ΙΙ. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. ιάρκεια Προγράµµατος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΙ. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. ιάρκεια Προγράµµατος"

Transcript

1 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στο ήµο Ηρακλείου Κρήτης, στο Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ Κρήτης), στην περιοχή «Βασιλικά Βουτών», και µε κεντρικά γραφεία διοίκησης στην Παλλήνη Αττικής (Προέκταση οδού Μάνης, Τ.Κ , Κάντζα, Παλλήνη (εφεξής καλούµενη χάριν συντοµίας ως «Forthnet»), διοργανώνει στο πλαίσιο της προώθησης των προϊόντων της την προωθητική ενέργεια µε τίτλο «Forthnet Play and Win» (εφεξής το «Πρόγραµµα») σε συνεργασία µε την εταιρία «InternetQ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Τροίας, αριθµός 17, (εφεξής «InternetQ») Η προωθητική ενέργεια είναι ένα παιχνίδι κουιζ που οι συνδροµητές παίζουν από το σταθερό και το κινητό τους τηλέφωνο για να κερδίσουν τα ώρα και διοργανώνεται από την InternetQ και τη Forthnet (εφεξής οι ιοργανωτές). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι»), οι οποίοι έχουν κατατεθεί στην συµβολαιογράφο Ανδροµάχη Γκίκα, Ηλία Γκίκα 12, Κορωπί 14, Αθήνα, τηλ είναι ο καθορισµός των όρων συµµετοχής στο Πρόγραµµα, των κληρώσεων και της ανάδειξης των νικητών. Οποιοσδήποτε συµµετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαµβάνει µε έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στην προαναφερόµενη Συµβολαιογράφο. Η Forthnet και η InternetQ διατηρούν το δικαίωµα να τροποποιούν µονοµερώς τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, καθώς και να παρατείνουν τη διάρκεια του Προγράµµατος ή να ακυρώσουν αυτό, κατόπιν προηγούµενης ανακοίνωσης. Κάθε τροποποίηση θα κατατίθεται στη Συµ/φο στην οποία έχουν κατατεθεί οι Αναλυτικοί Όροι, και θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος Η συµµετοχή του χρήστη της Υπηρεσίας στο Πρόγραµµα συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Κάθε αποστελλόµενο SMS και τηλεφωνική κλήση θα παραλαµβάνεται από ειδικά διαµορφωµένη πλατφόρµα. ΙΙ. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. ιάρκεια Προγράµµατος

2 Ως συνολική διάρκεια του Προγράµµατος ορίζεται το διάστηµα από την 18/11/2011 και ώρα 00:00:01 (έναρξη) έως την 26/1/2011 και ώρα 12:00:00 (λήξη) (εφεξής η «ιάρκεια»), µε την επιφύλαξη των παραπάνω οριζόµενων σχετικά µε την δυνατότητα ανάκλησης, παράτασης ή µείωσης της διάρκειας του Προγράµµατος. 2. ιάρκεια παροχής Υπηρεσίας Wallpapers ιευκρινίζεται ρητά ότι η Υπηρεσία παρέχεται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από τη ιάρκεια του Προγράµµατος και η διάρκεια και ο τρόπος παροχής της καθορίζεται στην ιστοσελίδα οι δε χρήστες αυτής, αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής της. 3. ικαίωµα Συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχει κάθε συνδροµητής σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας (συµβολαίου ή καρτοκινητής), ο οποίος έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο χρήστης της σύνδεσης είναι ανήλικος, θεωρείται ότι στο Πρόγραµµα συµµετέχει ο Συνδροµητής ο οποίος είναι και ο µόνος ο οποίος µπορεί να λάβει τα ώρα που αναφέρονται στο άρθρο 7 των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Οι ιοργανώτριες θεωρούν ότι αυτοί που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα έχουν την νόµιµη έγκριση ή εξουσιοδότηση του συνδροµητή της σύνδεσης από την οποία εστάλη SMS ή πραγµατοποίησαν τηλεφωνική κλήση στο 5ψήφιο 14584, και έλαβαν µέρος στο Πρόγραµµα. ιευκρινίζεται περαιτέρω ότι όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα θα πρέπει να έχουν κάνει χρήση της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους αυτής και σύµφωνα µε τα παρακάτω αναφερόµενα. 4. Εξαιρέσεις Από το ιαγωνισµό αποκλείονται όσοι εµπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: οι εργαζόµενοι των ιοργανωτών και των θυγατρικών ή/και συνδεδεµένων µε αυτούς εταιρειών, τα πρόσωπα που εµπλέκονται άµεσα στη διαχείριση του εν λόγω ιαγωνισµού, οι σύζυγοι και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω προσώπων σε πρώτο (α ) και δεύτερο (β ) βαθµό.

3 Για τους ανήλικους (κάτω των 18 ετών) τεκµαίρεται ότι συµµετέχουν στο ιαγωνισµό έχοντας λάβει την προηγούµενη συναίνεση των προσώπων που ασκούν κατά νόµο τη γονική µέριµνα άλλως την επιµέλεια αυτών. 5. Τρόπος Εγγραφής και Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Για τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα απαιτείται, η χρήση της Υπηρεσίας. Όλοι οι συνδροµητές (εφεξής «Συµµετέχοντες») οι οποίοι κάνουν χρήση της Υπηρεσίας και έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν wallpapers στέλνοντας SMS στο 5ψήφιο (1,48 /SMS µε ΦΠΑ),, συµµετέχουν αυτόµατα, χωρίς καµία επιπλέον χρέωση, στο Πρόγραµµα. Κάθε SMS που στέλνει o Συµµετέχων καταχωρείται σε ειδικό ηλεκτρονικό σύστηµα (εφεξής «Σύστηµα») που τηρεί η InternetQ. Αρχικά, όσοι επιθυµούν να έχουν πρόσβαση και να αποκτήσουν wallpapers µέσω της Υπηρεσίας, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήµατα: Βήµα 1: Είσοδος/Αίτηση Εγγραφής στην Υπηρεσία Ο Συνδροµητής/Χρήστης θα πρέπει να αποστείλει ένα µήνυµα (SMS) γράφοντας ΕΥΡΩ (EURO), χρέωσης 1,48 /SMS συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, στον σύντοµο κωδικό Κάθε SMS που στέλνεται στο 5ψήφιο, αναλογεί σε ένα credit, που αντιστοιχεί σε 1 wallpaper. Με το πρώτο αυτό SMS ο Συνδροµητής/Χρήστης µπορεί να συνδεθεί στο m.evro.gr και, συµπληρώνοντας τον αριθµό του κινητού του. Η Υπηρεσία, του επιστρέφει γραπτό µήνυµα (SMS), χωρίς χρέωση, στο κινητό του ένα µοναδικό κωδικό (PIN) και ένα wap link, από το οποίο µπορεί να κατεβάζει καθ ολη τη διάρκεια του διαγωνισµού το περιεχόµενο. Ο συνδροµητής ενεργοποιεί το link το οποίο έχει λάβει σε δωρεάν γραπτό µήνυµα, συµπληρώνει τον κωδικό (pin) που του έχει σταλεί και εισέρχεται στη συλλογή µε τα wallpapers. Απαιτείτε ενεργοποιηµένη σύνδεση του Wap / GPRS στο κινητό του. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει αναλυτικά είναι η εξής: Επιλέγει το wallpaper που θέλει να αποκτήσει και πατάει το κουµπί Download Στη συνέχεια το wallpaper έρχεται στο κινητό του µέσω δωρεάν γραπτού µηνύµατος που περιέχει το σχετικό link.

4 Από το σηµείο αυτό και µετά ο συνδροµητής µπορεί να µπαίνει στο website/wapsite, να εισάγει τοn αριθµό κινητού του «MSISDN» του και τον κωδικό του και να κατεβάζει wallpapers Οι προϋποθέσεις για να «κατεβάσει» ένας συνδροµητής ένα wallpaper είναι: να είναι συνδροµητής κινητής τηλεφωνίας να έχει συλλέξει τουλάχιστον 1 credit στέλνοντας SMS Nova στον 5ψήφιο να µπει στο ειδικό website / wapsite (m.evro.gr ) τoυ Προγράµµατος και να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες να είναι κάτοχος κινητού τηλεφώνου συµβατού µε τεχνολογίες mobile Internet (GPRS / WAP). H υπηρεσία δεδοµένων πρέπει να είναι ενεργή και το κινητό να έχει αποθηκευµένες τις όποιες ρυθµίσεις απαιτούνται. Ο συνδροµητής πρέπει να είναι εντός εµβέλειας δικτύου κινητής Για την εγγραφή στην Υπηρεσία και στο Πρόγραµµα κάθε Συµµετέχων αποδέχεται τους όρους χρήσης αυτής καθώς και τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, οι οποίοι είναι ανηρτηµένοι στην ιστοσελίδα Σηµειώνεται ότι εκτός από τη χρέωση αποστολής του µηνύµατος (SMS) προς το (1,48 /SMS µε ΦΠΑ), κάθε Συµµετέχων χρεώνεται και για την µεταφορά δεδοµένων (WAP / GPRS ή Internet µέσω κινητού τηλεφώνου) για να «κατεβάσει» το αντίστοιχο wallpaper στο κινητό του. Για τις χρεώσεις µεταφοράς δεδοµένων ισχύει ο εκάστοτε τιµοκατάλογος της παρόχου κινητής ανάλογα µε το Οικονοµικό Πρόγραµµα που είναι ενταγµένη η σύνδεση του Συµµετέχοντα. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τις χρεώσεις για χρήση WAP GPRS ή Internet µέσω κινητού τηλεφώνου µπορείτε να δείτε στη σελίδα του κάθε παρόχου κινητής τηλεφωνίας Βήµα 2: Είσοδος/Αίτηση Εγγραφής στο Πρόγραµµα Με την αποστολή κάθε γραπτού µηνύµατος (SMS) στο κατά τη διάρκεια του Προγράµµατος κάθε συνδροµητής συµµετέχει αυτοµάτως και στο Πρόγραµµα. Με το πρώτο SMS ο Συµµετέχων λαµβάνει απαντητικά µηνύµατα όπου του ανακοινώνονται τα ώρα του Προγράµµατος, η χρέωση ανά µήνυµα (SMS), η ενηµέρωση ότι υπάρχει χρέωση για τη µεταφορά δεδοµένων για το κατέβασµα του

5 wallpaper, η δυνατότητα και η διαδικασία για τη µη λήψη προωθητικών µηνυµάτων, το τηλέφωνο Επικοινωνίας και η ιστοσελίδα του Προγράµµατος, τα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας και σύντοµες οδηγίες για το Πρόγραµµα. Στη συνέχεια, κάθε Συµµετέχων θα λαµβάνει ερωτήσεις στις οποίες εφόσον επιθυµεί θα απαντά. Κάθε αποστολή SMS στον πενταψήφιο 14584, στο πλαίσιο του Προγράµµατος ή/και της Υπηρεσίας, χρεώνεται µε 1,48 /SMS µε ΦΠΑ. Την επόµενη ηµέρα που θα συµµετάσχει ο Συµµετέχων, του ζητείται να στείλει ένα SMS -χρέωσης 1,48 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ- µε το όνοµα του. Όλα τα ονόµατα γίνονται δεκτά εκτός από «ύβρεις» ή άλλου είδους προσβλητικές φράσεις. Όταν ο Συµµετέχων αποστείλει το όνοµα του θα λάβει ως επιβράβευση 20 πόντους οι οποίοι αντιστοιχούν σε 20 συµµετοχές στον πίνακα κλήρωσης, καθώς και την επόµενη ερώτηση του Προγράµµατος. Η αποστολή του ονόµατος του είναι προαιρετική. Αν ο Συµµετέχων δε στείλει το όνοµα του, µετά από λίγο λαµβάνει αυτοµάτως την επόµενη ερώτηση. Για κάθε ερώτηση θα υπάρχουν δύο αριθµηµένες απαντήσεις (µία σωστή και µία λάθος), υπό µορφή πολλαπλής επιλογής. Ο Συµµετέχων καλείται να πληκτρολογήσει 1 ή 2, ανάλογα µε το ποια απάντηση θεωρεί ότι είναι σωστή. Στη συνέχεια ο Συµµετέχων θα λαµβάνει την επόµενη ερώτηση και ούτω καθ εξής. Για κάθε ερώτηση που απαντάει, ο Συµµετέχων λαµβάνει δωρεάν SMS που τον ενηµερώνει αν η απάντηση που έδωσε ήταν σωστή ή λάθος και τους πόντους που έχει συγκεντρώσει µέχρι εκείνη τη στιγµή καθώς και την επόµενη ερώτηση. Με το πρώτο SMS ο Συµµετέχων κερδίζει 5 πόντους. Στη συνέχεια, για κάθε ερώτηση που απαντά κερδίζει ανάλογα µε το αν έχει απαντήσει σωστά ή λάθος. Αν οι απαντήσεις που δίνει είναι σωστές τότε κερδίζει κατά ελάχιστον κάθε φορά 10 πόντους (και κάθε ένα µήνυµα θα αντιστοιχεί σε ένα wallpaper). Αν οι απαντήσεις είναι λάθος τότε κερδίζει µόνο 5 πόντους (και κάθε ένα µήνυµα θα αντιστοιχεί σε ένα wallpaper). Κλήση στον Πενταψήφιο Κάθε Συνδροµητής εφόσον επιθυµεί να συµµετέχει στο Πρόγραµµα, µπορεί να καλέσει από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο τον πενταψήφιο η χρέωση του οποίου είναι1,03 /λεπτό από σταθερό και 1,55 /λεπτό από κινητό. Με την κλήση του στο ο Συµµετέχων λαµβάνει τα ενηµερωτικά εισαγωγικά µηνύµατα που αναφέρονται στα ώρα του Προγράµµατος,στη χρέωση ανά λεπτό και λαµβάνει αυτόµατα 5 πόντους. Βήµα 1: Είσοδος/Αίτηση Εγγραφής στην Υπηρεσία

6 Για να είναι έγκυρη η συµµετοχή του χρήστη στο Πρόγραµµα θα πρέπει να καλεί από σταθερό η κινητό τηλέφωνο χωρίς απόκρυψη. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχει τη δυνατότητα ακολουθώντας τις οδηγίες του συστήµατος να εισάγει µονός του τον αριθµό της τηλεφωνικής σύνδεσης από την οποία καλεί. Περίοδοι επιβράβευσης Στο Πρόγραµµα υπάρχουν Περίοδοι - Φάσεις Επιβράβευσης όπου ο Συµµετέχων µπορεί να κερδίσει ακόµη περισσότερους πόντους. Όλοι οι Συµµετέχοντες συναντούν ακριβώς τις ίδιες Περιόδους-Φάσεις Επιβράβευσης ώστε να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να κερδίσουν. Οι Περίοδοι Επιβράβευσης εξαρτώνται από τη µέρα συµµετοχής στο Πρόγραµµα. Η πρώτη ηµέρα εγγραφής και συµµετοχής στο Πρόγραµµα κάθε Συµµετέχοντα θεωρείται η Ηµέρα Συµµετοχής του Νο1. Η επόµενη ηµέρα κατά την οποία θα συµµετέχει, ακόµα κι εάν αυτή είναι 4 ηµέρες µετά την προηγούµενη, αυτή θα είναι η Ηµέρα Συµµετοχής του Νο 2, κ.ο.κ. Οι Περίοδοι Επιβράβευσης βασίζονται σε ηµέρες συµµετοχής, και όχι σε ηµερολογιακές ηµέρες. Έχουν ηµερολογιακή διάρκεια, δηλαδή αρχίζουν από τη στιγµή αποστολής του γραπτού µηνύµατος και λήγουν στις 24:00 της ίδιας ηµέρας. Περίοδος Επιβράβευσης 1 Ο Συµµετέχων θα λαµβάνει µήνυµα (SMS) που θα τον ενηµερώνει για την έναρξη της Περιόδου Επιβράβευσης και θα του δίνει οδηγίες σχετικά µε την συµµετοχή σε αυτήν. Κατά την Περίοδο Επιβράβευσης 1, το bonus των πόντων των σωστών απαντήσεων αυξάνει κατά 10. ηλαδή, Το bonus της πρώτης ερώτησης είναι 10 πόντοι. Το bonus της δεύτερης ερώτησης είναι 20 πόντοι. Το bonus της τρίτης ερώτησης είναι 30 πόντοι. Οι πόντοι που δίνει η κάθε ερώτηση συνεχίζουν να αυξάνονται, ασχέτως µε το αν ο συµµετέχων θα απαντήσει σωστά ή όχι.

7 Περίοδος Επιβράβευσης 2 Κάθε Συµµετέχων θα λαµβάνει µήνυµα (SMS) που θα τον ενηµερώνει για την έναρξη της Περιόδου Επιβράβευσης και θα του δίνει οδηγίες σχετικά µε την συµµετοχή σε αυτήν. Ο Συµµετέχων στην Περίοδο αυτή θα έχει συγκεκριµένη χρονική, από τη λήψη του ενηµερωτικού µηνύµατος (SMS) για την έναρξη της Περιόδου Επιβράβευσης, να απαντήσει σε όσες περισσότερες ερωτήσεις µπορεί. Κάθε σωστή απάντηση δίνει 50 πόντους αντί για 10. Κάθε ερώτηση που αποστέλλεται εντός του διαστήµατος αυτού, αξίζει 50 πόντους και οι Συµµετέχοντες θα ανταµείβονται µε το bonus ακόµα και αν απαντήσουν εκείνη την ερώτηση µετά από το ως άνω χρονικό διάστηµα, πριν όµως λάβουν νέα ερώτηση. Μετά τη λήξη της Περιόδου Επιβράβευσης 2 ο Συµµετέχων λαµβάνει ενηµερωτικό µήνυµα σχετικά µε τη λήξη της και για την έναρξη της Περιόδου Επιβράβευσης 3. Αν πριν από τη λήξη της Περιόδου Επιβράβευσης 2 ο Συµµετέχων δεν έχει απαντήσει στην τελευταία ερώτηση που θα έχει λάβει κατά την παρούσα Περίοδο Επιβράβευσης, τότε δε λαµβάνει το ενηµερωτικό SMS λήξης της Περιόδου Επιβράβευσης 2. Περίοδος Επιβράβευσης 3 Κάθε Συµµετέχων θα λαµβάνει µήνυµα (SMS) που θα τον ενηµερώνει για την έναρξη της Περιόδου Επιβράβευσης και θα του δίνει οδηγίες σχετικά µε την συµµετοχή σε αυτήν. Στην Περίοδο Επιβράβευσης 3, κάθε ερώτηση αυξάνει διπλασιάζοντας του µέχρι τότε συγκεντρωµένους πόντους του. Το bonus αυτό διαρκεί µέχρι τις της ηµέρας έναρξης της Περιόδου αυτής. Π.χ. 1η απάντηση = σωστή = διπλασιασµός πόντων 2η απάντηση = σωστή = τριπλασιασµός πόντων Μετά τη λήξη της Περιόδου Επιβράβευσης 3 ο Συµµετέχων λαµβάνει ενηµερωτικό µήνυµα σχετικά µε τη λήξη της και για την έναρξη της Περιόδου Επιβράβευσης 4. Αν πριν από τη λήξη της Περιόδου Επιβράβευσης 3 ο Συµµετέχων δεν έχει απαντήσει στην τελευταία ερώτηση που θα έχει λάβει κατά την παρούσα Περίοδο Επιβράβευσης, τότε δε λαµβάνει το ενηµερωτικό SMS λήξης της Περιόδου Επιβράβευσης 3. Περίοδος Επιβράβευσης 4

8 Κάθε Συµµετέχων θα λαµβάνει µήνυµα (SMS) που θα τον ενηµερώνει για την έναρξη της Περιόδου Επιβράβευσης και θα του δίνει οδηγίες σχετικά µε την συµµετοχή σε αυτήν. Στην Περίοδο Επιβράβευσης 4 κάθε δεύτερη ερώτηση είναι «χρυσή» και χαρίζει ένα bonus που αυξάνει κατά 50. Το bonus αυτό αυξάνεται ασχέτως µε το αν έχουν απαντηθεί σωστά οι ερωτήσεις, αλλά δεν κερδίζεται όταν η αντίστοιχη ερώτηση δεν απαντηθεί σωστά. Η Περίοδος Επιβράβευσης διαρκεί µέχρι τις της ηµέρας έναρξης της Περιόδου αυτής. (το Bonus ή η περίοδος επιβράβευσης;) πχ. 1 η ερώτηση = σωστή απάντηση = 10 πόντοι 2 η ερώτηση = σωστή απάντηση = 10 πόντοι 3 η ερώτηση = λάθος απάντηση = 5 πόντοι 4 η ερώτηση = σωστή απάντηση = 50 πόντοι 5 η ερώτηση = σωστή απάντηση = 10 πόντοι 6 η ερώτηση = λάθος απάντηση = 5 πόντοι 7 η ερώτηση = σωστή απάντηση = 10 πόντοι 8 η ερώτηση = σωστή απάντηση = 100 πόντοι Μετά τη λήξη της Περιόδου Επιβράβευσης 4 ο Συµµετέχων λαµβάνει ενηµερωτικό µήνυµα σχετικά µε τη λήξη της και για την έναρξη της Περιόδου Επιβράβευσης 5. Αν πριν από τη λήξη της Περιόδου Επιβράβευσης 4 ο Συµµετέχων δεν έχει απαντήσει στην τελευταία ερώτηση που θα έχει λάβει κατά την παρούσα Περίοδο Επιβράβευσης, τότε δε λαµβάνει το ενηµερωτικό SMS λήξης της Περιόδου Επιβράβευσης 4. Μετά τη λήξη της Περιόδου Επιβράβευσης 5 αρχίζουν πάλι από την αρχή και µε την ίδια σειρά οι Περίοδοι Επιβράβευσης. Περίοδοι επιβράβευσης γενικά Πέραν των ως άνω περιόδων επιβράβευσης ο διοργανωτής δύναται να αποστέλλει ειδικές ερωτήσεις επανενεργοποίησης τις οποίες αν απαντηθούν σωστά, κερδίζουν έξτρα πόντους, πέραν των 10 πόντων που δίνουν οι απαντήσεις σε κοινές ερωτήσεις. Προωθητικά µηνύµατα Κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, ο Συµµετέχων λαµβάνει δωρεάν ενηµερωτικά προωθητικά µηνύµατα σχετικά µε το Πρόγραµµα όπως πχ. Η ηµεροµηνία κλήρωσης του προηγούµενου νικητή. Με τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα, οι Συµµετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενηµέρωσης που αφορά

9 στο Πρόγραµµα. Οι Συµµετέχοντες µπορούν οποιαδήποτε χρονική στιγµή να αναιρέσουν τη συγκατάθεσή τους, επικοινωνώντας στο τηλ από κινητό µε αστική χρέωση ή να στείλουν γραπτό µήνυµα στο µε τη λέξη STOP ή ΣΤΟΠ 1,48 /sms. Στην περίπτωση αυτή ο Συµµετέχων λαµβάνει ενηµερωτικό µήνυµα ότι η διαδικασία απενεργοποίησης ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η επιθυµία του Συµµετέχοντα να λαµβάνει ή όχι Προωθητικά Μηνύµατα δεν ακυρώνει τη συµµετοχή του στο Πρόγραµµα και την δυνατότητα να κατεβάσει τα wallpapers. 6. Χρήση των αριθµών κλησεων Για κάθε SMS που αποστέλλεται, και κάθε κλήση ο αριθµός κλήσης µέσω του οποίου στάλθηκε το κάθε SMS, ή κλήθηκε η υπηρεσία θα καταχωρείται σε ηλεκτρονικό σύστηµα, µε σκοπό τη καταγραφή κίνησης της Υπηρεσίας (αποστολή και λήψη wallpapers) καθώς και τη διεξαγωγή των κληρώσεων για την ανάδειξη των νικητών του Προγράµµατος. Συµπληρωµατικά για τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα, τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η InternetQ µε τους αριθµούς κλήσης των Συµµετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά µε τη λήψη οποιουδήποτε SMS ή κλήσεως στο Πρόγραµµα, την εγκυρότητα της συµµετοχής αυτού, και τον αριθµό κλήσης από τον οποίο προέρχεται το SMS - Κλήση. Σηµειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή χρήση της Υπηρεσίας και συµµετοχής στο Πρόγραµµα η οποία προσφέρει µεγαλύτερο αριθµό wallpapers και αποφέρει παραπάνω συµµετοχές για τις κληρώσεις των ώρων. 7. ώρα Προγράµµατος Κάθε µέρα, από 18/11/2011 έως και 26/1/2012, θα αναδεικνύεται ένας τυχερός νικητής. Τα δώρα τα οποία είναι αναλυτικά: Κλήρωση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΩΡΟΥ 1 18 Νοεμβρίου 11 Nova in a box 2 19 Νοεμβρίου 11 Nova in a box 3 20 Νοεμβρίου 11 Nova in a box 4 21 Νοεμβρίου Νοεμβρίου 11 Nova in a box 6 23 Νοεμβρίου 2011 Nova in a box 7 24 Νοεμβρίου 2011 Nova in a box 8 25 Νοεμβρίου 2011 Nova in a box 9 26 Νοεμβρίου 2011 Nova in a box Νοεμβρίου 2011 Nova in a box

10 11 28 Νοεμβρίου Νοεμβρίου 2011 Nova in a box Νοεμβρίου 2011 Nova in a box 14 1 Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box 15 2 Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box 16 3 Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box 17 4 Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box 18 5 Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box 20 7 Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box 21 8 Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box 22 9 Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box 45 1 Ιανουαρίου 2012 Nova in a box 46 2 Ιανουαρίου Ιανουαρίου 2012 Nova in a box 48 4 Ιανουαρίου 2012 Nova in a box 49 5 Ιανουαρίου 2012 Nova in a box 50 6 Ιανουαρίου 2012 Nova in a box 51 7 Ιανουαρίου 2012 Nova in a box 52 8 Ιανουαρίου 2012 Nova in a box 53 9 Ιανουαρίου

11 54 10 Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου μετρητά Σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία ποσά άνω των 1000 ευρώ φορολογούνται µε ποσοστό 20%. Ο εν λόγω φόρος επιβαρύνει τον κληρωθέντα τυχερό. Για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, ήτοι από 18/11/2010 έως και 26/1/2012, θα αναδεικνύεται µε κλήρωση ένας νικητής την ηµέρα ( «Ηµερήσια κλήρωση»). Η κλήρωση θα γίνεται µεταξύ των συµµετεχόντων που έχουν συµµετάσχει στο Πρόγραµµα από την πρώτη ηµέρα 18/11/2011 µέχρι και την ηµέρα της κάθε κλήρωσης µε βάση τους πόντους που θα έχουν συλλέξει (π.χ. για το νικητή της ευτέρας η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη κ.ο.κ). Ο κάθε πόντος συµµετοχής αποτελεί και µία συµµετοχή στον πίνακα κλήρωσης. Οι συµµετέχοντες στο Πρόγραµµα παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στις ιοργανώτριες για την προβολή των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος µέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και µέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet. Η Forthnet διατηρεί το δικαίωµα να δηµοσιεύσει και να χρησιµοποιήσει για διαφηµιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, και ενδεχοµένως να χρησιµοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο (video, φωτογραφία, κλπ.) σχετικό µε την απονοµή και την κλήρωση του ώρου για διαφηµιστικούς σκοπούς, η, δε, συµµετοχή καθενός στο Πρόγραµµα παρέχει αυτοµάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευµατικών δικαιωµάτων ατελώς χωρίς υποχρέωση για τη ιοργανώτρια για άλλη ενηµέρωση ή καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης.

12 8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Προγράµµατος Οι νικητές των Ηµερήσιων ώρων θα αναδεικνύονται µε ηµερήσια κλήρωση ώρα 14:30 βάση των συµµετεχόντων και των πόντων συµµετοχών που έχουν συλλέξει από την 1 η ηµέρα του Προγράµµατος 18-Νοεµβρίου-11. Οι κληρώσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στα γραφεία της InternetQ, Τροίας 17 Αθήνα, ενώ οι κληρώσεις για τα χρηµατικά έπαθλα των (τριών χιλιάδων) ευρώ θα γίνονται παρουσία της συµβολαιογράφου Ανδροµάχης Γκίκα, τηλ , Ηλία Γκίκα 12, Κορωπί στα γραφεία της InternetQ, Τροίας 17 Αθήνα. H κλήρωση για τα ευρώ στις 26 Ιανουαρίου 2012 θα γίνει σε χώρο της Forthnet και θα είναι εφικτό να την παρακολουθήσει το κοινό. Μέσω της διεύθυνσης θα υπάρξει έγκαιρα σχετική ενηµέρωση για τις λεπτοµέρειες της µεγάλης κλήρωσης, παρουσία εκπροσώπου της InternetQ, της συµβολαιογράφου Ανδροµάχης Γκίκα και εκπροσώπου της Forthnet µε τη χρήση ηλεκτρονικού συστήµατος το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρξει ανθρώπινη παρέµβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή. Στις εν λόγω κληρώσεις για την ανάδειξη των νικητών θα υποβάλλονται το σύνολο των συµµετοχών που έχει συγκεντρώσει κάθε αριθµός σύνδεσης ανάλογα µε τις έγκυρες συµµετοχές. Ως «έγκυρη συµµετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιοδήποτε SMS ή κλήση για το οποίο ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) έχει αποσταλεί ή έχει πραγµατοποιηθεί κλήση στον σύντοµο κωδικό από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Forthnet ή της InternetQ, προϊόν παράνοµης τεχνικής επιρροής από το συµµετέχοντα των συστηµάτων της InternetQ ή εν γένει απάτης ή αθέµιτης παρεµβολής του συµµετέχοντα ή τρίτου, και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήµατα της InternetQ, εντός των ακόλουθων χρονικών διαστηµάτων: (00:01) 26/1/2012 (12:30). Κάθε αριθµός κινητής ή σταθερής σύνδεσης συµµετέχει στις κληρώσεις των ηµερήσιων ώρων (από έως και ) µε τόσες συµµετοχές όσοι οι πόντοι που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστηµα από την Έναρξη του Προγράµµατος, µέχρι τις 00:00.00 της ηµέρας συµµετοχής. Την τελευταία ηµέρα κλήρωσης 26/1/2012 η λήξη του Προγράµµατος είναι 1 λεπτό πριν τις 12:00 το µεσηµέρι οπότε και θα διενεργηθεί η

13 κλήρωση. Οι νικητές των Ηµερήσιων δώρων δεν αποκλείονται από το να κερδίσουν οποιοδήποτε άλλο δώρο. 9. Ενηµέρωση για την κατακύρωση (α) Οι ιοργανωτές θα ενηµερώνουν όλους τους συµµετέχοντες στο Πρόγραµµα σχετικά µε τα στοιχεία των νικητών ανά ώρο, µε ανάρτηση του ονοµατεπωνύµου του νικητή στην ειδική ιστοσελίδα της Προωθητικής Ενέργειας (β) Οι διοργανωτές εντός 10 ηµερών από τη διενέργεια κάθε Κλήρωσης θα επιχειρούν τηλεφωνική επικοινωνία µε τους νικητές προς τον αριθµό κλήσης µέσω του οποίου έχουν επικοινωνήσει στο Πρόγραµµα µε σκοπό την ενηµέρωσή τους για τον τρόπο παραλαβής των δώρων, που έχουν κερδίσει. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, ΑΦΜ, Α Τ κλπ.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων. Σε κάθε περίπτωση το ώρο παραδίδεται στον Συνδροµητή του τηλεφωνικού αριθµού σύνδεσης και όχι στον τυχόντα δηλωθέντα Χρήστη. (γ) Οι νικητές των χρηµατικών επάθλων των ευρώ πρέπει, εντός 20 ηµερών από την ηµεροµηνία της ενηµέρωσής τους από τους διοργανωτές, να αποστείλουν στην InternetQ, τα έγγραφα που θα τους ζητηθούν: Υπογεγραµµένη και επικυρωµένη (Επικύρωση από ΚΕΠ ή αστυνοµικό τµήµα) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται το χρηµατικό έπαθλο και τους όρους & προϋποθέσεις του Προγράµµατος, καθώς και τον Α.Φ.Μ. και τη.ο.υ. στην οποία ανήκει. φωτοτυπία της αστυνοµικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου επικυρωµένη. Αφού αποσταλούν τα παραπάνω στην InternetQ, υποβάλλεται δήλωση δωρεάς από την InternetQ στην αρµόδια.ο.υ. και στη συνέχεια γίνεται η κατάθεση των χρηµάτων σε ονοµαστικό λογαριασµό τραπέζης που θα πρέπει να τηρεί ο νικητής εντός 40 ηµερών από την παραλαβή των άνω αναφεροµένων εγγράφων. (δ) Οι τυχεροί νικητές των Nova in a box θα παραλαµβάνουν το δώρο τους από το Κατάστηµα Forthnet που έχουν δηλώσει ότι τους εξυπηρετεί κατά την παραπάνω επικοινωνία (βλ. παρ. -β-) για τη δήλωση των στοιχείων τους..

14 (ε) Ο νικητής των ευρώ πρέπει, εντός 20 ηµερών από την ηµεροµηνία της ενηµέρωσής του από τους διοργανωτές, να αποστείλει στην InternetQ, τα έγγραφα που θα του ζητηθούν: Υπογεγραµµένη και επικυρωµένη (Επικύρωση από ΚΕΠ ή αστυνοµικό τµήµα) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται το χρηµατικό έπαθλο και τους όρους & προϋποθέσεις του Προγράµµατος, καθώς και τον Α.Φ.Μ. και τη.ο.υ. στην οποία ανήκει. φωτοτυπία της αστυνοµικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου επικυρωµένη. Αφού αποσταλούν τα παραπάνω στην InternetQ, υποβάλλεται δήλωση δωρεάς από την InternetQ στην αρµόδια.ο.υ. και στη συνέχεια γίνεται η κατάθεση των χρηµάτων σε ονοµαστικό λογαριασµό τραπέζης που θα πρέπει να τηρεί ο νικητής εντός 65 ηµερών από την παραλαβή των άνω αναφεροµένων εγγράφων. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για οποιοδήποτε λόγο (συµπεριλαµβανοµένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας µε οποιοδήποτε νικητή του Προγράµµατος εντός χρονικού διαστήµατος δύο µηνών από την τηλεφωνική κλήση προς αυτόν, οι διοργανωτές απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση καταβολής του δώρου. Επιπλέον, οι νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόµα και αυτό της ανακοίνωσής τους ή της αξιοποίησης/παραλαβής των ώρων, µπορούν να ακυρωθούν για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψουν τη σχετική δήλωση αξιοποίησης/παραλαβής ώρου. (β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (γ) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερηµένα στην αξιοποίηση/παραλαβή του ώρου. (δ) σε περίπτωση που ο νικητής δήλωσε ψευδή στοιχεία ή αρνήθηκε να δηλώσει τα σωστά κατά την επικοινωνία που έγινε µαζί του. (ε) χωρίς προσκόµιση ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ κατά την παράδοση του ώρου. Εταιρικές συνδέσεις ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που νικητής οποιουδήποτε από τα προαναφερόµενα ώρα αναδειχθεί αριθµός κλήσης (MSISDN) εταιρικής σύνδεσης, το ώρο θα αποδίδεται, υπό όλες τις εδώ αναφερόµενες προϋποθέσεις, στο χρήστη µε την επιπλέον προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσει και βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου, στην οποία θα δηλώνεται και θα βεβαιώνεται ότι είναι χρήστης του

15 συγκεκριµένου αριθµού κλήσης (MSISDN), άλλως θα ακυρώνεται και δεν θα δικαιούται το ώρο, που του αντιστοιχεί. 10. Χορήγηση ώρων Οι νικητές των Nova in a box θα πρέπει να επισκεφτούν το Κατάστηµα Forthnet που έχουν δηλώσει κατά την επικοινωνία για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους (βλ. άρθρο 9, παρ. -δ-). Αναλυτικά οι διευθύνσεις των Καταστηµάτων Forthnet είναι αναρτηµένες στο Η παραλαβή του δώρου θα πρέπει να γίνει µέσα σε 1 µήνα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής του δώρου. Η Forthnet και η InternetQ δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για τυχόν έξοδα παράστασης και ταξιδίου για την υπογραφή ή προσκόµιση της δήλωσης αποδοχής ώρου των νικητών. Η ευθύνη της Forthnet και InternetQ περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στη διάθεση των προγραµµατισµένων ώρων. 11. Η συµµετοχή στο Πρόγραµµα αποτελεί σαφή και εκ µέρους του Συµµετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και ν. 3471/2006 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δηµοσιότητας του Προγράµµατος καθώς και για σκοπούς ενηµέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά µε το Πρόγραµµα. 12. Ευθύνη Οι συµµετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους και τη συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα. Μετά τη Λήξη του Προγράµµατος καθώς και της παράδοσης των ώρων, κάθε υποχρέωση της Forthnet και της InternetQ παύει να υφίσταται. 13. ηµοσιότητα Οι όροι συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν κατατεθεί στη Συµβολαιογράφο κα Ανδροµάχη Γκίκα,τηλ Ηλία Γκίκα 12, Κορωπί και έχουν αναρτηθεί και θα ενηµερώνονται διαρκώς στην ιστοσελίδα της Προωθητικής Ενέργειας, www,forthnet.gr/eurocontest. Οποιοσδήποτε συµµετέχων ή τρίτος δικαιούται µε έξοδά του να λαµβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στην ανωτέρω Συµβολαιογράφο.

16 14. Πληροφορίες - Παράπονα Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά µε την Υπηρεσία ή/και το Πρόγραµµα οποιοσδήποτε συµµετέχων ή τρίτος µπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: µε αστική χρέωση, και ώρες εργασίας, 09:00 µε 17: Αποδοχή των όρων Η συµµετοχή στο Πρόγραµµα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, ως παρατίθενται ανωτέρω ακόµη και αν τροποποιηθούν µελλοντικώς σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα, παραιτουµένου του συµµετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων ή µελλοντικώς τροποποιηµένων Όρων και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζηµιώσεως εξ' αυτού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο "REAL FM AE" που εδρεύει στην Αθήνα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SMS

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SMS Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SMS Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Επικοινωνία με το enikos.gr» από την εταιρεία enikos.gr (στο εξής η Διοργανώτρια), με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Super Buzz» από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής "Διοργανώτρια") με την τεχνική υποδομή της AUDIOTEX. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Η ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «KICK A.E ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο, Χάλκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα στo Mαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις Α.Ε», (εφεξής ο «ΣΚΑΪ»), ΑΦΜ 094439203, Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη

Διαβάστε περισσότερα

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στο εξής καλούμενος

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στο εξής καλούμενος ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E PRODUCTION Μ.ΕΠΕ Α. Γενικά Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «E PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (στο εξής και «η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.», που εδρεύει στο Mαρούσι Αττικής, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KICK A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΕ ΜΟΥ LIKE»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΕ ΜΟΥ LIKE» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΕ ΜΟΥ LIKE» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα τo Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «PRONEWS»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «PRONEWS» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «PRONEWS» Για το διαγωνισμό «PRONEWS» που διοργανώνει η «Γ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» σε συνεργασία με το Skydive Athens, που εφεξής καλείται «Ο Διοργανωτής ισχύουν τα κάτωθι: 1] Στο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND. Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND. Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012 Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού Idealia

Όροι Διαγωνισμού Idealia Όροι Διαγωνισμού Idealia H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.», (εφεξής η «L OREAL») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με έπαθλο τριάντα (30) κρέμες ημέρας Idealia για μικτή-λιπαρή

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «COSMOTE Internet On The Go & COSMOTE Internet Any Way - ΩΡΟ 50 TABLETS»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «COSMOTE Internet On The Go & COSMOTE Internet Any Way - ΩΡΟ 50 TABLETS» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «COSMOTE Internet On The Go & COSMOTE Internet Any Way - ΩΡΟ 50 TABLETS» Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η «COSMOTE»),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND ΘΑ ΠΑΡΑΜΙΛΑΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND ΘΑ ΠΑΡΑΜΙΛΑΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND ΘΑ ΠΑΡΑΜΙΛΑΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ALL ABOUT CONCEPT», που εδρεύει στην Κάντζα Παλλήνης, Ερμού 4, ΤΚ 15 351, (στο εξής αναφερόμενη και ως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «CITROEN C1»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «CITROEN C1» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «CITROEN C1» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.» (με έδρα τo Μαρούσι Αττικής, Στουντίου 10,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINDERLAND, Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINDERLAND, Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINDERLAND, Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «SPICY COMMUNICATION ΕΠΕ», που εδρεύει στο Δήμο Ηλιούπολης(στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Άνοιξη. Μύρισε ώρα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Άνοιξη. Μύρισε ώρα ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άνοιξη. Μύρισε ώρα Η ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «West ιαφηµιστική Τουριστική ΑΕ.», που εδρεύει στην Πάτρα ( ιονυσίου Λαυράγκα 24, Πάτερα), στο εξής αναφερόµενη

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία θα διανείμει στους καταναλωτές πέντε διαφορετικά έντυπα σε σχήμα κινητού τηλεφώνου. Κάθε έντυπο θα έχει τυπωμένο ένα μοναδικό αριθμό.

Η Εταιρεία θα διανείμει στους καταναλωτές πέντε διαφορετικά έντυπα σε σχήμα κινητού τηλεφώνου. Κάθε έντυπο θα έχει τυπωμένο ένα μοναδικό αριθμό. «Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Επίλεξε smart @ Wind stores» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» Α. Εισαγωγή Η εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής ο «Διοργανωτής» ή το «EPSILON») που εδρεύει στο Mαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

«Διαφημιστική»), διοργανώνει το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο. 2] Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι της

«Διαφημιστική»), διοργανώνει το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο. 2] Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι της ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Honda Roadtrips» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS, κέρδισε ένα ταξίδι μαζί με το φίλο/η σου με τον Εξάστερο και ζήσε από κοντά την εκτός έδρας αποστολή στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ (5/4/2014)» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού L Institut Vichy

Όροι Διαγωνισμού L Institut Vichy Όροι Διαγωνισμού L Institut Vichy H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.», (εφεξής η «L OREAL») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με έπαθλο ένα ταξίδι για δύο (2) άτομα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ» Α. Εισαγωγή Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο "ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ" από την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Rowenta, Shh

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Rowenta, Shh ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Rowenta, Shh 1.Η εταιρεία GROUPE SEB ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. (εφεξής καλούμενη Διοργανωτής/Διοργανώτρια ), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα ενέργεια/διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299» 1] H εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ(MALL)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ(MALL) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ 4G+ Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξής Cosmote ή Διοργανώτρια Εταιρεία ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY Για το διαγωνισμό «24MEDIA» που διοργανώνει η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «24MEDIA ΜΕΠΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» που εφεξής καλείται «24MEDIA»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM Ο διαγωνισµός KIDOM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 60 Volkswagen Polo 60 ημέρες της Vodafone - Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών (Διοργανώτρια) και της VELTI Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Συνδιοργανώτρια)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ...

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ... Με την παρούσα σας πληροφορούμε ότι η εταιρία μας Nestle Ελλάς Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής (Πατρόκλου 4) (εφεξής: Nestle) διοργανώνει στη σελίδα της στο Facebook www.facebook.com/nestlebaby.gr διαδραστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» 1] Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY THALATTA SEASIDE HOTEL

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY THALATTA SEASIDE HOTEL OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY THALATTA SEASIDE HOTEL Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Διαγωνισμός «Cookλοι»

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Διαγωνισμός «Cookλοι» ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Διαγωνισμός «Ckλοι» 1. Η εταιρεία Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος Α.Ε. (εφεξής καλούμενη Διοργανωτής/ Διοργανώτρια ), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE ΤΗΕ CHRISTMAS FACTORY» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY << ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ, ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΣΚΑΙ 100,3 >>

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY << ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ, ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΣΚΑΙ 100,3 >> OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY > Οι ανώνυμες εταιρίες με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Στη WIND βρίσκεις περισσότερα δώρα κι απ το σπίτι του Άη Βασίλη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Στη WIND βρίσκεις περισσότερα δώρα κι απ το σπίτι του Άη Βασίλη ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στη WIND βρίσκεις περισσότερα δώρα κι απ το σπίτι του Άη Βασίλη Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KICK A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MASTERCARD «ΕVERGREEN HOME»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MASTERCARD «ΕVERGREEN HOME» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MASTERCARD «ΕVERGREEN HOME» 1. Στο ιαγωνισµό «MasterCard Evergreen Home» (εφεξής ο «ιαγωνισµός»), τον οποίο διοργανώνει η «MasterCard Europe» (η «MasterCard»), που

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ WIND «MOTOROLA RAZR ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ Ν.ΥΟΡΚΗ»

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ WIND «MOTOROLA RAZR ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ Ν.ΥΟΡΚΗ» ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ WIND «MOTOROLA RAZR ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ Ν.ΥΟΡΚΗ» Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Διον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail.

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail. Όροι 9 ου διαγωνισμού Χειμώνας 2013 1. Αντικείμενο της Κλήρωσης. Η εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» MACE Advertising, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Στρ. Καλλιδοπούλου αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 999489460,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Θες να πάμε τα DUO μας Μύκονο;"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Θες να πάμε τα DUO μας Μύκονο; Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Θες να πάμε τα DUO μας Μύκονο;" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ Olympus VR370» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ Olympus VR370» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ Olympus VR370» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ: «Υβρίδια: Στα όρια Τέχνης και Τεχνολογίας» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Διαγωνισμός Μαγειρέψτε με την Πολυεστία Ελ Γκρέκο H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία NEWSBEAST.GR A.E. µε έδρα της στο Μαρούσι Αττικής, Σκρα 4, τηλ. 211 105 4510, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «#WINDrising»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «#WINDrising» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «#WINDrising» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει Διαγωνισμό με έπαθλα προσκλήσεις, συσκευές, δώρα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Make up your day Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»), και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

4. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Από το διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή,

4. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Από το διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», οδός Τζαβέλλα 1-3, 152 31, Χαλάνδρι, Αθήνα, ("Philips") (περαιτέρω «ο Διοργανωτής»), προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Vodafone - Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» (περαιτέρω η VODAFONE ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH The Host 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U» Για το διαγωνισμό «LIVE U» που διοργανώνει η Νέα Τηλεόραση Α.Ε- STAR CHANNEL που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την «ΑΜΑΖΕ Α.Ε.», ισχύουν τα κάτωθι: 1] Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «BP - Grand Prix Hungary - SMS contest»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «BP - Grand Prix Hungary - SMS contest» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «BP - Grand Prix Hungary - SMS contest» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει, σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ASM Publications PC διαγωνισμό με την ονομασία «Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισµού «Vodafone DAILY»

Όροι Διαγωνισµού «Vodafone DAILY» Όροι Διαγωνισµού «Vodafone DAILY» Εισαγωγή Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Vodafone-Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξής η VODAFONE )

Διαβάστε περισσότερα

4. Οι νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν κατόπιν της διεξαγωγής του παιχνιδιού.

4. Οι νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν κατόπιν της διεξαγωγής του παιχνιδιού. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NIKKO 1. Ο διαγωνισμός NIKKO διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

«Διαγωνισμός My COSMΟΤΕ Κινητή»

«Διαγωνισμός My COSMΟΤΕ Κινητή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «Διαγωνισμός My COSMΟΤΕ Κινητή» ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δει το video καλείται να γράψει ένα δικό του tip στην κατηγορία του μήνα.

Αφού δει το video καλείται να γράψει ένα δικό του tip στην κατηγορία του μήνα. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Ακόμα και η μαμά θα Lanes» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η ανώνυμη εταιρία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Χορηγικές δράσεις COSMOTE σε αθλητικούς αγώνες»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Χορηγικές δράσεις COSMOTE σε αθλητικούς αγώνες» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Χορηγικές δράσεις COSMOTE σε αθλητικούς αγώνες» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ»

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από την 03/04/2015 με ελεύθερη ημερομηνία λήξης.

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από την 03/04/2015 με ελεύθερη ημερομηνία λήξης. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «ΛΟΤΑΡΙΑ notosgalleries» από την εταιρεία ΝΟΤΟ COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ (στο εξής Διοργανώτρια ) και με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας AUDIOTEX

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Vodafone - Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», (περαιτέρω η VODAFONE ) που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM. στο εξής «FAMILY IN ACTION» σε συνεργασία µε το Διεθνές Καλλιτεχνικό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM. στο εξής «FAMILY IN ACTION» σε συνεργασία µε το Διεθνές Καλλιτεχνικό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM 1. Ο διαγωνισµός ATHENAEUM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής σε Προωθητικό Πρόγραμμα «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE Shazam»

Όροι Συμμετοχής σε Προωθητικό Πρόγραμμα «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE Shazam» Όροι Συμμετοχής σε Προωθητικό Πρόγραμμα «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE Shazam» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια Mastercard Viva Promo 2016

Όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια Mastercard Viva Promo 2016 Όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια Mastercard Viva Promo 2016 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO LADY GAGA CONCERT»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO LADY GAGA CONCERT» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO LADY GAGA CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ» Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ» Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ» Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΤΕ TV Διαγωνισμός Disney Junior «Η Μικρή Γιατρός»»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΤΕ TV Διαγωνισμός Disney Junior «Η Μικρή Γιατρός»» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΤΕ TV Διαγωνισμός Disney Junior «Η Μικρή Γιατρός»» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND»

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» «Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΕΣΥ ΤΙ ΜΗΛΟ ΕΙΣΑΙ;»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΕΣΥ ΤΙ ΜΗΛΟ ΕΙΣΑΙ;» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΕΣΥ ΤΙ ΜΗΛΟ ΕΙΣΑΙ;» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. H Φώτος Φωτιάδης Διανομείς ΛΤΔ εξ Ελλησπόντου 4, 2220 Λατσιά-Λευκωσία (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

πιστωτικά τιμολόγια αξίας 500 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) ο καθένας.

πιστωτικά τιμολόγια αξίας 500 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) ο καθένας. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η εταιρία με την επωνυμία METRO AEBE που εδρεύει στη Μεταμόρφωση, οδός Σωρού 1 (περαιτέρω «ο Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια διαγωνισμό (περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής 1] Η εταιρεία DR. OETKER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ («διοργανώτρια εταιρεία»), σε συνεργασία με την εταιρία με την επωνυμία «OGILVY ONE

Όροι Συμμετοχής 1] Η εταιρεία DR. OETKER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ («διοργανώτρια εταιρεία»), σε συνεργασία με την εταιρία με την επωνυμία «OGILVY ONE Όροι Συμμετοχής 1] Η εταιρεία DR. OETKER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ («διοργανώτρια εταιρεία»), σε συνεργασία με την εταιρία με την επωνυμία «OGILVY ONE WORLDWIDE-ATHENS-PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A.»,διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής ο «Διοργανωτής» ή η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ «LIVE U»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ «LIVE U» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ «LIVE U» Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, οδός Βιλτανιώτη αρ.36, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Παροχής Υπηρεσιών», με διακριτικό τίτλο TRIBAL DDB AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «SHOOT FOR 3»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «SHOOT FOR 3» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «SHOOT FOR 3» Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. «OΤΕ TV SMS Promo ΟΤΕ History- Παιδιά στα Μουσεία»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. «OΤΕ TV SMS Promo ΟΤΕ History- Παιδιά στα Μουσεία» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «OΤΕ TV SMS Promo ΟΤΕ History- Παιδιά στα Μουσεία» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΤΕ TV ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ 2016»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΤΕ TV ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ 2016» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΤΕ TV ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ 2016» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Η συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό H δύναμη των Χριστουγέννων 1. Η εταιρία με την επωνυμία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. που εδρεύει στο Περιστέρι, οδός Λεωφ. Κηφισού 130 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική

Διαβάστε περισσότερα