Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ραστηριότητες της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεϖιστήµες για την ευαισθητοϖοίηση του κοινού το 2007 Α Ιανουαρίου 2007 «Πρόσκληση ή Πρόκληση για κοινωνική εργασία» Αυτή η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Τεχνολογικό Εκϖαιδευτικό Ίδρυµα του Πανεϖιστηµίου της Κρήτης στο Ηράκλειο. Περιελάµβανε τέσσερις διαλέξεις της ψυχολόγου κας Ελένης Τσάνταλη ϖου αϖευθύνονταν σε ϖροϖτυχιακούς φοιτητές της σχολής κοινωνικών λειτουργών και σε κοινωνικούς λειτουργούς: 1. Τα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου Αλτσχάιµερ και η νευροψυχολογική εκτίµηση της 2. Ασκήσεις µνήµης, ϖροσοχής και γλώσσας για ασθενείς µε µικρή έκϖτωση γνωστικών λειτουργιών 3. Πολύ-αισθητική µη φαρµακευτική αγωγή για την νόσο Αλτσχάιµερ 4. Ασκήσεις µνήµης για ασθενείς µε Αλτσχάιµερ µέσω ηλεκτρονικού υϖολογιστή Α.2. 3 Φεβρουαρίου 2007 Άρθρα στην Ελληνική έκδοση του ϖεριοδικού Economist, τεύχος 36, Φεβρουάριος 2007 ϖου συµϖεριλαµβάνονταν στο ϖακέτο της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». 1. «Προσεγγίζοντας τη συµϖεριφορά του ανθρωϖίνου είδους», Κώστας Στεφανής (Οµότιµος Καθηγητής Ψυχιατρικής και Ακαδηµαϊκός). 2. «Η Νευροεϖιστήµη χαρτογραφεί τον εγκέφαλο και όχι τις ϖροθέσεις του», Ανδρέας Παϖανικολάου (Καθηγητής του Τµήµατος Κλινικών Νευροεϖιστηµών του Πανεϖιστηµίου του Τέξας, Huston Medical School, USA). 3. «Εν τω εγκεφάλω το ηγεµονικόν». Θανάσης Τζαβάρας (Καθηγητής Ψυχιατρικής και Νευροεϖιστηµών του Πανεϖιστηµίου Αθηνών). 4. «Οι ϖολίτες και οι έρευνες για τον εγκέφαλο», Γιώργος Κωστόϖουλος (Καθηγητής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεϖιστηµίου Πατρών). 1

2 5. «Οι Νευροεϖιστήµες στην Ελλάδα», Φωτεινή Στυλιανοϖούλου (Καθηγήτρια Βιολογίας του Πανεϖιστηµίου Αθηνών). 6. «Ένα Ελληνικό ϖαράδειγµα διεϖιστηµονικής ϖροσέγγισης», Αντώνης Μοσχοβάκης (Καθηγητής Φυσιολογίας της ιατρικής Σχολής του Πανεϖιστηµίου της Κρήτης) και Γιάννης αλέζιος (Εϖίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεϖιστηµίου της Κρήτης). 7. «Alzheimer: Η ασθένεια του εγκεφάλου», Σϖύρος Ευθυµιόϖουλος (Εϖίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας του Τµήµατος βιολογίας του Πανεϖιστηµίου Αθηνών). 8. «Η εϖικοινωνία των νευρώνων», Αδαµαντία Μητσάκου (Αναϖληρώτρια Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεϖιστηµίου Πατρών). Α Μαρτίου 2007 «Εϖίσκεψη µαθητών γυµνασίου (ηλικίες ετών) στα εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεϖιστηµίου Πατρών» Η εκδήλωση οργανώθηκε αϖό το ιδακτικό και Ερευνητικό Προσωϖικό και τους µεταϖτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος Φυσιολογίας και Ανατοµίας της Ιατρικής σχολής του ϖανεϖιστηµίου Πατρών. Ο σκοϖός της εϖίσκεψης ήταν να ϖληροφορηθούν οι µαθητές ϖως η έρευνα όσον αφορά τον εγκέφαλο έχει συµβάλλει στην γνώση του ϖοιοι ήµαστε. Η εϖίσκεψη ϖεριελάµβανε µικρής διάρκειας σεµινάρια όσον αφορά τον τρόϖο λειτουργίας του εγκεφάλου και τέσσερις ϖρακτικές ασκήσεις: 1. Πως είναι ο εγκέφαλος µας; Παρατήρηση τοµών εγκεφάλου στο εργαστήριο Ανατοµίας. 2. Γιατί χρησιµοϖοιούµε ζώα στην έρευνα; Παρατήρηση αρουραίων και ϖοντικών και συζήτηση γύρω αϖό αυτό το θέµα. 3. Πως αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο γύρω µας; Μαθήµατα όσον αφορά τις αισθήσεις µέσω ϖροσοµοιώσεων στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υϖολογιστών. 4. Πως καταγράφουµε την εγκεφαλική λειτουργία; Παρατήρηση καταγραφών ηλεκτροεγκεφαλογραφηµάτων στο εργαστήριο νευροφυσιολογίας και συζήτηση. 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ.Θ. 1390, Πανε ιστήµιο Πατρών, Πάτρα, 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ.Θ. 1390, Πανε ιστήµιο Πατρών, Πάτρα, 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ.Θ. 1390, Πανε ιστήµιο Πατρών, Πάτρα, Α Μαρτίου 2007 «Γυναίκες, ψυχική υγεία και η χρήση ψυχοτρο ικών ουσιών». Αυτή η δραστηριότητα έλαβε χώρα στο κεντρικό κτίριο του Πανε ιστηµίου Αθηνών και εριελάµβανε σχετική οµιλία της Καθηγήτριας Φαρµακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανε ιστηµίου Αθηνών κας Ζέτας Πα αδο ούλου-νταϊφώτη. Α Μαρτίου, 2007 «Νευροε ιστήµες και Ψυχανάλυση» Η δραστηριότητα αυτή έλαβε χώρα στο ίδρυµα Ευγενίδου ως µέρος της εκδήλωσης το «Ε ιστηµονικό Καφενείο». Περιελάµβανε διαλέξεις α ό τον καθηγητή κο Ηλία Κούβελα και την καθηγήτρια κα Φωτεινή Στυλιανο ούλου. Περιελάµβανε δύο οµιλίες και συζήτηση µε το κοινό. 1. «Ο Freud ως Νευροε ιστήµονας», Φωτεινή Στυλιανο ούλου, Καθηγήτρια Βιολογίας στο Πανε ιστήµιο Αθηνών. 5

6 2. «Το υϖοσυνείδητο: Οι νευροεϖιστήµες συναντούν την ψυχανάλυση», Ηλίας Κούβελας, Οµότιµος Καθηγητής στο Πανεϖιστήµιο Αθηνών. Την ϖαρακολούθησαν ϖερισσότεροι αϖό 200 άνθρωϖοι ϖου υϖέβαλαν ερωτήσεις στους οµιλητές. Την συζήτηση διηύθυνε ο δηµοσιογράφος κος Ζαρκαδάκης. Α Μαρτίου 2007 «100 χρόνια έρευνας στην νόσο Αλτσχάιµερ: Η γνώση του σήµερα και οι θεραϖείες του αύριο» Μια αναφορά στις ϖρόσφατες εξελίξεις στην νευροβιολογία, την εϖιδηµιολογία και τις θεραϖευτικές στρατηγικές για την νόσο Αλτσχάιµερ. Αυτή η εκδήλωση έλαβε χώρα στο κέντρο της Αθήνας, στο αµφιθέατρο της «Στοάς του Βιβλίου» και ϖραγµατοϖοιήθηκε σε συνεργασία µε το Σύνδεσµο Αϖοφοίτων της Φιλεκϖαιδευτικής Εταιρείας. Περιελάµβανε τρεις διαλέξεις των κου Αντρέα Φόρτου, (Ψυχίατρο και ιευθυντή του Τµήµατος της Γηριατρικής Ψυχιατρικής του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου της Αττικής), κου Σϖύρου Ευθυµιόϖουλου (Εϖίκουρο καθηγητή Φυσιολογίας στο Τµήµα Βιολογίας του Πανεϖιστηµίου Αθηνών) και της κας Ίλιας Θεοτοκά (Νευροψυχολόγου στο Αιγινήτειο Νοσοκοµείο, στο Τµήµα Ψυχιατρικής του Πανεϖιστηµίου Αθηνών). Η εκδήλωση ήταν ϖρωτοβουλία και ευθύνη της Αναϖληρώτριας καθηγήτριας Νευροβιολογίας του Τµήµατος της Ψυχιατρικής του Πανεϖιστηµίου Αθηνών κας Μαρίας Παναγιωτακοϖούλου η οϖοία διηύθυνε και την συζήτηση µε το κοινό. 6

7 Α Μαρτίου 2007 Εϖικοινωνία µε το κοινό και διανοµή έντυϖου υλικού ϖου αφορούσε τις Νευροεϖιστήµες αϖό δύο ϖερίϖτερα ϖου στήθηκαν στην «Στοά του Βιβλίου» στο κέντρο της Αθήνας. Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεϖιστήµες ήταν ϖαρόντα όλη την ηµέρα για να ϖαρουσιάζουν διάφορα θέµατα και να αϖαντούν σε ερωτήσεις του κοινού. 7

8 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ.Θ. 1390, Πανε ιστήµιο Πατρών, Πάτρα, 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ.Θ. 1390, Πανε ιστήµιο Πατρών, Πάτρα, 10

11 Α.8. Μαρτίου 17, 2007 Εϖικοινωνία µε το κοινό και διανοµή έντυϖου υλικού ϖου αφορούσε τις Νευροεϖιστήµες αϖό ένα ϖερίϖτερο ϖου στήθηκε στο κέντρο της Πάτρας. Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεϖιστήµες ήταν ϖαρόντα όλη την ηµέρα για να ϖαρουσιάζουν διάφορα θέµατα και να αϖαντούν σε ερωτήσεις του κοινού. Παρόντες ήταν εϖίσης και µαθητές αϖό το ϖειραµατικό Γυµνάσιο του Πανεϖιστηµίου Πατρών για να διανέµουν έντυϖο υλικό και να ενηµερώνουν τον κόσµο για τις εκδηλώσεις ϖου θα ϖραγµατοϖοιούντο στις 18 Μαρτίου 2007 (βλέϖε ϖαρακάτω) στην Πάτρα και στην Ναύϖακτο. Α Μαρτίου 2007 «Εγκέφαλος: Αυτός ο κόσµος ο µικρός, ο µέγας» Αυτή η εκδήλωση ϖραγµατοϖοιήθηκε στο Πειραµατικό Γυµνάσιο του Πανεϖιστηµίου Πατρών ( ιευθυντής: Φώτης ηµητρόϖουλος). Περιελάµβανε ϖαρουσιάσεις διαφόρων θεµάτων ϖου αφορούν τον εγκέφαλο αϖό τους µαθητές. Τα θέµατα είχαν εϖιλεγεί αϖό τους µαθητές αϖό ένα κατάλογο ϖου είχε συνταχθεί αϖό τους καθηγητές τους (Αικατερίνη Πλακούδα-µέλος της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεϖιστήµες-, Παναγιώτη Χαντζηαντωνίου, Χανθόϖουλο Νικόλαο, και Νικετόϖουλο Νικόλαο) σε συνεργασία µε την Λέκτορα του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεϖιστηµίου Πατρών Μαριγούλα Μαργαρίτη. Οι µαθητές της ευτέρας και της Τρίτης τάξης του γυµνασίου του Αντιρρίου ήταν ϖροσκεκληµένοι µαζί µε καθηγητές τους και τον ιευθυντή και ϖαρακολούθησαν την εκδήλωση. Μέρος της εκδήλωσης καλύφθηκε τηλεοϖτικά και ϖαρουσιάστηκαν ϖολλά άρθρα σε τοϖικές εφηµερίδες. 11

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ.Θ. 1390, Πανε ιστήµιο Πατρών, Πάτρα, 12

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ.Θ. 1390, Πανε ιστήµιο Πατρών, Πάτρα, 13

14 DVD µε Video της Εκδήλωσης: «Εγκέφαλος: Αυτός ο κόσµος ο µικρός, ο µέγας» ϖου διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεϖιστήµες το 2007 Α Μαρτίου 2007 ιαφήµιση σε τοϖικές εφηµερίδες, ραδιοφωνικούς σταθµούς τηλεοϖτικά κανάλια και στο διαδίκτυο της εκδήλωσης ϖου έλαβε χώρα στις 18 Μαρτίου 2007 στην ϖόλη της Ναυϖάκτου. Α Μαρτίου 2007 «Λειτουργίες και Ασθένειες του Εγκεφάλου» Αυτή η εκδήλωση έλαβε χώρα στην ϖόλη της Ναυϖάκτου και ήταν συνδιοργάνωση της ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεϖιστήµες, του ήµου Αντιρρίου και του ήµου της Ναυϖάκτου. Την ϖαρακολούθησαν και εκϖρόσωϖοι της Εκκλησίας. Περιελάµβανε ϖέντε οµιλίες µελών της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεϖιστήµες. 1. «Γιατί θα ϖρέϖει οι ϖολίτες να ενηµερώνονται για τη σύγχρονη έρευνα στον εγκέφαλο;», Γιώργος Κωστόϖουλος, Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροϖιστήµες, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/µίου Πατρών. 2. «Η συνοµιλία των νευρώνων», Άντα Μητσάκου, Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροϖιστήµες, Αναϖληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή Παν/µίου Πατρών. 3. «Προσεγγίζοντας τον εγκέφαλο αϖό τη σκοϖιά της ϖληροφορικής «Χρύσα Λιθαρή, Πτυχιούχος Πληροφορικής, Μεταϖτυχιακή φοιτήτρια. 4. «Η αντιµετώϖιση της νόσου του Πάρκινσον: ένα βήµα µϖροστά», Γιάννης Ελλούλ, Νευρολόγος, Λέκτορας, Ιατρική Σχολή Παν/µίου Πατρών. 5. «Η νόσος Αλτσχάιµερ είναι η κύρια αιτία άνοιας στην γεροντική ηλικία», Σϖύρος Ευθυµιόϖουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροϖιστήµες, Εϖίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Βιολογίας Παν/µίου Αθηνών. 14

15 DVD µε Video της Εκδήλωσης: «Λειτουργίες και Ασθένειες του Εγκεφάλου» ϖου διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεϖιστήµες το 2007 Α Μαρτίου 2007 «Λειτουργίες και Ασθένειες του Εγκεφάλου» Αυτή η εκδήλωση ϖραγµατοϖοιήθηκε στο εκκλησιαστικό Γυµνάσιο και Λύκειο της Τήνου. Περιελάµβανε δύο οµιλίες και συζήτηση µε τους µαθητές, του καθηγητές και γονείς. «Μια νέα µορφή της ασθένειας Creutzfeldt-Jakob», Λύδια Κωστοϖούλου, Καθηγήτρια Γυµνασίου. «Γιατί ϖρέϖει να κοιµηθώ αϖόψε;», Χαρά Σαρδή, 407 Λέκτορας στο Τµήµα της Μεθοδολογίας της Ιστορίας και της θεωρίας της Εϖιστήµης, Πανεϖιστήµιο Αθηνών. Α Μετάφραση βιβλίου της Αγγλικής Εταιρείας Νευροεϖιστηµών για την εκϖαίδευση του κοινού µε τίτλο: Neuroscience: The Science of the Brain Ελληνικός Τίτλος: «Νευροεϖιστήµες: Οι εϖιστήµες του εγκεφάλου. Εισαγωγικό Κείµενο για την εκϖαίδευση του κοινού» Η Μετάφραση έγινε αϖό Την κα Στέλλα Γ. Γιακουµάκη, Τµήµα Ψυχιατρικής και Εϖιστηµών Συµϖεριφοράς, Ιατρική Σχολή Πανεϖιστηµίου Κρήτης Και Την κα Ζέτα Παϖαδοϖούλου-Νταϊφώτη, Καθηγήτρια Φαρµακολογίας και ιευθύντρια του Εραγστηρίου Φαρµακολογίας, Ιατρική Σχολή του Πανεϖιστηµίου Αθηνών Η Ελληνική Μετάφραση βρίσκεται στη θέση «Ηλεκτρονικά Βιβλία». 15

16 Περισσότερες φωτογραφίες των εκδηλώσεων υϖάρχουν στη θέση «Φωτογραφίες». 16

ραστηριότητες της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεϖιστήµες για την ευαισθητοϖοίηση του κοινού το 2008 Η Ελληνική Εταιρεία Νευροεϖιστηµών σε συνεργασία µε την DANA alliance for Brain, την Federation of

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Πόλη Ηµεροµηνία Ώρα Αίθουσα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Πόλη Ηµεροµηνία Ώρα Αίθουσα ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πόλη Ηµεροµηνία Ώρα Αίθουσα Γαστούρι, Κέρκυρα 17 Μαρτίου 2012 11.00 πµ Αίθουσα Μουσείου Αχιλλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΡΩΜΕΝΑ 1 Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤEΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤEΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤEΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 1. Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου Εισαγωγή (Εισαγωγή/ Χαιρετισμός: Γ. Παπαδημητρίου) α) Εγκέφαλος και συμπεριφορά: Ιστορική ανάδυση και

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA

2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA 2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 17:00-17:15 Προσέλευση

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA

2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA 2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 17:00-17:15 Προσέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΘΥΜΝΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ HELLENIC SOCIETY FOR NEUROSCIENCE Τ.Θ. 13254, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα, P.O. Box 13254, University of Patras, 26 504 Patra http://www.hsfn.gr ΡΕΘΥΜΝΟ 14

Διαβάστε περισσότερα

Υπό την αιγίδα της Ε.Ψ.Ε.

Υπό την αιγίδα της Ε.Ψ.Ε. Υπό την αιγίδα της Ε.Ψ.Ε. Μήνυμα Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, Με ικανοποίηση αλλά και αίσθημα ευθύνης σας προσκαλώ στην παρακολούθηση της σειράς «Σεμιναρίων Νευρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Πόλη Ηµεροµηνία Ώρα Αίθουσα 7.00. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εγκέφαλος και συµπεριφορά

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Πόλη Ηµεροµηνία Ώρα Αίθουσα 7.00. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εγκέφαλος και συµπεριφορά ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πόλη Ηµεροµηνία Ώρα Αίθουσα Ρέθυµνο, Κρήτη 14 Μαρτίου 2012 7.00 µµ Αίθουσα Λυκείου Ελληνίδων, Ρέθυµνο ΤΙΤΛΟΣ: Ο ΕΘΙΣΜΕΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Ενηµέρωσης Κοινού, Ασθενών & Φροντιστών. Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Πάρκινσον. Από την επιστήµη στην φροντίδα των ασθενών.

Ηµερίδα Ενηµέρωσης Κοινού, Ασθενών & Φροντιστών. Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Πάρκινσον. Από την επιστήµη στην φροντίδα των ασθενών. Οργάνωση: Τµήµα Πάρκινσον & Κινητικών Διαταραχών ΥΓΕΙΑ σε συνεργασία µε την Β Πανεπιστηµιακή Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Πάρκινσον Από την επιστήµη στην φροντίδα των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Φθινοπωρινό Νευροψυχιατρικό Σεµινάριο στην ΠΦΥ

Φθινοπωρινό Νευροψυχιατρικό Σεµινάριο στην ΠΦΥ Φθινοπωρινό Νευροψυχιατρικό Σεµινάριο στην ΠΦΥ 14 16 Oκτωβρίου 2016 Ξενοδοχείο Domotel Neve Άγιος Αθανάσιος Πέλλας Υπό την αιγίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ε.Ψ.Ε.) obrela_logo_neuroscience.pdf

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τον Κλάδο Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 12&13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Πρόγραμμα ALCOVE: Η χρήση των ψυχοτρόπων στην Άνοια, ευρωπαϊκές απόψεις και οδηγίες, Focus Group για την Ελλάδα Το ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ αξιολογείται με 6 μόρια

Διαβάστε περισσότερα

2 Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας. 23-24 Νοεμβρίου 2013 CROWNE PLAZA. Προτάσεις Προώθησης & Προβολής

2 Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας. 23-24 Νοεμβρίου 2013 CROWNE PLAZA. Προτάσεις Προώθησης & Προβολής ο 2 Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας 23-24 Νοεμβρίου 2013 CROWNE PLAZA Προτάσεις Προώθησης & Προβολής Αξιότιμε Κύριε / Αξιότιμη Κυρία, Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας έχει την τιμή και τη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας και

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας και ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας και το Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Πόλη Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Πόλη Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πόλη Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα Θεσσαλονίκη Απρίλιος 10, 2013 18:00 Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Δήμου Θεσσαλονίκης ΤΙΤΛΟΣ: Προσεγγίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Λέκκα Στυλιανή Ημερομηνία γέννησης : 24/6/1976 Τόπος γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Βόλος έγγαμη Τέκνα: 2 Διεύθυνση κατοικίας Αναγνωστοπούλου 30β, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

DANA ALLIANCE FOR BRAIN

DANA ALLIANCE FOR BRAIN ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η λειτουργία του Ύπνου και η σημασία της για τη Μνήμη και τη Μάθηση αλλά και τη Σωματική και Ψυχική Υγεία» Ενημερωτική Εκδήλωση την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013, στο Ίδρυμα Ευγενίδου Αθήνα, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΡΤΙΟΣ 2012: MHNAΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»

«ΜΑΡΤΙΟΣ 2012: MHNAΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΜΑΡΤΙΟΣ 2012: MHNAΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» Αθήνα, ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012 Τέσσερεις φορείς, η Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήµες, το Ίδρυµα Ευγενίδου, η Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Πόλη Ηµεροµηνία Ώρα Αίθουσα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Πόλη Ηµεροµηνία Ώρα Αίθουσα ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πόλη Ηµεροµηνία Ώρα Αίθουσα Ρόδος 16 Μαρτίου 2012 7.00 µµ Αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ακταίον» ΤΙΤΛΟΣ: ΜΠΡΙΤΖ, ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Από τις νευρο-επιστήμες στην ψυχανάλυση: εξάρτηση από την οθόνη»

«Από τις νευρο-επιστήμες στην ψυχανάλυση: εξάρτηση από την οθόνη» Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοπαθολογίας Παιδιού και Εφήβου (ΑΕΡΕΑ) και A Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής Υπηρεσία Παιδιών και Εφήβων ΗΜΕΡΙΔΑ «Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Τμήμα Νοσηλευτικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Τμήμα Νοσηλευτικής Ποιοί είμαστε. Η Σχολή Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Α Πνευμονολογική Κλινική και η Ογκολογική Μονάδα της Γ Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Το Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (Ε ΥΠΠΥ) και οι ήµοι

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση»

«Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση» «Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση» Γεώργιος Χρ. ΣΠΑΘΑΡΆΚΗΣ Διευθυντής Γενικής Ιατρικής Κέντρο Υγείας Ιτέας Φωκίδας Γηρίατρος - Γεροντολόγος Ταμίας EURACT ΓΕΝΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 2009. Εξάρτηση: Μια ασθένεια του Εγκεφάλου- 7 Μαρτίου 2009. Πρόγραμμα Εκδήλωσης

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 2009. Εξάρτηση: Μια ασθένεια του Εγκεφάλου- 7 Μαρτίου 2009. Πρόγραμμα Εκδήλωσης ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 2009 Α. Εξάρτηση: Μια ασθένεια του Εγκεφάλου- 7 Μαρτίου 2009 Αυτή η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Παπαχαραλάμπειο αίθουσα Ναυπάκτου το Σάββατο στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ /ντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Ε Χρυσός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Η Αξιοποίηση της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Καινοτόμες εφαρμογές, καλές πρακτικές στη Δ/θμια Εκπ/ση. Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικευόμενους παιδοψυχίατρους, σε επαγγελματίες, εργαζόμενους και μη, στην ψυχική υγεία (Ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικά Εργαστήρια για την Πρόληψη, Διάγνωση & Θεραπεία της νόσου Alzheimer και άλλων μορφών Άνοιας με συμμετοχή καταξιωμένων Ομιλητών

Διαδραστικά Εργαστήρια για την Πρόληψη, Διάγνωση & Θεραπεία της νόσου Alzheimer και άλλων μορφών Άνοιας με συμμετοχή καταξιωμένων Ομιλητών Διαδραστικά Εργαστήρια για την Πρόληψη, Διάγνωση & Θεραπεία της νόσου Alzheimer και άλλων μορφών Άνοιας με συμμετοχή καταξιωμένων Ομιλητών Εγγραφείτε Έγκαιρα Χαιρετισμός Αγαπητοί /ες συνάδελφοι, Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΚΛΑ ΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Αγαπητή/έ συνάδελφε, Αθήνα 16/12/13 Ο Κλάδος Ψυχοθεραπείας της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας θα πραγµατοποιήσει, στο πλαίσιο του σεµιναρίου συνεχιζόµενης παιδείας στην ψυχοθεραπεία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση της Οργανωτικής Επιτροπής

Πρόσκληση της Οργανωτικής Επιτροπής Πρόσκληση της Οργανωτικής Επιτροπής Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μετά τη θερµή υποδοχή και αποδοχή του ιήµερου ιεπιστηµονικού Σεµιναρίου για τη ΣΚΠ, πέρυσι το Σεπτέµβριο στο Σούνιο, oι ιάλογοι Ελλήνων Νευροεπιστηµόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ. 17.30-19.30 Κλινικό φροντιστήριο: Αντιθρομβωτική αγωγή του ασθενή με οξύ ή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ. 17.30-19.30 Κλινικό φροντιστήριο: Αντιθρομβωτική αγωγή του ασθενή με οξύ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014 17.30-19.30 Κλινικό φροντιστήριο: Αντιθρομβωτική αγωγή του ασθενή με οξύ ή παλαιό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ). Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων. Πρόεδροι:

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι, Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι, Το Επιστημονικό Σωματείο «Ινστιτούτο Βιολογίας & Ιατρικής του Στρες» με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την Ημερίδα που διοργανώνει στις 12 Δεκεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο των Ορέων: εµπειρία από το Γυµνάσιο Κράνας

Πανεπιστήµιο των Ορέων: εµπειρία από το Γυµνάσιο Κράνας Πανεπιστήµιο Κρήτης Π. Γ. Μιχαηλίδης, Οµότιµος Καθηγητής, e-mail: michail@edc.uoc.gr Πανεπιστήµιο των Ορέων: εµπειρία από το Γυµνάσιο Κράνας Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, 4 Ιουνίου 2016 Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αλεξανδρούπολη 06-04-2015.. Αριθμ. Πρωτ. 2254..

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αλεξανδρούπολη 06-04-2015.. Αριθμ. Πρωτ. 2254.. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P U B L I

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητοί /ες συνάδελφοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητοί /ες συνάδελφοι, Χαιρετισμός Αγαπητοί /ες συνάδελφοι, Η Ελληνική Εταιρεία Άνοιας σας ανακοινώνει την οργάνωση του 4ου Συνεδρίου Master Classes in Dementia 2016, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας Κέντρο Μελέτης της Οικογένειας Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας Κέντρο Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011-2013 ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13 ου -14 ου ΚΥΚΛΟΥ (Φεβρουάριος Απρίλιος 2013) Αµφιθέατρο Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο 2011-2012 Ι ΙΟΤΥΠΟΙ ΛΟΓΟΙ Αµφιθέατρο Αιγινητείου Νοσοκοµείου

Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο 2011-2012 Ι ΙΟΤΥΠΟΙ ΛΟΓΟΙ Αµφιθέατρο Αιγινητείου Νοσοκοµείου Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο 2011-2012 Ι ΙΟΤΥΠΟΙ ΛΟΓΟΙ Αµφιθέατρο Αιγινητείου Νοσοκοµείου Από την Οµάδα Νευροψυχολογίας της Α Νευρολογικής Κλινικής του Αιγινητείου Το πρόγραµµα των Συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Γυμνασίου του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος PIERCE, διοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετική διάκριση φοιτητών της Λογοθεραπείας σε Διεθνές Συνέδριο Πειραματικής Γλωσσολογίας Φοιτήτρια του Προγράμματος Λογοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου παρουσίασε την έρευνά της στο διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Πόλη Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα. Ναύπακτος 9 Μαρτίου 2013 6 μμ Παπαχαραλάμπειος

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Πόλη Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα. Ναύπακτος 9 Μαρτίου 2013 6 μμ Παπαχαραλάμπειος ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πόλη Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα Ναύπακτος 9 Μαρτίου 2013 6 μμ Παπαχαραλάμπειος ΤΙΤΛΟΣ: Η Σημασία του στρες και του ύπνου στη ζωή του/της

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 29 /9 /2011 Αρ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Ηµερίδα

Ηράκλειο 29 /9 /2011 Αρ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Ηµερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σµύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων γίνεται με βάση τον αριθμό μητρώου (αύξουσα σειρά). Πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Πόλη Ημερομηνία Αίθουσα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Πόλη Ημερομηνία Αίθουσα ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πόλη Ημερομηνία Αίθουσα Ρόδος 13 Μαρτίου 2012 Γυμνάσιο Ιαλυσού Ρόδου «Καλλιπάτειρα» Ρόδος 14 Μαρτίου 2012 1 ο Γυμνάσιο Ρόδου (Καπνοβιομηχανία)

Διαβάστε περισσότερα

θέματα νευρολογίας Πρόγραμμα ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ KAI ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

θέματα νευρολογίας Πρόγραμμα ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ KAI ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ KAI ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Υπό την αιγίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θέματα νευρολογίας ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πορίσματα Ερευνών. «Ολιστική Προσέγγιση του Σχολικού Εκφοβισμού»

Αποτελέσματα Πορίσματα Ερευνών. «Ολιστική Προσέγγιση του Σχολικού Εκφοβισμού» Αποτελέσματα Πορίσματα Ερευνών «Ολιστική Προσέγγιση του Σχολικού Εκφοβισμού» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2 H ΗΜΕΡΑ Σάββατο 9 Μαΐου 2015, 09.30 16.00 Αίθουσα Jacqueline de Romilly - Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµορφωτική ηµερίδα «ιδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά την Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το ηµοτικό στο Γυµνάσιο»

Επιµορφωτική ηµερίδα «ιδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά την Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το ηµοτικό στο Γυµνάσιο» Επιµορφωτική ηµερίδα «ιδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά την Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το ηµοτικό στο Γυµνάσιο» Από έρευνα σε µαθήτριες και µαθητές της A Γυµνασίου Σάββατο 9 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ;

ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ; 9o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Ειδικό Ιατρείο Διάχυτων Διαταραχών της Ανάπτυξης ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Eιδικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ BRAIN^BRIGHT ΜΕ ΝΈΕΣ ΑΣΚΉΣΕΙΣ ΛΌΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ. Δημήτρης Δρανίδης, Θανάσης Χατζηαποστόλου

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ BRAIN^BRIGHT ΜΕ ΝΈΕΣ ΑΣΚΉΣΕΙΣ ΛΌΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ. Δημήτρης Δρανίδης, Θανάσης Χατζηαποστόλου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ BRAIN^BRIGHT ΜΕ ΝΈΕΣ ΑΣΚΉΣΕΙΣ ΛΌΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ Δημήτρης Δρανίδης, Θανάσης Χατζηαποστόλου Τμήμα Πληροφορικής, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College, {dranidis,hatziapostolou}@city.academic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2011: Λεμφώματα

Ενότητα 2011: Λεμφώματα Κλινικοεργαστηριακή Εκπαίδευση στην Αιματολογία Ενότητα 2011: Λεμφώματα 23-24 Σεπτεμβρίου 2011 Ηράκλειο, Κρήτη Διοργάνωση Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και Αιματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Σ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-04 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 0-04 4 5 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Α ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. Χ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 24/6/2016 8.45 9.00: Εναρκτήριες

Διαβάστε περισσότερα

Βιοψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις στη Σχιζοφρένεια

Βιοψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις στη Σχιζοφρένεια Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς Συμπόσιο Βιοψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις στη Σχιζοφρένεια Προκαταρκτικό πρόγραμμα Σάββατο 30 Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

4os Κύκλος Διαλέξεων και Συζητήσεων. με τίτλο: «ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ» Νοέμβριος & Δεκέμβριος 2015

4os Κύκλος Διαλέξεων και Συζητήσεων. με τίτλο: «ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ» Νοέμβριος & Δεκέμβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚ Η ΔΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 4os Κύκλος Διαλέξεων και Συζητήσεων με τίτλο: «ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ» Νοέμβριος & Δεκέμβριος 2015 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 «Τα Μαθηµατικά µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 o ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΗΜΕΡΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ` 04-05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΠΑΤΡΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PATRA PALACE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η : Ελληνική Εταιρία Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Φ. Γουρζής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακ. Έτος 2013-2014 Πάτρα, 2013 Επιστημονικό Προσωπικό Ψυχιατρικής Κλινικής Διευθυντής:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011-2013 ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 12 ου -13 ου ΚΥΚΛΟΥ (Οκτώβριος εκέµβριος 2012) Αµφιθέατρο Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγιάτου Χριστίνα, Ψυχολόγος, Α.Π.Θ. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer

Αγωγιάτου Χριστίνα, Ψυχολόγος, Α.Π.Θ. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer Αγωγιάτου Χριστίνα, Ψυχολόγος, Α.Π.Θ. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer Νευροψυχολογία Η νευροψυχολογία είναι η επιστήμη που μελετά τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη σχέση του με τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΤΟΡΕΣ 7. Κράλλη Ιωάννα, Λέκτορας ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Τ.Ε.Π. 8. Αυγέρη Αγγελική, τακτικό Μέλος. 9. Αθανασοπούλου Ιωάννα, τακτικό Μέλος

ΛΕΚΤΟΡΕΣ 7. Κράλλη Ιωάννα, Λέκτορας ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Τ.Ε.Π. 8. Αυγέρη Αγγελική, τακτικό Μέλος. 9. Αθανασοπούλου Ιωάννα, τακτικό Μέλος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 9 ης (έκτακτης) Συνέλευσης του Τµήµατος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, ακαδ. έτους 2014-2015, Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015, ώρα 11.00 στην αίθουσα υπ αριθµ. 1.05 του Τµήµατος, Ιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

AKMH. Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο. Πρόγραμμα 7-8. Σεπτεμβρίου 2013. Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία

AKMH. Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο. Πρόγραμμα 7-8. Σεπτεμβρίου 2013. Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία AKMH Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο 7-8 Σεπτεμβρίου 2013 Ξενοδοχείο «Αμαλία» Ναύπλιο Πρόγραμμα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ HELLENIC SOCIETY FOR NEUROSCIENCE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ HELLENIC SOCIETY FOR NEUROSCIENCE Τ.Θ. 5, Πανε ιστήµιο Πατρών, 650 Πάτρα, P.O. Box 5, University of Patras, 6 50 Patra ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία

24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία 24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία Έναρξη εργασιών 10:00 - Λήξη εργασιών 12:30 Προεδρείο: Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε., Σοφία Ηλιάδου -Τάχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. «20 χρόνια Π.Τ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Χώρος: Αμφιθέατρο Γ.Π. Νοσοκομείο Θεσ/νίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ώρα: 14:00-15:30 ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟ ΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύναψη µεταξύ της απόληξης του νευράξονα ενός νευρώνα και του δενδρίτη ενός άλλου νευρώνα.

Σύναψη µεταξύ της απόληξης του νευράξονα ενός νευρώνα και του δενδρίτη ενός άλλου νευρώνα. ΟΙ ΝΕΥΡΩΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ Άντα Μητσάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών Γνωρίζουµε ότι είµαστε ικανοί να εκτελούµε σύνθετες νοητικές διεργασίες εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Επιτροπή. Πρόεδρος: Γεώργιος Ν. Παπαδημητρίου. Γραμματείς: Ιωάννης Λιάππας Ζωή Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη

Οργανωτική Επιτροπή. Πρόεδρος: Γεώργιος Ν. Παπαδημητρίου. Γραμματείς: Ιωάννης Λιάππας Ζωή Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος: Γεώργιος Ν. Παπαδημητρίου Γραμματείς: Ιωάννης Λιάππας Ζωή Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη Μέλη: Ιωάννης Ζέρβας Γεράσιμος Κολαΐτης Μαρία Τζινιέρη-Κοκκώση Μαρίνα Οικονόμου Χρίστος Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Π. ΣΥΝΔΙΚΑ 13, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310810411, 2310909000 ΛΕΩΦ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 164, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310351451-5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Πρόλογος Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Γ' Πανεπιστηµιακής Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜ ΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τεκμήριον 7

ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜ ΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τεκμήριον 7 Τεκμήριον 7 ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜ ΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Τεκμήριον 7 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 2007 Συντακτική Επιτροπή Θεόδωρος Παππάς, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Αρχειονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ένα α ό τα δύο Ανώτατα Τριτοβάθ ια Εκ αιδευτικά Ιδρύ ατα τα ο οία αρέχουν εκ αίδευση σε θέ ατα αθολογίας λόγου

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ένα α ό τα δύο Ανώτατα Τριτοβάθ ια Εκ αιδευτικά Ιδρύ ατα τα ο οία αρέχουν εκ αίδευση σε θέ ατα αθολογίας λόγου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ένα από τα δύο Ανώτατα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα οποία παρέχουν εκπαίδευση σε θέματα παθολογίας λόγου, ομιλίας και φωνής. Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου του Τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΗΜΕΡΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Σ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛOI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Π.ΠΑΣΠΑΛΑΚΗ Ηράκλειο Πανεπιστηµιακό ΝοσοκοµείοΗρακλείου Τηλ.6976573613 ΠΑΓΝΗ:28103923828 FAX: 2810392827 Αντιπρόεδρος Μ. ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ Ηράκλειο Βενιζέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γιάννη Τζαβάρα (Επιµ.) itzavaras@yahoo.gr ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Τελευταία ενηµέρωση: Σεπτέµβριος 2015) 1. Αριστοτελικός Όµιλος Αθηνών Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία δημιουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο, στην Αθήνα

Πρωτοβουλία δημιουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο, στην Αθήνα Πρωτοβουλία δημιουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο, στην Αθήνα Αθήνα, Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα, Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, η Επιστημονική ημερίδα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 415 Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ηράκλειο 13/12/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης-Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1., Παπαδόπουλος Π., Νταϊλιάνης Κ., Παναγούλιας Ευστ. Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου: οι 6 πρώτοι μήνες 12ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο Βόλος, 18-21 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχο-...παιδία Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο

Ψυχο-...παιδία Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Τμήμα Ψυχολογίας, το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας, το Κέντρο Μελέτης της Οικογένειας, το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 9 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας: Ειδ. Γραμματέας:

Διαβάστε περισσότερα

Εκεί όπου η Νευρολογία συναντά τη Νευροχειρουργική

Εκεί όπου η Νευρολογία συναντά τη Νευροχειρουργική Β ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ημεριδα Συνεχιζομενης Ιατρικης Εκπαιδευσης Εκεί όπου η Νευρολογία συναντά τη Νευροχειρουργική ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Δελτίο Τύπου

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Δελτίο Τύπου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Πληροφορίες: Κρουσανιωτάκη Σοφία, Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ, τηλ.. 210 3689653 Αικ. Φουντή, Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης ΜΟ.ΔΙ.Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 80 ΩΡΩΝ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 80 ΩΡΩΝ Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 80 ΩΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αποκάλυψη της διάγνωσης: ελληνικές και ευρωπαϊκές απόψεις και πρακτικές

Η αποκάλυψη της διάγνωσης: ελληνικές και ευρωπαϊκές απόψεις και πρακτικές Η αποκάλυψη της διάγνωσης: ελληνικές και ευρωπαϊκές απόψεις και πρακτικές Δρ. Παρασκευή Σακκά Νευρολόγος - Ψυχίατρος Πρόεδρος Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών Διευθύντρια Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπίες: βασική γνώση & εξελίξεις στην αιματολογία. Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013 Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα. Επιστημονικό Πρόγραμμα

Ισορροπίες: βασική γνώση & εξελίξεις στην αιματολογία. Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013 Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα. Επιστημονικό Πρόγραμμα ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Αιματολογική Κλινική & Β' Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εταιρεία Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδος Υπό την αιγίδα των: Ελληνικής Πανεπιστημίου Ιατρικού Συλλόγου Αιματολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ: Πρακτικές Απαντήσεις σε Προβλήµατα Καθηµερινής Κλινικής Πρακτικής

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ: Πρακτικές Απαντήσεις σε Προβλήµατα Καθηµερινής Κλινικής Πρακτικής ΧΑΙΡΕΤΙΣΜOΣ ΠΡΟE ΡΟΥ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Το.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας έχει την τιµή και τη χαρά να σας καλωσορίσει στο 2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΩΜΟΥ: ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΩΜΟΥ: ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 1 ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΩΜΟΥ: ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 24-25/01/2014 ΜΙΚΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1 ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΩΜΟΥ Page 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο στη Συνέλευση

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο στη Συνέλευση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 4 ης Συνέλευσης του Τµήµατος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, ακαδ. έτους 2015-2016, Τετάρτη, 9 εκεµβρίου 2015, ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τµήµατος, Ιωάννου Θεοτόκη

Διαβάστε περισσότερα

«Ενημερωθείτε για την Υγεία σας, Ζήστε καλύτερα! Άνοια Νευροπαθητικός Πόνος λόγω Σακχαρώδη Διαβήτη Σεξουαλική Ζωή στην Τρίτη Ηλικία - Ακράτεια»

«Ενημερωθείτε για την Υγεία σας, Ζήστε καλύτερα! Άνοια Νευροπαθητικός Πόνος λόγω Σακχαρώδη Διαβήτη Σεξουαλική Ζωή στην Τρίτη Ηλικία - Ακράτεια» Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας και οι Δήμος Νεάπολης-Συκεών, στα πλαίσια της συνεργασίας τους για την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Υγείας και Πρόληψης, διοργάνωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος, 10.07.2015 Α.Π. 3035

Ρόδος, 10.07.2015 Α.Π. 3035 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Ρόδος, 10.07.201 Α.Π. 0 Το Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

Μental Health Conference: Political Imperatives and Economic Challenges in Times of Crisis

Μental Health Conference: Political Imperatives and Economic Challenges in Times of Crisis Μental Health Conference: Political Imperatives and Economic Challenges in Times of Crisis 26 Μαΐου 2015, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα 08.45-09.10 Εγγραφές 09.10-09.15 Έναρξη συνεδρίου Προεδρείο: Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει σχετικό υπόµνηµα στην Ειδική Επταµελή Επιτροπή.

Ο υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει σχετικό υπόµνηµα στην Ειδική Επταµελή Επιτροπή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο : 16-10-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 144 /Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. /νση: Σταυρωµένος 71004 Ταχ. Θυρίδα: 1939 Πληροφορίες: Ξυλούρης Αβραάµ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόσκληση Επιτροπές συνεδρίου Γενικές Πληροφορίες / Εγγραφές Όροι Συμμετοχής Χορηγών Χορηγίες 7-8 Έκθεση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόσκληση  Επιτροπές συνεδρίου Γενικές Πληροφορίες / Εγγραφές Όροι Συμμετοχής Χορηγών Χορηγίες 7-8 Έκθεση ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόσκληση 3 Επιτροπές συνεδρίου 4 Γενικές Πληροφορίες / Εγγραφές 5 Όροι Συμμετοχής Χορηγών 6 Χορηγίες 7-8 Έκθεση 9-10 Πολιτική Ακυρώσεων & Πληρωμών 11 Έντυπο Συμμετοχής 12 2

Διαβάστε περισσότερα

Κρανιοεγκεφαλική κάκωση Νεότερες θεωρίες και Τεχνικές Αποκατάστασης Εσωτερική νοσηλεία-επανένταξη- Φροντίδα διά βίου. 31 Οκτωβρίου & 1η Νοεµβρίου 2014

Κρανιοεγκεφαλική κάκωση Νεότερες θεωρίες και Τεχνικές Αποκατάστασης Εσωτερική νοσηλεία-επανένταξη- Φροντίδα διά βίου. 31 Οκτωβρίου & 1η Νοεµβρίου 2014 13 ο Ετήσιο Συνέδριο Β Κλινικής Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης- Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης σε συνεργασία µε την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών Κρανιοεγκεφαλική κάκωση Νεότερες θεωρίες και Τεχνικές Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ. 13ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ. 13ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ 3 ος Ετήσιος Διαγωνισμός Δημιουργίας Παιγνιδιών για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές «ΛΟΓΙΠΑΙΓΝΕΙΟΝ 2011». 1 ο Βραβείο: Μάριος Χατζημιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα