ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008"

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ doctoral grants in Florence / European University Institute., San Domenico di Fiesole : European University Institute, A social and economic atlas of western China / compiled by Jin Fengjun, Qian Jinkai ; transl. Wang Pingxing., Beijing : China Intercontinental Press, Actes de Colloque regional europeen 1998 Strasbourg Germany, Tous concernes : l'effectivite de la protection des droits de l'homme 50 ans apres la Declaration universelle / Conseil de l'europe., Strasbourg : Conseil de l'europe, America versus Japan / edited by Thomas K. McCraw., Boston, Mass. : Harvard Business School Press, c Art Robert J, International Politics : enduring concepts and contemporary issues / Robert J. Art, Robert Jervis., 7η εκδ., Beijing : Peking University Press, Avery Martha 1951, The tea road : China and Russia meet across the steppe / Martha Avery., Beijing : China International Press, Bernard Michael, Τεχνολογία παραγωγής εντύπου / Michael Bernard, John Peacock, Charlote Berrie ; μετάφραση Γ. Χατήρης ; επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Βασίλης Καραγιάννης., 2η έκδ., [Αθήνα] : Ίων, Bertram James M, First act in China : the story of the Sian mutiny / James M. Bertram., [Beijing] : Foreign Languages Press, Black Sea economic cooperation : fifteen years of regional activity ( ) : views by foreign ministers and heads of BSEC institutions / editor Sergiu Celac., Athens : ICBSS, Brodkey Robert S, Φαινόμενα μεταφοράς : μία ενοποιημένη προσέγγιση, Τόμος Β' / Robert S. Brodkey and Harry C. Hershey; μετάφραση Λαβδάκης Ε. Κων/νος., Θεσσαλονίκη : Τζιόλα, Burke Peter, Ιστορία και κοινωνική θεωρία / Peter Burke ; μετ. Φώτης Τερζάκης ; επιμ. Κώστας Αθανασίου., Αθήνα : Νήσος, CarI,, Does it matter? : Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ως συγκριτικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα / Nicholas G. Carr ; απόδοση στα ελληνικά, επιστ. επιμ. Κ.Γ. Μαργαρίτης., Θεσ/νίκη : Παν/μιο Μακεδονίας, China - Australia / edited by the Information Office of the State Council of the People's Republic of China ; [editors, Zhu Zhang, Shu Hou]., [Beijing] : China Intercontinental Press, China : Ningxia Hui Autonomous Region, / Ningxia Huizu Zizhiqu (China). Information Office., [China] : China Intercontinental Press, China business / compiled by Ma Ke, Li Jun ; transl. Song Peiming, Zhu Youruo., [Beijing] : China Intercontinental Press, China questions & answers., Beijing : Foreign Languages Press, China, facts & figures 2007., Beijing : Foreign Languages Press, China-Britain / edited by the Information Office of the State Council of the People's Republic of China ; [editors, Tang Hewei, Chu Lizhong]., [Beijing] : China Intercontinental Press, China-Canada / edited by the Information Office of the State Council of the People's Republic of China ; [editors, Tang Hewei, Chu Lizhong]., [Beijing] : China Intercontinental Press, China-India / edited by the Information Office of the State Council of the People's Republic of China ; [editors, Tang Hewei, Chu Lizhong]., [Beijing] : China Intercontinental Press, 2004.

2 21. China-Pakistan / edited by the Information Office of the State Council of the People's Republic of China ; [editors, Tang Hewei, Chu Lizhong]., [Beijing] : China Intercontinental Press, China's imperial palaces., Beijing : China Travel & Tourism Press, China's Tibet : facts and figures 2006., Beijing : Foreign Language Press, Chinese women / ed. by Wu Ying ; transl. Yang Shuhui, Yang Yunqin., Shanghai : Shanghai Literature and Art Publishing House, CIM ολοκληρωμένη παραγωγή με υπολογιστές : με ασκήσεις στο CAD και στον προγραμματισμό NC / Dietmar Schmid...[κ.ά.] ; μετάφραση-απόδοση Μελέτης Βούλγαρης., Αθήνα : Ιων, Clashes and balances : the transition of the economy and society in rural China / Rural Development Institute, Chinese Academy of Social Sciences., Beijing : Foreign Language Press, Competition in global industries / edited by Michael E. Porter., Boston, Mass. : Harvard Business School Press, c Complaint No. 1/1998 : International Commission of Jurists against Portugal., Strasbourg : Council of Europe Pub., Conditions of employment in the European Social Charter., 2η εκδ., Strasbourg : Council of Europe Pub., Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European Social Charter : Committee of Independent Experts Conclusions XIII- 5., Strasbourg : Council of Europe Pub. ; Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European Social Charter : Committee of Independent Experts Conclusions XIII- 4., Strasbourg : Council of Europe Pub. ; Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European Social Charter : Committee of Independent Experts Addendum to Conclusions XIII-3 (Luxembourg's first report)., Strasbourg : Council of Europe Pub. ; Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European Social Charter : Sixth report on certain provisions of the Charter which have not been accepted / Committee of Independent Experts on the European Social Charter., Strasbourg : Council of Europe Pub., Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Conclusions XIV-1 / Committee of Independent Experts on the European Social Charter., Strasbourg : Council of Europe Pub., Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Conclusions XIV-2 / Committee of Independent Experts on the European Social Charter., Strasbourg : Council of Europe Pub., Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : / Committee of Independent Experts on the European Social Charter., Strasbourg : Council of Europe Pub., Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Conclusions IV 1975 / Committee of Independent 38. Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Conclusions VI 1979 / Committee of Independent 39. Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Conclusions V 1977 / Committee of Independent 40. Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Conclusions VII 1981 / Committee of Independent 41. Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Addendum to Conclusions IX / Committee of

3 Independent Experts on the European Social Charter., Strasbourg : Council of Europe Pub., Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Conclusions III 1973 / Committee of Independent 43. Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Conclusions IX-2 / Committee of Independent Experts on the European Social Charter., Strasbourg : Council of Europe Pub., Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Conclusions IX / Committee of Independent 45. Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Conclusions VIII 1984 / Committee of Independent 46. Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Conclusions I / Committee of Independent 47. Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Addendum to Conclusions VIII 1985 / Committee of Independent Experts on the European Social Charter., Strasbourg : Council of Europe Pub., Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Conclusions X-1 / Committee of Independent Experts on the European Social Charter., Strasbourg : Council of Europe Pub., Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Conclusions X-2 / Committee of Independent Experts on the European Social Charter., Strasbourg : Council of Europe Pub., Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, Conclusions II / Comite d' experts independants de la charte sociale europeenne., Strasbourg : Council of Europe Pub., Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, Conclusions II / Committee of Independent Experts on the European Social Charter., Strasbourg : Council of Europe Pub., Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Conclusions XI-2 / Committee of Independent Experts on the European Social Charter., Strasbourg : Council of Europe Pub., Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Conclusions XI-1 / Committee of Independent Experts on the European Social Charter., Strasbourg : Council of Europe Pub., Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Addendum to Conclusions XI-2 : Relating to the eleventh report of Ireland on the application of the European Social Charter / Committee of Independent Experts on the European Social Charter., Strasbourg : Council of Europe Pub., Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Third report on certain provisions of the charter which have not been accepted / Committee of Independent Experts on the European Social Charter., Strasbourg : Council of Europe Pub., Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Conclusions XΙΙI / Committee of Independent Experts on the European Social Charter., Strasbourg : Council of Europe Pub., Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Conclusions XΙΙI-3 / Committee of Independent Experts on the European Social Charter., Strasbourg : Council of Europe Pub., 1996.

4 58. Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Conclusions XΙI / Committee of Independent Experts on the European Social Charter., Strasbourg : Council of Europe Pub., Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Conclusions XΙI / Committee of Independent Experts on the European Social Charter., Strasbourg : Council of Europe Pub., Council of Europe Committee of Independent Experts on the European Social Charter, European social charter : Fourth report on certain provisions of the Charter which have not been accepted / European Committee of Socia Rights., Strasbourg : Council of Europe Pub., Council of Europe European social charter, European Social Charter : collected texts., 2η εκδ., Strasbourg : Council of Europe, Council of Europe European social charter, European Social Charter : collected texts., Strasbourg : Council of Europe, Crombie Alistair Cameron 1915, Από τον Αυγουστίνο στον Γαλιλαίο / A. C. Crombie ; μετ. Θεοδώρα Τσίρη, Ιορδάνης Αρζόγλου., 2η εκδ., Αθήνα : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Crook Isabel, Ten Mile Inn : mass movement in a Chinese village / Isabel and David Crook., Beijing : Foreign Languages Press, Dang Guoying, Agriculture, rural areas and farmers in China / Dang Guoying ; transl. Wang Pingxing., Beijing : China Intercontinental Press, Danielson Eric N, Shanghai and the Yangzi Delta / Eric N. Danielson., Singapore : Times editions, DeI,, Java προγραμματισμός / H.M. Deitel, P.J. Deitel ; μετ. Χρυσούλα Απ. Κουτρούμπα., 6η εκδ., Αθήνα : Μ. Γκιούρδας, Deng Rong, Deng Xiaoping and the cultural revolution : a daughter recalls the critical years / Deng Rong ; transl. Sidney Shapiro., Beijing : Foreign Languages Press, Du Feibao, Treasures of China / Du Feibao, Du Minglun., [Beijing] : China Travel & Tourism Press, Employment, vocational guidance and training in the European Social Charter., Strasbourg : Council of Europe Pub., Epstein Israel 1915, The people's war / Israel Epstein., Beijing : Foreign Languages Press, Equality between women and men in the European Social Charter., Strasbourg : Council of Europe Pub., European Commission for Democracy through Law, Federal and regional states in the perspective of European integration / European Commission for Democracy., Strasbourg : Council of Europe Pub., European Committee of Social Rights, European social charter : Conclusions XV-2 / European Committee of Socia rights., Strasbourg : Council of Europe Pub., European Committee of Social Rights, European social charter : Conclusions XV-1 / European Committee of Socia rights., Strasbourg : Council of Europe Pub., European Committee of Social Rights, European social charter : Seventh report on certain provisions of the Charter which have not been accepted / European Committee of Socia Rights., Strasbourg : Council of Europe Pub., General Affairs Office CPPCC National Committee, The Chinese people's political consultative conference / General Affairs Office of the CPPCC National Committee., Beijing : Foreign Languages Press, Giddens Anthony, Η μεταμόρφωση της οικειότητας : σεξουαλικότητα, αγάπη και ερωτισμός στις μοντέρνες κοινωνίες / Anthony Giddens ; μετ. Απόστολος Καλογιάννης ; επιμ. Μπετίνα Ντάβου., Αθήνα : Πολύτροπον, Godelier Maurice, Μαρξιστικοί ορίζοντες στην κοινωνική ανθρωπολογία / Maurice Godelier; επιμ., μετ. Θεόδωρος Παραδέλλης., Αθήνα : Gutenberg, 2005.

5 80. Guo wu yuan, Zhongguo -- Yingguo / Guo wu yuan,, [Beijing] : Wu zhou chuan bo chu ban she, Huang Zuan, Theory of stress on peace in chinese military strategy / Huang Zu'an., Beijing : Foreign Languages Press, Huffschmid Jorg, Πολιτική οικονομία των χρηματιστηριακών αγορών και εναλλακτικές στρατηγικές / Γιόρκ Χούφσμιντ ; πρόλογος Νίκος Κοτζιάς, μετάφραση από τα γερμανικά Γιώργος Παυλόπουλος., Αθήνα : Καστανιώτης Hui Yu, Fashion China : reading in China / Yu Hui; μετάφραση Ai Xianghua., [χ.τ.] : China International Press, Human rights record of the United States in 2003 / Information Office of the State Council of the People's Republic of China., [Beijing] : Information Office of the State Council of the People's Republic of China, Ideology and national competitiveness : an analysis of nine countries / edited by George C. Lodge and Ezra F. Vogel., Boston, Mass. : Harvard Business School Press, c Implementation of the European Social Charter survey by country : Information document of the secretariat of the European Social Charter /, Strasbourg : Council of Europe Publishing, Inche Darrel, Κατανεμημένες εφαρμογές και ηλεκτρονικό εμπόριο / Darrel Ince ; απόδοση στα ελληνικά Κ. Γ. Μαργαρίτης., Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Jia Xiaowei, Art in China / Jia Xiaowei ; transl. Yuan Kang., Beijing : China Intercontinental Press, Jiang Jinsong, The national people's congress of China / Jiang, Jinsong., Beijing : Foreign Languages Press, Jiang Zemin 1926, Jiang Zemin and Li Peng on Taiwan question / Jiang Zemin, Li Peng., Beijing : China Intercontinental Press, Kasteli Fourni epano & kato Fourni village Dories, Karidi., Fourni : Fourninet Association, Kay John Anderson, Η αλήθεια για τις αγορές : γιατί λίγες χώρες είναι πλούσιες και πολλές παραμένουν φτωχές / John Kay ; μετάφραση Θεόδωρος Γρηγορίου ; πρόλογοςεπιστημονική επιμέλεια Βασίλης Ράπανος., Αθήνα : Εκδόσεις Κριτική, Kleinberg Jon, Algorithm design / Jon Kleinberg, Eva Tardos., Boston : Pearson/Addison Wesley, Labour market and wage developments in 2006, with special focus on labour market adjustment in the euro area / European Commission. directorate-general for economics and financial affairs, Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Lasch Christopher, Η εξέγερση των ελίτ και η προδοσία της δημοκρατίας / Κρίστοφερ Λας ; μετ. Βασίλης Τομανάς., Θεσ/νίκη : Νησίδες. 96. Leach Donald P, Ψηφιακά ηλεκτρονικά / Donald P. Leach, Albert Paul Malvino ; επιμ. μετάφρασης Λεωνίδας Γαβριηλίδης., 5η εκδ., Θεσ/νίκη : Τζιόλα, LesI,, Global trends, regional consequences : wider strategic influences on the black sea / Ian O. Lesser., Athens : ICBSS, Levi Strauss Claude 1908, Μύθος και νόημα / Claude Levi-Strauss ; μετ. Βαγγέλης Αθανασόπουλος., [χ.τ.] : Καρδαμίτσα, LI Junru, The China dream / Li Junru, Beijing : Foreign Languages Press, Lindesay William, The Great Wall revisited : from the Jade Gate to Old Dragon's Head / William Lindesay., Beijing : China Intercontinental Press, Lindsay Michael 1909, The unknown war : North China / Michael Lindsay., [Beijing] : Foreign Languages Press, Liu Qingquan, The ABC of the basic law of the Hong Kong Special Administrative Region / Liu Qingquan., Beijing : China Intercontinental Press, Liu Ying, Natural wonders in China / Liu Ying ; transl. Zhou Xiaozheng., Beijing : China Intercontinental Press, Lou Qingxi, Ancient Chinese architecture / Lou Qingxi ; transl. Chen Ping., Beijing : Foreign Languages Press, 2002.

6 105. Lou Qingxi, The architectural art of ancient China / Lou Qingxi ; translator Li Zhurun., Beijing : China Intercontinental Press, Mankiw Gregory N, Μακροοικονομική Θεωρία / N. Gregory Mankiw ; μετάφραση Νικηφόρος Σταματάκης ; επιμέλεια Αλέξανδρος Ι. Πανεθυμιτάκης., 4η αναθ. έκδ., Αθήνα : Gutenberg, Mao Zedong , Mao Zedong on diplomacy / Mao Zedong., Beijing : Foreign Languages Press, McCI,, Θεμελιώδεις έννοιες της επεξεργασίας σημάτων / James H. McClellan, Ronald W. Schafer, Mark A. Yoder ; μετάφραση-επιμέλεια Εμμανουήλ Ζ. Ψαράκης., Πάτρα : Φιλομάθεια, Miller Katherine, Οργάνωση και επικοινωνία : προσεγγίσεις και διαδικασίες / Katherine Miller ; μετάφραση Μαρία Κωνσταντοπούλου., Αθήνα : Δίαυλος, Monet Dominique, Multimedia : μια ανάπτυξη για κατανόηση, μια μελέτη για στοχασμό / Dominique Monet ; μετ. Δέσποινα Μεταξά ; επιμ. Μιχάλης Βαζιργιάννης., Αθήνα : Τραυλός, Morin Edgar, Το καλοφτιαγμένο κεφάλι : ξανασκεφτόμαστε τη μεταρρύθμιση, μεταρρυθμίζουμε τη σκέψη / Εντγκάρ Μορέν ; μετ. από τα γαλλικά Δημήτρης Δημουλάς., Αθήνα : Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Nature reserves of he Tibet autonomous region / compiled by Information Office of People's Goverment of Tibet Autonomous Region., Beijing : China Intercontinental Press, Pappas Christine, Αναδομώντας τα κειμενικά είδη του σχολικού γραμματισμού : δεδομένα από τη συνεργασία με δασκάλους ερευνητές σε δημόσια σχολεία αστικών περιοχών / Christine C. Pappas, Liliana Barro Zecker ; επιμ. Τριανταφυλλιά Κωστούλη., Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο, Patterson David A, Οργάνωση και σχεδίαση υπολογιστών : η διασύνδεση υλικού και λογισμικού / David A. Patterson ; John L. Hennessy ; επιμ., μετ. Δημήτρης Γκιζόπουλος, Κώστας Μασσέλος., 3η αμερ. εκδ., ανατ., Αθήνα : Κλειδάριθμος, Pollitt Jerome Jordan 1934, Η τέχνη στην ελληνιστική εποχή / J.J. Pollitt ; μετάφραση Ανδρομάχη Γκαζή., 5η έκδ., Αθήνα : Παπαδήμα, Proceedings of the European regional colloquy 1998 Strasbourg Germany, In our hands : the effectiveness of human rights protection 50 years after the Universal Declaration : proceedings, European regional colloquy / organised by the Council of Europe as a contribution to the commemoration of the fiftieth anniversary of, Strasbourg : Council of Europe, Qiuju He, Enjoying every day in China : interviews with Wives of Ambassadors to China / He Qiuju., Beijing : China Intercontinental Press, Regulations of the Republic of China concerning rule over Tibet ( ) / compiled by China National Center for Tibetan Studies., [S.l.] : China Intercontinental Press, Roberts John, Energy cooperation among the BSEC member states : towards an energy strategy for the BSEC / John Roberts., Athens : ICBSS, Several issues arising during the retracking of the Chinese economy / ed. by Gao Shangquan, Chi Fulin., Beijing : Foreign Languages Press, Shan Deqi, Chinese vernacular dwelling / Shan Deqi ; transl. Wang Dehua., Beijing : Foreign Languages Press, Shen Honglei, International aid projects for poverty alleviation in China / Shen Honglei, Lei Xiangqing., Beijing : Foreign Languages Press, Shen Yiyao, A century of Chinese exclusion abroad / I-yao Shen ; transl. Shi Yi., Beijing : Foreign Languages Press, Smedley Agnes , Chinese destinies / Agnes Smedley., Beijing : Foreign Languages Press, SmiE M_. (_I._I,, Εισαγωγή στη θερμοδυναμική / J.M. Smith, H.C. Van Ness, M.M. Abbott ; μετ. Σοφία Κ. Πολυματίδου ; επιμ. Παναγιώτης Ε. Τσιακάρας., 5η εκδ., Θεσ/νίκη : Τζιόλα, Social protection in the European Social Charter., Strasbourg : Council of Europe Pub., 1999.

7 127. Stallings William, Ασύρματες επικοινωνίες και δίκτυα / William Stallings ;επιμέλεια μετάφρασης Στέφανος Κατσαβούνης., Αθήνα : Τζιόλας, Stiles Kendall W, Case histories in international politics / Kendall W. Stiles., Beijing : Peking University Press, Stribis Ioannis, Decision-making in the BSEC : a creative cartography of governance / Ioannis Stribis., Athens : ICBSS, Strong Anna Louise , The Chinese conquer China / Anna Louise Strong., Beijing : Foreign Languages Press, Sull Donald N Donald Norman, Made in China : what western managers can learn from trailblazing Chinese entrepreneurs / Donald N. Sull, Yong Wang., Boston : Harvard Business School Press, Sun Mingjing, Filming as war clouds loom in 1937 : 6,000 km with a cinecamera / Sun Mingjing ; transl. Sun Jianqiu., [Beijing] : Foreign Languages Press, Tan Song, Craftworks of China / Song Tan., Beijing : China Intercontinental Press, The China business handbook 2007., 10th ed., London : Alain Charles Pub., The international competitiveness of China's agricultural products / chief editor Weng Ming., Beijing : Foreign Language Press, The silent spikes : Chinese laborers and the construction of North American railroads / compiled and edited by Huang Annian, translated by Zhang Juguo., Beijing : China International Press, The vanished ancient Liangzhu Kingdom / ed. by Zhang Dongxia., Beijing : China Intercontinental Press, Tian Xueyuan, China's population and development / Tian Xueyuan and Zhou Liping ; translator Chen Gengtao., Beijing : China Intercontinental Press, Ting Chang, China always says "no" to narcotics / Ting Chang., Beijing : China Intercontinental Press, Unfolding the Black Sea economic cooperation : views from the region / Styopa Safaryan... [et. al], Athens : ICBSS, Wang Can, Ethnic groups in China / Wang Can ; translator Wang Pingxing., Beijing : China Intercontinental Press, Wang Qijun, Traditional Chinese residences / Wang Qijun., Beijing : Foreign Languages Press, Wang Xian, Creativity in China / Wang Xian ; transl. Song Peiming., [Beijing] : China Intercontinental Press, Wang Yifan, Brand in China / Wang Yifan ; translated by Pan Zhongming & Gao Jinan., Beijing : China Intercontinental Press, White papers of the Chinese government : ( ) / compiled by Information office of the State Council of the People's Republic of China., Beijing : Foreign Language Press, Wu Jianzhong 1956, The library of the 21st century : cultural China / Jianzhong Wu., San Francisco : Long River Press, Xia Jun, Living in China / Xia Jun, Yin Shan ; transl. Yu Fei, Quan Xiaoshu., Beijing : China Intercontinental Press, Yin Wenquan, China's road to development in a global perspective / Yin Wenquan., Beijing : Foreign Languages Press, Zhang Yingpin, The history and civilization of China / Zhang Ying-pin, Fan Wei., [S.l.] : [s.n.], Zhao Shijun, Networks in China / Zhao Shijun ; transl. by Nie Peng, Xu Weifeng., Beijing : China Intercontinental Press, Zhu Junzhen, The art of Chinese pavilions / Zhu Junzhen., [Beijing] : Foreign Languages Press, Zimmer Renate, Εγχειρίδιο Ψυχοκινητικής : Θεωρία και Πράξη της Ψυχοκινητικής Παρέμβασης / Renate Zimmer ; επιμέλεια Αντώνης Καμπάς ; μετάφραση Ισμήνη Θεοδώρου, Παναγιώτα Ξανθή., Αθήνα : Αθλότυπο, Zizek Slavoj, Το υψηλό αντικείμενο της ιδεολογίας / Slavoj Zizek ; πρόλογος Ερνέστο Λακλάου ; μετ. Βίκυ Ιακώβου ; επιμ. Γιάννης Σταυρακάκης., Αθήνα : Scripta, 2006.

8 154. Αδήλωτη απασχόληση και <νομιμοποίηση> των μεταναστών : η πρόκληση της μεταναστευτικής πολιτικής / επιμ. Απόστολος Καψάλης., Αθήνα : ΙΝΕ, Αθανασιάδης, Ανδρέας Γ., Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής και εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα / Ανδρέας Γ. Αθανασιάδης., 4η εκδ., Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Τζιόλα, Αθανασίου, Κυριάκος, Αγωγή υγείας / Κυριάκος Αθανασίου., Αθήνα : Γρηγόρη, Αθανασίου, Λεωνίδας, Μεθόδοι και τεχνικές έρευνας στις επιστήμες της αγωγής : ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις / Λεωνίδας Αθανασίου., 2η έκδοση βελτιωμένη., Ιωάννινα : Εφύρα, Αλεξανδρίδου, Ελίζα Δ., Δίκαιο εμπορικών εταιριών, τεύχος Α' : προσωπικές εταιρίες / Ελίζα Δ. Αλεξανδρίδου., 2η έκδ., Θεσσαλονίκη : Σάκκουλα, Αλεξιάδης, Στέργιος, 1939-, Ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική : κείμενα αντεγκληματικής πολιτικής / επιλογή σχολιασμός απόδοση Στεργίου Αλεξιάδη., 5η εκδ., Αθήνα : Σάκκουλα, Αλιπράντης, Χαράλαμπος Δ., Παίγνια και λήψη αποφάσεων / Χ.Δ. Αλιπράντης και S.K. Chakrabarti ; επιστ. υπεύθυνος έκδοσης Κωνσταντίνος Λασκαρίδης, επιμ. μετάφρασης Θεοφάνης Γραμμένος., Αθήνα : Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Ανάλυση πολυμεταβλητών δεδομένων για κοινωνικές επιστήμες / David J. Bartholomew...[et.al.] ; πρόλογος - επιμέλεια Ειρήνη Μουστάκη ; μετάφραση Χρίστος Αναστασιάδης., Αθήνα : Επίκεντρο, Αναπολιτάνος, Διονύσιος Α., Εισαγωγή στη φιλοσοφία των μαθηματικών / Διονύσιος Α. Αναπολιτάνος., 5η έκδ., Αθήνα : Νεφέλη, Ανωγιάτης-Πελέ, Δημήτρης., Η Κέρκυρα : μεταξύ φεουδαρχίας και αποικιοκρατίας / Δ. Ανωγιάτης - Pele, Ε. Πρόντζας., Θεσσαλονίκη : University Studio Press, Από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη : προβληματισμοί, τάσεις και προτάσεις / Γεωργία Λιαράκου, Ευγενία Φλογαίτη., Αθήνα : Νήσος, Αραχωβίτης, Ι.Λ., Απλές εφαρμογές των μαθηματικών στις επιστήμες της ζωής και της υγείας / Ι. Λ. Αραχωβίτη., Αθήνα : Συμμετρία, Αφράτη, Φώτω., Αλγόριθμοι : μέθοδοι σχεδίασης και ανάλυσης πολυπλοκότητας / Φώτω Αφράτη, Γιώργος Παπαγεωργίου., Αθήνα : Συμμετρία, Βαζακίδης, Αθανάσιος, Λογιστικό σχέδιο μηχανογράφηση λογιστηρίου / Βαζακίδης Αθανάσιος, Σταυρόπουλος Αντώνιος, Χατζής Αναστάσιος., Θεσσαλονίκη : [χ.τ.], Βενετσανοπούλου, Μάρω Γ., Η κρατική συμβολή στον τουρισμό εναλλακτικές μορφές τουρισμού : ιστορική εξέλιξη, θεσμικό πλαίσιο / Βενετσανοπούλου Γ. Μάρω., Αθήνα : Interbooks, Βενιέρης, Ιάκωβος Σ., Δίκτυα ευρείας ζώνης / Ιάκωβος Στ. Βενιέρης., 2η εκδ., Θεσ/νίκη : Τζιόλα, Βεργάδος, Ιωάννης Δ., 1937-, Εισαγωγή στα στοιχειώδη σωματία & την κοσμολογία / Ι.Δ. Βεργάδος, Η.Σ. Τριανταφυλλόπουλος., Αθήνα : Συμεών, Βερναρδάκης, Νίκος, Οικονομική της τεχνολογίας / Νίκος Βερναρδάκης., Αθήνα : Τυπωθήτω, Βλαχάβας, Ιωάννης Π., 1958-, Η γλώσσα προγραμματισμού Pascal / Ιωάννης Π. Βλαχάβας., Ανατύπωση 2005., Θεσσαλονίκη ; [Γαρταγάνη], Γδούτος, Εμμανουήλ Ε., 1948-, Αντοχή των υλικών / Εμμανουήλ Ε. Γδούτου., Αθήνα : Συμμετρία, Γδούτος, Εμμανουήλ Ε., 1948-, Στατική / Εμμανουήλ Ε. Γδούτου., Αθήνα : Συμμετρία, Γεωργαντάς, Ηλίας., Τοπικό κράτος και τοπικότητα : στα ίχνη δύο συζητήσεων / Ηλίας Γεωργαντάς., Αθήνα : Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, Γεωργογιάννης, Παντελής, 1946-, Θεωρίες της κοινωνικής ψυχολογίας / Παντελής Γεωργογιάννης., Αθήνα : Gutenberg, Γεωργόπουλος, Αλέξανδρος, Περιβαλλοντική εκπαίδευση : αρχές, φιλοσοφία, μεθοδολογία, παιχνίδια και ασκήσεις / Αλέξανδρος Γεωργόπουλος, Ελισάβετ Τσαλίκη., 7η ανατύπωση., Αθήνα : Gutenberg, 2006.

9 178. Γεωργόπουλος, Σπυρίδων Γ., Αρχές και μέθοδοι καταπολέμησης των ασθενειών των φυτών / Σ. Γ. Γεωργόπουλος, Β.Ν. Ζιώγας., Αθήνα : B. N. Ζιώγας, Γιαννόπουλος, Γεώργιος Α., Σχεδιασμός των μεταφορών : η διαδικασία πρόβλεψης των μελλοντικών αναγκών μετακινήσεων / Γεώργιος Α. Γιαννόπουλος., Θεσσαλονίκη : Παρατηρητής, Γιαννόπουλος, Γεώργιος Α., Σχεδιασμός των μεταφορών και κυκλοφοριακή τεχνική, Τόμος 2 / Γ.Α.Γιαννόπουλος., 2η εκδ., [χ.τ.] : Επίκεντρο, [1980] Γιάτσης, Σωτήρης Γ., Ιστορική επισκόπηση της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στον ελληνικό κόσμο : στοιχεία για τον υπόλοιπο κόσμο / Σωτήρης Γ. Γιάτσης., 2η εκδ. βελτιωμένη., Θεσσαλονίκη : Χριστοδουλίδης, Γκίκας, Γρηγόριος., Τριτοβάθμια εκπαίδευση και περιφερειακή ανάπτυξη : οι κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές επιπτώσεις ενός περιφερειακού τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην ανάπτυξη : η περίπτωση του Τ.Ε.Ι Ηπείρου / Γρηγόριος Ι. Γκίκας, Αθήνα : Σμπίλιας, Γκιολές, Νικόλαος., Παλαιοχριστιανική τέχνη μνημειακή ζωγραφική (π ) / Γκιολές Νικόλαος., Αθήνα : Μαυρομμάτη, Γκοτοβός, Αθανάσιος Ε., 1951-, Η λογική του υπαρκτού σχολείου / Αθανάσιος Ε. Γκοτοβός, Αθήνα : Gutenberg, Γκότσης, Χαράλαμπος., Τεχνολογικές εφαρμογές στη λειτουργία των τραπεζών / Χαράλαμπος Γκότσης., Αθήνα : Σταμούλης, [2004] Δαμιανού, Χαράλαμπος Χαρ., 1947-, Εισαγωγή στη στατιστική : Μέρος 1ο / Χαράλαμπος Δαμιανού, Μάρκος Κούτρας., Αθήνα : Συμμετρία, Δάσιος, Γεώργιος, Μερικές διαφορικές εξισώσεις / Γ. Δάσιος, Κ. Κυριάκη., Αθήνα : [χ.ο.], Δημητράτος, Παύλος., Η ελληνική επιχείρηση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης : ευκαιρίες και προκλήσεις / Παύλος Δημητράτος., Αθήνα : Ι. Σιδέρης, Διαδίκτυο & επικοινωνίες : βιβλίο μαθητή / υπεύθ. συγγραφικής ομάδας Δούρβας Ιωάννης., Αθήνα : Γκιούρδας Διακλαδικές σχέσεις της ελληνικής οικονομίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο / Ακαδημία Αθηνών., Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, Δούλγερη, Ζωή., Ρομποτική : κινηματική, δυναμική και έλεγχος αρθρωτών βραχιόνων / Ζωή Δούλγερη., [χ.τ.]: Κριτική, Δρανδάκης, Εμμανουήλ., Μικροοικονομική θεωρία : γενική οικονομική ισορροπία / Ε. Δρανδάκης, Γ. Μπήτρος, Ν. Μπαλτάς., 2η εκδ., Αθήνα : Μπένου, Επιστημονικη διημεριδα της Ενωσης Ελληνων Δικονομολογων 1999 Αθηνα Ελλαδα, Η σύγχρονη δυναμική των ασφαλιστικών μέτρων : πρακτικά επιστημονικής διημερίδας 2-3 Απριλίου 1999 / Δημήτρης Σκούρτης., Αθήνα : Νομική βιβλιοθήκη, Ευρώπη και εκπαίδευση : τάσεις και προοπτικές / επιμέλεια Π. Καλογιαννάκη - Β. Μακράκης., 3η έκδ., Αθήνα : Γρηγόρη, Ευστρατόγλου, Κλέαρχος Β., Χρηματοδότηση και ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων : η διεθνής εμπειρία και η περίπτωση της Ελλάδος / Κλέαρχου Β. Ευστρατόγλου., Αθήνα : Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Ζαβλανός, Μύρων Μ., Η ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα / Μύρων Μ. Ζαβλανός., Αθήνα : Σταμούλης, Ζιάκας, Θεόδωρος Ί., Πέρα από το άτομο : το αίνιγμα της ελληνικής ταυτότητας, γενική εισαγωγή / Θεόδωρος Ί. Ζιάκας., Αθήνα : Αρμός, Η ελληνοβουλγαρική κρίση του : ο πόλεμος της ζωοκλοπής / Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης., Αθήνα : Γόρδιος, Θωμαδάκης, Σταύρος., Οικονομική των επιχερήσεων / Σταύρος Β. Θωμαδάκης, Παναγιώτης Δ. Αλεξάκης., Αθήνα : Σταμούλης, Ιωάννου, Γιώργος, Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων : Eφαρμογή στο Microsoft Business Solutions Navision / Γιώργος Ιωάννου., Αθήνα : Αθ. Σταμούλης, Κακάτσιος, Ξενοφών Κ., Μετάδοση θερμότητας : για τους φοιτητές του πολυτεχνίου και τους μηχανικούς της πράξης / Ξενοφών Κ. Κακάτσιος., Αθήνα : Κλειδάριθμος, 2004.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 1. Anthony Robert Newton 1916, The management control function / by Robert N. Anthony., Boston,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Συλλογή: MAIN COLLECTION / ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 1. Acemoglu Daron, Economic origins of dictatorship and democracy / Daron Acemoglu, James A.

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Σεπτέµβριος εκέµβριος 2007

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Σεπτέµβριος εκέµβριος 2007 38 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Σεπτέµβριος εκέµβριος 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό όγδοο βιβλιογραφικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 1. Abedin Zainul Hazrat, Διακήρυξη των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του ανθρώπου / Χαζράτ Ζεϊνέλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ Επιστήμη των Υπολογιστών Computer Science 1. 003 BRI ΜΤΦ, Briggs John 1945, Ο ταραγμένος καθρέφτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 1. Alexandrova Arbatova Nadia, Regional co-operation in the Black Sea area in the context of

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Παράρτημα Πρέβεζας. Βιβλιογραφικό Δελτίο. Νέα αποκτήματα της Βιβλιοθήκης. Μάϊος 2011

Βιβλιοθήκη. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Παράρτημα Πρέβεζας. Βιβλιογραφικό Δελτίο. Νέα αποκτήματα της Βιβλιοθήκης. Μάϊος 2011 Βιβλιοθήκη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Παράρτημα Πρέβεζας Βιβλιογραφικό Δελτίο 1 Νέα αποκτήματα της Βιβλιοθήκης Μάϊος 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Πρέβεζας του ΤΕΙ Ηπείρου εκδίδει το παρών βιβλιογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Επιστήµη των Υπολογιστών Computer Science 1. 001.642 4 ΠΑ, Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης-Χρήστος., οµηµένος Προγραµµατισµός :

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία που έχει αγοράσει το ΕΚΕΠ μέσω του έργου «Ανάπτυξη του ΕΚΕΠ» - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία που έχει αγοράσει το ΕΚΕΠ μέσω του έργου «Ανάπτυξη του ΕΚΕΠ» - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία που έχει αγοράσει το ΕΚΕΠ μέσω του έργου «Ανάπτυξη του ΕΚΕΠ» - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Συμβουλευτική : θεωρία και πρακτική / [Χρυσ. Κοσμίδου - Hardy και Αθ. Γαλανουδάκη - Ράπτη]. Μέρος Α Συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 330 A / 03934 THE UNITED NATIONS AND ECONOMIC AND SOCIAL CO-OPERATION. -- 1. -- WASHINGTON ; D.C. : THE BROOKING INSTITUTION, 1958. -- ΣΕΛ. 1215, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Μάϊος Σεπτέµβριος 2005

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Μάϊος Σεπτέµβριος 2005 31 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Μάϊος Σεπτέµβριος 2005 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό πρώτο βιβλιογραφικό της δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος - Απρίλιος 2008

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος - Απρίλιος 2008 39 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος - Απρίλιος 2008 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό ένατο βιβλιογραφικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 Έρευνα Research 1. 001.42 ΔΗΜ, Δημητρόπουλος, Ευστάθιος Γ., 1944-, Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας : ένα συστημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9.01 ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔEΛTIO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΣ LIBRARY NEWSLETTER IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΠEIPAIAΣ / PIRAEUS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Έρευνα Research 1. 001.433 ΠΡΟ, Προδρομίδης, Πρόδρομος Ι., Η τέχνη της έρευνας / Πρ. Ι. Προδρομίδης, Αθήναι : [χ.ο.], 2005 Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006, 2007-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006, 2007-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ) 3 Μάιος - Αύγουστος 2001 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Μάιος Αύγουστος 2001 Επιστήμη των Υπολογιστών Computers

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δημοσιεύονται σε νομικά περιοδικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΣΔΔΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΣΔΔΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΣΔΔΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Ηλίας Κικίλιας Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Σπουδές 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεόδωρος Παπαηλίας Ιανουάριος 2008 Σπουδών, Τίτλων, Επιστηµονικών Δηµοσιεύσεων, Ανακοινώσεων Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών Θεόδωρος Παπαηλίας του Μιχαήλ Ταχ.Δ/νση: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΆ Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./ Τ.Α.Κ. (ΑΠΟ 19/02/2014 ΕΩΣ 07/04/2014)

ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./ Τ.Α.Κ. (ΑΠΟ 19/02/2014 ΕΩΣ 07/04/2014) ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./ Τ.Α.Κ. (ΑΠΟ 19/02/2014 ΕΩΣ 07/04/2014) 1. NDT in antiquity and nowadays skills applications innovations (3rd : 2003 : Chania, Crete, Greece) : International

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./ Τ.Α.Κ. (ΑΠΟ 07/04/2014 ΕΩΣ 19/06/2014)

ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./ Τ.Α.Κ. (ΑΠΟ 07/04/2014 ΕΩΣ 19/06/2014) ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./ Τ.Α.Κ. (ΑΠΟ 07/04/2014 ΕΩΣ 19/06/2014) 1. Οδηγός Ηρακλείου Κρήτης : τουριστικός, ιστορικός, τεχνικός, επαγγελματικός / Αντώνη και Πόπης Λουκάκη, εκδ. Καραχάλιος

Διαβάστε περισσότερα