MODULE III ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ DE2-LEO AGORA EUROPE II - ΚΟΙΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.agora-eu.org MODULE III ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 2011-1-DE2-LEO05-07994 AGORA EUROPE II - ΚΟΙΝΟ"

Transcript

1 MODULE III ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ AGORA EUROPE II - ΚΟΙΝΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ DE2-LEO Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συντάκτη, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί αρμόδια για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται.

2 LdV Project AGORA Europe II Module III ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED Χτίσιμο ομάδας και ηγεσία Διαχείριση χρόνου Διαχείριση άγχους Επίλυση συγκρούσεων και διαχείριση θυμού ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΛΩΝ Καθοδήγηση Παρακίνηση Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης, διεκδικητικότητα Σχέσεις άτομο με άτομο, μοντέλα αυτοβοήθειας ομάδας ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ "A Leonardo da Vinci Project" AGORA Europe II - Common Integrated Management e-learning System for the development of professional competition skills in the small scale urban commerce in European dimension DE/11/LLP-LdV/TOI/ /34

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ III ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ Λιανικό εμπόριο, ιδιοκτήτες καταστημάτων, διευθυντές, εργοδότες, δεξιότητες ηγεσίας, διοίκηση ατόμων, καθοδήγηση, ομαδική εργασία, παρακίνηση άλλων, προσωπική ανάπτυξη ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Οι ομάδες-στόχοι της Ενότητας Ι είναι άνθρωποι που εργάζονται στη βιομηχανία λιανικής πώλησης στα μη εξειδικευμένα καταστήματα ως ιδιοκτήτες καταστημάτων, εργοδότες καθώς επίσης και άνθρωποι που θα επιθυμούσαν να επιτύχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες προκειμένου να είναι εργοδότες σε αυτόν τον τομέα. Ανταποκρίνεται στο επίπεδο 3, 4 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Προσόντων (EQF). ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ιδιοκτήτης καταστήματος λιανικής, Διευθυντής καταστήματος λιανικής

4 ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αυτή η ενότητα παρέχει στους συμμετέχοντες μια ευκαιρία να αποκτήσουν γνώση και δεξιότητες που διευκολύνουν την επαγγελματική απόδοσή τους στο ρόλο του λιανικού διευθυντή ή του ιδιοκτήτη καταστημάτων. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τη γνώση και την κατανόηση σχετικά με το πώς να συνεχίσουν με την αποτελεσματική διαχείριση ανθρωπίνων πόρων με τη χρήση των αποδοτικών εργαλείων, των τεχνικών και της μεθοδολογίας που καλύπτουν το ευρύ θέμα της ανάπτυξης και βελτίωσης δεξιοτήτων ηγεσίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας, ο συμμετέχων θα αποκτήσει γνώση και δεξιότητες σε σχέση με: Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αποτελεσματικής ομάδας Ρόλος ενός ηγέτη Φάσεις ανάπτυξης ομάδων Συμβουλές για την διαχείριση χρόνου Συμπτώματα άγχους Στρατηγικές για αντιμετώπιση άγχους Διαχείριση ψυχικών συγκρούσεων και θυμού Μορφές σύγκρουσης στο εργασιακό περιβάλλον Στυλ αντιμετώπισης συγκρούσεων Ορισμός του coaching (καθοδήγηση) από τον ICC 3 θεμελιώδεις γνώσεις καθοδήγησης Μοντέλα καθοδήγησης

5 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Καθοδήγηση στελεχών Τελικό φύλλο αξιολόγησης για την καθοδήγηση Θεωρίες παρακίνησης - Παρακίνηση κατορθωμάτων - Θεωρία ιεράρχησης αναγκών - ERG θεωρία - V.I.E. θεωρία - Θεωρία στόχων Αυτοπεποίθηση εναντίον διεκδικητικότητας Τύποι διεκδικητικότητας Τα πέντε R οδηγίες διεκδικητικότητας Σχέσεις ένας προς έναν Λήψη απόφασης βασισμένη στην σχέση ένας προς ένα Ομαδική λύση προβλημάτων Σύντομο μάθημα δημιουργίας ομάδας Ξεκινώντας μια ομάδα αυτοβοήθειας Γνώση για τον λιανικό τομέα, υποβάθρο διοικητικό σε θεωρία και πρακτική I-ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 21 ώρες ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Δεξιότητες Διοίκησης με ιδιαίτερη εστίαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συμπεριφοράς

6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει ένα τεστ πολλαπλών επιλογών. Κάθε τεστ θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι οποίες θα αξιολογήσουν την γνώση των υποψηφίων και την κατανόηση σύμφωνα με τα Μαθησιακά Αποτελέσματα.

7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (βελτίωση κόστους) ΩΡΑ (διαχείριση αποτελεσματικού χρόνου) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ποιότητα υπηρεσιών) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ποιότητα διαχείρισης)

8 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αγαπητέ Συμμετέχοντα, Καλωσόρισες σε αυτήν την ενότητα! Αυτή η ενότητα προορίζεται για τους εργοδότες/διευθυντές/ιδιοκτήτες καταστημάτων που εργάζονται ή είναι πρόθυμοι να εργαστούν στο λιανικό τομέα στοχεύοντας στη βελτίωση των διευθυντικών δεξιοτήτων τους με μια ειδική εστίαση στην ανάπτυξη των soft skills (δεξιοτήτων συμπεριφοράς). Η βελτίωση της επίγνωσης μεταξύ των εργοδοτών για την ανάγκη των κοινωνικών δεξιοτήτων πρέπει να οδηγήσει στον εμπλουτισμό της καθημερινής λειτουργίας των μικρό-εμπορικών επιχειρήσεών τους. Κάθε συμμετέχων θα εξοπλιστεί με τη γνώση και τις δεξιότητες αναπόφευκτες για τη διαχείριση προσωπικού, κάνοντας coaching (καθοδήγηση), παρακινώντας και αναπτύσσοντας τους άλλους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας, ο συμμετέχων θα εξοικειωθεί καλά με τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της ανάπτυξης ομάδας, της αποτελεσματικής ηγεσίας, της διαχείρισης χρόνου, την αντιμετώπιση πίεσης στο εργασιακό περιβάλλον, τη διαχείριση επίλυσης ψυχικών συγκρούσεων και θυμού, τα πρότυπα coaching, τις θεωρίες κινήτρου, τους τύπους διεκδικητικότητας, εμπιστοσύνης και ασφάλειας, τις σχέσεις όμοιος προς όμοιο, την επίλυση προβλημάτων ομάδας, την μεθοδολογία ομάδας αυτοβοήθειας. Ο βασικός στόχος είναι να υποστηριχθεί ένας διευθυντής/ένας ιδιοκτήτης καταστημάτων στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή η ενότητα αποτελείται από το θεωρητικό υπόβαθρο και την πρακτική διορατικότητα στο θέμα βασισμένο στις εφαρμόσιμες οδηγίες. Επιπλέον λίγα παραδείγματα ασκήσεων προσωπικής ανάπτυξης προστέθηκαν στο τέλος του εκπαιδευτικού πακέτου για να διευκολύνουν τη μεμονωμένη διαδικασία εκμάθησης. Με φιλικούς χαιρετισμούς, Ομάδα Agora Project

9 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.1 Χτίσιμο Ομάδας και Ηγεσία Σύμφωνα με τους Jon Katzenbach και Douglas Smith μια «ομάδα» είναι ένα μικρό γκρουπ ατόμων που κατέχουν παρόμοιες ικανότητες, που είναι προσανατολισμένοι στον ίδιο στόχο, που εκπληρώνουν σκοπούς και έχουν παρεμφερή προσέγγιση. Μια αποτελεσματική ομάδα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσματα: - έναν κοινό στόχο, - έναν αποδεκτό τρόπο, - τα μέλη της ομάδας έχουν διαπροσωπικές ικανότητες, - κάθε μέλος εργάζεται για την ομάδα και είναι αρμόδιο για αυτήν, - όλα τα μέλη είναι δεσμευμένα σε αυτό που κάνουν και υπεύθυνα Κάθε επίσημος ηγέτης είναι αρμόδιος για την πραγματοποίηση ενός στόχου και της ανάλογης ατμόσφαιρας μέσα στην ομάδα. Αλλά ο ηγέτης δεν είναι το μόνο πρόσωπο που συμβάλλει στα αποτελέσματα εργασίας και στις δύο περιοχές. Όλα τα μέλη της ομάδας μοιράζονται επίσης τέτοια ευθύνη. Αυτό το φαινόμενο καλείται χωρισμένη ηγεσία. Η έννοια της χωρισμένης ηγεσίας βρήκε επίσης τον τρόπο στην θεωρία ρόλων ομάδας από τον Meredith Belbin. Σύμφωνα με αυτόν ομάδες που οργανώνονται για να επιτύχουν ορισμένους στόχους λειτουργούν καλύτερα εάν τα μέλη και ο επίσημος προϊστάμενός τους παίρνουν τους πιο ποικίλους και εν μέρει συμπληρωματικούς ρόλους. Ο John Zenger και οι συνεργάτες του διέκριναν φάσεις τεσσάρων στοιχείων στην ανάπτυξη ομάδας, η οποία βάζει τον ηγέτη στην δομή της:

10 Παραδοσιακές ομάδες ηγέτης στην κορυφή της ιεραρχίας: - εστιάζοντας στον ηγέτη, - παραδοσιακές μορφές ελέγχου, - κάθε μέλος της ομάδας έχει περιορίσει τα δικαιώματα και στρέφεται στους στόχους τους Συμμετοχικές ομάδες ηγέτης ως μέλος της ομάδας: - απαιτούνται δημιουργικότητα και συνεργασία, - τα μέλη της ομάδας αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και κατανοούν τις απόψεις των άλλων Ομάδες κοινής ηγεσίας ο ηγέτης ως μέλος ομάδας: - ανάπτυξη των δυνατοτήτων όλων των μελών της ομάδας και της αμοιβαίας αντικατάστασης, - αίσθηση ευθύνης μεταξύ των μελών ομάδων για ολόκληρη την οργάνωση Αυτόνομα κατευθυνόμενες ομάδες ένας ηγέτης έξω από την ομάδα, αναθέτει τους στόχους και προετοιμάζει τα προγράμματα νέων: - δυνατότητα για γρήγορη αντίδραση σε αλλαγές και πρόβλεψή τους, - τα μέλη της ομάδας ξέρουν τη συμμετοχή τους στην αποδοτικότητα ολόκληρης της οργάνωσης. Η συζήτηση όλων των πτυχών της δραστηριότητας ομάδας είναι σίγουρα πάρα πολύ χρονοβόρα διαδικασία και για αυτό δεν μπορεί να γίνεται πάρα πολύ συχνά. Εντούτοις κάθε ομάδα πρέπει να απαντήσει σε μερικές βασικές ερωτήσεις: - Τι έχουμε προσπαθήσει να πετύχουμε πρόσφατα; - Τι έχουμε επιτύχει; - Τι δεν έχουμε πετύχει και γιατί; - Τι πήγε καλά; - Τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει καλύτερα; - Ποιες κατευθύνσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το μέλλον;

11 2.2 Διαχείριση Χρόνου Ο Maitland καθόρισε την «διαχείριση χρόνου» ως σύστημα ελέγχου του χρόνου όσο το δυνατόν αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα. Η τέχνη της αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου βελτιώνει με αυτό τον τρόπο την προσωπική παραγωγικότητα και αποδοτικότητα και επιδρά στην αύξηση του ποσού προσωπικού χρόνου για να ξοδέψετε όπως επιθυμείτε. Η διαχείριση χρόνου αργότερα ωφελεί όλο τον κύκλο. Κατά εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης χρόνου, θα πρέπει να αρχίσετε με την εξέταση του τρέχοντος φόρτου εργασίας σας. Το σύστημα πρέπει να ισχύσει εξίσου σε σας και την ομάδα σας. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω σημεία: 1. Δίνοντας προτεραιότητες Συντάξτε έναν κατάλογο υποχρεώσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας. Προσδιορίστε εκείνους τους στόχους που είναι ουσιαστικοί, εκείνους που η ομάδα σας θα επιθυμούσε να κάνει και εκείνους που είναι λιγότερο επείγοντες και που θα μπορούσαν να γίνουν εάν το επιτρέψει ο χρόνος. 2. Κάντε υπολογισμό Προκειμένου να σχεδιαστούν οι στόχοι το προσωπικό σας πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίσει πόσο καιρό κάτι θα πάρει για να ολοκληρωθεί και να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για να προγραμματίσει το εβδομαδιαίο πρόγραμμά τους. Η χρονική εκτίμηση είναι κάτι που βελτιώνεται με την πρακτική. Ενθαρρύνετε την ομάδα σας να χρησιμοποιεί το χρονικό ημερολόγιό τους ως οδηγό στη χρονική κατανομή. 3. Οργανωθείτε Ενθαρρύνετε το προσωπικό σας ώστε να έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για πετύχουν τα αποτελέσματα.

12 2.3 Διαχείριση άγχους Το άγχος είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα σε κάθε περιβάλλον εργασίας. Η γνώση πώς να αναγνωρίσετε τα σημάδια άγχους και η κατοχή μερικών συναισθημάτων ελέγχου του άγχους μπορούν σημαντικά να ενισχύσουν την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής σας. Το άγχος (αγγλικά stress) προέρχεται από μια λατινική λέξη stringere που σημαίνει «δένω σφιχτά». Αναφέρεται στα συναισθήματα της έντασης και της πίεσης που είναι δυσάρεστα και έρχονται συχνά από εξωτερικές πηγές ή ως συναισθηματική απάντηση στην πίεση και ένταση. Οι ψυχολόγοι τείνουν να συμφωνήσουν ότι η πίεση περιλαμβάνει τις ψυχολογικές, συμπεριφοριστικές και φυσιολογικές αλλαγές. Προτού πάμε περαιτέρω, πρέπει να δώσουμε έμφαση στο γεγονός ότι δεν είναι όλο το άγχος κακό για μας. Χρειαζόμαστε ένα ορισμένο ποσό άγχους για λειτουργούμε κανονικά. Το άγχος έχει ένα θετικό όφελος το οποίο αναφέρεται συχνά ως «eustress» και τα υπερβολικά επίπεδα πίεσης που μπορούν να είναι καταστρεπτικά στην ψυχολογική ευημερία μας αναφέρονται συχνά ως «κίνδυνοι». Η εκτίμηση του eustress («καλού άγχους») θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μια ισορροπία του τι είναι ψυχολογικά υγιές. Προκειμένου να ασχοληθούμε αποτελεσματικά με το άγχος πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει στο σώμα μας σε απάντηση στην πίεση. Η απάντηση του σώματος στην πίεση στον μηχανισμό «πάλεψε ή φύγε» πρέπει να μας βοηθήσει να εξετάσουμε τις απειλές στο περιβάλλον μας. Το άγχος μπορεί να θεωρηθεί ως απειλή. Το άγχος έχει μια επίδραση φυσικά, συναισθηματικά, διανοητικά και συμπεριφοριστικά. Η γνώση για το τι αναμένεται, η γνώση πώς να αναγνωρίζετε τα σημάδια και τα συμπτώματα της πίεσης και η κατοχή μερικών ιδεών για τις στρατηγικές αυτοβοήθειας θα είναι ευεργετικές. Είναι το άτομο που αξιολογεί την κατάσταση ως αγχογόνα και την ονομάζει αναλόγως, το οποίο την καθιστά αγχωτική. Είναι η ερμηνεία του ατόμου της κατάστασης που οδηγεί σε μια απάντηση άγχους και καθορίζει τη δύναμη της αντίδρασης σε αυτήν. Οι πιο πρόσφατες μελέτες έχουν εστιάσει στον αυτοέλεγχο και στο άγχος. Ο αυτοέλεγχος θεωρείται ένας σημαντικός παράγοντας στην κατανόηση του άγχους. Έτσι είναι σημαντικό να έχουμε μερικές «Στρατηγικές Αντιμετώπισης».

13 Στρατηγικές Αντιμετώπισης του άγχους- Προτάσεις: Στρατηγικές διαχείρισης χρόνου: προγραμματίστε και βεβαιωθείτε ότι έχετε ικανοποιητικό χρόνο να ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις ώστε να ανακουφίσετε κάποια πίεση Διεκδικητικότητα: μην φοβηθείτε να πείτε «ΟΧΙ» "σε κάτι ξέρετε θα σας προκαλέσει πάρα πολλή άγχος Ασκήσεις χαλάρωσης: στόχος να αποκτηθεί η χαλάρωση/αρκετός ο χρόνος λεπτών ανά ημέρα, κάθε ημέρα Υγιεινή διατροφή: μια διατροφή με υψηλούς υδατάνθρακες και χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά λέγεται ότι είναι ευεργετική, θυμηθείτε να τρώτε τακτικά και λογικά Αφθονία ύπνου: είναι πολύ ευκολότερο να αντιμετωπιστεί η ημέρα όταν έχετε αναζωογονηθεί από τον ύπνο Κανονική άσκηση: 20 λεπτά αεροβική άσκηση 3 φορές εβδομαδιαίως είναι το συνιστώμενο επίπεδο αλλά ακόμα και αν βγείτε περίπατο στον φρέσκο αέρα θα σας κάνει να αισθανθείτε περισσότερη επιφυλακή Διάλειμμα/απομάκρυνση από την κατάσταση: η εξεύρεση του χρόνου για να δείτε φίλους είναι καλό για την αποσυμπίεση της έντασης, ενεργεί επίσης ως ανταμοιβή για τη σκληρή εργασία και μπορεί να λειτουργεί ως κίνητρο Καλέστε οικογένεια και φίλους για βοήθεια: η ομιλία σε συγγενείς για το άγχος σας βοηθά συχνά να αποκτήσετε νέα προοπτική Μειώστε το κάπνισμα και την κατανάλωση οινοπνεύματος Ως άτομα έχουμε μια ευρεία παραλλαγή στα όρια ανοχής άγχους και χρησιμοποιούμε μια ευρεία ποικιλία στρατηγικών για να το αντιμετωπίσουμε. Η κατοχή ενός βαθμού αυτογνωσίας, η αναγνώριση όταν αγχώνεστε και ποιες στρατηγικές βοηθούν την αντιμετώπισή του είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες στη διαχείριση άγχους. Η πίστη ότι μπορείτε να διαχειριστείτε το άγχος σας έχει θετικά οφέλη στη μείωση των φυσιολογικών αντιδράσεων.

14 2.4 Διαχείριση Συγκρούσεων και Θυμού Οι συγκρούσεις μεταξύ των διευθυντών και των εργαζομένων είναι οι πιο συνηθισμένες, ενδεχομένως επειδή δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι μοιράζονται τους ίδιους στόχους. Η διαχείριση μπορεί να στοχεύσει να αυξήσει την παραγωγικότητα και να μειώσει τις δαπάνες ενώ οι εργαζόμενοι θέλουν να αισθανθούν εκτιμημένοι και ότι πληρώνονται καλά. Η κατανόηση των συγκρούσεων μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων είναι παρόμοια με την κατανόησή μας ηγεσίας και οπαδών. Μπορεί να ειπωθεί ότι οι διευθυντές είναι οι ηγέτες και ότι οι οπαδοί είναι οι υφιστάμενοι ή οι υπάλληλοι μιας οργάνωσης και ακριβώς όπως ηγέτες είναι σημαντικοί, οι οπαδοί έχουν επίσης έναν κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν. Η κατανόησή μας αντιμετώπισης συγκρούσεων βελτιώνεται γρήγορα. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι ότι τα τελευταία χρόνια η σύγκρουση μέσα στον εργασιακό χώρο είχε δυσμενή αποτελέσματα στους εργαζομένους, τους εργοδότες (διευθυντές) και τις οργανώσεις. Το να ξέρει κανείς πώς η σύγκρουση προκύπτει στον εργασιακό χώρο και πώς να την αντιμετωπίσει είναι ουσιαστικές διευθυντικές δεξιότητες. Ο Furnham καθορίζει μια σύγκρουση ως ταυτόχρονη διέγερση των δύο ή ασυμβίβαστα κίνητρα ή απαιτήσεις. Ο Hayward δηλώνει ότι η σύγκρουση είναι μια συμπεριφορά, η οποία σχεδιάζεται για να εμποδίσει άλλη από την επίτευξη των καθορισμένων στόχων, είτε από ένα πρόσωπο είτε μια ομάδα. Ο Schermerhorn εξηγεί πώς οι συγκρούσεις μπορούν να λάβουν 2 μορφές: Ουσιαστικές συγκρούσεις: περιλαμβάνουν διαφωνίες πέρα από τέτοια πράγματα όπως οι στόχοι, η κατανομή των πόρων, η διανομή των ανταμοιβών, οι πολιτικές και οι διαδικασίες, οι αναθέσεις εργασίας Συναισθηματικές συγκρούσεις: τα αποτελέσματα από τα συναισθήματα του θυμού, της δυσπιστίας, της απέχθειας, του φόβου και της δυσαρέσκειας, καθώς επίσης και από την διαφωνία προσωπικότητας. Πάρα πολλή σύγκρουση μέσα σε έναν οργανισμό αποσπά και παρεμποδίζει άλλες πιο στοχευμένες δραστηριότητες. Οι άνθρωποι που βιώνουν τη σύγκρουση δοκιμάζουν συνήθως την υψηλή ένταση, την ανησυχία και την απογοήτευση. Μπορεί να βιώσουν επίσης τον χαμηλό αυτοσεβασμό και την απόσυρση. Η σύγκρουση μπορεί επίσης να έχει δυσμενή αποτελέσματα στο άτομο από την άποψη του άγχους και στον οργανισμό από την άποψη της παραγωγικότητας.

15 Οι διευθυντές μπορούν να δοκιμάσουν διαφορετικές προσεγγίσεις ώστε να αποδομήσουν τις καταστάσεις και να επιλύσουν τις συγκρούσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων: - η εισαγωγή των κατώτερων στόχων στρέφει την προσοχή των συγκρουόμενων συμβαλλόμενων μερών σε ένα αμοιβαία επιθυμητό κράτος - η επέκταση των διαθέσιμων πόρων σε όλους μειώνει τον ανταγωνισμό - η αλλαγή μιας ή περισσότερων ανθρώπινων μεταβλητών: ένα ή περισσότερα από τα συγκρουόμενα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να αντικατασταθούν ή να μεταφερθούν, επομένως αποβάλλεται τη σύγκρουση - αλλάζοντας το φυσικό περιβάλλον: οι διευθυντές μπορούν να ρυθμίσουν εκ νέου τις εγκαταστάσεις, το χώρο εργασίας, ή τις ροές της δουλειάς για να μειώσουν τις ευκαιρίες για τη σύγκρουση - η χρήση των συσκευών ενσωμάτωσης όπως το προσωπικό συνδέσμου, ειδική δύναμη, και διαγωνίως-λειτουργικές ομάδες μπορεί να αλλάξει τα σχέδια αλληλεπίδρασης και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση συγκρούσεων - οι αλλαγές στα συστήματα ανταμοιβής μπορούν να μειώσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των ατόμων και τις ομάδες, δημιουργώντας σύστημα που ανταμείβει την συνεργασία μπορούν να ενθαρρύνουν τις συμπεριφορές και τις τοποθετήσεις που προωθούν την ομαδική εργασία και κρατούν τη σύγκρουση μέσα στα εποικοδομητικότερα όρια - οι πολιτικές και οι διαδικασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην άμεση συμπεριφορά με τρόπους που ελαχιστοποιούν την πιθανότητα σύγκρουσης - η κατάρτιση μπορεί να προετοιμάσει τους ανθρώπους για να επικοινωνήσουν και να εργαστούν αποτελεσματικότερα σε καταστάσεις επιρρεπείς σε σύγκρουση Σύμφωνα με τον Schermerhorn υπάρχουν πέντε διαπροσωπικές μορφές της αντιμετώπισης συγκρούσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες συμπεριφορές: ΑΠΟΦΥΓΗ: διαφωνία, απόσυρση από την κατάσταση και παραμονή σε ουδετερότητα ΣΤΕΓΑΣΗ: επιτρέποντας τις επιθυμίες άλλων να κυβερνηθούν και να αγνοηθούν οι διαφορές για να διατηρηθεί η αρμονία ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: εργασία ενάντια στις επιθυμίες του άλλου συμβαλλόμενου μέρους και εμπλοκή του ανταγωνισμού κερδίζω-χάνω ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ: διαπραγμάτευση για τις αποδεκτές «λύσεις» στις οποίες κάθε συμβαλλόμενο μέρος κερδίζει και χάνει λίγο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: προσπαθώντας να ικανοποιήσει ο καθένας τις ανησυχίες πλήρως δουλεύοντας πάνω στις διαφορές, την εύρεση και την επίλυση των προβλημάτων με σκοπό ο καθένας να κερδίζει.

16 3. COACHING(ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ), ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 3.1 Coaching(Καθοδήγηση) Το Coaching (Καθοδήγηση) έχει καθοριστεί με πολλούς τρόπους. Η ουσία του Coaching είναι (Σύμφωνα με τον ICC Διεθνούς Κοινότητας Coaching): Να βοηθήσει ένα πρόσωπο στην αλλαγή με τον τρόπο που επιθυμεί και βοηθώντας το να ακολουθήσει την κατεύθυνση που θέλει να πάει. Το Coaching υποστηρίζει ένα πρόσωπο σε κάθε επίπεδο να γίνει ποιος θέλει να είναι. Το Coaching χτίζει τη συνειδητοποίηση, εξουσιοδοτεί την επιλογή και οδηγεί στην αλλαγή. Ξεκλειδώνει τη δυνατότητα ενός προσώπου να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του. Το Coaching βοηθά τα άτομα να μάθουν παρά να διδαχθούν. Η μεθοδολογία ακολουθεί τις τρεις βασικές παραδοσιακές μεθόδους του Coaching

17 α) Ανθρωπιστική ψυχολογία με τα έργα των Abram Maslow και Carl Rogers. Οι κύριες αρχές της Ανθρωπιστικής Ψυχολογίας είναι: - Οι άνθρωποι έχουν μια έγκυρη εμπειρία των αξιών και των στόχων τους - Οι άνθρωποι θέλουν να είναι το καλύτερο που μπορούν να είναι - Ο καθένας είναι μοναδικός και πολύτιμος - Ο καθένας θέλει να έχει μια επιλογή και να ασκήσει την επιλογή Αυτές είναι βασικές αρχές όλων των σχολών coaching. β) Κονστρουκτιβισμός (Δομισμός) Αυτή η άποψη προέρχεται από την κυβερνητική και το έργο του Heinz von Foerster. Ο κονστρουκτιβισμός (δομισμός) ανέπτυξε την ιδέα ότι βοηθάμε να δημιουργήσουμε τον κόσμο που ζούμε. Η αντίληψη για πραγματικότητά μας είναι τόσο πολύ ένα κατασκεύασμα των μυαλών μας όπως ο κόσμος έξω από εμάς. Επομένως το coaching πρέπει να ανακαλύψει τον κόσμο που ο πελάτης κατασκευάζει και να μην προσπαθήσει να τους δώσει μια σωστή απάντηση. c) Γλωσσολογία Οι άνθρωποι περιγράφουν τον κόσμο και τους εαυτούς τους στη γλώσσα, και η δομή της γλώσσας διαμορφώνει τη σκέψη τους και την περιορίζει. Το Coaching λαμβάνει υπόψη πώς η γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί ο πελάτης είναι μια ένδειξη στο πώς σκέφτεται για το ζήτημά του.

18 Η μεθοδολογία Lambent είναι ένα ενσωματωμένο μοντέλο, βασισμένο στις καλές θεωρητικές υποδομές που αναπτύχθηκε από πολλές περαιτέρω γραμμές σκέψης: Οντολογικό coaching. Το οντολογικό coaching εστιάζει στον τρόπο ύπαρξης του πελάτη, τη δυναμική αλληλεπίδραση της γλώσσας του πελάτη, τις συγκινήσεις και τη φυσιολογία. Υπάρχει μια ισχυρή έμφαση στο άκουσμα, τα γλωσσικά σχέδια και τις συγκινήσεις που εκφράζονται στη φυσιολογία. Η μεθοδολογία Lambent λαμβάνει αυτές τις διαστάσεις υπόψη ο πελάτης είναι ολόκληρα πρόσωπο, ένα μυαλό, μια καρδιά και ένα πνεύμα. Οι αρχές του οντολογικού coaching προέρχονται κυρίως από τα γραπτά των James Flaherty, Fernando Flores και Rafael Echeverria. Μελέτες ενσωμάτωσης Αυτός ο γρήγορα αναπτυσσόμενος τομέα της ψυχολογίας έχει ξεκινήσει από τα γραπτά του Αμερικανού φιλοσόφου, Ken Wilber. Το μοντέλο ενσωμάτωσης χρησιμοποιεί διαφορετικές προοπτικές για να κερδίσει μια όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση μιας κατάστασης. Εξετάζει τις γραμμές ανάπτυξης, τις καταστάσεις του μυαλού, τους τύπους ψυχολογιών, και τα στάδια ανάπτυξης. Χρησιμοποιεί τις εσωτερικές και εξωτερικές, μεμονωμένες και συλλογικές προοπτικές. Οι προοπτικές είναι ένα σημαντικό μέρος της Lambent μεθοδολογίας και οι μελέτες ενσωμάτωσης παρέχουν μερικές πολύ χρήσιμες από αυτές. Εσωτερικά Παιχνίδια και Συνεργατικό coaching Η εσωτερική μεθοδολογία παιχνιδιών ήταν πολύ σημαντική στην ανάπτυξη του coaching, η οποία ξεκίνησε από τον Timothy Gallwey και εστίασε να νικήσει τον εσωτερικό αντίπαλό σας για να γίνετε καλύτερος. Η μέθοδος παρουσιάστηκε στην Ευρώπη από το Sir John Whitmore. Το συνεργατικό Coaching είναι ένα μοντέλο αρχικά που αναπτύχθηκε επίσης στα Η.Ε από τη Laura Whitworth. Οι τέσσερις αρχές είναι ότι ο πελάτης είναι φυσικά δημιουργικός, πολυμήχανος και συνολικά το Coaching διευθύνει ολόκληρη τη ζωή του πελάτη, ο πελάτης θέτει την ημερήσια διάταξη και η σχέση Coaching είναι μια συνεργασία. Το συνεργατικό Coaching δίνει επίσης έμφαση στη διαίσθηση του Coach ως εργαλείο. Θετική Ψυχολογία Αυτή ακολουθεί τις ιδέες του Abram Maslow για αυτεπίγνωση.. Η προσέγγιση έχει χρησιμοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναπτύχθηκε από τον Martin Seligman. Η Θετική Ψυχολογία εστιάζει στην διανοητική καλή ζωή

19 στην ύπαρξη θετικών συγκινήσεων και στο τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν για να χτίσουν περισσότερο την ζωή τους. Η ελπίδα και η αισιοδοξία ως γνωρίσματα χαρακτήρα θεωρούνται πολύ σημαντικές. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια σχολή coaching γνωστής ως Αυθεντικό Coaching Eυτυχίας. Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP) Ένα σύστημα ψυχολογίας που ξεκίνησε από τους Richard Bandler και John Grinder στις Ηνωμένες Πολιτείες στην δεκαετία του '70, και αργότερα αναπτύχθηκε από τον Robert Dilts, το NLP (Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός) είναι η μελέτη δομής της υποκειμενικής εμπειρίας και των μελετημένων σημαντικών πληροφοριοδοτών για να φανεί πώς πέτυχαν τα αποτελέσματά τους. Η εστίασή απεικονίζεται με το όνομα, «Νεύρο» είναι το μυαλό, «γλωσσικό» είναι για τη γλώσσα και «προγραμματισμός» είναι για τις ακολουθίες ενεργειών ώστε να επιτευχθεί ένας στόχος. Ο ΝΓΠ υιοθετεί μια πραγματική προσέγγιση, βασισμένη σε πρότυπα τελειότητας, και διδάσκει πολλές σημαντικές δεξιότητες και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο Coaching. Συμπεριφοριστικό Coaching Αυτό το μοντέλο εστιάζει στην εξωτερική συμπεριφορά παρά στους εσωτερικούς στόχους και επιδιώκει τις βιώσιμες μετρήσιμες αλλαγές στη συμπεριφορά. Εφαρμόζεται συνήθως σε επιχειρησιακό πλαίσιο. Η Lambent μεθοδολογία αναγνωρίζει των μετρήσιμων αποτελεσμάτων για άτομα, ομάδες και οργανισμούς έτσι ο αντίκτυπος του coaching μπορεί να αξιολογηθεί από διαφορετικές πτυχές. Το Coaching αλλάζει τη σκέψη και τα συναισθήματα και αυτό οδηγεί στη συμπεριφοριστική αλλαγή. Το συμπεριφοριστικό Coaching έχει αναπτυχθεί πρώτιστα από τους Perry Zeus και Suzanna Skiffington στην Αυστραλία. Coaching βασισμένο σε αποδείξεις ορίζεται ως: «Ευφυής και ευσυνείδητη χρήση της καλύτερης τρέχουσας γνώσης που ενσωματώνεται με την πείρα των επαγγελματιών στη λήψη των αποφάσεων για το πώς να κάνετε coaching σε μεμονωμένους πελάτες και πώς να σχεδιάσετε και να διδάξετε προγράμματα coaching» Coaching για Στελέχη Το Coaching για Στελέχη είναι μια πολύ σημαντική εφαρμογή του Coaching. Το Coaching των στελεχών ώστε να λάβουν τις καλύτερες αποφάσεις, να συνεργαστούν καλύτερα με τις ομάδες και να διευκρινίσουν τους στόχους και

20 τις αξίες τους, είναι μια τεράστια βοήθεια και μπορεί να ασκήσει μεγάλη επίδραση στους ίδιους, στην ομάδα τους και την επιχείρηση. Αυτός ο αντίκτυπος μπορεί να μετρηθεί και οικονομικά. Η εστίαση στο Coaching των στελεχών είναι να αναπτυχθεί η αυθεντική ηγεσία τους έτσι ώστε να μπορούν να δώσουν το καλύτερό τους, και να αναπτύξουν άλλους ηγέτες στον οργανισμό. Υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της επιχειρησιακής προσέγγισης όπου οι στόχοι coaching πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους οργανωτικούς και επιχειρησιακούς στόχους, και το coaching του στελέχους ως μοναδικό άτομο, με σεβασμό των δυνάμεών του/της και με ανάπτυξη των δυνατοτήτων του. Η Lambent μεθοδολογία έχει αναπτυχθεί αρκετά ώστε να το κάνει αυτό με έναν αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Τελικό Φύλλο Αξιολόγησης για το Coaching Τι λειτούργησε καλύτερα σε αυτήν την σχέση Coaching; Τι δεν λειτούργησε καλά για σας; Για τι αισθάνεστε πιο υπερήφανοι; Πότε ήσασταν περισσότερο φοβισμένοι; Πότε εκπλαγήκατε περισσότερο; Πότε αισθανθήκατε ότι έχετε εξουσία; Τι έχει αλλάξει πιο πολύ σε εσάς; Τι έχει αλλάξει στην σχέση σας με τους άλλους; Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για τον εαυτό σας τώρα;

21 3.2 Παρακίνηση Ο ψυχολόγοι έχουν ενδιαφερθεί από καιρό για την κίνητρο «Παρακίνηση». Καταλαβαίνοντας γιατί τα άτομα μπορούν να παρακινηθούν για να προσπαθήσουν για τους συγκεκριμένους στόχους και προσπαθώντας να αποσαφηνίσουν πώς μπορώ να ενθαρρύνω, ή να διατηρήσω, τα υψηλά κινητήρια επίπεδα που είναι ουσιαστικά για την βελτίωση και της οργανωτικής και προσωπικής απόδοσης έχουν τα προφανή οφέλη για τον εργασιακό χώρο. Παρακίνηση κατορθωμάτων (εμπνευσμένη από τον McClelland) είναι μια θεωρία που υπογραμμίζει την ανάγκη μας να ολοκληρώσουμε κάτι ή να κάνουμε κάτι που είμαστε υπερήφανοι για να θεωρηθούμε ως καλοί σε αυτό που κάνουμε ή για να εργαστούμε για το καλύτερο. Ο MC Clelland προσδιόρισε 3 πράγματα για εκείνους που έχουν μια ισχυρή κινητήρια κίνηση και επιτυγχάνουν: 1. Δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στο περιβάλλον όπου είναι σε θέση να είναι πιο αυτόνομοι 2. Τείνουν να παίρνουν υπολογισμένα ρίσκα αλλά μπορούν να προσδιορίσουν και να θέσουν σαφείς στόχους 3. Χρειάζονται ανατροφοδότηση στην πρόοδο και να αισθανθούν εκτιμημένοι για τα επιτεύγματά τους. Οι Langan-Fox & Roth και Mc Clelland έχουν προτείνει ότι οι διευθυντές που έχουν υψηλή ανάγκη να επιτύχουν είναι γενικά επιτυχέστεροι και κερδίζουν περισσότερο σεβασμό από τους εργαζομένους τους. Τείνουν επίσης να είναι επιτυχέστεροι από την άποψη των προωθήσεων/πωλήσεων. Σύμφωνα με τον Puffer οι πωλητές που σημειώθηκαν για να έχουν μια υψηλή ανάγκη να επιτύχουν ήταν οι επιτυχέστεροι και αντίστροφα, ο πωλητής με χαμηλή ανάγκη να επιτύχει ήταν λιγότερο επιτυχής και παραγωγικός και ήταν συχνότερα απών. Ο Puffer επίσης έχει προτείνει ότι όταν δεν προσφέρεται στους ανθρώπους μια υψηλή ανάγκη να επιτύχουν, η απόδοσή τους πέφτει συχνά.

22 Επομένως ένας διευθυντής χρειάζεται να χτίζει προκλήσεις με κάποιον τρόπο. Ο Maslow πρόσφερε μια «θεωρία ιεράρχησης αναγκών». Έχει προτείνει ότι παρακινούμαστε από την ανάγκη μας να ικανοποιήσουμε την ανάγκη για επιβίωση όπως οι φυσιολογικές ανάγκες (συμπεριλαμβανομένου ύπνου, τροφής) έπειτα οι ανάγκες ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένου καταφυγίου και προστασίας). Εάν αυτές οι βασικές ανάγκες ικανοποιούνται επιδιώκουμε έπειτα να ικανοποιήσουμε την ανάγκη μας να ανήκουμε και να έχουμε κοινωνικές σχέσεις με άλλους και την ανάγκη μας για εκτίμηση (αναγνώριση και σεβασμός). Όταν και αυτές ικανοποιούνται, τελικά μπορούμε να προσπαθήσουμε να καλύψουμε την ανάγκη μας για «αυτό-πραγμάτωση» (εκπληρώνοντας τη δυνατότητά κάποιου). Ο Maslow προτείνει ότι πρέπει να ικανοποιήσουμε αυτές τις ανάγκες με την σειρά, μόνο όταν φτάνουμε σε ένα επίπεδο είμαστε έπειτα παρακινημένοι για να προσπαθήσουμε για την επόμενη ανάγκη στην ιεραρχία. Η κοινή λογική θα πρότεινε ότι αυτή η θεωρία έχει κάποια αξία αλλά έχει αποδειχθεί μια δύσκολη θεωρία στη δοκιμή. Υπάρχει πολλή συζήτηση για το βαθμό στον οποίο ικανοποιούμε τις ανάγκες με συγκεκριμένη σειρά και μερικές καταστάσεις θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν όλα τα επίπεδα ανάγκης στην ιεραρχία. Ο Alderfer πρότεινε την ERG Θεωρία, η οποία σημαίνει Existence (Ύπαρξη), Relatedness (Σχέσεις) και Growth (Ανάπτυξη) αναγκών: Ανάγκες ύπαρξης: αναφέρονται σε χαμηλότερες ανάγκες όπως τροφή και στέγη Ανάγκες σχέσεων: αναφέρονται στην ανάγκη μας για κοινωνικές και συναισθηματικές σχέσεις με άλλους Ανάγκες ανάπτυξης: αναφέρονται στις ανάγκες μας για προσωπική ανάπτυξη, αύξηση ικανότητας και από την ευχαρίστηση του να είμαστε ένα παραγωγικό μέλος της κοινωνίας μας. Αυτή η θεωρία μοιάζει να είναι αρκετά κοντά σε αυτήν που αναπτύχθηκε από τον Maslow αλλά υπάρχουν μερικές ουσιαστικές διαφορές. Αρχικά, δεν θεωρείται ιεραρχικό μοντέλο. Ο Alderfer προτείνει ότι και οι τρεις ανάγκες μπορούν να μας επηρεάσουν στον ίδιο χρόνο. Και, ενώ ο Maslow πρότεινε ότι μόλις ικανοποιηθεί μια ανάγκη θα αποτύγχανε να μας παρακινήσει πάλι, ο Alderfer είπε ότι η ικανοποίηση μιας ιδιαίτερης ανάγκης μπορεί να οδηγήσει

23 σε αυξανόμενο κίνητρο. Παραδείγματος χάριν, εάν κάποιος ήταν ιδιαίτερα δημιουργικός και αυτή ήταν μια βαθειά ικανοποιητική εμπειρία, μπορεί να είναι πιθανότερο να αισθανθεί παρακινημένος/οδηγημένος για να δοκιμάσει εκείνο το «υψηλό» πάλι με το να είναι δημιουργικός σε άλλες καταστάσεις. Ο Vroom προσέφερε την θεωρία V.I.E. όπου πρότεινε ότι οι άνθρωποι δεν παρακινούνται απλά από την απαίτηση να ικανοποιηθεί η βασική επιβίωση, η άνεση και οι προσωπικές ανάγκες αύξησης. Ο Vroom πρότεινε ότι οι άνθρωποι κάνουν τις επιλογές για αυτό που προσπαθούν να επιτύχουν βασισμένοι στον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται ότι θα ανταμειφθούν. Υπάρχουν τρεις παράγοντες της θεωρίας V.I.E.: Valence(Σθένος)-Instrumentality (Λειτουργικότητα)-Expectancy (Προσδοκία): 1. Τα άτομα αποφασίζουν εάν μια ιδιαίτερη συμπεριφορά θα οδηγήσει σε μια θετική έκβαση. Αυτό δείχνει ένα επίπεδο προσδοκίας. 2. Τα άτομα μπορούν να εξετάσουν εάν αυτή η έκβαση μπορεί να οδηγήσει σε άλλες επιτυχίες. Αυτό δείχνει λειτουργικότητα. 3. Τα άτομα πρέπει να αποφασίσουν εάν αυτές οι εκβάσεις είναι επαρκείς για να τα παρακινήσουν. Δηλ. η έκβαση έχει μια θετική ψυχολογική αξία ή ένα σθένος (δύναμη) και είναι πράγματι επαρκής για να παρακινήσει κάποιον για να αναθεωρήσει προκειμένου να είναι επιτυχής. Φαίνεται να είναι κοινή λογική ότι, όσο μεγαλύτερες είναι οι προσδοκίες ανταμοιβής, τόσο περισσότερο εργάζεται κάποιος. Βεβαίως, ο Adams είπε το κίνητρό μας επηρεάζεται από το πώς σκεφτόμαστε ότι μας συμπεριφέρονται. Αξιολογούμε πόση προσπάθεια υποβάλλουμε και εξετάζουμε πόσο ανταμειβόμαστε. Συγκρινόμαστε έπειτα με άλλους για να δούμε εάν υπάρχει δικαιοσύνη από την άποψη της προσπάθειας και των ανταμοιβών. Ο Adams είπε ότι είναι αυτή η ανάγκη για επιτυχία είναι μια αίσθηση της δικαιοσύνης που μας παρακινεί

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 3 Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους

Διαβάστε περισσότερα

Παρακίνηση. Δρ. Παναγιώτης Γκορέζης

Παρακίνηση. Δρ. Παναγιώτης Γκορέζης Παρακίνηση Δρ. Παναγιώτης Γκορέζης Ορισμός της Παρακίνησης Είναι οι διεργασίες - διαδικασίες που εξηγούν την ένταση, την κατεύθυνση και την επιμονή των προσπαθειών ενός ατόμου για την απόκτηση του στόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση

Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση Μάθηση έξω από την τάξη 4. ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Δραστηριότητα έξω από την τάξη για παιδιά νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 7: Ηγεσία συμμετοχική, χαρισματική και μετασχηματιστική. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 7: Ηγεσία συμμετοχική, χαρισματική και μετασχηματιστική. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 7: Ηγεσία συμμετοχική, χαρισματική και μετασχηματιστική Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ποιες είναι οι ψυχολογικές Ο όρος «Εξάσκηση Ψυχολογικών Δεξιοτήτων» χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: Αύγουστος 02, 2012 2

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Κάθε σύγχρονη νοσηλευτική μονάδα απαιτεί: υψηλά πρότυπα απόδοσης σε ότι αφορά την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών έναν προϊστάμενο με

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινο Δυναμικό. Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης

Ανθρώπινο Δυναμικό. Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης Ανθρώπινο Δυναμικό Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης Μάκρο Πολιτικό Φυσικό Τεχνολογικό Φυσικό Υποκίνηση Μίκρο Μέσο Στρατηγική Ανομοιογένεια Ομάδες Μάθηση& Ανάπτυξη Νομικό Ευκαιρίες & Απειλές Mgt &

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 8ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας Διοίκηση Επιχειρήσεων Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2015 Ας γνωριστούμε! Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος Σπουδές στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Οργάνωση & Διοίκηση ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α.1 μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA Επισκόπηση της παρούσας οµιλίας Έχει το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης

Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης Δια Βίου Μάθηση και Βιβλιοθήκες - ENTITLE Επίκ. καθηγήτρια Περιεχόμενα 1.Εισαγωγή 2.Θεωρίες Κινήτρων 2.1 Θεωρίες Προσωπικότητας 2.2 Γνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικές και Κόλπα κατά την Διαπραγμάτευση

Τακτικές και Κόλπα κατά την Διαπραγμάτευση Τακτικές και Κόλπα κατά την Διαπραγμάτευση Τακτική της Τμηματοποίησης Αν σκοπεύεις να διαπραγματευτείς ένα π.χ. συμβόλαιο τριών ετών, διαπραγματεύσου σκληρά για ένα συμβόλαιο ενός έτους μόνο. Όταν η διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη.

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη. 15ο Newsletter. 14/05/2012 BELBIN AN ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ NEWSLETTERS, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@progressthrough.gr ή info@belbin.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ (ΕΔΒ) κατά Marshall B. Rosenberg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ (ΕΔΒ) κατά Marshall B. Rosenberg ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ (ΕΔΒ) κατά Marshall B. Rosenberg Η επικοινωνία δίχως βία είναι μια μέθοδος η οποία: Διευκολύνει την ροή της επικοινωνίας. Εστιάζει στην έκφραση, μέσω της ομιλίας, των συναισθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Δρ. Μαρία Μαυροπούλου ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ; Διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων ή ομάδων σε ένα θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος Δρ. Μαρία Μαυροπούλου 1 ΟΜΑΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑN-670DG Διοίκηση Παραγωγής και 7.5 Έλεγχος Ποιότητας (Operations and Quality Management) Τμήμα Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Business Life Management System

Business Life Management System Business Life Management System Ολοκληρωμένο σύστημα επαγγελματικής αυτοβελτίωσης. Νέα προοπτική εργασίας και ζωής. Eνδο-επιχειρησιακά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Το Βusiness Life Management System δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

SOCIALSTYLESM. TRACOM Sneak Peek. Οδηγός Προσωπικής Αξιολόγησης. Excerpts from

SOCIALSTYLESM. TRACOM Sneak Peek. Οδηγός Προσωπικής Αξιολόγησης. Excerpts from SOCIALSTYLESM TRACOM Sneak Peek Excerpts from Οδηγός Προσωπικής Αξιολόγησης ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Το Μοντέλο Κοινωνικού Στυλ... 1 Πώς προέκυψε το Κοινωνικό σας Στυλ;...

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ένα σεμινάριο για τις συγκρούσεις;

Γιατί ένα σεμινάριο για τις συγκρούσεις; Σεμινάρια ΕΚΔΔΑ 2009-10 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ στον χώρο της Υγείας Γιατί ένα σεμινάριο για τις συγκρούσεις; Εάν τις διαχειριστούμε όπως συνήθως, μπορεί να: Οδηγήσουν σε προσωπικές αντιπάθειες Διαταράξουν/

Διαβάστε περισσότερα

μάθημα πρώτο: συναστρία 6 μάθημα δεύτερο: Ήλιοσ 8 μάθημα τρίτο: σελήνη 32 μάθημα τέταρτο: ερμησ 50 μάθημα πεμπτο: αφροδίτη 64 μάθημα εκτο: αρης 76

μάθημα πρώτο: συναστρία 6 μάθημα δεύτερο: Ήλιοσ 8 μάθημα τρίτο: σελήνη 32 μάθημα τέταρτο: ερμησ 50 μάθημα πεμπτο: αφροδίτη 64 μάθημα εκτο: αρης 76 περιεχόμενα μάθημα πρώτο: συναστρία 6 μάθημα δεύτερο: Ήλιοσ 8 μάθημα τρίτο: σελήνη 32 μάθημα τέταρτο: ερμησ 50 μάθημα πεμπτο: αφροδίτη 64 μάθημα εκτο: αρης 76 μάθημα έβδομο: δίας 82 μάθημα ογδοο: κρονοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Μάθηµα 6 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία v Οι ειδικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

02/06/15. Όταν αισθανθούμε ότι κάτι μας απειλεί ο οργανισμός μας ετοιμάζεται για το σύνδρομο Fight or Flight, δηλαδή παλεύω ή φεύγω.

02/06/15. Όταν αισθανθούμε ότι κάτι μας απειλεί ο οργανισμός μας ετοιμάζεται για το σύνδρομο Fight or Flight, δηλαδή παλεύω ή φεύγω. Αντιμετωπίζοντας το στρες για μια χαρούμενη και δημιουργική ζωή Το στρες μπορεί από εχθρός μας να γίνει σύμμαχος Ένα ποσοστό άγχους είναι αναγκαίο στη ζωή μας γιατί μας βοηθάει να ενεργοποιηθούμε και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση Δημιουργικότητας

Διάγνωση Δημιουργικότητας Διάγνωση Δημιουργικότητας Η διάγνωση του επιπέδου δημιουργικότητας είναι το πρώτο και κύριο βήμα σε μία πρωτοβουλία καινοτομίας και χρησιμοποιείται για να παρέχει μία βάσιμη αξιολόγηση της εταιρίας ή το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΘΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ:ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΘΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ:ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΘΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ:ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ EΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΒΙΒΛIΟΥ: ΜAΡΙΟΥ ΟΝΗΣΙΦOΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5ο μάθημα Διδάσκουσα Δήμητρα Ιορδάνογλου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣ Διεθνές Εθνικό Οργανισμού Πανεπιστημίου Διαπροσωπικό Ατομικό ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΧΟΣ: Ένας "μη

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις NDI Training & Consulting 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στον σημερινό πολύπλοκο και γεμάτο προκλήσεις κόσμο στον οποίο ζούμε, οι εταιρίες δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η συναισθηματική νοημοσύνη βασικός παράγων επιτυχίας

Η συναισθηματική νοημοσύνη βασικός παράγων επιτυχίας Η συναισθηματική νοημοσύνη βασικός παράγων επιτυχίας 1 IQ επιτυχημένοι EQ 2 Επιτυχία = ΕΠΙ-ΤΗΣ-ΤΥΧΗΣ Είναι η ικανότητα να πραγματοποιεί κανείς τους στόχους του εν προκύπτει κατά τύχη αλλά μόνο αν κανείς

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό Έτος: 2014-2015 Α Τετράμηνο Τάξη: Α Λυκείου Εργασία: «Συναισθήματα και εφηβεία» Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κα Γιανναρά

Σχολικό Έτος: 2014-2015 Α Τετράμηνο Τάξη: Α Λυκείου Εργασία: «Συναισθήματα και εφηβεία» Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κα Γιανναρά Σχολικό Έτος: 2014-2015 Α Τετράμηνο Τάξη: Α Λυκείου Εργασία: «Συναισθήματα και εφηβεία» Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κα Γιανναρά Τα συναισθήματα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην καθημερινή ζωή των έφηβων μαθητών.

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση Πιστότητας Πελατών στο Φαρµακείο

Αύξηση Πιστότητας Πελατών στο Φαρµακείο Αύξηση Πιστότητας Πελατών στο Φαρµακείο Ιπποκράτης Νικολακόπουλος - Οικονοµολόγος Θα εξετάσουµε το θέµα από τρεις οπτικές γωνίες: Α. Από την πλευρά του πελάτη καταναλωτή, Β. Από την πλευρά του φαρµακοποιού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Ακ. έτος 2013-14 ΗΓΕΣΙΑ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ Ηγέτης: Το άτομο που στο πλαίσιο ενός συνόλου ασκεί την μεγαλύτερη επιρροή στα υπόλοιπα μέλη (δεν ταυτίζεται πάντα με την

Διαβάστε περισσότερα

μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16

μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16 περιεχόμενα μάθημα πρώτο: αστρολογία & σχέσεις 6 μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16 ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: με ποιον τρόπο αγαπάμε 42 ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: με

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 µέχρι και Α.6 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην διαχείριση του χρόνου

Μια µατιά στην διαχείριση του χρόνου ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Μια µατιά στην διαχείριση µ η χ ρ η του χρόνου η ημέρα είναι ατελείωτη, για εκείνον που γνωρίζει πώς να την εκτιμά και να την εκμεταλλεύεται GOETHE H επιτυχία είναι μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα;

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Αξιολόγηση Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Προτεινόµενα Κριτήρια Αξιολόγησης Αυτό το µοντέλο παρέχει επιπλέον δυνατότητα για αξιολόγηση των µαθητών, χωρίς την ανάγκη να υπάρξει

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα WWW.MANPOWERGROUP.GR T: 210 32.24.301 Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 Ταυτότητα Έρευνας Δείγμα: Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τι είναι άγχος: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα σας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή ( συναρπαστική ) κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching

DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching Εισαγωγή Το πρόγραμμα Diploma in Coaching AC Accredited, έχει σαν στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Personal Skills Inventory

Ερωτηματολόγιο ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Personal Skills Inventory Ερωτηματολόγιο ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Personal Skills Inventory Profetis Consulting Services ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (Personal Skills Inventory) Profetis Consulting Services ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εδώ θα

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ Τεχνική Διαπραγματεύσεων Καθηγητής Δημήτριος Σουμπενιώτης Θα αναφερθώ σε μια εμπορική διαπραγμάτευση από την εργασιακή μου πείρα. Πρόκειται για μία τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Βενετία Κουσία. Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup

Βενετία Κουσία. Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup Beyond coaching Στην Εποχή του Ανθρώπου όπου η πιο κρίσιμη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε είναι σε εμάς και στην ομάδα μας, στο Talent Lab αναδεικνύουμε και συνθέτουμε τρόπους ώστε να ανακαλύψουμε, να

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ESSDE - Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών»

ESSDE - Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών» ESSDE Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών» Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα της εκπαίδευσης EFEE (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα