium (pomiędzy urządzeniem a telefonem komórkowym) podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej Korzystanie z odtwarzacza audio Bluetooth Operacje i wskazania wyświetlacza różnią się w zależności od ich dostępności w podłączonym urządzeniu. ] Wybierz opcję BT FRONT lub BT REAR. Jeśli odtwarzanie nie rozpocznie się automatycznie, należy rozpocząć odtwarzanie za pośrednictwem odtwarzacza audio Bluetooth. Rozpoczęcie lub wznowienie odtwarzania Wyciszenie dźwięku Wybór grupy/folderu Pomijanie do przodu lub do tyłu Szybkie przesuwanie do przodu lub tyłu POLSKI 17

18 Korzystanie z pilota 18 POLSKI R / F 3 : Przeskakiwanie do tyłu/do przodu R / F 3 : Szybkie przesuwanie [Przytrzymaj] do przodu lub tyłu Wybór trybów odtwarzania Dla urządzeń Bluetooth, które obsługują AVRCP ] REPEAT j RANDOM REPEAT TRACK ALL GROUP RANDOM ALL GROUP [Przytrzymaj] : Powtarzanie odtwarzania bieżącej ścieżki : Powtarza wszystkie utwory : Powtarza wszystkie utwory z bieżącej grupy : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich utworów z bieżącej grupy Aby anulować powtarzania odtwarzania lub odtwarzanie w kolejności losowej, należy wybrać opcje RPT OFF lub RND OFF. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. Zmiana wyświetlanych informacji Numer aktualnej ścieżki wraz z czasem odtwarzania = Numer aktualnej ścieżki wraz z czasem zegarowym = Nazwa albumu/wykonawca = Tytuł ścieżki dźwiękowej = (z powrotem do początku) Komunikaty ostrzegawcze ERROR CNNCT : Urządzenie zostało zarejestrowane jednak połączenie nie powiodło się. W celu ponownego podłączenia urządzenia użyj opcji <CONNECT PH/CONNECT AU>. ERROR : Spróbuj ponownie. Jeśli ponownie zostanie wyświetlony komunikat <ERROR>, sprawdź, czy urządzenie obsługuje żądaną funkcję. PLEASE WAIT : Przygotowanie urządzenia do obsługi funkcji Bluetooth. Jeśli komunikat nie zniknie, wyłącz i włącz radioodtwarzacz, a następnie ponownie podłącz urządzenie (lub wyzeruj pamięć radioodtwarzacza). HW ERROR : Zresetować jednostkę i ponownie rozpocząć obsługę. Jeśli ponownie pojawi się napis HW ERROR, należy skonsultować się z najbliższym dealerem systemów samochodowych audio JVC. Bluetooth informacje: Więcej informacji o urządzeniu Bluetooth znajduje się na stronie internetowej firmy JVC: < (Strona tylko w języku angielskim). Zmiana ustawień Bluetooth 1 3 [Przytrzymaj] ] <BLUETOOTH> ] <SETTINGS> ] Wybierz element ustawienia, a następnie powtórz procedurę, aby zmienić ustawienie. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. Aby wyjść z menu należy wcisnąć DISP lub MENU.

19 Element ustawienia Ustawienie do wyboru, [Ustawienia początkowe: Podkreślone] AUTO CNNCT LAST OFF : Po włączeniu urządzenia, nawiązanie połączenia z ostatnim podłączonym urządzeniem Bluetooth następuje automatycznie. : Urządzenie nie łączy się z urządzeniem Bluetooth automatycznie. Podłącz urządzenie ręcznie. ( 15) AUTO ANSWER ON OFF : Urządzenie automatycznie odbiera połączenia przychodzące. : Urządzenie nie odbiera połączeń automatycznie. Odbierz połączenie ręcznie. ( 16, 17) MSG NOTICE ON OFF : Urządzenie informuje o odebraniu wiadomości, generując sygnał dźwiękowy i wyświetlając komunikat RCV MESSAGE. : Urządzenie nie informuje o odebraniu wiadomości. MIC LEVEL : Ustaw głośność mikrofonu podłączonego do urządzenia. [ LEVEL 01/0/03 ] NR/EC MODE ON OFF : Urządzenie redukuje szumy oraz eliminuje echo podłączonego mikrofonu, aby uzyskać czystszy dźwięk. : Anulowanie. RING TONE IN UNIT : Urządzenie dzwoni, aby powiadomić Cię o IN PHONE przychodzącym połączeniu/wiadomości tekstowej. CALL: Wybierz dzwonek dla przychodzącego połączenia. [ TONE 1//3 ] MESSAGE: Wybierz dźwięk dzwonka, który będzie sygnałem nadejścia wiadomości tekstowej. [ TONE 1//3 ] : Urządzenie dzwoni (za pośrednictwem dzwonka podłączonego telefonu) informując Cię o nadchodzącym połączeniu/wiadomości tekstowej. (Podłączony telefon dzwoni, jeśli nie obsługuje tej funkcji.) P. BOOK SEL * 1 PB IN PHONE PB IN UNIT : Urządzenie przeszukuje książkę telefoniczną podłączonego telefonu. : Urządzenie przeszukuje zarejestrowaną książkę telefoniczną. P. BOOK WAIT : Możesz skopiować pamięć książki telefonicznej telefonu komórkowego do urządzenia (przez OPP). Wprowadź kod PIN do urządzenia, aby przesłać do niego książkę telefoniczną. Możesz przesłać maksymalnie 400 numerów. INITIALIZE YES NO : Uruchom wszystkie ustawienia Bluetooth (wraz z zapisanym parowaniem, książką telefoniczną itp.). : Anulowanie. INFORMATION MY BT NAME MY ADDRESS BT SW VER PH CNNT DEV * AU CNNT DEV * : Wyświetla nazwę urządzenia. : Pokazuje adres adaptera USB Bluetooth Adapter. : Wyświetla wersję oprogramowania. : Wyświetla nazwę podłączonego telefonu. : Wyświetla nazwę podłączonego urządzenia audio. * 1 Do wyboru tylko, gdy podłączony telefon obsługuje PBAP. * Pojawia się tylko po podłączeniu telefonu/odtwarzacza audio z technologią Bluetooth. POLSKI 19

20 Odtwarzanie z ipoda/iphone a Możesz podłączyć urządzenie ipod/iphone za pomocą kabla USB.0 (w zestawie z ipod/iphone) do wejścia USB na panelu sterowania lub kabla USB z tyłu urządzenia. Dostępne są trzy terminale sterowania: <HEAD MODE>, sterowanie za pomocą tego urządzenia; <IPOD MODE>, sterowanie za pomocą podłączonego urządzenia ipod/iphone; <EXT MODE>, dźwięk dowolnych funkcji (muzyka, gry, aplikacje itp.) uruchomionych w podłączonym urządzeniu ipod/iphone jest emitowany przez głośniki podłączone do tego urządzenia. Przygotowanie: Wybierz terminal kontrolujący odtwarzanie ipoda: <HEAD MODE>, <IPOD MODE> lub <EXT MODE>: Naciśnij i przytrzymaj przycisk T/P BACK (Do tyłu). Dokonaj wyboru ustawienia <IPOD SWITCH>, 7. Operacje opisane poniżej dotyczą ustawienia <HEAD MODE> (Tryb jednostki głównej). ~ ] Włączanie zasilania. Ÿ Terminal wejściowy USB ipod/iphone Kabel USB.0 (w zestawie z ipod/iphone) Przewód USB od tyłu urządzenia oraz/lub ipod/iphone 0 POLSKI Kabel USB.0 (w zestawie z ipod/iphone) Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Zatrzymywanie odtwarzania i odłączanie urządzenia ipod/ iphone Prosto odłącz kabel USB.0 od urządzenia. Zostanie wyświetlony komunikat NO USB. Naciśnij przycisk / SOURCE, aby przejść do innego źródła odtwarzania. Szczegółowe informacje znajdują się również w instrukcji dołączonej do ipoda/iphone a. Przestroga: Niektóre z aplikacji w podłączonym urządzeniu ipod/iphone mogą nie działać prawidłowo z tym urządzeniem. Należy unikać używania ipoda/iphone a, jeśli może to spowodować zagrożenie podczas jazdy. Aby uniknąć utraty ważnych danych, należy sporządzić ich kopię zapasową.

21 Następująca procedura nie odnosi się do trybu <EXT MODE>. Rozpoczyna odtwarzanie lub pauzuje/wznawia odtwarzanie Gdy włączony jest tryb <EXT MODE>, dźwięk jest wyciszony. Wybór ścieżki lub rozdziału Przewiń utwór do przodu lub do tyłu Wybór ścieżki z menu Następująca procedura nie odnosi się do trybu <IPOD MODE> oraz <EXT MODE>. 1 3 [Przytrzymaj] ] Wybierz żądane menu. PLAYLISTS j ARTISTS j ALBUMS j SONGS j PODCASTS j GENRES j COMPOSERS j AUDIOBOOKS j (z powrotem do początku) ] Wybierz żądany utwór. Powtarzaj procedurę do momentu wybrania żądanego utworu. Jeśli wybrane menu zawiera wiele utworów, można je szybko przeszukiwać (±10, ±100, ±1000) prędko obracając tarczą sterowania. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. Możesz użyć także menu wyszukiwania (A do Z i 0 do 9), aby przewinąć przez odpowiednie menu. Po wybraniu żądanego menu (w kroku )... 1 Naciśnij 5/, aby pokazać menu wyszukiwania. Pojawi się pierwsza litera nazwy aktualnego pliku. Naciśnij 5/, aby wybrać odpowiedni znak. Następnie naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić. Pojawia się lista ścieżek z wybranym znakiem. 3 Za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego wybierz żądany utwór. Następnie naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić. W menu wyszukiwania pojawi się tylko istniejący znak. Naciśnij i przytrzymaj 5/, aby w sposób ciągły zmieniać znak w menu wyszukiwania. Jeśli w urządzeniu ipod/iphone znajduje się wiele ścieżek, wyszukiwanie może zająć dłuższą chwilę. Wyszukiwanie może nie działać w niektórych warstwach wybranego menu. Wybór trybów odtwarzania Następująca procedura nie odnosi się do trybu <IPOD MODE> oraz <EXT MODE>. 1 [Przytrzymaj] ] REPEAT j RANDOM POLSKI 1

22 3 Zmiana wyświetlanych informacji POLSKI REPEAT ONE RPT ALL RPT RANDOM SONG RND : Działa tak samo, jak funkcja Repeat One odtwarzacza ipod : Działa tak samo, jak funkcja Repeat All odtwarzacza ipod : Działa tak samo, jak funkcja Shuffle Songs odtwarzacza ipod ALBUM RND : Działa tak samo, jak funkcja Shuffle Albums odtwarzacza ipod Aby anulować powtarzania odtwarzania lub odtwarzanie w kolejności losowej, należy wybrać opcje RPT OFF lub RND OFF. Funkcja ALBUM RND nie jest dostępna dla niektórych urządzeń ipod/iphone. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. Nazwa albumu/wykonawca = Tytuł ścieżki dźwiękowej = Numer aktualnej ścieżki wraz z czasem odtwarzania = Numer aktualnej ścieżki wraz z czasem zegarowym = (z powrotem do początku) W <EXT MODE>: EXT MODE j EXT MODE z czasem zegarowym Korzystanie z pilota Następująca procedura nie odnosi się do trybu <EXT MODE>. R / F 3 : Wybór ścieżki lub rozdziału R / F 3 : Przewiń utwór do [Przytrzymaj] przodu lub do tyłu Uwaga: W trakcie obsługi odtwarzacza ipod niektóre operacje mogą być wykonywane nieprawidłowo lub niezgodnie z poleceniami. Informacje na wypadek takiej sytuacji znajdują się na następującej stronie internetowej JVC: < (Strona tylko w języku angielskim). Odtwarzanie muzyki z innych urządzeń zewnętrznych Do gniazda wejściowego AUX (urządzenia zewnętrzne) na panelu sterowania można podłączyć element zewnętrzny. Przygotowanie: Upewnij się, że wybrano <AUX ON> dla ustawienia <SRC SELECT> = <AUX IN>. ( 7) Szczegółowe informacje znajdują się również w instrukcji dołączonej do komponentów zewnętrznych. ~ ] AUX IN Ÿ Włącz komponent zewnętrzny i rozpocznij odtwarzanie.! ] Regulacja głośności. Dostosuj głośność do wymaganego poziomu. ( 3)

23 Podłączanie zewnętrznego urządzenia do złącza wejścia AUX Wybieranie zaprogramowanych trybów dźwięku Można wybrać zaprogramowany tryb dźwięku, odpowiedni dla rodzaju muzyki. FLAT = NATURAL = DYNAMIC = VOCAL BOOST = BASS BOOST = USER = (z powrotem do początku) Podczas słuchania możesz wyregulować poziom dźwięku w wybranym trybie dźwięku. 1 Wyreguluj poziom ( 06 do +06) wybranego tonu (BASS / MID / TRE). Tryb dźwięku zostaje automatycznie zapisany i zmieniony na USER. Brzmienie BASS MIDDLE TREBLE [Przytrzymaj] Element dźwięku Częstotliwość Poziom Q 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 00 Hz 0.5 khz, 1.0 khz, 1.5 khz,.5 khz 10.0 khz, 1.5 khz, 15.0 khz, 17.5 khz Mini-wtyczka stereo 3,5 mm (nie ma w wyposażeniu) 06 do do do +06 Q1.0, Q1.5, Q1.5, Q.0 Q0.75, Q1.0, Q1.5 Q FIX Zapisywanie własnych trybów dźwięku Można zapisać własne ustawienia użytkownika. 1 3 Przenośny odtwarzacz audio itp. [Przytrzymaj] ] <PRO EQ> ] <BASS> / <MIDDLE> / <TREBLE> Dostroić elementy dźwiękowe wybranego tonu. ( tabela po lewej stronie) 4 Powtórz kroki i 3, aby wyregulować pozostałe tony. Dokonana regulacja zostanie automatycznie zapisana jako USER. Aktualny tryb dźwięku powoduje automatyczną zmianę na USER. POLSKI 3

24 Funkcje menu 1 3 [Przytrzymaj] Jeśli to konieczne, powtórz krok. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. Aby wyjść z menu należy wcisnąć DISP lub MENU. Kategoria Pozycja menu Ustawienie do wyboru, [Ustawienia początkowe: Podkreślone] DEMO Tryb demonstracyjny CLOCK PRO EQ DISPLAY CLOCK SET Ustawianie zegara 4H/1H Tryb wyświetlania godziny CLOCK ADJ * 1 Automatyczne ustawienie zegara DEMO ON DEMO OFF : Demonstracja zostanie uruchomiona, jeśli nie będzie wykonana żadna czynność przez około 0 sekund. : Anulowanie. ( 4) [ 0:00 ] : Ustaw godzinę, a następnie minuty. ( 4) 4 HOUR 1 HOUR AUTO OFF : Dla ustawień, 4. BASS : Dla ustawień, 3. MIDDLE TREBLE DIMMER SCROLL * DIMMER ON DIMMER OFF : Wbudowany zegar jest automatycznie ustawiany na podstawie danych CT (czas) w sygnale Radio Data System. : Anulowanie. : Przygasza natężenie podświetlenia przycisku. : Anulowanie. SCROLL ONCE : Przewija wyświetlane informacje jeden raz. SCROLL AUTO : Ponawia przewijanie (w odstępach 5-sekundowych). SCROLL OFF : Anulowanie. Naciśnięcie przycisku DISP przez ponad jedną sekundę powoduje przewinięcie wyświetlanych informacji, bez względu na to ustawienie. TAG DISPLAY TAG ON TAG OFF : Wyświetla informacje znacznika podczas odtwarzania pliku MP3/WMA/WAV. : Anulowanie. * 1 Działa tylko podczas wprowadzania danych do ustawień czasu zegara (CT). * Niektóre znaki lub symbole nie będą prawidłowo wyświetlane (lub będą zastąpione pustymi miejscami) na wyświetlaczu. 4 POLSKI

25 Kategoria Pozycja menu Ustawienie do wyboru, [Ustawienia początkowe: Podkreślone] BLUETOOTH * 3 : Operacje Bluetooth, : Ustawienia Bluetooth, 18, 19. TUNER SSM * 4 Sekwencyjne Zapamiętywanie Silnych Stacji AF-REG * 5 Odbiór alternatywnej częstotliwości/ regionalizacja PTY- STANDBY * 4, * 5 TA VOLUME * 5 Głośność informacji drogowych P-SEARCH * 5 Wyszukiwanie programów MONO * 4 Tryb mono IF BAND Zakres średniej częstotliwości SSM SSM 07 1 SSM AF ON AF-REG ON OFF PTY OFF, Kody PTY VOLUME 00 VOLUME 50 (lub VOLUME 00 VOLUME 30) * 6 [ VOLUME 15 ] SEARCH ON SEARCH OFF MONO ON MONO OFF AUTO WIDE : Dla ustawień, 7. : Kiedy bieżący odbierany sygnał słabnie, urządzenie przełącza się na inną stację (program może różnić się od obecnie otrzymywanego). (Wskaźnik AF wyświetlony.) : Kiedy bieżące odbierane sygnały słabną, urządzenie przełącza się na inną stację nadającą ten sam program. (Wskaźnik AF i REG wyświetlony.) : Anulowanie. : Aktywacja odbioru w tle programów PTY z jednym z kodów PTY ( 8). : : Włącza wyszukiwanie programu. ( 9) : Anulowanie. * 3 Wyświetlane tylko jeśli podłączony jest adapter USB Bluetooth (KS-UBT1). * 4 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli źródłem jest FM. * 5 Tylko dla stacji FM Radio Data System. * 6 Zależy od poziomu wzmocnienia wzmacniacza. : Aktywuj tryb mono, aby polepszyć odbiór FM - efekt stereo zostanie utracony. ( 7) : Przywróć efekt stereo. : Zwiększa selektywność odbiornika, aby zredukować szumy spowodowane interferencją między sąsiadującymi stacjami. (Efekt stereo może być utracony). : Istnieje możliwość wystąpienia szumów z powodu interferencji pobliskich stacji, ale jakość dźwięku nie będzie obniżona, a efekt stereo będzie zachowany. POLSKI 5

26 Kategoria Pozycja menu Ustawienie do wyboru, [Ustawienia początkowe: Podkreślone] AUDIO 6 POLSKI FADER * 7 BALANCE * 8 LOUD Głośność VOL ADJUST Ustawianie głośności L/O MODE Tryb wyjścia liniowego SUB.W FREQ* 9 Częstotliwość odcinania subwoofera SUB.W LEVEL* 9 Poziom subwoofera BEEP Ton klawiatury AMP GAIN * 10 R06 F06 [ 00 ] L06 R06 [ 00 ] LOUD ON LOUD OFF VOL ADJ 05 VOL ADJ +05 [ VOL ADJ 00 ] SUB.W REAR LOW MID HIGH SUB.W 00 SUB.W 08 BEEP ON BEEP OFF LOW POWER HIGH POWER : Regulacja balansu dźwięku z przednich i tylnych głośników. : Regulacja balansu dźwięku z prawych i lewych głośników. : Uruchomienie wysokich i niskich częstotliwości w celu uzyskania dobrze zbalansowanego dźwięku przy niskim poziomie głośności. : Anulowanie. : Poziom regulacji głośności każdego źródła (z wyjątkiem tunera FM) należy ustawić w odniesieniu do poziomu głośności tunera FM. Poziom głośności zostanie automatycznie zwiększony lub zmniejszony po zmianie źródła. Przed ustawianiem wybierz odpowiednie źródło dźwięku. Komunikat VOL ADJ FIX pojawi się na ekranie, jeśli jako źródło zostanie wybrana opcja FM. : Należy wybrać, jeśli styki REAR LINE OUT są wykorzystywane do podłączania głośnika niskotonowego (za pośrednictwem wzmacniacza liniowego). : Należy wybrać, jeśli styki REAR LINE OUT są wykorzystywane do podłączania głośników (za pośrednictwem wzmacniacza liniowego). : Częstotliwości poniżej 7 Hz są wysyłane do subwoofera. : Częstotliwości poniżej 111 Hz są wysyłane do subwoofera. : Częstotliwości poniżej 157 Hz są wysyłane do subwoofera. : Regulacja poziomu wyjściowego subwoofera. [ SUB.W 04 ] : Włącza dźwięk naciskania przycisków. : Wyłącza dźwięk naciskanych przycisków. : VOLUME 00 VOLUME 30 (Należy wybrać tę opcję, jeśli maksymalna moc każdego głośnika jest niższa niż 50 W, aby zapobiec uszkodzeniu głośnika). : VOLUME 00 VOLUME 50 * 7 Jeśli używany jest system dwugłośnikowy, należy ustawić poziom balansu przód-tył na 00. * 8 Ta regulacja nie ma wpływu na wyjście głośnika niskotonowego. * 9 Wyświetlane tylko wówczas, jeśli tryb <L/O MODE> (tryb wyjścia liniowego) ustawiony jest na <SUB. W> (głośnik niskotonowy). * 10 Poziom głośności automatycznie zostanie zmieniony na VOLUME 30, jeśli ustawienie zostanie zmienione na <LOW POWER> przy poziomie głośności ustawionym na wyższy niż VOLUME 30.

27 Kategoria Pozycja menu Ustawienie do wyboru, [Ustawienia początkowe: Podkreślone] SRC SELECT USB * 14 AM * 11 AUX IN * 1 AUDIOBOOKS * 15 IPOD SWITCH * 15 BT AUDIO * 13 DRIVECHANGE AM ON AM OFF AUX ON AUX OFF BT AU ON BT AU OFF : Włącz AM wybierając źródło. : Wyłącz AM wybierając źródło. : Włącz AUX IN wybierając źródło. : Wyłącz AUX IN wybierając źródło. : Włącz BT FRONT/BT REAR wybierając źródło. : Wyłącz BT FRONT/BT REAR wybierając źródło. : Wybierz, aby zmienić napęd w przypadku podłączenia urządzenia z wieloma napędami do gniazda wejściowego USB (FRONT/REAR). NORMAL FASTER SLOWER HEAD MODE IPOD MODE EXT MODE * 16 : Możesz wybrać szybkość odtwarzania pliku dźwiękowego audiobooka w swoim ipodzie/ iphonie. Od ustawień odtwarzacza ipod/iphone zależy, która pozycja zostanie wczytana jako pierwsza. : Sterowanie odtwarzaniem z ipoda za pomocą jednostki głównej. : Sterowanie odtwarzaniem z ipoda za pomocą sterowania ipoda/iphone a. : Dźwięk dowolnych funkcji (muzyka, gry, aplikacje itp.) uruchomionych w podłączonym urządzeniu ipod/iphone jest emitowany przez głośniki podłączone do tego urządzenia. * 11 Wyświetla się tylko wtedy, gdy wybrano jakiekolwiek inne źródło niż AM. * 1 Wyświetla się tylko wtedy, gdy wybrano jakiekolwiek inne źródło niż AUX IN. * 13 Wyświetla się tylko wtedy, gdy wybrano jakiekolwiek inne źródło niż BT FRONT/BT REAR. * 14 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli źródłem jest USB FRONT/USB REAR. * 15 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli źródłem jest IPOD FRONT/IPOD REAR. * 16 W trybie <EXT MODE>, na wyświetlaczu zawsze pojawia się komunikat EXT MODE. Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu Podstawowa obsługa Ogólne Jeśli zasilanie zostanie wyłączone podczas odtwarzania utworu, ponowne odtwarzanie rozpocznie się od miejsca, w którym zakończone zostało odtwarzanie w momencie wyłączenia. Jeśli w ciągu 60 sekund od naciśnięcia przycisku MENU nie zostanie wykonana żadna czynność, operacja zostanie anulowana. Obsługa tunera Zapamiętywanie stacji Podczas przeszukiwania funkcją SSM... Wszystkie wcześniej zaprogramowane stacje zostaną skasowane i zapamiętane na nowo. Po zakończeniu funkcji SSM automatycznie wybrana zostanie stacja zapisana w pozycji o najmniejszym numerze. Podczas ręcznego programowania stacji, poprzednio zaprogramowana stacja będzie skasowana w momencie zapamiętania innej stacji pod tym samym numerem. POLSKI 7

28 Obsługa FM Radio Data System Funkcja Network-Tracking Reception wymaga dwóch typów sygnału Radio Data System PI (Programme Identification) i AF (Alternate Frequency), aby poprawnie działać. Po odebraniu sygnału wiadomości drogowych za pomocą funkcji Odbioru informacji drogowych w tle, poziom głośności zmieni się automatycznie na poziom uprzednio zaprogramowany (opcja TA VOLUME), jeśli aktualny jest niższy od zaprogramowanego. Gdy funkcja Alternative Frequency Reception jest aktywna (i opcja AF wybrana), funkcja Network-Tracking Reception jest również automatycznie włączana. Płyta/USB obsługa Uwaga dotycząca odtwarzania płyt typu DualDisc Strona nie będąca nośnikiem DVD płyty typu DualDisc nie jest zgodna ze standardem Compact Disc Digital Audio. Nie jest zalecane odtwarzanie stron nie będących nośnikiem DVD płyt typu DualDisc na odtwarzaczu JVC. Ogólne Odtwarzacz został zaprojektowany do odtwarzania płyt CD/CD Text i CD-R (nagrywalne)/cd-rw (wielokrotnego zapisu) w formacie audio CD (CD-DA), MP3 oraz WMA. Jeśli podczas słuchania płyty zostanie zmienione źródło, odtwarzanie zostanie zatrzymane. Po następnym wybraniu CD jako źródła odtwarzanie rozpocznie się w tym samym miejscu, w którym zostało zatrzymane. Jeśli płyta została włożona odwrotną stroną, na wyświetlaczu pojawiają się kolejno słowa PLEASE i EJECT. Naciśnij 0, aby wysunąć płytę. Jeśli wysunięta płyta nie zostanie wyjęta w ciągu 15 sekund, zostanie ona automatycznie ponownie załadowana do szczeliny, co zapobiegnie jej zakurzeniu. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Płyty MP3 i WMA zawierają ścieżki (słowa plik i ścieżka będą używane zamiennie) zebrane w folderach. Podczas szybkiego przewijania płyt MP3 i WMA słychać tylko niewyraźny dźwięk. Odtwarzanie płyty CD-R lub CD-RW Można używać tylko zamkniętych płyt CD-R lub CD-RW. Urządzenie może odtwarzać tylko pliki typu, jaki został pierwszy wykryty na płycie, jeśli zawiera ona zarówno pliki CD (CD-DA), jak i MP3/WMA. Można odtwarzać płyty wielosesyjne, jednak niezamknięte sesje będą pominięte. Niektóre płyty CD-R lub CD-RW mogą nie być odtwarzane ze względu na ich charakterystykę lub z następujących powodów: Płyta jest brudna lub porysowana. Na soczewce lasera wewnątrz radioodtwarzacza skropliła się para. Soczewka lasera jest brudna. Pliki zapisano na płycie CD-R/CD-RW metodą Packet Write. Warunki zapisu są nieodpowiednie (brak danych, itp.) lub nośnik jest uszkodzony (poplamiony, porysowany, wygięty, itp.). Płyty CD-RW mogą wymagać dłuższego czasu odczytu, ponieważ stopień odbijania światła tych płyt jest niższy niż zwykłych płyt CD. Nie należy używać następujących płyt CD-R lub CD-RW: Z nalepkami, etykietami lub paskami zabezpieczającymi na powierzchni. Z etykietami, na których można wykonywać nadruk drukarką atramentową. Używanie takich płyt w warunkach wysokiej temperatury lub wilgotności może prowadzić do błędnego odtwarzania lub uszkodzenia urządzenia. 8 POLSKI

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KW-R500/KW-R400 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. / Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

KD-R412 / KD-R411 KD-R35 / KD-R312 / KD-R311

KD-R412 / KD-R411 KD-R35 / KD-R312 / KD-R311 W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

Интернет-магазин автотоваров

Интернет-магазин автотоваров ТЕЛЕФОНЫ (044) 360-7-130 (050) 336-0-130 (063) 788-0-130 (067) 233-0-130 (068) 282-0-130 Интернет-магазин автотоваров ICQ 294-0-130 597-0-130 SKYPE km-130 АВТОМАГНИТОЛЫ Магнитолы Медиа-ресиверы и станции

Διαβάστε περισσότερα

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

KW-XR411 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KW-XR411 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SD63 POLSKI РУCCKИЙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4.

Διαβάστε περισσότερα

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15.

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Ξεκινήστε εδώ Zacznij tutaj 1 2 Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Αφαιρέστε τη συσκευασία Rozpakuj Ważne: Nie podłączaj kabla USB przed

Διαβάστε περισσότερα

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 2-580-011-73(1) Mini HI-FI Component System Instrukcja obsługi PL Návod k obsluze CZ Használati útmutató HU Οδηγίες λειτουργίας GR MHC-GX555/GX355/GX255 MHC-RG575S/RG475S/RG470/ RG270/RG170 2005 Sony Corporation

Διαβάστε περισσότερα

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;.

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;. EGZAMIN NA POZIOMIE B1 Z JĘZYKA GRECKIEGO TEST 1: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (PYTANIA 1-10, 25 punktów) 1.1. PYTANIA 1-5, 10 punktów Usłyszysz dwukrotnie fragmenty rozmowy rekrutacyjnej, przed jej wysłuchaniem

Διαβάστε περισσότερα

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 Podręcznik czynności wstępnych Οδηγός έναρξης Vodič za prve korake HP Deskjet Ink Advantage 4615 PL Skanuj, aby dowiedzieć się więcej! Może obowiązywać standardowa opłata

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET Przewodnik Czynności Wstępnych Guía de instalación inicial Guia de Pimeiros Passos Οδηγός έναρξης χρήσης G510

OFFICEJET Przewodnik Czynności Wstępnych Guía de instalación inicial Guia de Pimeiros Passos Οδηγός έναρξης χρήσης G510 OFFICEJET 4500 Przewodnik Czynności Wstępnych Guía de instalación inicial Guia de Pimeiros Passos Οδηγός έναρξης χρήσης G510 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET 6600/6700 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309 Początek Ξεκινήστε εδώ 1 Użytkownicy korzystający z kabla USB : nie należy podłączać kabla USB przed wyświetleniem monitu. Χρήστες με καλώδιο USB : Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η προτροπή.

Διαβάστε περισσότερα

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Queens MP56 7 646 583 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Queens MP56 7 646 583 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Queens MP56 7 646 583 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης Inhalt Περιεχόμενα Για αυτές τις οδηγίες...5 Για την ασφάλειά σας...5 Βασικός εξοπλισμός...6 Εγγύηση...6

Διαβάστε περισσότερα

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu.

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu. Television Instrukcja obsługi PL Návod k použití CZ Návod na obsluhu Kezelési útmutató Instrucţiuni de utilizare Инструкции за експлоатация Οδηγίες λειτουργίας Kullanma Kılavuzu SK HU RO BG GR TR KDL-48WD65x

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET PRO 8600 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 6500A. Przewodnik Czynności Wstępnych Guía de instalación inicial Guia de Pimeiros Passos Οδηγός έναρξης χρήσης E710

OFFICEJET 6500A. Przewodnik Czynności Wstępnych Guía de instalación inicial Guia de Pimeiros Passos Οδηγός έναρξης χρήσης E710 OFFICEJET 6500A Przewodnik Czynności Wstępnych Guía de instalación inicial Guia de Pimeiros Passos Οδηγός έναρξης χρήσης E710 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Διαβάστε περισσότερα

Βάση-Δέκτης CD για Smartphone με Bluetooth

Βάση-Δέκτης CD για Smartphone με Bluetooth Βάση-Δέκτης CD για Smartphone με Bluetooth Οδηγίες Χρήσης G79 Για να ακυρώσετε την επίδειξη (DEMO), δείτε στη σελίδα 6. XSP-NBT Για λόγους ασφαλείας, φροντίστε να εγκαταστήσετε αυτή τη μονάδα στο ταμπλό

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating User Guide TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C6200 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C6200 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C6200 All-in-One series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1 GENEVA Sound System Model M - L - XL GENEVA www.apopsissound.gr 1 . : μ, μ, μ μ. μ μ. μ 1). 2). 3). 4). 5) μ. 6) μ μ μ. 7) μ. μ μ. 8) μ μ μ, μ, μ, ( μ μ μ ) μ. 9) μ μ μ μ. 10) μ μ. 11) μ μ μ μ. 12) μ,

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-865-670-41 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu GB PL CZ GR TR For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart Premium Fax C309 series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Περιγραφή προϊόντος. tryb AUX IN

Ελληνική έκδoση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Περιγραφή προϊόντος. tryb AUX IN Πολυτελές Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Wi-Fi, MM220 Sweex Εισαγωγή Μην εκθέτετε το Πολυτελές Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Wi-Fi Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C8100 All-in-One series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

KD-R322/KD-R321 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KD-R322/KD-R321 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-103BT/CDE-104BTi. MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-102Ri. MP3 CD Receiver CDE-101R/CDE-101RM

MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-103BT/CDE-104BTi. MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-102Ri. MP3 CD Receiver CDE-101R/CDE-101RM FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

KDC-BT73DAB KDC-BT53U KDC-5057SD

KDC-BT73DAB KDC-BT53U KDC-5057SD KDC-BT73DAB KDC-BT53U KDC-5057SD ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 2012 JVC KENWOOD Corporation Greek/00 (KEE) 13Stepup_QSG_E_ELL.indd 1 2013/01/10 12:2 Περιεχόμενα Πριν τη χρήση Σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C3100 All-in-One series

HP Photosmart C3100 All-in-One series HP Photosmart C3100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-864-874-31 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu EN PL CZ GR TU For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart D7200 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart D7200 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart D7200 series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-864-424-31 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu EN PL CZ GR TU For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k použití a montáži Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart D7400 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart D7400 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart D7400 series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-865-674-41 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu GB PL CZ GR TR For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F300 All-in-One series

HP Deskjet F300 All-in-One series HP Deskjet F300 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Põhijuhend www.hp.com/support 021 672 280 Argentina (Buenos Aires) Argentina Australia 54-11-4708-1600 0-800-555-5000

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-550-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

KDC-BT44U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KDC-BT44U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-BT44U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2013 JVC KENWOOD Corporation GET0974-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KWD_KDC_BT44U_EWE0_[JKNL].indd 1 30/12/2013 1:49:15 PM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Air-to-Water Heatpump Model No. Indoor Unit WH-SDC07H3E5 WH-SDC09H3E5 Outdoor Unit WH-UD07HE5 WH-UD09HE5 Instrukcja obsługi 2-27 Pompa ciepła powietrze-woda Dziękujemy za zakup produktu

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Air-to-Water Hydromodule + Tank Model No. Indoor Unit WH-ADC0309H3E5B Outdoor Unit WH-UD03HE5-1 WH-UD05HE5-1 WH-UD07HE5-1 WH-UD09HE5-1 Manufactured by: Panasonic Appliances Air-Conditioning

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4100 All-in-One series

HP Photosmart C4100 All-in-One series HP Photosmart C4100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Utylizacja opakowań. Spis treści. Utylizacja zużytych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Utylizacja opakowań. Spis treści. Utylizacja zużytych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

KMM-BT34 KMM-302BT KMR-M308BTE ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KMM-BT34 KMM-302BT KMR-M308BTE ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-BT34 KMM-302BT KMR-M308BTE ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2013 JVC KENWOOD Corporation GET0994-Greek/00 (JKNL) CoverSafety_JS_KWD_KMM_BT34_EN_GR.indd 1 25/11/2013 2:11:34 PM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οριζόντιος καταψύκτης Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička Frysbox ECN21105W 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειρισμός μέσω ΑΡΡ. Επίλυση προβλημάτων. Προδιαγραφές

Τηλεχειρισμός μέσω ΑΡΡ. Επίλυση προβλημάτων. Προδιαγραφές Εγχειρίδιο χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πριν αρχίσετε Προφυλάξεις ασφαλείας Απαιτήσεις δικτύου Εμφάνιση και Περιγραφή Κουμπιών Αρχίζοντας Περι της Μουσικής Ροής UPnP Λειτουργία DLNA Λειτουργίες τουcr-2003

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Instrukcja obsługi Manual de utilizare Інструкція

Οδηγίες Χρήσης Instrukcja obsługi Manual de utilizare Інструкція EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης PL Instrukcja obsługi 15 Chłodziarko-zamrażarka RO Manual de utilizare 28 Frigider cu congelator UK Інструкція 40 Холодильник-морозильник S83920CMXF 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Довідник користувача ДУХОВКА Зміст. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 1041L P 0 X/HA.

Довідник користувача ДУХОВКА Зміст. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 1041L P 0 X/HA. FK 0L P 0 X/HA Iталiиська Довідник користувача ДУХОВКА Зміст Довідник користувача, Запобіжні заходи, Допомога, Опис приладу,5 Опис приладу,8 Установлення,7 Запуск і використання,9 Програми, Запобіжні заходи

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-861-721-31 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu EN PL CZ GR TU For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Ελληνικά.................. 47 По-русски................. 51 Po polsku................ 55 2 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 4 1. Αριστερό περιφερειακό ηχείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 04L P.0 X/HA S Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη,4 Περιγραφή της συσκευής,5 Περιγραφή της συσκευής,7 Εγκατάσταση,4 Εκκίνηση και χρήση,6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,8

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating Installation Guide For a large print version of these instructions please call Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Język biznesu List. List - Adres

Język biznesu List. List - Adres - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Mr. Adam Smith Smith's

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Στο δρόμο. Στο δρόμο - Τόπος. Zgubiłem/Zgubiłam się. Όταν δεν ξέρετε που είστε

Ταξίδι Στο δρόμο. Στο δρόμο - Τόπος. Zgubiłem/Zgubiłam się. Όταν δεν ξέρετε που είστε - Τόπος Zgubiłem/Zgubiłam się. Όταν δεν ξέρετε που είστε Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie? Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης ς σε χάρτη Gdzie jest? Ερώτηση για συγκεκριμένη...

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2014 JVC KENWOOD Corporation GET0965-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KWD_KDC_461U_JKNL.indd 1 15/1/2014 4:52:43 PM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EC2630AOW1. EL Οριζόντιος καταψύκτης Οδηγίες Χρήσης 2 PL Zamrażarka skrzyniowa Instrukcja obsługi 16

EC2630AOW1. EL Οριζόντιος καταψύκτης Οδηγίες Χρήσης 2 PL Zamrażarka skrzyniowa Instrukcja obsługi 16 EC2630AOW1 EL Οριζόντιος καταψύκτης Οδηγίες Χρήσης 2 PL Zamrażarka skrzyniowa Instrukcja obsługi 16 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 2 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

KDC-BT34U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KDC-BT34U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-BT34U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2013 JVC KENWOOD Corporation GET0998-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KDC-BT34U_EN[JKNL].indd 1 21/11/2013 9:10:21 AM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALIMENTATION FONCTIONS DE BASE FONCTIONS DE BASE TUNER NUMÉRIQUE CAUTION

ALIMENTATION FONCTIONS DE BASE FONCTIONS DE BASE TUNER NUMÉRIQUE CAUTION MP- Soundmachine Z x R UM- D-CES DIIT REMO REPET SERCH SS ND x RUM P Z C x -- : Pagina MP- Soundmachine Z Oθ"νη την κατάσταση της ( είτε ) SOURCE επιλογή της STNDY y διακ πτης ενεργοποίησης ενεργοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ 2-DIN MULTIMEDIA- MIRRORING

ΜΟΝΤΕΛΟ 2-DIN MULTIMEDIA- MIRRORING 2-DIN MULTIMEDIA- MIRRORING KW-V51BTE ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οθόνη Multimedia αφής 7" WVGA/LED HDMI/MHL Mirroring * Δυνατότητα πλοήγησης μέσω smartphone iphone/android JVC Smartphone Control For Android

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz za chwilę krótki tekst informację na pewien temat. Zapoznaj się

Διαβάστε περισσότερα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Gdzie mogę znaleźć formularz? Gdzie mogę znaleźć formularz? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark TP4 / TP5 Electronic Programmable Room Thermostat Certification Mark User & Installation Instructions INDEX GB ES Installation Instructions 3-7 User Instructions 8-23 Instrucciones de instalación 4-28

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-865-678-41 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu GB PL CZ GR TR For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska. Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska. Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο, - Wstęp angielski Dear Mr. President, grecki Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Αγαπητέ κύριε, Formalny, odbiorcą jest

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μοντέλου: CA-2789BT Οδηγίες χρήσης. Ηχοσύστημα Αυτοκινήτου, A2DP Bluetooth Αναπαραγωγή MP3/WMA, FM με RDS ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO

Αρ. Μοντέλου: CA-2789BT Οδηγίες χρήσης. Ηχοσύστημα Αυτοκινήτου, A2DP Bluetooth Αναπαραγωγή MP3/WMA, FM με RDS ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ ΛΕΥΚΟ ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤ. ΛΕΥΚΟ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ISO ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ISO ΒΥΣΜΑ Α: 1. Μ/Δ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp grecki Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, angielski Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Αγαπητέ κύριε, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest

Διαβάστε περισσότερα

эксплуатации Πλυντήριο πιάτων Zmywarka Посудомоечная машина Umývačka riadu Myčka nádobí ZDF3010

эксплуатации Πλυντήριο πιάτων Zmywarka Посудомоечная машина Umývačka riadu Myčka nádobí ZDF3010 EL Οδηγίες Χρήσης 2 PL Instrukcja obsługi 21 RU Инструкция по 40 эксплуатации SK Návod na používanie 60 CS Návod k použití 76 Πλυντήριο πιάτων Zmywarka Посудомоечная машина Umývačka riadu Myčka nádobí

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 01/11/2010 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. Πρωτ.: 12183

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 01/11/2010 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. Πρωτ.: 12183 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 0//200 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ Πρωτ: 283 Τμήμα :Προμηθειών Ταχ Δ/νση :Παν/πολη Ρεθύμνου Πληροφορίες :Σ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Τηλέφωνο :283077929

Διαβάστε περισσότερα

Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I.

Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I. Installer and user manual Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I. PL SL HR INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO PRIRUČNIK ZA MONTAŽU

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-564-746-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Πρόσθετες πληροφορίες και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που

Διαβάστε περισσότερα

KD-R90BT CD RECEIVER / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / CD KD-R90BT راديو مع مشغل / CD گيرنده سی دی INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KD-R90BT CD RECEIVER / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / CD KD-R90BT راديو مع مشغل / CD گيرنده سی دی INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KD-R90BT راديو مع مشغل / CD گيرنده سی دی لا لغاء استعراض شاشة العرض راجع صفحة ٤. / برای لغو نمايشگر به صفحه ۴ مراجعه نماي يد. لعمليات التركيب والتوصيلات يرجى مراجعة كتيب التعليمات المنفصل. برای نصب و متصل

Διαβάστε περισσότερα

KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY

KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY 2013 JVC KENWOOD Corporation GET0961-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KDC-361U[JKNL]f.indd

Διαβάστε περισσότερα

HTS5540 HTS5550. EN User manual. NL Gebruiksaanwijzing. DA Brugervejledning. PL Instrukcja obs ugi. DE Benutzerhandbuch. PT Manual do utilizador

HTS5540 HTS5550. EN User manual. NL Gebruiksaanwijzing. DA Brugervejledning. PL Instrukcja obs ugi. DE Benutzerhandbuch. PT Manual do utilizador Register your product and get support at www.philips.com/welcome HTS5540 HTS5550 EN User manual DA Brugervejledning DE Benutzerhandbuch ES Manual del usuario NL Gebruiksaanwijzing PL Instrukcja obsugi

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη φορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ FH 0 0 IX/HA Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη, Περιγραφή της συσκευής,6 Περιγραφή της συσκευής,7 Εγκατάσταση,8 Εκκίνηση και χρήση,0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Stereo Bluetooth Headset HBH-DS980

Stereo Bluetooth Headset HBH-DS980 Stereo Bluetooth Headset HBH-DS980 Wersja polska Ελληνικά Türkçe Magyar Contents Wersja polska... 3 Ελληνικά... 23 Türkçe... 44 Magyar... 62 Declaration of conformity... 83 1 Wersja polska Wstęp... 5 Pierwsze

Διαβάστε περισσότερα

Electronic Kitchen Scale User s manual Ηλεκτρονική Ζυγαριά Κουζίνας Οδηγίες χρήσεως

Electronic Kitchen Scale User s manual Ηλεκτρονική Ζυγαριά Κουζίνας Οδηγίες χρήσεως ON/OFF /TARE 42 g WEIGHT MILK WATER MODE EN ΕΛ Electronic Kitchen Scale User s manual Ηλεκτρονική Ζυγαριά Κουζίνας Οδηγίες χρήσεως EN Electronic Kitchen Scale User s manual Dear Customer: Thank you for

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-861-510-31 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu EN PL CZ GR TU For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα