ΙΙ. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. ιάρκεια Προγράµµατος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΙ. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. ιάρκεια Προγράµµατος"

Transcript

1 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στο ήµο Ηρακλείου Κρήτης, στο Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ Κρήτης), στην περιοχή «Βασιλικά Βουτών», και µε κεντρικά γραφεία διοίκησης στην Παλλήνη Αττικής (Προέκταση οδού Μάνης, Τ.Κ , Κάντζα, Παλλήνη (εφεξής καλούµενη χάριν συντοµίας ως «Forthnet»), διοργανώνει στο πλαίσιο της προώθησης των προϊόντων της την προωθητική ενέργεια µε τίτλο «Forthnet Play and Win» (εφεξής το «Πρόγραµµα») σε συνεργασία µε την εταιρία «InternetQ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Τροίας, αριθµός 17, (εφεξής «InternetQ») Η προωθητική ενέργεια είναι ένα παιχνίδι κουιζ που οι συνδροµητές παίζουν από το σταθερό και το κινητό τους τηλέφωνο για να κερδίσουν τα ώρα και διοργανώνεται από την InternetQ και τη Forthnet (εφεξής οι ιοργανωτές). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι»), οι οποίοι έχουν κατατεθεί στην συµβολαιογράφο Ανδροµάχη Γκίκα, Ηλία Γκίκα 12, Κορωπί 14, Αθήνα, τηλ είναι ο καθορισµός των όρων συµµετοχής στο Πρόγραµµα, των κληρώσεων και της ανάδειξης των νικητών. Οποιοσδήποτε συµµετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαµβάνει µε έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στην προαναφερόµενη Συµβολαιογράφο. Η Forthnet και η InternetQ διατηρούν το δικαίωµα να τροποποιούν µονοµερώς τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, καθώς και να παρατείνουν τη διάρκεια του Προγράµµατος ή να ακυρώσουν αυτό, κατόπιν προηγούµενης ανακοίνωσης. Κάθε τροποποίηση θα κατατίθεται στη Συµ/φο στην οποία έχουν κατατεθεί οι Αναλυτικοί Όροι, και θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος Η συµµετοχή του χρήστη της Υπηρεσίας στο Πρόγραµµα συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Κάθε αποστελλόµενο SMS και τηλεφωνική κλήση θα παραλαµβάνεται από ειδικά διαµορφωµένη πλατφόρµα. ΙΙ. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. ιάρκεια Προγράµµατος

2 Ως συνολική διάρκεια του Προγράµµατος ορίζεται το διάστηµα από την 18/11/2011 και ώρα 00:00:01 (έναρξη) έως την 26/1/2011 και ώρα 12:00:00 (λήξη) (εφεξής η «ιάρκεια»), µε την επιφύλαξη των παραπάνω οριζόµενων σχετικά µε την δυνατότητα ανάκλησης, παράτασης ή µείωσης της διάρκειας του Προγράµµατος. 2. ιάρκεια παροχής Υπηρεσίας Wallpapers ιευκρινίζεται ρητά ότι η Υπηρεσία παρέχεται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από τη ιάρκεια του Προγράµµατος και η διάρκεια και ο τρόπος παροχής της καθορίζεται στην ιστοσελίδα οι δε χρήστες αυτής, αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής της. 3. ικαίωµα Συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχει κάθε συνδροµητής σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας (συµβολαίου ή καρτοκινητής), ο οποίος έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο χρήστης της σύνδεσης είναι ανήλικος, θεωρείται ότι στο Πρόγραµµα συµµετέχει ο Συνδροµητής ο οποίος είναι και ο µόνος ο οποίος µπορεί να λάβει τα ώρα που αναφέρονται στο άρθρο 7 των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Οι ιοργανώτριες θεωρούν ότι αυτοί που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα έχουν την νόµιµη έγκριση ή εξουσιοδότηση του συνδροµητή της σύνδεσης από την οποία εστάλη SMS ή πραγµατοποίησαν τηλεφωνική κλήση στο 5ψήφιο 14584, και έλαβαν µέρος στο Πρόγραµµα. ιευκρινίζεται περαιτέρω ότι όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα θα πρέπει να έχουν κάνει χρήση της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους αυτής και σύµφωνα µε τα παρακάτω αναφερόµενα. 4. Εξαιρέσεις Από το ιαγωνισµό αποκλείονται όσοι εµπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: οι εργαζόµενοι των ιοργανωτών και των θυγατρικών ή/και συνδεδεµένων µε αυτούς εταιρειών, τα πρόσωπα που εµπλέκονται άµεσα στη διαχείριση του εν λόγω ιαγωνισµού, οι σύζυγοι και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω προσώπων σε πρώτο (α ) και δεύτερο (β ) βαθµό.

3 Για τους ανήλικους (κάτω των 18 ετών) τεκµαίρεται ότι συµµετέχουν στο ιαγωνισµό έχοντας λάβει την προηγούµενη συναίνεση των προσώπων που ασκούν κατά νόµο τη γονική µέριµνα άλλως την επιµέλεια αυτών. 5. Τρόπος Εγγραφής και Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Για τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα απαιτείται, η χρήση της Υπηρεσίας. Όλοι οι συνδροµητές (εφεξής «Συµµετέχοντες») οι οποίοι κάνουν χρήση της Υπηρεσίας και έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν wallpapers στέλνοντας SMS στο 5ψήφιο (1,48 /SMS µε ΦΠΑ),, συµµετέχουν αυτόµατα, χωρίς καµία επιπλέον χρέωση, στο Πρόγραµµα. Κάθε SMS που στέλνει o Συµµετέχων καταχωρείται σε ειδικό ηλεκτρονικό σύστηµα (εφεξής «Σύστηµα») που τηρεί η InternetQ. Αρχικά, όσοι επιθυµούν να έχουν πρόσβαση και να αποκτήσουν wallpapers µέσω της Υπηρεσίας, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήµατα: Βήµα 1: Είσοδος/Αίτηση Εγγραφής στην Υπηρεσία Ο Συνδροµητής/Χρήστης θα πρέπει να αποστείλει ένα µήνυµα (SMS) γράφοντας ΕΥΡΩ (EURO), χρέωσης 1,48 /SMS συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, στον σύντοµο κωδικό Κάθε SMS που στέλνεται στο 5ψήφιο, αναλογεί σε ένα credit, που αντιστοιχεί σε 1 wallpaper. Με το πρώτο αυτό SMS ο Συνδροµητής/Χρήστης µπορεί να συνδεθεί στο m.evro.gr και, συµπληρώνοντας τον αριθµό του κινητού του. Η Υπηρεσία, του επιστρέφει γραπτό µήνυµα (SMS), χωρίς χρέωση, στο κινητό του ένα µοναδικό κωδικό (PIN) και ένα wap link, από το οποίο µπορεί να κατεβάζει καθ ολη τη διάρκεια του διαγωνισµού το περιεχόµενο. Ο συνδροµητής ενεργοποιεί το link το οποίο έχει λάβει σε δωρεάν γραπτό µήνυµα, συµπληρώνει τον κωδικό (pin) που του έχει σταλεί και εισέρχεται στη συλλογή µε τα wallpapers. Απαιτείτε ενεργοποιηµένη σύνδεση του Wap / GPRS στο κινητό του. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει αναλυτικά είναι η εξής: Επιλέγει το wallpaper που θέλει να αποκτήσει και πατάει το κουµπί Download Στη συνέχεια το wallpaper έρχεται στο κινητό του µέσω δωρεάν γραπτού µηνύµατος που περιέχει το σχετικό link.

4 Από το σηµείο αυτό και µετά ο συνδροµητής µπορεί να µπαίνει στο website/wapsite, να εισάγει τοn αριθµό κινητού του «MSISDN» του και τον κωδικό του και να κατεβάζει wallpapers Οι προϋποθέσεις για να «κατεβάσει» ένας συνδροµητής ένα wallpaper είναι: να είναι συνδροµητής κινητής τηλεφωνίας να έχει συλλέξει τουλάχιστον 1 credit στέλνοντας SMS Nova στον 5ψήφιο να µπει στο ειδικό website / wapsite (m.evro.gr ) τoυ Προγράµµατος και να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες να είναι κάτοχος κινητού τηλεφώνου συµβατού µε τεχνολογίες mobile Internet (GPRS / WAP). H υπηρεσία δεδοµένων πρέπει να είναι ενεργή και το κινητό να έχει αποθηκευµένες τις όποιες ρυθµίσεις απαιτούνται. Ο συνδροµητής πρέπει να είναι εντός εµβέλειας δικτύου κινητής Για την εγγραφή στην Υπηρεσία και στο Πρόγραµµα κάθε Συµµετέχων αποδέχεται τους όρους χρήσης αυτής καθώς και τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, οι οποίοι είναι ανηρτηµένοι στην ιστοσελίδα Σηµειώνεται ότι εκτός από τη χρέωση αποστολής του µηνύµατος (SMS) προς το (1,48 /SMS µε ΦΠΑ), κάθε Συµµετέχων χρεώνεται και για την µεταφορά δεδοµένων (WAP / GPRS ή Internet µέσω κινητού τηλεφώνου) για να «κατεβάσει» το αντίστοιχο wallpaper στο κινητό του. Για τις χρεώσεις µεταφοράς δεδοµένων ισχύει ο εκάστοτε τιµοκατάλογος της παρόχου κινητής ανάλογα µε το Οικονοµικό Πρόγραµµα που είναι ενταγµένη η σύνδεση του Συµµετέχοντα. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τις χρεώσεις για χρήση WAP GPRS ή Internet µέσω κινητού τηλεφώνου µπορείτε να δείτε στη σελίδα του κάθε παρόχου κινητής τηλεφωνίας Βήµα 2: Είσοδος/Αίτηση Εγγραφής στο Πρόγραµµα Με την αποστολή κάθε γραπτού µηνύµατος (SMS) στο κατά τη διάρκεια του Προγράµµατος κάθε συνδροµητής συµµετέχει αυτοµάτως και στο Πρόγραµµα. Με το πρώτο SMS ο Συµµετέχων λαµβάνει απαντητικά µηνύµατα όπου του ανακοινώνονται τα ώρα του Προγράµµατος, η χρέωση ανά µήνυµα (SMS), η ενηµέρωση ότι υπάρχει χρέωση για τη µεταφορά δεδοµένων για το κατέβασµα του

5 wallpaper, η δυνατότητα και η διαδικασία για τη µη λήψη προωθητικών µηνυµάτων, το τηλέφωνο Επικοινωνίας και η ιστοσελίδα του Προγράµµατος, τα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας και σύντοµες οδηγίες για το Πρόγραµµα. Στη συνέχεια, κάθε Συµµετέχων θα λαµβάνει ερωτήσεις στις οποίες εφόσον επιθυµεί θα απαντά. Κάθε αποστολή SMS στον πενταψήφιο 14584, στο πλαίσιο του Προγράµµατος ή/και της Υπηρεσίας, χρεώνεται µε 1,48 /SMS µε ΦΠΑ. Την επόµενη ηµέρα που θα συµµετάσχει ο Συµµετέχων, του ζητείται να στείλει ένα SMS -χρέωσης 1,48 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ- µε το όνοµα του. Όλα τα ονόµατα γίνονται δεκτά εκτός από «ύβρεις» ή άλλου είδους προσβλητικές φράσεις. Όταν ο Συµµετέχων αποστείλει το όνοµα του θα λάβει ως επιβράβευση 20 πόντους οι οποίοι αντιστοιχούν σε 20 συµµετοχές στον πίνακα κλήρωσης, καθώς και την επόµενη ερώτηση του Προγράµµατος. Η αποστολή του ονόµατος του είναι προαιρετική. Αν ο Συµµετέχων δε στείλει το όνοµα του, µετά από λίγο λαµβάνει αυτοµάτως την επόµενη ερώτηση. Για κάθε ερώτηση θα υπάρχουν δύο αριθµηµένες απαντήσεις (µία σωστή και µία λάθος), υπό µορφή πολλαπλής επιλογής. Ο Συµµετέχων καλείται να πληκτρολογήσει 1 ή 2, ανάλογα µε το ποια απάντηση θεωρεί ότι είναι σωστή. Στη συνέχεια ο Συµµετέχων θα λαµβάνει την επόµενη ερώτηση και ούτω καθ εξής. Για κάθε ερώτηση που απαντάει, ο Συµµετέχων λαµβάνει δωρεάν SMS που τον ενηµερώνει αν η απάντηση που έδωσε ήταν σωστή ή λάθος και τους πόντους που έχει συγκεντρώσει µέχρι εκείνη τη στιγµή καθώς και την επόµενη ερώτηση. Με το πρώτο SMS ο Συµµετέχων κερδίζει 5 πόντους. Στη συνέχεια, για κάθε ερώτηση που απαντά κερδίζει ανάλογα µε το αν έχει απαντήσει σωστά ή λάθος. Αν οι απαντήσεις που δίνει είναι σωστές τότε κερδίζει κατά ελάχιστον κάθε φορά 10 πόντους (και κάθε ένα µήνυµα θα αντιστοιχεί σε ένα wallpaper). Αν οι απαντήσεις είναι λάθος τότε κερδίζει µόνο 5 πόντους (και κάθε ένα µήνυµα θα αντιστοιχεί σε ένα wallpaper). Κλήση στον Πενταψήφιο Κάθε Συνδροµητής εφόσον επιθυµεί να συµµετέχει στο Πρόγραµµα, µπορεί να καλέσει από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο τον πενταψήφιο η χρέωση του οποίου είναι1,03 /λεπτό από σταθερό και 1,55 /λεπτό από κινητό. Με την κλήση του στο ο Συµµετέχων λαµβάνει τα ενηµερωτικά εισαγωγικά µηνύµατα που αναφέρονται στα ώρα του Προγράµµατος,στη χρέωση ανά λεπτό και λαµβάνει αυτόµατα 5 πόντους. Βήµα 1: Είσοδος/Αίτηση Εγγραφής στην Υπηρεσία

6 Για να είναι έγκυρη η συµµετοχή του χρήστη στο Πρόγραµµα θα πρέπει να καλεί από σταθερό η κινητό τηλέφωνο χωρίς απόκρυψη. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχει τη δυνατότητα ακολουθώντας τις οδηγίες του συστήµατος να εισάγει µονός του τον αριθµό της τηλεφωνικής σύνδεσης από την οποία καλεί. Περίοδοι επιβράβευσης Στο Πρόγραµµα υπάρχουν Περίοδοι - Φάσεις Επιβράβευσης όπου ο Συµµετέχων µπορεί να κερδίσει ακόµη περισσότερους πόντους. Όλοι οι Συµµετέχοντες συναντούν ακριβώς τις ίδιες Περιόδους-Φάσεις Επιβράβευσης ώστε να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να κερδίσουν. Οι Περίοδοι Επιβράβευσης εξαρτώνται από τη µέρα συµµετοχής στο Πρόγραµµα. Η πρώτη ηµέρα εγγραφής και συµµετοχής στο Πρόγραµµα κάθε Συµµετέχοντα θεωρείται η Ηµέρα Συµµετοχής του Νο1. Η επόµενη ηµέρα κατά την οποία θα συµµετέχει, ακόµα κι εάν αυτή είναι 4 ηµέρες µετά την προηγούµενη, αυτή θα είναι η Ηµέρα Συµµετοχής του Νο 2, κ.ο.κ. Οι Περίοδοι Επιβράβευσης βασίζονται σε ηµέρες συµµετοχής, και όχι σε ηµερολογιακές ηµέρες. Έχουν ηµερολογιακή διάρκεια, δηλαδή αρχίζουν από τη στιγµή αποστολής του γραπτού µηνύµατος και λήγουν στις 24:00 της ίδιας ηµέρας. Περίοδος Επιβράβευσης 1 Ο Συµµετέχων θα λαµβάνει µήνυµα (SMS) που θα τον ενηµερώνει για την έναρξη της Περιόδου Επιβράβευσης και θα του δίνει οδηγίες σχετικά µε την συµµετοχή σε αυτήν. Κατά την Περίοδο Επιβράβευσης 1, το bonus των πόντων των σωστών απαντήσεων αυξάνει κατά 10. ηλαδή, Το bonus της πρώτης ερώτησης είναι 10 πόντοι. Το bonus της δεύτερης ερώτησης είναι 20 πόντοι. Το bonus της τρίτης ερώτησης είναι 30 πόντοι. Οι πόντοι που δίνει η κάθε ερώτηση συνεχίζουν να αυξάνονται, ασχέτως µε το αν ο συµµετέχων θα απαντήσει σωστά ή όχι.

7 Περίοδος Επιβράβευσης 2 Κάθε Συµµετέχων θα λαµβάνει µήνυµα (SMS) που θα τον ενηµερώνει για την έναρξη της Περιόδου Επιβράβευσης και θα του δίνει οδηγίες σχετικά µε την συµµετοχή σε αυτήν. Ο Συµµετέχων στην Περίοδο αυτή θα έχει συγκεκριµένη χρονική, από τη λήψη του ενηµερωτικού µηνύµατος (SMS) για την έναρξη της Περιόδου Επιβράβευσης, να απαντήσει σε όσες περισσότερες ερωτήσεις µπορεί. Κάθε σωστή απάντηση δίνει 50 πόντους αντί για 10. Κάθε ερώτηση που αποστέλλεται εντός του διαστήµατος αυτού, αξίζει 50 πόντους και οι Συµµετέχοντες θα ανταµείβονται µε το bonus ακόµα και αν απαντήσουν εκείνη την ερώτηση µετά από το ως άνω χρονικό διάστηµα, πριν όµως λάβουν νέα ερώτηση. Μετά τη λήξη της Περιόδου Επιβράβευσης 2 ο Συµµετέχων λαµβάνει ενηµερωτικό µήνυµα σχετικά µε τη λήξη της και για την έναρξη της Περιόδου Επιβράβευσης 3. Αν πριν από τη λήξη της Περιόδου Επιβράβευσης 2 ο Συµµετέχων δεν έχει απαντήσει στην τελευταία ερώτηση που θα έχει λάβει κατά την παρούσα Περίοδο Επιβράβευσης, τότε δε λαµβάνει το ενηµερωτικό SMS λήξης της Περιόδου Επιβράβευσης 2. Περίοδος Επιβράβευσης 3 Κάθε Συµµετέχων θα λαµβάνει µήνυµα (SMS) που θα τον ενηµερώνει για την έναρξη της Περιόδου Επιβράβευσης και θα του δίνει οδηγίες σχετικά µε την συµµετοχή σε αυτήν. Στην Περίοδο Επιβράβευσης 3, κάθε ερώτηση αυξάνει διπλασιάζοντας του µέχρι τότε συγκεντρωµένους πόντους του. Το bonus αυτό διαρκεί µέχρι τις της ηµέρας έναρξης της Περιόδου αυτής. Π.χ. 1η απάντηση = σωστή = διπλασιασµός πόντων 2η απάντηση = σωστή = τριπλασιασµός πόντων Μετά τη λήξη της Περιόδου Επιβράβευσης 3 ο Συµµετέχων λαµβάνει ενηµερωτικό µήνυµα σχετικά µε τη λήξη της και για την έναρξη της Περιόδου Επιβράβευσης 4. Αν πριν από τη λήξη της Περιόδου Επιβράβευσης 3 ο Συµµετέχων δεν έχει απαντήσει στην τελευταία ερώτηση που θα έχει λάβει κατά την παρούσα Περίοδο Επιβράβευσης, τότε δε λαµβάνει το ενηµερωτικό SMS λήξης της Περιόδου Επιβράβευσης 3. Περίοδος Επιβράβευσης 4

8 Κάθε Συµµετέχων θα λαµβάνει µήνυµα (SMS) που θα τον ενηµερώνει για την έναρξη της Περιόδου Επιβράβευσης και θα του δίνει οδηγίες σχετικά µε την συµµετοχή σε αυτήν. Στην Περίοδο Επιβράβευσης 4 κάθε δεύτερη ερώτηση είναι «χρυσή» και χαρίζει ένα bonus που αυξάνει κατά 50. Το bonus αυτό αυξάνεται ασχέτως µε το αν έχουν απαντηθεί σωστά οι ερωτήσεις, αλλά δεν κερδίζεται όταν η αντίστοιχη ερώτηση δεν απαντηθεί σωστά. Η Περίοδος Επιβράβευσης διαρκεί µέχρι τις της ηµέρας έναρξης της Περιόδου αυτής. (το Bonus ή η περίοδος επιβράβευσης;) πχ. 1 η ερώτηση = σωστή απάντηση = 10 πόντοι 2 η ερώτηση = σωστή απάντηση = 10 πόντοι 3 η ερώτηση = λάθος απάντηση = 5 πόντοι 4 η ερώτηση = σωστή απάντηση = 50 πόντοι 5 η ερώτηση = σωστή απάντηση = 10 πόντοι 6 η ερώτηση = λάθος απάντηση = 5 πόντοι 7 η ερώτηση = σωστή απάντηση = 10 πόντοι 8 η ερώτηση = σωστή απάντηση = 100 πόντοι Μετά τη λήξη της Περιόδου Επιβράβευσης 4 ο Συµµετέχων λαµβάνει ενηµερωτικό µήνυµα σχετικά µε τη λήξη της και για την έναρξη της Περιόδου Επιβράβευσης 5. Αν πριν από τη λήξη της Περιόδου Επιβράβευσης 4 ο Συµµετέχων δεν έχει απαντήσει στην τελευταία ερώτηση που θα έχει λάβει κατά την παρούσα Περίοδο Επιβράβευσης, τότε δε λαµβάνει το ενηµερωτικό SMS λήξης της Περιόδου Επιβράβευσης 4. Μετά τη λήξη της Περιόδου Επιβράβευσης 5 αρχίζουν πάλι από την αρχή και µε την ίδια σειρά οι Περίοδοι Επιβράβευσης. Περίοδοι επιβράβευσης γενικά Πέραν των ως άνω περιόδων επιβράβευσης ο διοργανωτής δύναται να αποστέλλει ειδικές ερωτήσεις επανενεργοποίησης τις οποίες αν απαντηθούν σωστά, κερδίζουν έξτρα πόντους, πέραν των 10 πόντων που δίνουν οι απαντήσεις σε κοινές ερωτήσεις. Προωθητικά µηνύµατα Κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, ο Συµµετέχων λαµβάνει δωρεάν ενηµερωτικά προωθητικά µηνύµατα σχετικά µε το Πρόγραµµα όπως πχ. Η ηµεροµηνία κλήρωσης του προηγούµενου νικητή. Με τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα, οι Συµµετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενηµέρωσης που αφορά

9 στο Πρόγραµµα. Οι Συµµετέχοντες µπορούν οποιαδήποτε χρονική στιγµή να αναιρέσουν τη συγκατάθεσή τους, επικοινωνώντας στο τηλ από κινητό µε αστική χρέωση ή να στείλουν γραπτό µήνυµα στο µε τη λέξη STOP ή ΣΤΟΠ 1,48 /sms. Στην περίπτωση αυτή ο Συµµετέχων λαµβάνει ενηµερωτικό µήνυµα ότι η διαδικασία απενεργοποίησης ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η επιθυµία του Συµµετέχοντα να λαµβάνει ή όχι Προωθητικά Μηνύµατα δεν ακυρώνει τη συµµετοχή του στο Πρόγραµµα και την δυνατότητα να κατεβάσει τα wallpapers. 6. Χρήση των αριθµών κλησεων Για κάθε SMS που αποστέλλεται, και κάθε κλήση ο αριθµός κλήσης µέσω του οποίου στάλθηκε το κάθε SMS, ή κλήθηκε η υπηρεσία θα καταχωρείται σε ηλεκτρονικό σύστηµα, µε σκοπό τη καταγραφή κίνησης της Υπηρεσίας (αποστολή και λήψη wallpapers) καθώς και τη διεξαγωγή των κληρώσεων για την ανάδειξη των νικητών του Προγράµµατος. Συµπληρωµατικά για τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα, τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η InternetQ µε τους αριθµούς κλήσης των Συµµετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά µε τη λήψη οποιουδήποτε SMS ή κλήσεως στο Πρόγραµµα, την εγκυρότητα της συµµετοχής αυτού, και τον αριθµό κλήσης από τον οποίο προέρχεται το SMS - Κλήση. Σηµειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή χρήση της Υπηρεσίας και συµµετοχής στο Πρόγραµµα η οποία προσφέρει µεγαλύτερο αριθµό wallpapers και αποφέρει παραπάνω συµµετοχές για τις κληρώσεις των ώρων. 7. ώρα Προγράµµατος Κάθε µέρα, από 18/11/2011 έως και 26/1/2012, θα αναδεικνύεται ένας τυχερός νικητής. Τα δώρα τα οποία είναι αναλυτικά: Κλήρωση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΩΡΟΥ 1 18 Νοεμβρίου 11 Nova in a box 2 19 Νοεμβρίου 11 Nova in a box 3 20 Νοεμβρίου 11 Nova in a box 4 21 Νοεμβρίου Νοεμβρίου 11 Nova in a box 6 23 Νοεμβρίου 2011 Nova in a box 7 24 Νοεμβρίου 2011 Nova in a box 8 25 Νοεμβρίου 2011 Nova in a box 9 26 Νοεμβρίου 2011 Nova in a box Νοεμβρίου 2011 Nova in a box

10 11 28 Νοεμβρίου Νοεμβρίου 2011 Nova in a box Νοεμβρίου 2011 Nova in a box 14 1 Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box 15 2 Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box 16 3 Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box 17 4 Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box 18 5 Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box 20 7 Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box 21 8 Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box 22 9 Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box Δεκεμβρίου 2011 Nova in a box 45 1 Ιανουαρίου 2012 Nova in a box 46 2 Ιανουαρίου Ιανουαρίου 2012 Nova in a box 48 4 Ιανουαρίου 2012 Nova in a box 49 5 Ιανουαρίου 2012 Nova in a box 50 6 Ιανουαρίου 2012 Nova in a box 51 7 Ιανουαρίου 2012 Nova in a box 52 8 Ιανουαρίου 2012 Nova in a box 53 9 Ιανουαρίου

11 54 10 Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου 2012 Nova in a box Ιανουαρίου μετρητά Σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία ποσά άνω των 1000 ευρώ φορολογούνται µε ποσοστό 20%. Ο εν λόγω φόρος επιβαρύνει τον κληρωθέντα τυχερό. Για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, ήτοι από 18/11/2010 έως και 26/1/2012, θα αναδεικνύεται µε κλήρωση ένας νικητής την ηµέρα ( «Ηµερήσια κλήρωση»). Η κλήρωση θα γίνεται µεταξύ των συµµετεχόντων που έχουν συµµετάσχει στο Πρόγραµµα από την πρώτη ηµέρα 18/11/2011 µέχρι και την ηµέρα της κάθε κλήρωσης µε βάση τους πόντους που θα έχουν συλλέξει (π.χ. για το νικητή της ευτέρας η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη κ.ο.κ). Ο κάθε πόντος συµµετοχής αποτελεί και µία συµµετοχή στον πίνακα κλήρωσης. Οι συµµετέχοντες στο Πρόγραµµα παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στις ιοργανώτριες για την προβολή των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος µέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και µέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet. Η Forthnet διατηρεί το δικαίωµα να δηµοσιεύσει και να χρησιµοποιήσει για διαφηµιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, και ενδεχοµένως να χρησιµοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο (video, φωτογραφία, κλπ.) σχετικό µε την απονοµή και την κλήρωση του ώρου για διαφηµιστικούς σκοπούς, η, δε, συµµετοχή καθενός στο Πρόγραµµα παρέχει αυτοµάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευµατικών δικαιωµάτων ατελώς χωρίς υποχρέωση για τη ιοργανώτρια για άλλη ενηµέρωση ή καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης.

12 8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Προγράµµατος Οι νικητές των Ηµερήσιων ώρων θα αναδεικνύονται µε ηµερήσια κλήρωση ώρα 14:30 βάση των συµµετεχόντων και των πόντων συµµετοχών που έχουν συλλέξει από την 1 η ηµέρα του Προγράµµατος 18-Νοεµβρίου-11. Οι κληρώσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στα γραφεία της InternetQ, Τροίας 17 Αθήνα, ενώ οι κληρώσεις για τα χρηµατικά έπαθλα των (τριών χιλιάδων) ευρώ θα γίνονται παρουσία της συµβολαιογράφου Ανδροµάχης Γκίκα, τηλ , Ηλία Γκίκα 12, Κορωπί στα γραφεία της InternetQ, Τροίας 17 Αθήνα. H κλήρωση για τα ευρώ στις 26 Ιανουαρίου 2012 θα γίνει σε χώρο της Forthnet και θα είναι εφικτό να την παρακολουθήσει το κοινό. Μέσω της διεύθυνσης θα υπάρξει έγκαιρα σχετική ενηµέρωση για τις λεπτοµέρειες της µεγάλης κλήρωσης, παρουσία εκπροσώπου της InternetQ, της συµβολαιογράφου Ανδροµάχης Γκίκα και εκπροσώπου της Forthnet µε τη χρήση ηλεκτρονικού συστήµατος το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρξει ανθρώπινη παρέµβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή. Στις εν λόγω κληρώσεις για την ανάδειξη των νικητών θα υποβάλλονται το σύνολο των συµµετοχών που έχει συγκεντρώσει κάθε αριθµός σύνδεσης ανάλογα µε τις έγκυρες συµµετοχές. Ως «έγκυρη συµµετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιοδήποτε SMS ή κλήση για το οποίο ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) έχει αποσταλεί ή έχει πραγµατοποιηθεί κλήση στον σύντοµο κωδικό από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Forthnet ή της InternetQ, προϊόν παράνοµης τεχνικής επιρροής από το συµµετέχοντα των συστηµάτων της InternetQ ή εν γένει απάτης ή αθέµιτης παρεµβολής του συµµετέχοντα ή τρίτου, και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήµατα της InternetQ, εντός των ακόλουθων χρονικών διαστηµάτων: (00:01) 26/1/2012 (12:30). Κάθε αριθµός κινητής ή σταθερής σύνδεσης συµµετέχει στις κληρώσεις των ηµερήσιων ώρων (από έως και ) µε τόσες συµµετοχές όσοι οι πόντοι που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστηµα από την Έναρξη του Προγράµµατος, µέχρι τις 00:00.00 της ηµέρας συµµετοχής. Την τελευταία ηµέρα κλήρωσης 26/1/2012 η λήξη του Προγράµµατος είναι 1 λεπτό πριν τις 12:00 το µεσηµέρι οπότε και θα διενεργηθεί η

13 κλήρωση. Οι νικητές των Ηµερήσιων δώρων δεν αποκλείονται από το να κερδίσουν οποιοδήποτε άλλο δώρο. 9. Ενηµέρωση για την κατακύρωση (α) Οι ιοργανωτές θα ενηµερώνουν όλους τους συµµετέχοντες στο Πρόγραµµα σχετικά µε τα στοιχεία των νικητών ανά ώρο, µε ανάρτηση του ονοµατεπωνύµου του νικητή στην ειδική ιστοσελίδα της Προωθητικής Ενέργειας (β) Οι διοργανωτές εντός 10 ηµερών από τη διενέργεια κάθε Κλήρωσης θα επιχειρούν τηλεφωνική επικοινωνία µε τους νικητές προς τον αριθµό κλήσης µέσω του οποίου έχουν επικοινωνήσει στο Πρόγραµµα µε σκοπό την ενηµέρωσή τους για τον τρόπο παραλαβής των δώρων, που έχουν κερδίσει. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, ΑΦΜ, Α Τ κλπ.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων. Σε κάθε περίπτωση το ώρο παραδίδεται στον Συνδροµητή του τηλεφωνικού αριθµού σύνδεσης και όχι στον τυχόντα δηλωθέντα Χρήστη. (γ) Οι νικητές των χρηµατικών επάθλων των ευρώ πρέπει, εντός 20 ηµερών από την ηµεροµηνία της ενηµέρωσής τους από τους διοργανωτές, να αποστείλουν στην InternetQ, τα έγγραφα που θα τους ζητηθούν: Υπογεγραµµένη και επικυρωµένη (Επικύρωση από ΚΕΠ ή αστυνοµικό τµήµα) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται το χρηµατικό έπαθλο και τους όρους & προϋποθέσεις του Προγράµµατος, καθώς και τον Α.Φ.Μ. και τη.ο.υ. στην οποία ανήκει. φωτοτυπία της αστυνοµικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου επικυρωµένη. Αφού αποσταλούν τα παραπάνω στην InternetQ, υποβάλλεται δήλωση δωρεάς από την InternetQ στην αρµόδια.ο.υ. και στη συνέχεια γίνεται η κατάθεση των χρηµάτων σε ονοµαστικό λογαριασµό τραπέζης που θα πρέπει να τηρεί ο νικητής εντός 40 ηµερών από την παραλαβή των άνω αναφεροµένων εγγράφων. (δ) Οι τυχεροί νικητές των Nova in a box θα παραλαµβάνουν το δώρο τους από το Κατάστηµα Forthnet που έχουν δηλώσει ότι τους εξυπηρετεί κατά την παραπάνω επικοινωνία (βλ. παρ. -β-) για τη δήλωση των στοιχείων τους..

14 (ε) Ο νικητής των ευρώ πρέπει, εντός 20 ηµερών από την ηµεροµηνία της ενηµέρωσής του από τους διοργανωτές, να αποστείλει στην InternetQ, τα έγγραφα που θα του ζητηθούν: Υπογεγραµµένη και επικυρωµένη (Επικύρωση από ΚΕΠ ή αστυνοµικό τµήµα) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται το χρηµατικό έπαθλο και τους όρους & προϋποθέσεις του Προγράµµατος, καθώς και τον Α.Φ.Μ. και τη.ο.υ. στην οποία ανήκει. φωτοτυπία της αστυνοµικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου επικυρωµένη. Αφού αποσταλούν τα παραπάνω στην InternetQ, υποβάλλεται δήλωση δωρεάς από την InternetQ στην αρµόδια.ο.υ. και στη συνέχεια γίνεται η κατάθεση των χρηµάτων σε ονοµαστικό λογαριασµό τραπέζης που θα πρέπει να τηρεί ο νικητής εντός 65 ηµερών από την παραλαβή των άνω αναφεροµένων εγγράφων. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για οποιοδήποτε λόγο (συµπεριλαµβανοµένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας µε οποιοδήποτε νικητή του Προγράµµατος εντός χρονικού διαστήµατος δύο µηνών από την τηλεφωνική κλήση προς αυτόν, οι διοργανωτές απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση καταβολής του δώρου. Επιπλέον, οι νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόµα και αυτό της ανακοίνωσής τους ή της αξιοποίησης/παραλαβής των ώρων, µπορούν να ακυρωθούν για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψουν τη σχετική δήλωση αξιοποίησης/παραλαβής ώρου. (β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (γ) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερηµένα στην αξιοποίηση/παραλαβή του ώρου. (δ) σε περίπτωση που ο νικητής δήλωσε ψευδή στοιχεία ή αρνήθηκε να δηλώσει τα σωστά κατά την επικοινωνία που έγινε µαζί του. (ε) χωρίς προσκόµιση ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ κατά την παράδοση του ώρου. Εταιρικές συνδέσεις ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που νικητής οποιουδήποτε από τα προαναφερόµενα ώρα αναδειχθεί αριθµός κλήσης (MSISDN) εταιρικής σύνδεσης, το ώρο θα αποδίδεται, υπό όλες τις εδώ αναφερόµενες προϋποθέσεις, στο χρήστη µε την επιπλέον προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσει και βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου, στην οποία θα δηλώνεται και θα βεβαιώνεται ότι είναι χρήστης του

15 συγκεκριµένου αριθµού κλήσης (MSISDN), άλλως θα ακυρώνεται και δεν θα δικαιούται το ώρο, που του αντιστοιχεί. 10. Χορήγηση ώρων Οι νικητές των Nova in a box θα πρέπει να επισκεφτούν το Κατάστηµα Forthnet που έχουν δηλώσει κατά την επικοινωνία για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους (βλ. άρθρο 9, παρ. -δ-). Αναλυτικά οι διευθύνσεις των Καταστηµάτων Forthnet είναι αναρτηµένες στο Η παραλαβή του δώρου θα πρέπει να γίνει µέσα σε 1 µήνα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής του δώρου. Η Forthnet και η InternetQ δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για τυχόν έξοδα παράστασης και ταξιδίου για την υπογραφή ή προσκόµιση της δήλωσης αποδοχής ώρου των νικητών. Η ευθύνη της Forthnet και InternetQ περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στη διάθεση των προγραµµατισµένων ώρων. 11. Η συµµετοχή στο Πρόγραµµα αποτελεί σαφή και εκ µέρους του Συµµετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και ν. 3471/2006 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δηµοσιότητας του Προγράµµατος καθώς και για σκοπούς ενηµέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά µε το Πρόγραµµα. 12. Ευθύνη Οι συµµετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους και τη συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα. Μετά τη Λήξη του Προγράµµατος καθώς και της παράδοσης των ώρων, κάθε υποχρέωση της Forthnet και της InternetQ παύει να υφίσταται. 13. ηµοσιότητα Οι όροι συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν κατατεθεί στη Συµβολαιογράφο κα Ανδροµάχη Γκίκα,τηλ Ηλία Γκίκα 12, Κορωπί και έχουν αναρτηθεί και θα ενηµερώνονται διαρκώς στην ιστοσελίδα της Προωθητικής Ενέργειας, www,forthnet.gr/eurocontest. Οποιοσδήποτε συµµετέχων ή τρίτος δικαιούται µε έξοδά του να λαµβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στην ανωτέρω Συµβολαιογράφο.

16 14. Πληροφορίες - Παράπονα Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά µε την Υπηρεσία ή/και το Πρόγραµµα οποιοσδήποτε συµµετέχων ή τρίτος µπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: µε αστική χρέωση, και ώρες εργασίας, 09:00 µε 17: Αποδοχή των όρων Η συµµετοχή στο Πρόγραµµα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, ως παρατίθενται ανωτέρω ακόµη και αν τροποποιηθούν µελλοντικώς σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα, παραιτουµένου του συµµετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων ή µελλοντικώς τροποποιηµένων Όρων και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζηµιώσεως εξ' αυτού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο "REAL FM AE" που εδρεύει στην Αθήνα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Super Buzz» από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής "Διοργανώτρια") με την τεχνική υποδομή της AUDIOTEX. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα στo Mαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.», που εδρεύει στο Mαρούσι Αττικής, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις Α.Ε», (εφεξής ο «ΣΚΑΪ»), ΑΦΜ 094439203, Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KICK A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND. Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND. Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012 Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «COSMOTE Internet On The Go & COSMOTE Internet Any Way - ΩΡΟ 50 TABLETS»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «COSMOTE Internet On The Go & COSMOTE Internet Any Way - ΩΡΟ 50 TABLETS» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «COSMOTE Internet On The Go & COSMOTE Internet Any Way - ΩΡΟ 50 TABLETS» Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η «COSMOTE»),

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Άνοιξη. Μύρισε ώρα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Άνοιξη. Μύρισε ώρα ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άνοιξη. Μύρισε ώρα Η ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «West ιαφηµιστική Τουριστική ΑΕ.», που εδρεύει στην Πάτρα ( ιονυσίου Λαυράγκα 24, Πάτερα), στο εξής αναφερόµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ...

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ... Με την παρούσα σας πληροφορούμε ότι η εταιρία μας Nestle Ελλάς Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής (Πατρόκλου 4) (εφεξής: Nestle) διοργανώνει στη σελίδα της στο Facebook www.facebook.com/nestlebaby.gr διαδραστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» Α. Εισαγωγή Η εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής ο «Διοργανωτής» ή το «EPSILON») που εδρεύει στο Mαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 60 Volkswagen Polo 60 ημέρες της Vodafone - Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών (Διοργανώτρια) και της VELTI Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Συνδιοργανώτρια)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299» 1] H εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» 1] Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY THALATTA SEASIDE HOTEL

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY THALATTA SEASIDE HOTEL OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY THALATTA SEASIDE HOTEL Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία NEWSBEAST.GR A.E. µε έδρα της στο Μαρούσι Αττικής, Σκρα 4, τηλ. 211 105 4510, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY << ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ, ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΣΚΑΙ 100,3 >>

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY << ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ, ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΣΚΑΙ 100,3 >> OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY > Οι ανώνυμες εταιρίες με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ(MALL)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ(MALL) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ 4G+ Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξής Cosmote ή Διοργανώτρια Εταιρεία ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U» Για το διαγωνισμό «LIVE U» που διοργανώνει η Νέα Τηλεόραση Α.Ε- STAR CHANNEL που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την «ΑΜΑΖΕ Α.Ε.», ισχύουν τα κάτωθι: 1] Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Διαγωνισμός «Cookλοι»

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Διαγωνισμός «Cookλοι» ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Διαγωνισμός «Ckλοι» 1. Η εταιρεία Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος Α.Ε. (εφεξής καλούμενη Διοργανωτής/ Διοργανώτρια ), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ Olympus VR370» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ Olympus VR370» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ Olympus VR370» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MASTERCARD «ΕVERGREEN HOME»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MASTERCARD «ΕVERGREEN HOME» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MASTERCARD «ΕVERGREEN HOME» 1. Στο ιαγωνισµό «MasterCard Evergreen Home» (εφεξής ο «ιαγωνισµός»), τον οποίο διοργανώνει η «MasterCard Europe» (η «MasterCard»), που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH The Host 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Χορηγικές δράσεις COSMOTE σε αθλητικούς αγώνες»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Χορηγικές δράσεις COSMOTE σε αθλητικούς αγώνες» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Χορηγικές δράσεις COSMOTE σε αθλητικούς αγώνες» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»),

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από την 03/04/2015 με ελεύθερη ημερομηνία λήξης.

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από την 03/04/2015 με ελεύθερη ημερομηνία λήξης. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «ΛΟΤΑΡΙΑ notosgalleries» από την εταιρεία ΝΟΤΟ COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ (στο εξής Διοργανώτρια ) και με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας AUDIOTEX

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ»

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM. στο εξής «FAMILY IN ACTION» σε συνεργασία µε το Διεθνές Καλλιτεχνικό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM. στο εξής «FAMILY IN ACTION» σε συνεργασία µε το Διεθνές Καλλιτεχνικό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM 1. Ο διαγωνισµός ATHENAEUM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail.

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail. Όροι 9 ου διαγωνισμού Χειμώνας 2013 1. Αντικείμενο της Κλήρωσης. Η εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» MACE Advertising, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Στρ. Καλλιδοπούλου αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 999489460,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND»

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» «Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Make up your day Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»), και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO LADY GAGA CONCERT»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO LADY GAGA CONCERT» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO LADY GAGA CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει, σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ASM Publications PC διαγωνισμό με την ονομασία «Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Vodafone - Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» (περαιτέρω η VODAFONE ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δει το video καλείται να γράψει ένα δικό του tip στην κατηγορία του μήνα.

Αφού δει το video καλείται να γράψει ένα δικό του tip στην κατηγορία του μήνα. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Ακόμα και η μαμά θα Lanes» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η ανώνυμη εταιρία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Παροχής Υπηρεσιών», με διακριτικό τίτλο TRIBAL DDB AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Vodafone - Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», (περαιτέρω η VODAFONE ) που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής 1] Η εταιρεία DR. OETKER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ («διοργανώτρια εταιρεία»), σε συνεργασία με την εταιρία με την επωνυμία «OGILVY ONE

Όροι Συμμετοχής 1] Η εταιρεία DR. OETKER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ («διοργανώτρια εταιρεία»), σε συνεργασία με την εταιρία με την επωνυμία «OGILVY ONE Όροι Συμμετοχής 1] Η εταιρεία DR. OETKER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ («διοργανώτρια εταιρεία»), σε συνεργασία με την εταιρία με την επωνυμία «OGILVY ONE WORLDWIDE-ATHENS-PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A.»,διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη φαρμακευτική εταιρεία με την επωνυμία FREZYDERM Α.Β.Ε.Ε. με έδρα την Αθήνα, Μενάνδρου 75

Διαβάστε περισσότερα

ενεργοποιήσουν επιπλέον την υπηρεσία e-λογαριασμός. Για την ενεργοποίηση της

ενεργοποιήσουν επιπλέον την υπηρεσία e-λογαριασμός. Για την ενεργοποίηση της ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός από την COSMΟΤΕ» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε..» (εφεξής «COSMOTE» ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα.

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα. Maisto Fresh Metal «FK TOYS» «FK TOYS»), ( 106),, «Maisto Fresh Metal» ( ), 01 /12/2013 31 /03/2014,,,, «..»,,. 9-13, ( ),, www.fktoys.gr ( «Site»)., o «FK TOYS» 210 6801769, 15:00. 17:00. 1) «FK TOYS»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3E)», καλουµένη κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Όροι Διαγωνισμού "Παίξε στα ΓΡΑΨΑ και Κέρδισε" 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Ξένων Γλωσσών ΓΡΑΨΑ(εφεξής Διοργανωτής) διοργανώνει προωθητική ενέργεια και προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση adidas Open Run Όροι συμμετοχής στην κλήρωση ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112) (εφεξής ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. "Ας μιλήσουμε για COSMOTE Business"

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ας μιλήσουμε για COSMOTE Business ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "Ας μιλήσουμε για COSMOTE Business" H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (στο εξής ως η «Τράπεζα») διοργανώνει διαγωνισμό (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει» Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

«Κλήρωση στα μέλη της σελίδας FACEBOOK για 10 προϊόντα Bobbi Brown» Η εταιρεία με την επωνυμία «ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε.», με έδρα Σζαβέλλα 67

«Κλήρωση στα μέλη της σελίδας FACEBOOK για 10 προϊόντα Bobbi Brown» Η εταιρεία με την επωνυμία «ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε.», με έδρα Σζαβέλλα 67 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ BOBBI BROWN GREECE «Γνωρίστε το make up της ταινίας «ΑΝ»» «Κλήρωση στα μέλη της σελίδας FACEBOOK για 10 προϊόντα Bobbi Brown» Η εταιρεία με την επωνυμία «ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε.», με

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «CITROEN C3 DIESEL»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «CITROEN C3 DIESEL» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «CITROEN C3 DIESEL» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες του παιχνιδιού

Κανόνες του παιχνιδιού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «The Mall Athens @Instagram» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013 ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «Cyta

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εισαγωγή Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE» με έδρα την Αθήνα Αμαλίας 38, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (εφ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece»

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ- ΜΕΒΓΑΛ» Α.Ε., η οποία εδρεύει στα Κουφάλια, Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57100, (εφεξής η «Διοργανώτρια»)

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Xmas Beat»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Xmas Beat» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Xmas Beat» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρεία Henkel Hellas AΒΕE που εδρεύει στο Μοσχάτο, Κύπρου 23 (στο εξής Henkel Hellas) διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COCO-MAT: COCO-MAT PILLOWSOPHY Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCOMAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ NAUTICA BAY"

ΟΡΟΙ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ NAUTICA BAY ΟΡΟΙ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ NAUTICA BAY" 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διαγωνισμός ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ NAUTICA BAY Πρόκειται για διαγωνισμό που θα προβληθεί στa περιοδικά "YES, TV ZAPPING, TV24, TIVI" 2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός «Vodafone HTC Quiz»

Διαγωνισμός «Vodafone HTC Quiz» Διαγωνισμός «Vodafone HTC Quiz» Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Vodafone-Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξής η VODAFONE ) που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Get The Perfect Gloss» Διοργανωτές διαγωνισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Get The Perfect Gloss» Διοργανωτές διαγωνισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Get The Perfect Gloss» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρεία Henkel Hellas AΒΕE που εδρεύει στο Μοσχάτο, Κύπρου 23 (στο εξής Henkel Hellas) διοργανώνει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» 1. Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία Αττικής, (εφεξής καλούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «MUNDOBASKET 2010»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «MUNDOBASKET 2010» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «MUNDOBASKET 2010» H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός Κηφισίας αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Brazilian Fiesta» Διοργανωτές διαγωνισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Brazilian Fiesta» Διοργανωτές διαγωνισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Brazilian Fiesta» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρεία Henkel Hellas AΒΕE που εδρεύει στο Μοσχάτο, Κύπρου 23 (στο εξής Henkel Hellas) διοργανώνει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Χριστουγεννιάτικες Προωθητικές Ενέργειες 2012 σε Mall, Golden Hall και Cosmos» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

2] Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ, της Visa Europe Services Inc. και της OGILVY ONE WORLDWIDE SA, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου

2] Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ, της Visa Europe Services Inc. και της OGILVY ONE WORLDWIDE SA, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1] Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο 14χλμ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρία Visa Europe Services Inc.» που εδρεύει 1 Sheldon

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες του παιχνιδιού

Κανόνες του παιχνιδιού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «XMAS GIFT STORIES» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ιάκχου

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Ready, Kraft Go! 1. H εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών και Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚ- ΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ» και το διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Check Back in Time 1. H εταιρεία «ΕΨΑ A.E. Βιομηχανία Αναψυκτικών και Χυμών» (Λεωφ. Δημοκρατίας & Αποστόλου Λάμπη, Αγριά Βόλου 37300, τηλ. 24280-91901), εφεξής η «Διοργανώτρια»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή

ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή ημερομηνία πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015 από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας AUDIOTEX

Διαβάστε περισσότερα

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Διαγωνισμός «Καλοκαιρινός διαγωνισμός από την Quest» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Douni», (εφεξής καλούμενη «Douni»), που εδρεύει στην Αργυρούπολη (Οδός Παναγή Ελή, Αριθμός 19,16452),

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός «Vodafone Diogenis Μοιραία Συνάντηση»

Διαγωνισμός «Vodafone Diogenis Μοιραία Συνάντηση» Διαγωνισμός «Vodafone Diogenis Μοιραία Συνάντηση» Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Vodafone- Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone- Panafon» (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «PIRELLI & C. S.p.A.» (εφεξής η «Pirelli» ή «Διοργανώτρια Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στο Μιλάνο Ιταλίας (οδός Viale Pierro & Alberto Pirelli 25, TK 20126, Μιλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα