Σχεδίαση αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών κοινωνικο-πολιτισµικών σεναρίων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδίαση αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών κοινωνικο-πολιτισµικών σεναρίων"

Transcript

1 Σχεδίαση αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών κοινωνικο-πολιτισµικών σεναρίων Δρ. Αλέξανδρος Παπαδηµητρίου Επιστηµονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, Σχολικός Σύµβουλος Δ.Ε., Περίληψη Αυτή η εργασία παρουσιάζει ένα αλληλεπιδραστικό εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδασκαλία και µάθηση των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Το αλληλεπιδραστικό σενάριο που προτείνεται, στοχεύει στην αντιµετώπιση των εσφαλµένων αντιλήψεων, στην ανάπτυξη της διερευνητικής, κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, στην από κοινού επίλυση προβληµάτων, στην ερµηνεία των δεδοµένων ή των παρατηρήσεων σε αυθεντικά πλαίσια και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων. Κατά τη διάρκεια του σεναρίου, οι οµάδες µαθητών ανακαλύπτουν σχέσεις µεταξύ των εννοιών συγκρίνοντας ένα γνωστό πλαίσιο µε ένα νέο. Κάνοντας χρήση της επαγωγικής συλλογιστικής καταλήγουν σε γενικεύσεις. Το σενάριο αξιολογήθηκε από φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ και, εκτός άλλων, κρίθηκε αρκετά χρήσιµο και εύχρηστο. Λέξεις κλειδιά: Αλληλεπιδραστικά εκπαιδευτικά σενάρια, εσφαλµένες αντιλήψεις, οµαδική επίλυση προβλήµατος, κοινωνικο-πολιτισµικός εποικοδοµισµός. 1. Εισαγωγή Ένας αριθµός µελετών σχετικά µε την εκµάθηση των ηλεκτρικών κυκλωµάτων δείχνει ότι οι µαθητές συνεχίζουν να έχουν προβλήµατα κατανόησης µετά από συστηµατική διδασκαλία (McDermott & Shaffer, 1992; Duit & von Rhöneck, 1998). Οι πιο τυπικές δυσκολίες είναι οι αδυναµίες να συσχετίσουν θεωρητικά µοντέλα του ηλεκτρισµού σε πραγµατικά κυκλώµατα ή η µη πλήρης κατανόηση βασικών εννοιών του ηλεκτρισµού και η αδυναµία κατανόησης της συµπεριφοράς των ηλεκτρικών κυκλωµάτων (McDermott & Shaffer, 1992; Duit & von Rhöneck, 1998). Οι Borges και Guilbert (1999) έχουν καταγράψει τις δυσκολίες και τις εσφαλµένες αντιλήψεις (misconceptions) των εκπαιδευοµένων κατά την εκµάθηση του ηλεκτρισµού. Αυτές οι δυσκολίες και οι εσφαλµένες αντιλήψεις των µαθητών, όταν εµφανίζονται, είναι ανυποχώρητες και αντιστέκονται σε οποιεσδήποτε αλλαγές (Chi, 2008). Υπήρξαν διάφορες προσπάθειες για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες κατά την εκµάθηση του ηλεκτρισµού. Η παραδοσιακή διδασκαλία του ηλεκτρισµού µέσω συγκεκριµένων εφαρµογών ή εργαστηριακών ασκήσεων δεν είναι αρκετά αποτελεσµατική. Μετά από αρκετά µαθήµατα οι µαθητές διατηρούν τις εσφαλµένες αντιλήψεις τους για τον ηλεκτρισµό. Η χρήση ερωτήσεων εφαρµογών φαίνεται να

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 είναι µερικώς χρήσιµη για την ανάπτυξη της κατανόησης των εννοιών του ηλεκτρισµού (Wang & Andre, 1991). Η έρευνα επίσης, δείχνει ότι δραστηριότητες σε πραγµατικά εργαστήρια µπορούν να προσφέρουν ειδικά οφέλη για την κατανόηση εννοιών και τη διόρθωση των εσφαλµένων αντιλήψεων (McDermott & Shaffer, 1992). Εντούτοις, µερικές εσφαλµένες αντιλήψεις είναι τόσο ισχυρές και αντιστέκονται ακόµη και µε την άµεση εµπειρία µε πραγµατικά φαινόµενα, και ίσως οι εργαστηριακές εµπειρίες να µην είναι πάντα αποτελεσµατικές στην αλλαγή των εσφαλµένων αντιλήψεων των µαθητών (Ronen & Eliahu, 2000). Επίσης, υπάρχουν προσπάθειες να αντικατασταθούν οι εργαστηριακές εµπειρίες µε προσοµοιώσεις του ηλεκτρισµού. Οι προσοµοιώσεις µέσω διερευνητικών ερωτήσεων (inquiry-based simulations) ίσως είναι µια λύση (Hung & Chen, 2002). Οι µαθητές απαιτείται να αποφασίσουν για τη γνωστική σύγκρουση, που θα αντιµετωπίσει την εσφαλµένη αντίληψη, µέσω οπτικοποίησης των φυσικών φαινοµένων µε δυναµικές προσοµοιώσεις και οµάδες συνεργασίας (Abdullah & Shariff, 2008). Μέσω της διαδικασίας της διερεύνησης, η εµπειρική απόδειξη µετασχηµατίζεται σε αναθεωρηµένες και νέες γνωστικές δοµές (Lee, 1999). Οι διερευνήσεις προάγουν µια νέα κατάσταση της κατανόησης ή της αυτορρύθµισης όταν νέες έννοιες και αρχές παράγονται από την εµπειρία της διερεύνησης, καθώς οι εκπαιδευόµενοι µέσω διερευνητικών προσοµοιώσεων συλλέγουν και αναλύουν δεδοµένα κατά τη συνεργατική µάθηση (Abdullah & Shariff, 2008). O σκοπός των διερευνήσεων, της οµαδικής εργασίας και της επίλυσης προβλήµατος είναι η προώθηση των νοητικών λειτουργιών ανώτερης τάξης (κριτική και δηµιουργική σκέψη), ώστε να αυξηθεί η εννοιολογική κατανόηση του εξεταζόµενου θέµατος (Flynn, 2011). Ένα εκπαιδευτικό σενάριο επιτρέπει την αποσταθεροποίηση των εσφαλµένων αντιλήψεων των εκπαιδευοµένων και της εσφαλµένης συλλογιστικής. Επιπλέον, ένα εκπαιδευτικό σενάριο βοηθάει τους εκπαιδευόµενους να προοδεύσουν και να εγκαθιδρύσουν νέα γνώση (Chomat, et al., 1999). Τα εκπαιδευτικά σενάρια επίλυσης προβλήµατος βασίζονται στον κοινωνικο-πολιτισµικό εποικοδοµισµό (Vygotsky, 1978) και προάγουν τον επαγωγικό και απαγωγικό (παραγωγικό) τρόπο µάθησης καθώς οι εκπαιδευόµενοι ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν, να ελέγξουν δοµές και να εφαρµόσουν τη γνώση που απέκτησαν σε νέες καταστάσεις. Γενικά, τα εκπαιδευτικά σενάρια προωθούν και υποστηρίζουν τη µάθηση µέσω επίλυσης προβλήµατος, όπου οι µαθητές µπορούν να γίνουν δηµιουργικοί, να µαθαίνουν να συνδυάζουν γνώση από διαφορετικές θεµατικές περιοχές, να µπορούν να σκέπτονται κριτικά, αναλυτικά, συνθετικά, πρακτικά και να µαθαίνουν πώς να επιλύουν πραγµατικά προβλήµατα. Ενώ επιλύουν προβλήµατα, καθοδηγούνται να µάθουν τις σχετικές έννοιες και διαδικασίες. Επίσης, οι ερευνητές της διδακτικής της φυσικής έχουν αναπτύξει έναν αριθµό στρατηγικών που είναι αποτελεσµατικές στη βελτίωση των επιδόσεων των εκπαιδευοµένων, τέτοιες όπως, η οµαδική επίλυση προβλήµατος, όπου πρέπει να εξωτερικεύσουν και να εξηγήσουν τη σκέψη τους καθώς επιλύουν προβλήµατα (Reif

3 Πρακτικά 5 th CIE & Scott, 1999), οι επιδείξεις, οι οπτικοποιήσεις (DiSessa, 2001), οι Σωκρατικοί διάλογοι και η Πρόβλεψη-Παρατήρηση-Εξήγηση (ΠΠΕ) (White & Gunstone, 1992). Η ΠΠΕ στρατηγική διευκολύνει την αναδιοργάνωση των γνωστικών δοµών µέσω γνωστικών συγκρούσεων µεταξύ των υπαρκτών γνωστικών δοµών και των νέων εννοιών (White & Gunstone, 1992). Η εµπειρία αποκτάται από την ακολουθία των προβλέψεων, παρατηρήσεων και εξηγήσεων που αποτελεί µια «σκαλωσιά» αυτoεξήγησης στην εννοιολογική µάθηση. Η σκαλωσιά αυτή ίσως προσφέρει µεγαλύτερα οφέλη στην παραγωγή βαθιάς γνώσης του αντικειµένου και αποµάκρυνση των εσφαλµένων αντιλήψεων (Chi, 2008). Τα αλληλεπιδραστικά σενάρια (interactive scenarios) είναι µια ακολουθία δραστηριοτήτων µέσω λογισµικού ή του Web, όπου οι µαθητές διερευνούν ένα πρόβληµα σε αυθεντικό πλαίσιο. Μέσω αυτών, οι µαθητές κάνουν προβλέψεις, διαµορφώνουν υποθέσεις, κάνουν παρατηρήσεις, µετρήσεις και αναλύσεις για τον έλεγχο των προβλέψεων ή υποθέσεών τους και παίρνουν αποφάσεις ή καταλήγουν σε ερµηνείες και συµπεράσµατα (Stewart & Brown, 2008). Επίσης, τα αλληλεπιδραστικά σενάρια παρέχουν υποστήριξη σε κρίσιµες στιγµές, καθώς και φθίνουσα καθοδήγηση εκεί όπου οι µαθητές αδυνατούν να ολοκληρώσουν την εργασία τους (Carroll, 1999). Τα βασικά στοιχεία ενός αλληλεπιδραστικού σεναρίου είναι (Stewart & Brown, 2008): Σύνοψη: Περιλαµβάνει την παιδαγωγική αξία του σεναρίου, το ρόλο που θα παίξουν οι εκπαιδευόµενοι σε κάθε στάδιο του σεναρίου, τα εργαλεία που θα χρησιµοποιήσουν και την ακολουθία των δραστηριοτήτων στις οποίες θα εµπλακούν. Εκπαιδευτικοί στόχοι και προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα: Ποιες γνώσεις-δεξιότητες θα µάθουν-αναπτύξουν µέσω του σεναρίου οι µαθητές; Βοήθεια και υποστήριξη: Τι είδους βοήθεια και υποστήριξη θα δοθεί στους µαθητές; Αναστοχασµός και ανατροφοδότηση: Πότε και πως θα δοθεί ανατροφοδότηση για αναστοχασµό; Αξιολόγηση: Θα υπάρχει αξιολόγηση του µαθητή και µε ποιο τρόπο; Διανοµή: Με ποιο τρόπο θα διανεµηθεί στους µαθητές; Στο υπόλοιπο της εργασίας περιγράφονται στη δεύτερη ενότητα η σχεδίαση του σεναρίου, στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται αναλυτικά µια δραστηριότητα του σεναρίου, στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται η αξιολόγηση του σεναρίου από σπουδαστές και στην πέµπτη ενότητα γίνεται µια περίληψη της εργασίας. 2. Σχεδίαση του σεναρίου Το αλληλεπιδραστικό σενάριο που παρουσιάζεται, όπως όλα τα σενάρια, υποστηρίζει

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 την κοινωνικο-πολιτισµική αντίληψη δίνοντας έµφαση στην πρότερη γνώση, στην αλληλεπίδραση µε το κοινωνικό περιβάλλον και προωθεί τον επαγωγικό και απαγωγικό τρόπο µάθησης, καθώς οι µαθητές ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν, να ελέγξουν δοµές και να εφαρµόσουν σε νέες καταστάσεις τη γνώση που απέκτησαν. Το αλληλεπιδραστικό σενάριο βασίζεται σε προσοµοιώσεις µέσω διερευνητικών ερωτήσεων, στην καθοδηγούµενη ανακάλυψη και στην επικοινωνία για να βοηθήσει τους εκπαιδευόµενους να κατανοήσουν τον ηλεκτρισµό και να αποκτήσουν ορθά επιστηµονικά µοντέλα σχετικά µε ηλεκτρικά κυκλώµατα. Γενικά, το σενάριο προωθεί και υποστηρίζει τη µάθηση µέσω επίλυσης προβλήµατος, όπου οι µαθητές µπορούν να γίνουν δηµιουργικοί, να µπορούν να σκέπτονται κριτικά, αναλυτικά, συνθετικά, πρακτικά και να µαθαίνουν πώς να επιλύουν πραγµατικά προβλήµατα. Ενώ επιλύουν προβλήµατα, καθοδηγούνται για να µάθουν τις σχετικές έννοιες και διαδικασίες. 2.1 Σύνοψη Η παιδαγωγική αξία του σεναρίου είναι ότι: συµβάλει στην προσωπική, κοινωνική, πολιτισµική ανάπτυξη των µαθητών, µέσω της προώθησης της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, δίνει κίνητρα για την επίτευξη υψηλότερων προσδοκιών, επικεντρώνεται στις ανάγκες των µαθητών για διερεύνηση-ανακάλυψη της γνώσης, προωθεί την ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευόµενων, συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση/εµβάθυνση του γνωστικού αντικειµένου, και γενικά, διευκολύνει τη διαδικασία «µαθαίνω πώς να µαθαίνω». Οι µαθητές στην αρχή πρέπει να µοιράσουν τους ρόλους οι οποίοι είναι οι εξής: (α) συντονιστής, (β) διεκπεραιωτής των δραστηριοτήτων µέσω του λογισµικού προσοµοίωσης ηλεκτρικών κυκλωµάτων (προτείνεται το ελεύθερο λογισµικό CircuitMaker), (γ) χειριστής του αλληλεπιδραστικού σεναρίου (εκτελέσιµο αρχείο) και (δ) παρατηρητής-εµψυχωτής για τον έλεγχο της σωστής µεταφοράς των µετρήσεων από το λογισµικό προσοµοίωσης ηλεκτρικών κυκλωµάτων στους πίνακες του αλληλεπιδραστικού σεναρίου, καθώς και εµψυχωτής σε καταστάσεις κόπωσης της οµάδας. Οι ρόλοι πρέπει να εναλλάσσονται σε κάθε δραστηριότητα. Το αλληλεπιδραστικό σενάριο αποτελείται από έξι δραστηριότητες όπου η καθεµία έχει την εξής δοµή: Εστίαση του µαθήµατος. Σύνοψη του µαθήµατος. Προαπαιτούµενες γνώσεις. Φύλλο εργασίας της δραστηριότητας. Έλεγχος συµπερασµάτων-περίληψη. Εφαρµογή-Αυτοαξιολόγηση.

5 Πρακτικά 5 th CIE Οι δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στο σενάριο είναι οι εξής: 1. Απλό ηλεκτρικό κύκλωµα-νόµος του Ωµ. 2. Κυκλώµατα σειράς. 3. Παράλληλα κυκλώµατα. 4. Μικτά κυκλώµατα Ι. 5. Μικτά κυκλώµατα ΙΙ. 6. Πρόβληµα ανοικτού τύπου σχετικό µε τις προηγούµενες δραστηριότητες. 2.2 Στόχοι και προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα Τα µαθησιακά αποτελέσµατα των εκπαιδευοµένων που εκφράζονται από τα έξι επίπεδα της αναθεωρηµένης ταξινοµίας µαθησιακών στόχων του Bloom γίνονται η βάση για την επιλογή και σχεδίαση των εργασιών, των στρατηγικών διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού υλικού. Δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στα επίπεδα εφαρµογή, ανάλυση, αξιολόγηση και δηµιουργία της αναθεωρηµένης ταξινοµίας Bloom που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη πρακτικής, αναλυτικής, κριτικής και δηµιουργικής σκέψης. Η ταξινοµία Bloom έχει αποδειχθεί κατάλληλη και για εποικοδοµιστικά περιβάλλοντα (Lee, 1999). Οι γενικοί εκπαιδευτικοί στόχοι είναι ότι οι µαθητές πρέπει να: διακρίνουν τις λειτουργικές διαφορές των κυκλωµάτων σειράς, παράλληλων και µικτών, κάνουν υποθέσεις, να προβλέπουν αποτελέσµατα και να εξάγουν συµπεράσµατα, χρησιµοποιούν την επαγωγική συλλογιστική για γενικεύσεις, εξοικειωθούν µε την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, κατανοούν ότι διαφορετικά ηλεκτρικά κυκλώµατα έχουν διαφορετικές ηλεκτρικές συµπεριφορές, παράγουν γνώση µέσω της σύγκρισης κυκλωµάτων, αξιολογούν αποτελέσµατα και να συζητούν τα ευρήµατά τους, αναδεικνύουν τα ενδιαφέροντά τους µέσω της διερεύνησης ηλεκτρικών κυκλωµάτων, της ανακάλυψης των εννοιών, νόµων και αρχών µέσω καθοδηγούµενων διερευνήσεων, προσοµοιώσεων και καθοδηγούµενης ανακάλυψης και να χρησιµοποιούν ότι ανακαλύπτουν για να επιλύουν προκλητικά προβλήµατα, κάνουν και να ελέγχουν υποθέσεις. Τα προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα είναι: Με την ολοκλήρωση του σεναρίου, οι µαθητές πρέπει να είναι ικανοί να: παράγουν γνώση (6.δηµιουργία) µέσω της σύγκρισης (4.ανάλυση) άγνωστων ηλεκτρικών κυκλωµάτων µε γνωστά κυκλώµατα, προβλέπουν (2.κατανόηση) και να εξηγούν (2.κατανόηση) τη λειτουργία των ηλεκτρικών κυκλωµάτων, σειράς, παράλληλης και µικτής συνδεσµολογίας,

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 ελέγχουν προβλέψεις-υποθέσεις (5.αξιολόγηση), διακρίνουν (2.κατανόηση) οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα σε δυο ηλεκτρικά κυκλώµατα, επαληθεύουν (5.αξιολόγηση) νόµους και αρχές µέσω του πειραµατισµού, ερµηνεύουν (3.εφαρµογή) δεδοµένα που συλλέγουν από πειράµατα και να καταλήγουν σε συµπεράσµατα (2.κατανόηση), υπολογίζουν (3.εφαρµογή) τα φυσικά µεγέθη ενός κυκλώµατος, συνδυάζουν, συνθέτουν (6.δηµιουργία) και να κατασκευάζουν (3.εφαρµογή) ηλεκτρικά κυκλώµατα, προτείνουν λύσεις και να τις αιτιολογούν (5.αξιολόγηση), συµµετέχουν αποτελεσµατικά (6.δηµιουργία) σε οµαδικές συζητήσεις και να διαπραγµατεύονται (6.δηµιουργία) τη λήψη αποφάσεων για την επίλυση προβληµάτων. 2.3 Βοήθεια και υποστήριξη Στους εκπαιδευόµενους θα: δίνονται έτοιµα τα απαραίτητα κυκλώµατα, που έχουν σχέση µε τις δραστηριότητες, µέσω του λογισµικού προσοµοίωσης ηλεκτρικών κυκλωµάτων, δίνονται τα φύλλα δραστηριοτήτων µέσω του λογισµικού, όπου θα υπάρχουν οι οδηγίες και οι διερευνητικές ερωτήσεις, δίνονται οι πίνακες καταχώρησης των δεδοµένων που θα συλλέγουν από τις µετρήσεις τους σε κυκλώµατα και κατάλληλη ανατροφοδότηση για αναστοχασµό σε περίπτωση λάθους, δίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας γραφικών παραστάσεων µέσω του λογισµικού και δυνατότητα σύγκρισής τους µε γνωστές γραφικές παραστάσεις για εξαγωγή συµπερασµάτων, δίνεται η δυνατότητα ελέγχου των συµπερασµάτων που καταλήγουν οι εκπαιδευόµενοι, δίνεται η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης µέσω αλληλεπιδραστικών τεστ και ανατροφοδότησης για αναστοχασµό. 2.4 Αναστοχασµός και ανατροφοδότηση Ανατροφοδότηση για αναστοχασµό θα λαµβάνουν οι µαθητές στις εξής περιπτώσεις: όταν καταχωρούν στους πίνακες τις µετρήσεις που πήραν από το λογισµικό προσοµοίωσης κυκλωµάτων, όταν ελέγχουν αν τα συµπεράσµατά τους είναι ίδια µε εκείνα της επιστηµονικής άποψης, όταν ελέγχουν υποθέσεις και καταλήγουν σε γενικεύσεις, όταν αυτοαξιολογούνται µέσω των τεστ αυτοαξιολόγησης.

7 Πρακτικά 5 th CIE Η ανατροφοδότηση δε θα δίνει τη σωστή απάντηση στους εκπαιδευόµενους, αλλά θα τους βοηθά να βρουν µόνοι τους τη σωστή απάντηση µέσω αναστοχασµού. 2.5 Αξιολόγηση Οι µαθητές θα αυτοαξιολογούνται µέσω των τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο σκοπός της αυτοαξιολόγησης είναι οι µαθητές να εντοπίσουν τις αδυναµίες τους και να προσπαθήσουν ξανά εκεί που δεν τα καταφέρνουν καλά. 2.6 Διανοµή Θα δοθούν στους µαθητές το λογισµικό CircuitMaker (student version) και το εκτελέσιµο αρχείο (δηµιουργηµένο στο Multimedia Builder) που περιέχει το αλληλεπιδραστικό σενάριο. 3. Παρουσίαση µιας δραστηριότητας του σεναρίου Τίτλος δραστηριότητας: Παράλληλα κυκλώµατα Εστίαση µαθήµατος: Ανακάλυψη νόµων, αρχών και σχέσεων µεταξύ των εννοιών των παράλληλων κυκλωµάτων. Σύνοψη µαθήµατος: Αυτή η δραστηριότητα ενθαρρύνει τους µαθητές να εξετάσουν δυο διαφορετικά κυκλώµατα (ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωµα και ένα παράλληλο κύκλωµα). Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες για να προβλέψουν τιµές των φυσικών µεγεθών και σχέσεις µεταξύ των φυσικών µεγεθών, καθώς και οµοιότητες ή διαφορές για να «ανακαλύψουν» αρχές και σχέσεις µεταξύ των εννοιών του νέου κυκλώµατος. Προαπαιτούµενες γνώσεις: Νόµος του Ωµ. Κυκλώµατα σειράς. Φύλλο εργασίας της δραστηριότητας 3 1. Να ανοίξετε το ΚYKL3 στο λογισµικό CircuitMaker (student version). 2. Να κάνετε προβλέψεις για τις τιµές των I1, VR1, I2, VR2, IR2, IR3, αν οι τιµές των τάσεων V1 και V2 είναι 10V. 3. Να µεταβάλετε την τιµή της τάσης των πηγών V1 και V2 από 0V έως 10V, να συµπληρώσετε τον πίνακα 3, και να απαντήσετε στις πιο κάτω διερευνητικές ερωτήσεις. ΣΗΜ: Οι µετρήσεις σας να γίνονται µε ακρίβεια χιλιοστού. Για παράδειγµα, το να γίνεται και το να γίνεται Οι τιµές να µετατρέπονται στο SI (V, A, Ω). Διερευνητικές ερωτήσεις α) Για την ίδια τάση των πηγών V1 και V2, των δυο κυκλωµάτων A και B, παρατηρείτε ίδια ρεύµατα (I1 και I2, αντίστοιχα); Αν ναι, τι συµπέρασµα µπορείτε να εξάγετε για την ολική (ή ισοδύναµη) αντίσταση του κυκλώµατος Β;

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 Αφού αποφασίσετε για την τιµή της ολικής αντίστασης του κυκλώµατος Β, µετά να εξετάσετε ποιος από τους παρακάτω τύπους υπολογίζει την ολική αντίσταση σε κυκλώµατα µε δυο παράλληλες αντιστάσεις. 1)Rολ=R2 * R3, 2)Rολ=R2 / R3, 3) 1/Rολ=(1/R2)-(1/R3), 4) 1/Rολ=(1/R2)+(1/R3) β) Για κάθε τιµή του ρεύµατος I2, πόσο είναι το άθροισµα των ρευµάτων IR2 (ρεύµα που διαρρέει την αντίσταση R2) και IR3 (ρεύµα που διαρρέει την αντίσταση R3); Τι συµπέρασµα µπορείτε να εξάγετε από τη σχέση µεταξύ των ρευµάτων I2, IR2 και IR3; γ) Να εξετάσετε τη σχέση µεταξύ των IR2*R2 και VR2-3, καθώς και µεταξύ των IR3*R3 και VR2-3. Τι συµπέρασµα µπορείτε να εξάγετε από αυτή τη σύγκριση; δ) Να ανοίξετε το ΚYKL 8 στο λογισµικό CircuitMaker (student version) και να επαναλάβετε τα βήµατα (α) έως (γ) για τρεις παράλληλα συνδεδεµένες αντιστάσεις. Ισχύουν οι σχέσεις Ι2=ΙR2+IR3+IR4 και 1/Rολ=(1/R2)+(1/R3)+(1/R4); ε) Να χρησιµοποιήστε επαγωγική συλλογιστική για να γενικεύσετε τη σχέση που συνδέει το ολικό ρεύµα I2 µε τα ρεύµατα που διαρρέουν τις παράλληλα συνδεδεµένες αντιστάσεις σε κυκλώµατα µε ν αντιστάσεις και τον γενικό τύπο που υπολογίζει την ολική αντίσταση του κυκλώµατος. στ) Να συζητήσετε για όλα τα παραπάνω και να καταγράψετε τυχόν διαφωνίες σας. Το σχήµα 1 δείχνει τη δραστηριότητα, όπως εµφανίζεται στο αλληλεπιδραστικό σενάριο. Το σχήµα 2 δείχνει τα υποστηρικτικά προσοµοιωµένα ηλεκτρικά κυκλώµατα, όπως σχεδιάστηκαν στο λογισµικό CircuitMaker (student version). Στο σχήµα 3 παρουσιάζεται ένα µήνυµα ανατροφοδότησης που λαµβάνουν οι εκπαιδευόµενοι κατά τον έλεγχο συµπερασµάτων. Το σχήµα 4 δείχνει µία άσκηση αυτοαξιολόγησης των µαθητών. 4. Αξιολόγηση του σεναρίου 4.1 Συµµετέχοντες Η αξιολόγηση έγινε στα πλαίσια του µαθήµατος «Παιδαγωγικές Εφαρµογές Η/Υ» του Γενικού Παιδαγωγικού Τµήµατος της ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΩΝ όπου δίδασκε ο συγγραφέας του άρθρου. Συµµετείχαν σε αυτή δεκαπέντε (15) σπουδαστές του τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων της ΑΣΠΑΙΤΕ. Ως κίνητρο δόθηκε µια µονάδα στον τελικό βαθµό του µαθήµατος. 4.2 Υλικό Ως εκπαιδευτικό υλικό χρησιµοποιήθηκε το αλληλεπιδραστικό σενάριο που σχεδιάστηκε στο λογισµικό Multimedia Builder (version 4.9.8). Επίσης, χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό CircuitMaker (student version) για την υποστήριξη των απαραίτητων προσοµοιωµένων ηλεκτρικών κυκλωµάτων.

9 Πρακτικά 5 th CIE Ερωτηµατολόγια Στους σπουδαστές δόθηκε το ερωτηµατολόγιο το οποίο αποτελείτο από δεκαεννιά (19) ερωτήσεις, όπου καθεµιά είχε πέντε διαβαθµίσεις της κλίµακας Likert, ως εξής: 1) Καθόλου, 2) Λίγο, 3) Αρκετά, 4) Πολύ, 5) Πάρα πολύ. Σχήµα 1. Η δραστηριότητα 3 στο αλληλεπιδραστικό σενάριο (α) KYKL3

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 (β) KYKL 8 Σχήµα 2. Υποστηρικτικά προσοµοιωµένα ηλεκτρικά κυκλώµατα Σχήµα 3. Έλεγχος συµπερασµάτων Σχήµα 4. Άσκηση αυτοαξιολόγησης

11 Πρακτικά 5 th CIE Πειραµατική διαδικασία Στους σπουδαστές έγινε η επίδειξη του αλληλεπιδραστικού σεναρίου, έγινε συζήτηση, δόθηκαν εξηγήσεις και µετά συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο. 4.5 Συλλογή δεδοµένων Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν από την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων που δόθηκαν στους σπουδαστές. 4.6 Ανάλυση των δεδοµένων και αποτελέσµατα Χρησιµοποιήθηκε η στατιστική µέθοδος υπολογισµού των µέσων όρων και των τυπικών αποκλίσεων όλων των δειγµάτων. Επίσης, έγινε οµαδοποίηση των µετρήσεων για κάθε ερώτηση σε δυο κατηγορίες, στην Ανεπαρκή σχεδίαση (οµαδοποίηση των Καθόλου και Λίγο) και στην Επαρκή σχεδίαση (Αρκετά, Πολύ και Πάρα πολύ) της συγκεκριµένης λειτουργίας ή στόχευσης του σεναρίου. Για τη σύγκριση των δυο κατηγοριών χρησιµοποιήθηκε η στατιστική µέθοδος χ 2. Η µηδενική υπόθεση (H 0 ) ήταν ότι τα ποσά των δυο κατηγοριών (Ανεπαρκής/Επαρκής σχεδίαση) ήταν ίσα (δεν είχαν καµιά σηµαντική στατιστική διαφορά). Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης. Πίνακας 1. Αξιολόγηση του αλληλεπιδραστικού σεναρίου Ερωτήσεις Το συγκεκριµένο διδακτικό σενάριο: Μ.Ο. Τυπική απόκλιση Υποστηρίζει τον αναστοχασµό 4,26 0, ,0001 Υποστηρίζει την αυτορρύθµιση 4,13 0, ,0001 Καλλιεργεί τη φυσική περιέργεια 4,06 0, ,0001 Προάγει τη βαθύτερη κατανόηση 4,53 0, ,0001 Προάγει δεξιότητες διερεύνησης 4,06 0,29 11,26 0,0008 Προάγει µεταγνωστικές δεξιότητες 3,66 0,26 8,06 0,0045 Βοηθάει στην ανακάλυψη της γνώσης 4,46 0, ,0001 Υποστηρίζει την επίλυση προβλήµατος 4,06 0, ,0001 Καλύπτει όλους τους ρυθµούς µάθησης 3,33 0,26 3,26 0,0707 Ενθαρρύνει τη συνεργασία των µαθητών 3,53 0,31 3,26 0,0707 Έχει µοντελοποιηµένη τη διαδικασία σκέψης 2,80 0,43 0,066 0,7962 Προάγει δεξιότητες παρατήρησης, σύγκρισης 4,33 0, ,0001 Οδηγεί στην αύξηση των κινήτρων του µαθητή x 2 4,33 0, ,0001 p

12 12 Conferrence on Informatics in Education 2013 Προάγει δεξιότητες εξαγωγής συµπερασµάτων 3,93 0,27 8,06 0,0045 Προάγει δεξιότητες χρήσης επαγωγικής συλλογιστικής Ενεργοποιεί τις εµπειρίες και την προϋπάρχουσα γνώση του µαθητή Προάγει δεξιότητες κριτικής και δηµιουργικής σκέψης 4,06 0,25 11,26 0,0008 4,00 0,26 8,06 0,0045 4,00 0,21 11,26 0,0008 Είναι εύχρηστο 4,20 0, ,0001 Είναι χρήσιµο 4,66 0, , Συµπεράσµατα Σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση που παρουσιάζεται στον πίνακα 1, η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται για όλες τις καταχωρήσεις του πίνακα (οι δυο κατηγορίες έχουν σηµαντική στατιστική διαφορά), εκτός των περιπτώσεων: (α) Καλύπτει όλους τους ρυθµούς µάθησης, (β) Ενθαρρύνει τη συνεργασία των µαθητών, και (γ) Έχει µοντελοποιηµένη τη διαδικασία σκέψης. Γενικά, η αξιολόγηση του αλληλεπιδραστικού σεναρίου έδειξε ότι επιτυγχάνει σε µεγάλο βαθµό τους στόχους του, αλλά πρέπει να βελτιωθεί όσον αφορά στις τρεις προηγούµενες περιπτώσεις. 5. Περίληψη Στην εργασία αυτή γίνεται µια αναφορά για τις δυσκολίες και τις εσφαλµένες αντιλήψεις των µαθητών που αντιµετωπίζουν κατά την εκµάθηση του ηλεκτρισµού. Υιοθετούνται οι απόψεις ερευνητών ότι οι προσοµοιώσεις µέσω διερευνητικών ερωτήσεων, καθώς και η ακολουθία πρόβλεψη-παρατήρηση-εξήγηση ίσως είναι µια λύση για την αντιµετώπιση και την αποµάκρυνση των εσφαλµένων αντιλήψεων. Το εκπαιδευτικό σενάριο επιτρέπει την αποσταθεροποίηση των εσφαλµένων αντιλήψεων των εκπαιδευοµένων και της εσφαλµένης συλλογιστικής. Επιπλέον, βοηθάει τους εκπαιδευόµενους να προοδεύσουν και να εγκαθιδρύσουν νέα γνώση. Τα σενάρια που χρησιµοποιούν προσοµοιώσεις µέσω διερευνητικών ερωτήσεων προωθούν και υποστηρίζουν τη µάθηση µέσω επίλυσης προβλήµατος, όπου οι µαθητές µπορούν να γίνουν δηµιουργικοί, να µαθαίνουν να συνδυάζουν γνώση από διαφορετικές θεµατικές περιοχές, να µπορούν να σκέπτονται κριτικά, αναλυτικά, συνθετικά, πρακτικά και να µαθαίνουν πώς να επιλύουν πραγµατικά προβλήµατα. Μέσω του παρουσιαζόµενου αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού σεναρίου δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να αλληλεπιδράσουν µε κάποιες προσοµοιώσεις, να κάνουν και να εξηγήσουν προβλέψεις, να ελέγξουν τα αποτελέσµατά τους, να εφαρµόσουν τις γνώσεις τους σε άλλα ευρύτερα πλαίσια και να επιλύσουν σύνθετα προβλήµατα του ηλεκτρισµού.

13 Πρακτικά 5 th CIE Αναφορές Abdullah, S. and Shariff, A. (2008). The effects of inquiry-based computer simulation with cooperative learning on scientific thinking and conceptual understanding of gas laws. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 4(4), Borges, AT., Guilbert, JK. (1999). Mental Models of Electricity, International Journal of Science Education, 21(1), Carroll M. J. (1999). Five Reasons for Scenario-based Design, Proceedings of the 32nd Hawaii International Conference on System Sciences, 3. Chi, M.T.H. (2008). Three types of conceptual change: Belief revision, mental model transformation, and categorical shift. In S. Vosniadou (ed.), Handbook of research on conceptual change (pp ). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Chomat, A., Desbeaux-Salviat, B., Larcher, C., and Saltiel, E. (1999). Conceptions, raisonnements communs ou familiers, (http://www.inrp.fr/lamap/pedagogie/ difficultes/ accueil.html) DiSessa, A. (2001). Changing Minds: Computers, Learning, and Literacy. Cambridge: MIT Press. Duit, R. & von Rhöneck, C. (1998). Learning and understanding key concepts of electricity. In A. Tiberghien, E.J. Jossem & J. Barajos (eds.) Connecting research in physics education with teacher education. Flynn, A. (2011). Active Learning Exercises for Teaching Second Level Electricity Addressing Basic Misconceptions. National Centre for Excellence in Mathematics and Science Teaching and Learning. Resource & Research Guides, 2(10). Hung, D. & Chen, D. (2002). Two kinds of scaffolding: The dialectical process within the authenticity-generalizability (A-G) continuum. Education Technology & Society, 5(4), Lee, V. S. (1999). Creating a Blueprint for the Constructivist Classroom. The National Teaching and Learning Forum, 8(4), 1-4.

14 14 Conferrence on Informatics in Education 2013 McDermott, L. & Shaffer, P. (1992). Research as a guide for curriculum development: An example from introductory electricity. American journal of physics, 60(11), Reif, F. & Scott, L.A. (1999). Teaching scientific thinking skills: Students and computers coaching each other. American Journal of Physics, 67, Ronen, M. & Eliahu, M. (2000). Simulation. A bridge between theory and reality: The case of electric circuits. Journal of computer assisted learning, 16(1), Stewart, Τ.Μ., & Brown, Μ.Ε. (2008). Developing interactive scenarios: The value of good planning, whiteboards and table-based schemas. Proceedings of ascilite Melbourne 2008 (pp ), Australia. Vygotsky, L. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, Mass: Harvard University Press. Wadsworth Publishing Company. Wang, T. & Andre, T. (1991). Conceptual change text versus traditional text and application questions versus no questions in learning about electricity. Contemporary educational psychology, 16, White, R., & Gunstone, R. F. (1992). Prediction-observation-explanation. In R. White & R. Gunstone (Eds.), Probing understanding (pp ). London, UK: The Falmer Press. Abstract This paper presents an interactive educational scenario for the teaching and learning of science and technology by using multimedia technology. This scenario aims at dealing with misconceptions, at the development of exploratory, critical and creative thinking, in common problem solving, in interpretation of collected data or observations in simulated real word contexts, as well as at the development of make-decision skills of learners. During the scenario, the group learners discover relations between the concepts by comparing a known with an unknown electric circuit or a graphic presentation with their graphic presentation which they design by the measurements they collect from simulated electrical circuits. Making use of inductive reasoning, they come in conclusions and generalizations. The scenario was evaluated by students of ASPAITE and, except others, it was considered as useful and usable. Keywords: Interactive educational scenarios, misconceptions, group problem solving, sociocultural constructivism.

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ «Προσπάθησε να κάνεις ένα τρίγωνο» Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου Ηµεροµηνία: Φλώρινα, 6-5-2014 Γνωστική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 1.1. Τίτλος: Ανάβοντας ένα λαμπάκι 1.2. Θεματική περιοχή: Ηλεκτρισμός 1.3. Σκοπός & Στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ: Εφαπτομένη οξείας γωνίας στη Β Γυμνασίου

ΣΕΝΑΡΙΟ: Εφαπτομένη οξείας γωνίας στη Β Γυμνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ: Εφαπτομένη οξείας γωνίας στη Β Γυμνασίου Συγγραφέας: Κοπατσάρη Γεωργία Ημερομηνία: Φλώρινα, 5-3-2014 Γνωστική περιοχή: Μαθηματικά (Γεωμετρία) Β Γυμνασίου Προτεινόμενο λογισμικό: Προτείνεται να

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΛΟΜΗΤΡΟΣ ΠΕ70 ΔΗΜ.ΣΧ.ΑΧΛΑΔΙΑΣ ΤΑΞΗ Ε ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΑΛΜΠΕΝΗΣ ΠΕ70 8ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΑΞΗ Ε ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ΠΕ70 ΔΗΜ.ΣΧ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΛΟΜΗΤΡΟΣ ΠΕ70 ΔΗΜ.ΣΧ.ΑΧΛΑΔΙΑΣ ΤΑΞΗ Ε ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΑΛΜΠΕΝΗΣ ΠΕ70 8ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΑΞΗ Ε ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ΠΕ70 ΔΗΜ.ΣΧ. ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ «Περίμετρος γεωμετρικών σχημάτων» 2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ 1. Τίτλος σεναρίου Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ Παρουσίαση του λογισμικού «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α» και προτάσεις διδακτικής αξιοποίησής του. 2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής Διδακτική της Πληροφορικής ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανδρέας Σ. Ανδρέου (Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Συντονιστής) Μάριος Μιλτιάδου, Μιχάλης Τορτούρης (ΕΜΕ Πληροφορικής) Νίκος Ζάγκουλος, Σωκράτης Μυλωνάς (Σύμβουλοι Πληροφορικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών μοντέλων.

των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών μοντέλων. Θεωρίες Μάθησης και ιδακτικές Στρατηγικές Εισαγωγή γή στις βασικές έννοιες 11/4/2011 Σκοπός του 3 ου μαθήματος Η συνοπτική παρουσίαση των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Ποιος έφαγε την τούρτα;» Αθήνα Μάρτιος 2008 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση Μαθηµατική Μοντελοποίηση Μοντελοποίηση Απαιτητική οικονοµία και αγορά εργασίας Σύνθετες και περίπλοκες προβληµατικές καταστάσεις Μαθηµατικές και τεχνολογικές δεξιότητες Επίλυση σύνθετων προβληµάτων Μαθηµατικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Παρατήρηση διδασκαλίας Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα Ο μάχιμος εκπαιδευτικός, αποτελεί, καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου Αθήνα, Φεβρουάριος 2008 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

στη διδασκαλία και τη μάθηση

στη διδασκαλία και τη μάθηση ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «Θ. ΚΑΣΤΑΝΟΣ» «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» Ενσωμάτωση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία και τη μάθηση Αλεξανδρούπολη 2010 Εκπαιδευτικό Λογισμικό Λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 7 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: Α) να ορίζουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS

BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS Effandi Zakaria and Norulpaziana Musiran The Social Sciences, 2010, Vol. 5, Issue 4: 346-351 Στόχος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα Προβληματισμού και Προτάσεων για τη Δευτεροβάθμια Τεχνική- Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διημερίδα Προβληματισμού και Προτάσεων για τη Δευτεροβάθμια Τεχνική- Επαγγελματική Εκπαίδευση Διημερίδα Προβληματισμού και Προτάσεων για τη Δευτεροβάθμια Τεχνική- Επαγγελματική Εκπαίδευση Τα αναλυτικά προγράμματα σε μια σύγχρονη και μαθητο-κεντρική τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση Εισηγητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΣΟΠΛΕΥΡΑ ΤΡΙΓΩΝΑ

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΣΟΠΛΕΥΡΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 13/11/2016 ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΣΟΠΛΕΥΡΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Θεωρίες μάθησης για τις ΤΠΕ Συμπεριφορισμός (behaviorism) Γνωστικές Γνωστικής Ψυχολογίας (cognitive psychology) Εποικοδομητισμός (constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανάλογα ποσά Ιδιότητες αναλόγων ποσών 2. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Άγγελος Γιαννούλας Κωνσταντίνος Ρεκούμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου

Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου Περίγραμμα Νοοκατασκευαστική θεώρηση της μάθησης Ιστορικό υπόβαθρο Top-down * bottom up Ομαδοσυνεργατική μάθηση Νοοκατασκευαστικές μέθοδοι στην

Διαβάστε περισσότερα

Γωνίες μεταξύ παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη ευθεία

Γωνίες μεταξύ παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη ευθεία Γωνίες μεταξύ παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη ευθεία Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά (ΔΕ) Δημιουργός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Κυπαρισσία Παπανικολάου Επ.Καθηγήτρια Γεν. Τµήµα Παιδαγωγικών Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ kpapanikolaou@aspete.gr Θέµατα l Διευρύνοντας τους ορίζοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PROJECT ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PROJECT ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PROJECT ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ Γιώργος Γρηγορόπουλος Δευτεροβάθμια εκπαίδευση & ΠΤΔΕ, Παν. Πατρών Βασιλική Σπηλιωτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα