ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ"

Transcript

1 PROJECT TYPE Project type: Έργο: Anterprenoriatul in Mediul Rural Άξονας 5.2. Multi-regional AREA CLASSIFICATION Area classification: Rural PROJECT LOCATION COUNTRY: Romania REGIUNI: Centru, Nord-Vest, Sud-Muntenia, Vest COUNTIES: Hunedoara, Satu Mare, Sibiu, Teleorman OTHER: SOP HRD HORIZONTAL OBJECTIVES - Sustainable development - Innovation & ICT - Transnational approach - Interregional approach - Equal opportunities Η ομάδα στόχος του έργου αποτελείται από 1000 άτομα του αγροτικού περιβάλλοντος, εκ των οποίων 300 άτομα σε διαδικασία εύρεσης μιας θέσης εργασίας, 100 ανενεργά άτομα, 300 άτομα απασχολημένα στην οικογενειακή γεωργία και 300 άνεργοι, από τους οποίους 100 νέοι άνεργοι και 100 μακροπρόθεσμοι άνεργοι. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. TO ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ρόλος των εθελοντών/τριών στο «Antreprenoriatul in Mediul Rural» Συγκρότηση ομάδας έργου Το προφίλ του εθελοντή ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ... 6 Μεθοδολογία... 6 Εργαλεία ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 7 Μεθοδολογία... 7 Εργαλεία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 8 Μεθοδολογία... 8 Έργαλεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ... 9 Μεθοδολογία... 9 Έργαλεία ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ/ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ Η Μεθοδολογία Προσέλκυσης & Διαχείρισης Εθελοντών/ντριών εκπονήθηκε από την Ομάδα Υλοποίησης του Διακρατικού Εταίρου Ρ5 της Δράσης 3, «Dezvoltarea si implementarea campaniilor de informare si constientizare - promovarea culturii antreprenoriale», στο πλαίσιο του Έργου ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare. Το παρόν κείμενο συνετάχθη ως πρώτο σχέδιο κατά την έναρξη της δράσης 3 με σκοπό να δώσει τις πρώτες κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίησή της. Δεδομένου όμως ότι οι εθελοντές θα συνεχίσουν να εμπλέκονται και να συνεισφέρουν καθ όλη τη διάρκεια του έργου, το παρόν εγχειρίδιο θα εμπλουτίζεται και θα βελτιώνεται συστηματικά κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης

3 1. TO ΠΛΑΙΣΙΟ Ως εθελοντισμός νοείται η προσφορά εργασίας σε τρίτους (δηλαδή άτομα εκτός συγγενικού περιβάλλοντος), σε οργανωμένα (λίγο ως πολύ) πλαίσια, με ελεύθερη βούληση, χωρίς χρηματική ανταμοιβή και με ειρηνικά μέσα ( news_home-en.html) Η σημασία του εθελοντισμού στη σύγχρονη κοινωνία του ατομισμού και της κατανάλωσης αποτελεί την ύψιστη μορφή κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς και αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία καθώς εκφράζει την κοινωνική ευθύνη του ενεργού πολίτη έναντι των συνανθρώπων του. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή των εθελοντών/ντριών και η προσφορά τους στις τοπικές κοινωνίες προσδίδει την κοινωνική διάσταση που είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία τους και ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή των πολιτών. Στο συγκεκριμένο έργο, ο εθελοντισμός έχει ως στόχο να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση γενικά όλων των ατόμων που αναζητούν μια θέση εργασίας, και ειδικά, στην ευαισθητοποίηση των ατόμων που ασχολούνται στην οικογενειακή γεωργία επιβίωσης (agricultura de subzistenta) αναφορικά με τις νέες ευκαιρίες ενεργοποίησης στην αγορά εργασίας που δημιουργούνται μέσω των νέων υπηρεσιών οι οποίες προωθούνται στο έργο (σελ. 17 αίτησης). Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τον εθελοντισμό και μέσα από ειδικό πρόγραμμα τον προωθεί Ο ρόλος των εθελοντών/τριών στο «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare» Η δημιουργία σώματος εθελοντών, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες προσέλκυσης, υποδοχής, πληροφόρησης και υποκίνησης της ομάδας στόχου για ενεργό συμμετοχή στις δράσεις του έργου, αποτελεί καινοτόμο στοιχείο του έργου. Αναφέρονται ενδεικτικά, κάποιοι από τους λόγους που επιλέγονται κατά προτίμηση νέοι/ες εθελοντές/ντριες: o Καθώς η ομάδα στόχος είναι άτομα αγροτικού περιβάλλοντος όπου συμπεριλαμβάνονται και νέοι άνεργοι-, η επιλογή νέων επίσης εθελοντών/ντριών που διαπνέονται από καινοτόμες και δημιουργικές ιδέες, έχει ως στόχο να συνδράμουν ως διευκολυντές και πολλαπλασιαστές στην προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας αλλά και στην υποκίνηση για ενεργό συμμετοχή της ομάδας στόχου. Η προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας σε μη αγροτικές δραστηριότητες, προβλέπει μεταξύ άλλων και τη διοργάνωσης εκδηλώσεων για την ανάδειξη και προβολή των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών & της τοπικής κουλτούρας, στις περιοχές υλοποίησης του έργο

4 o Το γεγονός ότι ορισμένοι από τους εθελοντές/ντριες μπορεί να προέρχονται και από την ομάδα στόχο και θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τα υπόλοιπα άτομα,, διευκολύνει την προσέγγιση και υποστήριξη της ομάδας στόχου. o Οι εθελοντές/ντριες, θα συμβάλουν δίνοντας ιδέες στην ομάδα διαχείρισης του έργου για τη διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων και την προβολή τους στις οποίες θα συμμετέχουν μαζί με άλλα διαθέσιμα άτομα της ομάδας στόχου o Οι εθελοντές/ντριες, θα συμβάλουν στην προώθηση της Βιώσιμης Απασχολησιμότητας μέσω της ανάδειξης και προώθησης της περιβαλλοντικής διάστασης και της ποιότητας υπηρεσιών για την ενσωμάτωσή τους από τα άτομα της ομάδας στόχου στην παραγωγική διαδικασία. o Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων ως εθελοντές/ντριες αποτελεί μια πρόκληση για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στην τοπική κοινωνία. o Παράλληλα με την προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας η εμπλοκή εθελοντών/ντριών θεωρείται και ως μια ευκαιρία, παράλληλα με την καλλιέργεια πνεύματος επιχειρηματικότητας & κοινωνικής επιχειρηματικότητας, να συμβάλει και στην ευρύτερη διάδοση της σύγχρονης μορφής εθελοντισμού on-line ή virtual volunteering. o Τέλος, η συμμετοχή των εθελοντών/ντριών στην καταγραφή, βιντεοσκόπηση και προώθηση των πολιτιστικών και αγροτουριστικών events, είναι χρήσιμη καθώς θα τους δώσει την ευκαιρία να ωφεληθούν αποκτώντας, μέσα από νέες εμπειρίες, νέες γνώσεις και χρήσιμες δεξιότητες επιχειρηματικότητας. 1.2 Συγκρότηση ομάδας Υπεύθυνων της δράσης Με απόφαση της ομάδας Μάνατζμεντ του έργου, κρίθηκε ότι είναι απαραίτητη η σύσταση μιας ειδικής ομάδας Υπευθύνων για τη συγκεκριμένη δράση. Η ομάδα αυτή προδιαγράφει το έργο των εθελοντών/ντριών, το προφίλ τους και γενικότερα καθορίζει τη μεθοδολογία προσέλκυσης, επιλογής, ενημέρωσης και διαχείρισης των εθελοντών/ντριών. Η ομάδα αυτή αποτελείται από τον Υπεύθυνο Δημοσιότητας του Project Manager και τους εκπροσώπους των Εταίρων Ρ1, Ρ2, Ρ3, Ρ4 & Ρ5. Η ομάδα θα συμβάλει στην ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας για την υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης προώθησης της επιχειρηματικής κουλτούρας, με τις τοπικές δημόσιες αρχές και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής. 1.3 Το προφίλ του εθελοντή Θα επιλεγούν σαράντα (40) εθελοντές/ντριες (10 για κάθε περιοχή Hunedoara, Satu Mare, Sibiu, Teleorman) που είναι ευαισθητοποιημένοι και διαθέσιμοι να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του έργου. Μπορεί να ανήκουν και στην ομάδα στόχο (εφόσον - 3 -

5 εκδηλώσουν ενδιαφέρον άτομα της ομάδας στόχου). Θα πρέπει ύστερα από κατάλληλη εκπαίδευση να είναι πρόθυμοι να οργανωθούν και συντονιστούν σε 2 κύριες ομάδες υποστήριξης:. Α) Ομάδα On Line Β) Ομάδα Off Line. Θα επιδιωχθεί η συμμετοχή ανδρών και γυναικών στο ίδιο ποσοστό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή τους σε όλες τις δράσεις. Οι αρμοδιότητές ακόλουθο πίνακα: τους ως διευκολυντές και πολλαπλασιαστές παρουσιάζονται στον - 4 -

6 Antreprenoriatul in Mediul Rural O sansa de Occupare, "Think globally, act locally". On-Line" virtual volunteering "Off-Line" volunteering συμμετοχή στις δυνατότητες του Site (να καταθέτεις τις ιδέες σου για logo, leaflets, afisas, events, κλπ, να γράφεις άρθρα, συμμετοχή στις Συζητήσεις-Forum, σχολιασμοί, να ανεβάζεις σχετικές φωτογραφίες και βιντεάκια εκδηλώσεων στην ΦωτοGallery, να καλωσορίζεις νέα μέλη, να προωθείς τις δραστηριότητες του έργου- e- marketing) συμβολή στην "εξοικείωση" νέων μελών με την ιστοσελίδα του έργου για να υπάρχει ένα καλό κλίμα στις συζητήσεις και γενικότερα να αισθάνονται τα μέλη "σαν στο σπίτι τους" συντονισμό Συζήτησης σε συγκεκριμένη ενότητα του Forum, ανάλογα με την ομάδα στόχο ή τη θεματική ενότητα Επιχειρηματικότητα στην Αγροτική Ύπαιθρο, να διατηρείς την τάξη στο περιεχόμενο και την καλή οργάνωση των συζητήσεων αποστολή SMS μέσω της ιστοσελίδας του έργου για την ενημέρωση των συμμετεχόντων αναζήτηση περιεχομένου από τη δικτυακή πύλη, για την δημιουργία τακτικών newsletters (διαλογή-επιλογή θεμάτων και highlights στο τρέχον κάθε φορά διάστημα) αναζήτηση και παράθεση ενδιαφέροντος περιεχομένου από εξωτερικές πηγές (π.χ. θέματα του European Network for Rural Development τοπικά νέα, πρωτοβουλίες και δυνατότητες που παρέχει το έργο, ειδήσεις και ανταποκρίσεις από το μέρους όπου ζεις / σπουδάζεις / εργάζεσαι) συντονισμός-οργάνωση τοπικών εκδηλώσεων και meetings, συντονισμός και υλοποίηση Ημερίδων και Workshops υλοποίηση δράσεων προώθησης και διαφήμισης-ανάδειξης του Antreprenoriatul in Mediul Rural σε φορείς εντός κι εκτός του χώρου φοίτησης ή εργασίας σου (ενημέρωση σε νέα δυνητικά μέλη, συμφοιτητές/ φίλους/ συγγενείς, διοργάνωση εκθέσεων, επικοινωνία με τοπικά όργανα-φορείς, συνεργασίες με τοπικά κανάλια ενημέρωσης κ.λ.π.) συμμετοχή σε τοπικά events και εκδηλώσεις στον τόπο φοίτησης/εργασίας σου (ανταποκρίσεις από ενδιαφέρουσες κινήσεις και τοπικές πρωτοβουλίες, ενημερωτικού, ψυγαγωγικού ή άλλου χαρακτήρα) στελέχωση και ενίσχυση τοπικού πυρήνα εθελοντών Antreprenoriatul in Mediul Rural O sansa de Occupare στον τόπο φοίτησης, εργασίας ή κατοικίας σου συμμετοχή και συν-διοργάνωση για την υλοποίηση κοινών εκδηλώσεων με άλλες εθελοντικές οργανώσεις ΜΚΟ (φιλοξενία μελών από άλλες περιοχές, συντονισμός παράλληλων εκδηλώσεων κ.λ.π.), ευρύτερα γνωστό κι ως "MyVolunteerism experience" άλλες επιμέρους εργασίες που προκύπτουν ανάλογα με την εποχή και τις ανάγκες

7 2. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Μεθοδολογία Οι ενέργειες προσέλκυσης θα βασιστούν, στην γενικότερη ενημέρωση του κοινού στις περιοχές υλοποίησης του έργου, στην προσέγγιση φορέων που αφορούν ή σχετίζονται με τα άτομα της ομάδας στόχου, στην ενημέρωση σπουδαστών/φοιτητών και αποφοίτων των ανθρωπιστικών, κοινωνικών σπουδών και σπουδών Πληροφορικής, ή και στην προσέγγιση ατόμων με σχετική εμπειρία. Θα τονιστούν οι θετικές συνέπειες σε κοινωνικό και ατομικό επίπεδο (π.χ. αναγνώριση εμπειρίας και δεξιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο / Europass) Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποιες από τις προγραμματισμένες ενέργειες προσέλκυσης νέων εθελοντών/ντριών που μπορεί να αναλάβει η Ομάδα Υπεύθυνων της Δράσης: Θα προσεγγιστούν οι Δήμοι των περιοχών υλοποίησης του έργου, οι Σύλλογοι και Αγροτικές Ενώσεις που σχετίζονται με την ομάδα στόχο. Θα προσεγγιστούν ΜΚΟ για να ενημερώσουν το υπάρχον δυναμικό εθελοντών/ντριών που διαθέτουν. Θα δημιουργηθεί ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του έργου «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare» με πληροφοριακό υλικό για τον εθελοντισμό όπου θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης. Θα γίνει καταχώρηση σε ιστοσελίδα εθελοντισμού με στόχο την ενημέρωση του κοινού καθώς και αναζήτηση εθελοντών από υπάρχοντα μητρώα εθελοντών (π.χ Εθελοντική Υπηρεσία Ρουμανίας) Θα γίνει επικοινωνία με φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες και προγράμματα σε νέους για να υποστηρίξουν το έργο προσέλκυσης εθελοντών μέσα από τα προγράμματα τους. Θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις με Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που διαθέτουν σχετικές ειδικότητες με στόχο την ενημέρωση & κινητοποίηση των φοιτητών τους (π.χ. Τμήμα Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής, Πληροφορικής, Πολυμέσων, Διαφήμισης, Φωτογραφίας, κλπ). Εργαλεία Στη φάση αυτή, η σύντομη και σαφής ενημέρωση των εθελοντών σχετικά με το έργο είναι πολύ σημαντική. Τα ακόλουθα έντυπα/εργαλεία εκπονήθηκαν για την υποστήριξη της φάσης τόσο της ενημέρωσης αλλά και προσέλκυσης των εθελοντών/τριων του έργου: o Καταγραφή Αρμοδιοτήτων Εθελοντών/ντριών o Καταγραφή προφίλ Εθελοντών/ντριών o Αίτηση Συμμετοχής Εθελοντών/ντριών (έντυπη και ηλεκτρονική) (Παράρτημα Ι) - 6 -

8 o o Ηλεκτρονική Παρουσίαση Έργου συνολικά και ειδικότερα του έργου των εθελοντών (Παράρτημα ΙΙ) Ενημερωτικό Φυλλάδιο Εθελοντών/ντριών 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 3.1 ΣΤΟΧΟΣ Να επιλεχθεί ικανός αριθμός εθελοντών για να υποστηρίξει την υλοποίηση του έργου. Για την ομάδα εθελοντών "Off-Line" προτείνεται να συγκροτηθούν τοπικές επιτροπές επιλογής εθελοντών/ντριών (Hunedoara, Satu Mare, Sibiu, και Teleorman) και να οριστεί από την Ομάδα Υπεύθυνων της Δράσης ο/η υπεύθυνος/η επιλογής εθελοντών/ντριών. Για την ομάδα "On-Line" η επιλογή είναι δυνατόν να γίνει στην έδρα του συντονιστή εταίρου στο Sibiu, με τη χρήση ΤΠΕ. 3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μεθοδολογία Η Φάση επιλογής των εθελοντών/ντριών είναι το επόμενο στάδιο μετά την προσέλκυση των εθελοντών/ντριών. Κάθε υποψήφιος εθελοντής, συμπληρώνει την αίτηση εθελοντή/ντριας κι έπειτα ακολουθεί η συνέντευξη επιλογής. Οι συνεντεύξεις είναι ατομικές, υλοποιούνται από ορισμένο υπεύθυνο/η επιλογής και γίνονται με τη χρήση του ειδικού ερωτηματολογίου δομημένης συνέντευξης. Στόχος τους είναι, όχι μόνο η επιλογή των ατόμων που ανταποκρίνονται καλύτερα στο έργο που θα τους ανατεθεί αλλά και η τοποθέτηση των ατόμων στη συγκεκριμένη θέση και Ομάδα. Ειδικότερα, κατά τη συνέντευξη επιβεβαιώνονται τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στην αίτηση, γίνεται διερεύνηση των κινήτρων του εθελοντή/ντριας, καταγράφονται σχετικές εμπειρίες του/της καθώς και η διαθεσιμότητα του κάθε εθελοντή/ντριας κ.λ.π. Η συνέντευξη έχει στόχο, επίσης, να ενημερώσει τους εθελοντές για το έργο. Γίνεται ενημέρωση για το έργο και το ρόλο των εθελοντών/ντριών σε αυτό, λύνονται τυχόν απορίες. Τέλος οι επιλεγέντες εθελοντές/ντριες υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας και ενημερώνονται για το πρόγραμμα ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης που θα ακολουθήσει. Οι συνεντεύξεις δεν θα υπερβαίνουν τα 20 λεπτά. Για τους εθελοντές της ομάδας "On-Line" υπάρχει δυνατότητα συνέντευξης μέσω skype, σύμφωνα με ειδικά κατασκευασμένο ερωτηματολόγιο συνέντευξης

9 Εργαλεία Τα ακόλουθα έντυπα/παραδοτέα εκπονήθηκαν για την υποστήριξη της επιλογής των εθελοντών/τριων του έργου: Ερωτηματολόγιο Δομημένης Συνέντευξης (Παράρτημα ΙΙΙ) Ερωτηματολόγιο ετοιμότητας για on-line εθελοντισμό (Παράρτημα ΙV) Μνημόνιο Συνεργασίας (Παράρτημα V) 4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 4.1 ΣΤΟΧΟΣ Σκοπός της παρούσας δράσης είναι να στελεχώσει τις Ομάδες "Off-Line και "On-Line" με κατάλληλα ευαισθητοποιημένο προσωπικό. Η αποτελεσματική υλοποίηση μιας μικρής διάρκειας ενημέρωσης των εθελοντών/ντριών προκειμένου να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν ώστε να αναλάβουν και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα καθήκοντα τους, είναι στόχος της παρούσας φάσης. 4.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μεθοδολογία Προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους οι εθελοντές/ντριες, θα υλοποιηθεί μία μικρής διάρκειας (6-8 ώρες) εκπαίδευση που θα περιλαμβάνει θέματα όπως: Στόχοι και δράσεις του έργου, στόχοι και δραστηριότητες της Δράσης 3, ευαισθητοποίηση για τις ιδιαιτερότητες της ομάδας στόχου, επικοινωνία με έμφαση στην ενθάρρυνση και εποικοδομητική ανατροφοδότηση, κοινωνικό φύλο και επαγγελματικά στερεότυπα, χρονοδιάγραμμα εκδηλώσεων και απαιτήσεις σε συμμετοχή εθελοντών, μεθοδολογία και τρόποι εθελοντικής συμμετοχής "Off-Line και "On-Line" που περιλαμβάνει η Δράση 3 του Έργου. Η ενημέρωση των εθελοντών είναι μια ευκαιρία να καλωσορίσουμε όλη την ομάδα εθελοντών στην ομάδα του έργου. Είναι σημαντικό λοιπόν να μεταδώσουμε στους εθελοντές ότι ανήκουν στην ομάδα του έργου, ότι έχουν σημαντικό ρόλο στον οποίο θα τους παρέχεται η κατάλληλη υποστήριξη όπου είναι απαραίτητο. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες μετά το πέρας της εκπαίδευσης, - 8 -

10 Ενέργειες ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης των εθελοντών θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένα κέντρα κάθε περιοχής Hunedoara, Satu Mare, Sibiu, και Teleorman. θα οριστεί ένας υπεύθυνος Σχεδιασμού και υλοποίησης της ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης. Η εκπαίδευση θα βιντεοσκοπηθεί και το εκπαιδευτικό υλικό θα γραφεί σε CD, προκειμένου να διατεθεί σε όσους εθελοντές αδυνατούν να παρευρεθούν κατά την εκπαίδευση. Εργαλεία Τα ακόλουθα έντυπα θα εκπονηθούν για την υποστήριξη της επιλογής των εθελοντών/τριων του έργου: o o o Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εκπαιδευτικές Σημειώσεις Περιεχόμενο Προγράμματος Εκπαίδευσης 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 5.1 ΣΤΟΧΟΣ Στόχος των διαδικασιών διαχείρισης των εθελοντών/ντριών, είναι η διατήρηση τους και η αποτελεσματική λειτουργία τους στις Ομάδες "Off-Line και "On-Line" για τη διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων από τους/τις εθελοντές/ντριές υπηρεσίες 5.2. Μεθοδολογία Η αποτελεσματική διαχείριση των εθελοντών/ντριων, αποτελεί σημείο κλειδί για την υλοποίηση του έργου. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να είναι ξεκάθαρη η οργανωτική δομή στην οποία ανήκουν οι εθελοντές, το έργο τους, οι ευθύνες τους καθώς και τα άτομα που θα υποστηρίζουν και θα εποπτεύουν το έργο τους. Με γνώμονα τόσο τη σωστή οργάνωση του έργου συνολικά, όσο και τη αποτελεσματική λειτουργία των εθελοντών/ντριών έχουν σχεδιαστεί τα παρακάτω: θα οριστούν 2 έμπειροι εθελοντές ως υπεύθυνοι ομάδας. Ένας για την ομάδα εθελοντών "Off-Line (εμψυχωτής) και ένας για την ομάδα "On-Line (moderator) οι οποίοι θα εποπτεύoυν, θα υποστηρίζουν τους εθελοντές και θα επιλύουν τις απορίες τους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Ο /η ορισμένος /η από την Ομάδα Υπεύθυνων της Δράσης ο/η υπεύθυνος/η επιλογής εθελοντών/ντριών θα εποπτεύει και θα υποστηρίζει το έργο των υπευθύνων των ομάδων εθελοντών/ντριών και κατ επέκταση και των εθελοντών

11 Θα υλοποιείται ομαδική συνάντηση εργασίας με όλα τα στελέχη της Ομάδας Υπεύθυνων της Δράσης και όποτε χρειαστεί και με την παρουσία των υπεύθυνων εθελοντών "Off-Line (εμψυχωτής) και "On-Line (moderator). Οι προαναφερθείσες διαδικασίες αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική υποστήριξη του έργου των εθελοντών/ντριών. Οι διαδικασίες αυτές ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε Ομάδας και των εθελοντών/ντριών με γνώμονα πάντα την εύρυθμη κι αποτελεσματική δυνατή λειτουργία των εθελοντών/ντριών μέσα σε αυτή. Έργαλεία Πρακτικά συναντήσεων Παρουσιολόγιο εθελοντών/ντριών Πρόγραμμα Βαρδιών Εθελοντών/ντριών

12 6. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ/ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 6.1 ΣΤΟΧΟΣ Να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των εθελοντών/ντριών ώστε να φέρουν σε πέρας το έργο τους με το καλύτερο δυνατό τρόπο χωρίς να υπάρχουν μεγάλες απώλειες εθελοντών/ντριών 6.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατά την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθούν ενέργειες διατήρησης εθελοντών από τη φάση προσέλκυσης έως και το τη φάση υλοποίησης του έργου των εθελοντών. Στη ενημέρωση των εθελοντών θα γίνει ένα καλωσόρισμα ως η πρώτη ενέργεια διατήρησης εθελοντών και οι εθελοντές θα εμψυχωθούν κατάλληλα έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για την επόμενη φάση. Στη συνέχεια ο/η υπεύθυνος/η επιλογής εθελοντών σε συνεργασία με τα στελέχη της Ομάδας Υπεύθυνων της Δράσης θα έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό ειδικών δράσεων διατήρησης των εθελοντών οι οποίες θα καθοριστούν ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ομάδας "Off-Line και "On-Line. Μετά το πέρας του έργου θα πραγματοποιηθεί μια τελική συνάντηση των εθελοντών/ντριών η οποία θα λειτουργήσει ως μια συνάντηση επιβράβευσης και αναγνώρισης του έργου τους

13 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 7.1 ΣΤΟΧΟΣ H αξιολόγηση της εμπλοκής των εθελοντών στο έργο «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare» 7.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τη μεθοδολογία και τα εργαλεία αξιολόγησης των δράσεων των εθελοντών/ντριων στο έργο αναλαμβάνει ο διακρατικός εταίρος 5. Θα γίνει σε συνεργασία με το Συντονιστή Εταίρο του έργου ο οποίος έχει αναλάβει συνολικά την αξιολόγηση του έργου. Επιπλέον η Ομάδα Υπεύθυνων της Δράσης που υλοποιεί και εποπτεύει το πρόγραμμα ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης εθελοντών/ντριών θα προβεί σε αξιολόγηση του περιεχομένου του και της χρησιμότητάς του στους εθελοντές/ντριες

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επίθετο: Όνομα Όνομα πατρός: Ηλικία: Φύλλο: Κατάσταση: Τηλέφωνο οικίας: FAX οικίας: οικίας: Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άνδρας Εργαζόμενος Γυναίκα Μη Συνταξιούχος εργαζόμενος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τηλέφωνο εργασίας: FAX εργασίας: εργασίας: Βαθμίδα: Ειδικότητα: Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, μεταπτυχιακά Με τι ασχολείσθε σήμερα? Έχετε εργασιακή εμπειρία? Έχετε ασχοληθεί με τον εθελοντισμό άλλη φορά? Αν ΝΑΙ σε ποιο έργο? Γ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΝΑΙ ΕΤΗ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

15 Α Β Δ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Δ.1. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (εφόσον γνωρίζετε) Κατανόηση Ομιλία Γραφή Προφορική Γραπτή (ανάγνωση) Eπικοινωνία Προφορική έκφραση C A=Advanced, B=Intermediate, C= Low Χρήση MS OFFICE Επίπεδο Χρήσης INTERNET Χρήση άλλου/ων λογισμικού/ών Δ.2. ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ(εφόσον γνωρίζετε) Word Excel PowerPoint Access Data Entry Βασικό Μέσο Προχωρημένο Ε. ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αφού μελετήσετε τον παρακάτω πίνακα 1, όπου περιγράφονται οι δυνατότητες συμμετοχής σας σε προσφορά υπηρεσιών είτε με φυσική παρουσία σας (off-line) είτε μέσω της ιστοσελίδας του έργου και της χρήσης ΤΠΕ (on-line) είτε και με τους 2 τρόπους, παρακαλούμε να σημειώστε τους τομείς ενδιαφέροντός σας με ένδειξη προτεραιότητας 1 έως 5 (1 στην πιο έντονη, 5 στην σχετικά λιγότερο έντονη) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ OFF LINE ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1. συντονισμός-οργάνωση τοπικών εκδηλώσεων και meetings 2. υλοποίηση δράσεων προώθησης και διαφήμισης-ανάδειξης του έργου Antreprenoriatul in Mediul Rural 3 συμμετοχή σε τοπικά events και εκδηλώσεις 4. στελέχωση και ενίσχυση τοπικού πυρήνα εθελοντών 5. συμμετοχή και συν-διοργάνωση για την υλοποίηση κοινών εκδηλώσεων με άλλες εθελοντικές οργανώσεις ΜΚΟ 6. Άλλες εργασίες πληροφόρησης και ενημέρωσης

16 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ OΝ LINE ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1. συμμετοχή στις δυνατότητες του Site συμβολή στην "εξοικείωση" νέων μελών με την ιστοσελίδα του έργου 3 συντονισμό Συζήτησης σε συγκεκριμένη ενότητα του Forum 4. αποστολή SMS μέσω της ιστοσελίδας του έργου 5. αναζήτηση περιεχομένου από τη δικτυακή πύλη, για την δημιουργία τακτικών newsletters 6. αναζήτηση και παράθεση ενδιαφέροντος περιεχομένου από εξωτερικές πηγές

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 On-Line" virtual volunteering Δυνατότητες Συμμετοχής "Off-Line" volunteering Δυνατότητες Συμμετοχής 1. συμμετοχή στις δυνατότητες του Site (να καταθέτεις τις ιδέες σου για logo, leaflets, afisas, events, κλπ, να γράφεις άρθρα, συμμετοχή στις Συζητήσεις-Forum, σχολιασμοί, να ανεβάζεις σχετικές φωτογραφίες και βιντεάκια εκδηλώσεων στην ΦωτοGallery, να καλωσορίζεις νέα μέλη, να προωθείς τις δραστηριότητες του έργου- e- marketing) 2. συμβολή στην "εξοικείωση" νέων μελών με την ιστοσελίδα του έργου για να υπάρχει ένα καλό κλίμα στις συζητήσεις και γενικότερα να αισθάνονται τα μέλη "σαν στο σπίτι τους" 3. συντονισμό συζήτησης σε συγκεκριμένη ενότητα του Forum, ανάλογα με την ομάδα στόχο ή τη θεματική ενότητα Επιχειρηματικότητα στην Αγροτική Ύπαιθρο, να διατηρείς την τάξη στο περιεχόμενο και την καλή οργάνωση των συζητήσεων 4. αποστολή SMS μέσω της ιστοσελίδας του έργου για την ενημέρωση των συμμετεχόντων 5. αναζήτηση περιεχομένου από τη δικτυακή πύλη, για την δημιουργία τακτικών newsletters (διαλογήεπιλογή θεμάτων και highlights στο τρέχον κάθε φορά διάστημα) 6. αναζήτηση και παράθεση ενδιαφέροντος περιεχομένου από εξωτερικές πηγές (π.χ. θέματα του European Network for Rural Development τοπικά νέα, πρωτοβουλίες και δυνατότητες που παρέχει το έργο, ειδήσεις και ανταποκρίσεις από το μέρους όπου ζεις / σπουδάζεις / εργάζεσαι) 1. συντονισμός-οργάνωση τοπικών εκδηλώσεων και meetings, συντονισμός και υλοποίηση Ημερίδων και Workshops 2. υλοποίηση δράσεων προώθησης και διαφήμισης-ανάδειξης του Antreprenoriatul in Mediul Rural σε φορείς εντός κι εκτός του χώρου φοίτησης ή εργασίας σου (ενημέρωση σε νέα δυνητικά μέλη, συμφοιτητές/ φίλους/ συγγενείς, διοργάνωση εκθέσεων, επικοινωνία με τοπικά όργαναφορείς, συνεργασίες με τοπικά κανάλια ενημέρωσης κ.λ.π.) 3. συμμετοχή σε τοπικά events και εκδηλώσεις στον τόπο φοίτησης/εργασίας σου (ανταποκρίσεις από ενδιαφέρουσες κινήσεις και τοπικές πρωτοβουλίες, ενημερωτικού, ψυγαγωγικού ή άλλου χαρακτήρα) 4. στελέχωση και ενίσχυση τοπικού πυρήνα εθελοντών Antreprenoriatul in Mediul Rural O sansa de Occupare στον τόπο φοίτησης, εργασίας ή κατοικίας σου 5. συμμετοχή και συν-διοργάνωση για την υλοποίηση κοινών εκδηλώσεων με άλλες εθελοντικές οργανώσεις ΜΚΟ (φιλοξενία μελών από άλλες περιοχές, συντονισμός παράλληλων εκδηλώσεων κ.λ.π.), ευρύτερα γνωστό κι ως "MyVolunteerism experience" 6. άλλες επιμέρους εργασίες που προκύπτουν ανάλογα με την εποχή και τις ανάγκες

18 ΣΤ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Ποιες μέρες και διαστήματα ημερών της εβδομάδας προτιμάτε; ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παρατηρήσεις 09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-17:00 17:00-21:00 17:00-21:00 17:00-21:00 17:00-21:00 17:00-21:00 Website του έργου Πως ενημερωθήκατε για το πρόγραμμα Εθελοντισμού; Έντυπα Επιμελητήριο δημοσιότητας ή άλλο του Εταίρο του Την επιχείρηση/οργανισμό που δουλεύετε έργου Καμπάνια εταίρων του έργου AJOFM έργου Άλλο Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (Ονοματεπώνυμο Υπογραφή) Τηρείται ο νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ/ΕΠΙΛΟΓΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ: ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ, ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ:

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Έργο: Anterprenoriatul in Mediul Rural Ένα στρατηγικό έργο που υλοποιείται στα πλαίσια του POSDRU & έχει διάρκεια 36 μήνες. ΕΤΑΙΡΟΙ ΣΥΝΤ= Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca SIBIU. Π.1.= Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca SATU MARE. Π.2 Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca HUNEDOARA. Π.3= Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de MuncaTELEORMAN. Π.4.= TECHNICAL TRAINING S.R.L., BUCHAREST Π.5.= TECHNIKI EKPEDEFTIKI, KENTRO EPAGELMATIKIS KATARTISIS S.A. ATHENS REGIUNI: Centru, Nord-Vest, Sud-Muntenia, Vest - άξονας

20 Τι είναι το έργο Anterprenoriatul in Mediul Rural Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και της ποιότητας των ανθρωπίνων πόρων στις αγροτικές περιοχές, ενόψει της διευκόλυνσης της πρόσβασης στην απασχόλησης σε μη αγροτικές δραστηριότητες της ομάδας στόχος, που αποτελείται από άτομα τα οποία απασχολούνται στην οικογενειακή γεωργία, ανενεργά άτομα, ανέργους, νέους ανέργους και άτομα τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία της εύρεσης μιας θέσης εργασίας, από τις περιφέρειες Κέντρο, ΒΔ, Δ, Ν-Μουντένια. Τι είναι το έργο Anterprenoriatul in Mediul Rural Ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ατόμων της ομάδας στόχου μέσω: Κατάρτισης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους Ενίσχυσης των επιχειρηματικών δεξιοτήτων τους Προώθησης δράσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης Ανάπτυξης δικτύου e-commerce για την προώθηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών Επιχειρηματικής συμβουλευτικής και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εξασφάλιση βιώσιμης απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές, σε αναπτυσσόμενους μη αγροτικούς τομείς

21 Γίνε μέλος της Ομάδας Εθελοντών /ντριών στο έργο Anterprenoriatul in Mediul Rural Η διάρκεια και ο χρόνος που ο κάθε εθελοντής/ ντρια θα αφιερώσει στις δράσεις πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και προώθησης της επιχειρηματικής κουλτούρας, εξαρτάται από τη διαθεσιμότητά του/της Τι θα κάνεις στο έργο Anterprenoriatul in Mediul Rural Ανάλογα με τα προσόντα σου, τις ικανότητες και το διαθέσιμο χρόνο σου, θα επιλέξεις δραστηριότητα/τες από τις ακόλουθες ομάδες: On line & Offline

22 On-Line" virtual volunteering Δυνατότητες Συμμετοχής Συμμετοχή στις δυνατότητες του Site (να καταθέτεις τις ιδέες σου για logo, leaflets, afisas, events, κλπ, να γράφεις άρθρα, συμμετοχή στις Συζητήσεις-Forum, σχολιασμοί, να ανεβάζεις σχετικές φωτογραφίες και βιντεάκια εκδηλώσεων στην ΦωτοGallery, Καλωσόρισμα νέων μελών, να προωθείς τις δραστηριότητες του έργου- e-marketing) συμβολή στην "εξοικείωση" νέων μελών με την ιστοσελίδα του έργου για να υπάρχει ένα καλό κλίμα στις συζητήσεις και γενικότερα να αισθάνονται τα μέλη "σαν στο σπίτι τους" Συντονισμός συζήτησης σε συγκεκριμένη ενότητα του Forum, ανάλογα με την ομάδα στόχο ή τη θεματική ενότητα Επιχειρηματικότητα στην Αγροτική Ύπαιθρο, Διατήρηση της τάξης στο περιεχόμενο και την καλή οργάνωση των συζητήσεων Αποστολή SMS μέσω της ιστοσελίδας του έργου για την ενημέρωση των συμμετεχόντων Αναζήτηση περιεχομένου από τη δικτυακή πύλη, για την δημιουργία τακτικών newsletters (διαλογή-επιλογή θεμάτων και highlights στο τρέχον κάθε φορά διάστημα) Αναζήτηση και παράθεση ενδιαφέροντος περιεχομένου από εξωτερικές πηγές (π.χ. θέματα του European Network for Rural Development τοπικά νέα, πρωτοβουλίες και δυνατότητες που παρέχει το έργο, ειδήσεις και ανταποκρίσεις από το μέρους όπου ζεις / σπουδάζεις / εργάζεσαι) "Off-Line" volunteering Δυνατότητες Συμμετοχής Συντονισμός-οργάνωση τοπικών εκδηλώσεων και meetings, Συντονισμός και υλοποίηση Ημερίδων και Workshops υλοποίηση δράσεων προώθησης και διαφήμισης-ανάδειξης του Antreprenoriatul in Mediul Rural σε φορείς εντός κι εκτός του χώρου φοίτησης ή εργασίας σου (ενημέρωση σε νέα δυνητικά μέλη, συμφοιτητές/ φίλους/ συγγενείς, Διοργάνωση εκθέσεων, επικοινωνία με τοπικά όργανα-φορείς, συνεργασίες με τοπικά κανάλια ενημέρωσης κ.λ.π.) Συμμετοχή σε τοπικά events και εκδηλώσεις στον τόπο φοίτησης/εργασίας σου (ανταποκρίσεις από ενδιαφέρουσες κινήσεις και τοπικές πρωτοβουλίες, ενημερωτικού, ψυγαγωγικού ή άλλου χαρακτήρα) Στελέχωση και ενίσχυση τοπικού πυρήνα εθελοντών Antreprenoriatul in Mediul Rural O sansa de Occupare στον τόπο φοίτησης, εργασίας ή κατοικίας σου συμμετοχή και συν-διοργάνωση για την υλοποίηση κοινών εκδηλώσεων με άλλες εθελοντικές οργανώσεις ΜΚΟ (φιλοξενία μελών από άλλες περιοχές, Συντονισμός παράλληλων εκδηλώσεων κ.λ.π.), ευρύτερα γνωστό κι ως "MyVolunteerism experience" Άλλες επιμέρους εργασίες που προκύπτουν ανάλογα με την εποχή και τις ανάγκες

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας»

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ../../.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:../../.. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κλεάνθη Λακιωτάκη, M.Sc, Ph.D Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείο Κρήτης

Κλεάνθη Λακιωτάκη, M.Sc, Ph.D Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείο Κρήτης Κλεάνθη Λακιωτάκη, M.Sc, Ph.D Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Γενικό Παραγωγής και Διοίκησης Ορυκτών Πόρων Ηλεκτρονικών και Υπολογιστών Περιβάλλοντος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O SANSA DE OCUPARE» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

Postgraduate Professional Diploma in Taxation. Αίτηση Υποψηφιότητας

Postgraduate Professional Diploma in Taxation. Αίτηση Υποψηφιότητας EXECUTIVE DEVELOPMENT Postgraduate Professional Diploma in Taxation Αίτηση Υποψηφιότητας Εμπιστευτικό Επώνυμο Όνομα Ημερομηνία Έναρξης Προγράμματος: FOR OFFICE USE ONLY Receipt of Application Επισυναπτόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Εμπλεκομένων General Data Γενικά Δεδομένα 1. Α/Α Ερωτηματολογίου Questionnaire Number 2. Ημερομηνία Date Example: December

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού», στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , ,

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , , ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Παρουσίαση της Πράξης Ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων και της τοπικής κοινωνίας Τοπικό Σχέδιο δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων που διαβιώνουν στην Β.Δ. περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εθελοντισμού στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πρόγραμμα Εθελοντισμού στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Πρόγραμμα Εθελοντισμού στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Volunteers are not paid not because they are worthless, but because they are priceless. Περιεχόμενα Καλωσόρισμα Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 Εισήγηση με θέμα: «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) Στόχοι του Σεμιναρίου Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: Τα χαρακτηριστικά ενός Βιογραφικού Σημειώματος Τι περιέχει και πως συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την ανάπτυξη και αξιοποίηση πολιτισμικών δυνατοτήτων στο Δήμο Αιγάλεω»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του πανεπιστημίου Frederick, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Μεθοδολογία αξιολόγησης των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν άτυπα, για 100 άτομα από το αγροτικό περιβάλλον. Εγχειρίδιο αξιολόγησης άτυπων

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 048, 04898 0489,

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των «Τοπικών Σχεδίων για την απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΕΣΣΗΝΗ», που υλοποιεί στην Περιφέρεια Μεσσηνίας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: 375417 Βασικά Στοιχεία Πράξης Εταιρικό Σχήμα «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» 1. Συντονιστής Εταίρος: ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. 2. Εταίρος 1: Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Εχετλαίος. www.exetleos.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Εχετλαίος. www.exetleos.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εχετλαίος www.exetleos.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ «Eχετλαίος», που υλοποιεί την Πράξη «Πολιτιστική παρέμβαση για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ \ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θεμα: Μελέτη της γνώσης, στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Βεβαίωση ανεργίας, όπου εμφαίνεται ανεργία πάνω από 12 μήνες (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ)

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Βεβαίωση ανεργίας, όπου εμφαίνεται ανεργία πάνω από 12 μήνες (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Υ» Τ Ι Τ Λ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ «Τ Ο Π Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

JUNIOR FORENSICS Dear Parents,

JUNIOR FORENSICS Dear Parents, JUNIOR FORENSICS Dear Parents, We are very happy to introduce Junior Forensics! The Junior Forensics Team is for the students of 7 th and 8 th grades (Α και Β Γυμνασίου) and its goal is to introduce students

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (8 ΙΟΥΛΙΟΥ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (8 ΙΟΥΛΙΟΥ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006) Συνημμένο Νρ.4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ. Ε. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us! ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Innovate with us! 20/11/2015 Ποιοί είμαστε Το ied ιδρύθηκε το 2005 και η έδρα του βρίσκεται στην Λάρισα Επιχειρηματικότητα Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015 H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο Νοέμβριος 2015 Ατζέντα 1. Εισαγωγή 2. Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 4. Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 5. Κοινωνική Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ Μεταξύ της Επιχείρησης / Οργανισμού... που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» Έργο ΤΟΠΣΑ: «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Συντονισμός Διαχείριση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. Βενιζέλου 1, 42100 Τρίκαλα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Ν. 12, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 08-07-2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ο Εμπορικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον ΠΡΟΦΙΛ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Μη Κερδοσκοπικός - Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Ιουστινιανού 3, 41222 Λάρισα, Τηλ./ Fax: 2410626943 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εταίρος: ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1 ΠΡΑΞΗ «ΓΛΑΥΚΗ - Υποστήριξη ανέργων γυναικών για τη Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας ΚΩΔ. ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ.. για την πράξη: «Στήριξη ανέργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς Βιογραφικό σηµείωµα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο / Όνοµα Αθηνά ελλαπόρτα ιεύθυνση Λάσσης 18, Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλέφωνα 2671022849 6979244774 Υπηκοότητα Ελληνική Ηµεροµηνία γέννησης 12/06/1978

Διαβάστε περισσότερα