Επίδραση των παρεμβατικών προγραμμάτων στις κοινωνικές δεξιότητες νηπίων: Θεωρητικό πλαίσιο και βιβλιογραφική ανασκόπηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίδραση των παρεμβατικών προγραμμάτων στις κοινωνικές δεξιότητες νηπίων: Θεωρητικό πλαίσιο και βιβλιογραφική ανασκόπηση"

Transcript

1 Επίδραση των παρεμβατικών προγραμμάτων στις κοινωνικές δεξιότητες νηπίων: Θεωρητικό πλαίσιο και βιβλιογραφική ανασκόπηση Impact of intervention programmes on kindergarten children s social skills: Theoretical framework and literature review Λουκατάρη Πασχαλιώ, Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Ματσούκα Ουρανία, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Γραμματικόπουλος Βασίλειος, ΠΤΠΕ ΠΚ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αλμπανίδης Ευάγγελος, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Loukatari Paschalio, Kindergarten teacher, postgraduate student, Matsouka Ourania, D.P.E.S.S. D.U.Th, Assistant Professor, Grammatikopoulos Vasilios, E.D.C. U.O.C., Assistant Professor, Albanidis Evangelos, D.P.E.S.S. D.U.Th, Associate Professor, Abstract: Supporting kindergarten students social skills through the implementation of respective intervention programmes has been significantly examined. The aim of this review was to investigate the effectiveness of intervention programmes, to register the appropriate intervention strategies and to define the role of kindergarten teachers. The research in the existing literature demonstrated that social skills are further developed mostly through playful interventions and less through cognitive processes. Besides, the latter cost a lot as far as money and time of application is concerned. The evaluation of social skills and the direct observations of students in multiple interaction situations during free play are necessary in order to make a proper planning of intervention programmes. Teachers have an important role in planning and organizing the school environment (in the classroom and in the outdoor area), also in observing and guiding kindergarten children as well as participating in playful interventions. Furthermore, parental intervention is important in this process. Περίληψη: Η υποστήριξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των νηπίων μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων παρεμβατικών προγραμμάτων έχει διερευνηθεί σημαντικά. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικής επίδρασης των παρεμβατικών προγραμμάτων, η καταγραφή των κατάλληλων στρατηγικών παρέμβασης Σελίδα 57 από 163

2 και ο προσδιορισμός του ρόλου των εκπαιδευτικών. Η διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας κατέδειξε πως οι κοινωνικές δεξιότητες αναπτύσσονται περισσότερο μέσα από παιγνιώδεις παρεμβάσεις και λιγότερο από την εφαρμογή προγραμμάτων που δίνουν έμφαση σε γνωστικές διαδικασίες. Τα τελευταία μάλιστα τοποθετούνται υψηλά σε κόστος και χρόνο εφαρμογής. Η άμεση παρατήρηση των νηπίων σε πολλαπλές καταστάσεις αλληλεπίδρασης και κυρίως στο ελεύθερο παιχνίδι κρίνεται αναγκαία για την αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων, προκειμένου να γίνει ένας κατάλληλος σχεδιασμός προγραμμάτων παρέμβασης. Οι εκπαιδευτικοί κατέχουν σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και την οργάνωση του συνολικού περιβάλλοντος του σχολείου (εντός σχολικού κτιρίου ή στον υπαίθριο χώρο), στην παρατήρηση και την καθοδήγηση των νηπίων και τη συμμετοχή στις παιγνιώδεις παρεμβάσεις. Ακόμη, επιδίωξή τους πρέπει να είναι και η εμπλοκή των γονέων στη διαδικασία. Λέξεις κλειδιά: ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, νηπιαγωγείο, στρατηγικές παρέμβασης, παιγνιώδες παρεμβατικό πρόγραμμα. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική αναζήτηση στρέφεται προς την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσα από αποτελεσματικές παρεμβάσεις (Elliot & Lang, 2004; Pickens, 2009; Rosenthal & Gatt, 2010) με την υποστήριξη, την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση των νηπίων από ενήλικες για τη συμμετοχή σε αυθεντικές εμπειρίες, καθώς και τη δημιουργία ενός θετικού και ελκυστικού σχολικού περιβάλλοντος (DellaMattera, 2011). Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας αποτελεί ένα πεδίο ενδιαφέροντος για τους ερευνητές ταυτόχρονα όμως μια αφετηρία ανησυχίας για τους γονείς ανά τον κόσμο, κυρίως για τον αναμφισβήτητα σημαντικό τους ρόλο στη διαμόρφωση προσαρμοστικών ικανοτήτων από την πρώιμη παιδική ηλικία έως και την εφηβεία (Matson, 2009). Οι κοινωνικές δεξιότητες συνίστανται κυρίως στη βελτίωση της συμπεριφοράς προκειμένου τα άτομα να ανταπεξέρχονται με επιτυχία σε δύσκολες κοινωνικές συνθήκες, όπως στην πίεση ενός συνομηλίκου ή μιας ομάδας συνομηλίκων, στην αναζήτηση βοήθειας όταν κρίνεται αναγκαίο ή στην αντιμετώπιση συγκρουσιακών καταστάσεων (Greene & Burleson, 2003). Επίσης, η κοινωνική τους συμπεριφορά σχετίζεται με την αποδοχή από τους συνομηλίκους, τη συναισθηματική υγεία, την ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων και την κοινωνική προσαρμογή καθώς, παιδιά τα οποία είναι κοινωνικά, συνεργάσιμα και φιλικά είναι πιθανότερο να τα καταφέρουν τόσο στο κοινωνικό όσο και στο ακαδημαϊκό πλαίσιο του σχολείου (Qin & Yong, 2002; Gouley et al., 2008). Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας κατά τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις μαθαίνουν να μοιράζονται, να υπακούνε σε κοινωνικούς κανόνες, να διαπραγματεύονται και να επικοινωνούν μέσα από τη συμμετοχή τους σε ομάδες, καθώς νιώθουν την ανάγκη να Σελίδα 58 από 163

3 βρίσκουν ομοιότητες με τους άλλους και να ανήκουν σε μία ομάδα. H συμμόρφωση με τους κανόνες και η επίδειξη υπακοής στις οδηγίες αποτελεί τον κύριο αναπτυξιακό παράγοντα των μικρών παιδιών στη προσπάθειά τους να διατηρήσουν κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές (Wilburn, 2000; Kotler & McMahon, 2002). Από την ηλικία των 5 ετών, τα παιδιά έχουν την ικανότητα να συμβιβάζονται και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν στρατηγικές προκειμένου να διαπραγματεύονται τους κανόνες με τους ενήλικες και τους άλλους συνομηλίκους (Lee et al., 2004). Επιπλέον, παιδιά με φτωχές κοινωνικές δεξιότητες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη και τη διατήρηση σχέσεων και πολύ συχνά απορρίπτονται από τους συνομηλίκους τους με συνέπεια ή να γίνονται περισσότερο επιθετικά καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα εξωστρέφειας ή να έρχονται αντιμέτωπα με συμπτώματα κατάθλιψης υιοθετώντας μια εσωστρεφή στάση (Brotman et al., 2005; Engels et al., 2001). Τα παιδιά που απορρίπτονται από τους συνομηλίκους τους και είναι λιγότερο δημοφιλή επιδεικνύουν μεγαλύτερες δυσκολίες προσαρμογής κατά την είσοδό τους στο σχολείο (Caldarella & Merrell, 1997; Fabes et al., 2003). Αντιθέτως, τα παιδιά που αξιολογούνται υψηλά ως προς την αποδοχή από τους συνομηλίκους και τις κοινωνικές δεξιότητες έχουν περισσότερες πιθανότητες προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον και αναπτύσσουν μακροπρόθεσμα θετικές συμπεριφορές απέναντι στο σχολείο με λιγότερες πιθανότητες να το εγκαταλείψουν (Caldarella & Merrell, 1997). Οι κοινωνικές συμπεριφορές περιλαμβάνουν εθελοντικές δράσεις που προσανατολίζονται στην απόδοση προνομίων σε άλλους, όπως το μοίρασμα των παιχνιδιών και άλλων αντικειμένων, την τήρηση της προτεραιότητας, την εκχώρηση ή επιζήτηση βοήθεια από τους άλλους, ενώ παράλληλα οι συμπεριφορές αυτές επεκτείνονται, όταν υπάρχει καθοδήγηση και υπενθύμιση από τους ενήλικες. Το μοίρασμα των παιχνιδιών για ορισμένα παιδιά προσχολικής ηλικίας αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία και συνήθως μαθαίνεται μέσα από τη διαρκή παρακίνηση των ενηλίκων (Laible et al., 2004). Μέχρι την ηλικία των 5 ετών τα παιδιά χρειάζονται τη συνεχή υπενθύμιση από τους ενήλικες για το μοίρασμα των παιχνιδιών, την τήρηση της προτεραιότητας και την προσφορά βοήθειας προς τους άλλους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ενώ, αργότερα όταν εσωτερικεύονται αυτοί οι κανόνες, τα περισσότερα παιδιά τείνουν να επιδεικνύουν τις συγκεκριμένες συμπεριφορές χωρίς την παρακίνηση των ενηλίκων (Strayer & Roberts, 2004). Την τελευταία δεκαετία σημειώνεται μία αυξανόμενη υλοποίηση παρεμβατικών προγραμμάτων στα σχολεία όλων των βαθμίδων που σχετίζεται με την υποστήριξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Μέσα από σχετική έρευνα της βιβλιογραφίας στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης διαπιστώνεται μία ποικιλομορφία στη χρησιμοποίηση στρατηγικών παρέμβασης. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικής επίδρασης των παρεμβατικών προγραμμάτων στις κοινωνικές δεξιότητες των νηπίων, η καταγραφή των κατάλληλων στρατηγικών παρέμβασης, καθώς και ο προσδιορισμός του ρόλου των εκπαιδευτικών σε αυτή τη διαδικασία. Σελίδα 59 από 163

4 1. Αποτελεσματική επίδραση παρεμβατικών προγραμμάτων στις κοινωνικές δεξιότητες νηπίων Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στην υποστήριξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των νηπίων δεν επαρκεί, καθώς είναι απαραίτητος: α) ο σχεδιασμός παρεμβατικών προγραμμάτων αξιολόγησης και εκπαίδευσης των κοινωνικών δεξιοτήτων για τη συγκεκριμενοποίηση των αναπτυξιακά κατάλληλων πρακτικών και β) ο προσδιορισμός του ρόλου των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας που εφαρμόζουν τα προγράμματα προκειμένου να οδηγήσουν τα παιδιά σε αυτή τη κατεύθυνση (Rosenthal, 2003) Θεωρητικό πλαίσιο H ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων αφορά στις ικανότητες που αποκτούν τα παιδιά μέσα από την ικανοποιητική αλληλεπίδραση με τους άλλους (Barone & Lionetti, 2012), τη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων, την ανάπτυξη σχέσεων φιλίας, την αυτοπεποίθηση και την αυξανόμενη αυτονομία, την αποδοχή από τους άλλους και την αποδοχή των άλλων, την προσαρμογή στις δυσκολίες και τέλος, την αυτοεπιβεβαίωση και την εξωτερίκευση συναισθημάτων. Η κοινωνική ωρίμανση των παιδιών δεν αποτελεί μία ατομική προσπάθεια εξέλιξης, αλλά είναι μία διαδικασία συνεχούς συνδιαλλαγής και επαφής με άλλους συνομηλίκους και ενήλικες που εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν να αποκτούν τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες μέσα από τις κοινωνικές επαφές με τους άλλους (Hoogsteder et al., 1999). Όσον αφορά την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, προέκταση της οικογένειας αποτελεί το σχολικό περιβάλλον του νηπιαγωγείου, (Κυρίδης, 1996) που ωστόσο χαρακτηρίζεται ως ένα καινούργιο κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο πολλές φορές τα μικρά παιδιά προσαρμόζονται με δυσκολία. Σύμφωνα με τη Σακελλαρίου (2002), τα νήπια είναι φορείς κάποιων ατομικών χαρακτηριστικών τα οποία καθορίζουν την ιδιαιτερότητά τους ως ξεχωριστών προσωπικοτήτων. Παράλληλα όμως, παρουσιάζουν και μία δυσκολία ως προς την κατανόηση της διαφορετικότητας των συνομηλίκων τους. Τα περισσότερα προγράμματα που υλοποιούνται στο νηπιαγωγείο επικεντρώνονται κυρίως στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων, ωστόσο η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων επηρεάζει την ακαδημαϊκή επίδοση και, πολλές φορές, οι δεξιότητες αυτές παραβλέπονται κατά τη μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο (Child Trends, 2001; La Paro & Pianta, 2000). Επομένως, τα παιδιά στο νηπιαγωγείο κοινωνικοποιούνται με σκοπό να κατανοήσουν και να ρυθμίσουν τα συναισθήματά τους και τις κοινωνικές συμπεριφορές, καθώς ετοιμάζονται για τη μετάβαση στην τυπική εκπαίδευση. Οι Hawley & Little (1999) επισημαίνουν μάλιστα ότι οι εμπειρίες που αποκτούν οι μαθητές μέσα στην κοινωνική ομάδα του σχολείου σχετίζονται με τους παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας τους μέσα σε αυτή, ως προς τις κοινωνικές δεξιότητες. Τα νήπια που είναι ικανά να Σελίδα 60 από 163

5 συνεργάζονται με τους συνομηλίκους τους είναι παιδιά που είναι σε θέση να διατηρούν θετικές σχέσεις με τους άλλους και να απολαμβάνουν καλύτερα αποτελέσματα ανάπτυξης, ενώ τα νήπια που αποτυγχάνουν στο κομμάτι αυτό, δεν απολαμβάνουν βασικά ευνοϊκά αναπτυξιακά αποτελέσματα (Rubin et al., 1998) Διαδικασίες αξιολόγησης και εκπαίδευσης των κοινωνικών δεξιοτήτων Η αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων έχει ως στόχο την αναγνώριση και κατ επέκταση το σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης (DuPaul & Eckert, 1994). Για την αύξηση των πιθανοτήτων ακριβούς εκτίμησης των κοινωνικών δεξιοτήτων προτείνεται στη βιβλιογραφία η αξιοποίηση της άμεσης παρατήρησης των παιδιών που αποτελούν την πειραματική ομάδα, καθώς και των παιδιών της ομάδας ελέγχου σε πολλαπλές καταστάσεις αλληλεπίδρασης. Παράλληλα, τα δεδομένα μίας αντίστοιχης κλίμακας μέτρησης των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι δυνατόν να αξιολογούνται από διαφορετικούς παρατηρητές και επιπλέον, κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή των γονέων στη συγκεκριμένη διαδικασία μέσα από τη συμπλήρωση αντίστοιχων κλιμάκων μέτρησης για την εκτίμηση της κοινωνικής συμπεριφοράς των νηπίων τόσο στο περιβάλλον της οικογένειας όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Demaray et al., 1995). Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα μέσα από τις παρατηρήσεις των μαθητών της τάξης τους σε διαφορετικές συνθήκες αλληλεπίδρασης και να πραγματοποιούν συγκρίσεις οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν περισσότερο ακριβείς (Huffman & Nichols, 2004). Οι Elliott & Gresham (1993) υποστηρίζουν ότι σε παρεμβατικά προγράμματα η συμβολή της λειτουργικής ανάλυσης δεδομένων σημαντικών κοινωνικών συμπεριφορών και δεξιοτήτων είναι επιτακτική και συνήθως περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των άμεσων παρατηρήσεων, τις εκτιμήσεις των δεξιοτήτων μέσα από το παιχνίδι με την ομάδα - στόχο, καθώς και τις έγκυρες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για κάθε παιδί ατομικά σε σχέση με τις παραπάνω συμπεριφορές. Ένα παρεμβατικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τη σύσταση μικρών ομάδων και επικεντρώνεται στα παιχνίδια μπορεί να αποτελέσει μία επιπρόσθετη υποστήριξη του προγράμματος της τάξης όσον αφορά την ανάπτυξη θετικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών (McGrath & Noble, 2010). Άλλωστε, επισημαίνεται ότι πολλά παραδοσιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι δυνατό να μετατραπούν σε συνεργατικές παιγνιώδεις δραστηριότητες μέσα από το παιχνίδι σε ζευγάρια. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η χρήση των συνεργατικών παιχνιδιών έχει θετικά αποτελέσματα στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών μέσα από ένα δομημένο περιβάλλον με σαφείς κοινωνικούς κανόνες (Sapon-Shevin, 1994). Σε έρευνά τους οι Finlinson et al. (2000) μέσα από τη συμμετοχή 39 παιδιών προσχολικής ηλικίας σε συνεργατικά και ανταγωνιστικά παιχνίδια κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού για το διάστημα των έξι εβδομάδων, οδηγήθηκαν μέσα από μία διαδικασία σύγκρισης σε ικανοποιητικά αποτελέσματα θετικών συμπεριφορών που σχετίζονται με τις κοινωνικές δεξιότητες (συνεργασία, αλληλοβοήθεια, θετική ενίσχυση κ.α.) και αρνητικών Σελίδα 61 από 163

6 συμπεριφορών (σπρώξιμο, αρνητικά σχόλια κ.α.) αντίστοιχα. Ομοίως, οι Bay-Hintiz et al. (1994) μελέτησαν την επίδραση των ανταγωνιστικών και συνεργατικών παιχνιδιών στη συχνότητα εμφάνισης επιθετικών ή συνεργατικών συμπεριφορών σε 70 παιδιά (ηλικίας 4-5 ετών) από τέσσερις τάξεις τριών νηπιαγωγείων. Οι συγγραφείς εξήγαγαν το συμπέρασμα ότι παίζοντας ανταγωνιστικά παιχνίδια, οι τρείς στις τέσσερις τάξεις σημείωσαν αύξηση των επιθετικών συμπεριφορών, ενώ τα συνεργατικά παιχνίδια οδήγησαν στην αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών. Τη σημαντική επίδραση της παρέμβασης στις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών μελέτησε η Hawley (2002) μέσα από τη συμμετοχή 30 παιδιών ηλικίας 3-6 ετών σε παιγνιώδεις δραστηριότητες σε κλειστό εξοπλισμένο χώρο (πειραματική συνθήκη). Σύμφωνα με έρευνα των Ang & Hughes (2001), μαθητές με ήπια προβλήματα συμπεριφοράς, οι οποίοι επιδεικνύουν συχνά ένα σημαντικό αριθμό κοινωνικών αδεξιοτήτων, είναι δυνατό να επωφεληθούν από ομαδικές παρεμβάσεις ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της ακαδημαϊκής επιτυχίας του τυπικού μαθητικού δυναμικού (Carpara et al., 2000) με αποτέλεσμα την τελευταία δεκαετία να εντοπίζεται μία αυξανόμενη υλοποίηση προγραμμάτων στα σχολεία προκειμένου να αναπτυχθούν οι παραπάνω δεξιότητες. Μάλιστα, οι στρατηγικές παρέμβασης απευθύνονται άλλοτε σε μικρές ομάδες μαθητών, άλλοτε σε μία ολόκληρη τάξη, άλλοτε σε μία σχολική μονάδα, αλλά ακόμη και σε εξατομικευμένες περιπτώσεις (Merrell, 2003). Εντούτοις, αποδείχθηκε ότι πολλές παρεμβάσεις στην προσχολική ηλικία έχουν υψηλό κόστος, σημαντικές απαιτήσεις στην εκπαίδευση των δασκάλων και σπατάλη πολλών ωρών μέσα στην τάξη για δραστηριότητες αντίστοιχων αναλυτικών προγραμμάτων κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης [Kansas Kindergarten Readiness Project, Posny (2006); SWEEP Pre-K, Bryant et al. (1999); PATHS, Kushe & Greenberg (1993); Second Step, Grossman et al. (1997); CLASS, Hops & Walker (1988); The Anger Coping Program, Lochman et al. (1993); Serna et al. (2000)]. Καθώς τέτοια προγράμματα προάγουν τις κοινωνικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες των μικρών παιδιών, χαρακτηρίζονται από μία μεγάλη δέσμευση χρόνου και πόρων. Σύμφωνα με έρευνες των Leff et al. (2001) και Gresham (2000, 2004) η εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων εμπεριέχει ποικίλα προβλήματα: παρά τη διαφορετικότητά τους δεν ξεφεύγουν από το γνωστικό χαρακτήρα, περιέχουν γενικεύσεις ή επικεντρώνονται επιλεκτικά στην επιθετική συμπεριφορά, χαρακτηρίζονται από έλλειψη σταθερότητας και αδυνατούν να μετρήσουν την ακεραιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Επιπλέον, δε λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά περιβάλλοντα και οι πολιτισμικές διαφορές, ενώ παράλληλα, είναι δύσκολο να καταγραφούν και να μετρηθούν τα μακροχρόνια αποτελέσματά τους στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Αντίστοιχα, στον ελλαδικό χώρο εφαρμόστηκε το πρόγραμμα «Βήματα για τη ζωή», Κουρμούση & Κούτρας (2011), με στόχο τη διδασκαλία ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στα νηπιαγωγεία με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, ως επίσημο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 29 τμήματα νηπιαγωγείων που αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα και σε μαθητές/τριες 31 Σελίδα 62 από 163

7 τμημάτων για το σχηματισμό της ομάδας ελέγχου. Οι νηπιαγωγοί που εφάρμοσαν το πρόγραμμα ανέφεραν σημαντική βελτίωση του κλίματος στην τάξη σε σχέση με την προηγούμενη διδακτική τους εμπειρία, ενώ οι γονείς των παιδιών που συμμετείχαν παρατήρησαν ουσιαστική βελτίωση στις κοινωνικές συμπεριφορές των παιδιών τους. Ένας μεγάλος αριθμός παρεμβατικών προγραμμάτων αποδείχθηκε αποτελεσματικός στην εξάσκηση κοινωνικών δεξιοτήτων για παιδιά ηλικίας 3 ετών έως και ενήλικες 21 ετών με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και σε εφήβους παρά σε παιδιά του δημοτικού, καθώς επίσης με σημαντική διαφοροποίηση σε παιδιά συνεσταλμένα παρά σε επιθετικά παιδιά (Mize, 2003) Ο ρόλος των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας στην υποστήριξη κοινωνικών δεξιοτήτων των νηπίων Η έρευνα της Dellamattera (2011) με σκοπό να αναλύσει τις απόψεις 61 εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας σε σχέση με τον ρόλο που διαδραματίζουν στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των νηπίων κατέδειξε τα παρακάτω αποτελέσματα: το 21% των εκπαιδευτικών υποστηρίζει ότι ο ρόλος τους αφορά στην άμεση εκπαίδευση των νηπίων, το 15% πιστεύει ότι ο ρόλος τους πρέπει να είναι καθοδηγητικός και βοηθητικός και λιγότερο προσχεδιασμένος, το 14% αναφέρει ότι τα μικρά παιδιά αναπτύσσονται κοινωνικά μέσα από τη συναισθηματική υποστήριξη των ενηλίκων, το 18% επικεντρώνεται στο περιβάλλον της τάξης, με το 8% να στηρίζει τη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος, το 10% θέλει να είναι σίγουρο ότι το περιβάλλον είναι ασφαλές και υγιές για τα νήπια και, μόλις το 4% πιστεύει ότι ο ρόλος τους πρέπει να είναι αυτός του προτύπου μίμησης. Επιπλέον, έχουν πραγματοποιηθεί εκτενείς έρευνες σχετικά με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων στρατηγικών για την αποτελεσματική υποστήριξη της κοινωνικής ανάπτυξης των νηπίων που αφορούν στην παροχή άμεσων, αυθεντικών και φυσικών ευκαιριών με τη χρήση ενός απλού και κατανοητού λεξιλογίου (Christophersen & Van Scoyoc, 2004; Fox et al., 2003; NASP Center, 2002; Smallwood, 2003). Σε πολλές χώρες, οι εκπαιδευτικοί παιδιών προσχολικής ηλικίας έχουν τις γνώσεις και τις ικανότητες να βελτιώσουν τις γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών και κατ επέκταση άλλες γνωστικές περιοχές, ωστόσο, η κοινωνική ανάπτυξη αναφέρεται συχνά ως αποτέλεσμα της επίδρασης του οικογενειακού περιβάλλοντος (Rogoff, 2003) και η γενική προσδοκία από τους εκπαιδευτικούς είναι απλά η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για κάθε παιδί της ομάδας ξεχωριστά. Ωστόσο, σχετικές έρευνες υποστηρίζουν ότι η εξασφάλιση και μόνο ενός ασφαλούς περιβάλλοντος δεν ενθαρρύνει απαραίτητα τη θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των συνομηλίκων, αλλά είναι αναγκαίος ο εντοπισμός και η κατανόηση μίας ποικιλίας κοινωνικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών των νηπίων (Rosenthal, 1994; Brownell & Kopp, 2007). Οι Grusec και Goodnow (1994) υποστήριξαν ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές παιγνιώδεις παρεμβάσεις σε μικρά παιδιά με στόχο την Σελίδα 63 από 163

8 αντιμετώπιση δυσκολιών ως προς τους παράγοντες κοινωνικών δεξιοτήτων. Αντίστοιχα, σε πρόσφατη έρευνα των Rosenthal και Gatt (2010), με τη συμμετοχή 82 εκπαιδευτικών και 78 παιδιών (39 αγόρια και 39 κορίτσια) σε 12 κέντρα προσχολικής ηλικίας, διαπιστώθηκε σημαντική επίδραση στις κοινωνικές δεξιότητες μέσα από τις παρατηρήσεις των παιδιών στο ελεύθερο παιχνίδι και τη μετέπειτα σχεδίαση καθοδηγητικών παρεμβάσεων. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των νηπίων σε οργανωμένες δραστηριότητες ή παιχνίδια (Singer, 2006), όπως να πετούν σαν αεροπλάνα ή να πηδούν σαν ακρίδες κ.α. με στόχο την ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Σύμφωνα με τα προγράμματα που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια σε σχολεία των Η.Π.Α. για την προαγωγή της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης από το νηπιαγωγείο μέχρι και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Social and Emotional Learning SEL, οι υποστηρικτικές δράσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων σχετίζονται με τη διαχείριση του συνολικού περιβάλλοντος του σχολείου από τους εκπαιδευτικούς, μέσα στις τάξεις, τους διαδρόμους και τις αυλές με σκοπό τη συνεργασία και την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μαθητών, τη διαχείριση των συναισθημάτων, την αντιμετώπιση καταστάσεων θυμού και την ανάπτυξη δεσμών φιλίας μεταξύ των παιδιών. Το National Council for Curriculum and Assessment (NCCA, 2007) προτείνει ένα πλαίσιο δράσης για τους εκπαιδευτικούς της πρώιμης ηλικίας μέσα από το σχεδιασμό των φυσικών περιβαλλόντων (εντός σχολικού κτιρίου ή στον υπαίθριο χώρο), την παρατήρηση των παιδιών στο παιχνίδι, την οργάνωση του χρόνου και του χώρου για παιχνίδι με στόχο την ανάπτυξη, τη μέτρηση των θετικών αποτελεσμάτων από την παροχή συγκεκριμένων εμπειριών στα παιδιά, καθώς και τη συνεργασία με τους γονείς. Οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας μπορούν να παρατηρούν τις συμπεριφορές των παιδιών στο παιχνίδι και να εντοπίζουν τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις σχέσεις με τους άλλους συνομηλίκους, τους μαθητές που δεν παίζουν καθόλου, που παίζουν μόνοι ή παρατηρούν τους άλλους από μακριά και, μέσα από μία διαδικασία άτυπων υποδείξεων, να ενθαρρύνουν τις θετικές σχέσεις μέσα στις ομάδες παιχνιδιού των μαθητών (LeBlanc, 1989). Ο Tschantz (1984) διαπίστωσε ότι ο χειρισμός του φυσικού περιβάλλοντος από τους εκπαιδευτικούς με τη χρήση υλικών και η δημιουργία περιοχών παιχνιδιού, οι οποίες θα είναι ελκυστικές και θα ενισχύουν την αλληλεπίδραση των μικρών παιδιών κατά το ελεύθερο παιχνίδι, αποτελούν στρατηγικές εμπλοκής των ενηλίκων για την υποστήριξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσα σ ένα σχολικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι εκπαιδευτικοί των μικρών παιδιών μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γνώση τους για τη διαδικασία καθώς και το περιεχόμενο του παιχνιδιού, προκειμένου να δημιουργήσουν πλούσια σε περιεχόμενο περιβάλλοντα τα οποία θα παρέχουν μία μεγάλη ποικιλία πιθανοτήτων παιχνιδιού, με προκλήσεις αλλά και με την παράλληλη δημιουργία ασφάλειας για την προώθηση της μάθησης και της κοινωνικής ανάπτυξης (Hendricks, 2001). Ερευνητές σκιαγραφούν (Bruce, 1996; Dockett & Fleer, 2002) μία μεγάλη ποικιλία ρόλων τους οποίους θα μπορούσαν να υιοθετήσουν οι εκπαιδευτικοί των μαθητών της πρώιμης ηλικίας, με σκοπό την υποστήριξη της Σελίδα 64 από 163

9 ολόπλευρης ανάπτυξης των παιδιών μέσα από παιγνιώδεις διαδικασίες: σχεδιαστής, οργανωτής, καθοδηγητής, παρατηρητής, αξιολογητής, διαμεσολαβητής, συμμέτοχος στο παιχνίδι, και εκπαιδευτής. Γίνεται επίσης αναφορά στον έμμεσο σχεδιασμό και την άμεση ανάμειξη στο παιχνίδι των παιδιών μέσα από την οργάνωση του χρόνου, του χώρου και την προώθηση των δυναμικών. 2. Συμπεράσματα Μέσα από τη σύντομη ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας παρουσιάζεται μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά με την επίδραση των παρεμβατικών προγραμμάτων στις κοινωνικές δεξιότητες των νηπίων. Από την παραπάνω διαπίστωση επιβεβαιώνεται η άποψη ότι η πρώιμη ανίχνευση και παρέμβαση στις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών κατά ένα σημαντικό τρόπο μειώνει το μετέπειτα κοινωνικό κόστος και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, γίνεται ξεκάθαρο ότι μελετώντας τις αναπτυξιακές κλίσεις των παιδιών μέσα από τη συστηματική παρέμβαση και την πρώιμη αξιολόγηση, μπορεί να επιτευχθεί μακροχρόνια επίδραση στην ψυχική υγεία καθώς και τη σχολική τους προσαρμογή. Μέσα από την υλοποίηση παρεμβατικών προγραμμάτων με στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας φαίνεται πως το παιχνίδι αποτελεί σημαντικό εργαλείο της κοινωνικής ανάπτυξης και της ψυχικής τους υγείας, καθώς μέσω αυτού αποκτούν εμπειρίες ζωής που θα τα βοηθήσει να συνυπάρξουν με άλλους ανθρώπους. Όπως πολλοί ερευνητές διαπιστώνουν, τα αποτελέσματα των συνεργατικών και ομαδικών παιχνιδιών ενισχύουν θετικά την κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών μέσα από ένα περιβάλλον με σαφείς κοινωνικούς κανόνες (McGrath & Noble, 2010; Finlinson et al., 2000; Bay-Hintiz et al.,1994; Tryon & Keane, 1991; Sapon-Shevin, 1994). Εντούτοις, ορισμένες παρεμβάσεις που αφορούν στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των νηπίων και ήδη αποτέλεσαν μέρος του αναλυτικού προγράμματος των νηπιαγωγείων, είχαν έντονα γνωστικό περιεχόμενο, υψηλό κόστος και χρόνο εφαρμογής και επιπλέον απαιτούσαν την επιμόρφωση των νηπιαγωγών για την εμπλοκή τους στη διαδικασία (Kansas Kindergarten Readiness Project, Posny (2006); SWEEP Pre-K, Bryant et al. (1999); PATHS, Kushe & Greenberg (1993); Second Step, Grossman et al. (1997); CLASS, Hops & Walker (1988); The Anger Coping Program, Lochman et al. (1993); Brain Power et al. (1998) & Serna et al. (2000). Τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα φάνηκαν να αποτυγχάνουν το στόχο τους, αφού η εφαρμογή τους σε διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα κατέστη αδύνατη λόγω της δομής, του μεγάλου κόστους και του χρόνου εφαρμογής. Επιπρόσθετα, το αναπτυξιακό στάδιο που διανύουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ενδεχομένως να παραβλέπεται σε αρκετές παρεμβάσεις οι οποίες εξυπηρετούν κυρίως γνωστικούς στόχους μέσα από την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων. Για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων φαίνεται να ενισχύεται μέσα από διαδικασίες κατά τις οποίες ο ενήλικας Σελίδα 65 από 163

10 οργανώνει μεθοδολογικές παρεμβάσεις αναπτυξιακά κατάλληλες για κάθε ηλικιακή ομάδα παιδιών. Όπως προκύπτει από την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, η αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από την άμεση παρατήρηση και τη συμπλήρωση αντίστοιχων κλιμάκων μέτρησης κρίνεται αναγκαία για τις μετέπειτα παρεμβάσεις στο μαθητικό πληθυσμό (Elliott & Gresham, 1993; Demaray et al., 1995; Huffman & Nichols, 2004). Σύμφωνα με τους Rosenthal & Gatt (2010) o διαμεσολαβητικός ρόλος των ενηλίκων στο νηπιαγωγείο μέσα από την οργάνωση αναπτυξιακά κατάλληλων παιγνιωδών δραστηριοτήτων αποδεικνύεται κρίσιμος, αφού μπορεί να επηρεάσει θετικά τις κοινωνικές δεξιότητες και τη συμπεριφορά μεταξύ των νηπίων. Επιπλέον, η συνεργασία των εκπαιδευτικών με την οικογένεια των νηπίων συμβάλλει σημαντικά στη γενίκευση και τη μεταφορά των αποκτηθέντων κοινωνικών δεξιοτήτων από τους μαθητές/τριες στην προσωπική και κοινωνική τους ζωή (Κουρμούση & Κούτρας, 2011; NCCA, 2007). Οι Demaray et al. (1995) επισημαίνουν την αναγκαιότητα της συμμετοχής των γονέων στη διαδικασία αξιολόγησης της κοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών μέσα από τη συμπλήρωση μιας αντίστοιχης κλίμακας μέτρησης. Συμπερασματικά, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από τις παιγνιώδεις παρεμβάσεις και την υποστήριξη των ενηλίκων όχι μόνο εξασκούν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, αλλά παράλληλα τους δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες αυτές με τη μεθοδική διαμεσολάβηση των ενηλίκων στο νηπιαγωγείο τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτικών όσο και από την πλευρά της οικογένειας. 3. Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες Μία μελλοντική έρευνα θα μπορούσε ενδεχομένως να εξετάσει την επίδραση και ορισμένων πολιτισμικών παραγόντων (θρησκεία, καταγωγή, γλώσσα) στην αποτελεσματικότητα των παρεμβατικών προγραμμάτων με στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των νηπίων. Μεταγενέστερες σχετικές έρευνες είναι πιθανό να επαληθεύσουν ή να αναθεωρήσουν ορισμένα από τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης. Βιβλιογραφία Ang, R. P. & Hughes, J. N. (2001). Differential benefits of skills training with antisocial youth based on group composition: A meta-analytic investigation. School Psychology Review, 31(2), Barone, L., & Lionetti, F. (2012). Attachment and social competence: a study using M CAST (Manchester Chilg Attachment Story Task) in low risk Italian preschoolers. Attachment & Human Development, 14(4), Σελίδα 66 από 163

11 Bay-Hinitz, A. K., Peterson, R. F. & Quilitch, H. R. (1994). Co-operative games: a way to modify aggressive and co-operative behaviour in young children. Journal of Applied Behaviour Analysis, 27, Brotman, L. M., Gouley, K. K., Chesir Teran, D., Dennis, T., Klein, R. G. & Shrout, P. (2005). Prevention for preschoolers at high risk for conduct problems: immediate outcomes on parenting practices and child social competence. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34, Brownell, C. A & Kopp, C. B. (2007). Socio-emotional development in the toddler years: Transitions and transformations. New York: Guilford Press. Bruce, T. (1996). Helping young children to play. London. Hodder & Stoughton. Bryant, D., Vizzard, L. H., Willoughby, M. & Kupersmidt, J. (1999). A review of interventions for preschoolers with aggressive and disruptive behavior. Early Education and Development, 10(1), Caldarella, P. & Merrell, K. W. (1997). Common dimensions of social skills of children and adolescents: a taxonomy of positive bahaviors. School Psychology Review, 26, Carpara, G. V., Barbaranelli, C.. Pastorelli, C., Bandura, A. & Zimbardo, P. G. (2000). Prosocial foundations of children s academic achievement. Psychological Science, 11(4), Child Trends. (2001). School readiness: Helping communities get children ready for school and schools ready for children. Retrieved January, 8, 2014, from Christophersen, E. & Van Scoyoc, S. M. (2004). Strategies for teaching important social skills to young children. Retrieved March, 18, 2013, from DellaMattera, J. N. (2011). Perceptions of Preservice Early Educators: How Adults Support Preschoolers Social Development. Journal of Early Childhood Teacher Education, 32, Demaray, M. K., Ruffalo, S. L., Carlson, J., Olson, A. E., McManus, S., Leventhal, A. & Busse, R. T. (1995). Social skills assessment: A comparative evaluation of published rating scales. School Psychology Review, 24, Docket, S. & Fleer, M. (2002). Play and pedagogy in early childhood: bending the rules. Australia: Nelson. DuPaul, G. J., & Eckert, T. L. (1994). The effects of social skills curricula: Now you see them, now you don t. School Psychology Quarterlerly, 9, Elliott, S. N. & Gresham, F. M. (1993). Social skills interventions for children. Behavior Modification, 17, Elliott, S. N. & Lang, S. C. (2004). Social skills training. Encyclopedia of Applied Psychology, 3, Madison, USA: University of Wisconsin. Σελίδα 67 από 163

12 Engels, C. M. E., Finkenauer, C., Meeus, W. & Dekovic, M. (2001), Parental attachment and adolescents s emotional adjustment: associations with social skills and relational competence. Journal of Counseling Psychology, 48, Fabes, R. A., Martin, C. L., Hanish, L. D., Anders, M. C. & Madden-Derdich, D. A. (2003). Early school competence: the roles of sex-segregated play and effortful control. Developmental Psychology, 39, Finlinson, A.R., Austin, A.M.B. & Pfister, R. (2000). Co-operative games and children s positive behaviours. Early Child Development and Care, 164(1), Fox, L., Dunlap, G., Hemmeter, M. L., Joseph, G. E. & Strain, P. S. (2003). The teaching pyramid: A model for supporting social competence and preventing challenging behavior in young children. Young Children, 58(4), Gouley, K. K., Brotman, L. M., Huang, K. Y & Shrout, P. E. (2008). Construct validation of the social competence scale in preschool age children. Social Development, 17, Greene, J. O & Burleson, B. R. (2003). Handbook of communication and social interaction skills. USA: Routledge. Gresham, F. M. (2000). Assessment of social skills in students in students with emotional and behavioral disorders. Assessment for Effective Intervention, 26(1), Gresham, F. M. (2004). Current status and future directions of school based behavioral interventions. School Psychology Review, 33(3), Grossman, D. C., Neckerman, H. J., Koepsell, T., Liu, P., Asher, K. N., Beland, K. et al. (1997). Effectiveness of a violence prevention curriculum among children in elementary school. The journal of the American Medical Association, 277, Grusec, J. E. & Goodnow, J. J. (1994). The impact of parental discipline: a reconceptualization of current methods on child s internalization of values. Developmental Psychology, 30, 4-9. Hawley, P.H. (2002). Social dominance and prosocial and coercive strategies of resource control in preschoolers. International Journal of Behavioral Development, 26(2), Hawley, P. H., & Little, T. D. (1999). Winning some and losing some: A social relations approach to social dominance in toddlers. Merrill- Palmer Quarterly, 45, Hendricks, B. (2001). Designing for play. Aldershot: Ashgate. Hoogsteder, M., Meier, P., & Elbers, E. (1999). Αλληλεπίδραση παιδιού ενηλίκου, η από κοινού επίλυση προβλημάτων και η δομή της συνεργασίας. Πολιτισμικοί κόσμοι της πρώτης παιδικής ηλικίας (επιμ. Woodhead, M., Faulkner, D. & Littleton, K.) Πάτρα: ΕΑΠ, Hops, H. & Walker, H. M. (1988). CLASS: Contingencies for learning academic and social skills. Seattle, WA: Educational Achievement Systems. Huffman, L. C. & Nichols, M. (2004). Early detection of young children s mental health problems in primary care settings. In R. Delcarmen-Wiggins & A. Carter (Eds.), Σελίδα 68 από 163

13 Handbook of Infant, Toddler and Preschool Mental Health Assessment (pp ). NY: Oxford University Press. Kotler, J. C. & McMahon, R. J. (2002). Differentiating between anxious, aggressive and socially competent children: validation of the Social Competence and Behavior Evaluation 30 (Parent version). Behavior Research and Therapy, 40, Kushe, C. A. & Greenberg, M. T. (1993). Teaching PATHS in your classroom: The PATHS Curriculum Instruction Manual.Washington: University of Washington Press. Laible, D., Carlo, G., Torquati, J. & Ontai, L. (2004). Children s perception of family relationships as assessed in a doll story completion task: links to parenting, social competence and externalizing behavior. Social Development, 13, La Paro, K. M., & Pianta, R. C. (2000). Predicting children s competence in the early years: A meta-analytic review. Review of Educational Research, 70(4), LeBlanc, L. M. (1989). Let s play: Teaching social skills. Day Care and Early Education, Lee, D. L., Belfiore, P. J., Scheeler, M. C., Hua, Y. & Smith, R. (2004). Behavioral momentum in academics: using embedded high-up sequence to increase academic productivity. Psychology in the Schools, 41, Leff, S. S., Power, T. J., Mantz, P. H., Costigan, T. E. & Nabors, L. A. (2001). School based aggression prevention programme for young children. School Psychology Review, 30(3), Lochman, J. E., Dunn, S. E. & Klimes Dougan, B. (1993). An intervention and consultation model from a social cognitive perspective: A description of the Anger coping programme. School Psychology Review, 22, MacGrath, H. L., & Noble, T. (2010). Supporting positive pupil relationships: Research to practice. Educational & Child Psychology, 27(1), Matson, J. L. (2009). Social behavior and skills in children. New York: Springer Dordrecht Heidelberg London. Merrell, K. W. (2003). Behavioral, social, and emotional assessment of children and adolescents. Mahwah, NJ: Erlbaum. Mize, J. (2003). Coaching preschool children in social skills: A cognitive social learning curriculum. In G. Gartledge & J. F. Milburn (Eds.), Teaching social skills to children and youth (3rd ed., pp ). Boston: Allyn & Bacon. NASP Center (2002). Social skills: Promoting positive behavior, academic success and school safety. Retrieved April, 3, 2014, from NCCA. (2007). Play as a context for Early Learning and Development. The Early Childhood Curriculum Framework: A research paper. Dublin: National Council for Curriculum and Assessment. Pickens, J. (2009). Socio-emotional Programme Promotes Positive Behaviour in Preschoolers. Child Care in Practice, 15(4), Σελίδα 69 από 163

14 Posny, A. (2006). Kansas Kindergarten Readiness Project: Student readiness for school ( ). Executive summary. Kansas State Department of Education, Topeka, KS. Qin, Ch. & Yong J. (2002). Social competence and behavior problems in Chinese preschoolers. Early Education & Development, 13, Rogoff, B. (2003). The cultural nature of human development. Oxford: Oxford University Press. Rosenthal, M. K. (2003). Quality in early childhood education and care: A cultural context. European Early Childhood Education Research Journal, 11(2), Rosenthal, M. K. (1994). Social and non-social play of infants and toddlers in family day care. In H. Goelman & E. Jacobs (Eds.), Children play in child care settings(pp ). Albany, NY: SUNNY Press. Rosenthal, M. & Gatt, L. (2010). Learning to Live Together : training early childhood educators to promote socio-emotional competence of toddlers and pre-school children. European Early Childhood Education Research Journal, 18(3), Rubbin, K. H., Bukowski, W., & Parker, J. G. (1998). Peers interactions, relationships, and groups. In N. Eisenberg (Ed.), Handbook of child psychology: Social, emotional, and personality development (pp ). New York: Wiley. Sapon-Shevin, M. (1994). Playing favourites: gifted education and the disruption of community. Albany: State University of New York Press. Serna, L. A., Lambros, K. M., Nielsen, E. & Forness, S. R. (2000). Primary prevention with children at risk for emotional and behavioral disorders: Behavioral profiles and clinical implications of a primary prevention programme. Behavioral Disorders, 25, Singer, J. (2006). Learning to play and learning through play, epilogue. In D. G. Singer, R. M. Golinkoff & K. Hirsh-Pasek (Eds.), Play=learning. How play motivates and enhances children s cognitive and social-emotional Growth (pp ). Oxford: Oxford University Press. Smallwood, D. (2003). Defusing violent behaviors in young children: an ounce of prevention. Retrieved March, 6, 2014, from Social and Emotional Learning: SEL Across the Globe. Retrieved July, 18, 2013, from CASEL website Strayer, J. & Roberts, W. (2004). Children s anger, emotional expressiveness and empathy: relations with parent s empathy, emotional expressiveness and parenting practices. Social Development, 13, Tschantz, L. L. (1984). Preschool play behaviors: the relationship to sociometric status, divergent thinking, and classroom materials. Unpublished doctoral dissertation. University of Chicago. Wilburn, R. E. (2000). Understanding the preschooler. NJ: Peter Lang. Σελίδα 70 από 163

15 Κουρμούση, Ν., Κούτρας, Β. (2011). Βήματα για τη ζωή: Πρόγραμμα Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων. Αθήνα : Παπαζήση. Κυρίδης, Α. (1996). Μια κοινωνιολογική προσέγγιση της προσχολικής εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη. Σακελλαρίου, Μ. (2002). Η κοινωνική μάθηση στο νηπιαγωγείο. Σύγχρονο νηπιαγωγείο, 27, Σελίδα 71 από 163

Τίτλος: Πώς η διαδραστική αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί να αυξήσει την κατανόηση της ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Τίτλος: Πώς η διαδραστική αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί να αυξήσει την κατανόηση της ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τίτλος: Πώς η διαδραστική αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί να αυξήσει την κατανόηση της ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ζυγοπούλου Στεργιανή Mediterranean College-Σχολή Εκπαίδευσης Αγγλική Γλώσσα και

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Νέο Πρόγραμμα iuσπcdcddccscsdcscsουδών Νηπιαγωγείου Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών.

Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών. Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών. Όνομα Φοιτήτριας: Βεκύρη Σοφία Επιβλέπουσα: Γιόκα Μαράνια BA (HONS) Early Childhood Studies

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1 Πώς μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας...11 Η Φυσική Αγωγή στην προσχολική ηλικία...14 Σχέση της Φυσικής Αγωγής με τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού...16

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Τίτλος Μαθήματος Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις. Τομέας Εκπαιδευτική Ψυχολογία

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Τίτλος Μαθήματος Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις. Τομέας Εκπαιδευτική Ψυχολογία PSYM-503DL: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Κωδικός Μαθήματος PSYM-503DL Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών Τύπος Μαθήματος Υποχρεωτικό Επίπεδο Σπουδών Μεταπτυχιακό ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος Μαθήματος Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εκπαιδευτικούς: Έλενα Τζιαμπάζη Μαρία Πέτρου

Από τις εκπαιδευτικούς: Έλενα Τζιαμπάζη Μαρία Πέτρου Από τις εκπαιδευτικούς: Έλενα Τζιαμπάζη Μαρία Πέτρου 1 Τι σημαίνει Μετάβαση Η Μετάβαση ως τρόπος ζωής 2 Η μετάβαση μπορεί 3 Μετάβαση / Ετοιμότητα Ολιστική Προσέγγιση Ενίσχυση των θετικών προδιαθέσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Εφηβεία και χρήση αλκοόλ Νάνσυ Σταματοπούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ. Dr Maria Hatzigianni Lecturer E:

Η ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ. Dr Maria Hatzigianni Lecturer E: Η ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ Dr Maria Hatzigianni Lecturer E: maria.hatzigianni@mq.edu.au ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ. 2) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα

Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 71 Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα Κ. Νεοφωτίστου, Ε. Φωτιάδου Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ιατρικής και Ειδικής Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Το περπάτημα αποδίδει!

Το περπάτημα αποδίδει! Το περπάτημα αποδίδει! General Information Summary Αυτή η εργασία είναι μια δεκαετής εκστρατεία που εστιάζει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη του περπατήματος. Πιο συγκεκριμένα, οι νηπιαγωγοί και

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Βασίλειος Χ. Σκουτέλης, PT, MSc, Εργ. Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας Σπύρος Παπαγιαννόπουλος, PT,

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ) Κατερίνα Μάσχα Λέκτορας Αναπτυξιακής Ψυχολογίας Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης kmascha@psy.soc.uoc.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ Όλγα Ηµέλλου PhD Περίληψη Μετά την ψήφιση του νόµου 2817/2000, την πρόσφατη συµπλήρωση και αναθεώρησή του και την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, η εκπαίδευση των παιδιών και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί στόχοι της έρευνας

Βασικοί στόχοι της έρευνας Λέκκα Έλενα, MSc Βασικοί στόχοι της έρευνας Οι περισσότερες έρευνες στον τομέα των φιλοδοξιών εστιάζουν στις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές φιλοδοξίες στην εφηβική ηλικία και στο πώς αυτές επηρεάζουν τις

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος Περίγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος: Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Credits/ECTS) SOWK-521 Μέθοδοι και Παρεμβάσεις 10 σε Ομάδες Τμήμα Εξάμηνο Προαπαιτούμενα Κοινωνικής Εαρινό Κανένα Εργασίας Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 1. APPLE, M. Ιδεολογία και αναλυτικά προγράµµατα, µετφρ. αρβέρη, Τ., Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 1. APPLE, M. Ιδεολογία και αναλυτικά προγράµµατα, µετφρ. αρβέρη, Τ., Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986. 232 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ 1. APPLE, M. Ιδεολογία και αναλυτικά προγράµµατα, µετφρ. αρβέρη, Τ., Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986. 2. LIEGOIS, J, R. «Οι όροι ανάπτυξης του παιδαγωγικού υλικού για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

( ) ( ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 2001 2 :1001-4918(2001) - 02-0045 - 49 :B844. 1 :A Ξ ( 250014) ( 100875) : : ; 1978 Premack Woodruff Wellman (theory of mind) Perner : Maxi A, 20 Maxi 1999 A (false belief) B Maxi 77,177 591 Maxi [1 ]?,3

Διαβάστε περισσότερα

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς ONOMA: Kιοσέογλου Γρηγόριος, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής στη Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομο Βιογραφικό:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν: Ποια είναι τα ερευνητικά δεδοµένα που δείχνουν ότι η προαγωγή της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση Εκπαιδευτική Ημερίδα «Αποτελεσματική Διδασκαλία: Προβληματισμοί Προτάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκό στυλ διαπαιδαγώγησης και επιδόσεις μαθητών σχολικής ηλικίας: θεωρητικές και πρακτικές όψεις

Γονεϊκό στυλ διαπαιδαγώγησης και επιδόσεις μαθητών σχολικής ηλικίας: θεωρητικές και πρακτικές όψεις Γονεϊκό στυλ διαπαιδαγώγησης και επιδόσεις μαθητών σχολικής ηλικίας: θεωρητικές και πρακτικές όψεις Περίληψη Πέκης Αναστάσιος Νηπιαγωγός, Μ.Α. στις Επιστήμες της Αγωγής Η οικογένεια, χωρίς καμία αμφιβολία,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 4: Παρατήρηση στο νηπιαγωγείο

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 4: Παρατήρηση στο νηπιαγωγείο Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 4: Παρατήρηση στο νηπιαγωγείο Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα επιθετικότητας και θυματοποίησης σε σχέση. με πλευρές της κοινωνικής αυτοαποτελεσματικότητας. μαθητών του Δημοτικού σχολείου

Προβλήματα επιθετικότητας και θυματοποίησης σε σχέση. με πλευρές της κοινωνικής αυτοαποτελεσματικότητας. μαθητών του Δημοτικού σχολείου Προβλήματα επιθετικότητας και θυματοποίησης σε σχέση με πλευρές της κοινωνικής αυτοαποτελεσματικότητας μαθητών του Δημοτικού σχολείου Της Ελένης Ανδρέου & της Βασιλικής Αλεξίου Εισαγωγή Τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΣΙΓΚΟΥ Α. 1, και ΝΟΥΤΣΟΥ Α. 1 1 9 ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων e-mail: atsig@tee.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης. Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio

Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης. Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio 1 Σελίδα 1. Portfolio Vs Κλασικός φάκελος εργασιών.. 4 2. Βασικά χαρακτηριστικά του portfolio... 5 3. Ο ρόλος του/της

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ»

«ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ» «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ» Δραμιλαράκη Σοφία Πιλάκη Σαββίνα Τμήμα Ψυχολογίας- Προφορική παρουσίαση στο μάθημα της «Οικολογικής και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Γ. Μπάρμπας Ε. Γκιργκινούδη θεωρητικό πλαίσιο βασικός πυρήνας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Κωνσταντίνα Ειρήνη ΚΟΥΦΟΥ, Υποψήφια Διδάκτωρ Π.Τ.Π.Ε. Κρήτης, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης Στη πράξη, για να είναι μια σχολική μονάδα αποτελεσματική, είναι απαραίτητη η αρμονική και μεθοδική λειτουργία του κάθε υποσυστήματος: μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικοί χώροι, διαθέσιμα μέσα, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε Λ Ε Ν Η Κ Α Ρ Α Υ Ι Α Ν Ν Η, P S Y. D. Ε Γ Γ Ε Γ Ρ Α Μ Μ Ε Ν Η Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Α

Διαβάστε περισσότερα

Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ É ÃÇ»¹ºÌ µà±³³µ»¼±ä¹ºìâ þÿàá ñ½±Ä»¹Ã¼Ì Ãż²»»µ¹ þÿ±½ ÀÄž

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο

Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο Δ. Πλατή 1, Ι. Μπέλλου 2, Τ. Α. Μικρόπουλος 1 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

National tools Country : Greece

National tools Country : Greece National tools Country : Greece Name of tool or initiative Source Short description Link Αγωγή Υγείας. Διατροφή. Διατροφικές Συνήθειες για μαθητές ηλικίας 6-8 ετών. -Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού -Τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ 26 /01/2013 Τσαρούχα Βικτωρία ΠΕ 06 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προγραµµατισµός και διεξαγωγή έρευνας 30% Περιεχόµενο ερευνητικής έκθεσης 30% Γλώσσα,

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Εκπαιδευτική Ψυχολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8 Ψυχολογικό Περιβάλλον Τάξης Ελευθερία Ν. Γωνίδα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Αναπτυξιακή ψυχολογία Κωδικός Μαθήματος: 724 Διάλεξη 1 Εισαγωγή στην αναπτυξιακή ψυχολογία πρέπει να γνωρίζουν: τους στόχους και το αντικείμενο της Εξελικτικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ε. Καμπακάκη 2 ου ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ekampakaki@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής Μάθησης σε ένα Πλαίσιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #9: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 8. ΠΗΓΕΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 8. ΠΗΓΕΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Παιδαγωγική - Θεωρία και Πράξη, 5, 85-97. Εμβαλωτής, Α., Ανδρουλάκης, Γ., Μπονίδης, Κ., Σταμοβλάσης, Δ., Κακλαμάνη Σ., (2011). «Εμπειρίες και απόψεις εκπαιδευτικών που εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Master of Arts (MA) in Applied Educational Psychology/Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Master of Arts (MA) in Applied Educational Psychology/Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Ψυχολογία Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Master of Arts (MA) in Applied Educational Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Το αντικει μενο

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Παρατήρηση διδασκαλίας Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα Ο μάχιμος εκπαιδευτικός, αποτελεί, καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα