1. Πληροφορίες για την σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της 2 Εταιρείας 2. Πληροφορίες για την ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Πληροφορίες για την σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της 2 Εταιρείας 2. Πληροφορίες για την ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α."

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Πληροφορίες για την σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της 2 Εταιρείας 2. Πληροφορίες για την ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε Γενικές Πληροφορίες Σηµαντικές διακρίσεις Αντικείµενο Εργασιών Βιοµηχανικά Σήµατα 9 3. Πληροφορίες άρθρου 10 Ν. 3401/ ιαθεσιµότητα Οικονοµικών Καταστάσεων Παράρτηµα Έκθεση ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσης ηµοσιευµένα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 8 της απόφασης 5/204/ και το άρθρο 1 της απόφασης 7/372/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σκοπό έχει τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρείας µε την επωνυµία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε και διακριτικό τίτλο Chateau Julia (εφεξής η Εταιρεία ) από τους επενδυτές και από τους συµβούλους τους επί των επενδύσεων. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της εταιρείας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Αδριανή ράµας, ράµα Τ.Κ , υπεύθυνος ο κος Χαρίτων Μαρονικολάκης και η κα έσποινα Γιαηλίδου, τηλ , FAX: , Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.το περιεχόµενο του Ετήσιου ελτίου καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την 5/204/ και 7/372/ αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι : Κων/νος Λαζαρίδης, Πρόεδρος.Σ. και ιευθύνων Σύµβουλος, κάτοικος ράµας (ΒΙΠΕ Ν. ράµας), τηλ , FAΧ: Γεώργιος Ζάχαρης, ιευθύνων Σύµβουλος, κάτοικος Καβάλας, Ειρήνης Αθηναίας 22,τηλ , FAX: Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι : Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή και παρουσιάζονται όπως ήταν διαµορφωµένα µέχρι την 31/12/2006, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο παρών Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Τον έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων της της Εταιρείας, διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Κων/νος Μακρίδης Α.Μ. ΣΟΕΛ της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ, Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ Το Ετήσιο ελτίο καθώς επίσης και οι ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2006, τα πιστοποιητικά ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η Έκθεση του ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, όσον αφορά την διαχειριστική χρήση 2006 έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

4 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 2.1 Γενικές Πληροφορίες Η ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. µε το διακριτικό τίτλο Chateau Julia ιδρύθηκε το 1992 (Φ.Ε.Κ. 717/ ) από τον κ. Κωνσταντίνο Λαζαρίδη. Η έδρα και τα κεντρικά της γραφεία είναι στην Αδριανή ράµας. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού, ο σκοπός της εταιρείας είναι ο εξής : α) η παραγωγή και εµφιάλωση κρασιών β) η εµπορία εµφιαλωµένων ή µη παντός είδους οινοπνευµατωδών ποτών και η ανάληψη αντιπροσωπειών οινοπνευµατωδών ποτών γ) η δηµιουργία και καλλιέργεια αµπελώνων δ) η συµµετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς ε) η παραγωγή και εµφιάλωση µε απόσταξη οινοπνευµατωδών ποτών και αποστάξεις φρούτων στ) η εισαγωγή και εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού αµπέλου ζ) η παραγωγή και εµφιάλωση ξιδιού η) η υποδοχή, ξενάγηση και σίτιση επισκεπτών θ) η εκµίσθωση χώρων για την διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων ι) Η διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων και ια) Η εκµετάλλευση του εστιατορίου. 2.2 Σηµαντικές διακρίσεις Η ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε, στα πλαίσια της πολιτικής προώθησης των προϊόντων της, συµµετέχει σε όλες τις σηµαντικές ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις του κλάδου όπως ΕΤΡΟΠ στην Θεσσαλονίκη, ΟΙΝΟΡΑΜΑ στην Αθήνα, ΟΙΝΟΤΕΛΙΑ στην Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ηράκλειο, PROWEIN Ντυσελντορφ, ODDBINS WINE FAIR Λονδίνο καθώς και σε µεγάλο αριθµό ROAD SHOWS στο εξωτερικό. Στις εκθέσεις αυτές αλλά και στους πλέον έγκυρους διαγωνισµούς κρασιών η ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. έχει αποσπάσει άνω των 500 διακρίσεων. Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει µερικά από τα σηµαντικότερα βραβεία και διακρίσεις της Εταιρείας από το 2002 και µετά: ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΚΡΙΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αµέθυστος Λευκός Χρυσό Μετάλλιο China Wine and Spirit Competition Σαγκάη Αµέθυστος Λευκός Χρυσό Μετάλλιο Mundus Vini Γερµανία Αµέθυστος Λευκός Αργυρό Μετάλλιο Concours Mondial Βρυξέλες Αµέθυστος Λευκός Αργυρό Μετάλλιο ιεθνής ιαγωνισµός Οίνου ΕΤΡΟΠ Θεσσαλονίκη Αµέθυστος Λευκός Αργυρό Μετάλλιο ιεθνής ιαγωνισµός Οίνου Θεσσαλονίκη Αµέθυστος Λευκός Αργυρό Μετάλλιο International Wine Challenge 2005 Αµέθυστος Λευκός Χρυσό Μετάλλιο Concours Mondial Βρυξέλες Αµέθυστος Λευκός Αργυρό Μετάλλιο International Wine Competition of Thessaloniki 2006 Αµέθυστος Λευκός Αργυρό Μετάλλιο Decander World Wine Awards (UK) 2006 Αµέθυστος Ροζέ Αργυρό Μετάλλιο Challenge International Du Vin Μπορντό, Γαλλία Αµέθυστος Ροζέ Αργυρό Μετάλλιο Mundus Vini- Γερµανία 2002 Αµέθυστος Ροζέ Αργυρό Μετάλλιο International Wine Challenge 2002 Αµέθυστος Ροζέ Αργυρό Μετάλλιο Mundus Vini- Γερµανία 2005 Αµέθυστος Ροζέ Αργυρό Μετάλλιο Concours Mondial Βρυξέλες Αµέθυστος Ροζέ Αργυρό Μετάλλιο Le Mondial du Rose France 2006 Aµέθυστος Ερυθρός Αργυρό µετάλλιο Mundus Vini- Γερµανία 2002 Aµέθυστος Ερυθρός Αργυρό µετάλλιο Vinopres 2004 Aµέθυστος Ερυθρός Χρυσό Μετάλλιο International Wine Challenge 2005 Aµέθυστος Ερυθρός Χρυσό Μετάλλιο ιεθνής ιαγωνισµός Οίνου Θεσσαλονίκη Aµέθυστος Ερυθρός Αργυρό Μετάλλιο Challenge International Du Vin Μπορντό, Γαλλία Aµέθυστος Ερυθρός Αργυρό Μετάλλιο Decanter Αγγλία Aµέθυστος Ερυθρός Αργυρό Μετάλλιο International Wine & Spirit 2005 Aµέθυστος Ερυθρός Αργυρό Μετάλλιο International Wine Competition of Thessaloniki 2006 Αµέθυστος Fume Αργυρό Μετάλλιο Selections Mondial Μόντρεαλ Αµέθυστος Fume Αργυρό Μετάλλιο Challenge International Du Vin Μπορντό, Γαλλία Αµέθυστος Fume Αργυρό Μετάλλιο Challenge International Du Vin Μπορντό, Γαλλία Αµέθυστος Fume Αργυρό Μετάλλιο Mundus Vini- Γερµανία 2005 Αµέθυστος Cava Αργυρό Μετάλλιο Japan Wine Challenge Τόκιο Αµέθυστος Cava Αργυρό Μετάλλιο Mundus Vini- Γερµανία 2002 Αµέθυστος Cava Αργυρό Μετάλλιο Challenge International Du Vin Μπορντό, Γαλλία Αµέθυστος Cava Χρυσό Μετάλλιο ιεθνής ιαγωνισµός Οίνου ΕΤΡΟΠ Θεσσαλονίκη Αµέθυστος Cava Χρυσό Μετάλλιο China Wine and Spirit Competition 2003 Αµέθυστος Cava Χρυσό Μετάλλιο Challenge International Du Vin Μπορντό, Γαλλία ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

6 Αµέθυστος Cava Χρυσό Μετάλλιο ιεθνής ιαγωνισµός Οίνου Θεσσαλονίκη Αµέθυστος Cava Χρυσό Μετάλλιο ιεθνής ιαγωνισµός Οίνου Θεσσαλονίκη Αµέθυστος Cava Αργυρό Μετάλλιο Mundus Vini- Γερµανία 2005 Αµέθυστος Cava Αργυρό Μετάλλιο International Wine Competition of Thessaloniki 2006 Αµέθυστος Cava Χρυσό Μετάλλιο Vinalies International France Πύργος Ιουλία Chardonnay Πύργος Ιουλία Chardonnay Πύργος Ιουλία Chardonnay Πύργος Ιουλία Chardonnay Πύργος Ιουλία Chardonnay Πύργος Ιουλία Chardonnay Πύργος Ιουλία Chardonnay Πύργος Ιουλία Chardonnay Πύργος Ιουλία Chardonnay Πύργος Ιουλία Chardonnay Μεγάλο Χρυσό Μετάλλιο Vinitaly Βερόνα, Ιταλία 2002 Αργυρό Μετάλλιο Concours Mondial Βρυξέλες 2002 Αργυρό Μετάλλιο Mundus Vini- Γερµανία 2002 Αργυρό Μετάλλιο Challenge International Du Vin Μπορντό, Γαλλία 2002 Αργυρό Μετάλλιο Chardonnay Du Monde 2003 Αργυρό Μετάλλιο ιεθνής ιαγωνισµός Οίνου Θεσσαλονίκη Αργυρό Μετάλλιο ιεθνής ιαγωνισµός Οίνου Θεσσαλονίκη Αργυρό Μετάλλιο Mundus Vini- Γερµανία 2005 Αργυρό Μετάλλιο Chardonnay Du Monde France Αργυρό Μετάλλιο Vinalies International 2006 France Πύργος Ιουλία Ασύρτικο Χρυσό Μετάλλιο ιεθνής ιαγωνισµός Οίνου Θεσσαλονίκη Πύργος Ιουλία Ασύρτικο Χρυσό Μετάλλιο Vinopres 2004 Πύργος Ιουλία Ασύρτικο Χρυσό Μετάλλιο Mundus Vini- Γερµανία Πύργος Ιουλία Ασύρτικο Αργυρό Μετάλλιο ιεθνής ιαγωνισµός Οίνου 2005 Θεσσαλονίκη Πύργος Ιουλία Ασύρτικο Αργυρό Μετάλλιο Decander World Wine Awards (UK) 2006 Chateau Julia Chardonnay ρυός Chateau Julia Chardonnay ρυός Chateau Julia Chardonnay ρυός Chateau Julia Chardonnay ρυός Chateau Julia Chardonnay ρυός Chateau Julia Chardonnay ρυός Chateau Julia Chardonnay ρυός Χρυσό Μετάλλιο Concours Mondial Βρυξέλες 2002 Αργυρό Μετάλλιο Mundus Vini- Γερµανία Αργυρό Μετάλλιο Chardonnay Du Monde Σαντρέ, Γαλλία 2002 Αργυρό Μετάλλιο Chardonnay Du Monde Σαντρέ, Γαλλία 2004 Αργυρό Μετάλλιο Chardonnay Du Monde Σαντρέ, Γαλλία 2005 Χρυσό Μετάλλιο Concours Mondial Βρυξέλες 2006 Αργυρό Μετάλλιο Challenge International du Vin France Chateau Julia Semmilion Αργυρό Μετάλλιο Challenge International du Vin 2003 Blaye-Bourg, Bordeaux Chateau Julia Semmilion Αργυρό Μετάλλιο ιεθνής ιαγωνισµός Οίνου 2005 Θεσσαλονίκη Chateau Julia Semmilion Αργυρό Μετάλλιο Concours Mondial Βρυξέλες 2006 Chateau Julia Semmilion Αργυρό Μετάλλιο International Wine Challenge (UK) 2006 Chateau Julia Semmilion Αργυρό Μετάλλιο Challenge International du Vin France ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

7 Chateau Julia Merlot Χρυσό Μετάλλιο Concours Mondial 2001 Βρυξέλες Chateau Julia Merlot Χρυσό Μετάλλιο Citadelles du vin Bourg sur Gironde 2002 Chateau Julia Merlot Χρυσό Μετάλλιο China Wine and Spirit Competition 2003 Chateau Julia Merlot Αργυρό Μετάλλιο Mundus Vini- Γερµανία 2002 Chateau Julia Merlot Αργυρό Μετάλλιο China Wine and Spirit Competition Σαγκάη Chateau Julia Merlot Αργυρό Μετάλλιο Vinopres 2004 Chateau Julia Merlot Μεγάλο Χρυσό Μετάλλιο ιεθνής ιαγωνισµός Οίνου 2005 Θεσσαλονίκη Chateau Julia Merlot Χρυσό Μετάλλιο International Wine Competition of Thessaloniki 2006 Domaine Costa Lazaridi Syrah Domaine Costa Lazaridi Syrah Αργυρό Μετάλλιο ιεθνής ιαγωνισµός Οίνου 2005 Θεσσαλονίκη Αργυρό Μετάλλιο Vinalies International Γαλλία Oenodea White Αργυρό Μετάλλιο Concours Mondial Βρυξέλες Domaine Costa Lazaridi Viognier Αργυρό Μετάλλιο International Wine Competition of Thessaloniki 2006 Τσίπουρο Ηδωνικό Χρυσό Μετάλλιο Citadelles du vin Bourg sur Gironde 2002 Τσίπουρο Ηδωνικό Χρυσό Μετάλλιο China Wine and Spirit Competition 2003 Τσίπουρο Ηδωνικό (Anise) Τσίπουρο Ηδωνικό (Anise) Χρυσό Μετάλλιο Citadelles du vin 2003 Χρυσό Μετάλλιο China Wine and Spirit Competition 2003 Τσίπουρο Ηδωνικό Αργυρό Μετάλλιο China Wine and Spirit Competition Σαγκάη Τσίπουρο Ηδωνικό Αργυρό Μετάλλιο Vinopres 2004 Τσίπουρο Ηδωνικό Αργυρό Μετάλλιο Bruxells Spirits Awards 2005 Τσίπουρο Ηδωνικό (Anise) Τσίπουρο Ηδωνικό (Anise) Τσίπουρο Ηδωνικό (Anise) Αργυρό Μετάλλιο China Wine and Spirit Competition Σαγκάη Χρυσό Μετάλλιο Vinopres 2004 Αργυρό Μετάλλιο International Wine & Spirit 2005 Τσίπουρο Ηδωνικό Αργυρό Μετάλλιο Destillata Austria Τσίπουρο Ηδωνικό (Anise) Methexis Απόσταγµα Σταφυλής Μοσχάτο Methexis Απόσταγµα Σταφυλής Μοσχάτο Methexis Απόσταγµα Σταφυλής Μοσχάτο Methexis Απόσταγµα Σταφυλής Μοσχάτο Methexis Απόσταγµα Σταφυλής Μοσχάτο Methexis Απόσταγµα Σταφυλής Μοσχάτο Methexis Απόσταγµα Σταφυλής Μοσχάτο Methexis Απόσταγµα Σταφυλής Cabernet Sauvignon Αργυρό Μετάλλιο Destillata Austria Χρυσό Μετάλλιο China Wine and Spirit Competition 2003 Αργυρό Μετάλλιο Challenge International Du Vin Μπορντό, Γαλλία Αργυρό Μετάλλιο China Wine and Spirit Competition Σαγκάη 2002 Αργυρό Μετάλλιο Concours Mondial Βρυξέλες-2002 Αργυρό Μετάλλιο Vinopres 2004 Χρυσό Μετάλλιο International spirit competition Γερµανία Αργυρό Μετάλλιο International spirit competition Γερµανία Χρυσό Μετάλλιο Brussels Spirits Awards Belgium ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

8 Methexis Απόσταγµα Σταφυλής Cabernet Sauvignon Methexis Απόσταγµα Σταφυλής Chardonnay Methexis Απόσταγµα Σταφυλής Chardonnay Methexis Απόσταγµα Σταφυλής Cigar Ειδική ιάκριση Ειδική ιάκριση Χρυσό Μετάλλιο Χρυσό Μετάλλιο Μεγάλο Χρυσό Μετάλλιο Χρυσό Μετάλλιο International Spirituosen Wettbewerb Germany Destillata Austria International Spirituosen Wettbewerb Germany Destillata Austria Ευρωπαίος Παραγωγός της Χρονιάς - Mundus Vini Γερµανία 2002 Amethystos Ερυθρός καλύτερο κρασί την κατηγορία του- International Wine & Spirit Αντικείµενο Εργασιών H ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της Οινοποιίας και ασχολείται µε την παραγωγή κρασιών, τσίπουρου αλλά και συναφών οινοπνευµατωδών ποτών από σταφύλι. Σήµερα, συγκαταλέγεται µέσα στις δυναµικότερες εταιρείες στο χώρο της, µε σηµαντική διείσδυση στην ελληνική αγορά και αυξανόµενη παρουσία στο εξωτερικό. Από τον Σεπτέµβριο του 2006 άρχισε να δραστηριοποιείται και στον κλάδο της εστίασης, διοργανώνοντας εταιρικές και κοινωνικές εκδηλώσεις στην νέα µονάδα της εταιρείας «ΟΙΝΟΤΡΙΑ ΓΗ» στο Καπανδρίτι Αττικής. Η νέα αυτή δραστηριότητα αναµένεται να συµβάλλει ουσιαστικά στην κερδοφορία της εταιρείας. Οι πωλήσεις τις Εταιρείας σε ποσότητα και αξία παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ (φιάλες) 01/01/ /01/ /01/2006 % % 31/12/ /12/ /12/2006 % Πωλήσεις Εσωτερικού ,19% ,74% ,86% Πωλήσεις Εξωτερικού ,81% ,26% ,14% Σύνολο Πωλήσεων % % % ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΑΞΙΑ σε χιλιάδες Ευρώ 01/01/ /01/ /01/2006 % % 31/12/ /12/ /12/2006 % Κύκλος Εργασιών Εσωτερικού 4.950,42 81,55% 5.277,23 83,10% 5.888,13 83,68% Κύκλος Εργασιών Εξωτερικού 1.120,00 18,45% 1.073,27 16,90% 1.148,45 16,32% Γενικό Σύνολο Κύκλ.Εργασιών 6.070,42 100% 6.350,50 100% 7.036,58 100% Όπως φαίνεται από τους πιο πάνω πίνακες στην περίοδο 1/1/ /12/2006 το 84,86%, κατά µέσο όρο, των ετήσιων πωλήσεων (σε αξία) της Εταιρείας πραγµατοποιήθηκε στην εγχώρια αγορά ενώ το υπόλοιπο 16,32% κατευθύνθηκε στις αγορές του εξωτερικού. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

9 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ (φιάλες) 01/01/ /01/2005 % % 31/12/ /12/ /01/ /12/2006 Πωλήσεις Εσωτερικού Λευκοί Οίνοι ,12% ,75% ,34% Ροζέ Οίνοι ,88% ,82% ,32% Ερυθροί Οίνοι ,33% ,23% ,94% Αποστάγµατα ,86% ,94% ,25% Σύνολο ,19% ,74% ,86% Πωλήσεις Εξωτερικού Λευκοί Οίνοι ,10% ,02% ,31% Ροζέ Οίνοι ,63% ,48% ,11% Ερυθροί Οίνοι ,15% ,82% ,99% Αποστάγµατα ,93% ,94% ,73% Σύνολο ,81% ,26% ,14% Σύνολο Πωλήσεων % % % % ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΑΞΙΑ (σε χιλιάδες Euro) 01/01/ /01/ /01/2006 % % 31/12/ /12/ /12/2006 % Κύκλος Εργασιών Εσωτερικού Βιοµηχανική ραστηριότητα Λευκοί Οίνοι 2.495,66 41,11% 2.492,29 39,25% 2.722,21 38,69% Ροζέ Οίνοι 277,63 4,57% 286,80 4,52% 348,40 4,95% Ερυθροί Οίνοι 1.758,10 28,96% 1.925,74 30,32% 2.003,15 28,47% Αποστάγµατα 406,11 6,69% 536,98 8,46% 581,64 8,27% Εµπορική ραςτηριότητα Εµπορεύµατα -Υλικά Συσκ/σίας 12,92 0,22% 35,42 0,55% 28,00 0,4% ραστηριότητα Εστίασης 0,00 0,00 0,00 0,00 204,72 2,91% Σύνολο Κύκλ.Εργασιών Εσωτ/κού 4.950,42 81,55% 5.277,23 83,10% 5.888,13 83,68% Κύκλος Εργασιών Εξωτερικού Βιοµηχανική ραστηριότητα Λευκοί Οίνοι 396,00 6,52% 288,25 4,54% 322,03 4,58% Ροζέ Οίνοι 82,62 1,36% 77,36 1,22% 61,19 0,87% Ερυθροί Οίνοι 606,45 9,99% 670,36 10,56% 727,27 10,34% Αποστάγµατα 34,93 0,58% 37,30 0,58% 37,96 0,53% Σύνολο Κύκλ.Εργασιών Εξωτ/κού 1.120,00 18,45% 1.073,27 16,90% 1.148,45 16,32% Γενικό Σύνολο Κύκλου Εργασιών 6.070,42 100% 6.350,50 100% 7.036,58 100% χιλ. Φιάλες ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3ΕΤΙΑΣ χιλ. Ευρώ ΦΙΑΛΕΣ ΑΞΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

10 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 3% ΤΣΙΠΟΥΡΑ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ 8,79% ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΚΡΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 0,24% ΥΛΙΚΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 0,17% ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΝΟΣ 43,00% ΕΡΥΘΡΟΣ ΟΙΝΟΣ 38,80% ΡΟΖΕ ΟΙΝΟΣ 5,82% ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΚΡΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 16,32% ΕΛΛΑ Α 83,68% 2.4 Βιοµηχανικά Σήµατα Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα εµπορικά σήµατα τα οποία η Εταιρεία κατέχει ή βρίσκεται στη διαδικασία καταχώρισής τους. Σηµειώνεται ότι το πιο γνωστό από τα βιοµηχανικά σήµατα της Εταιρείας αποτελεί το «ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ», λογότυπο το οποίο χρησιµοποιείται για τη διάθεση µερικών από τα πιο δηµοφιλή κρασιά της επιχείρησης. ΣΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΑ ΚΛΑΣΗ ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ALTHEA GREECE 33 22/01/12 Καταχωρηµένο AMETHYSTOS AUSTRALIA 33 01/10/07 Καταχωρηµένο AMETHYSTOS SWITZERLAND 33 27/02/12 Καταχωρηµένο AMETHYSTOS CANADA 33 06/01/14 Καταχωρηµένο AMETHYSTOS U.K /06/11 Καταχωρηµένο AMETHYSTOS GERMANY 33 31/10/08 Καταχωρηµένο AMETHYSTOS AUSTRIA 33 24/09/12 Καταχωρηµένο AMETHYSTOS OHIM 33 07/11/13 Καταχωρηµένο AMETHYSTOS USA 33 08/08/10 Καταχωρηµένο AMETHYSTOS JAPAN 33 15/04/15 Καταχωρηµένο AMETHYSTOS ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ CYPRUS 33 21/05/19 Καταχωρηµένο AMETHYSTOS ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ SWEDEN 33 08/02/12 Καταχωρηµένο AMETHYSTOS RUSSIA 33,38,42 Εκκρεµεί AMYTHITOS SWITZERLAND 33 20/03/07 Καταχωρηµένο AMYTHITOS BENELUX 33 09/08/06 Καταχωρηµένο AMYTHITOS ENGLAND 33 21/04/08 Καταχωρηµένο ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

11 AMYTHITOS AUSTRIA 33 02/07/07 Καταχωρηµένο AMYTHITOS-ΑΜΥΘΗΤΟΣ SWEDEN 33 20/12/12 Καταχωρηµένο AMYTHITOS-ΑΜΥΘΗΤΟΣ JAPAN 33 14/01/10 Καταχωρηµένο AΝΘΥΛΛΙ ANTHILLI GREECE 33 21/01/07 Καταχωρηµένο CHATEAU JULIA AUSTRALIA 33 01/10/07 Καταχωρηµένο CHATEAU JULIA CYPRUS 33 21/05/19 Καταχωρηµένο CHATEAU JULIA CANADA 33 06/01/14 Καταχωρηµένο CHATEAU JULIA GREECE 33 23/07/12 Καταχωρηµένο CHATEAU JULIA JAPAN 33 10/04/08 Καταχωρηµένο CHATEAU JULIA USA 33 Εκκρεµεί CHATEAU JULIA RUSSIA 33,38,42 Εκκρεµεί DOMAINE CONSTANTIN LAZARIDI S.A GREECE 33 05/11/11 Καταχωρηµένο DOMAINE CONSTANTIN LAZARIDI S.A CYPRUS 33 10/06/20 Καταχωρηµένο DOMAINE COSTA LAZARIDI RUSSIA 33,38,42 Εκκρεµεί DOMAINE LAZARIDI S.A GREECE 33 23/07/12 Καταχωρηµένο DOMAINE LAZARIDI S.A BENELUX 33 17/06/09 Καταχωρηµένο DOMAINE LAZARIDI S.A SWITZERLAND 33 07/06/09 Καταχωρηµένο DOMAINE LAZARIDI S.A AUSTRALIA 33 15/06/09 Καταχωρηµένο DOMAINE LAZARIDI S.A AUSTRIA 33 05/08/09 Καταχωρηµένο DOMAINE LAZARIDI S.A CYPRUS 33 10/06/06 Καταχωρηµένο DOMAINE LAZARIDI S.A CANADA 33 11/06/17 Καταχωρηµένο DOMAINE LAZARIDI S.A ENGLAND 33 05/06/09 Καταχωρηµένο DOMAINE LAZARIDI S.A FRANCE 33 01/07/09 Καταχωρηµένο DOMAINE LAZARIDI S.A SWEDEN 33 03/11/10 Καταχωρηµένο DOMAINE LAZARIDI S.A GERMANY 33 03/06/09 Καταχωρηµένο DOMAINE LAZARIDI S.A USA 33 04/07/16 Καταχωρηµένο DOMAINE LAZARIDI JAPAN 33 07/09/11 Καταχωρηµένο IDONIKO AUSTRALIA 33 01/10/07 Καταχωρηµένο IDONIKO CANADA 33 06/01/14 Καταχωρηµένο IDONIKO BENELUX 33 15/06/08 Καταχωρηµένο IDONIKO GERMANY 33 24/06/08 Καταχωρηµένο IDONIKO AUSTRIA 33 17/09/08 Καταχωρηµένο IDONIKO OHIM 33 07/11/13 Καταχωρηµένο IDONIKO JAPAN 33 28/05/09 Καταχωρηµένο IDONIKO RUSSIA 33,38,42 Εκκρεµεί IDONIKO Η ΩΝΙΚΟ CYPRUS 33 21/05/19 Καταχωρηµένο METHEXIS BENELUX 33 03/03/08 Καταχωρηµένο METHEXIS CANADA 33 15/03/15 Καταχωρηµένο METHEXIS AUSTRALIA 33 04/03/08 Καταχωρηµένο METHEXIS GERMANY 33 10/01/08 Καταχωρηµένο METHEXIS OHIM 33 06/11/13 Καταχωρηµένο METHEXIS USA 33 18/04/16 Καταχωρηµένο METHEXIS JAPAN 33 09/07/09 Καταχωρηµένο METHEXIS GREECE 35,43 15/11/14 Εκκρεµεί METHEXIS RUSSIA 33,38,42 Εκκρεµεί METHEXIS ΜΕΘΕΞΙΣ CYPRUS 33 06/07/19 Καταχωρηµένο METHEXIS ΜΕΘΕΞΙΣ ENGLAND 33 15/07/08 Καταχωρηµένο METHEXIS ΜΕΘΕΞΙΣ SWITZERLAND 33 25/06/08 Καταχωρηµένο METHEXIS ΜΕΘΕΞΙΣ AUSTRIA 33 28/09/08 Καταχωρηµένο METHEXIS ΜΕΘΕΞΙΣ GREECE 33 19/11/07 Καταχωρηµένο METHEXIS CIGAR GRΕECE 33 7/11/12 Καταχωρηµένο METHEXIS CIGAR OHIM 33 8/11/12 Καταχωρηµένο METHYSTIKOS AUSTRIA 33 02/07/07 Καταχωρηµένο METHYSTIKOS GERMANY 33 31/07/07 Καταχωρηµένο METHYSTIKOS SWITZERLAND 33 20/03/07 Καταχωρηµένο METHYSTIKOS BENELUX 33 29/04/07 Καταχωρηµένο MYTHIKOS AUSTRIA 33 02/07/07 Καταχωρηµένο MYTHIKOS BENELUX 33 29/04/07 Καταχωρηµένο MYTHIΤOS SWITZERLAND 33 29/08/07 Καταχωρηµένο MYTHODEA GREECE 33 18/04/12 Καταχωρηµένο MYTHODEA OHIM 33 02/05/12 Καταχωρηµενο OENOPOLIS GREECE 33,38,42 28/06/12 Καταχωρηµένο OENOPOLIS GREECE 35,41,43 08/08/15 Εκκρεµεί PHILOENOS OHIM 33 20/06/12 Καταχωρηµένο PHILOENOS GREECE 33 19/06/12 Καταχωρηµένο ΑΜΑΛΑΓΟΣ AMALAGOS GREECE 33 20/10/10 Καταχωρηµένο ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ AMETHYST GREECE 33 04/02/13 Καταχωρηµένο ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ AMETHYST GREECE 29,30,42 03/05/13 Καταχωρηµένο ΑΜΥΘΗΤΟΣ AMYTHITOS GREECE 33 26/07/06 Καταχωρηµένο ΑΜΥΤΗΙΤΟS GREECE 33 24/09/12 Καταχωρηµένο ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

12 ΒΟΤANICO GERMANY 30 30/09/09 Καταχωρηµένο ΒΟΤΑΝΙΚΟ BOTANICO GREECE 30 06/02/07 Καταχωρηµένο ΑΦΝΟΦΟΡΟΣ DAFNOFOROS GREECE 33 23/11/11 Καταχωρηµένο ΡΟΠΙΣ GREECE 33 04/02/13 Καταχωρηµένο ΕΘΙΣΜΑ ETHISMA GREECE 33 06/11/07 Καταχωρηµένο Η ΩΝΙΚΟ GREECE 33 04/02/13 Καταχωρηµένο ΚΑΛΙΘΟΣ GREECE 33 04/02/13 Καταχωρηµένο ΚΡΟΝΤΗΡΙ GREECE 33 04/02/13 Καταχωρηµένο ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε GREECE 33 23/07/12 Καταχωρηµένο ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε GREECE 33 23/07/12 Καταχωρηµένο ΜΕΛΙΡΡΥΤΟΣ GREECE 33 04/02/13 Καταχωρηµένο ΜΕΛΙΧΡΟΣ GREECE 33 04/02/13 Καταχωρηµένο ΜΥΘΩ ΕΙΑ GREECE 33 18/04/12 Καταχωρηµένο ΟΙΝΕΑΣ GREECE 33 04/02/13 Καταχωρηµένο ΟΙΝΟΠΟΛΙΣ GREECE 33,38,42 28/06/12 Καταχωρηµένο ΟΙΝΟΠΟΛΙΣ GREECE 35,41,43 08/08/15 Εκκρεµεί ΠΥΡΓΟΣ ΙΟΥΛΙΑ GREECE 33 23/07/12 Καταχωρηµένο ΡΟΥΣΙΟΣ GREECE 33 04/02/13 Καταχωρηµένο ΣΤΑΓΜΑ STAGMA GREECE 33 04/02/06 Καταχωρηµένο ΦΙΛΟΙΝΟΣ GREECE 33 19/06/12 Καταχωρηµένο ΟΙΝΟ ΕΙΑ GREECE 33,38,35,42,43 17/04/13 Καταχωρηµένο OENODEA GREECE 33,38,35,42,43 17/04/13 Καταχωρηµένο OENODEA OHIM 33 06/11/13 Καταχωρηµένο OENODEA CANADA 33 08/02/21 Καταχωρηµενο OENODEA USA 33 Εκκρεµεί OENOTRIA LAND RUSSIA 33 Εκκρεµεί ΟΙΝΟΤΡΙΑ ΓΗ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η GREECE 33 13/10/16 Εκκρεµεί ΟΙΝΟΤΡΙΑ ΓΗ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η GREECE 33 13/10/16 Εκκρεµεί ΟΙΝΟΤΡΙΑ ΓΗ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η GREECE 33,35,38,42,43 06/10/15 Εκκρεµεί 3. Πληροφορίες άρθρου 10 Ν. 3401/2005 Η Εταιρεία δηµοσίευσε και κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό κατά την διάρκεια της οικονοµικής χρήσης 2006 κατ εφαρµογή της νοµοθεσίας, τις παρακάτω πληροφορίες, οι οποίες είναι αναρτηµένες στο διαδικτυακό της τόπο ή στο διαδικτυακό τόπο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2006 ΘΕΜΑ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ανακοίνωση σχετική µε επιχειρηµατικές εξελίξεις της εταιρείας Στοιχεία οικονοµικών καταστάσεων βάσει ΛΠ Γνωστοποίηση άλλων σηµαντικών γεγονότων Γνωστοποίηση άλλων σηµαντικών γεγονότων Στοιχεία οικονοµικών καταστάσεων βάσει ΛΠ Στοιχεία οικονοµικών καταστάσεων βάσει ΛΠ Στοιχεία οικονοµικών καταστάσεων βάσει ΛΠ Στοιχεία οικονοµικών καταστάσεων βάσει ΛΠ Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ιοικητικού Συµβουλίου ή Ανώτατων ιευθυντικών Στελεχών Γνωστοποίηση Αποκοπής ικαιώµατος Μερίσµατος / Πληρωµής Μερίσµατος Στοιχεία οικονοµικών καταστάσεων βάσει ΛΠ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

13 Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Στοιχεία οικονοµικών καταστάσεων βάσει ΛΠ ιαθεσιµότητα Οικονοµικών Καταστάσεων Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας, η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η Έκθεση διαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου είναι καταχωρηµένες στο διαδικτυακό της τόπο : ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Περιεχόµενα : 1. Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για της Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 3. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31/12/ Συνοπτικά Οικονοµικά στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

15 ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε., (η εταιρεία) που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης εκεµβρίου 2006, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών επεξηγηµατικών σηµειώσεων. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

16 Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 εκεµβρίου 2006, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 6.1 επί των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στην τρέχουσα φορολογική θέση της Εταιρείας και ειδικότερα στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σχετικά µε το θέµα αυτό. Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων. Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις. Αθήνα 27 Μαρτίου 2007 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΚΡΙ ΗΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ "ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" Φωκ. Νέγρη 3 Αθήνα ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

17 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι, Από µέρους του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας µας, σας υποβάλλουµε για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου Η χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2006 είναι η δέκατη τέταρτη για την εταιρία. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις, όπως και εκείνες της προηγούµενης χρήσης έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΛΠ και ΠΧΠ), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Μέσα στη χρήση του 2006 ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία της η «Οινότρια Γη», η νέα µονάδα της εταιρίας στο Καπανδρίτι του Νοµού Αττικής. Η επένδυση συνολικού ύψους περίπου 11,2 εκατ. ευρώ περιλαµβάνει αµπελώνες βιολογικής καλλιέργειας έκτασης περίπου 200 στρεµµάτων κοντά στη λίµνη του Μαραθώνα, υπερσύγχρονη µονάδα οινοποιείου, κτιριακές εγκαταστάσεις για τη διοργάνωση εταιρικών και κοινωνικών εκδηλώσεων µε δυνατότητα εστίασης και µουσείο κρασιού και αποσταγµάτων. Για τη λειτουργία της νέας δραστηριότητας στον κλάδο της εστίασης, η εταιρία έχει επενδύσει σε υπερσύγχρονο εξοπλισµό εστίασης και απασχολεί διακεκριµένους επαγγελµατίες του χώρου. Με τη νέα αυτή επένδυση η εταιρία αποκτά έντονη παρουσία στο Νοµό Αττικής και µέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων ενισχύεται η προβολή των προϊόντων της και η γνωριµία του καταναλωτικού κοινού µε αυτά. Καθώς η δραστηριότητα της εστίασης και οργάνωσης εκδηλώσεων άρχισε να λειτουργεί από το Σεπτέµβριο του 2006 και έπειτα, τα έσοδα από τη συγκεκριµένη δραστηριότητα ήταν περιορισµένα µέσα στη χρήση του εδοµένων των υψηλών σταθερών εξόδων που απαιτεί µία µονάδα αυτού του είδους, η εταιρία παρουσίασε κάµψη κερδών παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών. Η διοίκηση εκτιµά ως εύλογο χρόνο ωρίµανσης της νέας επένδυσης το ενάµιση έτος. Μετά από αυτό το χρονικό διάστηµα αναµένεται όπως η νέα δραστηριότητα συµβάλλει ουσιαστικά στην κερδοφορία της εταιρίας. Τέλος να σηµειωθεί ότι µέσα στο 2006 ξεκίνησε η διάθεση του ACETO BOTANICO Βοτανικό Ξύδι Αδριανής, ενός συµπυκνωµένου ξυδιού, που διατίθεται σε δύο κατηγορίες - ανάλογα µε τα έτη ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5150819000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Έδρα : Αδριανή Δράμας Τ.Κ. 661 00 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Έδρα : Αδριανή Δράμας Τ.Κ. 661 00 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο Μ Ι Λ Ο Υ & Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο Μ Ι Λ Ο Υ & Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο Μ Ι Λ Ο Υ & Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2007 ΕΩΣ 31.12.2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ της 31 ης Δεκεμβρίου 2008 (περίοδος 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου 2008) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: Λ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ 122646107000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2006 30.06.2007

01.07.2006 30.06.2007 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2006 30.06.2007 Σύµφωνα µε τη απόφαση 5/204/14.11.2000 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ( 1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2008) (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...4

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩ Η ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Αρ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 Περίοδος: 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Καλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 58202/01AT/B/0580 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 129 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Γ.Ε.ΜΗ 121913101000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου 6 2. Έκθεση ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή 14 3 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις I. Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Απρίλιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Λ Η Τ Ω Α. Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33722/01ΔΤ/Β/95/16 Έδρα : Λ. Κηφισού 90 Περιστέρι Τ.Κ.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Λ Η Τ Ω Α. Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33722/01ΔΤ/Β/95/16 Έδρα : Λ. Κηφισού 90 Περιστέρι Τ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Λ Η Τ Ω Α. Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33722/01ΔΤ/Β/95/16 Έδρα : Λ. Κηφισού 90 Περιστέρι Τ.Κ. 12132 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Ομίλου και της Εταιρείας της χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα