Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ορίων στην αθλητική απόδοση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ορίων στην αθλητική απόδοση"

Transcript

1 Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ορίων στην αθλητική απόδοση [Μιλτιάδης Πρώιος] 1 Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ορίων στην αθλητική απόδοση Μιλτιάδης Πρώιος Επίκουρος Καθηγητής Εισαγωγή Ο αθλητισμός είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που αναπτύσσει ο άνθρωπος για τη βελτίωση των φυσικών του ικανοτήτων, οι οποίες παράλληλα καλλιεργούν και ψυχοπνευματικές ικανότητες. Αυτή η συνεχής βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή αύξηση - των ορίων στην αθλητική απόδοση των συμμετεχόντων στον αθλητισμό. Η επιδίωξη της συνεχούς αύξησης των ορίων στην αθλητική απόδοση αποσκοπεί στην αναζήτηση της επιτυχίας και την επίτευξη της νίκης, δείχνοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχουν όρια στην αθλητική απόδοση, ή ότι αυτά μπορεί να υπάρχουν απλά, αλλά είναι για να καταρρίπτονται. Η νίκη είναι ένα έμφυτο μέρος του ανταγωνισμού και επομένως ένας σημαντικός στόχος, ο οποίος όμως πρέπει να ξέρουμε ότι αυτός δεν είναι το μόνο ή το σημαντικότερο πράγμα (Martens, 2004). Ακόμη πρέπει να σημειώσουμε ότι η νίκη πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αποτέλεσμα της φυσικής και ψυχολογικής ανάπτυξης και όχι ως στόχος που έχει τεθεί με τη συμμετοχή κάποιου στον αθλητισμό (Cumming et al., 2007). Η αναζήτηση της νίκης μέσα από τη συνεχή αύξηση των ορίων στην αθλητική απόδοση έχει θετικές και αρνητικές συνέπειες. Αυτές μπορούν να επιφέρονται στη φυσική-υγιεινή κατάσταση, στα ψυχολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του ατόμου. Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τις δύο τελευταίες συνέπειες, στα ψυχολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Συνέπειες στα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των αθλητών/τριων Η εμφάνιση ψυχολογικών χαρακτηριστικών σε αθλητές/τριες υποστηρίζεται ότι αυτή έχει σχέση με την επιδίωξη επίτευξης μέγιστης απόδοσης (Williams & Krane, 2001). Οι Smith, Schultz, Smoll, και Ptacek (1995) βρήκαν ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των περισσότερο και λιγότερο επιτυχημένων παικτών σε ψυχολογικά χαρακτηριστικά, με τους επιτυχημένους να επιδεικνύουν καλύτερες ψυχολογικές ικανότητες. Παρακάτω θα περιγραφούν οι συνέπειες, θετικές και αρνητικές, σε ψυχολογικά γνωρίσματα στα άτομα που επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση της αθλητικής τους απόδοσης, καταρρίπτοντας τα όριά της, με απώτερο στόχο την επίτευξη της νίκης.

2 Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ορίων στην αθλητική απόδοση [Μιλτιάδης Πρώιος] 2 Αρνητικές συνέπειες Η προσπάθεια συνεχούς κατάρριψης των ορίων της αθλητικής απόδοσης στον ανταγωνιστικό αθλητισμό δεν έχει πάντα ως κατάληξη τη νίκη. Στον ανταγωνιστικό αθλητισμό εκτός από τη νίκη υπάρχει και η ήττα. Αυτή μπορεί να μειώσει την απόλαυση συμμετοχής (Smith, Smoll, & Curtis, 1978), το κίνητρο και το ενδιαφέρον για συνέχιση της συμμετοχής ιδιαίτερα μεταξύ των αθλητών/τριων με υψηλό προσανατολισμό στο εγώ στην επίτευξη του στόχου (Chi, 2004). Η αναζήτηση της υπεροχής και η συνεχής βελτίωση των ορίων της αθλητικής απόδοσης υποστηρίζεται ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις στο ψυχολογικό γνώρισμα της διανόησης, δηλαδή στη λειτουργία σύνδεσης σκέψης και κρίσης. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι απομακρύνει τους αθλητές/σπουδαστές από τους ακαδημαϊκούς στόχους και ιδανικά (Eitzen & Sage, 1997). Επίσης, η επαγγελματοποίηση του αθλητισμού στο πλαίσιο του σχολικού αθλητισμού φαίνεται να απομακρύνει τους συμμετέχοντες από υγιείς συμπεριφορές, όπως η βελτίωση του γνωστικού επιπέδου και κατ επέκταση τη σχολική απόδοση. Πρόσφατη μελέτη επιβεβαιώνει την άποψη ότι η εμπορευματοποίηση στον κολεγιακό αθλητισμό αποπροσανατολίζει τους συμμετέχοντες από τις ακαδημαϊκές δεσμεύσεις /υποχρεώσεις (Reimer, Beal, & Schroeder, 2000). Η έντονη προσπάθεια για την επίτευξη της νίκης, συνήθως, οδηγεί σε μια σύντομη συναισθηματική έξαρση το πάθος. Το πάθος εμφανίζεται με δύο μορφές το αρμονικό και το έμμονο (υπερβολικό) πάθος. Το υπερβολικό πάθος είναι πιθανόν να οδηγήσει στην εκδήλωση έντονης αθλητικής επιθετικότητας από ότι το αρμονικό πάθος (Bredemeier, 1975). Αντίθετα, το αρμονικό πάθος οδηγεί τους αθλητές να εστιάζουν την προσοχή τους στην παρουσίαση των δεξιοτήτων τους παρά στο τελικό αποτέλεσμα (νίκη ή ήττα) (Vallerand, 2008, Vallerand et al., 2007). Επιπλέον, το αρμονικό πάθος παρακινεί τους αθλητές να εμφανίζονται πιο ελαστικοί στις δεσμεύσεις του στόχου στη διάρκεια της δραστηριότητας (Mageau et al., 2005, Vallerand et al., 2003). Μια άλλη αρνητική συνέπεια της προσπάθειας για υπεροχή είναι η έντονη πίεση που δέχονται οι αθλητές για την επίτευξη της νίκης (Crone, 1999). Και τα δύο αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας η νίκη και η ήττα, σαφώς, εμφανίζουν υποκινητικές και συναισθηματικές συνέπειες στους νέους αθλητές/τριες. Αυτοί δέχονται περισσότερο μετα-αγωνιστικό στρες ως ηττημένοι παρά ως νικητές (Scanlan & Lethwaite, 1984). Η ήττα από ένα εύκολο αντίπαλο επιφέρει εντονότερο μετααγωνιστικό άγχος από την ήττα από ένα δύσκολο αντίπαλο (Scanlan & Passer, 1978). Τέλος, σημειώνεται ότι οι παίκτες με υψηλό επίπεδο απόδοσης λειτουργούν με εντονότερη πίεση (Junge et al., 2000). Θετικές συνέπειες Όπως, ήδη, έγινε αντιληπτό η επίτευξη υψηλών επιδόσεων είναι μια δράση με ψυχολογικές επιπτώσεις. Εκτός από τις αρνητικές επιπτώσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως, αυτή η διαδικασία έχει και θετικές επιπτώσεις. Ένα ψυχολογικό χαρακτηριστικό στο οποίο επιδρά θετικά η άσκηση και ο αθλητισμός είναι η διανόηση, αν και ήδη έχει αναφερθεί ότι ο αθλητισμός έχει και αρνητική επίδραση στη διανόηση. Αυτό φανερώνει μια αντιφατικότητα στις μέχρι τώρα διαπιστώσεις. Η θετική επίδραση οφείλεται στο γεγονός ότι οι παραπάνω δραστηριότητες στη λειτουργία τους ενεργοποιούν διάφορες γνωστικές διαδικασίες

3 Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ορίων στην αθλητική απόδοση [Μιλτιάδης Πρώιος] 3 (π.χ., διδασκαλία, μάθηση). Για το λόγο αυτό οι φυσικές δραστηριότητες και ο αθλητισμός μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση της γνωστικής ανάπτυξης των νέων (Mize, 1991, Stevens, 1994). Συγκεκριμένα, μελέτες έδειξαν ότι η φυσική δραστηριότητα επηρεάζει γνωστικές λειτουργίες όπως ο χρόνος αντίδρασης, η μνήμη, και η ασταθής νοημοσύνης (Boutchr, 2000, Etnier et al., 1997). Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει μια θετική σχέση μεταξύ φυσικής δραστηριότητας και ακαδημαϊκής απόδοσης (Dwyer et al., 2001, California Department of Education, 2002). Οι συμμετέχοντες στο σχολικό αθλητισμό βρέθηκε να είναι θετικά συνδεδεμένοι με τους σχολικούς βαθμούς και τις εκπαιδευτικές φιλοδοξίες στη διάρκεια της φοίτησης και μετά την αποφοίτηση, αλλά και στη διάρκεια της φοίτησης σε πανεπιστήμια/κολέγια (π.χ., Eccles & Barber, 1999, Whitley, 1999). Ένα άλλο συναφές ψυχολογικό χαρακτηριστικό με τη διανόηση που φαίνεται να επηρεάζεται θετικά από την άσκηση και τον αθλητισμό είναι η νόηση. Πράγματι, έρευνες έδειξαν ότι η φυσική δραστηριότητα μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην νοητική υγεία (π.χ., Camacho et al., 1991, Paluska & Schwenk, 2000). Σύμφωνα με τον Fox (1999) η φυσική δραστηριότητα ενεργοποιεί και παράγει θετικότερη διάθεση, δηλαδή τη δυνατότητα δημιουργίας θετικών συναισθηματικών καταστάσεων. Οι Gould, Dieffenbach, και Moffet (2002) ισχυρίστηκαν ότι οι επιτυχημένοι αθλητές εμφανίζουν μεγαλύτερη νοητική υγεία από τους λιγότερο επιτυχημένους αθλητές. Ενώ, οι Orlick και Partington (1988) βρήκαν ότι η μέγιστη απόδοση εμφανίζει σχέση μεταξύ άλλων και με τη νοητική προετοιμασία. Ήδη έχει αναφερθεί ότι ο αθλητισμός καλλιεργεί το ψυχολογικό χαρακτηριστικό του πάθους που αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της συγκίνησης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της συγκίνησης είναι η συμπάθεια (Πρώιος, 2007). Σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές αναφορές για τις τάσεις του ανταγωνισμού υποστηρίζεται ότι αυτός αποθαρρύνει εμπειρίες και εκφράσεις συμπάθειας. Ωστόσο, οι Bredemeier και Shields (2006) ισχυρίστηκαν ότι ο αθλητισμός παράγει συναισθηματικές εμπειρίες και παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη της ικανότητας της συμπάθειας. Τέλος, ως μια θετική συνέπεια της συμμετοχής στον ανταγωνιστικό αθλητισμό αναφέρεται η μάθηση του εαυτού. Ειδικότερα υποστηρίζεται ότι η υπεροχή στον αθλητισμό, η βελτίωση της απόδοσης ενισχύει την αυτοεκτίμηση. Αυτή η ενίσχυση φαίνεται να είναι εντονότερη στις γυναίκες (π.χ., Hayes, Crocker, & Kowalski, 1999, Young & Bursik, 2000). Ακόμη, οι εμπειρίες από τη συμμετοχή στον αθλητισμό όπου επικρατεί η συνεχής βελτίωση της αθλητικής απόδοσης συμβάλλουν στην ανάπτυξη και ενός άλλου ψυχολογικού γνωρίσματος την αυτοπεποίθηση (Feltz, Landers, & Raider, 1979). Συνέπειες στα κοινωνικά χαρακτηριστικά των αθλητών/τριων Ο άνθρωπος ως ένα ον με αναπτυγμένη νόηση δημιουργεί σχέσεις με άλλους, ζει σε ομάδες (κοινωνικές ομάδες) επιδιώκοντας με αυτό τον τρόπο σε μια υγιή ζωή. Έτσι και ο αθλητισμός ως ένα μέρος του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος εμφανίζει παρόμοια χαρακτηριστικά όπως η λειτουργία σε ομάδες. Ο αθλητισμός απαιτεί την παρουσία άλλων, για παράδειγμα συναθλητών, αντιπάλων, υπευθύνων (π.χ., παραγόντων, διαιτητών, προπονητών) για να μπορεί να υπάρξει (Πρώιος, 2008).

4 Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ορίων στην αθλητική απόδοση [Μιλτιάδης Πρώιος] 4 Ειδικότερα, το χαρακτηριστικό του ανταγωνισμού είναι ότι αυτός δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ύπαρξη αντιπάλων. Θετικές συνέπειες Η απαίτηση της παρουσίας άλλων για τη λειτουργία του αθλητισμού είναι ένας σημαντικός λόγος να υποστηριχθεί ότι ο αθλητισμός αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσον για την εκμάθηση των ανθρώπων να ζουν μαζί δηλαδή την κοινωνικοποίηση των ανθρώπων (Bloom & Smith, 1996). Η κοινωνικοποίηση είναι αποτέλεσμα της μάθησης θετικών αξιών της ζωής, που μπορούν να αναπτυχθούν στον αθλητισμό, επειδή αυτός είναι ένα περιβάλλον ιδιαίτερα συναισθηματικό και αλληλεπιδραστικό δίνοντας ευκαιρίες για επίδειξη των προσωπικών και κοινωνικών γνωρισμάτων των ατόμων (Hellison, 1995, Gough, 1997). Ο αθλητισμός είναι ένας χώρος όπου, πράγματι, μπορούν να αναπτυχθούν κοινωνικές ικανότητες όπως η συνεργασία, η υπευθυνότητα και η δέσμευση (Cote, 2002, Weiss & Smith, 2002). Πορίσματα ερευνών φανέρωσαν ότι η συμμετοχή στον αθλητισμό ενισχύει τη δημιουργία στοιχείων που είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ των ατόμων όπως του καλού πολίτη, την κοινωνική επιτυχία, τη θετική σχέση με συνομήλικους, και την ικανότητα της ηγεσίας (π.χ., Elley & Kirk, 2002, Wright & Cote, 2003). Επίσης, ο αθλητισμός ως ένα περιβάλλον όπου αναπτύσσονται διάφορες δράσεις η λειτουργία των οποίων στηρίζεται σε κανόνες μπορεί να αναπτύξει μια άλλη κοινωνική ικανότητα τη δέσμευση. Πράγματι, η συμμετοχή στον αθλητισμό δεσμεύει τα άτομα στην τήρηση των κανόνων (Πρώιος & Αθαναηλίδης, 2004). Η δέσμευση για τήρηση των κανόνων του παιχνιδιού βοηθά στην αποφυγή συμπεριφορών εξαπάτησης (Πρώιος, 2007). Προηγουμένως αναφέρθηκε ότι ο αθλητισμός ενεργοποιεί διάφορες γνωστικές διαδικασίες (π.χ., διδασκαλία, μάθηση). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της γνωστικής ανάπτυξης των ατόμων. Ο Etnier και συν. (1997) και ο Thomas και συν. (1994) έδειξαν ότι η άσκηση έχει μια μέτρια θετική σχέση με τη βελτίωση της γνώσης. Επίσης, ο Etnier και συν. (1997) ισχυρίστηκαν ότι η άσκηση του σώματος έχει μια ευεργετική επίδραση στη λειτουργία του εγκεφάλου. Η άποψη της θετικής επίδρασης του αθλητισμού στην γνωστική ανάπτυξη ενισχύεται από τον ισχυρισμό ότι ο αθλητισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη της θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς επειδή οι δεσμοί που αναπτύσσονται σε μια ομάδα μπορούν να αποθαρρύνουν την εκδήλωση εγωιστικών συμπεριφορών και παρέχει ευκαιρίες για την εκδήλωση αλτρουιστικών συμπεριφορών (Cooper, 1982). Επίσης, στα πλαίσια της γνωστικής ανάπτυξης, υποστηρίζεται ότι αθλητισμός επηρεάζει την ανάπτυξη του χαρακτήρα. Η συμβατική γνώση λέει ότι «ο αθλητισμός χτίζει χαρακτήρα» (Fejging, 1994, Miracle & Rees, 1994). Οι Shields και Bredemeier (2001) υποστήριξαν ότι ο αγωνιστικός αθλητισμός, πράγματι, είναι ένας χώρος όπου μπορεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη των αρετών του χαρακτήρα. Ο Lipsyte (1999) και ο Rees (2000) ισχυρίστηκαν ότι ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή της βίας που παρατηρείται στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Πορίσματα μελετών φανέρωσαν ότι η συμμετοχή στον αθλητισμό χτίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα όπως την ομαδική δουλειά, την πίστη, την αυτοθυσία (Beller, Stoll, & Rudd, 1997, Rudd & Stoll, 2004), και τον ηθικό χαρακτήρα των αθλητών όπως την ειλικρίνεια, την τιμιότητα και την υπευθυνότητα (Bredemeier & Shields, 1985, Rudd, Stoll, & Beller, 1997).

5 Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ορίων στην αθλητική απόδοση [Μιλτιάδης Πρώιος] 5 Αρνητικές συνέπειες Αν και προηγουμένως υποστηρίχθηκε ότι ο αθλητισμός έχει θετική επίδραση σε γνωστικά χαρακτηριστικά όπως η κοινωνική και ηθική ανάπτυξη του χαρακτήρα, ωστόσο οι απόψεις σε αυτή την κατεύθυνση διίστανται. Έτσι, ο Kniker (1974) ισχυρίστηκε ότι ο αθλητισμός δεν χτίζει χαρακτήρα αλλά αποκαλύπτει. Εδώ, το επιχείρημα είναι ότι η αθλητική δράση αποκαλύπτει το χαρακτήρα του αθλητή αλλά ο ίδιος δεν συμβάλλει στο χαρακτήρα του αθλητή (Edwards, 1973, Sheehan & Alsop, 1972). Παρόλα αυτά ο παραπάνω ισχυρισμός θεωρείται ανεπαρκής επειδή αποτυγχάνει να αναγνωρίσει ότι κάθε επίδειξη του χαρακτήρα συμβάλλει στο χαρακτήρα (Shields & Bredemeier, 1995). Ωστόσο, έχει υποστηριχθεί ότι αν και ο αθλητισμός δεν χτίζει το χαρακτήρα, ο χαρακτήρας μπορεί να διδάσκεται και να μαθαίνεται σε αθλητικές καταστάσεις (Bredemeier & Shields, 2006). Τέλος, μπορεί να ειπωθεί ότι το χτίσιμο του ηθικού χαρακτήρα δεν πραγματοποιείται αυτόματα με τη συμμετοχή στον αθλητισμό (Gerdy, 2000, Hellison, 2003), και ότι η συμμετοχή των νέων στον αθλητισμό από μόνη της δεν εγγυάται τα αναμενόμενα θετικά ψυχολογικά αποτελέσματα για τα παιδιά (Bredemeier & Shields, 1995). Μια άλλη αρνητική συνέπεια που φαίνεται να επιφέρει η συμμετοχή στον αθλητισμό στα γνωστικά χαρακτηριστικά είναι το μη δόσιμο του προσδοκώμενου αποτελέσματος στην ηθική ανάπτυξη των νέων. Μελέτες έδειξαν ότι η συμμετοχή στον αθλητισμό έχει αρνητική σχέση με την ανάπτυξη του ηθικού διαλογισμού (π.χ., Bredemeier & Shields, 1986, Stevenson, 1998), και ότι ο αθλητισμός δεν ασκεί καμιά επίδραση στον ηθικό διαλογισμό (π.χ., Bredemeier & Shields, 1986, Proios, Doganis, & Athanailidis, 2004). Επίσης, πορίσματα άλλων ερευνών φανέρωσαν ότι τα επίπεδα του ηθικού διαλογισμού έχουν σημαντική σχέση με ηθικές μεταβλητές τέτοιες όπως η επιθετικότητα, το τίμιο φέρσιμο, και τις πεποιθήσεις για το δίκαιο παιχνίδι (Bredemeier & Shields, 2006). Ειδικότερα, έχει υποστηριχθεί ότι η συμμετοχή των νέων στον αθλητισμό έχει συνδεθεί με φτωχό τίμιο φέρσιμο (Bredemeier, 1995, Lemyre, Roberts, & Ommundsen, 2002, Proios, Doganis, & Proios, 2006). Η δέσμευση για τη νίκη που αναλαμβάνεται με τη συμμετοχή στον αθλητισμό (Heeren & Requa, 2000, Rees, 2003) μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη διατήρηση του δίκαιου παιχνιδιού (May, 2001). Ακόμη αποτελέσματα μελέτης έδειξαν ότι παίκτριες εγκρίνουν συμπεριφορές που θα αποσκοπούσαν στην απόκτηση ενός άδικου πλεονεκτήματος προκειμένου να πετύχουν τη νίκη (Stephens, 1993). Συμπεράσματα Τα συμπεράσματα αυτού του κεφαλαίου θα ομαδοποιηθούν σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα θα περιγραφούν τα συμπεράσματα για τα οφέλη (ψυχολογικά και κοινωνικά) για τα άτομα που αντιλαμβάνονται ότι η νίκη είναι το μόνο πράγμα στον αθλητισμό και έτσι επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση των ορίων της αθλητικής απόδοσης, και δεύτερον για τα άτομα που αντιλαμβάνονται ότι η νίκη δεν είναι το μόνο πράγμα στον αθλητισμό: Όταν η νίκη είναι το μόνο πράγμα στον αθλητισμό Αρχικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτοί που στοχεύουν στη νίκη και την επιτυγχάνουν φαίνεται να είναι ευτυχισμένοι, να απολαμβάνουν της ευρύτερης

6 Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ορίων στην αθλητική απόδοση [Μιλτιάδης Πρώιος] 6 κοινωνικής αποδοχής και αναγνώρισης μεταξύ των ανθρώπων της σημερινής κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτής της αναγνώρισης καταλαμβάνουν δημόσιες θέσεις (επαγγελματική αποκατάσταση), και έξτρα αμοιβή (βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης). Γενικώς, το στοιχείο της υπεροχής στον αθλητισμό φαίνεται να συμβάλλει στην επαγγελματική και οικονομική εξασφάλιση των ατόμων που υπερέχουν. Ωστόσο, η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση των ορίων της αθλητικής απόδοσης με απώτερο στόχο τη νίκη και την απόκτηση όλων των παραπάνω οφελών έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να χάνουν τη χαρά του παιχνιδιού και να φορτώνονται με άγχος. Το άγχος οδηγεί τα άτομα σε μια συναισθηματική διέγερση που τα κάνει να νιώθουν αδύναμα. Αυτή η αδυναμία σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε αντιδράσεις που ενδεχομένως δεν θα εκδηλώνονταν σε περιπτώσεις μη ύπαρξης άγχους για την επίτευξη στόχου δηλαδή της νίκης. Επίσης, αυτή η εμμονή της νίκης οδηγεί στον αποκλεισμό όλων των άλλων αξιών και υιοθετεί την άποψη ότι προκειμένου να επιτευχθεί αυτή δικαιολογούνται όλα τα μέσα. Αυτό φανερώνει ότι όταν η νίκη δεν μπορεί να επιτευχθεί με τις φυσικές ικανότητες τότε θα χρησιμοποιηθούν ανήθικα μέσα. Επιπλέον, πρέπει να αναμένεται ότι θα θυσιάζονται συμπεριφορές που έχουν σχέση με το τίμιο φέρσιμο δηλαδή το σωστό τρόπο συμπεριφοράς στον αθλητισμό. Συγκεκριμένα, χάνεται η ευγένεια και ο σεβασμός του άλλου με την εκδήλωση επιθετικών συμπεριφορών, τα άτομα οδηγούνται σε ανήθικες συμπεριφορές με την παραβίαση των κανόνων του παιχνιδιού και την εξαπάτηση των διαιτητών. Όταν η νίκη δεν είναι το μόνο πράγμα στον αθλητισμό Όταν στον αθλητισμό αυτοσκοπός δεν είναι η συνεχής βελτίωση των ορίων της αθλητικής απόδοσης, με τη λογική της χρησιμοποίησης κάθε μέσου για την επίτευξη της νίκης, τότε αυτός έχει σημαντική συμβολή στη φυσική υγεία του ανθρώπου. Για παράδειγμα με την αύξηση της μυϊκής δύναμης και τη βελτίωση της καρδιοαγγειακής λειτουργίας. Αυτές οι συνέπειες του αθλητισμού μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβάλλουν θετικά στη γενική ευημερία των ασκούμενων. Η μορφή του αθλητισμού που αναφέρθηκε προηγουμένως παίζει σημαντικό ρόλο στη δυναμική ανάπτυξη ψυχολογικών, πνευματικών, ηθικών και κοινωνικών γνωρισμάτων του ατόμου. Η βελτίωση για παράδειγμα της μυϊκής δύναμης που αναφέρθηκε προηγουμένως βελτιώνει την αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας του ατόμου αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την πεποίθησή του ότι είναι ικανό για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει. Η βελτίωση των πνευματικών ικανοτήτων οδηγεί στην παρουσίαση υγιών συμπεριφορών από μέρους του ατόμου δηλαδή συμπεριφορών που είναι προς όφελος των άλλων (π.χ., αλτρουισμός, συνεργασία, συμπάθεια, συμπεριφορά βοήθειας και φιλανθρωπία). Ενώ, η ανάπτυξη γνωρισμάτων που έχουν σχέση με την ηθική συμβάλλει στη δημιουργία αντίληψης, μάθησης για το τι είναι καλό ή σωστό και τι λάθος. Τέλος μπορούμε να πούμε ότι η νίκη δεν είναι το μόνο πράγμα στον αθλητισμό. Αυτό επειδή οι επιδράσεις που ασκεί ο αθλητισμός στον άνθρωπο μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός αρεστού πολιτισμού, μέσω της αυτογνωσίας, της μάθησης της συμβίωσης (σεβασμός ο ένας τον άλλο, διάκριση σωστού από το λάθος, καλού από το κακό).

7 Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ορίων στην αθλητική απόδοση [Μιλτιάδης Πρώιος] 7 Βιβλιογραφία Beller, J. M., Stoll, S. K., & Rudd, A. (1997). The great character experience. Assessing the effectiveness of a great books approach to teaching moral character with competitive populations. Research Quarterly, 68, 72. Bloom, G. A., & Smith, M. D. (1996). Hockey violence: A test of cultural spill-over theory. Sociology of Sport Journal, 13, Boutcher, S. H. (2000). Cognitive performance, fitness and ageing. In S. J. H. Biddle, K. R. Fox, & S. H. Boutcher (Eds.), Physical activity and psychological well-being (pp ). London: Routledge. Bredemeier, Β. (1975). The assessment of reactive and instrumental aggression. In: I.D.M. Landers, Editor, Psychology of sport and motor behavior II, (pp ). Penn State HPER Series, State College, PA. Bredemeier, B. (1995). Divergence in children s moral reasoning about issues in daily life and sport specific contexts. International Journal of Sport Psychology, 26, Bredemeier, B., & Shields, D. (2006 March). Sports and character development. President s Council on Physical Fitness and Sport. Research Digest, 7(1). Bredemeier, B. J., & Shields, D. L. (1985). Moral growth among athletes and nonathletes: A comparative analysis. The Journal of Genetic Psychology, 147, Bredemeier, B., & Shields, D. (1986). Game reasoning and interactional morality. The Journal of Genetic Psychology, 142, California Department of Education (2002). State study proves physically fit kids perform better academically. News Release. Retrieved 23 November 2003, from Camacho, T. C., Roberts, R. E., Lazarus, N. B., Kaplan, G. A., & Cohen, R. D. (1991). Physical activity and depression: Evidence from the Alameda County Study. American Journal of Epidemiology, 134, Chi, L. (2004). Achievement goal theory. In T. Morris, & J. Summers (Eds.), Sport psychology: Theories, applications, and issues (pp ). Australia, Sydney: Wiley. Cooper, W. E. (1982). Association: An answer to egoism. Journal of the Philosophy of Sport, 9, Cote, J. (2002). Coach and peer influence on children s development through sport. In J. M. Silva & D. E. Stevens (Eds.), Psychological foundations of sport (pp ). Boston, MA: Allyn & Bacon. Crone, J. A. (1999). Toward a theory of sport. Journal of Sport Behavior, Cumming, S. P., Smoll, F. L., Smith, R. E., & Grossbard, J. R. (2007). Is winning everything? The relative contributions of motivational climate and won-lost percentage in youth sports. Journal of Applied Sport Psychology, 19, Dwyer, T., Sallis, J. F., Blizzard, L., Lazarus, R., & Dean, K. (2001). Relation of academic performance to physical activity and fitness in children. Pediatric Exercise Science, 13, Eccles, J. S., & Barber, B. L. (1999). Student council, volunteering, basketball, or marching band: What kind of extracurricular involvement matters? Journal of Adolescent Research, 14, Edwards, H. (1973). Sociology of sport. Homewood, IL: Dorsey. Eitzen, D. S., & Sage, G. (1997). Sociology of North American sport. Dubugue, IA: Brown & Benchmark publishers. Elley, D., & Kirk, D. (2002). Developing citizenship through sport: The impact of a sportbased volunteer programme on young sport leaders. Sport, Education and Society, 7(2), Etnier, J. I., Salazar, W., Landers, D. M., Petruzello, S. J., Han, M., & Nowell, P. (1997). The influence of physical fitness and exercise upon cognitive functioning: A metaanalysis. Journal of Sport & Exercise Psychology, 19,

8 Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ορίων στην αθλητική απόδοση [Μιλτιάδης Πρώιος] 8 Fejgin, N. (1994). Participation in high school competitive sports: A subversion of school mission or contribution to academic goals. Sociology of Sport Journal, 11(3), Feltz, D. L., Landers, D. M., & Raider, V. (1979). Enhancing self-efficacy in a highavoidance motor task: A comparison of modelling techniques. Journal of Sport Psychology, 1, Fox, K. R. (1999). The influence of physical activity on mental well-being. Public Health Nutrition, 2, Gerdy, J. (2000). Sport in school: The future of an institute. New York: Teachers College Colubmia. Gould, D., Dieffenbach, K., & Moffett, A. (2002). Psychological characteristics and their development in Olympic champions. Journal of Applied Sport Psychology, 14, Gough, R. W. (1997). Character is everything: Promoting ethical excellence in sports. Fort Worth, TX: Harcourt Brace. Hayes, S. D., Crocker, P. R. E., & Kowalski, K. C. (1999). Gender differences in physical self-perceptions, global self-esteem and physical activity: Evaluation of the physical self-perception profile model. Journal of Sport Behavior, 22, Hellison, D. (1995). Teaching responsibility through physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics. Hellison, D. (2003). Teaching responsibility through physical activity (2 nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Heeren, J., & Requa, M. (2001). Constructing values on a girls high school field hockey team. Journal of Sport and Social Issues, 25(4), Junge, A., Dvorak, J., Rosch, D., Graf-Baumann, T., Chomiak, J., & Peterson, L. (2000). Psychological and sport-specific characteristics of football players. The American Journal of Sports Medicine, 28(5), S22-S28. Kniker, C. R. (1974). The values of athletes in schools: A continuing debate. Phi Delta Kappan, 56, Lemyre, P., Roberts, G. C., & Ommundsen, Y. (2002). Achievement goal orientations, perceived ability, and sportspersonship in youth soccer. Journal of Applied Sport Psychology, 14, Lipsyte, R. (1999, May, 9). The jock culture: Time to debate the questions. The New York Times, Section 8, p. 11. Mageau, G. A., Vallerand, R. J., Rousseau, F. L., Ratelle, C. F., & Provencher, P. J. (2005). Passion and gambling: Investigating the divergent affective and cognitive consequences of gambling. Journal of Applied Social Psychology, 35, Martens, R. (2004). Successful coaching (3 rd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. May, R. A. B. (2001). The sticky situation of sportsmanship. Journal of Sport and Social Issues, 25(4), Mize, M. (1991). Cognitive development: The physical education connection. Teaching Elementary Physical Education, 2(1), Miracle, A., & Rees, C. R. (1994). Lessons of the locker room: The myth of school sports: Amherst, NY: Prometheus Books. Orlick, T., & Partington, J. (1988). Mental links to excellence. The Sport Psychologist, 2, Paluska, S. A., & Schwenk, T. L. (2000). Physical activity and mental health: Current concepts. American Journal of Epidemiology, 29, Πρώιος, Μ. (2007). Ηθική αγωγή: Μια κοινωνικο-ψυχολογική προσέγγιση της ηθικής εκπαίδευσης στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Proios, M. (2008). The benefits of exercise and sport on the psychological and personal health of women. In J. P. Coulter (Ed.), Progress in exercise and women s health exercise. New York: Nova Publishers.

9 Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ορίων στην αθλητική απόδοση [Μιλτιάδης Πρώιος] 9 Πρώιος, Μ., & Αθαναηλίδης, Ι. (2004). Ηθική στα σπορ: Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Χριστοδουλίδη. Proios, M., Doganis, G., & Athanailidis, I. (2004). Moral development and form of participation, type of sport, and sport experience. Perceptual and Motor Skills, 99, Proios, M., Doganis, G., & Proios, M. (2006). Form of the athletic exercise, school environment, and sex in development of high school students sportsmanship. Perceptual and Motor Skills, 103, Rees, C. R. (2000). School sports in America: The production of winners and losers. Perspectives: Interdisciplinary Series of Physical Education and Sport Science, 1, Riemer, B. A., Beal, B., & Schroeder, P. (2000). The influences of peer and university culture on female student athletes perceptions of career termination, professionalization, and social isolation. Journal of Sport Behavior, 23, Rudd, A., Stoll, S. K., & Beller, J. M. (1997). Expressed coaching behavior and its effect on athlete moral development. Research Quarterly, 68, 1-5. Scanlan, T. K., & Lethwaite, R. (1984). Social psychological aspects of competition for male youth sport participants: I. Predictors of competitive stress. Journal of Sport Psychology, 6, Scanlan, T. K., & Passer, M. W. (1978). Factors related to competitive stress among male youth sports participants. Medicine and Science in Sports, 10, Sheehan, T. J., & Assop, W. L. (1972). Educational sport. Journal of Health, Physical Education and Recreation, 43, Shields, D., & Bredemeier, B. (1995). Character development and physical activity. Champaign IL: Human Kinetics. Shields, D., & Bredemeier, B. (2001). Moral development and behavior in sport. In R. N. Singer, H. A Hausenblas, & C. M. Janelle (Eds.), Handbook of sport psychology (2 nd ed.) (pp ). New York: Wiley & Sons. Smith, R. E., Schutz, R. W., Smoll, F. L., & Ptacek, J. T. (1995). Development and validation of a multidimensional measure of sport specific psychological skills: The Athletic Coping Skills Inventory-28. Journal of Sport and Exercise Psychology, 17, Smith, R. E., Smoll, F. L., & Curtis, B. (1978). Coaching behaviors in Little League Baseball. In F. L. Smoll & R. E. Smith (Eds.), Psychological perspectives in youth sports (pp ).Washington, DC: Hemisphere. Stephens, D. E. (1993). Goal orientation and moral atmosphere in youth sport: An examination of lying, hurting, and cheating behaviours in girls' soccer. Unpublished Doctoral Dissertation, University of California at Berkeley. Stevens, D. A. (1994). Movement concepts: Stimulating cognitive development in elementary students. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 65(8), Stevenson, M. J. (1998). Measuring in the cognitive moral reasoning of collegiate studentathletes: The development of the Stevenson-Staff Social Responsibility Questionnaire. Unpublished doctoral dissertation, University of Idaho. Thomas, J. R., Landers, D. M., Salazar, W. J., & Etnier, J. (1994). Exercise and cognitive functioning. In C. Bouchard, R. J. Shepard, & T. Stephens (Eds.), Physical activity, fitness, and health (pp ). Champaign, IL: Human Kinetics. Vallerand, R.J. (2008). On the psychology of passion: In search of what makes people s lives most worth living. Canadian Psychology, 49, (invited paper, CPA Presidential Address). Vallerand, R. J., Blanchard, et al. (2003). Les passions de l âme : On obsessive and harmonious passion. Journal of Personality and Social Psychology, 85, Vallerand, R.J., Salvy, S.J., Mageau, G.A., Elliot, A.J., Denis, P., Grouzet, F.M.E., & Blanchard, C.B. (2007). On the role of passion in performance. Journal of Personality, 75,

10 Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ορίων στην αθλητική απόδοση [Μιλτιάδης Πρώιος] 10 Weiss, M. R., & Smith, A. L. (2002). Moral development in sport and physical activity: Theory, research, and intervention. In T. S. Horn (Ed.), Advances in sport psychology (2 nd ed., pp ). Champaign, IL: Human Kinetics. Whitley, R. L. (1999). Those dumb jocks are at it again: A comparison of the educational performances of athletes and nonathletes in North Carolina high school from 1993 through High School Journal, 82, Williams, J. M., & Krane, V. (2001). Psychological characteristics of peak performance. In J. M. Williams (Ed.), Applied sport psychology: Personal growth to peak performance (4 th ed., pp ). California: Mayfield. Wright, A. D., & Cote, J. (2003). A retrospective analysis of leadership development through sport. The Sport Psychologist, 17, Young, J., & Bursik, K. (2000). Identity development and life plan maturity: A comparison of women athletes and nonathletes. Sex Roles, 43,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαρία Ψυχουντάκη Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6053 Fax : 210-727-6054 E-mail : mpsychou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (2), 149-161 Released: November 30 th, 2008

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES

CURRICULUM VITAE FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES CURRICULUM VITAE Personal details Surname/name: Position: Specialty: Department: Laboratory: TZETZIS GEORGE PROFESSOR FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Βαθμίδα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΤΖΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ομαδικά Παιχνίδια Βασικός Παράγοντας Ανάπτυξης Συνεργασίας και έκφρασης του παιδιού»

«Ομαδικά Παιχνίδια Βασικός Παράγοντας Ανάπτυξης Συνεργασίας και έκφρασης του παιδιού» «Ομαδικά Παιχνίδια Βασικός Παράγοντας Ανάπτυξης Συνεργασίας και έκφρασης του παιδιού» 1 2 Ορίζουμε το παιχνίδι σαν μια μορφή προετοιμασίας για την ενήλικο ζωή - σαν μια εκπαιδευμένη δραστηριότητα - σαν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

Ολυμπιακή Παιδεία και το μοντέλο της Αθλητικής Αγωγής

Ολυμπιακή Παιδεία και το μοντέλο της Αθλητικής Αγωγής Ολυμπιακή Παιδεία και το μοντέλο της Αθλητικής Αγωγής Τσαγγαρίδου Νίκη Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Στο άρθρο αυτό υποστηρίζεται η αναγκαιότητα εφαρμογής ποιοτικών μοντέλων για τη βελτίωση της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ποιες είναι οι ψυχολογικές Ο όρος «Εξάσκηση Ψυχολογικών Δεξιοτήτων» χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας Θέµατα διάλεξης Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Φιλοσοφία ψυχολογικής υποστήριξης Περιεχόµενο Ψυχολογικής Υποστήριξης Έννοιες και Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Θέµατα που θα αναπτυχθούν Οι λόγοι για τους οποίους ανέκυψε η ανάγκη χρησιµοποίησης των κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων για την ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης9 Βία και στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Επιθετικότητα - έννοια - διαφορά βίας - ς Θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης. «Οι κορυφαίες στιγµές των αθλητών απαιτούν κατάσταση χαλάρωσης»

Θέµατα διάλεξης. Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης. «Οι κορυφαίες στιγµές των αθλητών απαιτούν κατάσταση χαλάρωσης» Θέµατα διάλεξης Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα 1. Ηδιέγερση στον αγωνιστικό αθλητισµό 2. Τι είναι η διέγερση 3. Ποια η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ. Επιθετικότητα στα σπορ. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ. Επιθετικότητα στα σπορ. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 26-10-2008 GOAL NEWS Επιθετικότητα στα σπορ Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Goal news 26-01-2009 Keeier, L. A. (2007). The differences in sport aggression, life aggression, and life assertion

Διαβάστε περισσότερα

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς ONOMA: Kιοσέογλου Γρηγόριος, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής στη Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομο Βιογραφικό:

Διαβάστε περισσότερα

Εστία Ελέγχου και Αγωνιστική Εµπειρία ως Παράγοντες Ανάπτυξης. των Ψυχολογικών εξιοτήτων Αντιµετώπισης Καταστάσεων

Εστία Ελέγχου και Αγωνιστική Εµπειρία ως Παράγοντες Ανάπτυξης. των Ψυχολογικών εξιοτήτων Αντιµετώπισης Καταστάσεων Τρέχων Τίτλος: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Εστία Ελέγχου και Αγωνιστική Εµπειρία ως Παράγοντες Ανάπτυξης των Ψυχολογικών εξιοτήτων Αντιµετώπισης Καταστάσεων Χρόνη, Σ., Γούδας, Μ., & Θεοδωράκης, Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Σπυρίδων Κάμτσιος, 2 ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών Ηγουμενίτσας Νικόλαος Διγγελίδης, Τ.Ε.Φ.Α.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δογάνη Γεωργίου, καθηγητή ΤΕΦΑΑ. Email: doganis@phed.auth.gr Τηλ. Εργασίας: 2310992211

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δογάνη Γεωργίου, καθηγητή ΤΕΦΑΑ. Email: doganis@phed.auth.gr Τηλ. Εργασίας: 2310992211 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δογάνη Γεωργίου, καθηγητή ΤΕΦΑΑ Email: doganis@phed.auth.gr Τηλ. Εργασίας: 2310992211 19.06.2013 Θέση: Βιογραφικό Δογάνη Γεωργίου, καθηγητή ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ιάλεξης. Ψυχολογικές δεξιότητες: Αυτοπεποίηθηση. Σωκράτης & µαθητής. Κανένας µεγάλος αθλητής, αθλήτρια ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

Περιεχόµενα ιάλεξης. Ψυχολογικές δεξιότητες: Αυτοπεποίηθηση. Σωκράτης & µαθητής. Κανένας µεγάλος αθλητής, αθλήτρια ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: Αυτοπεποίηθηση Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ορισµοί Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής. Άγχος, Στρες, Διέγερση

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής. Άγχος, Στρες, Διέγερση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 6η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Αναπτυξιακή ψυχολογία Κωδικός Μαθήματος: 724 Διάλεξη 1 Εισαγωγή στην αναπτυξιακή ψυχολογία πρέπει να γνωρίζουν: τους στόχους και το αντικείμενο της Εξελικτικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας.

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: Η περίπτωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αρµατάς Βασίλης 1, Αποστολόπουλος Ιωάννης 1, Φράγκος

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι και η αξία του στη φυσική αγωγή. Διγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ

Το παιχνίδι και η αξία του στη φυσική αγωγή. Διγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ Το παιχνίδι και η αξία του στη φυσική αγωγή Διγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ Σκοποί της παρουσίασης Η καλύτερη κατανόηση του παιχνιδιού Η κατανόηση της αξίας του παιχνιδιού στη φυσική αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 6 Ηγεσία στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ορισµοί ο ρόλος του προπονητή - πετυχηµένος αποτελεσµατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία Διεύθυνση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Επιστημών Αγωγής Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1301 «ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής Εισαγωγή Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα μελετηθούν Ορισμοί σχετικοί με την ψυχολογία άσκησης, την ψυχική υγεία, κλπ. Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Φυσική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κωδικός Μαθήματος: 718 1 η Διάλεξη Φυσική αγωγή, Η Φυσική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση παιδική ανάπτυξη, μαθητής Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα συμμετοχής αθλητών/ τριων με και χωρίς κινητικές αναπηρίες στην ξιφασκία

Κίνητρα συμμετοχής αθλητών/ τριων με και χωρίς κινητικές αναπηρίες στην ξιφασκία ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 21, 14-27 2010 Ε.Α.Ψ. Κίνητρα συμμετοχής αθλητών/ τριων με και χωρίς κινητικές αναπηρίες στην ξιφασκία Χαρίλαος Τσολάκης, Ευτέρπη Ζάχου, Νίκη Καραγεώργη, Φωτεινή Σκαφίδα, Φεβρωνία Καρκαλέτση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους

Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Ορισµοί: Στρες & άγχος Επίδρασή του στην απόδοση Ιδέες για τη διαχείρισης άγχους Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

TZIOUMAKIS S. YANNIS

TZIOUMAKIS S. YANNIS TZIOUMAKIS S. YANNIS Personal Information University of Thessaly, Department of Physical Education and Sport Science Karies, 42100, Trikala. Telephone\Mobile: +306973747911 E-mail: j_jioumak@pe.uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. 9.1. Ατομικές Διαφορές. 9.2. Η Γενική Κινητική Ικανότητα

Κεφάλαιο 9. 9.1. Ατομικές Διαφορές. 9.2. Η Γενική Κινητική Ικανότητα Κεφάλαιο 9 Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η έννοια των κινητικών ικανοτήτων του γενετικού εξοπλισμού - που τα άτομα χρησιμοποιούν στην εκτέλεση των κινητικών δεξιοτήτων καθώς και η σημασία που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική ταυτότητα μεταναστών και παλιννοστούντων μαθητών: Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες

Εθνική ταυτότητα μεταναστών και παλιννοστούντων μαθητών: Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες Εθνική ταυτότητα μεταναστών και παλιννοστούντων μαθητών: Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες Βασίλης Παυλόπουλος (vpavlop@psych.uoa.gr) Μαρίνα Ντάλλα (marinantalla@yahoo.gr) Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη (frmotti@psych.uoa.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοόλ Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση Εκπαιδευτική Ημερίδα «Αποτελεσματική Διδασκαλία: Προβληματισμοί Προτάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο.

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο. Του George Kakourides* Μπορεί να ονειρεύεσαι ότι κάποτε θα παίζεις σε ένα γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους, ένταση και γκολ. Μπορεί να ονειρεύεσαι ολόκληρο γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα σου. Θέλεις να γίνεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Διακρατικό Πρόγραμμα για την Προσχολική Αγωγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δράση Comenius 2.1 (118192-CP-1-2004-1-GR-COMENIUS-C21)

Ευρωπαϊκό Διακρατικό Πρόγραμμα για την Προσχολική Αγωγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δράση Comenius 2.1 (118192-CP-1-2004-1-GR-COMENIUS-C21) Ευρωπαϊκό Διακρατικό Πρόγραμμα για την Προσχολική Αγωγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δράση Comenius 2.1 (118192-CP-1-2004-1-GR-COMENIUS-C21) Early Steps: Ένα εναλλακτικό Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης lambo@phed.auth.gr

Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης lambo@phed.auth.gr 1 Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης lambo@phed.auth.gr Ορισμός Διάθεση, πάθος, ένταση, ορμή έξαψη, διέγερση, θυμός, αγανάκτηση, ευθυμία Άγχος, αγωνία, ανησυχία, στρες, χαρά, αποστροφή, απογοήτευση Ευτυχία, ελπίδα,

Διαβάστε περισσότερα

. Επιθετικότητα - Βία στον αθλητισμό Γιάννης Θεοδωράκης

. Επιθετικότητα - Βία στον αθλητισμό Γιάννης Θεοδωράκης . Επιθετικότητα - Βία στον αθλητισμό Γιάννης Θεοδωράκης Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί αναπαραγωγή από σχετικό κεφάλαιο του συγγραφέα από το βιβλίο: Θεοδωράκης, Γ., κα. (2008). Το πρόγραμμα Καλλιπάτειρα. Από

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ια Βίου Φυσική Κατάσταση ΚΩ. Μ/ΤΟΣ-ΜΑΜ ΑΘΛ.012-11325 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ (ECTS) 3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα Επιλογής ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ιαλέξεις/εργαστηριακά Μαθήµατα/Πρακτική Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Ορισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 9η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ Ακαδημαϊκή Θέση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. email: fbonoti@uth.gr Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος Περίγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος: Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Credits/ECTS) SOWK-521 Μέθοδοι και Παρεμβάσεις 10 σε Ομάδες Τμήμα Εξάμηνο Προαπαιτούμενα Κοινωνικής Εαρινό Κανένα Εργασίας Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Του Ιωάννη Τσιόπα Μεταπτυχιακή Διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλαμβανόμενες διακρίσεις και ψυχική ανθεκτικότητα μεταναστών και παλιννοστούντων εφήβων

Αντιλαμβανόμενες διακρίσεις και ψυχική ανθεκτικότητα μεταναστών και παλιννοστούντων εφήβων Αντιλαμβανόμενες διακρίσεις και ψυχική ανθεκτικότητα μεταναστών και παλιννοστούντων εφήβων Βασίλης Παυλόπουλος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr Συμμετοχή στο συμπόσιο «Ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε Λ Ε Ν Η Κ Α Ρ Α Υ Ι Α Ν Ν Η, P S Y. D. Ε Γ Γ Ε Γ Ρ Α Μ Μ Ε Ν Η Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Α

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση της αντιλαμβανόμενης ηγετικής συμπεριφοράς του προπονητή και της ικανοποίησης αθλητριών συγχρονισμένης κολύμβησης

Η σχέση της αντιλαμβανόμενης ηγετικής συμπεριφοράς του προπονητή και της ικανοποίησης αθλητριών συγχρονισμένης κολύμβησης ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 20, 27-37 2009 Ε.Α.Ψ. Η σχέση της αντιλαμβανόμενης ηγετικής συμπεριφοράς του προπονητή και της ικανοποίησης αθλητριών συγχρονισμένης κολύμβησης Σταυρούλα Ντόμαλη, Μαρία Ψυχουντάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Children s Expectancies and Teachers Attributions for Academic Achievement in Some English Junior Schools.

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Children s Expectancies and Teachers Attributions for Academic Achievement in Some English Junior Schools. 1 1. Προσωπικά στοιχεία Όνομα: Μαίρη Επώνυμο: Αποστόλου Διεύθυνση κατοικίας: Σπύρου Λάμπρου 11 Α. Ιωάννινα 45333 Επικοινωνία: 2651 00 5652 (γραφείο) 2651 0 79809 (οικία) 6944357795 (κινητό) Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΣΚΟΠΟΣ Αξιόπιστη και τεκμηριωμένη γνώση σε θέμα (περιοχή) ανάλογη με το επιστημονικό ενδιαφέρον του φοιτητή. Εκμάθηση της διαδικασίας απόκτησης τεκμηριωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Papers in Refereed Journals

Papers in Refereed Journals Papers in Refereed Journals 1. Kolovelonis, A., Goudas, M., Dermitzaki, I., & Kitsantas, A. (in press). Self-Regulated Learning and Performance Calibration among Elementary Physical Education Students.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Οφελη στη σωματικη & Ψυχικη υγεια ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΕϊΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ MSc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Αξίες Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

λεκτικός, σωματικός, ψυχολογικός, διαδικτυακός, κ.α.). ! Ο Olweus (1993: 9) ορίζει ως εκφοβισμό «την κατάσταση κατά την

λεκτικός, σωματικός, ψυχολογικός, διαδικτυακός, κ.α.). ! Ο Olweus (1993: 9) ορίζει ως εκφοβισμό «την κατάσταση κατά την ! Ο Olweus (1993: 9) ορίζει ως εκφοβισμό «την κατάσταση κατά την οποία ο μαθητής εκτίθεται επανειλημμένα και για κάποιο χρονικό διάστημα σε αρνητικές πράξεις άλλου ή άλλων μαθητών, οι οποίες εκδηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος «Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος Λέκτορας Μάρκετινγκ Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών 3ο Συμπόσιο Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Ξενοδοχείο Intercontinental, 17-18 18 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό. Μάριος Γούδας

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό. Μάριος Γούδας ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό Μάριος Γούδας η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του διαιτητή στο γήπεδο: Μια ψυχολογική προσέγγιση

Ο ρόλος του διαιτητή στο γήπεδο: Μια ψυχολογική προσέγγιση Ο ρόλος του διαιτητή στο γήπεδο: Μια ψυχολογική προσέγγιση Tσαγκαμίλης Ανδρέας Είναι σε όλους γνωστό ότι οι απαιτήσεις στον αθλητικό χώρο είναι αυξάνονται συνεχώς, απαιτήσεις που έχουν αναφορά σε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ»

«ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ» «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ» Δραμιλαράκη Σοφία Πιλάκη Σαββίνα Τμήμα Ψυχολογίας- Προφορική παρουσίαση στο μάθημα της «Οικολογικής και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο. Βασίλης Μπαρκούκης

Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο. Βασίλης Μπαρκούκης Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο Βασίλης Μπαρκούκης Σκοποί και στόχοι της εκπαίδευσης Σκοπός του δημοτικού σχολείου είναι η πολύπλευρη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Oι πρακτικές του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού στην Κύπρο. Ορφανός Στέλιος Πανεπιστήμιο Frederick

Oι πρακτικές του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού στην Κύπρο. Ορφανός Στέλιος Πανεπιστήμιο Frederick Oι πρακτικές του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού στην Κύπρο Ορφανός Στέλιος Πανεπιστήμιο Frederick Περίληψη Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι ο εκπαιδευτικός είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100.

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100. ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Πήδουλας Γεώργιος, Σούλας Δημήτριος, Βουτσελάς Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις: ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση

Κοινωνικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις: ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιμορφωτικό Σεμινάριο Κοινωνικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις: ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6078 : gmalous@phed.uoa.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6078 : gmalous@phed.uoa. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαλουσάρης Γρηγόρης Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6078 E-mail : gmalous@phed.uoa.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Παναγιώτα Μεταλλίδου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας & Μαρία Πλατσίδου Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Παναγιώτα Μεταλλίδου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας & Μαρία Πλατσίδου Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Μεταλλίδου, Π., & Πλατσίδου, Μ. (2004). Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Στο: Ν. Μακρής & εσλή,. (Επιµ.Εκδ.), Η γνωστική ψυχολογία σήµερα: Γέφυρες για τη µελέτη της νόησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι αντιμετώπισης του άγχους και ψυχολογική κατάρρευση σε αθλητές της αντισφαίρισης

Τρόποι αντιμετώπισης του άγχους και ψυχολογική κατάρρευση σε αθλητές της αντισφαίρισης ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 19, 3-16 2008 Ε.Α.Ψ. Τρόποι αντιμετώπισης του άγχους και ψυχολογική κατάρρευση σε αθλητές της αντισφαίρισης Μαρία Παυλίδου και Γεώργιος Δογάνης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή και αυτοσυγκέντρωση

Προσοχή και αυτοσυγκέντρωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Μύθοι και πραγματικότητα για τη Χαρισματικότητα

Μύθοι και πραγματικότητα για τη Χαρισματικότητα Μύθοι και πραγματικότητα για τη Χαρισματικότητα Φουστάνα Αγγελική Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής Χαρισματικών παιδιών, Επιστημονική συνεργάτης Παν/ίου Αθηνών, Επιμορφώτρια Εκπ/σης Ενηλίκων Υπουργείου Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα