ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έτος και τόπος γέννησης: 1978, Τρίπολη, Ελλάς. Εθνικότητα: Ελληνική. ιεύθυνση γραφείου: Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών, Αµερικής 11, Αθήνα , Ελλάδα. Τηλέφωνο: Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Εκπληρωµένες: 9/8/2007-9/8/2008. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ιανουάριος Ιούλιος 2012: Ερευνητής Βαθµίδας στο Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Ιούλιος : Ερευνητής Βαθµίδας Γ στο Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Οκτώβριος 2002-Ιούλιος 2007: ιδακτορικό Ph.D. (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών). Τίτλος ιδακτορικής ιατριβής: οκίµια επί της Συµβολής των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Παραγωγικότητα και στην Οικονοµική Μεγέθυνση: Μακροοικονοµική και Μικροοικονοµική Ανάλυση. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σοφία ηµέλη (Καθηγήτρια στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών). Απονεµήθηκε µε Βαθµό Άριστα. Οκτώβριος 2001-Σεπτέµβριος 2002: Μεταπτυχιακό ίπλωµα (M.Sc.) στην Εφαρµοσµένη Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών). Οκτώβριος 1996-Σεπτέµβριος 2001: Πτυχίο στην Πληροφορική (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών). 1

2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ηµοσιεύσεις σε Επιστηµονικά Περιοδικά (µε τη διαδικασία της κρίσης) 1. Economic growth in Greece: The cost of a failed adjustment programme, Προς δηµοσίευση στο Applied Economics Letters. (Από κοινού µε Τηλέµαχο Ευθυµιάδη και Παναγιώτη Τσίντζο) 2. Economic growth in Greece: Medium term trends and future prospects (2013), Journal of Economic and Social Measurement, vol. 38, pp Technical efficiency and the role of ICT: A comparison of developed and developing countries (2011), Emerging Markets Finance and Trade, vol. 47, pp (Από κοινού µε Σοφία ηµέλη) 4. ICT growth effects at the industry level: A comparison between the US and the EU (2011), Information Economics and Policy, vol. 23, pp (Από κοινού µε Σοφία ηµέλη) 5. FDI and ICT effects on productivity growth: A comparative analysis of developing and developed countries (2010), European Journal of Development Research, vol. 22, pp (Από κοινού µε Σοφία ηµέλη) 6. Information technology as a factor of economic development: Evidence from developed and developing countries (2007), Economics of Innovation and New Technology, vol. 16, pp (Από κοινού µε Σοφία ηµέλη) 7. Information technology and productivity: A cross country analysis (2006), Research note στο International Advances in Economic Research, vol. 12, pp (Από κοινού µε Σοφία ηµέλη) Βιβλία - Μονογραφίες 1. Οικονοµική Μεγέθυνση στην Ελλάδα: Τάσεις και Μεσοπρόθεσµες Προοπτικές. (2013), Σειρά Μελετών του ΚΕΠΕ Νο οκίµια επί της Συµβολής των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Παραγωγικότητα και στην Οικονοµική Μεγέθυνση. Μακροοικονοµική και Μικροοικονοµική Ανάλυση. (2007). ιδακτορική ιατριβή. Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 2

3 ηµοσιεύσεις σε Βιβλία, Συλλογικούς Τόµους και Πρακτικά Συνεδρίων 1. Efficiency measurement across sectors of the Greek economy: A stochastic production frontier analysis (2012), στο Policy Studies for the Greek and International Economy, pp (Από κοινού µε Σοφία ηµέλη) 2. Technical efficiency and the role of information technology: A stochastic production frontier study across OECD countries (2012), στο Internet Econometrics, Palgrave McMillan, pp (Από κοινού µε Σοφία ηµέλη) 3. An empirical investigation of direct and spillover effects from information and communication technology in Greek industries (2011) στο Essays in Economics: Applied Studies on the Greek Economy, pp (Από κοινού µε Σοφία ηµέλη) 4. Inter-industry productivity spillovers of IT and R&D: The case of Greece (2009) στο Global Business & Economics Anthology, pp (Από κοινού µε Σοφία ηµέλη) 5. Information technology as a factor of economic development: An application to OECD and EU countries (2005) στο Proceedings of the 9 th International Conference on Marketing and Development. (Από κοινού µε Σοφία ηµέλη) 6. Labor productivity and the impact of information and communication technologies: A panel data analysis of developed and developing countries (2004) στο Proceedings of the NESIS Summative Conference, pp (Από κοινού µε Σοφία ηµέλη) Συµµετοχές σε Εκθέσεις, Προγράµµατα Ανάπτυξης και παρεµφερείς συλλογικές εργασίες του ΚΕΠΕ 1. Συνθήκες Αγοράς και Ανταγωνισµός στην Ελληνική Οικονοµία. (2011). Συγγραφή του κεφαλαίου «Πληροφορική και επικοινωνίες» (σε συνεργασία µε τον Στέλιο Καραγιάννη) σελ Mέρος Γ. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 3

4 2. Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ελλάδα. (2011). Συγγραφή του κεφαλαίου «Επενδυτικές ευκαιρίες στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας» (σε συνεργασία µε τους Στέλιο Καραγιάννη και Ρωξάνη Καραγιάννη) σελ Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 3. Αποτελεσµατικότητα Εφαρµογής του Νόµου 3919/2011: Αρχή της Επαγγελµατικής Ελευθερίας, Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισµών στην Πρόσβαση και Άσκηση Επαγγελµάτων. (2012). Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό του Υπουργείου Οικονοµικών. 4. Ένα Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο για την Ελλάδα του Η µελέτη πραγµατοποιείται για λογαριασµό του Υπουργείου Οικονοµικών. 5. Μεσοπρόθεσµες Προοπτικές Οικονοµικής Μεγέθυνσης της Ελληνικής Οικονοµίας Ανάλυση Σεναρίων (σε εξέλιξη). Η µελέτη πραγµατοποιείται στα πλαίσια του ερευνητικού έργου του ΚΕΠΕ. Άλλες ηµοσιεύσεις 1. Ο ρόλος της παραγωγικότητας στη µεγέθυνση της ελληνικής οικονοµίας (2012). Οικονοµικές Εξελίξεις- Περιοδική Τετραµηνιαία Έκθεση του ΚΕΠΕ, Τεύχος 18 (Από κοινού µε Στυλιανό Καραγιάννη & Ιωάννη Παναγόπουλο). 2. Οικονοµική ανάπτυξη στην Ελλάδα: Τάσεις και µεσοπρόθεσµες προοπτικές (2011). Οικονοµικές Εξελίξεις- Περιοδική Τετραµηνιαία Έκθεση του ΚΕΠΕ, Τεύχος Εθνικολογιστική ανάλυση ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας ( ), Οικονοµικές Εξελίξεις- Περιοδική Τετραµηνιαία Έκθεση του ΚΕΠΕ, Τεύχη Καινοτοµία στην Ελλάδα: Τάσεις και αναπτυξιακές επιπτώσεις (2010). Οικονοµικές Εξελίξεις-Περιοδική Τετραµηνιαία Έκθεση του ΚΕΠΕ, Τεύχος 13. Discussion Papers του ΚΕΠΕ 1. Economic growth in Greece: Medium term trends and future prospects. (2012). Discussion Paper No Αθήνα, ΚΕΠΕ. 4

5 2. Technical efficiency and the role of information technology: A stochastic production frontier study across OECD countries. (2010). Discussion Paper No Αθήνα, ΚΕΠΕ. (Από κοινού µε Σοφία ηµέλη). ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΟΚΙΜΙΑ 1. Technical efficiency gains in European services: Τhe role of information and communication technology: (Από κοινού µε Σοφία ηµέλη). 2. Human capital effects on technical inefficiency: A stochastic production frontier analysis across sectors of the Greek economy (Από κοινού µε Σοφία ηµέλη). 3. Entry liberalization, public ownership and total factor productivity growth: Industry level analysis across south European countries (Από κοινού µε Σοφία ηµέλη). ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 1. Causal links between fiscal austerity measures and economic growth (Από κοινού µε Τηλέµαχο Ευθυµιάδη). ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ ICT growth effects at the industry level: A comparison between the US and the EU (2011), Information Economics and Policy, 23, [1] Zhang Dawei, Xueqi Wei and Nault Barrie (2011) The Impact of IT on Productive Capacity, Haskayne School of Business, University of Calgary, Student-Authored Paper. [2] Dobrota Marina, Jeremic Veljko and Dobrota Marijana (2012) ICT Development in Serbia: Position and Perspectives. [3] Khalili Farzaneh and Yeap Lau Wee (2011) The Impact of ICT Investment on Multifactor Productivity (MFP): As a Literature Review in Conference Proceedings of Knowledge Globalisation Conference, Vol. 5, No. 1, pp

6 FDI and ICT effects on productivity growth: A comparative analysis of developing and developed countries (2010), European Journal of Development Research, 22, [1] Malik Abdur, Rehman Chaudury, Ashraf Muhammad and Abbas Rana (2012) Exploring the Link between Foreign Direct Investment, Multinational Enterprises and Spillover Effects in Developing Economies, International Journal of Business and Management, Vol. 7, No. 1, pp [2] Clark Don and Highfill Jannett (2011) FDI, Technology Spillovers, Growth and Income Inequality: A Selective Survey, Global Economy Journal, Vol. 11, No. 2, pp Information technology as a factor of economic development: Evidence from developed and developing countries (2007), Economics of Innovation and New Technology, 16, [1] Tiwari Meera (2008) ICT s and poverty reduction: User perspective study of rural Madhya Pradesh, India, The European Journal of Development Research, Vol. 20, No. 3, pp [2] Hosman Laura, Fife Elizabeth and Armey Laura Elizabeth (2008) The Case for a Multi-Methodological, Cross-Disciplinary Approach to the Analysis of ICT Investment and Projects in the Developing World, Information Technology for Development, Vol. 14, No 4, pp [3] Valisher Ibragimov and Sims Julian (2008) An Updated View of the Productivity Paradox in the Early 21st Century, Working Paper downloaded from: [4] Tiwari Meera and Uma Sharmistha (2008) ICT s in Rural India: User Perspective Study of Two Different Models in Madhya Pradesh and Bihar, Science Technology & Society, Vol. 13, No. 2, pp [5] Ashrafi Rafi (2011) Strategic Value of IT in Private Sector Organizations in a Developing Country: Oman, The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, Vol. 47, No. 4, pp

7 [6] Ashrafi Rafi (2012) Does IT Has a Strategic Value to Developing Countries? A Comparative Study of Oman and USA. [7] Santibanez Ana and Castillo Omar Neme (2011) Information and Communication Technologies and Mexican Manufacturing Exports, The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, Vol. 48, No. 4, pp [8] Doong Shing and Shu-Chun Ho (2012) The Impact of ICT Development on the Global Digital Divide, Electronic Commerce Research and Applications, In Press. [9] Yoon Jungwon (2011) Exploring Regional Innovation Capacities of PR China: Toward the Study of Knowledge Divide, PhD Dissertation, Georgia Institute of Technology, School of History, Technology and Society. ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Οικονοµική Μεγέθυνση, Εφαρµοσµένη Οικονοµετρία. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Εµπειρικά Υποδείγµατα Οικονοµικής Μεγέθυνσης και Αύξησης της Παραγωγικότητας, Οικονοµικά των Τεχνολογιών. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Technical efficiency gains in European services: the role of information and communication technology. 11 th Conference on Research in Economic Theory and Econometrics (CRETE). Μήλος (Ιούλιος 2012). 2. Does information and communication technology increase production efficiency? A comparison between OECD service industries. 11 th Biennial International Conference of the Athenian Policy Forum (APF) Asymmetric Economic Consequences of the Global Financial Crisis. Χαλκιδική (Ιούλιος 2012). 7

8 3. The impact of human capital on technical inefficiency: a stochastic frontier analysis across industries of the Greek economy. 4 th International Ioannina Meeting on Applied Economics and Finance (IMAEF). Ιωάννινα (Ιούνιος 2012). 4. Αn empirical investigation of direct and spillover effects from information and communication technology in Greek industries. Business and Economics Society International 2010 Conference. Αθήνα (Ιούλιος 2010). 5. Αn empirical investigation of direct and spillover effects from information and communication technology in Greek industries. Ηµερίδα για τα 50 χρόνια του ΚΕΠΕ. Αθήνα (Φεβρουάριος 2010). 6. Technical efficiency and the role of ICT: A stochastic production frontier approach. 1 st International Workshop in Economics and Finance. Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου (Ιούνιος 2007). 7. Information technology growth effects at the industry level: A comparison between USA and Europe. 10 th International Conference of the Economic Society of Thessaloniki. Θεσσαλονίκη (Νοέµβριος 2006). 8. FDI and ICT effects on labor productivity growth: A panel data analysis. ASSET Annual Meeting. Ρέθυµνο (Οκτώβριος 2005). 9. Information technology as a factor of economic development: An application to OECD countries. 9 th International Conference on Marketing and Development. Θεσσαλονίκη (Ιούνιος 2005). 10. Labor productivity and the impact of information and communication technologies: A panel data analysis of developed an developing countries. NESIS Summative Conference on New Economy Achievements and Lessons for the Future. Αθήνα (Οκτώβριος 2004). ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ 1. Economics of Innovation and New Technology. 2. Journal of Technology Transfer. 3. International Journal of Economic Sciences and Applied Research. 8

9 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ) 1. Εισαγωγή στην Οικονοµική Επιστήµη-Μικροοικονοµική (Προπτυχιακό 1 ου και 2 ου έτους, ακαδ. έτη ). 2. Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις (Προπτυχιακό 3 ου έτους, ακαδ. έτος ). 3. Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών (Μεταπτυχιακό, ακαδ. έτος ). ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Νοέµβριος 2004-Οκτώβριος 2007: Υπότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). ΛΟΙΠΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ- ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Αναπληρωτής Προϊστάµενος του Κέντρου Πληροφορικής του ΚΕΠΕ (Μάρτιος 2010 εκέµβριος 2010). Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής του ΚΕΠΕ (Ιανουάριος εκέµβριος 2011) Μέλος της Επιτροπής Προγραµµατισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του ΚΕΠΕ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Econometric Society (από το 2009). European Economic Association (από το 2006). International Atlantic Economic Society (από το 2003). ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 1. ηµέλη Σοφία: Καθηγήτρια. Τµήµα Πληροφορικής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, , Ελλάδα. Τηλ: ηµόπουλος Γεώργιος: Οµότιµος Καθηγητής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, , Ελλάδα. 9

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Απρίλιος 2013 Πρόδροµος Βλάµης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Απρίλιος 2013 Πρόδροµος Βλάµης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Απρίλιος 2013 Πρόδροµος Βλάµης Προσωπικά Στοιχεία Έλληνας υπήκοος, 40 ετών, άγαµος, γεννηµένος στην Αθήνα (εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις). Εκπαίδευση - 2000-2004, ιδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτώβριος 2006. Γεώργιος Π. Κουρέτας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτώβριος 2006. Γεώργιος Π. Κουρέτας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οκτώβριος 2006 Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα : Γεώργιος Π. Κουρέτας Ηµεροµηνία Γέννησης : 15 Νοεµβρίου 1959 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ράκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ράκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος ράκος Προσωπικά Στοιχειά Εθνικότητα / Ιθαγένεια: Ελληνική Τόπος / Ηµερ. Γέννησης: Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 1974 Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος, πατέρας δύο παιδιών Email: kdrakos@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr Όνοµα πατρός Όνοµα µητρός : Αναστάσιος : Μαρία Ηµεροµηνία γέννησης : 6 εκεµβρίου 1964 Τόπος γέννησης Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1996 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1995-1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (νυν, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Τμήμα Διοίκησης, 1979.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (νυν, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Τμήμα Διοίκησης, 1979. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Νούλας Όνομα Αθανάσιος Όνομα Πατέρα Γεώργιος Τόπος Διαμονής Θεσσαλονίκη, Τηλ. (2310) 891-677 (γραφείο), (2310) 928-120 (οικία) Fax 2310 891-657 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Παναγόπουλος

Γιάννης Παναγόπουλος Γιάννης Παναγόπουλος Ερευνητής A' Βαθµίδoς Ερευνητική Περιοχή : Μακροοικονοµικά Ειδικά Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Νοµισµατικά, Προβλέψεις, Πληθωρισµός. E-mail : ypanag@kepe.gr Τηλέφωνο : 210-3676416 (κιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Αντώνιος Ν. Ρεζίτης Διεύθυνση Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων Αγρινίου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Βιογραφικό Σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Ταχ. Θυρ. 1939, 71004 Ηράκλειο, Κρήτης Τηλ. Γραφείου: 2810-379602, Φαξ: 28410-25491 E-mail: fvoulgari@staff.teicrete.gr and bellevue@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιούλιος 2015

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιούλιος 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούλιος 2015 Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Γεώργιος Π. Κουρέτας Ημερομηνία Γέννησης : 15 Νοεμβρίου 1959 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ. Θεσσαλονίκη, 6 Φεβρουαρίου 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ. Θεσσαλονίκη, 6 Φεβρουαρίου 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ Θεσσαλονίκη, 6 Φεβρουαρίου 2014 Βιογραφικό Σηµείωµα και Υπόµνηµα Επιστηµονικής ραστηριότητας Στ.Τσόπογλου (σελίδα 1 από 8) 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυµο: Όνοµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία Γέννησης: 21 Αυγούστου 1978 Στρατιωτικές Υ οχρεώσεις: Εκ ληρωµένες Υ ηκοότητα: Ελληνική Πανε ιστήµιο Κρήτης Τµήµα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία Γέννησης: 21 Αυγούστου 1978 Υ ηκοότητα: Ελληνική Στρατιωτικές Υ οχρεώσεις: 13/2/2007 13/2/2008, Στρατός Ξηράς Πανε ιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης ιδακτορικό ίπλωµα: Οικονοµικής Επιστήµης Τίτλος: Χρήµα και Οικονοµικοί Κύκλοι Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: 21 Αυγούστου 1978 Υπηκοότητα: Ελληνική Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 13/2/2007 13/2/2008, Στρατός Ξηράς Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Καθηγητή Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πάτρα 2011 2 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα και Επώνυμο: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Πετράκης

Παναγιώτης Ε. Πετράκης Παναγιώτης Ε. Πετράκης Καθηγητής Οικονομικών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών/ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διευθυντής του τομέα Ανάπτυξης και Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµα: ιεύθ. εργασίας: Τηλ. εργασίας: e-mail: Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Νέα Εγνατία, 54124 Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ. ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ. ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ Ερευνητική Περιοχή: Πολιτική Οικονοµία ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή e-mail: rpanag@kepe.gr τηλ: (+30) 210-3676-302

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΗΤΡΙΟΣ A. ΧΑΤΖΟΥ ΗΣ

ΗΜΗΤΡΙΟΣ A. ΧΑΤΖΟΥ ΗΣ Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΗΜΗΤΡΙΟΣ A. ΧΑΤΖΟΥ ΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνοµα πατέρα: Αξιώτης Όνοµα µητέρας: Ευγενία Ηµεροµηνία γέννησης: 10/9/1980 Αριθµός ελτίου Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Xρηματοοικονομικής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΛΥΨΩ Μ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΛΥΨΩ Μ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΛΥΨΩ Μ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ A1. Προσωπικά Στοιχεία Επώνυµο: Καραντινού Όνοµα: Καλυψώ Τόπος γεννήσεως: Αθήνα Ηµεροµηνία γεννήσεως: 03/07/73 E-mail: kkarantinou@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Xρηματοοικονομικής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ http://mba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Ονοµατεπώνυµο Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Τρέχουσα Θέση 2003 σήµερα Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Επιστηµών ιοίκησης Τµήµα Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών 22,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Αλίνα Χυζ Διεύθυνση Εργασίας: ΤΕΙ Πειραιά Τ.Κ. 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 Τηλέφωνο: 210 5381267 Φαξ: 210 5381281 E-mail: alinahyz@teipir.gr;

Διαβάστε περισσότερα