ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ"

Transcript

1 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ Χριστίνα Σαραντίδου, LLM (NU, Chicago IL), Δικηγορικό Γραφείο «Μεταξάς & Συνεργάτες» Ημερίδα: «Η ελληνική ενεργειακή αγορά: προοπτικές και προκλήσεις» King George Palace II Σύνταγμα Αθήνα, 18 Μαρτίου

2 Ημερίδα: «Η ελληνική ενεργειακή αγορά: προοπτικές και προκλήσεις» I. Τι είναι η ασφάλιση πιστώσεων γενικά II. Ο μηχανισμός κάλυψης Euler Hermes για τις γερμανικές εξαγωγικές πιστώσεις III. Χρήση του μηχανισμού αυτού για τη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ IV. Νεότερες ρυθμιστικές εξελίξεις επηρεάζουσες τη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ 2

3 Ι. Ασφάλιση Πιστώσεων/Χρηματοδοτήσεων Καλύπτει μία επιχείρηση ή ένα χρηματοδοτικό φορέα έναντι του κινδύνου κάποιος πελάτης αγοραστής να μην εξοφλήσει τις εμπορικές οφειλές του. Το ποσοστό κάλυψης της αποζημίωσης εκ μέρους του ασφαλιστικού φορέα κυμαίνεται συνήθως από 60% 80 %. Δεν ασφαλίζονται μόνο οι επισφαλείς πωλήσεις ή χρηματοδοτήσεις, αλλά το σύνολό τους. Η αποζημίωση δίνεται συνήθως εντός 90 ημερών από τη διαπίστωση της επισφάλειας. 3

4 ΙΙ. Μηχανισμός Κάλυψης Euler Hermes Η εταιρία Euler Hermes είναι ο πρώτος Ασφαλιστής Πιστώσεων στον κόσμο (ποσοστό 36% της παγκόσμιας αγοράς) «Κάλυψη Hermes» [Hermes cover (eng), Hermes Deckung (ger)]: εξασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων (Export Credit Guarantee, ECG) με εγγύηση της Γερμανικής Κυβέρνησης. Σημαντικό στοιχείο της γερμανικής διεθνούς εμπορικής πολιτικής. Προστατεύει τις γερμανικές εταιρείες έναντι της περίπτωσης αδυναμίας πληρωμής τους από αλλοδαπούς οφειλέτες. 4

5 ΙΙ. Μηχανισμός Κάλυψης Euler Hermes Οικονομική σημασία των εγγυήσεων για τους εξαγωγείς: Κάλυψη έναντι οικονομικών κινδύνων (κίνδυνοι επισφαλών πελατών customer risks) και πολιτικών κινδύνων (country risks) για τις εξαγωγικές συναλλαγές/ εμπορικά δάνεια και κάλυψη πολιτικών κινδύνων άμεσων αλλοδαπών επενδύσεων Ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικής τους θέσης («άνοιγμα» σε δύσκολες αγορές, επέκταση των παραδοσιακών αγορών σε μη ευνοϊκές επιχειρηματικά περιόδους) 5

6 ΙΙ. Μηχανισμός Κάλυψης Euler Hermes Οικονομική σημασία των εγγυήσεων για τους εξαγωγείς: Η κρατική εγγύηση είναι απαραίτητη, γιατί δεν είναι δυνατή η επαρκής κάλυψη από ιδιώτες ασφαλιστές, ειδικά έναντι πολιτικών κινδύνων από εξαγωγές σε χώρες μη μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (non OECD countries) Περιεκτική ασφάλιση κινδύνου (διευκολύνει τη χρηματoδότηση από τράπεζες) Παγκόσμια και αξιόπιστη κάλυψη 60 έτη εμπειρίας και τεχνογνωσίας Ενίσχυση κυρίως 6 ΜΜΕ (70 % των αιτήσεων)

7 ΙΙ. Μηχανισμός Κάλυψης Euler Hermes Οικονομική σημασία των εγγυήσεων για το Γερμανικό Κράτος: Προώθηση των εξαγωγών των γερμανικών προϊόντων Διατήρηση/αύξηση θέσεων εργασίας στη Γερμανία (η πλειοψηφία εγγυήσεων Hermes δίδεται σε ΜΜΕ) Διατήρηση της διεθνούς ανταγωνιστικής θέσης της γερμανικής βιομηχανίας σε νέους τομείς με νέες τεχνολογίες

8 ΙΙ. Μηχανισμός Κάλυψης Euler Hermes Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι: (1) Πολιτικοί κίνδυνοι: Γενικοί πολιτικοί κίνδυνοι (νομοθετικές ή διοικητικές ρυθμίσεις, πόλεμος ή πολιτικές αναταραχές, επαναστάσεις, απαλλοτριώσεις) Κίνδυνοι μετατροπής και μεταφοράς ποσών (αδυναμία μετατροπής ή μεταφοράς ποσών που έχουν καταβληθεί σε τοπικό νόμισμα, απώλειες μετατροπής συναλλάγματος) Απώλεια δικαιώματος είσπραξης λόγω ακύρωσης συμβολαίου εξαιτίας πολιτικών λόγων Απώλεια αγαθών λόγω πολιτικών συνθηκών 8

9 ΙΙ. Μηχανισμός Κάλυψης Euler Hermes Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι: (2) Εμπορικοί κίνδυνοι: Αδυναμία είσπραξης για λόγους εμπορικούς, όπως αφερεγγυότητα, δικαστικός ή εξωδικαστικός διακανονισμός κ.λ.π. Παρατεταμένη αδυναμία πληρωμών (αδυναμία πληρωμής ανεξαρτήτως λόγου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα)

10 ΙΙΙ. Χρήση του μηχανισμού αυτού για τη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ ΗεγγύησηHermes χορηγείται όταν οι εξαγωγικές συναλλαγές πληρούν μια σειρά κριτηρίων, λ.χ. διασφαλίζουν θέσεις εργασίας, εξυπηρετούν στόχους εξωτερικής πολιτικής ή συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος, και ο πιθανολογούμενος κίνδυνος είναι ανεκτός. Σημαντικό κριτήριο για τη χορήγησή της είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου Οι όροι της σύμβασης θα πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Γερμανού εξαγωγέα (στόχος της εγγύησης Hermes Ενίοτε συμμετοχή του Hermes στις διαπραγματεύσεις 10

11 ΙΙΙ. Χρήση του μηχανισμού αυτού για τη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ Πλεονεκτήματα του μηχανισμού Hermes: Ευέλικτος στο διαρκώς μεταβαλλόμενο εξαγωγικό και χρηματοδοτικό περιβάλλον (ηκάλυψη, το ασφάλιστρο, η περίοδος και ο τρόπος αποπληρωμής παρέχονται ανάλογα με την περίπτωση) Δυνατότητα περιόδου χάριτος μέχρι 18 μήνες Μακρύτερος επιτρεπόμενος χρονικός ορίζοντας πίστωσης 11

12 ΙΙΙ. Χρήση του μηχανισμού αυτού για τη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ Το χαρτοφυλάκιο αυξάνει συνεχώς Εστιάζει σε αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια, μικρότερο συγκριτικά ποσοστό έργων ενέργειας παραγόμενης από βιομάζα και έργων ηλιακής ενέργειας Τα έργα ηλιακής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών) καλύπτονται στις χώρες μέλη της Ε.Ε. και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) 12

13 ΙΙΙ. Χρήση του μηχανισμού αυτού για τη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ Παραδείγματα χρηματοδότησης με εγγύηση Hermes (2009) Αιολικό πάρκο Fantanelle, Ρουμανία (μείωση 1,09 εκατ. τον. CO2) Αιολικό πάρκο Soma, Τουρκία (μείωση τον. CO2) Αιολικό πάρκο Binh Thuan, Βιετνάμ (μείωση τον. CO2) Υδροηλεκτρικός σταθμός Kindaruma, Κένυα (μείωση τον. CO2) 13

14 ΙΙΙ. Χρήση του μηχανισμού αυτού για τη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ Το μεγαλύτερο θαλάσσιο αιολικό πάρκο ( 325 MW) της Ευρώπης (Βέλγιο) έργο Thornton Bank θα κατασκευαστεί με την εγγύηση Hermes o Χρηματοδότηση: 1,3 δισ. για 15 έτη από διεθνή τραπεζική ομάδα (μεταξύ άλλων KfW IPEX Bank & Commerzbank) o Κάλυψη 400 εκατ. o Ενίσχυση γερμανικών επιχειρήσεων να «ανοιχτούν» σε νέες αγορές ανάπτυξης o Προώθηση ανάπτυξης ΑΠΕ 14

15 IV. Νεότερες ρυθμιστικές εξελίξεις επηρεάζουσες τη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ Ο νέος κανονισμός αδειοδότησης ΑΠΕ (δευτερογενής νομοθεσία) αναμένεται να τεθεί από τη ΡΑΕ σε δημόσια διαβούλευση την εβδομάδα 21 25/03/2011. Εξειδικεύει/ διευκρινίζει ζητήματα του ν. 3851, όπως τα κριτήρια οικονομικής επάρκειας του αιτούντος, τα οικονομικά στοιχεία που μπορεί να υποβάλει ο επενδυτής και ποια από αυτά γίνονται αποδεκτά. Διευρύνονται τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (π.χ. χρηματοδότηση από τρίτο, μη μέτοχο της εταιρείας, κάλυψη της επενδυτικής πρότασης συνολικά από τραπεζική χρηματοδότηση χωρίς μίνιμουμ απαίτηση ιδίων κεφαλαίων)

16 Ημερίδα: «Η ελληνική ενεργειακή αγορά: προοπτικές και προκλήσεις» Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η αύξηση της "εξωστρέφειας" μπορεί να επιτευχθεί με: προώθησητωνεξαγωγώναγαθώνκαιυπηρεσιών, εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, ανάληψη επενδύσεων στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ FACTORING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ FACTORING.

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ FACTORING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ FACTORING. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας

Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας Μαΐου 2013 Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Συνεισφορά της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ της ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόμενες διατάξεις, με τις οποίες συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο I. Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε.

Κεφάλαιο I. Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε. Κεφάλαιο I Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε. 86 I.1 Συστήματα και Πολιτικές στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη της υφηλίου και ειδικά στα πλέον αναπτυγμένα κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Είναι κοινή διαπίστωση ότι ένα τραπεζικό σύστημα που είναι αποδοτικό και διαθέτει

Είναι κοινή διαπίστωση ότι ένα τραπεζικό σύστημα που είναι αποδοτικό και διαθέτει ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 17 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙA Tου Δρα Δημήτρη Μ. Μυλωνά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ

Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ EL Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ Με λίγα λόγια Το 2013, με το πραγματικό ΑΕΠ να εκτιμάται ότι είναι σχεδόν 23% κάτω από τα επίπεδα του 2008, οι ελληνικές ΜΜΕ έχουν πληγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας βασίζεται στην αποτελεσματική και βιώσιμη λειτουργία των ΜΜΕ, η οποία υπό τις παρούσες συνθήκες βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.4.2.β ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εξελίξεις και Προοπτικές Ρόλος του τραπεζικού συστήματος Αποτελεί γενικά παραδεκτή αρχή, ότι η ασκούμενη, μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, πολιτική και ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Των. Ρεσμπίθα Σταυρούλας και Σιταρά Μαρίας - Πηγής. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κοσσιέρη Εβελίνα

Πτυχιακή εργασία. Των. Ρεσμπίθα Σταυρούλας και Σιταρά Μαρίας - Πηγής. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κοσσιέρη Εβελίνα ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Οι επιπτώσεις της ύφεσης στην οικονομία και πως επηρεάζεται στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ o Οι εξαγωγές και η εξωστρέφεια γενικότερα αποτελούν σήμερα μονόδρομο για την επιβίωση των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και για την έξοδο της χώρας από την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Ιούλιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συνοπτική παρουσίαση I. Γενική επισκόπηση II. Ισχύουσα κατάσταση: A.

Διαβάστε περισσότερα

(Leasing, Factoring, Forfaiting, Νέα Ομολογιακά Δάνεια Ομολογίες, Repos)

(Leasing, Factoring, Forfaiting, Νέα Ομολογιακά Δάνεια Ομολογίες, Repos) (Leasing, Factoring, Forfaiting, Νέα Ομολογιακά Δάνεια Ομολογίες, Repos) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χουλιάρας Βασίλειος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής, ΤΕΙ Σερρών ΦΟΙΤΗΤΗΣ: Εσκιτζής Γεώργιος Σέρρες, 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της Πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ..

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Α. Τ. Ε. Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μαυρίδης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Νάκου Δαφνίτσα Σκουμπρίδου

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάκος Γεώργιος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αλεξάκος Γεώργιος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 5 ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... 5 1.1. Γενικά στοιχεία για τα φωτοβολταϊκά συστήματα... 5 1.2. Ιστορικό των Φωτοβολταϊκών συστημάτων... 8 1.3. Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα